Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti"

Transkriptio

1 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Kaikki tapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna työntekijää kohti Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui vuonna 2009 yhteensä 2623 työtapaturmaa. 1 Ammattitaudit Tapaturmien määrä laski edellisestä vuodesta 10 prosenttia Työpaikkatapaturmia tapahtui 1880 kappaletta eli 4,7 kappaletta jokaista sataa kaupungin työntekijää kohti. Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää kohti vuosina Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Työmatkalla sattui 698 tapaturmaa eli niitä oli 1,8 sataa työntekijää kohti. Ammattitautitapauksia todettiin 45 eli 0,1 tapausta sataa työntekijää kohti. Tilastoja ISSN X (verkossa) Elise Haapamäki Puh. (09) h t t p : / / w w w. h e l. f i / t i e t o k e s k u s

2 Työtapaturmat vuonna 2009 Taulukko 1. Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtuneet työtapaturmat ja ammattitaudit vuosina Työtapaturmat ja ammattitaudit Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Ammattitaudit Sataa työntekijää kohti Työtapaturmat ja ammattitaudit 6,7 6,6 6,8 7,5 6,6 Työpaikkatapaturmat 4,8 4,8 5,0 5,3 4,7 Työmatkatapaturmat 1,8 1,6 1,6 2,0 1,8 Ammattitaudit 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Henkilöstön määrä Taulukko 2. Työpaikkatapaturmataajuus Kaikki tapaturmat Korvatut tapaturmat Korvattuja sairauspäiviä 2009 Taajuus 31,4 26,0 14,6 Lukumäärä % Taajuus 36,2 31,6 17,4 Lukumäärä % Taajuus 33,2 28,4 16,6 Lukumäärä % Helsingin kaupungin henkilöstölle tapahtui vuoden 2009 aikana työpaikalla 1880 tapaturmaa ja työmatkalla 698 tapaturmaa, ammattitautitapauksia todettiin 45. Kaikkiaan työtapaturmia oli Kaupungin henkilöstön työtapaturmista 72 prosenttia tapahtui työpaikalla, 27 prosenttia työmatkalla ja kaksi prosenttia oli ammattitautitapauksia. Vuonna 2009 Helsingin kaupungin työtapaturmien määrä laski 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Työpaikkatapaturmien määrä laski edellisestä vuodesta 9 prosenttia ja työmatkatapaturmien määrä laski 9 prosenttia. Suurin muutos oli kuitenkin ammattitaudeissa, joita todettiin vuonna prosenttia vähemmän kuin vuonna Toisaalta vuonna 2008 työtapaturmia tapahtui poikkeuksellisen paljon, ja voidaan ehkä todeta, että työtapaturmien määrässä on palattu normaaliin tasoon. Viimeisen viiden vuoden aikana, eli vuodesta 2005 vuoteen 2009, tapaturmien määrä on pysynyt lähes samassa, kasvua on ainoastaan 3 prosenttia. Vuonna 2009 työtapaturmia tapahtui 100 työntekijää kohti 6,6. Näistä 4,7 oli työpaikkatapaturmia, 1,8 työmatkatapaturmia ja 0,1 ammattitauteja. Suhteessa henkilöstön kokoon laskua on tapahtunut edellisestä vuodesta sekä työpaikkatapaturmissa (0,6 henkeä), työmatkatapaturmissa (0,2 henkeä) että ammattitaudeissa (0,1 henkeä). Vuonna 2009 Helsingin kaupungin työpaikkatapaturmataajuus 1 oli 31. Korvauksia maksettiin 83 prosentissa työpaikkatapaturmista ja taajuus korvattujen työpaikkatapaturmien osalta oli 26. Korvattuja sairauspäiviä oli 46 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista ja taajuus näiden osalta oli 15. Työpaikkatapaturmataajuus on laskenut edellisestä vuodesta sekä kaikkien työpaikkatapaturmien että niiden tapaturmien, joissa on maksettu korvauksia ja kor- 1 Työtapaturmataajuus = ilmoitettujen työtapaturmien lukumäärä miljoona tehtyä työtuntia kohti 2

3 vattu sairauspäiviä, osalta. Myös korvauksiin ja korvattuihin päiviin johtaneiden työpaikkatapaturmien osuus kaikista työpaikkatapaturmista oli vuonna 2009 pienempi kuin vuotta aikaisemmin. 2 Eri virastot ja laitokset Työtapaturmia tapahtui tarkastusvirastoa, ja hankintakeskusta lukuun ottamatta kaikissa Helsingin kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Lähes kolmannes työtapaturmista tapahtui sosiaalivirastossa ja viidennes sattui terveyskeskuksessa. Tätä tosin selittää kyseisten virastojen suuri koko. Henkilöstön kokoon suhteutettuna eniten työtapaturmia tapahtui pelastuslaitoksella. Myös rakentamispalveluissa, liikennelaitoksella ja Helsingin Satamassa sattui vuoden 2009 aikana yli kymmenen työtapaturmaa sataa työntekijää kohti. Vähiten työtapaturmia 100 työntekijää kohti tapahtui kaupunginorkesterissa, jossa työtapaturmia oli hieman alle yksi kappale jokaista 100 työntekijää kohti. 3 Suhteessa henkilöstöön eniten työpaikkatapaturmia tapahtui pelastuslaitoksella, rakentamispalveluissa, liikennelaitoksella ja Helsingin Satamassa. Vähiten tapaturmia työpaikalla sattui talous- ja suunnittelukeskuksessa, kaupunginorkesterissa ja taloushallintopalveluissa. Eniten työmatkatapaturmia oli suomenkielisessä työväenopistossa, kulttuuriasiankeskuksessa ja taloushallintopalveluissa. Ammattitautitapauksia todettiin 100 työntekijää kohti eniten kiinteistövirastossa, työterveyskeskuksessa 2 Helsingin kaupunki ei tilastoi tehtyjä työtunteja. Tehdyt työtunnit on laskettu henkilöstötyövuosista, josta on poistettu lomat ja muut poissaolot, poikkeuksena Helsingin Energia, jonka tehdyt työtunnit on yhdistetty laskelmaan. Laskelmissa ei ole huomioitu ylitöitä. Kaupungin henkilöstön työaika vaihtelee tehtävien mukaan. Laskelmissa on käytetty 7,5 tunnin työpäivää. ja rakennusvirastossa. Työtapaturmien määrä suhteessa henkilöstön määrään vaihtelee monissa virastoissa vuosittain. Suurista virastoista pelastuslaitoksella, liikennelaitoksella ja Helsingin Satamassa tapaturmien määrä suhteessa henkilöstön kokoon on pysynyt tasaisen korkeana viimeisten vuosien ajan. Myös rakennusvirastossa työtapaturmia on perinteisesti tapahtunut keskimääräistä enemmän. Vuoden Taulukko 3. Työtapaturmat ja ammattitautitapaukset 100 työntekijää kohti virastoittain ja laitoksittain vuonna 2009 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Ammattitaudit Henkilöstö Pelastuslaitos 14,5 13,4 1,0 0,0 692 Rakentamispalvelu 14,1 12,5 1,6 0, Liikennelaitos 13,2 11,1 1,7 0, Helsingin Satama 13,0 11,0 2,0 0,0 200 Helsingin Vesi 9,4 7,5 1,9 0,0 320 Palmia 9,3 7,0 2,2 0, Rakennusvirasto 8,8 6,5 1,7 0,6 476 Liikuntavirasto 8,7 7,2 1,4 0,0 484 Suomenk. työväenopisto 7,0 3,5 3,5 0,0 115 Nuorisoasiainkeskus 6,8 5,4 1,5 0,0 409 Sosiaalivirasto 6,0 4,2 1,8 0, Opetusvirasto 5,8 4,5 1,2 0, Kulttuuriasiainkeskus 5,6 3,2 2,4 0,0 125 Terveyskeskus 5,6 3,3 2,2 0, Helsingin Energia 4,1 3,0 1,1 0, Rakennusvalvontavirasto 4,0 2,4 1,6 0,0 125 Kaupunginkirjasto 3,9 1,7 2,2 0,0 535 Hallintokeskus 3,4 1,5 2,0 0,0 203 Taloushallintopalvelu 3,3 1,0 2,4 0,0 421 Kiinteistövirasto 3,2 1,9 0,2 1,1 468 Työterveyskeskus 3,2 1,3 1,3 0,6 157 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2,7 1,7 1,0 0,0 296 Ympäristökeskus 1,9 1,9 0,0 0,0 157 Talous- ja suunnittelukeskus 1,5 0,5 1,0 0,0 204 Kaupunginorkesteri 0,9 0,9 0,0 0,0 116 Muut virastot ja laitokset 5,2 2,7 1,9 0,6 637 (12 kpl) Yhteensä 6,6 4,7 1,8 0, Vertailussa ovat mukana ainoastaan yli 100 työntekijän virastot. Pieniä virastoja tarkastellaan erikseen. 3

