Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPERE

2 YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1TUTKIMUKSENTOTEUTUSJATAUSTAMUUTTUJAT...3 2PERHEJAKOTI...4 3HYVINVOINTIJAELÄMÄNTAVAT...8 4VAPAA-AIKA KOKEMUKSETJAMIELIKUVATNUORILLEJÄRJESTETTÄVÄSTÄTOIMINNASTA NUORTENTOIMINNANKEHITTÄMINEN YHTEENVETO...25 LIITEKyselylomake...27

3 1TUTKIMUKSENTOTEUTUSJATAUSTAMUUTTUJAT KYSELYNTAUSTA,KOHDERYHMÄJATOTEUTUSTAPA NuorisokyselytoteutettiinosanaTampereenkaupunkiseudun Rajatontariemua nuorisotyön kehittämishanketta.kyselynkohderyhmänäolivatkaikkitampereenkaupunkiseudunkuntien luokkalaisetnuoret.kyselytoteutettiinajalla sähköisessämuodossa.Nuoretvastasivat kyselyynohjatustikoulutyönsäohella.kokokyselyolisuomeksi. KYSELYNOSA-ALUEET Kyselynosa-alueetolivattaustatietojen(luokka-aste,sukupuoli,kotikielijapostinumero)lisäksiperhe jakoti,vapaa-aika,kokemuksetjamielikuvatnuorillejärjestettävästätoiminnasta,hyvinvointija elämäntavatsekänuortentoiminnankehittäminen.kysymyksiäoliyhteensä44.kyselyssäkysytyt kysymyksetvastausvaihtoehtoineenovattämänyhteenvedonliitteenä(liite1). OTOS Kyselyynvastasiyhteensä5462Tampereenkaupunkiseudunnuorta.Kokokaupunkiseudun vastausprosenttioli52,23%.ylöjärvelläkyselyynvastasi1065nuortajavastausprosenttioli80,31%. Jokaisenkunnansekäkokokaupunkiseudunvastaajienmäärä,vastausprosentti,vastaajiensukupuoli sekäluokka-asteonnähtävillätaulukosta1. Kunta Vastaajien määrä Vastausprosentti kaikista kohderyhmän nuorista Sukupuoli Luokka-aste Tyttö Poika Muu 7lk 8lk 9lk KANGASALA 791 (71,97%) LEMPÄÄLÄ 196 (21,72%) NOKIA 348 (29,61%) ORIVESI 237 (82,29%) PIRKKALA 523 (83,81%) TAMPERE ,58%) VESILAHTI 201 (90,13%) YLÖJÄRVI 1065 (80,31%) KOKO KAUPUNKISEUTU 5462 (52,23%) KOTIKIELI Ylöjärveläisistänuoristasuurinosapuhuukotikielenäänsuomea(92,6%).Muitayleisiäkieliäovat englantijavenäjä.näidenlisäksioliuseitayksittäisiäkieliä. 3

4 POSTINUMERO Taulukko2:Vastaajienyleisimmätasuinalueen postinumerot Postinumero n Postinumero n PERHEJAKOTI Kuvio 1: Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi? (N=1055) äiti isä sisarus tai sisaruksia isovanhempi tai isovanhempia sisaruspuoli tai sisaruspuolia isäpuoli äitipuoli poika- tai tyttöystävä yksi tai useampi muu henkilö, kuka? en osaa sanoa 14,4% 11,8% 10,8% 8,3% 4,6% 0,5% 30,2% 97,5% 94,5% 89,2% Yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka?kotieläin,sijaisäiti-isä-jasisko,vaihto-oppilas,vanhemman avopuoliso,eno,serkut,kummit,sisarustenlapset,täti,sisarustenpuolisotjalapset,isäpuolisekä parasystävä. 4

5 Kuvio 2: Keiden kanssa asut tällä hetkellä? (N=1049) äiti 93,7% isä sisarus tai sisaruksia 80,3% 77,5% isäpuoli sisaruspuoli tai sisaruspuolia yksi tai useampi muu henkilö, kuka? äitipuoli isovanhempi tai isovanhempia en osaa sanoa poika- tai tyttöystävä 9,9% 6,2% 3,6% 3,6% 1,3% 0,7% 0,6% Yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka?sijaisvanhemmat,lemmikkieläin,vanhempienavopuolisot, sijaisperhejalastenkodinhenkilökunta. VANHEMPIENTYÖLLISYYS/TYÖTTÖMYYS Suurinosaylöjärveläistennuortenvanhemmista(äitijaisä)ontyöelämässä.Äideistä79,7jaisistä 84,4käytöissä.Äideistätyöttömänäon5,2jaisistä5,1%.Äideistäkoti-äitinäon5,7%. Kuvio 3: Perheen taloudellinen tilanne nuorten mielestä (%) erittäin hyvä melko hyvä jonkin verran talousvaikeuksia 11,7 12,2 27,7 28,6 53,2 51,8 Ylöjärvi (N=1049) Kaupunkiseutu (N=5336) Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta tilanteesta? paljon talousvaikeuksia ei osaa sanoa 1,3 1,7 6 5,7 5

6 Kuvio 4: Vaikuttamismahdollisuus perheen yhteisiin asioihin (%) aina useimmiten joskus 18,6 18,9 27,4 28,3 48,4 45,8 Ylöjärvi (N=1044) Kaupunkiseutu (N=5284) Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat, hankinnat)? ei juuri koskaan / ei koskaan ei osaa sanoa 2,4 3,1 3,3 3,9 Kuvio 5: Nuorten kotona hereillä vietetty aika/pv (%) 0-2 h/pv 3-4 h/pv 5-6 h/pv 2,2 3,2 24,8 25,8 38,9 36,5 Ylöjärvi (N=1048) Kaupunkiseutu (N=5332) Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin vietät hereilläoloajastasi kotona? 7 h tai enemmän päivässä 18,1 18,5 ei osaa sanoa 15,9 16 Kuvio 6: Turvallisuuden tunne kotona (%) aina useimmiten joskus 11,4 14,4 1,4 1,7 86,1 82,2 Ylöjärvi (N=1051) Kaupunkiseutu (N=5323) Tunnetko olosi kotona turvalliseksi? ei koskaan 0,3 0,7 ei osaa sanoa 0,8 1 6

7 Kuvio 7: Perheen kanssa yhdessä tehtävät asiat (%) ruokailemme yhdessä 75,9 74,7 tv/elokuvat 64,1 64,1 kotiaskareet 55,2 50,8 keskustelu ajankohtaisista asioista kyläily ajanvietto kaupungilla yhteiset harrastukset 37,2 38,1 37,5 34,6 28, ,4 26,2 Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran viikossa)? pelien pelaaminen 17,6 18,3 ei tee mitään säännöllisesti ei osaa sanoa 6 6,3 4,1 4,8 Ylöjärvi (N=1052) Kaupunkiseutu (N=5358) 7

8 3HYVINVOINTIJAELÄMÄNTAVAT Kuvio 8: Nuorten liikunnan määrä viikossa (%) 1-3h/vko 3-5h/vko 5-7h/vko 7h tai enemmän/vko 16,7 18,2 24,6 23,1 22,8 20,3 27,6 28,1 Ylöjärvi (N=1029) Kaupunkiseutu (N=5222) Kuinka monta tuntia viikossa liikut niin, että hengästyt ja hikoilet? en ollenkaan/vähemmän kuin tunti 2 3,1 ei osaa sanoa 6,2 7,3 Kuvio 9: Nuorten unen määrä vuorokaudessa (%) 5h tai vähemmän 2,2 3,5 6-7h 8-9h 10h tai enemmän 5,8 3,7 27,7 31,2 60,8 57,9 Ylöjärvi (N=1027) Kaupunkiseutu (N=5244) Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin vuorokaudessa? ei osaa sanoa 3,5 3,6 Kuvio 10: Nuorten kokema virkeyden tunne päivisin (%) aina tai lähes aina 41,7 37,3 silloin tällöin ei juuri koskaan tai ei koskaan 5,5 6,9 50,6 53 Ylöjärvi (N=1020) Kaupunkiseutu (N=5224) Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin? en osaa sanoa 2,3 2,9 8

9 Taulukko3:Nuortenkokemasanallinenjafyysinenkiusaaminenviimeisenvuodenaikana(%) Ylöjärvi: Kaupunkiseutu: Ylöjärvi: Kaupunkiseutu: kiusattu kiusattu Kiusattu kiusattu sanallisesti sanallisesti fyysisesti fyysisesti (N=1002) (N=5150) (N=995) (N=5074) Onko sinua kiusattu sanallisesti/ fyysisesti viimeisen vuoden aikana? koulussa 16,2% 20,1% 7,4% 8,8% koulumatkalla 3,3% 4,1% 1,8% 2,3% kotona 4,2% 5,4% % 2,9% harrastuksessa 1,6% 3,4% 0,8% 1,8% nuorisotilalla 1,3% 2,5% 0,9% 1,5% kaupungilla/kadulla 2,5% 4,5% 0,8% % puhelimessa 5,3% % - - jossainmuualla 2,6% 3,2% 0,9% 1,7% enosaasanoa 13,7% 14% 7,7% 8,7% eiolekiusattu 67,0% 63,5% 83,8% 81,4% Kysyttäessäkiusaamisenkokemispaikkoja,nuorillaolimahdollisuusvastatamyös muualla,missä?, mikänäkyyedellisessätaulukossa(taulukko3)rivinä jossainmuualla.nettikiusaamistakysyttiin erikseenkysymyksellä onkosinuakiusattujotenkinmuuten?.muunlaisenkiusaamisenmäärätovat nähtävillätaulukossa4.omaisuuteenkajoamisellatarkoitetaantässäkyselytutkimuksessatoisen henkilönomaisuudenvarastamistataiomaisuudentärvelyä. Taulukko4:Nuortenkokemamuukiusaaminenviimeisenvuodenaikana(%) Ylöjärvi (N=995) Kaupunkiseutu (N=5013) omaisuuteenkajottukoulussataikoulumatkalla % omaisuuteenkajottukotona 1,8% 2,8 omaisuuteenkajottuharrastuksessatainuorisotilalla 0,7% 1,5 omaisuuteenkajottukadullataikaupungilla 1,4% 1,9 omaisuuteenkajottujossainmuualla 1,2% 1,7 eioleotettumukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen 4,1% 6,2 eiolepuhuttuvaikkayrittänytkeskustellamuidenkanssa 4,2% 6,1 kiusattuinternetissä 1,9% 2,8 kiusattupuhelimessa 3,1% 3,7 muunlaistakiusaamista 1,1% eiosaasanoa 8,9% 9,6 eiolekiusattu 78% 77,5 Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen vuoden aikana? YleisimmätInternet-sivustot,jossakiusaamistaontapahtunut,onFacebook,Ask.fmjaTumblr. Nuorillaoliedelleenmyösmahdollisuuskertoamuunlaisestakiusaamisesta(Taulukko4: muunlaista kiusaamista ).Näitäkiusaamisenmuotojaovatseläntakanapuhuminen,sosiaalinenmediajamuiden poistuminenpaikaltanuorensaapuessatilaan. 9

10 Kiusaamisenkohteeksijoutumisenlisäksinuoriltatiedusteltiinlisäksiovatkoheitsekiusanneet jotakutaviimeisenvuodenaikana.kiusaajanaoleminenonnähtävissäseuraavassataulukossa (taulukko5). Taulukko5:Nuortenkiusaajanaoleminenviimeisenvuodenaikana(%) Ylöjärvi (N=608) Kaupunkiseutu (N=5016) kiusannutsanallisesti 8,3 7,4 kiusannutfyysisesti 0,8 1,2 kajonnuttoisenomaisuuteen 0,4 0,5 kiusannutinternetissä 0,3 0,6 eioleottanutmukaanporukkaantaiyhteiseen tekemiseen 1,5 1,3 eiolepuhunutvaikkahenkilöyrittänytkeskustellahänen kanssaan 2,0 2,5 eiosaasanoa 11,3 11,7 olenjotenkinmuuten 1,5 1,9 eiolekiusannut 73,9 72,8 Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden aikana? Kuvio 11: Luotettavien ystävien määrä (%) useita (4 tai enemmän) 60,2 57,6 Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa? muutama (2-3) 31,1 32,4 on yksi ei ole en osaa sanoa 5 4,5 1,9 2,6 1,9 2,9 Ylöjärvi (N=1019) Kaupunkiseutu (N=5201) 10

11 Kuvio 12: Luotettavien aikuisten määrä (%) useita (4 tai enemmän) 52,5 45,8 muutama (2-3) 38,3 39,6 Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, jos jokin asia huolestuttaa sinua? on yksi ei ole en osaa sanoa 3,7 5,2 2,6 4,4 3 5,1 Ylöjärvi (N=1016) Kaupunkiseutu (N=5194) Kuvio 13: Nuorten kokema yksinäisyyden tunne (%) en juuri koskaan/en koskaan 61,2 56,7 Tunnetko olosi yksinäiseksi? joskus/silloin tällöin 31,3 32,6 usein aina tai lähes aina ei osaa sanoa 3,5 5,1 0,8 2,4 3,2 3,3 Ylöjärvi (N=1026) Kaupunkiseutu (N=5225) 11

12 Kuvio 14: Nuorten päihteiden käyttö (%) Tupakkaa päivittäin Tupakkaa viikoittain Tupakkaa silloin tällöin Alkoholia päivittäin Alkoholia viikoittain Alkoholia silloin tällöin Energiajuomia päivittäin Energiajuomia viikoittain Energiajuomia silloin tällöin Sähkötupakkaa päivittäin Sähkötupakkaa viikoittain Sähkötupakkaa silloin tällöin Nuuskaa päivittäin Nuuskaa viikoittain Nuuskaa silloin tällöin Kannabista päivittäin Kannabista viikoittain Kannabista silloin tällöin en käytä mitään näistä en osaa sanoa 4,1 5,6 1,8 2,3 4 6,2 0,9 2,4 0,6 1,7 10,8 13,5 4,6 6,4 7,4 7,5 2,2 3,5 1,5 2,1 5,2 6,1 2,3 4,3 1,1 2 4,5 4,9 1,2 2,5 0,4 1,3 1,7 2,6 2,6 3,7 26,5 26,3 59,4 58,2 Ylöjärvi (N=1013) Käytätkö jotakin seuraavista aineista/ tuotteista? Kaupunkiseutu (N=5110) 12

13 4VAPAA-AIKA Kuvio 15: Tekniikan parissa vietetty aika päivässä (%) 0-2 h/pv 19,4 25,2 3-5 h/pv 6-8 h/pv yli 8 h/pv Ei osaa sanoa 12,1 12,5 7,5 8,3 9,4 9,2 45,7 50,6 Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä älypuhelimen, tietokoneen, pelikonsolin ja television ääressä? Ylöjärvi (N=1039) Kaupunkiseutu (N=5298) Kuvio 16: Nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut (%) WhatsApp 96 YouTube Instagram Snapchat Facebook 63,2 73,6 80,9 93,5 Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista käytät aktiivisesti? Google+ 37,7 Ask.fm Twitter jotain muuta KikMessenger Tumblr en käytä mitään näistä Last.fm LinkedIn en osaa sanoa 29 17,5 9,1 9 6,6 0,9 0,7 0,4 0,3 Ylöjärvi (N=1049) Kaupunkiseutu (N=5363) 13

14 Kuvio 17: Nuorten vapaa-ajanviettopaikat (%) kotona 93,4 91,9 kaverilla 81,4 76,2 harrastuksessa 56,7 54,8 ulkona/pihalla kaupungilla kauppakeskuksessa 23,2 22,9 32,1 33, ,4 Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella? kunnan nuorisotilalla kirjastossa kahvilassa/ravintolassa seurakunnan nuorisotilalla töissä jossain muualla jonkun muun tahon nuorisotilalla ei osaa sanoa 7,8 8,2 7,6 7,8 5,5 9,8 5 4,9 3,4 3,3 3,1 3,7 2,8 2,2 0,7 1 Ylöjärvi (N=1048) Kaupunkiseutu (N=5354) 14

15 Kuvio 18: Nuorten harrastuneisuus (%) yksilöurheilu joukkueurheilu digipelaaminen soittaminen tai laulaminen lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen tanssi/cheerleading/voimistelu eläinharrastukset leivonta/kokkaus/kodinhoito kuvataide/käsityöt/kädentaidot valokuvaus/media ulkoilu/retkeily/partio moottoriurheilu kulttuurin seuraaminen seurapelaaminen sirkus/teatteri uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuorisotilatoiminta vapaaehtois-/järjestötoiminta ei osaa sanoa politiikka/kansalaisvaikuttaminen 22,5 23,5 22,2 23,7 17,9 17,4 17,7 16,9 15,6 13,9 15,1 16,5 14, ,9 13,9 13,1 14,4 10,7 9,2 7,6 7,5 5 5,7 4,1 4,1 3 3,4 2,5 3 1,8 2,3 1,1 1,2 0,5 1,5 47,9 48,3 47,6 45,7 Mitä harrastat? Ylöjärvi (N=826) Kaupunkiseutu (N=4081) 15

16 Kuvio 19: Esteet harrastuksiin/ nuorten toimintaan osallistumiselle (%) mikään ei estä osallistumasta ystävätkään eivät osallistu ei tiedä, mitä haluaisi harrastaa tai tehdä harrastuksiin/nuorten toimintaan on pitkä matka harrastusmahdollisuuksia on liian vähän osallistuminen yksin pelottaa harrastaminen/nuorten toiminta on liian kallista harrastauksiin/nuorten toimintaan on vaikea kulkea ei halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-ajallani ei tiedä, missä haluamaa harrastusta järjestetään vanhempien mielipiteet sopivasta vapaa-ajasta minua ei pyydetä mukaan kokemukset kiusaamisesta tai syrjinnästä ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä en osaa sanoa 12,2 15,1 11,5 11,7 10,1 7,8 8,6 5,8 8,5 10,5 8,4 9,5 8,1 5,6 4,6 6 3,1 3,9 3 3,7 2,6 3,6 2, ,1 30,5 28,1 35,4 34,3 Mitkä seuraavista asioista estävät osallistumistasi harrastukseen tai nuorille suunnattuun ohjattuun toimintaan? Ylöjärvi (N=979) Kaupunkiseutu (N=4989) 16

17 5KOKEMUKSETJAMIELIKUVATNUORILLEJÄRJESTETTÄVÄSTÄTOIMINNASTA Kuvio 20: Tiedonsaannin väylät (%) kaveri sosiaalinen media vanhemmat ilmoitustaulu koulun aikuinen koulun tapahtuma nuorisotyöntekijältä lehti sisarukset muu sukulainen Internet-sivut ei ole saanut tietoa radio jokin muu taho ei osaa sanoa 6,2 5,6 5,6 5,3 4,9 7,5 2,3 2,9 1,5 1,5 19,5 19, ,8 17,7 17,9 17,2 15,1 11,5 13,2 31,3 29,1 30,4 27,7 27,5 27,5 36,6 35,8 42,7 48,4 Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista palveluista/ toiminnasta/ harrastuksista? Ylöjärvi (N=1012) Kaupunkiseutu (N=5138) Kuvio 21: Ylöjärveläisten nuorten osallistuminen nuorten toimintaan (%) osallistunut nuorisotilatoimintaan osallistunut harrastukseen osallistumaan tapahtumaan ei osaa sanoa ei ole osallistunut 10,6 16,3 11,2 11, , ,7 38,8 omassa kunnassa (N=1038) toisessa kunnassa (N=1016) 52,5 Oletko osallistunut omassa kunnassasi järjestettävään nuorten toimintaan? Oletko osallistunut jossain muussa kuin kotikunnassasi järjestettyyn nuorten toimintaan? 17

18 Seuraavassataulukossa(taulukko6)onesitettynuortenmielipiteetnuorillesuunnatustatoiminnasta. Väittämiinolimahdollistavastatajanalla1-5niin,ettäkuvaavastausta täysinerimieltä jakuvaa vastausta täysinsamaamieltä.oheisessataulukossantarkoittaavastaajienmäärääjakavastausten keskiarvoa. Taulukko6:Nuortenmielipiteetnuorillesuunnatustatoiminnasta Väittämä Ylöjärvi Kaupunkiseutu n ka n ka Asuinkunnassanionnuorilletarjollariittävästiohjattua toimintaa 995 3, ,4 Nuortentoimintaanonmielestänimukavaosallistua 973 3, ,1 Asuinkunnassanitiedotetaanmielestäniriittävästi nuorillesuunnatustatoiminnasta Asuinkunnassaninuorillaonmielestänimahdollisuus vaikuttaanuorillejärjestettävääntoimintaan Asuinkunnassaninuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukea erilaisiinasioihin Asuinkuntanisisälläonhelppoliikkuamielenkiintoiseen harrastukseenjanuortentoimintaan Minullaonmahdollisuusliikkuamielenkiintoisen harrastuksenperässätoisellepaikkakunnalle 974 3, , , , , , , , , ,55 18

19 Kuvio 22: Vaikuttamisen väylät (%) lähipiiri (perhe, suku, perhetutut) 33,6 31,2 nuoriso-ohjaajat kaverit en osaa sanoa koulun henkilökunta en halua vaikuttaa 15,9 15,4 14, ,1 22,2 18,9 21,1 22,8 28,3 Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan? kunnan nuorisovaltuusto yhdistys tai muu organisaatio kunnan päättäjät kunnan työntekijät kunnan internetsivut poliitikot tiedotusvälineet 8,3 6,2 8,1 7,4 7,8 9,1 5,3 4,6 5,1 6,1 4,8 6,6 3,5 4,6 Ylöjärvi (N=1002) Kaupunkiseutu (N=5067) 19

20 Kuvio 23: Vaikuttamisen keinot (%) en osaa sanoa Keskustelutilaisuus palautteen antaminen aktiivinen toiminta esim nuorisovaltuustossa keskustelu sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumilla kirjoittaminen lehteen vapaaehtoistyö nimien kerääminen aloitteeseen, adressiin yms. keskustelu päättäjien kanssa aloitteen, vetoomuksen tai adressin kirjoittaminen osallistuminen mielenosoitukseen toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai vastaan osallistuminen lakkoon taiteen keinot rakennuksen valtaaminen mielenosoituksen tai lakon järjestäminen joku muu 6,6 6,8 5,9 7 5,9 5,5 5,8 5,8 5,7 4,6 4,9 7,1 4,6 5,2 4,6 4,5 4,4 5,6 3,9 3,1 3,3 4 2,4 2,4 1,5 1,7 18,1 17,2 28,5 26,9 26, ,9 43,4 Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit vaikuttaa asuinkuntasi asioihin? Ylöjärvi (N=845) Kaupunkiseutu (N=4196) 20

21 6NUORTENTOIMINNANKEHITTÄMINEN Kuvio 24: Nuorten toivomat harrastusmahdollisuudet (%) urheilu joukkuelajit urheilu yksilölajit ei kaipaa mitään moottoriurheilu tanssi/cheerleading/voimistelu digipelaaminen kuvataide/käsityöt valokuvaus/media leivonta/kokkaus/kodinhoito eläinharrastukset sirkus/teatteri musiikin soittaminen/laulaminen ulkoilu/retkeily/partio lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen kulttuurin seuraaminen seurapelaaminen nuorten tila/nuorisotilatoiminta kaipaa jotain muuta vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta ei osaa sanoa 13,4 11,1 12,3 12 9,6 10,6 8,7 7,1 8,6 8,8 7,1 8,5 6,9 8,4 6,5 6,4 5,8 8,9 4,3 4,1 3,4 2,8 3,1 3,8 3,1 3,7 1,8 2,1 1,7 1,7 1,3 1,2 0,7 1,7 0,6 0,8 13,1 14,4 22,3 20,9 26,1 24, ,7 Millaista nuorten toimintaa tai harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi? Ylöjärvi (N=1004) Kaupunkiseutu (N=5052) 21

22 22 NUORTENKAIPAAMATOIMINTAJAHARRASTUKSET Harrastuksetjanuortentoiminta: Erilaisiataideharrastuksiavoisiollaenemmän. Enemmänharrastusmahdollisuuksiajapaikkojajoissavoiharrastaa. Josvoisitullajotainratsastukseenliittyväätoimintaa Tuokaakuruunlisääkaikkiaaktiviteetteja YlöjärvellepitäisirakentaaedesYKSIskeittiparkki.Olemmekäyneetjuttelemassakaupungin päättäjillekkinjalupasivatsilloinparkin.muttanytlehdessäilmoitettiinetteiparkkiatule.ja sittenkaikkimummotjaaikuisetvalittavatettänuorisolojuujaskuuttaa/skeittaayleisillä paikoilla!dislike!skeittiparkkejaylöjärvellepitääsaadaskeittiparkkiskeitti/scootti parkkijahengailumesta OlisikivasaadanäytelmäkerhojaYlöjärvelle,silläainakaanminullaeiolemahdollisuutta mennämuullepaikkakunnalleharrastamaan. Voisiollaenemmäneläinharrastuksiinliittyviävälineitä,kutenagilityratoja. Olisikiva,josolisimonipuolisestikaikkiamahdollisuuksiaharrastaa... Enemmänjoukkue-jaseuralajeja.Isompiatilojaharrastuksiin.Järjestääenemmäntoimintaa jaharrastuksia.erityisestijotainryhmäliikuntaaesim.jotainpallopelejäisollaporukalla. Enemmänkinharrastusmielessäjotainkivojapelejävaikkakerranviikossa. Enemmänjotakinliikuntatoimintaa.Lisääjoukkueurheilulajejaerilajien/harrastusten määrä.es.pyöräily nyrkkeilyharrastustaimotocroseiolemitäänlaitettavaapaitsiettälisäämoottoriurheilua lisäämoottoriurheilua Enemmännuorisotoimintaa. nuoretsaavatjärjestääomiatapahtumiajäpäättääjajärjestääasioita Enemmänharrastuksia,jotkaeivätolisikilpailullisia.Paljonenemmänyli16vuotiaille suunnattujaharrastuksia. Pitäisitullajokupelikerho,jossavoisipelataerilaisiapelejäkavereidenkanssa Nosiisvoisitullamonipuolisemminjotaivalokuvaustaimuitasentyyppisiäjuttuja. Kehittäänuorilleenemmäneikäenemmänlapsille.nytonniinettälapsilleonenemmän toiminallistajanuoreteivätoikeestaankuulusiihen paremmatulkojäätenemmänurheilua Toimintaanjuurienemmänkunnonbileitäjameininkiä,setietystiriippuuosallistujista,monet eivätvaantulemihinkääntapahtumaan.vaikutusmahdollisuudetovatminustahyvät, nuorisovaltuustoihin,ym.pääseemonestivainsuhteillataioppilaskuntastatuksenavulla. lisääsalibandyasiivikkalaan KURUUNENEMMÄNHARRASTUKSIA!!(kunnonvalmennuksella!)Kurussaeioleriittävästi toimintaanuorille.joudunkäymääntampereellaharjoituksissani. Harrastusmahdollisuuksiaonaivanliianvähän!Monipuolisiaharrastuksiaeikävaintavallisia tylsiäeijaksa.kutenpallopelit,4htaipartio,ovatliiantylsiä.jaliikunnallisiaharrastuksia myöstytöille,koskayleensäkaikkipallopelitonpoikavaltaisia,eikäsinneviitsiyksintyttönä mennä.ylöjärvenkeskustaanonliianpitkämatkamennäharrastamaan!tarvitsemmejotain Kuruunkinetteinuoristatuleihanlaiskoja! Nojonkunpiirustuskerhonvoispystyttääjonnekki Ilmainenkenttävuoroliikuntakeskukselle. Nuortentilat/harrastuspaikat: Nuortentilatpitäisiollajokapäiväaukijanuorillepitäisijärjestääenemmänkiinnostavia tapahtumia. Mielestäninuorillepitäisiollaenemmänhengailupaikkoja. Miten nuorten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi mielestäsi kehittää?

23 23 Enemmännuorisotiloja Metsäkylässäeiolemuutatilaanuorillekuinsalentuulikaappi,nuorisotilajabussipysäkki. toivoisinnuorilleenemmäntiloja! enemmänpaikkojajossaviettääaikaa(eivesisateessapihalla). moottoriurheilua enemmänpäiviäauki Pitäisiparantaatilojajaniittenpitäisiollaaukijokapäivä. Vaikuttaminen/osallisuus: Nuortenvaikutusmahdollisuudetovattarpeeksihyvät. Koulussavoitaisiinkyselläasioita. Mielestäninuoriltapitäisikysyäenemmänmielipiteitä,ehdotuksiajaideoitakuntaammeja sielläjärjestäviinharrastustoimintaanliittyvissäasioissaesim.kouluissa.ideatvietäisiin eteenpäinpäättäjille. Nuortenmielipiteitäenemmänhuomioon Kuunnellanuoriajayrittääymmärtääheitäjanähdäasioitaheidänkannaltaan. Palautteenantaminenpitäisiollatehokkaampaa Netissäpitäisiollajokinpaikkaminnevoisikirjoittaajalähettäätoiveitaan,niinettäne tulisivatsuoraanjollekinpäättäjille.tällöinomiatoiveitaansaisihelpomminesille Nuorisovaltuustoonainoatuntemaninuortenvaikutusmahdollisuus.Muitakin vaikutusmahdollisuuksiavoisiolla. Mielestänipitäisiollakeino,jollavoimillointahansakertoamielipiteitääntaiajatuksiaan. Esimerkiksikouluissajokinnuorisovaltuustonlaatikkojohonvoilaittaalapullekirjoitettuja ehdotuksiajaajatuksia.nuorillepitäisikeksiäenemmäntekemistäjaaktiviteetteja,jane pitäisivätheitäpoispahanteosta.myöskulkuyhteyksiätulisiparantaa. Asioitapitäisikysyänuoriltaenemmän,jottatiedetäänmistäasioistaontarvetta/puutetta. Esim.Kurussatarvetietyilleliikuntalajeillejajopajoukkuetoimintaakinonmahdollisuudetja puitteet.kovakysyntäesim.futsalille. Viestintä/mainonta: Niistävoisitiedottaaenemmänkoulussa. ilmoittaatapahtumistajaharrastusmahdollisuuksistaparemmin Tiedottaaparemminnuorisotoiminnasta,niinettäsetavoittaisinuoretparemmin. Tiedottaminenolisihyväjosolisiaktiivisempaa.Tämänlaisetkyselytovatmyösmielestäni hyviä.kunnanpäättäjätvoisivatmyöstullaesim.kouluihintaimuihinpaikkoihinjoissanuoret kokoontuupitämäänvaikkapakeskustelu-tilaisuuksia. Toimienmainostustavoisiollaenemmän Tapahtumistatulisiilmoittaaparemminettänuorettulisivattapahtumiin.Sekäenemmänisoja tapahtumiamm.yösäbäoliloistavaylöjärvellä Muupalaute/ideat: entiedäeimitenkäänitseänieikiinnostaeipitäisikehittääenosaasanoa.olenihan tyytyväinen.enkaipaamitäänenjuurihaluaisivaikuttaakunnanasioihin Minunmielestänieitarvitse,koskakäynitsenuorisotilassajasielläonkaikkihyvin. enemmäntekemistänuorillejakulkeutumismahdollisuuttakauemmaksi,kiitooss!! Ylöjärvellepitäärakentaakoirakahvila,jossaonpaljonkoiriajakahvia(hyvääkahvia!) Mielestänivoisiollaenemmänpaikkakunnallisiakisoja. Nuorilletulisiollatarjollaseuratoimintaamonipuolisestijaedullisesti.Uudenharrastuksen aloittamisenkynnystulisitehdämatalaksi,jottanuoriasaataisiinesimerkiksiliikunnantai samantyyppistenihmistenpariin.pirkanmaanalueellaharrastuksetovatkeskittyneet Tampereellesuurempiinseuroihin,jolloinkulkeminenharrastuspaikalletaiharrasteryhmään

24 pääseminenvoiollahankalaa.itseasunhämeenkyrössäjaolenkokenutmieleisen harrastuksenlöytämisenhaastavaksi,silläpienempiäerityyppisiäalueellatoimiviaseurojaei ole.monetseuratovatyhdistyneetsuurempienseurojenkanssajatällöinsijaitsevatliian kaukana.suurempienseurojenjäseneksionvaikeampipäästä,elleiolejoennenharrastanut kyseistätaisamankaltaistalajia. Panostakaavapaaehtoistoiminnanmielekkäänäpitämiseen bussienpitäisikulkeaenemmänperämettissäkinbussienpitäisikulkeaenemmänja enemmänkotienläheltä.ettäpääsisikäymäänbussillakeskustassamuutenkinkun koulupäivinäjavaanyhteenaikaan.bussinpitäisikulkealähempääkotia,etteitarvisijoka päiväkävelläkamaliamatkoja.jamyössitenettäbussillapääseeviikonloppuisinkulkemaan tiheämpäänaikatauluun.kulkuyhteyksienpitäisiollaparempiakeskustanulkopuoleltaettei vanhempiaainatarvitsisivaivatakuskaamisella MielestäniYlöjärvenkunnassaonriittävästinuoriso-tilojajaharrastuksia,muttamielestäni saisiollaenemmänyhteisiätapahtumia. Pitäisirohkaistaenemmäntuomaanmielipidettäesillejakannustaa.Kertoomahdollisuuksista vaikuttaajaharjoittaakoulussaväittelytaitoa. Nuorillepitäisiollaenemmänkesätyömahdollisuuksia. Halventaahintojaharrastuksissajottakaikillaolisivaraaharrastaa Onhienoa,ettäontälläisiähenkilökohtaisiakysymyksiäsilläniistäsaarehellisimmän vastauksen.tokiymmärrän,kuruonvaikeapaikkakokonsapuolestatäyttäänuorisontoiveita muttanuoriapitääkuullajapitääkuullajatkossakin! Eitällähetkellätuleoikeenmuutamieleenkunsemetsäkyläänparemmatbussiaikataulutettä pääsehelpomminkaupungillejaharrastuksiin kaikillepaikoillejopatakamaalleylöjärvellävoisijärjestääenemmäntoimintaajokatoimisi takamaallaeikätarvitsiainalähteäkeskustaankoskakyydinsaantionvälillätodellavaikeaaja bussithantakamaaltaeikulje.moisiollavoisikäydäjokuhenkilöjokaeioleseurakunnassajolle voisipuhuajakertoakaikestajahenkilönolisimukavaollanuorijottakaikestavoisipuhuaja ikuinenymmärtäisi. 24

25 7YHTEENVETO TässäraportissaonesiteltyTampereenkaupunkiseudunnuorisokyselyntuloksetYlöjärvenkunnasta. Kyselyynvastasiyhteensä luokkalaistanuorta,jokatarkoittaaprosentuaalisesti80,31 kokokaupunginkyseisenikäryhmännuorista.aineistoonkerättykouluissaajalla ELÄMÄNTAVATJAHYVINVOINTI Ylöjärveläistennuortenvanhemmatovatkäyvätpääsääntöisestitöissäjanuoretkokevatperheen taloudellisentilanteenmelkohyvänä(53,2%)taierittäinhyvänä(27,7).vastaajista38,9viettää kotona5-6tuntiahereilläoloajastaanjalähes90prosenttiatunteeolonsaturvalliseksikotonaaina. Perheetviettävätenitenaikaayhdessäruokapöydänääressä(75,9%)taitelevisiotakatsellen(64,1%) januoretkokevatpystyvänsävaikuttamaanperheenyhteisiinasioihinuseimmiten(48,4%)taijoskus (27,4%). Vastaajillaonelämässäänuseitaluotettaviaystäviäjaaikuisia,yksinäiseksiolonsajoskussilloin tällöintuntee31,1jaeijuurikoskaan61,2%.nämäluvutovatkaupunkiseutuunverrattunahieman korkeammat. Kyselynperusteellanäyttäisi,ettäylöjärveläistennuortenpäihteidenkäyttöonselkeästivähäisempää kaupunkiseutuunverrattuna.energiajuomiajuosillointällöin26,5jokaonaavistuksenverran kaupunkiseutuakorkeampiluku.vastaajistalähes60prosenttiakertoo,etteikäytäpäihteitälainkaan. Kiusaamisenosaltanuoretkokevatsekäsanallista,ettäfyysistäkiusaamistakaupunkiseutua vähemmän.enitenkiusaamistakoetaankoulussajapuhelimessa.kysyttäessänuoriltakiusaajana olemisestaviimeisenvuodenaikana,vastaajista73,9eiolekiusannutketäänja8,3onkiusannut sanallisesti. Suurinosaylöjärveläisistänuorista(60,8%)nukkuuyössäkeskimäärin8-9tuntiajanoinpuolet nuoristatunteekinitsensävirkeäksiainatailähesaina.itseääneitunnekoskaantaieijuurikoskaan virkeäksi5,5prosenttianuorista.suurinosanuoristanäyttäisiliikkuvanviikossaniinsanottua hikiliikuntaauseammantunnin,vaikkanuortenviikoittaisetliikuntatottumuksetvaihtelevatkineri tuntimäärienvälillä.nuoristavainkaksiprosenttiakertooharrastavansaliikuntaaviikossayhden tunnintaivähemmän.enitennuoretkaipaakuntaansalisääurheilutoimintaajayli20prosenttiaei kaipaamitään. VAPAA-AIKA Ylöjärvellänuoretviettävätvapaa-aikaansapääosinkotona(93,4%)taikaverilla(81,4%).Lähes80 prosenttiaharrastaajotainja15,8prosenttiaei,ylipuoletviettäävapaa-aikaansaharrastuksen parissa.suosituimmatharrastusmuodotovatyksilö-jajoukkuelajit,digipelaaminenjasoittaminen laulaminen.vastaajista35,4kokee,etteimikäänestäheitäosallistumastaharrastuksiin. Osallistumisenesteinänähdäänosallistuminenyksin(12,2%),eitiedämitähaluaisiharrastaatehdä (11,5%)taiettäharrastuksiinonpitkämatka(10,1%). 25

26 Vastaajistalähes40prosenttiaonosallistunutomankuntansanuorisotilatoimintaan.Omankunnan sisällämyösharrastetaansekäosallistutaantapahtumiin.ylipuoletvastaajistaeioleosallistunut toisenkunnassanuortentoimintaanja11,5prosenttiaeiosaasanoaosallistumisestaan.nuorten toiminnoistatietoasaadaankavereilta(48,8%),sosiaalisestamediasta(36,6%)javanhemmilta(31,3 %).Ylöjärveläisetnuoretkokevat,ettäomankuntansaasioihinpystyyvaikuttamaanlähipiirin(33,6 %),nuoriso-ohjaajien(28,3%)jakavereiden(22,2%)kautta.vaikuttamisenkeinoinanähdään keskustelutilaisuuteenosallistuminen(28,5%),palautteenantaminen(26,6%)jaaktiivinentoiminta nuorisovaltuustossa(18,1%).huomioitavaaonkuitenkinse,ettäyli40prosenttiavastaajistaeiosaa sanoamitenasioihinvoisivaikuttaa. 26

27 27 LIITE1KYSELYLOMAKE Taustatiedot 1. Mikäonasuinkuntasi? Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi 2.Postinumero Mikäonasuinalueesipostinumero? 3.Luokka-aste Milläluokallaolet? 7.luokalla 8.luokalla 9.luokalla 4.Sukupuoli Mikäonsukupuolesi? tyttö poika muu 5.Kotikieli Mitäkieltäkotonasipuhutaan? suomea ruotsia suomeajaruotsia muutakieltä/useitakieliä,mitä? enosaasanoa Perhejakoti 5.Keitähenkilöitäkuuluuperheeseesi? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarustaisisaruksia sisaruspuolitaisisaruspuolia isovanhempitaiisovanhempia poika-taityttöystävä yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka? enosaasanoa 6.Keidenkanssaasuttällähetkellä?

28 28 Valitsekaikkisopivatvaihtoehdotkeidenkanssaasutpääsääntöisesti isä äiti äitipuoli isäpuoli sisarustaisisaruksia sisaruspuolitaisisaruspuolia isovanhempitaiisovanhemmat poika-taityttöystävä yksitaiuseampimuuhenkilö,kuka? asunyksin enosaasanoa 7.Käyköisäsitällähetkellätöissä? Valitsesopivinvaihtoehto Kyllä Ei,hänontyöttömänätailomautettuna Ei,hänoneläkkeellätaisairaseläkkeellä Ei,hänonkoti-isä Ei,hänopiskelee Ei,hänonkuollut Ei,jokinmuutilanne,mikä? EntiedäEnosaasanoa 8.Käyköäitisitällähetkellätöissä? Valitsesopivinvaihtoehto Kyllä Ei,hänontyöttömänätailomautettuna Ei,hänoneläkkeellätaisairaseläkkeellä Ei,hänonkoti-äiti Ei,hänopiskelee Ei,hänonkuollut Ei,jokinmuutilanne,mikä? EntiedäEnosaasanoa 9.Mitämieltäoletperheesitaloudellisestatilanteesta? Perheenitaloudellinentilanneonmielestäni... erittäinhyvä melkohyvä jonkinverrantalousvaikeuksia paljontalousvaikeuksia enosaasanoa 10.Voitkomielestäsivaikuttaaperheenyhteisiinasioihin(esim.suunnitelmat,hankinnat)? Valitsesopivavaihtoehto ainatailähesaina useimmiten joskus enjuurikoskaantaienkoskaan enosaasanoa 11.Kuinkamontatuntiapäivässäkeskimäärinvietäthereilläoloajastasikotona? Valitsesopivinvaihtoehto 0-2tuntiapäivässä 3-4tuntiapäivässä

29 29 5-6tuntiapäivässä tuntiataienemmänpäivässä enosaasanoa 12.Tunnetkoolosikotonaturvalliseksi? Valitsesopivinvaihtoehto aina useimmiten joskus enkoskaan enosaasanoa 13.Mitäseuraavistaasioistateetteperheesikanssayhdessäsäännöllisesti(vähintäänkerran viikossa)? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdotniistätoiminnoista,joihinsuurinosaperheenjäsenistäsiosallistuu teemmeyhdessäerilaisiakotiaskareita(esim.ruoanlaitto,siivous,pihatyöt) katsommeyhdessätelevisiota/elokuvia pelaammeyhdessätietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä harrastammeyhdessä(esim.liikuntaa,kulttuuria) keskustelemmeuutisistataimuistaajankohtaisistaasioista vietämmeaikaakaupungilla(esim.ravintolassa,kahvilassa,kauppakeskuksessa) käymmekylässä(esim.ystäväperheiden,naapurientaisukulaistenluona) ruokailemmeyhdessä emmeteemitäännäistäsäännöllisesti enosaasanoa Vapaa-aika 14.Kuinkamontatuntiapäivässävietätyhteensäälypuhelimen,tietokoneen,pelikonsolinjatelevision ääressä? Valitsesopivinvaihtoehto 0-2tuntiavuorokaudessa 3-5tuntiavuorokaudessa 6-8tuntiavuorokaudessa ylituntiavuorokaudessa enosaasanoa 15.Mitäseuraavistasosiaalisenmedianpalveluistakäytätaktiivisesti? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot Facebook Twitter Instagram Ask.fm WhatsApp Last.fm Google+ LinkedIn Snapchat Youtube KikMessenger Tumblr

30 30 Enkäytämitäännäistä Käytänjotainmuutasosiaalisenmedianpalvelua,mitä? enosaasanoa 16.Missävietätaikaasikouluajanulkopuolella? Voitvalitaviisi(5)paikkaa,jossavietätenitenaikaasikouluajanulkopuolella kotona kaverilla kaupungillahengailemassa kahvilassa/ravintolassa kirjastossa kauppakeskuksessa kunnankaupunginnuorisotilalla seurakunnannuorisotilalla jonkunmuunjärjestäjän(esim.järjestö)nuorisotilalla harrastuspaikassa/harrastukseniparissa ulkona/pihalla töissä muualla,missä? enosaasanoa 17.Mitkäseuraavistaasioistaestävätosallistumistasiharrastukseentainuorille suunnattuun/ohjattuuntoimintaan? Valitsekolme(3)merkittävintävaihtoehtoa Harrastaminen/nuortentoimintaonliiankallista Vanhempienimielipiteetminullesopivastavapaa-ajantoiminnasta Kokemuksenisyrjityksitulemisestataikiusaamisesta Osallistuminenyksinpelottaa Minuaeipyydetämukaan Ystävänikääneivätosallistu Harrastuksiin/nuortentoimintaanonpitkämatka Harrastuksiin/nuortentoimintaanonvaikeakulkea Harrastuspaikkoja/harrastusmahdollisuuksiaonliianvähän Minullaeioleystäviä,joidenkanssamennä Entiedä,missähaluamaaniharrastusta/toimintaajärjestetään Entiedä,mitähaluaisinharrastaataitehdävapaa-ajallani Enhaluaharrastaataitehdämitäänvapaa-ajallani Mikäännäistäeiestäminuaosallistumastaharrastuksiintaivapaa-ajantoimintaan 18.Harrastatkojotain? kyllä en enosaasanoa 19.Mitäharrastat? Valitsekaikkiparhaitenharrastustasi/harrastuksiasikuvaavatvaihtoehdot: liikunta/urheilu/kuntoilu(yksilölajit) liikunta/urheilu/kuntoilu(joukkuelajit) tanssi/cheerleading/voimistelu sirkus/teatteri(esim.akrobatia,jongleeraus,ilmaisutaito,näytteleminen) kuvataide/käsityöt/kädentaidot musiikinsoittaminen/laulaminen ulkoilu/retkeily/partio

31 Kulttuurinseuraaminen(esim.elokuvat,teatteriesitykset,konsertit,museot) valokuvaus/media leivonta/kokkaus/kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-/järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuortentila/nuorisotilatoiminta Digipelaaminen(esim.kännykkäpelit,konsolipelit,tietokonepelit) Seurapelaaminen(esim.lautapelit,roolipelit,biljardi) Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen enharrastamitääntällähetkellä enosaasanoa Kokemuksetjamielikuvatnuorillejärjestettävästätoiminnasta 20.Oletkoosallistunutomassakunnassasijärjestettäväännuortentoimintaan? Voitvalitauseammanvaihtoehdon. Enoleosallistunut Kyllä,olenosallistunutjohonkinharrastukseen Kyllä,olenkäynytnuorisotilalla Kyllä,olenosallistunutjohonkinnuortentapahtumaan Enosaasanoa 21.Oletkoosallistunutjossainmuussakuinkotikunnassasijärjestettäväännuortentoimintaan Voitvalitauseammanvaihtoehdon. Enoleosallistunut Kylläolenosallistunutjohonkinharrastukseen Kylläolenkäynytnuorisotilalla Kylläolenosallistunutjohonkinnuortentapahtumaan Enosaasanoa 22.Asuinkunnassanionnuorilletarjollariittävästiohjattuatoimintaa(Jana) 23.Nuortentoimintaanonmielestänimukavaosallistua 24.Asuinkunnassanitiedotetaanmielestäniriittävästinuorillesuunnatustatoiminnasta(Jana) 25.Asuinkunnassaninuorillaonmielestänimahdollisuusvaikuttaanuorillejärjestettävääntoimintaan (Jana) 26.Asuinkunnassaninuorisotyöntekijöiltäsaaapuajatukeaerilaisiinasioihin(Jana) 27.Asuinkuntanisisälläonhelppoliikkuamielenkiintoiseenharrastukseenjanuortentoimintaan (Jana) 28.Minullaonmahdollisuusliikkuamielenkiintoisennuortentoiminnantaiharrastuksenperässä toisellepaikkakunnalle(jana) Hyvinvointijaelämäntavat 29.Kuinkamontatuntiaviikossakeskimäärinliikutniinettähengästytjahikoilet? Väittämäkysymyksiin Valitsesopivinvaihtoehto enollenkaan/vähemmänkuintunninviikossa 1-3tuntiaviikossa 3-5tuntiaviikossa vastattiin janalla täysin samaa mieltä (5) - täysin eri mieltä (1) 31

32 32 5-7tuntiaviikossa ylituntiaviikossa enosaasanoa 30.Kuinkamontatuntianukutkeskimäärinvuorokaudessa? Valitsesopivinvaihtoehto tuntiataivähemmän 6-7tuntia 8-9tuntia 10tuntiataienemmän enosaasanoa 31.Tunnetkoitsesivirkeäksipäivisin? Valitsesopivinvaihtoehto ainatailähesaina sillointällöin enjuurikoskaantaienkoskaan enosaasanoa 32.Onkosinuakiusattusanallisesti(esim.nimitelty)viimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot onkoulussa onkoulumatkalla onkotona onharrastuksessa onnuorisotilalla onkaupungillataikadulla onpuhelimessa onjossainmuualla,missä? eiolekiusattusanallisesti enosaasanoa 33.Onkosinuakiusattufyysisesti(esim.tönitty,lyöty)viimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot onkoulussa onkoulumatkalla onkotona onharrastuksessa onnuorisotilalla onkaupungillataikadulla onpuhelimessa onjossainmuualla,missä? eiolekiusattufyysisesti enosaasanoa 34.Onkosinuakiusattujotenkinmuutenviimeisenvuodenaikana? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot omaisuuttanionrikottutaivarastettukoulussataikoulumatkalla omaisuuttanionrikottutaivarastettukotona omaisuuttanionrikottutaivarastettuharrastuksessatainuorisotilalla omaisuuttanionrikottutaivarastettukaupungillataikadulla omaisuuttanionrikottutaivarastettujossainmuualla,missä? Minuaeioleotettumukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen

33 33 minulleeiolepuhuttuvaikkaolenyrittänytkeskustellamuidenkanssa minuaonkiusattuinternetissä,milläsivustolla? minuaonkiusattupuhelimessataipuhelimenvälityksellä(esim.tekstiviesti) olenkokenutmuunlaistakiusaamista,millaista? eiolekiusattu enosaasanoa 35.Oletkoitsekiusannutjotakutaviimeisenvuodenaikana? Valitsesopivatvaihtoehdot olensanallisesti(esim.nimitellyt) olenfyysisesti(esim.töninyt,potkinut) olenvarastanuttaitärvellyttoisenomaisuutta olenkiusannutinternetissä enoleottanuttoistamukaanporukkaantaiyhteiseentekemiseen olentietoisestijättänytpuhumattatoisellevaikkahänonhalunnutpuhuakanssani enolekiusannut olenkiusannutjotenkinmuuten,miten? enosaasanoa 36.Käytätköjotakinseuraavistaaineista/tuotteista? Valitsesopivimmatvaihtoehdotseuraavista poltantupakkaapäivittäintailähespäivittäin poltantupakkaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) poltantupakkaasillointällöin juonalkoholiapäivittäintailähespäivittäin juonalkoholiaviikoittain(1-3kertaaviikossa) juonalkoholiasillointällöin poltansähkötupakkaapäivittäintailähespäivittäin poltansähkötupakkaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) poltansähkötupakkaasillointällöin käytännuuskaapäivittäintailähespäivittäin käytännuuskaaviikoittain(1-3kertaaviikossa) käytännuuskaasillointällöin käytänkannabistapäivittäintailähespäivittäin käytänkannabistaviikoittain(1-3kertaaviikossa) käytänkannabistasillointällöin juonenergiajuomiapäivittäintailähespäivittäin juonenergiajuomiaviikoittain(1-3kertaaviikossa) juonenergiajuomiasillointällöin enkäytämitäännäistä enosaasanoa 37.Onkosinullaystäviä,joihinvoitluottaa? Valitsesopivinvaihtoehto on,useita(4taienemmän) on,muutama(2-3) onyksi eiole enosaasanoa 38.Onkolähipiirissäsiaikuinen,jollevoitpuhua,josjokinasiahuolestuttaasinua? Valitsesopivinvaihtoehto kyllä,useita(4taienemmän) kyllä,muutama(2-3)

34 34 onyksi eiole enosaasanoa 39.Tunnetkoolosiyksinäiseksi Valitsesopivinvaihtoehto enjuurikoskaan/enkoskaan joskus/sillointällöin usein ainatailähesaina enosaasanoa Nuortentoiminnankehittäminen 40.Mistäoletsaanuttietoanuorillesuunnatuistapalveluista/harrastuksista/toiminnasta? Valitsekaikkisopivatvaihtoehdot sisaruksiltani vanhemmiltani muultasukulaiseltani kaverilta sosiaalisestamediasta(esim.facebook,twitter,instagram) lehdestä radiosta koulussajoltainaikuiselta(esim.kuraattori,opettaja,terveydenhoitaja,rehtori) koulussajärjestetystätapahtumasta ilmoitustaulultakoulussa,kaupassatainuorisotilalla nuorisotyöntekijältä/nuoriso-ohjaajalta internetsivuilta,mistä? jostainmuualta,mistä? enolesaanuttietoanuortentoiminnasta enosaasanoa 41.Millaistanuortentoimintaataiharrastusmahdollisuuksiakaipaatkuntaasi? Valitsekolme(3)mielestäsitärkeintäosa-aluetta liikunta/urheilu/kuntoilu(yksilölajit) liikunta/urheilu/kuntoilu(joukkuelajit) tanssi/cheerleading/voimistelu sirkus/teatteri(esim.akrobatia,jongleeraus,ilmaisutaito,näytteleminen) kuvataide/käsityöt/kädentaidot musiikinsoittaminen/laulaminen ulkoilu/retkeily/partio Kulttuurinseuraaminen(esim.elokuvat,teatteriesitykset,konsertit,museot) valokuvaus/media leivonta/kokkaus/kodinhoito moottoriurheilu eläinharrastukset vapaaehtois-järjestötoiminta politiikka/kansalaisvaikuttaminen uskonnollisuus/seurakuntatoiminta nuortentila/nuorisotilatoiminta Digipelaaminen(esim.kännykkäpelit,konsolipelit,tietokonepelit)

35 Seurapelaaminen(esim.lautapelit,roolipelit,biljardi) Lukeminen/kirjallisuus/kirjoittaminen tapahtumia,millaisia? enkaipaatällähetkellämitäänuuttanuortentoimintaataiharrastusta jotainmuuta,mitä? enosaasanoa 42.Kenentaiminkätahonpuoleenkääntyisit,joshaluaisitvaikuttaajohonkinasuinkuntasiasiaan? Valitsekolme(3)itsellesitärkeintävaihtoehtoa vanhemmat,sisarukset,sukulaiset,perhetutut koulunhenkilökunta nuoriso-ohjaajat kaverit poliitikot yhdistystaimuuorganisaatio tiedotusvälineet(esim.sanomalehti,radio,tv) asuinkuntaniinternetsivut kunnanpäättäjät joku,jokatyöskenteleeasuinkuntanipalveluksessa asuinkuntaninuorisovaltuusto/nuorisofoorumi jokinmuutaho,mikä? enhaluavaikuttaaasuinkuntaniasioihin enosaasanoa 43.Millaisiakeinojakäyttäisit,joshaluaisitvaikuttaaasuinkuntasiasioihin? Valitsekolme(3)itsellesitärkeintävaihtoehtoa Keskustelutilaisuuksiinosallistuminenesim.koulussa,nuorisotilallataijossainjärjestössä Aktiivinentoimiminenesim.nuorisovaltuustossataijossainjärjestössä Palautteenantaminenesim.jostainpalvelusta Aloitteen,vetoomuksentaiadressinkirjoittaminen Nimienkerääminenaloitteeseen,vetoomukseentaiadressiin Osallistuminenmielenosoitukseen Osallistuminenlakkoon Mielenosoituksentailakonjärjestäminen Rakennuksenvaltaaminen Toimintaporukallajonkinasianpuolestataivastaan Kirjoittaminenlehteen Keskusteluunosallistuminenpäättäjienkanssa Asioistakeskusteleminensosiaalisessamediassatainettifoorumilla Vapaaehtoistyö Taiteenkeinot Jokumuu,mikä? enosaasanoa 44.Mitennuortentoimintaataivaikuttamismahdollisuuksiatulisisinunmielestäsikehittää? Kirjoitaehdotuksesitaiannavapaastipalautetta 35

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. YLÖJÄRVI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta.

Nuorisokysely 2014. Vesilahti. Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. Nuorisokysely 2014 Vesilahti Tässä raportissa esitellään Tampereen kaupunkiseudun nuorisokyselyn tulokset Vesilahden kunnasta. SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 4 2 PERHE JA KOTI...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. ORIVESI KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT KANGASALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3107 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. PIRKKALA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23

SISÄLLYS ... 3 ... 4 ... 7 ... 11 ... 15 ... 18 ... 21 ... 23 LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. NOKIA KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. VESILAHTI SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA...

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea - Seutukunnallinen nuorisotyö = Tampereen kaupunkiseudun (Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Vesilahti, Orivesi) nuorisotyön kehittäminen -

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika...

1 Johdanto... 3. 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4. 3 Perhe ja koti... 5. 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8. 5 Vapaa-aika... SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tutkimuksen toteutus ja taustamuuttujat... 4 3 Perhe ja koti... 5 4 Hyvinvointi ja elämäntavat... 8 5 Vapaa-aika... 13 6 Kokemukset ja mielikuvat nuorille järjestettävästä toiminnasta...

Lisätiedot

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja

FSD3107. Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely Koodikirja FSD3107 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Simpele 7-9 luokat 2017

Simpele 7-9 luokat 2017 Simpele 7-9 luokat 2017 1. Sukupuolesi 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 55% 6 65% Tyttö/nainen 6 Poika/mies 4 2. Äidinkielesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suomi, ruotsi tai saame. 96% Joku muu, mikä 4% Avoimet vastaukset:

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä.

NUORISOPALVELUT. Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE mennessä. NUORISOPALVELUT Tämä kysely on osa Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitustyötä. Se toteutetaan Webropol-kyselynä PE 5.4.2019 mennessä. Kyselyssä voit kertoa kokemuksistasi ja toiveistasi koskien Kittilän

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset

Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset Syksyllä 2017 toteutetun kyselyn vastaukset Kysely koski lasten ja nuorten harrastuksia ja niihin liittyviä toiveita Pirkkalassa (esi- ja perusopetus sekä lukio). Vastaajia oli 924, joista tyttöjä 52,3%

Lisätiedot

Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT. Vastaajien kokonaismäärä: 29

Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT. Vastaajien kokonaismäärä: 29 Yhteenvetoa NUORISOPALVELUT Vastaajien kokonaismäärä: 29 1. MITÄ KOULUA KÄYT? 5.-6.LK 7.-9. LK. LUKIO/ REDU MUU: Missä? 3% 97% 3. ASUINALUEELLANI ON PAIKKOJA HENGAILUUN, PELAAMISEEN JA LIIKUNTAAN. KYLLÄ.

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä?

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa Ei kovin tärkeää 6% 1% 5% 38% Erittäin tärkeää Useampi kuin joka kolmas kokee erittäin tärkeäksi, että

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115

Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115 Yhteenvetoa kyselystä ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT 1.- 2.LK. kyselyn yhteenvetoa (6.2019) Vastaajien kokonaismäärä: 115 1. OLEN (rastita itsellesi oikea vaihtoehto) 6 VUOTTA 7 VUOTTA 8 VUOTTA 9 VUOTTA 1%

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Näin Suomi kommunikoi 6. Elisa

Näin Suomi kommunikoi 6. Elisa Näin Suomi kommunikoi 6 Elisa 9 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen suunnittelusta, analyysista ja raportoinnista on n Otos (%) Suomi (%) vastannut Prior Konsultointi Oy. Kaikki vastaajat Tutkimuksen toimeksiantaja

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018:

LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS 2018: LASTEN JA NUORTEN VAPAA-AIKATUTKIMUS : OIKEUS LIIKKUA Harrastukset ovat tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus, ja he kokevat olevansa varsin tyytyväisiä

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulokset maakunnittain v. 2017: alkoholin ja tupakkatuotteiden hankintapaikat alaikäisillä

Kouluterveyskyselyn tulokset maakunnittain v. 2017: alkoholin ja tupakkatuotteiden hankintapaikat alaikäisillä Kouluterveyskyselyn tulokset maakunnittain v. 2017: alkoholin ja tupakkatuotteiden hankintapaikat alaikäisillä 8.2.2018 Tupakoi päivittäin (%), kaikki 8.2.2018 Ollila, THL 2 Nuuskaa päivittäin (%), pojat

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut

NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA. Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut NUORISOTAKUUN 10 AVAININDIKAATTORIA PIRKKALAN KUNTA Susanna Ruohonen, Palveluohjaaja, Työllisyyspalvelut Yleistä Pirkkalan kunnan asukasrakenteesta Pirkkalan kunnan asukasluku on kasvanut tasaisesti jo

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat

THL: Kouluterveyskysely 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat 2015 Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat Vistan koulu selkeää kehittymistä selkeää heikkenemistä 2007 2009 2011 2013 2015 (N=248) (N=252) (N=225) (N=232) (N=303) FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö

DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö DNA:n Koululaistutkimus 2016: Teini-ikäisten puhelimenkäyttö Kesä 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koululaisten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki

Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki Terveyskysely 6.lk 2015 Seinäjoki 1. Sukupuoli tyttö 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 poika 2. Nykyinen koulusi: 0 10 20 30 40 Alakylä Alaviitala Asema Halkosaari Honkakylä Hyllykallio Isokylä Jouppi Keski-Nurmo

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute

KiVa Koulu tilannekartoituskysely Koulupalaute Page 1 of 16 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2013 - Koulupalaute Tiirismaan peruskoulu Vastaajien lukumäärät 2009 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk Kaikki luokat Tyttö 12 12 11 14

Lisätiedot

Koululaiskysely LOHJA + Kaikki kunnat

Koululaiskysely LOHJA + Kaikki kunnat Koululaiskysely 2016 LOHJA + Kaikki kunnat Kunta? Hanko Hyvinkää Inkoo 4,2 % 0,0 % 0,0 0,0 % 2,9 % 0,0 % Järvenpää 0,0 % 20,1 % Raasepori Karkkila 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Kerava 0,0 % 14,6 % Kirkkonummi 0,0

Lisätiedot

Entten tentten ja pelistä pois? 2016

Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Entten tentten ja pelistä pois? 2016 Riitta Kauppinen Kansalaistoiminnan päällikkö Pelastakaa Lapset ry Maaliskuu 2016 Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle ohjelma 1301 lasta 313 000 100 harrastusta 462 toisen

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Tatuoinnit, lävistykset yms

Tatuoinnit, lävistykset yms Tatuoinnit, lävistykset yms Oppilaiden mielipiteitä 14 23.415 Juho Alakortes Isojoen koulukolmio Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1 Mikä satuolento

Lisätiedot

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Nuorten netinkäyttö/sosiaalinen media Nettikiusaaminen Pelit ja pelaaminen Miten tukea nuorta mediankäytössä Kouluttajana Anne Hämäläinen Mediankäyttö koostuu pienistä

Lisätiedot

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 2/17 Sisällysluettelo 1. Kansi 2. Sisällysluettelo 3. Taustaa ja menetelmät 1/3 4. Taustaa ja menetelmät 2/3 5. Taustaa ja menetelmät 3/3 6. I. Tulokset

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Tavoite. Tiedonkeruu. Kohderyhmä ja otos

Tavoite. Tiedonkeruu. Kohderyhmä ja otos Toukokuu 2019 Tavoite Telian valtakunnallisen kyselyn tavoitteena oli selvittää mitä liikuntaa perheiden lapset harrastavat, millainen on vanhempien rooli niissä sekä millaisia haasteita vanhemmat kohtaavat

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat

Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys Elintavat 4-5lk Nurmijärvi,(vertailu: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula) vastaajia 1061/vastausprosentti 80 % Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Suurin osa on tyytyväinen elämäänsä(87,3 %, vähiten

Lisätiedot

Vanhempainilta Kuusiston koulu Melissa Sukanen

Vanhempainilta Kuusiston koulu Melissa Sukanen Vanhempainilta 31.1.2019 Kuusiston koulu Melissa Sukanen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö Vauvasta mummoon - EHYT ry:n koulutyö: Alakoulu: Juteltaisko?, Pelitaito

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 60 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 60 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi

THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk Utajärvi THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 8-9. lk 1 24.4.2018 Anne Leppälä-Hast TUTKIMUSAIHEET Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika Terveys ja toimintakyky Elintavat Koulunkäynti ja opiskelu Perhe ja elinolot

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot