KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa"

Transkriptio

1 KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

2 Esitteen sisältö rakentuu hankkeen neljän toiminnallisen tavoitteen mukaisesti. Lukijalle... 3 Kotityöpalvelu - työtä kodeissa... 4 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot Valtakunnallinen oppilaitosverkosto Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry Verkostoitumiskoulutus Kainuussa Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto... 9 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä Osaamiskartoitukset Opettajien työssäoppimisjaksot Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma Ajankohtaiset koulutusteemat ja tapahtumat Kotityöpalvelujen tunnetuksi tekeminen Kotityöpalvelut tutuksi -päivä Malli kotisiivousprosessista Yrittäjyysopintojen polku Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, Moodle ja Adobe Connect Hankkeeseen kirjallisesti sitoutuneet yritykset Virallinen nimi Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa Hankkeen toteuttaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä / Kainuun ammattiopisto -liikelaitos (KAO) Rahoitus Itä-Suomen suuralueosio, ESR, TL 3 Kainuun ELY-keskus Toteutusaika , jatkoaika (yhteensä 28 kk) Lyhyesti Verkostoituminen ja kotityöpalvelualan laatujärjestelmän kehittäminen. Tavoite Yleistavoitteena on kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. Julkaisija Kainuun ammattiopisto 2012

3 LUKIJALLE Katsaus projektin toimintaan ja hyvät käytänteet esite on kirjoitettu Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeessa. Esite on tarkoitettu kotityöpalveluyrityksille ja heidän henkilöstölleen sekä yhteistyötahojen käyttöön. Esitteeseen on kerätty Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeen hyviä käytänteitä ja tuloksia. Euroopan sosiaalirahaston käsitteistössä hyvä käytänne viittaa tavallisesti sellaisiin toimintatapoihin, joilla on yhteiskunnallisesti positiivista vaikutusta, jotka tuottavat tavoiteltua muutosta yhteiskunnan rakenteessa ja yksilöiden elämässä. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeessa viisi kainuulaista kotityöpalvelualan yritystä on saanut laatulautakunnan myöntämän kotityöpalvelun laatusertifikaatin. Suomessa laatusertifikaatteja on myönnetty yhteensä 71 (tilanne elokuu 2012). Laadukkaalla kotityöpalveluyrityksellä on kotityöpalvelujen laatusertifikaatti tunnustuksena luotettavasta, turvallisesta ja asiakaslähtöisistä palveluista. Laadukkaan kotityöpalveluyrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän laatukriteerit ja palvelun tuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. Laatusertifikaatti tuo turvaa sekä asiakkaille että yrittäjille. Laadukas kotityöpalvelu ei tee pimeää työtä eikä sorru laittomuuksiin. Esitteen aineisto pohjautuu Laadukasta kotityöpalvelua hankkeen aikana tehtyihin selvityksiin, oppimiseen ja hankkeeseen osallistuneiden kanssa järjestettyjen koulutuksiin. Hankkeen aikana on tuotettu paljon erilaisia työvälineitä ja ideoita, joiden avulla yritys voi kehittää omaa yritystoimintaa tai palvelun laatua. Aineistoa voi käyttää sellaisenaan tai muokata sitä omiin tarkoituksiin sopivaksi. Useimmat mallit ovat ehkä tuttuja jo muiden valtakunnallisten hankkeiden kautta. Tästä huolimatta olemme halunneet tuoda julki hankkeen aikana kainuulaisten yritysten kanssa käytyjä esimerkkejä ja ideoita kotityöpalvelun laadun arviointiin ja kehittämiseen. Kirjoittajat eivät vastaa mahdollisten virheiden vuoksi kuluttajalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kajaanissa projektitoimijat Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke (S11414) palvelujen saatavuus alan koulutuksen kehittäminen Kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. Kuva: Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeen yleistavoite palvelujen laadukkuuden vahvistaminen kainuulaisten yrittäjien toiminnan tukeminen 3

4 KOTITYÖPALVELU - TYÖTÄ KODEISSA Kotityöpalvelu on erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- ja sairaanhoitoalan ammatillista koulutusta. Kotityöpalveluiden tavoitteena on asiakaskodin hyvä arki. Palvelut turvaavat ja helpottavat kansalaisten ja perheiden selviytymistä arjessa, lisäävät ihmisten voimavaroja, työssä jaksamista ja siten työtehoa ja jopa kansakunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kotityöpalvelun asiakkaina ovat työn ja perheen yhteen sovittajat, kodeissaan asuvat vanhukset sekä arkeansa mukavoittavat ja harrastuksilleen omistautuvat sinkut ja senioriparit. Kotipalvelun ja kotityöpalvelun ero Kotipalvelu-käsite kuvaa julkisen sektorin palveluja ja tarkoittaa kunnan järjestämiä palveluja avun tarpeessa oleville asukkailleen arkielämässä selviytymiseksi. Kunnallinen kotipalvelu rajautuu useimmiten huonokuntoisten sairaanhoitoon, ja palvelusta käytetään usein nimitystä kotihoito. Kotihoidossa toimii lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan pysty tarjoamaan apua kaikkiin koteihin, joten kuntien tuottaman kotipalvelun (kotihoito) rinnalle on kehittynyt yksityisten palveluntuottajien tuottamia moniammatillisia kotityöpalveluja. Mutkaton ja turvallinen arki Arjen askareista selviäminen on nykyään haasteellista monessa kodissa. Aikaa pitäisi riittää moneen eri suuntaan: perheelle, työntekoon, opiskeluun, harrastuksiin ja kodinhoitoon. Lisäksi ikä tai oma terveydentila saattavat asettaa rajoituksia kotitöiden tekemiselle. Kotityöpalvelu tarjoaa helpotusta arkeen silloin, kun omat voimavarat eivät riitä. Jokaisella kodilla on omat tarpeensa, vaihdellen siivouksesta pihatöihin, lastenhoitoon ja kotona tehtäviin avustamispalveluihin. Arjen helpottamiseksi myös työssäkäyvä väestö on valmis ostamaan palveluita yksityisiltä yrittäjiltä. Taloudelliset mahdollisuudet kotityöpalvelun säännölliseen käyttöön ovat monessa taloudessa hyvät. Vieras koti haastava työympäristö Vieras koti työympäristönä luo monia haasteita tehtävälle työlle. Asiakaskohteet ja asiakkaiden elämäntilanteet ovat erilaisia ja työtilanteet vaihtelevat. Tämä edellyttää työntekijältä kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja tulla toimeen Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut pyykinpesu silitys mankelointi tekstiilien pienet korjaustyöt kausivaatteiden ja -jalkineiden huolto ja säilytys Henkilökohtainen avustaminen ja asiointi avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, aterioinnissa, ulkoilemisessa, tilaisuuksiin osallistumisessa kaupassa ja apteekissa käynti Tilapäinen lastenhoito vieminen tai hakeminen päivähoidosta väliaikainen lastenhoito Tilapäinen lemmikkieläintenhoito ulkoilutus, ruokinta pienet toimenpiteet (mm. kynsien leikkaus) Kuva: Mitä kotityöpalvelu on. Kuvassa esimer 4

5 erilaisten ihmisten kanssa. Toisen kodissa työskentely vaatii hienovaraisuutta, suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan sekä ehdotonta vaitiolotaitoa. Kotityöpalvelussa on tärkeää asiakkaan kuunteleminen ja asiakkaan tarpeiden mukaisen palvelun tarjoaminen. Työntekijän on osattava tarttua erilaisiin tehtäviin, ajankäyttö on suunniteltava työtehtävien mukaan. Myös tilannetaju on arvokas taito, asiakasta on opittava lukemaan : toinen saattaa kaivata juttuseuraa, toinen mielellään seurailee hiljaa sivusta työntekijän työskentelyä. Hyvän ja luottamuksellisen suhteen kehittyminen asiakkaan ja työntekijän välille on työssä menestymisen edellytys. Lähde: Kainuun uutiskirje marraskuu 2011, kirjoittajat projektitoimijat ( ) Kotisiivouspalvelut ylläpitosiivous perussiivous vuodehuolto puhtaanapidon ohjaus kodin koneiden ja laitteiden puhdistus kodin turvallisuudesta huolehtiminen Kodin kunnossapitoja remontointipalvelut ns. talonmiehen palvelut pienet korjaukset ja huollot halonhakkuu lampunvaihto taulun kiinnitys Kotityöpalvelu on asiakkaan kotona tehtäviä arjen töitä, asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Pihan ja puutarhan hoitopalvelut nurmikon hoito ja kastelu lehtien/roskien haravointi piha/parvekekukkien hankinta, istuttaminen pihalaattojen pesu lumityöt Tietotekniikan neuvontaja asennuspalvelut television ja digiboxin virittäminen tulostimen, videolaitteiden yms. lisälaitteiden asennus opastaminen ja auttaminen tietotekniikan käyttämisessä Kodin ruokapalvelut ruoanvalmistus leipominen säilöminen pienten juhlien järjestäminen tarjoileminen lasten ruokien valmistus kkejä kotityöpalveluista. Kuva tehty Kainuun kotityöpalveluyrittäjien työryhmätapaamisissa. 5

6 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot - Valtakunnallinen oppilaitosverkosto - Suomen kotityöpalveluyhdistys ry Verkostosta voimaa! 6

7 VALTAKUNNALLINEN OPPILAITOSVERKOSTO MITÄ Sopimuspohjainen ja tiivis oppilaitosverkostoyhteistyö kotityöpalvelualan kehittämiseksi. Kirjallisen oppilaitosverkostosopimuksen ovat allekirjoittaneet: - Edupoli, Porvoo - Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieska - Kainuun ammattiopisto, Kajaani - Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna - Lapin matkailuopisto, Rovaniemi - Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Luksia - Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu - Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio - Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi MIKSI Kotityöpalvelun laatujärjestelmä- ja kotityöpalvelualan koulutusten kehittäminen. Alan toimintamallien yhtenäistäminen. Alan imagon, tunnettuuden ja yrittäjyyden kehittäminen. MITEN Yhteistyötapaamiset, tiedottaminen, markkinointi ja tapahtumat. SUOMEN KOTITYÖPALVELUYHDISTYS RY MIKÄ Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry toimii kotityö- ja avustamispalveluja kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin tarjoavien yritysten edunvalvonta- ja jäsenorganisaationa. Yhdistys seuraa ja arvioi kotityöpalvelualan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä alan taloudellista, laadullista ja ammatillista kehitystä - tekee alaa koskevaa tutkimus-, koulutusja kehittämistyötä - koordinoi kotityöpalvelualan laatujärjestelmää ja tarjoaa siihen liittyvää ylläpidollista ja kehittävää koulutusta - tekee laatujärjestelmän ohjaus- ja neuvontatyötä - ohjaa ja neuvoo yrityksiä valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän käyttöönotossa - harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa - pitää yllä jäsenilleen kotityö- ja avustamispalveluja koskevaa portaalia - tekee aloitteita ja esityksiä lainsäädäntöön, tutkintovaatimuksiin sekä antaa lausuntoja - järjestää alaa koskevia seminaareja, kokouksia, luentoja, messu- ja näyttelytilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä KENELLE Yhdistyksen varsinaisina jäseninä ovat sertifioidut yritykset ja auditointioikeudet omaavat oppilaitokset. Lisäksi varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä muita alalla toimivia yrityksiä, yhteisöjä ja säätiöitä. MUUTA Kainuun ammattiopisto liittyi Suomen Kotityöpalveluyhdistykseen keväällä Kainuun sertifioidut kotityöpalveluyritykset liittyivät yhdistykseen saatuaan sertifikaatin. Kuva: Oppilaitosverkostotapaaminen Kajaanissa keväällä Kainuu osallistui vuosikokoukseen Adobe Connect yhteydellä (verkkokokousjärjestelmä). Lue lisää: 7

8 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot - Verkostoitumiskoulutus Kainuussa - Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto Verkostoitumisesta säästöjä, lisämyyntiä vai mitä? Kuva: SPP Verkostokonsultit / Service Park Provider Oy:n koulutusmateriaali, Petri Sipilä. 8

9 VERKOSTOITUMISKOULUTUS KAINUUSSA MITÄ Valmennus koostui 10 lähipäivästä, jotka ajoittuvat vuosille Kouluttajina toimivat arvostetut, pitkän koulutustaustan liiketoiminnasta ja verkostoitumisesta omaavat Petri Sipilä ja Jaana Piippo, SPP Verkostokonsultit / Service Park Provider Oy:stä. MIKSI Tavoitteena oli tukea Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkoston muodostumista, kehittää verkostoitumistaitoja, vahvistaa toimijoiden vuorovaikutusvalmiuksia ja viestintää sekä vahvistaa ja tukea laadukkaiden ja kannattavien palveluiden tuottamista. MITEN Koulutus suunniteltiin yhteistyössä kotityöpalvelualan toimijoiden kanssa. Koulutus lähti liikkeelle osallistujien omista liiketoiminnan kehittämistarpeista ja verkostoitumisen kautta saatavista hyödyistä. KENELLE Koulutus oli suunnattu kainuulaisille kotityöpalvelutoimijoille, puhdistuspalvelun ammattilaisille ja alan sidosryhmille. MUUTA Ihmisten yhteistoiminnassa on kyse suhteista, joista syntyy verkostoja. Verkostojen voimaa ei aina ymmärretä ja osata hyödyntää. Verkostoitumisella vahvistetaan palveluiden tarjontaa, työllistymistä, työvoiman saatavuutta ja kotityöpalvelualan tunnettuuden lisäämistä. Verkostoituminen auttaa arjessa, sillä verkostoissa yhteisiä asioita voidaan kehittää ja edistää paremmin kuin yksin toimien. Verkostoituminen miksi? KAINUUN KOTITYÖPALVELUTOIMIJOIDEN VERKOSTO MITÄ Sopimuspohjainen Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutusverkosto. Perustajajäsenet ovat: - Citytalkkari Mika Kinnunen - Eijan kotityöpalvelut TipTop - Kainuun IT-Palvelut Ky - Kodin Asennus V. Huovinen - Matin Kotiapu - Osuuskunta Eurojopi - Osuuskunta Puolangan Apupiste - Osuuskunta Sotkamon Monitaiturit - Siivouspalvelut Helena & Tytöt - Siivouspalvelu Taikasieni Ky - Kainuun ammattiopisto -sivusto MIKSI Hankkeen aikana yritykset tutustuivat toisiinsa erilaisten työryhmäpalaverien ja koulutusten kautta. Verkostoituneet yrittäjät saavat yhteyden samoja kysymyksiä pohtiviin yrittäjiin, kouluttajiin ja muihin asiantuntijoihin. Oppilaitoksen kautta yritykset saavat täsmäkoulutettua työvoimaa sekä uusinta tietoa alan innovaatioista mm. työvälineiden ja -menetelmien osalta. MUUTA Yhteistyössä yritykset voivat koota monipuolisia erilaisia palvelukokonaisuuksia niin, että eri yritysten tuotekonseptit tukevat toisiaan. Yhteistyöverkoston kautta osaaminen lisääntyy ja koulutusorganisaation työelämäyhteydet vahvistuvat. Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto on toteuttanut yhteishankintoja ja Kotityöpalvelut tutuksi -tapahtumat sekä ylläpitää Kainuun kotityopalvelut -sivustoa. Kainuulaisilla kotityöpalveluyrityksillä on mahdollisuus liittyä Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkostoon ja fi -sivustoon. Lisäohjeet liittymiseen sivustolta. 9

10 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä Toiminta näkyväksi! 10

11 TAUSTAA Kotityöpalvelualan laadunhallintajärjestelmä on rakennettu ja pilotoitu vuosien aikana TTS - Työtehoseuran koordinoimana hanketyönä. Päätös laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta syntyi alan ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten yhteisessä seminaarissa vuonna Kotityöpalveluala nähtiin nopeasti kasvavaksi alaksi, mutta alan osaamisen kehittämisen nähtiin olevan hajallaan. Oppilaitosten toivomuksesta TTS - Työtehoseura otti koordinointivastuun kotityöpalvelualan valtakunnallisesta kehittämistyöstä ja hankkeissa mukana olevien kymmenen oppilaitoksen muodostaman kehittämisverkoston vetämisestä. Kehittämistyön tuloksena on luotu: - kotityöpalvelun laatukriteeristö - laadunhallintajärjestelmä ja sen työkalut - valtakunnallinen kouluttajaverkosto ja koulutusjärjestelmä, joiden kautta laadunhallintajärjestelmä levitetään valtakunnalliseksi - auditointi- ja sertifiointiprosessi - laadunhallintajärjestelmän hallinnointi - laadunhallintajärjestelmän menettelytapaohje MIKSI Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on tukea etenkin alalla toimivien pienyritysten valmiuksia kehittää yrityksen toimintaa ja osaamista pitkällä aikavälillä alan omista lähtökohdista käsin. Laadunhallintajärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta: johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta, henkilöstö, resurssit ja prosessit. KENELLE Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti yksityisille kotityö- ja hoivapalveluja tarjoaville yrityksille sekä muille kyseisiä palveluja tuottaville organisaatioille, joiden tarpeita ja tarkoitusta laatujärjestelmä palvelee (esim. järjestöt tai yhdistykset). Kotityöpalvelun sertifikaatti -merkki Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on yksityiselle kotityöpalvelujen tuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. KAINUUSSA Kainuun ammattiopiston ja laatulautakunnan välinen sopimus kotityöpalvelun laatujärjestelmän koulutus- ja auditointioikeuteen liittyvästä toiminnasta. KAO:lla laatukouluttaja ja auditoija. MUUTA Laatukoulutus on järjestetty kolme kertaa Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeen aikana. Laatukoulutukseen on osallistunut yhteensä 15 yritystä. Lisäksi yrityksille on tarjottu ohjausta laatujärjestelmän rakentamiseen. Laatukoulutusinfot ja laatukoulutukset jatkuvat Kainuun kotityöpalveluyrityksille vuonna Laatujärjestelmän laatukäsikirjan, itsarviointilomakkeen ja lomakkeiston omistaa TTS. Toiminnan suunnittelu Johtaminen Laatu Henkilöstö ja osaaminen Mistä hyvän laadun tunnistaa? Ohjaus ja seuranta Resurssit ja prosessit Kuva: Laadunhallintajärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta. 11

12 Laatusertifikaatin piiriin kuuluvat seuraavat kotityö- ja hoivapalvelut: - kotisiivouspalvelut - kodin ruokapalvelut - kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut - pihan- ja puutarhanhoitopalvelut - kodin kunnostus- ja huoltopalvelut - tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut - tilapäinen lastenhoito - tilapäinen lemmikkieläinten hoito - lisäksi hoiva-alan avustamis- ja asiointipalvelut joita ovat esim. avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa avustaminen kodin ulkopuolella esim. ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa asiakkaan puolesta asiointi esimerkiksi virastossa, apteekissa, kaupassa, pankissa tai postissa. Laatusertifiointi ei koske sairaanhoidollisia palveluita, joissa tarvitaan sairaanhoidon koulutusta. TOIMI NÄIN Laatusertifikaatin hakuprosessi Kuva: Kainuun ensimmäiset kotityöpalvelun laatusertifikaatit jaettiin Kainuun ensimmäiset laatusertifioidut kotityöpalvelualan yritykset: - Citytalkkari Mika Kinnunen - Osuuskunta Eurojopi - Osuuskunta Puolangan Apupiste - Osuuskunta Sotkamon Monitaiturit - Siivouspalvelu Taikasieni Ky Kaikki Suomen laatusertifioidut kotityöpalveluyritykset löytyvät -sivustolta. Kuva:sertifioidun yrityksen tunnistat tästä merkistä. Yrityksen itsearviointi Yrityksen kehittämissuunnitelma Laatukäsikirjan työstäminen Ulkoinen auditointi Sertifikaatin hakeminen Sertifikaatin myöntäminen Oppilaitoksen antama ohjaus Kotityöpalvelun laatulautakunta Yrityksen osallistuminen laatujärjestelmäkoulutukseen 4-5 * ½ pv Sertifiointi Toiminnan ja osaamisen jatkuva kehittäminen Lähde: Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän menettelytapaohje 12

13 NÄIN TOTEUTAT Kainuun ammattiopiston koulutusmalli kotityöpalveluyritysten laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmäkoulutus - yrityksen laatu, laatutyö - laatujärjestelmä kokonaisuus - laatukäsikirjan tuottaminen - itsearviointi - kehittämissuunnitelma Laatukoulutuksen markkinointi ja infotilaisuudet Yritysmentorointi - toinen sertifioitu kotityöpalvelualan yritys Ohjausteemoja toiminnan laatuun - prosessit ja palvelukuvaukset - riskien kartoitus ja hallinta - palvelujen tuotteistaminen, palvelutuotekuvaukset - työajanhallinta ja töiden organisointi - työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus - palvelusopimukset - asiakaspalaute Palvelujen tuottamiseen liittyviä lyhytkoulutuksia Askeleet kohti laadukasta - kodin ylläpito- ja perussiivous - kotiruoka, erityisruokavaliot - avustaminen ja asiointi - pihan- ja puutarhanhoito - kestävä kehitys Laatujärjestelmän päivityskoulutus (laatusertifikaatin uusimisvaiheessa) - laatukäsikirja - itsearviointi - kehittämissuunnitelma Kotityöpalveluyrityksen ja henkilöstön osaamiskartoitus - räätälöidyt osaamiskartoitukset toteuttaa KAO Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto - kodinhuoltaja - toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Osaamispassit: - ensiapukoulutus - palveluja kotiin -passi - hygieniapassi - työturvallisuuskoulutus Auditointi + sertifiointi Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry - Valtakunnalliset kotityöpalvelujen kehittämispäivät Lähde: mukaellen Laadukasta kotityöpalvelua Itä-Suomessa -hankkeen koulutusmalli 13

14 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä - Osaamiskartoitukset - Opettajien työssäoppimisjaksot Tunnista vahvuutesi! 14

15 OSAAMISKARTOITUKSET MITÄ Osaamiskartoitus on prosessi, joka tekee osaamista näkyväksi ja se toimii keskeisenä kehittämisen välineenä kotityöpalveluyrityksessä. Osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa työelämäosaamisen kannalta keskeiset vahvuudet ja kehittämisalueet sekä selvittää osaamistasoa. Samalla ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita, minkä perusteella saadaan tarve ja osaaminen kohtaamaan. MIKSI Tarkoituksena oli selvittää yrityksen osaamis-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. Osaamiskartoituksella selvitettiin millaista osaamista kotityöpalvelualan yrittäjät ja työntekijät nyt ja tulevaisuudessa tarvitsivat. Osaamiskartoituksen avulla saatiin selville millaisia koulutuksia yrityksille on tarpeellista suunnitella. MITEN Osaamiskartoituksia pilotoitiin C&Q-professional haastattelulla. Osaamisen kehittäminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen kuuluvat oleellisena osana kotityöpalvelun laatujärjestelmään. Laatukoulutukseen osallistuneet arvioivat omaa ja yrityksensä osaamisen ja kehittämisen tarvetta myös laatujärjestelmään kuuluvalla itsearvioinnilla. MUUTA Kainuun ammattiopisto tarjoaa pyydettäessä räätälöidysti osaamiskartoituksia. Pienyrittäjän on haasteellista teettää osaamiskartoitus, koska pienen yrityksen on hankala saada sijainen tai se koetaan kalliiksi hyötyyn verrattuna. OPETTAJIEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT MITÄ Kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettajat perehtyivät työssäoppimisjaksolla konkreettisesti yrityksen laadunhallintaan ja mahdollisuuteen kotityöpalvelualan laatujärjestelmän rakentamiseen yrityksessä. Opettajat saivat tietoa työelämän tilanteesta ja yritykset saivat uusinta tietoa esim. alan välineistä ja menetelmistä. Työssäoppimisen tavoitteet - selvittää alan koulutuksien kehittämisen tarvetta - saada tietoa ja kokemusta alan liiketaloudellisuudesta, tuotteista ja työvoiman saatavuudesta - kehittää työpaikkojen mahdollisuuksia toimia oppimisympäristönä - kehittää käytännön tasolla opettajien osaamista, monipuolistaa työelämäyhteistyötä ja työssäoppijoiden ohjaukseen liittyviä pedagogisia menetelmiä ja ohjauskäytäntöjä - viedä tietoa ammatillisesta koulutuksesta. NÄIN TOTEUTETTU Opettaja otti yhteyden haluamaansa yritykseen ja sopi ajankohdan, paikan ja työpäivän pituuden. Työssäoppimisjaksosta tehtiin sopimus. Työssäoppimisjakso raportoitiin, joista saatiin palautetta ja vinkkejä alan ja koulutuksen kehittämiseen. MUUTA Hankerahoitus mahdollisti opettajien työssäoppimisjaksot. Työelämäosaaminen työn osaamisvaatimukset työntekijän kyvyt ja valmiudet Kuva: mukaellen Työelämäosaamisen malli, Hanhinen ammattitaito eli työsuorituksessa todentuva osaaminen 15

16 Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen - Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma Viestintä on pienistä asioista kiinni! 16

17 KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA MIKÄ Viestintäsuunnitelmassa ohjeistetaan miten, miksi, kenelle ja milloin viestitään. Viestintäsuunnitelma mahdollistaa monipuolisen kotityöpalvelualan yhtenäisen viestintätavan laadukkaista palveluista ja alan mahdollisuuksista. MITÄ Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma valmistui Mainostoimisto Hermon tekemänä kesällä 2011 Kainuun kotityöpalveluverkostolle. Suunnitelman tilaajana oli Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke. Suunnitelman laatimiseen osallistui hankkeeseen sitoutuneita, kainuulaisia kotityöpalvelutoimijoita ja Kainuun ammattiopiston edustajia. MIKSI Hankkeen yhtenä tavoitteena oli alan ja koulutuksen vetovoimaisuuden, tunnettuuden, arvostuksen ja imagon kohottaminen. Tähän liittyen yhtenä toimenpiteenä oli viestintäsuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto alalla. Tavoitteena oli saada Kainuun kotityöpalveluala viestimään laadukkaasti ja yhdenmukaisesti. KENELLE Viestintäsuunnitelma jää hankkeen tuloksena toimivan kotityöpalvelutoimijoiden yhteistyöja vuorovaikutusverkoston työkaluksi. MUUTA Viestintäsuunnitelman jalkauttaminen alkoi suunnitelman valmistuttua. Suunnitelmaa jaettiin alan toimijoille. Viestintäsuunnitelma painatettiin A5 -kokoon keväällä Näin suunnitelma saatiin helppokäyttöisemmäksi ja luettavampaan muotoon. Keväällä 2012 hankkeeseen sitoutuneille yrityksille ryhdyttiin lähettämään Viikon vinkki viestintään -sähköpostiviestejä. Viikoittaiset viestintäteemat poimittiin Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelmasta. Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelmaa on hyödynnetty valtakunnallisen oppilaitosverkoston kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelman laatimisessa. ammattitaitoinen laadukas luotettava asiakaslähtöinen monipuolinen verkostoitunut Kuva: kotityöpalvelualan tavoitekuva. Kaisa Kotityöläinen ammattinimike Kotityöpalvelu Pouta Oy Kotityökatu Kotila Puh./Tel Fax Kuva: näin allekirjoitat sähköpostisi. Lähde: Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma 17

18 Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen - Ajankohtaiset koulutusteemat ja tapahtumat - Kotityöpalvelujen tunnetuksi tekeminen - Malli kotisiivousprosessista - Yrittäjyysopintojen polku - Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, Moodle ja Adobe Connect Tärkeää P tietotaitoa! 18

19 AJANKOHTAISET KOULUTUSTEEMAT JA TAPAHTUMAT Verkostoitumis- ja laatukoulutuksen lisäksi hankkeen aikana järjestettiin lyhytkoulutuksia ja erilaisia tapahtumia. MIKSI Vastata työelämän tarpeisiin ja seurata alan ajankohtaisia tapahtumia. Kevään kevennys kotisiivous -päivä Erilainen yhteinen tapahtuma, mukana oli asiaa ja paljon iloa. Päivän aikana annettiin kotisiivousvinkkejä ja Marjaana Kössö kertoi työhyvinvoinnin ja naurun tärkeydestä toiminnallisella luennolla. Tapahtumassa oli mukana tuote-esittelijöitä, työvaatenäyttely ja kauniita kevätkattauksia, joista osallistujat äänestivät kauneimman. Illanpäätteeksi juhlistettiin Kainuun ensimmäisiä kotityöpalvelualan laatusertifikaatin saajia. MITÄ Ensiavun peruskurssi, EA 1, Ensiaputaitojen päivitys. Puhtauden laatu ammattityönä tehtävässä kotisiivouksessa Tilaisuuden tavoitteena oli perehtyä, ammattityönä tehtävässä kotisiivouksessa käytettävien puhdistusmenetelmien tehokkuuteen ja puhdistuksen laatuun sekä vahvistaa ja tukea laadukkaiden ja kannattavien kotityöpalveluiden tuottamista. Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta kotisiivouksesta ja edistää verkostoitumista. Tilaisuus oli avoin kaikille. Tilaisuus soveltui hyvin sellaisille henkilöille, jotka toteuttavat tai suunnittelevat erilaisia kotisiivouspalveluja. Myös palveluja käyttävät saivat vinkkejä siivoukseen ja siihen, miten siivoukseen käytettävä aika voidaan määritellä, mitoittaa. Päivän aikana käytiin läpi myös kodin siivouksen kriittiset pisteet ja oikeiden välineiden sekä menetelmien käyttö oikeisiin kohteisiin. Tilaisuuden aikana oli mahdollista tutustua kotisiivouksen ammattituotteisiin, joita oli esittelemässä Finntensid:ltä Ansa Saarela. Kuva: Hygicult TPC hygieniatesti. Hygieniatesti on tarkoitettu kokonaisbakteerimäärän mittaamiseen. Voidaan käytttää mikrobiologisen puhtauden seurantaan kaikissa kohteissa. Kevään kevennys kotisiivous -päivän aikana esiteltiin Hygicult-testillä asiakaskodista otettuja näytteitä ja tuloksia. Osallistujille jaettiin Hygicult-testejä koekäyttöön. Omavalvontakoulutus Laki yksityisistä sosiaalipalveluista teki ajankohtaiseksi yritysten omavalvontakäytännöt. Viime vuonna voimaan tullut laki siirsi yksityisten sosiaalipalvelujen valvontavastuuta merkittävästi palveluntuottajille itselleen. Yrityksillä täytyi olla omavalvontasuunnitelma käytössä mennessä. Kuva: Tuula Suontamo ottaa puhtausnäytettä kädestä. Koulutuksen tavoitteena oli perehtyä mitä Valviran yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelmaa koskeva määräys merkitsee. Tavoitteena oli myös käydä läpi omavalvontasuunnitelma ja sen sisältö. Koulutus perehdytti osallistujat omavalvontasuunnitelman määräyksiin ja sisältöön. 19

20 KOTITYÖPALVELUJEN TUNNETUKSI TEKEMINEN Kotityöpalvelut tutuksi -päivät ( ja viikko 41 tapahtumat) MITÄ Mielekäs tapa tehdä kotityöpalveluja tutuksi oli jalkautua kuntalaisten pariin siellä, missä arkena muutenkin asioidaan. MIKSI Tavoitteena oli kotityöpalvelualan ja -palvelujen tunnetuksi tekeminen. Yrittäjät esittelivät palvelujaan ja toimintaansa sekä neuvoivat kiinnostuneita kotitalousvähennyksessä, palvelujen tilaamisessa ja ostamisessa. Kainuun ammattiopiston kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettajat kertoivat koulutusmahdollisuuksista alasta kiinnostuneille. Alan opiskelijat olivat mukana tapahtuman järjestelyissä ja kertoivat kokemuksiaan kotityöpalvelualan koulutuksesta ja työstä. MITEN Kotityöpalvelualan yrittäjät, Kainuun ammattiopiston opiskelijat ja opettajat järjestivät Kotityöpalvelut tutuksi teemapäivän. Tapahtuma järjestettiin samanaikaisesti Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa ja Puolangalla. Päivän aikana kiinnostuneet saivat tietoa kotityöpalveluista ja keskustelivat omista palvelutarpeistaan kahvia nauttien. Kaikilla tapahtumapaikkakunnilla arvottiin kotityöpalveluopiskelijatyönä toteutettava kotisiivous, jonka toteuttamisalueena oli Kainuu. NÄIN TOTEUTAT 1. Valmistelevan työryhmän kokous 2. Suunnittelupalaverit 1-3 kertaa. Sovitaan: - tavoite, kohderyhmä, tapahtumaan osallistuvat toimijat, työn- ja kustannustenjako - tapahtuman ajankohta, kesto, paikkakunnat ja -paikat, päivän ohjelma ja markkinointi 3. Työnjaosta päättäminen - yhteistyösopimukset - tapahtumapaikkojen kysyminen, vastuu yrittäjillä Opiskelijoiden tehtävät ja vastuut - tapahtumapäivänä kertoivat koulutuksesta, alasta ja jakavat esitteitä. - osallistuminen suunnittelupalavereihin KAO:n tehtävät ja vastuut - opiskelijoiden ohjeistaminen - mediatiedote, lehti-ilmoitus - tapahtumapäivän esitteen ja julisteet - arvonnan järjestäminen - tapahtumarekvisiitan järjestäminen - työvuorolistat Yrittäjien tehtävät ja vastuut - esittelytilan rakentaminen ja kalustaminen - kahvituksen järjestäminen - mediatiedote, lehti-ilmoitus - markkinointi - tapahtuman jälkeen kiitokset tapahtumapaikalle 4. Kotityöpalvelut tutuksi -päivä, usealla paikkakunnalla 5. Jälkityöt KAO:n tehtävät ja vastuut hankkeen aikana - kiitokset osallistujille - palautteen käsittely ja palautepalaveri - arvontalipukkeiden ja -palkintojen toimittaminen - jatkosta sopiminen - tapahtumassa käytetyn aineiston luovuttaminen yrittäjille - tehtävälistan luovuttaminen yrittäjille MUUTA Valtakunnallinen laadukkaat kotityöpalvelut -viikko järjestettiin verkosto-oppilaitosten toiminta-alueella syksyllä Kainuun kotityöpalvelualan yrittäjät osallistuivat tapahtumaan neljällä paikkakunnalla. 20

Ammattiopisto kehittää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työelämää

Ammattiopisto kehittää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työelämää 1 / 5 Ammattiopisto kehittää matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työelämää Kainuun ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousala suunnittelee yhdessä yritysten kanssa työelämää palvelevaa koulutusta.

Lisätiedot

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura TTS - Työtehoseura Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio Toimialat:

Lisätiedot

Kotityöpalvelujen osaajaksi

Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen teemaviikon seminaari LAATUISA LOKAKUU 9.10.2013 Raija Tissari Kotityöpalvelu Tuottaa palveluja eri ikäisille erilaisissa toimintaympäristöissä ja elämäntilanteissa

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Hankekahvit Kajaanissa Learnig Cafe

Hankekahvit Kajaanissa Learnig Cafe Hankekahvit Kajaanissa 29.8.2017 Learnig Cafe 1 Yhteistyö KAOn ja Edukain työssäoppimisjaksoilla yritysten ja yhdistysten kanssa. Toiveita ja ajatuksia miten tätä oppilaitokset voisivat kehittää, huomioiden

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Valtakunnalliset Green Care päivät 18.9.2014 Raija Lääperi THL 22.9.2014 Green care laatu /RL 1 Lähtökohtia laatutyölle 1 Luontolähtöisiä (Green Care) menetelmiä

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2010 Näyttötutkintojen laatu Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki koulun arjessa - pedagogiset asiakirjat ja lomakkeet

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Service Park Provider Oy

Service Park Provider Oy Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys SPP Verkostokonsultit www.spp finland.fi ja www.verkostokonsultit.fi Verkostomanageripalvelun pilotointi Piiru hanke Service Park Provider Oy (SPP)

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus

Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus 1. Tavoite 2. Kohderyhmä 3. Sisältö 4. Toteutustapa ja kouluttajien kokemus alalta 1. TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaitoja ja- tietoja toimia

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP Pertti Lepola YRITYS-OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitososaaminen ja Työelämäosaaminen Työyhteisöosaaminen, oppiva organisaatioosaaminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

HUOLENPITOA JA HYVINVOINTIA

HUOLENPITOA JA HYVINVOINTIA Uudet kuntouttavat ja arjessa auttavat palvelut ikäihmisille Mikkelin seudulla HUOLENPITOA JA HYVINVOINTIA Palveluesite Mikkelin seutu Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Julkaisun

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 koulutuksen ohjaukselle ja suunnittelulle koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä OTSIKKO Alaotsikko Työssäoppiminen Yrittäjänä TOY malli Lyhyesti Terhi Leppä IKATA: Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Kansalaisten ja henkilöstön

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli

Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Sotiemme veteraanien/leskien palveluseteli Kajaani 26.11.2013 22.11.13 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Reijo Inget Kainuun rintamalisän saajat 2007-2013 2500 2000 1500 1000 500 2007

Lisätiedot

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012

Työssäoppiminen yrittäjänä. Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 Työssäoppiminen yrittäjänä Leonardo da vinci hankkeiden päätösseminaari 14.5.2012 TOY työssäoppiminen yri äjäna TOYn idea on tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehi ää omaa yritysideaansa ja toteuttaa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii reformista omilla sivuillaan Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo Miten yrittäjä voi? Työhyvinvointiseminaari, Eduskuntatalo Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset vaikeudet,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot