Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011"

Transkriptio

1 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus työntekijää 8 Kuva 7 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina Kaikki tapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui vuonna 2011 yhteensä työtapaturmaa Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina Työtapaturmien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Työpaikalla sattui 5 tapaturmaa jokaista sataa työntekijää, työpaikkatapaturmia oli Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Työmatkatapaturmia tapahtui 877 eli 2,2 jokaista sataa työntekijää. Ammattitautiepäilyjä oli 71 eli 0,2 tapausta jokaista sataa työntekijää. Tilastoja ISSN X (verkossa) Jukka Tuominen Puh. (09)

2 Työtapaturmat vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Helsingin kaupungin työntekijöille tapahtui 2854 työtapaturmaa. Tapaturmista 1977 sattui työpaikalla ja 877 työmatkalla. Kaikkiaan kaupungin henkilöstön työtapaturmista 69 prosenttia tapahtui työpaikalla ja 31 prosenttia työmatkalla. Vuonna 2011 Helsingin kaupungin työtapaturmien lukumäärä nousi edellisvuodesta alle prosentin. Työpaikkatapaturmien määrä laski edellisestä vuodesta yhden prosentin ja työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin viisi prosenttia. Ammattitauteja ei ole enää laskettu mukaan työtapaturmalukuihin. Tämän vuoksi kaikkia työtapaturmia koskevat luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa esiintyvien lukujen kanssa. Tämän raportin aikasarja on päivitetty vastaamaan tätä muutosta. Kaupungin henkilöstön ammattitaudit käsitellään omassa osiossaan raportin lopussa. Taulukko 1. Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtuneet työtapaturmat vuosina Työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Sataa työntekijää Työtapaturmat 6,6 7,3 6,5 7,2 7,2 Työpaikkatapaturmat 5,0 5,3 4,7 5,1 5,0 Työmatkatapaturmat 1,6 2,0 1,8 2,1 2,2 Henkilöstön määrä Vuonna 2011 työtapaturmia tapahtui jokaista 100 työntekijää 7,2. Näistä 5,0 oli työpaikka- ja 2,2 työmatkatapaturmia. Suhteessa henkilöstön määrään muutokset ovat olleet niin työpaikkatapaturmien kuin työmatkatapaturmienkin osalta hyvin pieniä. Vuonna 2011 Helsingin kaupungin työpaikkatapaturmataajuus 1 oli 33. Korvauksia maksettiin 84 prosentissa työpaikkatapaturmista ja taajuus korvattujen työpaikkatapaturmien osalta oli 28. Korvattuja sairauspäiviä sisälsi 46 prosenttia kaikista työpaikkatapaturmista ja taajuus näiden osalta oli 15. Työtapaturmataajuus on pysynyt lähes samana kuin edellisenä vuonna sekä kaikkien työpaikkatapaturmien että sairauspäiviin johtaneiden työtapaturmien osalta. Rahallisiin korvauksiin johtaneiden tapaturmien kohdalla on kuitenkin tapahtunut pientä laskua. Vuonna 2010 havaittu työtapaturmataajuuden kasvu Taulukko 2. Työpaikkatapaturmataajuus Kaikki työpaikkatapaturmat tapaturmat Korvattuihin päiviin johtaneet tapaturmat Taajuus 32,8 27,5 15,0 Lukumäärä ,9 45, Taajuus 32,9 28,4 15,3 Lukumäärä ,2 46, Taajuus 31,4 26,0 14,6 Lukumäärä Työtapaturmataajuus = ilmoitettujen työtapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia. 2

3 on siis tasoittunut. 2 Eri virastot ja laitokset Työtapaturmia tapahtui kaikissa muissa virastoissa paitsi tarkastusvirastossa, asuntotuotantotoimistossa sekä ruotsinkielisessä työväenopistossa. Hieman alle kolmannes kaikista työtapaturmista tapahtui sosiaalivirastossa ja lähes viidennes sattui terveyskeskuksessa. Tätä tosin selittää kyseisten virastojen suuri koko. Henkilöstön kokoon suhteutettuna eniten työtapaturmia tapahtui vuoden 2010 tavoin rakentamispalvelussa (Stara). Myös pelastuslaitoksella, Helsingin Satamassa sekä liikuntavirastossa sattui vuoden 2011 aikana yli kymmenen tapaturmaa jokaista sataa työntekijää. Vähiten työtapaturmia 100 työntekijää tapahtui kulttuurikeskuksessa, hallintokeskuksessa ja kaupunginorkesterissa, joissa työtapaturmia oli vuonna 2011 alle kolme kappaletta jokaista 100 työntekijää. 3 Yli sadan työntekijän virastoista suhteessa henkilöstöön eniten tapaturmia työpaikalla sattui rakentamispalvelussa ja pelastuslaitoksella. Vähiten työpaikkatapaturmia oli taloushallintopalvelussa, rakennusvalvontavirastossa sekä talousja suunnittelukeskuksessa. Kaupunginorkesteri oli ainoa yli sadan hengen virasto, jossa ei tapahtunut yhtään työpaikkatapaturmaa vuoden 2010 aikana. Työmatkatapaturmia tapahtui henkilöstön 2 Helsingin kaupunki ei tilastoi tehtyjä työtunteja. Tehdyt työtunnit on laskettu henkilöstötyövuosista, joista on poistettu lomat ja muut poissaolot. Poikkeuksena Helsingin Energia, jonka tehdyt työtunnit on yhdistetty laskelmaan. Laskelmissa ei ole huomioitu ylitöitä. Kaupungin henkilöstön työaika vaihtelee tehtävien mukaan. Laskelmissa on käytetty 7,5 tunnin työpäivää. 3 Vertailussa ovat mukana ainoastaan yli 100 työntekijän virastot. Pieniä virastoja tarkastellaan erikseen. Taulukko 3. Työtapaturmat 100 työntekijää virastoittain ja laitoksittain vuonna 2011 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Henkilöstö Sosiaalivirasto 7,1 4,9 2, Terveyskeskus 7,2 4,8 2, Opetusvirasto 6,0 4,3 1, Palmia 9,6 6,9 2, Rakentamispalvelu 12,2 10,3 1, Helsingin Energia 5,3 3,1 2, Liikennelaitos 9,2 6,8 2,3 938 Pelastuslaitos 11,7 10,2 1,5 683 Kaupunginkirjasto 3,1 1,5 1,6 548 Liikuntavirasto 10,0 8,2 1,8 490 Rakennusvirasto 5,4 2,7 2,7 481 Kiinteistövirasto 5,4 2,4 3,1 459 Nuorisoasiainkeskus 8,3 5,6 2,7 410 Taloushallintopalvelu 4,8 0,8 4,1 394 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5,1 2,7 2,4 297 Hallintokeskus 2,5 1,3 1,3 240 Talous-ja suunnittelukeskus 5,7 0,4 5,3 227 Helsingin Satama 11,4 9,8 1,6 193 Suomenkielinen työväenopisto 4,3 3,2 1,1 188 Ympäristökeskus 4,4 1,3 3,1 159 Työterveyskeskus 4,0 1,3 2,6 151 Kulttuurikeskus 2,9 1,4 1,4 138 Rakennusvalvontavirasto 3,3 0,8 2,5 121 Kaupunginorkesteri 0,9 0,0 0,9 117 Muut (11 kpl) 6,9 4,6 2,3 612 Yhteensä 7,2 5,0 2,

4 Taulukko 4. Työtapaturmat 100 työntekijää viraston/laitoksen mukaan Taulukko 5. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna Rakentamispalvelu 14,1 15,7 12,2 Pelastuslaitos 14,5 13,0 11,7 Helsingin Satama 13,0 8,1 11,4 Liikuntavirasto 8,7 10,0 10,0 Palmia 9,1 9,5 9,6 Liikennelaitos 12,8 7,7 9,2 Nuorisoasiainkeskus 6,8 7,7 8,3 Terveyskeskus 5,5 6,2 7,2 Sosiaalivirasto 6,0 7,0 7,1 Opetusvirasto 5,7 6,8 6,0 Talous-ja suunnittelukeskus 1,5 5,1 5,7 Kiinteistövirasto 2,1 5,0 5,4 Rakennusvirasto 8,2 4,8 5,4 Helsingin Energia 4,1 4,9 5,3 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2,7 4,5 5,1 Taloushallintopalvelu 3,3 4,5 4,8 Ympäristökeskus 1,9 2,5 4,4 Suomenkielinen työväenopisto 7,0 4,0 4,3 Työterveyskeskus 2,5 4,0 4,0 Rakennusvalvontavirasto 4,0 4,1 3,3 Kaupunginkirjasto 3,9 5,4 3,1 Kulttuurikeskus 5,6 3,9 2,9 Hallintokeskus 3,4 4,3 2,5 Kaupunginorkesteri 0,9 3,6 0,9 Kaikki virastot ja laitokset 6,5 7,2 7,2 Työmatkatapaturmia Työtapaturmat Niistä Työpaikkatapaturmia Sosiaalivirasto ,0 31,0 Terveyskeskus ,1 33,9 Opetusvirasto ,0 28,0 Palmia ,5 28,5 Rakentamispalvelu ,3 15,7 Liikennelaitos 86 74,4 25,6 Pelastuslaitos 80 87,5 12,5 Helsingin Energia 64 57,8 42,2 Liikuntavirasto 49 81,6 18,4 Nuorisoasiainkeskus 34 67,6 32,4 Rakennusvirasto 26 50,0 50,0 Kiinteistövirasto 25 44,0 56,0 Helsingin Satama 22 86,4 13,6 Taloushallintopalvelu 19 15,8 84,2 Kaupunginkirjasto 17 47,1 52,9 Kaupunkisuunnitteluvirasto 15 53,3 46,7 Talous-ja suunnittelukeskus 13 7,7 92,3 Suomenk. työväenopisto 8 75,0 25,0 Ympäristökeskus 7 28,6 71,4 Hallintokeskus 6 50,0 50,0 Työterveyskeskus 6 33,3 66,7 Kulttuurikeskus 4 50,0 50,0 Rakennusvalvontavirasto 4 25,0 75,0 Kaupunginorkesteri 1 0,0 100,0 Kaikki virastot ja laitokset ,3 30,7 4

5 Taulukko 6. Alle 100 työntekijän virastoissa tapahtuneet työtapaturmat 100 työntekijää (3 vuoden liukuva keskiarvo) Helsingin Tukkutori 11,6 18,7 22,4 23,6 Korkeasaaren eläintarha 14,6 15,6 13,3 15,5 Oiva-Akatemia 14,8 Taidemuseo 2,5 4,2 6,0 6,0 Tietokeskus 3,5 3,5 4,8 4,7 Hankintakeskus 7,5 3,6 2,7 4,1 Kaupunginmuseo 7,0 4,8 4,2 2,9 Henkilöstökeskus 5,7 5,9 3,4 2,6 Ruotsink. työväenopisto 2,2 3,1 3,1 2,1 Asuntotuotantotoimisto 0,7 1,3 0,6 0,6 Tarkastusvirasto 4,7 1,7 0,0 0,0 Kaikki virastot ja laitokset 6,7 6,8 7,0 7,0 kokoon nähden eniten talous- ja suunnittelukeskuksessa, taloushallintopalvelussa sekä ympäristökeskuksessa. Työtapaturmien lukumäärä suhteessa henkilöstön määrään vaihtelee monissa virastoissa vuosittain. Vuoden 2010 ja 2011 välillä muutokset ovat kuitenkin olleet tavallista maltillisempia. Henkilöstön määrään suhteutettuna virastojen ja laitosten työtapaturmien yhteenlaskettu määrä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Yksittäisten virastojen kohdalla tapahtui niin nousua kuin laskuakin, mutta muutokset olivat pääosin hyvin pieniä. Suurista virastoista työtapaturmien määrä on viime vuosien aikana ollut keskimääräistä korkeampi rakentamispalvelussa, pelastuslaitoksella, liikuntavirastossa, Palmiassa ja liikennelaitoksella. Helsingin Sataman aiempien vuosien laskusuunta on vuonna 2011 kääntynyt ja työtapaturmien määrä on noussut yli kolmella jokaista sataa työntekijää. Edelliseen vuoteen verrattuna työtapaturmien määrä on laskenut eniten rakentamispalvelussa, yhteensä 3,5 tapaturmaa sataa työntekijää. Kolmen vuoden tarkastelujaksolla selkein vähennys on tapahtunut pelastuslaitoksella, rakennusvirastossa ja kulttuurikeskuksessa. Pelastuslaitoksen henkilöstön kokoon suhteutetut työtapaturmaluvut ovat laskeneet vuodesta 2008 jo yli kuudella tapaturmalla sataa työntekijää. Keskimääräistä vähemmän työtapaturmia on useana vuonna peräkkäin tapahtunut hallintokeskuksessa, kaupunginorkesterissa ja ympäristökeskuksessa. Ympäristökeskuksessa työtapaturmien määrä henkilöstöön suhteutettuna on tosin noussut jo kahtena vuonna peräkkäin. Varsinkin pieniä virastoja tarkasteltaessa täytyy huomioida, että pieni vaihtelu työtapaturmien vuosittaisessa lukumäärässä saattaa vaikuttaa merkittävästi henkilöstöön suhteutettuun tapaturmien osuuteen. Tästä syystä alle sadan työntekijän virastojen työtapaturmatarkastelussa käytetään kolmen vuoden keskiarvoa. Tukkutorilla, Korkeasaaren eläintarhassa ja Oiva-akatemiassa työtapaturmia sattui 100 työntekijää koko kaupungin henkilöstön keskiarvoa enemmän. Asuntotuotantotoimistossa, tarkastusvirastossa, ruotsinkielisessä työväenopistossa, henkilöstökeskuksessa ja kaupunginmuseossa työtapaturmia on sen sijaan sattunut kolmen viimeisen vuoden keskiarvoa tarkasteltaessa vuosittain keskimäärin vain alle kolme tapaturmaa sataa työntekijää. 5

6 Korvaukset Taulukko 7. Työtapaturmista aiheutuneet korvaukset Helsingin kaupungin henkilöstölle sattuneista työtapaturmista 86 prosenttia eli 2464 tapausta johti rahallisiin korvauksiin vuonna 2011 (mukaan ei ole laskettu vuoden 2011 pysyviä korvauksia). Tapaturmat johtivat korvauksiin lähes yhtä usein kuin edellisenä vuonna, jolloin korvauksia maksettiin 87 prosentissa tapaturmista; työpaikalla sattuneista tapaturmista korvattiin 84 prosenttia ja työmatkalla tapahtuneista tapaturmista 92 prosenttia. Työmatkatapaturmien kohdalla korvattavien tapaturmien osuus kasvoi jo toista vuotta peräkkäin, kun taas korvattavien työpaikkatapaturmien osuus hieman laski. Rahalliset korvausvelvoitteet olivat vuonna 2011 yhteensä 3,55 miljoonaa euroa, josta työpaikkatapaturmien osuus oli noin 2,1 miljoonaa ja työmatkatapaturmien 1,5 miljoonaa euroa. Korvaussumma nousi jälleen viime vuodesta sekä määrällisesti että suhteessa tapaturmien määrään. Korvauksia maksettiin 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 kaikkia työtapaturmia kohden maksettiin korvauksia euroa ja korvattuja työtapaturmia kohden euroa. Korvaussumma tapaturmaa nousi edellisestä vuodesta yhdeksän prosenttia. Vuonna 2011 tapahtui 6,2 rahallisesti korvattua työtapaturmaa 100 työntekijää. Rahallisia korvauksia aiheuttaneita työpaikkatapaturmia sattui 4,2 ja työmatkatapaturmia 2,0 sataa työntekijää. Virastoista eniten korvattuja työpaikkatapaturmia 100 työntekijää oli rakentamispalvelussa, pelastuslaitoksella ja liikuntavirastossa. Työmatkatapaturmia suhteessa henkilöstöön korvattiin eniten talous- ja suunnittelukeskuksessa, taloushallintopalvelussa sekä ympäristökeskuksessa. 4 Rahallisten korvausten määrässä oli suuria eroja työtapaturmakohtaisesti. Korvausten suuruus oli joissain tapauksissa alle kymmenen euroa, mutta korkeimmillaan korvaukset olivat työpaikkatapaturmissa lähes euroa ja työmatkatapaturmissa hieman alle 4 Vertailussa mukana yli sadan työntekijän virastot, joissa tapahtunut vähintään viisi työpaikka- tai työmatkatapaturmaa. Vuosi euroa. 16 prosentissa työpaikkatapaturmia ja 8 prosentissa työmatkatapaturmia ei maksettu lainkaan rahallista korvausta. Korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 21 prosentissa korvaus oli alle sata euroa ja 76 prosentissa alle euroa. Kuudessa prosentissa korvatuista työpaikkatapaturmista korvaus oli vähintään euroa. Työmatkatapaturmissa korvaus oli alle sata euroa 16 prosentissa ja alle euroa 67 prosentissa korvatuista työmatkalla tapahtuneista tapaturmista. Yli euron korvauksia maksettiin 10 prosentissa korvattuja työmatkatapaturmia. Keskimääräiset korvaukset korvattuja työpaikkatapaturmia kohden olivat vuonna 2011 suurimmat pelastuslaitoksella, Helsingin Satamassa ja rakentamispalvelussa. Työtapaturmatilanteessa maksetaan päivärahaa työtapaturman aiheuttaessa vähintään kolmen peräkkäisen päivän työkyvyttömyyden. Päivärahaa maksetaan myös lauantailta ja pyhäpäivistä. Rahallisiin korvauksiin johtaneista tapauksista 1365 eli 55 prosenttia aiheutti myös työpäivien korvauksia. Yhteensä työpäiviä korvattiin päivää, mikä on noin viisi prosenttia enemmän kuin edellise- Työtapaturmat Rahallisiin korvauksiin johtaneet työtapaturmat Korvaukset ( ) Korvaus kaikkia tapaturmia ( ) Korvaus korvattuja tapaturmia ( ) tapaturmat 100 työntekijää , , , , ,2 Muutos ,7 11,8 23,3 10,5 10,3 9, ,8-0,3 10,2 9,3 10,5-0,9 6

7 Taulukko 8. Korvauksia aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat korvausten suuruuden mukaan 2011 Työpaikkatapaturmat lkm 100 työntekijää tapaturmista Työmatkatapaturmat lkm 100 työntekijää tapaturmista Yhteensä ,0 100, ,2 100 Ei korvauksia 319 0,8 16,1 71 0,2 8,1 Korvauksia maksettu ,2 83, ,0 91,9 Korvausten suuruus: 100,0 100 alle ,9 21, ,3 16, ,9 20, ,4 20, ,6 14,5 97 0,2 12, ,8 19, ,4 18, ,8 18, ,5 23, ,2 4,9 73 0,2 9,1 Vähintään ,0 0,5 6 0,0 0,7 Taulukko 9. Korvattuja päiviä aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat päivien mukaan 2011 Työpaikkatapaturmat lkm 100 työntekijää tapaturmista lkm 100 työntekijää tapaturmista Yhteensä ,1 100, ,1 100,0 Ei korvattuja päiviä ,7 54, ,1 48,0 Päiviä korvattu 906 2,3 45, ,2 52,0 Korvattuja päiviä: 100,0 100,0 3 päivää 100 0,3 11,0 35 0,1 7,7 4 6 päivää 251 0,6 27, ,3 23, päivää 295 0,7 32, ,3 25, päivää 124 0,3 13,7 74 0,2 16, päivää 102 0,3 11, ,3 23,0 Vähintään 91 päivää 34 0,1 3,8 17 0,0 3,7 Työmatkatapaturmat 7

8 Taulukko 10. Korvauksia aiheuttaneet työpaikkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2011 Henkilöstö työpaikkatapaturmat tapaturmat 100 työntekijää Tapaturmat, jotka johtaneet korvattuihin päiviin 100 työntekijää päivät yhteensä päivät korvattua tapaturmaa Korvaukset yhteensä, euroa Korvaus tapaturmaa, euroa Sosiaalivirasto ,1 2, Terveyskeskus ,8 2, Opetusvirasto ,6 1, Palmia ,1 4, Rakentamispalvelu ,6 5, Liikennelaitos ,5 3, Pelastuslaitos ,6 4, Liikuntavirasto ,6 4, Helsingin Energia ,9 1, Nuorisoasiainkeskus ,4 2, Helsingin Satama ,7 5, Rakennusvirasto ,3 1, Kaupunginkirjasto ,5 1, Kaupunkisuunnitteluvirasto ,7 0, Kiinteistövirasto ,5 0, Kaikki virastot ja laitokset ,2 2, nä vuonna. Tapauksia, joissa olisi korvattu ainoastaan työpäiviä ilman rahallista korvausta, ei ollut yhtään vuonna Kaikki rahallisia korvauksia aiheuttavat työtapaturmat eivät siis johda korvattaviin sairauspäiviin. Kaupungin työntekijöiden työpaikkatapaturmista 54 prosentissa ja työmatkatapaturmista 48 prosentissa ei korvattu yhtään päivää eli sairausloma kesti enintään kaksi päivää. Päivien korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 39 prosentissa korvattiin tapaturmapäivän lisäksi enintään kuusi päivää. Enintään kaksi viikkoa korvattiin 72 prosentissa työpaikkatapaturmista ja 15 prosenttia korvattuja päiviä sisältävistä työpaikkatapaturmista kesti yli kuukauden (30 päivää). Korvattuja päiviä sisältävissä työmatkatapaturmissa oli sairauspäiviä aiempien vuosien tapaan hieman useammin kuin työpaikkatapaturmissa. Sairauslomat olivat myös keskimäärin pidempiä. Noin 31 prosentissa korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista korvattiin enintään viikko ja enintään kaksi viikkoa korvattiin 57 prosentissa tapauksista. Vähintään kuukausi korvattiin 27 prosentissa korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista. Virastoista eniten korvattuja päiviä työtapaturmia kohden oli taloushallintopalvelussa (15) ja pelastuslaitoksella (14). Rakentamispal- 8

9 Taulukko 11. Korvauksia aiheuttaneet työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2011 Henkilöstö työmatkatapaturmat tapaturmat 100 työntekijää Tapaturmat, jotka johtaneet korvattuihin päiviin 100 työntekijää päivät yhteensä päivät korvattua tapaturmaa Korvaukset yhteensä, euroa Korvaus tapaturmaa, euroa Sosiaalivirasto ,0 1, Terveyskeskus ,2 1, Opetusvirasto ,6 0, Palmia ,5 1, Rakentamispalvelu ,8 1, Helsingin Energia ,1 0, Liikennelaitos ,1 1, Taloushallintopalvelu ,8 2, Kiinteistövirasto ,8 1, Rakennusvirasto ,5 1, Nuorisoasiainkeskus ,7 1, Talous- ja suunnittelukeskus ,8 1, Kaupunginkirjasto ,6 0, Pelastuslaitos ,3 0, Liikuntavirasto ,6 1, Kaupunkisuunnitteluvirasto ,4 0, Ympäristökeskus ,1 2, Kaikki virastot ja laitokset ,0 1, velussa, kaupunginkirjastossa sekä liikuntavirastossa korvattiin kussakin 12 päivää työtapaturmaa. Vuonna 2011 korvauksiin johtaneita työpaikkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 11 päivää. Selvästi eniten päiviä korvattiin pelastuslaitoksella (20). Korvattuja työmatkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 14 päivää. Eniten päiviä korvattuja työmatkatapaturmia korvattiin rakentamispalvelussa (22) ja taloushallintopalvelussa (19). Yli sadan hengen virastoista viisi oli sellaisia, joissa ei tapahtunut lainkaan korvattaviin päiviin johtaneita työpaikkatapaturmia. Työmatkatapaturmien kohdalla tällaisia virastoja oli vain yksi. Suhteessa henkilöstön määrään eniten korvattuihin päiviin johtaneita työpaikkatapaturmia sattui rakentamispalvelussa, Helsingin Satamassa ja pelastuslaitoksella. Työmatkatapaturmien kohdalla määrä oli suurin ympäristökeskuksessa sekä taloushallintopalvelussa. 9

10 Taulukko 12. työpäivät työtapaturmaa eräissä suurimmissa virastoissa Pelastuslaitos 13,2 12,9 10,9 10,3 14,1 Rakentamispalvelu 9,3 9,2 12,4 Kaupunginkirjasto 6,4 13,9 5,0 3,6 12,2 Liikuntavirasto 11,8 12,6 16,0 19,2 12,0 Palmia 14,9 9,6 9,8 8,7 11,7 Sosiaalivirasto 11,0 11,3 8,6 9,8 10,5 Liikennelaitos 14,4 8,0 5,8 12,7 9,7 Terveyskeskus 11,1 10,2 9,5 11,7 9,7 Rakennusvirasto 4,9 9,0 8,3 Kiinteistövirasto 10,0 11,1 2,0 6,0 8,2 Opetusvirasto 4,8 4,5 4,7 5,2 8,0 Helsingin Energia 15,3 17,0 19,4 14,0 7,6 Kaikki virastot ja laitokset 10,9 9,8 8,5 9,6 10,0 Työpaikkatapaturmien luonne Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat tilastoidaan yhteiseurooppalaisen ESAW -luokittelun mukaan. Luokittelussa työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset kuvataan kahdeksan eri muuttujan avulla. Luokittelusta käy ilmi työtehtävän luonne vahingoittumishetkellä eli työvaiheen luonne. Seuraavaksi luokittelussa erotellaan työsuoritus, jolla tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista sekä viimeisin tapaturmaa edeltänyt epätavallinen tapahtuma eli poikkeama. Vahingoittumisesta selvitetään tapa, jolla vammautunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa, ja välitön fyysinen aiheuttaja eli nk. aineellinen tekijä. Lopuksi luokitellaan vamman laatu sekä vahingoittunut ruumiinosa. Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan kuten pukeutuminen peseytyminen yms.) Esineiden käsitteleminen (avata, sulkea, kaataa yms.) Taakan käsivoimin siirtäminen Paikallaan oleminen työpisteessä Käsikäyttöisillä työkaluilla, työskenteleminen 7 6 Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen, tai sellaisessa matkustaminen 2 Koneen käyttäminen 2 Muu tai ei tietoa Kuva 2. Henkilön työsuoritus eli täsmällinen toiminta juuri ennen vahingoittumista työpaikalla 10

11 Työpaikkatapaturmista suurin osa (43 ) sai alkunsa työtilanteissa, joissa henkilö liikkui jollain tavoin, oli esimerkiksi konkreettisesti liikkeellä tai teki paikoillaan jotain muuhun kuin työsuoritukseen kuuluvaa liikettä. Seuraavaksi yleisimmin tapaturmien lähtötilanteessa henkilö joko käsitteli jotain esinettä (17 ), siirsi taakkaa käsivoimin (13 ) tai oli paikallaan työpisteessään (7 ). Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen Terävään esineeseen astuminen takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen Väkivalta, järkyttävä tilanne poikkeava läsnäolo Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen liukuminen, törmääminen Laitteen, työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen yms. Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo Muu tai ei tietoa Kuva 3. Viimeisin tavallisesta poikkeava tapahtuma, joka johti työpaikkatapaturmaan (poikkeama) Liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen on yleisin tapaturmien aiheuttaja työpaikoilla. Vuonna 2011 näin oli edellisvuoden tapaan 29 prosentissa tapauksia. 18 prosentissa tapauksista työpaikkatapaturmaan johtava poikkeava tapahtuma oli nostaessa, työntäessä, vääntäessä tai horjahtaessa tapahtunut henkilön äkillinen kuormittuminen ja 15 prosentissa tapauksista vahingoituttiin itseään eri tavoin kolhimalla tai muuten loukkaamalla. Väkivaltaa sisältäneiden tai muuten järkyttävien tilanteiden määrä kasvoi vuodesta 2010 ja väkivalta olikin kaupungin henkilöstön työtapaturmien aiheuttajista neljänneksi yleisin (11 ), kuten vuosina 2009 ja Kaikista työpaikalla tapahtuneista vammoista 40 prosenttia oli sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. Neljännes tapauksista oli haavoja tai pinnallisia vammoja ja 23 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmista 37 prosenttia kohdistui yläraajoihin ja 28 prosenttia alaraajoihin. Yläraajoissa eniten loukattiin sormia; 18 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista vahingoittunut ruumiinosa oli sormet. Yläraajan vammoista lähes 40 prosenttia oli haavoja tai pinnallisia vammoja, 31 prosenttia sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 19 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Alaraajojen osalta eniten loukattiin jalkoja, polvet mukaan lukien. Alaraajojen vammoista 54 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 29 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Selkä 11,8 Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 9,4 Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 15,1 Pää, ei silmä 7,3 Niska, Kaula 2,5 Koko keho tai useat sen alueet 3,2 Muu luokittelematon tai ei tietoa 2,7 Silmä 4,1 Olkapää ja olkanivel 4,9 Vartalo ja sisäelimet 3,4 Sormet 18,4 Ranne 4,1 Nilkka 7,7 Jalkaterä ja varpaat 5,4 Kuva 4. Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna

12 Raajojen lisäksi yleisimmin vahingoittuneita ruumiinosia olivat selkä (12 ) sekä pää (11 ). Päähän kohdistuneista vammoista 60 prosenttia oli haavoja ja pinnallisia vammoja ja 27 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yli kolmannes työpaikalla tapahtuneista päävammoista kohdistui silmiin, jotka olivat vahingoittuneena ruumiinosana neljässä prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista. Selkään kohdistuneista työpaikkatapaturmista suurin osa eli 87 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä. Työmatkatapaturmien luonne ESAW -luokittelumenetelmä sisältää työmatkalla tapahtuneista tapaturmista tiedot vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Tälle vuodelle käyttöön on saatu myös tarkat tiedot henkilön liikkumistavasta sekä vahingon sattumistavasta. Kaikista työmatkalla tapahtuneista vammoista lähes puolet eli 44 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja kolmannes tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjeita. Työpaikkatapaturmien kohdalla yleiset haavat ja pinnalliset vammat olivat työmatkoilla harvinaisempia (10 ). Luunmurtumat taas olivat yleisempiä työmatkoilla kuin työpaikoilla. Niiden osuus kaikista työmatkatapaturmista oli myös 10 prosenttia. Raajojen vammat ovat yleisimpiä myös työmatkojen tapaturmissa, mutta päinvastoin kuin työpaikalla tapahtuneissa tapaturmissa, työmatkatapaturmissa vahingoittuvat yleisemmin alaraajat. 37 prosenttia työmatkatapaturmista kohdistui alaraajoihin, niistä 55 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja noin neljännes tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yläraajoihin kohdistui edellisen vuoden tapaan 27 prosenttia työmatkatapaturmista. Yleisimmin yläraajojen vammat olivat sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä (46 ), tärähdyksiä ja ruhjevammoja (30 ) sekä luunmurtumia (19 ). Työmatkoilla päähän sekä selkään kohdistui suhteellisesti vähemmän tapaturmia kuin työpaikoilla. Pää oli vahingoittunut ruumiinosa vain 6 prosentissa ja selkä 7 prosentissa työmatkatapaturmista. Sen sijaan koko kehoa tai useaa sen aluetta (11 ) sekä niskaa ja kaulaa (5 ) vahingoitetaan suhteellisesti useammin työmatkalla kuin työpaikalla. Selkä 17,0 Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 8,6 Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 22,0 Pää, ei silmä 5,7 Niska, Kaula 4,7 Koko keho tai useat sen alueet 11,1 Muu luokittelematon tai ei tietoa 1,8 Silmä 0,6 Olkapää ja olkanivel 7,2 Vartalo ja sisäelimet 5,7 Sormet 3,1 Ranne 7,6 Nilkka 13,1 Jalkaterä ja varpaat 1,9 Kuva 5. Työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna 2011 Edellisessä työtapaturmaraportissa henkilön matkustustapaa koskevat tulokset olivat vain suuntaa antavia, sillä ne on johdettu vahinkoilmoituksiin liitetyistä lyhyistä kuvauksista. Tässä raportissa on ollut ensimmäistä kertaa käytössä tarkat tiedot niin henkilön liikkumistavasta kuin vahingon sattumistavasta. Yleisimmin työmatkatapaturmien sattuessa oltiin liikkeellä kävellen. Kaiken kaikkiaan kävellen oli liikkeellä 70 prosenttia työmatkatapaturmaan joutuneista. Lähes kaikissa tapauksissa (96 ) kyse oli kaatumisesta, liukastumisesta, kompastumisesta tai venähdyksestä. Näistä selvästi yleisimpiä olivat liukastumiset. Tämä luokka pitää sisällään myös ne tapaukset, joissa henkilö on ollut jalan matkalla esimerkiksi julkiselle kulkuneuvolle tai omalle autolleen. 12

13 Taulukko 13. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan ja vamman laadun mukaan vuonna 2011 Ruumiinosa Vamman laatu Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaan menot, nyrjähdykset Tärähdykset, sis. ja ruhjevammat Palovammat, syöpymiset, paleltumiset Myrkytykset ja tulehdukset Muut tai ei tietoa Yhteensä Työpaikkatapaturmat Pää ,4 Niska ja kaula ,5 Selkä ,8 Vartalo ja sisäelimet ,4 Yläraajat ,8 Alaraajat ,2 Koko keho ja useat sen alueet Muu, luokittelematon ruumiinosa Ei tietoa ,4 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, 24,5 4,5 40,4 23,1 2,1 0,5 4,9 100,0 Työmatkatapaturmat Pää ,3 Niska ja kaula ,7 Selkä ,0 Vartalo ja sisäelimet ,7 Yläraajat ,5 Alaraajat ,1 Koko keho ja useat ,1 sen alueet Muu, luokittelematon ruumiinosa ,1 Ei tietoa ,7 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, 9,6 10,3 43,6 33,1 0,2 0,1 3,2 100,0 3,2 0,4 13

14 Kävellen Pyörällä Autolla Julkisilla kulkuneuvoilla lyjä, jotka ovat sattuneet vuonna 2011 mutta ilmoitettu vasta vuonna Ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin vuonna 2011 yhteensä 71 kappaletta. Näistä 43 on merkitty sattuneeksi vuonna 2011, loput tätä aikaisemmin. Vuonna 2011 ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin jokaista sataa työntekijää 0,2. Vuoden 2011 aikana ilmoitettujen ammattitautiepäilyjen yleisimpänä syynä olivat erilaiset ihottumat (32 ). Muita yleisiä syitä olivat astma (15 ), erilaiset hengitystieoireet (14 ) sekä meluvammat (13 ). Luokittelu on tehty tietokeskuksessa vahinkoilmoituksiin liitettyjen selitteiden pohjalta. Jokin muu/ei luokiteltu 1 Ihottuma Astma 15 Kuva 6. Työmatkatapaturmat liikkumismuodon mukaan 19 prosentissa työmatkatapaturmia liikuttiin pyörällä. Yhteensä pyöräilyonnettomuuksia tapahtui 167. Kävely ja pyöräily olivat siis selkeästi yleisimmät työmatkatapaturmiin johtaneet liikkumismuodot. Pyöräillessä sattuneista tapaturmista 78 prosenttia oli kaatumisia tai liukastumisia, 11 prosenttia yhteentörmäyksiä auton kanssa ja 7 prosentissa törmättiin toiseen polkupyörään, mopediin tai moottoripyörään. Henkilöautolla liikuttiin 5 prosentissa ja julkisilla kulkuneuvoilla 3 prosentissa työmatkatapaturmia. Henkilöautolla tapahtuneista tapaturmista 76 prosentissa oli syynä yhteentörmäys toisen auton kanssa ja 16 prosentissa ajoneuvon ulosajo tai suistuminen tieltä. Lähes kaikki julkisissa kulkuneuvoissa tapahtuneet tapaturmat sattuivat bussissa. Useimmiten syynä oli kuljettajan tekemä äkkijarrutus. Ammattitaudit Ammattitautien kohdalla voi olla monesti vaikeata täsmällisesti arvioida, milloin ammattitauti on puhjennut tai sattunut. Tässä raportissa keskitytään erityisesti niihin tapauksiin, jotka ovat tulleet ilmi vuoden 2011 aikana. Tarkastelussa ei siis ole mukana niitä ammattitautiepäi- Hengitystieoireet Melu Yläraajat Muu 8 Kuva 7. Ammattitautitapauksien yleisimmät syyt vuonna 2001 Ammattitautiepäilyt käsitellään vakuutusyhtiön toimesta, joka päättää joko korvata tai hylätä ne. Vuonna 2011 ilmoitetuista ammattitautiepäilyistä oli tietojen luovutushetkellä ( ) hylätty 63 prosenttia ja korvattu 23 prosenttia. Kymmenen tapauksen (14 ) osalta selvitys on ollut vielä kesken. Tällä hetkellä korvattujen ammattitautitapausten yleisimpiä syitä ovat olleet ihottumat ja meluvammat. Astmaan, hengitystieoireisiin tai yläraajojen vammoihin liittyviä vuonna 2011 ilmoitettuja ammattitautiepäilyjä ei ole toistaiseksi korvattu

15 Laatuseloste AINEISTO Helsingin kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. TILASTOINTIAJANKOHTA AINEISTON LAAJUUS TIETOLÄHDE Kokonaisaineisto, peittävyys 100 prosenttia. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Tallenteet henkilöstön työtapaturma- ja ammattitauti ilmoituslomakkeista. EDELLISET TIEDOT Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2011:25 VERTAILTAVUUS Kaikkia työtapaturmia koskevat luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa esiintyvien lukujen kanssa, sillä ammattitauteja ei ole enää laskettu niihin mukaan. Työtapaturmina tarkastellaan vain työpaikka- ja työmatkatapaturmia. Tämän raportin aikasarja on päivitetty vastaamaan muutoksia. Vuoden työtapaturmatilastoissa (tilastojulkaisut 2006:25, 2005:22 ja 2004:20) ammattitautimäärissä on ollut virheellisesti mukana työperäiset vammat (vahinkotyyppi 9). Vuoden 2006 tilastoista lähtien ammattitaudeiksi on luokiteltu ainoastaan vahinkotyyppi 8 ammattitaudit. 15

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 100 työntekijää 27 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2003 2012 8 7 6 Kaikki tapaturmat 5 Työpaikkatapaturmat 4 3 2

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 Lisätietoja: Elise Haapamäki, puh: (09) 310

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2009 100 työntekijää kohti 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2007 t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 Lisätietoja: Sanna Ranto, puh: (09) 310 36408

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2010 8 7 6 Kaikki tapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2009 100 työntekijää kohti 5 4 3 2 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 25 2011 työntekijää 100 t 8 7 Kaikki tapaturmat 6 Työpaikkatapaturmat 5 4 3 Työmatkatapaturmat 2 1 Ammattitaudit 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 2015:28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2014 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2014 ja kehitys

Lisätiedot

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2014:26 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013 9,0 8,0 7,0 100 työntekijää kohti 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki työtapaturmat

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 1 5.8.2013 / JP Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2007 2012 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2012 yhteensä 385

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 2016:31 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2015 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2015 ja kehitys

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015.

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015. 1(5) Kirjanpito yrityksittäin tallennuksen jälkeen tehdään käyttöomaisuuden sekä sisäisen laskennanan ja vyörytykset, tämän jälkeen 1) Yrityksen tuloslaskelma on valmis ja tase muilta osin matta arvonlisäverotasetilien

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 8.6.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 12 Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

Uudet laskutusosoitteet alkaen

Uudet laskutusosoitteet alkaen Uudet laskutusosoitteet 1.6.2017 alkaen Uusille toimialoille otetaan käyttöön uudet laskutusosoitteet. Verkkolaskujen välittäjä on edelleen Basware Oyj, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22. Vanhoihin, käytöstä

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 134

Lisätiedot

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Vuoden 2007 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 149 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 137 000 ja

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Työmarkkinat 2012 Työtapaturmat 2010 Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Vuoden 2010 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 124 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008 Työmarkkinat 2010 Työtapaturmat 2008 Työtapaturmia 153 000 Suomessa vuonna 2008 Vuoden 2008 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 153 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 142 000

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013 Työmarkkinat 205 Työtapaturmat 203 Työtapaturmia 35 000 Suomessa vuonna 203 Vuoden 203 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 35 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 23 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Työmarkkinat 2013 Työtapaturmat 2011 Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Suomessa sattui yhteensä runsaat 142 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 131 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010 Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla Vuosiraportti 2010 Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Liikenneviraston tieosaston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeilla

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015 Työmarkkinat 207 Työtapaturmat 205 Työtapaturmia 27 000 Suomessa vuonna 205 Vuoden 205 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 27 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 7 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT JA ILMOITETUT TAPAUKSET Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 1 Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 26.1.2012 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalouden

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2001 2010 2010 2009 2008 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014 Työmarkkinat 206 Työtapaturmat 204 Työtapaturmia 24 000 Suomessa vuonna 204 Vuoden 204 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 24 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 3 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON JA ELY-KESKUSTEN TIEHANKKEIDEN

Lisätiedot

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön Tapahtumien kuvaus Ilmoituksen laatija Tapahtumapaikka Päivämäärä Tapahtuma-aika (pvm ja klo) Työvaihe tai -vaiheet, joita tehtiin Tapahtumiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/2013 1 (5) 101 Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 1(5) 7.11.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan TALOUSARVION SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LUONNE, PYSYVYYS JA YHTEYS STRATEGIAOHJELMAAN 2.12.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan YLEISEN, TEHOSTETUN

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN LIITE 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 15.5.2013 ALKAEN Taustaa Täyttölupiin liittyviä asioita valmistelevat talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto Aikaväli 01.01.2015 31.12.2015 FENNIA Vuosi Vahinkolukumäärä Maksetut korvaukset/ euroa Korvauspäivät 2015 107 124438 864 2014 95 50302 438 Vuosi Keskivahinko 2015 107 Euroa

Lisätiedot

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja 4/2016 9.6.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 4 Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen Rakentamisen

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet 25-215 Sisällysluettelo Alkusanat Tilastojulkaisun lukuohjeet Vuonna 215 yhteensä 117 98 palkansaajien työtapaturmaa Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus pysyi samalla

Lisätiedot

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki Hyvät ja vähemmän hyvät tilastouutiset Irmeli Vuoriluoto Tehy ry Sisältö: 1. Sote

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön SISÄLTÖ LUKIJALLE 1 UUSI LAKI TYÖTAPATURMISTA JA AMMATTITAUDEISTA 1 ILMOITUS VAHINKOTAPAHTUMASTA 2 OLOSUHDETIEDOT 2 SANALLINEN TAPAHTUMAN

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Heidi Lepistö Mika Tuukkanen Leena Imppu T571SA TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Projektiosaaminen Ympäristöteknologia Marraskuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Projektin sisältö...

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKÄYNTI... 3 1.3 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA...

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:23 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1 Työturvallisuus Tapaturmatilastointi 1 Valtakunnalliset työtapaturmatietokannat Virallisia työtapaturmatilastoja julkaisevat TVL ja Tilastokeskus. Tapaturmavakuutuslaitoksen liitto TVL: Työtapaturmat ja

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA... 3 1.3 TARKASTUSLAUTAKUNNASSA KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/2013 1 (7) 59 Vuoden 2013 täyttölupien myöntäminen, aikana 1.1.-30.6.2013. HEL 2012-016708 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Hallintokeskus Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä,

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINTOJEN TURVALLISUUSPOIKKEAMAT VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU:

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: 1 (29) Jaana Ojala, Ramboll Loviisa Norokorpi, Ramboll VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: LIIKENNEVIRASTON TIEHANKKEET JA ELY-KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURI- VASTUUALUEIDEN HANKKEET SEKÄ LIIKENNEVIRASTON

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 3/ (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 3/ (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 3/2014 1 (7) 5 Vuoden 2014 täyttölupien myöntäminen, aikana 1.1.-30.6.2014, kevätkausi HEL 2013-015959 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* AMMATTILUOKKA (2) 10 terveyden-/sairaanhoitotyö 4419 4486 4875 5429 5397 5707 03 opetustyöt 2112

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Siisti kesä! -hankkeeseen myönnetyn määrärahan jako virastoille 2014 HEL 2014-001315 T 02 02 02 Päätös Vs. kansliapäällikkö päätti myöntää, viitaten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2012 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 TIIVISTELMÄ... 5 1. Poliisin tutkintatilanne... 8 1.1 Poliisin tietoon tulleet talousrikosilmoitukset...

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ Turvallisuustiedon keruu (diat 3-6) Turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 (diat

Lisätiedot