Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008"

Transkriptio

1 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus työntekijää kohti 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008 Vuonna 2008 Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui 2901 työtapaturmaa. 1,0 Ammattitaudit 0, Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää kohti vuosina Työtapaturmien määrä kasvanut edellisestä vuodesta 10 prosenttia. Vuonna 2008 tapahtui jokaista sataa työntekijää kohti 5,2 työpaikkatapaturmaa. Työmatkatapaturmia sattui jokaista sataa työntekijää kohti 2,0. Ammattitautitapauksia oli jokaista sataa työntekijää kohti 0,2. Tilastoja ISSN X (verkossa) Elise Haapamäki Puh. (09) h t t p : / / w w w. h e l. f i / t i e t o k e s k u s

2 Työtapaturmat vuonna 2008 Vuoden 2008 aikana Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui työpaikalla 2059 tapaturmaa ja työmatkalla 771 tapaturmaa, ammattitautitapauksia todettiin 71. Kaikkiaan työtapaturmia oli Työpaikkatapaturmien, työmatkatapaturmien ja ammattitautien osuuksissa kaikista työtapaturmista ei ole tapahtunut suuria muutoksia aikaisemmista vuosista. Tapaturmista 71 prosenttia tapahtui työpaikalla, 27 prosenttia työmatkalla ja kaksi prosenttia oli ammattitautitapauksia. Henkilöstölle tapahtuneiden tapaturmien määrä on noussut viimeisen yhdeksän vuoden aikana sekä määrällisesti että suhteellisesti tarkasteltuna. Vuodesta 1999 vuoteen 2008 tapaturmien määrä on noussut 19 prosenttia. Vuodesta 2007 työtapaturmien määrä kasvoi 10 prosenttia. Työpaikkatapaturmien määrä nousi edellisestä vuodesta 7 prosenttia ja työmatkatapaturmien määrä nousi 22 prosenttia. Ammattitautien määrässä ei ollut muutosta edelliseen vuoteen. Vuonna 2008 työtapaturmia tapahtui 100 työntekijää kohti 7,5. Näistä 5,3 oli työpaikkatapaturmia, 2,0 työmatkatapaturmia ja 0,2 ammattitauteja. Suhteessa henkilöstön kokoon edellisestä vuodesta Taulukko 1. Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtuneet työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Ammattitaudit Sataa työntekijää kohti Työtapaturmat ja ammattitaudit 6,5 6,2 6,7 6,8 7,5 Työpaikkatapaturmat 4,8 4,5 4,8 5,0 5,3 Työmatkatapaturmat 1,5 1,6 1,8 1,6 2,0 Ammattitaudit 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Henkilöstön määrä Taulukko 2. Työpaikkatapaturmataajuus Kaikki Korvatut Vähintään 3 Vähintään 4 tapaturmat tapaturmat sairauspäivää sairauspäivää 2008 Taajuus 36,2 31,6 17,4 15,5 Lukumäärä % Taajuus 33,2 28,4 16,6 15,2 Lukumäärä % kasvua on tapahtunut työpaikkatapaturmissa (0,3) ja työmatkatapaturmissa (0,4), ammattitautien pysyessä suurin piirtein samassa. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmataajuus 1 oli vuonna 2008 työpaikkatapaturmissa 36,2. Korvauksia maksettiin 87 prosentissa työpaikkatapaturmia ja taajuus korvattujen työpaikkatapaturmien osalta oli 31,6. Noin puoliin kaikista työpaikkatapaturmista liittyi tapaturmapäivän lisäksi vähintään kolmen päivän sairaus poissaolo ja 43 prosentissa tapauksia poissaolopäiviä oli vähintään neljä. Työpaikkatapaturman aiheuttaessa vähintään yhden päivän poissaolon oli taajuus 17,4. Vähintään neljä sairauspäivää aiheuttaneita tapaturmia kaupungin henkilöstölle tapahtui työpaikalla 885 tapaturmataajuuden ollessa 15,5. Vakavien, yli neljän sairauspäivän, tapaturmien määrä ei noussut edellisestä vuodesta toisin kuin vähemmän vakavien työpaikkatapaturmien määrä. 2 1 Tapaturmataajuus = ilmoitettujen työtapaturmien lkm miljoona tehtyä työtuntia kohti 2 Helsingin kaupunki ei tilastoi tehtyjä työtunteja. Tehdyt työtunnit on laskettu henkilöstötyövuosista, josta on poistettu lomat ja muut poissaolot, poikkeuksena Helsingin Energia, jonka tehdyt työtunnit on yhdistetty laskelmaan. Laskelmissa ei ole huomioitu ylitöitä. Kaupungin henkilöstön työaika vaihtelee tehtävien mukaan. Laskelmissa on käytetty 7,5 tunnin työpäivää. 2

3 Eri virastot ja laitokset HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT VUONNA 2008 Työtapaturmia tapahtui tarkastusvirastoa, asuntotuotantotoimistoa ja MetropoliLabia lukuun ottamatta kaikissa Helsingin kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Lähes kolmannes työtapaturmista tapahtui sosiaalivirastossa ja viidennes sattui terveyskeskuksessa. Tätä tosin selittää kyseisten virastojen suuri koko. Henkilöstön kokoon suhteutettuna eniten työtapaturmia tapahtui pelastuslaitoksella. Myös liikennelaitoksella, Helsingin Satamassa ja rakennusvirastossa sattui vuoden 2008 aikana yli kymmenen työtapaturmaa sataa työntekijää kohti. Vähiten työtapaturmia 100 työntekijää kohti tapahtui kaupunginorkesterissa. 3 Suhteessa henkilöstöön eniten työpaikkatapaturmia tapahtui pelastuslaitoksella, Helsingin Satamassa ja liikennelaitoksella. Vähiten tapaturmia työpaikalla sattui työterveyskeskuksessa ja kaupunginorkesterissa. Eniten työmatkatapaturmia sattui rakennusvalvontavirastossa, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja talous- ja suunnittelukeskuksessa. Ammattitautitapauksia todettiin 100 työntekijää kohti eniten nuorisoasiainkeskuksessa ja Helsingin Energiassa. Työtapaturmien määrä suhteessa henkilöstön määrään vaihtelee monissa virastoissa vuosittain. Suurista virastoista pelastuslaitoksella, liikennelaitoksessa, Helsingin Satamassa ja rakennusvirastossa tapaturmien määrä suhteessa henkilöstön kokoon on pysynyt tasaisen korkeana viimeisten vuosien ajan. Osassa pienistä virastoista taas työtapaturmia ei jokaisena vuonna ole lainkaan. Virastojen ja laitosten työtapaturmissa ei 3 Vertailussa ovat mukana ainoastaan yli 100 työntekijän virastot.pieniä virastoja tarkastellaan erikseen. tapahtunut vuonna 2008 yhtä suuria muutoksia edellisestä vuodesta kuin aikaisempana vuonna. Yli sadan työntekijän virastoista työtapaturmat kasvoivat eniten vuodesta 2007 Helsingin Satamassa, jossa kasvua oli 3,5 henkilöä viraston jokaista sataa työntekijää kohti. Eniten työtapaturmat vähenivät henkilöstökeskuksessa, vähennys 3,8 henkeä, ja liikuntavirastossa, vähennys 3,6 henkeä, jokaista sataa työntekijää kohti. Taulukko 3. Työtapaturmat ja ammattitautitapaukset 100 työntekijää kohti virastoittain ja laitoksittain vuonna 2008 Kaikki Työpaikka- Työmatka- Ammatti- Henkilöstö työtapaturmat tapaturmat tapaturmat taudit Pelastuslaitos 18,2 16,5 1,6 0,0 677 Liikennelaitos 14,3 12,0 2,3 0, Helsingin Satama 14,2 12,6 1,2 0,4 254 Rakennusvirasto 12,6 10,6 1,6 0, Palmia 9,4 7,4 1,9 0, Liikuntavirasto 8,6 6,5 1,9 0,2 475 Nuorisoasiainkeskus 7,7 6,2 1,0 0,5 388 Helsingin Vesi 7,7 5,9 1,9 0,0 323 Opetusvirasto 7,4 5,4 1,8 0, Sosiaalivirasto 6,7 4,5 2,1 0, Terveyskeskus 6,4 3,8 2,3 0, Kiinteistövirasto 6,4 4,1 2,3 0,0 483 Henkilöstökeskus 5,8 3,8 1,9 0,0 104 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5,6 3,1 2,4 0,0 288 Helsingin Energia 5,5 4,2 0,8 0, Kulttuuriasiainkeskus 5,0 3,4 1,7 0,0 119 Rakennusvalvontavirasto 4,3 1,7 2,6 0,0 117 Talous-ja suunnittelukeskus 3,7 1,3 2,4 0,0 622 Hallintokeskus 3,6 2,0 1,6 0,0 251 Kaupunginkirjasto 3,1 1,1 2,0 0,0 543 Ympäristökeskus 3,1 1,9 1,3 0,0 160 Muut (14 kpl) 5,1 3,5 1,6 0, Kaikki virastot ja laitokset 7,5 5,3 2,0 0,

4 Taulukko 4. Työtapaturmat ja ammattitaudit 100 työntekijää kohti viraston/laitoksen mukaan Virasto/laitos Pelastuslaitos 12,5 16,7 18,2 Liikennelaitos 12,3 14,3 14,3 Helsingin Satama 11,3 10,7 14,2 Rakennusvirasto 12,3 11,8 12,6 Palmia 9,3 9,0 9,4 Liikuntavirasto 7,6 12,2 8,6 Nuorisoasiainkeskus 3,1 6,9 7,7 Helsingin Vesi 6,2 6,0 7,7 Opetusvirasto 4,6 5,6 7,4 Sosiaalivirasto 6,5 6,3 6,7 Terveyskeskus 5,8 5,8 6,4 Kiinteistövirasto 5,9 5,6 6,4 Henkilöstökeskus 1,8 9,6 5,8 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2,8 5,0 5,6 Helsingin Energia 4,5 7,2 5,5 Kulttuuriasiainkeskus 5,7 5,0 5,0 Helsingin ammattikorkeakoulu 10,2 3,9 4,3 1 Rakennusvalvontavirasto 1,8 5,0 4,3 Talous-ja suunnittelukeskus 4,2 3,5 3,7 Hallintokeskus 3,6 1,0 3,6 Kaupunginkirjasto 4,9 3,0 3,1 Ympäristökeskus 3,2 6,0 3,1 Työterveyskeskus 2,7 5,7 2,4 Suomenk. työväenopisto 2,8 5,3 2,4 Kaupunginorkesteri 1,9 0,9 0,9 Kaikki virasto ja laitokset 6,6 6,8 7,5 1 Helsingin ammattikorkeakoulu yhdistyi EVTEK ammattikorkeakoulun kanssa Metropolia ammattikorkeakouluksi Ammattikorkeakoulun työtapaturmat on tilastoitu välisenä aikana ja suhteutettu sen henkilöstöön. Ammattikorkeakoulun työtapaturmat on poistettu koko kaupungin työtapaturmista ja ne ovat mukana ainoastaan tässä taulukossa. Taulukko 5. Alle 100 työntekijän virastossa tapahtuneet työtapaturmat vuosina (3 vuoden liukuva keskiarvo) Korkeasaaren eläintarha 10,4 10,5 13,7 15,4 Helsingin Tukkutori 8,1 7,4 11,7 11,6 Helsingin Tekstiilipalvelu 9,5 8,3 8,9 10,9 Hankintakeskus 3,8 7,5 7,6 8,5 Kaupunginmuseo 5,0 5,8 6,4 7,0 Tarkastusvirasto 1,8 4,8 4,7 4,7 Tietokeskus 4,1 3,6 4,4 3,5 Kaupungin taidemuseo 3,3 2,6 3,0 2,5 Ruotsink. työväenopisto 0,0 1,1 1,1 2,1 Asuntotuotantotoimisto 0,6 0,0 0,7 0,7 Kaikki virastot ja laitokset 6,5 6,6 6,7 7,0 Varsinkin pieniä virastoja tarkasteltaessa täytyy huomioida, että pienet muutokset työtapaturmien määrässä vaikuttavat henkilöstöön suhteutettuun tapaturmien osuuteen. Tästä syystä alle sadan työntekijän virastojen työtapaturmatarkastelussa käytetään kolmen vuoden liukuvaa keskiarvoa. Korkeasaaren eläintarhassa, Helsingin Tukkutorilla ja Helsingin Tekstiilipalveluissa työtapaturmia sattui 100 työntekijää kohti useammin kuin koko kaupungin henkilöstölle. Työtapaturmat olivat koko tarkastelujakson ajan yleisempiä kuin koko kaupungilla. Asuntotuotantotoimistossa ja ruotsinkielisessä työväenopistossa taas työtapaturmia tapahtui erittäin harvoin. Useana vuonna kyseisissä virastoissa ei tapahtunut yhtään työtapaturmaa. Myös kaupungin taidemuseossa, tietokeskuksessa ja tarkastusvirastossa työtapaturmia on sattunut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimääräistä vähemmän. 4

5 Taulukko 6. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2008 Työtapaturmat Niistä (%) Työpaikka- Työmatka- Ammattitapaturmia tapatumia tauteja Sosiaalivirasto ,8 30,8 2,5 Terveyskeskus ,0 36,1 3,9 Opetusvirasto ,2 24,5 2,3 Rakennusvirasto ,3 12,9 2,8 Palmia ,1 20,4 0,5 Liikennelaitos ,7 16,3 0,0 Pelastuslaitos ,1 8,9 0,0 Helsingin Energia 68 76,5 14,7 8,8 Liikuntavirasto 41 75,6 22,0 2,4 Helsingin Satama 36 88,9 8,3 2,8 Kiinteistövirasto 31 64,5 35,5 0,0 Nuorisoasiainkeskus 30 80,0 13,3 6,7 Helsingin Vesi 25 76,0 24,0 0,0 Talous-ja suunnittelukeskus 23 34,8 65,2 0,0 Kaupunginkirjasto 17 35,3 64,7 0,0 Kaupunkisuunnitteluvirasto 16 56,3 43,8 0,0 Hallintokeskus 9 55,6 44,4 0,0 Kulttuuriasiainkeskus 6 66,7 33,3 0,0 Henkilöstökeskus 6 66,7 33,3 0,0 Ympäristökeskus 5 60,0 40,0 0,0 Rakennusvalvontavirasto 5 40,0 60,0 0,0 Kaikki virastot/laitokset ,0 26,6 2,4 Helsingin kaupungin henkilöstölle sattuneista työtapaturmista 88 prosenttia eli 2548 tapausta johti rahallisiin korvauksiin vuonna 2008 (mukana ei ole vuoden 2008 pysyviä korvauksia). Korvattujen työtapaturmien osuus kaikista tapaturmista ei ole huomattavasti muuttunut aikaisemmista vuosista. Työpaikalla sattuneista tapaturmista korvattiin 87 prosenttia, työmatkalla tapahtuneista tapaturmista 91 prosenttia ja ammattitautiepäilyistä 65 prosenttia. Näistä ainoastaan korvattujen ammattitautien osuudessa oli huomattava ero edelliseen vuoteen. Vuonna 2007 ammattitautiepäilyistä korvattiin 80 prosenttia. Rahallisiin korvauksiin johtaneista tapauksista 1111 eli 44 prosenttia eivät aiheuttaneet työpäivien korvauksia. Vuonna 2008 tapahtui 6,5 rahallisesti korvattua työtapaturmaa 100 työntekijää kohti. Rahallisia korvauksia aiheuttaneita työpaikkatapaturmia sattui 4,6 ja työmatkatapaturmia tapahtui 1,8 sataa työtekijää kohti. Ammattitaudeista korvattiin sataa työntekijää kohti 0,1. Virastoista eniten korvattuja työpaikkatapaturmia 100 työntekijää kohti oli pelastuslaitoksella, liikennelaitoksella ja Helsingin Satamassa. Korvattuja työmatkatapaturmia suhteessa henkilöstöön tapahtui eniten kaupunkisuunnitteluvirastossa, liikennelaitoksella, talous- ja suunnittelukeskuksessa sekä kiinteistövirastossa. Ammattitauteja korvattiin eniten henkilöstön määrään suhteutettuna Helsingin Energiassa, terveyskeskuksessa ja rakennusvirastossa. 4 Työtapaturmatilanteissa maksetaan päivärahaa työtapaturman aiheuttaessa vähintään kolmen peräkkäisen päivän kestävän työkyvyttömyyden. Päivärahaa maksetaan myös lauantailta ja pyhäpäivistä. Vuonna 2008 korvattuja Taulukko 7. Työtapaturmista aiheutuneet korvaukset Korvaus Korvaukset tapaturmaa Vuosi Työtapaturmat ( ) kohti ( ) Korvaukset muutos (%) ,0 61,4 39, ,4 7,9-2,3 4 Vertailussa mukana yli 100 työtekijän virastot, joissa on tapahtunut vähintään 5 työpaikka- tai työmatkatapaturmaa ja ammattitautivertailussa vähintään kolme tapausta. 5

6 Taulukko 8. Korvatut työpäivät työtapaturmaa kohti suurimmissa virastoissa Helsingin Energia 8,0 14,0 10,3 13,9 13,9 Pelastuslaitos 12,3 8,6 7,4 12,9 12,9 Sosiaalivirasto 11,2 8,9 12,0 10,7 11,6 Kiinteistövirasto 15,4 17,3 6,0 9,6 10,7 Rakennusvirasto 11,3 13,1 11,8 8,9 9,9 Terveyskeskus 12,3 11,2 11,3 10,6 9,8 Palmia - 15,9 12,4 14,6 9,6 Liikennelaitos 12,1 7,4 8,9 14,1 8,0 Opetusvirasto 7,2 5,5 7,9 4,7 4,4 Kaikki virastot 10,6 9,7 10,5 10,6 9,7 päiviä oli Korvattujen päivien määrässä ei ollut muutosta edelliseen vuoteen. Kaikkia työtapaturmia kohden korvattuja päiviä oli 9,7 mikä on lähes päivän vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Virastoista eniten korvattuja päiviä työtapaturmia kohden oli Helsingin Energiassa (15,5), Helsingin Satamassa (14,2) ja kaupunginkirjastossa (13,9). 5 Vuonna 2008 työpaikkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 10,1 päivää. Eniten päiviä korvattiin Helsingin Energiassa ja Helsingin Satamassa. Työmatkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 13,5 päivää. Eniten päiviä jokaista työmatkatapaturmaa kohden korvattiin rakennusvirastossa, Helsingin Energiassa ja sosiaalivirastossa. Ammattitautitapauksia kohden korvattuja päiviä oli 10,5 ja niitä oli ainoastaan kahdessa virastossa; sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa. Kaupungin työntekijöiden työpaikkatapaturmista 52 prosentissa ja työmatkatapaturmista 43 prosentissa ei korvattu yhtään päivää eli sairausloma kesti enintään kaksi päivää. Päivien korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 11 prosentissa korvattiin tapaturmapäivän lisäksi kolme päivää. Enintään viikko korvattiin 49 prosentissa työpaikkatapaturmista. Noin joka kolmas korvattuja päiviä sisältävä työpaikkatapaturma kesti vähintään 2 viikkoa ja kolmessa prosentissa päiviä korvattiin vähintään sata. Korvattuja päiviä sisältävissä työmatkatapaturmissa korvattavia päiviä oli hieman enemmän kuin työpaikkatapaturmissa. Seitsemässä prosentissa korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista korvattiin vain kolme päivää ja enintään viikko korvattiin 39 prosentissa tapauksista. Korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista korvattiin vähintään kaksi viikkoa 38 prosentissa ja vähintään sata päivää 3 prosentissa tapauksia. 6 Rahalliset korvausvelvoitteet olivat vuonna 2008 yhteensä 3,156 miljoonaa euroa. Korvaussumma nousi viime vuodesta 8 prosenttia, mikä kuitenkin selittyi työtapaturmien määrän kasvulla. Työtapaturmaa kohden korvauksia maksettiin 1088 euroa ja korvaussumma tapaturmaa kohden laski hieman edellisestä vuodesta. Työpaikkatapaturmia korvattiin noin 2 miljoonalla eurolla, työmatkatapaturmia noin miljoonalla eurolla ja ammattitauteja 75 tuhannella eurolla. Rahallisten korvausten määrässä oli suuria eroja työtapaturmakohtaisesti. Korvausten suuruus oli joissain tapauksissa alle kymmenen euroa, mutta oli korkeimmillaan työpaikkatapaturmissa yli Taulukko 9. Korvattuja päiviä aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat päivien määrän mukaan Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat 100 työntekijää 100 työntekijää lkm kohti lkm kohti Ei korvattuja päiviä , ,8 3 päivää 104 0,3 31 0,1 4 7 päivää 378 1, , päivää 240 0, , päivää 120 0,3 80 0, päivää 83 0,2 40 0,1 Yli 56 päivää 64 0,2 46 0,1 Yhteensä , ,0 5 Vertailussa mukana yli 100 työtekijän virastot, joissa on tapahtunut vähintään 5 työtapaturmaa. 6 Ammattitautitapausten lukumäärä on liian pieni vertailuun. 6

7 Taulukko 10. Korvauksia aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat korvausten suuruuden mukaan Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat 100 työntekijää 100 työntekijää lkm kohti lkm kohti Ei korvauksia 259 0,7 69 0,2 Alle , , , , , , , , , , ,2 43 0,1 Vähintään ,0 3 0,0 Yhteensä , ,0 Taulukko 11. Korvauksia aiheuttaneet työpaikkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2008 Korvatut tapaturmat Päivät Korvaus Virasto/laitos Korvatut 100 työntekijää Korvatut Tapaturmaa Korvaus, tapaturmaa tapaturmat kohti päivät kohti euroa kohti, euroa Sosiaalivirasto 444 3, , Terveyskeskus 289 3, , Opetusvirasto 273 4, , Rakennusvirasto 186 9, , Palmia 154 7, , Liikennelaitos , , Pelastuslaitos 99 14, , Helsingin Energia 47 3, , Liikuntavirasto 30 6, , Helsingin Satama 28 11, , Nuorisoasiainkeskus 23 5, , Kiinteistövirasto 20 4, , Helsingin Vesi 19 5, , Kaupunkisuunnitteluvirasto 9 3,1 75 8, Talous- ja suunnittelukeskus 7 1,1 36 5, Kaupunginkirjasto 6 1, , Kaikki virastot ja laitokset , , euroa ja työmatkatapaturmissa lähes euroa. 13 prosentissa työpaikkatapaturmia ja 9 prosentissa työmatkatapaturmia ei maksettu lainkaan rahallista korvausta. Korvauksia aiheutuneista työpaikkatapaturmista joka viidennessä korvaus oli alle sata euroa ja 61 prosentissa korvaus oli alle 500 euroa. Vain 4 prosentissa korvatuista työpaikkatapaturmista korvaus oli yli 5000 euroa. Työmatkatapaturmissa korvaus oli alle sata euroa 16 prosentissa ja alle 500 euroa 49 prosentissa korvatuista työmatkalla tapahtuneista tapaturmista. Yli 5000 euron korvauksia maksettiin 7 prosentissa korvattuja työtapaturmia. 7 Korvaukset työpaikalla tapahtuneita tapaturmia kohden olivat suurimmat Helsingin Energiassa ja nuorisoasiainkeskuksessa. Työmatkatapaturmien kohdalla suurimmat korvaukset tapaturmaa kohden saatiin kaupunginkirjastossa ja Helsingin Energiassa. Ammattitautitapauksissa suurimmat korvaukset tapauksia kohti olivat sosiaalivirastossa ja opetusvirastossa. 8 7 Ammattitautitapausten lukumäärä on liian pieni vertailuun. 8 Vertailussa mukana yli 100 työtekijän virastot, joissa on tapahtunut vähintään 5 työpaikka- tai työmatkatapaturmaa ja ammattitautivertailussa vähintään kolme tapausta. 7

8 Taulukko 12. Korvauksia aiheuttaneet työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2008 Korvatut tapaturmat Päivät Korvaus Virasto/laitos Korvatut 100 työntekijää Korvatut Tapaturmaa Korvaus, tapaturmaa tapaturmat kohti päivät kohti euroa kohti, euroa Sosiaalivirasto 218 1, , Terveyskeskus 183 2, , Opetusvirasto 99 1, , Palmia 39 1, , Rakennusvirasto 31 1, , HKL-Liikennelaitos 25 2, , Talous-ja suunnittelukeskus 14 2, , Kiinteistövirasto 11 2,3 65 5, Kaupunginkirjasto 9 1, , Helsingin Energia 9 0, , Liikuntavirasto 9 1, , Pelastuslaitos 7 1,0 59 8, Kaupunkisuunn.virasto 7 2,4 19 2, Helsingin Vesi 6 1,9 28 4, Kaikki virastot ja laitokset 702 1, , Taulukko 13. Korvauksia aiheuttaneet ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2008 Korvatut ammatti- Päivät Korvaus Virasto/laitos Korvatut taudit 100 Korvatut Tapaturmaa Korvaus, tapaturmaa ammattitaudit työntekijää kohti päivät kohti euroa kohti, euroa Sosiaalivirasto 14 0, , Terveyskeskus 14 0,2 35 2, Opetusvirasto 6 0,1 0 0, Helsingin Energia 5 0,4 0 0, Rakennusvirasto 3 0,2 0 0, Kaikki virastot ja laitokset 46 0, ,

9 Työpaikkatapaturmien luonne Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen Terävään esineesen astuminen takertuminen, klhi kolhiminen yms. i Laitteen, työkalun, esineen tai eläimen hallinnan menetys Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen liukuminen, törmääminen Väkivalta, järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo tilanne läsnäolo Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen yms. Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo Muu tai ei tietoa i i 0,2 3,8 5,9 8,5 10,6 12,11 13,7 17,3 27, % Henkilön liikuminen (myös paikoillaan kuten pukeutuminen peseytyminen yms.) Esineiden käsitteleminen (avata, sulkea, kaataa yms.) 18,7 42,6 Kuva 3. Viimeisin, tavallisesta poikkeava tapahtuma, joka johti työpaikkatapaturmaan (poikkeama) Taakan käsivoimin siirtäminen Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen Paikallaan oleminen työpisteessä Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen Koneen käyttäminen Muu tai ei tietoa 20 2,0 1,5 Kuva 2. Henkilön työsuoritus eli täsmällinen toiminta juuri ennen vahingoittumista työpaikalla 7,3 7,9 8,9 11, % Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat tilastoidaan yhteiseurooppalaisen ESAW -luokittelun mukaan. Luokittelussa työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset kuvataan kahdeksan eri muuttujan avulla. Luokittelusta käy ilmi työtehtävän luonne vahingoittumishetkellä eli työvaiheen luonne. Luokittelussa erotellaan työsuoritus, jolla tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista sekä viimeisin tapaturmaa edeltänyt epätavallinen tapahtuma eli poikkeama. Vahingoittumisesta selvitetään tapa, jolla vammautunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa, ja välitön fyysinen aiheuttaja eli nk. aineellinen tekijä. Lopuksi luokitellaan vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa. Työpaikkatapaturmista suurin osa (43 %) käynnistyi työtilanteissa, joissa henkilö liikkui jollain tavoin, esimerkiksi oli konkreettisesti liikkeellä tai teki paikoillaan jotain muuhun kuin työsuoritukseen liittyvää liikettä. Seuraavaksi yleisimmin tapaturmien lähtötilanteessa henkilö joko käsitteli jotain esinettä (19 %), siirsi taakkaa käsivoimin (11 %) tai työskenteli käsikäyttöisten työkalujen kanssa (9 %). Liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen aiheuttaa yleisemmin tapaturmia työpaikalla, vuonna 2008 näin oli 28 prosentissa tapauksia. 17 prosentissa tapauksista työpaikkatapaturmaan johtava poikkeama oli nostaessa, työntäessä, vääntäessä tai horjahtaessa tapahtunut henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen ja 14 prosentissa tapauksista vahingoituttiin astumalla terävän esineen päälle tai itseään muuten kolhimalla. Väkivalta oli kaupungin henkilöstön työtapaturmien aiheuttajista neljänneksi yleisin, 12 prosenttia työpaikkatapaturmista johtui väkivallasta tai muusta järkyttävästä tilanteesta. 11 prosenttia työpaikalla tapahtuneista tapaturmista johtui laitteen, työkalun, esineen tai eläimen hallinnan menetyksestä. 9

10 Taulukko 14. Työpaikkatapaturmien välitön fyysinen aiheuttaja vuonna 2008 Fyysinen aiheuttaja Kappaletta % Telineet, tasot, pinnat ,0 Kulkuväylät,alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet ,2 Maanpinnan yläpuoliset rakenteet 67 3,3 Muut 31 1,5 Aineet, tarvikkeet ja varusteet ,1 Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat ,1 Toimistotavarat, henkilökoht. tavarat, harrastusväl. 56 2,7 Kemialliset, biologiset, radioakt. aineet, nesteet 27 1,3 Muut 0 0,0 Työkalut, koneet ja laitteistot ,4 Käsityökalut 108 5,2 Käsikäyttöiset konetyökalut 22 1,1 Putket, letkut,ventiilit 14 0,7 Käsikäyttöiset työkalut 8 0,4 Moottorit 2 0,1 Muut 81 3,9 Kulkuvälineet 59 2,9 Maakulkuneuvot 51 2,5 Muut 8 0,4 Muut ,3 Ihmiset, eläimet, kasvit ,8 Irtojäteet 7 0,3 Melu 24 1,2 Muut luetteloimattomat aiheuttajat ,3 Aiheuttaja tuntematon 20 1,0 Yhteensä ,0 Työpaikkatapaturmissa vamman aiheuttajana eli fyysisenä tekijänä olivat 31 prosentissa tapauksista erilaiset rakenteet, tasot ja pinnat. Yleisimpiä näistä olivat mahdollisesti liukkaat tai esteiset kulkuväylät ja alustat. Erilaiset aineet, tarvikkeet ja varusteet olivat välittömänä fyysisenä aiheuttaja 23 prosentissa tapauksia, näistä tapaturmia aiheuttavat etenkin erilaiset koneiden osat, esineet ja sirpaleet. Toiset ihmiset sekä eläimet tai kasvit ovat kolmanneksi yleisin tapaturmien aiheuttaja, yhteensä 18 prosentissa tapauksia. Työkalut, koneet ja laitteet aiheuttavat 11 prosenttia tapaturmista, niistä yleisimmin käsityökalut. Kaikista työpaikalla tapahtuneista vammoista 40 prosenttia oli sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. Neljännes tapauksista oli haavoja tai pinnallisia vammoja ja 24 prosenttia työpaikkatapaturmista oli tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmista 37 prosenttia kohdistui yläraajoihin ja 26 prosenttia alaraajoihin. Yläraajoissa eniten loukattiin sormia; 17 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista vammautunut ruumiinosa oli sormet. Yläraaja-vammoista 36 prosenttia oli haavoja tai pinnallisia vammoja, 30 prosenttia sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 23 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Alaraajoista eniten loukattiin jalkoja, polvet mukaan lukien sekä nilkkoja. Alaraajavammoista 58 prosenttia oli Niska, kaula 1,7 % Selkä 12,9 % Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan j vammat 9,8 % Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 12,7 % Pää, ei silmä 7,2% Koko keho tai useat sen alueet 4,3 % Silmä 5,5 % Olkapää ja olkanivel 5,3 % Vartalo ja sisäelimet 34% 3,4 % Sormet 17,3 % Ranne 4,3 % Muu luokittelematon tai ei tietoa 2,5 % Nilkka 8,9 % Jalkaterä ja varpaat 4,1 % Kuva 4. Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna

11 sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 27 prosenttia oli tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Työpaikan tapaturmista 13 prosenttia kohdistui päähän. Näistä lähes puolet kohdistui silmiin (43 %), pää, aivot ja selkäydinhermot ja -verisuonet kirjattiin vahingoittuneeksi ruumiinosaksi 23 prosentissa päävahinkoja ja kasvot 16 prosentissa tapauksista. Päähän kohdistuneista vammoista 66 prosenttia oli haavoja ja pinnallisia vammoja sekä 25 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmista 13 prosenttia kohdistui selkään. Näistä suurin osa (88 %) oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä. Taulukko 15. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan ja vamman laadun mukaan vuonna 2008 RUUMIINOSA VAMMAN LAATU Haavat ja Sijoiltaan Tärähdykset, Palovammat, Myrkytykset Muu Yhteensä pinnalliset Luun- menot, sis. ja syöpymiset ja tai kpl vammat murtumat nyrjähdykset ruhjevammat ja paleltumiset tulehdukset ei tietoa % Työpaikkatapaturmat Pää ,7 Niska ja kaula ,7 Selkä ,9 Vartalo ja sisäelimet ,4 Yläraajat ,7 Alaraajat ,8 Koko keho ja useat sen alueet ,3 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,4 Ei tietoa ,1 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 24,7 5,5 39,7 24,0 1,4 0,4 4,2 100,0 Työmatkatapaturmat Pää ,4 Niska ja kaula ,4 Selkä ,8 Vartalo ja sisäelimet ,8 Yläraajat ,0 Alaraajat ,3 Koko keho ja useat sen alueet ,3 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,5 Ei tietoa ,4 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 9,9 11,8 42,2 34,4 0,0 0,0 1,8 100,0 11

12 Työmatkatapaturmien luonne ESAW -luokittelumenetelmä sisältää työmatkalla tapahtuneista tapaturmista ainoastaan tiedot vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Kaikista työmatkalla tapahtuneista vammoista lähes puolet oli sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä (42 %) ja 34 prosenttia oli tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmissa yleisiä haavoja ja pintavammoja sattui työmatkoilla vähemmän (10 %), kun taas luunmurtumat olivat yleisempiä työmatkoilla kuin työpaikoilla. Niitä tapahtui 12 prosentissa kaikista työmatkatapaturmista. Raajojen vammat ovat yleisimpiä myös työmatkojen tapaturmissa, mutta päinvastoin kuin työpaikalla tapahtuneissa tapaturmissa, työmatkan turmissa vahingoittuvat yleisemmin alaraajat. 41 prosenttia työmatkatapaturmista kohdistuu alaraajoihin, niistä 53 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 31 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yläraajoihin kohdistui 23 prosenttia työmatkatapaturmista. Yleisimmin yläraajojen tapaturmissa tapahtui sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä (36 %) ja tärähdyksiä ja ruhjevammoja (28 %). Työmatkoilla kohdistui päähän suhteellisesti vähemmän tapaturmia kuin työpaikoilla. Pää oli vahingoittunut ruumiinosa vain 5 prosentissa työmatkatapaturmista. Sen sijaan niskaa ja kaulaa (5 %) sekä koko kehoa tai ainakin useaa sen aluetta (12 %) vahingoitetaan suhteellisesti useammin työmatkalla kuin työpaikalla. Selkä oli vahingoittunut ruumiinosa 8 prosentissa työmatkatapaturmia. Laatuseloste AINEISTO Helsingin kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. TILASTOINTIAJANKOHTA AINEISTON LAAJUUS Kokonaisaineisto, peittävyys 100 prosenttia. TIETOLÄHDE Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Tallenteet henkilöstön työtapaturma- ja ammattitauti ilmoituslomakkeista. EDELLISET TIEDOT Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2008:28 VERTAILTAVUUS Vuosien työtapaturmatilastoissa (tilastojulkaisut 2006:25, 2005:22 ja 2004:20) ammattitautimäärissä on ollut virheellisesti mukana työperäiset vammat (vahinkotyyppi 9). Vuoden 2006 tilastoista lähtien ammattitaudeiksi on luokiteltu ainoastaan vahinkotyyppi 8 ammattitaudit. 12

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 Lisätietoja: Elise Haapamäki, puh: (09) 310

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2007 t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 Lisätietoja: Sanna Ranto, puh: (09) 310 36408

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2010 8 7 6 Kaikki tapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2009 100 työntekijää kohti 5 4 3 2 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 25 2011 työntekijää 100 t 8 7 Kaikki tapaturmat 6 Työpaikkatapaturmat 5 4 3 Työmatkatapaturmat 2 1 Ammattitaudit 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2012 100 työntekijää 8 Kuva 7 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2002 2011 Kaikki tapaturmat 6 5 4 3 2 1 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 100 työntekijää 27 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2003 2012 8 7 6 Kaikki tapaturmat 5 Työpaikkatapaturmat 4 3 2

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 2015:28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2014 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2014 ja kehitys

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2014:26 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013 9,0 8,0 7,0 100 työntekijää kohti 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki työtapaturmat

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 2016:31 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2015 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2015 ja kehitys

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 1 5.8.2013 / JP Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2007 2012 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2012 yhteensä 385

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015.

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015. 1(5) Kirjanpito yrityksittäin tallennuksen jälkeen tehdään käyttöomaisuuden sekä sisäisen laskennanan ja vyörytykset, tämän jälkeen 1) Yrityksen tuloslaskelma on valmis ja tase muilta osin matta arvonlisäverotasetilien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Uudet laskutusosoitteet alkaen

Uudet laskutusosoitteet alkaen Uudet laskutusosoitteet 1.6.2017 alkaen Uusille toimialoille otetaan käyttöön uudet laskutusosoitteet. Verkkolaskujen välittäjä on edelleen Basware Oyj, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22. Vanhoihin, käytöstä

Lisätiedot

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön Tapahtumien kuvaus Ilmoituksen laatija Tapahtumapaikka Päivämäärä Tapahtuma-aika (pvm ja klo) Työvaihe tai -vaiheet, joita tehtiin Tapahtumiin

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Vuoden 2007 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 149 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 137 000 ja

Lisätiedot

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010 Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla Vuosiraportti 2010 Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Liikenneviraston tieosaston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeilla

Lisätiedot

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 134

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Työmarkkinat 2012 Työtapaturmat 2010 Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Vuoden 2010 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 124 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 8.6.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 12 Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013 Työmarkkinat 205 Työtapaturmat 203 Työtapaturmia 35 000 Suomessa vuonna 203 Vuoden 203 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 35 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 23 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Työmarkkinat 2013 Työtapaturmat 2011 Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Suomessa sattui yhteensä runsaat 142 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 131 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON JA ELY-KESKUSTEN TIEHANKKEIDEN

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT JA ILMOITETUT TAPAUKSET Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008 Työmarkkinat 2010 Työtapaturmat 2008 Työtapaturmia 153 000 Suomessa vuonna 2008 Vuoden 2008 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 153 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 142 000

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/2013 1 (5) 101 Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015 Työmarkkinat 207 Työtapaturmat 205 Työtapaturmia 27 000 Suomessa vuonna 205 Vuoden 205 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 27 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 7 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2001 2010 2010 2009 2008 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 1 Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 26.1.2012 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalouden

Lisätiedot

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja 4/2016 9.6.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 4 Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen Rakentamisen

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014 Työmarkkinat 206 Työtapaturmat 204 Työtapaturmia 24 000 Suomessa vuonna 204 Vuoden 204 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 24 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 3 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 1(5) 7.11.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan TALOUSARVION SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LUONNE, PYSYVYYS JA YHTEYS STRATEGIAOHJELMAAN 2.12.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan YLEISEN, TEHOSTETUN

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* AMMATTILUOKKA (2) 10 terveyden-/sairaanhoitotyö 4419 4486 4875 5429 5397 5707 03 opetustyöt 2112

Lisätiedot

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki Hyvät ja vähemmän hyvät tilastouutiset Irmeli Vuoriluoto Tehy ry Sisältö: 1. Sote

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön SISÄLTÖ LUKIJALLE 1 UUSI LAKI TYÖTAPATURMISTA JA AMMATTITAUDEISTA 1 ILMOITUS VAHINKOTAPAHTUMASTA 2 OLOSUHDETIEDOT 2 SANALLINEN TAPAHTUMAN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto Aikaväli 01.01.2015 31.12.2015 FENNIA Vuosi Vahinkolukumäärä Maksetut korvaukset/ euroa Korvauspäivät 2015 107 124438 864 2014 95 50302 438 Vuosi Keskivahinko 2015 107 Euroa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet 25-215 Sisällysluettelo Alkusanat Tilastojulkaisun lukuohjeet Vuonna 215 yhteensä 117 98 palkansaajien työtapaturmaa Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus pysyi samalla

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN LIITE 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 15.5.2013 ALKAEN Taustaa Täyttölupiin liittyviä asioita valmistelevat talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Heidi Lepistö Mika Tuukkanen Leena Imppu T571SA TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Projektiosaaminen Ympäristöteknologia Marraskuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Projektin sisältö...

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINTOJEN TURVALLISUUSPOIKKEAMAT VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU:

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: 1 (29) Jaana Ojala, Ramboll Loviisa Norokorpi, Ramboll VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: LIIKENNEVIRASTON TIEHANKKEET JA ELY-KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURI- VASTUUALUEIDEN HANKKEET SEKÄ LIIKENNEVIRASTON

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry Turvallisesti töissä Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen 1. Mitä tilastot kertovat 2. Turvallisuusmittareista 3. Murskamittari tutuksi ja käyttöön 4. Kohti nollaa tapaturmaa Meilahden sairaalan

Lisätiedot

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1 Työturvallisuus Tapaturmatilastointi 1 Valtakunnalliset työtapaturmatietokannat Virallisia työtapaturmatilastoja julkaisevat TVL ja Tilastokeskus. Tapaturmavakuutuslaitoksen liitto TVL: Työtapaturmat ja

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:23 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ Turvallisuustiedon keruu (diat 3-6) Turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 (diat

Lisätiedot

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella Työtapaturmaseurausten

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 2013 loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Loviisa Norokorpi, Mervi Harju, Eeva Rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Liikenneviraston

Lisätiedot

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2015 Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet Hankkeilta saadut turvallisuuspoikkeamatiedot Hanketyyppi 2011 2012 2013

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKÄYNTI... 3 1.3 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA...

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén

5.3 Vahingontekorikokset Reino Sirén 126 5.3 Vahingontekorikokset Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) Vahingonteko, lievä vahingonteko (RL 35:1,3) 1998 1999 2000 2001 2002 41 557 204 44 691 213 50 189 276 47 163 238 45 870 427 41

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( )

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( ) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi 2009 Yhteenveto seurantajaksolta 1. (1.1.-30.6.2009) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2 GNA - HSM indikaattorit (Terveys, Turvallisuus,

Lisätiedot