VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä , tark VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKANNAN SELVITYS

2 Tarkastus Päivämäärä , tark Laatija Stina Karhunmaa Jenny Jungar, Jouni Laitinen Tarkastaja 2 (66)

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SELVITYKSESSÄ KÄYTETTÄVIEN KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN MÄÄRITTELY KEURUUN KAUPUNKI... 5 KYLÄT-KOHTEET Liesjärven kylä Kohteet (Liesjärvi) Suojärven kylä Kohteet (Suojärvi) Suolahden kylä Kohteet (Suolahti) TYHJILLEEN JÄÄNEET PIHAPIIRIT LÄHTEET LIITTEET (66)

4 1. JOHDANTO VT18 ja MT621 osayleiskaava-alue muodostuu Multian kunnan sekä Ähtärin ja Keuruun kaupunkien alueelle. Tässä rakennuskannan selvityksessä tutkitaan kaava-alueen ja sen kylien rakennuskantaa ympäristöineen. Maaseutumme arvokkaat perinnemaisemat ovat muovautuneet vuosisatojen aikana ihmisen toiminnan tuloksena. Perinteiseen maalaismaisemaan kuuluvat vanhat rakennukset ja rakennelmat, jotka ovat arvokkaita joko arkkitehtuurinsa, historiansa tai maisemansa ansiosta. Perinnemaisemat ovat luonnoltaan, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita alueita; toisaalta myös luonnonmukaiset koskemattomat kulttuuriympäristöt ovat huomioonotettavia. Alueen yleinen historia on olennainen osa kulttuurihistoriallisten arvojen määrittämistä. Tämän selvityksen tarkoituksena on tukea ja ohjata osayleiskaavaprosessia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti niin, että maankäytön suunnittelussa edistettäisiin kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Tällä tavoin varmistetaan, että valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja perinnemaisemat säilyvät. Työskentelyn lähtökohtana ovat olleet maastokäynnit kesällä ja syksyllä 2012, joiden aikana kaava-alueen rakennuksia, sekä perinnemaisemia valokuvattiin. Alustavalla kaavarajausalueella tehtiin totaali-inventointi, ts. kaikki rakennukset kattava inventointi. Maastokäynnit auttavat erityisesti alueen maiseman sekä kulttuuriympäristön kokonaiskuvan hahmottamisessa. Lähtöaineistoa tukemaan on käytetty karttoja, kuntien kirjastoista lainattuja kirjoja, sekä Internet-lähteitä. Raportin runko rakentuu kunnan ja sen kylien ympärille. Kunta -otsikon alla kerrotaan yleistietoa kunnasta, sekä kaava-alueen ympäristössä sijaitsevat valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Jokaisesta kylästä kerrotaan kyläkuvaus, jonka jälkeen tarkennetaan kylän kohteisiin. Kohteella tarkoitetaan pihapiiriä kaikkine rakennuksineen. Parhaimmillaan tilan pihapiirit ja sitä ympäröivät pellot, niityt ja laitumet muodostavat yhdessä arvokkaan maisemallisen kokonaisuuden, joka ilmentää hyvin seudulle tyypillisiä luonto- ja kulttuuriperinteitä. Rakennusten arvioinnissa on tutkittu taulukon muodossa käyttötarkoitus, rakennusajankohta, kerrosluku, rungon muoto, perustukset, julkisivumateriaali, katon muoto, katemateriaali, rakennuksen kunto sekä sanallisesti mahdollinen historiatieto. Tämän perusteella määritellään rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot, sekä toimenpidesuositukset. Ennen toista maailmansotaa rakennetut rakennukset kuuluvat erityisen arvokkaaseen rakennuskantaan. Toisaalta myös sotien jälkeinen luvun perinteinen rakennuskanta on arvokasta; erityisen arvokkaita ovat jälleenrakennuskauden rintamamiestalot sekä niiden mahdollisesti muodostamat taloryhmät. Julkisivumuutokset tai rakennuksen huono kunto saattavat alentaa kohteen kulttuurihistoriallista arvoa. Alue on kokonaispiirteiltään mäkistä, metsäistä ja harvaanasuttua. Vanhaa arvokasta rakennuskantaa ja peltomaisemaa on melko vähän; suurin osa tiloista on autioita tai kesäkäytössä. Kaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 4 (66)

5 2. SELVITYKSESSÄ KÄYTETTÄVIEN KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN MÄÄRITTELY 1. Arkkitehtoniset, rakennushistorialliset, rakennusperinteiset arvot A: rakennustaiteellisesti arvokas; puhdaspiirteisyys, arkkitehtonisen tyylin edustaminen. T: rakennusteknisesti arvokas; käytetty rakennusteknisesti mielenkiintoisia, aikanaan uusia tai uniikkeja ratkaisuja. P: rakennusperinteisesti arvokas; oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen edustaja (suurin osa maatalouden vanhasta rakennuskannasta). 2. Ympäristöarvot M: pihapiiri muodostaa oman maisemallisen kokonaisuutensa ja luo itsenäisesti ympäristöllisiä arvoja. Mk: maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä; pihapiiri on tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. 3. Historialliset arvot H: asutushistoriallisesti arvokas, teollisuus-, kauppa- ja liikennehistoriallisesti arvokas, sivistyshistoriallisesti arvokas, aatehistoriallisesti arvokas, henkilöhistoriallisesti arvokas, sosiaalihistoriallisesti arvokas. 3. KEURUUN KAUPUNKI Keuruun kaupunki sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa n. 60 kilomeriä Jyväskylästä länteen. Vakituisen asutuksensa se sai 1560-luvulla Kustaa Vaasan antaessa käskyn erämaiden asuttamisesta. Keuruu tunnetaan metsistä ja vesistöistään; kaupunki Keuruusta tuli v ja asukkaita siellä on n Keuruun Suolahden kylään kuuluvassa Kivijärven kylässä, joka sijaitsee n. 4,5 km Keuruun keskustaajama-alueesta luoteeseen, on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Keuruun Ekokylä, joka sijaitsee alustavan kaava-alueen ulkopuolella n. 1 kilometriä länteen. Alueella on luvun vaihteen arvokasta rakennuskantaa. KYLÄT-KOHTEET (66)

6 3.1 Liesjärven kylä Liesjärven kylä (kylä numero 405) on Keuruun pohjoisin kyläkunta, joka sijaitsee n. 25 kilometrin etäisyydellä Keuruun keskustaajama-alueesta luoteeseen, koostuen pääasiassa Liesjärven, Hirvikylän ja Välkyn kylistä eli vanhan Liesjärven koulupiirin alueesta. Mäkien päällä sijaitsevat tilat ja avarat pelto-aukeat ovat erityisiä näkymiä kylän poikki kulkevan metsäisen Myllymäentien varrella ja siitä poikkeavilla sivuteillä. Kyläalueella sijaitsee lukuisia järviä, joista suurimmat ovat Liesjärvi sekä Uuranjärvi. Vähä Suojärven ja Lestijärven välillä virtaa Liesijoki, joka jatkuu Pilkonjokena Liesijoen kaakkoispuolella sijaitsevaan Hirvijärveen saakka. Järvien rannalla on runsaasti loma-asutusta, myös osa kylän vanhoista tiloista toimii nykyään lomaasuntoina. Toimivia maatiloja alueella on yhteensä 10. Liesjärven kylä on pintaalaltaan suuri ja se luokitellaan haja-asutusalueeksi. Kylän asutus sijoittuu suurimmalta osin nauhamaisena maantien 621 varteen. Vakituisia asukkaita kylässä on n Kuva 1. Liesijoen länsipuolen rantamaisemaa (66)

7 Kuva 2. Mäkimaisemaa Lintulantieltä, joka sijaitsee lähellä Keuruuntien ja Myllymäentien liitoskohtaa Kohteet (Liesjärvi) 103. Haapala Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 5 Haapala sijaitsee Keuruun Liesjärven kylässä maantien 621 pohjoispuolella, Myllymäentieltä haarautuvan Haapalantien varrella. Pienen maatilan pihapiirin tienpuolta rajaa vanha kiviaita. Pihapiiriin kuuluvia rakennuksia ovat: päärakennus, talousrakennus sekä kolme pienempää rakennusta. 7 (66)

8 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen, nykyään asumaton Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 1/2 Perustus betoni lomalaudoitus profiilipelti hyvä tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteiden tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen ja rakennuksen luonteen säilyttäminen. 2. Talousrakennus Käyttötarkoitus: talousrakennus Rakennusajankohta: - 3. ulkorakennus 4. ulkorakennus 5. ulkorakennus 8 (66)

9 104. Honkakangas Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 2 K u v Honkakangas sijaitsee Keuruun Liesjärven kylässä maantien 621 eteläpuolella, Myllymäentien varrella Kuitinlahden läheisyydessä. Pihapiiri sijaitsee näkyvällä paikalla ja siihen kuuluu kaksi rakennusta: päärakennus ja ulkorakennus. Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä; näkyy ympäristöönsä hyvin. 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: v Kerrosluku 1 1/2 Perustus kellari lomalaudoitus profiilipelti hyvä Keltaisessa 1950-luvulla rakennetussa omakotitalossa on kolmijakoiset ikkunat; rakennuksen päädyssä on kaksi pientä neliönmuotoista ikkunaa, jotka ovat aikakaudelleen hyvin tyypillisiä. tyypillinen edustaja 9 (66)

10 Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteiden tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen ja rakennuksen luonteen säilyttäminen. 2. samana vuonna (1958) rakennettu ulkorakennus Kutinlahti Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 9 Kuitinlahti sijaitsee Keuruun Liesijärven kylässä maantien 621 eteläpuolella Myllymäen tien varrella. Näkyvällä paikalla mäen päällä sijaitseva maatilan laaja pihapiiri sijoittuu peltoaukion keskelle. Pihapiirissä on runsaasti istutuksia ja siihen kuuluu lukuisia rakennuksia: uusi-, ja vanha päärakennus, sekä uudempi asuinrakennus, neljä talousrakennusta, sekä kaksi pientä ulkorakennusta. Kuitinlahden tila on perustettu 1700-luvulla. Tilan uudisrakennukset laskevat kohteen kokonaisarvoa. Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä; tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. 1. Vanhempi päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: n luvulla Kerrosluku 1 ½ Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus 10 (66)

11 huopa hyvä Hirsirunkoinen Kuitinlahden vanha päärakennus on säilynyt hyvin tunnistettavassa alkuperäisessä muodossaan, vaikka siihen on tehty paljon peruskorjauksia (viimeksi v.1992). Rakennuksen ikkunat ja ulko-ovet on vaihdettu, mutta ikkunajaotus on säilytetty samana. Päärakennus on ns. paritupa, jossa on kaksi kuistia. Rakennuksessa on koristeellinen sveitsiläistyylinen valkoinen listoitus; kaikki listoitukset ovat valkoisia. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen, niin että rakennuksen luonne säilyy. 2. Uudempi päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Punainen kuistillinen asuinrakennus on 1900-luvun alusta. Osa rakennuksen ikkunoista on vaihdettu ja peruskorjauksia on tehty. Ikkunat ovat kaksi ja kolmijakoisia. tyypillinen edustaja 11 (66)

12 Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen sekä rakennuksen luonteen säilyttäminen. 3. Asuinrakennus; uusi 4. Talousrakennus 5. Talousrakennus 6. Talousrakennus 7. Lato 8. Talousrakennus mahd luvun alku. 12 (66)

13 9. Ulkorakennus Entinen käyttötarkoitus: varasto Rakennusajankohta: mahd luvun alku kuvaus Punaisessa pienessä rakennuksessa on peiterimoitettu pystylaudoitus. na on konesaumattu peltikate. Listoitukset ovat valkoiset Seurantalo Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 1 Seurantalon pihapiiri sijaitsee Keuruun Liesjärven kylässä maantien 621 eteläpuolella Myllymäentien ja Saastamoisentien risteyksessä. Pihapiiriä ympäröi metsä ja se on näkyvällä paikalla aivan Myllymäentien tuntumassa. Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä, näkyy ympäristöönsä hyvin. 1. Seurantalo Käyttötarkoitus: kokoontuminen Rakennusajankohta: v (66)

14 Kerrosluku 1 1/2 Perustus kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Punaiseksi maalattu seuraintalo on yhdistysnimeltään Liesjärven maamiesseura ry. 4 Rakennus näyttää käyttämättömältä. H: Historiallisesti arvokas; sosiaalihistoriallisesti arvokas Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennuksen historialliset arvot, niin että rakennuksen luonne säilyy Metsämaa Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 7 Metsämaa sijaitsee Keuruun Liesijärven kylässä maantien 621 eteläpuolella, Myllymäentien varrella. Pihapiiri on näkyvällä paikalla aivan tien vieressä; näkyvyyttä tieltä tosin rajoittaa korkea ja tuuhea pensasaita. Pihapiirin rakennuksia ovat: päärakennus, leikkimökki, lato, sekä neljä muuta ulkorakennusta. Historia Tila on luultavasti perustettu v (vuosiluku katolla olevassa tuuliviirissä) (66)

15 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: n luvun puoliväli. Kerrosluku 1 1/2 Perustus kivi peiterimoitettu pystylaudoitus huopa hyvä Punaiseksi maalattu kuistillinen omakotitalo on hyvin säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Rakennuksen ikkunat ovat kuusiruutuiset. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaustöitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 2. Leikkimökki 3. Ulkorakennus 15 (66)

16 4. Ulkorakennus 5. Ulkorakennus 6. Lato 7. Ulkorakennus 108. Pykälämäki Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 8 Pykälämäki sijaitsee Keuruun Liesijärven kylässä maantien 621 pohjoispuolella, Myllymäentien varrella. Mäenpäälle näkyvälle paikalle sijoittuva maatilan pihapiiri on laajojen villien niittyjen ympäröimä. Tilan rakennuksia ovat: vanhempi päärakennus, uudempi päärakennus, navetta ja aitta, jotka muodostavat neliöpihapiirin peltoaukean keskelle (numerot 1-5). Oman ryhmänsä muodostavat uudisrakennukset nro. 6-8, jotka sijaitsevat peltoaukion reunalla. Historia Tila on ollut Pykälämäen suvulla 1840-luvulta lähtien luvulla siirryttiin maidontuotannosta lihantuotantoon; pellot ovat puolestaan nurmiviljelyssä. 5 Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti merkittävä; tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. Perinteinen neliöpihamalli suositellaan säilytettävän tunnistettavassa muodossa. 5 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

17 1. Vanhempi päärakennus Nykyinen käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: v Kerrosluku 1 1/2 Perustus L-muoto kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Punaisessa hirsirunkoisessa asuinrakennuksessa on kuisti. Rakennuksen ikkunoita on uusittu ja sitä on laajennettu v tyypillinen edustaja Tulevien peruskorjausten tulisi olla alkuperäiseen muotoon palauttavia. Korjauksia sekä muutostoimenpiteitä tehtäessä on otettava huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2. Uudempi päärakennus Käyttötarkoitus ennen: asuminen Käyttötarkoitus nyt: paja/varasto Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 1/2 6 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

18 Perustus kivi peiterimoitettu pystylaudoitus huopa tyydyttävä Punaisessa hirsirunkoisessa rakennuksessa on umpikuisti ja se on hyvin säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Osa rakennuksen ikkunoista on rikki. Historia Talo on toiminut Pykälämäen syytinkitupana. Rakennuksessa on viimeksi asuttu 1950-luvulla. 7 tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 3. Aitta Entinen käyttötarkoitus: aitta Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 1/2 neliö Perustus kivi maalattu hirsi - hyvä Pienikokoinen maalattu aitta. tyypillinen edustaja 7 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

19 Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 4. Talousrakennus Nykyinen käyttötarkoitus: talousrakennus Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 Perustus L-muoto kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Rakennus sijaitsee näkyvällä paikalla niityn keskellä. Rakennuksen ikkunat ovat puoliympyrän muotoiset lunetti-ikkunat. 5. Talousrakennus; navetta 6. Asuinrakennus; v (66)

20 7. Talousrakennus 8. Ulkorakennus; mahd. v ulkorakennus. Punainen, puinen. 3. ulkorakennus. punainen, puinen. 3.2 Suojärven kylä Suojärven kylä (kylä numero 409) sijaitsee Keuruun keskustaajama-alueesta n. 15 luoteeseen. Laajassa kylässä sijaitsee kaksi pientä järveä: Viinikanjärvi sekä Taipaleenjärvi. Maisemarakenne on mäkinen ja alueelle sijoittuu korkeitakin harjanteita, joiden välissä on metsää, soita ja pieniä lampia. Metsämaiseman keskellä siellä täällä avautuu avaria peltomaisemia. Suurin osa kylän harvasta asutuksesta sijaitsee Myllymäentien varressa. Kuva 3. Mäkimaisemaa läheltä Multian rajaa sijaitsevalta Soutuntieltä. 20 (66)

21 Kuva 4. Peltomaisemaa Soutuntieltä mäen alapuolelta Kohteet (Suojärvi) 113. Varvikko Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 5 Varvikko sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 länsipuolella, Myllymäentiestä poikkeavalla Ruinunpurontiellä. Pihapiirin ympärillä kasvaa metsää ja siihen kuuluvia rakennuksia ovat: Päärakennus, mökki, sauna ja kaksi varastoa. Pihapiirin uudisrakennukset alentavat kohteen kokonaisarvoa. 21 (66)

22 1. Päärakennus Nykyinen käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 1/2 Perustus kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Hirsirunkoinen punainen omakotitalo on peruskorjattu v Taloon on luultavasti tuolloin lisärakennettu korkea rakennuksen räystäslinjaa noudattava kuisti (kuistin julkisivulaudoitus eri). Kaikki ikkunat on myös uusittu. Muutostyöt alentavat kohteen kokonaisarvoa. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2. Mökki 3. Varasto 8 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

23 4. Sauna 5. Varasto 114. Kortemäki a) Kiinteistötunnus: a)rakennusten lukumäärä: 1 b) Kiinteistötunnus: b)rakennusten lukumäärä: 1 Kortemäki sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 itäpuolella, aivan Myllymäentien varressa. Metsän ympäröimä pihapiiri on autio; siihen kuuluu kaksi rakennusta: aitta ja navetta 1. Aitta Käyttötarkoitus: aitta Rakennusajankohta: mahdollisesti 1800-luvulta Kerrosluku 1 1/2 Perustus kivi Hirsi 23 (66)

24 profiilipelti hyvä tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2. Talousrakennus Käyttötarkoitus: entinen navetta, nykyään autio Rakennusajankohta: mahdollisesti 1800-luvulta Mäki Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 4 kuvaus Mäki sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 itäpuolella, Alhonperäntien varressa. Metsän ympäröimä pihapiiri sijoittuu nimensä mukaisesti mäen päälle. Pihassa on paljon istutuksia ja kasvimaa. Pihapiirin rakennuksia ovat: päärakennus sekä kolme ulkorakennusta. 24 (66)

25 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: n luvun alku. Kerrosluku 1 ½ Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Punaisessa torpassa on rakennuksen räystäslinjaa noudattava kuisti. Rakennusta on laajennettu. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaustöitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2 ja 3 Ulkorakennus 4. Ulkorakennus 25 (66)

26 117. Rauhala Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 4 Mäki sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 itäpuolella, Alhonperäntieltä haarautuvan Pesäperäntiellä. Aution maatilan pihapiiri on metsän ympäröimä. Rakennuksia pihapiirissä ovat: Päärakennus, navetta, talousrakennus, lato ja varasto. 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään autio tai kesäkäytössä. Rakennusajankohta: 1800-luku Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi maalattu hirsi profiilipelti hyvä Punaisessa torpassa on räystäslinjan alapuolelle ulottuva kuisti, joka on luultavasti rakennettu 1900-luvun alussa. Rakennuksen ikkunoita ja ulko-ovi on uusittu. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 26 (66)

27 2. Talousrakennus; navetta 3. Talousrakennus 4. Lato 5. Varasto 118. Tarha-Aho Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 4 Rauhala sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 itäpuolella, näkyvällä paikalla Alhontien ja Soutuntien risteyksessä. Entisen maatilan pihapiiri sijoittuu kahden pellon väliin, josta on hienot maisemat peltojen yli. Pihapiiriä ollaan par aikaa kunnostamassa, sen rakennuksia ovat: aitta, uusi ulkorakennus sekä vanha navetta. Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti merkittävä; tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. 27 (66)

28 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: 1800-luku Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi peiterimoitettu pystylaudoitus huopa hyvä Rakennuksessa on korkea räystäslinjaa noudattava kuisti. Peruskorjauksia on tehty paljon, ikkunoita ja ulko-ovi on uusittu. Suurin osa ikkunoita on kaksijakoisia. tyypillinen edustaja Peruskorjaus- ja muutostöitä tehdessä suositellaan huomioitavan rakennuksen alkuperäinen julkisivu, muutosten tulisi olla rakennusperinteisiä arvoja huomioivia, niin että rakennuksen rakennusperinteisesti arvokas luonne säilyy. 2. Aitta Käyttötarkoitus: aitta Rakennusajankohta: 1800-luku Kerrosluku 1 28 (66)

29 Perustus kivi maalattu hirsi konesaumattu pelti hyvä Vanhaa aittarakennusta on jatkettu, mutta jatke-osaa ollaan purkamassa, mikä korottaa rakennuksen kokonaisarvoa. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. Rakennuksen arvoa korottavat korjaukset ovat laadultaan rakennuksen alkuperäiseen muotoon palauttavia. 3. Talousrakennus Käyttötarkoitus: navetta Rakennusajankohta: 1800-luku Kerrosluku 1 Perustus kivi maalattu hirsi konesaumattu pelti & huopa tyydyttävä Rakennusta on laajennettu ja korjattu. Rakennuksen arvoa korottavat korjaukset ovat laadultaan rakennuksen alkuperäiseen muotoon palauttavia. 29 (66)

30 4. Ulkorakennus Käyttötarkoitus: Ulkorakennus Rakennusajankohta: v Iso-Viinikka Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 6 kuvaus Iso-Viinikka sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 itäpuolella, Myllymäentien varrella, Viinikanjärven länsipuolella. Mäenpäälle sijoittuvan maatilan pihapiirin kahdella sivulla on peltoa; tilan läheisyydessä on kaksi muuta tilaa. Pihapiirin rakennuksia ovat: vanha päärakennus, uusi päärakennus sekä aitta, jotka muodostavat yhdeltä sivulta auki olevan neliöpihan, lisäksi pihapiirissä on kaksi pientä uutta ulkorakennusta ja vanha talousrakennus. Pihapiirin uudisrakennukset laskevat kohteen kokonaisarvoa. 1. Entinen päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen, nykyään asumaton Rakennusajankohta: n luku 30 (66)

31 Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti tyydyttävä Hyvin alkuperäisessä muodossaan säilynyt hirsirunkoisessa rakennuksessa on räystäslinjan alle ulottuva kuisti, mikä on luultavasti lisätty 1900-luvun alussa. Ikkunat ovat T-ikkunoita. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen sekä rakennuksen luonteen säilyttäminen. 2. Aitta Käyttötarkoitus ennen: aitta Rakennusajankohta: 1800-luvun loppu Kerrosluku 2 Perustus kivi maalattu hirsi profiilipelti hyvä tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaustöitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 31 (66)

32 3. Uusi päärakennus; 3. Talousrakennus n luvun loppu. - 5.Ulkorakennus 6. Sauna 121. Pyry Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 8 kuvaus Iso-Viinikka sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 länsipuolella, Myllymäentien varrella. Peltoaukion reunalle sijoittuva aktiivisen maatilan pihapiiri on laaja. Pihapiirin rakennuksia ovat: vanha päärakennus, kaksi uutta päärakennusta, kaksi siirrettyä aittaa, maakellari sekä kaksi uutta talousrakennusta. Pihapiirin uudisrakennukset laskevat kohteen kokonaisarvoa. 32 (66)

33 1. Entinen päärakennus Käyttötarkoitus: asuttu ennen, nykyään autio tai varastokäytössä Rakennusajankohta: 1840-luvulla Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi peiterimoitettu pystylaudoitus huopa huono Hyvin alkuperäisessä muodossaan säilynyt korkea, kuistillinen päärakennus sijoittuu n. 3m päähän maantiestä 621. Rakennuksen julkisivun ikkunat ovat yhdeksänruutuiset ja päädyn ikkunat kuusiruutuiset. Rakennuksen päädyssä on kissanpenkit. Romahtanut kuisti ulottuu n. ½ metriä räystäslinjan alapuolelle. tyypillinen edustaja Rakennuksen huono kunto laskee sen kulttuurihistoriallista arvoa, minkä vuoksi suositellaan rakennuksen peruskorjausta, jolloin korjaustöiden tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen ja samalla rakennuksen luonteen säilyvyys. Jos rakennusta ei peruskorjata sen arvo laskee entisestään. 2. Aitta Käyttötarkoitus: aitta Rakennusajankohta: 1900-luvun alku 33 (66)

34 Kerrosluku 2 Perustus kivi hirsi sekä peiterimoitettu pystylaudoitus huopa tyydyttävä Siirrettyyn hirsirunkoiseen aittaan on lisätty etuosa. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. Rakennuksen arvoa korottavat korjaukset ovat laadultaan rakennuksen alkuperäiseen muotoon palauttavia. 3. Aitta Käyttötarkoitus: aitta Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 2 Perustus kivi hirsi profiilipelti hyvä Siirretty aitta. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 34 (66)

35 4. Asuinrakennus; uusi 5. Asuinrakennus; uusi 6. Talousrakennus 7. Lato 8. Navetta; uusi 9. Maakellari 3.3 Suolahden kylä Suolahden kylä (kylä numero 410) on Keuruun suurin kylä, myös Keuruun kaupunkikeskus kuuluu Suolahden kylän alueeseen. Kaukaisimmillaan kylä sijaitsee Keuruun keskustaajama-alueesta n. 13 kilomeriä pohjoiseen. Suolahden alueella sijaitsee useita järviä ja jokia mm. Suolahden järvi, jonka pohjoispohjukkaan laskee Suojoki. Alueeseen kuuluvassa Lihjamon kylässä, joka sijaitsee Multialta Keuruuseen kulkevan maantien varrella, virtaa Multian Tarhapäänjärvestä lähtevä Tarhianjoki, jossa on useita selkiä ja koskia: Järvenpäänkoski, Tamppikoski, Kärjenkoski, Rajalankoski, Vääräkoski, Kiuaskoski ja Virtalankoski. Maisemarakenne on harjujen väliin sijoittuvien pienten lampien ja 35 (66)

36 mäkien päällä komeilevien peltojen pirstoma. Kumpuilevan Myllymäentien varrella avautuu siellä täällä jylhiä peltomaisemia. 9 Mainittakoon, että Suolahden kylään kuuluvassa Kivijärven kylässä sijaitsee maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi listattu Keuruun Ekokylä, joka sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella n. 1 kilometriä länteen. Kuva 5. Peltomaisemaa Myllymäentien varrelta Ala-Etelämäeltä (66)

37 3.3.1 Kohteet (Suolahti) 123. Sankila Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 8 Sankila sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 länsipuolella, Myllymäentieltä haarautuvan Tuurentien varrella. Maatilan pihapiiri on avoin, siihen kuuluvia rakennuksia ovat: vanha päärakennus, uusi päärakennus, talousrakennus, maakellari, kaksi talousrakennusta, sekä torppa. Uudisrakennukset laskevat kohteen kokonaisarvoa. Läheisyydessä on kaksi muuta tilaa. Historia Sankilan tila on luultavasti perustettu v (vuosikulu maakellarin oven yläpuolella). 1. Entinen päärakennus Käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: luvun vaihde Kerrosluku 1 1/2 Perustus nurkkakivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Ennen toista maailmansotaa rakennetussa punaisessa asuinrakennuksessa on räystäslinjan alapuolelle ulottuva kuisti, joka on luultavasti lisätty rakennukseen myöhemmin. Rakennuksen ikkunat ovat yhdeksän- ja kuusiruutuiset. 37 (66)

38 tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen ja rakennuksen luonteen säilyttäminen. 2. Torppa Käyttötarkoitus ennen: asuminen Rakennusajankohta: luvun vaihteessa. Kerrosluku 1 Perustus kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Pienen punaisen torpan ikkunat ovat neliruutuiset. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 38 (66)

39 3. Maakellari 4. Talousrakennus Vuosiluku Leikkimökki 6. Talousrakennus 7. Talousrakennus; varasto 8. Uusi päärakennus 126. Tuomela Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 3 Tuomela sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 itäpuolella, Myllymäentien varressa. Näkyvälle paikalle rinteeseen sijoittuva pihapiiri on kesäkäytössä, pihaa peittää runsas kasvillisuus. Pihapiirin rakennuksia ovat päärakennus, sekä kaksi ulkorakennusta, jotka muodostavat yhdeltä sivulta auki olevan neliöpihan. Historia Tuomelan tontti on lohkaistu Rajalan tilasta vuonna Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

40 1. Entinen päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään kesäasunto Rakennusajankohta: v Kerrosluku 1 1/2 Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus mansardikatto huopa hyvä Ennen toista maailmansotaa rakennetun punaisen omakotitalon ikkunat ovat kuusiruutuiset. Rakennus on huvin säilynyt alkuperäisessä muodossaan. tyypillinen edustaja. Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen sekä rakennuksen luonteen säilyttäminen. 2, 3. Ulkorakennus 40 (66)

41 128. Pahkamäki Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 6 Pahkamäki sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 länsipuolella, Myllymäentien varressa. Maatilan pihapiiri sijoittuu korkealle näkyvälle paikalle rinteeseen peltoaukion keskelle. Pahkamäeltä on mahtavat maisemat Multian yli ja on ennen kaikkea maisemallisesti arvokas kohde. Pihapiiriin kuuluvia rakennuksia ovat päärakennus, navetta, makasiini, aitta, torppa sekä ulkorakennus. Historia Pahkamäki on kantatila, joka on ollut Pahkamäen suvulla v lähtien. Tilalla harjoitettiin lypsykarjataloutta sekä maanviljelyä vuoteen 1995 saakka. 11 Päärakennuksia on ollut kolme v ensimmäinen, v toinen ja nykyinen päärakennus v Rakennuksen pihassa on vielä jäljellä 1852 vuonna rakennetun päärakennuksen rappukivi. Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti merkittävä; tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. 1. Makasiini Käyttötarkoitus ennen: varastointi Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus ja hirsi 11 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

42 profiilipelti tyydyttävä tyypillinen edustaja. Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 2. Torppa Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään autio Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus ja hirsi profiilipelti tyydyttävä Tien toisella puolella sijaitseva torppa rakennettiin tilan työmiehiä varten. 3. Päärakennus; asuminen 4. Aitta; varastoiminen rakennettu v Siirretty aitta 42 (66)

43 5. Ulkorakennus 6. Talousrakennus; navetta 129. Uusimäki Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 2 kuvaus Ennen Keuruun Mäkikylän työväenyhdistyksen omistama Uusimäki sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 itäpuolella, Myllymäentien varressa. Pihapiiri on metsän ympäröimä ja siihen kuuluu päärakennus sekä ulkorakennus. 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: ennen kokoontuminen, nykyään asuminen Rakennusajankohta: v Kerrosluku 1 1/2 Perustus lyhyt L-muoto kivi peiterimoitettu pystylaudoitus 43 (66)

44 profiilipelti tyydyttävä Rakennuksen pohjoispäädyssä on myöhemmin rakennettu pieni ja matala kuisti. Historia Talossa toimi Mäkikylän työväenyhdistys vuodesta 1911 ja toiminta rakennuksessa jatkui 1980-luvun alkupuolelle saakka. Työväenyhdistys järjesti monenlaisia tapahtumia mm. tansseja, näytelmäkerhoja, iltamia sekä urheilukilpailuja. Talossa on toiminut myös valtion puhelinkeskus. 12 Rakennus ostettiin yksityiseen käyttöön v. 1993, jolloin se remontoitiin asumiskäyttöön. 23 H: Historialliset arvot; sosiaalihistoriallisesti arvokas. P: rakennusperinteisesti arvokas; oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. Alkuperäiseen muotoon palauttavat korjaukset korottavat rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. 2. Ulkorakennus 130. Kotimäki Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 5 Kotimäki sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 länsipuolella, Myllymäentien varressa. Mäyrävuoren rinteessä näkyvällä paikalla oleva maatila sijoittuu peltoaukion keskelle. Avoimessa siistissä pihassa on vanha kaivo sekä runsaasti istutuksia kuten marjapensaita, omenapuita, ja perunaa. Pihapiirin rakennuksia ovat: päärakennus, navetta, kaksi aittaa, sekä makasiini. Historia 1700-luvun lopulla perustetun tilan nimi oli aiemmin Mäyrämäki, joka oli Mäyrämäen suvun omistuksessa vuoteen 1912 saakka, jolloin kantatilan koko oli 600ha. Mäyrämäen aikaan tilalla toimivat meijeri, mylly ja saha, jotka työllistivät kylän asukkaita. Vuodesta 1913 tila on kuulunut Simsiön suvulle. Vuonna 1983, tilan nimi muutettiin Kotimäeksi. Vuodesta 2000 tila on ollut kesäkäytössä Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

45 Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti merkittävä; tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. Historialliset arvot H: Historiallisesti arvokas; asutushistoriallisesti arvokas, teollisuus-, kauppa- ja liikennehistoriallisesti arvokas. 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään kesäkäytössä Rakennusajankohta: v Kerrosluku Perustus 1 ½ L-muoto kivi peiterimoitettu pystylaudoitus, sekä vaakasuora puoliponttilaudoitus konesaumattu pelti hyvä Kotimäen talo on seudun neljänneksi vanhin asuintalo. 14 Rakennusta on jatkettu kaksi kertaa. Julkisivussa on koko rakennuksen korkeuden kattava umpikuisti. Ikkunoita on uusittu. P: rakennusperinteisesti arvokas; oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 14 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

46 2. Aitta Käyttötarkoitus: aitta Rakennusajankohta: 1800-luku Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi hirsi profiilipelti hyvä P: rakennusperinteisesti arvokas; oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 3. Makasiini Käyttötarkoitus ennen: viljamakasiini Rakennusajankohta: v Kerrosluku 1 Perustus - hirsi 15 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

47 profiilipelti hyvä Makasiiniin on tehty peruskorjauksia. P: rakennusperinteisesti arvokas; oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaustöitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 4. Makasiini 5. Talousrakennus; navetta 132. Vuorimäki Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 4 Vuorimäki sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, VT18 länsipuolella, Tarhapääntieltä haarautuvan Vuorimäenraitin varrella. Korkealle näkyvälle paikalle, peltoaukion keskelle sijoittuvasta maatilan pihapiiristä on mahtavat maisemat. Tila sijaitsee rauhallisella paikalla, viereisellä tontilla Multian puolella on toinen tila; muu asutus sijaitsee kauempana. Tilan rakennuksia ovat: päärakennus, aitta ja navetta, jotka muodostavat yhdeltä sivulta avonaisen perinteisen neliöpihan, sekä kauempana sijaitseva talousrakennus. Historia 47 (66)

48 Tilalla harjoitettiin perinteistä lypsykarjataloutta sekä heinän- ja viljan viljelyä, kunnes v tehtiin tuotannon lopettamissopimus, jolloin karjanpito lopetettiin. 16 Tilalla on asunut torppareita 1800-luvulla. Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti merkittävä; tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. Perinteinen neliöpihamalli suositellaan säilytettävän tunnistettavassa muodossa. 1. Päärakennus Nykyinen käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: 1900-luvun alku. Kerrosluku 1 ½ Perustus - vaakasuora puoliponttilaudoitus profiilipelti hyvä 1900-luvun alussa rakennettu kookas maalaistalo on peruskorjattu v. 1970; rakennuksen ikkunoita ja ulko-ovi on uusittu. Suurin osa rakennuksen ikkunoita on kaksijakoisia. Leveä n. ½ metriä räystäslinjan alapuolelle sijoittuva kuisti on luultavasti lisätty rakennukseen myöhemmin. Julkisivun yläikkunat ovat haukanikkunoita ja katosta pilkottaa frontoni. P: rakennusperinteisesti arvokas; oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen sekä rakennuksen luonteen säilyvyys. Alkuperäiseen muotoon palauttavat korjaukset korottavat rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. 16 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

49 2. Aitta Käyttötarkoitus: aitta Rakennusajankohta: v Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi hirsi profiilipelti hyvä Aittaan on lisätty leveyttä. P: rakennusperinteisesti arvokas; oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. Alkuperäiseen muotoon palauttavat korjaukset korottavat rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. 3. Talousrakennus 4. Talousrakennus; navetta 49 (66)

50 134. Häkkisenmäki Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 6 Korpela sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 länsipuolella, peltoaukion keskellä Myllymäentieltä poikkeavan Lankkuantien varressa. Pihapiirissä on sekä uutta että vanhaa rakennuskantaa. Uudisrakennukset laskevat pihapiirin kokonaisarvoa. Pihapiirin rakennuksia ovat: entinen päärakennus, uusi päärakennus, sauna, kaksi ulkorakennusta sekä pihapiiristä hieman syrjässä sijaitseva pieni aitta. Historia Häkkisenmäki oli tunnettu käräjäpaikka ennen Entinen päärakennus Nykyinen käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: v Kerrosluku Perustus 1 ½ kivi pystypaneeli tiili hyvä Historia Häkkisentilalla oli ennen iso ja koristeellinen päärakennus, joka paloi v ja tilalle rakennettiin kuvauksen päärakennus Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

51 tyypillinen edustaja. Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2. Aitta Entinen käyttötarkoitus: säilyttäminen Rakennusajankohta: n luvun alku Kerrosluku 1 ½ Perustus - hirsi tiili tyydyttävä/huono tyypillinen edustaja. Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 3. Asuinrakennus; uusi 4. Sauna 51 (66)

52 5. Vanha ulkorakennus 6. Ulkorakennus 135. Ylätalo Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 8 Ylätalo sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 länsipuolella, mäen päällä Myllymäentieltä poikkeavan Lankkuankujan varressa. Pihapiirissä on paljon pieniä talous- ja ulkorakennuksia, joista suurin osa sijoittuu Jouhtimäentien varteen. Pihapiirin rakennuksista arvokas on entinen n luvulla rakennettu päärakennus. Pihapiirin uudisrakennukset laskevat pihapiirin kokonaisarvoa. Rakennuksia ovat: entinen päärakennus, uusi päärakennus sekä kuusi ulko- jatalousrakennusta. 1. Entinen päärakennus Entinen käyttötarkoitus: asuminen Rakennusajankohta: n luku Kerrosluku 1 ½ Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus 52 (66)

53 huopa tyydyttävä/huono tyypillinen edustaja. Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2. Asuinrakennus; uusi 3. Ulkorakennus 4. Ulkorakennus 5. Ulkorakennus 6. Aitta 7. Ulkorakennus 53 (66)

54 7. Talousrakennus 4. TYHJILLEEN JÄÄNEET PIHAPIIRIT 102. Iso-Välkky (a) Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: Iso-Välkky (b) Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 1 Iso-Välkky sijaitsee Keuruun Liesjärven kylässä maantien 621 eteläpuolella Myllymäentien varressa. Peltoaukion keskelle sijoittuva maatilan pihapiiri on näkyvällä paikalla ja edustaa perinteistä neliöpihamallia. Pihapiirin rakennuksia ovat: päärakennus, torppa, aitta, maatalousrakennus sekä lato/varastorakennus. Rakennukset ovat autioita ja pihapiiri hoitamaton. Pihapiirin rakennukset muodostavat tunnistettavassa muodossa olevan neliöpihan, joka on hyvin säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Historia Välkyn tilalla on harjoitettu lihakarjataloutta 1980-luvulle saakka, nykyään tilaa ympäröiviä peltoja viljelevät naapurit. 19 Ympäristöarvot Mk: maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä; pihapiiri on tärkeä osa ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin. Ympäristöarvoiltaan merkittävä pihapiiri tulisi edelleen säilyttää. Erityisesti neliöpihamalli. 19 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

55 1. Päärakennus (a) Käyttötarkoitus: ennen asuminen ja koulurakennus, nykyään mahdollisesti autio. Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 1/2 Perustus L-muoto kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Punainen suurehko maalaistalo on rakennettu 1900-luvun alussa. Osa rakennuksen ikkunoista on uusia, mutta ikkunajaotus on pysynyt alkuperäisessä muodossaan. Historia Talossa on toiminut koulu vuosina tyypillinen edustaja H: Sivistyshistoriallisesti arvokas; rakennuksessa on toiminut koulu. Rakennuksen korjaus- ja muutostoimenpiteiden tulisi olla sellaisia, että rakennuksen rakennusperinteisesti arvokas luonne säilyy. 2. Torppa (a) Käyttötarkoitus ennen: asuminen Rakennusajankohta: luvun vaihde 20 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

56 Kerrosluku 1 Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti tyydyttävä tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 3. Aitta (a) Käyttötarkoitus ennen: aitta Rakennusajankohta: v Kerrosluku 1 Perustus - maalattu hirsi profiilipelti hyvä Punaisen aitan ikkunat/listoitukset ja katemateriaali on uusittu. Rakennuksen päädyssä on kissanpenkit. tyypillinen edustaja. 56 (66)

57 Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen ja rakennuksen luonteen säilyminen. 4. Ulkorakennus (a) 5. Navetta (b) 112. Huvila Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 1 Huvila sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä maantien 621 pohjoispuolella, aivan Myllymäentien vieressä. Autio pihapiiri on metsän ympäröimä. Toinen tontilla sijaitsevista rakennuksista on purettu; tämän paikalla on jäljellä rakennusjäänteitä. 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään rakennus on autio Rakennusajankohta: 1800-luvulla Kerrosluku 1 ½ 57 (66)

58 Perustus nurkkakivi maalattu hirsi profiilipelti tyydyttävä Hirsirunkoiseen maalattuun omakotitaloon on rakennettu kuisti luultavasti luvun alussa. Kuisti on korkea, rakennuksen räystäslinjaa noudattava. Rakennuksen ikkunat ovat kuusiruutuiset. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaustöitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. Rakennuksen arvoa korottavat korjaukset ovat laadultaan rakennuksen alkuperäiseen muotoon palauttavia Alho Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 5 Alho sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 itäpuolella, Myllymäentieltä Soutuntielle johtavan Alhonperäntien varrella. Aution maatilan pihapiiri on pintaalaltaan hyvin laaja ja hyvin säilynyt alkuperäisessä muodossaan. Pihapiirin rakennuksia ovat: päärakennus ja neljä talousrakennusta. Historia Alhon tila on kanta-tila, joka oli alun perin kooltaan n. 700 ha. Suurin osa ympäristön maatiloista onkin lohkottu Alhosta Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

59 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään autio Rakennusajankohta: v Kerrosluku 1 1/2 Perustus kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Alhon päärakennus on ennen toista maailmansotaa rakennettu hirsirunkoinen omakotitalo. Rakennukseen on lisätty räystäslinjan alapuolelle ulottuva kuisti, kaksija kolmiruutuisten ikkunoidensa perusteella, n luvulla. Kuistin julkisivulaudoitus on tyyliltään eri, kun muussa rakennuksessa. Rakennuksen muut ikkunat ovat yhdeksän- ja kuusiruutuisia. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaustöitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2. Talousrakennus 3. Talousrakennus 59 (66)

60 4. Talousrakennus 5. Talousrakennus 119. Löyttylampi Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 5 Löyttylampi sijaitsee Keuruun Suojärven kylässä, maantien 621 itäpuolella, näkyvällä paikalla Alhontieltä risteytyvän Janhosperäntien varrella. Autio kasvillisuuden peittämä pihapiiri sijoittuu peltoaukion laidalle. Pihapiirin rakennuksia ovat: päärakennus, riihi/makasiini ja ulkorakennus (mahdollisesti sauna). 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, on toiminut kesäasuntona 22 Rakennusajankohta: 1930-luvulla 15 Kerrosluku 1 ½ 22 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

61 Perustus kivi peiterimoitettu pystylaudoitus profiilipelti hyvä Hirsirunkoisen ennen toista maailmansotaa rakennetun omakotitalon ikkunoita on uusittu. Rakennuksessa on kuisti. tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyvyys. 2. Makasiini Käyttötarkoitus ennen: varastoiminen Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 Perustus kivi hirsi pelti hyvä tyypillinen edustaja Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 61 (66)

62 3. Ulkorakennus Käyttötarkoitus ennen: mahdollisesti saunarakennus Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 neliö Perustus - hirsi pelti hyvä 127. Onnela Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 3 Onnela sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 länsipuolella, Myllymäentien varressa. Tila on jäänyt autioksi, siihen kuuluvia rakennuksia ovat: päärakennus, sekä kaksi talousrakennusta. 62 (66)

63 1. Päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään varastokäytössä Rakennusajankohta: 1940-luvulla 21 Kerrosluku 1 1/2 Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus huopa tyydyttävä Rakennuksessa on räystäslinjan alle ulottuva avokuisti. Ulko-ovi on uusittu. Historia: Rakennus on peruskorjattu 1960-luvulla. 23 tyypillinen edustaja. Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 2. Talousrakennus 3. Talousrakennus 23 Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, (66)

64 133. Korpela Kiinteistötunnus: Rakennusten lukumäärä: 6 Korpela sijaitsee Keuruun Suolahden kylässä, maantien 621 länsipuolella, metsäaukiolla Myllymäentien varressa. Tila on jäänyt autioksi. Vanhaa rakennuskantaa on pihapiirissä jäljellä entinen päärakennus, lato sekä vanha ulkorakennus. Uudisrakennukset: uusi päärakennus, navetta sekä autotalli laskevat pihapiirin kokonaisarvoa. 1. Entinen päärakennus Käyttötarkoitus: ennen asuminen, nykyään autio Rakennusajankohta: 1900-luvun alku Kerrosluku 1 1/2 Perustus - peiterimoitettu pystylaudoitus konesaumattu pelti tyydyttävä tyypillinen edustaja. Mahdollisia korjaus- ja muutostoimenpiteitä tehdessä tulisi ottaa huomioon rakennusperinteisten arvojen säilyttäminen. 64 (66)

65 2. Uusi päärakennus 3. Autotalli 4. Navetta 5. Vanha ulkorakennus 6. Lato 5. LÄHTEET Painetut lähteet: Kotiseutumme Keuruu-Multia-Saarijärvi 2001, Oy Arkmedia Ab Vaasa, Internet-lähteet: (66)

66 Painamattomat lähteet: Kiinteistöjen omistajien haastattelut, kesä LIITTEET Kohdekartat 3 kpl. Rakennus- ja maisemakuvat: Ramboll Finland Oy Kohteiden sijaintikarttakuvat: Maanmittauslaitos 66 (66)

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja ÄHTÄRIN KAUPUNKI Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014 VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKANNAN SELVITYS Tarkastus 1.9.2012 Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014

Lisätiedot

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA

VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja MULTIAN KUNTA Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014 VT18 JA MT621 OSAYLEISKAAVA RAKENNUSKANNAN SELVITYS Tarkastus 1.9.2012 Päivämäärä 1.9.2012, tark. 24.6.2014 Laatija

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

PIRTTIKOSKEN RANTAOSAYLEISKAAVA

PIRTTIKOSKEN RANTAOSAYLEISKAAVA PIRTTIKOSKEN RANTAOSAYLEISKAAVA PAIKALLISESTI ARVOKKAIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN TARKISTUSINVENTOINTI 2018 Arvoluokitus Suositusten värikoodit R = rakennushistoriallinen = Suositellaan suojeltavan kaavassa

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus n keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Säntintien varrella koivukuja Pihapiirin ulkopuolella sijaitsee riihikartano karjarakennus maakellari hirsirunkoinen

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

Uusikaupunki (895) Kukkainen (483) Koivuniem

Uusikaupunki (895) Kukkainen (483) Koivuniem Uusikaupunki (895) Kukkainen (483) Koivuniem 895-483-0001-0051 1 001 Torppa 002 Vaja Postinumero: Postitoimipaikka: Historia ja ympäristö Aluetyyppi: Historiallinen tilatyyppi: Asutushistoria: Lähiympäristö:

Lisätiedot

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 4E 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet 1 Virttaan asemakaava Liite 2 Kyläalueen kuvaus Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet Sr- ja/tai /s-merkityt kohteet ovat luokitukseltaan paikallisesti

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE 2 HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 20.2.2019 Osayleiskaavan alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön alueita tai yksittäisiä rakennuksia. Osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö kaupunginhallitus 21.6.2011 26.4.2011 Lasse Majuri vs. kaavoituspäällikkö RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus 11. Kesäranta 684-403-1-50 1 Tila on perustettu 1940-luvun puolivälissä kesänviettopaikaksi.

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMASEVITYS. Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys

LAIHIAN KUNTA KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMASEVITYS. Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys Päivämäärä 20.9.2012 LAIHIAN KUNTA KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMASEVITYS Tarkastus 1.11.2012 Päivämäärä 16/10/2012 Laatija

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri 1 VALTAALAN, ORISMALAN JA NAPUENKYLÄN VANHAN RAKENNUSKANNAN ARVOTUSLUONNOS v. 2002 RAKENNUSKANNAN ARVOTUS/ KAJ HÖGLUND, POHJANMAAN MUSEO JA TIINA LEHTISAARI, INVENTOIJA 29.05.2007 määrä 1 1953 1+1 Jälleenrakennusajan

Lisätiedot

KIURUVEDEN RAUTATIEASEMA

KIURUVEDEN RAUTATIEASEMA SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Itä - Suomi 3. Kohde 2. Kunta Kiuruvesi KIURUVEDEN RAUTATIEASEMA 4. Kylä/rekisterinumero 263-871-0002-0001 Kiuruveden

Lisätiedot

Paltamon kunta Oulujärven rantayleiskaava 22.4.2008. Suojeltavat rakennukset ja pihapiirit

Paltamon kunta Oulujärven rantayleiskaava 22.4.2008. Suojeltavat rakennukset ja pihapiirit Paltamon kunta Oulujärven rantayleiskaava.4.008 Suojeltavat rakennukset ja pihapiirit Suojeltaviksi rakennuksiksi tai pihapiireiksi (sr) on kaavassa merkitty seuraavat rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti

Lisätiedot

Rakennushistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet, jotka osayleiskaavalla osoitetaan suojeltaviksi kohteiksi

Rakennushistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet, jotka osayleiskaavalla osoitetaan suojeltaviksi kohteiksi LIITE 14, ARVOKKAAT RAKENNUKSET, ARVOTTAMISPERUSTEET Rakennushistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet, jotka osayleiskaavalla osoitetaan Rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin

Lisätiedot

2. Kohde Iisalmen sairaalan asuinrivitalo, R2. 5. Kohdetyyppi

2. Kohde Iisalmen sairaalan asuinrivitalo, R2. 5. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Kunta Iisalmi 4. Kiinteistötunnus 140-1-36-1-3 6. Koordinaatit 7. Osoite 9. RAKENNUKSEN KUVAUS Riistakatu 23 2. Kohde Iisalmen

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 3A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 15 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön maastokäynti

Kulttuuriympäristön maastokäynti FCG Finnish Consulting Group Oy Laukon kartano LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA Kulttuuriympäristön maastokäynti 303461-15872 26.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kulttuuriympäristön

Lisätiedot

Erityispiirteet säilytetty alkuperäisasussaan, kansallisromanttisessa tyylissä 8. Kuvat

Erityispiirteet säilytetty alkuperäisasussaan, kansallisromanttisessa tyylissä 8. Kuvat 1 Meijeri 7. Rakennuksen kuvaus Vanha meijeri Nykyinen käyttö Ei käytössä Alkuperäinen käyttö Meijeri Rakentamisaika 1907 Kerrosluku 2 Kivijalka luonnonkivi/betoni Runko luonnonkivi Katemateriaali pelti

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

Uusikaupunki (895) Lokala (508) Niemi 895-508-0002-0021

Uusikaupunki (895) Lokala (508) Niemi 895-508-0002-0021 Lokala (508) Niemi 895-508-0002-002 2 00 Muu asuinrakennus 002 Seurakuntatalo Osoite: Historia ja ympäristö Aluetyyppi: Historiallinen tilatyyppi: Lähiympäristö: Pihapiiri: Other history: Kulttuurihistorialliset

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö asemakaavoituksen edellytyksistä korttelissa 8093

Lausuntopyyntö asemakaavoituksen edellytyksistä korttelissa 8093 YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus Lausuntopyyntö 7.11.2016 Pohjois-Pohjanmaan museo Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lausuntopyyntö asemakaavoituksen edellytyksistä korttelissa 8093 Kempeleen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012

SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012 SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012 Peruskartta vuodelta 1966 JOHDANTO Tehtävä ja työskentelymenetelmät Kulttuurihistoriallinen inventointi tehtiin yleiskaavoituksen pohjaksi

Lisätiedot

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. Kohdetyyppi asuintontti SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde 2. Kunta Kristiinankaupunki Tila 1:93 4. Kylä/rekisterinumero Dagsmark / 1:93 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

MUSEOVIRASTO 1 SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO 1 SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 2. Kunta Kristiinankaupunki 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo Lapväärtti / 4:43 Holmberg 3. Kohde

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KULTTUURI JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

KULTTUURI JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 1 KULTTUURI JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS (LYHENNELMÄ) SELVITYKSEN RAKENNUS JA MILJÖÖKOHTEET Pekka Piiparinen 2011 SISÄLLYSLUETTELO: Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennuskohteet

Lisätiedot

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista 1. Asuintonttien rakennukset 1-519 135 k-m² (tieto citygisistä) 1964 Kuvat eteläisestä julkisivusta ja huoltotiestä,

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014

Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014 5.12.2014 Oriveden rantaosayleiskaava, Rääkkylän kunnan rakennusinventoinnin tarkistus 2014 Marraskuussa

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/sa/sa_kohde_tiedoteraportti.aspx?kohde_id=206442 Page 1 of 3 Rauman Lyseo, 684-2-203-1 Kuvausaika: 26.3.2013 Kuvausaika: 26.3.2013 Kuvausaika: 26.3.2013 https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/sa/sa_kohde_tiedoteraportti.aspx?kohde_id=206442

Lisätiedot

RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAAHE - MIKONKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA RAKENNUSINVENTOINTI 04.04.2006 RAPORTTILIITE 30.06.2005 RAAHEN KAUPUNKI 2005 RAKENNUSINVENTOINTI 07.09.2004, 03.03.2005 2(7) ALUE 1 1. Kalamaja/varasto b = 62/1

Lisätiedot

2. Kohde RANTALAN PAPPILA JA MAASEURAKUNNAN VIRASTO- JA ASUINTALO. 5. Kohdetyyppi

2. Kohde RANTALAN PAPPILA JA MAASEURAKUNNAN VIRASTO- JA ASUINTALO. 5. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Kunta Iisalmi 2. Kohde RANTALAN PAPPILA JA MAASEURAKUNNAN VIRASTO- JA ASUINTALO 3. Numero 204 4. Kiinteistötunnus 140-407-18-339

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

/4

/4 -895-005-0007-006 /4 Uusikaupunki (895) Kaupunginosa V (005) 895-005-0007-006 00 Muu asuinrakennus Osoite: Historia ja ympäristö Aluetyyppi: Historiallinen tilatyyppi: Asutushistoria: Lähiympäristö: Pihapiiri:

Lisätiedot

Soturikylä Rakennettiin lahjoitusvaroin 1941-45 ruotsinkielisille sotainvalideille 18 pientä omakotitaloa: 1 upseerinasunto 1 yhteistila: kirjasto, sauna 14 tyyppitaloa Metsäkoto2 7,2 x 8,4 m 60,5 km²

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen

Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Historialliset rakennukset ja kehittyvä kaupunkikuva - Espoon rakennusperinnön vaaliminen Espoon kaupunginmuseo Tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue 3.11.2015 2 Rakennuskannan ikä Suomessa 2010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Lukkarinmäen (12) kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA

Rakennustapaohjeet. Päivitys 15.12.2015 NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA NAAPURINVAARAN YLEISKAAVA Rakennustapaohjeet Statukset, jotka vaikuttavat rakentamiseen: Valtakunnallisesti arvokas maisema alue. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Seudullisesti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kohderaportti

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kohderaportti Page 1 of 2 laaja kohderaportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjanmaan inventointi, EPO Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) AHONRANTA Ahonrannan tilan päärakennus

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010. Löytäne mainitaan keskiaikaisissa lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1422.

Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010. Löytäne mainitaan keskiaikaisissa lähteissä ensimmäisen kerran vuonna 1422. LÖYTÄNEENTIEN JA LADVONTIEN YMPÄRISTÖN RAKENNUSTEN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Varsinais-Suomen maakuntamuseo/jaana Salmi/Paula Saarento 31.5.2010 LÖYTÄNE Löytäne mainitaan keskiaikaisissa lähteissä

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

Muukonniemen koulu, liikuntasali-, sauna- ja talousrakennus

Muukonniemen koulu, liikuntasali-, sauna- ja talousrakennus 1 (12) Muukonniemen koulu, liikuntasali-, sauna- ja talousrakennus Pääty etelään, julkisivu pihalle Julkisivu pihalle 2 (12) Liikuntasalirakennus Liikuntasalirakennus, etelään 3 (12) Saunarakennus Talousrakennus

Lisätiedot

asutushistoria, sosiaalihistoria maisemallisesti keskeinen sijainti

asutushistoria, sosiaalihistoria maisemallisesti keskeinen sijainti 2. LEHTINEN KIINTEISTÖLOMAKE Kaupunginosa / kylä Stormi Kiinteistö id 2 Kunta Sastamala Kiinteistötunnus 2-11 / Lehtinen Osoite Soukontie Alue Aluetyyppi mäkitupa-alue Peruskartta Kohdetyyppi asuinrakennus

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 1.3. Kunta Hamina 1.4. Pinta-ala noin 300 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit [tekijä, vuosi,

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy

Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Raporttisarja osa 4, OSAYLEISKAAVA Suunnittelukeskus Oy Kittilän kunta Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 80 Suunnittelukeskus Oy 25.2.2008 SR-7 3418282, 7538753 Hanhivaara 4:17 1930-l Alkuperäinen, pieteetillä entisöity päärakennus

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Pyhännän kirkonkylän yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys

Pyhännän kirkonkylän yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys 30.10.2017 Pyhännän kirkonkylän yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys Kulttuuriympäristöselvitys on laadittu yleiskaavatasoisena selvityksenä alueen paikallisesti arvokkaiden rakennuskohteiden ja kulttuuriympäristöjen

Lisätiedot

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan

3.1 Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan L: Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan Seuraavat muutokset tehty hyväksyttyyn ( 16.9.2014 91 Rakennus- ja ympäristölautakunta ) rakennusjärjestysluonnokseen 16.9.2014: L = hyväksytty luonnos 16.9.2014 E = hyväksytty ehdotus 24.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 2015

NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI NIEMELÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 2015 RAKENTAMISTAPAOHJEITA MAASEUDULLE Kuva: ARKKITEHTIASEMA OY R A K E N T A M I S T A P A O H J E I T A M A A S E U D U L L E POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ

SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ RANTALAN PAPPILAN ALUE SELVITYS RANTALAN PAPPILAN ALUEEN MAANKÄYTÖN EDELLYTYKSISTÄ 1 1. Kaavatilanne 1.1 Maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu YM:ssä 7.12.2011. Terveyskampuksen

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 274 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 275 Taivallahden-Löytänän kulttuurimaisema Järvenpää Paksula 1) Historiallisesti

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.Kohdetyyppi

5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde 2. Kunta Kristiinankaupunki 5:197 4. Kylä/rekisterinumero Dagsmark / 5:197 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com

Nettihuutokauppa 3.8.2016 klo 13:00 saakka internetosoitteessa www.huutokaupat.com ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 15.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi OMAKOTITALO

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI

KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI KESÄRANNAN ALUEINVENTOINTI KESÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Pikku-Keskuskarin, Sonninnokan ja Tiironnokan alueet Kuva 1 suunnittelualueen rajaus opaskartalla Suunnittelualue Asemakaavan suunnittelualue

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat

Lisätiedot