4. Ovatko tallin lattiamateriaalit sellaisia, etteivät hevonen ja ihminen liukastu niissä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Ovatko tallin lattiamateriaalit sellaisia, etteivät hevonen ja ihminen liukastu niissä?"

Transkriptio

1 Ekologinen talli Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi hevosille myös yrityksen työntekijöille, asiakkaille ja yrittäjälle itselleen. Sekä ravivalmentajien että ratsastusalan yrittäjien asiakkaat ovat yhä tietoisempia ympäristöasioista ja osaavat vaatia ympäristövastuullista toimintaa myös harrastuspalveluidensa tarjoajilta. Se miten yritys on huolehtinut ympäristöasioistaan, antaa ulkopuolisille kuvan usein myös siitä, miten yrityksestä on kokonaisuudessa huolehdittu. Hevonen tallissa ja talli ympäristönä 1/7 Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä. Tämän osion kysymykset liittyvät hevoseen tallissa ja talliin ympäristönä. lainsäädännön suositus 1. Kartoitetaanko tallillanne riskejä säännöllisesti? 2. Ovatko kulkutiet ja käytävät turvallisia ja esteettömiä? 3. Ovatko tallin materiaalit tukevia ja helposti puhdistettavia? 4. Ovatko tallin lattiamateriaalit sellaisia, etteivät hevonen ja ihminen liukastu niissä? 5. Ovatko materiaalit palamattomia tai huonosti syttyviä? 6. Onko hevosen hoitoon (ts. esimerkiksi pesuun, valjastukseen ja kengitykseen) varattu tallillanne rauhallinen ja turvallinen paikka? 7. Huolletaanko hevosten varusteita säännöllisesti? 8. Onko tallillanne ensiaputarvikkeita ja säilytetäänkö niitä selvästi merkityissä paikoissa? 9. Onko tallissa tupakointi kielletty? 10. Mikäli työntekijät joutuvat työskentelemään korkeissa paikoissa, ovatko näihin paikkoihin johtavat portaat/tikkaat turvalliset? 11. Onko paikat, joista on vaara pudota, suojattu kaiteilla? 12. Onko tuhoeläintorjunnasta huolehdittu?

2 ..Hevonen tallissa ja talli ympäristönä 1/7 13. Onko tallissanne esillä näkyvällä paikalla tallin säännöt (ts. esim. tallikäyttäytymiseen liittyvät toimintatavat, kuten hevosten ruokintaa, ovien kiinnipitämiseen ja tavaroiden säilyttämiseen liittyviä asioita)? 14. Jaatteko uusille asiakkaille ja alaikäisten vanhemmille tiedotteen tallin säännöistä? 15. Onko tallissa erillinen, lämmitettävä ja tuuletettava tila varusteille ja muille tarvikkeille? 16. Onko rehu- ja kuivikevarasto osastoitu erikseen hevostilasta? 17. Saadaanko karsinan ovet helposti hätätilanteessa auki? 18. Huolletaanko ja tarkastetaanko tallin ovia (mukaan lukien karsinan ovet) ja lukkoja säännöllisesti? 19. Onko tallialueella merkitty, erillinen tupakointipaikka?

3 Piha-alueet, tarhat ja suorituspaikat 2/7 Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä. Tässä osiossa on piha-alueisiin, tarhoihin ja suorituspaikkoihin liittyviä kysymyksiä. lainsäädännön suositus 1. Onko ratsastuskenttä aidattu kiinteillä aidoilla? 2. Hoidetaanko ratsastuskentän- ja maneesin pohjaa riittävän usein? 3. Onko tallin ympäristö ja suorituspaikat valaistu riittävästi? 4. Tarkastetaanko aitojen kunto säännöllisesti ja korjataanko viat säännöllisesti? 5. Onko aitauksista poistettu kaikki piikkilangat? 6. Onko parkkialue merkitty? 7. Huolehditaanko tallin ympäristön turvallisuudesta ympäri vuoden (esim. tallin pihan liukkauden estäminen, valaistus jne.)? 8. Onko alueella hyvät opasteet? 9. Pyritäänkö hevoset ja autoliikenne pitämään mahdollisuuksien mukaan erillään?

4 Paloturvallisuus ja pelastautuminen 3/7 Analyysin avulla voit arvioida talitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä. Tässä osiossa on paloturvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyviä kysymyksiä. lainsäädännön suositus 1. Onko tallissanne vähintään kaksi hevosille tarkoitettua uloskäyntiä, jotka on merkitty selvästi ja joiden ovat aukeavat ulospäin? 2. Onko tallissa palovaroittimia? 3. Onko tallissa alkusammutuskalustoa ja onko se helposti löydettävissä? 4. Onko tiloissa, joissa ihmiset yöpyvät, toimivat palovaroittimet? 5. Oletteko olleet yhteydessä pelastusviranomaisiin sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyissä? 6. Onko työntekijöille laadittu ohjeet tulipalon varalta ja ovatko ne työntekijöiden nähtävillä? 7. Mikäli tallin etäisyys viereiseen rakennukseen on alle 8 metriä, onko mahdollisen tulipalon leviäminen estetty rakenteellisilla tai muilla keinoilla? 8. Onko palo- ja pelastuskaluston mahdollista päästä riittävän lähelle rakennusta ja alueella olevia sammutusveden ottopaikkoja (pelastustie)? 9. Onko tallin rakenteiden ja työtilojen suunnittelussa otettu huomioon vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen? 10. Tarkistetaanko sähkölaitteiden kunto säännöllisesti? 11. Onko tallien työntekijät opastettu erilaisten hätä- ja poikkeustilanteiden varalta? 12. Oletteko varmistaneet, että työntekijöillä on mahdollisuus avun hälyttämiseen tarvittaessa? (esim. kännykkä) 13. Tietävätkö kaikki tallilla liikkuvat, miten apua hälytetään, mihin osoitteeseen apu ohjataan ja missä ovat ensiaputarvikkeet?

5 ..Paloturvallisuus ja pelastautuminen 3/7 14. Mikäli olette ratsastuspalveluita tarjoava yritys, oletteko huolehtineet siitä, että paikalla on aina ensiaputaitoinen henkilö ja että tallilla on ensiapuvälineet? 15. Tarkastetaanko tallin ensiapuvälineiden kunto, riittävyys ja säilytyspaikka säännöllisesti? 16. Onko tallillenne laadittu pelastussuunnitelma? (Yleinen suositus tai, riippuen tallin koosta) 17. Mikäli tallinne tarjoaa ratsastuspalveluita tai on täysihoitotalli, onko tallillenne laadittu turvallisuusasiakirja? 18. Järjestetäänkö tallillanne säännöllisesti paloharjoituksia? 19. Onko tallillanne ilmoitustaulu, josta ilmenevät mm. tallin osoite, säännöt ja paloturvaohjeet? 20. Saadaanko hevoset hätätilanteissa (esim. tulipalo, hevosen sairauskohtaus) helposti ulos tallista? 21. Onko kaikkien hätätilanteiden varalle hevosille mietitty/suunniteltu evakuointipaikat tallin ulkopuolella? 22. Oletteko suunnitelleet jatkosijoituspaikat hevosille, mikäli tallista tulee käyttökelvoton? 23. Onko tallinne hevoset totutettu käyttämään eri uloskäyntejä? 24. Tietävätkö kaikki tallilla liikkuvat, mistä sähköt saa tarvittaessa kytkettyä pois?

6 Työnantajana toimiminen 4/7 Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä. Tämän osion kysymykset liittyvät työnantajana toimimiseen. 1. Oletteko perehtyneet tallinne toimintaa viin turvallisuuslakeihin? 2. Oletteko tietoinen tallinne toimintaan liittyvistä turvallisuusriskeistä? 3. Kun arvioitte työntekijöiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä asioita, oletteko ottaneet huomioon työhön, työoloihin,työympäristöön ja työntekijöiden henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat? 4. Onko tallillanne työsuojelun toimintaohjelma? 5. Onko tallillanne kartoitettu haitta- ja vaaratekijät, jotka voivat aiheutua työstä, työtilasta, työympäristöstä ja työolosuhteista? 6. Onko haitta- ja vaaratekijöiden poistamiseksi laadittu suunnitelma? 7. Oletteko opastaneet työntekijöitä työn haitoista ja vaaroista? 8. Onko tallinne työntekijöille järjestetty työterveyspalveluja? 9. Onko työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma ja onko työterveydenhuoltosopimus henkilöstön nähtävissä? 10. Huolehditteko työnantajana työntekijöiden hyvinvoinnista ja tallinne työilmapiiristä? 11. Oletteko huolehtineet vapaaehtoistyöntekijöiden turvallisuudesta?

7 VirtuaaliKYLÄ Työntekijät 5/7 Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä. Tässä osioissa on työntekijöihin liittyviä kysymyksiä. lainsäädännön suositus 1. Oletteko varmistaneet, että työntekijät ovat tietoisia heitä vista turvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja ohjeista? 2. Perehdytetäänkö työntekijät työhön,työoloihin, työvälineisiin sekä turvallisiin työtapoihin? 3. Onko tallin työntekijöitä ohjattu ja opetettu työhön liittyvien haittojen ja vaarojen estämiseksi ja välttämiseksi? 4. Käyttävätkö työntekijät asianmukaisia suojaimia ja varusteita työssään? 5. Onko tallillanne valittu henkilö, joka vastaa työsuojeluasioista? 6. Mikäli tallillanne työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, onko tallissanne työsuojeluvaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua? 7. Mikäli yrityksessänne on yli 20 työntekijää, onko tallille perustettu työsuojelutoimikunta? 8. Voivatko työntekijät vaikuttaa työnsä turvallisuus- ja terveysasioihin (esim. tekemällä ehdotuksia)? 9. Keskustellaanko tallillanne työturvallisuusasioista työnantajan ja työntekijöiden välillä säännöllisin väliajoin? 10. Onko työntekijöiden käytettävissä peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat? (Lainsäädännön vaatimus tai suositus, riippuen tallin koosta.) 11. Onko tallissanne selvitetty tallin töiden kuormitustekijät ja onko niitä mahdollisuus välttää (kuten esimerkiksi selän kuormituksen vähentäminen käyttämällä pitkävartisia lapioita)? 12. Noudatatteko alle 18-vuotiaiden työntekijöiden suhteen määräyksiä ja ohjeita (kuten työaikoja), jotka on määrätty laissa nuorista työntekijöistä? 13. Onko työntekijöillä mahdollisuus kouluttaa itseään? (esim. seminaarein, kurssein)

8 Mikäli tallinne tarjoaa ratsastuspalveluita ja täyshoitopaikkoja 6/7 Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä. Tässä osiossa olevat kysymykset liittyvät ratsastupalveluita ja täyshoitopaikkoja tarjoaviin talleihin. 1. Oletteko huolehtineet siitä, ettei tarjoamanne palvelu vaaranna osallistujien terveyttä tai omaisuutta? 2. Oletteko perehtyneet lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta? 3. Ovatko tallinne asiakkaat asiallisesti varustautuneet (ts. asianmukainen kypärä, jalkineet ja vaatetus, pimeällä heijastimet)? 4. Onko tallissanne esillä (esimerkiksi ilmoitustaululla) tallikäyttäytymiseen liittyviä ohjeita? 5. Kertooko henkilökuntanne asiakkaille tallin säännöistä, hevosen käsittelystä, muiden ratsastajien huomioimisesta, ratsastuksen vaaroista sekä tarvittavista välineistä? 6. Annatteko asiakkaille ohjeita siitä, miten toimitaan hätätilanteissa? 7. Opastatteko asiakkaita liikennesäännöistä, mikäli ratsastatte maastossa tai liikenteessä? 8. Varmistatteko aina vaellus- ja maastoretkille osallistuvilta asiakkailta, että he osaavat ratsastuksen perustaidot? 9. Kartoitatteko vaellus- ja maastoratsastuksille osallistuvilta etukäteen heidän terveydentilaansa? 10. Onko teillä tiedossa lasten/nuorten vanhempien yhteystiedot? 11. Onko lasten kanssa työskentelevä henkilökunta kokenutta? 12. Ovatko ohjaajat aina läsnä lasten käsitellessä hevosia? 13. Vaaditteko alle 18-vuotiailta ratsastusretkille, -vaelluksille ja -leireille osallistuvilta lapsilta ja nuorilta huoltajan suostumuksen? 14. Mikäli tallillanne on asiakkaina erityisryhmiä: onko tunneilla mukana ratsastuksenohjaajan lisäksi erityisryhmän oma ohjaaja? kiinnitättekö huomiota asiakasryhmän kokoon ja käytettävien hevosten sopivuuteen?

9 Hevonen liikenteessä 7/7 Analyysin avulla voit arvioida tallitoimintasi turvallisuutta tällä hetkellä. Tämän osion kysymykset liittyvät hevoseen liikenteessä. 1. Oletteko tietoinen tieliikennelain- ja asetuksen asettamista vaatimuksista liikuttaessa hevosella tiellä ja kevyenliikenteen väylällä? 2. Onko hevosajoneuvossanne asianmukaiset heijastimet ja valot? 3. Oletteko tietoinen, millaisia rajoituksia jokamiehenoikeus asettaa hevosilla liikkuville? 4. Onko teillä vaatimusten mukainen ajokortti hevosten kuljettamista varten? 5. Onko hevoskuljetusvaununne/hevoskuljetusautonne katsastettu ja rekisteröity? 6. Tarkistetaanko ennen jokaista kuljetusta, että kuljetusväline on kunnossa? (lastausilta ja ovet toimivat, jarruvalot ja vilkut toimivat oikein ja vetokoukku on kytketty oikein) 7. Onko kuljetusautossa ensiaputarvikkeet sekä hevosille että ihmisille? 8. Onko kuljetusautossa varoituskolmio? 9. Onko trailerissa ja vetoautossa aina sama rengastus, eli molemmissa talvirenkaat tai molemmissa kesärenkaat? 10. Onko autossanne varusteita ihmisiä ja hevosia varten siltä varalta, että joudutte pysähtymään muun liikenteen joukkoon (esim. huopia, heijastimia, vettä jne.)? 11. Käytättekö hevosten lastaus- ja purkamistilanteissa turvakenkiä ja hanskoja? 12. Onko apunanne lastaus- ja purkutilanteissa aina vähintään yksi henkilö?

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ

1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA RAUMAN RATSASTUSKESKUS 1. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ Pia Marila! puh. 040 588 1251 Sini Marila! puh. 041 430 4675 Tehtävien määrittely Yleinen turvallisuuden

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että:

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että: Nouse ratsaille Hevonen liikenteessä Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Hidasta vauhtia ja anna ratsukolle aikaa siirtyä tien pientareelle Tarkkaile ratsastajan käsimerkkejä ja noudata niitä Ohita ratsukko

Lisätiedot

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA 1 Virikkeitä ja vaaranpaikkoja SISÄLTÖ MAATILA TURVALLISEKSI LAPSELLE... 3 Kesäaika ja koneet ovat vaarallisia... 3 LASTEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 4 Tarkastele ympäristöä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

Johdanto Suunnittelu Toteutus Purkaminen. Lähteet

Johdanto Suunnittelu Toteutus Purkaminen. Lähteet Tehnyt: Maarit Kuikka, HAMK 2012 Sisällysluettelo Johdanto...3 Suunnittelu...5 Budjetointi...5 Lupa-asiat...6 Eläinten rekisteröinti ja muut vaatimukset sekä rajoitukset...7 Eläinten hankinta...8 Sopimukset...8

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot