Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010"

Transkriptio

1 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus työntekijää 100 t 8 7 Kaikki tapaturmat 6 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat 2 1 Ammattitaudit Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010 Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui vuonna 2010 yhteensä työtapaturmaa. Työtapaturmien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9 prosenttia. Työpaikalla sattui 5,1 tapaturmaa jokaista sataa työntekijää, työpaikkatapaturmia oli Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Työmatkatapaturmia tapahtui 838 eli 2,1 jokaista sataa työntekijää. Ammattitautitapauksia todettiin 39 eli 0,1 tapausta jokaista sataa työntekijää. Tilastoja ISSN X (verkossa) Elise Haapamäki Puh. (09) h t t p : / / w w w. h e l. f i / t i e t o k e s k u s

2 Työtapaturmat vuonna 2010 Vuoden 2010 aikana Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui työtapaturmaa. Tapaturmista sattui työpaikalla ja 838 työmatkalla, ammattitautitapauksia todettiin 39. Kaikkiaan kaupungin henkilöstön työtapaturmista 69 prosenttia tapahtui työpaikalla, 29 prosenttia työmatkalla ja yksi prosentti työtapaturmista oli ammattitautitapauksia. Vuonna 2010 Helsingin kaupungin työtapaturmien määrä kasvoi 9 prosenttia edellisestä vuodesta. Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 6 prosenttia ja työmatkatapaturmien määrä kasvoi 20 prosenttia. Ainoastaan ammattitautiepäilyjen lukumäärässä tapahtui laskua edelliseen vuoteen, ammattitauti epäilyjä oli vuonna prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työmatkatapaturmien kova kasvu edelliseen vuoteen saattaa selittyä kahdella peräkkäisellä lumisella ja liukkaalla talvella. Taulukko 1. Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtuneet työtapaturmat ja ammattitaudit vuosina Työtapaturmat ja ammattitaudit Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Ammattitaudit Sataa työntekijää Työtapaturmat ja ammattitaudit 6,6 6,8 7,5 6,6 7,3 Työpaikkatapaturmat 4,8 5,0 5,3 4,7 5,1 Työmatkatapaturmat 1,6 1,6 2,0 1,8 2,1 Ammattitaudit 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Henkilöstön määrä Vuonna 2010 työtapaturmia tapahtui 100 työntekijää 7,3. Näistä 5,1 oli työpaikkatapaturmia, 2,1 työmatkatapaturmia ja 0,1 ammattitauteja. Suhteessa henkilöstön kokoon kasvua on tapahtunut edellisestä vuodesta työpaikkatapaturmissa (0,7 henkeä) ja työmatkatapaturmissa (0,4 henkeä). Ammattitautiepäilyjen osalta muutosta vuoteen 2009 ei ollut tapahtunut. Vuonna 2010 Helsingin kaupungin työpaikkatapaturmataajuus 1 oli 33. Korvauksia maksettiin 86 prosentissa työpaikkatapaturmista ja taajuus korvattujen työpaikkatapaturmien osalta oli 28. Korvattuja sairauspäiviä oli 46 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista ja taajuus näiden osalta oli 15. Työpaikkatapaturmataajuus on kasvanut edellisestä vuodesta sekä kaikkien työpaikkatapaturmien että korvauksiin johtaneiden tapaturmien osalta. Sairauspäiviin johtaneiden työpaikkatapaturmien osalta kasvua ei ollut lähes yhtään. Työpaikkatapaturmataajuus on kuitenkin sekä Taulukko 2. Työpaikkatapaturma taajuus Kaikki työpaikkatapaturmat tapaturmat Korvattuja sairauspäiviä 2010 Taajuus 32,9 28,4 15,3 Lukumäärä % Taajuus 31,4 26,0 14,6 Lukumäärä % Taajuus 36,2 31,6 17,4 Lukumäärä % Työtapaturmataajuus = ilmoitettujen työtapaturmien lukumäärä miljoona tehtyä työtuntia 2

3 kaikkien, korjattujen että sairauspäiviin johtaneiden työpaikkatapaturmien kohdalla matalampi kuin vuonna Eri virastot ja laitokset Taulukko 3. Työtapaturmat ja ammattitautitapaukset 100 työntekijää virastoittain ja laitoksittain vuonna 2010 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Ammattitaudit Henkilöstö Työtapaturmia tapahtui asuntotuotantotoimistoa, hankintakeskusta, ruotsinkielistä työväenopistoa ja tarkastusvirastoa lukuun ottamatta kaikissa Helsingin kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Lähes kolmannes työtapaturmista tapahtui sosiaalivirastossa ja lähes viidennes sattui terveyskeskuksessa. Tätä tosin selittää kyseisten virastojen suuri koko. Henkilöstön kokoon suhteutettuna eniten työtapaturmia tapahtui rakentamispalvelussa. Myös pelastuslaitoksella ja liikuntavirastossa sattui vuoden 2010 aikana jokaista sataa työntekijää yli kymmenen työtapaturmaa. Vähiten työtapaturmia 100 työntekijää tapahtui ympäristökeskuksessa ja kaupunginorkesterissa, joissa työtapaturmia oli vuonna 2010 alle 4 kappaletta jokaista 100 työntekijää. 3 Yli sadan työtekijän virastoista suhteessa henkilöstöön eniten tapaturmia työpaikalla tapahtui rakentamispalveluissa ja pelastuslaitoksella. Vähiten työpaikkatapaturmia oli taloushallintopalveluissa ja rakennusvalvontavirastossa, lisäksi työterveyskeskuksessa ei sattunut vuoden 2010 aikana yhtään työpaik- 2 Helsingin kaupunki ei tilastoi tehtyjä työtunteja. Tehdyt työtunnit on laskettu henkilöstötyövuosista, josta on poistettu lomat ja muut poissaolot, poikkeuksena Helsingin Energia, jonka tehdyt työtunnit on yhdistetty laskelmaan. Laskelmissa ei ole huomioitu ylitöitä. Kaupungin henkilöstön työaika vaihtelee tehtävien mukaan. Laskelmissa on käytetty 7,5 tunnin työpäivää. 3 Vertailussa ovat mukana ainoastaan yli 100 työntekijän virastot. Pieniä virastoja tarkastellaan erikseen. Rakentamispalvelu 15,8 14,2 1,4 0, Pelastuslaitos 13,0 10,9 2,0 0,0 685 Liikuntavirasto 10,2 8,8 1,2 0,2 489 Palmia 9,6 7,0 2,5 0, Helsingin Satama 8,1 5,6 2,5 0,0 198 Liikennelaitos 7,8 6,2 1,4 0,1 914 Nuorisoasiainkeskus 7,7 5,3 2,4 0,0 414 Sosiaalivirasto 7,1 4,8 2,3 0, Opetusvirasto 6,9 5,2 1,6 0, Terveyskeskus 6,3 3,9 2,3 0, Kaupunginkirjasto 5,4 1,5 3,9 0,0 534 Rakennusvirasto 5,4 2,7 2,1 0,6 480 Helsingin Energia 5,1 3,9 1,1 0, Talous-ja suunnittelukeskus 5,1 2,3 2,8 0,0 217 Kiinteistövirasto 5,0 1,9 3,2 0,0 476 Kulttuuriasiainkeskus 4,7 1,6 2,3 0,8 129 Taloushallintopalvelu 4,5 0,8 3,8 0,0 397 Kaupunkisuunnitteluvirasto 4,5 1,4 3,1 0,0 288 Hallintokeskus 4,3 1,4 2,9 0,0 210 Rakennusvalvontavirasto 4,1 0,8 3,3 0,0 122 Työterveyskeskus 4,0 0,0 4,0 0,0 149 Suomenk. työväenopisto 4,0 2,3 1,7 0,0 174 Kaupunginorkesteri 3,6 2,7 0,9 0,0 111 Ympäristökeskus 2,5 1,8 0,6 0,0 163 Muut (12 kpl) 6,7 3,8 2,6 0,3 652 Yhteensä 7,3 5,1 2,1 0,

