CO BRANDING tuottaa pitkäaikaista bisnesmenestystä, sekä plussaa yrityksellesi ja asiakassuhteillesi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CO BRANDING tuottaa pitkäaikaista bisnesmenestystä, sekä plussaa yrityksellesi ja asiakassuhteillesi."

Transkriptio

1 KTA-YHTIÖT Oy: asiakaslehti 3/2010 KTA Lehtisatavuotias yhtymä NykyKaksi paio Suomalaise graafise teollisuude vahva kumppai tekiikkaa tulokse tekoo Fuji Luxel V-6 CTP LowChemlevyä Ea etähu koiva fiksu raolto o tkaisu Vataco Oy o vaivattomuu vali ut eak de, ja palvel koeide kohuollo se u edulli käyttövarmu suude vuoksi. ude Vataco A1-luok Oy vaat ii ja a Ricoh palveluvalm saa iutta. hotellita ja Mikava so huo osaavat lepido Vataco Oy. o kemia tuota llise ala toyrity aiutlaatui s, joka toimi palvel pitää me e ja vaativ takosepti u- ja sujua kui ä oikeaa a. Täällä kaikeo rasvat putkee temme ja vaativ tu. Vaativie ja palvelu huipputasoa a alamm asiakk kui Mikav kumppaei e vuoksi aitvaadi ltamm co hallia Ricoh-palve eki. Sellai lu, tojohtaja sta Seppo saoo Vata Hotak Sivu 2. aie. Asiaka spalvelu o Mikav a keskip iste Palvelu lla o mme ihmiskaia asvot Sivut 4 MIKA VA Oy: asia kasl ehti hyvä tulo stam ise puol esta. Esi mmä R Suoicoh yk me väri köe mo ie vuos ikert a. Num ero 2/20 07 laitt itoim eiss i a! - Diamat Timattikalvo Lisätietoja matkoista, kohteista ja tuotteista saat osoitteesta käy tutustumassa. Sivuiltamme löydät myös letolippu- ja hotellivaraukset. Timatikirkas ratkaisu elitarvikkeide pakkaamisee. Miksi OK-Matkalle? Asiakas o ykköe. OK-Matkoje kaupuki- ja elämysmatkoilla saat paitsi huolella valitut kohteet myös palvelua. Uskomme vahvasti asiatutevaa, hekilökohtaisee palveluu, joka takeea o ammattitaitoie, motivoituut ja työhösä sitoutuut hekilöstö. Näi sytyy muistoja. äsi Helli itse. Maista rauhaa stareide lava. Luo Bratis ul. Koe Istab ä Kiidä öist a. Varsov Toava. Kuule her. Wie aito Sac ti. pera soi a oop keisari lle. oa sielu i. Ravit Pariis älkää. lttuuri oma. Ku sua. Ro kie tuok ja kuk itarhoje dapest. eissä. Bu deläht uoruu a. Vii Madeir Helsiki Leipälajia pakkaamie Sivu 6. KEVÄT K E S Ä S YKS Y lle. vitoa sielu ää. Ra uriälk. Kulttu oriasta. ästy hist a. Hämm OK-Matkat kehittää jatkuvasti tuotteitaa. Päihittää kirkkaasti PVC- ja PE-kalvot Eriomaie tarttuvuus ja veyvyys OK-Matkat Oy Hegittävä ja aia Soita kirkas (ma pe 9 17) Ympäristöystävällie faksi Helppo käsitellä Piei Roobertikatu 13 B ja 5. Uudet Aficio Ricoh -värikompc eet Käyte Mikava-ttyje pörssi a. Euroop Mika va OK-Matkat / LOMAT 2009 / KEVÄT KESÄ SYKSY RicohN ews at. satuli sydäme Opastetut Kaupuki-& Elämyslomat/ / Matkatoimistosi Lomat 2009 CO BRANDING tuottaa pitkäaikaista bisesmeestystä, sekä plussaa yrityksellesi ja asiakassuhteillesi.! stä... Nyt o äkemi i, missä a jota katsoma Lähde bljaa. eet. Lju, Budapest, Bratislava, Rooma, t ja ihm idä taru Wie, Pariisi, Krakova, Ljubljaa, Madeira. Uutuutea Istabul sekä upeat kiertomatkat. (09) / Odotamme tarjou voi kieltä stasi, josta ytyä. Sivu emme 8. Valta va ihtui, lu e lisää sivulta 4. MIKA VA Oy: asia kasl ehti hyvä tulo stam ise puol esta. co bradig filad avaimateriaalia liiketoimia kehittämisee.

2 Nosta yrityksesi ykkösluokkaa, joho se kuuluu! Tarjoa äkyvyyttä yhteistyökumppaeillesi. 1+1=3 Yksi yä yksi o oikeasti kolme, ku ykköste välii laittaa plussa-merki. Plussa-merkki kertoo selvästi, mistä o kyse; se o plussaa kaikille osapuolille. Esite, joka toteutetaa Co-bradig -koseptilla o yrityksesi ja yhteistyökumppaeittesi yhteie satsaus hyvää ja toimivaa viestitää. Se o yrityksesi päätös vahvistaa kumppai- ja asiakassuhteita. Sekä ataa ja raketaa iihi lisäarvoa. Co Bradig -kosepti (CoBra) o yksikertaise tehokas ratkaisu, jolla tiivistät kaikkie bisesosapuolie yhteistyötä. (CoBra) -kosepti o ylivoimaie toteutamme kaike puolestasi. Yrityksesi saa ammattitaitoisesti toteutetu viestitäpaketi, joka peruskiveä o yritysesite, miimaalisella paoksella, joka toteutuaksee tarvitsee vai päätöksesi ja vähä vaivaäköä.

3 Viestiä ammattilaistiimi toteuttaa yritysesitteesi. Eikä esite CoBra-koseptissa maksa yrityksellesi settiäkää! CoBra-koseptia toteuttaa Suome CoBradig -tiimi. Ryhmässä työsketelevät markkioii, maioa ja viestiä ammattilaiset, joide osaamie o käytössäsi yhde yhteyshekilö kautta. Vuosie kokemukse ja tulokseteo pohjalta osaamme pukea saomasi yrityskuvaasi ja -toimitaasi vahvistavaa muotoo. Hyvä yritysesite toimii viestiä ja yrityskuvasi peruskiveä. Esittee ja muide koseptielemettie rahoittamie tapahtuu ormaalisti yhteistyökumppaeittee kautta, ku he haluavat omaa lisääkyvyyttä itsellee esitteee kautta. He voivat varata esitteestäe ilmoitustilaa järkevällä ilmoituskustauksella. Voitte myös valita osarahoitukse, jolloi oma yrityksee maksaa osa paketista. Tai voitte myös itse vastata koko esittee kustauksista. Täydellie CoBra-paketti yritysmarkkioitii. Ammattitaitoisesti toteutettu yritysesite o vai osa tot. CoBra-paketti sisältää eemmä. Voitte käyttää esitettä yrityksee ettisivuilla, joko ladattavaa PDF:ä tai selattavaa lehteä. Palvelupakettiimme kuuluu myös ammattivalokuvaaja palvelut. Kaikista kuvista saatte raakaversiot CD:llä ja voitte vapaasti käyttää iitä tulevaisuudessa! Eakoiva etähuolto o fiksu ratkaisu Vataco Oy o valiut eakkohuollo se vaivattomuude, koeide käyttövarmuude ja palvelu edullisuude vuoksi. Vataco Oy vaatii ja saa A1-luoka palveluvalmiutta. Ricoh ja Mikava osaavat hotellitaso huolepido. Vataco Oy o kemiallise ala palvelu- ja tuotatoyritys, joka toimitakosepti o aiutlaatuie ja vaativa. Täällä kaike pitää meä oikeaa putkee ja palvelu sujua kui rasvattu. Vaativie asiakkaittemme ja vaativa alamme vuoksi vaadi huipputasoa kumppaeiltammeki. Sellaista kui Mikava Ricoh-palvelu, saoo Vataco hallitojohtaja Seppo Hotakaie. Sivu 2. Palvelullamme o aia ihmiskasvot Asiakaspalvelu o Mikava keskipiste Sivut 4 ja 5. Uudet Ricoh Aficio MPC -värikoeet Käytettyje Mikava-pörssi Sivu 6. Odotamme tarjoustasi, josta emme voi kieltäytyä. Sivu 8. Ric o h N e w s Valta vaihtui, lue lisää sivulta 4. MIKAVA Oy: asiakaslehti hyvä tulostamise puolesta. Esimmäie vuosikerta. Numero 2/2007 Ricoh Suome ykköe värimoitoimilaitteissa! Mikava MIKAVA Oy: asiakaslehti hyvä tulostamise puolesta. Mitä saatte. Paiettu esite kpl. Paperi ympäristöystävällie, kotimaie g/m2 paperilaatu. Tuotamme ettiä varte PDF-esittee, jossa likit teidä omille ja ilmoittajiee kotisivuille. Esite toimii myös eriomaisesti muilla sähköisillä alustoilla kute mm. LikedIissä ja Facebookissa. Se o lisäksi kätevä ja edustava tapa esitellä yritystä messuilla ja eri myytitilateissa. Valokuva-arkisto esittee kuvista toimitetaa CD:llä. Kaikki käyttöoikeudet. Aamme tilaajalle täydet oikeudet esittee teksteihi ja valokuvii. Diamat Timattikalvo Timatikirkas ratkaisu elitarvikkeide pakkaamisee. Päihittää kirkkaasti PVC- ja PE-kalvot Eriomaie tarttuvuus ja veyvyys Hegittävä ja aia kirkas Ympäristöystävällie Helppo käsitellä Leipälajia pakkaamie

4 Helppoa ja opeaa lähde heti liikkeelle! KTA-YHTIÖT Oy: asiakaslehti 3/2010 KTA Lehtisatavuotias yhtymä Suomalaise graafise tekiikkaa Nykyteollisuude tulokse Kaksi vahva tekoo kumppai paio Fuji Luxel LowChemV-6 CTP levyä Tämä sivu kirjoittamisee ei mee kaua. Tässä imittäi kerrotaa, mitä projekti vaatii Siulta ja yritykseltäsi: Tee meille luettelo toimittajistasi ja yhteistyökumppaeistasi Siä tai työtekijäsi tapaa maiostoimistomme Siä tai kollegasi ohjeistaa ja valvoo valokuvausta Hyväksyt esittee ee paiamista YKSI yhteyshekilö Olemme vuosie varrella oppieet virtaviivaistamaa viestitäala työprosessit. Siksi Siulla o vai yksi yhteyshekilö, joka palvelee teitä koko projekti aja. Hä o aia tavoitettavissasi.

5 a. Euroop ta. historias ämmästy ova. H OK-Matkat kehittää jatkuvasti tuotteitaa. teesta käy tutustumassa. Sivuiltamme löydät myös letolippu- ja hotellivaraukset. Miksi OK-Matkalle? Asiakas o ykköe. OK-Matkoje kaupuki- ja elämysmatkoilla saat paitsi huolella valitut kohteet myös palvelua. Uskomme vahvasti asiatutevaa, hekilökohtaisee palveluu, joka takeea o ammattitaitoie, motivoituut ja työhösä OK-Matkat / LOMAT 2009 / KEVÄT KESÄ SYKSY Lisätietoja matkoista, kohteista ja tuotteista saat osoit- eäsi Helli its iss delähte uoruu aa. M tarhoje OK-Matkat Oy Soita (ma pe 9 17) faksi Piei Roobertikatu 13 B Helsiki soiti. ooppera ria le keisa ie. Kuu lulle. itoa sie iisi. Rav ä. Par riälkä. Kulttuu. Rooma ua ks ie tuo sitoutuut hekilöstö. Näi sytyy muistoja. a. Viii Madeir a. Vars Toava cher. W o Sa aista ait e rauh ostareid lava. Lu Bratis öistä t. Kiidä apes ä. Bud ja kukk KEVÄT K E S Ä S YKS Y lulle. itoa sie ä. Rav riälkä. Kulttuu at. satuli sydäme Opastetut Kaupuki- & Elämyslomat/ / Matkatoimistosi Lomat 2009 Yhteistyökumppaisi hyötyy... Nyt! kemistä ssä o ä ai, mi maa jot e katso hd Lä. ljaa eet. Ljub, Budapest, Bratislava, Rooma, ut ja ihm idä tar Wie, Pariisi, Krakova, Ljubljaa, Madeira. ul. Koe Istab Uutuutea Istabul sekä upeat kiertomatkat. (09) / Vuosie kokemuksee perustue tiedämme, että hyviä yhteistyösuhteita o aia vaalittava. Saumattomassa yhteistyössä toimivat perustavat klaaeihi ja perheisii verrattavia yhteisöjä. Luoollisesti meestyjät haluavat äkyvyyttä parhaassa seurassa. Tarjoamalla yhteistyökumppaeillesi mahdollis osallistua yritysesitteesee, vahvistatte yhteekuuluv ja ilmoituskustaus voidaa ähdä ivestoitia jatkuvuutee, tulevaisuutee ja meestyksee. Yhteistyökumppaie voivat myös ajatella asiaa toisi. He saavat äkyvyyttä oma asiakkaasa markkioilla ja voivat äi saada uusia kotakteja sekä vahvistusta omalle brädillee. Paitsi ilmoituspaikka paietussa esitteessä, o se samalla aktiivie likki ettiesitteessä hieo, lisäarvoa tuova mahdollisuus. Kaikki ilmoittajat saavat myös paiettuja esitteitä käyttöösä, sekä luoollisesti kiitoskirjee esittee tilaajalta. Tämä me cobralaiset hoidamme puolestae.

6 Nopea ja tehokas tuotato! Työ käyistyy, ku CoBra yhteyshekilö kotaktoi yhteistyökumppaisi kassa ja selvittää heidä mielekiitosa tulla mukaa esitteesee ilmoituksella ja tarjoamalla maiosyhteistyötä. Ku tämä prosessi o saatettu loppuu, alkaa luova työ. Viikko 1 Tuotatosuuitelma Viikko 2 Maiostoimisto tapaamie Viikko 3 Valokuvaus Yhteyshekilömme esittelee tuotatosuuitelma. Tässä määritellää vastuut ja aikataulut. Saamme tietää yrityksesi vastuuhekilö projektissa. Maiostoimisto kerää tietoa yrityksestäsi ja toimialasta ja tuotteista / palveluista, kaikesta siitä mitä halutaa kerrottava. Tapaamie voidaa toteuttaa joko puhelimitse tai paikapäällä. Sovimme esittee paiopisteet ja keräämme ii paljo tietoa kui mahdollista. Graafi e suuittelu alkaa. Laaditaa valokuvauslista. Valokuvataa sovitut kohteet. Otamme vastaa olemassa olevia kuvia. Viikko 4 Esiteorigiaali Viikko 5 Paio ja tekie tuotato Viikko 6 COBRA-paketi toimittamie Saatte valmii pdf: sähköpostitse. Otamme vastaa muutokset ja toteutamme e. Esite meee paioo, ettiesittee tuotato käyistyy. Nyt paketti o valmis käyttööe!

7 Teemme kaike puolestasi! Ea etähu koiva fiksu raolto o tkaisu Vataco Oy o vaivattomuu vali ut eak de, ja palvel koeide kohuollo se u edulli käyttövarmu suude vuoksi. ude Vataco A1-luok Oy vaat ii ja a Ricoh palveluvalm saa iutta. hotellita ja Mikava so huo osaavat lepido Vataco Oy o. kemia tuota llise ala toyrity aiutlaatui s, joka toimi palvel pitää me e ja vaativ takosepti u- ja sujua kui ä oikeaa a. Täällä kaikeo rasvat putkee temme ja vaativ tu. Vaativie ja palvelu huipputasoa a alamm asiakk kui Mikav kumppaei e vuoksi aitvaadi ltamm co hallia Ricoh-palve eki. Sellai lu, tojohtaja sta Seppo saoo Vata Hotak Sivu 2. aie. Asiaka spalvelu o Mikav a keskip iste MIKA VA Oy: ehti hyvä tulo stam ise puol esta. Esi mmä R Suoicoh yk me väri köe m la oito ie vuos ikert a. Num ero Diamat Timattikalvo OK-Matkat kehittää jatkuvasti tuotteitaa. Lisätietoja matkoista, kohteista ja tuotteista saat osoitteesta käy tutustumassa. Sivuiltamme löydät myös letolippu- ja hotellivaraukset. Timatikirkas ratkaisu elitarvikkeide pakkaamisee. Miksi OK-Matkalle? Asiakas o ykköe. OK-Matkoje kaupuki- ja elämysmatkoilla saat paitsi huolella valitut kohteet myös palvelua. Uskomme vahvasti asiatutevaa, hekilö- äsi Helli itse Br sitoutuut hekilöstö. hoje ja Helppo käsitellä Piei Roobertikatu 13 B Helsiki Leipälajia pakkaamie kukkie ti. pera soi a oop keisari lle. vitoa sielu riisi. Ra ä. Pa riälkä a. Kulttuu. Room takeea o ammattitaitoie, itar a. Vii Madeir. Kuule her. Wie motivoituut ja työhösä Näi sytyy muistoja. a. Varsov ä Toava Kiidä öist aito Sac. Maista rauhaa stareide a. Luo atislav kohtaisee palveluu, joka tuoksua! stä... Nyt o äkemi i, missä a jota katsoma Eriomaie tarttuvuus ja veyvyys OK-Matkat Oy Hegittävä ja aia Soita kirkas (ma pe 9 17) Ympäristöystävällie faksi Sivu 6. dapest. eissä. Bu deläht uoruu Päihittää kirkkaasti PVC- ja PE-kalvot ja 5. Uudet Aficio Ricoh -värikompc eet Käytetty Mikava- je pörssi 2/20 07 im sa! i- ittei s Palvelu lla o mme ihmiskaia asvot Sivut 4 oriasta. ästy hist a. Hämm Mika va asia kasl at. satuli sydäme a. Euroop OK-Matkat / LOMAT 2009 / KEVÄT KESÄ SYKSY KTA-YHTIÖT Oy: asiakaslehti KEVÄT K E S Ä S YKS Y RicohN ews lle. vitoa sielu ää. Ra uriälk. Kulttu Opastetut Kaupuki- & Elämyslomat/ / Matkatoimistosi Lomat 2009 Me teemme työ! Oma paoksesi o vai miimaalie. CoBra takaa löytyy ryhmä aikuisia ala osaajia valokuvaajia, tekstitekijöitä, yritysviestiä, maioa ja markkioii ammattilaisia, jotka hallitsevat myös uude media. Lähde bljaa. eet. Lju, Budapest, Bratislava, Rooma, t ja ihm idä taru Wie, Pariisi, Krakova, Ljubljaa, Madeira. ul. Koe Istab Uutuutea Istabul sekä upeat kiertomatkat. (09) / 3/2010 KTA Lehtisatavuotias yhtymä NykyKaksi paio Suomalaise graafise teollisuude vahva kumppai tekiikkaa tulokse tekoo Fuji Luxel V-6 CTP LowChemlevyä Odotamme tarjou voi kieltä stasi, josta ytyä. Sivu emme 8. Valta va ihtui, lu e lisää sivulta 4. MIKA VA Oy: asia kasl ehti hyvä tulo stam ise puol esta. Lyhyt yhteeveto toimiastamme Iformoimme yhteistyökumppaeitae Rahoitamme esittee maioksilla Keräämme tietoa, tuotamme ideoita Teemme tekstit Valokuvaamme tarvittaessa Teemme lay-outi ja taito Teemme pdf-origiaali Paiatamme esittee Teemme esitteestä pdf:, joka toimii etissä ja sähköisillä alustoilla sekä selattava ettiversio. Yksi esite. Mota käyttömahdollis! Mieti kuika helppoa myyi o käyttää esittee selattavaa ettiversiota myytitilateissa. Messuilla taas paiettu esite o lyömätö ja ylivoimaie; paperie o vieläki ykköe, sillä sitä voi selata ja lukea milloi vai, missä vai. Uusie tuotteide laseeraus? Esitteellä totta kai! Yritykse merkkipäivä 5, 10 vai 50 vuotta? Oha se paiotuottee arvoie tapahtuma! Ja ku suutaat uusille markkioille ja uusii asiakasryhmii, ei ole laadukkaa yritysesittee voittautta!

8 3/2010 Euroopa. t. satulia sydäme e. toa sielull. Ravi älkää Kulttuuri. ta. historias mmästy va. Hä OK-Matkat kehittää jatkuvasti tuotteitaa. Miksi OK-Matkalle? KTA Lehtisatavuotias yhtymä Suomalaise graafise tekiikkaa teollisuude Nyky- tulokse Kaksi vahva tekoo kumppai paio Fuji Luxel LowChemV-6 CTP levyä Asiakas o ykköe. OK-Matkoje kaupuki- ja elämysmatkoilla saat paitsi huolella valitut kohteet myös palvelua. Uskomme vahvasti asiatutevaa, hekilökohtaisee palveluu, joka takeea o ammattitaitoie, motivoituut ja työhösä sitoutuut hekilöstö. Näi sytyy muistoja. OK-Matkat Oy Soita (ma pe 9 17) faksi Piei Roobertikatu 13 B Helsiki OK-Matkat / LOMAT 2009 / KEVÄT KESÄ SYKSY Lisätietoja matkoista, kohteista ja tuotteista saat osoitteesta käy tutustumassa. Sivuiltamme löydät myös letolippu- ja hotellivaraukset. äsi Helli itse teissä. ruudeläh idä öistä est. Ki a. Varso Toava Budap uo. a soiti a oopper keisari. Kuule ie cher. W aito Sa Maista rauhaa. areide a. Luost lav Bratis lulle. vitoa sie riisi. Ra ä. Pa uriälkä. Kulttu Rooma tuoksua. kie ja kuk tarhoje a. Viii Madeir KEVÄT K E S Ä S YKS Y Matkatoimistosi Opastetut Kaupuki- & Elämyslomat/ / KTA-YHTIÖT Oy: asiakaslehti Lomat 2009 Palvelua, joka aioa päämäärä o yrityksee ja tuotteee meestys.... Nyt! kemistä ssä o ä ai, mi maa jot e katso a. Lähd Ljublja. eet, Budapest, Bratislava, Rooma, ut ja ihm idä tar Wie, Pariisi, Krakova, Ljubljaa, Madeira. l. Koe Istabu Uutuutea Istabul sekä upeat kiertomatkat. (09) / Ku kuudessa viikossa teemme teille yritysesittee ja muuta viestitämateriaalia brädie vahvistamiseksi, haluamme luoollisesti tarjota osaamistamme myös COBRA -paketi jälkeeki. Jos tarvitsette messuosasto, tuotetiedottamista tai ilmoituksia ammattilehtii, yritysviestitäe kokoaissuuitelma ja ehdotukse se toteutukseksi, kysykää tarjoustamme, saatte kaikki meestykse eväät sama kato alta. Olemme myös osaava viestiä (ii sisäise kui ulkoise) kehittäjä ja hekilöstö kouluttaja. Tukea kasvuu ja meestyksee - CoBra kow how! co bradig filad avaimateriaalia liiketoimia kehittämisee

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3

1. Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristöt...2. 2. Ammatillisen erityisopettajan pedagogiset opinnot...3 Sisällys 1. Ammatillise erityisopettaja toimitaympäristöt...2 2. Ammatillise erityisopettaja pedagogiset opiot...3 2.1 Erityisopettajakoulutukse keskeisiä lähtökohtia... 3 2.2 Ammatillise erityisopettaja

Lisätiedot

INTERNETMARKKINOINTI.FI / TEEMU KINNUNEN / teemu.kinnunen@internetmarkkinointi.fi

INTERNETMARKKINOINTI.FI / TEEMU KINNUNEN / teemu.kinnunen@internetmarkkinointi.fi 10 syytä sille, miksi verkkosivustosi EI myy sis. ratkaisut ongelmiin! Terve ja kiitos mielenkiinnostasi raporttiani kohtaan! Nimeni on Teemu Kinnunen ja esittelen sinulle 10 ylivoimaisesti yleisintä syytä

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

ARENA INTERACTIVE asiakaslehti 2014

ARENA INTERACTIVE asiakaslehti 2014 ARENA INTERACTIVE asiakaslehti 2014 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN + A S I A K A S L E H T I + SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Arena Interactive 4 Asiakkaamme 5 Yhteistyökumppanit 6 Sujuvat palvelut asiakkuudenhallintaan

Lisätiedot

tule herättämään kaikki aistit

tule herättämään kaikki aistit 1/2010 tule herättämään kaikki aistit Forma Messuille! Kansainvälisten messujen houkuttelevat trendit 2010 Mattotuotannon kotimaiset osaajat näin palkkaat Muotoilijan o saatko ottaa lehdistöstä KaiKen

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus

Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Yrityskohtaistaminen ja johdanto koulutukseen Ensimmäinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ensimmäinen viiden päivän kestoinen

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

easyfairs INSPIRAATIO-OPAS Maksimoi hyöty messuosallistumisesta Tilastojen mukaan aktiiviset näytteilleasettajat saavat noin 250% enemmän liidejä

easyfairs INSPIRAATIO-OPAS Maksimoi hyöty messuosallistumisesta Tilastojen mukaan aktiiviset näytteilleasettajat saavat noin 250% enemmän liidejä easyfairs INSPIRAATIO-OPAS Maksimoi hyöty messuosallistumisesta Tilastojen mukaan aktiiviset näytteilleasettajat saavat noin 250% enemmän liidejä ME TUNNEMME TAPAHTUMAT. Anna meidän inspiroida! Tervetuloa

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON

ASIAKASPALVELU. HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10. soittaa aina takaisin SIVU 6 TYÖ ON LOKAKUU 2013 ECOM ASIAKASLEHTI NRO. 2 ASIAKASPALVELU soittaa aina takaisin SIVU 6 HUOVINEN: Pöytä ei enää täyty laskuttamattomista töistä SIVU 10 TYÖ ON tehty vasta, kun se on LASKUTETTU Sivu 8 Sisällys

Lisätiedot

LM-Activator uudistui 21

LM-Activator uudistui 21 Tammikuu 2013 Plandentin asiakaslehti hammashoidon ammattilaisille Maailman modernein hammaslääketieteen oppimisympäristö 6 11 Opus Dental valloittaa Suomen 16 17 LM-Activator uudistui 21 12 Plandent Hammaslääkäripäivillä

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot