Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012"

Transkriptio

1 100 työntekijää 27 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina Kaikki tapaturmat 5 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Työtapaturmat vuonna 2012 Vuoden 2012 aikana Helsingin kaupungin työntekijöille tapahtui työtapaturmaa. 1 Työtapaturmista sattui työpaikalla ja 872 työmatkalla. Henkilöstön määrään suhteutettuna työtapaturmien määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Työpaikalla sattui 4,77 tapaturmaa ja työmatkalla tapahtui 2,17 tapaturmaa jokaista sataa työntekijää. Kaikkiaan kaupungin henkilöstön työtapaturmista noin 69 prosenttia tapahtui työpaikalla ja 31 prosenttia työmatkalla. Vuonna 2012 Helsingin kaupungin työtapaturmien lukumäärä laski edellisvuodesta 2,4 prosenttia. Työpaikkatapaturmien määrä laski 3,2 prosenttia ja työmatkatapaturmien määrä säilyi lähes ennallaan. 1 Työtapaturmaraportissa ei ole 2011 lähtien laskettu ammattitauteja mukaan työtapaturmalukuihin ja tämän raportin aikasarjoista ammattitaudit on myös poistettu. Kaupungin henkilöstön ammattitaudit käsitellään omassa osiossaan raportin lopussa. 1

2 Taulukko1. Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtuneet työtapaturmat vuosina Työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Sataa työntekijää Työtapaturmat 7,3 6,5 7,2 7,2 6,9 Työpaikkatapaturmat 5,3 4,7 5,1 5,0 4,8 Työmatkatapaturmat 2,0 1,8 2,1 2,2 2,2 Henkilöstön määrä Vuonna 2012 Helsingin kaupungin työpaikkatapaturmataajuus oli 31. Työtapaturmataajuudella tarkoitetaan ilmoitettujen työtapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia. 2 Korvauksia maksettiin 84 prosentissa työpaikkatapaturmista ja taajuus korvattujen työpaikkatapaturmien osalta oli 26. Korvattuja sairauspäiviä 3 sisälsi 45 prosenttia kaikista työpaikkatapaturmista ja taajuus näiden osalta oli 14. Työtapaturmataajuus oli vuonna 2012 aiempia vuosia pienempi. Muutos näkyi sekä rahallisiin korvauksiin johtaneiden tapaturmien että kaikkien työtapaturmien kohdalla. Taulukko 2. Työpaikkatapaturmataajuus Kaikki työpaikkatapaturmat Korvatut tapaturmat Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat Taajuus 31,1 26,3 14,0 Lukumäärä % ,4 44, Taajuus 32,8 27,5 15,0 Lukumäärä % ,9 45, Taajuus 32,9 28,4 15,3 Lukumäärä % Helsingin kaupunki ei tilastoi tehtyjä työtunteja. Tehdyt työtunnit on laskettu henkilöstötyövuosista, joista on poistettu lomat ja muut poissaolot. Poikkeuksena Helsingin Energia, jonka tehdyt työtunnit on yhdistetty laskelmaan. Laskelmissa ei ole huomioitu ylitöitä. Kaupungin henkilöstön työaika vaihtelee tehtävien mukaan ja laskelmissa on käytetty 7,5 tunnin työpäivää. 3 Tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet sattumispäivän lisäksi vähintään kolmen päivän sairauspoissaolon. Alle kolmen päivän poissaoloihin johtaneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mutta vakuutusyhtiö ei korvaa niiden poissaolopäiviä. 2

3 Eri virastot ja laitokset Työtapaturmia tapahtui kaikissa muissa virastoissa paitsi tarkastusvirastossa, Oiva-akatemiassa, kaupunginorkesterissa sekä ruotsinkielisessä työväenopistossa. Hieman yli kolmannes kaikista työtapaturmista tapahtui sosiaalivirastossa ja lähes viidennes terveyskeskuksessa. 4 Sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa työskenteli noin 53 prosenttia koko Helsingin kaupungin työntekijöistä ja henkilöstön määrään suhteutettuna niissä ei kuitenkaan tapahtunut huomattavan paljon työtapaturmia. Henkilöstön kokoon suhteutettuna eniten työtapaturmia tapahtui edellisvuoden tapaan rakentamispalvelussa (Stara). Myös pelastuslaitoksella sekä Helsingin Satamassa sattui vuonna 2012 yli 10 työtapaturmaa 100 työntekijää. Vähiten työtapaturmia 100 työntekijää tapahtui (kaupunginorkesterin lisäksi) hallintokeskuksessa, ympäristökeskuksessa, talous- ja suunnittelukeskuksessa sekä suomenkielisessä työväenopistossa. Työpaikkatapaturmien osuus oli suurin pelastuslaitoksessa, liikuntavirastossa, rakentamispalvelussa sekä Helsingin Satamassa. Työmatkatapaturmia sataa työntekijää tapahtui eniten kulttuurikeskuksessa, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja taloushallintopalvelussa. 5 Taulukko 3. Työtapaturmat 100 työntekijää viraston/laitoksen mukaan Rakentamispalvelu 15,7 12,2 13,9 Pelastuslaitos 13,0 11,7 12,4 Helsingin satama 8,1 11,4 10,2 Palmia 9,5 9,6 9,5 Liikennelaitos 7,7 9,2 9,0 Työterveyskeskus 4,0 4,0 8,9 Liikuntavirasto 10,0 10,0 8,7 Kulttuurikeskus 3,9 2,9 8,2 Sosiaalivirasto 7,0 7,1 7,3 Kaupunkisuunnitteluvirasto 4,5 5,1 7,2 Terveyskeskus 6,2 7,2 5,9 Opetusvirasto 6,8 6,0 5,8 Nuorisoasiankeskus 7,7 8,3 5,7 Taloushallintopalvelu 4,5 4,8 5,2 Rakennusvirasto 4,8 5,4 4,8 Helsingin Energia 4,9 5,3 4,0 Kiinteistövirasto 5,0 5,4 3,5 Rakennusvalvontavirasto 4,1 3,3 3,3 Kaupunginkirjasto 5,4 3,1 3,3 Ympäristökeskus 2,5 4,4 2,9 Hallintokeskus 4,3 2,5 2,8 Suomenkielinen Työväenopisto 4,0 4,3 2,7 Talous- ja suunnittelukeskus 5,1 5,7 2,5 Kaupunginorkesteri 3,6 0,9 0,0 Kaikki virastot ja laitokset 7,2 7,2 6,9 4 Sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa oli 118 epäselvää työtapaturmaa. Katso laatuseloste raportin lopusta. 5 Vertailussa mukana ainoastaan yli 100 työntekijän virastot. Pieniä virastoja tarkastellaan erikseen taulukossa 5. 3

4 Taulukko 4. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan sekä 100 työntekijää vuonna 2012 Henkilöstö Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmia Työmatkatapaturmia 100 työntekijää Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Sosiaalivirasto ,3 4,8 2,6 Terveyskeskus ,9 3,8 2,1 Opetusvirasto ,8 4,3 1,5 Palmia ,5 6,8 2,7 Rakentamispalvelu ,9 12,1 1,9 Helsingin Energia ,0 2,7 1,3 Liikennelaitos ,0 6,7 2,3 Pelastuslaitos ,4 11,4 1,0 Kaupunginkirjasto ,3 1,5 1,8 Liikuntavirasto ,7 7,9 0,8 Rakennusvirasto ,8 2,4 2,4 Kiinteistövirasto ,5 2,0 1,5 Taloushallintopalvelu ,2 1,0 4,2 Nuorisoasiankeskus ,7 4,1 1,5 Kaupunkisuunnitteluvirasto ,2 2,7 4,5 Hallintokeskus ,8 1,2 1,6 Talous- ja suunnittelukeskus ,5 0,0 2,5 Helsingin satama ,2 8,6 1,6 Suomenkielinen Työväenopisto ,7 0,5 2,2 Ympäristökeskus ,9 0,6 2,3 Työterveyskeskus ,9 5,1 3,8 Kulttuurikeskus ,2 3,3 4,9 Rakennusvalvontavirasto ,3 1,7 1,7 Kaupunginorkesteri ,0 0,0 0,0 Muut (11 kpl) ,8 3,6 2,1 Yhteensä ,9 4,8 2,2 4

5 Työtapaturmien määrä suhteessa henkilöstön määrään vaihtelee huomattavasti monien virastojen osalta vuosittain. Vuoden 2011 ja 2012 välillä tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin olleet melko maltillisia. Koko Helsingin henkilöstön työtapaturmien määrä sataa työntekijää laski hieman edellisestä vuodesta. Suurin muutos yksittäisen viraston osalta näyttää tapahtuneen kulttuurikeskuksessa, jossa työtapaturmien määrä nousi neljästä kymmeneen. Suuremmissa, yli 500 työntekijän, virastoissa, työtapaturmat sataa työntekijää ovat laskeneet eniten liikuntavirastossa, terveyskeskuksessa ja Helsingin Energiassa. Eniten työtapaturmia henkilöstöön suhteutettuna tapahtui rakentamispalvelussa sekä pelastuslaitoksella. Molempien laitosten työtapaturmat sataa työntekijää 2012 ovat kuitenkin pienempiä kuin vuonna Taulukko 5. Alle 100 työntekijän virastoissa tapahtuneet työtapaturmat 100 työntekijää (3 vuoden liukuva keskiarvo) Korkeasaaren eläintarha 15,6 13,3 15,5 17,7 Helsingin Tukkutori 18,7 22,4 23,6 14,5 Oiva-Akatemia 14,8 11,9 Tietokeskus 3,5 4,8 4,7 8,0 Hankintakeskus 3,6 2,7 4,1 5,7 Taidemuseo 4,2 6,0 6,0 4,2 Kaupunginmuseo 4,8 4,2 2,9 3,8 Henkilöstökeskus 5,9 3,4 2,6 3,1 Asuntotuotantotoimisto 1,3 0,6 0,6 1,1 Ruotsink.työv.opisto 3,1 3,1 2,1 0,0 Tarkastusvirasto 1,7 0,0 0,0 0,0 Kaikki virastot ja laitokset 6,8 7,0 7,0 7,1 Varsinkin pieniä virastoja tarkasteltaessa täytyy huomioida, että pienikin vaihtelu työtapaturmien vuosittaisessa lukumäärässä saattaa vaikuttaa merkittävästi henkilöstöön suhteutettuun työtapaturmien määrään. Tästä syystä alle sadan työntekijän virastojen työtapaturmia tarkastellessa on parempi käyttää kolmen vuoden liukuvaa keskiarvoa. Kolmen vuoden liukuvia keskiarvoja tarkastellessa Korkeasaaren eläintarhassa, Helsingin tukkutorissa sekä Oiva-Akatemiassa on tapahtunut yli 10 työtapaturmaa sataa työntekijää kaikissa tarkastelujaksoissa. Viimeisen kolmen vuoden aikana myös tietokeskuksella sattui enemmän työtapaturmia kuin alle sadan työntekijöiden virastoissa keskimäärin. Merkittävin muutos on tapahtunut Helsingin tukkutorissa, jossa kolmen vuoden liukuva keskiarvo 100 työntekijää sattuneista työtapaturmista on laskenut kymmenellä. Myös Oiva- Akatemian sekä taidemuseon keskiarvot laskivat edellisestä tarkastelujaksosta. Tietokeskuksen ja Korkeasaaren eläintarhan keskiarvot sen sijaan nousivat edelliseen aikajaksoon verrattuna. Vähiten työtapaturmia pienien virastojen osalta 100 työntekijää tapahtui tarkastusvirastossa, ruotsinkielisessä työväenopistossa sekä asuntotuotantotoimistossa. 5

6 Korvaukset Tässä luvussa käydään läpi työpaikkatapaturmista aiheutuneita ohimeneviä korvauksia. Aineistossa näkyvät maksetut ohimenevät korvaukset mennessä. Näihin lukuihin ei ole laskettu mukaan tapaturmista aiheutuneita pysyviä korvauksia. Taulukko 6. Työtapaturmista aiheutuneet ohimenevät korvaukset Vuosi Työtapaturmat Rahallisiin korvauksiin johtaneet työtapaturmat Korvaukset ( ) Korvaus kaikkia tapaturmia ( ) Korvaus korvattuja tapaturmia ( ) Korvatut tapaturmat 100 työntekijää , , , , ,0 Muutos % ,6-4,6 4,7 6,4 9,7-7, ,4-3,1-9,2-7,0-6,3-4,8 Helsingin kaupungin henkilöstölle sattuneista työtapaturmista 85,7 prosenttia eli tapaturmaa johti ohimeneviin korvauksiin vuonna Työtapaturmat johtivat korvauksiin lähes yhtä usein kuin edellisvuonna, jolloin korvauksia maksettiin 86,3 prosentissa työtapaturmista. Työpaikalla sattuneista tapaturmista korvauksiin johti noin 84 prosenttia ja työmatkalla tapahtuneista tapaturmista noin 89 prosenttia. Työmatkatapaturmien kohdalla korvattujen tapaturmien osuus laski edellisvuodesta hieman yli 3 prosenttiyksikköä. Ohimenevät korvausvelvoitteet olivat vuonna 2012 yhteensä 3,22 miljoonaa euroa, josta työpaikkatapaturmien osuus oli noin 1,95 miljoonaa ja työmatkatapaturmien 1,27 miljoonaa euroa. 6 Korvaussumma laski viime vuodesta sekä määrällisesti että suhteessa tapaturmien määrään. Ohimeneviä korvauksia maksettiin 9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2012 kaikkia työtapaturmia kohden maksettiin korvauksia euroa ja korvattuja työtapaturmia kohden euroa. Maksettava korvaus korvattua tapaturmaa oli 10 prosenttia pienempi kuin vuonna Vuonna 2012 tapahtui 6,0 rahallisesti korvattua työtapaturmaa 100 työntekijää. Rahallisia korvauksia aiheuttaneita työpaikkatapaturmia sattui 4,0 ja työmatkatapaturmia 1,9 sataa työntekijää. Virastoista eniten korvattuja työpaikkatapaturmia 100 työntekijää oli rakentamispalvelussa, pelastuslaitoksessa ja Helsingin Satamassa. Työmatkatapaturmia suhteessa henkilöstön määrään korvattiin eniten kulttuurikeskuksessa, taloushallintopalvelussa sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa. 7 6 Aineisto sisältää mennessä maksetut ohimenevät korvaukset. Lukuihin ei ole laskettu mukaan työtapaturmista aiheutuneita pysyviä korvauksia. 7 Vertailussa mukana yli sadan työntekijän virastot, joissa tapahtunut vähintään viisi työpaikka- tai työmatkatapaturmaa. 6

7 Rahallisten korvausten määrässä oli suuria eroja työtapaturmakohtaisesti. Korvausten suuruus vaihteli alle kymmenestä eurosta lähes euroon työpaikkatapaturmissa ja yli euroon työmatkatapaturmissa. 16 prosentissa työpaikkatapaturmia ja 11 prosentissa työmatkatapaturmia ei maksettu lainkaan rahallista korvausta. Korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 20 prosentissa korvaus oli alle sata euroa ja 78 prosentissa alle euroa. Kuudessa prosentissa korvatuista työpaikkatapaturmista korvaus oli vähintään euroa. Työmatkatapaturmissa korvaus oli alle sata euroa 17 prosentissa ja alle euroa 74 prosentissa korvatuista tapaturmista Työtapaturmatilanteessa maksetaan päivärahaa työtapaturman aiheuttaessa vähintään kolmen peräkkäisen päivän työkyvyttömyyden (tapaturman sattumispäivän lisäksi). Päivärahaa maksetaan myös lauantailta ja pyhäpäiviltä. Rahallisiin korvauksiin johtaneista tapauksista eli 55 prosenttia aiheutti myös työpäivien korvauksia. Yhteensä työpäiviä korvattiin päivää, mikä on noin 17 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2012 kaikissa tapaturmissa, joissa korvattiin työpäiviä, maksettiin myös korvauksia. Kaikki rahallisia korvauksia aiheuttaneet työtapaturmat eivät kuitenkaan johda korvattaviin sairaustyöpäiviin. Kaupungin työntekijöiden työpaikkatapaturmissa 55 prosentissa ja työmatkatapaturmista 48 prosentissa ei korvattu yhtään poissaolopäivää. Korvatuista sairauspäivistä työpaikkatapaturmien osalta 39 prosenttia sairauslomista kesti alle viikon, kolmannes 1 2 viikkoa ja 14 prosenttia yli kuukauden. Työmatkatapaturmien osalta 41 prosenttia korvatuista sairauslomista kesti alle viikon, 28 prosenttia 1 2 viikkoa sekä 17 prosenttia vähintään kuukauden. 7

8 Taulukko 7. Korvauksia aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat korvausten suuruuden mukaan 2012 Työpaikkatapaturmat 100 työntekijää % tapaturmista Työmatkatapaturmat 100 työntekijää % tapaturmista Yhteensä ,8 100, ,2 100 Ei korvauksia 299 0,7 15,6 98 0,2 11,2 Korvauksia maksettu ,0 84, ,9 88,8 Korvausten suuruus: 100,0 100 alle ,8 20, ,3 16, ,9 22, ,3 17, ,7 16, ,3 18, ,8 20, ,4 21, ,7 16, ,4 18, ,2 4,4 47 0,1 6,1 Vähintään ,0 0,6 6 0,0 0,8 Taulukko 8. Korvauksia aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat korvattujen päivien mukaan 2012 Työpaikkatapaturmat 100 työntekijää % tapaturmista Työmatkatapaturmat 100 työntekijää % tapaturmista Yhteensä ,8 100, ,2 100,0 Ei korvattuja päiviä ,6 55, ,0 47,9 Päiviä korvattu 857 2,1 44, ,1 52,1 Korvattuja päiviä: 100,0 100,0 3 päivää 104 0,3 12,1 63 0,2 13,9 4 6 päivää 232 0,6 27, ,3 27, päivää 284 0,7 33, ,3 28, päivää 121 0,3 14,1 58 0,1 12, päivää 82 0,2 9,6 59 0,1 13,0 Vähintään 91 päivää 34 0,1 4,0 20 0,0 4,4 8

9 Taulukko 9. Korvauksia aiheuttaneet työpaikkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna Henkilöstö Kaikki työpaikkatapaturmat 100 työntekijää Korvatut työpaikkatapaturmat 100 työntekijää Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat 100 työntekijää Korvatut päivät yhteensä Korvaukset euroa Sosiaalivirasto , , , Terveyskeskus , , , Opetusvirasto , ,4 59 0, Palmia , , , Rakentamispalvelu , , , Pelastuslaitos ,4 61 8,8 44 6, Liikennelaitos ,7 57 5,9 32 3, Liikuntavirasto ,9 35 6,9 23 4, Helsingin Energia ,7 32 2,7 17 1, Nuorisoasiankeskus ,1 13 3,3 4 1, Helsingin satama ,6 13 7,0 8 4, Korkeasaaren Eläintarha , ,5 8 9, Kiinteistövirasto ,0 9 2,0 5 1, Rakennusvirasto ,4 8 1,7 6 1, Kaupunginkirjasto ,5 7 1,3 2 0, Kaupunkisuunnitteluvirasto ,7 7 2,4 4 1, Kaikki virastot ja laitokset , , , Vertailussa mukana virastot, joissa tapahtunut vähintään viisi työpaikkatapaturmaa vuonna

10 Taulukko 10. Korvauksia aiheuttaneet työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna Henkilöstö Kaikki työmatkatapaturmat 100 työntekijää Korvatut työmatkatapaturmat 100 työntekijää Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat 100 työntekijää Korvatut päivät yhteensä Korvaukset euroa Sosiaalivirasto , , , Terveyskeskus , , , Opetusvirasto ,5 87 1,4 43 0, Palmia ,7 67 2,3 48 1, Rakentamispalvelu ,9 23 1,5 13 0, Liikennelaitos ,3 22 2,3 16 1, Taloushallintopalvelu ,2 17 4,2 7 1, Helsingin Energia ,3 14 1,2 10 0, Kaupunkisuunnitteluvirasto ,5 12 4,1 0 0, Rakennusvirasto ,4 9 1,9 3 0, Kaupunginkirjasto ,8 8 1,5 3 0, Pelastuslaitos ,0 7 1,0 4 0, Kiinteistövirasto ,5 7 1,5 3 0, Nuorisoasiankeskus ,5 6 1,5 1 0, Kulttuurikeskus ,9 6 4,9 2 1, Talous- ja suunnittelukeskus ,5 6 2,5 3 1, Työterveyskeskus ,8 5 3,2 1 0, Kaikki virastot ja laitokset , , , Vertailussa mukana virastot, joissa tapahtunut vähintään viisi työmatkatapaturmaa vuonna

11 Taulukko 11. Korvauksiin johtaneet työtapaturmat 100 työntekijää virastoittain vuosina Sosiaalivirasto 5,7 5,0 5,6 4,7 6,1 6,1 6,1 Terveyskeskus 5,2 5,0 5,3 4,6 5,3 6,0 5,2 Opetusvirasto 3,9 4,6 6,3 4,7 5,9 5,2 4,8 Palmia 7,6 8,1 8,8 8,1 8,2 8,6 8,5 Rakentamispalvelu 12,4 14,0 10,4 12,1 Helsingin Energia 3,5 5,7 4,5 3,6 4,5 5,0 3,9 Liikennelaitos 10,5 12,9 13,7 12,2 7,3 8,6 8,2 Pelastuslaitos 11,3 13,1 15,7 11,4 10,4 8,9 9,8 Kaupunginkirjasto 4,5 3,0 2,8 3,2 4,7 3,1 2,8 Liikuntavirasto 6,1 11,3 8,2 7,6 9,6 9,2 7,7 Rakennusvirasto 9,9 9,6 11,1 6,7 4,2 4,8 3,7 Kiinteistövirasto 5,0 5,0 6,4 1,9 4,8 4,4 3,5 Taloushallintopalvelu 4,4 3,1 2,6 3,8 4,6 5,0 Nuorisoasiankeskus 3,1 5,6 7,0 6,6 6,3 8,0 4,9 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2,8 4,3 5,6 2,4 4,5 5,1 6,5 Hallintokeskus 1,0 3,2 3,0 4,3 2,5 2,4 Talous- ja suunnittelukeskus 3,0 2,4 3,4 0,5 4,6 5,3 2,5 Helsingin Satama 7,8 9,6 12,2 10,5 7,1 7,8 7,5 Suomenkielinen Työväenopisto 2,8 4,4 2,4 7,0 3,4 3,2 2,2 Ympäristökeskus 2,7 5,0 2,5 1,9 2,5 4,4 2,9 Työterveyskeskus 2,0 2,5 2,4 1,9 4,0 4,0 5,7 Kulttuurikeskus 4,9 5,0 5,0 4,8 3,9 2,9 8,2 Rakennusvalvontavirasto 1,8 3,4 3,4 4,0 3,3 2,5 2,5 Kaupunginorkesteri 1,9 0,9 0,9 0,9 3,6 0,9 0,0 Helsingin Vesi 3,9 5,7 7,7 8,4 Helsingin ammattikorkeakoulu 8,7 2,7 Muut virastot ja laitokset 4,3 7,0 5,7 4,4 6,1 6,5 5,3 Kaikki virastot ja laitokset 5,6 5,7 6,4 5,4 6,3 6,2 6,0 Työpaikkatapaturmien luonne Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat tilastoidaan yhteiseurooppalaisen ESAW -luokittelun mukaan. Luokittelussa työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset kuvataan kahdeksan eri muuttujan avulla. Luokittelusta käy ilmi työtehtävän luonne vahingoittumishetkellä eli työvaiheen luonne. Seuraavaksi luokittelussa erotellaan työsuoritus, jolla tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista sekä viimeisin tapaturmaa edeltänyt epätavallinen tapahtuma eli poikkeama. Vahingoittumisesta selvitetään tapa, jolla vammautunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa, ja välitön fyysinen aiheuttaja eli nk. aineellinen tekijä. Lopuksi luokitellaan vamman laatu sekä vahingoittunut ruumiinosa. 11

12 Kuva 2. Henkilön työsuoritus eli täsmällinen toiminta juuri ennen vahingoittumista työpaikalla Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan kuten pukeutuminen peseytyminen yms.) 35 % Esineiden käsitteleminen (avata, sulkea, kaataa yms.) Taakan käsivoimin siirtäminen 10 % 8 % Paikallaan oleminen työpisteessä Käsikäyttöisillä työkaluilla, työskenteleminen Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen, tai sellaisessa matkustaminen Koneen käyttäminen 5 % 5 % 3 % 2 % Muu tai ei tietoa 12 % Työpaikkatapaturmista suurin osa (35 %) sai alkunsa työtilanteissa, joissa henkilö liikkui jollain tavoin, oli esimerkiksi konkreettisesti liikkeellä tai teki paikoillaan jotain muuta kuin työsuoritukseen kuuluvaa liikettä. Seuraavaksi yleisimmin tapaturmien lähtötilanteessa henkilö joko käsitteli jotain esinettä (10 %), siirsi taakkaa käsivoimin (8 %), oli paikallaan työpisteessään (5 %) tai työskenteli käsikäyttöisillä työkaluilla (5 %). Kuva 3. Viimeisin tavallisesta poikkeava tapahtuma, joka johti työpaikkatapaturmaan (poikkeama) Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen 33 % Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen Terävään esineeseen astuminen, takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen 13 % 15 % Väkivalta, järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen Laitteen, työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyrystäminen, pölyäminen 9 % 8 % 6 % 4 % Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 0 % Muu tai ei tietoa 12 %

13 Liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen oli yleisin tapaturmien aiheuttaja työpaikoilla ja 33 prosenttia työpaikkatapaturmista aiheutui tällä tavoin. 15 prosentissa tapauksista työpaikkatapaturmaan johtava poikkeava tapahtuma oli nostaessa, työntäessä, vääntäessä tai horjahtaessa tapahtunut henkilön äkillinen kuormittuminen ja 13 prosentissa tapauksista vahingoituttiin itseään eri tavoin kolhimalla tai muuten loukkaamalla. Väkivaltaa sisältäneet tai muuten järkyttävät tilanteet olivat kaupungin henkilöstön työtapaturmien neljänneksi yleisin (9 %) poikkeama. Kaikista työpaikalla tapahtuneista vammoista 39 prosenttia oli sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. Hieman yli neljännes (26 %) tapauksista oli haavoja tai pinnallisia vammoja ja hieman alle neljännes (23 %) tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmista 34 prosenttia kohdistui yläraajoihin ja 29 prosenttia alaraajoihin. Yläraajoissa eniten loukattiin sormia; 16 prosentissa kaikista työpaikkaturmista vahingoittunut ruumiinosa oli sormet. Yläraajojen vammoista lähes 40 prosenttia oli haavoja tai pinnallisia vammoja, 30 prosenttia sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 19 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Alaraajojen osalta eniten loukattiin jalkoja, polvet mukaan lukien. Alaraajojen vammoista 55 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 25 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Ylä- ja alaraajojen lisäksi yleisimmin vahingoittuneita ruumiinosia olivat selkä (13 %) sekä pää (9 %). Päähän kohdistuneista vammoista 63 prosenttia oli haavoja ja pinnallisia vammoja ja 25 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yli kolmannes työpaikalla tapahtuneista päävammoista kohdistui silmiin, jotka olivat vahingoittuneena ruumiinosana neljässä prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista. Selkään kohdistuneista työpaikkatapaturmista valtaosa eli 83 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä. Kuva 4. Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna 2012 Pää, ei silmä 8,5 % Selkä 13,1 % Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 8,0 % Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 17,3 % Niska, Kaula 1,3 % Silmä 4,2 % Olkapää ja olkanivel 5,0 % Vartalo ja sisäelimet 3,9 % Sormet 16,3 % Ranne 4,4 % Nilkka 6,6 % Koko keho tai useat sen alueet 3,3 % Muu luokittelematon tai ei tietoa 3,2 % Jalkaterä ja varpaat 4,9 % 13

14 Työmatkatapaturmien luonne ESAW -luokittelumenetelmä sisältää työmatkalla tapahtuneista tapaturmista tiedot vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Lisäksi saadaan tarkat tiedot henkilön liikkumistavasta sekä vahingon sattumistavasta. Kaikista työmatkalla tapahtuneista vammoista lähes puolet eli 45 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja kolmannes tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjeita. Työmatkatapaturmien kohdalla yleiset haavat ja pinnalliset vammat olivat harvinaisempia (7 %). Luunmurtumat taas olivat yleisempiä työmatkoilla kuin työpaikoilla. Niiden osuus kaikista työmatkatapaturmista oli 8 prosenttia. Ylä- ja alaraajojen vammat olivat yleisempiä myös työmatkojen tapaturmissa, mutta päinvastoin kuin työpaikalla tapahtuneissa tapaturmissa, työmatkatapaturmissa vahingoittuivat yleisemmin alaraajat. 38 prosenttia työmatkatapaturmista kohdistui alaraajoihin, niistä 58 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja alle kolmannes (30 %) tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yläraajoihin kohdistui 25 prosenttia työmatkatapaturmista, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yleisimmin yläraajojen vammat olivat sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä (37 %), tärähdyksiä ja ruhjevammoja (30 %) sekä luunmurtumia (22 %). Työmatkoilla päähän sekä selkään kohdistui suhteellisesti vähemmän tapaturmia kuin työpaikoilla. Pää oli vahingoittunut ruumiinosa ainoastaan 7 prosentissa ja selkä 9 prosentissa työmatkatapaturmista. Sen sijaan koko kehoa tai useaa sen aluetta (9 %) sekä niskaa ja kaulaa (5 %) vahingoitetaan suhteellisesti useammin työmatkalla kuin työpaikalla. Kuva 5. Työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna 2012 Pää, ei silmä 7,2 % Selkä 9,4 % Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 9,1 % Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 24,7 % Niska, Kaula 4,8 % Olkapää ja olkanivel 7,3 % Vartalo ja sisäelimet 5,4 % Sormet 2,6 % Ranne 6,1 % Nilkka 12,0 % Koko keho tai useat sen alueet 8,6 % Muu luokittelematon tai ei tietoa 1,0 % Jalkaterä ja varpaat 1,7 % Tämän vuoden työtapaturmaraportissa on toista kertaa käytössä tarkat tiedot niin henkilön liikkumistavasta kuin vahingon sattumistavasta. Vuoden 2010 työtapaturmaraporteissa henkilön matkustustapaa koskevat tulokset ovat olleet vain suuntaa antavia, koska ne on johdettu vahinkoilmoituksiin liitetyistä lyhyistä kuvauksista. 14

15 Yleisimmin työmatkatapaturmien sattuessa oltiin liikkeellä kävellen. Kaiken kaikkiaan kävellen oli liikkeellä 72 prosenttia työmatkatapaturmaan joutuneista. Lähes kaikissa tapauksissa (94 %) kyse oli kaatumisesta, liukastumisesta, kompastumisesta tai venähdyksestä. Näistä selvästi yleisimpiä olivat liukastumiset, joita oli 306 kappaletta. Tämä luokka pitää sisällään myös ne tapaukset, joissa henkilö on ollut jalan matkalla esimerkiksi julkiselle kulkuneuvolle tai omalle autolleen. 15 prosentissa työmatkatapaturmia liikuttiin pyörällä. Yhteensä pyöräilyonnettomuuksia tapahtui 134. Kävely ja pyöräily olivat siis selkeästi yleisimmät työmatkatapaturmiin johtaneet liikkumismuodot. Pyöräillessä sattuneista tapaturmista 80 prosenttia oli kaatumisia tai liukastumisia, 12 prosenttia yhteentörmäyksiä auton kanssa ja 6 prosentissa törmättiin toiseen polkupyörään/mopediin/moottoripyörään. Henkilöautolla liikuttiin 6 prosentissa ja julkisilla kulkuneuvoilla 5 prosentissa työmatkatapaturmia. Henkilöautolla tapahtuneista tapaturmista 70 prosentissa oli syynä yhteentörmäys toisen auton kanssa ja 27 prosentissa ajoneuvon ulosajo tai suistuminen tieltä. Lähes kaikki julkisissa kulkuneuvoissa tapahtuneet tapaturmat sattuivat bussissa. Useimmiten syynä oli kuljettajan tekemä äkkijarrutus. Kuva 6. Työmatkatapaturmat liikkumismuodon mukaan Kävellen 72 % Pyörällä 15 % Autolla 6 % Julkisilla kulkuneuvoilla 5 % Jokin muu/ei luokiteltu 1 %

16 Taulukko 12. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan ja vamman laadun mukaan vuonna 2012 Ruumiinosa Työpaikkatapaturmat Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaan menot, nyrjähdykset Tärähdykset, sis. ja ruhjevammat Palovammat, syöpymiset, paleltumiset Myrkytykset ja tulehdukset Muut tai ei tietoa Yhteensä % Pää ,8 Niska ja kaula ,3 Selkä ,1 Vartalo ja sisäelimet ,9 Yläraajat ,7 Alaraajat ,8 Koko keho ja useat sen alueet ,3 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,9 Ei tietoa ,3 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 26,4 4,6 38,9 23,1 1,8 0,5 4,7 100,0 Työmatkatapaturmat Vamman laatu Pää ,2 Niska ja kaula ,8 Selkä ,4 Vartalo ja sisäelimet ,4 Yläraajat ,1 Alaraajat ,4 Koko keho ja useat sen alueet ,6 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,1 Ei tietoa ,9 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 10,4 8,1 45,0 33,7 0,0 0,0 2,8 100,0 16

17 Ammattitautiepäilyt Ammattitautien kohdalla voi olla monesti vaikeata täsmällisesti arvioida, milloin ammattitauti on puhjennut tai sattunut. Tässä raportissa keskitytään erityisesti niihin tapauksiin, jotka ovat tulleet ilmi vuoden 2012 aikana. Tarkastelussa ei siis ole mukana niitä ammattitautiepäilyjä, jotka ovat sattuneet vuonna 2012, mutta ilmoitettu vasta vuonna Ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin vuonna 2012 yhteensä 49 kappaletta. Näistä 38 on merkitty sattuneeksi vuonna Vuonna 2012 ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin jokaista sataa työntekijää 0,1. Vuoden 2012 aikana ilmoitettujen ammattitautiepäilyjen yleisempänä syynä olivat erilaiset ihottumat (31 %). Muita yleisiä syitä olivat meluvammat (24 %), astma (14 %), erilaiset hengitystieoireet (10 %) sekä yläraajoihin kohdistuneet ammattitautiepäilyt (10 %). Luokittelu on tehty tietokeskuksessa vahinkoilmoituksiin liitettyjen selitteiden pohjalta. Kuva 7. Ammattitautitapauksien yleisimmät syyt vuonna 2012 Ihottuma 31 % Melu 24 % Astma 14 % Hengitystieoireet Yläraajat Muu 10 % 10 % 10 % Ammattitautiepäilyt käsittelee vakuutusyhtiö, joka päättää joko korvata tai hylätä ne. Vuonna 2012 ilmoitetuista ammattitautiepäilyistä oli tietojen luovutushetkellä ( ) hylätty 74 prosenttia ja korvattu 20 prosenttia. Kahden ammattitautiepäilyn osalta selvitys on ollut vielä kesken. 17

18 Laatuseloste AINEISTO Helsingin kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. TILASTOINTIAJANKOHTA AINEISTON LAAJUUS TIETOLÄHDE Kokonaisaineisto, peittävyys 100 prosenttia. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Tallenteet henkilöstön työtapaturma- ja ammattitauti ilmoituslomakkeista. EDELLISET TIEDOT Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2012:27 VERTAILTAVUUS Kaikkia työtapaturmia koskevat luvut eivät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 2011 raporteissa esiintyvien lukujen kanssa, sillä ammattitauteja ei ole enää laskettu niihin mukaan. Työtapaturmina tarkastellaan vain työpaikka- ja työmatkatapaturmia. Tämän raportin aikasarja on päivitetty vastaamaan muutoksia. Vuoden työtapaturmatilastoissa (tilastojulkaisut 2006:25, 2005:22 ja 2004:20) ammattitautimäärissä on ollut virheellisesti mukana työperäiset vammat (vahinkotyyppi 9). Vuoden 2006 tilastoista lähtien ammattitaudeiksi on luokiteltu ainoastaan vahinkotyyppi 8 ammattitaudit. Sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistyivät vuoden 2013 alusta alkaen. Osa kyseisissä virastoissa vuonna 2012 tapahtuneista työtapaturmista oli virheellisesti sijoitettu yhdistyneeseen Sosiaali- ja terveysvirastoon. Näitä 118 työtapaturmaa ei voitu kohdistaa vuoden 2012 oikeaan virastoon. Epäselvät työtapaturmat on aineistossa jaettu sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen välille. Jako tehtiin niin, että tapaturmien lukumäärä, rahallinen korvaus sekä korvatut työpäivät on jaettu virastojen suhteellisen henkilöstömäärän mukaan. TEKIJÄ Joonas Valve TIEDUSTELUT TILAUKSET, JAKELU Elise Haapamäki, p P JULKAISIJA JULKAISUJEN MYYNTI Helsingin kaupunki, tietokeskus Tietokeskuksen kirjasto Osoite: PL 5500 p ISSN-L Helsingin kaupunki ISSN X 18

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2012 100 työntekijää 8 Kuva 7 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2002 2011 Kaikki tapaturmat 6 5 4 3 2 1 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 Lisätietoja: Elise Haapamäki, puh: (09) 310

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2009 100 työntekijää kohti 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2007 t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 Lisätietoja: Sanna Ranto, puh: (09) 310 36408

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2010 8 7 6 Kaikki tapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2009 100 työntekijää kohti 5 4 3 2 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 25 2011 työntekijää 100 t 8 7 Kaikki tapaturmat 6 Työpaikkatapaturmat 5 4 3 Työmatkatapaturmat 2 1 Ammattitaudit 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 2015:28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2014 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2014 ja kehitys

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2014:26 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013 9,0 8,0 7,0 100 työntekijää kohti 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki työtapaturmat

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 2016:31 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2015 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2015 ja kehitys

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 1 5.8.2013 / JP Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2007 2012 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2012 yhteensä 385

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015.

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015. 1(5) Kirjanpito yrityksittäin tallennuksen jälkeen tehdään käyttöomaisuuden sekä sisäisen laskennanan ja vyörytykset, tämän jälkeen 1) Yrityksen tuloslaskelma on valmis ja tase muilta osin matta arvonlisäverotasetilien

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

Uudet laskutusosoitteet alkaen

Uudet laskutusosoitteet alkaen Uudet laskutusosoitteet 1.6.2017 alkaen Uusille toimialoille otetaan käyttöön uudet laskutusosoitteet. Verkkolaskujen välittäjä on edelleen Basware Oyj, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22. Vanhoihin, käytöstä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 8.6.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 12 Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 134

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Vuoden 2007 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 149 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 137 000 ja

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Työmarkkinat 2012 Työtapaturmat 2010 Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Vuoden 2010 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 124 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013 Työmarkkinat 205 Työtapaturmat 203 Työtapaturmia 35 000 Suomessa vuonna 203 Vuoden 203 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 35 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 23 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008 Työmarkkinat 2010 Työtapaturmat 2008 Työtapaturmia 153 000 Suomessa vuonna 2008 Vuoden 2008 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 153 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 142 000

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON JA ELY-KESKUSTEN TIEHANKKEIDEN

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 1(5) 7.11.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan TALOUSARVION SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LUONNE, PYSYVYYS JA YHTEYS STRATEGIAOHJELMAAN 2.12.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan YLEISEN, TEHOSTETUN

Lisätiedot

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Työmarkkinat 2013 Työtapaturmat 2011 Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Suomessa sattui yhteensä runsaat 142 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 131 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010 Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla Vuosiraportti 2010 Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Liikenneviraston tieosaston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeilla

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT JA ILMOITETUT TAPAUKSET Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015 Työmarkkinat 207 Työtapaturmat 205 Työtapaturmia 27 000 Suomessa vuonna 205 Vuoden 205 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 27 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 7 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön Tapahtumien kuvaus Ilmoituksen laatija Tapahtumapaikka Päivämäärä Tapahtuma-aika (pvm ja klo) Työvaihe tai -vaiheet, joita tehtiin Tapahtumiin

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2001 2010 2010 2009 2008 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014 Työmarkkinat 206 Työtapaturmat 204 Työtapaturmia 24 000 Suomessa vuonna 204 Vuoden 204 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 24 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 3 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 1 Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 26.1.2012 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalouden

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/2013 1 (5) 101 Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto Aikaväli 01.01.2015 31.12.2015 FENNIA Vuosi Vahinkolukumäärä Maksetut korvaukset/ euroa Korvauspäivät 2015 107 124438 864 2014 95 50302 438 Vuosi Keskivahinko 2015 107 Euroa

Lisätiedot

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1 Työturvallisuus Tapaturmatilastointi 1 Valtakunnalliset työtapaturmatietokannat Virallisia työtapaturmatilastoja julkaisevat TVL ja Tilastokeskus. Tapaturmavakuutuslaitoksen liitto TVL: Työtapaturmat ja

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja 4/2016 9.6.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 4 Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen Rakentamisen

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Siisti kesä! -hankkeeseen myönnetyn määrärahan jako virastoille 2014 HEL 2014-001315 T 02 02 02 Päätös Vs. kansliapäällikkö päätti myöntää, viitaten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN LIITE 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 15.5.2013 ALKAEN Taustaa Täyttölupiin liittyviä asioita valmistelevat talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet 25-215 Sisällysluettelo Alkusanat Tilastojulkaisun lukuohjeet Vuonna 215 yhteensä 117 98 palkansaajien työtapaturmaa Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus pysyi samalla

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki Hyvät ja vähemmän hyvät tilastouutiset Irmeli Vuoriluoto Tehy ry Sisältö: 1. Sote

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKÄYNTI... 3 1.3 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA...

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön SISÄLTÖ LUKIJALLE 1 UUSI LAKI TYÖTAPATURMISTA JA AMMATTITAUDEISTA 1 ILMOITUS VAHINKOTAPAHTUMASTA 2 OLOSUHDETIEDOT 2 SANALLINEN TAPAHTUMAN

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINTOJEN TURVALLISUUSPOIKKEAMAT VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Heidi Lepistö Mika Tuukkanen Leena Imppu T571SA TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Projektiosaaminen Ympäristöteknologia Marraskuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Projektin sisältö...

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA... 3 1.3 TARKASTUSLAUTAKUNNASSA KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUPAMENETTELYSTÄ ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUPAMENETTELYSTÄ ALKAEN 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUPAMENETTELYSTÄ 1.5.2015 ALKAEN Kaupungin virkojen ja tehtävien täyttäminen edellyttää kaupunginjohtajan myöntämää

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ Turvallisuustiedon keruu (diat 3-6) Turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 (diat

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( )

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( ) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi 2009 Yhteenveto seurantajaksolta 1. (1.1.-30.6.2009) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2 GNA - HSM indikaattorit (Terveys, Turvallisuus,

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/2013 1 (7) 59 Vuoden 2013 täyttölupien myöntäminen, aikana 1.1.-30.6.2013. HEL 2012-016708 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Hallintokeskus Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä,

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN TILINMUISTIOT 2013 1 (5) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24 Talpa TALOUSHALLINTOPALVELU- LIIKELAITOKSEN TILINAVAUKSEN 2013 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24

Lisätiedot

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* AMMATTILUOKKA (2) 10 terveyden-/sairaanhoitotyö 4419 4486 4875 5429 5397 5707 03 opetustyöt 2112

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:23 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki

Lisätiedot

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 2013 loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Loviisa Norokorpi, Mervi Harju, Eeva Rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Liikenneviraston

Lisätiedot