HALLITUSOHJELMA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUSOHJELMA 2013. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2013 30.1.2013 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/2013 13.2.2013"

Transkriptio

1 HALLITUSOHJELMA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/

2 Esipuhe Lapin yliopiston ylioppilaskunta on noin 4000 opiskelijan muodostama julkisoikeudellinen yhteisö, joka valvoo jäsenistönsä etuja sekä tuottaa heille palveluita. Hallitusohjelma on laadittu toteuttamaan edustajiston hyväksymää toimintasuunnitelmaa. Ohjelman kirjoittamiseen ovat osallistuneet kaikki hallituksen jäsenet, ja se toimii hallituksen sisäisen työskentelyn ohjaajana. Hallitusohjelmaan on kirjattu konkreettisia toimenpiteitä sekä pitkäjänteisyyttä vaativia edunvalvontatehtäviä. Edustajisto vahvistaa hallitusohjelman. Lapin yliopiston ylioppilaskunta toimii tiiviissä yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmiensä Lapin yliopiston, Domus Arctica -säätiön (DAS), ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), KELA:n, periferiaylioppilaskuntien, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL), Rovaniemen kaupungin, Camoksen (Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta), Ketoakun (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) ja yliopiston piirissä toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa. Vuosi 2013 on yhteisöllisyyden teemavuosi. Vuoden painopisteinä ovat erityisesti yhteisöllisyyden edistäminen, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, matalan kynnyksen liikunnan lisääminen, sekä tehokas edunvalvonta. Syksyllä 2013 järjestetään edustajistovaalit sekä rekrytointi ja valinta hallinnon opiskelijaedustajiksi toimikausien päättyessä vuoden lopussa. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään ehdolle ja äänestämään vaaleissa. Tavoitteena on kasvattaa äänestysaktiivisuutta. Vuoden aikana panostetaan myös LYYn hallituksen, toimiston ja edustajiston yhteydenpidon toimivuuteen. Vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa parannetaan mm. järjestämällä LYYkahvit. Hallitusohjelmakirjaukset on pyritty avaamaan selkeästi. Jokaiselle kirjaukselle on oma vastuuhenkilö, sekä toteuttamisen aikataulu. Hallitusohjelma on muodostettu edustajiston päättämän toimintasuunnitelman pohjalle, ja kuhunkin kohtaan on merkitty mitä toimintasuunnitelman tavoitetta hallitusohjelman toimenpide toteuttaa. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2013 Ira Hietanen Hallituksen puheenjohtaja Ville Luotola Varapuheenjohtaja, sosiaalipoliittinen vastaava, liikuntavastaava, talous Ida Müller Kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö ja ympäristövastaava Jenni Moilanen 2

3 Koulutuspoliittinen vastaava, viestintä Hilkka Kemppi Koulutuspoliittinen vastaava, työelämä- ja kunta-asiat Pauliina Konu Kulttuurivastaava, järjestöt Teemavuosi Vuosi 2013 on yhteisöllisyyden teemavuosi. Yhteisöllisyys ja toisistamme välittäminen ovat tärkeitä tekijöitä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämisessä. Yhteenkuuluvuuden tunne luo turvallisuutta ja lisää hyvinvointia. Teemavuoden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta niin pienemmissä ryhmissä kuin koko ylioppilaskunnan tasolla. Vuoden aikana kannustetaan toimimaan ja tekemään yhdessä, lisäämään vuorovaikutusta sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä tehostamaan tiedotusta. Ylioppilaskunnan hallinto ja viestintä Edustajistovaalien vaalisuunnitelma ja käytännön toteutus Ylioppilaskunnan edustajistovaalit käydään loka-marraskuussa Vaaleja varten luodaan vaalisuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin muun muassa; - ylioppilaskunnan kampanjasta äänestysaktiivisuuden nostamiseksi (nettisivujen ehdokaspankki, julistekampanja) - äänestyspisteiden järjestäminen kaikille kampuksille - helmikuussa pyydetään tarjous sähköisestä äänestämisestä ja käydään läpi sen edellyttämät sääntömuutokset - keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakuntien nimeäminen - äänestämisen toteuttaminen kaikilla kampuksilla - vaalivalvojaisten toteuttaminen ja vaalin tuloksesta tiedottaminen 3

4 Aikataulu: sähköisen äänestämisen selvitys helmikuu, vaalisuunnitelma maaliskuu, ennakkoäänestys lokakuu, varsinaiset vaalit marraskuu Vastuuhenkilö: Ansala, Hietanen 2. Historiatyön käynnistäminen Ylioppilaskunnan historiaprojekti aloitetaan; hallitus nimeää historiatoimikunnan, toimikunta valitsee historian kirjoittajan ja ohjaa työtä, toimikunta hakee edustajistolta talousarvion ulkopuolisen määrärahan työn toteuttamiseksi. Aikataulu: toimikunnan perustaminen tammikuu, ensimmäinen kokous tammikuu, määrärahan haku helmi/maaliskuu Vastuuhenkilö: Ansala, Hietanen 3. Arkistointisuunnitelman laatiminen Ylioppilaskunnan toimintakäsikirjan liitteistä puuttuu arkistointisuunnitelma. Arkistointisuunnitelma tulee sisältämään ohjeet sektorien, työntekijöiden ja hallituksen velvoitteista toiminnan dokumentoinnin suhteen. Aikataulu: huhtikuu Vastuuhenkilö: Ansala, Hietanen 4. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman tekeminen (Tavoite 1) Ylioppilaskunnan talouden tasapainottaminen jäsenmaksukorotusten välttämiseksi tulee tapahtua taloutta pitkäjänteisesti suunnittelemalla. Keskipitkänaikavälin taloussuunnitelmassa voidaan seurata tarkemmin jäsenmaksutuottojen, sekä ylioppilaskunnan toiminnan sektoreiden menojen kehitystä. Aikataulu: kesäkuu Vastuuhenkilö: Ansala, Luotola 5. Ylioppilaslehden verkkojulkaisu Ylioppilaskunnan hallitus on mukana ylioppilaslehden verkkoversion kehittämisessä ylioppilaslehden päätoimittajan tukena. Aikataulu: Kevät Vastuuhenkilöt: Moilanen, Ansala 6. Ylioppilaskunnan nettisivujen uudistaminen alkaa Aloitetaan ylioppilaskunnan uusien nettisivujen suunnittelu. Uudet nettisivut on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 alussa. Aikataulu: Syksy Vastuuhenkilöt: Moilanen, Ansala 4

5 Edunvalvonta 7. Opintojen joustavuus ja kesäopinnot (Tavoite 3) Ylioppilaskunta tekee töitä opintojen joustavoittamisen eteen. Tavoitteina on lisäpaikkojen saaminen tenttiakvaarioon, verkko-opintojen laajuuden selvittäminen ja edistäminen, aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukukäytäntöjen selkeyttäminen, harjoittelukäytänteiden kipupisteiden selvittäminen yhdessä ainejärjestöjen kanssa, kesälukukauden parempi hyödyntäminen sekä kesäyliopiston tarjoamien, tutkintoon pakollisina kuuluvien kurssien maksujen poistaminen tutkinto-opiskelijoilta. Aikataulu: koko vuosi Vastuuhenkilöt: Kemppi, Vesa 8. Työelämätietoisuuden lisääminen (Tavoite 4) Ylioppilaskunta käynnistää omaa työelämätoimintaa ja etsii sille muotoja ja toimintamalleja. Ylioppilaskunta tekee tiivistä yhteistyötä työelämä- ja rektytointipalveluiden kanssa. Tavoitteina on työelämä- ja rekrytointipalveluiden tunnettuuden lisääminen opiskelijoille, työelämäteeman ylläpitäminen esimerkiksi seminaarien ja muiden tapahtumien avulla sekä ainejärjestöjen kannustaminen ja tukeminen esimerkiksi alumni-iltojen järjestämiseen. Aikataulu: syksy 2013 Vastuuhenkilöt: Kemppi 9. Rovaniemi opiskelijan kotikaupunkina ja yritysyhteistyön edistäminen (Tavoite 9) Ylioppilaskunta jatkaa kunnallispoliittisten tavoitteiden edistämistä myös kunnallisvaalien välillä. Tavoitteina on järjestää kunnanvaltuustopäivät ja tuoda kunta ja sen palvelut lähemmäksi opiskelijaa. Tämän lisäksi hallitus käy tutustumassa valtuuston toimintaan ja kokouksiin, sekä tapaa valtuutettuja. Tämän lisäksi luodaan toimintasuunnitelman mukainen yritysyhteistyön strategia. Aikataulu: nuorten valtuutettujen tapaaminen 3/2012, syksy 2013 Vastuuhenkilöt: Kemppi, Hietanen, Ansala 10. Ylioppilaskunta ja hallinnon opiskelijaedustajat Tavoitteena on tehostaa vuorovaikutusta ylioppilaskunnan ja hallopedien välillä. Syksyllä valitaan uudet hallopedit huolella suunnitellun ja toteutetun haku- ja valintakampanjan kautta. Aikataulu: Kevät (toiminnan suunnittelu), syksy (halloped-haut ja valinta) Vastuuhenkilöt: Moilanen, Vesa 11. Kiusaamiskysely 5

6 Ylioppilaskunta selvittää jäsenistönsä kokemuksia yliopiston piirissä tapahtuneesta häirinnästä ja kiusaamisesta kiusaamiskyselyllä. Aikataulu: Kevät Vastuuhenkilöt: Moilanen, Vesa 12. Anna Palaa-kysely Vuonna 2013 tavoitteena on tuottaa ja analysoida kysely liittyen mm. monimuoto-opetukseen. Kysely laaditaan yhteistyössä yliopiston kanssa. Aikataulu: Kevät Vastuuhenkilöt: Moilanen, Vesa 13. Kotikansainvälistyminen (Tavoite 7) Ylioppilaskunta kannustaa ja luo mahdollisuuksia jäsenistölleen ottaa osaa kansainväliseen opiskelijatoimintaan, tutustua uusiin kulttuureihin sekä hankkia kansainvälistä osaamista Rovaniemellä muun muassa kansainvälisen opetuksen ja eri tapahtumien muodossa. Kaikkien tiedekuntien perusopintoihin pyritään sisällyttämään pakollinen kansainvälinen (2-5 ECTS) opintokokonaisuus Arctic Studies -opintoja. Aikataulu: Kevät ja syksy Vastuuhenkilöt: Müller, Vesa Järjestöasiat 14. Järjestöt ja kansainvälisyys (Tavoite 7) Ylioppilaskunta tukee ja kannustaa opiskelijajärjestöjä kansainvälisyyteen ainejärjestöjen nykytilanteen selvittämällä ja kehittämällä työkaluja kansainvälistymiseen yhdessä ainejärjestöjen kanssa. Ylioppilaskunta parantaa omaa kansainvälistä tiedotustaan palveluista sekä eri osallistumismahdollisuuksista. Aikataulu: Kevät 2013 Vastuuhenkilöt: Müller, Papinaho 15. Ympäristö ja kehitysyhteistyö (Tavoite 8) Tavoitteena on kiinnittää huomiota yliopistomme ainutlaatuiseen pohjoiseen ympäristöön yhteisöllistävän toiminnan muodossa, esimerkiksi syysvaelluksen tai vastaavien tapahtumien muodossa. Ympäristösektorilla pyritään tuomaan yliopistomme arktista osaamista 6

7 näkyvämmäksi opiskelijoille muun muassa yhteistyöllä Arktisen keskuksen kanssa. Kehitysyhteistyön osa-alue toteutuu Kehyviikon muodossa. Aikataulu: Ympäristö (kevät ja syksy), Kehitysyhteistyö (syksy 2013) Vastuuhenkilöt: Müller, Kehykoordinattori, Papinaho 16. Opiskelijoita palveleva kulttuuritoiminta (Tavoite 10) KOKO VUOSI 16.1 Kuukausittaiset illanvietot teemakuukauden mukaisesti Vastuuhenkilö: Hietanen, Konu 16.2 Kartoitetaan mahdollisuutta erilaisten kurssien järjestämiseen (esim. ensiapukurssi ja DJ-kurssi) 16.3 LYY-kahvit Vastuuhenkilö: Hietanen, Konu 16.4 Kulttuurikeskiviikko Joka kuukauden yksi keskiviikko kulttuuritoimintaa opiskelijoille Vastuuhenkilö: Papinaho, Konu KEVÄÄN TAPAHTUMAT 16.5 Riemupiirakka Vastuuhenkilö: Papinaho, Konu 16.6 Laskiainen Vastuuhenkilö: Papinaho, Konu, Luotola 16.7 Vappu 16.8 Kulttuurijaoston kevään kiitos SYKSYN TAPAHTUMAT 16.9 Varjoavajaiset Fuksiaiset Vuosijuhlat Vastuuhenkilö: Papinaho, Konu, koko hallitus Toastmaster-koulutussitsit 7

8 Itsenäisyyspäivä Vastuuhenkilö: Papinaho, Konu, koko hallitus Kulttuurijaoston kiitos LYYn glögit Vastuuhenkilö: Papinaho, Konu, koko hallitus Kättenpesijäiset, koko hallitus 17. Kulttuuriväärti projekti (Tavoite 11) Neuvokas eli Rovaniemen seudun mielenterveysseura ry ja Rovaniemen kaupunki lisäävät yhteistyötä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Uudessa kulttuuriväärtitoiminnassa tarjotaan tukea tarvitseville ihmisille mahdollisuus tutustua erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja kokea elämyksiä niiden parissa. Neuvokas kouluttaa uusia vapaaehtoistyöntekijöitä saattajiksi kulttuuritapahtumiin osallistuville. Saattajina voivat toimia ansiotyötä tekevät ja opiskelijat. LYY karttoittaa tarkemmin mahdollisuuksia yhteistyöhön Neuvokkaan kanssa. Aikataulu: Neuvokas järjestää ensimmäiset kulttuuriväärti -vapaaehtoistoiminnan kurssit keväällä 2013, kartoitetaan mahdollisuuksia yhteistyöhön. Koko vuosi. Vastuuhenkilö: Papinaho, Konu 18. Vuoden opiskelijateko (Tavoite 11) Hallitus päättää kriteereistä ja valitsee vuoden opiskelijateon. Palkitaan vuosijuhlien yhteydessä. Aikataulu: Koko vuosi 19. LYY Speksi 2013 Ylioppilaskunnan speksi järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna Speksi oli onnistunut ja 2013 järjestetään speksi uudemman kerran. Vuosi alkaa tuottajan rekrytoinnilla. Aikataulu: Tuottajan rekrytointi helmikuu, Speksin esitykset marraskuu Vastuuhenkilö: Papinaho, Ansala, Konu Liikunta ja hyvinvointi 8

9 Korkeakoululiikunnan määrärahojen korottaminen (Tavoite 6) Ylioppilaskunta tekee vuonna 2013 voimakasta vaikutustyötä yliopiston liikuntaan ohjaamien määrärahojen nostamiseksi. Tavoitteena on, että vuoden 2014 määräraha on vähintään 10 /opiskelija, ja että jatkossa summaa tarkistetaan ylöspäin vuosittain. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada vähintään korkeakoululiikunnan suositusten mukainen rahoitustaso (30 /opiskelija). Aikataulu: Koko vuosi Vastuuhenkilöt: Luotola, Vesa 21. Korkeakoululiikunnan ja Hyvinvointiapteekin käyttäjämäärien lisääminen (Tavoite 6) Ylioppilaskunta on mukana kehittämässä korkeakoululiikunnan ja Hyvinvointiapteekin palveluita sekä markkinointia. Tavoitteena on lisätä korkeakoululiikunnan käyttäjämääriä sekä tutustuttaa myös yliopisto-opiskelijat Hyvinvointiapteekin toimintaan. Aikataulu: Koko vuosi Vastuuhenkilöt: Luotola 22. Matalan kynnyksen liikkumiseen kannustaminen (Tavoite 6) Ylioppilaskunta kannustaa jäseniään liikkumaan monipuolisesti. Tavoitteena on, että järjestetään LYY liikuttaa -tapahtuma, johon kootaan useita matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan LYY käynnistää omaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Aikataulu: Koko vuosi Vastuuhenkilöt: Luotola, Vesa, Papinaho 9

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot