7 Cmaj ============== ======= & w w_ w_w IV SOINTUJEN VÄRITTÄMINEN. 11. Sointujen muuntelu ja laajennukset G 7 + 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 Cmaj ============== ======= & w w_ w_w IV SOINTUJEN VÄRITTÄMINEN. 11. Sointujen muuntelu ja laajennukset G 7 + 5"

Transkriptio

1 Sointujen muunteu ja aajennukset IV SOINTUJEN VÄRITTÄMINEN 11. Sointujen muunteu ja aajennukset Sointujen väriä ja tunnemaa voidaan muuttaa (1) muuntamaa sointusäveiä tai (2) aajentamaa sointua. Sointujen muunteu ja aajentaminen on yksikertainen (ja siksi myös yeensä ensimmäinen) tapa tehdä sijaissoinnutusta. Sointusäveen muuntaminen. Neisoinnuissa aennetaan yeensä soinnun kvintti, duurisoinnuissa voi kvintin myös yentää. Mikäi dominanttisoinnussa on nooni sen voi yentää tai aentaa. Pohjasävetä ei voi muuntaa, siä se muuttaisi harmonian perustan, terssiä ja septimiä ei voi muuntaa, siä sioin sointutyyppi vaihtuisi. G + 5 ==== & 4 Dm G œ œ Cmaj œ Sointujen aajentaminen. Laajentaa voi sointuja seuraavasti: 1. nooni (= 9) säväyttää joka sointua, ja onkin yeisin neisoinnun aajennus. 2. perusduuriin (esim. C6 ja Cmaj) +11 ja perusmoiin (esim. Cm6 ja Cmmaj) 11 ja moiseptimiin (esim. Cm) 11, jotkin amerikkaaisähteet hyväksyvät myös intervain puoidimiin (esim. Cm-5) 11 ja dimiin (=vähennetty septimisointu esim. C ) 11 ja -13 sekä maj = -15. dominanttiseptimisointuun (esim. C) +11 ja 13 Laajennetut soinnut voi ajatea myös seuraavasti: perussointu+yärakenne ei upper structure (tavaisesti komisointu). Tämä hepottaa muistamista, siä yäpuoinen komisointu on tyypitään kuin peruskomisointu. Se on vain kokosäveaskeen perussoinnun yäpuoea Niinpä perusduuri- ja dominanttiseiskasoinnut aajennetaan koko-yös -duurisoinnua. Seuraava kuva sevittää tiannetta. Cmaj Cmaj 13 + ======= & #_ 11 = C C ======= & b _ b_ #_ = Sointujen värittäminen 16

2 Sointujen muunteu ja aajennukset Cmmaj Moineisointuja aajennetaan moisoinnua, kokosäve yös kuten duureissakin. Moiseptimisointuun ei vättämättä hauta intervaia 13, kuuntee ja anna korvan ratkaista. Cmmaj 13(11) ======= &b b _ = Cm ( ) Cm 11 Cm 13 ======= & ( ) b b b b _ = Moiseptimisoinnut, joissa on vähennetty kvintti ei puoidimisoinnut, aajennetaan vähennetyä komisoinnua. Ja taas sointu akaa kokosäveaskeen pohjasävetä yempää. Cm - 5 Cm ======= & b b b b b b b _ = Vähennetyt neisoinnut ei dimisoinnut voidaan, muista C poiketen aajentaa neisoinnua, jooin sointuun tuee yhteensä kahdeksan sävetä. Yärakenteeseen sopiva sointu on tietysti _ b _ ======== & b_ b b b = vähennetty neisointu ei dimi ja se on kokosäveaskeen pohjasävetä yempänä. Sointu on sen verran raju, että se on syytä merkitä kahden soinnun yhdistemänä. Dominanttisoinnun aajennusmahdoisuuksia on ukuisia ja yärakenneajatteu ei vättämättä hepota muistamista eikä hahmottamista. Ohessa on soinnut aajennettu jakaen ne perinteisesti kahteen perheeseen: 13-soinnut ja at-soinnut. Edeisessä on mukana suuri nooni, yinouseva 11 ja suuri tredesimi 9, +11 ja 13. Jäkimmäisessä on käytetty kvintin ja noonin muunnoksia. 13-sointuja: ==== & b _ C9 b # C _C13 C b b # 13 + _ 11 _ = Sointujen värittäminen 1

3 Sointujen muunteu ja aajennukset At-sointuja: C ==== & b C bb _ b # C b b C _ b # b# = At-soinnuissa voi oa samanaikaisesti moempia kvintin ja noonin muunnoksia, joten sointu on hepompi kuvata asteikkona. At-asteikko: ===== & _ b # b # b Dominanttisoinnua on vieä isää aajennusmahdoisuuksia. Lisäopintoja varten kannattaa tutustua Mark Levinen kirjaan The Jazz Piano Book. Sointuja vaitessa on huomioitava meodia. Jos jokin soinnun säveistä on pienen noonin (tai pienen sekunnin) päässä meodiasta aaspäin, syntyy voimakas ei toivottu dissonanssi. Täöin on sointua tai meodiaa muutettava. Seuraavassa esimerkissä on esitety täaiset tapaukset. Varo näitä. Cmaj Cmaj + 11 Meodia ====== & = Säestys ß Soita esimerkit. Cm 9 b C + 9 C13 b_ ====== & # b b b # = ======? = Sointujen värittäminen 18

4 Sointutyypin muunnos 12. Sointutyypin muunnos Sointutyypin vaihtaminen voi muuttaa dramaattisesti kappaeen tai D ==== & 4 Dm - 5 G fraasin tunnemaa. Duurisoinnun tiaa voi käyttää moisointua, moin tiaa duuria, dominanttia tai vähennettyä sointua Muunnos voi oa mikä tahansa sointu, joka sopii meodiaan. G C sus 4 C6/9 I ======= & 4 Cmaj C 6 Cm b b Cmmaj _ b _ bc _ II ======= & 4 D b Dm b b maj Dm #D b - 5 III ======= & 4 Em Em b - 5 b Eb E b b b b maj E b b maj + 5 IV ======= & 4 Fmaj b F Fm b b F# # m - 5 V ======= & 4 Gm G b Gm b b - 5 Gmaj # VI ======= & 4 Am Am b - 5 A b b b maj VII ======= & 4 Hm_ - 5 B b b _ maj Bb_ bb b m Hm # _ b_ Bb b H b_ Cmmaj Cm b & b _ b _ Dm & b - 5 Dm E b maj & b + 5 E b b b maj & b b Fm b F Gm & G b Ab b maj Am b - 5 & b b_ H Hm _ - 5 b_ B b & b Vaihtosointuja voi hakea, kuten yä, systemaattisesti myös kirkkosäveajeista, I asteen soinnun tiae voi kokeia doorisen tai miksoyydisen asteikon I asteen Sointujen värittäminen 19

5 Pidätyssoinnut sointua. Moissa voi ainata puoestaan sointua uonnoisen tai meodisen moin puoeta. Aa esitetty tauukko antaa täaisia vaihtoehtoja.tauukkoa käytetään siten, että ensin anaysoidaan kappaeen sointuasteet ja sitten vaitaan vaihtosointu tauukosta. Tauukot on tehty C-duurissa ja c-moissa, joten transponoi tarvittaessa. Uusia sävyjä B-duurin perussointuihin on sovitettu kappaeessa Heijastus: Dm = III asteen neisointu, Gm-5 = meodisen b-moin VI aste, Hmaj = b-fryygisen II aste, Cm-5 = harmonisen b-moin II aste, tummia sävyjä puretaan vaiheittain pidätyssoinnun avua. Dm Dm Gm Gm - 5 Hmaj Cm - 5 F sus 4 Cm ======== & bb c F F = B: III VI II V Moin sointuja on muutettu uonnoisen ja meodisen moin soinnuia. Cm Cm ====== & bb b 4 Fm F G n c: I IV G V Cm Cm I 13. Pidätyssoinnut Jazzmusiikissa yeistyi 60-uvua terssittömät harmoniat. Pidätyssoinnuia on heppo uoda epätavainen, avoin sävy. Niissä soinnun terssi korvataan kvartia - soinnun terssistä tuee samaa meodisesti inharmoninen säve. Yeensä pidätyssoinnussa on mukana pieni septimi, mutta suurta septimiäkin voi käyttää, sävy on sioin räikeämpi. Kassisessa tapauksessa kvartti purkautuu terssiin, mutta modernimpi tapa on jättää kvartti purkamatta saadaan keuva tunnema. C sus 4 F sus 4 B = & 4 C F œ œ œ B œ b b sus 4 H sus 4 E sus 4 A sus 4 D sus 4 D === & 4 D Sointujen värittäminen 20

6 Lisää pidätteyä. D 9 sus 4 Pidätyssoinnut voidaan jakaa kahteen ryhmään: (1) miksoyydisen asteikon pidätyssoinnut (ähinnä duuriympäristössä) ja (2) doorisen asteikon pidätyssoinnut (moiympäristö). G sus 4 F/G Fmaj /G Dm /G ß= & _ =? 1. Gsus4 voidaan esittää myös F/G, Fmaj/G tai Dm/G. Nämä merkinnät kertovat tarkaeen, mitä tapahtuu. Tunnetuin esimerkki täaisista soinnuista ie Herbie Hancockin Maiden voyage, joka perustuu pekästään pidätyssointuihin. (Anaysoi esimerkki.) ß========= & 4 = _ j. _.. _.. j. _ _ _ =========? 4 j.... ĵ = 2. On hyvin tyypiistä jättää moiympäristössä terssi pois ja aittaa tiae kvartti (ja/tai nooni). Hieno sointi saadaan myös siten, että soinnussa on pieni terssi ja kvartti mutta ei kvinttiä. Sointumerkintä Gmadd11no5 on aavistuksen iian dramaattinen, merkintä voisi oa Csus4/G tai Fsus4/G. Tutustu kappaeseen Red Cay. G sus 4 /D F sus 4 /C D b /E b E b /F F/G Dsus ß== & b 4 Œ Œ = b j b j n j.. b n 4 /A j. ==? b 4 œ = b b nœ œ. 14. Lisää pidätteyä. II-V -sointu kuku voidaan korvata Vsus4 soinnua: Dm - G -> Gsus4 Sointujen värittäminen 21

7 Meodianuotin soinnuttaminen, kromaattiset sijaissoinnut Aiemmin esitety fryyginen sointu edustaa myös pidätyssointuja. Samaan sarjaan voisi askea myös seuraavan dominanttitehoisen pidätyssoinnun: A b +/G Cmaj ß======== & 4 = b ========? 4 = _ Mikäi meodia päättyy I asteen perussäveeen tai kvinttiin voidaan kappaeen opussa käyttää puoi-yös - majseiskasointua (add+11:a maustettuna). D b maj C 6 = & 4 Dm G _ 15. Meodianuotin soinnuttaminen, kromaattiset sijaissoinnut Meodia voidaan eristää akuperäisestä harmoniarungosta ja vaita soinnut meodiasäveten mukaisesti. Soinnutuksessa on täöin kome eri periaatetta: 1. Sointu voidaan asettaa akuperäisen tiae, mikäi meodia käy siihen. Meodian on siis muodostuttava sointusäveistä, isäsäveistä ja sointuun sopivista hajasävekuvioista. Jos esimerkiksi meodiasäve on F ja sointu Db, voimme vaihtaa soinnuksi Cm11, jooin meodia on soinnun undesimi. ß== & 4 Hm - 5 E Gm 11 E # _ b b 13 Dm b _ 11 B b + 11 _ Am 11 _ F # m - 5 n ==? 4 _ b (b)œ bœ # Sointujen värittäminen 22

8 Meodianuotin soinnuttaminen, kromaattiset sijaissoinnut 2. Meodianuotti voi oa soinnun muunnesäve. Jos vaikka meodiasäve on G ja sointu C, vaihdetaan soinnuksi Db-5. Lopputuos on edeistä menetemää kirpeämpi. ß== & 4 Fm b B b + b _ (n) _ 11-9 E b maj Dm bœ n _ b_ - 5 b Db +11# H _ # # + 11 G _ b b (n) Cm b ==? 4 b b b _ b # b # 3. Meodia on sointuun sopimaton säve. Jos meodia on F ja sointu Dm, vaihdetaan soinnuksi Em9, joe F on inharmoninen säve. Tämä menetemä takaa erittäin riitasointisen opputuoksen. Se mitä tapaa käyttää riippuu ympäristöstä, ja siitä kuinka konsonoivaa tai dissonoivaa tekstuuria hautaan. Vaintaan vaikuttaa myös se, kuinka pajon hautaan toteuttaa tonaaisia funktioita vai edetäänkö mieivataisesti. Nämä työkaut eivät anna pikaratkaisua mihinkään soinnutusongemaa vaan vaativat pitkää työstöä. Matti Ruippo 2002 Sointujen värittäminen 23

================= ˆ_« & bb b 3 4 ˆ«. ˆ«j ˆ« V BASSO MÄÄRÄÄ MEININGIN. 16. Asteittainen lähestyminen sointuihin

================= ˆ_« & bb b 3 4 ˆ«. ˆ«j ˆ« V BASSO MÄÄRÄÄ MEININGIN. 16. Asteittainen lähestyminen sointuihin Asteittainen ähestyminen sointuihin V BASSO MÄÄRÄÄ MEININGIN Satsin kannata basso on meodian jäkeen haitsevin eementti. Niinpä voimakas karakteerinen bassoinja voi käytännössä syrjäyttää kaikki muut harmoniasäännöt.

Lisätiedot

Sijaissoinnutus. w w. ================= & w w I VÄLITÖNTÄ SUKUA OLEVAT SOINNUT. Matti Ruippo, Diatoniset ja enharmoniset sijaissoinnut C: I

Sijaissoinnutus. w w. ================= & w w I VÄLITÖNTÄ SUKUA OLEVAT SOINNUT. Matti Ruippo, Diatoniset ja enharmoniset sijaissoinnut C: I Sijaissoinnutus Matti Ruippo, 2002 Sijaissoinnutuksea on tarkoitus antaa sävemäe persoonainen sävy. Sen avua päästään saman soinnun oputtomasta toistamisesta, uodaan jännitteitä, saadaan aikaan vahvempi

Lisätiedot

ˆ«« =================== b 7 A b maj 7 » ˆ« ============ III DOMINANTTIHÄSSÄKKÄ JATKUU JA PAHENEE

ˆ«« =================== b 7 A b maj 7 » ˆ« ============ III DOMINANTTIHÄSSÄKKÄ JATKUU JA PAHENEE œ Moduaatio III DOMINANTTIHÄSSÄKKÄ JATKUU JA PAHN. Moduaatio Kappaeen osaan uodaan jännitteitä poikkeamaa johonkin toiseen säveajiin. Moduaatiota vahvistetaan ähestymää uuden säveajin perussointua II-V

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA PIANON VAPAA SÄESTYS (pop/jazz-piano) PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma koskee Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

KOLME KERTAA SUMMERTIME

KOLME KERTAA SUMMERTIME Miika Arvola KOLME KERTAA SUMMERTIME Gershwinin klassikkokappaleen modernin jazzkitaraversion tutkimisesta kohti omia improvisointi-ideoita Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma

Lisätiedot

Musiikin teorian perusteita Otto Romanowski 2002

Musiikin teorian perusteita Otto Romanowski 2002 Musiikin teorian perusteita Otto Romanowski 2002 Musiikinteoriaa, v. 22.2.2007 I. Musiikki = erikorkuisia ja -sointisia ääniä ryhmittäin A. Äänen korkeus -> säveltaso (juurisävelet: c, d, e, f, g, a, h)

Lisätiedot

Sointumerkit tutuiksi

Sointumerkit tutuiksi Erkki Koivisto Sointumerkit tutuiksi Vapaasäestyksen yleisimmät sointumerkit Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.11.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Arto Lapveteläinen. Transkriptioanalyysi Bill Evansin sovituksesta Lucky To Be Me -sävellyksessä

Arto Lapveteläinen. Transkriptioanalyysi Bill Evansin sovituksesta Lucky To Be Me -sävellyksessä Arto Lapveteläinen Transkriptioanalyysi Bill Evansin sovituksesta Lucky To Be Me -sävellyksessä Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Nuorten musakurssi 2006 Opetusmateriaali, sähkökitara. Jukka-Pekka Berg

Nuorten musakurssi 2006 Opetusmateriaali, sähkökitara. Jukka-Pekka Berg Nuorten musakurssi 2006 Opetusmateriaali, sähkökitara Jukka-Pekka Berg Sisällysluettelo 1. Sävelten nimet... 4 Korotukset ja alennukset...4 Kaksoiskorotukset ja -alennukset...4 2. Asteikot... 5 Kromaattinen

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset eden kuiva- ja kiintoaines, ja COD Tehtävä. Tehtaan jätevedenpuhdistamon uosvirtaavasta vedestä hautaan mitata a) kuiva-ainepitoisuus, b) kuiva-aineen orgaanisen aineksen pitoisuus, c) kiintoaine ja d)

Lisätiedot

Osoitetaan tämä nyt formaalisti esimerkkitehtävänä lähtien liikkeelle kombinatorisesta tuloksesta

Osoitetaan tämä nyt formaalisti esimerkkitehtävänä lähtien liikkeelle kombinatorisesta tuloksesta Viime uennon opussa äpikäydyssä esimerkkitehtävässä näimme, että ainakin mataissa kertauvuissa :stä pisteestä koostuvia yhtenäisiä graafeia q on äheinen yhteys yeiseen graafisummaan Q N vieäpä niin, että

Lisätiedot

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c

Alkusanat. c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c d e f g a h c Alkusanat Musiikin Perusteita Pianoa Soittaen Tämä kirja on tarkoitettu johdannoksi musiikin opiskeluun ja soveltuu Musiikkia Laulaen ja Kirjoittaen kirjasarjan rinnakkaismateriaaliksi opiskeltaessa musiikin

Lisätiedot

MUPELI OPS. Suoritukset:

MUPELI OPS. Suoritukset: MUPELI OPS MUPELI ALKEET Esittäminen ja ilmaisu: Yhdessä ja yksin laulaminen, rytmisoittimilla soittaminen, liikkuminen ja kehorytmeihin tutustuminen. Toisten ja oman itsen kuunteleminen. Musiikin kuunteleminen

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde

δ 0 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin kokonaistaipuma δ 1 [m] pistevoimasta 1 kn aiheutuva suurin paikallinen taipuma ζ [-] vaimennussuhde SYMBOLILUETTELO a [/s ] ihisen käveystä aiheutuva askettu kiihtyvyys x [] huoneen suurin eveys- tai pituus [] attian eveys eff [] attian värähteevän osan tehoinen eveys e=,78 [-] Neperin uku s [] attiapakkien

Lisätiedot

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 Liite 2: Vuoropysäköintikysey 2015 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Tommi Peltola JA Z Z-M INUU T T A E TSI M ÄSSÄ Omien jazz-sävellysten analysointia

Tommi Peltola JA Z Z-M INUU T T A E TSI M ÄSSÄ Omien jazz-sävellysten analysointia Tommi Peltola JA Z Z-M INUU T T A E TSI M ÄSSÄ Omien jazz-sävellysten analysointia Opinnäytetyö C E N T RI A A M M A T T I K O R K E A K O U L U Musiikin koulutusohjelma Marraskuu 2013 T II V IST E L M

Lisätiedot

Piano. Herbert Lindholm. sovituksia huilulle ja pianolle. Album of Finnish Folk Tunes arrangements for Flute and Piano. Flöjtalbum i finsk folkton

Piano. Herbert Lindholm. sovituksia huilulle ja pianolle. Album of Finnish Folk Tunes arrangements for Flute and Piano. Flöjtalbum i finsk folkton Piano Herbert Lindholm KANSANSÄVELMIÄ HUILULLE sovituksia huilulle ja pianolle Album of Finnish Folk Tunes arrangements for Flute and Piano Flöjtalbum i finsk folkton PIANO SCORE Säestysvihkon sisällysluettelo

Lisätiedot

MATTI MURTO SOIVAT SOINNUT I ========== Johdatus harmoniaoppiin ja sointujen soittoon MODUS MUSIIKKI OY M091 4

MATTI MURTO SOIVAT SOINNUT I ========== Johdatus harmoniaoppiin ja sointujen soittoon MODUS MUSIIKKI OY M091 4 MTT MURTO SOT SONNUT Johdatus harmoniaoppiin ja sointujen soittoon MOUS MUSKK OY M09 ========== Tämän teoksen tekstin tai nuottigrafiikan jäljentäminen kopioimalla skannaamalla tai muilla tavoin on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta

Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset tietokoneavusteisesta musiikinperusteiden opettamisesta Tekniikka musiikkioppilaitoksen opetuksen apuvälineenä -seminaari Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa pe-la 12.-13.2.2010 Aija Lehtonen: Itä-Helsingin musiikkiopiston mupe-opettajien ensimmäiset kokemukset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu

Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu MTEMTIIKN KOE mmatiisen kouutuksen kaikkien aojen yhteinen matematiikan vamiuksien kipaiu Nimi: Oppiaitos:.. Kouutusaa:... Luokka:.. Sarjat: LIT MERKKI OMN SRJSI. Tekniikka ja iikenne:... Matkaiu-,ravitsemus-

Lisätiedot

Joni Saukkoriipi Jazz-reharmonisointi

Joni Saukkoriipi Jazz-reharmonisointi Joni Saukkoriipi Jazz-reharmonisointi Omien tekniikoiden tutkiminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin tutkinto Opinnäytetyö 18.11.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

There Is No Greater Blues Transkriptio ja analyysi omasta pianosoolostani

There Is No Greater Blues Transkriptio ja analyysi omasta pianosoolostani Lassi Kouvo There Is No Greater Blues Transkriptio ja analyysi omasta pianosoolostani Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Opinnäytetyö 20.4.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

CLAMPEX Akseli/napa-liitokset. KTR-tarkkuusakselinivelet standardin DIN 808 mukaan. Akselinivelet CLAMPEX

CLAMPEX Akseli/napa-liitokset. KTR-tarkkuusakselinivelet standardin DIN 808 mukaan. Akselinivelet CLAMPEX Aksei/napa-iitokset KTR-tarkkuusakseiniveet standardin DIN 808 mukaan Akseiniveet Jatkuvan päivityksen aaiset tiedot öytyvät onine-tuoteuetteostamme, web-sivustosta www.ktr.com 7 Sisäysuetteo Aksei/napa-iitoseementit

Lisätiedot

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Parametritettävä erikoismodui (PSM) Bid auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Mercedes-Benz Service Parametritettävä erikoismodui (PSM) Mai 639 akaen 21.11.06 kun koodi (ED5) Mai 906 kun

Lisätiedot

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston

Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja luo terveellisen sisäilmaston Lämmitysverkoston perussäätö säästää rahaa ja uo terveeisen sisäimaston 1 E nergiansäästöä voidaan vaikuttaa isoihin asioihin. Maapaon imaston ämpiämisen ja kasvihuoneimiön torjuminen ovat tuevaisuuden

Lisätiedot

HUILU / FLUTE / FLÖJT. Herbert Lindholm

HUILU / FLUTE / FLÖJT. Herbert Lindholm HUILU / FLUTE / FLÖJT Herbert Lindholm KANSANSÄVELMIÄ HUILULLE sovituksia huilulle ja pianolle Album of Finnish Folk Tunes arrangements for Flute and Piano Flöjtalbum i finsk folkton Helin & Sons Helsinki

Lisätiedot

Tutkielma tasavireisestä, pythagoralaisesta ja diatonisesta sävelasteikosta Teuvo Laurinolli ( )

Tutkielma tasavireisestä, pythagoralaisesta ja diatonisesta sävelasteikosta Teuvo Laurinolli ( ) Tutkielma tasavireisestä, pythagoralaisesta ja diatonisesta sävelasteikosta Teuvo Laurinolli (8.2.2015) Johdanto Tarkastelemme sävelkorkeuksia (värähdystaajuuksia) yhden oktaavin alueella (esim. C1...

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma. Leevi Lehikoinen MODERNIEN SOINTUARPEGGIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN JAZZIMPROVISOINNISSA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma. Leevi Lehikoinen MODERNIEN SOINTUARPEGGIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN JAZZIMPROVISOINNISSA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma Leevi Lehikoinen MODERNIEN SOINTUARPEGGIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN JAZZIMPROVISOINNISSA Opinnäytetyö Toukokuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2017 Musiikin koulutusohjelma

Lisätiedot

Tonaalista kontrapunktia

Tonaalista kontrapunktia Tonaalista kontrapunktia Kirjoitettava mallin mukaisesti vastaääni kontrapunkti annettuun melodiaan tai bassoon cantus firmus : ) Ohje 1: Intervalli on alussa ja lopussa. Muualla sallitaan myös 3, 5 ja

Lisätiedot

Kemian koe, KE3 Reaktiot ja energia RATKAISUT Maanantai VASTAA YHTEENSÄ VIITEEN TEHTÄVÄÄN

Kemian koe, KE3 Reaktiot ja energia RATKAISUT Maanantai VASTAA YHTEENSÄ VIITEEN TEHTÄVÄÄN Kemian koe, KE3 Reaktiot ja eneria RATKAISUT Sievin ukio Maanantai 9.1.2017 VASTAA YHTEENSÄ VIITEEN TEHTÄVÄÄN 1. A. Seitä käsitteet ja määritemät (yhyesti), isää tarvittaessa kemiainen merkintätapa: a)

Lisätiedot

Vesiliuoksen ph ja poh-arvot

Vesiliuoksen ph ja poh-arvot REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vesiiuoksen ph ja poh-arvot Taustaa: Happojen ja emästen aimeissa vesiiuoksissa oksonium- ja hydroksidi-ionien konsentraatiot ovat pieniä, ae 1,0 mo/. Esimerkiksi 0,1 moaarisen

Lisätiedot

AVARUUSGEOMETRIA. Suorat ja tasot avaruudessa

AVARUUSGEOMETRIA. Suorat ja tasot avaruudessa VRUUSGEOMERI varuusgeometria tarkasteee kuvioita, joiden kaikki osat eivät oe samassa tasossa. Sana avaruus tarkoittaa yeisesti n-uotteista, n 3, avaruutta. (Lukiossa ähes aina n = 3.) Suorat ja tasot

Lisätiedot

II Technical patterns Tekniikan peruskuvioita

II Technical patterns Tekniikan peruskuvioita II Technical patterns Tekniikan peruskuvioita PATTERN 1, diatonic "step" method PERUSKUVIO 1, diatoninen etenemisjärjestys PATTERN 1, chromatic step method PERUSKUVIO 1, kromaattinen etenemisjärjestys

Lisätiedot

ROCKWAY MUSIIKIN ALKEISOPAS MUSIIKIN ALKEISOPAS

ROCKWAY MUSIIKIN ALKEISOPAS MUSIIKIN ALKEISOPAS ROCKWAY MUSIIKIN ALKEISOPAS Musiikissa käytettävien äänten nimet: Musiikissa käytetään aakkosista tuttuja sävelien nimiä. A, B, C, D, E, F, G HUOM! Saatat monissa yhteyksissä törmätä ääneen nimeltä H.

Lisätiedot

267 Rengasprofiilin muoto, eli transmittanssin (11.4.2) muoto d :n funktiona, riippuu siten ensisijaisesti heijastuskertoimen r arvosta:

267 Rengasprofiilin muoto, eli transmittanssin (11.4.2) muoto d :n funktiona, riippuu siten ensisijaisesti heijastuskertoimen r arvosta: 67 Rengasprofiiin muoto, ei transmittanssin (.4.) muoto d :n funktiona, riippuu siten ensisijaisesti heijastuskertoimen r arvosta: Kuvan käyrät vastaavat siis esimerkiksi interferenssikuvion keskikohdassa

Lisätiedot

Likkipankki tonaalisen musiikin yleisimpiin harmonisiin tilanteisiin

Likkipankki tonaalisen musiikin yleisimpiin harmonisiin tilanteisiin Likkipankki tonaalisen musiikin yleisimpiin harmonisiin tilanteisiin Kimi Paunonen Opinn Muusikko KMu12 15.4.2015 30.11. Sisällys 1 Johdanto 3 2 Freelancekitaristien toimintamallit primavistatilanteissa

Lisätiedot

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia agneettiset ateriaait ja agneettikentän energia ateriaait jaetaan agneettisten oinaisuuksiensa ukaan koeen uokkaan: diaagneettiset, paraagneettiset ja ferroagneettiset aineet. ateria koostuu atoeista,

Lisätiedot

Psalmi 1. Intro: C Dm7 C/E F G Am

Psalmi 1. Intro: C Dm7 C/E F G Am Psalmi 1 Intro: C Dm7 C/E F G Am Am(9) F (maj7) Dm(7) G Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, Dm Dm/F G vaan rakastaa Herran

Lisätiedot

Pentatoninen b3 asteikko

Pentatoninen b3 asteikko Matti Lehtonen Pentatoninen b3 asteikko Teoreettinen analysointi ja käytännön sovellus kitaralle Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin tutkinto Opinnäytetyö 17.11.2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

1. KIERUKKAPORAT, HSS 1-93

1. KIERUKKAPORAT, HSS 1-93 Sisäysuetteo 1. KIERUKKAPORAT, HSS 1-93 Puh. (09) 838 6260 www.tkp-tooservice.fi Kaikki hinnat Av 0% Wedevåg kierukkaporat...3-12 DIN 1897 yhyet...4-6 DIN 338...7-9 DIN 345...10-11 Petiporat, sarjat...

Lisätiedot

1. Jakso/Perusteet/E -kieli

1. Jakso/Perusteet/E -kieli okitara Louhimo projekti Jakso 1/Perusteet/E -kieli 1 okitaran vapaat kielet 11 okitaran vapaat kielet; siirtyminen kieleltä toiselle 12 E -kielen: vapaa kieli ja neljä ensimmäistä nauhaa ääninä 13 E -kielen

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA UUROMYÄIN LEHTI UONEN UUROMYÄINLIITON ÄÄNENANNATTAJA N: 12 J TO IMITTAJ AT: JOHN UNDBERG HUUGO NYBERG V T 22: 1917 T H 2 M L (J ) IV L W' 1521 R H N - L - L V N J 300 H M L Wbg g 'V 1520 N H 38 H Wbg M

Lisätiedot

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011.

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011. MAL:n pistesuositus kemian reaaikokeen tehtäviin syksyä 2011. - Tehtävän eri osat arvosteaan 1/3 pisteen tarkkuudea ja oppusumma pyöristetään kokonaisiksi pisteiksi. Tehtävän sisää pieniä puutteita voi

Lisätiedot

IMPROVISOINNIN LÄHTEILLÄ

IMPROVISOINNIN LÄHTEILLÄ IMPROVISOINNINLÄHTEILLÄ Mitenopettaajaharjoitellaimprovisointia JukkaJänkäläjaLauriRanki Pedagoginenopinnäytetyö 05 2010 SavoniaAMK Tekijä(t) Jänkälä,Jukka Ranki,Lauri Julkaisunlaji Pedagoginenopinnäytetyö

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

Harmonikansoittajien yhteissoitto Sata-Häme Soi juhlilla

Harmonikansoittajien yhteissoitto Sata-Häme Soi juhlilla Harmonikansoittajien yhteissoitto Sata-Häme Soi juhia.7.0 Sata-Häme Soi juhat Ikaaisissa on harmonikansoittajien ja harmonikkamusiikin ystävien yhteinen kokoontumispaikka. Erityisesti auantai-ita.7. Festivaaipuiston

Lisätiedot

Kappaleiden lopetukset Bill Evansin sovituksissa

Kappaleiden lopetukset Bill Evansin sovituksissa Ari Karema Kappaleiden lopetukset Bill Evansin sovituksissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin tutkinto Opinnäytetyö 20.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Ari Karema Kappaleiden

Lisätiedot

REHARMONISAATIO JAZZMUSIIKISSA

REHARMONISAATIO JAZZMUSIIKISSA REHARMONISAATIO JAZZMUSIIKISSA Kymmenen keskeisintä tekniikkaa Tapio Nykänen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Kulttuuriala Koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma

Lisätiedot

MO-mupe. osa 1. musiikkiopistotason yhteiset mupeopinnot Ilona Virokannas. Nimi..

MO-mupe. osa 1. musiikkiopistotason yhteiset mupeopinnot Ilona Virokannas. Nimi.. Nimi.. musiikkiopistotason yhteiset mupeopinnot Ilona Virokannas osa 1 2 MUPEKURSSIN AIHEITA KERTAUSTA 3 ETUMERKIT 4 SÄVELLAJIT JA ETUMERKINNÄT SÄVELLAJIN TUNNISTAMINEN 5 INTERVALLIEN LAADUT 6 INTERVALLIN

Lisätiedot

Harmonia ja sointuajattelu länsimaisessa musiikissa

Harmonia ja sointuajattelu länsimaisessa musiikissa Harmonia ja sointuajattelu länsimaisessa musiikissa Harmonian historiaa voi tarkastella toisaalta filosofisesta, toisaalta musiikillisesta näkökulmasta. Filosofinen viittaa tässä kirjoituksiin säveljärjestelmistä

Lisätiedot

Rasmus Tammik BLUES EI UJOSTELE. Nuotinnos ja analyysi Don t Be Shy -kappaleen sooloista

Rasmus Tammik BLUES EI UJOSTELE. Nuotinnos ja analyysi Don t Be Shy -kappaleen sooloista Rasmus Tammik BLUES EI UJOSTELE Nuotinnos ja analyysi Don t Be Shy -kappaleen sooloista Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Musiikin koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

KUINKA IMPROVISOIDA? Rytmimusiikin improvisointiopas pianolle

KUINKA IMPROVISOIDA? Rytmimusiikin improvisointiopas pianolle - KUINKA IMPROVISOIDA? Rytmimusiikin improvisointiopas pianolle T E K I J Ä : Roope Pelkonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Työn tekijä(t)

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

HUILU / FLUTE / FLÖJT. Herbert Lindholm

HUILU / FLUTE / FLÖJT. Herbert Lindholm HUILU / FLUTE / FLÖJT Herbert Lindholm KANSANSÄVELMIÄ HUILULLE sovituksia huilulle ja pianolle Album of Finnish Folk Tunes arrangements for Flute and Piano Flöjtalbum i finsk folkton Sisällysluettelo /

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

Autoillen kaiken ikää Ohjeita ikääntyville autoilijoille

Autoillen kaiken ikää Ohjeita ikääntyville autoilijoille LIIKENNETURVA Autoien kaiken ikää Ohjeita ikääntyvie autoiijoie 2 Oppaan sisätö: Iäkäs kujettaja arvostaa turvaisuutta 4 Mitä ikä tuo tuessaan?... 5 Harkitse, miten ja mioin ähdet...9 Ota riittävästi aikaa...9

Lisätiedot

Osoitetaan esimerkin avulla, että valonnopeuden invarianssi johtaa myös välimatkojen suhteellisuuteen. Puhutaan pituuden kontraktiosta.

Osoitetaan esimerkin avulla, että valonnopeuden invarianssi johtaa myös välimatkojen suhteellisuuteen. Puhutaan pituuden kontraktiosta. Pituuden kontraktio Luento Luento Osoitetaan esimerkin avua, että vaonnopeuden invarianssi johtaa myös väimatkojen suhteeisuuteen Puhutaan pituuden kontraktiosta Ks kuvaa aa Maire istuu junassa (koord

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

- la - pe - li pa. kannattaa panostaa. Jokaisella ihmisellä on rytmitaju. Muuten. - la - pe - li. siksi pelkästään paperilla tai päässä harjoittelu

- la - pe - li pa. kannattaa panostaa. Jokaisella ihmisellä on rytmitaju. Muuten. - la - pe - li. siksi pelkästään paperilla tai päässä harjoittelu . Sauli Heikkilä, Roope Aarnio Veikkaan, että aika monella musiikin harrastajalla on tullut joskus mieleen, että minäpä otan nuoteista selvää. Ryhdyn opiskelemaan musiikin teoriaa! Eipä aikaakaan, kun

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopisto Pianon instrumenttikohtainen ops

Ylivieskan seudun musiikkiopisto Pianon instrumenttikohtainen ops Pianon instrumenttikohtainen ops PERUSOPINNOT: opintokokonaisuudet 1-8 Asteikko soitetaan vapaavalintaisessa järjestyksessä opintokokonaisuuksien 2-8 aikana niin, että perusopintojen lopussa oppilas hallitsee

Lisätiedot

- la - pe - li pa. kannattaa panostaa. Jokaisella ihmisellä on rytmitaju. Muuten. - la - pe - li. siksi pelkästään paperilla tai päässä harjoittelu

- la - pe - li pa. kannattaa panostaa. Jokaisella ihmisellä on rytmitaju. Muuten. - la - pe - li. siksi pelkästään paperilla tai päässä harjoittelu . Sauli Heikkilä, Roope Aarnio Veikkaan, että aika monella musiikin harrastajalla on tullut joskus mieleen, että minäpä otan nuoteista selvää. Ryhdyn opiskelemaan musiikin teoriaa! Eipä aikaakaan, kun

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2008 akaen. Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjäe eduista turvaa tapaturmien varata Yrittäjä on yeisen sairausvakuutuksen korvausten varassa, jos työssä, työmatkaa tai vapaa-aikana

Lisätiedot

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/ 6.10.2010 korvaa esitteen 7-13/1.3.2010

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/ 6.10.2010 korvaa esitteen 7-13/1.3.2010 Leca -hormit Suunnitteu- ja asennusohjeet 7-13/ 6.10.2010 korvaa esitteen 7-13/1.3.2010 www.e-weber.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 Suunnitteu 3 1.1 Yeistä 3 1.2 Leca - hormit, tekniset tiedot 3 1.3 Hormityypin

Lisätiedot

Bussimatkustajan TURVAVINKIT

Bussimatkustajan TURVAVINKIT Bussimatkustajan TURVAVINIT erro myös perheen pienemmie bussimatkustajie. Pysäkiä anna bussie käsimerkki ajoissa, jotta kujettaja voi pysäyttää turvaisesti. Pimeää käytä aina HEIJASTINTA, jonka heiautus

Lisätiedot

Antti Karhumaa. String skipping -tekniikan hyödyntäminen arpeggioiden soitossa

Antti Karhumaa. String skipping -tekniikan hyödyntäminen arpeggioiden soitossa Antti Karhumaa String skipping -tekniikan hyödyntäminen arpeggioiden soitossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Musiikin tutkinto Opinnäytetyö 18.11.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

optip/an \ HUONEISTOALAT 1.krs l HUONEISTO 68,47 KERROSALA (250) 1(9)

optip/an \ HUONEISTOALAT 1.krs l HUONEISTO 68,47 KERROSALA (250) 1(9) Asemakaavan muutoksea haettava aue. -toimminnon muutos asuinkerrostaoksi. Muutoksessa myös huomioitava myös pohjakerroksen tiat piha-aueen aapuoea. 1(9) Nykyisen asemakaavan mukainen toiminto / \, \ ALAT

Lisätiedot

gallup gallup potentiaali ja voima potentiaali ja voima potentiaali ja voima potentiaali ja voima

gallup gallup potentiaali ja voima potentiaali ja voima potentiaali ja voima potentiaali ja voima aup Kuinka pajon käytät kurikirjaa (tai jotain muuta oppikirjaa)? a) Tututun aiheeeen ennen uentoja b) Luen kirjaa uentojen jäkeen c) Luen oppikirjaa ähinnä akareita tehdeä d) n koke oppikirjaan aup Kappae

Lisätiedot

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS

KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS KOULUJEN SÄÄNNÖLLINEN VALVONTATARKASTUS - MITÄ TARKASTETAAN - MITEN TARKASTUS ETENEE JA - MITEN JATKOTOIMET ETENEVÄT Ympäristöterveydenhuoon aueeiset kouutuspäivät 9.-10.9.2014 Ouu Ympäristöterveyssuunnitteija

Lisätiedot

2.5. Matriisin avaruudet ja tunnusluvut

2.5. Matriisin avaruudet ja tunnusluvut 2.5. Matriisin avaruudet ja tunnusluvut m n-matriisi A Lineaarikuvaus A : V Z, missä V ja Z ovat sopivasti valittuja, dim V = n, dim Z = m (yleensä V = R n tai C n ja Z = R m tai C m ) Kuva-avaruus ja

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto

AINEOPETUSSUUNNITELMA. PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto AINEOPETUSSUUNNITELMA KITARA PIRKAN OPISTO Musiikin taiteen perusopetus / Pirkan musiikkiopisto Tämä aineopetussuunnitelma tarkentaa Pirkan opistossa annettavan musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän

Lisätiedot

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä

Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä Saramagon Rekonstruktio Tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä Lahden ammattikorkeakouu Muotoiu- ja taideinstituutti Viestinnän kouutusohjema Graafinen suunnitteu Marion Robinson Kevät 2011 Saramagon Rekonstruktio

Lisätiedot

DUURIN VII ASTEEN SOINNUN FUNKTIOT POPULAARIMUSIIKIN HARMONIASSA

DUURIN VII ASTEEN SOINNUN FUNKTIOT POPULAARIMUSIIKIN HARMONIASSA DUURIN VII ASTEEN SOINNUN FUNKTIOT POPULAARIMUSIIKIN HARMONIASSA Teemu Vakkilainen Kandidaatintutkielma Musiikkitiede Jyväskylän yliopisto Kevätlukukausi 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistis-yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

Kaksiatominen ideaalikaasu

Kaksiatominen ideaalikaasu Kaksiatominen ideaaikaasu Useimmat kaasut koostuvat kaksi- tai useampiatomisista moekyyeistä. Vaikka kaasua voisi muuten pitää ähes ideaaisena, ei oettaa moekyyien väiset vuorovaikutukset pieniksi ja systeemin

Lisätiedot

ρ = qψ ψ ja pallokoordinaatiston differentiaalielementti * 2 3 * l lm 1 ml

ρ = qψ ψ ja pallokoordinaatiston differentiaalielementti * 2 3 * l lm 1 ml S-6 FSIIKKA IV (Sf) Kevät 5 LHSf Ratkaisut LHSf- Vaausjakauman ρ( ) dipoimomentti määiteään ( ) zρdv ja quadupoimomentti z ρdv (a) Osoita että dipoimomenttiopeaattoin odotusavo on noa kaikie vedyn stationääisie

Lisätiedot

Real Book -nuotti haltuun Materiaalia aloittelevalle jazz-pianistille

Real Book -nuotti haltuun Materiaalia aloittelevalle jazz-pianistille Real Book -nuotti haltuun Materiaalia aloittelevalle jazz-pianistille Juho Leppänen Opinnäytetyö Marraskuu 2017 Kulttuuriala Musiikkipedagogi (AMK), musiikin koulutusohjelma Kuvailulehti Tekijä(t) Leppänen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN KOULUTUSPÄIVÄ 26.11.2015 ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA Asemakaavoitus / kaavoitusarkkitehti Virpi Linde

Lisätiedot

McCoy Tynerin ja Joey Calderazzon pianosoolojen analysointi kappaleesta Pursuance

McCoy Tynerin ja Joey Calderazzon pianosoolojen analysointi kappaleesta Pursuance McCoy Tynerin ja Joey Calderazzon pianosoolojen analysointi kappaleesta Pursuance Pop/jazzmusiikin koulutusohjelma Muusikon suntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 20.4.2009 Henrik Wirzenius Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU

Lisätiedot

musiikista. Pidä mielessä, että musiikin teoriasta syntyy musiikki, ei toisinpäin. Voit vapaasti kokeilla!

musiikista. Pidä mielessä, että musiikin teoriasta syntyy musiikki, ei toisinpäin. Voit vapaasti kokeilla! Bassokitara koulu Tässä aluksi kerron aloitteleville basisteille muutamia hyviä vinkkejä jotka auttavat oppimaan bassokitaran soittoa tai he voivat parantaa tapaa soittaa bassoa. Useimmat eivät ymmärrä,

Lisätiedot

Harmoninen tunnelma. Janne Vihavainen. Miten modaaliset harmoniailmiöt vaikuttavat tunnelmaan omissa jazz-sävellyksissäni?

Harmoninen tunnelma. Janne Vihavainen. Miten modaaliset harmoniailmiöt vaikuttavat tunnelmaan omissa jazz-sävellyksissäni? Janne Vihavainen Harmoninen tunnelma Miten modaaliset harmoniailmiöt vaikuttavat tunnelmaan omissa jazz-sävellyksissäni? Metropolia Ammattikorkeakoulu Muusikko (AMK) Pop/jazz-musiikin koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/1.1.2015 korvaa esitteen 7-13/15.1.2013

Leca. -hormit. Suunnittelu- ja asennusohjeet. www.e-weber.fi. 7-13/1.1.2015 korvaa esitteen 7-13/15.1.2013 Leca -hormit Suunnitteu- ja asennusohjeet 7-13/1.1.2015 korvaa esitteen 7-13/15.1.2013 www.e-weber.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 SUUNNITTELU 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 LECA HORMIT, TEKNISET TIEDOT 3 1.3 HORMITYYPIN

Lisätiedot

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet

ECO-JET-O ja HYDRO-JET-OS rasvanerottimet ECO-JET ja HYDRO-JET Rasvanerottimet Rakenne Varusteet Tarkastus- ja huotoaukot Ø 0 mm Hajutiiviit ukittavat kannet pikasavaa ACO ALARM DUO -häytin rasvakerroksen ja padotuksen mittaamiseen Hajutiiviit

Lisätiedot

TUOTE-ESITE. Kuka välittää monipuolisuudesta?

TUOTE-ESITE. Kuka välittää monipuolisuudesta? TUOTE-ESITE Kuka väittää monipuoisuudesta? 1 CLEVER HEATING SOLUTIONS RADIAATTORIT MATALALÄMPÖISIIN LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN Purmo radiaattorit sovetuvat erinomaisesti myös mataaämpöjärjestemiin, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vastusten kytkennät Energialähteiden muunnokset sarjaankytkentä rinnankytkentä kolmio-tähti-muunnos jännitteenjako virranjako Käydään läpi vastusten keskinäisten kytkentöjen erilaiset

Lisätiedot

Pianon vapaa säestys

Pianon vapaa säestys SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Pianon vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2006 www.musicedu.fi PANON VAPAAN SÄESTYKSEN TASOSUORTUSTEN SSÄLLÖT JA ARVONNN PERUSTEET

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VAPAASÄESTYSPAINOTTEINEN PIANO

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VAPAASÄESTYSPAINOTTEINEN PIANO AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VAPAASÄESTYSPAINOTTEINEN PIANO Porvoon kaupungin sivistyslautakunta 12.3.2019 1 VAPAASÄESTYSPAINOTTEISEN PIANON OPETUSSUUNNITELMA Vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä

Lisätiedot

Sanat, sointumerkit...

Sanat, sointumerkit... Etusivu 1. Näkymä ja aktivointi 2. Tee partituuripohja 3. Tee nuotteja 4. Sanat, sointumerkit... 5. Pikkukappale Sanat, sointumerkit... Nuotit ensin Nuotin kirjoitustehtävä kannattaa vaiheistaa siten,

Lisätiedot

Tuoteuutuudet. Leikkaintyökalujen valmistus I / 2015. E 5240 Rullahäkki. Lisäykset nauhanohjaukseen

Tuoteuutuudet. Leikkaintyökalujen valmistus I / 2015. E 5240 Rullahäkki. Lisäykset nauhanohjaukseen Tuoteuutuudet Leikkaintyökaujen vamistus I / 2015 CD-Kataogi 5.8.4.0 Verkkokauppa Uudea tuoteisäykseä vastaamme asiakkaidemme toiveisiin ja aoitteisiin. Vakio-osien vamistajana tarjoamme täten vieä isomman

Lisätiedot

Fourier-menetelmät osittaisdierentiaaliyhtälöissä

Fourier-menetelmät osittaisdierentiaaliyhtälöissä Fourier-menetemät osittaisdierentiaaiyhtäöissä Pro gradu -tutkiema Vie Vestman 74 Itä-Suomen yiopisto 23. okakuuta 23 Sisätö Johdanto 2 Aku- ja reuna-arvo-ongemien ratkaiseminen 2 2. Perusmääritemiä ja

Lisätiedot

Chords for: - second day - the second day SECOND DAY. 2nd day. - second day -

Chords for: - second day - the second day SECOND DAY. 2nd day. - second day - Chords for: - second day - the second day SECOND DAY 2nd day - second day - cowgirl Alku Gm Bb Eb Cm x 2 säkeistö Gm Bb Eb Cm x 4 osa Gm Eb Bb Dm7 Eb F/Dm Bb F x2 Gm Eb Bb Dm Eb Bb F Cm x2 C-Osa Eb F Gm

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

Improvisointi - ALOITA ALUSTA JOKAINEN MEISTÄ VOI TUNTEA OLONSA EPÄMUKAVAKSI ALOITTAESSAAN IMPROVISOIMISEN, JOSKUS PIDEMMÄN AIKAA.

Improvisointi - ALOITA ALUSTA JOKAINEN MEISTÄ VOI TUNTEA OLONSA EPÄMUKAVAKSI ALOITTAESSAAN IMPROVISOIMISEN, JOSKUS PIDEMMÄN AIKAA. Improvisointi - ALOITA ALUSTA JOKAINEN MEISTÄ VOI TUNTEA OLONSA EPÄMUKAVAKSI ALOITTAESSAAN IMPROVISOIMISEN, JOSKUS PIDEMMÄN AIKAA. Improvisointi - ALOITA ALUSTA IMPROVISOIMME AINA KUN PUHUMME. KUN IMPROVISOIMME

Lisätiedot