4 Taulukko 4. Työtapaturmat ja ammattitaudit 100 työntekijää viraston/laitoksen mukaan Rakentamispalvelu 1 14,1 15,8 Pelastuslaitos 18,2 14,5 13,0 Liikuntavirasto 8,6 8,7 10,2 Palmia 9,4 9,3 9,6 Helsingin Satama 14,2 13,0 8,1 Liikennelaitos 14,3 13,2 7,8 Nuorisoasiainkeskus 7,7 6,8 7,7 Sosiaalivirasto 6,7 6,0 7,1 Opetusvirasto 7,4 5,8 6,9 Terveyskeskus 6,4 5,6 6,3 Työterveyskeskus 2,4 3,2 6,3 Kaupunginkirjasto 3,1 3,9 5,4 Rakennusvirasto 1 8,8 5,4 Helsingin Energia 5,5 4,1 5,1 Talous-ja suunnittelukeskus 1 1,5 5,1 Kiinteistövirasto 6,4 3,2 5,0 Kulttuuriasiainkeskus 5,0 5,6 4,7 Taloushallintopalvelut 1 3,3 4,5 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5,6 2,7 4,5 Hallintokeskus 3,6 3,4 4,3 Rakennusvalvontavirasto 4,3 4,0 4,1 Suomenk.työv.opisto 2,4 7,0 4,0 Kaupunginorkesteri 0,9 0,9 3,6 Ympäristökeskus 3,1 1,9 2,5 Kaikki virastot ja laitokset 7,5 6,6 7, tapahtuneiden organisaatiouudistusten vuoksi vertailukelpoinen aikasarja alkaaa vuodesta Taulukko 5. Alle 100 työntekijän virastoissa tapahtuneet työtapaturmat ja ammattitaudit 100 työntekijää (3 vuoden liukuva keskiarvo) Helsingin Tukkutori 11,7 11,6 18,7 22,4 Korkeasaaren eläintarha 13,6 15,4 18,1 16,2 Taidemuseo 3,0 2,4 4,2 6,0 Tietokeskus 4,4 3,5 3,5 4,8 Kaupunginmuseo 6,4 7,0 4,8 4,2 Henkilöstökeskus 5,0 5,7 5,9 3,4 Ruotsink.työväenopisto 1,1 2,1 3,1 3,1 Hankintakeskus 7,6 8,5 3,6 2,7 Asuntotuotantotoimisto 0,7 0,7 1,3 0,6 Tarkastusvirasto 4,7 4,7 1,7 0,0 Kaikki virastot ja laitokset 6,7 7,0 7,0 7,1 1 taulukosta puuttuvat virastot, jotka ovat olleet olemassa alle 3 vuotta. katapaturmaa. Eniten työmatkatapaturmia oli työterveyskeskuksessa, kaupunginkirjastossa ja taloushallintopalveluissa. Ammattitautitapauksia todettiin 100 työntekijää eniten kulttuuriasiainkeskuksessa ja rakennusvirastossa. Työtapaturmien määrä suhteessa henkilöstön määrään vaihtelee monissa virastoissa vuosittain. Suurista virastoista työtapaturmien määrä on viime vuosien aikana ollut keskimääräistä korkeampi rakentamispalveluissa, pelastuslaitoksella, Palmiassa, liikuntavirastossa ja liikennelaitoksella. Kyseisistä virastoista pelastuslaitoksella, Helsingin Satamassa ja liikennelaitoksella virastoon kokoon suhteutettu työtapaturmien määrä on vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään viidellä työtekijällä jokaista sataa työtekijää. Suurempi vähennys on tapahtunut ainoastaan rakennusvirastossa, mutta tähän syynä oli rakentamispalvelujen erottamisella omaksi virastokseen. Keskimääräistä vähemmän työtapaturmia on useana vuonna 4

5 Taulukko 6. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2010 Työtapaturmat Niistä % Työpaikkatapaturmia Työmatkatapaturmia Ammattitauteja Sosiaalivirasto ,0 31,8 1,1 Terveyskeskus ,7 36,0 1,3 Opetusvirasto ,4 23,2 1,5 Palmia ,9 25,6 1,5 Rakentamispalvelu ,2 9,0 0,8 Pelastuslaitos 89 84,3 15,7 0,0 Liikennelaitos 71 80,3 18,3 1,4 Helsingin Energia 62 75,8 21,0 3,2 Liikuntavirasto 50 86,0 12,0 2,0 Nuorisoasiainkeskus 32 68,8 31,3 0,0 Kaupunginkirjasto 29 27,6 72,4 0,0 Rakennusvirasto 26 50,0 38,5 11,5 Kiinteistövirasto 24 37,5 62,5 0,0 Taloushallintopalvelu 18 16,7 83,3 0,0 Helsingin Satama 16 68,8 31,3 0,0 Kaupunkisuunnitteluvirasto 13 30,8 69,2 0,0 Talous-ja suunnittelukeskus 11 45,5 54,5 0,0 Hallintokeskus 9 33,3 66,7 0,0 Suomenk.työv.opisto 7 57,1 42,9 0,0 Työterveyskeskus 6 0,0 100,0 0,0 Kulttuuriasiainkeskus 6 33,3 9,0 11,1 Rakennusvalvontavirasto 5 20,0 80,0 0,0 Ympäristökeskus 4 0,0 0,0 0,0 Kaupunginorkesteri 4 75,0 0,0 0,0 Kaikki virastot ja laitokset ,5 29,2 1,4 peräkkäin tapahtunut ympäristökeskuksessa, kaupunginorkesterissa ja hallintokeskuksessa. Näistä kaikissa työtapaturmien määrä henkilöstöön suhteutettuna on tosin hieman noussut viime vuoden aikana. Henkilöstön kokoon suhteutettuna virastojen ja laitosten työtapaturmat lisääntyivät edellisestä vuodesta isossa osassa virastoja. Yli sadan työntekijän virastoista ainoastaan kuudessa virastossa työtapaturmia oli vuonna 2010 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten työtapaturmat vähenivät Helsingin Satamassa ja liikennelaitoksella, vähennystä kummassakin 5 henkeä jokaista sataa työntekijää. Näiden lisäksi työtapaturmia oli edellisvuotta vähemmän rakennusvirastossa, suomenkielisessä työväenopistossa, pelastuslaitoksella ja kulttuuriasiainkeskuksessa. Eniten työtapaturmien määrä henkilöstön kokoon suhteutettuna kasvoi talous- ja suunnittelukeskuksessa, työterveyskeskuksessa ja kaupunginorkesterissa. Varsinkin pieniä virastoja tarkasteltaessa täytyy huomioida, että pienet muutokset työtapaturmien määrässä vaikuttavat henkilöstöön suhteutettuun tapaturmien osuuteen. Tästä syystä alle sadan työntekijän virastojen työtapaturmatarkastelussa käytetään kolmen vuoden keskiarvoa. Tukkutorilla ja Korkeasaaren eläintarhassa, työtapaturmia sattui 100 työntekijää useammin kuin koko kaupungin henkilöstölle. Työtapaturmia tapahtui koko tarkastelujakson ajan enemmän kuin kaupungin henkilöstöllä keskimäärin. Tarkastusvirastossa, asuntotuotantotoimistossa, hankintakeskuksessa, ruotsinkielisessä työväenopistossa ja henkilöstökeskuksessa työtapaturmia on sattunut kolmen viimeisen vuoden keskiarvoa tarkasteltaessa keskimäärin alle 4 tapaturmaa sataa työntekijää vuodessa. 5

6 Korvaukset Taulukko 7. Työtapaturmista aiheutuneet korvaukset Helsingin kaupungin henkilöstölle sattuneista työtapaturmista 87 prosenttia eli tapausta johti rahallisiin kor- Vuosi vauksiin vuonna 2010 (mukana ei ole vuoden 2010 pysyviä korvauksia). Tapaturmat johtivat korvauksiin hieman useammin kuin edellisenä vuonna, jolloin korvauksia maksettiin 83 prosentissa tapaturmista. Työpaikalla sattuneista tapaturmista korvattiin 86 prosenttia, työmatkalla tapahtuneista tapaturmista 90 prosenttia ja ammattitautiepäilyistä 74 prosenttia. Kaikissa työtapaturmatyypeissä korvauksia maksettiin useammin kuin vuotta aikaisemmin. Työpäiviä korvattiin päivää. Rahallisiin korvauksiin johtaneista tapauksista eli 44 prosenttia eivät aiheuttaneet työpäivien korvauksia. Lisäksi viisi työtapaturmaa johti korvattuihin päiviin ilman rahallista korvausta. Rahalliset korvausvelvoitteet olivat vuonna 2010 yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Korvaussumma nousi viime vuodesta sekä määrällisesti että suhteessa tapaturmien määrään. Korvauksia maksettiin 34 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, tosin korvaussumma vuonna 2009 oli alhaisin vuosiin. Vuonna 2010 kaikkia työtapaturmia kohden maksettiin korvauksia euroa ja korvattuja työtapaturmia kohden euroa. Korvaussumma tapaturmaa kohden nousi edellisestä vuodesta 22 prosenttia. Työpaikkatapaturmia korvattiin noin 1,79 miljoonalla eurolla, työmatkatapaturmia noin 1,44 miljoonalla eurolla ja ammattitauteja 20 tuhannella eurolla. Suhteellisesti eniten kasvoivat työmatkatapaturmista aiheutuneet korvaukset, joita maksettiin 67 prosenttia enemmän kuin vuonna Työpaikkatapaturmien korvaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 18 prosenttia ja ammattitautiepäilyissä korvaukset kasvoivat 40 prosenttia. Vuonna 2010 tapahtui 6,4 rahallisesti korvattua työtapaturmaa 100 työntekijää. Rahallisia korvauksia aiheuttaneita työpaikkatapaturmia sattui 4,4 ja työmatkatapaturmia tapahtui 1,9 sataa työtekijää. Ammattitaudeista korvattiin sataa työntekijää 0,1. Virastoista eniten korvattuja työpaikkatapaturmia 100 työntekijää oli rakentamispalveluissa, pelastuslaitoksella ja liikuntavirastossa. Työmatkatapaturmia suhteessa henki- Työtapaturmat Rahallisiin korvauksiin johtaneet työtapaturmat Korvaukset ( ) Korvaus tapaturmaa ( ) Korvaus korvattuja tapaturmia ( ) tapaturmat 100 työntekijää , , , , ,4 Muutos % ,2 15,2 35,5 17,6 17,6 12, ,5 14,8 34,0 22,4 16,7 16,4 Taulukko 8. työpäivät työtapaturmaa eräissä suurimmissa virastoissa Helsingin Energia 7,1 13,9 13,9 19,0 13,5 Liikennelaitos 14,6 14,1 8,0 5,7 12,5 Terveyskeskus 10,1 10,6 9,8 9,4 11,6 Pelastuslaitos 11,6 12,9 12,9 10,9 10,3 Sosiaalivirasto 10,7 10,7 11,6 8,5 9,7 Rakentamispalvelu 9,3 9,4 Palmia 11,5 14,6 9,6 9,6 8,7 Rakennusvirasto 8,9 8,9 9,9 4,5 8,0 Kiinteistövirasto 6,5 9,6 10,7 1,3 6,0 Opetusvirasto 5,4 4,7 4,4 4,6 5,1 Kaikki virastot ja laitokset 9,8 10,6 9,7 8,3 9,5 6

7 Taulukko 9. Korvauksia aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat korvausten suuruuden mukaan 2010 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat lkm 100 työtekijää % tapaturmista lkm 100 työtekijää % tapaturmista Yhteensä ,1 100, ,1 100,0 Ei korvauksia 276 0,7 13,8 85 0,2 10,1 Korvauksia maksettu ,4 86, ,9 89,9 Korvausten suuruus: 100,0 100,0 alle ,9 21, ,3 13, ,0 22, ,4 18, ,7 16, ,3 15, ,8 17, ,4 19, ,8 17, ,4 22, ,2 4,0 80 0,2 10,6 Vähintään ,0 0,3 6 0,0 0,8 Taulukko 10. Korvattuja päiviä aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat päivien määrän mukaan 2010 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat lkm 100 työtekijää % tapaturmista lkm 100 työtekijää % tapaturmista Yhteensä ,1 100, ,1 100,0 Ei korvattuja päiviä ,7 53, ,9 41,5 Päiviä korvattu 924 2,4 46, ,3 58,5 Korvattuja päiviä: 100,0 100,0 3 päivää 109 0,3 11,8 57 0,1 11,6 4-6 päivää 261 0,7 28, ,3 24, päivää 297 0,8 32, ,3 24, päivää 146 0,4 15,8 77 0,2 15, päivää 91 0,2 9,8 93 0,2 19, päivää 16 0,0 1,7 20 0,1 4, päivää 4 0,0 0,4 6 0,0 1,2 7

8 Taulukko 11. Korvauksia aiheuttaneet työpaikkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2010 Henkilöstö työpaikkatapaturmat tapaturmat 100 työntekijää päivät päivät tapaturmaa Korvaus, eurona Korvaus tapaturmaa, euroa Sosiaalivirasto , Terveyskeskus , Opetusvirasto , Rakentamispalvelu , Palmia , Pelastuslaitos , Liikennelaitos , Helsingin Energia , Liikuntavirasto , Nuorisoasiainkeskus , Helsingin Satama , Rakennusvirasto , Kiinteistövirasto , Kaupunginkirjasto , Kaikki virastot ja laitokset , Vertailussa mukana yli 100 työntekijän virastot, joissa tapahtunut vähintään 5 työpaikkatai työmatkatapaturmaa ja ammattitautivertailussa vähintään kolme tapausta. löstöön korvattiin eniten työterveyskeskuksessa, kaupunginkirjastossa, taloushallintopalvelussa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa. Ammattitauteja korvattiin eniten henkilöstön määrään suhteutettuna rakennusvirastossa. 4 Rahallisten korvausten määrässä oli suuria eroja työtapaturmakohtaisesti. Korvausten suuruus oli joissain tapauksissa alle kymmenen euroa, mutta oli korkeimmillaan työpaikkatapaturmissa yli euroa ja työmatkatapaturmissa lähes euroa. Ammattitautitapauksissa korvaukset olivat pienempiä, korkeimmillaankin korvaukset olivat alle 2500 euroa. 14 prosentissa työpaikkatapaturmia ja 10 prosentissa työmatkatapaturmia ei maksettu lainkaan rahallista korvausta. Korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 21 prosentissa korvaus oli alle sata euroa ja 60 prosentissa korvaus oli alle 500 euroa. Vain 4 prosentissa korvatuista työpaikkatapaturmista korvaus oli vähintään 5000 euroa. Työmatkatapaturmissa korvaus oli alle sata euroa 14 prosentissa ja alle 500 euroa 47 prosentissa korvatuista työmatkalla tapahtuneista tapaturmista. Yli 5000 euron korvauksia maksettiin 11 prosentissa korvattuja työmatkatapaturmia. 5 Keskimääräiset korvaukset korvattuja työpaikkatapaturmia kohden olivat suurimmat Helsingin Satamassa, liikuntavirastossa ja rakennusvirastossa. Työmatkatapaturmien kohdalla suurimmat 5 Ammattitautitapausten lukumäärä on liian pieni vertailuun. 8

9 Taulukko 12. Korvauksia aiheuttaneet työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2010 Henkilöstö työmatkatapaturmat tapaturmat 100 työntekijää päivät päivät tapaturmaa Korvaus, eurona Korvaus tapaturmaa, euroa Sosiaalivirasto , Terveyskeskus , Opetusvirasto , Palmia , Rakentamispalvelu , Kaupunginkirjasto , Kiinteistövirasto , Taloushallintopalvelu , Pelastuslaitos , Helsingin Energia , Liikennelaitos , Kaupunkisuunnitteluvirasto , Nuorisoasiainkeskus , Rakennusvirasto , Työterveyskeskus , Hallintokeskus , Talous- ja suunnittelukeskus , Liikuntavirasto , Kaikki virastot ja laitokset , korvaukset tapaturmaa kohden olivat hallintokeskuksessa ja työterveyskeskuksessa. Ammattitautitapauksissa keskimääräiset korvaukset tapaturmaa olivat korkeimpia rakennusvirastossa. Työtapaturmatilanteissa maksetaan päivärahaa työtapaturman aiheuttaessa vähintään kolmen peräkkäisen päivän työkyvyttömyyden. Päivärahaa maksetaan myös lauantailta ja pyhäpäivistä. Vuonna 2010 korvattuja päiviä oli , ja korvattujen päivien määrä kasvoi 25 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikkia työtapaturmia kohden korvattuja päiviä oli 9,5 mikä on yli päivän enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta hieman vähemmän kuin sitä edeltävinä vuosina. Virastoista eniten korvattuja päiviä työtapaturmia kohden oli työterveyskeskuksessa (22), liikuntavirastossa (19), hallintokeskuksessa (17) ja kaupunkisuunnitteluvirastossa (15). Vuonna 2010 korvauksiin johtaneita työpaikkatapaturmia koh- 9

10 Taulukko 13. Korvauksia aiheuttaneet ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2010 Henkilöstö ammattitaudit tapaturmat 100 työntekijää päivät Korvaus, eurona Korvaus tapaturmaa, euroa Terveyskeskus , Sosiaalivirasto , Opetusvirasto , Palmia , Rakennusvirasto , Kaikki virastot ja laitokset , den korvattiin keskimäärin 9 päivää. Eniten päiviä korvattiin liikuntavirastossa ja Helsingin Satamassa. Korvattuja työmatkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 16 päivää. Eniten päiviä korvattuja työmatkatapaturmia kohden korvattiin työterveyskeskuksessa, hallintokeskuksessa ja terveyskeskuksessa. Ammattitautitapausten yhteydessä ei vuonna 2010 korvattu yhtään päivää. Kaupungin työntekijöiden työpaikkatapaturmista 54 prosentissa ja työmatkatapaturmista 42 prosentissa ei korvattu yhtään päivää eli sairausloma kesti enintään kaksi päivää. Päivien korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 12 prosentissa korvattiin tapaturmapäivän lisäksi kolme päivää. Enintään kuusi päivää korvattiin 40 prosentissa työpaikkatapaturmista. 28 prosenttia korvattuja päiviä sisältävistä työpaikkatapaturmista kesti vähintään 15 päivää ja kahdessa prosentissa työkyvyttömyys oli enemmän kuin 90 päivää. Korvattuja päiviä sisältävissä työmatkatapaturmissa oli sairauspäiviä hieman useammin kuin työpaikkatapaturmissa. 12 prosentissa korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista korvattiin vain kolme päivää ja enintään kuusi päivää korvattiin 36 prosentissa tapauksista. Korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista korvattiin vähintään 15 päivää 40 prosentissa ja enemmän kuin 90 päivää 5 prosentissa tapauksia. Työpaikkatapaturmien luonne Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat tilastoidaan yhteiseurooppalaisen ESAW -luokittelun mukaan. Luokittelussa työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset kuvataan kahdeksan eri muuttujan avulla. Luokittelusta käy ilmi työtehtävän luonne vahingoittumishetkellä eli työvaiheen luonne. Luokittelussa erotellaan työsuoritus, jolla tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista sekä viimeisin tapaturmaa edeltänyt epätavallinen tapahtuma eli poikkeama. Vahingoittumisesta selvitetään tapa, jolla vammautunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa, ja välitön fyysinen aiheuttaja eli nk. aineellinen tekijä. Lopuksi luokitellaan vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa. Työpaikkatapaturmista suurin osa (43 %) käynnistyi työtilanteissa, joissa henkilö liikkui jollain tavoin, esimerkiksi oli konkreettisesti liikkeellä tai teki paikoillaan jotain muuhun kuin työsuoritukseen liittyvää liikettä. Seuraavaksi yleisimmin tapaturmien lähtötilanteessa henkilö joko käsitteli jotain esinettä (17 %), siirsi taakkaa käsivoimin (12 %) tai työskenteli käsikäyttöisten työkalujen kanssa (9 %). Liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen aiheuttaa yleisemmin tapaturmia työpaikalla, vuonna 2010 näin oli 29 prosentissa tapauksia. 17 prosentissa tapauksista työpaikkatapaturmaan joh- 10

11 Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan kuten pukeutuminen peseytyminen yms.) Esineiden käsitteleminen (avata, sulkea, kaataa yms.) Taakan käsivoimin siirtäminen Käsikäyttöisillä työkaluilla, työskenteleminen Paikallaan oleminen työpisteessä Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen, tai sellaisessa matkustaminen Koneen käyttäminen Muu tai ei tietoa Kuva 2. Henkilön työsuoritus eli täsmällinen toiminta juuri ennen vahingoittumista työpaikalla Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen Terävään esineeseen astuminen takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen klh l Laitteen, työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen Väkivalta, järkyttävä tilanne poikkeava läsnäolo Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen liukuminen, törmääminen Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen yms. Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo Muu tai ei tietoa 10 % Kuva 3. Viimeisin, tavallisesta poikkeava tapahtuma, joka johti työpaikkatapaturmaan (poikkeama) 17 Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola % tava poikkeama oli nostaessa, työntäessä, vääntäessä tai horjahtaessa tapahtunut henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen ja 14 prosentissa tapauksista vahingoituttiin astumalla terävän esineen päälle tai itseään muuten kolhimalla. 9 prosenttia työpaikalla tapahtuneista tapaturmista johtui laitteen, työkalun, esineen tai eläimen hallinnan menetyksestä. Väkivalta oli kaupungin henkilöstön työtapaturmien aiheuttajista viidenneksi yleisin, 9 prosenttia työpaikkatapaturmista johtui väkivallasta tai muusta järkyttävästä tilanteesta. Työpaikkatapaturmissa vamman aiheuttajana eli fyysisenä tekijänä olivat 33 prosentissa tapauksista erilaiset telineet, tasot ja pinnat. Yleisimpiä näistä olivat mahdollisesti liukkaat tai esteelliset kulkuväylät ja alustat. Erilaiset aineet, tarvikkeet ja varusteet olivat välittömänä fyysisenä aiheuttaja 21 prosentissa tapauksia, näistä tapaturmia aiheuttavat etenkin erilaiset koneiden osat, esineet tai sirpaleet. 16 prosentissa työpaikkatapaturmia tapaturman aiheutti toiset ihmiset, eläimet tai kasvit. Työkalut, koneet tai laitteet aiheuttavat 13 prosenttia tapaturmista, niistä yleisimmin käsityökalut. Kaikista työpaikalla tapahtuneista vammoista 40 prosenttia oli sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. Neljännes tapauksista oli tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja ja 24 prosenttia työpaikkatapaturmista oli haavoja tai pinnallisia vammoja. Työpaikkatapaturmista 36 prosenttia kohdistui yläraajoihin ja 28 prosenttia alaraajoihin. Yläraajoissa eniten loukattiin sormia; 16 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista vammautunut ruumiinosa oli sormet. Yläraaja-vammoista 38 prosenttia oli haavoja tai pinnallisia vammoja, 32 prosenttia sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 21 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Alaraajoista eniten loukattiin jalkoja, polvet mukaan lukien. Alaraajavammoista 52 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 34 prosenttia oli tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Työpaikan tapaturmista 12 prosenttia kohdistui päähän. Näistä yli kolmannes kohdistui silmiin, jotka olivat vahingoittuneena ruumiinosana 4 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista. Päähän kohdistuneista vammoista 61 prosenttia oli haavoja ja pinnallisia vammoja sekä 25 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmista 13 prosenttia kohdistui selkään. Näistä suurin osa (85 %) oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä. 11

12 Taulukko 14. Työpaikkatapaturmien välitön fyysinen aiheuttaja vuonna 2010 Fyysinen aiheuttaja Kpl % Telineet, tasot, pinnat ,1 Kulkuväylät,alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet ,8 Maanpinnan yläpuoliset rakenteet 79 4,0 Muut 27 1,4 Aineet, tarvikkeet ja varusteet ,8 Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat ,3 Toimistotavarat, henkilökoht. tavarat, harrastusväl. 72 3,6 Kemialliset, biologiset, radioakt. aineet, nesteet 35 1,8 Muut 3 0,2 Työkalut, koneet ja laitteistot ,6 Käsityökalut 127 6,4 Käsikäyttöiset konetyökalut 21 1,1 Putket, letkut,venttiilit 7 0,4 Käsikäyttöiset työkalut 7 0,4 Moottorit 1 0,1 Muut 89 4,5 Kulkuvälineet 46 2,3 Maakulkuneuvot 40 2,0 Muut 6 0,3 Muut ,9 Ihmiset, eläimet, kasvit ,4 Irtojätteet 5 0,3 Melu 24 1,2 Muut luetteloimattomat aiheuttajat ,1 Aiheuttaja tuntematon 63 3,2 Yhteensä Selkä 12,7% Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 9,6 % Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 16,1 % Niska, kaula 1,7 % Pää, ei silmä 7,6 % Koko keho tai useat sen alueet 3,8 % Työmatkatapaturmien luonne Silmä 4,2 % Olkapää ja olkanivel 6,2 % Vartalo ja sisäelimet 2,7 % Sormet 16,1 % Ranne 4,1 % Muu luokittelematon tai ei tietoa 3,0 % Nilkka 7,1 % Jalkaterä ja varpaat 5,1 % Kuva 4. Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna 2010 ESAW -luokittelumenetelmä sisältää työmatkalla tapahtuneista tapaturmista ainoastaan tiedot vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Kaikista työmatkalla tapahtuneista vammoista lähes puolet oli sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä (44 %) ja yli kolmannes (36 %) oli tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmissa yleisiä haavoja ja pintavammoja sattui työmatkoilla vähemmän (6 %), kun taas luunmurtumat olivat yleisempiä työmatkoilla kuin työpaikoilla. Niitä tapahtui 11 prosentissa kaikista työmatkatapaturmista. Raajojen vammat ovat yleisimpiä myös työmatkojen tapaturmissa, mutta päinvastoin kuin työpaikalla tapahtuneissa tapaturmissa, työmatkan turmissa vahingoittuvat yleisemmin alaraajat. 12

13 Selkä 8,6% Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 8,4 % Jalat, polvet ja muut alaraajan vammat 16,1 % Niska, kaula 4,8 % Pää, ei silmä 4,0 % Koko keho tai useat sen alueet 3,8 % Silmä 0,4 % Olkapää ja olkanivel 8,8 % Vartalo ja sisäelimet 6,3 % Sormet 2,7 % Ranne 6,8 % Muu luokittelematon tai ei tietoa 3,0 % Nilkka 14,0 % Jalkaterä ja varpaat 3,0 % Kuva 5. Työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna prosenttia työmatkatapaturmista kohdistui alaraajoihin, niistä 52 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 31 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yläraajoihin kohdistui 27 prosenttia työmatkatapaturmista. Yleisimmin yläraajojen tapaturmissa tapahtui sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä (44 %), tärähdyksiä ja ruhjevammoja (30 %) sekä luunmurtumia (21 %). Työmatkoilla kohdistui päähän suhteellisesti vähemmän tapaturmia kuin työpaikoilla. Pää oli vahingoittunut ruumiinosa vain 4 prosentissa työmatkatapaturmista. Sen sijaan niskaa ja kaulaa (5 %) sekä koko kehoa tai ainakin useaa sen aluetta (10 %) vahingoitetaan suhteellisesti useammin työmatkalla kuin työpaikalla. Selkä oli vahingoittunut ruumiinosa 9 prosentissa työmatkatapaturmia. Työmatkatapaturmat luokiteltiin myös vahinkoilmoituksiin liitettyjen lyhyiden kuvausten avulla matkatavan mukaan. Koska vahinkoilmoitusten taso ja selitykset vaihtelivat paljon, ovat tulokset ainoastaan suuntaa antavia. Kuvausten perusteella yleisimmin työmatkatapaturmat sattuivat työntekijän ollessa liikkeellä kävellen. Kaiken kaikkiaan kävellen oli liikkeellä 64 prosenttia työmatkatapaturmaan joutuneista. Näistä 16 prosentin osalta ilmoituksesta kävi ilmi, että vahingon sattuessa oltiin matkalla julkiselle kulkuneuvolle tai omalle autolle. Pääosa tapaturmista oli liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia. Ilmoituksista nousi esiin kiire esim. bussiin, raitiovaunuun tai metrolle, mikä johti kaatumiseen tai liukastumiseen. Ylipäätään matkat pysäkille tai pysäkiltä töihin tai kotiin aiheuttivat usein liukastumisia tai kaatumisia. Kuvauksista kävi ilmi, että 17 prosentissa työmatkatapaturmia matkustusvälineenä toimi pyörä. Kuvausten perusteella 8 prosenttia työmatkatapaturmista tapahtui julkisissa kulkuneuvoissa. Tällöin tapaturma sattui usein työntekijän noustessa bussista tai raitiovaunusta ulos. Julkisissa kulkuneuvoissa tapahtuneiden tapaturmien syynä olivat myös liikennevälineen nopeat jarrutukset tai äkilliset liikkeellelähdöt. Työmatkatapaturmista 7 prosenttia tapahtui liikuttaessa autolla. Nämä olivat pääasiassa peräänajoja tai muita kolareita, mutta myös liukastumisia autolle mennessä tai siitä noustessa. Kävellen Pyörällä Julkisilla kulkuneuvoilla Autolla Jokin muu Ei tietoa/ei pysytä määrittelemään Kuva 6. Työmatkatapaturmat liikkumismuodon mukaan % 13

14 Taulukko 15. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan ja vamman laadun mukaan vuonna 2010 Ruumiinosa Vamman laatu Haavat ja pinnalliset vammat Luunmurtumat Sijoiltaan menot, nyrjähdykset Palovammat, syöpymiset, paleltumiset Tärähdykset, sis. ja ruhjevammat Myrkytykset ja tulehdukset Muut tai ei tietoa Yhteensä % Työpaikkatapaturmat Pää ,8 Niska ja kaula ,7 Selkä ,7 Vartalo ja sisäelimet ,7 Yläraajat ,0 Alaraajat ,3 Koko keho ja useat sen alueet ,8 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,7 Ei tietoa ,3 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 24,0 4,2 40,1 25,0 1,9 0,2 4,6 100,0 Työmatkatapaturmat Pää ,4 Niska ja kaula ,8 Selkä ,6 Vartalo ja sisäelimet ,3 Yläraajat ,7 Alaraajat ,9 Koko keho ja useat sen alueet ,5 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,3 Ei tietoa ,4 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 6,3 10,7 43,9 35,9 0,0 0,0 3,

15 Laatuseloste AINEISTO Helsingin kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. TILASTOINTIAJANKOHTA AINEISTON LAAJUUS Kokonaisaineisto, peittävyys 100 prosenttia. TIETOLÄHDE Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Tallenteet henkilöstön työtapaturma- ja ammattitauti ilmoituslomakkeista. EDELLISET TIEDOT Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2010:24 VERTAILTAVUUS Vuosien työtapaturmatilastoissa (tilastojulkaisut 2006:25, 2005:22 ja 2004:20) ammattitautimäärissä on ollut virheellisesti mukana työperäiset vammat (vahinkotyyppi 9). Vuoden 2006 tilastoista lähtien ammattitaudeiksi on luokiteltu ainoastaan vahinkotyyppi 8 ammattitaudit. 15

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 Lisätietoja: Elise Haapamäki, puh: (09) 310

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2007 t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 Lisätietoja: Sanna Ranto, puh: (09) 310 36408

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2009 100 työntekijää kohti 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2012 100 työntekijää 8 Kuva 7 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2002 2011 Kaikki tapaturmat 6 5 4 3 2 1 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 100 työntekijää 27 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2003 2012 8 7 6 Kaikki tapaturmat 5 Työpaikkatapaturmat 4 3 2

Lisätiedot

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2014:26 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013 9,0 8,0 7,0 100 työntekijää kohti 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki työtapaturmat

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 2015:28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2014 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2014 ja kehitys

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015.

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015. 1(5) Kirjanpito yrityksittäin tallennuksen jälkeen tehdään käyttöomaisuuden sekä sisäisen laskennanan ja vyörytykset, tämän jälkeen 1) Yrityksen tuloslaskelma on valmis ja tase muilta osin matta arvonlisäverotasetilien

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Vuoden 2007 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 149 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 137 000 ja

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 134

Lisätiedot

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Työmarkkinat 2012 Työtapaturmat 2010 Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Vuoden 2010 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 124 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013 Työmarkkinat 205 Työtapaturmat 203 Työtapaturmia 35 000 Suomessa vuonna 203 Vuoden 203 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 35 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 23 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön Tapahtumien kuvaus Ilmoituksen laatija Tapahtumapaikka Päivämäärä Tapahtuma-aika (pvm ja klo) Työvaihe tai -vaiheet, joita tehtiin Tapahtumiin

Lisätiedot

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Työmarkkinat 2013 Työtapaturmat 2011 Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Suomessa sattui yhteensä runsaat 142 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 131 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010 Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla Vuosiraportti 2010 Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Liikenneviraston tieosaston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeilla

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 1 Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 26.1.2012 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalouden

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON JA ELY-KESKUSTEN TIEHANKKEIDEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* AMMATTILUOKKA (2) 10 terveyden-/sairaanhoitotyö 4419 4486 4875 5429 5397 5707 03 opetustyöt 2112

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön SISÄLTÖ LUKIJALLE 1 UUSI LAKI TYÖTAPATURMISTA JA AMMATTITAUDEISTA 1 ILMOITUS VAHINKOTAPAHTUMASTA 2 OLOSUHDETIEDOT 2 SANALLINEN TAPAHTUMAN

Lisätiedot

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki Hyvät ja vähemmän hyvät tilastouutiset Irmeli Vuoriluoto Tehy ry Sisältö: 1. Sote

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Heidi Lepistö Mika Tuukkanen Leena Imppu T571SA TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Projektiosaaminen Ympäristöteknologia Marraskuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Projektin sisältö...

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1 Työturvallisuus Tapaturmatilastointi 1 Valtakunnalliset työtapaturmatietokannat Virallisia työtapaturmatilastoja julkaisevat TVL ja Tilastokeskus. Tapaturmavakuutuslaitoksen liitto TVL: Työtapaturmat ja

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 214 Tilastovuodet 25-213 Käytetyt käsitteet Palkansaaja Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työsuhteiset työntekijät sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU:

VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: 1 (29) Jaana Ojala, Ramboll Loviisa Norokorpi, Ramboll VUOSI 2011 TURVALLISUUSTIEDON KERUU: LIIKENNEVIRASTON TIEHANKKEET JA ELY-KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURI- VASTUUALUEIDEN HANKKEET SEKÄ LIIKENNEVIRASTON

Lisätiedot

TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET

TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET Vaikealaatuiseksi vammaksi on katsottava mm. pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikea sijoil- TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET Tapaturmavakuutuslaitosten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot

Vuoden 1999 työvoimatutkimuksen tilapäinen työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva osuus ( Työtapaturmat ja ammattitaudit )

Vuoden 1999 työvoimatutkimuksen tilapäinen työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva osuus ( Työtapaturmat ja ammattitaudit ) Vuoden 1999 työvoimatutkimuksen tilapäinen työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva osuus ( Työtapaturmat ja ammattitaudit ) Jotta työterveydestä ja -turvallisuudesta saataisiin laajempi kuva, on vuoden

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella Työtapaturmaseurausten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Siisti kesä! -hankkeeseen myönnetyn määrärahan jako virastoille 2014 HEL 2014-001315 T 02 02 02 Päätös Vs. kansliapäällikkö päätti myöntää, viitaten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet "Työllinen": KA1=1 tai KA2=1 tai KA3=1 (eli TYVO=1

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 43 2011 Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana 7 296 henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä

Lisätiedot

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille Työmarkkinat 2014 Työtapaturmat 2012 Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille Vuonna 2012 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 22 296 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Työmarkkinat 2015 Työtapaturmat 2013 Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Korjattu 18.6.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella. Maatalousyrittäjien

Lisätiedot

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 2013 loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Loviisa Norokorpi, Mervi Harju, Eeva Rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Liikenneviraston

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

TAPATURMIEN JA VAARATILANTEIDEN TUTKIMINEN

TAPATURMIEN JA VAARATILANTEIDEN TUTKIMINEN TAPATURMIEN JA VAARATILANTEIDEN TUTKIMINEN Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen Sattuneiden tapaturmien perusteellisesta tutkimisesta saadaan täsmällistä tietoa työpaikan vaaroista ja torjuntatoimenpiteiden

Lisätiedot

Hitsaajien ammattitaudit

Hitsaajien ammattitaudit 30 Hitsaajien ammattitaudit Suomessa 2011 työskenteli hitsaajina ja kaasuleikkaajina Tilastokeskuksen mukaan n. 9000 henkilöä, taulukko 1. Taulukosta nähdään, että hitsaajat jatkavat työssään 55-64 vuotiaiden

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa Helsingin yliopisto 23.11.2010 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset Tuomas Talvitie Korvauslakimies / henkilökorvaukset tuomas.talvitie@if.fi Lakisääteinen tapaturmavakuutus osana sosiaaliturvaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

TILASTO-OPAS. -näin selviydyn työtapaturmaviidakossa TA P AT U R M AVA K U U T U S L A I T O S T E N L I I T T O

TILASTO-OPAS. -näin selviydyn työtapaturmaviidakossa TA P AT U R M AVA K U U T U S L A I T O S T E N L I I T T O TILASTO-OPAS -näin selviydyn työtapaturmaviidakossa TA P AT U R M AVA K U U T U S L A I T O S T E N L I I T T O Sisältö 2. Tilastoviidakossa kulkijalle 3. Monenlaisia tilastoja tilastojen erilaiset sisällöt,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokemuksia talviliukstumisista tutkimusten valossa Pysy pystyssä talvijalankulun turvallisuusseminaari 10.1.2013, Tampere Mikko Hirvonen 2 Tapaturmatilastoja Noin 30% työpaikkatapaturmista

Lisätiedot

Työtapaturmat 2005. Työtapaturmat Suomessa vuonna 2005

Työtapaturmat 2005. Työtapaturmat Suomessa vuonna 2005 Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat 2005 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2005 Vuonna 2005 vakuutusyhtiöt korvasivat yhteensä 111 129 palkansaajille työpaikalla sattunutta tapaturmaa (taulukko 1). Näistä vähintään

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2013 Liikkumisen turvallisuus Liikkuminen yleisin syy työpaikkatapaturmaan Liikkuminen on vaarallista Kaatumisia ja liukastumisia pitää torjua Työmatka työpäivän vaarallisinta aikaa

Lisätiedot

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille Työmarkkinat 2012 Työtapaturmat 2010 Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille Vuonna 2010 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 19 550 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat

Lisätiedot

Virastot Liikelaitokset

Virastot Liikelaitokset 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 TIIVISTELMÄ... 5 1. Poliisin tutkintatilanne... 9 1.1 Poliisin tietoon tulleet talousrikosilmoitukset... 9 1.2 Tutkinnan läpivirtaus... 10 1.3 Haltuun saatu omaisuus...

Lisätiedot

Työtapaturmariski edelleen korkein talonrakennustöissä

Työtapaturmariski edelleen korkein talonrakennustöissä Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmariski edelleen korkein talonrakennustöissä Palkansaajien tapaturmariski on suurin talonrakennustöissä. Kyseisessä ammateissa toimiville sattui 10 906 vähintään

Lisätiedot

Työtapaturmat 2006, katsaus

Työtapaturmat 2006, katsaus Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat 2006, katsaus Työtapaturmariski edelleen korkein nuorilla miehillä Miesten tapaturmariski on suurin nuorimmassa ikäryhmässä (15-24 v.). Nuorille miehille sattui 4 391 vähintään

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työpaikkakuolemien riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työpaikkakuolemien riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Maatalousyrittäjien työpaikkakuolemien riski alentunut selvästi kymmenessä vuodessa Maatalousyrittäjien kuoleman riski työpaikalla on alentunut 13 prosenttia vuosina

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ Turvallisuustiedon keruu (diat 3-6) Turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 (diat

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 4 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Kaupunginkanslia Harmaan talouden seurantaraportti 4/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2014:18 ISBN 978-952-272-690-2 (verkkojulkaisu) ISSN-L

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 10.02.2016

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 10.02.2016 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (7) 12 Täyttölupien myöntäminen HEL 2015-013426 T 01 01 01 00 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä, että seuraavat avoimeksi tulleet virat/toimet

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta ja -virasto HELSINGIN KAUPUNKI Tarkastusvirasto 100 vuotta SISÄLLYS Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastus TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Lautakunnan arviointitoiminta 2012 1 Muu

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Hyvän työympäristön tarkistuslista. Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa

Hyvän työympäristön tarkistuslista. Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa Hyvän työympäristön tarkistuslista Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa 1 Hyvän työympäristön tarkistuslista Hyvä työympäristö syntyy työpaikalla,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Rautateiden turvallisuuspoikkeamat vuosiraportti 2014 LIIKENNEVIRASTON RATAHANKKEET JA RAUTATIETOIMINNOT

Rautateiden turvallisuuspoikkeamat vuosiraportti 2014 LIIKENNEVIRASTON RATAHANKKEET JA RAUTATIETOIMINNOT 2015 Rautateiden turvallisuuspoikkeamat vuosiraportti 2014 LIIKENNEVIRASTON RATAHANKKEET JA RAUTATIETOIMINNOT Lauri Valovuo, Joona Malmivaara, Tomi Kangas, Mikko Asikainen, Markku Koro Rautateiden turvallisuuspoikkeamat

Lisätiedot

Hannu Virokannas ja Veli-Pekka Raatikka Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos

Hannu Virokannas ja Veli-Pekka Raatikka Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 6. TAPATURMAT Hannu Virokannas ja Veli-Pekka Raatikka Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 6.1 Johdanto Tapaturmat muodostavat meillä huomattavan kansanterveysongelman. Suomessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot