Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN ISBN LISÄTIETOJA Sanna Ranto, puh

2 Vuoden 2005 aikana Helsingin kaupungin henkilöstölle sattui työpaikalla tapaturmaa ja työmatkalla 689 tapaturmaa, ammattitautitapauksia todettiin 171. Kaikkiaan tapaturmia oli Määrä oli lähes sama kuin edeltävänä vuonna, jolloin tapaturmia oli Vuodesta 1999 vuoteen 2005 henkilöstölle sattuneiden työtapaturmien yhteismäärä on pysynyt likipitäen ennallaan, kasvua on ollut alle 5 prosenttia. Vuonna 2005 tapaturmista kaksi kolmesta sattui työpaikalla. Työpaikalla tapahtuneiden tapaturmien määrä on laskenut lähes 7 prosenttia vuosina Työmatkatapaturmien määrä on taas kasvanut 23 prosenttia ja todettujen ammattitautien määrä jopa 180 prosenttia samana aikana. Kaikki tapaturmat ovat lisääntyneet henkilöstöön suhteutettuna: vuonna 1999 tapaturmia oli 6,2 sataa työntekijää kohden ja vuonna ,7. Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat ovat vähentyneet myös henkilöstöön suhteutettuna, mutta työmatkatapaturmat ja etenkin ammattitaudit ovat lisääntyneet. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia oli 4,5 sataa työntekijää kohden vuonna 2005, työmatkatapaturmia 1,8 ja ammattitautitapauksia 0,5. Kuvio 1. Työtapaturmat 100 työntekijää kohti vuosina Kaikki työtapaturmat 1 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Sisältää työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit. Taulukko 1. Tapaturmat ja ammattitaudit sataa työntekijää kohden virastoittain ja laitoksittain vuonna 2005 Virasto Kaikki Työpaikka- Työmatka Ammatti- Henkilöstö tapaturmat tapaturmat tapaturmat taudit Sosiaalivirasto 6,7 4,3 1,9 0, Terveyskeskus 5,3 2,9 1,8 0, Opetusvirasto 5,7 4,0 1,5 0, Palmia 9,4 7,0 2,0 0, Rakennusvirasto 12,1 9,9 1,5 0, Helsingin Energia 7,5 5,1 1,8 0, Liikennelaitos 11,3 8,0 3,2 0,1 993 Helsingin ammattikorkeakoulu 5,1 3,9 0,9 0,3 745 Pelastuslaitos 15,1 12,0 1,7 1,4 575 Kaupunginkirjasto 2,6 1,3 1,3 0,0 538 Liikuntavirasto 9,8 6,8 2,1 0,9 468 Taloushallintopalvelut 4,3 1,1 3,0 0,2 461 Kiinteistövirasto 6,2 4,1 1,6 0,5 435 Nuorisoasiainkeskus 6,7 3,7 2,7 0,2 401 Helsingin Satama 10,3 7,6 2,4 0,3 331 Helsingin Vesi 8,3 5,0 3,0 0,3 301 Henkilöstökeskus 4,3 1,4 2,8 0,0 281 Kaupunkisuunnitteluvirasto 1,8 1,4 0,4 0,0 277 Kaupunginkanslia 2,0 2,0 0,0 0,0 205 Ympäristökeskus 4,4 3,9 0,6 0,0 181 Talous- ja suunnittelukeskus 5,1 1,5 3,6 0,0 137 Kulttuuriasiainkeskus 8,2 4,5 3,7 0,0 134 Rakennusvalvontavirasto 2,6 0,9 1,7 0,0 115 Orkesteritoiminta 0,9 0,0 0,0 0,9 108 Suomenkielinen työväenopisto 3,8 1,9 1,9 0,0 106 Muut 4,3 1,8 0,8 6,8 609 Yhteensä 6,7 4,5 1,8 0,

3 Eri virastot ja laitokset Korvaukset Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmista vajaa kolmannes tapahtui sosiaalivirastossa. Terveyskeskuksessa sattui vajaa viidennes ja opetusvirastossa yli kymmenesosa tapaturmista. Kolmessa virastossa - tarkastusvirastossa, asuntotuotantotoimistossa ja ruotsinkielisessä työväenopistossa - ei tapahtunut lainkaan tapaturmia vuoden 2005 aikana. Henkilöstöön verrattuna eniten tapaturmia tapahtui Pelastuslaitoksella, 15,1 tapaturmaa sataa työntekijää kohden. Myös Rakennusvirastossa, Liikennelaitoksella ja Helsingin Satamassa tapahtui yli kymmenen tapaturmaa sataa työntekijää kohden. Tapaturmien määrä vaihtelee virastoissa vuosittain paljon. Suurimmista virastoista Terveyskeskuksessa, Helsingin Energiassa, Liikennelaitoksella ja Sosiaalivirastossa tapaturmien määrä henkilöstöön nähden on noussut viime vuosina. Liikuntavirastossa ja Rakennusvirastossa tapaturmien määrä on laskenut 2000-luvun alkupuolella. Vuoden 2005 tapaturmista 66 prosenttia tapahtui työpaikalla, 27 prosenttia työmatkalla ja vajaa seitsemän prosenttia oli ammattitautitapauksia. Työpaikalla tapahtui keskivertoa enemmän tapaturmia etenkin Ympäristökeskuksessa, Rakennusvirastossa, Pelastuslaitoksella, Ammattikorkeakoulussa sekä Palmiassa. Työmatkatapaturmia oli keskivertoa enemmän etenkin Talous- ja suunnittelukeskuksessa, Taloushallintopalvelussa, Henkilöstökeskuksessa, Kaupunginkirjastossa ja Kulttuuriasiainkeskuksessa. Ammattitauteja ilmeni suhteellisen paljon vuonna 2005 Korkeasaaren eläintarhassa, Terveyskeskuksessa, Pelastuslaitoksella, Liikuntavirastossa sekä Sosiaalivirastossa. Henkilöstölle sattuneista tapaturmista 88 prosenttia johti korvauksiin vuonna Korvauksen osuus on samaa luokkaa kuin vuosina 2003 ja 2004; 85 ja 87 prosenttia. Työpaikalla tapahtuneista tapaturmista korvattiin 87 prosenttia, työmatkalla tapahtuneista 91 prosenttia ja ammattitaudeista 85 prosenttia. Korvauksiin johtaneista tapauksista 834 oli sellaisia, jotka eivät aiheuttaneet työpäivien korvauksia. Korvattuja päiviä oli vuonna 2005 kaikkiaan , vuonna 2004 korvattuja päiviä oli Kaikkia tapaturmia kohden korvattuja päiviä oli 10,5, mikä on samaa luokkaa kuin edellisinä vuosinakin. Korvattuja työpäiviä korvattuja tapauksia kohden oli 11,5 vuonna Rahalliset korvausvelvoitteet olivat vuonna 2005 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Korvaussumma kasvoi edellisestä vuodesta 17 prosenttia. Tapaturmaa kohden korvausta maksettiin euroa. Korvausmäärä on kasvanut nopeasti 2000-luvulla, vuonna 2000 korvauksia maksettiin 649 euroa tapaturmaa kohden. Korvaussumma on kasvanut nopeammin kuin sattuneiden tapaturmien määrä. Vuosina korvaussumma on noussut 79 prosenttia kaikkien tapaturmien ja ammattitautien määrän kasvaessa vain viisi prosenttia. Kun vuoden 2005 pysyviä korvauksia ei oteta huomioon, tapaturmia korvattiin 5,9 sataa työntekijää kohden. Työpaikkatapaturmia korvattiin sataa työntekijää kohden 3,9, työmatkatapaturmia 1,7 ja ammattitauteja 0,4. Korvattuja päiviä oli tapaturmaa kohti 11,3 ilman pysyviä korvauksia. Työpaikalla tapahtuneita tapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 10,1 päivää, työmatkatapaturmaa kohden päivien määrä oli suurempi, 15,8 ja ammattitautia kohden paljon pienempi, 5,3 päivää. Taulukko 2. Tapaturmat ja ammattitaudit 100 työntekijää kohti viraston/laitoksen mukaan Virasto/laitos Pelastuslaitos 16,1 13,5 15,2 15,0 11,5 12,7 15,1 Rakennusvirasto 13,1 11,7 13,4 13,3 12,8 13,6 12,1 Liikennelaitos 7,7 7,5 7,8 9,3 8,7 10,0 11,3 Helsingin Satama 12,5 8,1 9,5 10,9 8,9 3,7 10,3 Liikuntavirasto 12,2 9,6 10,5 13,3 10,8 9,7 9,8 Palmia 7,4 10,3 9,4 Helsingin Vesi 15,2 9,5 14,2 12,9 12,0 8,7 8,3 Helsingin Energia 2,8 4,6 6,0 5,5 5,1 5,5 7,5 Sosiaalivirasto 5,6 5,7 6,0 6,0 5,7 6,1 6,7 Nuorisoasiainkeskus 6,8 5,8 6,3 6,6 7,6 4,3 6,7 Kiinteistövirasto 7,1 8,7 7,8 4,5 4,7 5,8 6,2 Opetusvirasto 5,8 5,5 6,1 6,1 6,2 5,2 5,7 Terveysvirasto 3,7 3,9 4,1 3,8 4,6 5,3 5,3 Muut 9,9 6,5 6,7 6,4 4,5 4,1 4,2 Yhteensä 6,2 5,9 6,5 6,3 6,2 6,6 6,7 2

4 Taulukko 3. Tapaturmat ja ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2005 Virasto/laitos Yhteensä, Työpaikka- Työmatka- Ammattitaudit kappaletta tapaturmat tapaturmat Sosiaalivirasto ,7 28,4 8,0 Terveyskeskus ,7 34,2 10,1 Opetusvirasto ,9 25,9 4,2 Rakennusvirasto ,9 12,4 5,8 Palmia ,1 21,5 3,4 Liikennelaitos ,5 28,6 0,9 Helsingin Energia ,0 24,3 7,8 Pelastuslaitos 87 79,3 11,5 9,2 Liikuntavirasto 46 69,6 21,7 8,7 Helsingin ammattikorkeakoulu 38 76,3 18,4 5,3 Helsingin Satama 34 73,5 23,5 2,9 Kiinteistövirasto 27 66,7 25,9 7,4 Nuorisoasiainkeskus 27 55,6 40,7 3,7 Helsingin Vesi 25 60,0 36,0 4,0 Taloushallintopalvelut 20 25,0 70,0 5,0 Kaupunginkirjasto 14 50,0 50,0 0,0 Henkilöstökeskus 12 33,3 66,7 0,0 Kulttuuriasiainkeskus 11 54,5 45,5 0,0 Helsingin tekstiilipalvelu 10 80,0 20,0 0,0 Ympäristökeskus 8 87,5 12,5 0,0 Korkeasaaren eläintarha 8 50,0 12,5 37,5 Talous- ja suunnittelukeskus 7 28,6 71,4 0,0 Muut 34 61,8 32,4 5,9 Yhteensä, kappaletta Yhteensä, % ,3 27,0 6,7 % Taulukko 4. Korvatut työpäivät työtapaturmaa kohti suurimmissa virastoissa Palmia 15,9 11,6 12,4 Sosiaalivirasto 8,7 10,4 11,2 10,5 8,9 10,6 12,0 Rakennusvirasto 10,4 9,6 11,3 12,7 13,1 8,7 11,8 Terveyskeskus 9,6 10,3 12,3 11,2 11,2 11,6 11,3 Helsingin Energia 6,6 8,6 8,0 10,2 14,0 13,7 10,3 Liikennelaitos 7,4 11,9 12,1 8,0 7,4 12,5 8,9 Opetusvirasto 7,1 5,9 7,2 8,7 5,5 5,0 7,9 Pelastuslaitos 9,6 11,2 12,3 12,6 8,6 12,4 7,4 Kiinteistövirasto 7,1 9,7 15,4 8,7 17,3 5,5 6,0 Muut virastot 8,4 8,5 Kaikkien virastojen keskiarvo 9,0 9,5 10,6 10,4 9,7 10,0 10,5 Sisältää työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit. 3

5 Korvattujen päivien määrä työpaikalla tapahtunutta tapaturmaa kohden oli yli kymmenen Rakennusvirastossa, Palmiassa, Terveyskeskuksessa, Helsingin Energiassa, Helsingin Satamassa ja Sosiaalivirastossa. Työmatkatapaturmissa yli 20 päivää tapaturmaa kohden korvattiin Palmiassa ja Sosiaalivirastossa. Ammattitaudeissa liikuntavirastossa korvattiin eniten päiviä tapausta kohden. Rahallisesti työmatkatapaturmia korvattiin eniten, euroa tapaturmaa kohden. Työpaikkatapaturmaa kohden korvaus oli 983 euroa ja ammattitautia kohden 602. Korvaukset työmatkalla tapahtuneita tapaturmia kohti olivat suurimmat Helsingin Energialla, Liikennelaitoksella ja Sosiaalivirastolla. Työpaikkatapaturmia kohden korvaukset olivat isoimmat Rakennusvirastossa, Ammattikorkeakoulussa, Helsingin Satamalla ja Pelastuslaitoksella. Liikuntavirastolla oli suurimmat rahalliset korvaukset suhteessa ammattitauteihin. Taulukko 5. Työtapaturmista aiheutuneet korvaukset Vuosi Työmatka- Kaikki työtapaturmat tapaturmat 1 euroa euroa Sisältää työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit. Taulukko 6. Korvauksia aiheuttaneet työpaikkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2005 Virasto/laitos Korvatut Korvatut Korvatut Korvatut Korvaukset, Korvaus tapaturmat tapaturmat päivät päivät euroa tapaturmaa 100 työn- tapaturmaa kohden, tekijää kohti euroa kohden Sosiaalivirasto 429 3, , Terveyskeskus 223 2, , Opetusvirasto 197 3, , Rakennusvirasto 169 9, , Palmia 118 6, , Liikennelaitos 58 5, , Pelastuslaitos 56 9, , Helsingin Energia 54 4, , Liikuntavirasto 27 5, , Helsingin Satama 22 6, , Helsingin ammattikorkeakoulu 20 2, , Kiinteistövirasto 15 3, , Nuorisoasiainkeskus 15 3,7 66 4, Muut 62 1, , Yhteensä , , Ei sisällä vuoden 2005 pysyviä korvauksia. 4

6 Taulukko 7. Korvauksia aiheuttaneet työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2005 Virasto/laitos Korvatut Korvatut Korvatut Korvatut Korvaukset, Korvaus tapaturmat tapaturmat päivät päivät euroa tapaturmaa 100 työn- tapaturmaa kohden, tekijää kohti euroa kohden Sosiaalivirasto 193 1, , Terveyskeskus 139 1, , Opetusvirasto 82 1, , Palmia 30 1, , Liikennelaitos 30 3, , Rakennusvirasto 26 1, , Helsingin Energia 23 1, , Taloushallintopalvelut 12 2, , Nuorisoasiainkeskus 10 2,5 70 7, Liikuntavirasto 10 2, , Muut 70 1, , Yhteensä 625 1, , Ei sisällä vuoden 2005 pysyviä korvauksia. Taulukko 8. Korvauksia aiheuttaneet ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2005 Virasto/laitos Korvatut Korvatut Korvatut Korvatut Korvaukset, Korvaus ammatti ammatti- päivät päivät euroa ammattitaudit taudit 100 ammatti- tautia työntekijää tautia kohden, kohden kohti euro Sosiaalivirasto 50 0, , Terveyskeskus 37 0, , Rakennusvirasto 13 0,7 63 4, Opetusvirasto 11 0,2 35 3, Pelastuslaitos 7 1,2 33 4, Helsingin Energia 6 0,4 49 8, Palmia 6 0,3 27 4, Liikuntavirasto 3 0, , Korkeasaaren eläintarha 3 4,2 8 2, Muut 9 0,1 33 3, Yhteensä 145 0, , Ei sisällä vuoden 2005 pysyviä korvauksia. Työpaikkatapaturmien luonne Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat tilastoidaan yhteiseurooppalaisen ESAW -luokittelun mukaan. Luokittelussa työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset kuvataan kahdeksan eri muuttujan avulla. Työmatkoilla sattuneiden tapaturmien luokittelun rajaaminen järjestelmän ulkopuolelle johtuu siitä, että osassa maita vakuutuksella korvataan ainoastaan työpaikalla sattuneet tapaturmat. Luokittelusta käy ilmi työtehtävän luonne vahingoittumishetkellä eli työvaiheen luonne. Luokittelussa erotellaan työsuoritus, jolla tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista sekä viimeisin tapaturmaa edeltänyt epätavallinen tapahtuma eli poikkeama. Vahingoittumisesta selvitetään tapa, jolla vammautunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa, ja 5

7 Kuvio 2. Henkilön työsuoritus eli täsmällinen toiminta juuri ennen vahingoittumista työpaikalla Työpaikkatapaturmat Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten pukeutuminen, peseytyminen yms.) 44,0 Esineiden käsitteleminen (avata, sulkea, kaataa yms.) Taakan käsivoimin siirtäminen Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen Paikallaan oleminen työpisteessä Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisessa matkustaminen Koneen käyttäminen Muut luettelemattomat työsuoritukset Työsuorituksesta ei tietoa 2,4 2,5 5,0 4,0 3,8 10,5 9,8 Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen Teravään esineeseen astuminen takertuminen, kolhiminen yms. Laitteen, työkalun, esineen, eläimen hallinnan menetys Väkivalta, järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, törmääminen % Kuvio 3. Viimeisin, tavallisesta poikkeava tapahtuma, joka johti työpaikkatapaturmaan (poikkeama) Muut luettelemattomat poikkeamat Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen yms. Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 0,3 Poikkeamasta ei tietoa 2,4 5,3 4,7 välitön fyysinen aiheuttaja eli nk. aineellinen tekijä. Lopuksi luokitellaan vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa. Työpaikkatapaturmista suurin osa, 44 prosenttia käynnistyi työtilanteissa, joissa henkilö liikkui jollain tavoin, 18,1 Työpaikkatapaturmat 8,7 8,3 10,5 16,0 14,8 29, Taulukko 9. Työpaikkatapaturmien välitön fyysinen aiheuttaja vuonna 2005 Fyysinen aiheuttaja Kappaletta % Telineet, tasot, pinnat ,4 Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet ,6 Maanpinnan yläpuoliset rakenteet 54 3,2 Muut 27 1,6 Aineet, tarvikkeet ja varusteet ,4 Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat ,1 Toimistotavarat, henkilökohtaiset tavarat, harrastusvälineet 26 1,5 Kemialliset, biologiset, radioakiiviset aineet, nesteet 1 0,1 Muut 62 3,7 Työkalut, koneet ja laitteistot ,3 Käsityökalut 109 6,4 Käsikäyttöiset konetyökalut 19 1,1 Putket, letkut, venttiilit 9 0,5 Käsikäyttöiset työkalut 7 0,4 Moottorit 2 0,1 Muut 62 3,7 Kulkuvälineet 56 3,3 Maakulkuneuvot 50 3,0 Muut 6 0,4 Muut ,1 Ihmiset, eläimet, kasvit ,8 Irtojätteet 8 0,5 Melu 13 0,8 Muut luetteloimattomat aiheuttajat ,6 Aiheuttaja tuntematon 50 3,0 Yhteensä esimerkiksi oli konkreettisesti liikkeellä tai teki paikoillaan jotain muuhun kuin työsuoritukseen liittyvää liikettä. Seuraavaksi yleisimmin tapaturmien lähtötilanteessa henkilö joko käsitteli jotain esinettä, siirsi taakkaa käsivoimin tai työskenteli käsikäyttöisten työkalujen kanssa. Liukastaminen, kaatuminen tai putoaminen aiheuttivat yleisemmin tapaturmia työpaikalla, 29 prosentissa tapauksia. Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen, terävään esineeseen vahingoittuminen sekä työkalun tai muun laitteen hallinnan menetys olivat muita yleisiä tapaturmaan johtaneita tapahtumia. Väkivallasta johtuvia tapaturmia oli viideksi eniten, yhdeksän prosenttia kaikista työtapaturmista. Suuri osa työpaikkatapaturmista sattui siis tilanteessa, jossa henkilö liikkui ja vahingoittumisen aiheuttanut tapahtuma oli kaatuminen, liukastuminen tai putoaminen. Tavallinen vahingoittumistapa onkin iskeytyminen kiinteätä pintaa tai liikkumatonta aiheuttajaa vasten ja yleisimmäksi fyysisistä välittömistä aiheuttajista muodostui telineiden, 6

8 Kuvio 4. Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna 2005 Pää 15,2 % Niska, kaula 1,2 % Selkä 10,8 % Alaraajat 26,1% Koko keho ja useat sen alueet 2,7 % Yläraajat 36,3 % Vartalo ja sisäelimet 5,0 % Muu luokittelematon, ei tietoa 2,8 % tasojen ja pintojen ryhmä, kokonaisuudessaan 29 prosenttia työpaikkatapaturmista. Erilaiset aineet, tarvikkeet ja varusteet olivat välittömänä fyysisenä aiheuttaja 24 prosentissa tapauksia, tapaturmia aiheuttaa etenkin erilaiset koneiden osat, materiaalit ja sirpaleet. Itse työkalut, koneet ja laitteet aiheuttavat 12 prosenttia tapaturmista ja ihmiset, eläimet ja kasvit 15 prosenttia tapaturmista. Yli 60 prosenttia työpaikkatapaturmien vahingoista kohdistui raajoihin. Yläraajojen vammoja oli 36 prosenttia ja alaraajojen vammoja 26 prosenttia. Yläraajoissa suurin osa vammoista oli haavoja ja pinnallisia vammoja. Alaraajoissa yleisimpiä olivat sijoiltaan menot ja nyrjähdykset. Päähän kohdistui 15 prosenttia tapaturmista, enemmistö vahingoista oli haavoja ja pinnallisia vammoja. 11 prosenttia tapaturmista kohdistui selkään, lähes kaikki selkävammat olivat sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä. Kaikista työpaikalla tapahtuneista vammoista yli kolmannes oli sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä. Haavoja ja pinnallisia vammoja tapahtui 27 prosentissa tapauksia ja tärähdyksiä tai ruhjevammoja 26 prosentissa tapauksia. Taulukko 10. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan ja vamman laadun mukaan vuonna 2005 Ruumiinosa Vamman laatu Haavat ja Luun- Sijoiltaan- Tärähdykset Palovammat, Myrkytykset Muu tai Yhteensä % pinnalliset murtumat menot, sis. ja ruhje- syöpymiset, ja tuleh- tunte vammat nyrjähdykset vammat paleltumiset dukset maton Työpaikkatapaturmat Pää ,2 Niska ja kaula ,2 Selkä ,8 Vartalo ja sisäelimet ,0 Yläraajat ,3 Alaraajat ,1 Koko keho ja useat sen alueet ,7 Muu tai tuntematon ,8 Yhteensä % 27,4 6,7 33,9 25,6 1,7 0,4 4,4 100 Työmatkatapaturmat Pää ,8 Niska ja kaula ,4 Selkä ,3 Vartalo ja sisäelimet ,6 Yläraajat ,0 Alaraajat ,1 Koko keho ja useat sen alueet ,1 Muu tai tuntematon ,7 Yhteensä % 6,4 11,6 49,3 29,0 0 0,1 3,

9 Työmatkatapaturmien luonne ESAW -luokittelumenetelmä sisältää työmatkalla tapahtuneista tapaturmista ainoastaan tiedot vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Raajojen vammat ovat yleisempiä myös työmatkojen tapaturmissa, mutta päinvastoin kuin työpaikalla tapahtuneissa tapaturmissa, työmatkan turmissa vahingoittuvat yleisemmin alaraajat. 40 prosenttia työmatkatapaturmista kohdistuu alaraajoihin, yleisimmät vammat ovat sijoiltaan menot ja nyrjähdykset. Yläraajoja kohdistui 26 prosenttia tapaturmista, yleisimmin tapahtui sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä, tärähdyksiä ja ruhjevammoja sekä luunmurtumia. Kaikista työmatkalla tapahtuneista vammoista lähes puolet oli sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä, vajaa kolmannes oli tärähdyksiä ja ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmissa melko yleisiä haavoja ja pintavammoja oli vähän kun taas luunmurtumia oli 12 prosenttia kaikista työmatkatapaturmista. Laatuseloste AINEISTO: Helsingin kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. AINEISTON LAAJUUS: Kokonaisaineisto. Peittävyys 100%. TIETOLÄHDE: Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Tallenteet henkilöstön tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomakkeista. TILASTOINTIAJANKOHTA: EDELLISET TIEDOT: Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 2005:22. 8

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2007 t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 Lisätietoja: Sanna Ranto, puh: (09) 310 36408

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 Lisätietoja: Elise Haapamäki, puh: (09) 310

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2010 8 7 6 Kaikki tapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2009 100 työntekijää kohti 5 4 3 2 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2009 100 työntekijää kohti 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 25 2011 työntekijää 100 t 8 7 Kaikki tapaturmat 6 Työpaikkatapaturmat 5 4 3 Työmatkatapaturmat 2 1 Ammattitaudit 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2012 100 työntekijää 8 Kuva 7 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2002 2011 Kaikki tapaturmat 6 5 4 3 2 1 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 100 työntekijää 27 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2003 2012 8 7 6 Kaikki tapaturmat 5 Työpaikkatapaturmat 4 3 2

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 2015:28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2014 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2014 ja kehitys

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 1 5.8.2013 / JP Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2007 2012 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2012 yhteensä 385

Lisätiedot

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2014:26 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013 9,0 8,0 7,0 100 työntekijää kohti 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki työtapaturmat

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 2016:31 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2015 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2015 ja kehitys

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015.

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015. 1(5) Kirjanpito yrityksittäin tallennuksen jälkeen tehdään käyttöomaisuuden sekä sisäisen laskennanan ja vyörytykset, tämän jälkeen 1) Yrityksen tuloslaskelma on valmis ja tase muilta osin matta arvonlisäverotasetilien

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

Uudet laskutusosoitteet alkaen

Uudet laskutusosoitteet alkaen Uudet laskutusosoitteet 1.6.2017 alkaen Uusille toimialoille otetaan käyttöön uudet laskutusosoitteet. Verkkolaskujen välittäjä on edelleen Basware Oyj, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22. Vanhoihin, käytöstä

Lisätiedot

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön Tapahtumien kuvaus Ilmoituksen laatija Tapahtumapaikka Päivämäärä Tapahtuma-aika (pvm ja klo) Työvaihe tai -vaiheet, joita tehtiin Tapahtumiin

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Vuoden 2007 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 149 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 137 000 ja

Lisätiedot

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 134

Lisätiedot

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Työmarkkinat 2012 Työtapaturmat 2010 Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Vuoden 2010 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 124 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008 Työmarkkinat 2010 Työtapaturmat 2008 Työtapaturmia 153 000 Suomessa vuonna 2008 Vuoden 2008 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 153 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 142 000

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015 Työmarkkinat 207 Työtapaturmat 205 Työtapaturmia 27 000 Suomessa vuonna 205 Vuoden 205 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 27 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 7 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013 Työmarkkinat 205 Työtapaturmat 203 Työtapaturmia 35 000 Suomessa vuonna 203 Vuoden 203 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 35 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 23 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT JA ILMOITETUT TAPAUKSET Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Työmarkkinat 2013 Työtapaturmat 2011 Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Suomessa sattui yhteensä runsaat 142 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 131 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014 Työmarkkinat 206 Työtapaturmat 204 Työtapaturmia 24 000 Suomessa vuonna 204 Vuoden 204 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 24 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 3 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto Aikaväli 01.01.2015 31.12.2015 FENNIA Vuosi Vahinkolukumäärä Maksetut korvaukset/ euroa Korvauspäivät 2015 107 124438 864 2014 95 50302 438 Vuosi Keskivahinko 2015 107 Euroa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/2013 1 (5) 101 Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014

Lisätiedot

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 8.6.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 12 Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille

Lisätiedot

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010 Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla Vuosiraportti 2010 Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Liikenneviraston tieosaston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeilla

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2001 2010 2010 2009 2008 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön SISÄLTÖ LUKIJALLE 1 UUSI LAKI TYÖTAPATURMISTA JA AMMATTITAUDEISTA 1 ILMOITUS VAHINKOTAPAHTUMASTA 2 OLOSUHDETIEDOT 2 SANALLINEN TAPAHTUMAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki Hyvät ja vähemmän hyvät tilastouutiset Irmeli Vuoriluoto Tehy ry Sisältö: 1. Sote

Lisätiedot

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* AMMATTILUOKKA (2) 10 terveyden-/sairaanhoitotyö 4419 4486 4875 5429 5397 5707 03 opetustyöt 2112

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON JA ELY-KESKUSTEN TIEHANKKEIDEN

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 1(5) 7.11.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan TALOUSARVION SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LUONNE, PYSYVYYS JA YHTEYS STRATEGIAOHJELMAAN 2.12.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan YLEISEN, TEHOSTETUN

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 1 Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 26.1.2012 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalouden

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Siisti kesä! -hankkeeseen myönnetyn määrärahan jako virastoille 2014 HEL 2014-001315 T 02 02 02 Päätös Vs. kansliapäällikkö päätti myöntää, viitaten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet 25-215 Sisällysluettelo Alkusanat Tilastojulkaisun lukuohjeet Vuonna 215 yhteensä 117 98 palkansaajien työtapaturmaa Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus pysyi samalla

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Heidi Lepistö Mika Tuukkanen Leena Imppu T571SA TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Projektiosaaminen Ympäristöteknologia Marraskuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Projektin sisältö...

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN LIITE 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 15.5.2013 ALKAEN Taustaa Täyttölupiin liittyviä asioita valmistelevat talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella Työtapaturmaseurausten

Lisätiedot

TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET

TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET Vaikealaatuiseksi vammaksi on katsottava mm. pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikea sijoil- TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET Tapaturmavakuutuslaitosten

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN TILINMUISTIOT 2013 1 (5) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24 Talpa TALOUSHALLINTOPALVELU- LIIKELAITOKSEN TILINAVAUKSEN 2013 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/2013 1 (7) 59 Vuoden 2013 täyttölupien myöntäminen, aikana 1.1.-30.6.2013. HEL 2012-016708 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Hallintokeskus Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä,

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014 1 24.11.2015 / KK Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2009 2014 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2014 yhteensä 320

Lisätiedot

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 2013 loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Loviisa Norokorpi, Mervi Harju, Eeva Rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Liikenneviraston

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Luk enne vira sto LOVIISA NOROKORPI MERVI HARJU EEVA RANTANEN. Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

Luk enne vira sto LOVIISA NOROKORPI MERVI HARJU EEVA RANTANEN. Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Luk enne vira sto 2013 LOVIISA NOROKORPI MERVI HARJU EEVA RANTANEN Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Loviisa Norokorpi, Mervi Harju, Eeva Rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 3/ (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 3/ (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 3/2014 1 (7) 5 Vuoden 2014 täyttölupien myöntäminen, aikana 1.1.-30.6.2014, kevätkausi HEL 2013-015959 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja 4/2016 9.6.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 4 Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen Rakentamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA... 3 1.3 TARKASTUSLAUTAKUNNASSA KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKÄYNTI... 3 1.3 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU:

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: 1 (29) Jaana Ojala, Ramboll Loviisa Norokorpi, Ramboll VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: LIIKENNEVIRASTON TIEHANKKEET JA ELY-KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURI- VASTUUALUEIDEN HANKKEET SEKÄ LIIKENNEVIRASTON

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN TARKASTUS TILINMUISTIOT 2012 1 (4) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 22.1.2012 Salassa pidettävä (JulkL 24 TULOKASSAN Museo 22.5.2012 Julkinen tilintarkastajan 8.6.2012 Julkinen tilintarkastajan 12.6.2012 Julkinen

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 VUODEN 2015 VIRASTOJEN JA LIIKELAITOSTEN SEKÄ NIIDEN PÄÄLLIKÖIDEN TULOS- PALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Tässä kirjeessä annetaan tulospalkkiojärjestelmien valmistelua koskeva

Lisätiedot