Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v Releasettelutyökalu Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl"

Transkriptio

1 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva ) näpäyttämällä asemakuvassa olevaa releyksikön symbolia. Kohteita voidaan päivittää joko manuaalisesti Kuvaeditorissa tai automaattisesti valitsemalla vaihtoehto Kyllä seuraavasta ikkunasta. Päivitettäessä kohteita manuaalisesti Kuvaeditorissa koko konfigurointi on päivitettävä. Jos valitaan automaattinen päivitys, näytölle ilmestyy ikkuna, jossa vahvistetaan, että päivitys on suoritettu (Kuva ). ABB Automation 161

2 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl,NNXQDLOPRLWWDDHWWlNRKWHHQSlLYLW\VRQVXRULWHWWX Kun kohde on päivitetty tai kuvatoimintoa on näpäytetty asemakuvassa (jos päivitystä ei ole tarvittu), valittua kohdetta varten avautuu näytölle Työkaluvalikko -valintaikkuna (Kuva ). Tämä valintaikkuna sisältää listan kaikista valitulle releyksikölle käytettävissä olevista työkaluista Releasettelutyökalu 7\ NDOXQLNNXQDMRNDRQDYDXWXQXWYDOLWXOOHUHOH\NVLN OOH Haluttaessa muuttaa tai katsoa releyksikön asetteluparametreja valitaan REDreleasettelutyökalu ja näpäytetään Suorita-painiketta. Työkalun päänäkymä on esitetty jäljempänä, katso Kuva Yleistä Käytettävissä olevat RED-releen konfiguraatiot sisältyvät ohjelmistopaketin SM/ RED kohdetyyppeihin (esim. REF54x). Releasettelutyökalun parametrien esitys perustuu käyttöliittymätiedostoihin (valikko-, kuva-, indeksi- ja ohjetiedostot). Nämä tiedostot sisältyvät käytettyyn relekonfiguraatioon. Aktiivisen 162 ABB Automation

3 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 8.3. Käynnistys valikkotiedoston, jota tarvitaan käyttöliittymän esittämiseksi releasettelutyökalussa, on oltava muodostettuna, kun releyksikkö valitaan työkalun kohteeksi ensimmäisen kerran tai kun releyksikön kohdesovellus on uudelleen konfiguroitu. Akviivinen valikkotiedosto rakentuu käyttöliittymätiedostojen pohjalta. Aktiivisen valikon rakentaminen Virheilmoitus (Kuva ) ja Rakenna aktiivinen valikkotiedosto -ikkuna ilmestyvät näytölle, jos käytetylle konfiguraatiolle ei löydy aktiivista valikkoa. Näpäytä työkalun Rakenna-painiketta, joka muodostaa releen konfigurointia varten aktiivisen valikon. Tämä työkalu avautuu myös Valikosta. 8.l\W VVlROHYDOOHUHOHNRQILJXUDDWLROOHHLO \W\Q\WDNWLLYLVWDYDOLNNRD 7\ NDOXQLNNXQDMRVVDPXRGRVWHWDDQDNWLLYLQHQYDOLNNRWLHGRVWR ABB Automation 163

4 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Releparametriasetusten tuonti ulkopuolisista ohjelmista Jollain toisella ohjelmalla (esim. Event Editor) tehty releparametrointi voidaan tuoda releasettelutyökaluun. Tuontitoiminto ilmestyy näytölle automaattisesti käynnistyksen yhteydessä. New Values -kentässä olevat arvot päivitetään näpäyttämällä Yes-painiketta. Tämä valintaikkuna ilmestyy vain kerran. 5HOHHQSDUDPHWULHQWXRQWLDXWRPDDWWLVHVWL 164 ABB Automation

5 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 8.4. Työkalun päänäkymä 8 5HOHDVHWWHOXW\ NDOXQSllQlN\Pl Päänäkymä sisältää seuraavat toiminnot: Valikkopalkki Releasettelutyökalun valikko komentoineen. Työkalurivi Rivi pikavalintapainikkeita yleisimmin suoritettavia tehtäviä varten. ABB Automation 165

6 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Painike Parametrien tuonti tiedostosta. Parametrien vienti tiedostoon. Tulostaminen. Parametrien lukeminen (vastaanotto) releeltä. Parametrien lataaminen (lähetys) releelle. Releyksikön parametrisivut Näillä sivuilla näytetään valitun releyksikön parametrit. Sivu valitaan näpäyttämällä sen välilehteä. Työkalu näyttää otsikkokentässä myös valitun kohteen ja releyksikön nimet. Pienennyspainike Reletyökalu voidaan pienentää kuvakkeeksi asemakuvaan. Työkalun alue Releasettelutyökalu avautuu käyttöliittymän tähän osaan. Releasettelutyökalu tarjoaa kaikki releyksikön valvontaan ja konfigurointiin tarvittavat toiminnot. Tilailmoitusrivi Tilailmoitusrivi esittää tietoja releasettelutyökalun nykyisestä tilasta. Rivillä on kaksi kenttää. Ensimmäinen näyttää releyksikön tyypin, esim. REF 541. Toisessa kentässä näkyy parametrien lukuaika. Aikaleima voi olla seuraavanlainen: 8SORDGHG, kun valitun sivun parametrit on luettu oletustiedostosta. 8SORDGHG, kun valitun sivun parametrit on luettu releestä kyseisenä aikana. 7LODLOPRLWXVULYL 166 ABB Automation

7 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Tiedosto-valikko Tiedosto-valikko sisältää tiedostojen käsittelyyn liittyvät toiminnot. Import (Tuonti) 7LHGRVWRYDOLNNR Lukee parametrit valitusta tiedostosta. Parametritiedosto valitaan Importikkunasta (Kuva ). 8,PSRUWLNNXQDSDUDPHWULHQWXRQWLDYDUWHQ Vaadittava käyttöoikeustaso: 2. Export (Vienti) Tallentaa kaikki parametrit vietäväksi valittuun tiedostoon. Tiedoston nimi valitaan ensin avautuvasta valintaikkunasta. Vaadittava käyttöoikeustaso: 2. Käyttäjän tiedostojen oletushakemisto on /apl/ apl_name /protection/prj/obj0000/ misc. ABB Automation 167

8 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 9LHQWLWRLPLQWRRQOLLWW\Yl6DYHDVYDOLQWDLNNXQD Vaadittava käyttöoikeustaso: 2. Sivun asettelut Avaa ikkunan, jossa määritetään sivujen marginaalit (ylä, vasen, ala, oikea). 6LYXQDVHWWHOXWYDOLQWDLNNXQD Tulostimen asettelut Avaa ikkunan, jossa määritetään tulostimen asettelut, jos MicroSCADA Monitor -ikkunassa on valittu vaihtoehto VS Local (paikallinen VS) (Kuva ). 168 ABB Automation

9 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7XORVWLPHQDVHWWHOXWYDOLQWDLNNXQD +820$8786Jos vaihtoehto etä-vs on valittu MicroSCADA Monitor - ikkunassa (Kuva ), Tiedosto-valikossa Tulostus asetukset-komento ei ole käytettävissä, ja jäljempänä esitetty ikkuna avautuu (Kuva ). Tällöin tulostinta koskevat tiedot annetaan MicroSCADA Monitor -ikkunassa (ikkunan vasemmassa reunassa oleva kenttä, katso Kuva ). 8 (WlPRQLWRULYDLKWRHKWR965HPRWHRQYDOLWWX0LFUR6&$'$ 0RQLWRULNNXQDVVD ABB Automation 169

10 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Tulosta 7lPlLNNXQDLOPRLWWDDHWWlWXORVWLPHQDVHWWHOXLWDHLYRLDYDWD VLOORLQNXQRQYDOLWWXYDLKWRHKWRHWlPRQLWRUL96 Avaa ikkunan, josta voidaan valita tulostettavaksi nykyinen sivu, kaikki sivut tai tietyt sivut (kenttään on annettava sivujen numerot). On myös mahdollista valita tulostetaanko voimassa olevia arvoja, uusia arvoja tai molempia. Kun valitaan sekä voimassa olevien että uusien arvojen tulostus, tulostettavana on useampia sivuja kuin joko vain voimassa olevien tai vain uusien arvojen tulostus. 7XORVWDLNNXQD 170 ABB Automation

11 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 7XORVWDLNNXQD Kun haluttu tulostusvaihtoehto on valittu ja näpäytetty Tulosta-ikkunan OKpainiketta (Kuva ), toinen Tulosta-ikkuna avautuu (Kuva ). Tässä ikkunassa voidaan tulostus joko hyväksyä tai keskeyttää. +820$8786Kun tulostus perutaan Tulostaikkunassa (Kuva ), peruutus on valittava erikseen jokaiselle tulostettavaksi valitulle sivulle, esim. jos sivut 1 3 on valittu tulostettaviksi, peruutus on tehtävä erikseen sivulle 1, 2 ja 3. 8 Poistu Lopettaa releasettelutyökalun käytön ja palaa samaan asemakuvaan, josta työkalu käynnistettiin Näytä-valikko 3RLVWXLNNXQD Vaadittava käyttöoikeustaso: Ei rajoituksia. Näytä-valikko sisältää valitun relekonfiguraation eri näkymiä. Vaihtoehto Kaikki on aina valittavissa ja se näyttää kaikki parametrit. Muut mahdolliset vaihtoehdot ovat Kaikki-näkymän alivalikot, jotka ovat käyttäjäkohtaisia. Nämä lisävaihtoehdot voidaan määrittää valitsemalla Valinnat-valikosta Valikon konfiguroiminen - komento (kuvattu jäljempänä tässä käsikirjassa). ABB Automation 171

12 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 1l\WlYDOLNNR Transfers-valikko Transfers-valikko sisältää komentoja, joita käytetään tiedonsiirrossa releen kanssa. Viivan alla valittavana olevat komennot ovat käyttäjäkohtaisia. Nämä kohdat määritetään valitsemalla Valinnat-valikosta Valikon konfiguroiminen -komento (kuvattu jäljempänä). Lue (Upload) 7UDQVIHUVYDOLNNRMRVVD5HVHWNRPHQWRRQHVLPHUNNL Nl\WWlMlNRKWDLVHVWDYDOLNNRNRPHQQRVWD Ottaa yhteyden valittuun releeseen ja lukee tiedot (vastaanottaa) valinnan mukaan: 1) valitulla sivulla olevat parametrit 2) kaikki parametrit 3) annetuilla sivuilla olevat parametrit. 5HOHHOWlOXHWWDYLHQSDUDPHWULHQYDOLQWDLNNXQD Vaadittava käyttöoikeustaso: 2. Lähetä (Download) Ottaa yhteyden valittuun releyksikköön ja lataa (lähettää) tiedot valinnan mukaan: 1) valitulla sivulla olevat parametrit 2) kaikki parametrit 3) annetuilla sivuilla olevat parametrit. 172 ABB Automation

13 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 5HOHHOOHOlKHWHWWlYLHQSDUDPHWULHQYDOLQWDLNNXQD Vaadittava käyttöoikeustaso: 2. Tallenna Tallentaa asetukset releyksikön pysyvään muistiin. Tallenna-ikkunan Sulje-painike ei keskeytä tallennusta releyksikössä, vaan tällöin ei saada tietoa releasettelutyökaluun siitä, onnistuiko tallennus vai ei. Tämä komento on aktiivinen vain tietyillä reletyypeillä (Kuva ). 8 9DOLQWDLNNXQDMRVVDYDKYLVWHWDDQSDUDPHWULHQWDOOHQQXV 7DOOHQQXNVHQHWHQHPLVHQQl\WWlYlLNNXQD Näpäyttämällä Sulje-painiketta (Kuva ) ei voida keskeyttää tallennusta, vaan käyttäjä voi valita haluaako hän sulkea ikkunan vai ei (Kuva ). Tämä ikkuna suljetaan näpäyttämällä Kyllä-painiketta, mutta silloin käyttäjä ei saa tietoa siitä, onnistuiko tallennus vai ei. Näpäyttämällä Ei-painiketta ohjelma palaa Tallennaikkunaan (Kuva ). ABB Automation 173

14 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 9DOLQWDLNNXQDVVDN\V\WllQKDOXDWNRVXONHD7DOOHQQDLNNXQDQ Nollaa 7DOOHQQXVRQQLVWXQXW Avaa työkalun, jossa voidaan suorittaa tiettyjä nollauksia. Halutun toiminnon valinnan jälkeen näpäytetään Lähetä-painiketta. Huom! Tämä on esimerkki käyttäjän määrittämästä komennosta. 5HNLVWHULHQQROODXVYDOLWWX 7\ NDOXQLNNXQDMRVVDYDKYLVWHWDDQYDOLWWXLNNXQD 174 ABB Automation

15 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Työkalut-valikko Työkalut-valikko sisältää erilaisia työkaluja ja komentoja. Vertaa 7\ NDOXWYDOLNNR Tämän toiminnon tarkoituksena on tarkistaa, että parametritiedostossa olevat arvot ovat samoja. Vertaa-ikkunassa on kaksi kansiota, toinen voimassa oleville arvoille ja toinen uusille arvoille. Nykyiset Arvot -kansiosta nähdään miten parametritiedostossa voimassa olevat arvot eroavat releen arvoista. Uudet Arvot kansiosta nähdään miten parametritiedostossa olevat uudet arvot eroavat releen arvoista. 8 7\ NDOXQLNNXQDMRVWDNl\QQLVWHWllQDUYRMHQYHUWDLOX9HUWDD SDLQLNNHHOOD Nykyiset Arvot -kansiossa ja Uudet Arvot-kansiossa on useita kenttiä, joissa merkki # tarkoittaa järjestyslukua, toinen kenttä viittaa parametrin kuvaukseen ja kolmannessa kentässä esitetään tietokannan nimi. Tiedostossa oleva arvo näytetään neljännessä kentässä ja releen arvo viimeisessä kentässä. Arvot esitetään vain silloin, jos paramet-ritiedostossa olevat arvot eroavat releen arvoista. Jos lukuoperaation kuluessa on tapahtunut vika, virheilmoitus näkyy Releen Arvo - kentässä. Vertailu käynnistetään näpäyttämällä ikkunan alaosassa olevaa Vertaapainiketta. Ikkuna suljetaan vertailua käynnistämättä näpäyttämällä Suljepainiketta. ABB Automation 175

16 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 7\ NDOXQLNNXQDMRNDQl\WWllYHUWDLOXQHWHQHPLVHQ Kun näpäytetään Vanhat arvot tai Uudet arvot -kansion jotain kenttää, se aktivoituu (muuttuu siniseksi kuten alla olevassa kuvassa) ja sen valikkopolku näytetään ikkunan alaosassa vasemmassa reunassa olevassa kentässä. Tiedosto arvo -kentässä olevan arvon viimeinen päivitysaika näytetään ikkunan oikeassa reunassa olevassa kentässä. 7\ NDOXQLNNXQDMRVVDYHUUDWDDQYRLPDVVDROHYLDDUYRMD 176 ABB Automation

17 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 9HUWDD8XGHWDUYRWLNNXQD Sulje ikkuna näpäyttämällä Sulje-painiketta. 8 Muokkaus historia Käyttäjän tekemiä muutoksia kerätään ja esitetään Muokkaus historia -ikkunassa. Nämä muutokset pysyvät ikkunassa istunnon ajan (eli ne eivät tallennu pysyvästi). 0XRNNDXVKLVWRULDLNNXQD Poista kaikki tiedot ikkunasta näpäyttämällä Tyhjää-painiketta. Sulje ikkuna Suljepaininikkeella. ABB Automation 177

18 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM Näytä muuntimet Nimellisarvoja voidaan katsoa Näytä muuntimet-ikkunasta. Näitä arvoja käytetään laskettaessa tiettyjen parametrien ensiöpuolen arvoja (Kuva , huomautus 6). Arvot määritetään releen konfigurointityökalussa, katso SM/RED User s Guide (1MRS ESD). 0XXQWLPHWLNNXQD Sulje ikkuna näpäyttämällä Sulje-painiketta Valinnat-valikko Valinnat-valikko sisältää erilaisia työkaluja ja komentoja. 9DOLQQDWYDOLNNR Muuta ikkunan koko Vaadittava käyttöoikeustaso: 1. Avaa ikkunan, jossa voidaan muuttaa releasettelutyökalun ikkunan kokoa (katso Kuva ). 178 ABB Automation

19 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Rakenna aktiivinen valikkotiedosto 7\ NDOXQLNNXQDMRVVDPXXWHWDDQUHOHDVHWWHOXW\ NDOXQLNNXQDQ NRNRD Avaa ikkunan, josta käynnistetään aktiivisen valikkotiedoston muodostaminen. Tätä tiedostoa tarvitaan releen parametrien esittämiseksi työkalussa. ikkuna avautuu automaattisesti releasettelutyökalun käynnistyessä, mikäli releyksikön sovellus on uudelleen konfiguroitu. Kentässä 00,OlKGHWLHGRVWRW on sivu jokaista käyttöliittymätiedostoa varten. Nämä sivut sisältävät tietoja tiedoston sijaintipaikasta, reletyypistä, ohjelmiston numerosta, versiosta ja tilasta, luomispäivämäärästä ja tekijästä. Näitä tiedostoja käytetään muodostettaessa uutta aktiivista valikkoa. Kentässä 5DNHQQHWWXDNWLLYLQHQYDOLNNRWLHGRVWR on tietoja nykyisestä aktiivisesta valikkotiedostosta: tiedoston sijaintipaikka, luomispäivämäärä ja tila. Käyttöliittymätiedostojen yksityiskohdat, joiden perusteella nykyinen aktiivinen valikko on luotu, löytyvät kentästä.l\whw\wwlhgrvwrw. Vaadittava käyttöoikeustaso: 1. 8 ABB Automation 179

20 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 7\ NDOXQLNNXQDMRVVDPXRGRVWHWDDQDNWLLYLQHQYDOLNNRWLHGRVWR Valikon konfiguroiminen Tämän toiminnon avulla käyttäjän on mahdollista määrittää Näytä- ja Siirto-valikoihin omia komentoja. Vaadittava käyttöoikeustaso: 2. Seuraavassa esitetään esimerkki siitä, miten Näytä-valikkoon voidaan lisätä haluttu komento. Menettely on sama sekä Näytä- että Siirto-valikon suhteen. Näihin valikoihin voidaan lisätä joukko uusia komentoja. Valikoista on lisäksi mahdollista poistaa tarpeettomia komentoja. 180 ABB Automation

21 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Valikon konfiguroiminen/näytä-valikko 8 8XGHQNRQILJXUDDWLRQOLVllPLQHQ.RQILJXUDDWLRWYDOLQWDUXXWXXQ Konfigurointi aloitetaan luomalla uusi konfiguraatio komennolla Luo. Kun Luopainiketta on näpäytetty, konfiguraatio nimeltään Uusi konfiguraatio1 ilmestyy konfiguraatiolistaan. Tämä vaihtoehto valitaan listasta ja näpäytetään painiketta Ominaisuudet. 0llULWHWllQNRQILJXUDDWLRQLPHOWllQ6DUMDQXPHUR ABB Automation 181

22 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 2PLQDLVXXGHWYDOLQWDDQOLLWW\YlWNHQWlWMDWRLPLQQRW Nimi Hakemistopuu Parametrit OK Peruuta Antaa konfiguroidulle toiminnolle käyttökelpoisen nimen, muuten sen nimeksi jää esim. Uusi konfiguraatio1. Edellä olevassa esimerkissä Sarjanumero on käyttäjän antama nimi. Valikkoselain, jonka avulla voidaan valita haluttu parametrisivu. Esittää valittavissa olevat parametrit. Vahvistaa tehdyt valinnat. Peruu valinnat ja palaa takaisin edelliseen ikkunaan. Kun Uusi konfiguraatio1on konfiguroitu, sen nimenä on Sarjanumero. Seuraava vaihe on valikon komentojen alustaminen. Se aloitetaan näpäyttämällä Lisääpainiketta, jolloin listaan ilmestyy valinta Uusi komento1. 8XVLYDLKWRHKWR8XVLNRPHQWRLOPHVW\\9DOLNNRNRPHQQRW OXHWWHORUXXWXXQPXWWDVHRQYLHOlDOXVWHWWDYD2PLQDLVXXGHW WRLPLQWRMHQDYXOOD Valitse Uusi komento1 ja näpäytä Ominaisuudet-painiketta. 9DOLNNRWRLPLQWRQLPHWllQMDOLLWHWllQRLNHDDQNRQILJXUDDWLRRQ 182 ABB Automation

23 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 2PLQDLVXXGHWYDOLNNRVLVlOWllVHXUDDYDWNHQWlWMDWRLPLQQRW Näytä nimi Liitä konfiguraatioon OK Peruuta Korvaa nimen Uusi komento1 sillä nimellä, jonka halutaan näkyvän Näytä-valikossa. Konfiguraatio on liitettävä oikeaan valikkokomentoon. Vahvistaa muutokset/asetukset. Peruu muutokset ja palaa takaisin edelliseen ikkunaan. Uusi valikkokomento ja käytettävissä, kun komentojen/valikoiden konfigurointitoiminto on päättynyt. 8XVLYDOLNNRNRPHQWRRQNl\W VVl Valikon konfigurointi/siirto-valikko Käyttäjän on mahdollista määritää itselleen oma komento Siirto-valikkoon. Menettely on täsmälleen sama kuin edellisessä kappaleessa Näytä-valikon kohdalla. Tarkemmat tiedot löytyvät sieltä. 8 6LLUWRYDOLNNRPXNDXWHWDDQVDPDOODWDYDOODNXLQ1l\WlYDOLNNR 9DLQ2PLQDLVXXGHWWRLPLQQRVVDRQSLHQLlHURMDNDWVR Uusi konfiguraatio1 mukautetaan Ominaisuudet-toiminnolla, katso Kuva : ABB Automation 183

24 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 8XGHOOHNRQILJXUDDWLROOHWHKGllQ2PLQDLVXXGHWPllULW\NVHW.HQWWLlMDWRLPLQWRMDNl\WHWllQVHXUDDYDVWL Nimi Lähde Kohde Lisää Poista OK Peruuta Antaa käyttökelpoisen nimen konfiguroidulle toiminnolle, muuten sen nimi jää samaksi, esim. Uusi konfiguraatio1. Edellä olevassa esimerkissä nimi Ulostulot/Tapahtumat on käyttäjän antama. Niiden parametrien valintalista, jotka halutaan lisätä Kohde-listaan Lisääpainikkeella. Kohde-lista sisältää luettelon kaikista Lähde-listasta siirretyistä parametreista. Valitsemalla kohdat yksitellen voidaan muokata tekstiä. Parametrikoodin kenttää, esim. F127V107, ei voi muokata, mutta vasemmassa kentässä olevaa arvoa voidaan muuttaa. Käytäpainikkeella on vahvistettava kaikki Kohde-listan kohtien muutokset. Lisää valitun kohdan Lähde-listasta Kohde-listaan. Poistaa valitun kohdan Kohde-listasta. Vahvistaa tehdyt valinnat ja muokkaukset. Peruu muutokset, myös Käytä-painikkeella vahvistetut, ja palaa edelliseen ikkunaan. Huomautuksia, katso Kuva : Kuten Lähde-listasta näkyy (katso Kuva ), suuri joukko parametreja voidaan valita lisättäväksi Kohde-listaan. Releen parametrointia ei ole yleensä tarkoitus suorittaa Muuttuja-valikon avulla, vaikka niin voitaisiinkin tehdä, vaan tarkoitus on mahdollistaa releen rekisterien, tilailmoitusten yms. nollaaminen. Releen parametrien määrittämistä ja valvontaa kuvataan jäljempänä. Käyttäjän tulisi lisäksi tarkistaa, että kunkin Kohde-listan parametrin arvo on oikea (parametrikoodin oikealla puolella olevassa kentässä). Toisin sanoen käyttäjän tulisi varmistaa, että kyseessä on se parametri, jonka hän haluaa lähettää releelle. Oletusarvo ei aina ole haluttu arvo. Arvoja voidaan tietenkin muuttaa myöhemmin tarvittaessa. Samoin on suositeltavaa ottaa huomioon että "väärä" arvo voi aiheuttaa sen, että odotettua tulosta ei saada, kun Muuttuja-valikosta valitaan kyseinen komento. 184 ABB Automation

25 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja Ohje-valikko Ohje-valikko sisältää käytön aikana saatavat ohjeet työkalun toiminnasta. 2KMHYDOLNNR Tietoja asettelutyökalusta Antaa asettelutyökalua koskevia tietoja. Vaadittava käyttöoikeustaso: Ei rajoituksia Releen tiedonsiirtoon liittyvät toiminnot Tässä kappaleessa esitetään yleiskatsaus releen tiedonsiirrosta käyttöliittymän kannalta. Parametrien siirto releeltä/releelle käynnistetään vastaavalla valikon komennolla tai työkalurivin pikavalintapainikkeella. Kun tiedonsiirto on käynnistynyt, näytölle ilmestyy ikkuna (katso Kuva ), josta käyttäjä saa tietoa mm. meneillään olevan operaation (lähetys/vastaanotto) etenemisestä. Seis-painike toiminto keskeyttää toiminnon ja sulkee ikkunan. 8 7LHGRQVLLUWRLNNXQD Jos releyksikkö ei vastaa tiedonsiirrossa, avautuu ikkuna, jossa käyttäjää kehotetaan valitsemaan haluaako hän yrittää uudelleen vai keskeyttää toiminnon. Jos vika ilmaantuu tiedonsiirron aikana (rele vastaa NAK-koodilla), virheilmoitusikkuna avautuu ja siinä on mahdollista valita haluaako keskeyttää, yrittää uudelleen tai perua toiminnon. (VLPHUNNLYLUKHLOPRLWXNVHVWDWLHGRQVLLUURQ\KWH\GHVVl ABB Automation 185

26 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM 7LHGRQVLLUURQYLUKHLOPRLWXV Kun tiedonsiirtotoiminto on päättynyt, ikkuna sulkeutuu ja työkalun alue päivittyy Parametrien katselu ja muuttaminen REDreleasettelutyökalu sisältää releyksiköiden valvontaan ja asetteluun tarvittavat toiminnot RED-valikot Kun releasettelutyökalusta valitaan jokin parametrisivu, työtilaan avautuu kyseistä releyksikköä koskeva hierarkkinen valikkorakenne käytettävissä olevine parametreineen (1) Kansion sivut Releasettelutyökalun päänäkymä sisältää useita parametrisivuja. Näiden sivujen hierarkia ja määrä riippuu valitusta releestä. Parametrisivu valitaan näpäyttämällä hiirellä haluttua sivua, esim. sivua 41 (katso huomautus 2,). Huomautus 2, Kuva viittaa viimeiseen sivuun. 186 ABB Automation

27 1MRS RUM Käyttäjän käsikirja 8 5HOHDVHWWHOXW\ NDOXQSllQlN\Pl Parametrisointi Releasettelutyökalussa on oma alueensa nykyisten arvojen näyttämiselle ja oma alueensa uusille arvoille. Kun uusia arvoja on muokattu, muutokset on lähettävä releyksikölle. Lähetys tapahtuu toiminnolla Download Parameters. Vanhat arvot - kenttä päivittyy myös, kun arvot lähetään. Jos valittavana on useita vaihtoehtoja, haluttu asettelu valitaan luetteloruudusta (katso huomautus 4, Kuva ). Jos releyksikkö on suojattu salasanalla, sitä kysytään ennen kuin muutokset lähetetään. Syöttöikkuna, johon uusi arvo annetaan (Kuva ), avataan näpäyttämällä vasemmalla hiiripainikkeella kyseistä kenttää (huomautus 5, Kuva ) ja painamalla mitä tahansa näppäintä. Huomautus 4, Kuva : Valitun arvon väri muuttuu. sopiva vaihtoehto voidaan valita avattavasta yhdistelmäruudusta. Huomautus 5, Kuva : Ikkuna, joka näyttää mahdolliset uudet arvot. Huomautus 6, Kuva : Ensiöpuolen arvo. Tämän käyttö määritetään releen konfigurointityökalussa. ABB Automation 187

28 Käyttäjän käsikirja 1MRS RUM $VHWWHOXW\ NDOXQV\ WW LNNXQDXXGHQDUYRQDQWDPLVWDYDUWHQ 188 ABB Automation

9. SPA-Reletyökalu. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 9.1. Kuvaus. 9.1.1. Työkalun kohdejärjestelmät. 9.1.2.

9. SPA-Reletyökalu. Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 9.1. Kuvaus. 9.1.1. Työkalun kohdejärjestelmät. 9.1.2. 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5HOHW\ NDOXQV\PEROL Tiedoston nimi: Tiedoston hakemisto asennuspaketissa: SPA_TOOL/INST 9.1. Kuvaus SPA-reletyökalua käytetään releyksiköiden yhteydessä ohjelmoitaessa:

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

SiteAdmin. www.visualweb.fi

SiteAdmin. www.visualweb.fi 1. Sisäänkirjautuminen...3 2. Käyttöliittymä...3 2.1 Valikot...3 2.1.1 Tiedosto-valikko...3 2.1.2 Muokkaa-valikko...3 2.1.3 Lisää-valikko...3 2.2 Työkalupalkki...3 2.2.1 Lukutila...3 2.2.1.1 Sivun muokkaus...3

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Ohjeisto tiedonsiirrosta

Ohjeisto tiedonsiirrosta Liite 6 1(24) KEMIN ENERGIA Ohjeisto tiedonsiirrosta Janne Pirttimaa 27.2.2013 Liite 6 2(24) Sisällysluettelo 1. TIEDONKERUUKIRJASTON MUOKKAAMINEN... 3 2. KIRJASTON SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN... 11 3. MITTAUSTEN

Lisätiedot

F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö

F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö F-Secure 5.42 -virustorjuntaohjelmiston käyttö Tässä ohjeessa käsitellään: 1. Ohjelmiston asennuksen jälkeen. 1.1 Käyttöasetusten ja toiminnan tarkistus --> 2. Käyttäjäkohtaisten asetuksien muokkaaminen

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve ja Nordean verkkopankki Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Nordean verkkopankki Alustavat toimenpiteet (nämä tarvitsee tehdä vain kerran): Hakemiston muodostaminen siirrettäville aineistoille Muodostetaan siirtohakemisto tiedostoille:

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE!

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! 1 TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käytössä on Chromebox-työasemia. Työasemat ovat pääsääntöisesti aina käynnissä, mutta tarvittaessa laite käynnistyy virtapainikkeesta. Laitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

10. Häiriötallenteiden keruutyökalu

10. Häiriötallenteiden keruutyökalu 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 10.1. Käyttötarkoitus ja kuvaus Disturbance Recorder Collector Toolia eli häiriötallenteiden keruutyökalua käytetään verkkohäiriötallentimien keräämien tietojen lukemiseen.

Lisätiedot

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01

TiiMiMobile. KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KÄYTTÖOHJE v. 1.01 KUVAUS TiiMiMobile on matkapuhelimessa toimiva Java -sovellus, jolla voi luoda etäyhteyden TiiMi-sarjan säätimeen. Yhteyden luonti voi tapahtua joko suoraan säätimeen tai palvelimen

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Luo ensimmäisenä uusi kansio sellaiseen paikkaan esim. työpöydälle, että löydät kansion helposti. Nimeä kansio esim. Uusin tallennusohjelma 2012.

Luo ensimmäisenä uusi kansio sellaiseen paikkaan esim. työpöydälle, että löydät kansion helposti. Nimeä kansio esim. Uusin tallennusohjelma 2012. Luo ensimmäisenä uusi kansio sellaiseen paikkaan esim. työpöydälle, että löydät kansion helposti. Nimeä kansio esim. Uusin tallennusohjelma 2012. Työpöydän päällä, kun klikkaat hiiren oikeaa painiketta,

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 käyttäjän käsikirja

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 käyttäjän käsikirja LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 käyttäjän käsikirja (tyhjä) 1MRS751368-MUM Laadittu: 26.11.1998 Dokumenttiversio: A Ohjelmaversio: 4.0.2 LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 Käyttäjän käsikirja Copyright ABB Substation

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela

Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela Lapin Veikot suunnistusjaosto Iltarastien tulospalveluohjeet versio 29.4.2016 Pentti Poikela 2.5.2016 2 Sisältö... 1 1. Laitteet ja ohjelmat... 3 2. Tulospalvelun yleisohjeet... 3 3. E-Result ohjeet...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy Office 365 Web Apps Ohjelmat verkossa 1 Sisältö Esittely ja ohjelmat Yleiset toiminnot Word Web App Excelin Web App PowerPointin Web App 2 Esittely ja Ohjelmat Mitä ovat Web Appit? Office Web Apps SharePoint

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot