KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa"

Transkriptio

1 KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

2 Esitteen sisältö rakentuu hankkeen neljän toiminnallisen tavoitteen mukaisesti. Lukijalle... 3 Kotityöpalvelu - työtä kodeissa... 4 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot Valtakunnallinen oppilaitosverkosto Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry Verkostoitumiskoulutus Kainuussa Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto... 9 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä Osaamiskartoitukset Opettajien työssäoppimisjaksot Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma Ajankohtaiset koulutusteemat ja tapahtumat Kotityöpalvelujen tunnetuksi tekeminen Kotityöpalvelut tutuksi -päivä Malli kotisiivousprosessista Yrittäjyysopintojen polku Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, Moodle ja Adobe Connect Hankkeeseen kirjallisesti sitoutuneet yritykset Virallinen nimi Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa Hankkeen toteuttaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä / Kainuun ammattiopisto -liikelaitos (KAO) Rahoitus Itä-Suomen suuralueosio, ESR, TL 3 Kainuun ELY-keskus Toteutusaika , jatkoaika (yhteensä 28 kk) Lyhyesti Verkostoituminen ja kotityöpalvelualan laatujärjestelmän kehittäminen. Tavoite Yleistavoitteena on kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. Julkaisija Kainuun ammattiopisto 2012

3 LUKIJALLE Katsaus projektin toimintaan ja hyvät käytänteet esite on kirjoitettu Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeessa. Esite on tarkoitettu kotityöpalveluyrityksille ja heidän henkilöstölleen sekä yhteistyötahojen käyttöön. Esitteeseen on kerätty Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeen hyviä käytänteitä ja tuloksia. Euroopan sosiaalirahaston käsitteistössä hyvä käytänne viittaa tavallisesti sellaisiin toimintatapoihin, joilla on yhteiskunnallisesti positiivista vaikutusta, jotka tuottavat tavoiteltua muutosta yhteiskunnan rakenteessa ja yksilöiden elämässä. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeessa viisi kainuulaista kotityöpalvelualan yritystä on saanut laatulautakunnan myöntämän kotityöpalvelun laatusertifikaatin. Suomessa laatusertifikaatteja on myönnetty yhteensä 71 (tilanne elokuu 2012). Laadukkaalla kotityöpalveluyrityksellä on kotityöpalvelujen laatusertifikaatti tunnustuksena luotettavasta, turvallisesta ja asiakaslähtöisistä palveluista. Laadukkaan kotityöpalveluyrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän laatukriteerit ja palvelun tuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. Laatusertifikaatti tuo turvaa sekä asiakkaille että yrittäjille. Laadukas kotityöpalvelu ei tee pimeää työtä eikä sorru laittomuuksiin. Esitteen aineisto pohjautuu Laadukasta kotityöpalvelua hankkeen aikana tehtyihin selvityksiin, oppimiseen ja hankkeeseen osallistuneiden kanssa järjestettyjen koulutuksiin. Hankkeen aikana on tuotettu paljon erilaisia työvälineitä ja ideoita, joiden avulla yritys voi kehittää omaa yritystoimintaa tai palvelun laatua. Aineistoa voi käyttää sellaisenaan tai muokata sitä omiin tarkoituksiin sopivaksi. Useimmat mallit ovat ehkä tuttuja jo muiden valtakunnallisten hankkeiden kautta. Tästä huolimatta olemme halunneet tuoda julki hankkeen aikana kainuulaisten yritysten kanssa käytyjä esimerkkejä ja ideoita kotityöpalvelun laadun arviointiin ja kehittämiseen. Kirjoittajat eivät vastaa mahdollisten virheiden vuoksi kuluttajalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kajaanissa projektitoimijat Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke (S11414) palvelujen saatavuus alan koulutuksen kehittäminen Kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. Kuva: Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeen yleistavoite palvelujen laadukkuuden vahvistaminen kainuulaisten yrittäjien toiminnan tukeminen 3

4 KOTITYÖPALVELU - TYÖTÄ KODEISSA Kotityöpalvelu on erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- ja sairaanhoitoalan ammatillista koulutusta. Kotityöpalveluiden tavoitteena on asiakaskodin hyvä arki. Palvelut turvaavat ja helpottavat kansalaisten ja perheiden selviytymistä arjessa, lisäävät ihmisten voimavaroja, työssä jaksamista ja siten työtehoa ja jopa kansakunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kotityöpalvelun asiakkaina ovat työn ja perheen yhteen sovittajat, kodeissaan asuvat vanhukset sekä arkeansa mukavoittavat ja harrastuksilleen omistautuvat sinkut ja senioriparit. Kotipalvelun ja kotityöpalvelun ero Kotipalvelu-käsite kuvaa julkisen sektorin palveluja ja tarkoittaa kunnan järjestämiä palveluja avun tarpeessa oleville asukkailleen arkielämässä selviytymiseksi. Kunnallinen kotipalvelu rajautuu useimmiten huonokuntoisten sairaanhoitoon, ja palvelusta käytetään usein nimitystä kotihoito. Kotihoidossa toimii lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan pysty tarjoamaan apua kaikkiin koteihin, joten kuntien tuottaman kotipalvelun (kotihoito) rinnalle on kehittynyt yksityisten palveluntuottajien tuottamia moniammatillisia kotityöpalveluja. Mutkaton ja turvallinen arki Arjen askareista selviäminen on nykyään haasteellista monessa kodissa. Aikaa pitäisi riittää moneen eri suuntaan: perheelle, työntekoon, opiskeluun, harrastuksiin ja kodinhoitoon. Lisäksi ikä tai oma terveydentila saattavat asettaa rajoituksia kotitöiden tekemiselle. Kotityöpalvelu tarjoaa helpotusta arkeen silloin, kun omat voimavarat eivät riitä. Jokaisella kodilla on omat tarpeensa, vaihdellen siivouksesta pihatöihin, lastenhoitoon ja kotona tehtäviin avustamispalveluihin. Arjen helpottamiseksi myös työssäkäyvä väestö on valmis ostamaan palveluita yksityisiltä yrittäjiltä. Taloudelliset mahdollisuudet kotityöpalvelun säännölliseen käyttöön ovat monessa taloudessa hyvät. Vieras koti haastava työympäristö Vieras koti työympäristönä luo monia haasteita tehtävälle työlle. Asiakaskohteet ja asiakkaiden elämäntilanteet ovat erilaisia ja työtilanteet vaihtelevat. Tämä edellyttää työntekijältä kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja tulla toimeen Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut pyykinpesu silitys mankelointi tekstiilien pienet korjaustyöt kausivaatteiden ja -jalkineiden huolto ja säilytys Henkilökohtainen avustaminen ja asiointi avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, aterioinnissa, ulkoilemisessa, tilaisuuksiin osallistumisessa kaupassa ja apteekissa käynti Tilapäinen lastenhoito vieminen tai hakeminen päivähoidosta väliaikainen lastenhoito Tilapäinen lemmikkieläintenhoito ulkoilutus, ruokinta pienet toimenpiteet (mm. kynsien leikkaus) Kuva: Mitä kotityöpalvelu on. Kuvassa esimer 4

5 erilaisten ihmisten kanssa. Toisen kodissa työskentely vaatii hienovaraisuutta, suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan sekä ehdotonta vaitiolotaitoa. Kotityöpalvelussa on tärkeää asiakkaan kuunteleminen ja asiakkaan tarpeiden mukaisen palvelun tarjoaminen. Työntekijän on osattava tarttua erilaisiin tehtäviin, ajankäyttö on suunniteltava työtehtävien mukaan. Myös tilannetaju on arvokas taito, asiakasta on opittava lukemaan : toinen saattaa kaivata juttuseuraa, toinen mielellään seurailee hiljaa sivusta työntekijän työskentelyä. Hyvän ja luottamuksellisen suhteen kehittyminen asiakkaan ja työntekijän välille on työssä menestymisen edellytys. Lähde: Kainuun uutiskirje marraskuu 2011, kirjoittajat projektitoimijat (http://maakunta.kainuu.fi/uutiskirje, ) Kotisiivouspalvelut ylläpitosiivous perussiivous vuodehuolto puhtaanapidon ohjaus kodin koneiden ja laitteiden puhdistus kodin turvallisuudesta huolehtiminen Kodin kunnossapitoja remontointipalvelut ns. talonmiehen palvelut pienet korjaukset ja huollot halonhakkuu lampunvaihto taulun kiinnitys Kotityöpalvelu on asiakkaan kotona tehtäviä arjen töitä, asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Pihan ja puutarhan hoitopalvelut nurmikon hoito ja kastelu lehtien/roskien haravointi piha/parvekekukkien hankinta, istuttaminen pihalaattojen pesu lumityöt Tietotekniikan neuvontaja asennuspalvelut television ja digiboxin virittäminen tulostimen, videolaitteiden yms. lisälaitteiden asennus opastaminen ja auttaminen tietotekniikan käyttämisessä Kodin ruokapalvelut ruoanvalmistus leipominen säilöminen pienten juhlien järjestäminen tarjoileminen lasten ruokien valmistus kkejä kotityöpalveluista. Kuva tehty Kainuun kotityöpalveluyrittäjien työryhmätapaamisissa. 5

6 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot - Valtakunnallinen oppilaitosverkosto - Suomen kotityöpalveluyhdistys ry Verkostosta voimaa! 6

7 VALTAKUNNALLINEN OPPILAITOSVERKOSTO MITÄ Sopimuspohjainen ja tiivis oppilaitosverkostoyhteistyö kotityöpalvelualan kehittämiseksi. Kirjallisen oppilaitosverkostosopimuksen ovat allekirjoittaneet: - Edupoli, Porvoo - Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieska - Kainuun ammattiopisto, Kajaani - Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna - Lapin matkailuopisto, Rovaniemi - Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Luksia - Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu - Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio - Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi MIKSI Kotityöpalvelun laatujärjestelmä- ja kotityöpalvelualan koulutusten kehittäminen. Alan toimintamallien yhtenäistäminen. Alan imagon, tunnettuuden ja yrittäjyyden kehittäminen. MITEN Yhteistyötapaamiset, tiedottaminen, markkinointi ja tapahtumat. SUOMEN KOTITYÖPALVELUYHDISTYS RY MIKÄ Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry toimii kotityö- ja avustamispalveluja kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin tarjoavien yritysten edunvalvonta- ja jäsenorganisaationa. Yhdistys seuraa ja arvioi kotityöpalvelualan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä alan taloudellista, laadullista ja ammatillista kehitystä - tekee alaa koskevaa tutkimus-, koulutusja kehittämistyötä - koordinoi kotityöpalvelualan laatujärjestelmää ja tarjoaa siihen liittyvää ylläpidollista ja kehittävää koulutusta - tekee laatujärjestelmän ohjaus- ja neuvontatyötä - ohjaa ja neuvoo yrityksiä valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän käyttöönotossa - harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa - pitää yllä jäsenilleen kotityö- ja avustamispalveluja koskevaa portaalia - tekee aloitteita ja esityksiä lainsäädäntöön, tutkintovaatimuksiin sekä antaa lausuntoja - järjestää alaa koskevia seminaareja, kokouksia, luentoja, messu- ja näyttelytilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä KENELLE Yhdistyksen varsinaisina jäseninä ovat sertifioidut yritykset ja auditointioikeudet omaavat oppilaitokset. Lisäksi varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä muita alalla toimivia yrityksiä, yhteisöjä ja säätiöitä. MUUTA Kainuun ammattiopisto liittyi Suomen Kotityöpalveluyhdistykseen keväällä Kainuun sertifioidut kotityöpalveluyritykset liittyivät yhdistykseen saatuaan sertifikaatin. Kuva: Oppilaitosverkostotapaaminen Kajaanissa keväällä Kainuu osallistui vuosikokoukseen Adobe Connect yhteydellä (verkkokokousjärjestelmä). Lue lisää: 7

8 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot - Verkostoitumiskoulutus Kainuussa - Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto Verkostoitumisesta säästöjä, lisämyyntiä vai mitä? Kuva: SPP Verkostokonsultit / Service Park Provider Oy:n koulutusmateriaali, Petri Sipilä. 8

9 VERKOSTOITUMISKOULUTUS KAINUUSSA MITÄ Valmennus koostui 10 lähipäivästä, jotka ajoittuvat vuosille Kouluttajina toimivat arvostetut, pitkän koulutustaustan liiketoiminnasta ja verkostoitumisesta omaavat Petri Sipilä ja Jaana Piippo, SPP Verkostokonsultit / Service Park Provider Oy:stä. MIKSI Tavoitteena oli tukea Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkoston muodostumista, kehittää verkostoitumistaitoja, vahvistaa toimijoiden vuorovaikutusvalmiuksia ja viestintää sekä vahvistaa ja tukea laadukkaiden ja kannattavien palveluiden tuottamista. MITEN Koulutus suunniteltiin yhteistyössä kotityöpalvelualan toimijoiden kanssa. Koulutus lähti liikkeelle osallistujien omista liiketoiminnan kehittämistarpeista ja verkostoitumisen kautta saatavista hyödyistä. KENELLE Koulutus oli suunnattu kainuulaisille kotityöpalvelutoimijoille, puhdistuspalvelun ammattilaisille ja alan sidosryhmille. MUUTA Ihmisten yhteistoiminnassa on kyse suhteista, joista syntyy verkostoja. Verkostojen voimaa ei aina ymmärretä ja osata hyödyntää. Verkostoitumisella vahvistetaan palveluiden tarjontaa, työllistymistä, työvoiman saatavuutta ja kotityöpalvelualan tunnettuuden lisäämistä. Verkostoituminen auttaa arjessa, sillä verkostoissa yhteisiä asioita voidaan kehittää ja edistää paremmin kuin yksin toimien. Verkostoituminen miksi? KAINUUN KOTITYÖPALVELUTOIMIJOIDEN VERKOSTO MITÄ Sopimuspohjainen Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutusverkosto. Perustajajäsenet ovat: - Citytalkkari Mika Kinnunen - Eijan kotityöpalvelut TipTop - Kainuun IT-Palvelut Ky - Kodin Asennus V. Huovinen - Matin Kotiapu - Osuuskunta Eurojopi - Osuuskunta Puolangan Apupiste - Osuuskunta Sotkamon Monitaiturit - Siivouspalvelut Helena & Tytöt - Siivouspalvelu Taikasieni Ky - Kainuun ammattiopisto -sivusto MIKSI Hankkeen aikana yritykset tutustuivat toisiinsa erilaisten työryhmäpalaverien ja koulutusten kautta. Verkostoituneet yrittäjät saavat yhteyden samoja kysymyksiä pohtiviin yrittäjiin, kouluttajiin ja muihin asiantuntijoihin. Oppilaitoksen kautta yritykset saavat täsmäkoulutettua työvoimaa sekä uusinta tietoa alan innovaatioista mm. työvälineiden ja -menetelmien osalta. MUUTA Yhteistyössä yritykset voivat koota monipuolisia erilaisia palvelukokonaisuuksia niin, että eri yritysten tuotekonseptit tukevat toisiaan. Yhteistyöverkoston kautta osaaminen lisääntyy ja koulutusorganisaation työelämäyhteydet vahvistuvat. Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto on toteuttanut yhteishankintoja ja Kotityöpalvelut tutuksi -tapahtumat sekä ylläpitää Kainuun kotityopalvelut -sivustoa. Kainuulaisilla kotityöpalveluyrityksillä on mahdollisuus liittyä Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkostoon ja fi -sivustoon. Lisäohjeet liittymiseen sivustolta. 9

10 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä Toiminta näkyväksi! 10

11 TAUSTAA Kotityöpalvelualan laadunhallintajärjestelmä on rakennettu ja pilotoitu vuosien aikana TTS - Työtehoseuran koordinoimana hanketyönä. Päätös laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta syntyi alan ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten yhteisessä seminaarissa vuonna Kotityöpalveluala nähtiin nopeasti kasvavaksi alaksi, mutta alan osaamisen kehittämisen nähtiin olevan hajallaan. Oppilaitosten toivomuksesta TTS - Työtehoseura otti koordinointivastuun kotityöpalvelualan valtakunnallisesta kehittämistyöstä ja hankkeissa mukana olevien kymmenen oppilaitoksen muodostaman kehittämisverkoston vetämisestä. Kehittämistyön tuloksena on luotu: - kotityöpalvelun laatukriteeristö - laadunhallintajärjestelmä ja sen työkalut - valtakunnallinen kouluttajaverkosto ja koulutusjärjestelmä, joiden kautta laadunhallintajärjestelmä levitetään valtakunnalliseksi - auditointi- ja sertifiointiprosessi - laadunhallintajärjestelmän hallinnointi - laadunhallintajärjestelmän menettelytapaohje MIKSI Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on tukea etenkin alalla toimivien pienyritysten valmiuksia kehittää yrityksen toimintaa ja osaamista pitkällä aikavälillä alan omista lähtökohdista käsin. Laadunhallintajärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta: johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta, henkilöstö, resurssit ja prosessit. KENELLE Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti yksityisille kotityö- ja hoivapalveluja tarjoaville yrityksille sekä muille kyseisiä palveluja tuottaville organisaatioille, joiden tarpeita ja tarkoitusta laatujärjestelmä palvelee (esim. järjestöt tai yhdistykset). Kotityöpalvelun sertifikaatti -merkki Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on yksityiselle kotityöpalvelujen tuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. KAINUUSSA Kainuun ammattiopiston ja laatulautakunnan välinen sopimus kotityöpalvelun laatujärjestelmän koulutus- ja auditointioikeuteen liittyvästä toiminnasta. KAO:lla laatukouluttaja ja auditoija. MUUTA Laatukoulutus on järjestetty kolme kertaa Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeen aikana. Laatukoulutukseen on osallistunut yhteensä 15 yritystä. Lisäksi yrityksille on tarjottu ohjausta laatujärjestelmän rakentamiseen. Laatukoulutusinfot ja laatukoulutukset jatkuvat Kainuun kotityöpalveluyrityksille vuonna Laatujärjestelmän laatukäsikirjan, itsarviointilomakkeen ja lomakkeiston omistaa TTS. Toiminnan suunnittelu Johtaminen Laatu Henkilöstö ja osaaminen Mistä hyvän laadun tunnistaa? Ohjaus ja seuranta Resurssit ja prosessit Kuva: Laadunhallintajärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta. 11

12 Laatusertifikaatin piiriin kuuluvat seuraavat kotityö- ja hoivapalvelut: - kotisiivouspalvelut - kodin ruokapalvelut - kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut - pihan- ja puutarhanhoitopalvelut - kodin kunnostus- ja huoltopalvelut - tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut - tilapäinen lastenhoito - tilapäinen lemmikkieläinten hoito - lisäksi hoiva-alan avustamis- ja asiointipalvelut joita ovat esim. avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa avustaminen kodin ulkopuolella esim. ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa asiakkaan puolesta asiointi esimerkiksi virastossa, apteekissa, kaupassa, pankissa tai postissa. Laatusertifiointi ei koske sairaanhoidollisia palveluita, joissa tarvitaan sairaanhoidon koulutusta. TOIMI NÄIN Laatusertifikaatin hakuprosessi Kuva: Kainuun ensimmäiset kotityöpalvelun laatusertifikaatit jaettiin Kainuun ensimmäiset laatusertifioidut kotityöpalvelualan yritykset: - Citytalkkari Mika Kinnunen - Osuuskunta Eurojopi - Osuuskunta Puolangan Apupiste - Osuuskunta Sotkamon Monitaiturit - Siivouspalvelu Taikasieni Ky Kaikki Suomen laatusertifioidut kotityöpalveluyritykset löytyvät -sivustolta. Kuva:sertifioidun yrityksen tunnistat tästä merkistä. Yrityksen itsearviointi Yrityksen kehittämissuunnitelma Laatukäsikirjan työstäminen Ulkoinen auditointi Sertifikaatin hakeminen Sertifikaatin myöntäminen Oppilaitoksen antama ohjaus Kotityöpalvelun laatulautakunta Yrityksen osallistuminen laatujärjestelmäkoulutukseen 4-5 * ½ pv Sertifiointi Toiminnan ja osaamisen jatkuva kehittäminen Lähde: Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän menettelytapaohje 12

13 NÄIN TOTEUTAT Kainuun ammattiopiston koulutusmalli kotityöpalveluyritysten laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmäkoulutus - yrityksen laatu, laatutyö - laatujärjestelmä kokonaisuus - laatukäsikirjan tuottaminen - itsearviointi - kehittämissuunnitelma Laatukoulutuksen markkinointi ja infotilaisuudet Yritysmentorointi - toinen sertifioitu kotityöpalvelualan yritys Ohjausteemoja toiminnan laatuun - prosessit ja palvelukuvaukset - riskien kartoitus ja hallinta - palvelujen tuotteistaminen, palvelutuotekuvaukset - työajanhallinta ja töiden organisointi - työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus - palvelusopimukset - asiakaspalaute Palvelujen tuottamiseen liittyviä lyhytkoulutuksia Askeleet kohti laadukasta - kodin ylläpito- ja perussiivous - kotiruoka, erityisruokavaliot - avustaminen ja asiointi - pihan- ja puutarhanhoito - kestävä kehitys Laatujärjestelmän päivityskoulutus (laatusertifikaatin uusimisvaiheessa) - laatukäsikirja - itsearviointi - kehittämissuunnitelma Kotityöpalveluyrityksen ja henkilöstön osaamiskartoitus - räätälöidyt osaamiskartoitukset toteuttaa KAO Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto - kodinhuoltaja - toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Osaamispassit: - ensiapukoulutus - palveluja kotiin -passi - hygieniapassi - työturvallisuuskoulutus Auditointi + sertifiointi Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry - Valtakunnalliset kotityöpalvelujen kehittämispäivät Lähde: mukaellen Laadukasta kotityöpalvelua Itä-Suomessa -hankkeen koulutusmalli 13

14 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä - Osaamiskartoitukset - Opettajien työssäoppimisjaksot Tunnista vahvuutesi! 14

15 OSAAMISKARTOITUKSET MITÄ Osaamiskartoitus on prosessi, joka tekee osaamista näkyväksi ja se toimii keskeisenä kehittämisen välineenä kotityöpalveluyrityksessä. Osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa työelämäosaamisen kannalta keskeiset vahvuudet ja kehittämisalueet sekä selvittää osaamistasoa. Samalla ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita, minkä perusteella saadaan tarve ja osaaminen kohtaamaan. MIKSI Tarkoituksena oli selvittää yrityksen osaamis-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. Osaamiskartoituksella selvitettiin millaista osaamista kotityöpalvelualan yrittäjät ja työntekijät nyt ja tulevaisuudessa tarvitsivat. Osaamiskartoituksen avulla saatiin selville millaisia koulutuksia yrityksille on tarpeellista suunnitella. MITEN Osaamiskartoituksia pilotoitiin C&Q-professional haastattelulla. Osaamisen kehittäminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen kuuluvat oleellisena osana kotityöpalvelun laatujärjestelmään. Laatukoulutukseen osallistuneet arvioivat omaa ja yrityksensä osaamisen ja kehittämisen tarvetta myös laatujärjestelmään kuuluvalla itsearvioinnilla. MUUTA Kainuun ammattiopisto tarjoaa pyydettäessä räätälöidysti osaamiskartoituksia. Pienyrittäjän on haasteellista teettää osaamiskartoitus, koska pienen yrityksen on hankala saada sijainen tai se koetaan kalliiksi hyötyyn verrattuna. OPETTAJIEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT MITÄ Kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettajat perehtyivät työssäoppimisjaksolla konkreettisesti yrityksen laadunhallintaan ja mahdollisuuteen kotityöpalvelualan laatujärjestelmän rakentamiseen yrityksessä. Opettajat saivat tietoa työelämän tilanteesta ja yritykset saivat uusinta tietoa esim. alan välineistä ja menetelmistä. Työssäoppimisen tavoitteet - selvittää alan koulutuksien kehittämisen tarvetta - saada tietoa ja kokemusta alan liiketaloudellisuudesta, tuotteista ja työvoiman saatavuudesta - kehittää työpaikkojen mahdollisuuksia toimia oppimisympäristönä - kehittää käytännön tasolla opettajien osaamista, monipuolistaa työelämäyhteistyötä ja työssäoppijoiden ohjaukseen liittyviä pedagogisia menetelmiä ja ohjauskäytäntöjä - viedä tietoa ammatillisesta koulutuksesta. NÄIN TOTEUTETTU Opettaja otti yhteyden haluamaansa yritykseen ja sopi ajankohdan, paikan ja työpäivän pituuden. Työssäoppimisjaksosta tehtiin sopimus. Työssäoppimisjakso raportoitiin, joista saatiin palautetta ja vinkkejä alan ja koulutuksen kehittämiseen. MUUTA Hankerahoitus mahdollisti opettajien työssäoppimisjaksot. Työelämäosaaminen työn osaamisvaatimukset työntekijän kyvyt ja valmiudet Kuva: mukaellen Työelämäosaamisen malli, Hanhinen ammattitaito eli työsuorituksessa todentuva osaaminen 15

16 Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen - Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma Viestintä on pienistä asioista kiinni! 16

17 KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA MIKÄ Viestintäsuunnitelmassa ohjeistetaan miten, miksi, kenelle ja milloin viestitään. Viestintäsuunnitelma mahdollistaa monipuolisen kotityöpalvelualan yhtenäisen viestintätavan laadukkaista palveluista ja alan mahdollisuuksista. MITÄ Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma valmistui Mainostoimisto Hermon tekemänä kesällä 2011 Kainuun kotityöpalveluverkostolle. Suunnitelman tilaajana oli Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke. Suunnitelman laatimiseen osallistui hankkeeseen sitoutuneita, kainuulaisia kotityöpalvelutoimijoita ja Kainuun ammattiopiston edustajia. MIKSI Hankkeen yhtenä tavoitteena oli alan ja koulutuksen vetovoimaisuuden, tunnettuuden, arvostuksen ja imagon kohottaminen. Tähän liittyen yhtenä toimenpiteenä oli viestintäsuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto alalla. Tavoitteena oli saada Kainuun kotityöpalveluala viestimään laadukkaasti ja yhdenmukaisesti. KENELLE Viestintäsuunnitelma jää hankkeen tuloksena toimivan kotityöpalvelutoimijoiden yhteistyöja vuorovaikutusverkoston työkaluksi. MUUTA Viestintäsuunnitelman jalkauttaminen alkoi suunnitelman valmistuttua. Suunnitelmaa jaettiin alan toimijoille. Viestintäsuunnitelma painatettiin A5 -kokoon keväällä Näin suunnitelma saatiin helppokäyttöisemmäksi ja luettavampaan muotoon. Keväällä 2012 hankkeeseen sitoutuneille yrityksille ryhdyttiin lähettämään Viikon vinkki viestintään -sähköpostiviestejä. Viikoittaiset viestintäteemat poimittiin Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelmasta. Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelmaa on hyödynnetty valtakunnallisen oppilaitosverkoston kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelman laatimisessa. ammattitaitoinen laadukas luotettava asiakaslähtöinen monipuolinen verkostoitunut Kuva: kotityöpalvelualan tavoitekuva. Kaisa Kotityöläinen ammattinimike Kotityöpalvelu Pouta Oy Kotityökatu Kotila Puh./Tel Fax Kuva: näin allekirjoitat sähköpostisi. Lähde: Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma 17

18 Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen - Ajankohtaiset koulutusteemat ja tapahtumat - Kotityöpalvelujen tunnetuksi tekeminen - Malli kotisiivousprosessista - Yrittäjyysopintojen polku - Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, Moodle ja Adobe Connect Tärkeää P tietotaitoa! 18

19 AJANKOHTAISET KOULUTUSTEEMAT JA TAPAHTUMAT Verkostoitumis- ja laatukoulutuksen lisäksi hankkeen aikana järjestettiin lyhytkoulutuksia ja erilaisia tapahtumia. MIKSI Vastata työelämän tarpeisiin ja seurata alan ajankohtaisia tapahtumia. Kevään kevennys kotisiivous -päivä Erilainen yhteinen tapahtuma, mukana oli asiaa ja paljon iloa. Päivän aikana annettiin kotisiivousvinkkejä ja Marjaana Kössö kertoi työhyvinvoinnin ja naurun tärkeydestä toiminnallisella luennolla. Tapahtumassa oli mukana tuote-esittelijöitä, työvaatenäyttely ja kauniita kevätkattauksia, joista osallistujat äänestivät kauneimman. Illanpäätteeksi juhlistettiin Kainuun ensimmäisiä kotityöpalvelualan laatusertifikaatin saajia. MITÄ Ensiavun peruskurssi, EA 1, Ensiaputaitojen päivitys. Puhtauden laatu ammattityönä tehtävässä kotisiivouksessa Tilaisuuden tavoitteena oli perehtyä, ammattityönä tehtävässä kotisiivouksessa käytettävien puhdistusmenetelmien tehokkuuteen ja puhdistuksen laatuun sekä vahvistaa ja tukea laadukkaiden ja kannattavien kotityöpalveluiden tuottamista. Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta kotisiivouksesta ja edistää verkostoitumista. Tilaisuus oli avoin kaikille. Tilaisuus soveltui hyvin sellaisille henkilöille, jotka toteuttavat tai suunnittelevat erilaisia kotisiivouspalveluja. Myös palveluja käyttävät saivat vinkkejä siivoukseen ja siihen, miten siivoukseen käytettävä aika voidaan määritellä, mitoittaa. Päivän aikana käytiin läpi myös kodin siivouksen kriittiset pisteet ja oikeiden välineiden sekä menetelmien käyttö oikeisiin kohteisiin. Tilaisuuden aikana oli mahdollista tutustua kotisiivouksen ammattituotteisiin, joita oli esittelemässä Finntensid:ltä Ansa Saarela. Kuva: Hygicult TPC hygieniatesti. Hygieniatesti on tarkoitettu kokonaisbakteerimäärän mittaamiseen. Voidaan käytttää mikrobiologisen puhtauden seurantaan kaikissa kohteissa. Kevään kevennys kotisiivous -päivän aikana esiteltiin Hygicult-testillä asiakaskodista otettuja näytteitä ja tuloksia. Osallistujille jaettiin Hygicult-testejä koekäyttöön. Omavalvontakoulutus Laki yksityisistä sosiaalipalveluista teki ajankohtaiseksi yritysten omavalvontakäytännöt. Viime vuonna voimaan tullut laki siirsi yksityisten sosiaalipalvelujen valvontavastuuta merkittävästi palveluntuottajille itselleen. Yrityksillä täytyi olla omavalvontasuunnitelma käytössä mennessä. Kuva: Tuula Suontamo ottaa puhtausnäytettä kädestä. Koulutuksen tavoitteena oli perehtyä mitä Valviran yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelmaa koskeva määräys merkitsee. Tavoitteena oli myös käydä läpi omavalvontasuunnitelma ja sen sisältö. Koulutus perehdytti osallistujat omavalvontasuunnitelman määräyksiin ja sisältöön. 19

20 KOTITYÖPALVELUJEN TUNNETUKSI TEKEMINEN Kotityöpalvelut tutuksi -päivät ( ja viikko 41 tapahtumat) MITÄ Mielekäs tapa tehdä kotityöpalveluja tutuksi oli jalkautua kuntalaisten pariin siellä, missä arkena muutenkin asioidaan. MIKSI Tavoitteena oli kotityöpalvelualan ja -palvelujen tunnetuksi tekeminen. Yrittäjät esittelivät palvelujaan ja toimintaansa sekä neuvoivat kiinnostuneita kotitalousvähennyksessä, palvelujen tilaamisessa ja ostamisessa. Kainuun ammattiopiston kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettajat kertoivat koulutusmahdollisuuksista alasta kiinnostuneille. Alan opiskelijat olivat mukana tapahtuman järjestelyissä ja kertoivat kokemuksiaan kotityöpalvelualan koulutuksesta ja työstä. MITEN Kotityöpalvelualan yrittäjät, Kainuun ammattiopiston opiskelijat ja opettajat järjestivät Kotityöpalvelut tutuksi teemapäivän. Tapahtuma järjestettiin samanaikaisesti Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa ja Puolangalla. Päivän aikana kiinnostuneet saivat tietoa kotityöpalveluista ja keskustelivat omista palvelutarpeistaan kahvia nauttien. Kaikilla tapahtumapaikkakunnilla arvottiin kotityöpalveluopiskelijatyönä toteutettava kotisiivous, jonka toteuttamisalueena oli Kainuu. NÄIN TOTEUTAT 1. Valmistelevan työryhmän kokous 2. Suunnittelupalaverit 1-3 kertaa. Sovitaan: - tavoite, kohderyhmä, tapahtumaan osallistuvat toimijat, työn- ja kustannustenjako - tapahtuman ajankohta, kesto, paikkakunnat ja -paikat, päivän ohjelma ja markkinointi 3. Työnjaosta päättäminen - yhteistyösopimukset - tapahtumapaikkojen kysyminen, vastuu yrittäjillä Opiskelijoiden tehtävät ja vastuut - tapahtumapäivänä kertoivat koulutuksesta, alasta ja jakavat esitteitä. - osallistuminen suunnittelupalavereihin KAO:n tehtävät ja vastuut - opiskelijoiden ohjeistaminen - mediatiedote, lehti-ilmoitus - tapahtumapäivän esitteen ja julisteet - arvonnan järjestäminen - tapahtumarekvisiitan järjestäminen - työvuorolistat Yrittäjien tehtävät ja vastuut - esittelytilan rakentaminen ja kalustaminen - kahvituksen järjestäminen - mediatiedote, lehti-ilmoitus - markkinointi - tapahtuman jälkeen kiitokset tapahtumapaikalle 4. Kotityöpalvelut tutuksi -päivä, usealla paikkakunnalla 5. Jälkityöt KAO:n tehtävät ja vastuut hankkeen aikana - kiitokset osallistujille - palautteen käsittely ja palautepalaveri - arvontalipukkeiden ja -palkintojen toimittaminen - jatkosta sopiminen - tapahtumassa käytetyn aineiston luovuttaminen yrittäjille - tehtävälistan luovuttaminen yrittäjille MUUTA Valtakunnallinen laadukkaat kotityöpalvelut -viikko järjestettiin verkosto-oppilaitosten toiminta-alueella syksyllä Kainuun kotityöpalvelualan yrittäjät osallistuivat tapahtumaan neljällä paikkakunnalla. 20

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot