TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2225(INI) Mietintöluonnos Pilar del Castillo Vera (PE438.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2225(INI) Mietintöluonnos Pilar del Castillo Vera (PE438."

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta /2225(INI) TARKISTUKSET Mietintöluonnos Pilar del Castillo Vera (PE v01-00) aiheesta "Euroopan uusi digitaalinen asialista: i2010-aloitteesta digital.eu:hun" (2009/2225(INI)) AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_NonLegReport PE v /100 AM\ doc

3 <RepeatBlock-Amend><Amend> 1 Silvia-Adriana Ţicău Johdanto-osan 1a viite (uusi) - ottaa huomioon komission 11. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa (KOM(2009)0557); 2 Teresa Riera Madurell Johdanto-osan 1 a viite (uusi) - ottaa huomioon komission 11. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa (KOM(2009)0557); AM\ doc 3/100 PE v01-00

4 3 Lena Ek Johdanto-osan 1 a viite (uusi) - ottaa huomioon komission 11. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisestä rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa (KOM(2009)0557); 4 Philippe Lamberts Verts/Ale-ryhmän nimissä Johdanto-osan 5 a viite (uusi) - ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman esikaupallisista hankinnoista: innovoinnin edistäminen kestävien ja korkealaatuisten julkisten palvelujen varmistamiseksi Euroopassa 1 ; 1 EUVL C 100, , s. 6. Or. fr 5 Marita Ulvskog Johdanto-osan 5 a viite (uusi) PE v /100 AM\ doc

5 - ottaa huomioon komission 18. joulukuuta 2009 antaman julistuksen verkon riippumattomuudesta 1, 1 EUVL C 308, , s. 2 6 Ivailo Kalfin Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että Euroopan on lisättävä ponnistuksiaan kattavan digitaalisen yhteiskunnan kehittämiseksi saadakseen maailmassa johtoaseman uusien digitaalisten teknologioiden kehittäjänä ja käyttäjänä ja tuodakseen lisäarvoa kansalaisilleen ja yrityksilleen, 7 Edit Herczog Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että Euroopan paluu talouskasvuun voi seuraavien viiden vuoden aikana kulkea monta eri polkua tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan innovaation roolin mukaan vaihdellen; katsoo, että koska Euroopassa on edelleen ongelmana löytää inhimillisiä voimavaroja, joilla on oikeat taidot, tieto- AM\ doc 5/100 PE v01-00

6 ja viestintätekniikkainvestointien tukemiseen tarvitaan pikaisesti tehokkaita ja ennakoivia politiikkoja ja että lisäksi on varmistettava, etteivät tietotekniset taidot muodostu julkisen ja yksityisen sektorin innovatiivisten organisaatioiden ja yritysten esteeksi, 8 Adina-Ioana Vălean Johdanto-osan A a kappale (uusi) A a. katsoo, että eurooppalaisella yhteiskunnalla ja taloudella on edessään valtavia rakenteellisia haasteita ja että tieto- ja viestintätekniikka antaa mahdollisuuden luoda perustan siirtymälle avoimempaan yhteiskuntaan ja kestävämpään talouskasvuun, 9 Ivailo Kalfin Johdanto-osan B a kappale (uusi) B a. katsoo, että digitaalisen Euroopan luomisen perustavoitteena on eurooppalaisten elämänlaadun ja työolosuhteiden parantaminen edelleen; katsoo, että digitaalista yhteiskuntaa on kehitettävä tavalla, joka johtaa uusien työpaikkojen syntyyn ja antaa useammille kansalaisille mahdollisuuden käyttää PE v /100 AM\ doc

7 täysin uusien tieto- ja viestintätekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia, 10 Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann Johdanto-osan B a kappale (uusi) B a. katsoo, että digitaalisen yhteiskunnan kehittämisen on oltava osallistavaa ja että uusien tekniikoiden ja palveluiden on oltava kaikkien EU:n kansalaisten käytettävissä kohtuullisin kustannuksin; katsoo, että digitaaliseen asialistaan liittyvien poliitikoiden tavoitteena on oltava digitaalisen kuilun sulkeminen EU:ssa; katsoo, että solidaarisuusperiaatetta on sovellettava digitaaliseen tietoyhteiskuntaan kaikilta osin, 11 Ioannis A. Tsoukalas Johdanto-osan C kappale C. katsoo, että Euroopan potentiaali on väestön, työvoiman ja organisaatioiden taidoissa; katsoo, että ilman taitoja TVT-teknologioista ja -infrastruktuurista voidaan saada aikaan vain rajallista taloudellista ja sosiaalista C. katsoo, että Euroopan potentiaali on kiinteästi sidoksissa väestön, työvoiman ja organisaatioiden taitoihin; katsoo, että ilman taitoja TVT-teknologioista ja -infrastruktuurista voidaan saada aikaan vain rajallista taloudellista ja sosiaalista AM\ doc 7/100 PE v01-00

8 arvoa, lisäarvoa,, Or. el 12 Lena Kolarska-Bobińska Johdanto-osan C a kappale (uusi) C a. katsoo, että unionin eri alueiden välillä on edelleen digitaalinen kuilu sekä tekniikan saatavuuden että käyttäjien taitojen tason osalta, 13 Marian-Jean Marinescu Johdanto-osan C a kappale (uusi) C a. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikasta on tulossa välttämätön väline ilmaisunvapauden harjoittamiselle ja demokraattisten aloitteiden, kuten kampanjoiden ja äänestämisen edistämiselle, PE v /100 AM\ doc

9 14 Teresa Riera Madurell Johdanto-osan C a kappale (uusi) C a. katsoo, että tieto- ja viestintekniikka voi auttaa erittäin tehokkaasti luomaan myönteistä ja kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa oleviin maihin ja taistelemaan köyhyyttä ja taloudellista epätasa-arvoa vastaan, 15 Henri Weber Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, ja korostaa, että immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien suojan takaaminen on välttämätön edellytys yritysten luottamuksen varmistamiselle, Or. fr 16 Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin Johdanto-osan D kappale AM\ doc 9/100 PE v01-00

10 D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle; katsoo, että immateriaalioikeuksien ja muiden oikeuksien suojan takaaminen on olennainen edellytys yritysten luottamuksen saavuttamiselle, 17 Marita Ulvskog Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, katsoo, että sekä ilmaisunvapaus että innovaatio perustuvat viestintäverkkojen avoimuuteen ja neutraalisuuteen, PE v /100 AM\ doc

11 18 Catherine Trautmann Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että tähän liittyvien perusoikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, 19 Róża Thun Und Hohenstein, Paul Rübig Johdanto-osan D kappale D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien takaaminen on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, D. katsoo, että jos kansalaiset eivät luota riittävästi uuden digitaalisen maailman oikeudelliseen kehykseen, he pidättäytyvät vuorovaikutuksesta, eivät ilmaise vapaasti mielipidettään eivätkä toteuta transaktioita; katsoo, että digitaalisten oikeuksien tunnustaminen ja täytäntöönpano on välttämätön edellytys kansalaisten luottamuksen saavuttamiselle, AM\ doc 11/100 PE v01-00

12 20 Marian-Jean Marinescu Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. katsoo, että tietoverkkorikollisuus, kuten terroristi-iskujen, viharikosten ja lapsipornografian edistäminen on lisääntynyt ja että se vaarantaa yksilöitä, lapset mukaan lukien, 21 Adina-Ioana Vălean Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. katsoo, että luova teollisuus osallistuu EU:n talouden elvyttämiseen ja tarjoaa houkuttelevaa sisältöä ja palveluita, jotka kannustavat tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ja käyttöönottoon, 22 Henri Weber Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. katsoo, että Euroopan kulttuuriteollisuudella ja luovalla teollisuudella on oleellinen tehtävä edistää kulttuurista monimuotoisuutta, PE v /100 AM\ doc

13 tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja osallistuvaa demokratiaa Euroopassa, ja lisäksi ne ovat merkittäviä kestävän kasvun vetureita ja Euroopan unionin talouden elvyttäjiä, Or. fr 23 Ivo Belet Johdanto-osan D a kappale (uusi) D a. katsoo, että nykyiseen teollis- ja tekijänoikeuksien ja muiden oikeuksien suojaamismalliin kohdistuu paineita, mutta katsoo, että tähän mennessä ei ole keksitty riittävän hyvää uutta mallia, jolla varmistettaisiin, että sisällöntuottajat ja oikeudenhaltijat saavat asiaankuuluvan maksun tuotteistaan ja palveluistaan, Or. nl 24 Henri Weber Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti; katsoo, että kulttuurisiin ja kielellisiin erityispiirteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota luovan sisällön alan yhtenäismarkkinoiden AM\ doc 13/100 PE v01-00

14 perustamisesta keskusteltaessa, Or. fr 25 Ilda Figueiredo Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että kaikille väestönosille ei ole vielä saatu taattua täyttä mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja; katsoo, että näiden palvelujen keskittyminen liiaksi yksityiselle sektorille ja niiden tarjoamisen väheneminen julkisella sektorilla haittaa tätä nykyä huomattavasti eri väestönosien, erityisesti heikommassa asemassa olevien väestöryhmien, mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja, Or. pt 26 Silvia-Adriana Ţicău Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia digitaalisten viestintä- ja tietoyhteiskunnan palvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti; katsoo, että eurooppalaisille yrityksille ja julkisille palveluille syntyy kehittyneiden TVTpalvelujen ja -sovellusten käytöstä PE v /100 AM\ doc

15 taloudellista ja sosiaalista etua, 27 Edit Herczog Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia digitaalisten verkko- ja viestintäpalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti; katsoo, että eurooppalaisille yrityksille ja julkisille palveluille syntyy kehittyneiden TVTpalvelujen ja -sovellusten käytöstä taloudellista ja sosiaalista etua, 28 Paul Rübig Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkko- ja viestintäpalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti; katsoo, että eurooppalaisille yrityksille ja julkisille palveluille syntyy kehittyneiden TVTpalvelujen ja -sovellusten käytöstä AM\ doc 15/100 PE v01-00

16 taloudellista ja sosiaalista etua, 29 Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia digitaalisten verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti; katsoo, että eurooppalaisille yrityksille ja julkisille palveluille syntyy kehittyneiden TVTpalvelujen ja -sovellusten käytöstä taloudellista ja sosiaalista etua, 30 Gunnar Hökmark Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen ja rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin vapaata liikkuvuutta huomattavasti, PE v /100 AM\ doc

17 31 Ioannis A. Tsoukalas Johdanto-osan E kappale E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, E. katsoo, että Euroopassa ei ole vielä saatu aikaan täysin toimivia verkkopalvelujen digitaalisia yhtenäismarkkinoita; katsoo, että kansallisten sääntöjen hajanaisuus haittaa tätä nykyä digitaalisten palvelujen vapaata liikkuvuutta huomattavasti, Or. el 32 Frédérique Ries Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että kansalaisten osallistuminen julkiseen keskusteluun ja pääsy digitaalisen maailman tietoihin riippuu eurooppalaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa elinvoimaisesta ja kilpailukykyisestä lehdistöstä, joka on demokratian neljäs pilari, AM\ doc 17/100 PE v01-00

18 33 Philippe Lamberts Verts/Ale-ryhmän nimissä Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että liian vähäinen edistyminen TVT:n kehittämisessä, levittämisessä ja käytössä on hidastanut talouden ja tuottavuuden kasvua ja että TVT-innovaatioiden alalla toimivat uudet yritykset, joilla on paljon kasvupotentiaalia, joutuvat ponnistelemaan asettuakseen pysyvästi markkinoille, Or. fr 34 Ivo Belet Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että markkinoiden kysyntää hillitään yhä kansallisesti tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi yleisradiopalvelujen ja urheilukilpailujen osalta, joten mikään yleispätevä malli ei voi tarjota tyydyttävää ratkaisua, Or. nl 35 Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin Johdanto-osan E a kappale (uusi) PE v /100 AM\ doc

19 E a. katsoo, että vaikka laajakaistayhteydet ovat saatavana yli 90 prosentille EU:n kansalaisista, vain noin 50 prosenttia talouksista on hankkinut ne käyttöönsä, 36 Giles Chichester Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että kilpailu viestintämarkkinoilla on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät saavat mahdollisimman suuren hyödyn valikoiman, laadun ja kohtuullisten hintojen kautta, 37 Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad Karim, Ivailo Kalfin Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että kilpailu viestintämarkkinoilla on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät saavat mahdollisimman suuren hyödyn valikoiman, laadun ja kohtuullisten hintojen kautta, AM\ doc 19/100 PE v01-00

20 38 Matteo Salvini Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että kilpailu viestintämarkkinoilla on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät saavat mahdollisimman suuren hyödyn valikoiman, laadun ja kohtuullisten hintojen kautta, 39 Amalia Sartori Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että kilpailu viestintämarkkinoilla on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät saavat mahdollisimman suuren hyödyn valikoiman, laadun ja kohtuullisten hintojen kautta, 40 Patrizia Toia Johdanto-osan E a kappale (uusi) PE v /100 AM\ doc

21 E a. katsoo, että kilpailu viestintämarkkinoilla on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjät saavat mahdollisimman suuren hyödyn valikoiman, laadun ja kohtuullisten hintojen kautta, 41 Lena Ek Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. ottaa huomioon, että sekä komission tiedonanto KOM(2009)0557 että sen salaperäinen kaupankäyntiä koskeva tutkimus osoittavat, että rajat ylittävä verkkokauppa voi olla hyvin merkityksellistä eurooppalaisille kuluttajille, Or. sv 42 Edit Herczog Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että Internet on nopeimmin kasvava vähittäismyynnin kanava ja että kansallisen ja rajatylittävän kaupan välinen kuilu on laajenemassa EU:ssa, AM\ doc 21/100 PE v01-00

22 43 Teresa Riera Madurell Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että Internet on nopeimmin kasvava vähittäismyynnin kanava ja että kansallisen ja rajatylittävän kaupan välinen kuilu on laajenemassa EU:ssa, 44 Robert Goebbels Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että Internetissä tarjottavan sisällön, palvelujen, sovellusten, laitteiden tai protokollien estäminen, vahingoittaminen tai syrjintä vähentää kuluttajien valinnanvapautta ja innovaatiota, 45 Silvia-Adriana Ţicău Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että yksityisten ja julkisten alojen on investoitava uusiin, innovatiivisiin ympäristöihin ja PE v /100 AM\ doc

23 palveluihin, kuten RD:hen, etäresurssipalveluihin, sähköiseen terveydenhuoltoon, älymittareihin ja älykkääseen liikkuvuuteen; katsoo, että EU:n sisämarkkinoiden lujittaminen lisää sijoittajien mielenkiintoa eurooppalaiseen talouteen ja markkinoihin ja johtaa mittakaavaetujen syntymiseen, 46 Adina-Ioana Vălean Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. katsoo, että yksityisten ja julkisten alojen on investoitava uusiin, innovatiivisiin ympäristöihin ja palveluihin, kuten etäresurssipalveluihin, sähköiseen terveydenhuoltoon, älymittareihin ja älykkääseen liikkuvuuteen; katsoo, että EU:n sisämarkkinoiden lujittaminen lisää sijoittajien mielenkiintoa eurooppalaiseen talouteen ja markkinoihin ja johtaa mittakaavaetujen syntymiseen, 47 Silvia-Adriana Ţicău Johdanto-osan E b kappale (uusi) E b. katsoo, että komission tiedonanto KOM(2009)0557 paljastaa, että rajatylittävä sähköinen kaupankäynti AM\ doc 23/100 PE v01-00

24 tarjoaa EU:n kansalaisille ja yrityksille mahdollisuuden merkittäviin säästöihin, 48 Robert Goebbels Johdanto-osan E b kappale (uusi) E b. katsoo, että komission tiedonanto rajatylittävästä sähköisestä kaupankäynnistä EU:ssa (KOM(2009)0557) paljastaa, että rajatylittävä sähköinen kaupankäynti tarjoaa EU:n kansalaisille mahdollisuuden merkittäviin säästöihin, 49 Philippe Lamberts Verts/Ale-ryhmän nimissä Johdanto-osan E a kappale (uusi) E a. ottaa huomioon, että vaikka tavoitteena on käyttää 3 prosenttia bruttokansantuotteesta tutkimukseen, Euroopan unionissa on jämähdetty 1,9 prosenttiin ja julkihallinnon osuus on 0,6 prosenttia, ja että TVT-investointien osuus on 30 prosenttia kaikista tutkimukseen käytetyistä varoista, Or. fr PE v /100 AM\ doc

25 50 Philippe Lamberts Verts/Ale-ryhmän nimissä Johdanto-osan E b kappale (uusi) E b. ottaa huomioon, että Yhdysvallat käyttää 50 miljardia dollaria vuodessa tutkimusalan hankintasopimuksiin, mikä on noin 20 kertaa enemmän kuin Euroopan unionissa ja vastaa suunnilleen puolta tutkimukseen ohjattujen kokonaisinvestointien erotuksesta Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä; ottaa huomioon, että markkinoille saattamista edeltäviä julkisia hankintoja tehdään TVT:n alalla Euroopan unionissa alle miljardin euron arvosta ja Yhdysvalloissa yli 10 miljardin euron arvosta, Or. fr 51 Teresa Riera Madurell 1 kohta 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; Or. es AM\ doc 25/100 PE v01-00

26 52 Henri Weber 1 kohta 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden tavoitteet parlamentti ja neuvosto määrittelevät yhdessä ja joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa ja tarjota taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia kaikille Euroopan unionin kansalaisille; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; Or. fr 53 Ivo Belet 1 kohta 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa, joka tarjoaa sekä taloudellisia että yhteiskunnallisia mahdollisuuksia kaikille EU:n kansalaisille; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; Or. nl PE v /100 AM\ doc

27 54 Silvia-Adriana Ţicău 1 kohta 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2020.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2020.eu-spiraalin malliin; 55 Ioannis A. Tsoukalas 1 kohta 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.euasialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; 1. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen integroidusta ja kattavasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, joiden avulla Eurooppa voi edistyä matkalla kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa; ehdottaa, että uudelle kehykselle annetaan nimeksi "2015.eu-asialista" ja että se pohjautuu positiivisen 2015.eu-spiraalin malliin; Or. el AM\ doc 27/100 PE v01-00

28 56 Lena Ek 1 a kohta (uusi) 1 a pyytää, että komissio tekee uudelleen säädösehdotuksen, joka koskee internetissä julkaistavaa luetteloa Euroopan unionin kansalaisten ihmisoikeuksista; Or. sv 57 Henri Weber 1 a kohta (uusi) 1 a. pyytää laatimaan Euroopan unionissa kunnianhimoisen digitaalisen ohjelman, jolla kannustetaan investoimaan uusiin verkkoihin ja uusiin alustoihin ja jolla voidaan myös taata yleinen avoimuus, käyttöoikeus ja saatavuus sekä laitteistojen ja viestintäinfrastruktuurien turvallisuus; Or. fr 58 Gunnar Hökmark 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja PE v /100 AM\ doc

29 nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja kilpailua ja investointeja uuden sukupolven infrastruktuuriin ja palveluihin; painottaa, että unionin sääntelyjärjestelmän on oltava avoin ja sen täytyy tukea uusien ja vaihtoehtoisten tekniikoiden sekä uusien infrastruktuurisukupolvien syntymistä; 59 Angelika Niebler, Herbert Reul 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä käyttäjien kiinteän ja langattoman laajakaistayhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää kohdennettuja toimia, joilla luodaan sääntelyjärjestelmään kannusteita yksityisten sijoitusten jatkumiseksi uuteen käyttöinfrastruktuuriin ja joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia kaikille kansalaisille, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; AM\ doc 29/100 PE v01-00

30 60 Paul Rübig 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä käyttäjien kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia kaikille kansalaisille, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja ja joilla luodaan sääntelyjärjestelmään kannusteita tukemaan yksityisten sijoitusten jatkumista uuteen käyttöinfrastruktuuriin; 61 Patrizia Toia 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä käyttäjien kiinteän ja langattoman laajakaistayhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria ja palveluja; korostaa, että tämä edellyttää PE v /100 AM\ doc

31 kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; toimia, joilla tuetaan kilpailua, valinnanvapautta ja monimuotoisia nopeita yhteyksiä tarjoavia palveluita kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien tarjoamiseksi kaikille kansalaisille sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja ja joilla luodaan kannusteita tukemaan yksityisten sijoitusten jatkumista uuteen käyttöinfrastruktuuriin Internetin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi eurooppalaisten kansalaisten ja pienyritysten hyödyksi; 62 Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria ja palveluita luomalla investointeja tukevia kannusteita; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kilpailua, valinnanvapautta ja monimuotoisia nopeita yhteyksiä tarjoavia palveluita kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien tarjoamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; AM\ doc 31/100 PE v01-00

32 63 Philippe Lamberts Verts/Ale-ryhmän nimissä 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja kilpailua ja investointeja uuden sukupolven infrastruktuuriin ja palveluihin; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla tuetaan valinnanvapautta ja monimuotoisia nopeita yhteyksiä tarjoavia palveluita kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien tarjoamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 64 Giles Chichester 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja investointeja uuden sukupolven infrastruktuuriin ja palvelujen kilpailua; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään valinnanvapautta ja PE v /100 AM\ doc

33 kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; monimuotoisia nopeita yhteyksiä tarjoavia palveluita kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien tarjoamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 65 Sajjad Karim 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja kilpailua ja investointeja uuden sukupolven infrastruktuuriin ja palveluihin; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään ja tuetaan valinnanvapautta ja monimuotoisia nopeita yhteyksiä tarjoavia palveluita kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien tarjoamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 66 Matteo Salvini 2 kohta AM\ doc 33/100 PE v01-00

34 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja kilpailua ja investointeja uuden sukupolven infrastruktuuriin ja palveluihin; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla tuetaan valinnanvapautta ja monimuotoisia nopeita yhteyksiä tarjoavia palveluita kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien tarjoamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 67 Amalia Sartori 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja kilpailua ja investointeja uuden sukupolven infrastruktuuriin ja palveluihin; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla tuetaan valinnanvapautta ja monimuotoisia nopeita yhteyksiä tarjoavia palveluita kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien tarjoamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; PE v /100 AM\ doc

35 68 Lambert van Nistelrooij 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja kilpailua ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria ja palveluita; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia ja palveluvalikoimaa sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 69 Teresa Riera Madurell 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään näihin verkkoihin liittyviä investointeja ja AM\ doc 35/100 PE v01-00

36 kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; kilpailua kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien luomiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 70 Catherine Trautmann 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään tehokasta kilpailua ja investointeja kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien saavuttamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 71 Pilar del Castillo Vera 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja PE v /100 AM\ doc

37 nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kilpailua ja investointeja kohtuuehtoisten ja hinnaltaan kilpailukykyisten käyttömahdollisuuksien saavuttamiseksi sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 72 Ivailo Kalfin 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; on huolissaan siitä, että Internetin käyttökustannukset ovat edelleen merkittävä tekijä suurelle määrälle Euroopan kansalaisia; AM\ doc 37/100 PE v01-00

38 73 Ioannis A. Tsoukalas 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; 2. korostaa, että on tärkeää vauhdittaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille, kuluttajille ja yrityskäyttäjille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja; Or. el 74 Matthias Groote 2 kohta 2. korostaa, että on tärkeää jatkaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, ettei kukaan Euroopan kansalainen jää 2. korostaa, että on tärkeää vahvistaa pyrkimyksiä kaikkialla saatavilla olevan ja nopean käyttömahdollisuuden antamiseksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille edistämällä yhdenvertaisen, verkosta riippumattoman kiinteän ja langattoman Internet-yhteyden käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä uuden sukupolven infrastruktuuria; korostaa, että tämä edellyttää toimia, joilla edistetään kohtuuehtoisia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä käyttömahdollisuuksia sijainnista riippumatta, millä varmistetaan, PE v /100 AM\ doc

39 ilman näitä palveluja ettei kukaan Euroopan kansalainen jää ilman näitä palveluja Or. de 75 Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin 2 a kohta (uusi) 2 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään ponnisteluja kaikkien kansalaisten Internet-palvelujen hankkimisen ja tehokkaan käytön edistämiseksi keinona edistää talouskasvua ja digitaaliajan syrjäytymisen estämistä; 76 Silvia-Adriana Ţicău 3 kohta 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan uudelleen yleispalveluvelvoitteita ja jäsenvaltioita antamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle, etenkin päivittämällä kansallisia laajakaistapeitto- ja nopeustavoitteita; 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; pyytää komissiota siksi edistämään tulevassa laajakaistastrategiassaan kaikkia käytettävissä olevia politiikan välineitä, Euroopan rakennerahastot, eurooppalainen elvytyssuunnitelma ja taajuusylijäämän tehokas käyttö mukaan AM\ doc 39/100 PE v01-00

40 lukien, nopean laajakaistan tuomiseksi kaikille, ja jäsenvaltioita tarjoamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle, etenkin päivittämällä kansallisia laajakaistapeittoja nopeustavoitteita; pitää myönteisenä sitä, että komissio tarkastelee uudelleen yleispalveluvelvoitteita; 77 Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin 3 kohta 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan uudelleen yleispalveluvelvoitteita ja jäsenvaltioita antamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle, etenkin päivittämällä kansallisia laajakaistapeitto- ja nopeustavoitteita; 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan uudelleen yleispalveluvelvoitteita ja jäsenvaltioita antamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle, etenkin päivittämällä kansallisia laajakaistapeitto- ja nopeustavoitteita; pyytää sen vuoksi komissiota lisäksi edistämään tulevassa laajakaistastrategiassaan kaikkia käytettävissä olevia politiikan välineitä, Euroopan rakennerahasto ja taajuusylijäämän tehokas käyttö langattoman laajakaistan peiton laajentamiseksi mukaan lukien, nopean laajakaistan tuomiseksi kaikille; PE v /100 AM\ doc

41 78 Gunnar Hökmark 3 kohta 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan uudelleen yleispalveluvelvoitteita ja jäsenvaltioita antamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle, etenkin päivittämällä kansallisia laajakaistapeitto- ja nopeustavoitteita; 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan uudelleen yleispalveluvelvoitteita ja jäsenvaltioita antamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle; kehottaa komissiota siksi tarkastelemaan uudelleen yleispalveluvelvoitteita ja jäsenvaltioita antamaan uutta puhtia nopeaa laajakaistaa koskevalle eurooppalaiselle strategialle, etenkin kannustamalla investointeja laajakaistan ja nopean laajakaistan tarjoamiseksi markkinoiden kysynnän mukaisesti ja samalla edistämällä teknologisen johtoaseman kehittymistä ja uusien, laadukkaiden palveluiden syntymistä, jotka voivat johtaa globaaleja markkinoita; 79 Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia 3 kohta 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; kehottaa komissiota siksi 3. katsoo, että kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä; katsoo, että tähän tulokseen AM\ doc 41/100 PE v01-00

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2306(INI) Lausuntoluonnos Jürgen Creutzmann (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2306(INI) Lausuntoluonnos Jürgen Creutzmann (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2010/2306(INI) 5.5.2011 TARKISTUKSET 1-24 Jürgen Creutzmann (PE458.564v01-00) eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla (2010/2306(INI))

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 20.6.2013 B7-****/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-****/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2040(BUD) 6.8.2014 TARKISTUKSET 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 8.10.2014 PE539.655v01-00 TARKISTUKSET 1-12 Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Eurooppa 2020 -strategian sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2107(INI) Mietintöluonnos Marisa Matias (PE464.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2107(INI) Mietintöluonnos Marisa Matias (PE464. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 21.6.2010 2011/2107(INI) TARKISTUKSET 205 385 Mietintöluonnos Marisa Matias (PE464.836v001-00) vihreästä kirjasta: Haasteista

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 19.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) talousarviosta 2016 neuvotteluvaltuudet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 9.11.2010 2010/2137(INI) LAUSUNTO teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle kilpailupolitiikkaa

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2320(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE580. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2320(INI) 28.4.2016 TARKISTUKSET 1-33 Liadh Ní Riada (PE580.580v01-00) parhaasta tavasta hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2043(INI) Mietintöluonnos Jean-Pierre Audy (PE458.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2043(INI) Mietintöluonnos Jean-Pierre Audy (PE458. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 24.3.2011 2011/2043(INI) TARKISTUKSET 168 308 Mietintöluonnos Jean-Pierre Audy (PE458.539v01-00) väliarvioinnista (2011/2043(INI))

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 18.3.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 7-25 Lausuntoluonnos Jeroen Lenaers (PE544.268v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2107(INI) Mietintöluonnos Marisa Matias (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2107(INI) Mietintöluonnos Marisa Matias (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 21.6.2011 2011/2107(INI) TARKISTUKSET 1 204 Mietintöluonnos Marisa Matias (PE 464.836v01-00) vihreästä kirjasta "Haasteista mahdollisuuksiin:

Lisätiedot

Suomen kannan muodostaminen

Suomen kannan muodostaminen Suomen kannan muodostaminen 1 2 3 Tästä on kyse Suomen tavoitteen tulisi olla U-kirjelmä kuvastaa Suomen kantaa komission direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. - Kenen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2016/2008(INI) 05.10.2016 MIETINTÖLUONNOS sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11.1.2008 PE400.384v01-00 TARKISTUKSET 1 28 Lausuntoluonnos Cristobal Montoro Romero EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta PE513.132v01-00 5.6.2013 TARKISTUKSET 1-5 Juan Fernando López Aguilar (PE508.056v01-00) rajatylittävän lainvalvontayhteistyön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda Osa Eurooppa 2020 strategiaa, sis: Digitaaliset sisämarkkinat Yhteistoimintakyvyn

Lisätiedot

Briefing 3: Euroopan sisämarkkinat

Briefing 3: Euroopan sisämarkkinat Briefing 3: Euroopan sisämarkkinat Taneli Lahti EK:n Brysselin toimiston johtaja Taneli Lahti työskentelee Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n EU-edunvalvonnan ja kauppapolitiikan sekä Brysselin toimiston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2103(INI) Mietintöluonnos Niki Tzavela (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2103(INI) Mietintöluonnos Niki Tzavela (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 1.10.2012 2012/2103(INI) TARKISTUKSET 1-248 Mietintöluonnos Niki Tzavela (PE491.249v01-00) energia-alan etenemissuunnitelmasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0000(INI) Lausuntoluonnos Enrique Guerrero Salom (PE438.

TARKISTUKSET 1-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0000(INI) Lausuntoluonnos Enrique Guerrero Salom (PE438. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 10.2.2010 2010/0000(INI) TARKISTUKSET 1-8 (PE438.237v02-00) ehdotuksesta suositukseksi neuvostolle EU:n painopisteistä YK:n yleiskokouksen 65.

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2013/2061(INI) 5.9.2013 MIETINTÖLUONNOS sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmasta 2012 2020

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.1.2010 2009/2225(INI) MIETINTÖLUONNOS aiheesta "Euroopan uusi digitaalinen asialista: i2010-aloitteesta digital.eu:hun" (2009/2225(INI))

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/55 55 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että TiSA-neuvotteluilla olisi tehostettava kansainvälistä sääntelyä, ei heikennettävä kansallista sääntelyä; A. toteaa, että TiSA-neuvotteluissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 10.12.2014 2014/2075(DEC) TARKISTUKSET 1-19 Marian Harkin (PE541.520v02-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2095(INI) Mietintöluonnos Bernd Lange (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2095(INI) Mietintöluonnos Bernd Lange (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 16.11.2010 2010/2095(INI) TARKISTUKSET 378-494 Mietintöluonnos Bernd Lange (PE445.790v01-00) globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2015 (OR. en) 6019/15 IND 15 COMPET 29 TELECOM 28 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

1. Komissio julkaisi 19. huhtikuuta 2011 tiedonannon "Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa" 1.

1. Komissio julkaisi 19. huhtikuuta 2011 tiedonannon Avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa 1. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2011 (07.12) (OR. en) 17904/11 TELECOM 195 AUDIO 76 MI 625 CONSOM 199 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Kom:n ehd.

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 4. huhtikuuta 2002 PE 312.521/1-16 TARKISTUKSET 1-16 Lausuntoluonnos Konstantinos Alyssandrakis Yhteinen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/92. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/92. Tarkistus 5.9.2018 A8-0245/92 92 Johdanto-osan 37 kappale (37) Viime vuosina verkon sisältömarkkinoiden toiminta on monimutkaistunut. Verkkopalvelut, joissa tarjotaan pääsy käyttäjien verkkoon lataamaan tekijänoikeussuojattuun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Komission tiedonanto: Tekoälyn koordinoitu toimintasuunnitelma. Maikki Sipinen Työ- ja elinkeinoministeriö

Komission tiedonanto: Tekoälyn koordinoitu toimintasuunnitelma. Maikki Sipinen Työ- ja elinkeinoministeriö Komission tiedonanto: Tekoälyn koordinoitu toimintasuunnitelma Maikki Sipinen Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedonanto kuvaa toimintasuunnitelman eurooppalaisen tekoälyn kehittämiseen ja käyttämiseen Komissio

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.12.2017 A8-0350/1 1 42 kohta 42. katsoo, että vahvan puolustusteollisuuden kehittäminen vahvistaa EU:n teknologista riippumattomuutta; pyytää kehittämään teollisia ja teknologisia resursseja, joita tarvitaan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" ( )

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 ( ) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 29.6.2012 2011/0401(COD) TARKISTUKSET 222-502 Mietintöluonnos Teresa Riera Madurell (PE489.637v01-00) tutkimuksen ja innovoinnin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2229(INI) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2229(INI) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2009/2229(INI) 12.4.2010 LAUSUNTO sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2117(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2117(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2.10.2013 2013/2117(INI) MIETINTÖLUONNOS EU:n oikeusalan tulostaulu siviili- ja hallinto-oikeus jäsenvaltioissa (2013/2117(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Esteban González Pons (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Esteban González Pons (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2016(INI) 30.1.2017 TARKISTUKSET 1-14 Esteban González Pons (PE595.662v01-00) Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (2016/2016(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0801(CNS) 3.3.2015 TARKISTUKSET 1-4 Lausuntoluonnos Marita Ulvskog (PE549.109v01-00) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean

Lisätiedot

TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI SEURAAVA EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI?

TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI SEURAAVA EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI? TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI SEURAAVA EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI? TIEDOTE 1. TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI SEURAAVA EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI? Euroopan komissio on käynnistämässä

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2019(BUD) Lausuntoluonnos László Surján. PE v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 18.4.2011 2011/2019(BUD) TARKISTUKSET 1-13 László Surján (PE462.573v01-00) vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0048/7. Tarkistus. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen ENF-ryhmän puolesta 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Johdanto-osan B kappale B. ottaa huomioon, että vuosien 2014 2020 monivuotinen rahoituskehys osoittautui nopeasti riittämättömäksi pyrittäessä

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

10368/1/19 REV 1 team/rir/mls 1 LIFE.2.B

10368/1/19 REV 1 team/rir/mls 1 LIFE.2.B Bryssel, 18. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. kesäkuuta 2019 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 10.5.2010 2009/2237(INI) TARKISTUKSET 1-18 Esther Herranz García (PE440.189v01-00) Oikeudenmukaiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2011/0399(COD) 3.7.2012 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET ÄÄNESTYSTEN TULOKSET LIITE Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset + hyväksytty - hylätty rauennut per. peruutettu (...,...,...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) KÄ (...,...,...) koneäänestys

Lisätiedot

TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI ENSIMMÄINEN EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI?

TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI ENSIMMÄINEN EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI? TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI ENSIMMÄINEN EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI? TIEDOTE 1. TULEEKO SINUN KOTIKAUPUNGISTASI ENSIMMÄINEN EUROOPAN ÄLYKKÄÄN MATKAILUN PÄÄKAUPUNKI? Euroopan komissio on

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2013 COM(2012) 795 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITTÄJYYS 2020 -TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2133(INI) 18. marraskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta

Lisätiedot

TORSTAI 1. JOULUKUUTA 2016 (klo 10.00)

TORSTAI 1. JOULUKUUTA 2016 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. marraskuuta 2016 (OR. en) 14760/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 63 TRANS 456 TELECOM 252 ENER 398 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3505. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0482/25. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0482/25. Tarkistus 9.1.2019 A8-0482/25 25 Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) (1 a) Jäsenvaltioiden talous kaipaa pikaisesti sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta varten suunnattua julkista investointisuunnitelmaa,

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 20.12.2012 2012/2259(INI) TARKISTUKSET 1-504 Mietintöluonnos Herbert Reul (PE497.809v01-00) uusiutuvia energialähteitä koskevista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2017 (OR. en) 8998/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2161(DEC) Lausuntoluonnos Marian Harkin (PE592.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2161(DEC) Lausuntoluonnos Marian Harkin (PE592. Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2161(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-17 Marian Harkin (PE592.089v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä 2015: Euroopan ammatillisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/2816(INI) TARKISTUKSET 1-21 Olli Rehn (PE537.396v01-00) Euroopan unionin ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

B8-0027/2014 } B8-0051/2014 } B8-0053/2014 } B8-0058/2014 } RC1/Am. 1

B8-0027/2014 } B8-0051/2014 } B8-0053/2014 } B8-0058/2014 } RC1/Am. 1 B8-0058/2014 } RC1/Am. 1 1 Johdanto-osan 8 a viite (uusi) ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 2013/2176(INI)1, 1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0394. B8-0058/2014

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2016 (OR. en) 14246/16 COMPET 570 MI 698 CONSOM 275 PI 128 IND 236 ECOFIN 1020 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien

Lisätiedot