Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011"

Transkriptio

1 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus työntekijää 8 Kuva 7 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina Kaikki tapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui vuonna 2011 yhteensä työtapaturmaa Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina Työtapaturmien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Työpaikalla sattui 5 tapaturmaa jokaista sataa työntekijää, työpaikkatapaturmia oli Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Työmatkatapaturmia tapahtui 877 eli 2,2 jokaista sataa työntekijää. Ammattitautiepäilyjä oli 71 eli 0,2 tapausta jokaista sataa työntekijää. Tilastoja ISSN X (verkossa) Jukka Tuominen Puh. (09)

2 Työtapaturmat vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Helsingin kaupungin työntekijöille tapahtui 2854 työtapaturmaa. Tapaturmista 1977 sattui työpaikalla ja 877 työmatkalla. Kaikkiaan kaupungin henkilöstön työtapaturmista 69 prosenttia tapahtui työpaikalla ja 31 prosenttia työmatkalla. Vuonna 2011 Helsingin kaupungin työtapaturmien lukumäärä nousi edellisvuodesta alle prosentin. Työpaikkatapaturmien määrä laski edellisestä vuodesta yhden prosentin ja työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin viisi prosenttia. Ammattitauteja ei ole enää laskettu mukaan työtapaturmalukuihin. Tämän vuoksi kaikkia työtapaturmia koskevat luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa esiintyvien lukujen kanssa. Tämän raportin aikasarja on päivitetty vastaamaan tätä muutosta. Kaupungin henkilöstön ammattitaudit käsitellään omassa osiossaan raportin lopussa. Taulukko 1. Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtuneet työtapaturmat vuosina Työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Sataa työntekijää Työtapaturmat 6,6 7,3 6,5 7,2 7,2 Työpaikkatapaturmat 5,0 5,3 4,7 5,1 5,0 Työmatkatapaturmat 1,6 2,0 1,8 2,1 2,2 Henkilöstön määrä Vuonna 2011 työtapaturmia tapahtui jokaista 100 työntekijää 7,2. Näistä 5,0 oli työpaikka- ja 2,2 työmatkatapaturmia. Suhteessa henkilöstön määrään muutokset ovat olleet niin työpaikkatapaturmien kuin työmatkatapaturmienkin osalta hyvin pieniä. Vuonna 2011 Helsingin kaupungin työpaikkatapaturmataajuus 1 oli 33. Korvauksia maksettiin 84 prosentissa työpaikkatapaturmista ja taajuus korvattujen työpaikkatapaturmien osalta oli 28. Korvattuja sairauspäiviä sisälsi 46 prosenttia kaikista työpaikkatapaturmista ja taajuus näiden osalta oli 15. Työtapaturmataajuus on pysynyt lähes samana kuin edellisenä vuonna sekä kaikkien työpaikkatapaturmien että sairauspäiviin johtaneiden työtapaturmien osalta. Rahallisiin korvauksiin johtaneiden tapaturmien kohdalla on kuitenkin tapahtunut pientä laskua. Vuonna 2010 havaittu työtapaturmataajuuden kasvu Taulukko 2. Työpaikkatapaturmataajuus Kaikki työpaikkatapaturmat tapaturmat Korvattuihin päiviin johtaneet tapaturmat Taajuus 32,8 27,5 15,0 Lukumäärä ,9 45, Taajuus 32,9 28,4 15,3 Lukumäärä ,2 46, Taajuus 31,4 26,0 14,6 Lukumäärä Työtapaturmataajuus = ilmoitettujen työtapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia. 2

3 on siis tasoittunut. 2 Eri virastot ja laitokset Työtapaturmia tapahtui kaikissa muissa virastoissa paitsi tarkastusvirastossa, asuntotuotantotoimistossa sekä ruotsinkielisessä työväenopistossa. Hieman alle kolmannes kaikista työtapaturmista tapahtui sosiaalivirastossa ja lähes viidennes sattui terveyskeskuksessa. Tätä tosin selittää kyseisten virastojen suuri koko. Henkilöstön kokoon suhteutettuna eniten työtapaturmia tapahtui vuoden 2010 tavoin rakentamispalvelussa (Stara). Myös pelastuslaitoksella, Helsingin Satamassa sekä liikuntavirastossa sattui vuoden 2011 aikana yli kymmenen tapaturmaa jokaista sataa työntekijää. Vähiten työtapaturmia 100 työntekijää tapahtui kulttuurikeskuksessa, hallintokeskuksessa ja kaupunginorkesterissa, joissa työtapaturmia oli vuonna 2011 alle kolme kappaletta jokaista 100 työntekijää. 3 Yli sadan työntekijän virastoista suhteessa henkilöstöön eniten tapaturmia työpaikalla sattui rakentamispalvelussa ja pelastuslaitoksella. Vähiten työpaikkatapaturmia oli taloushallintopalvelussa, rakennusvalvontavirastossa sekä talousja suunnittelukeskuksessa. Kaupunginorkesteri oli ainoa yli sadan hengen virasto, jossa ei tapahtunut yhtään työpaikkatapaturmaa vuoden 2010 aikana. Työmatkatapaturmia tapahtui henkilöstön 2 Helsingin kaupunki ei tilastoi tehtyjä työtunteja. Tehdyt työtunnit on laskettu henkilöstötyövuosista, joista on poistettu lomat ja muut poissaolot. Poikkeuksena Helsingin Energia, jonka tehdyt työtunnit on yhdistetty laskelmaan. Laskelmissa ei ole huomioitu ylitöitä. Kaupungin henkilöstön työaika vaihtelee tehtävien mukaan. Laskelmissa on käytetty 7,5 tunnin työpäivää. 3 Vertailussa ovat mukana ainoastaan yli 100 työntekijän virastot. Pieniä virastoja tarkastellaan erikseen. Taulukko 3. Työtapaturmat 100 työntekijää virastoittain ja laitoksittain vuonna 2011 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Henkilöstö Sosiaalivirasto 7,1 4,9 2, Terveyskeskus 7,2 4,8 2, Opetusvirasto 6,0 4,3 1, Palmia 9,6 6,9 2, Rakentamispalvelu 12,2 10,3 1, Helsingin Energia 5,3 3,1 2, Liikennelaitos 9,2 6,8 2,3 938 Pelastuslaitos 11,7 10,2 1,5 683 Kaupunginkirjasto 3,1 1,5 1,6 548 Liikuntavirasto 10,0 8,2 1,8 490 Rakennusvirasto 5,4 2,7 2,7 481 Kiinteistövirasto 5,4 2,4 3,1 459 Nuorisoasiainkeskus 8,3 5,6 2,7 410 Taloushallintopalvelu 4,8 0,8 4,1 394 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5,1 2,7 2,4 297 Hallintokeskus 2,5 1,3 1,3 240 Talous-ja suunnittelukeskus 5,7 0,4 5,3 227 Helsingin Satama 11,4 9,8 1,6 193 Suomenkielinen työväenopisto 4,3 3,2 1,1 188 Ympäristökeskus 4,4 1,3 3,1 159 Työterveyskeskus 4,0 1,3 2,6 151 Kulttuurikeskus 2,9 1,4 1,4 138 Rakennusvalvontavirasto 3,3 0,8 2,5 121 Kaupunginorkesteri 0,9 0,0 0,9 117 Muut (11 kpl) 6,9 4,6 2,3 612 Yhteensä 7,2 5,0 2,

4 Taulukko 4. Työtapaturmat 100 työntekijää viraston/laitoksen mukaan Taulukko 5. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna Rakentamispalvelu 14,1 15,7 12,2 Pelastuslaitos 14,5 13,0 11,7 Helsingin Satama 13,0 8,1 11,4 Liikuntavirasto 8,7 10,0 10,0 Palmia 9,1 9,5 9,6 Liikennelaitos 12,8 7,7 9,2 Nuorisoasiainkeskus 6,8 7,7 8,3 Terveyskeskus 5,5 6,2 7,2 Sosiaalivirasto 6,0 7,0 7,1 Opetusvirasto 5,7 6,8 6,0 Talous-ja suunnittelukeskus 1,5 5,1 5,7 Kiinteistövirasto 2,1 5,0 5,4 Rakennusvirasto 8,2 4,8 5,4 Helsingin Energia 4,1 4,9 5,3 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2,7 4,5 5,1 Taloushallintopalvelu 3,3 4,5 4,8 Ympäristökeskus 1,9 2,5 4,4 Suomenkielinen työväenopisto 7,0 4,0 4,3 Työterveyskeskus 2,5 4,0 4,0 Rakennusvalvontavirasto 4,0 4,1 3,3 Kaupunginkirjasto 3,9 5,4 3,1 Kulttuurikeskus 5,6 3,9 2,9 Hallintokeskus 3,4 4,3 2,5 Kaupunginorkesteri 0,9 3,6 0,9 Kaikki virastot ja laitokset 6,5 7,2 7,2 Työmatkatapaturmia Työtapaturmat Niistä Työpaikkatapaturmia Sosiaalivirasto ,0 31,0 Terveyskeskus ,1 33,9 Opetusvirasto ,0 28,0 Palmia ,5 28,5 Rakentamispalvelu ,3 15,7 Liikennelaitos 86 74,4 25,6 Pelastuslaitos 80 87,5 12,5 Helsingin Energia 64 57,8 42,2 Liikuntavirasto 49 81,6 18,4 Nuorisoasiainkeskus 34 67,6 32,4 Rakennusvirasto 26 50,0 50,0 Kiinteistövirasto 25 44,0 56,0 Helsingin Satama 22 86,4 13,6 Taloushallintopalvelu 19 15,8 84,2 Kaupunginkirjasto 17 47,1 52,9 Kaupunkisuunnitteluvirasto 15 53,3 46,7 Talous-ja suunnittelukeskus 13 7,7 92,3 Suomenk. työväenopisto 8 75,0 25,0 Ympäristökeskus 7 28,6 71,4 Hallintokeskus 6 50,0 50,0 Työterveyskeskus 6 33,3 66,7 Kulttuurikeskus 4 50,0 50,0 Rakennusvalvontavirasto 4 25,0 75,0 Kaupunginorkesteri 1 0,0 100,0 Kaikki virastot ja laitokset ,3 30,7 4

5 Taulukko 6. Alle 100 työntekijän virastoissa tapahtuneet työtapaturmat 100 työntekijää (3 vuoden liukuva keskiarvo) Helsingin Tukkutori 11,6 18,7 22,4 23,6 Korkeasaaren eläintarha 14,6 15,6 13,3 15,5 Oiva-Akatemia 14,8 Taidemuseo 2,5 4,2 6,0 6,0 Tietokeskus 3,5 3,5 4,8 4,7 Hankintakeskus 7,5 3,6 2,7 4,1 Kaupunginmuseo 7,0 4,8 4,2 2,9 Henkilöstökeskus 5,7 5,9 3,4 2,6 Ruotsink. työväenopisto 2,2 3,1 3,1 2,1 Asuntotuotantotoimisto 0,7 1,3 0,6 0,6 Tarkastusvirasto 4,7 1,7 0,0 0,0 Kaikki virastot ja laitokset 6,7 6,8 7,0 7,0 kokoon nähden eniten talous- ja suunnittelukeskuksessa, taloushallintopalvelussa sekä ympäristökeskuksessa. Työtapaturmien lukumäärä suhteessa henkilöstön määrään vaihtelee monissa virastoissa vuosittain. Vuoden 2010 ja 2011 välillä muutokset ovat kuitenkin olleet tavallista maltillisempia. Henkilöstön määrään suhteutettuna virastojen ja laitosten työtapaturmien yhteenlaskettu määrä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Yksittäisten virastojen kohdalla tapahtui niin nousua kuin laskuakin, mutta muutokset olivat pääosin hyvin pieniä. Suurista virastoista työtapaturmien määrä on viime vuosien aikana ollut keskimääräistä korkeampi rakentamispalvelussa, pelastuslaitoksella, liikuntavirastossa, Palmiassa ja liikennelaitoksella. Helsingin Sataman aiempien vuosien laskusuunta on vuonna 2011 kääntynyt ja työtapaturmien määrä on noussut yli kolmella jokaista sataa työntekijää. Edelliseen vuoteen verrattuna työtapaturmien määrä on laskenut eniten rakentamispalvelussa, yhteensä 3,5 tapaturmaa sataa työntekijää. Kolmen vuoden tarkastelujaksolla selkein vähennys on tapahtunut pelastuslaitoksella, rakennusvirastossa ja kulttuurikeskuksessa. Pelastuslaitoksen henkilöstön kokoon suhteutetut työtapaturmaluvut ovat laskeneet vuodesta 2008 jo yli kuudella tapaturmalla sataa työntekijää. Keskimääräistä vähemmän työtapaturmia on useana vuonna peräkkäin tapahtunut hallintokeskuksessa, kaupunginorkesterissa ja ympäristökeskuksessa. Ympäristökeskuksessa työtapaturmien määrä henkilöstöön suhteutettuna on tosin noussut jo kahtena vuonna peräkkäin. Varsinkin pieniä virastoja tarkasteltaessa täytyy huomioida, että pieni vaihtelu työtapaturmien vuosittaisessa lukumäärässä saattaa vaikuttaa merkittävästi henkilöstöön suhteutettuun tapaturmien osuuteen. Tästä syystä alle sadan työntekijän virastojen työtapaturmatarkastelussa käytetään kolmen vuoden keskiarvoa. Tukkutorilla, Korkeasaaren eläintarhassa ja Oiva-akatemiassa työtapaturmia sattui 100 työntekijää koko kaupungin henkilöstön keskiarvoa enemmän. Asuntotuotantotoimistossa, tarkastusvirastossa, ruotsinkielisessä työväenopistossa, henkilöstökeskuksessa ja kaupunginmuseossa työtapaturmia on sen sijaan sattunut kolmen viimeisen vuoden keskiarvoa tarkasteltaessa vuosittain keskimäärin vain alle kolme tapaturmaa sataa työntekijää. 5

6 Korvaukset Taulukko 7. Työtapaturmista aiheutuneet korvaukset Helsingin kaupungin henkilöstölle sattuneista työtapaturmista 86 prosenttia eli 2464 tapausta johti rahallisiin korvauksiin vuonna 2011 (mukaan ei ole laskettu vuoden 2011 pysyviä korvauksia). Tapaturmat johtivat korvauksiin lähes yhtä usein kuin edellisenä vuonna, jolloin korvauksia maksettiin 87 prosentissa tapaturmista; työpaikalla sattuneista tapaturmista korvattiin 84 prosenttia ja työmatkalla tapahtuneista tapaturmista 92 prosenttia. Työmatkatapaturmien kohdalla korvattavien tapaturmien osuus kasvoi jo toista vuotta peräkkäin, kun taas korvattavien työpaikkatapaturmien osuus hieman laski. Rahalliset korvausvelvoitteet olivat vuonna 2011 yhteensä 3,55 miljoonaa euroa, josta työpaikkatapaturmien osuus oli noin 2,1 miljoonaa ja työmatkatapaturmien 1,5 miljoonaa euroa. Korvaussumma nousi jälleen viime vuodesta sekä määrällisesti että suhteessa tapaturmien määrään. Korvauksia maksettiin 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 kaikkia työtapaturmia kohden maksettiin korvauksia euroa ja korvattuja työtapaturmia kohden euroa. Korvaussumma tapaturmaa nousi edellisestä vuodesta yhdeksän prosenttia. Vuonna 2011 tapahtui 6,2 rahallisesti korvattua työtapaturmaa 100 työntekijää. Rahallisia korvauksia aiheuttaneita työpaikkatapaturmia sattui 4,2 ja työmatkatapaturmia 2,0 sataa työntekijää. Virastoista eniten korvattuja työpaikkatapaturmia 100 työntekijää oli rakentamispalvelussa, pelastuslaitoksella ja liikuntavirastossa. Työmatkatapaturmia suhteessa henkilöstöön korvattiin eniten talous- ja suunnittelukeskuksessa, taloushallintopalvelussa sekä ympäristökeskuksessa. 4 Rahallisten korvausten määrässä oli suuria eroja työtapaturmakohtaisesti. Korvausten suuruus oli joissain tapauksissa alle kymmenen euroa, mutta korkeimmillaan korvaukset olivat työpaikkatapaturmissa lähes euroa ja työmatkatapaturmissa hieman alle 4 Vertailussa mukana yli sadan työntekijän virastot, joissa tapahtunut vähintään viisi työpaikka- tai työmatkatapaturmaa. Vuosi euroa. 16 prosentissa työpaikkatapaturmia ja 8 prosentissa työmatkatapaturmia ei maksettu lainkaan rahallista korvausta. Korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 21 prosentissa korvaus oli alle sata euroa ja 76 prosentissa alle euroa. Kuudessa prosentissa korvatuista työpaikkatapaturmista korvaus oli vähintään euroa. Työmatkatapaturmissa korvaus oli alle sata euroa 16 prosentissa ja alle euroa 67 prosentissa korvatuista työmatkalla tapahtuneista tapaturmista. Yli euron korvauksia maksettiin 10 prosentissa korvattuja työmatkatapaturmia. Keskimääräiset korvaukset korvattuja työpaikkatapaturmia kohden olivat vuonna 2011 suurimmat pelastuslaitoksella, Helsingin Satamassa ja rakentamispalvelussa. Työtapaturmatilanteessa maksetaan päivärahaa työtapaturman aiheuttaessa vähintään kolmen peräkkäisen päivän työkyvyttömyyden. Päivärahaa maksetaan myös lauantailta ja pyhäpäivistä. Rahallisiin korvauksiin johtaneista tapauksista 1365 eli 55 prosenttia aiheutti myös työpäivien korvauksia. Yhteensä työpäiviä korvattiin päivää, mikä on noin viisi prosenttia enemmän kuin edellise- Työtapaturmat Rahallisiin korvauksiin johtaneet työtapaturmat Korvaukset ( ) Korvaus kaikkia tapaturmia ( ) Korvaus korvattuja tapaturmia ( ) tapaturmat 100 työntekijää , , , , ,2 Muutos ,7 11,8 23,3 10,5 10,3 9, ,8-0,3 10,2 9,3 10,5-0,9 6

7 Taulukko 8. Korvauksia aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat korvausten suuruuden mukaan 2011 Työpaikkatapaturmat lkm 100 työntekijää tapaturmista Työmatkatapaturmat lkm 100 työntekijää tapaturmista Yhteensä ,0 100, ,2 100 Ei korvauksia 319 0,8 16,1 71 0,2 8,1 Korvauksia maksettu ,2 83, ,0 91,9 Korvausten suuruus: 100,0 100 alle ,9 21, ,3 16, ,9 20, ,4 20, ,6 14,5 97 0,2 12, ,8 19, ,4 18, ,8 18, ,5 23, ,2 4,9 73 0,2 9,1 Vähintään ,0 0,5 6 0,0 0,7 Taulukko 9. Korvattuja päiviä aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat päivien mukaan 2011 Työpaikkatapaturmat lkm 100 työntekijää tapaturmista lkm 100 työntekijää tapaturmista Yhteensä ,1 100, ,1 100,0 Ei korvattuja päiviä ,7 54, ,1 48,0 Päiviä korvattu 906 2,3 45, ,2 52,0 Korvattuja päiviä: 100,0 100,0 3 päivää 100 0,3 11,0 35 0,1 7,7 4 6 päivää 251 0,6 27, ,3 23, päivää 295 0,7 32, ,3 25, päivää 124 0,3 13,7 74 0,2 16, päivää 102 0,3 11, ,3 23,0 Vähintään 91 päivää 34 0,1 3,8 17 0,0 3,7 Työmatkatapaturmat 7

8 Taulukko 10. Korvauksia aiheuttaneet työpaikkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2011 Henkilöstö työpaikkatapaturmat tapaturmat 100 työntekijää Tapaturmat, jotka johtaneet korvattuihin päiviin 100 työntekijää päivät yhteensä päivät korvattua tapaturmaa Korvaukset yhteensä, euroa Korvaus tapaturmaa, euroa Sosiaalivirasto ,1 2, Terveyskeskus ,8 2, Opetusvirasto ,6 1, Palmia ,1 4, Rakentamispalvelu ,6 5, Liikennelaitos ,5 3, Pelastuslaitos ,6 4, Liikuntavirasto ,6 4, Helsingin Energia ,9 1, Nuorisoasiainkeskus ,4 2, Helsingin Satama ,7 5, Rakennusvirasto ,3 1, Kaupunginkirjasto ,5 1, Kaupunkisuunnitteluvirasto ,7 0, Kiinteistövirasto ,5 0, Kaikki virastot ja laitokset ,2 2, nä vuonna. Tapauksia, joissa olisi korvattu ainoastaan työpäiviä ilman rahallista korvausta, ei ollut yhtään vuonna Kaikki rahallisia korvauksia aiheuttavat työtapaturmat eivät siis johda korvattaviin sairauspäiviin. Kaupungin työntekijöiden työpaikkatapaturmista 54 prosentissa ja työmatkatapaturmista 48 prosentissa ei korvattu yhtään päivää eli sairausloma kesti enintään kaksi päivää. Päivien korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 39 prosentissa korvattiin tapaturmapäivän lisäksi enintään kuusi päivää. Enintään kaksi viikkoa korvattiin 72 prosentissa työpaikkatapaturmista ja 15 prosenttia korvattuja päiviä sisältävistä työpaikkatapaturmista kesti yli kuukauden (30 päivää). Korvattuja päiviä sisältävissä työmatkatapaturmissa oli sairauspäiviä aiempien vuosien tapaan hieman useammin kuin työpaikkatapaturmissa. Sairauslomat olivat myös keskimäärin pidempiä. Noin 31 prosentissa korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista korvattiin enintään viikko ja enintään kaksi viikkoa korvattiin 57 prosentissa tapauksista. Vähintään kuukausi korvattiin 27 prosentissa korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista. Virastoista eniten korvattuja päiviä työtapaturmia kohden oli taloushallintopalvelussa (15) ja pelastuslaitoksella (14). Rakentamispal- 8

9 Taulukko 11. Korvauksia aiheuttaneet työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2011 Henkilöstö työmatkatapaturmat tapaturmat 100 työntekijää Tapaturmat, jotka johtaneet korvattuihin päiviin 100 työntekijää päivät yhteensä päivät korvattua tapaturmaa Korvaukset yhteensä, euroa Korvaus tapaturmaa, euroa Sosiaalivirasto ,0 1, Terveyskeskus ,2 1, Opetusvirasto ,6 0, Palmia ,5 1, Rakentamispalvelu ,8 1, Helsingin Energia ,1 0, Liikennelaitos ,1 1, Taloushallintopalvelu ,8 2, Kiinteistövirasto ,8 1, Rakennusvirasto ,5 1, Nuorisoasiainkeskus ,7 1, Talous- ja suunnittelukeskus ,8 1, Kaupunginkirjasto ,6 0, Pelastuslaitos ,3 0, Liikuntavirasto ,6 1, Kaupunkisuunnitteluvirasto ,4 0, Ympäristökeskus ,1 2, Kaikki virastot ja laitokset ,0 1, velussa, kaupunginkirjastossa sekä liikuntavirastossa korvattiin kussakin 12 päivää työtapaturmaa. Vuonna 2011 korvauksiin johtaneita työpaikkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 11 päivää. Selvästi eniten päiviä korvattiin pelastuslaitoksella (20). Korvattuja työmatkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 14 päivää. Eniten päiviä korvattuja työmatkatapaturmia korvattiin rakentamispalvelussa (22) ja taloushallintopalvelussa (19). Yli sadan hengen virastoista viisi oli sellaisia, joissa ei tapahtunut lainkaan korvattaviin päiviin johtaneita työpaikkatapaturmia. Työmatkatapaturmien kohdalla tällaisia virastoja oli vain yksi. Suhteessa henkilöstön määrään eniten korvattuihin päiviin johtaneita työpaikkatapaturmia sattui rakentamispalvelussa, Helsingin Satamassa ja pelastuslaitoksella. Työmatkatapaturmien kohdalla määrä oli suurin ympäristökeskuksessa sekä taloushallintopalvelussa. 9

10 Taulukko 12. työpäivät työtapaturmaa eräissä suurimmissa virastoissa Pelastuslaitos 13,2 12,9 10,9 10,3 14,1 Rakentamispalvelu 9,3 9,2 12,4 Kaupunginkirjasto 6,4 13,9 5,0 3,6 12,2 Liikuntavirasto 11,8 12,6 16,0 19,2 12,0 Palmia 14,9 9,6 9,8 8,7 11,7 Sosiaalivirasto 11,0 11,3 8,6 9,8 10,5 Liikennelaitos 14,4 8,0 5,8 12,7 9,7 Terveyskeskus 11,1 10,2 9,5 11,7 9,7 Rakennusvirasto 4,9 9,0 8,3 Kiinteistövirasto 10,0 11,1 2,0 6,0 8,2 Opetusvirasto 4,8 4,5 4,7 5,2 8,0 Helsingin Energia 15,3 17,0 19,4 14,0 7,6 Kaikki virastot ja laitokset 10,9 9,8 8,5 9,6 10,0 Työpaikkatapaturmien luonne Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat tilastoidaan yhteiseurooppalaisen ESAW -luokittelun mukaan. Luokittelussa työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset kuvataan kahdeksan eri muuttujan avulla. Luokittelusta käy ilmi työtehtävän luonne vahingoittumishetkellä eli työvaiheen luonne. Seuraavaksi luokittelussa erotellaan työsuoritus, jolla tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista sekä viimeisin tapaturmaa edeltänyt epätavallinen tapahtuma eli poikkeama. Vahingoittumisesta selvitetään tapa, jolla vammautunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa, ja välitön fyysinen aiheuttaja eli nk. aineellinen tekijä. Lopuksi luokitellaan vamman laatu sekä vahingoittunut ruumiinosa. Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan kuten pukeutuminen peseytyminen yms.) Esineiden käsitteleminen (avata, sulkea, kaataa yms.) Taakan käsivoimin siirtäminen Paikallaan oleminen työpisteessä Käsikäyttöisillä työkaluilla, työskenteleminen 7 6 Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen, tai sellaisessa matkustaminen 2 Koneen käyttäminen 2 Muu tai ei tietoa Kuva 2. Henkilön työsuoritus eli täsmällinen toiminta juuri ennen vahingoittumista työpaikalla 10

11 Työpaikkatapaturmista suurin osa (43 ) sai alkunsa työtilanteissa, joissa henkilö liikkui jollain tavoin, oli esimerkiksi konkreettisesti liikkeellä tai teki paikoillaan jotain muuhun kuin työsuoritukseen kuuluvaa liikettä. Seuraavaksi yleisimmin tapaturmien lähtötilanteessa henkilö joko käsitteli jotain esinettä (17 ), siirsi taakkaa käsivoimin (13 ) tai oli paikallaan työpisteessään (7 ). Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen Terävään esineeseen astuminen takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen Väkivalta, järkyttävä tilanne poikkeava läsnäolo Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen liukuminen, törmääminen Laitteen, työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen yms. Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo Muu tai ei tietoa Kuva 3. Viimeisin tavallisesta poikkeava tapahtuma, joka johti työpaikkatapaturmaan (poikkeama) Liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen on yleisin tapaturmien aiheuttaja työpaikoilla. Vuonna 2011 näin oli edellisvuoden tapaan 29 prosentissa tapauksia. 18 prosentissa tapauksista työpaikkatapaturmaan johtava poikkeava tapahtuma oli nostaessa, työntäessä, vääntäessä tai horjahtaessa tapahtunut henkilön äkillinen kuormittuminen ja 15 prosentissa tapauksista vahingoituttiin itseään eri tavoin kolhimalla tai muuten loukkaamalla. Väkivaltaa sisältäneiden tai muuten järkyttävien tilanteiden määrä kasvoi vuodesta 2010 ja väkivalta olikin kaupungin henkilöstön työtapaturmien aiheuttajista neljänneksi yleisin (11 ), kuten vuosina 2009 ja Kaikista työpaikalla tapahtuneista vammoista 40 prosenttia oli sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. Neljännes tapauksista oli haavoja tai pinnallisia vammoja ja 23 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmista 37 prosenttia kohdistui yläraajoihin ja 28 prosenttia alaraajoihin. Yläraajoissa eniten loukattiin sormia; 18 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista vahingoittunut ruumiinosa oli sormet. Yläraajan vammoista lähes 40 prosenttia oli haavoja tai pinnallisia vammoja, 31 prosenttia sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 19 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Alaraajojen osalta eniten loukattiin jalkoja, polvet mukaan lukien. Alaraajojen vammoista 54 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 29 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Selkä 11,8 Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 9,4 Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 15,1 Pää, ei silmä 7,3 Niska, Kaula 2,5 Koko keho tai useat sen alueet 3,2 Muu luokittelematon tai ei tietoa 2,7 Silmä 4,1 Olkapää ja olkanivel 4,9 Vartalo ja sisäelimet 3,4 Sormet 18,4 Ranne 4,1 Nilkka 7,7 Jalkaterä ja varpaat 5,4 Kuva 4. Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna

12 Raajojen lisäksi yleisimmin vahingoittuneita ruumiinosia olivat selkä (12 ) sekä pää (11 ). Päähän kohdistuneista vammoista 60 prosenttia oli haavoja ja pinnallisia vammoja ja 27 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yli kolmannes työpaikalla tapahtuneista päävammoista kohdistui silmiin, jotka olivat vahingoittuneena ruumiinosana neljässä prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista. Selkään kohdistuneista työpaikkatapaturmista suurin osa eli 87 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä. Työmatkatapaturmien luonne ESAW -luokittelumenetelmä sisältää työmatkalla tapahtuneista tapaturmista tiedot vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Tälle vuodelle käyttöön on saatu myös tarkat tiedot henkilön liikkumistavasta sekä vahingon sattumistavasta. Kaikista työmatkalla tapahtuneista vammoista lähes puolet eli 44 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja kolmannes tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjeita. Työpaikkatapaturmien kohdalla yleiset haavat ja pinnalliset vammat olivat työmatkoilla harvinaisempia (10 ). Luunmurtumat taas olivat yleisempiä työmatkoilla kuin työpaikoilla. Niiden osuus kaikista työmatkatapaturmista oli myös 10 prosenttia. Raajojen vammat ovat yleisimpiä myös työmatkojen tapaturmissa, mutta päinvastoin kuin työpaikalla tapahtuneissa tapaturmissa, työmatkatapaturmissa vahingoittuvat yleisemmin alaraajat. 37 prosenttia työmatkatapaturmista kohdistui alaraajoihin, niistä 55 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja noin neljännes tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yläraajoihin kohdistui edellisen vuoden tapaan 27 prosenttia työmatkatapaturmista. Yleisimmin yläraajojen vammat olivat sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä (46 ), tärähdyksiä ja ruhjevammoja (30 ) sekä luunmurtumia (19 ). Työmatkoilla päähän sekä selkään kohdistui suhteellisesti vähemmän tapaturmia kuin työpaikoilla. Pää oli vahingoittunut ruumiinosa vain 6 prosentissa ja selkä 7 prosentissa työmatkatapaturmista. Sen sijaan koko kehoa tai useaa sen aluetta (11 ) sekä niskaa ja kaulaa (5 ) vahingoitetaan suhteellisesti useammin työmatkalla kuin työpaikalla. Selkä 17,0 Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 8,6 Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 22,0 Pää, ei silmä 5,7 Niska, Kaula 4,7 Koko keho tai useat sen alueet 11,1 Muu luokittelematon tai ei tietoa 1,8 Silmä 0,6 Olkapää ja olkanivel 7,2 Vartalo ja sisäelimet 5,7 Sormet 3,1 Ranne 7,6 Nilkka 13,1 Jalkaterä ja varpaat 1,9 Kuva 5. Työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna 2011 Edellisessä työtapaturmaraportissa henkilön matkustustapaa koskevat tulokset olivat vain suuntaa antavia, sillä ne on johdettu vahinkoilmoituksiin liitetyistä lyhyistä kuvauksista. Tässä raportissa on ollut ensimmäistä kertaa käytössä tarkat tiedot niin henkilön liikkumistavasta kuin vahingon sattumistavasta. Yleisimmin työmatkatapaturmien sattuessa oltiin liikkeellä kävellen. Kaiken kaikkiaan kävellen oli liikkeellä 70 prosenttia työmatkatapaturmaan joutuneista. Lähes kaikissa tapauksissa (96 ) kyse oli kaatumisesta, liukastumisesta, kompastumisesta tai venähdyksestä. Näistä selvästi yleisimpiä olivat liukastumiset. Tämä luokka pitää sisällään myös ne tapaukset, joissa henkilö on ollut jalan matkalla esimerkiksi julkiselle kulkuneuvolle tai omalle autolleen. 12

13 Taulukko 13. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan ja vamman laadun mukaan vuonna 2011 Ruumiinosa Vamman laatu Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaan menot, nyrjähdykset Tärähdykset, sis. ja ruhjevammat Palovammat, syöpymiset, paleltumiset Myrkytykset ja tulehdukset Muut tai ei tietoa Yhteensä Työpaikkatapaturmat Pää ,4 Niska ja kaula ,5 Selkä ,8 Vartalo ja sisäelimet ,4 Yläraajat ,8 Alaraajat ,2 Koko keho ja useat sen alueet Muu, luokittelematon ruumiinosa Ei tietoa ,4 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, 24,5 4,5 40,4 23,1 2,1 0,5 4,9 100,0 Työmatkatapaturmat Pää ,3 Niska ja kaula ,7 Selkä ,0 Vartalo ja sisäelimet ,7 Yläraajat ,5 Alaraajat ,1 Koko keho ja useat ,1 sen alueet Muu, luokittelematon ruumiinosa ,1 Ei tietoa ,7 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, 9,6 10,3 43,6 33,1 0,2 0,1 3,2 100,0 3,2 0,4 13

14 Kävellen Pyörällä Autolla Julkisilla kulkuneuvoilla lyjä, jotka ovat sattuneet vuonna 2011 mutta ilmoitettu vasta vuonna Ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin vuonna 2011 yhteensä 71 kappaletta. Näistä 43 on merkitty sattuneeksi vuonna 2011, loput tätä aikaisemmin. Vuonna 2011 ammattitautiepäilyjä ilmoitettiin jokaista sataa työntekijää 0,2. Vuoden 2011 aikana ilmoitettujen ammattitautiepäilyjen yleisimpänä syynä olivat erilaiset ihottumat (32 ). Muita yleisiä syitä olivat astma (15 ), erilaiset hengitystieoireet (14 ) sekä meluvammat (13 ). Luokittelu on tehty tietokeskuksessa vahinkoilmoituksiin liitettyjen selitteiden pohjalta. Jokin muu/ei luokiteltu 1 Ihottuma Astma 15 Kuva 6. Työmatkatapaturmat liikkumismuodon mukaan 19 prosentissa työmatkatapaturmia liikuttiin pyörällä. Yhteensä pyöräilyonnettomuuksia tapahtui 167. Kävely ja pyöräily olivat siis selkeästi yleisimmät työmatkatapaturmiin johtaneet liikkumismuodot. Pyöräillessä sattuneista tapaturmista 78 prosenttia oli kaatumisia tai liukastumisia, 11 prosenttia yhteentörmäyksiä auton kanssa ja 7 prosentissa törmättiin toiseen polkupyörään, mopediin tai moottoripyörään. Henkilöautolla liikuttiin 5 prosentissa ja julkisilla kulkuneuvoilla 3 prosentissa työmatkatapaturmia. Henkilöautolla tapahtuneista tapaturmista 76 prosentissa oli syynä yhteentörmäys toisen auton kanssa ja 16 prosentissa ajoneuvon ulosajo tai suistuminen tieltä. Lähes kaikki julkisissa kulkuneuvoissa tapahtuneet tapaturmat sattuivat bussissa. Useimmiten syynä oli kuljettajan tekemä äkkijarrutus. Ammattitaudit Ammattitautien kohdalla voi olla monesti vaikeata täsmällisesti arvioida, milloin ammattitauti on puhjennut tai sattunut. Tässä raportissa keskitytään erityisesti niihin tapauksiin, jotka ovat tulleet ilmi vuoden 2011 aikana. Tarkastelussa ei siis ole mukana niitä ammattitautiepäi- Hengitystieoireet Melu Yläraajat Muu 8 Kuva 7. Ammattitautitapauksien yleisimmät syyt vuonna 2001 Ammattitautiepäilyt käsitellään vakuutusyhtiön toimesta, joka päättää joko korvata tai hylätä ne. Vuonna 2011 ilmoitetuista ammattitautiepäilyistä oli tietojen luovutushetkellä ( ) hylätty 63 prosenttia ja korvattu 23 prosenttia. Kymmenen tapauksen (14 ) osalta selvitys on ollut vielä kesken. Tällä hetkellä korvattujen ammattitautitapausten yleisimpiä syitä ovat olleet ihottumat ja meluvammat. Astmaan, hengitystieoireisiin tai yläraajojen vammoihin liittyviä vuonna 2011 ilmoitettuja ammattitautiepäilyjä ei ole toistaiseksi korvattu

15 Laatuseloste AINEISTO Helsingin kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. TILASTOINTIAJANKOHTA AINEISTON LAAJUUS TIETOLÄHDE Kokonaisaineisto, peittävyys 100 prosenttia. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Tallenteet henkilöstön työtapaturma- ja ammattitauti ilmoituslomakkeista. EDELLISET TIEDOT Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2011:25 VERTAILTAVUUS Kaikkia työtapaturmia koskevat luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien raporteissa esiintyvien lukujen kanssa, sillä ammattitauteja ei ole enää laskettu niihin mukaan. Työtapaturmina tarkastellaan vain työpaikka- ja työmatkatapaturmia. Tämän raportin aikasarja on päivitetty vastaamaan muutoksia. Vuoden työtapaturmatilastoissa (tilastojulkaisut 2006:25, 2005:22 ja 2004:20) ammattitautimäärissä on ollut virheellisesti mukana työperäiset vammat (vahinkotyyppi 9). Vuoden 2006 tilastoista lähtien ammattitaudeiksi on luokiteltu ainoastaan vahinkotyyppi 8 ammattitaudit. 15

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 2016:31 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2015 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2015 ja kehitys

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014 Työmarkkinat 206 Työtapaturmat 204 Työtapaturmia 24 000 Suomessa vuonna 204 Vuoden 204 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 24 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 3 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2001 2010 2010 2009 2008 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 1(5) 7.11.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan TALOUSARVION SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LUONNE, PYSYVYYS JA YHTEYS STRATEGIAOHJELMAAN 2.12.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan YLEISEN, TEHOSTETUN

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto Aikaväli 01.01.2015 31.12.2015 FENNIA Vuosi Vahinkolukumäärä Maksetut korvaukset/ euroa Korvauspäivät 2015 107 124438 864 2014 95 50302 438 Vuosi Keskivahinko 2015 107 Euroa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja 4/2016 9.6.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 4 Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen Rakentamisen

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN LIITE 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 15.5.2013 ALKAEN Taustaa Täyttölupiin liittyviä asioita valmistelevat talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön SISÄLTÖ LUKIJALLE 1 UUSI LAKI TYÖTAPATURMISTA JA AMMATTITAUDEISTA 1 ILMOITUS VAHINKOTAPAHTUMASTA 2 OLOSUHDETIEDOT 2 SANALLINEN TAPAHTUMAN

Lisätiedot

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU:

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: 1 (29) Jaana Ojala, Ramboll Loviisa Norokorpi, Ramboll VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: LIIKENNEVIRASTON TIEHANKKEET JA ELY-KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURI- VASTUUALUEIDEN HANKKEET SEKÄ LIIKENNEVIRASTON

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( )

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi Yhteenveto seurantajaksolta 1. ( ) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla vuosi 2009 Yhteenveto seurantajaksolta 1. (1.1.-30.6.2009) Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2 GNA - HSM indikaattorit (Terveys, Turvallisuus,

Lisätiedot

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINTOJEN TURVALLISUUSPOIKKEAMAT VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:23 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA... 3 1.3 TARKASTUSLAUTAKUNNASSA KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 9 12.1.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 9 YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Olisiko

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2015 Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet Hankkeilta saadut turvallisuuspoikkeamatiedot Hanketyyppi 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2015 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 10.02.2016

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 10.02.2016 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 12 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

TILASTO-OPAS. -näin selviydyn työtapaturmaviidakossa TA P AT U R M AVA K U U T U S L A I T O S T E N L I I T T O

TILASTO-OPAS. -näin selviydyn työtapaturmaviidakossa TA P AT U R M AVA K U U T U S L A I T O S T E N L I I T T O TILASTO-OPAS -näin selviydyn työtapaturmaviidakossa TA P AT U R M AVA K U U T U S L A I T O S T E N L I I T T O Sisältö 2. Tilastoviidakossa kulkijalle 3. Monenlaisia tilastoja tilastojen erilaiset sisällöt,

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2012 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 TIIVISTELMÄ... 5 1. Poliisin tutkintatilanne... 8 1.1 Poliisin tietoon tulleet talousrikosilmoitukset...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2009

Turvallisuustiedon keruu Tiehallinnon hankkeilla 2009 Tiehallinnon hankkeilla 2009 Työn taustaa Menettelytavat Yhteenveto 2009 www.liikennevirasto.fi Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Tiehallinnon hankkeilla turvallisuustietojen keruu ja seuranta:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

Palmia TILINTARKASTUSMUISTIOT Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto. HelSa HELSINGIN SATAMAN TILINAVAUKSEN TARKASTUS

Palmia TILINTARKASTUSMUISTIOT Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto. HelSa HELSINGIN SATAMAN TILINAVAUKSEN TARKASTUS TILINMUISTIOT 2011 1(7) 23.5.2011 Julkinen tilintarkastajan 23.5.2011 Julkinen tilintarkastajan 31.5.2011 Julkinen tilintarkastajan 3.6.2011 Julkinen tilintarkastajan 7.6.2011 Salassa pidettävä (JulkL

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2014 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS PÄIHDEOHJELMAAN LIITTYVÄ TEHTÄVÄLUETTELO Tehtäviin otettavat henkilöt Tehtäviä jo hoitavat henkilöt Tehtäväluetteloon on koottu työtehtävät, joissa työskentelevien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (19) Kaupunginhallitus Kj/ Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen täytäntöönpano

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (19) Kaupunginhallitus Kj/ Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen täytäntöönpano Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2013 1 (19) Kaupunginhallitus Kj/8 20.05.2013 605 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano Päätös Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 1 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Harmaan talouden seurantaraportti 1/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:20 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry

Turvallisesti töissä. Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen. INFRA ry Turvallisesti töissä Kiviaines- ja murskauspäivät 2016 Ari Kähkönen 1. Mitä tilastot kertovat 2. Turvallisuusmittareista 3. Murskamittari tutuksi ja käyttöön 4. Kohti nollaa tapaturmaa Meilahden sairaalan

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014 1 24.11.2015 / KK Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2009 2014 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2014 yhteensä 320

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 31.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 1 195 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2011-275 Esityslistan asia TJA/26 TJA Terveyslautakunta päätti kohtuullistaa tämän päätöksen

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 3 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Kaupunginkanslia Harmaan talouden seurantaraportti 3/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:23 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

Tapaturmat ja ammattitaudit. Työterveyshoitajien koulutuspäivät ja Mela Tapaturmayksikkö Erkki Eskola/ee

Tapaturmat ja ammattitaudit. Työterveyshoitajien koulutuspäivät ja Mela Tapaturmayksikkö Erkki Eskola/ee Tapaturmat ja ammattitaudit Työterveyshoitajien koulutuspäivät 27.9.16 ja 29.9.2016 Mela Tapaturmayksikkö Erkki Eskola/ee Sisältö Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (MATAL) Kokemuksia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Luk enne vira sto. Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna j l i s 1 Nro tunnus I S S 2 : KATRI SJOHOLM SIMO SAUNI JAANA OJALA

Luk enne vira sto. Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna j l i s 1 Nro tunnus I S S 2 : KATRI SJOHOLM SIMO SAUNI JAANA OJALA Luk enne vira sto 2014 KATRI SJOHOLM SIMO SAUNI JAANA OJALA Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2013 A) Työtapaturmat ja työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet 2013 Hanke/urakka/kunnossapitoalue:

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2015

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2015 Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä /26 Loviisa Norokorpi Mira Penttinen Anniina Peni-Nyman Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 25 Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ?

TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ? TYÖSSÄ, TYÖKYVYTTÖMÄNÄ VAI TYÖTTÖMÄNÄ? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008-2013 Jarna Kulmala Tiivistelmä hankeraportista Tutkimuksessa on

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT

EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT EJENDALS SUOJAA KÄDET JA JALAT » EJENDALS » EJENDALS EJENDALS» Ejendals valmistaa ja markkinoi tuotteita, jotka suojaavat sekä käsiä että jalkoja.» Pitkäaikaiset asiakassuhteet kehitetyt tuotteet ja ratkaisut,

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS TILINMUISTIOT 2012 1 (4) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 22.1.2012 Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN Museo 22.5.2012 Julkinen tilintarkastajan 8.6.2012 Julkinen tilintarkastajan 12.6.2012 Julkinen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste TerveysInfo työmatkat KKI työmatkaliikkumis KKI työmatkaliikkumis kannustaa työmatkojen kulkemiseen pyörällä ja kävellen. Työmatkojen kulkeminen fyysisesti aktiivisesti kannattaa, koska työmatka toistuu

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 10:2015

TILASTOKATSAUS 10:2015 TILASTOKATSAUS 10:2015 23.11.2015 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2013 laisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka lla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli jossain

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työtapaturman riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työtapaturman riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa Työmarkkinat 2013 Työtapaturmat 2011 Maatalousyrittäjien työtapaturman riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa Maatalousyrittäjien työtapaturman riski työpaikalla on alentunut 10 prosenttia vuosina

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tapaturman sattuessa - vakuutustodistuksen täyttöohje esimiehille

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tapaturman sattuessa - vakuutustodistuksen täyttöohje esimiehille 1(6) Lappeenrannan kaupunki Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tapaturman sattuessa - vakuutustodistuksen täyttöohje esimiehille Tulosta tämä ohje itsellesi. Täytä vakuutustodistus tämän ohjeen avulla. Internet-osoite:

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 61 Täyttölupien myöntäminen HEL 2016-007644 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa lokakuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Muonio 20,3 Kolari 19,9 Posio 18,8 Kotka 18,6 Salla 18,4 Lieksa 18,4 Pori 18,1 Tohmajärvi 17,8

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (8) 39 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2012. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Kiinteistövirasto/Tilakeskus

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2012. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. Kiinteistövirasto/Tilakeskus ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6 / PAIKKA:, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 29.10. kello 13.00 14.45 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Jukka Forsman Antti Halm Sari Hildén Sinikka

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot