Elinvoimalautakunta. Elinvoimalautakunnan perustehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinvoimalautakunta. Elinvoimalautakunnan perustehtävät"

Transkriptio

1 Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunnan perustehtävät Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista. Sen tehtävänä on elinkeino- ja työllisyyspalveluiden, kaavoitus- ja yhdyskuntatekniikkapalveluiden sekä paikkatieto- ja tonttipalveluiden järjestäminen. Se edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä ratkaisee kaupungille mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kiinteistönmuodostamislain sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä. Elinvoimalautakunta vastaa: 1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista; 2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista; 3. paikkatieto- ja tonttipalveluista; 4. elinkeino- ja yrityspalveluista; 5. kansainvälisistä palveluista; 6. maaseudun ja kylien kehittämispalveluista; 7. työllisyyspalveluista; 8. toimialaansa liittyvistä hankkeista. Kaupunkistrategiasta johdetut mitattavat tavoitteet talousarviovuodelle 2021 Tavoitteen kuvaus Toteuma Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset talousarviovuonna 2021 l ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT Elinkeinojen kehittäminen: Elinvoimaisuuden ja yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, kasvuohjelman mukaisesti. Kasvuohjelman kilpailukykytekijät ovat: 1. Maankäyttö ja toimintaympäristö 2. Osaaminen (TKI) ja yhteistyö 3. Työllisyys ja osaavan työvoiman saatavuus 4. Kasvu ja kansainvälistyminen 5. Markkinointi Kasvuohjelma uusitaan vuonna 2021, sisältäen työllistämisohjelman. Elinkeinopalveluiden painopisteinä ovat koronapandemiasta selviäminen ja jälleenrakennus kaupunginhallituksen hyväksymän jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti. Yritysten ja kaupungin välisen yhteistyön vahvistaminen ja yritysmyönteisyyden kasvattaminen sekä alueellisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulukonsernin kanssa. Talousarviovuoden 2021 aikana elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiselle asetetaan nykyistä selkeämmät strategiset ja toiminnalliset tavoitteet ja johdetaan sitä yhtenä kokonaisuutena, mikä tarkoittaa entistä tiiviimpää tavoitteiden ja toimintojen yhteensovittamista eri toimijoiden ja hallintokuntien välillä. Tämä koskee erityisesti elinkeinojen kehittämistyötä, maankäyttöä ja teknistä toimea, työllisyyspalveluita ja viestintää. Vuosi 2021 oli edelleen pandemian varjostama. Pandemia on kasvattanut nettikaupan osuutta ja se on todennäköisesti vaikuttanut ns. kivijalkakauppojen asemaan. Rakentaminen on jatkunut Rovaniemellä vilkkaana. Matkailu alkoi elpymään kesällä ja joulumatkailussa ylitettiin rekisteröityjen yöpymisten osalta vuoden 2018 taso. Koko vuoden vientiluvut eivät ole vielä käytettävissä, mutta vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vienti supistui 5,8 prosenttia. Kasvuohjelman uusiminen on siirtynyt vuodelle Kasvuohjelman toimenpiteet tukeutuvat kaupunkistrategiaan, joka valmistuu keväällä Rovaniemellä rekisteröitiin vuoden 2021 aikana 450 uutta yritystä, mikä on 14 yritystä enemmän kuin edellisenä vuonna. Business Rovaniemen yrityspalveluissa toteutui raportointikaudella 1304 yritysneuvontatapahtumaa. Koronapandemiaan liittyvä yritystukien haku muuttui Valtiokonttorin kautta haettavien kustannustukien myötä. Tämä vähensi koronatukiin liittyviä yhteydenottoja vuoteen 2020 verrattuna, jolloin mm. yksinyrittäjätukien ensimmäinen hakukierros organisoitiin kuntien toimesta. Kaupungin yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistämään sekä omistajanvaihdostilanteiden tueksi edellisvuonna käyttöönotetulle kaupungin yrityspalvelusetelille järjestettiin vuonna 2021 kaksi hakukierrosta, joihin saatiin yhteensä 82 hakemusta, joiden perusteella seteli voitiin myöntää 28 yritykselle kaupungin ko. tarkoitukseen myöntämän euron määrärahan puitteissa. Setelin arvo on joko tai euroa (alv 0 %) ja sen arvolla yritys voi ostaa kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta asiantuntijapalveluita

2 Alueelliset palvelut: Kylien Rovaniemi -hankkeessa toteutetaan konkreettisesti maaseutustrategian toimenpiteitä yhteistyössä alueen asukkaiden, kyläyhdistysten, yritysten ja kylien kehittämisjaoston jäsenten kanssa. - Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen - Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen - Kylien tonttitarjonnan markkinointi Työllisyyspalvelut: Työllisyyden kuntakokeilu käynnistynee tammikuussa Edellyttää muutoksia palvelutuotannon rakenteissa ja laajan verkoston mukaan liittämistä kokonaisuuteen. Kuntakokeilun vaikutuksia ovat mm.: - kaupungin vastuulle siirtyy noin 3600 työnhakija-asiakasta sekä resursseja ja käyttöoikeutta valtion työllisyysmäärärahoihin. - Rovaniemen kaupungilla on koordinointivastuu Lapin kokeilusta (Rovaniemi, Tornio, Sodankylä, Kemijärvi) - asiakas- ja verkostotyön alustoina toimii Ohjaamo ja Osaamo (alustapohjainen palvelurakenne) ja toiminta nojaa yhä vahvemmin verkostomaiseen toimintaan - tehokkuutta resurssien ja palvelujen yhteensovittamiseen ja kaupungin ostopalvelujen vähentämiseen. kehityshankkeidensa tueksi 20 % omavastuuosuudella. Yrityspalvelusetelin käyttöä on päätetty jatkaa myös vuonna Rovaniemeläisille yrityksille on myönnetty vuoden 2021 aikana koronapandemiasta selviämisen tueksi Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämiä yritystukia yhteensä noin 19 milj. euroa (noin 21 milj.euroa vuonna 2020). Business Rovaniemi on tiedottanut ja avustanut yrityksiä tukien saamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö on muuttanut muotoaan pandemian aikana. Kansainväliset kokoukset ja tapahtumat peruttiin tai siirrettiin verkkoympäristöön. Vuodelta 2020 siirretty WWCAM kansainvälinen konferenssi toteutettiin Rovaniemen kaupungin isännöimänä verkkoyhteydellä. Rovaniemi Arctic Spirit - konferenssi toteutettiin hybridinä. Kansainväliseen hanketoimintaan liittyvät kokoukset hoidettiin pääsääntöisesti etäyhteydellä. Business Rovaniemi käynnisti keväällä 2021 kaupunkistrategiaan liittyvän Arctic Design Capital teeman, EAKR-rahoitteisen Kansainvälisen arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin luominen -hankkeen. Sen myötä on käynnistetty uusien TKI-yrityspalveluiden muotoiluprosessi sekä kansainvälisyyttä edistävien sisältöjä. Hankkeen puitteissa on kehitetty uusia tuotekonsepteja ja tuotettu useita yrittäjille suunnattuja työpajoja ja pienempiä tapahtumia. Innovaatioita vahvistava ekosysteemisopimus allekirjoitettiin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa helmikuussa Samaan aikaan solmittiin koulutuskumppanuus sopimus alueen oppilaitosten kanssa. Maaliskuussa järjestettiin Arctic Design Capitaliin liittyvä päätapahtuma, Arctic Design Week jo 13. kerran uudistetulla sisällöllä osana World Design Weeks-verkostoa. Kumppanuussopimuksien avulla tapahtumabudjetti on lähes kolminkertaistettu. Vaikka pandemia rajoitti merkittävällä tavalla live-tapahtumien tuottamista, onnistuttiin merkittävä osa monipuolisesta sisällöistä tuottamaan virtuaalisena on-line. Osallistujamäärä on aviolta noin 12000, joista 5300 osallistui eri webinaareihin. Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämishankkeen puitteissa on järjestetty yhdeksät kehittämisaamukahvit. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin n. kymmenen eri tapahtumaa, kilpailua, haastetapahtumaa ja työpajaa. Yhteistyö ja molemminpuolinen tiedottaminen yritysten ja muiden yritystoimijoiden kanssa tiivistyi ja monipuolistui jo edellisvuonna etenkin koronavaikutusten ja siihen liittyvien tukimuotojen neuvonnan vuoksi, mutta myös yrityspalvelusetelin lanseerauksen ja Businessrovaniemi.fisivuston uudistusprosessin ansiosta, ja tämä on jatkunut vuonna Myös yrittäjäjärjestöjen ja mm. Lapin seudullisten yritystoimijoiden kanssa tiedonvaihto ja yhteistyö ovat jatkuneet säännöllisenä.

3 Kylien Rovaniemi -hankkeen toteutus on ollut tavoitteiden mukaista ja yhteistyö eri hankkeiden ja tahojen välillä on toiminut hyvin. Kylien tonttitarjonnan markkinoinnin selvitystyö on käynnistetty. Hankkeen tuloksia ja malleja hyödynnetään 2022 alkavassa Rovaniemi kylässä -hankkeessa. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi ja Rovaniemen kaupungin vastuulle siirtyi laissa määritelty asiakaskohderyhmä. Keväällä painottui toiminnan organisointi ja käyntiin saaminen, syksyn ja loppuvuoden aikana asiakkaiden palvelutarpeiden arviointi. Koronarajoitukset ovat jonkin verran vaikeuttaneet asiakkaiden kasvokkaista tapaamista sekä erilaisten toimintojen ja tapahtumien järjestämistä. Työnhakijoille suunnattuja palveluita on kehitetty yhdessä valtionhallinnon kanssa ja erityisenä painopisteenä on palvelujen kehittäminen pitkään työttömänä olleiden ja vahvempaa tukea tarvitseville työnhakijoille. Palveluja on kehitetty myös mm alkaville yrittäjille sekä nuorille. II TEKNISET PALVELUT Yhdyskuntatekniikka: Yleisten alueiden ylläpidon kustannustehokas järjestäminen. Kattavan katuverkoston kuntoarvion luominen ja siihen perustuva peruskorjausten kohdentaminen. Joukkoliikenteen mobiilipalveluiden kehittäminen. Kaavoitus: Täydennyskaavoituksen jatkaminen ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Mahdollistetaan yleishyödylliselle vuokra- asumisen tuottajille uudisrakentaminen myös kaupungin keskustassa. Mahdollistavan kaavoituksen ja vaihekaavan käyttöönotto Paikkatieto- ja tonttipalvelut: Tehostetut toimenpiteet ja uudet tavat käyttöön: myyntikohteiden uudelleentarkastelu, vyöhykehinnoittelu AR/AK, tonttien tarjouskilpailutus, markkinoinnin tehostaminen, vuokrasopimusten seuranta ja purkamisen joustavoittaminen, yhteistyö kiinteistöjen hallinnassa. Yhdyskuntatekniikka teetätti keväällä opinnäytetyön, jossa selvitettiin markkinatarjontaa kunnonhallinnan palveluita tarjoavista yrityksistä ja heidän palvelusisällöistään. Yhdyskuntatekniikka toteutti pää- ja kokoojakaduista uramittaukset kesällä Syksyn aikana valmisteltiin omistajaohjauksen resurssia ja elinkaarikorjausten investointimäärärahaa vuodelle Paikallisliikenteessä otettiin maaliskuun alussa käyttöön Waltti Mobiili -sovellus, josta voi hankkia kerta- ja vuorokausilippuja. Sovelluksessa on myös reittiopas. Kaavoituksessa hyväksyttiin yhteensä 17 kaavahanketta, joista valmiin infran piirissä tiivistämässä ja tehostamassa kaupunkirakennetta oli 12 täydennyskaavoituskohdetta. Vaiheasemakaavalla muutettiin Mustikkaharjun asemakaavaa ja laitettiin vireille Vennivaaran laajennusalueen muutos. Vyöhykehinnoittelun pohjaksi teetetty ulkopuolinen arvio vyöhykehinnoittelun valmistelun ja luonnoksen pohjaksi. Pientalotonttien tarjouskilpailu järjestetty Lisäksi järjestetty tarjouskilpailu viiden lomarakennuspaikan osalta sekä käynnistetty luovutuskilpailu Golfkentäntien RMtonteista. Talotoimen kanssa järjestetty kaupungin käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myyntejä. Osallisuus ja vaikuttaminen talousarviovuonna 2021 Kuntalaisten osallisuuden lisääminen maankäyttöön, kaavoitukseen ja infran rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kaavoituksessa on tavanomaisen kaavoitusprosessin osallistumisen lisäksi parannettu osallisuutta ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä viestinnän kanssa toteutetuissa keskustelutilaisuuksissa. Tilaisuudet on toteutettu koronan vuoksi Meet-kokouksina, esim. Sairaalanniemi ja Sierilä. Kaavoituskatsaus toteutettiin yhdessä viestinnän kanssa. Kaavoituskatsaus jaettiin kaikkiin kotitalouksiin ja toteutettiin verkkoversioina.

4 Kuntalaki ja erityislainsäädäntö määrittelevät kulloinkin asian asianosaiset sekä asianosaisten kuulemisen, minkä lisäksi merkittävissä kuntalaisia koskevissa asioissa tiedottaminen tapahtuu tietoverkossa, mahdollistaen palautteen antamisen. Näiden lisäksi järjestetään yleisötilaisuuksia. Kasvuohjelman mukaisesti yrityksiä osallistetaan toimintaan järjestämällä vuosittain kaksi elinkeinoseminaaria, kaupunginjohtajan yrittäjätapaamisia, eri verkostotilaisuuksia sekä kysynnän ja tarpeen mukaan järjestämällä toimialafoorumeita. Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä pidettiin yleisötilaisuus klo Saaren koululla. Lisäksi tulvasuojelun yleissuunnitelmassa toteutettiin verkkopohjainen karttapohjakysely mielipiteiden antamiseksi syksyn 2021 aikana. Toinen yleisötilaisuus järjestetään keväällä Elinkeinojen kehittämisen osalta perinteiset tapahtumat kuten elinkeinoseminaarit ja PoroVip sekä Leidit laiturissa peruttiin pandemian vuoksi. Kaupunginjohtajan ja yritysten tapaamiset sekä muut tapahtumat järjestettiin pääsääntöisesti verkon välityksellä. Koronapandemian aikana opittiin hyödyntämään verkkoalustoja, joiden avulla voitiin toteuttaa yrittäjille suunnattuja tapahtumia, infotilaisuuksia ja webinaareja. Lisäksi hankkeiden kautta on toteutettu pääosin yrityksille suunnattuja kymmeniä tapahtumia, eri tilaisuuksia ja työpajoja. Alueellisten palvelujen päätöksenteon pohjaksi kartoitetaan kylien asukkaiden ja yritysten näkemykset. Kylien kehittämisjaosto panostaa toiminnassaan avoimen ja tuloksellisen yhteistyön lisäämiseen Rovaniemen kaupungin eri hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Asukastupatoimintaa kehitetään asukkaiden, kaupungin työntekijöiden ja päättäjien matalan kynnyksen kohtaamispaikkana vuosikello -periaatteella yhteistyössä Neuvokas-verkoston kanssa. Työllistämisohjelman laatiminen ja Kuusamon mallin käyttöönoton toimenpiteet siirretään vuoden 2020 suunnitelmasta vuodelle 2021 koronapandemian vaikutusten vuoksi. Elinvoimapalveluista osallistutaan mm. Rovaniemen Yrittäjien hallitustyöskentelyyn, sekä elinvoimapalveluiden sidosryhmien verkostoihin. Työnhakijoiden osallisuutta edistetään työllisyyspalveluissa ottamalla asiakkaita mukaan palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kylien asukkaiden ja yritysten näkemyksiä on kartoitettu muun muassa järjestämällä Kuntaliiton mallin mukaisia kumppanuuspöytiä, joihin on kutsuttu kulloiseenkin teemaan liittyviä sidosryhmiä, viranhaltijoita ja muita asiaan liittyviä. Teemoina ovat olleet yrittäjyys Rovaniemen kylissä, asuminen Rovaniemen kyläalueilla, turvallisuus - puhelimen kuuluvuus ja tietoliikenneyhteydet sekä ikäihmisten hyvä elämä kylissä. Kylien kehittämisjaoston jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana toteuttamassa ja kehittämässä kumppanuuspöytämallia. Yhteistyötä Neuvokas-verkoston kanssa on toteutettu laaditun vuosikellon pohjalta. Työllistämisohjelma tullaan laatimaan osaksi kasvuohjelmaa vuoden 2022 aikana, kun uusi kaupunkistrategia valmistuu. Kuusamon mallilla tarkoitetaan työnantajalle suunnattua taloudellista tukea vaikeasti työllistyvän työllistämisen kustannuksiin. Rovaniemen kaupungilla vastaava malli on käytössä kolmannen sektorin työllistäjille mutta ei vielä yrityksille. Mallin laajentaminen yrityksille ei ole nykyisillä resursseilla mahdollista. Asiaa tulee tarkastella osana TE2024 uudistusta mikäli kunnille siirtyy vastuu ja välineet sekä työllisyysmäärärahat. Toiminnan riskit talousarviovuonna 2021 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut Kaupungin elinvoiman ja elinkeinotoiminnan kehittyminen ovat vahvasti sidoksissa sekä kansallisen talouden kehitykseen sekä kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin. Asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muuttuminen vaikuttaa eri toimialojen liiketoimintaan eri tavalla. Jakamistalouden periaatteet sekä verkkokauppa muuttavat toimialojen rakenteita etenkin tuotannollisten yritysten, matkailun, vähittäiskaupan ja logistiikan osalta. Koronapandemian vaikutukset ovat osuneet voimakkaimmin matkailun toimialaan ja sitä kautta koko palvelusektoriin. Matkailun elpyminen vuoden 2019 tasolle tulee kestämään vuosia. Pandemian vaikutusten odotetaan näkyvän myöhemmin vientialoilla yleisemmin. Pelättyä konkurssiaaltoa ei syntynyt sen jälkeen kun konkurssiin hakemista rajoittava lakimuutos päättyi. Vireille pantujen konkurssien määrä oli lähes sama kuin vuonna 2019.

5 Kaupungin talouden haasteet ja säästöpaineet vaikuttavat elinvoimapalveluiden mahdollisuuksiin ja suorituskykyyn käynnistää itse, tai osallistua sidosryhmien esittämiin uusiin avauksiin elinvoiman vahvistamisessa. Koronapandemian negatiiviset vaikutukset työllisyyskehitykseen voivat näkyä vuoden 2021 aikana merkittävästi. Alueellisten palvelujen osalta toiminnan riskit ovat kylien Rovaniemen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, uusien vapaaehtoisten toimijoiden mukaan saaminen hankkeiden toteuttamiseen, eri organisaatioiden yhteistyöt ja rahoitus. Työllisyyskokeilun onnistumisen riskinä on eri toimialojen resurssien riittävyys suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja se, jos ei onnistuta uudistamaan palvelutuotannon rakenteita ja moninaisuutta. Työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn panostamatta jättäminen voi näkyä kalliiden, korjaavien palveluiden tarpeen lisääntymisenä. Tekniset palvelut Ostopalvelukustannusten hallinta ja korjausvelan kasvu. Ylläpitoon varattu resurssi ei riitä vastaamaan infran ikääntymiseen ja teknisen kunnon rapistumiseen. Mahdollinen rakentamisen suhdanteen laskeminen vaikuttaa palvelualueen tuottoihin ja yleisesti toiminnan hiipumiseen alalla. Kehittämishankkeisiin ja uusin elinvoimaa vahvistamiseen liittyviin avauksiin onnistuttiin osallistumaan suunnitellun mukaisesti. Riskit ovat edelleen olemassa. Yhteistyötä on kuitenkin pystytty lisäämään eri kylien sekä hankkeiden ja tahojen välillä, mikä on koettu myönteiseksi edistykseksi. Haasteena on ollut erityisesti terveyspalveluiden saatavuus. Kuntakokeilun asiakaskohderyhmässä erityisesti aikuisten osalta korostuu tarve monialaisiin palveluihin. Yhteistyökäytäntöjä työllisyys-, terveys- ja sosiaalipalveluiden välillä tulee edelleen kehittää ja valmistautua sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen hyvinvointialueelle. Työnhaun vahvaan alkuun päästään paremmin panostamaan vuoden 2022 aikana valtiolta saatujen lisäresurssien avulla. Vilkkaan loppuvuoden ansiosta pysäköinninvalvonnan tulokertymä on toteutunut talousarviota parempana. Vireän syksyn ja korkean valtionavustuksen ansiosta joukkoliikenteen tulokertymä on toteutunut talousarviota parempana. Katujen ylläpidon MaKu indeksi on jatkanut nousuaan ja muutosta joulukuun osalta vuoden takaiseen on 4,9 % ja urakan alkutasoon verraten yli 6 %. Kustannusindeksin nousu selittyy suurimmaksi osaksi bitumi-indeksin sekä polttoainekustannusten nousulla. Kesäkuun 21. päivän poikkeuksellinen rankkasade aiheutti monin paikoin vaurioita katuverkolle. Suurimmat vauriot tulivat Ounaskosken rautatiesillan päätypenkereellä, jossa vesimassa huuhtoi luiskamateriaalit kerrostalotyömaan alueelle. Rummun yli tulvinut vesimassa huuhtoi myös Tarvantien kevyenliikenteenväylältä kantavat kerrokset päällysteen alta noin 50 metrin matkalta. Vesimassat veivät mennessään myös lukuisia taloliittymiä ympäri kaupunkia, joita korjattiin kesäkuun aikana. Sade aiheutti myös kaupungin kahdella suosituimmalla uimarannalla, Ounaskoskella ja Ounaspaviljongilla, merkittäviä vahinkoja. Sateen johdosta huuhtoutui ranta-alueelta isoja hiekkamassoja veteen. Korjaaminen edellytti konetyötä ja uuden hiekkamassan tuontia. Elinvoimalautakunnan talouden toteuma oli vuonna 2021 yhteensä euroa. Ero alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli euroa ja muutettuun talousarvioon verrattuna euroa.

6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Elinkeino- ja työllisyyspalvelut Nettokustannukset ovat kasvaneet vuosien 2020 ja 2021 välillä yhteensä euroa. Tekniset palvelut Nettokustannukset ovat laskeneet vuosien 2020 ja 2021 välillä yhteensä euroa. Määrälliset tavoitteet 1. Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat vapaat tontit/tonttivaranto - Luovutetut tontit 100 kpl (myynti kpl / vuokraus kpl) - Tonttivaranto/vapaat tontit 100 kpl 2. Paikallisliikenteen käyttäjämäärien ja lipputulojen kasvattaminen - Matkat (nousut) kpl, vertailu edeltävään vuoteen 3. Rovaniemeläisten yritysten investointien määrä tutkimus- ja kehitystoimintaan kasvavat 4. Yritystoimipaikkojen määrän kasvu 5. Työllisyyden kuntakokeilun mittarien 1. aktivointiaste ja palvelujen aloittaminen 2. työttömyyden päättyminen työllistymiseen tai koulutukseen seuranta 1. Valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat vapaat tontit/tonttivaranto - Luovutetut tontit, rakennuspaikat, 25 myynti / 176 vuokraus / 18 vuokratontin lunastus - Tonttivaranto/ vapaat tontit 77 kpl. (asuintontteja 40, liike- ja toimitilatontteja 20, teollisuustontteja 10 ja 7 rakennuspaikkaa julkisesti haettavana) 2. Paikallisliikenteen käyttäjämäärien ja lipputulojen kasvattaminen - Matkat (nousut) 2019: kpl, 2020: kpl, 2021: kpl, muutos : kpl, 9,75% 3. Rovaniemen yritysten investointien määrä tutkimus- ja kehittämistoimintaan olivat Suomen tilastokeskuksen viimeisten tiedon mukaan 8,1 milj. euroa vuonna Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,5 prosenttia. 4. Rovaniemen nettoyrityskanta oli vuoden 2021 toisella kvartaalilla Nettoyrityskanta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020 oli Kasvua 4,4 prosenttia. 5. Aktivointiaste (=työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä suhteessa työttömien määrään) on ollut kuntakokeilun aikana keskimäärin 26 %. Parhaiten aktivointiasteen nostossa

7 6. Kansainvälisten yöpymisvuorokausien määrän kasvu 7. Yritysten viennin arvo kehittyy positiivisesti 8. Laadittujen suunnitelmien pohjalta 15 maisema- ja vesistöjenhoitohankkeiden toteutus 9. Kaksi uutta hanketta kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi on onnistuttu alle 30-vuotiaiden osalta. Päättyneitä työnhakuja on kuntakokeilun aikana ollut 2116 kpl. Työllistymisen vuoksi työnhaun päättymisiä on ollut 763 kpl, koulutuksen vuoksi työnhaun päättymisiä on ollut 112. Lisäksi tilastoissa näkyy noin 1000 työnhakua jota ei ole uusittu. Tässä voi myös olla koulutuksen ja työn aloittamisia tai asiakkaan unohdus uusia työnhaku määräajassa. Kaikki työllistyneet/koulutuksen aloittaneet eivät ole päättäneet työnhakuaan vaan ovat edelleen työnhakija-asiakkaita: koulutuksessa olevia työnhakija-asiakkaita oli joulukuussa 514 ja työssä olevia työnhakija-asiakkaita Kansainvälisiä rekisteröityjä yöpymisiä oli vuonna 2021 yht Yöpymiset vähenivät 15 prosentilla verrattuna vuoteen Rovaniemeläisten yritysten viennin arvo oli vuonna 2020 yht. 352,6 milj. euroa ja verrattuna vuoteen 2019 viennin arvo väheni 14 prosenttia. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla viennin arvo väheni 5,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. 8. Maisemahoitohankkeita on toteutettu 14 kylällä, lisäksi vesistöjen hoitoavustuksia on myönnetty 14 yhdistykselle. 9. Aloitettiin 3-vuotinen hankekumppanuus maisemanhoitotyöhön liittyen Lapin AMK:n kanssa sekä jätettiin hankehakemus uuteen Leader-hankkeeseen Rovaniemi kylässä. Laadulliset tavoitteet 1. Kaupunki toimenpiteillään edistää viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön toteutumisen. 2. Yritysilmapiiri parantuu (yrittäjäbarometri) 3. Rovaniemen vetovoimaisuus parantuu kansallisesti 4. Rovaniemen kansainvälinen medianäkyvyys lisääntyy 5. Elinvoimapalveluiden asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen 6. Lähipalveluiden kehittäminen tarpeiden pohjalta yhteistyössä asukkaiden ja yritysten kanssa 7. Sähköisten palveluiden käytön ja käyttäjien lisääminen 8. Kansalaistoiminnan kehittäminen yhteistyössä Neuvokasverkoston kanssa 1. Kaupunkirakenteen tiivistyessä panostetaan julkisen tilan, kuten katujen ja puistojen, osalta rakennetun ympäristön laadun parantamiseen. Tämä näkyy toimenpiteinä, jotka parantavat asukkaiden päivittäistä arjessa selviämistä ja viihtymistä lähiympäristössä. Ympäristön laatu edistää liikkumisen ja asioinnin esteettömyyttä sekä palveluiden helppo saavutettavuutta. Laadukkaasti toteutettu julkinen tila edistää myös turvallisuuden tunnetta. Hoidetut puistot mahdollistavat viihtymisen ja ulkoilun ympärivuotisesti. 2. Suomen yrittäjät ry tekemä kuntabarometri tehdään joka toinen vuosi. Edellinen tehtiin vuonna 2020 ja seuraava ilmestyy huhtikuussa Vuoden 2020 tulos Rovaniemen osalta oli keskiarvo 2,47 asteikolla Elinvoimapalvelut ja viestintäyksikkö on käynnistänyt mainetutkimuksen, jonka tulokset saadaan helmikuussa Kansainvälisen mediaseurannan mukaan Rovaniemi esiintyi artikkelissa toimituksellisessa mediassa vuonna Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna oli 35 prosenttia, mikä johtui rallin MM-kisojen aikaan saamasta julkisuudesta.

8 Taloudelliset tavoitteet 1. Rakennetaan ensisijaisesti kestävän kehityksen mukaisesti olemassa olevan kunnallistekniikan alueella. 2. Alueellinen bkt kasvaa 3. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen maksu-osuus pienenee 4. Julkisen rahoituksen hyödyntäminen (EU, valtio) 1. Vuoden 2021 aikana hyväksyttiin yhteensä 17 kaavahanketta, joista 12 tehostaa maankäyttöä valmiin infran piirissä. Kaavoista oli 2 yleiskaavaa, 2 ensimmäisen asemakaavan mukaista aluetta, 12 asemakaavamuutosta ja 1 vaiheasemakaava. Uutta asemakaava-aluetta muodostui noin 28 hehtaaria. 2. Rovaniemen BKT/asukas oli vuonna 2019 yht euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 1 prosentti. 3. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menot olivat 5,8M. Työttömien osalta summa oli noin 5,2M ja yrittäjien osalta (väliaikainen lakimuutos) noin Työttömien osalta kunnan osarahoittama työmarkkinatuki oli samansuuruinen kuin viime vuonna. Rovaniemellä työmarkkinatukimenojen kasvu (+7 %) on ollut koko maan keskiarvoa (+12 %) pienempää. Yli puolet kunnan työmarkkinatuen menoista aiheutuu yli tuhat päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä. 4. Elinvoimapalveluissa on käynnissä tai käynnistymässä olevia hankkeita 21 kpl (elinkeinot & yrityspalvelut 13 kpl, työllisyys 7 kpl, alueelliset palvelut 1 kpl). Hankkeiden kokonaisvolyymi n. 11 milj. euroa, joihin on sidottua omarahoitusta n euroa. Hankkeet jakautuvat pääosin kolmelle kalenterivuodelle.

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

4.2 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous (luonnos )

4.2 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous (luonnos ) 4.2 Kaupunginhallituksen toiminta ja talous (luonnos 18.9.2018) Kaupunginhallituksen perustehtävät Kuntalain 38 :n mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2148 TONTTI 1 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (SÄRKIKANGAS),

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien yhteistyö Satakunnassa Aluekehittäminen: työllisyys- ja yrityspalvelut sekä liikennetehtävät

Kuntien ja maakuntien yhteistyö Satakunnassa Aluekehittäminen: työllisyys- ja yrityspalvelut sekä liikennetehtävät Kuntien ja maakuntien yhteistyö Satakunnassa Aluekehittäminen: työllisyys- ja yrityspalvelut sekä liikennetehtävät Muutosjohtaja Timo Vesiluoma Kuntapäivä 8.5.2018 Esityksen sisältö Kuntien ja maakunnan

Lisätiedot

Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin osallisuussuunnitelma

Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin osallisuussuunnitelma Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin osallisuussuunnitelma 2019 2021 Miksi osallisuuden edistämiselle suunnitelma? Jotta kaikki mikkeliläiset voivat aidosti olla mukana kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Jämsän elinvoimapalvelut

Jämsän elinvoimapalvelut Jämsän elinvoimapalvelut 26.4.2017 Markkinointi lukuina 2016 481 Jämsekin uutiskirjeen tilaajaa 97 102 Sivun katselua 30 969 Käyttäjää Suosituin sivu yrityshakemisto 52 766 sivun katselua 35 600 Messukävijää

Lisätiedot

Hallitusohjelman linjauksia työvoima- ja yrityspalveluihin (TE-palvelut)

Hallitusohjelman linjauksia työvoima- ja yrityspalveluihin (TE-palvelut) Hallitusohjelman linjauksia työvoima- ja yrityspalveluihin (TE-palvelut) Kuntajohtajafoorumi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10.10.2019 2 Työvoima- ja yrityspalvelujen uudistaminen: 3 Työvoima- ja yrityspalvelujen

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Uuden kuntalain mukaiset täydennykset Valtuusto /84

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Uuden kuntalain mukaiset täydennykset Valtuusto /84 EURAN KUNTASTRATEGIA 2020 voimaan 1.9.2016 Uuden kuntalain mukaiset täydennykset Valtuusto 4.12.2017/84 Kuntastrategia Kuntalaki (410/2015) 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET

Lisätiedot

Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut

Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Kasvupalvelut ja monialainen yhteistyö Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 18.5.2018 Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupunginhallituksen konsernijaosto ja Rovaniemen Kehitys Oy.

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupunginhallituksen konsernijaosto ja Rovaniemen Kehitys Oy. TULOSSOPIMUS 2018 ELINKEINOPALVELUT 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupunginhallituksen konsernijaosto ja Rovaniemen Kehitys Oy. 2. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella

Lisätiedot

1. HYTE: 2. Matkailu: 3. Teollisuus 4. Kasvupalvelut:

1. HYTE: 2. Matkailu: 3. Teollisuus 4. Kasvupalvelut: Elinkeinostrategian valmisteluun ovat osallistuneet Keminmaan kunnan henkilöstön lisäksi luottamushenkilöt ja Keminmaan yrittäjiä. Elinkeinostrategiaan liittyen on järjestetty kaksi avointa työpajaa ja

Lisätiedot

Maakunnan ja kuntien elinkeino ja yrityspalveluiden yhteistoimintamalli

Maakunnan ja kuntien elinkeino ja yrityspalveluiden yhteistoimintamalli Maakunnan ja kuntien elinkeino ja yrityspalveluiden yhteistoimintamalli Maakunnan ja kuntien elinkeinotyöryhmän esitys Kuntajohtajafoorumi 21.8.2018 Ritva Rintapukka Jari Aaltonen, Kari Välimäki Elinkeinopalveluiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Maaseutuohjelma Pohjois- Pohjanmaalla väliarviointi itsearviointina. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö

Maaseutuohjelma Pohjois- Pohjanmaalla väliarviointi itsearviointina. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Maaseutuohjelma Pohjois- Pohjanmaalla väliarviointi itsearviointina Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Sivu 1 28.2.2019 Vuosi 2018 oli vaikuttavuuden vuosi aineistot Alkuvuosi 2018 - kick off tilaisuus Alueellisen

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Miten maakuntauudistus muuttaa työhakijoiden ja yritysten palveluja?

Miten maakuntauudistus muuttaa työhakijoiden ja yritysten palveluja? Miten maakuntauudistus muuttaa työhakijoiden ja yritysten palveluja? Tiedotustilaisuus Elinkeinoministeri Mika Lintilä Työministeri Jari Lindström 5.4.2018 Yritys- ja työllisyyspalveluista kasvupalveluja

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala. Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki

Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala. Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki Uusi toimiala Entisen kaupunginkanslian kehittämispalvelut + Tapahtumakoordinaattori + Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen + Työllisyyspalvelu

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA Luonnos

KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA Luonnos KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA 2030 Luonnos 1.3.2018 Kuntalaki 1 : Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA Homma hoidetaan

KAUPUNKISTRATEGIA Homma hoidetaan KAUPUNKISTRATEGIA 2025 Kohdataan Alavudella Hyvää ja kaunista Homma hoidetaan UUTEEN KAUPUNKIIN VALMISTAUTUMINEN Alavudella on pitkään tehty strategista suunnittelutyötä kehittämisohjelmia laatimalla.

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden edistyminen

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden edistyminen Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden edistyminen 2014-2018 15.5.201 8 2 Painopisteet ja kärkihankkeet liikennejärjestelmäsuunnitelmasta Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

Kasvupalvelu-uudistus

Kasvupalvelu-uudistus Kasvupalvelu-uudistus 1 Mitä kasvupalveluilla tavoitellaan? Yhteiskunnalliset tavoitteet Kestävän taloudellisen kasvun tukeminen Politiikkatavoitteet Strategiset tavoitteet Yritysten kilpailukyvyn ja kasvun

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Mikä TYP on? TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA (SÄRKIKANGAS) KORTTELI 2033 TONTIT 2 JA 9 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos 2.kaupunginosan (SÄRKIKANGAS),

Lisätiedot

Miten kunnissa valmistaudutaan tulevaan

Miten kunnissa valmistaudutaan tulevaan Miten kunnissa valmistaudutaan tulevaan 4.12.2018 Regina Saari työllisyysjohtaja Tampereen kaupunki Maakuntafoorumi: Kasvupalvelut ja työllisyys 1 4.12.2018 Tulevaisuuden kunta Kuntaliitto, Kunnat 2021

Lisätiedot

Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille. Tiedotustilaisuus Työministeri Jari Lindström

Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille. Tiedotustilaisuus Työministeri Jari Lindström Maakuntauudistus: Palvelut työnhakijoille ja yrittäjille Tiedotustilaisuus Työministeri Jari Lindström 27.6.2018 Kasvupalvelu-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Lisätiedot

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 Aluekehityksen tilannekuva Aluekehityksen tilannekuva on

Lisätiedot

Työllisyys kunnan elinvoimatekijänä

Työllisyys kunnan elinvoimatekijänä Työllisyys kunnan elinvoimatekijänä Kunnan työllisyydenhoidon kokonaisuuden hallinta ja kehittäminen Riitta Hakala 22.2.2018 Kemin kaupungin työllisyyspalvelut -yksikkö Kaupunki- ja elinkeinostrategia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 8.9.2017 - 2 8.9.2017 - 3 8.9.2017 - 4 8.9.2017 - 5 8.9.2017 -

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston ajankohtaiset kuulumiset Rakennerahastoinfo 24.1.2019 Rahoituspäällikkö Riitta Ilola ESR v. 2018 Myönnetty ESR-rahoitus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 11.9.2017 - 2 11.9.2017 - 3 11.9.2017 - 4 11.9.2017 - 5 11.9.2017

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Työllisyys- ja yrityspalvelut Finlands framgång skapas lokalt Työllisyys- ja yrityspalvelut Näkökulmana kunta maakunta yhteensovittaminen Annukka Mäkinen Kehittämisyhteisöjen kokoaminen Paikalliset erityispiirteet huomioivien ratkaisujen

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Mitä Itä-Suomi painottaa uudelle rakennerahastokaudelle? Vs. maakuntajohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Rakennerahastot ovat merkittävässä roolissa Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoiman kehittämisessä

Lisätiedot

Resurssit ja johtaminen

Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Talouden hallinta Talousarvion toteutuminen. Talousarvion mukainen toiminta. Taloushallintaohjelmien tarkoituksenmukaisuuden arviointi Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset. Raportointi

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys

Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys Kuopion kaupunki matkailun kansainvälistäjänä, uusi organisoituminen, Aasian matkailun merkitys KUOPIO TANSSII JA SOI, Il Posto, Kuva: Soile Nevalainen 16.11.2016 Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Kuopion

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Miksi matkailuun kannattaa panostaa?

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Esityksen sisältö Miten Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Miten Suomella ja Varsinais-Suomella menee matkailussa? Matkailun tiekartta ja sen

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Leader ja maakuntauudistus Uusia mahdollisuuksiako? 17.1.2017 Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maakuntauudistuksella uusia markkinoita SOTE-markkinoista on puhuttu paljon Maaseudun palvelujen rakentaminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 1 2 Kaikkea toimintaa läpileikkaavana 3 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT ANNAN IDEOITA TEEN YHTEISTYO TA OLEN LUOTETTAVA TOIMENPIDEKOKONAISUUDET Kuntalaisten osallisuuden

Lisätiedot

Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa

Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa Kansallinen CAP27-valmistelu ja yhteensovitus rakennerahastojen kanssa Sisältö - Maaseutu2030 tulevaisuustyö - Yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan yhdeksän erityistavoitetta - Laajat toimenpiteet

Lisätiedot

Hankintaopas. tukea hankinta-asioissa päättäjille, hankkijoille ja tarjoajille

Hankintaopas. tukea hankinta-asioissa päättäjille, hankkijoille ja tarjoajille Hankintaopas tukea hankinta-asioissa päättäjille, hankkijoille ja tarjoajille Rovaniemi, 8.5.2019 Katja Kaunismaa Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta Toteuttajat: Kideve Elinkeinopalvelut/Kittilän

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA #UKI2O3OO Tavoitteena 20300 asukasta vuonna 2030 Oikeenlaista kemiaa korostaa uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Autotehtaan ja muiden yritysten työpaikkojen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2018 2021 Arvot IHMISLÄHEINEN VASTUULLINEN AKTIIVINEN Visio KARSTULA ON ELINVOIMAINEN KUNTA, JOSSA IHMISTEN ON HYVÄ ELÄÄ JA YRITYSTEN MENESTYÄ! Palvelut ja hyvinvointi IHMISTÄ LÄHELLÄ Karstunen

Lisätiedot

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Esityksen sisältö Miten Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Miten Suomella ja Varsinais-Suomella menee matkailussa? Matkailun tiekartta ja sen

Lisätiedot

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Kuntien rooli työllisyydenhoidossa tulevissa työllisyyspalveluiden uudistuksissa Valtakunnallinen työpajayhdistys Syyskokous 23.11.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Työmarkkinatuen uudistus vuonna

Lisätiedot