Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat ja muun arvioinnin. Hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset hyväksytty Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset ja täydennykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti Lisäykset hyväksytty Rehtori Saija Niemelä-Pentti

2 Sisältö 1. SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN PAKOLLISISTA JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA OPINTOJEN ETENEMINEN, AJOITUS JA JÄRJESTÄMINEN OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30ov Sähkö- ja automaatioasennukset, 20 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA Sähkö- ja energiatekniikka, 20 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, AUTOMAATIOASENTAJA Kappaletavara-automaatio, 20 ov Prosessiautomaatio, 20ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Sähköverkostoasennukset (1kV 20 kv), 20 ov, Pudasjärvi Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Kiinteistöautomaation perusteet 20 ov, Haukipudas Sähkö- ja automaatiotekniikan sovellukset, 20 ov, Kaukovainio MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN TARJONTA ARVIOINTI

3 1. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Opetussuunnitelman yhteinen osa koskee opetussuunnitelmaperusteisen perustutkintokoulutuksen järjestämistä. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Sähkö- ja automaatiotekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteet, jossa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Siinä päätetään ammatillisten ja yhteisten opintojen arviointisuunnitelma, joka sisältää ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 3

4 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat 0 10 ov Valinnaiset, valittava 20 ov Pakolliset 70 ov 2. Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon, 120 ov, Sähköja automaatiotekniikan koulutusohjelmissa, sähköasentaja ja automaatioasentaja tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 3 ov. 4.2 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja Ammatilliset tutkinnon osat Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30 ov 4.3 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30 ov Sähkö ja automaatioasennukset, 20 ov Sähkö ja automaatioasennukset, 20 ov Sähkö- ja energiatekniikka 20 ov Kappaletavara-automaatio, 20 ov Sähköverkostoasennukset (1kV- 20kV), 20 ov Pudasjärvi Kiinteistöautomaation perusteet 20 ov, Haukipudas Sähkö- ja automaatiotekniikan sovellukset 20 ov, Kaukovainio Sähkö- ja automaatiotekniikan sovellukset 20 ov, Kaukovainio Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0 10 ov Lukio-opinnot Yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli, 1 ov 0 4 ruotsi Toinen kotimainen kieli, 2 ov 4

5 Valinnaiset lisäosat 4 ov suomi Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja 1 ov 0 4 työelämätieto Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaito täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 5

6 3. Opintojen eteneminen, ajoitus ja järjestäminen 3.1 Opintojen eteneminen ja ajoitus Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 20 ov Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Työssäoppimalla 8 ov Sähkö- ja energiatekniikka 20 ov Työssäoppimalla 12 ov Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 9 ov Edelliset yhteensä 10 ov Edelliset yhteensä 1 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3.opiskeluvuosi Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 20 OV: Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 ov Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Työssäoppimalla 8 ov Kappaletavaraautomaatio 20 ov Työssäoppimalla 12 ov Edelliset sisältävät: Opinto-ohjaus 1 ov 1 ov 1 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Edelliset yhteensä 9 ov Edelliset yhteensä 10 ov Edelliset yhteensä 1 ov Nuolikaavion mukaisessa etenemisessä voi olla ryhmäkohtaisia eroja. 6

7 3.2 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittamien on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina on kerrottu yhteisen osan luvussa 2. Opintojen tarjonta ja valinta OSEKK:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan jaksosuunnitelma Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan opetusjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi sekä avaintaidot. Opettaja esittelee opetusjaksosuunnitelman opiskelijoille ja antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitelmaan. Opiskelijat esittävät omia ideoitaan opintosisällöiksi, toteuttamistavoiksi ja oppimisympäristöiksi. (opetus ja oppimisen ohjaus prosessikuvaus, OSAOn intra) Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssäoppimista vähintään 20 ov (opetussuunnitelman yhteinen osa). Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla (ks. Kansainvälisyysopas). Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen harjoitusyrityksessä tai vastaavin järjestelyin. Tutkintoon sisältyvät näytöt: Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja NÄYTTÖ SUUNNITELTU AJANKOHTA TUTKINNON OSA Pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 1 1., 2. tai 3. lukuvuosi Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30 ov NÄYTÖN SUORITTA- MISPAIKKA Työssäoppimispaikka tai koulun harjoitustöissä 7

8 NÄYTTÖ 2 2. tai 3. lukuvuosi Sähkö ja automaatioasennukset, 20 ov Työssäoppimispaikka tai oppilaitos NÄYTTÖ 3 2. tai 3. lukuvuosi Sähkö- ja energiatekniikka 20 ov Työssäoppimispaikka tai oppilaitos Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 4 2. tai 3. lukuvuosi Sähköverkostoasennukset (1kV-20kV), 20 Työssäoppimispaikka tai oppilaitos ov Pudasjärvi NÄYTTÖ 5 3. lukuvuosi Kiinteistöautomaation Harjoitustyömaa perusteet 20 ov, Haukipudas NÄYTTÖ 6 3. lukuvuosi Sähkö- ja automaatiotekniikan sovellukset Työssäoppimispaikka tai oppilaitos 20 ov, Kauko- vainio Vapaasti valittavat tutkinnon osat NÄYTTÖ 7 Ammatillinen Työssäoppimispaikka Työssäoppimispaikka tai koulun harjoitustöis- Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja NÄYTTÖ SUUNNITELTU AJAN- KOHTA TUTKINNON OSA Pakolliset tutkinnon osat NÄYTTÖ 1 1., 2. tai 3. lukuvuosi Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30 ov sä NÄYTTÖ 2 2. tai 3. lukuvuosi Sähkö ja automaatioasennukset, 20 ov NÄYTTÖ 3 2. tai 3. lukuvuosi Kappaletavaraautomaatio, 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat NÄYTTÖ 4 3. lukuvuosi Sähkö- ja automaatiotekniikan sovellukset 20 ov, Kaukovainio NÄYTÖN SUORITTA- MISPAIKKA Työssäoppimispaikka tai oppilaitos Työssäoppimispaikka tai oppilaitos Työssäoppimispaikka tai oppilaitos Vapaasti valittavat tutkinnon osat NÄYTTÖ 5 Ammatillinen Työssäoppimispaikka Opinto-ohjaus Oulun seudun ammattiopistossa perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opintoohjausta yhteensä 3 opintoviikkoa kolmen vuoden tutkinnossa (VN:n päätös 213/1999: vähintään 1,5 opintoviikkoa). (opetussuunnitelman yhteinen) Opinnäyte Sähköalan tutkintoon sisältyy opinnäyte, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Opinnäyte voi olla käytännön työ ja siihen sisältyvä kirjallinen osuus. (opetussuunnitelman yhteinen osa luku 10) Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. 8

9 Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 9

10 4. Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen Ammattitaitovaatimukset on kuvattu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 30ov Sisältää opintojen ohjausta 1 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- tai työsaliopiskeluna, tekemällä käytännön harjoitustöitä sekä mittaus- ja kytkentäharjoituksia, jotka tukevat teoriaa. Mittauksissa käytetään niihin soveltuvia asianmukaisia mittalaitteita. Oppimista vahvistetaan ja sovelletaan oppilaitoksen omissa rakennuskohteissa tai työssäoppimisjaksolla. Opitaan: - tekemällä harjoitustöitä luokassa tai työsalissa - laskemalla ja ratkaisemalla annettuja harjoitustehtäviä ja harjoitustyökirjan tehtäviä. - tunnistamalla ja mittaamalla elektroniikan ja sähkötekniikan peruskomponentteja. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana olevaa tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä ja / tai portfolioilla. - Mikäli näytössä ei pystytä osoittamaan osaamista mittaus- ja kytkentätöissä sen vaatimassa laajuudessa, voidaan osaamistulosta mitata oppilaitoksella. Perustiedot ja taidot toteutetaan pääsääntöisesti 1 lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan 1. lukuvuotena tai työssäopimisjaksoilla myöhemmin. Työssäoppimisjaksot sijoittuvat pääsääntöisesti toiselle ja kolmannelle lukuvuodelle. Näyttö suoritetaan koulun harjoitustöissä 10

11 Etenemisen ehdot - laskemalla sähköisissä kytkennöissä käytettävien komponenttien arvot sähköisten perussuureiden avulla. - tekemällä ja mittaamalla sähkötekniikan ja elektroniikan peruskytkentöjä piirikaavioiden mukaisesti. - mittaamalla sähkötekniikan perussuureita erilaisissa virtapiirikytkennöissä asianmukaisilla mittalaitteilla. - hakemalla vikaa toimimattomasta tai väärin toimivasta kytkennästä kytkennän piirikaavion avulla päättelemällä ja asianmukaisia mittalaitteita apuna käyttäen. - toteuttamalla elektroniikan peruskytkentöjä koekytkentälevyille erilaisin liitosmenetelmin. - toteuttamalla elektroniikan laite piirikaaviosta lähtien aina lopulliseen kokoonpanoon asti sisältäen kaikki laitteen rakentamiseen liittyvät työvaiheet. - tulkitsemalla ja laatimalla töihin liittyviä dokumentteja - toteuttamalla asiakaspalvelua - tekemällä käyttöönottotarkastuksia tehdyistä töistä - tekemällä sähköalan harjoitus ja asennustöitä huomioiden työturvallisuusasiat - suorittamalla työturvallisuuteen liittyvät koulutukset Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa tutkinnon osaan liittyvät työturvallisuuden, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden hallinnan opinnot hyväksytysti. ja / tai työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja. Näytön arvosanasta päättää joko työpaikkaohjaaja tai opettaja / opettajat tai molemmat yhdessä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedonhallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. 11

12 Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää tulityö-, työturvallisuus- ja ensiapukorttikoulutuksen suoritusta hyväksyttävästi. Arvosanasta päättää opettaja Sähkö- ja automaatioasennukset, 20 ov Arviointitoimikunta Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelman perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet) laajuus ov) ja lähiopetuksen määrä Sähkö- ja automaatioasennukset 20 ov Sisältää opintojen ohjausta 1 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja työsaliopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa rakennuskohteissa tai työssäoppimisjaksolla Opitaan: - tulkitsemalla ja laatimalla töihin liittyviä dokumentteja. - tekemällä sähköalan kunnossapito, korjaus sekä uudisasennuksia huomioiden työturvallisuusasiat. - toteuttamalla asiakaspalvelua. - tekemällä käyttöönottotarkastuksia tehdyistä töistä Sähkö- ja automaatioasennukset Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Sähköja automaatioalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Osanäyttö 1: Opiskelija näyttää osaamisen elinikäisen oppimisen avaintaidoissa erityisesti toimimisesta vastuullisena työyhteisön jäsenenä. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja / tai opettaja. Näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla. Osanäyttö 2: Opiskelija näyttää osaamisen teollisesta kokoonpanosta, sähkömoottoreista Tutkinnon osa toteutetaan pääsääntöisesti 2. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan joko 2. tai 3. lukuvuotena tai työssäopimisjaksoilla. Työssäoppimisjaksot sijoittuvat pääsääntöisesti toiselle ja kolmannelle lukuvuodelle. Näyttö voidaan 12

13 ja kulutuskojeista. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija ja opettaja. Näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai haastattelulla suorittaa työssäoppimispaikoissa tai oppilaitoksessa mikäli työssäoppimispaikalla ei sitä voida toteuttaa Etenemisen ehdot Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa tuli-, työturvallisuus- ja hätäensiapukoulutuksen sekä SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suoritusta hyväksyttävästi. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja. 4.2 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja Sähkö- ja energiatekniikka, 20 ov Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelman perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Sähkö- ja energiatekniikka Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Sähköja automaatioalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) 13

14 Sähkö- ja energiatekniikka 20 ov Sisältää opintojen ohjausta 1 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja työsaliopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa rakennuskohteissa tai työssäoppimisjaksolla. Pääosa tutkinnon osasta suoritetaan työssäoppimalla. Opitaan: - tulkitsemalla ja laatimalla töihin liittyviä dokumentteja. - tekemällä sähköalan kunnossapito, korjaus sekä uudisasennuksia huomioiden työturvallisuusasiat. - toteuttamalla asiakaspalvelua. - tekemällä käyttöönottotarkastuksia tehdyistä töistä. - perehtymällä sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmiin. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä ja/tai haastattelulla Tutkinnon osa toteutetaan pääsääntöisesti 2. ja 3. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan joko 2. tai 3. lukuvuotena tai työssäopimisjaksoilla. Näyttö voidaan suorittaa työssäoppimispaikoissa tai oppilaitoksessa mikäli työssäoppimispaikalla ei sitä voida toteuttaa. Etenemisen ehdot Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa tuli-, työturvallisuus- ja hätäensiapukoulutuksen sekä SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suoritusta hyväksyttävästi. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja 4.3 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja Kappaletavara-automaatio, 20 ov Arviointitoimikunta Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelman perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: 14

15 TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Kappaletavara-automaatio Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Sähköja automaatioalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Kappaletavaraautomaatio 20 ov Sisältää opintojen ohjausta 1 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokkaopetuksena ja työsaleissa tekemällä harjoitustöitä tai työssäoppimisjaksolla. Pääosa tutkinnon osasta suoritetaan työssäoppimalla. Opitaan: - tuntemaan automaatiolaitteiden toteuttamisperiaatteita tekemällä niiden asennus-, säätö- ja huoltotöitä. - tulkitsemalla ja laatimalla töihin liittyviä dokumentteja. - liittämällä ohjelmoitavia automaatiolaitteita toisiinsa ja tekemään niihin pienehköjä ohjelmointitöitä. - tekemällä laitteiden kunnonvalvontaan ja käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näyttö 1: Opiskelija näyttää osaamisen sähkö- ja/tai automaatiolaitteiden asennustöistä. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla. Osanäyttö 2: Opiskelija näyttää osaamisen kappaletavara - automaatiosta, kappaletavara - automaation laiteasennuksista ja ohjauksesta. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija ja opettaja. Näyttö suoritetaan koululla. Tutkinnon osa toteutetaan pääsääntöisesti 2. ja 3. lukuvuotena. Näyttö ja arviointi toteutetaan joko 2. tai 3. lukuvuotena tai työssäopimisjaksoilla. Näyttö voidaan suorittaa työssäoppimispaikassa tai oppilaitoksessa mikäli työssäoppimispaikalla ei sitä voida toteuttaa. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä tai haastattelulla. Etenemisen ehdot Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa tuli-, työturvallisuus- ja hätäensiapukoulutus sekä SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus hyväksytysti. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan ar- 15

16 vosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Prosessiautomaatio, 20ov Arviointitoimikunta Liite 10 Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelman perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Prosessiautomaatio Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Sähkö- ja automaatioalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät (ammatti- Ajoitus osaamisen näyttö ja muu arviointi) Prosessiautomaatio 20ov Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopiskeluna ja/tai työssäoppimispaikalla. Lähiopetuksen lisäksi tutkinnon osa sisältää itsenäistä työskentelyä. Opitaan: - perehtymällä prosessitöihin - tekemällä kenttälaiteasennuksia - harjoittelemalla mittaus- ja säätötekniikkaa - tekemällä huolto- ja kunnossapitotöitä Oppimisen arviointi (ei vaikuta tutkinnon osan arvosanaan): - oppimisen edistymistä voidaan seurata kokeilla, tehtävillä sekä haastatteluilla Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arvioinnissa huomioidaan erityisesti: - taloudellinen toiminta - oman työn suunnittelu Tutkinnon osa toteutetaan 2. ja/tai 3. opintovuonna. Tutkinnon osan näyttö toteutetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikass a 2. tai 3. opintovuonna. Näytön lisäksi voidaan arvioida teoriatietouden hallintaa, ryhmätyöskentelyä ja työaikojen noudattamista. Muu arviointi: siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida näytössä osoittaa, käytetään haastatteluja ja kir- 16

17 jallisia tehtäviä tai näyttöä täydennetään oppilaitoksessa. Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinnasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja. 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Sähköverkostoasennukset (1kV 20 kv), 20 ov, Pudasjärvi Tutkinnon osa tarjotaan Oulun Seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikössä. Ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistapojen periaatteet on kuvattu sähkö- ja automaatiotekniikan opetussuunnitelman perustutkinnon perusteissa. Arviointitoimikunnan hyväksymä suunnitelma ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelman ja muun arvioinnin: TUTKINNON OSA Sähköverkostoasennukset (1kv 20 kv) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Jaksotus Toteutustapa (miten opiskelija (nimi ja voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja laajuus ov) tavoitteet) Ammattitaitovaatimukset on kuvattu Sähköja automaatioalan opetussuunnitelman perusteissa sivuilla Tutkinnon osan arviointimenetelmät Ajoitus (ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi) Sähköverkostoasennukset (1 kv- 20 kv), 20 ov Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja työsaliopiskeluna sekä oppilaitoksen omissa rakennuskohteissa tai työssäoppimisjaksolla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Tutkinnon osa toteutetaan pääsääntöisesti 2. ja/tai 3. lukuvuotena. Näyttö ja arvi- 17

18 Pääosa tutkinnon osasta suoritetaan työssäoppimalla. Opitaan: - tulkitsemalla ja laatimalla töihin liittyviä dokumentteja. - tekemällä sähköalan kunnossapito, korjaus sekä uudisasennuksia huomioiden työturvallisuusasiat. - toteuttamalla asiakaspalvelua. - tekemällä käyttöönottotarkastuksia tehdyistä töistä. - perehtymällä sähköntuotanto- ja jakelujärjestelmiin, ilmajohtorakenteisiin sekä muunto- ja kytkinasemiin. Muu arviointi: - näytön arvioinnin tueksi / lisäksi työn perustana oleva tiedonhallintaa voidaan arvioida teoriakokeella, tehtävillä ja/tai haastattelulla ointi toteutetaan joko 2. ja/tai 3. lukuvuotena tai työssäopimisjaksoilla. Näyttö voidaan suorittaa työssäoppimispaikoissa tai oppilaitoksessa mikäli työssäoppimispaikalla ei sitä voida toteuttaa. Etenemisen ehdot Ennen työssäoppimisjaksoa tulee suorittaa tuli-, työturvallisuus- ja hätäensiapukoulutuksen sekä SFS 6002 mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suoritusta hyväksyttävästi. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja /tai opettaja. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa työn perustana olevasta tiedonhallinasta. Jos työn perustana olevaa tiedon hallintaa on mitattu laajalla kokeella tai tehtävällä, sen arvosana voidaan huomioida korottavana tutkinnon osan arvosanaa määrättäessä. Arvosanasta päättää opettaja Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Haukiputaan yksikössä tarjotaan Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmassa tutkinnon osa, Kiinteistöautomaation perusteet. Kaukovainion yksikössä tarjotaan Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmassa tutkinnon osat Sähkö- ja automaatiotekniikan sovellukset Kiinteistöautomaation perusteet 20 ov, Haukipudas 18

19 Ammattitaitovaatimukset Kiinteistöjen sähkötekniset tietojärjestelmät 1, ja Kiinteistöjen sähkötekniset tietojärjestelmät 2, Yleiskaapelointi - osaa yleiskaapelointiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot. - osaa asentaa yleiskaapeloinnin parikaapelit valmistajan ohjeiden mukaan ottaen huomioon emc- suojaukseen liittyvät vaatimukset. - osaa mitata yleiskaapelointiverkon standardin mukaisesti siihen soveltuvalla testerillä ja korjata mittauksissa mahdollisesti havaitut viat sekä laatia tarvittavat dokumentit. Paloilmoitinjärjestelmät - osaa yleisimmät paloilmoitinjärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot. - tuntee paloilmoitinjärjestelmissä käytettävät kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan. - tietää erilaiset paloilmaisimet, palokellot, merkkilamput ja paloilmaisinpainikkeet sekä osaa asentaa ja kytkeä ne valmistajan ohjeiden mukaan. Rikosilmoitinjärjestelmät - osaa yleisimmät murtoilmaisujärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion. - osaa murtoilmaisujärjestelmän yleisimmät komponentit kuten esim. ir - ilmaisimet, ovikoskettimet, sisä- ja ulkosireenin, näppäimistön ja rikosilmoitinkeskuksen. - tuntee jonkin murtoilmaisujärjestelmän kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan. Antennijärjestelmäasennukset - osaa yleisimmät antennijärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion. - tietää lähetinverkon taajuudet ja kanavaniput sekä tähti 800 verkon komponentit. - osaa asentaa antenniverkon kaapeloinnin piirustusten ja kaavioiden mukaan sekä suunnata antennin kenttävoimakkuusmittarin avulla parhaan tuloksen antavaan lähettimeen. - tuntee antenniverkon komponentit kuten jaottimen, haaroittimen, pääterasian ja vahvistimen. - osaa mitata pientalon antenniverkon ja tulkita mittaustuloksista antenniverkon kuntoisuuden. yli 1kV:n asennukset - osaa alan yleiset työturvallisuusvaatimukset ja säädökset ja miten niitä toteutetaan käytännössä. - osaa piirrosmerkit. - tietää eri voimalaitostyyppien toimintaperiaatteet ja niiden ympäristövaikutukset. - osaa selvittää maallikolle miten sähköenergian jakelu on toteutettu voimalaitokselta kuluttajalle. 19

20 - tietää miten sähkömarkkinat toimivat ja miten sähköenergian hinta muodostu. - ymmärtää energian tehokkaan käytön merkityksen ilmaston ja luonnon kannalta. - tietää muunto- ja kytkinasemien toimintaperiaatteet. - osaa lukea kyseisten laitosten pääkaavioita ja johdotuspiirustuksia. - tietää mikä on muuntajan, katkaisijan, erottimien ja mittamuuntajien merkitys muunto- ja kytkinasemien toiminnassa. - tietää, miten suurjännitepuolen energianmittaus on toteutettu ja millaisia suojareleitä laitoksen sekä jakeluverkon suojauksessa käytetään. - tietää suurjännitejakeluverkoissa käytettävät yleisimmät johto- ja kaapelityypit asennustarvikkeineen. - tuntee yleisimmät suurjänniteilmajohdot sekä tietää niiden rakenteet, mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet ja asennusolosuhdevaatimukset sekä asennuksessa tarvittavat materiaalit. - tietää ilmajohtojen määräysten mukaiset asennuskorkeudet ja turvaetäisyydet maasta, vedestä, eri rakennuksista sekä muista ilmajohdoista. - osaa toimia työryhmän jäsenen pylvään pystytystöissä työturvallisuusmääräysten mukaisesti. - osaa pylvästyöskentelyn työturvallisuusohjeiden mukaisesti. - tuntee yleisimmät kaapelit ja tietää niiden käyttökohteet, rakenteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet, kuten sallitut vetolujuudet ja taivutussäteet, sekä asennusolosuhdevaatimukset. Verkostoasennukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja - saa ohjattuna käyttää työturvallisuusvaatimusten mukaisesti verkostoasennuksen eri työvaiheissa tarvittavia koneita ja laitteita. - osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja -laitteita. - osaa ohjattuna kytkeä työkohde jännitteettömäksi sekä varmistaa ja todeta työkohteen jännitteettömyys määräysten mukaan. - tietää jännitetyön periaatteet. - tietää valokuitutyön periaatteet. - osaa ohjattuna käyttää työmaadoituksessa tarvittavia välineitä työkohteen maadoittamisessa ja ymmärtää maadoituksen (suoja- ja käyttömaadoitus) merkityksen ja tehtävän - osaa ohjattuna suorittaa käyttöönottotarkastukset. - osaa asennustöitä tehdessään ottaa huomioon taloudellisuuden, laatuajattelun ja hyvän asiakaspalvelun. - osaa ohjattuna huolehtia tarvittavista liikennemerkeistä ja muista merkinnöistä sekä suojauksista ulkopuolisia varten. - osaa selvittää sähköpiirustusten, työsuunnitelmien ja verkostokarttojen avulla asennettavien suurjänniteilmajohtojen ja pylväiden sijoitus maastossa sekä tarvittavien asennusmateriaalien tyypit ja määrät. - osaa toimia jäsenenä asennusryhmässä, joka asentaa suurjänniteilmajohdot sekä niihin liittyvät johtoerottimet ja erotinasemat eri pylväsrakenteisiin harustuksineen. - osaa selvittää sähköpiirustusten työsuunnitelmien ja verkostokarttojen avulla tarvittavien suurjännitemaakaapelien tyypit ja määrät. - osaa ohjattuna valvoa kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt. - osaa toimia työryhmässä, joka asentaa suurjännitemaakaapelin maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin. - osaa ohjattuna toimia työryhmän jäsenenä asennettaessa suurjännitekaapelien jatkoja ja päätteitä. - osaa toimia työryhmässä, joka asentaa tele- ja tietojärjestelmien kaapeleita maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin. 20

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008

Lisätiedot