KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa"

Transkriptio

1 KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

2 Esitteen sisältö rakentuu hankkeen neljän toiminnallisen tavoitteen mukaisesti. Lukijalle... 3 Kotityöpalvelu - työtä kodeissa... 4 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot Valtakunnallinen oppilaitosverkosto Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry Verkostoitumiskoulutus Kainuussa Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto... 9 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä Osaamiskartoitukset Opettajien työssäoppimisjaksot Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma Ajankohtaiset koulutusteemat ja tapahtumat Kotityöpalvelujen tunnetuksi tekeminen Kotityöpalvelut tutuksi -päivä Malli kotisiivousprosessista Yrittäjyysopintojen polku Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, Moodle ja Adobe Connect Hankkeeseen kirjallisesti sitoutuneet yritykset Virallinen nimi Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa Hankkeen toteuttaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä / Kainuun ammattiopisto -liikelaitos (KAO) Rahoitus Itä-Suomen suuralueosio, ESR, TL 3 Kainuun ELY-keskus Toteutusaika , jatkoaika (yhteensä 28 kk) Lyhyesti Verkostoituminen ja kotityöpalvelualan laatujärjestelmän kehittäminen. Tavoite Yleistavoitteena on kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. Julkaisija Kainuun ammattiopisto 2012

3 LUKIJALLE Katsaus projektin toimintaan ja hyvät käytänteet esite on kirjoitettu Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeessa. Esite on tarkoitettu kotityöpalveluyrityksille ja heidän henkilöstölleen sekä yhteistyötahojen käyttöön. Esitteeseen on kerätty Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeen hyviä käytänteitä ja tuloksia. Euroopan sosiaalirahaston käsitteistössä hyvä käytänne viittaa tavallisesti sellaisiin toimintatapoihin, joilla on yhteiskunnallisesti positiivista vaikutusta, jotka tuottavat tavoiteltua muutosta yhteiskunnan rakenteessa ja yksilöiden elämässä. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeessa viisi kainuulaista kotityöpalvelualan yritystä on saanut laatulautakunnan myöntämän kotityöpalvelun laatusertifikaatin. Suomessa laatusertifikaatteja on myönnetty yhteensä 71 (tilanne elokuu 2012). Laadukkaalla kotityöpalveluyrityksellä on kotityöpalvelujen laatusertifikaatti tunnustuksena luotettavasta, turvallisesta ja asiakaslähtöisistä palveluista. Laadukkaan kotityöpalveluyrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän laatukriteerit ja palvelun tuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. Laatusertifikaatti tuo turvaa sekä asiakkaille että yrittäjille. Laadukas kotityöpalvelu ei tee pimeää työtä eikä sorru laittomuuksiin. Esitteen aineisto pohjautuu Laadukasta kotityöpalvelua hankkeen aikana tehtyihin selvityksiin, oppimiseen ja hankkeeseen osallistuneiden kanssa järjestettyjen koulutuksiin. Hankkeen aikana on tuotettu paljon erilaisia työvälineitä ja ideoita, joiden avulla yritys voi kehittää omaa yritystoimintaa tai palvelun laatua. Aineistoa voi käyttää sellaisenaan tai muokata sitä omiin tarkoituksiin sopivaksi. Useimmat mallit ovat ehkä tuttuja jo muiden valtakunnallisten hankkeiden kautta. Tästä huolimatta olemme halunneet tuoda julki hankkeen aikana kainuulaisten yritysten kanssa käytyjä esimerkkejä ja ideoita kotityöpalvelun laadun arviointiin ja kehittämiseen. Kirjoittajat eivät vastaa mahdollisten virheiden vuoksi kuluttajalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kajaanissa projektitoimijat Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke (S11414) palvelujen saatavuus alan koulutuksen kehittäminen Kotityöpalvelualan koulutusta kehittämällä vahvistaa ja tukea kainuulaisten alan yritysten laadukkaiden palvelujen tuottamista sekä palveluiden saatavuutta. Kuva: Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hankkeen yleistavoite palvelujen laadukkuuden vahvistaminen kainuulaisten yrittäjien toiminnan tukeminen 3

4 KOTITYÖPALVELU - TYÖTÄ KODEISSA Kotityöpalvelu on erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arkipäivän auttamista tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- ja sairaanhoitoalan ammatillista koulutusta. Kotityöpalveluiden tavoitteena on asiakaskodin hyvä arki. Palvelut turvaavat ja helpottavat kansalaisten ja perheiden selviytymistä arjessa, lisäävät ihmisten voimavaroja, työssä jaksamista ja siten työtehoa ja jopa kansakunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kotityöpalvelun asiakkaina ovat työn ja perheen yhteen sovittajat, kodeissaan asuvat vanhukset sekä arkeansa mukavoittavat ja harrastuksilleen omistautuvat sinkut ja senioriparit. Kotipalvelun ja kotityöpalvelun ero Kotipalvelu-käsite kuvaa julkisen sektorin palveluja ja tarkoittaa kunnan järjestämiä palveluja avun tarpeessa oleville asukkailleen arkielämässä selviytymiseksi. Kunnallinen kotipalvelu rajautuu useimmiten huonokuntoisten sairaanhoitoon, ja palvelusta käytetään usein nimitystä kotihoito. Kotihoidossa toimii lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan pysty tarjoamaan apua kaikkiin koteihin, joten kuntien tuottaman kotipalvelun (kotihoito) rinnalle on kehittynyt yksityisten palveluntuottajien tuottamia moniammatillisia kotityöpalveluja. Mutkaton ja turvallinen arki Arjen askareista selviäminen on nykyään haasteellista monessa kodissa. Aikaa pitäisi riittää moneen eri suuntaan: perheelle, työntekoon, opiskeluun, harrastuksiin ja kodinhoitoon. Lisäksi ikä tai oma terveydentila saattavat asettaa rajoituksia kotitöiden tekemiselle. Kotityöpalvelu tarjoaa helpotusta arkeen silloin, kun omat voimavarat eivät riitä. Jokaisella kodilla on omat tarpeensa, vaihdellen siivouksesta pihatöihin, lastenhoitoon ja kotona tehtäviin avustamispalveluihin. Arjen helpottamiseksi myös työssäkäyvä väestö on valmis ostamaan palveluita yksityisiltä yrittäjiltä. Taloudelliset mahdollisuudet kotityöpalvelun säännölliseen käyttöön ovat monessa taloudessa hyvät. Vieras koti haastava työympäristö Vieras koti työympäristönä luo monia haasteita tehtävälle työlle. Asiakaskohteet ja asiakkaiden elämäntilanteet ovat erilaisia ja työtilanteet vaihtelevat. Tämä edellyttää työntekijältä kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja tulla toimeen Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut pyykinpesu silitys mankelointi tekstiilien pienet korjaustyöt kausivaatteiden ja -jalkineiden huolto ja säilytys Henkilökohtainen avustaminen ja asiointi avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, aterioinnissa, ulkoilemisessa, tilaisuuksiin osallistumisessa kaupassa ja apteekissa käynti Tilapäinen lastenhoito vieminen tai hakeminen päivähoidosta väliaikainen lastenhoito Tilapäinen lemmikkieläintenhoito ulkoilutus, ruokinta pienet toimenpiteet (mm. kynsien leikkaus) Kuva: Mitä kotityöpalvelu on. Kuvassa esimer 4

5 erilaisten ihmisten kanssa. Toisen kodissa työskentely vaatii hienovaraisuutta, suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta erilaisuutta kohtaan sekä ehdotonta vaitiolotaitoa. Kotityöpalvelussa on tärkeää asiakkaan kuunteleminen ja asiakkaan tarpeiden mukaisen palvelun tarjoaminen. Työntekijän on osattava tarttua erilaisiin tehtäviin, ajankäyttö on suunniteltava työtehtävien mukaan. Myös tilannetaju on arvokas taito, asiakasta on opittava lukemaan : toinen saattaa kaivata juttuseuraa, toinen mielellään seurailee hiljaa sivusta työntekijän työskentelyä. Hyvän ja luottamuksellisen suhteen kehittyminen asiakkaan ja työntekijän välille on työssä menestymisen edellytys. Lähde: Kainuun uutiskirje marraskuu 2011, kirjoittajat projektitoimijat (http://maakunta.kainuu.fi/uutiskirje, ) Kotisiivouspalvelut ylläpitosiivous perussiivous vuodehuolto puhtaanapidon ohjaus kodin koneiden ja laitteiden puhdistus kodin turvallisuudesta huolehtiminen Kodin kunnossapitoja remontointipalvelut ns. talonmiehen palvelut pienet korjaukset ja huollot halonhakkuu lampunvaihto taulun kiinnitys Kotityöpalvelu on asiakkaan kotona tehtäviä arjen töitä, asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Pihan ja puutarhan hoitopalvelut nurmikon hoito ja kastelu lehtien/roskien haravointi piha/parvekekukkien hankinta, istuttaminen pihalaattojen pesu lumityöt Tietotekniikan neuvontaja asennuspalvelut television ja digiboxin virittäminen tulostimen, videolaitteiden yms. lisälaitteiden asennus opastaminen ja auttaminen tietotekniikan käyttämisessä Kodin ruokapalvelut ruoanvalmistus leipominen säilöminen pienten juhlien järjestäminen tarjoileminen lasten ruokien valmistus kkejä kotityöpalveluista. Kuva tehty Kainuun kotityöpalveluyrittäjien työryhmätapaamisissa. 5

6 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot - Valtakunnallinen oppilaitosverkosto - Suomen kotityöpalveluyhdistys ry Verkostosta voimaa! 6

7 VALTAKUNNALLINEN OPPILAITOSVERKOSTO MITÄ Sopimuspohjainen ja tiivis oppilaitosverkostoyhteistyö kotityöpalvelualan kehittämiseksi. Kirjallisen oppilaitosverkostosopimuksen ovat allekirjoittaneet: - Edupoli, Porvoo - Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieska - Kainuun ammattiopisto, Kajaani - Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna - Lapin matkailuopisto, Rovaniemi - Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä, Luksia - Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu - Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio - Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi MIKSI Kotityöpalvelun laatujärjestelmä- ja kotityöpalvelualan koulutusten kehittäminen. Alan toimintamallien yhtenäistäminen. Alan imagon, tunnettuuden ja yrittäjyyden kehittäminen. MITEN Yhteistyötapaamiset, tiedottaminen, markkinointi ja tapahtumat. SUOMEN KOTITYÖPALVELUYHDISTYS RY MIKÄ Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry toimii kotityö- ja avustamispalveluja kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin tarjoavien yritysten edunvalvonta- ja jäsenorganisaationa. Yhdistys seuraa ja arvioi kotityöpalvelualan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä alan taloudellista, laadullista ja ammatillista kehitystä - tekee alaa koskevaa tutkimus-, koulutusja kehittämistyötä - koordinoi kotityöpalvelualan laatujärjestelmää ja tarjoaa siihen liittyvää ylläpidollista ja kehittävää koulutusta - tekee laatujärjestelmän ohjaus- ja neuvontatyötä - ohjaa ja neuvoo yrityksiä valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän käyttöönotossa - harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa - pitää yllä jäsenilleen kotityö- ja avustamispalveluja koskevaa portaalia - tekee aloitteita ja esityksiä lainsäädäntöön, tutkintovaatimuksiin sekä antaa lausuntoja - järjestää alaa koskevia seminaareja, kokouksia, luentoja, messu- ja näyttelytilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä KENELLE Yhdistyksen varsinaisina jäseninä ovat sertifioidut yritykset ja auditointioikeudet omaavat oppilaitokset. Lisäksi varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä muita alalla toimivia yrityksiä, yhteisöjä ja säätiöitä. MUUTA Kainuun ammattiopisto liittyi Suomen Kotityöpalveluyhdistykseen keväällä Kainuun sertifioidut kotityöpalveluyritykset liittyivät yhdistykseen saatuaan sertifikaatin. Kuva: Oppilaitosverkostotapaaminen Kajaanissa keväällä Kainuu osallistui vuosikokoukseen Adobe Connect yhteydellä (verkkokokousjärjestelmä). Lue lisää: 7

8 Kotityöpalvelutoimijoiden verkostot - Verkostoitumiskoulutus Kainuussa - Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto Verkostoitumisesta säästöjä, lisämyyntiä vai mitä? Kuva: SPP Verkostokonsultit / Service Park Provider Oy:n koulutusmateriaali, Petri Sipilä. 8

9 VERKOSTOITUMISKOULUTUS KAINUUSSA MITÄ Valmennus koostui 10 lähipäivästä, jotka ajoittuvat vuosille Kouluttajina toimivat arvostetut, pitkän koulutustaustan liiketoiminnasta ja verkostoitumisesta omaavat Petri Sipilä ja Jaana Piippo, SPP Verkostokonsultit / Service Park Provider Oy:stä. MIKSI Tavoitteena oli tukea Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkoston muodostumista, kehittää verkostoitumistaitoja, vahvistaa toimijoiden vuorovaikutusvalmiuksia ja viestintää sekä vahvistaa ja tukea laadukkaiden ja kannattavien palveluiden tuottamista. MITEN Koulutus suunniteltiin yhteistyössä kotityöpalvelualan toimijoiden kanssa. Koulutus lähti liikkeelle osallistujien omista liiketoiminnan kehittämistarpeista ja verkostoitumisen kautta saatavista hyödyistä. KENELLE Koulutus oli suunnattu kainuulaisille kotityöpalvelutoimijoille, puhdistuspalvelun ammattilaisille ja alan sidosryhmille. MUUTA Ihmisten yhteistoiminnassa on kyse suhteista, joista syntyy verkostoja. Verkostojen voimaa ei aina ymmärretä ja osata hyödyntää. Verkostoitumisella vahvistetaan palveluiden tarjontaa, työllistymistä, työvoiman saatavuutta ja kotityöpalvelualan tunnettuuden lisäämistä. Verkostoituminen auttaa arjessa, sillä verkostoissa yhteisiä asioita voidaan kehittää ja edistää paremmin kuin yksin toimien. Verkostoituminen miksi? KAINUUN KOTITYÖPALVELUTOIMIJOIDEN VERKOSTO MITÄ Sopimuspohjainen Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutusverkosto. Perustajajäsenet ovat: - Citytalkkari Mika Kinnunen - Eijan kotityöpalvelut TipTop - Kainuun IT-Palvelut Ky - Kodin Asennus V. Huovinen - Matin Kotiapu - Osuuskunta Eurojopi - Osuuskunta Puolangan Apupiste - Osuuskunta Sotkamon Monitaiturit - Siivouspalvelut Helena & Tytöt - Siivouspalvelu Taikasieni Ky - Kainuun ammattiopisto -sivusto MIKSI Hankkeen aikana yritykset tutustuivat toisiinsa erilaisten työryhmäpalaverien ja koulutusten kautta. Verkostoituneet yrittäjät saavat yhteyden samoja kysymyksiä pohtiviin yrittäjiin, kouluttajiin ja muihin asiantuntijoihin. Oppilaitoksen kautta yritykset saavat täsmäkoulutettua työvoimaa sekä uusinta tietoa alan innovaatioista mm. työvälineiden ja -menetelmien osalta. MUUTA Yhteistyössä yritykset voivat koota monipuolisia erilaisia palvelukokonaisuuksia niin, että eri yritysten tuotekonseptit tukevat toisiaan. Yhteistyöverkoston kautta osaaminen lisääntyy ja koulutusorganisaation työelämäyhteydet vahvistuvat. Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkosto on toteuttanut yhteishankintoja ja Kotityöpalvelut tutuksi -tapahtumat sekä ylläpitää Kainuun kotityopalvelut -sivustoa. Kainuulaisilla kotityöpalveluyrityksillä on mahdollisuus liittyä Kainuun kotityöpalvelutoimijoiden verkostoon ja fi -sivustoon. Lisäohjeet liittymiseen sivustolta. 9

10 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä Toiminta näkyväksi! 10

11 TAUSTAA Kotityöpalvelualan laadunhallintajärjestelmä on rakennettu ja pilotoitu vuosien aikana TTS - Työtehoseuran koordinoimana hanketyönä. Päätös laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta syntyi alan ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten yhteisessä seminaarissa vuonna Kotityöpalveluala nähtiin nopeasti kasvavaksi alaksi, mutta alan osaamisen kehittämisen nähtiin olevan hajallaan. Oppilaitosten toivomuksesta TTS - Työtehoseura otti koordinointivastuun kotityöpalvelualan valtakunnallisesta kehittämistyöstä ja hankkeissa mukana olevien kymmenen oppilaitoksen muodostaman kehittämisverkoston vetämisestä. Kehittämistyön tuloksena on luotu: - kotityöpalvelun laatukriteeristö - laadunhallintajärjestelmä ja sen työkalut - valtakunnallinen kouluttajaverkosto ja koulutusjärjestelmä, joiden kautta laadunhallintajärjestelmä levitetään valtakunnalliseksi - auditointi- ja sertifiointiprosessi - laadunhallintajärjestelmän hallinnointi - laadunhallintajärjestelmän menettelytapaohje MIKSI Laadunhallintajärjestelmän tarkoituksena on tukea etenkin alalla toimivien pienyritysten valmiuksia kehittää yrityksen toimintaa ja osaamista pitkällä aikavälillä alan omista lähtökohdista käsin. Laadunhallintajärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta: johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta, henkilöstö, resurssit ja prosessit. KENELLE Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti yksityisille kotityö- ja hoivapalveluja tarjoaville yrityksille sekä muille kyseisiä palveluja tuottaville organisaatioille, joiden tarpeita ja tarkoitusta laatujärjestelmä palvelee (esim. järjestöt tai yhdistykset). Kotityöpalvelun sertifikaatti -merkki Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on yksityiselle kotityöpalvelujen tuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen. KAINUUSSA Kainuun ammattiopiston ja laatulautakunnan välinen sopimus kotityöpalvelun laatujärjestelmän koulutus- ja auditointioikeuteen liittyvästä toiminnasta. KAO:lla laatukouluttaja ja auditoija. MUUTA Laatukoulutus on järjestetty kolme kertaa Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa hankkeen aikana. Laatukoulutukseen on osallistunut yhteensä 15 yritystä. Lisäksi yrityksille on tarjottu ohjausta laatujärjestelmän rakentamiseen. Laatukoulutusinfot ja laatukoulutukset jatkuvat Kainuun kotityöpalveluyrityksille vuonna Laatujärjestelmän laatukäsikirjan, itsarviointilomakkeen ja lomakkeiston omistaa TTS. Toiminnan suunnittelu Johtaminen Laatu Henkilöstö ja osaaminen Mistä hyvän laadun tunnistaa? Ohjaus ja seuranta Resurssit ja prosessit Kuva: Laadunhallintajärjestelmän kohteena on koko yrityksen toiminta. 11

12 Laatusertifikaatin piiriin kuuluvat seuraavat kotityö- ja hoivapalvelut: - kotisiivouspalvelut - kodin ruokapalvelut - kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut - pihan- ja puutarhanhoitopalvelut - kodin kunnostus- ja huoltopalvelut - tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut - tilapäinen lastenhoito - tilapäinen lemmikkieläinten hoito - lisäksi hoiva-alan avustamis- ja asiointipalvelut joita ovat esim. avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa avustaminen kodin ulkopuolella esim. ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa asiakkaan puolesta asiointi esimerkiksi virastossa, apteekissa, kaupassa, pankissa tai postissa. Laatusertifiointi ei koske sairaanhoidollisia palveluita, joissa tarvitaan sairaanhoidon koulutusta. TOIMI NÄIN Laatusertifikaatin hakuprosessi Kuva: Kainuun ensimmäiset kotityöpalvelun laatusertifikaatit jaettiin Kainuun ensimmäiset laatusertifioidut kotityöpalvelualan yritykset: - Citytalkkari Mika Kinnunen - Osuuskunta Eurojopi - Osuuskunta Puolangan Apupiste - Osuuskunta Sotkamon Monitaiturit - Siivouspalvelu Taikasieni Ky Kaikki Suomen laatusertifioidut kotityöpalveluyritykset löytyvät -sivustolta. Kuva:sertifioidun yrityksen tunnistat tästä merkistä. Yrityksen itsearviointi Yrityksen kehittämissuunnitelma Laatukäsikirjan työstäminen Ulkoinen auditointi Sertifikaatin hakeminen Sertifikaatin myöntäminen Oppilaitoksen antama ohjaus Kotityöpalvelun laatulautakunta Yrityksen osallistuminen laatujärjestelmäkoulutukseen 4-5 * ½ pv Sertifiointi Toiminnan ja osaamisen jatkuva kehittäminen Lähde: Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän menettelytapaohje 12

13 NÄIN TOTEUTAT Kainuun ammattiopiston koulutusmalli kotityöpalveluyritysten laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmäkoulutus - yrityksen laatu, laatutyö - laatujärjestelmä kokonaisuus - laatukäsikirjan tuottaminen - itsearviointi - kehittämissuunnitelma Laatukoulutuksen markkinointi ja infotilaisuudet Yritysmentorointi - toinen sertifioitu kotityöpalvelualan yritys Ohjausteemoja toiminnan laatuun - prosessit ja palvelukuvaukset - riskien kartoitus ja hallinta - palvelujen tuotteistaminen, palvelutuotekuvaukset - työajanhallinta ja töiden organisointi - työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus - palvelusopimukset - asiakaspalaute Palvelujen tuottamiseen liittyviä lyhytkoulutuksia Askeleet kohti laadukasta - kodin ylläpito- ja perussiivous - kotiruoka, erityisruokavaliot - avustaminen ja asiointi - pihan- ja puutarhanhoito - kestävä kehitys Laatujärjestelmän päivityskoulutus (laatusertifikaatin uusimisvaiheessa) - laatukäsikirja - itsearviointi - kehittämissuunnitelma Kotityöpalveluyrityksen ja henkilöstön osaamiskartoitus - räätälöidyt osaamiskartoitukset toteuttaa KAO Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto - kodinhuoltaja - toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Osaamispassit: - ensiapukoulutus - palveluja kotiin -passi - hygieniapassi - työturvallisuuskoulutus Auditointi + sertifiointi Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry - Valtakunnalliset kotityöpalvelujen kehittämispäivät Lähde: mukaellen Laadukasta kotityöpalvelua Itä-Suomessa -hankkeen koulutusmalli 13

14 Kotityöpalveluyritysten laatujärjestelmä - Osaamiskartoitukset - Opettajien työssäoppimisjaksot Tunnista vahvuutesi! 14

15 OSAAMISKARTOITUKSET MITÄ Osaamiskartoitus on prosessi, joka tekee osaamista näkyväksi ja se toimii keskeisenä kehittämisen välineenä kotityöpalveluyrityksessä. Osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa työelämäosaamisen kannalta keskeiset vahvuudet ja kehittämisalueet sekä selvittää osaamistasoa. Samalla ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita, minkä perusteella saadaan tarve ja osaaminen kohtaamaan. MIKSI Tarkoituksena oli selvittää yrityksen osaamis-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita. Osaamiskartoituksella selvitettiin millaista osaamista kotityöpalvelualan yrittäjät ja työntekijät nyt ja tulevaisuudessa tarvitsivat. Osaamiskartoituksen avulla saatiin selville millaisia koulutuksia yrityksille on tarpeellista suunnitella. MITEN Osaamiskartoituksia pilotoitiin C&Q-professional haastattelulla. Osaamisen kehittäminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen kuuluvat oleellisena osana kotityöpalvelun laatujärjestelmään. Laatukoulutukseen osallistuneet arvioivat omaa ja yrityksensä osaamisen ja kehittämisen tarvetta myös laatujärjestelmään kuuluvalla itsearvioinnilla. MUUTA Kainuun ammattiopisto tarjoaa pyydettäessä räätälöidysti osaamiskartoituksia. Pienyrittäjän on haasteellista teettää osaamiskartoitus, koska pienen yrityksen on hankala saada sijainen tai se koetaan kalliiksi hyötyyn verrattuna. OPETTAJIEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT MITÄ Kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettajat perehtyivät työssäoppimisjaksolla konkreettisesti yrityksen laadunhallintaan ja mahdollisuuteen kotityöpalvelualan laatujärjestelmän rakentamiseen yrityksessä. Opettajat saivat tietoa työelämän tilanteesta ja yritykset saivat uusinta tietoa esim. alan välineistä ja menetelmistä. Työssäoppimisen tavoitteet - selvittää alan koulutuksien kehittämisen tarvetta - saada tietoa ja kokemusta alan liiketaloudellisuudesta, tuotteista ja työvoiman saatavuudesta - kehittää työpaikkojen mahdollisuuksia toimia oppimisympäristönä - kehittää käytännön tasolla opettajien osaamista, monipuolistaa työelämäyhteistyötä ja työssäoppijoiden ohjaukseen liittyviä pedagogisia menetelmiä ja ohjauskäytäntöjä - viedä tietoa ammatillisesta koulutuksesta. NÄIN TOTEUTETTU Opettaja otti yhteyden haluamaansa yritykseen ja sopi ajankohdan, paikan ja työpäivän pituuden. Työssäoppimisjaksosta tehtiin sopimus. Työssäoppimisjakso raportoitiin, joista saatiin palautetta ja vinkkejä alan ja koulutuksen kehittämiseen. MUUTA Hankerahoitus mahdollisti opettajien työssäoppimisjaksot. Työelämäosaaminen työn osaamisvaatimukset työntekijän kyvyt ja valmiudet Kuva: mukaellen Työelämäosaamisen malli, Hanhinen ammattitaito eli työsuorituksessa todentuva osaaminen 15

16 Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen - Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma Viestintä on pienistä asioista kiinni! 16

17 KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA MIKÄ Viestintäsuunnitelmassa ohjeistetaan miten, miksi, kenelle ja milloin viestitään. Viestintäsuunnitelma mahdollistaa monipuolisen kotityöpalvelualan yhtenäisen viestintätavan laadukkaista palveluista ja alan mahdollisuuksista. MITÄ Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma valmistui Mainostoimisto Hermon tekemänä kesällä 2011 Kainuun kotityöpalveluverkostolle. Suunnitelman tilaajana oli Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa -hanke. Suunnitelman laatimiseen osallistui hankkeeseen sitoutuneita, kainuulaisia kotityöpalvelutoimijoita ja Kainuun ammattiopiston edustajia. MIKSI Hankkeen yhtenä tavoitteena oli alan ja koulutuksen vetovoimaisuuden, tunnettuuden, arvostuksen ja imagon kohottaminen. Tähän liittyen yhtenä toimenpiteenä oli viestintäsuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto alalla. Tavoitteena oli saada Kainuun kotityöpalveluala viestimään laadukkaasti ja yhdenmukaisesti. KENELLE Viestintäsuunnitelma jää hankkeen tuloksena toimivan kotityöpalvelutoimijoiden yhteistyöja vuorovaikutusverkoston työkaluksi. MUUTA Viestintäsuunnitelman jalkauttaminen alkoi suunnitelman valmistuttua. Suunnitelmaa jaettiin alan toimijoille. Viestintäsuunnitelma painatettiin A5 -kokoon keväällä Näin suunnitelma saatiin helppokäyttöisemmäksi ja luettavampaan muotoon. Keväällä 2012 hankkeeseen sitoutuneille yrityksille ryhdyttiin lähettämään Viikon vinkki viestintään -sähköpostiviestejä. Viikoittaiset viestintäteemat poimittiin Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelmasta. Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelmaa on hyödynnetty valtakunnallisen oppilaitosverkoston kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelman laatimisessa. ammattitaitoinen laadukas luotettava asiakaslähtöinen monipuolinen verkostoitunut Kuva: kotityöpalvelualan tavoitekuva. Kaisa Kotityöläinen ammattinimike Kotityöpalvelu Pouta Oy Kotityökatu Kotila Puh./Tel Fax Kuva: näin allekirjoitat sähköpostisi. Lähde: Kainuun kotityöpalvelualan viestintäsuunnitelma 17

18 Alan arvostuksen ja imagon kohottaminen - Ajankohtaiset koulutusteemat ja tapahtumat - Kotityöpalvelujen tunnetuksi tekeminen - Malli kotisiivousprosessista - Yrittäjyysopintojen polku - Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen, Moodle ja Adobe Connect Tärkeää P tietotaitoa! 18

19 AJANKOHTAISET KOULUTUSTEEMAT JA TAPAHTUMAT Verkostoitumis- ja laatukoulutuksen lisäksi hankkeen aikana järjestettiin lyhytkoulutuksia ja erilaisia tapahtumia. MIKSI Vastata työelämän tarpeisiin ja seurata alan ajankohtaisia tapahtumia. Kevään kevennys kotisiivous -päivä Erilainen yhteinen tapahtuma, mukana oli asiaa ja paljon iloa. Päivän aikana annettiin kotisiivousvinkkejä ja Marjaana Kössö kertoi työhyvinvoinnin ja naurun tärkeydestä toiminnallisella luennolla. Tapahtumassa oli mukana tuote-esittelijöitä, työvaatenäyttely ja kauniita kevätkattauksia, joista osallistujat äänestivät kauneimman. Illanpäätteeksi juhlistettiin Kainuun ensimmäisiä kotityöpalvelualan laatusertifikaatin saajia. MITÄ Ensiavun peruskurssi, EA 1, Ensiaputaitojen päivitys. Puhtauden laatu ammattityönä tehtävässä kotisiivouksessa Tilaisuuden tavoitteena oli perehtyä, ammattityönä tehtävässä kotisiivouksessa käytettävien puhdistusmenetelmien tehokkuuteen ja puhdistuksen laatuun sekä vahvistaa ja tukea laadukkaiden ja kannattavien kotityöpalveluiden tuottamista. Tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta kotisiivouksesta ja edistää verkostoitumista. Tilaisuus oli avoin kaikille. Tilaisuus soveltui hyvin sellaisille henkilöille, jotka toteuttavat tai suunnittelevat erilaisia kotisiivouspalveluja. Myös palveluja käyttävät saivat vinkkejä siivoukseen ja siihen, miten siivoukseen käytettävä aika voidaan määritellä, mitoittaa. Päivän aikana käytiin läpi myös kodin siivouksen kriittiset pisteet ja oikeiden välineiden sekä menetelmien käyttö oikeisiin kohteisiin. Tilaisuuden aikana oli mahdollista tutustua kotisiivouksen ammattituotteisiin, joita oli esittelemässä Finntensid:ltä Ansa Saarela. Kuva: Hygicult TPC hygieniatesti. Hygieniatesti on tarkoitettu kokonaisbakteerimäärän mittaamiseen. Voidaan käytttää mikrobiologisen puhtauden seurantaan kaikissa kohteissa. Kevään kevennys kotisiivous -päivän aikana esiteltiin Hygicult-testillä asiakaskodista otettuja näytteitä ja tuloksia. Osallistujille jaettiin Hygicult-testejä koekäyttöön. Omavalvontakoulutus Laki yksityisistä sosiaalipalveluista teki ajankohtaiseksi yritysten omavalvontakäytännöt. Viime vuonna voimaan tullut laki siirsi yksityisten sosiaalipalvelujen valvontavastuuta merkittävästi palveluntuottajille itselleen. Yrityksillä täytyi olla omavalvontasuunnitelma käytössä mennessä. Kuva: Tuula Suontamo ottaa puhtausnäytettä kädestä. Koulutuksen tavoitteena oli perehtyä mitä Valviran yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelmaa koskeva määräys merkitsee. Tavoitteena oli myös käydä läpi omavalvontasuunnitelma ja sen sisältö. Koulutus perehdytti osallistujat omavalvontasuunnitelman määräyksiin ja sisältöön. 19

20 KOTITYÖPALVELUJEN TUNNETUKSI TEKEMINEN Kotityöpalvelut tutuksi -päivät ( ja viikko 41 tapahtumat) MITÄ Mielekäs tapa tehdä kotityöpalveluja tutuksi oli jalkautua kuntalaisten pariin siellä, missä arkena muutenkin asioidaan. MIKSI Tavoitteena oli kotityöpalvelualan ja -palvelujen tunnetuksi tekeminen. Yrittäjät esittelivät palvelujaan ja toimintaansa sekä neuvoivat kiinnostuneita kotitalousvähennyksessä, palvelujen tilaamisessa ja ostamisessa. Kainuun ammattiopiston kotityö- ja puhdistuspalvelualan opettajat kertoivat koulutusmahdollisuuksista alasta kiinnostuneille. Alan opiskelijat olivat mukana tapahtuman järjestelyissä ja kertoivat kokemuksiaan kotityöpalvelualan koulutuksesta ja työstä. MITEN Kotityöpalvelualan yrittäjät, Kainuun ammattiopiston opiskelijat ja opettajat järjestivät Kotityöpalvelut tutuksi teemapäivän. Tapahtuma järjestettiin samanaikaisesti Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa ja Puolangalla. Päivän aikana kiinnostuneet saivat tietoa kotityöpalveluista ja keskustelivat omista palvelutarpeistaan kahvia nauttien. Kaikilla tapahtumapaikkakunnilla arvottiin kotityöpalveluopiskelijatyönä toteutettava kotisiivous, jonka toteuttamisalueena oli Kainuu. NÄIN TOTEUTAT 1. Valmistelevan työryhmän kokous 2. Suunnittelupalaverit 1-3 kertaa. Sovitaan: - tavoite, kohderyhmä, tapahtumaan osallistuvat toimijat, työn- ja kustannustenjako - tapahtuman ajankohta, kesto, paikkakunnat ja -paikat, päivän ohjelma ja markkinointi 3. Työnjaosta päättäminen - yhteistyösopimukset - tapahtumapaikkojen kysyminen, vastuu yrittäjillä Opiskelijoiden tehtävät ja vastuut - tapahtumapäivänä kertoivat koulutuksesta, alasta ja jakavat esitteitä. - osallistuminen suunnittelupalavereihin KAO:n tehtävät ja vastuut - opiskelijoiden ohjeistaminen - mediatiedote, lehti-ilmoitus - tapahtumapäivän esitteen ja julisteet - arvonnan järjestäminen - tapahtumarekvisiitan järjestäminen - työvuorolistat Yrittäjien tehtävät ja vastuut - esittelytilan rakentaminen ja kalustaminen - kahvituksen järjestäminen - mediatiedote, lehti-ilmoitus - markkinointi - tapahtuman jälkeen kiitokset tapahtumapaikalle 4. Kotityöpalvelut tutuksi -päivä, usealla paikkakunnalla 5. Jälkityöt KAO:n tehtävät ja vastuut hankkeen aikana - kiitokset osallistujille - palautteen käsittely ja palautepalaveri - arvontalipukkeiden ja -palkintojen toimittaminen - jatkosta sopiminen - tapahtumassa käytetyn aineiston luovuttaminen yrittäjille - tehtävälistan luovuttaminen yrittäjille MUUTA Valtakunnallinen laadukkaat kotityöpalvelut -viikko järjestettiin verkosto-oppilaitosten toiminta-alueella syksyllä Kainuun kotityöpalvelualan yrittäjät osallistuivat tapahtumaan neljällä paikkakunnalla. 20

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Service Park Provider Oy

Service Park Provider Oy Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys SPP Verkostokonsultit www.spp finland.fi ja www.verkostokonsultit.fi Verkostomanageripalvelun pilotointi Piiru hanke Service Park Provider Oy (SPP)

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lähde. Näyttötutkintojen laatu. Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2010 Näyttötutkintojen laatu Laatu on asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä Palvelun laatu varmistetaan yhteisillä pelisäännöillä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen

Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laatuseminaari 7-8.12.2015 Itsearviointi ja tulosten hyödyntäminen Laadulla tulosta 2 Hankkeessa mukana olevat koulutuksen järjestäjät Sastamalan koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) Faktia Koulutus Oy

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Palkittu Seniortek Oy

Palkittu Seniortek Oy SENIORTEK Oy Seniortek Oy on Rovaniemellä v.2005 perustettu Suomalainen innovatiivinen turva alan valtakunnallinen toimia. Toimistot neljällä paikkakunnalla, lisäksi toimintaa Pohjoismaissa. SenioriTurva

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme 2010-20112011 Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri Paula Lohikoski 19.1.2012 1 OKM:n

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA

KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA Käyttäjiä ei kuunnella, oppilaitos suunnittelee ja toteuttaa palvelun. Suunnitellaan omista lähtökohdista tarjontaperusteisesti perustuen ennakointitietoon.

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 7/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta pohjoissavo Lisätietoja antavat Ylä-Savon Kehitys Oy Projektipäällikkö Jari Parkkonen jari.parkkonen@yla-savo.fi +358 40 841

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen

Ammatillisen koulutuksen Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 16.11.2016 Radisson Blu Seaside, Helsinki Matti Ilvonen, Kainuun ammattiopisto Seija Kärki, Savon ammatti- ja aikuisopisto Itäsuomalaisen

Lisätiedot