Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +"

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai lauantai Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + (poissa käsiteltäessä kohtaa 21) Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: 1-28 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Maria Pietikäinen pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 1/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi SPR:n uuden viestintäjohtajan Ilpo Kiiskisen. Lisäksi puheenjohtaja antoi hallituksen jäsenille selvityksen syksyn aikana tekemistään vierailusta piireihin (kuusi piiriä käyty, helmikuussa Oulun piiri) ja ulkomaille (Geneve, Tukholma) sekä vierailujen aikana saadusta palautteesta. Puheenjohtaja osallistuu World Humanitarian Summit maailmankonferenssin valmisteluihin Budapestissa ja pohjoismaiden puheenjohtajien kokoukseen Kööpenhaminassa. 2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsästä. Päätös: Irmeli Metsäsen poissa ollessa valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maria Pietikäinen. 5 SUOMEN PUNAISEN RISTIN KANSAINVÄLISEN AVUN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kansainvälisen katastrofivalmiuden, pitkäjänteisen kehitysyhteistyön sekä ajankohtaisten ohjelmien tilanteesta. Keskustelun pohjaksi on valmisteltu

3 3 luonnos kansainvälisen avustustoiminnan linjaukseksi, joka tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sen seuraavassa kokouksessa maaliskuussa 2015 (liite 5). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan tilanteesta ja tavoitteista sekä alustavan keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan linjauksesta. Hallitus päättää seurata meneillään olevia kansainvälisen avun ohjelmia säännöllisesti kokouksissaan. Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestön kansainvälisen avun tilanteesta, tavoitteista sekä alustavasta luonnoksesta kansainvälisen avun linjaukseksi. Esityksessä tuotiin esille erityisesti kehitysyhteistyön kasvanut merkitys sekä sitä, että myös katastrofiapua annettaessa SPR korostaa pitkäjänteistä ja tarvittaessa pitkäkestoista työtä. SPR:n rooli on kansainvälisestikin merkittävä paitsi rahoittajana ja Suomen tuen kanavoijana, myös avustustyöntekijöiden kouluttajana ja lähettäjänä, vaateavun antajana sekä suurien nopean avun yksiköiden lähettäjänä. Hallitus saa huhtikuussa 2015 tiivistetyn ajankohtaiskatsauksen kansainvälisen avun tilanteesta. Kansainvälisistä ohjelmista ja avustusoperaatioista raportoidaan hallitukselle jatkossa pääsihteerin tilannekatsauksen yhteydessä kolme kertaa vuodessa kootusti ja nostamalla ajankohtaisia ohjelmia ja operaatioita tarpeen mukaan näkyviin. Hallitus kävi alustavan keskustelun kansainvälisen avun linjauksesta ja siinä määritellyistä tavoitteista. Keskustelun pohjalta viimeistelty linjaus annetaan hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa KOTIMAAN VALMIUDEN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kotimaan valmiuden tilanteesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Esitellään kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kotimaan valmiuden tilanteesta ja tavoitteista. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen kotimaan valmiuden tilasta. SPR:n valmius muodostuu kotimaan ja kansainvälisen avun valmiudesta. Valmiuden ylläpitäminen edellyttää tietojen ja taitojen käyttöä normaalitilassa, jotta niiden käyttökyky säilyy korkeana. Valmiuden kokonaisuus on monitahoinen: katastrofivalmius ja valmius auttaa onnettomuuksissa, ensihuolto ja ensiapu, henkinen tuki sekä varautuminen maahanmuuttoon. Viranomaisyhteistyössä korostuu sopimuksellisuus, yhteiset harjoitukset sekä yhteinen näkemys järjestöjen toiminnan täydentävyydestä. SPR:n koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on tärkeä verkosto, joka mahdollistaa järjestöjen koordinoidun tuen viranomaisille. Hallitus kävi esityksen pohjalta keskustelun ja korosti erityisesti, että toimivan valmiuden kannalta järjestöllä on oltava sekä vapaaehtoisia, joilla on korkea osaamistaso ja jotka tarvittaessa voivat kouluttaa ja johtaa

4 4 muita, että myös suuri määrä niitä, joilla on laaja-alainen taito antaa matalan kynnyksen apua ja jotka voidaan helposti ja nopeasti mobilisoida. Kyky toimia yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa on olennaista. Osastojen valmiussuunnitelmalla on suuri merkitys valmiuden ylläpitämisessä. 7 VUODEN 2014 TULOSENNUSTE Tausta: Vuoden 2014 osalta on laadittu alustava tulosennuste (liite 7). Vuoden 2014 kirjanpidon päättämiseen toimet ovat vielä kesken. Lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvityksen olennaisimmista eroista. Kontin tulosennusteen mukainen jakokelpoinen tulos tulee ylittämään budjetoidun tason. Piirien ja keskustoimiston tuotto-osuudet maksetaan budjetin mukaisina. Budjetin ylittävän määrän osalta on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. Budjetin ylittävä osuus maksetaan piirille ja keskustoimistolle vuodelle 2014 vahvistetun budjetin mukaisina suhteellisina osuuksina. 2. Ylijäämä siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahaston käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päättää, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuoden 2014 alustavasta tulosennusteesta sekä edellisen selvityksen jälkeen tapahtuneista muutoksista. Hallitus merkitsi keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päätti, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti (asetus SPR:n säännöistä 51). 8 KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET Tausta: SPR:n taloussäännön 19 :n 3. momentin mukaisesti kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilin käyttöoikeus. Liitteessä 8 on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (liite 8 mallina Tapiola Pankki Oy, vastaavat tehty myös Nordea Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, Helsingin Op, S-pankki, Svenska Handelsbanken

5 Ab, Nooa Säästöpankki ja Danske Bank). Veripalvelun hallitus vahvistaa Veripalvelua koskevat tilinkäyttöoikeudet järjestön hallituksen antaman delegointipäätöksen perusteella. 5 Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. 9 KESKUSTOIMISTON SAAMAT TESTAMENTIT VUONNA 2014 JA TESTAMENTEILLA SAADUN KIINTEÄN OMAISUUDEN TOTEUTUNEET KAUPPAHINNAT Tausta: Hallitukselle on koottu yhteenveto keskustoimiston saamista testamenteista vuonna 2014 (liite 9). Tilintarkastajan suositusten mukaan järjestön hallitukselle raportoidaan myös hallituksen antamilla valtuuksilla myytyjen, testamenteilla saadun kiinteän omaisuuden toteutuneet kauppahinnat. Päätösehdotus: Merkitään testamenttiasiat tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuonna 2014 saaduista testamenteista ja kävi keskustelun järjestön käytännöistä riitautettujen testamenttien suhteen. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 10 SOPIMUS MATKATOIMISTON KANSSA Tausta: Järjestön toiminta edellyttää paljon matkustamista niin kotimaassa kuin ulkomailla. SPR on jo pitkään käyttänyt Via Egencia (aikaisemmin Via Travelzon) nimistä matkatoimistoketjua, jolla on tiettyjä hinnoitteluetuja muihin järjestäjiin nähden. Muilta palveluiltaan matkatoimiston palvelut ovat kilpailukykyisiä. Veripalvelu käyttää toiminnassaan Carlson Wagonlit Travel matkatoimistoa, jonka kanssa sopimuksen on edellisen kerran neuvoteltu vuonna Veripalvelun selvitysten mukaan varteenotettavia matkatoimistoja on Suomessa vain muutama, joiden palvelut ovat hyvin samanlaisia. Matkatoimiston palvelumaksut ja sopimushinnat ovat vain pieni osa matkustuskustannuksista. Veripalvelu on keskittynyt itsevarausprosentin kasvattamiseen ja mahdollisimman aikaisin tehtäviin varauksiin, jotta matkaliput saadaan kustannustehokkaasti hankittua. Veripalvelu on tyytyväinen nykyiseen CWT-yhteistyöhön. Jatkossa Via Egencia yhteistyössä voimme tuoda palvelutuottajan uusia ratkaisuja käyttöömme ja parantaa myös itsevarausten osuutta onlinekanavan kautta. Tällä hetkellä se on 2 % varauksista, mutta parhaimmillaan se voisi olla 10 15%:n luokkaa. Päätösehdotus: Hallitus päättää, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset.

6 Päätös: Hallitus päätti, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus, ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN AVUSTUSANOMUS JA MALLI TALOUDELLISEN LISÄTUEN HAKEMISEKSI Tausta: Yleinen taloustilanne on jatkunut vaikeana jo pitkään. Tämä näkyy myös SPR:n toiminnassa. Eri ennustelaitosten laatimat talousennusteet lähtevät siitä, että talouskasvu pitemmälläkin aikavälillä olisi vaatimatonta Suomen osalta. Tämän vuoksi järjestön taloussuunnittelun lähtökohta on, että uutta tulorahoitusta on vaikea aikaansaada ja nykyisillä resursseilla on tultava toimeen. Toimintaa on tehostettava erityisesti toimintatapoja uudistamalla siellä, missä se on mahdollista. SPR:n Kaakkois-Suomen piirin talous on rakenteellisessa epätasapainossa. Iso alijäämä sisältää jo kahden piiritoimiston tehtävän täyttämättä jättämisen ja talousarvion mukaiset keskustoimiston avustukset piirille. Koska piirien taloustilanne on yleisesti heikentynyt, keskustoimisto on valmistellut Kaakkois-Suomen piirin kokemusten pohjalta mallia, jonka perusteella taloustilanne piireissä jatkossa voidaan analysoida, määritellä tarvittavat muutostoimenpiteet ja tarvittaessa hakea tilanteen korjaamiseksi tukea keskustoimistolta. Mallin tavoitteena on laatia piirin koko toiminnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen perustuva analyysi, johon perustuen mahdollisista tukitarpeista voidaan tehdä hakemus pääsihteerille käsiteltäväksi järjestön hallituksessa. Liite 11. Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta. Hallitus päättää, että piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla. Hallitus käy keskustelun analyysimallin periaatteista. Hallitus päättää, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Päätös: Hallitus kävi keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta sekä analyysimallin periaatteista. Hallitus korosti, että väliaikaisten toimien lisäksi taloudellinen tilanne on pyrittävä korjaamaan pysyväluontoisesti ja tarvittaessa rakenteellisin uudistuksin. Hallitus päätti, että Kaakkois-Suomen piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin yhdessä Kaakkois-Suomen piirin kanssa valmistelemaan konkreettisen ohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosille Hallitus päätti, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Hallitus korosti, että sellaisten piirien tilannetta, joilla tiedetään olevan taloudellisia

7 7 ongelmia, tulisi pyrkiä analysoimaan tilanteensa etupainotteisesti niin, ettei niiden taloustilanne pääse liian vaikeaksi. Puheenjohtaja tutustuu yhdessä talousjohtajan ja kotimaantoimintojen johtajan kanssa piirin tilanteeseen paikan päällä Kouvolassa huhtikuussa. 12 SÄÄNTÖUUDISTUKSEN TOTEUTTAMINEN Tausta: Yleiskokous 2011 antoi hallituksen tehtäväksi SPR:n sääntöjen uudistamisen. Hallituksen perustama johtamisjärjestelmätyöryhmä teki hallitukselle esityksen, jonka mukaan tuolla yleiskokouskaudella asetusuudistusta ei tehdä, vaan painopiste on toimintamallien ja hallintotavan kehittämisessä. Yleiskokouskaudella nostettiin esille toimintakulttuurin kehittäminen yhteisen hyvän perusteella, yhtenäistettiin tilintarkastustoiminta, vahvistettiin valvontatoimintaa sekä vahvistettiin SPR:n hallituksen tarkastusvaliokunnan roolia SPR:n piirien (pois lukien Ahvenanmaan piiri) ja nk. suurten osastojen talouden ja toiminnan valvonnassa. SPR:n yleiskokous Turussa vuonna 2014 uusi päätöksen SPR:iä koskevien sääntöjen muuttamiseksi. Tavoitteena on periaatteellinen ja pysyvä asetusmuutos. Hallitukselle esitetään sääntöuudistusmuutoksen prosessia siten, että vuoden 2015 aikana käydään laaja järjestökeskustelu sääntöuudistukselle asetettavista tavoitteista: Minkälaisen Punaisen Ristin rakennamme? (liite 12). Tässä yhteydessä pohditaan myös laajemmin vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta ja jäsenyyttä (ks. esityslistan kohta 13). Keskustelussa hyödynnetään sähköisiä viestimiä, aikataulussa olevia tilaisuuksia (piirien vuosikokoukset, puheenjohtajatapaamiset, seminaarit jne.). Tähän liittyen hallitus päättää OCAC-itsearvioinnin (Organisational Capacity Assessment Certification) tekemisestä vuoden 2015 aikana. Yhteistyössä järjestötoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa arvioidaan voimassa olevan asetuksen tekniset muutostarpeet. Voimassa oleva asetus toimitetaan myös Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton ja Kansainvälisen Punaisen Ristin Komitean yhteisen työryhmän (Joint Comission) arvioitavaksi. Liiton jäsenyys edellyttää, että kansallisella yhdistyksellä on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hyväksymät säännöt. Myös uuden esityksen tulee olla yhteisen työryhmän hyväksymä. Suomen Punainen Risti kuuluu sisäministeriön hallinnonalaan ja säännöt annetaan asetuksella. Ministeriön kanssa käydään keskustelu asetuksen muutoksen aikataulusta; yleiskokouksen ajankohta mahdollistaa asetuksen voimaantulon alkaen. Järjestökeskustelun ja teknisen arvioinnin jälkeen valmistellaan sääntöehdotus järjestökäsittelyyn vuoden 2017 Helsingissä pidettävää yleiskokousta varten. Hallitus muodostaa sääntöuudistusprosessin ohjausryhmän. Päätösehdotus: Hallitus päättää aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyy muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päättää toteuttaa järjestön itsearvioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä.

8 Päätös: Hallitus kuuli esityksen sääntöuudistuksen prosessista sekä Veripalvelun roolista järjestön toiminnan osana. Hallitus keskusteli prosessin yksityiskohdista ja erityisesti piirien ja osastojen kuulemisen käytännön toteuttamisesta ja aikataulusta. Ensimmäinen kuulemiskierros on tarkoitus toteuttaa heti prosessin alkuvaiheessa keväällä 2015; kaikkiaan järjestökentän kuulemiskierroksia järjestetään kolme. Korostettiin, että kaikki esille tulevat muutosehdotukset eivät välttämättä vaadi sääntömuutosta, vaan edellyttävät toimintakulttuurin muutosta. Hallitus päätti sääntöuudistuksen yhteydessä linjata SPR:n omistajapolitiikkaa. Hallitus käy asiasta keskustelun ensimmäisessä varsinaisessa sääntöuudistuksen sisältöä koskevassa kokouksessaan elokuussa Hallitus päätti aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyi muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päätti toteuttaa järjestön itsearvioinnin ja sertifioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAISUUS JA JÄSENYYS Tausta: SPR:n toimintalinjauksen onnistumisen yhtenä indikaattorina on vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen. Ohjelmien toteuttaminen ja avun perillemenon varmistaminen edellyttää, että Punaisen Ristin paikallistoiminta on avointa kaikille järjestön periaatteet hyväksyville ihmisille. Eri tavoin säännöllisesti Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat jäsenet, vapaaehtoiset, säännölliset ja kuukausilahjoittajat ja verenluovuttajat. Kaikki SPR:n vapaaehtoiset tai säännöllisesti lahjoittavat eivät ole järjestön jäseniä. Vapaaehtoislinjauksessa kehotetaan kutsumaan vapaaehtoiset aktiivisesti Punaisen Ristin jäseneksi. SPR:n toiminnan yhtenä vaikuttavuuden mittarina pidetään niiden ihmisten määrää, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja ovat järjestön jäseniä. Jäsenmäärä SPR:ssä on laskeva; uusien jäsenmaksun maksavien jäsenten määrä on vähäisempi kuin jäsenmaksunsa eri syistä maksamatta jättävien ihmisten määrä. Jäsenmäärän lasku ei ole väistämätön kehitys, monien järjestöjen jäsenmäärä ja vapaaehtoisten määrä on kasvava. SPR:ssä päätöksentekoon, luottamuselimiin osallistuminen sekä palkitsemisjärjestelmä perustuvat jäsenyyteen. Edellisellä yleiskokouskaudella SPR:n hallituksen jäsen- ja vapaaehtoisvaliokunta käsitteli laajasti jäsen- ja vapaaehtoisperusteita SPR:ssä. Osana sääntöuudistusta voidaan käsitellä myös kysymystä jäsenyydestä ja vapaaehtoisena osallistumisesta. Tavoitteena on arvioida uudelleen ja selkiyttää jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden määritelmät Punaisessa Ristissä. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun jäsenyydestä ja vapaaehtoisuudesta Punaisessa Ristissä sekä tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Hallitus asettaa

9 valmistelua varten oman työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. 9 Päätös: Puheenjohtaja selosti piirikäynneillä kokoamiaan vaikutteita vapaaehtoistoiminnan ja jäsenyyden suhteesta ml. kysymys vapaaehtoisten palkitsemisesta. Hallitus kävi keskustelun tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Keskustelussa arvioitiin jäsenten ja vapaaehtoisten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä eri ryhmien palkitsemista ja roolia järjestössä. Voimassa olevan vapaaehtoislinjauksen mukaisesti SPR:n vapaaehtoisia rohkaistaan aktiivisesti liittymään SPR:n jäseniksi. Sääntöuudistuksen keskeisistä kysymyksistä on jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden uudelleen määrittely ja arvostaminen; jäsenyys ei ole ainoastaan varainhankinnallinen kysymys, vaan se on tärkeä osa Punaisen Ristin arvojen toteuttamista, omistajuutta ja osallisuutta päätöksentekoon järjestön kaikilla tasoilla. Hallitus päätti asettaa jäsenyyttä ja vapaaehtoisuutta käsittelevän ja sääntöuudistuksen valmistelua varten työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Hallitus kävi myös keskustelun järjestön huomionosoitusohjeiden tulkinnasta ja aktiivisten vapaaehtoisten palkitsemista. Perinteisten huomionosoitusten (ansiomerkkien ja -mitalien) lisäksi tulisi löytää uusia, ihmisten erilaiset motiivit ja kiinnostuksenaiheet huomioon ottavia tapoja palkita järjestöaktiivit. Hallitus päätti, että pääsihteeri ohjaa osastoja ja piirejä palkitsemaan ansiomerkeillä ja huomionosoituksilla myös sellaisia aktiivisia vapaaehtoisia, jotka eivät ole jäseniä. 14 KOTIMAAN AVUN OHJEET Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden kotimaan avun ohjeen. Tämän jälkeen ohjeeseen on tehty keräysten järjestämisen osalta tekninen korjaus yksittäisen henkilön tai perheen hyväksi tehtävien keräysten järjestämisen osalta. Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen keräyslupa ei salli näiden keräysten järjestämistä. Sen sijaan osastoilla on rahankeräyslain mukainen mahdollisuus hakea keräykselle lupaa poliisilaitokselta. Näitä keräyksiä ei edelleenkään suositella. Lisäksi ohjeen kieliasua on parannettu (liite 14). Päätösehdotus: Merkitään korjattu ohje tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen tehdyistä muutoksista ja merkitsi ne tiedoksi. Kotimaan avun ohjeet jaetaan piireille ja osastoille.

10 15 VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 10 Tausta: EU:n Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa (Fund for European Aid to the Most Deprived, FAED) on Suomen osalta valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Maaseutuvirastossa, ja mukana valmistelussa on ollut niitä organisaatioita, jotka edellisellä EU-ohjelmakaudella toteuttivat ruoka-apua Suomessa. Niin viranomaisten kuin kumppaniorganisaatioiden toive on ollut yksi kansallinen ohjelma, jota viranomaiset hallinnoivat. SPR ei ole aiemmin ollut ohjelman kumppaniorganisaatio. Muutama SPR:n osasto eri puolilla maata on jakanut ruoka-apua vähävaraisille ja niistä saadut kokemukset ovat olleet positiivisia. SPR:n keskitetty osallistuminen ohjelmaan kumppaniorganisaationa mahdollistaisi toiminnan yhtenäisen laajentamisen valtakunnallisesti. Ohjelmasta ei jaeta hallintokulukorvauksia kumppaniorganisaatiolle, mistä johtuen ruuan mahdollisesta varastoinnista sekä muista liitännäistoimista aiheutuu kuluja, joita ei ohjelman puitteissa korvata (liite 15). Päätösehdotus: Hallitus päättää, että SPR hakee vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Päätös: Hallitus päätti, että SPR liittyy vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuutti pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Vähävaraisten avun toimenpideohjelma on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla vahavaraisten_avun_toimenpideohjelma_ LIITON ALUEELLISEN KONFERENSSIN SEURANTA Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton Euroopan alueellinen konferenssi järjestettiin Italiassa kesäkuussa Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin päätöslauselma kansallisten yhdistysten vaikuttamis- ja sidosryhmätyön edistämiseksi ja kehittämiseksi, nk. Florence call for action. Hallitukselle raportoidaan päätöslauselman suositusten huomioimisesta Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelmassa vuosille 2015 (liite 16). Päätösehdotus: Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. Suurin osa päätöslauselman suosituksista on jo joko sisällytetty tavoitteina toimintasuunnitelmaan tai

11 11 niitä toteutetaan muutoin käytännössä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan hallituksessa säännöllisesti. 17 LIITON NUORISOSTRATEGIA (YOUTH ENGAGEMENT STRATEGY) Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton nuorisostrategia hyväksyttiin vuonna 2013 liiton yleiskokouksessa. Hallitukselle annetaan raportti strategian toteutumisesta Suomen Punaisen Ristin toiminnassa (liite 17). Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu raportti tiedoksi. SPR:n nuorisotoiminnan tavoitteet sekä nuorten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon vastaavat pääsääntöisesti liiton strategiaa. Nuorisotoimikunta seuraa strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista jatkossa. 18 ALOITE HALLINTOTAVAN KEHITTÄMISESTÄ Tausta: Jarno Laivola, Petri Raita ja Mika Vilpo ovat tehneet hallitukselle aloitteen hallituksen sekä järjestön muiden yksiköiden hallintotavan kehittämisestä avoimemmaksi (liite 18). Aloitteessa on esitetty, että 1) Hallitus julkaisee pöytäkirjojen lisäksi kaikki ei-salaiset liitteet, tai vaihtoehtoisesti, että pöytäkirjaan kirjataan päätöksen keskeinen sisältö; 2) Hallitus julkaisee jatkossa pöytäkirjasta skannaamattoman PDF-version; 3) Hallitus julkaisee ohjeen ei-julkisista ja salaisista asioista; ja 4) Hallitus kannustaa muita järjestöyksiköitä toimimaan vastaavalla tavalla omien asiakirjojensa kanssa. Päätösehdotus: Hallitus kiittää Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Vaikka järjestöjen luottamuselinten pöytäkirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia, hallitus kannattaa päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Hallitus myös kannattaa pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, eijulkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä Päätös: Hallitus kiitti Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Hallitus kannatti päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja päätti kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Mikäli liitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan julkaista, pöytäkirjoihin lisätään tieto siitä, mistä liite on saatavissa. Muista asioista pyritään tuomaan

12 12 pöytäkirjoissa esille pääpiirteet. Hallitus myös kannatti pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, ei-julkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä ALOITE SINISTEN LIIVIEN KÄYTÖSTÄ PÄIVYSTYKSESSÄ Tausta: SPR:n Hämeen piirin hallitus on pyytänyt SPR:n hallitukselta päätöstä SPR:n päihdetyöntekijöiden päivystysliivien palauttamisesta sinisiksi. Tavoitteena on näkyä päihdevapaaehtoisina ja erottua ensiapupäivystäjistä (liite 19). Vapaaehtoiset päihdetyöntekijät tekevät työtä ensiavun tapaan punaisissa liiveissä. Pari vuotta sitten heillä oli siniset liivit. Viesti päihdetyössä vapaaehtoisilta on, että heidät sekoitetaan ensiapupäivystäjiin. Nuorten vuosikokous esitti tukevansa Hämeen piirin esitystä liivien värin vaihtamisesta takaisin siniseksi. Päätösehdotus: Hallitus pitää tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystysja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. Kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rinta- sekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa. SPR:n hallitus ei päätä palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen ja kävi keskustelun olemassa olevasta käytännöstä sekä sen eduista ja haitoista. Hallitus totesi, että järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystys- ja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Hallitus piti tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Lisäksi hallitus piti tärkeänä, että kaikille vapaaehtoisille tarjotaan tarvittaessa mahdollisuus hankkia ensiavun ja hätäensiavun perustiedot, jotta mahdollisimman moni järjestön toimija kykenee tarjoamaan kiireellisintä ensiapua. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. SPR:n hallitus ei päättänyt palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Lisäksi kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rintasekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa.

13 Hallituksen varapuheenjohtaja Henri Backman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnan, Konttien johtokunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, nuorten turvatalojen johtokunnan sekä nuorisotoimikunnan viimeaikaisista kokouksista. Kaikkien johto- ja valiokuntien toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 21 HUOMIONOSOITUKSET Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (liite 21). Hallituksen jäsen Hannu Harri ei esteellisenä osallistunut kohdan 21 käsittelyyn Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit Tausta: Määräajassa on esitetty 37 ansiomerkkianomusta. Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 37 ansiomerkkianomusta. Päätös: Hallitus hyväksyi 37 ansiomerkkihakemusta Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit Tausta: Määräajassa on esitetty 145 pronssista, 52 hopeista sekä 43 kultaista ansiomitalianomusta. Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi. Päätös: Hallitus hyväksyi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

14 22 KEVÄÄN KAMPANJAT 14 Tausta: Punaisen Ristin vuosikalenteriin kuuluvat keväällä 2015 Ystävänpäivä 14.2, Rasismin vastainen viikko sekä Punaisen Ristin viikko Esitellään kunkin kampanjan pääteema sekä tavoite. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin esitys Ystävänpäivän 14.2, Rasismin vastaisen viikon sekä Punaisen Ristin viikon kampanjoista. Kaikkien kampanjoiden tavoitteet ovat realistisia ja materiaali on jaettu/jaetaan osastoille hyvissä ajoin. Lisäksi tarkoituksena on tehdä järjestöstä mielikuvatutkimus. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 23 SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola. Säätiö muutti keväällä sääntöjään lakkauttamalla hallintoneuvoston. Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. Päätös: Päätettiin, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. 24 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus, jossa käsiteltiin Tsunami 10 vuotta sekä Vain Elämää -ohjelmia, Hyvä Joulumieli-kampanjaa, rahapelijärjestelmään esitettyjä muutoksia, rahankeräyslakiin esitettyjen muutosten tilannetta, liiton sääntöuudistusta ja liiton pääsihteerin ajatuksia järjestön uudistamisesta, liiton Everyone counts - tilastoraporttia (saatavissa osoitteessa sekä Land Roverin kanssa suunniteltua yhteistyöstä. Keskusteltiin erityisesti syksyn ohjelmien ja kampanjoiden antamasta näkyvyydestä ja hyvin saavutetuista tavoitteista.

15 25 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirjat 9-10/14 oheisena (liite ) - Valtuuston syksyn 2014 pöytäkirja oheisena (liite ) - Konttijohtokunnan pöytäkirja 3/14 oheisena (liite ) 25.2 Sijoitustoiminnan raportti jaettiin kokouksessa (liite 25.2) 25.3 Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 25.3) Merkittiin saadut liitteet vastaanotetuiksi. 26 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Puheenjohtaja esitti järjestön internetsivuille tarpeellisia muutoksia. 27 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous : - Tilinpäätös ja toimintakertomus, ensimmäinen versio - Sijoitustoiminnan tulos - Varainhankinnan tulos Varainhoitajien raportti - Raha-automaattiyhdistyksen päätökset - Palautejärjestelmän prosessi - Kansainvälisen avun linjaus - Vapaaehtois- ja jäsenyystyöryhmän perustaminen - Itsearviointi- ja sertifikaatioryhmän perustaminen Hallituksen tilinpäätöskokous pidetään Kokousaikaa on aikaistettu alkamaan klo Valtuuston ja hallituksen kokoukset ovat Hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen tapaaminen Hallituksen elokuun kokouksen ajankohtaa aikaistettiin viikolla; kokous pidetään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kokousaika: perjantai 20.11.2015 klo 10-12 Kokouspaikka: hotelli Radisson Blue Seaside, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: Perjantai 24. huhtikuuta 2015 klo 9.06-12.54 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2018 Kokousaika: lauantai 19.5.2018 klo 11.07 13.10 Kokouspaikka: hotelli Crowne Plaza, Geneve, Sveitsi Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kokousaika: perjantai 19.5.2017 klo 10.08 11.56 Kokouspaikka: Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatienkatu 23, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika: Perjantai 27.1.2017 kello 12.40-17.02 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous. Vastaava esittelijä:

Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kokousaika: perjantai 23.9. klo 9 tutustumiskierros, klo 10-14.30 kokous Kokouspaikka: Kalkku, Tampere Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika: perjantai 29. lauantai 30.1.2016 Kokouspaikka: Harriniva, Muonio Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila+ pääsihteeri Kristiina Kumpula+ Ann-Mari Audas- Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila+ pääsihteeri Kristiina Kumpula+ Ann-Mari Audas- Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+ 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2018 Kokousaika: perjantai 23.11.2018 klo 10.07-11.56 Kokouspaikka: Ravintola Sunn, Aleksanterinkatu 26, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2016 Kokousaika: Perjantai 18.11.2016 klo 10.11-12.09 Kokouspaikka: Hotelli Seurahuone, Kaivokatu, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokousaika: perjantai lauantai 21.- 22.8.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 7.5. klo perjantai klo Vastaava esittelijä:

Kokousaika: tiistai 7.5. klo perjantai klo Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2019 Kokousaika: tiistai 7.5. klo 16.21 - perjantai 10.5.2019 klo 18.00 Kokouspaikka: sähköinen kokous Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokousaika: Perjantai 22. toukokuuta 2015 klo 10.10-11.50. Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +

Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2017 Kokousaika: perjantai 27.10.2017, kello 10-14.55 Kokouspaikka: Kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Vastaava esittelijä:

Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokousaika: perjantai 26.8. kello 13.00 lauantai 27.8.2016 kello 12.58 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika: perjantai 22.4.2016 klo 10.07 14.25 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Hotelli Holiday Inn Helsinki City Center, Elielinaukio 5, Helsinki. Valtuuston puheenjohtaja Pirkko-Liisa Ollila avasi kokouksen kello

Hotelli Holiday Inn Helsinki City Center, Elielinaukio 5, Helsinki. Valtuuston puheenjohtaja Pirkko-Liisa Ollila avasi kokouksen kello SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON SYYSKOKOUS 2017 Aika Perjantai 17.11.2017 kello 13.19-17.10 Paikka Hotelli Holiday Inn Helsinki City Center, Elielinaukio 5, Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Pöytäkirja 6/2018 Keskustoimisto. Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Pöytäkirja 6/2018 Keskustoimisto. Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Pöytäkirja 6/2018 Keskustoimisto Kokousaika: Perjantai 26.10.2018, 10.13 11.50 Kokouspaikka: SPR:n Veripalvelu, Kivihaantie 7, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2018 Kokousaika: perjantai 23.3.2018 klo 10.15-14.18 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2019 Kokousaika: perjantai 26.4.2019 10.17 15.10 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen Otto-Ville Väätäinen ILOA AUTTAMISESTA Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä 10.-11.6.2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 sivu 1 KAIKKI MUKAAN

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kokousaika: Perjantai 31.3.2017 klo 10.08-14.35 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Ann-Mari Audas-Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+

Ann-Mari Audas-Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+ 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2017 Kokousaika: perjantai 22.9.2017, kello 10-13 Kokouspaikka: Kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN KONTTI-TAVARATALOKETJUN JOHTOSÄÄNTÖ

SUOMEN PUNAISEN RISTIN KONTTI-TAVARATALOKETJUN JOHTOSÄÄNTÖ SUOMEN PUNAINEN RISTI SUOMEN PUNAISEN RISTIN KONTTI-TAVARATALOKETJUN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Tarkoitus ja tehtävä Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketjun toiminta on SPR-asetuksen 4 1 mom. 10 kohdan tarkoittamaa järjestön

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2018 Keskustoimisto. Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2018 Keskustoimisto. Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2018 Keskustoimisto Kokousaika: lauantai 25.8.2018, kello 8.35-11.55 Kokouspaikka: SPR:n koulutuskeskus, Nynäs Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 11/2017 Kokousaika: perjantai 17.11.2017, kello 10.09-12.37 Kokouspaikka: Hotelli Holiday Inn City Centre, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50

Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50 SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Paikka Perjantai 17.5.2019, kello 13.00-15.57 Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50 1. KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Pirkko-Liisa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kokousaika: perjantai 28.4.2017 klo 10.05 14.15 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS 7/2017 Keskustoimisto

SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS 7/2017 Keskustoimisto 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokousaika: torstai-lauantai 24.-26.8.2017 Kokouspaikka: Nynäs Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila+ pääsihteeri Kristiina Kumpula+

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kokousaika: perjantai 20.5.2016 klo 10.04 12.32 Kokouspaikka: Hotelli Haaga, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018 Aika: Tiistaina 06.02.2018 kello 18.30 Paikka: Mestarinkatu 2, 20810 Turku Sisällys 1. KOKOUKSEN AVAUS... 2 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 2

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa

2 Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (5) VUOSIKOKOUS 2010 Aika: lauantai 27.3.2010 klo 14.00-16.12 Paikka: Siidan auditorio, Inari Läsnä: 52 jäsentä (liite 1) 1 Kokouksen avaus ja läsnäolevien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

1) toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa

1) toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Wibom Pirjo jäsen (paikalla alkaen klo 16.34) Yrjövuori Matti

Wibom Pirjo jäsen (paikalla alkaen klo 16.34) Yrjövuori Matti Peimarin koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 8 / 2018 Aika tiistai klo 16.30 17.20 Paikka Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, kokoustila Jyvänen,

Lisätiedot

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2019 Kokousaika: perjantai 29.3.2019 10.17 14.15 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Hki, kokoustila Kustavi Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA

KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA Kokous n:o 1 / 2015 Pvm 5.3.2015 Kello 17.30 Sivu1/3 Auran seurakunnan diakoniatyön johtokunnan kokous 1 /2015 pidetään torstaina 5. maaliskuuta alkaen klo 17.30 seurakunnan virastotalon kokoushuoneessa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Edustajiston sääntömääräinen syyskokous Esityslista Aika: 21.11.2017 klo 17.00 Paikka: Kutsu:, Helsinki. P317 Edustajiston jäsenet Hallitus KOKOUSTEKNISET ASIAT 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

TALOUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Hyväksytty hallituksen kokouksessa

TALOUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO. Hyväksytty hallituksen kokouksessa TALOUSOHJE Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.1.2018 SISÄLLYSLUETTELO VAPAAEHTOISTEN KULUJEN KORVAUS... 2 Aktiivivapaaehtoisille maksettavat kulukorvaukset SPR-tapahtumissa ja tilaisuuksissa... 2 Koulutus...

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Perjantai 23.5.2014 klo 13.00 14.48 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019. Keskiviikko kello , keskeytys klo , jatkui

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019. Keskiviikko kello , keskeytys klo , jatkui VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 24.4.2019 kello 9-9.05, keskeytys klo 9.05 10.44, jatkui 10.45-11.46 Halikon

Lisätiedot

Hämeen VAPEPA-info ( )

Hämeen VAPEPA-info ( ) Hämeen VAPEPA-info 2-2019 (19.3.2019) Tämä on SPR:n Hämeen piirin valmiuspäällikön koostama info hämäläisille Vapepatoimikunnille ja valmiuskouluttajille. Infon tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika 31.3.2014 klo 13.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 11.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone Tiirismaa Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2019. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2019. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2019 Kokousaika 4.4.2019 kello 17.00 18.48 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Kuntayhtymän internet-sivut Jäsenet

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Tehtaankatu 1a, Helsinki

Suomen Punainen Risti Tehtaankatu 1a, Helsinki KESKUSTOIMIKUNTA 1/2017 1(5) ESITYSLISTA Keskustoimikunnan kokous 30.3.2017 Kokousaika Torstai 30.3.2017 klo 13:00 16 Kokouspaikka Kutsutut Operaatiohuone 2.krs Suomen Punainen Risti Tehtaankatu 1a, 001400

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 04.12.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 Pöytäkirjan tarkastajat 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello 18.14. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello 18.14. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 05.10.2004 35/2004 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 05.10.2004 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Tatu Oikarinen, puheenjohtaja Kristina Schmidt, sihteeri Laura

Lisätiedot

Kokousaika: perjantai 1.2. kello lauantai kello Vastaava esittelijä:

Kokousaika: perjantai 1.2. kello lauantai kello Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2019 Kokousaika: perjantai 1.2. kello 13.07-18.00 lauantai 2.2.2019 kello 9.06-13.15 Kokouspaikka: Majvik, Kirkkonummi Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2019

Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2019 Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2019 Aika klo 17.30-19.30 Paikka Pohjantähti, pääkonttori Keinusaarentie 2, 13200 Hml Läsnä Jäsenet: Hannula Kari, puheenjohtaja Heikkilä Sanna Hirvonen Juha Kärkäs

Lisätiedot

Yrjövuori Matti. 48 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Yrjövuori Matti. 48 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen. Peimarin koulutuskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 6 / 2019 Aika keskiviikko klo 15.30 16.15 Paikka Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, kokoustila Jyvänen,

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Keskiviikkona 30.5.2018 klo18.00-20.48 Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Marja Jalli Varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2018 Kokousaika: torstai 26.4.2018 klo 10.15-12.26 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1 a Hki Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Johtosääntö Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Kokous: Keskiviikko 11.12.2013 klo 8.15 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1-9)

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot