HALLITUSOHJELMA Aktiivinen ja yhdenvertainen opiskelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUSOHJELMA 2015. Aktiivinen ja yhdenvertainen opiskelija"

Transkriptio

1 HALLITUSOHJELMA 2015 Aktiivinen ja yhdenvertainen opiskelija Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4/2015, Hyväksytty edustajiston kokouksessa 1/2015,

2 Esipuhe Lapin yliopiston ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka piiriin kuuluu noin 4000 opiskelijaa. Ylioppilaskunnan tehtävänä on tuottaa jäsenilleen monipuolisia palveluita sekä toimia jäsentensä edunvalvojana. Edustajisto on kokouksessaan 11/ hyväksynyt toimintasuunnitelman, jota toteuttamaan hallitusohjelma on kirjoitettu. Ohjelman ideointi ja valmistelu on tehty koko hallituksen voimin. Olemme kirjanneet hallitusohjelmaan vuoden aikana toteutettavia tapahtumia, lyhyen sekä pitkän aikavälin edunvalvontalinjauksia ja hallinnollisia kehittämiskohteita. Edustajisto hyväksyy hallitusohjelman. Kuluvana vuonna jatkamme tiivistä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien Lapin yliopiston, Domus Arctica säätiön (DAS), ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n, periferiaylioppilaskuntien, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL), Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL), Rovaniemen kaupungin, Lapin AMK:n opiskelijakunta ROTKO:n ja yliopiston piirissä toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa. Vuoden 2015 teema on Aktiivinen ja yhdenvertainen opiskelija. Teeman toteuttaminen näkyy toiminnassamme läpi vuoden muun muassa aktiivisena tiedottamisena, työryhmätyöskentelynä sekä tapahtumissa. Hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet on avattu selkeästi ja jokaiseen kohtaan on merkitty mitä toimintasuunnitelman asettamaa tavoitetta kyseinen toimenpide toteuttaa. Toimenpiteille on määritelty vastuuhenkilöt sekä aikataulu. Hallitus raportoi hallitusohjelman toteuttamisesta edustajistolle kuukausittain. Ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2015 toimivat seuraavat henkilöt: Pekka Alakoski Hallituksen puheenjohtaja Janne Väätäjä Hallituksen varapuheenjohtaja, liikunta ja talous 2

3 Meri Forsman Kulttuuri, kansainväliset asiat, järjestöt ja viestintä Tuure Kolehmainen Koulutuspolitiikka, työelämä ja yritysyhteistyö Heli Korkala Koulutuspolitiikka, kulttuuri ja kehitysyhteistyö Mika Salmi Sosiaalipolitiikka, kunta-asiat ja ympäristö 1 Vireyttä kampukselle 1.1 Reilua ja vihreää kehitysyhteistyötä Pyrimme lisäämään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja aktiivisuutta yliopiston kampuksella erilaisilla projekteilla, joita toteutetaan yhdessä yliopiston ja ainejärjestöjen kanssa. Tavoitteenamme on saavuttaa Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi sekä Green Office - sertifikaatti. Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimen saavuttamiseksi perustamme yhdessä yliopiston kanssa kannatustyöryhmän, jonka tehtävänä on arvonimen hakeminen ja hankkeesta raportointi. Osallistumme myös hankkeen puitteissa järjestettävälle Reilun kaupan viikolle. Arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan, ja toiminnan pitkäjänteisyyden vuoksi kannatustyöryhmä tekee suunnitelman arvonimen takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Aikataulu: Kevät 2015, kannatustyöryhmä perustettuna huhtikuun alkuun mennessä. Lokakuussa viikolla 43 Reilun kaupan- viikko. Vastuuhenkilöt: HJ Korkala, JS Konu WWF:n Green Office- sertifikaatin saavuttaminen on olennainen osa yliopiston pyrkimystä kohti ympäristöystävällistä toimintaa. Green Office -sertifikaatin saavuttaminen on kirjattu Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n tekemään kampusvisioon. Pyrimme ylioppilaskuntana innostamaan 3

4 yliopistoa mukaan Green Office -ympäristöjärjestelmän hankkimiseen. Kehotamme yliopistoa perustamaan työryhmän, jonka tavoitteena on luoda ympäristöstrategia Lapin yliopistolle. Aikataulu: Koko vuosi 2015, työryhmä perustettuna toukokuussa Vastuuhenkilöt: HPJ Alakoski, HJ Salmi, JS Konu 1.2 Kohti parempaa sisäilmaa Toimimme aktiivisesti opiskelijoiden äänenä yliopiston kehittämistä koskevissa hankkeissa. Sisäilmaongelmien ja F-siiven kehittämiseksi osalta olemme tiiviissä yhteydessä yliopistoon ja ainejärjestöihin ja myötävaikuttamme kaikkia tyydyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi. Aikataulu: koko vuosi Vastuuhenkilöt: HPJ Alakoski, HJ Korkala, EA Mäki-Petäjä 2 Yliopisto kuuluu kaikille 2.1 Kampuksesta koti Hallitus sitoutuu toteuttamaan kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuuden periaatteita (ks. LYYn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma). Järjestämämme tapahtumat toteutetaan siten, että jokaisen opiskelijan on helppo tulla mukaan elämäntilanteesta ja taustasta riippumatta. Huomioimme myös kansainväliset opiskelijat tapahtumien toteutuksessa. Olennaisena osana yhdenvertaisuuden toteutumista on samojen lähtökohtien ja hyvän opastuksen saaminen opiskelujen alkuvaiheessa. Osana yhdenvertaisen yliopiston tavoitetta selvitämme opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä ongelmakohtia ja näiden vaikutuksia opiskelukykyyn eri opiskelijaryhmissä. Aikataulu: koko vuosi Vastuuhenkilöt: koko hallitus, EA Mäki-Petäjä, JS Konu 2.2 Sujuvuutta opiskeluun Olemme aktiivisesti mukana SUPI- työryhmän toiminnassa. Työryhmän tavoitteena on selkeyttää ja edistää opintojen sujuvuutta. Panostamme keväällä opiskelija- ja opettajatuutoritoimintaan. Tavoitteena on luoda yhtenäinen palautejärjestelmä ja saada paremmat vuorovaikutuskanavat 4

5 opiskelijatuutoreiden ja opettajatuutoreiden välille. Laadimme Hyvä opettajatuutori sertifikaatin. Palkitsemme myös vuoden opiskelijatuutorin. Osana tuutoritoiminnan kehittämistä työryhmä laatii myös esityksen HOPS- kurssin muuttamisesta paremmin opiskelijan tarpeita palvelevaksi. Keväällä järjestetään opiskelijoiden yleiskokous, jonka pohjalta muotoutuu SUPItyöryhmän syksyn toiminta. Lisäksi sujuvuutta opiskeluun kehitetään edistämällä monimuotoisia tenttimismahdollisuuksia. Aikataulu: Työryhmän esitys OPKE:lle maaliskuussa, yleiskokous huhtikuussa ja loppusyksystä. Vastuuhenkilöt: HJ Kolehmainen, EA Mäki-Petäjä 2.3 Tasa-arvo perustana tapahtumissa Panostamme yhdenvertaisuuteen tapahtumissamme. Osallistumme Arctic Pride tapahtumaan sekä järjestämme seksuaalisuuksien ja sukupuolten moninaisuutta huomioivat bileet kattaaksemme SETA ry:n jäsenmaksun. Elvytämme Nyyti ry:n hengailuillat ja haluamme tarjota vaihtoehtoista ohjelmaa perheellisille opiskelijoille. Aikataulu: helmi- maaliskuu Vastuuhenkilöt: HJ Salmi, HJ Korkala, HJ Forsman, JS Konu 2.4 Rikkautta kulttuurielämään Järjestämme perinteisten tapahtumien lisäksi osallistavaa matalan kynnyksen toimintaa myös keskellä päivää, esimerkiksi taukojumppaa ja luentosalikaraokea. Kannustamme ainejärjestöjä yhteistyössä LYYn vapaa-ajanjaoston kanssa kehittämään bileiden lisäksi alkoholittomia päivätapahtumia sekä järjestämään poikkitieteellisiä yhteistapahtumia. Aikataulu: koko vuosi Vastuuhenkilöt: HJ Forsman ja HJ Korkala 3 Liikettä yliopistoon 3.1 Liikuntastrategia Laadimme liikuntastrategian kehittääksemme yliopistoliikuntaa ja lisätäksemme opiskelijoiden hyötyliikunnan määrää. Liikuntastrategian laadintaa varten teemme kyselyn opiskelijoille sekä 5

6 liikuntapalveluiden tarjoajille. Kyselyn kautta pyrimme saamaan tarvittavat taustatiedot liikuntatoiminnan kehittämiseksi. Aikataulu: Kysely helmikuussa ja liikuntastrategia valmistuu huhtikuussa Vastuuhenkilöt: HJ Väätäjä, HPJ Alakoski, EA Mäki-Petäjä 3.2 Liikuntaan sitoutunut yliopisto Liikuntastrategian rinnalla haemme lisärahoitusta yliopistolta korkeakoululiikuntapalveluiden järjestämiseen. Tällä hetkellä yliopisto on selkeästi jäljessä Lapin AMK:n antamasta tuesta. Rahoituksen takaamiseksi laadimme konkreettisen esityksen ja suunnitelman siitä, mihin lisävarat käytettäisiin. Esityksen laatimiseksi olemme saamassa tukea OLL:sta. Aikataulu: helmi- huhtikuu Vastuuhenkilöt: HJ Väätäjä, HPJ Alakoski, EA Mäki-Petäjä 3.3 Parempi liikuntatuutorointi Liikuntatuutorointi ei nykyisessä muodossaan ole toimiva. Selvitämme miten tuutoroinnin roolitusta voitaisiin jakaa uudelleen ja kehittää toimivammaksi, jotta tuutorointi palvelisi tehtäväänsä paremmin. Liikuntatuutoroinnin kehittämisessä tavoitteenamme on saada liikuntapalvelut paremmin opiskelijoiden tietoon. Aikataulu: Muutokset valmiina huhtikuun loppuun mennessä Vastuuhenkilöt: HJ Väätäjä 3.4 Mahdollisuuksia opiskelijoille Olemme yhteydessä paikallisiin urheiluseuroihin luodaksemme yhteistyökanavan heidän ja LYY:n välille. Tavoitteena on kerätä nettisivuillemme lista paikallisista urheiluseuroista helpottaaksemme opiskelijoiden pääsyä harrastusmahdollisuuksien pariin. Yhteistyön mahdollisuutena on myös tiedonsaanti avoimista valmentajan tai ohjaajien paikoista, jotta voimme tiedottaa niistä opiskelijoille nettisivujemme kautta. Aikataulu: maalis-huhtikuu Vastuuhenkilöt: HJ Väätäjä, HPJ Alakoski 6

7 4 Sitoutuneet yhteistyökumppanit Tavoitteenamme on jatkaa jo olemassa olevien yhteistyökumppaneidemme kanssa hyväksi todettuja yhteistyömuotoja. Pyrimme sitouttamaan heidät toimintaamme entistä tehokkaammin esimerkiksi sopimuksin. Selvitämme mahdollisuuksia uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen. Tulemme järjestämään Arctic Appron syksyllä yhdessä opiskelijakunta ROTKO:n ja paikallisten yritysten kanssa. Aikataulu: koko vuosi, pääpaino keväällä ja syksyllä Vastuuhenkilö: HJ Kolehmainen, HJ Korkala, HJ Forsman 5 Hallinto ja talous 5.1 Pitkäjänteisyyttä talouteen Talouden pitkäjänteistä suunnittelua toteutetaan pääasiassa taloustyöryhmän kautta. Taloustyöryhmä laatii keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman yhdessä hallituksen kanssa. Osana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa tehdään ylioppilaskunnan hankintoja ohjaava hankintasuunnitelma. Aikataulu: Kevät 2015 Vastuuhenkilöt: PS Juutinen, HJ Väätäjä, HJ Salmi 5.2 Henkilöstösuunnitelma Ylioppilaskunnalle laaditaan uusi henkilöstösuunnitelma, joka auttaa hallinnon pitkäjänteisessä kehittämisessä ja toiminnan ohjaamisessa. Aikataulu: helmi- maaliskuu Vastuuhenkilöt: PS Juutinen, hallitus 6 Opiskelusta työelämään 6.1 Työtä ja harjoittelua opiskelijoille 7

8 Tavoitteenamme on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia saada tietoa paikallisista työ- ja harjoittelupaikoista. Pyrimme vaikuttamaan kaupunkiin, jotta se ilmoittaisi avoimista työpaikoistaan ja opinnäytetyömahdollisuuksistaan paremmin yliopiston rekrytointipalveluihin. Työelämätoiminnan keskiössä ovat muun muassa rekrytointimessut, jotka järjestämme yhdessä opiskelijakunta ROTKOn kanssa. Aikataulu: Huhti-toukokuu, Rekrytointimessut loppuvuodesta. Vastuuhenkilöt: HJ Kolehmainen, HJ Salmi, HPJ Alakoski 6.2 Työelämävalmiuksien kehittäminen yhdessä yliopiston kanssa Kehitämme yhteistyössä yliopiston kanssa uuden projektimuotoisen kurssin, jonka kautta opiskelija voi tutustua oman alansa työhön. Aikataulu: valmistelut keväällä 2015, mahdollinen käytännön kokeilu syksyllä Vastuuhenkilöt: HJ Kolehmainen 7 Eduskunta- ja edustajistovaalit 7.1 Eduskuntavaalit Olemme mukana eduskuntavaalityössä pitämällä opiskelijoiden asemaan liittyviä kysymyksiä esillä sekä levittämällä tietoa eduskuntavaaleista opiskelijoille. Tiedon levittäminen tehdään vaalitorin ja vaalipaneelin sekä muiden kansalaisvaikuttamiseen liittyvien tilaisuuksien kautta. Laadimme Lapin yliopiston ja sen opiskelijoiden kannalta tärkeistä asioista tietopaketin, joka tullaan lähettämään alueen kansanedustajaehdokkaille. Tietopaketti sisältää teemoja koskien sekä valtakunnallisia että Lapin alueellisia erityiskysymyksiä. LYY ja ROTKO tekevät yhteistyötä eduskuntavaaleihin liittyen ja eduskuntavaaleja pidetään aktiivisesti esillä LYY:n tiedotuskanavissa. LYY osallistuu SYL:n eduskuntavaalikampanjaan. Aikataulu: helmi-huhtikuu Vastuuhenkilö: HPJ Alakoski, EA Mäki-Petäjä 8

9 7.2 Edustajistovaalit Syksyn edustajistovaalit ovat keskeisimmät vaalit opiskelijoidemme vaikuttamismahdollisuuksien kannalta. Korostamme yhdessä ainejärjestöjen kanssa edustajistovaalien merkitystä. Haluamme tuoda edustajistovaalien tärkeyden konkreettisesti esiin ennen vaaleja, aktivoimalla opiskelijoita sekä äänestämään että asettumaan ehdolle vaaleissa. Valmistelemme sähköiseen vaalijärjestelmään siirtymistä vuoden 2017 edustajistovaaleja varten esimerkiksi kontaktoimalla muita ylioppilaskuntia. Aikataulu: kevät ja syksy Vastuuhenkilöt: HPJ Alakoski, HJ Salmi, PS Kantomaa. Tätä työtä varten perustetaan erillinen vaalityöryhmä. 8 Viestintä Tulevan vuoden tavoitteena on viestinnän jatkuva kehittäminen ja huomion kiinnittäminen erityisesti sisäiseen viestintään. Tulemme vuoden aikana laatimaan viestintäohjeistuksen toiminnan tueksi. Tuemme ylioppilaslehden kehittämistä. Aikataulu: helmi- toukokuu Vastuuhenkilöt: HJ Forsman, JS Konu 9 Valjastetaan opiskelijoiden kyvyt Yliopistomme opiskelijoilla on paljon kykyjä ja asiantuntemusta eri aloilta. Lisäämme opiskelijoiden mahdollisuutta toteuttaa ja hyödyntää näitä kykyjä muun muassa kaupungin kerhotoiminnassa. Yhteistyö kaupungin kanssa toisi opiskelijoita osaksi kaupunki-yhteisöä sekä antaisi heille mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Kerhotoiminnan mahdollisuus myös yliopistolla tullaan selvittämään. Aikataulu: kevät Vastuuhenkilöt: HJ Salmi, HJ Korkala 9

10 10 Kaupunkiyhteistyö Hallituksena tulemme olemaan tiiviisti yhteydessä kaupungin eri toimijoihin. Olemme jo toimittaneet ainejärjestöjen käyttöön listan tärkeistä kaupungin työntekijöistä, jotka voivat olla hyödyllisiä tapahtumien kannalta. Rovaniemi opiskelijakaupunkina- foorumi myös elvytetään uudelle tasolle. Aikataulu: koko vuosi Vastuuhenkilö: HJ Salmi 11 Saumatonta vuorovaikutusta LYY:n hallitus sitoutuu osallistumaan kummiainejärjestöjensä kokouksiin säännöllisesti. Järjestökummit osallistuvat vähintään yhteen kummijärjestönsä järjestämään tapahtumaan. Lisäksi LYYn hallitus tulee kerran kuukaudessa pitämään päivystyspistettä yliopiston aulassa tarkoituksenaan helpottaa lähestyttävyyttä ja lisätä vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa. Aikataulu: koko vuosi Vastuuhenkilöt: koko hallitus 10