4 Taulukko 4. Työtapaturmat ja ammattitaudit 100 työntekijää kohti viraston/laitoksen mukaan Virasto/laitos Pelastuslaitos 16,7 18,2 14,5 Rakentamispalvelu 14,1 Liikennelaitos 14,3 14,3 13,2 Helsingin Satama 10,7 14,2 13,0 Helsingin Vesi 6,0 7,7 9,4 Palmia 9,0 9,4 9,3 Rakennusvirasto 1 8,8 Liikuntavirasto 12,2 8,6 8,7 Suomenk.työv.opisto 5,3 2,4 7,0 Nuorisoasiainkeskus 6,9 7,7 6,8 Sosiaalivirasto 6,3 6,7 6,0 Opetusvirasto 5,6 7,4 5,8 Terveyskeskus 5,8 6,4 5,6 Kulttuuriasiainkeskus 5,0 5,0 5,6 Helsingin Energia 7,2 5,5 4,1 Rakennusvalv.virasto 5,0 4,3 4,0 Kaupunginkirjasto 3,0 3,1 3,9 Hallintokeskus 1,0 3,6 3,4 Taloushallintopalvelut 3,3 Kiinteistövirasto 5,6 6,4 3,2 Työterveyskeskus 5,7 2,4 3,2 Kaupunkisuunn.virasto 5,0 5,6 2,7 Ympäristökeskus 6,0 3,1 1,9 Talous- ja suunnittelukeskus 1 1,5 Kaupunginorkesteri 0,9 0,9 0,9 Yhteensä 6,8 7,5 6, tapahtuneiden organisaatiouudistusten vuoksi Rakennusviraston ja Talous- ja suunnittelukeskuksen aikasarjat katkeavat. Taulukko 5. Alle 100 työntekijän virastossa tapahtuneet työtapaturmat vuosina (3 vuoden liukuva keskiarvo) 1 Virasto/laitos Tukkutori 11,7 11,6 18,7 Korkeasaaren eläintarha 13,6 15,4 18,1 Henkilöstökeskus 5,0 5,7 5,9 Kaupunginmuseo 6,4 7,0 4,8 Taidemuseo 3,0 2,4 4,2 Hankintakeskus 7,6 8,5 3,6 Tietokeskus 4,4 3,5 3,5 Ruotsinkielinen työväenopisto 1,1 2,1 3,1 Tarkastusvirasto 4,7 4,7 1,7 Asuntotuotantotoimisto 0,7 0,7 1,3 Kaikki virastot yhteensä 6,7 7,0 7,0 1 Taulukosta puuttuu virastot, jotka ovat olleet olemassa alle 3 vuotta alusta rakennusvirasto jaettiin kahdeksi erilliseksi virastoksi, rakennusvirastoksi ja rakentamispalveluiksi. Rakentamispalvelujen työtapaturmat pysyivät entisen viraston työtapaturmien tasolla, kun taas uudessa rakennusvirastossa tapaturmia tapahtui henkilöstön kokoon nähden vähemmän. Syynä tähän varmasti on uusien virastojen työtehtävien luonne. Henkilöstön kokoon suhteutettuna virastojen ja laitosten työtapaturmat vähenivät edellisestä vuodesta isossa osassa virastoja. Yli sadan työntekijän virastoista ainoastaan kuudessa työtapaturmia oli vuonna 2009 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja näistäkin ainoastaan työväenopistossa ja Helsingin vedessä kasvua oli enemmän kuin yhden henkilön verran jokaista sataa työntekijää kohti. Työväenopistossa kasvua oli 4,6 henkilöä viraston jo- 4

5 Taulukko 6. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2009 Virasto/laitos Yhteensä kappaletta Niistä % Työpaikka tapaturmat Työmatka tapaturmat Ammatti taudit Sosiaalivirasto ,0 30,1 0,9 Terveyskeskus ,9 39,6 1,6 Opetusvirasto ,6 21,1 2,3 Rakentamispalvelu ,6 11,4 0,0 Palmia ,8 23,4 1,9 Liikennelaitos ,4 12,8 2,8 Pelastuslaitos ,0 7,0 0,0 Helsingin Energia 52 71,2 26,9 1,9 Liikuntavirasto 42 83,3 16,7 0,0 Rakennusvirasto 42 73,8 19,0 7,1 Helsingin Vesi 30 80,0 20,0 0,0 Nuorisoasiainkeskus 28 78,6 21,4 0,0 Helsingin Satama 26 84,6 15,4 0,0 Kaupunginkirjasto 21 42,9 57,1 0,0 Kiinteistövirasto 15 60,0 6,7 33,3 Taloushallintopalvelu 14 28,6 71,4 0,0 Kaupunkisuunnitteluvirasto 8 62,5 37,5 0,0 Suomenk. työväenopisto 8 50,0 50,0 0,0 Hallintokeskus 7 42,9 57,1 0,0 Kulttuuriasiainkeskus 7 57,1 42,9 0,0 Työterveyskeskus 5 40,0 40,0 20,0 Rakennusvalvontavirasto 5 60,0 40,0 0,0 Talous- ja suunnittelukeskus 3 33,3 66,7 0,0 Ympäristökeskus 3 0,0 0,0 0,0 Kaupunginorkesteri 1 100,0 0,0 0,0 Kaikki virastot/laitokset ,7 26,6 1,7 kaista sataa työntekijää kohti ja Helsingin vedessä kasvua oli 1,7 henkeä. Eniten työtapaturmat vähenivät pelastuslaitoksella, vähennys 3,7 henkeä. Varsinkin pieniä virastoja tarkasteltaessa täytyy huomioida, että pienet muutokset työtapaturmien määrässä vaikuttavat henkilöstöön suhteutettuun tapaturmien osuuteen. Tästä syystä alle sadan työntekijän virastojen työtapaturmatarkastelussa käytetään kolmen vuoden keskiarvoa. Tukkutorilla ja Korkeasaaren eläintarhassa, työtapaturmia sattui 100 työntekijää kohti useammin kuin koko kaupungin henkilöstölle. Työtapaturmat olivat koko tarkastelujakson ajan yleisempiä kuin koko kaupungilla. Asuntotuotantotoimistossa, ruotsinkielisessä työväenopistossa, tietokeskuksessa ja tarkastusvirastossa työtapaturmia on sattunut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin alle 4 tapaturmaa sataa työntekijää kohti vuodessa. Korvaukset Helsingin kaupungin henkilöstölle sattuneista työtapaturmista 83 prosenttia eli 2178 tapausta johti rahallisiin korvauksiin vuonna 2009 (mukana ei ole vuoden 2009 pysyviä korvauksia). Tapaturmat johtivat korvauksiin hieman harvemmin kuin edellisenä vuonna, jolloin korvauksia maksettiin 88 prosentissa tapaturmista. Työpaikalla sattuneista tapaturmista korvattiin 83 prosenttia, työmatkalla tapahtuneista tapaturmista 86 prosenttia ja ammattitautiepäilyistä 47 prosenttia. Kaikissa työtapaturmatyypeissä korvauksia maksettiin harvemmin kuin vuotta aikaisemmin. Rahallisiin korvauksiin johtaneista tapauksista 918 eli 42 prosenttia eivät aiheuttaneet työpäivien korvauksia. Vuonna 2009 tapahtui 5,5 rahallisesti korvattua työtapaturmaa 100 työntekijää kohti. Rahallisia korvauksia aiheuttaneita työpaikkatapaturmia sattui 3,9 ja työmatkatapaturmia tapahtui 1,5 sataa työtekijää kohti. Ammattitaudeista korvattiin sataa työntekijää kohti 0,1. Virastoista eniten korvattuja työpaikkatapaturmia 100 työntekijää kohti oli pelastuslaitoksella, liikennelaitoksella ja rakentamispalveluissa. Korvattuja työmatkatapaturmia suhteessa henkilöstöön tapahtui eniten kaupunginkirjastossa ja taloushallintopalvelussa. Ammattitauteja korvattiin eniten henkilöstön 5

6 Taulukko 7. Työtapaturmista aiheutuneet korvaukset Vuosi Työtapaturmat Korvaukset ( ) Korvaus tapaturmaa kohti ( ) Muutos % ,8-7,1-9, ,6-23,3-15,1 Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Taulukko 8. Korvatut työpäivät työtapaturmaa kohti suurimmissa virastoissa Palmia 12,4 11,5 14,6 9,6 9,6 HKL-Liikennelaitos 8,9 14,6 14,1 8,0 5,7 Helsingin Energia 10,3 7,1 13,9 13,9 19,0 Pelastuslaitos 7,4 11,6 12,9 12,9 10,9 Sosiaalivirasto 12,0 10,7 10,7 11,6 8,5 Terveyskeskus 11,3 10,1 10,6 9,8 9,4 Kiinteistövirasto 6,0 6,5 9,6 10,7 1,3 Rakentamispalvelu 9,3 Rakennusvirasto 4,5 Opetusvirasto 7,9 5,4 4,7 4,4 4,6 Kaikki virastot keskiarvo 10,5 9,8 10,6 9,7 8,3 4 Vertailussa mukana yli 100 työntekijän virastot, joissa tapahtunut vähintään 5 työpaikkatai työmatkatapaturmaa ja ammattitautivertailussa vähintään kolme tapausta. 5 Vertailussa mukana yli 100 työntekijän virastot, jossa on tapahtunut vähintään 5 työtapaturmaa. määrään suhteutettuna kiinteistövirastossa ja liikennelaitoksella. 4 Työtapaturmatilanteissa maksetaan päivärahaa työtapaturman aiheuttaessa vähintään kolmen peräkkäisen päivän kestävän työkyvyttömyyden. Päivärahaa maksetaan myös lauantailta ja pyhäpäivistä. Vuonna 2009 korvattuja päiviä oli ja korvattujen päivien määrä on laskenut 22 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikkia työtapaturmia kohden korvattuja päiviä oli 8,3 mikä on yli päivän vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Virastoista eniten korvattuja päiviä työtapaturmia kohden oli Helsingin Energiassa (19,0), liikuntavirastossa (16,0), rakennusvalvontavirastossa (11,0) ja pelastuslaitoksella (10,9). 5 Vuonna 2009 korvauksiin johtaneita työpaikkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 8,9 päivää. Eniten päiviä korvattiin liikuntavirastossa ja pelastuslaitoksella. Korvattuja työmatkatapaturmia kohden korvattiin keskimäärin 12,8 päivää. Eniten päiviä korvattuja työmatkatapaturmia kohden korvattiin Helsingin Energiassa ja rakentamispalveluissa. Ammattitautitapauksia kohden korvattuja päiviä oli 1,5. Kaupungin työntekijöiden työpaikkatapaturmista 54 prosentissa ja työmatkatapaturmista 45 prosentissa ei korvattu yhtään päivää eli sairausloma kesti enintään kaksi päivää. Useampien päivien korvauksia aiheuttaneista työpaikkatapaturmista 11 prosentissa korvattiin tapaturmapäivän lisäksi kolme päivää. Enintään viikko korvattiin 51 prosentissa työpaikkatapaturmista. 26 prosenttia päiviä sisältävistä työpaikkatapaturmista kesti vähintään 2 viikkoa ja viidessä prosentissa sairauspäiviä oli vähintään 8 viikkoa. Korvattuja päiviä sisältävissä työmatkatapaturmissa maksettiin sairauspäivistä korvauksia hieman useammin kuin työpaikkatapaturmissa. Kahdeksassa prosentissa korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkata- 6

7 Taulukko 9. Korvattuja päiviä aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat päivien määrän mukaan 2009 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat lkm 100 työntekijää kohti % tapaturmista lkm 100 työntekijää kohti % tapaturmista Ei korvattuja päiviä ,5 53, ,8 44,8 Korvattuja päiviä 874 2,2 46, ,0 55,2 Yhteensä ,7 100, ,8 100,0 Korvattuja päiviä: 874 2,2 100, ,0 100,0 2-3 päivää 99 0,2 11,3 29 0,1 4,2 4-7 päivää 344 0,9 39, ,3 19, päivää 205 0,5 23,5 92 0,2 13, päivää 128 0,3 14,6 63 0,2 9, päivää 51 0,1 5,8 41 0,1 5,9 yli 56 päivää 47 0,1 5,4 25 0,1 3,6 Taulukko10. Korvauksia aiheuttaneet työpaikka- ja työmatkatapaturmat korvausten suuruuden mukaan 2009 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat lkm 100 työntekijää kohti % tapaturmista lkm 100 työntekijää kohti % tapaturmista Ei korvauksia 321 0,8 17, ,3 14,3 Korvauksia maksettu ,9 82, ,5 85,7 Yhteensä ,7 100, ,8 100,0 Korvausten suuruus: ,9 100, ,5 100,0 alle ,7 18,2 78 0,2 13, ,9 22, ,3 18, ,7 18,5 96 0,2 16, ,8 20, ,3 22, ,7 16, ,3 23, ,1 3,3 35 0,1 5,9 vähintään ,0 0,4 5 0,0 0,8 7

8 Taulukko 11. Korvauksia aiheuttaneet työpaikkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2009 Virasto/laitos Henkilöstö Korvatut työpaikkatapaturmat Korvatut tapaturmat 100 työntekijää kohti Korvatut päivät Korvatut päivät korvattua tapaturmaa kohti Korvaus, eurona Korvaus tapaturmaa kohti, euroa Sosiaalivirasto , , Terveyskeskus , , Opetusvirasto , , Rakentamispalvelu , , Palmia , , Liikennelaitos , , Pelastuslaitos , , Helsingin Energia , , Liikuntavirasto , , Rakennusvirasto , , Nuorisoasiainkeskus , , Helsingin Vesi , , Helsingin Satama , , Kiinteistövirasto ,7 20 2, Yhteensä , , Ammattitautitapausten lukumäärä on liian pieni vertailuun. paturmista korvattiin vain kolme päivää ja enintään viikko korvattiin 43 prosentissa tapauksista. Korvattuja päiviä aiheuttaneista työmatkatapaturmista korvattiin vähintään kaksi viikkoa 34 prosentissa ja vähintään kahdeksan viikkoa 6 prosentissa tapauksia. 6 Rahalliset korvausvelvoitteet olivat vuonna 2009 yhteensä 2,42 miljoonaa euroa. Korvaussumma laski viime vuodesta sekä määrällisesti että suhteessa tapaturmien määrään. Korvauksia maksettiin vuonna prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmaa kohden korvauksia maksettiin 923 euroa ja korvaussumma tapaturmaa kohden laski edellisestä vuodesta 15 prosenttia ollen alhaisempi kuin kertaakaan viimeisen viiden vuoden aikana. Työpaikkatapaturmia korvattiin noin 1,52 miljoonalla eurolla, työmatkatapaturmia noin 859 tuhannella eurolla ja ammattitauteja 14 tuhannella eurolla. Suhteellisesti eniten laskivat ammattitaudeista maksetut korvaukset, joita maksettiin 81 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rahallisten korvausten määrässä oli suuria eroja työtapaturmakohtaisesti. Korvausten suuruus oli joissain tapauksissa alle kymmenen euroa, mutta oli korkeimmillaan työpaikkatapaturmissa lähes euroa ja työmatkatapaturmissa lähes euroa. 8

9 Taulukko 12. Korvauksia aiheuttaneet työmatkatapaturmat viraston/laitoksen mukaan vuonna 2009 Virasto/laitos Henkilöstö Korvatut työmatkatapaturmat Korvatut tapaturmat 100 työntekijää kohti Korvatut päivät Korvatut päivät korvattua tapaturmaa kohti Korvaus, eurona Korvaus tapaturmaa kohti, euroa Sosiaalivirasto , , Terveyskeskus , , Opetusvirasto , , Palmia , , Rakentamispalvelu , , Liikennelaitos , , Helsingin Energia , , Kaupunginkirjasto ,1 79 7, Taloushallintopalvelu ,1 42 4, Liikuntavirasto , , Rakennusvirasto , , Helsingin Vesi ,9 27 4, Pelastuslaitos ,7 34 6, Yhteensä , , Taulukko 13. Korvauksia aiheuttaneet ammattitaudit viraston/laitoksen mukaan vuonna 2009 Virasto/laitos Henkilöstö Korvatut ammattitaudit Korvatut ammattitaudit 100 työntekijää kohti Korvatut päivät Korvatut päivät korvattuja ammattitauteja Korvaus, eurona Korvaus ammattitautia kohti, euroa Sosiaalivirasto ,0 6 1, Terveyskeskus ,0 0 0, Liikennelaitos ,4 0 0, Kiinteistövirasto ,6 0 0, Yhteensä ,1 19 0,

10 17 prosentissa työpaikkatapaturmia ja 14 prosentissa työmatkatapaturmia ei maksettu lainkaan rahallista korvausta. Korvauksia aiheutuneista työpaikkatapaturmista 18 prosentissa korvaus oli alle sata euroa ja 59 prosentissa korvaus oli alle 500 euroa. Vain 4 prosentissa korvatuista työpaikkatapaturmista korvaus oli vähintään 5000 euroa. Työmatkatapaturmissa korvaus oli alle sata euroa 13 prosentissa ja alle 500 euroa 48 prosentissa korvatuista työmatkalla tapahtuneista tapaturmista. Yli 5000 euron korvauksia maksettiin 7 prosentissa korvattuja työmatkatapaturmia. 7 Korvaukset korvattuja työpaikkatapaturmia kohden olivat suurimmat liikuntavirastossa ja pelastuslaitoksella. Työmatkatapaturmien kohdalla suurimmat korvaukset tapaturmaa kohden olivat Helsingin Energiassa ja rakentamispalveluissa. Ammattitautitapauksissa liikennelaitoksella olivat suurimmat korvaukset tapauksia kohti. 8 Työpaikkatapaturmien luonne Työpaikalla tapahtuneet tapaturmat tilastoidaan yhteiseurooppalaisen ESAW -luokittelun mukaan. Luokittelussa työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset kuvataan kahdeksan eri muuttujan avulla. Luokittelusta käy ilmi työtehtävän luonne vahingoittumishetkellä eli työvaiheen luonne. Luokittelussa erotellaan työsuoritus, jolla tarkoitetaan henkilön täsmällistä toimintaa juuri ennen vahingoittumista sekä viimeisin tapaturmaa edeltänyt epätavallinen tapahtuma eli poikkeama. Vahingoittumisesta selvitetään tapa, jolla vammautunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa, ja välitön fyysinen aiheuttaja eli nk. aineellinen tekijä. Lopuksi luokitellaan vamman laatu ja vahingoittunut ruumiinosa. Työpaikkatapaturmista suurin osa (42 %) käynnistyi työtilanteissa, joissa henkilö liikkui jollain tavoin, esimerkiksi oli konkreettisesti liikkeellä tai teki paikoillaan jotain muuhun kuin työsuorituk- 7 Ammattitautitapausten lukumäärä on liian pieni vertailuun. 8 Vertailussa mukana yli 100 työtekijän virastot, joissa on tapahtunut vähintään 5 työpaikka- tai työmatkatapaturmaa ja ammattitautivertailussa vähintään kolme tapausta. seen liittyvää liikettä. Seuraavaksi yleisimmin tapaturmien lähtötilanteessa henkilö joko käsitteli jotain esinettä (18 %), siirsi taakkaa käsivoimin (11 %) tai työskenteli käsikäyttöisten työkalujen kanssa (10 %). Liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen aiheuttaa yleisemmin tapaturmia työpaikalla, vuonna 2009 näin oli 27 prosentissa tapauksia. 17 prosentissa tapauksista työpaikkatapaturmaan johtava poikkeama oli nostaessa, työntäessä, vääntäessä tai horjahtaessa tapahtunut henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen ja 14 prosentissa tapauksista vahingoituttiin astumalla terävän esineen päälle tai itseään muuten kolhimalla. Väkivalta oli kaupungin henkilöstön työtapaturmien aiheuttajista neljänneksi yleisin, 12 prosenttia työpaikkatapaturmista johtui väkivallasta tai muusta järkyttävästä tilanteesta. 9 prosenttia työpaikalla tapahtuneista tapaturmista Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan kuten pukeutuminen, peseytyminen yms.) Esineiden käsitteleminen (avata, sulkea, kaataa yms.) Taakan käsivoimin siirtäminen Käsikäyttöisillä työkaluilla työskenteleminen Paikallaan oleminen työpisteessä Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen, tai sellaisessa matkustaminen Koneen käyttäminen 1,6 1,9 5,9 10,9 9,9 17,6 42,0 Muu tai ei tietoa 10,4 % Kuva 2. Henkilön työsuoritus eli täsmällinen toiminta juuri ennen vahingoittumista työpaikalla Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola 10

11 Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen 16,8 26,6 Taulukko 14. Työpaikkatapaturmien välitön fyysinen aiheuttaja vuonna 2009 Terävään esineeseen astuminen takertuminen, itsensä kolhiminen, polvistuminen, istuutuminen Laitteen, työkalun, esineen, eläimen hallinnan menettäminen Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen liukuminen, törmääminen i i Väkivalta, järkyttävä tilanne poikkeava läsnäolo Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen yms. Sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo 0,2 johtui laitteen, työkalun, esineen tai eläimen hallinnan menetyksestä. Työpaikkatapaturmissa vamman aiheuttajana eli fyysisenä tekijänä olivat 28 prosentissa tapauksista erilaiset rakenteet, tasot ja pinnat. Yleisimpiä näistä olivat mahdollisesti liukkaat tai esteelliset kulkuväylät ja alustat. Erilaiset aineet, tarvikkeet ja varusteet olivat välittömänä fyysisenä aiheuttaja 23 prosentissa tapauksia, näistä tapaturmia aiheuttavat etenkin erilaiset koneiden osat, esineet ja sirpaleet. Toiset ihmiset sekä eläimet tai kasvit ovat kolmanneksi yleisin tapaturmien aiheuttaja, yhteensä 18 prosentissa tapauksia. Työkalut, koneet ja laitteet aiheuttavat 13 prosenttia tapaturmista, niistä yleisimmin käsityökalut. Kaikista työpaikalla tapahtuneista vammoista 38 prosenttia oli sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. Neljännes tapauksista oli haavoja tai pinnallisia vammoja ja 24 prosenttia työpaikkatapaturmista oli tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. 4,0 7,2 9,3 11,5 14,3 Muu tai ei tietoa 10,1 % Kuva 3. Viimeisin, tavallisesta poikkeava tapahtuma, joka johti työpaikkatapaturmaan (poikkeama) Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola Fyysinen aiheuttaja Kappaletta % Telineet, tasot, pinnat ,5 Kulkuväylät,alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, esteet ,3 Maanpinnan yläpuoliset rakenteet 59 3,1 Muut 20 1,1 Aineet, tarvikkeet ja varusteet ,9 Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen osat ,5 Toimistotavarat, henkilökoht. tavarat, harrastusväl. 44 2,3 Kemialliset, biologiset, radioakt. aineet, nesteet 37 2,0 Muut 2 0,1 Työkalut, koneet ja laitteistot ,7 Käsityökalut 113 6,0 Käsikäyttöiset konetyökalut 15 0,8 Putket, letkut,venttiilit 14 0,7 Käsikäyttöiset työkalut 11 0,6 Moottorit 0 0,0 Muut 86 4,6 Kulkuvälineet 40 2,1 Maakulkuneuvot 36 1,9 Muut 4 0,2 Muut ,2 Ihmiset, eläimet, kasvit ,9 Irtojätteet 11 0,6 Melu 13 0,7 Muut luetteloimattomat aiheuttajat 141 7,5 Aiheuttaja tuntematon 134 7,1 Yhteensä ,0 11

12 Työpaikkatapaturmista 37 prosenttia kohdistui yläraajoihin ja 26 prosenttia alaraajoihin. Yläraajoissa eniten loukattiin sormia; 19 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista vammautunut ruumiinosa oli sormet. Yläraaja-vammoista 38 prosenttia oli haavoja tai pinnallisia vammoja, 30 prosenttia sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 23 prosenttia tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Alaraajoista eniten loukattiin jalkoja, polvet mukaan lukien sekä nilkkoja. Alaraajavammoista 53 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 30 prosenttia oli tärähdyksiä tai ruhjevammoja. Työpaikan tapaturmista 13 prosenttia kohdistui päähän. Näistä lähes puolet kohdistui silmiin, jotka olivat vahingoittuneena ruumiinosana 5 prosentissa kaikista työpaikkatapaturmista. Päähän Pää, ei silmä 7,6 % Niska, kaula 1,1 % Selkä 11,8 % Käsi, kyynärpää ja muut yläraajan vammat 9,2 % Jlt Jalat, polvet ja l tj muut alaraajan vammat 14,3 % Koko keho tai useat sen alueet 3,5 % Muu luokittelematon tai ei tietoa 4,9 % Silmä 5,4 % Olkapää ja olkanivel 4,5 % Vartalo ja sisäelimet 2,9 % Sormet 18,5 % Ranne 4,5 % Nilkka 7,1 % Jalkaterä ja varpaat 4,7 % kohdistuneista vammoista 63 prosenttia oli haavoja ja pinnallisia vammoja sekä 28 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmista 12 prosenttia kohdistui selkään. Näistä suurin osa (88 %) oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä. Työmatkatapaturmien luonne ESAW -luokittelumenetelmä sisältää työmatkalla tapahtuneista tapaturmista ainoastaan tiedot vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Kaikista työmatkalla tapahtuneista vammoista lähes puolet oli sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä (42 %) ja 35 prosenttia oli tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Työpaikkatapaturmissa yleisiä haavoja ja pintavammoja sattui työmatkoilla vähemmän (8 %), kun taas luunmurtumat olivat yleisempiä työmatkoilla kuin työpaikoilla. Niitä tapahtui 10 prosentissa kaikista työmatkatapaturmista. Raajojen vammat ovat yleisimpiä myös työmatkojen tapaturmissa, mutta päinvastoin kuin työpaikalla tapahtuneissa tapaturmissa, työmatkan turmissa vahingoittuvat yleisemmin alaraajat. 36 prosenttia työmatkatapaturmista kohdistuu alaraajoihin, niistä 57 prosenttia oli sijoiltaan menoja tai nyrjähdyksiä ja 30 prosenttia tärähdyksiä, sisäisiä vammoja tai ruhjevammoja. Yläraajoihin kohdistui 23 prosenttia työmatkatapaturmista. Yleisimmin yläraajojen tapaturmissa tapahtui sijoiltaan menoja ja nyrjähdyksiä (38 %), tärähdyksiä ja ruhjevammoja (31 %) sekä luunmurtumia (23 %). Työmatkoilla kohdistui päähän suhteellisesti vähemmän tapaturmia kuin työpaikoilla. Pää oli vahingoittunut ruumiinosa vain 5 prosentissa työmatkatapaturmista. Sen sijaan niskaa ja kaulaa (5 %) sekä koko kehoa tai ainakin useaa sen aluetta (13 %) vahingoitetaan suhteellisesti useammin työmatkalla kuin työpaikalla. Selkä oli vahingoittunut ruumiinosa 9 prosentissa työmatkatapaturmia. Kuva 4. Työpaikkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan mukaan vuonna 2009 Lähde: Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola 12

13 Taulukko 15. Työpaikka- ja työmatkatapaturmat vahingoittuneen ruumiinosan ja vamman laadun mukaan vuonna 2009 Ruumiinosa Vamman laatu Yhteensä Haavat ja pinnalliset vammat Luun murtumat Sijoiltaan menot, nyrjähdykset Palovammat, syöpymiset, paleltumiset Tärähdykset, sis. ja ruhjevammat Myrkytykset ja tulehdukset Muu tai ei tietoa kpl % Työpaikkatapaturmat Pää ,0 Niska ja kaula ,1 Selkä ,8 Vartalo ja sisäelimet ,9 Yläraajat ,8 Alaraajat ,1 Koko keho ja useat sen alueet ,5 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,3 Ei tietoa ,6 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 25,2 4,3 37,9 24,4 1,7 0,4 6,2 100,0 Työmatkatapaturmat Pää ,0 Niska ja kaula ,7 Selkä ,7 Vartalo ja sisäelimet ,3 Yläraajat ,9 Alaraajat ,4 Koko keho ja useat sen alueet ,5 Muu, luokittelematon ruumiinosa ,0 Ei tietoa ,4 Yhteensä, kpl ,0 Yhteensä, % 7,6 9,7 42,0 35,4 0,0 0,1 5,2 100,0 13

14 Laatuseloste AINEISTO Helsingin kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö. TILASTOINTIAJANKOHTA AINEISTON LAAJUUS Kokonaisaineisto, peittävyys 100 prosenttia. TIETOLÄHDE Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Tallenteet henkilöstön työtapaturma- ja ammattitauti ilmoituslomakkeista. EDELLISET TIEDOT Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2009:24 VERTAILTAVUUS Vuosien työtapaturmatilastoissa (tilastojulkaisut 2006:25, 2005:22 ja 2004:20) ammattitautimäärissä on ollut virheellisesti mukana työperäiset vammat (vahinkotyyppi 9). Vuoden 2006 tilastoista lähtien ammattitaudeiksi on luokiteltu ainoastaan vahinkotyyppi 8 ammattitaudit. 14

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005

Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 25 Helsingin kaupungin henkilöstön tapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2005 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-736-1 LISÄTIETOJA Sanna Ranto,

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2007 Lisätietoja: Elise Haapamäki, puh: (09) 310

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 24 2009 100 työntekijää kohti 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Kaikki työtapaturmat Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat

Lisätiedot

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2007 t i l a s t o j a Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2006 Lisätietoja: Sanna Ranto, puh: (09) 310 36408

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 25 2011 työntekijää 100 t 8 7 Kaikki tapaturmat 6 Työpaikkatapaturmat 5 4 3 Työmatkatapaturmat 2 1 Ammattitaudit 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2012 100 työntekijää 8 Kuva 7 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2002 2011 Kaikki tapaturmat 6 5 4 3 2 1 Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012

Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 100 työntekijää 27 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 Kuva 1. Työtapaturmat 100 työntekijää vuosina 2003 2012 8 7 6 Kaikki tapaturmat 5 Työpaikkatapaturmat 4 3 2

Lisätiedot

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014

2015:28. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 2015:28 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2014 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2014 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2014 ja kehitys

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0

2014:26. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013. 100 työntekijää kohti 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2014:26 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2013 9,0 8,0 7,0 100 työntekijää kohti 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki työtapaturmat

Lisätiedot

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015

2016:31. Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 2016:31 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2015 Raportin sisältö Työtapaturmat vuonna 2015 - aineisto ja raportin rakenne... 2 Työtapaturmien kokonaismäärä 2015 ja kehitys

Lisätiedot

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä - Palveluntuottajien ja teollisuusyritysten tapaturmatilanne Sanna Nenonen & Noora Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista

Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Katsaus vuoden 2009 työtapaturmatilastoista Eija Prosi-Suuperko Tapiola-ryhmä 24.3.2010 1 Työ ja työmatkatapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2009 Pysyvä työkyvyttömyys? (työmatka) 90pv tai yli työkyvyttömyys

Lisätiedot

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012

1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 1 5.8.2013 / JP Vahvistetut tapaturmaeläkkeet 2007 2012 1. Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä kasvoi vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2012 yhteensä 385

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki

Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Haastetta suurelle suoraveloittajalle Case Helsingin kaupunki Taloushallintopalvelu Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitos on vuoden 2009 alussa aloittanut kunnallinen liikelaitos, joka

Lisätiedot

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön

työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Terveydenhuoltoalan työtapaturmat ja potilassiirrot -tilastoista oppi käytäntöön Janne Sysi-Aho työturvallisuustutkija, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Bulevardi 28 (PL 275), 00121 Helsinki puh.: 09-68040385,

Lisätiedot

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset

Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Tilastotaulukoissa käytetyt luokitukset Ammattiluokitus Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota luokiteltava henkilö tekee työsuhteessa palkansaajana tai yrittäjänä. Julkaisussa käytetään vuosille 2004-2008

Lisätiedot

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015.

TAMMIKUU. Kirjanpito suljettu yrityksittäin. HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu pia Talponen 1(5) HUHTIKUU 2015. 1(5) Kirjanpito yrityksittäin tallennuksen jälkeen tehdään käyttöomaisuuden sekä sisäisen laskennanan ja vyörytykset, tämän jälkeen 1) Yrityksen tuloslaskelma on valmis ja tase muilta osin matta arvonlisäverotasetilien

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 1 (11) HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2011 Henkilöstön määrä 31.12.2011 oli (työllistetyt pois luettuina) 39438 henkilöä, joista 32801 oli vakinaisia ja 6637 määräaikaisia. Vuoden 2011 kahdentoista ensimmäisen

Lisätiedot

Uudet laskutusosoitteet alkaen

Uudet laskutusosoitteet alkaen Uudet laskutusosoitteet 1.6.2017 alkaen Uusille toimialoille otetaan käyttöön uudet laskutusosoitteet. Verkkolaskujen välittäjä on edelleen Basware Oyj, jonka välittäjätunnus on BAWCFI22. Vanhoihin, käytöstä

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet 2000 2009 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2000 2009 2009 2008 2007 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo,

Lisätiedot

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön

VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön VAARATILANNE- JA TAPATURMA- ILMOITUS Yrityksen sisäiseen käyttöön Tapahtumien kuvaus Ilmoituksen laatija Tapahtumapaikka Päivämäärä Tapahtuma-aika (pvm ja klo) Työvaihe tai -vaiheet, joita tehtiin Tapahtumiin

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2008 Työmarkkinat 2010 Työtapaturmat 2008 Työtapaturmia 153 000 Suomessa vuonna 2008 Vuoden 2008 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 153 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 142 000

Lisätiedot

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007

Työtapaturmat 2007. Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Työmarkkinat 2009 Työtapaturmat 2007 Työtapaturmia 149 000 Suomessa vuonna 2007 Vuoden 2007 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 149 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 137 000 ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työmarkkinat 2008 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006 Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 134

Lisätiedot

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI

TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI TYÖMATKATAPATURMIEN TILASTOANALYYSI Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 8.6.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 12 Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi Työmatkatapaturmia sattuu palkansaajille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 10.05.2017 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2016 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko- ja

Lisätiedot

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009

Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Työmarkkinat 2011 Työtapaturmat 2009 Työtapaturmia 128 000 Suomessa vuonna 2009 Vuoden 2009 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 128 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui lähes 117 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010

Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla. Vuosiraportti 2010 Turvallisuuden seuranta Liikenneviraston rautatieosaston hankkeilla Vuosiraportti 2010 Työn taustaa Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Liikenneviraston tieosaston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeilla

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2015 Työmarkkinat 207 Työtapaturmat 205 Työtapaturmia 27 000 Suomessa vuonna 205 Vuoden 205 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 27 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 7 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää).

Kuuden yli 50 sairauspäivää aiheuttaneen tapaturman kustannukset olivat yhteensä euroa (sairauspäiviä yhteensä 502 päivää). Työsuojelutoimikunta 3 17.03.2016 Kaupunginhallitus 155 25.04.2016 Työsuojelutoimikunta 30 21.09.2016 Kaupunginhallitus 350 10.10.2016 Työtapaturmat vuonna 2015 161/01.04.01/2016 TSTMK 17.03.2016 3 Valmistelu:

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Työmarkkinat 2012 Työtapaturmat 2010 Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2010 Vuoden 2010 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 124 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 1(5) 7.11.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan TALOUSARVION SITOVIEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LUONNE, PYSYVYYS JA YHTEYS STRATEGIAOHJELMAAN 2.12.2014 Julkinen tarkastuslautakunnan YLEISEN, TEHOSTETUN

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä

Työtapaturmat. Tilastovuodet TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1. Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä Työtapaturmat Tilastovuodet 2001 2010 2010 2009 2008 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013

Työtapaturmia 135 000 Suomessa vuonna 2013 Työmarkkinat 205 Työtapaturmat 203 Työtapaturmia 35 000 Suomessa vuonna 203 Vuoden 203 aikana Suomessa sattui yhteensä lähes 35 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 23 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT JA ILMOITETUT TAPAUKSET Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/ (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 38/2013 1 (5) 101 Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Työmarkkinat 2013 Työtapaturmat 2011 Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011 Vuoden 2011 aikana Suomessa sattui yhteensä runsaat 142 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 131 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014

Työtapaturmia Suomessa vuonna 2014 Työmarkkinat 206 Työtapaturmat 204 Työtapaturmia 24 000 Suomessa vuonna 204 Vuoden 204 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman alle 24 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 3 000 ja yrittäjille

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston tiehankkeilla ja ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden hankkeilla Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON JA ELY-KESKUSTEN TIEHANKKEIDEN

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009

Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 Kunta-alan työtapaturmat sekä ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa vuonna 2009 1 Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 26.1.2012 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalouden

Lisätiedot

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU

TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU TYÖTAPATURMIEN LUOKITTELU Opas työpaikkojen käyttöön SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 1 Sisältö Lukijalle Lukijalle 2 UUSI LOMAKE JA LUOKITTELU 3 Tilastotiedon taso paranee

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 3. Yhteisten työpaikkojen tapausten ominaisuuksia TOT -tapauksiin 1999-2004 (n=171) (tapaus=menehtynyt)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto

KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto KEMIN KAUPUNKI Tapaturmatilasto Aikaväli 01.01.2015 31.12.2015 FENNIA Vuosi Vahinkolukumäärä Maksetut korvaukset/ euroa Korvauspäivät 2015 107 124438 864 2014 95 50302 438 Vuosi Keskivahinko 2015 107 Euroa

Lisätiedot

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN

KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN KATSAUS RAKENNUSALAN TYÖTURVALLISUUSTILANTEESEEN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja 4/2016 9.6.2016 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 4 Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen Rakentamisen

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA

TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA 1 TURVALLISUUSTIEDON KERUU LIIKENNEVIRASTON TIEOSASTON JA ELY- KESKUSTEN LIIKENNE- JA INFRASTRUKTUURIVASTUUALUEIDEN HANKKEILLA Kommentteja ja johtopäätöksiä vuoden 2010 vuosikatsaukseen Dia 2 Työn taustaa

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA ALKAEN LIITE 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 15.5.2013 ALKAEN Taustaa Täyttölupiin liittyviä asioita valmistelevat talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön SISÄLTÖ LUKIJALLE 1 UUSI LAKI TYÖTAPATURMISTA JA AMMATTITAUDEISTA 1 ILMOITUS VAHINKOTAPAHTUMASTA 2 OLOSUHDETIEDOT 2 SANALLINEN TAPAHTUMAN

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2015. Tilastovuodet 2005-2014 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013*

Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA SATTUMISVUOSI: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* Tehdyt rajaukset: TOIMIALA: KUNTASEKTORI VAHINKOLUOKKA: TYÖPAIKKA : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013* AMMATTILUOKKA (2) 10 terveyden-/sairaanhoitotyö 4419 4486 4875 5429 5397 5707 03 opetustyöt 2112

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN

TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN TYÖTAPATURMAN JA AMMATTITAUDIN ILMOITTAMINEN Opas työpaikkojen käyttöön! ytä l i ä S TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO Tapaturmavakuutuskeskus 1.1.2016 alkaen 1 Sisältö Lukijalle 2 Lukijalle 3 UUSI LAKI

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT Tilastovuodet 25-215 Sisällysluettelo Alkusanat Tilastojulkaisun lukuohjeet Vuonna 215 yhteensä 117 98 palkansaajien työtapaturmaa Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus pysyi samalla

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU Tilastovuodet TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 215 Tilastovuodet 25-214 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan alkusanat 3 Tilastojulkaisun lukuohjeet ja käytetyt käsitteet 4 Työtapaturmien lukumäärät laskevat 6 Palkansaajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKÄYNTI... 3 1.3 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA...

Lisätiedot

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki

TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki TTK:n Kohti Nollaa työtapaturmaa kunta alalla teemaseminaari 26.1.2012 klo 9.30 12.30 Tekniska Salit, Eerikink. 2, Hki Hyvät ja vähemmän hyvät tilastouutiset Irmeli Vuoriluoto Tehy ry Sisältö: 1. Sote

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Siisti kesä! -hankkeeseen myönnetyn määrärahan jako virastoille 2014 HEL 2014-001315 T 02 02 02 Päätös Vs. kansliapäällikkö päätti myöntää, viitaten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) miljoonaa euroa Korvaussuoritukset kaatumis-ja putoamistapaturmista (lakisääteinen tapaturmavakuutus) 16 14 16 14 työmatkatapaturmat, vapaa-ehtoisesti vakuutetut yrittäjät 12 1 8 12 1 8 työmatkatapaturmat,

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa

Kunnat turvallisiksi. Työturvallisuus kannattaa Kunnat turvallisiksi Työturvallisuus kannattaa Jokainen tapaturma on liikaa Työpaikkatapaturmien määrä noussut 13 prosenttia Työtapaturmista 250 miljoonan menetys kunnille Turvallisuus hallintaan kuntatyössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Tarkastuslautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1.... 2 1.1 TARKASTUSLAUTAKUNNALLE INFORMOITAVAT ASIAT... 2 1.2 YHTEISTYÖ MUIDEN TARKASTUSTOIMIEN KANSSA... 3 1.3 TARKASTUSLAUTAKUNNASSA KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1999-2008 2008 2007 2006 2010 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen

Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Työtapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen Tämä ohjeistus koskee työtapaturmailmoituslomakkeen täyttämistä. Ammattitauti-ilmoituslomakkeen täyttöohje on erikseen. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan kaikki

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo

TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Heidi Lepistö Mika Tuukkanen Leena Imppu T571SA TYÖTAPATURMAT KUNTASEKTORILLA 2011 Mikkeli ja Salo Projektiosaaminen Ympäristöteknologia Marraskuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Projektin sisältö...

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:23 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/ (7) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 20/2013 1 (7) 59 Vuoden 2013 täyttölupien myöntäminen, aikana 1.1.-30.6.2013. HEL 2012-016708 T 01 01 01 00 Päätös KJ RYJ Hallintokeskus Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä,

Lisätiedot

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011

Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat. Vuosikatsaus 2011 Turvallisuustiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2011 LÄHTÖKOHDAT Työn taustaa Poikkeamien luokittelu Toimintamalli: Lomake Ilmoitettujen tapausten lukumäärät

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET

TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET Vaikealaatuiseksi vammaksi on katsottava mm. pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikea sijoil- TAPATURMA/AMMATTITAUTI- ILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET Tapaturmavakuutuslaitosten

Lisätiedot

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin!

Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Rovaniemi 13.11. 2009 Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi - Koulutusta - Julkaisuja - Telma -Verkkopalvelut: www.ttk.fi, www.nolla.fi

Lisätiedot

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1

Työturvallisuus. Tapaturmatilastointi. Minna Rautajoki 5.4.2011 1 Työturvallisuus Tapaturmatilastointi 1 Valtakunnalliset työtapaturmatietokannat Virallisia työtapaturmatilastoja julkaisevat TVL ja Tilastokeskus. Tapaturmavakuutuslaitoksen liitto TVL: Työtapaturmat ja

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu, Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat Vuosikatsaus 2013 5.5.2014 LIIKENNEVIRASTON RAUTATIETOIMINTOJEN TURVALLISUUSPOIKKEAMAT VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen

Kunta-alan työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2004 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen 1 Tilasto ja vahinkokuvausaineiston hyödyntäminen Kohti nollaa työtapaturmaa kunta-alalla teemaseminaari 6.3.2008 Noora Hintikka Tampereen Noora teknillinen Hintikka yliopisto 1.9.2009 2 Tutkimushanke

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUPAMENETTELYSTÄ ALKAEN

TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUPAMENETTELYSTÄ ALKAEN 1 (6) TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUPAMENETTELYSTÄ 1.5.2015 ALKAEN Kaupungin virkojen ja tehtävien täyttäminen edellyttää kaupunginjohtajan myöntämää

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 1 2013 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus Harmaan talouden seurantaraportti 1/2013 Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:20 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Harmaan talouden seurantaraportti

Harmaan talouden seurantaraportti 2 2012 Harmaan talouden seurantaraportti Talous- ja suunnittelukeskus 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 TIIVISTELMÄ... 5 1. Poliisin tutkintatilanne... 8 1.1 Poliisin tietoon tulleet talousrikosilmoitukset...

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien tapaturmariski laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana

Maatalousyrittäjien tapaturmariski laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana Työmarkkinat 2017 Työtapaturmat 2015 Maatalousyrittäjien tapaturmariski laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana Maatalousyrittäjien työtapaturman riski työpaikalla on alentunut 6 prosenttia vuosina 2006

Lisätiedot

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN

Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto Salassa pidettävä (JulkL 24 HELSINGIN KAUPUNGIN TILINMUISTIOT 2013 1 (5) Päivämäärä Julkisuus Otsikko Virasto 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24 Talpa TALOUSHALLINTOPALVELU- LIIKELAITOKSEN TILINAVAUKSEN 2013 31.5.2013 Salassa pidettävä (JulkL 24

Lisätiedot

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla

Työtapaturmaseurausten ja kustannusten selvittäminen yritystasolla Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella Työtapaturmaseurausten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot