Liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan kehittämisen koulutus"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on työelämälähtöistä ja tähtää yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. TUTKINNOSSA SAAVUTETTAVA OSAAMINEN Koulutus tuottaa monipuolista asiantuntijaosaamista organisaation suunnittelu- ja johtotehtäviin, erilaisten kehittämisprojektien toteuttamiseen sekä yrittäjyyteen. OPPIMISPOLUT Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen keskeisiä osa-alueita ovat työyhteisötaidot, strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen, kilpailukyvyn johtaminen sekä liiketoiminnan uudistaminen. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opintojen kokonaisuus muodostuu neljästä 15 opintopisteen moduulista ja opinnäytetyöstä, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkinnon rakenteessa näkyy koulutuksen oma tarjonta, jonka lisäksi opiskelija voi valita opintoja myös muista YAMKkoulutuksista, FUAS-tarjonnasta ja ulkomaanopinnoista (katso liite). Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on suoritettuihin opintoihin, aihealueen teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva tutkimus- tai kehittämistehtävä. code name sum YALT16A-1000 PROFILOIVA 75 YALT16A-1001 Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot 15 YL00BE63 Henkilöstön kehittäminen 5 5 YL00BE60 Työelämän kehittämisen menetelmät 5 5 YLT0103 Viestintä ja vuorovaikutus 5 5 YALT16A-1002 Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen 15 YL00BE64 Digitaalisuus muutosvoimana 5 5 YLT0202 Strateginen johtaminen 5 5 YLT0203 Johtaminen ja johtajuus muutoksessa 5 5 YALT16A-1003 Kilpailukyvyn johtaminen 15 YL00BE92 Readings in Competitiveness Management 5 5 YL00BE93 Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen 5 5 YL00BE94 Responsible Business 5 5 YALT16A-1004 Liiketoiminnan uudistaminen 15 Sivu 1 / 14

2 YL00BF06 Kasvu ja innovaatiot 5 5 YL00BF07 Tuottavuus ja jatkuva parantaminen 5 5 YL00BF08 Kansainvälisyys ja verkostoituva liiketoiminta 5 5 YALT16A-1007 Vapaasti valittavat opinnot 0 YALT16A-1009 Start Up Business School 15 YL00BM58 Liiketoimintamahdollisuuus, teoria ja käytännön projekti 2,5 2,5 5 YL00BM59 Idean kaupallistaminen, teoria ja käytännön projekti 2,5 2,5 5 YL00BM60 Liiketoiminnan mallintaminen, teoria ja käytännön projekti 2,5 2,5 5 YALT16A-1008 Opinnäytetyö Opinnäytetyö Opetussuunnitelma YALT16A-1000 PROFILOIVA: 75 op YALT16A-1001 Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot: 15 op Moduulissa opiskelija syventää työyhteisö- ja viestintätaitojaan ja kykenee johtamaan sekä kehittämään työyhteisöä moninaisissa toimintaympäristöissä. - osaa tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ymmärtää niiden vaikutukset työyhteisöihin ja siellä vaadittavaan osaamiseen. - osaa kehittää ja rakentaa yhteisöllistä toimintaa - osaa tunnistaa työelämän kehittämistarpeita ja soveltaa tarkoituksenmukaisia työelämän kehittämisen menetelmiä. - osaa viestiä vastuullisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa ja viestintäkanavia käyttämällä - osaa analysoida ja arvioida työyhteisön vuorovaikutustilanteita ja osaa toimia yhteisöllisen ymmärryksen luomiseksi. YL00BE63 Henkilöstön kehittäminen: 5 op Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot, 15 op Moduulissa opiskelija syventää työyhteisö- ja viestintätaitojaan ja kykenee johtamaan sekä kehittämään työyhteisöä moninaisissa toimintaympäristöissä. - osaa tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ymmärtää niiden vaikutukset työyhteisöihin ja siellä vaadittavaan osaamiseen. - osaa kehittää ja rakentaa yhteisöllistä toimintaa - osaa tunnistaa työelämän kehittämistarpeita ja soveltaa Sivu 2 / 14

3 tarkoituksenmukaisia työelämän kehittämisen menetelmiä. - osaa viestiä vastuullisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa ja viestintäkanavia käyttämällä - osaa analysoida ja arvioida työyhteisön vuorovaikutustilanteita ja osaa toimia yhteisöllisen ymmärryksen luomiseksi. Tämä teema on osa moduulia YALT Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot. ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja työn muutokset. Hän osaa analysoida niiden vaikutuksia työyhteisöihin ja siellä vaadittavaan osaamiseen. Hän käyttää käsitteitä. Työelämän muutosten tunnistaminen, ennakointi ja vaikutusten ymmärtäminen suhteessa henkilöstön kehittämiseen (Essee): osaa käyttää ja soveltaa eri kanavia ja lähteitä kerätessään tausta-aineistoa analyysiinsä ja laatia opiskelijatiimissä perustellun ja johdonmukaisen tuotoksen. ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja työn muutokset. Hän osaa analysoida ja soveltaa niiden vaikutuksia työyhteisöihin ja siellä vaadittavaan osaamiseen. Hän käyttää käsitteitä asiantuntevasti. Työelämän muutosten tunnistaminen, ennakointi ja vaikutusten ymmärtäminen suhteessa henkilöstön kehittämiseen (Essee): osaa käyttää ja soveltaa perustellusti eri kanavia ja lähteitä kerätessään tausta-aineistoa analyysiinsä ja laatia opiskelijatiimissä perustellun ja johdonmukaisen eheytetyn tuotoksen. Opetussuunnitelma ymmärtää työyhteisön moninaisuuden ja työn muutokset. Hän osaa analysoida ja soveltaa ennakoiden niiden vaikutuksia työyhteisöihin ja siellä vaadittavaan osaamiseen. Hän käyttää asiantuntevasti ja laajasti käsitteitä. Työelämän muutosten tunnistaminen, ennakointi ja vaikutusten ymmärtäminen suhteessa henkilöstön kehittämiseen (Essee): osaa käyttää ja soveltaa innovatiivisesti ja perustellusti eri kanavia ja lähteitä kerätessään tausta-aineistoa analyysiinsä ja laatia opiskelijatiimissä yhteisen innovatiivisen, perustellun ja johdonmukaisen eheytetyn tuotoksen. YL00BE60 Työelämän kehittämisen menetelmät: 5 op Tämä teema on osa moduulia YALT Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot. tunnistaa työelämän kehittämistarpeita ja osaa soveltaa työelämän kehittämisen menetelmiä. ymmärtää tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaiheet. Sivu 3 / 14

4 Kehittämistehtävän / opinnäytetyön lähestymistapaan, tutkimus- ja analyysimenetelmiin perehtyminen (Esitys): osaa valita asettamaansa kehittämistehtävään soveltuvat tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvän aineiston keruumenetelmän. Hän osaa jäsentää kehittämisprojektin keskeisen sisällön karkeasti. tunnistaa työelämän kehittämistarpeita ja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia työelämän kehittämisen menetelmiä. ymmärtää tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessit ja niiden vaiheet. Kehittämistehtävän / opinnäytetyön lähestymistapaan, tutkimus- ja analyysimenetelmiin perehtyminen (Esitys): osaa valita asettamaansa kehittämistehtävään soveltuvat tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvät aineiston keruumenetelmät. Hän osaa jäsentää kehittämisprojektin keskeisen sisällön. Opetussuunnitelma tunnistaa ja analysoi työelämän kehittämistarpeita ja soveltaa tarkoituksenmukaisia työelämän kehittämisen menetelmiä. ymmärtää tutkimus- ja kehittämistoiminnan prosessit ja niiden vaiheet. Kehittämistehtävän / opinnäytetyön lähestymistapaan, tutkimus- ja analyysimenetelmiin perehtyminen (Esitys): osaa valita asettamaansa kehittämistehtävään soveltuvat tutkimusmenetelmät ja ymmärtää niiden rajoitukset. Hän osaa valita menetelmiin soveltuvat aineiston keruumenetelmät. Hän osaa jäsentää kehittämisprojektin keskeisen sisällön erittäin hyvin. YLT0103 Viestintä ja vuorovaikutus: 5 op - osaa viestiä vastuullisesti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa ja viestintäkanavia käyttämällä - osaa analysoida ja arvioida työyhteisön vuorovaikutustilanteita ja osaa toimia yhteisöllisen ymmärryksen luomiseksi. Tämä teema on osa moduulia YALT Työelämän tulevaisuus ja työyhteisötaidot. Viestintä ja vuorovaikutus - vuorovaikutustaidot toimivassa työyhteisössä - yhteisöllinen tiedon rakentaminen - tiimiviestintä ja vuorovaikutteinen johtajuus ymmärtää työyhteisöviestinnän vaikuttavuuden työn tulokseen ja työhyvinvointiin yksilön ja tiimin tasolla. analysoi omaa ja oman tiiminsä viestintää ja vuorovaikutusta. Hän kehittää tiimin toimintaa. Sivu 4 / 14

5 Työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen analysointi, arviointi ja kehittäminen (Kehittämisraportti): havainnoi, analysoi ja arvioi (oman) työyhteisönsä viestintää ja vuorovaikutusta. Hän kehittää työyhteisön toimintatapoja vertailemalla tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. tiimissä hän toimii yhteisen tiedon tuottamiseksi ja raportoimiseksi. ymmärtää työyhteisöviestinnän vaikuttavuuden työn tulokseen ja työhyvinvointiin yksilön, tiimin ja organisaation tasolla. analysoi omaa ja oman tiiminsä viestintää ja vuorovaikutusta. Hän kehittää tiimin toimintaa johdonmukaisesti. Työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen analysointi, arviointi ja kehittäminen (Kehittämisraportti): havainnoi, analysoi ja arvioi kriittisesti (oman) työyhteisönsä viestintää ja vuorovaikutusta. Hän kehittää työyhteisön toimintatapoja vertailemalla ja kokeilemalla tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. tiimissä hän toimii rakentavasti yhteisen tiedon tuottamiseksi ja raportoimiseksi. Opetussuunnitelma ymmärtää työyhteisöviestinnän vaikuttavuuden työn tulokseen ja työhyvinvointiin, yksilön, tiimin, organisaation ja yhteiskunnan tasolla. analysoi kriittisesti omaa ja oman tiiminsä vastuullista viestintää ja vuorovaikutusta. Hän kehittää ja uudistaa tiimin toimintaa johdonmukaisesti perustellen. Työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen analysointi, arviointi ja kehittäminen (Kehittämisraportti): havainnoi, analysoi ja arvioi kriittisesti (oman) työyhteisönsä viestintää ja vuorovaikutusta. Hän kehittää innovatiivisesti työyhteisön toimintatapoja vertailemalla ja kokeilemalla tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. tiimissä hän toimii aloitteellisesti ja rakentavasti yhteisen tiedon tuottamiseksi ja raportoimiseksi. YALT16A-1002 Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen: 15 op Moduulissa opiskelija syventää valmiuksiaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten hahmottamiseen, digitalisaation vaikutuksiin, strategiseen ajatteluun ja muutoksen johtamiseen. - osaa tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ymmärtää niiden vaikutukset strategiaan ja operatiiviseen toimintaan - ymmärtää digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä - ymmärtää strategian ja strategisen johtamisen keskeiset elementit - osaa laatia organisaatiolle strategian ja jalkauttaa sen organisaatioon - osaa systemaattisesti johtaa muutosta ja toimia muutosta tukien esimiestehtävissä YL00BE64 Digitaalisuus muutosvoimana: 5 op Sivu 5 / 14

6 Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen, 15 op Moduulissa opiskelija syventää valmiuksiaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten hahmottamiseen, digitalisaation vaikutuksiin, strategiseen ajatteluun ja muutoksen johtamiseen. - osaa tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ymmärtää niiden vaikutukset strategiaan ja operatiiviseen toimintaan - ymmärtää digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä - ymmärtää strategian ja strategisen johtamisen keskeiset elementit - osaa laatia organisaatiolle strategian ja jalkauttaa sen organisaatioon - osaa systemaattisesti johtaa muutosta ja toimia muutosta tukien esimiestehtävissä Tämä teema on osa moduulia YALT Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen. tunnistaa digitaalisuuden muutosvoimana ja sen taustalla olevat tekijät. osaa dokumentoida digitaalisuuden vaikutuksia toimialaan ja yksittäiseen liiketoimintaan. ymmärtää digitaalisuuden muutosvoimana ja sen vaikutukset toimialojen ja tuotteiden kehitystarpeisiin ja kilpailuasetelmiin. osaa analysoida ja dokumentoida digitaalisuuden vaikutuksia toimialaan ja yksittäiseen liiketoimintaan. ymmärtää syvällisesti digitaalisuuden muutosvoimana ja sen vaikutukset toimialojen ja tuotteiden kehitystarpeisiin ja kilpailuasetelmiin. osaa syvällisesti analysoida ja dokumentoida digitaalisuuden vaikutuksia toimialaan ja yksittäiseen liiketoimintaan. YLT0202 Strateginen johtaminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia YALT Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen. ymmärtää strategian ja strategisen johtamisen keskeisiä elementtejä. osaa laatia organisaatiolle karkean strategian. Sivu 6 / 14

7 ymmärtää strategian ja strategisen johtamisen keskeiset elementit. Hän osaa laatia organisaatiolle tausta-analyysiin pohjautuvan strategian ja jalkauttaa sen organisaatioon. ymmärtää syvällisesti strategian ja strategisen johtamisen keskeiset elementit. osaa laatia organisaatiolle syvälliseen tausta-analyysiin pohjautuvan strategian ja jalkauttaa sen organisaatioon. YLT0203 Johtaminen ja johtajuus muutoksessa: 5 op Tämä teema on osa moduulia YALT Strateginen ajattelu ja muutoksen johtaminen. ymmärtää muutoksen prosessina ja tunnistaa sen keskeiset vaiheet. osaa dokumentoida muutosprosessin keskeiset vaiheet. ymmärtää muutoksen prosessina ja tunnistaa sen eri vaiheet. Hän ymmärtää johtajuuden merkityksen muutoksen johtamisessa. Hän kykenee soveltamaan osaamistaan sekä lyhyt- että pitkäkestoisten muutosten johtamiseen. osaa dokumentoida muutosprosessin eri vaiheineen. Hän tunnistaa johtajuuden roolin muutoksen johtamisessa. ymmärtää syvällisesti muutoksen prosessina ja tunnistaa sen eri vaiheet. Hän ymmärtää johtajuuden merkityksen muutoksen johtamisessa. Hän kykenee soveltamaan osaamistaan sekä lyhyt- että pitkäkestoisten muutosten johtamiseen. osaa syvällisesti dokumentoida muutosprosessin eri vaiheineen. Hän tunnistaa johtajuuden roolin muutoksen johtamisessa. YALT16A-1003 Kilpailukyvyn johtaminen: 15 op Moduulissa opiskelija perehtyy yrityksen kilpailukyvyn johtamiseen, myynnin ja asiakkuuksien johtamiseen sekä vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Sivu 7 / 14

8 - osaa soveltaa kilpailukyvyn johtamisen menetelmiä omaan kehittämistehtäväänsä - osaa johtaa yrityksen asiakaskantaa eri näkökulmista - osaa johtaa myyntiä ja myyntiorganisaatiota - ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen yrityksen toiminnassa - hallitsee keskeiset vastuullisen liiketoiminnan normit ja eettiset periaatteet YL00BE92 Readings in Competitiveness Management: 5 op Kilpailukyvyn johtaminen, 15 op Moduulissa opiskelija perehtyy yrityksen kilpailukyvyn johtamiseen, myynnin ja asiakkuuksien johtamiseen sekä vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. - osaa soveltaa kilpailukyvyn johtamisen menetelmiä omaan kehittämistehtäväänsä - osaa johtaa yrityksen asiakaskantaa eri näkökulmista - osaa johtaa myyntiä ja myyntiorganisaatiota - ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen yrityksen toiminnassa - hallitsee keskeiset vastuullisen liiketoiminnan normit ja eettiset periaatteet Tämä teema on osa moduulia YALT Kilpailukyvyn johtaminen. The student is able to choose relevant literature to support his or her development project. He or she can identify some key concepts and define them. Research and development related theoretical framework (voidaan tehdä myös suomeksi): Based on relevant literature, the student is able to define the key concepts and elements of the theoretical framework of his or her development project. The student is able to choose relevant literature in order to increase competitiveness in a chosen development process. He or she recognizes the key concepts of the theoretical framework in question and is able to describe the main elements of the theory base in the development project. Research and development related theoretical framework (voidaan tehdä myös suomeksi): Based on relevant literature, the student is able to build a theoretical framework of his or her development project. The student is able to choose relevant literature in order to increase the competitiveness in a chosen development project. He or she understands the key concepts of the theoretical framework in question and is able to build a comprehensive theory base to the development project. Research and development related theoretical framework (voidaan tehdä myös suomeksi): Based on relevant literature, the student is able to build a comprehensive theoretical framework and Sivu 8 / 14

9 to apply it to a development project. YL00BE93 Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia YALT Kilpailukyvyn johtaminen. osaa laatia karkean markkinointisuunnitelman, joka painottaa myyntityön toteuttamista asiakkaille. Markkinointisuunnitelman laatimiseksi hän osaa tulkita markkinoita, toteutettuja myyntija markkinointiaktiviteetteja ja hahmottaa mahdollisia toimenpiteitä tukemaan asetettuja tavoitteita. Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen kehittämisraportti: havainnoi oman työyhteisönsä tai muun valitun työyhteisön myynti- ja markkinointiaktiviteettien johtamista. Hän osaa tunnistaa myyntiin, markkinointiin ja asiakkuksien johtamiseen liittyviä kehittämiskohteita ja keinoja. osaa laatia markkinointisuunnitelman, joka painottaa myyntityön toteuttamista asiakkaille. Markkinointisuunnitelman laatimiseksi hän osaa analysoida markkinoita, toteutettuja myynti- ja markkinointiaktiviteetteja ja muokata näihin liittyviä toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen kehittämisraportti: havainnoi ja analysoi työyhteisönsä tai muun valitun työyhteisön myynti- ja markkinointiaktiviteettien johtamista. Hän kehittää myyntiin, markkinointiin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyviä toimintatapoja. osaa analyyttisesti ja systemaattisesti johtaa yrityksen asiakaskantaa ja vahvistaa asiakaslähtöistä organisaatiokulttuuria. Hän osaa laatia kattavan ja systemaattisen kehittämissuunnitelman, joka painottaa myyntityön toteuttamista asiakkaille. Hän osaa syvällisesti analysoida markkinoita, toteutettuja myynti- ja markkinointiaktiviteetteja ja koordinoidusti muodostaa toimenpidekokonaisuuksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen kehittämisraportti: havainnoi, analysoi ja arvioi kriittisesti työyhteisönsä myynti- ja markkinointiaktiviteettien johtamista. Hän kehittää innovatiivisesti myyntiin, markkinointiin ja asiakkuuksien johtamiseen liittyviä toimintatapoja. YL00BE94 Responsible Business: 5 op Tämä teema on osa moduulia YALT Kilpailukyvyn johtaminen. The student recognizes the normative and ethical principles of responsible business practices and Sivu 9 / 14

10 knows their role in strategic and operational planning. Analysis of Responsible Business Management in a chosen company: The student is able to analyze the current state of the responsible business management in a company. The student understands the role of normative and ethical principles of responsible business practices and how they are connected to the strategic and operational practices of a responsible organization. Analysis of Responsible Business Management in a chosen company: The student is able to analyze the current state of the responsible business management in a company and to develop it. The student understands the role of normative and ethical principles of responsible business practices and can apply them to the strategic and operational planning in a responsible organization. Analysis of Responsible Business Management in a chosen company: The student is able to analyze the current state of the responsible business management in a company and to develop it at a strategic and operational level. YALT16A-1004 Liiketoiminnan uudistaminen: 15 op Moduulissa opiskelija perehtyy yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen ja kasvun johtamiseen innovaatioita ja toiminnan tuottavuutta kehittämällä, kansainvälistyvässä ja verkottuvassa toimintaympäristössä. - osaa johtaa innovaatioportfoliota kilpailukyvyn kehittämiseksi - osaa keskeiset jatkuvan parantamisen menetelmät - osaa parantaa toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta - ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön, liiketoimintamallien ja verkostomaisen toimintatavan mahdollisuudet - ymmärtää yrityksen kilpailukyvyn, kasvun ja uudistumisen edellytyksiä kansainvälisillä markkinoilla YL00BF06 Kasvu ja innovaatiot: 5 op Liiketoiminnan uudistaminen, 15 op Moduulissa opiskelija perehtyy yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen ja kasvun johtamiseen innovaatioita ja toiminnan tuottavuutta kehittämällä, kansainvälistyvässä ja verkottuvassa toimintaympäristössä. Sivu 10 / 14

11 - osaa johtaa innovaatioportfoliota kilpailukyvyn kehittämiseksi - osaa keskeiset jatkuvan parantamisen menetelmät - osaa parantaa toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta - ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön, liiketoimintamallien ja verkostomaisen toimintatavan mahdollisuudet - ymmärtää yrityksen kilpailukyvyn, kasvun ja uudistumisen edellytyksiä kansainvälisillä markkinoilla Tämä teema on osa moduulia YALT Liiketoiminnan uudistaminen. tunnistaa innovaatiot yrityksen orgaanisen kasvun vauhdittajana. Hän tuntee erityyppiset innovaatiot ja osaa hahmottaa niiden muodostaman kokonaisuuden. arvioi innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita organisaation uudistumisen näkökulmasta. havainnoi (oman) työyhteisönsä innovaatiotoiminnan eri osa-alueita. Hän osaa hahmottaa toimintasuunnitelman innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. soveltaa asiantuntevasti innovaatioita yrityksen orgaanisen kasvun vauhdittajana. Hän tuntee erityyppiset innovaatiot ja osaa hallita niiden muodostamaa kokonaisuutta. arvioi kriittisesti innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita organisaation uudistumisen näkökulmasta. havainnoi ja arvioi kriittisesti (oman) työyhteisönsä innovaatiotoiminnan eri osa-alueita. Hän osaa hahmottaa systemaattisen toimintasuunnitelman innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. soveltaa asiantuntevasti innovaatioita yrityksen orgaanisen kasvun vauhdittajana. Hän tuntee erityyppiset innovaatiot ja osaa systemaattisesti hallita niiden muodostamaa kokonaisuutta. arvioi ja ennakoi kriittisesti innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita organisaation uudistumisen näkökulmasta. havainnoi, analysoi ja arvioi kriittisesti (oman) työyhteisönsä innovaatiotoiminnan eri osaalueita. Hän osaa hahmottaa ja luoda systemaattisen toimintasuunnitelman innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. YL00BF07 Tuottavuus ja jatkuva parantaminen: 5 op Tämä teema on osa moduulia YALT Liiketoiminnan uudistaminen. ymmärtää tuottavuus- ja laatuajattelun keskeiset näkökulmat. Hän osaa tunnistaa jatkuvan parantamisen mahdollisuuksia organisaatiossa. Sivu 11 / 14

12 tunnistaa kehittämistarpeita organisaatiossa. Hän tuntee laatujohtamisen ja jatkuvan parantamisen menetelmät yleisellä tasolla. ymmärtää tuottavuus- ja laatuajattelun keskeiset näkökulmat ja osaa soveltaa erilaisia jatkuvan parantamisen menetelmiä. Hän osaa tunnistaa ja monipuolisesti analysoida jatkuvan parantamisen mahdollisuuksia organisaatiossa. tunnistaa ja osaa arvioida kehittämistarpeita organisaatiossa. Hän tuntee laatujohtamisen ja jatkuvan parantamisen menetelmät ja osaa soveltaa niitä omassa työyhteisössään. ymmärtää tuottavuus- ja laatuajattelun keskeiset näkökulmat syvällisesti ja osaa systemaattisesti soveltaa erilaisia jatkuvan parantamisen menetelmiä. Hän osaa tunnistaa, monipuolisesti analysoida sekä systemaattisesti toteuttaa jatkuvan parantamisen mahdollisuuksia organisaatiossa. tunnistaa ja osaa arvioida kehittämistarpeita organisaatiossa. Hän tuntee laatujohtamisen ja jatkuvan parantamisen menetelmät ja osaa soveltaa niitä omassa työyhteisössään. YL00BF08 Kansainvälisyys ja verkostoituva liiketoiminta: 5 op Tämä teema on osa moduulia YALT Liiketoiminnan uudistaminen. ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön mahdollisuudet. Hän osaa hahmottaa kansainvälisen tilaus-toimitusketjun ja verkostomaisia rakenteita. osaa analysoida kansainvälistymisen edellytyksiä. Hän osaa tulkita kansainvälistymisen eri vaihtoehtoja. ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön mahdollisuudet. Hän osaa analysoida kansainvälistä tilaus-toimitusketjua ja kehittää verkostomaista toimintaa. Hän hyödyntää ja yhdistelee käsitteitä. osaa analysoida kansainvälistymisen edellytyksiä ja potentiaalisia markkinoita. Hän osaa tulkita kansainvälistymisen eri vaihtoehtoja ja ymmärtää verkostojen merkityksen. Hän osaa laatia yritykselle karkean kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelman. ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön mahdollisuudet. Hän osaa systemaattisesti analysoida kansainvälistä tilaus-toimitusketjua ja kehittää verkostomaista toimintaa. Hän hyödyntää ja yhdistelee käsitteitä asiantuntavasti. osaa analysoida ja arvioida yrityksen kansainvälistymisen edellytyksiä ja potentiaalisia Sivu 12 / 14

13 markkinoita. Hän osaa soveltaa kansainvälistymisen eri vaihtoehtoja ja ymmärtää verkostojen merkityksen. Hän osaa laatia yrityksen kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelman. YALT16A-1007 Vapaasti valittavat opinnot: 0 op YALT16A-1009 Start Up Business School: 15 op YL00BM58 Liiketoimintamahdollisuuus, teoria ja käytännön projekti: 5 op Liiketoimintamahdollisuus, teoria ja käytännön projekti: - osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita. - kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä. Idean kaupallistaminen, teoria ja käytännön projekti: - osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti. - kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä. Liiketoiminnan mallintaminen, teoria ja käytännön projekti: - osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja toteutettavuutta. Liiketoimintamahdollisuuden etsiminen ja arviominen toimintaympäristön tunteminen: markkinatekijät, toimialatekijät, avain trendit ja makrotalouden tekijät kehittämistilanteiden ja tarpeiden etsiminen ja luominen luovan työskentelyn prosessi ja työkalut ratkaisuideoiden tuottaminen, arviointi, ja valinta ratkaisun määrittely ja kuvaaminen YL00BM59 Idean kaupallistaminen, teoria ja käytännön projekti: 5 op Idean kaupallistaminen asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi asiakkaan / käyttäjän tehtävät, tarpeet ja hyödyt arvolupaus: tuote-/palveluidean ominaisuudet, tarpeen ratkaisu, käytön hyödyt kilpailija-analyysi ja kilpailuedun määrittäminen henkilökohtainen idean myyntityö YL00BM60 Liiketoiminnan mallintaminen, teoria ja käytännön projekti: 5 op Liiketoiminnan mallintaminen tuotteen / palvelun prosessikuvaus asiakkaan näkökulmasta Sivu 13 / 14

14 liiketoiminnan mallintaminen asiakkaalle annettavan arvolupauksen ympärille henkilökohtainen liiketoimintamallin myyntityö palvelun arvo asiakkaalle lisämyyntinä, kannattavuuden paranemisena tai kustannussäästönä tuotteen / palvelun hinnoitteluperusteet liiketoiminnan kannattavuuden ja toimivuuden edellytysten arviointi YALT16A-1008 Opinnäytetyö: 30 op Opinnäytetyö muodostaa 30 opintopisteen osuuden opintojen kokonaislaajuudesta. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka perustuu suoritettuihin opintoihin sekä aihealueen teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon. Kehittämistehtävä tähtää työelämästä nousseen ongelman tai haasteen ratkaisemiseen ja ensisijaisesti se toteutetaan opiskelijan omassa työorganisaatiossa. Opinnäytetyöhön sisältyy tutkimuksellisuus ja kehittämistoiminta Opinnäytetyö: 30 op KUVAUS Opinnäytetyö on opintoihin, koulutuksen aihealueen aikaisempaan teoreettiseen ja työelämässä hankittuun tietoon perustuva kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista alueen työelämän ja yhteiskunnan kehittämisen tarpeisiin. Opinnäytetyö on pääsääntöisesti työväline organisaatioissa tehtävään kehittämistoimintaan. OSAAMISTAVOITTEET - osaa hankkia ja käsitellä oman asiantuntijuusalueen ja lähialueiden syvällistä, myös kansainvälistä tietoa, kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä uuden tiedon luomiseen - osaa tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä sekä osaa toteuttaa alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita - toimii aloitteellisesti ja kehittävän työtavan mukaisesti sekä - kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun työelämän muuttuvissa tilanteissa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa - noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä - tuntee oman alansa toimintaympäristön ja toimijat - hyödyntää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia - tuntee työelämän pelisäännöt ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen - osaa arvioida kriittisesti asiantuntijuusalueen uusia sovelluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä suunnitella, organisoida ja kehittää toimintaa käytännön muuttuvissa tilanteissa - kykenee hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita sekä kykenee toimimaan rajallisen tiedon pohjalta monialaista osaamista vaativissa tilanteissa sekä - osaa tunnistaa käytännön kehittämis- ja tutkimustyön eettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti. Sivu 14 / 14

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) code name 1 2 3 sum YALTA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 120 YALTA15AYLT01-1000 Työyhteisötaidot 15 YLT0105 Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu luonnonvara-alalla ja elintarvikeketjussa työskentelevien

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu luonnonvara-alalla ja elintarvikeketjussa työskentelevien

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET. Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op)

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET. Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Osaat kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa ottaen huomioon Osaamistavoitteet digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Osaat kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa ottaen huomioon Osaamistavoitteet digitalisaation tuomat mahdollisuudet. OPINTOJAKSOKUVAUKSET Kaikille yhteiset opinnot (yhteensä 10 op) Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op) Opintojakso Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUSSUUNNITELMA Yhteisöpedagogi ylempi koulutus OPETUSSUUNNITELMA 2018 2024 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Yhteisöpedagogi ylempi (AMK) 90 opintopistettä / 2 vuotta 2 Sisällys 1. KOULUTUSLUPAUS... 3 2. TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET...

Lisätiedot

Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK), 30 op

Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK), 30 op Yhteisötyön erityiskoulutus (YTEK), 30 op 8.9.2014 Kirkon työntekijät toimivat yhteistyössä yhteiskunnan erilaisten organisaatioiden, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Työ perustuu kumppanuudelle, tiimityölle

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu I ja II / Kehittyvä osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan nimi ja ryhmätunnus Opintojakson

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

b. Osaat arvioida käyttämiäsi tiedonlähteitä kriittisesti

b. Osaat arvioida käyttämiäsi tiedonlähteitä kriittisesti Green Care yrittäjävalmiuksia Tunnistat green care liiketoiminnan mahdollisuuksia ja erityispiirteitä. Osaat hyödyntää palvelumuotoilun keinoja green care palvelun tai tuotteen kehittämisessä. Tiedät keskeiset

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

YSOS18 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

YSOS18 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YSOS18 Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto perustuu kolmelle pääteemalle: sosialialan sisällöllinen osaaminen, kehittäminen ja tutkiminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

YRKK19I Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK19I Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK19I Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena

Lisätiedot

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja

Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu. Edistynyt osaaja 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointi, Toimintaterapia Ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu III / Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu Edistynyt osaaja Tavoite- ja arviointilomake Opiskelijan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op

Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, 60 op TKUVA OPPIMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN MAASEUTU YRITTÄMINEN KESTÄVÄ KEHITYS Tavoitteena henkilökohtainen kehittyminen Ylemmän

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Johtaminen ja yritysjohtaminen osaamistarjotin samiedu.fi

Johtaminen ja yritysjohtaminen osaamistarjotin samiedu.fi Johtaminen ja yritysjohtaminen osaamistarjotin 1.8.2019-31.12.2019 Tervetuloa opiskelemaan Ammattiopisto SAMIeduun! Tähän esitteeseen olemme koonneet johtamisen ja yritysjohtamisen opintokokonaisuuksia

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Matkailuliiketoiminnan koulutus 17

Matkailuliiketoiminnan koulutus 17 Lahden Ammattikorkeakoulu 2017-2018 05.04.2017 Matkailuliiketoiminnan koulutus 17 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIMATK17-1000 YDINOSAAMINEN 135 LIMATK17-1001 Yhteinen ydinosaaminen 25 LA00BE73 English

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehille suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto KEAT01. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehille suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto KEAT01. Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehille suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto Kuva: Reetta Helin KEAT01 Kaupan esimiehille suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA

OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA OPPIMISEN JA OSAAMINEN ARVIOINTI AMK-TUTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA Opetussuunnitelman osaamistavoitteet on kuvattu oppijan toimintana niin, että osaamisen kehittymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Lisätiedot

2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019

2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 2 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 4 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2019 6 Ammatillinen opettajankoulutus Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Lisätiedot

Matkailuliiketoiminnan koulutus 18S

Matkailuliiketoiminnan koulutus 18S Lahden Ammattikorkeakoulu 2018-2019 07.02.2018 Matkailuliiketoiminnan koulutus 18S Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIMATK18-1000 YDINOSAAMINEN 135 LIMATK18-1001 Yhteinen ydinosaaminen 25 LA00BE73 English

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Lukiolaisen bisneslinja

Lukiolaisen bisneslinja Lukiolaisen bisneslinja Opinto-ohjelma Lukiolaisen bisneskoulun opintoja voivat suorittaa sekä lukiolaisen bisneslinjan että yleislinjan opiskelijat. Linjalla opiskelevien opinto-ohjelmaan sisältyy kolme

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

YRKK19R Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK19R Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK19R Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät)

Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät) Yritystoiminta ja yrittäjyys: 3 op (syksy ja kevät) Opiskelija osaa - kuvata yritystoiminnan merkitystä ja roolia yhteiskunnassa - selittää yrittäjyyden ilmenemismuotoja yksilöiden ja organisaatioiden

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus

Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2019-2020 08.03.2019 Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIMATK19S-1000 YDINOSAAMINEN 135 LIMATK19S-1001 Yhteinen ydinosaaminen

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) OPETUSSUUNNITELMA 90 op Päihteet ja syrjäytyminen (Päsy) Hyväksytty Diakin johtoryhmässä 3.11.2015 Hyväksytty Diakin hallituksessa

Lisätiedot

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelma Päivätoteutus ja monimuotototeutus ARVIOINTIKRITEERIT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU JA TURVALLISUUS OPINTOKOKONAISUUDEN OPINNOILLE

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN

KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN OPETUSSUUNNITELMA KOSMETIIKKA-ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN KAUNEUDENHOITOALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO ESTENOMI (YLEMPI AMK) MASTER OF BEAUTY AND COSMETICS 90 op KEVÄT 2019 Opetussuunnitelma

Lisätiedot