RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA"

Transkriptio

1 RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn

2 KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton sääntömääräisenä tehtävänä on ylläpitää reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten maanpuolustustahtoa. Keskeisiksi tavoitteiksi lähivuosille on asetettu liiton tunnettuuden lisääminen sekä maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen. Vuonna 2008 hyväksytyn RES strategian edistymistä on tarkasteltu liiton hallituksessa vuosittain. Liittohallitus järjesti syyskuussa seminaarin, jossa käytiin läpi strategiatyön perusteita sekä RES strategian tilannetta. Kehitysjohtaja Juha Heikkalan johdolla toteutetussa seminaarissa strategian tilannearviota sekä tavoitteita pidettiin edelleen ajankohtaisina. Lisäksi todettiin, että monin osin strategian tavoitteet ovat edenneet jopa poikkeuksellisen hyvin. Strategian markkinoinnissa ja jalkauttamisessa havaittiin kuitenkin puutteita. Reserviläisliiton hallitus päätti tehostaa liiton strategian markkinointia ja jalkauttamista mm. teettämällä siihen liittyvää esittelymateriaalia. Samalla päätettiin aloittaa uuden strategian laatiminen vuonna Vuoden teema Reserviläisliiton vuoden 2011 teemana oli Yleinen asevelvollisuus maanpuolustuksemme perusta. Teeman hengessä Reserviläisliitto panosti aiempaa enemmän edunvalvontaan ja tiedotukseen. Vuoden 2011 aikana annettiin useita tiedotteita ja kannanottoja sekä järjestettiin muutamia, maakunnallisia tiedotustilaisuuksia. Myös kansanedustajiin ja eri ministeriöihin sekä niiden viranhaltijoihin oltiin entistä enemmän yhteydessä. Teeman avulla haluttiin myös vaikuttaa valmisteilla olleeseen puolustusvoimauudistukseen. Liitto painotti uudistuksen yhteydessä yleisen asevelvollisuuden ja suuren reservin keskeistä merkitystä Suomen puolustuksessa. Reservin ampumataidon ylläpito Vuonna 2011 Reserviläisliitolla oli kolme erityistä toiminnan painopistealuetta, joista reserviläisten laajan ampumatoiminnan ylläpito oli yksi. Liiton piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin toimintavuonna ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin osallistumiskertaa. Reserviläisliitto tuki jäsenyhdistystensä ampumatoimintaa mm. avustamalla taloudellisesti niiden asehankintoja, ampumaratahankkeita sekä muita ammuntaharrastusta edistäviä hankintoja ja toimintaa. Tukitoiminnalle oli toimintavuonna erityinen tarve, koska kesäkuussa 2011 uudistuneessa aselaissa ensimmäisen käsiaseluvan myöntämisen ehdoksi määrättiin pakollinen, kahden vuoden ennakkoharjoittelu jossain ampumaseurassa. Lakimuutoksen johdosta liiton jäsenyhdistykset ja piirit joutuivat mm. hankkimaan runsaasti harjoittelussa tarvittavia käsiaseita. Lisäksi uudistunut aselaki edellytti ampumaseuroilta poliisin perehdyttämän ampumaasekouluttajan nimeämistä. Liitto hyvitti ampuma-asekouluttajilta em. perehdyttämisestä perittyjä maksuja sekä perehdyttämistilaisuuksista aiheutuneita matkakuluja. Tämä rahoitettiin puolustusministeriön euron suuruisella lisätuella, jonka Reserviläisliitto sai eduskunnalta aselain aiheuttamien uusien velvoitteiden johdosta. Reserviläisliitto valmisteli toimintavuonna yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa ampumakorttikoulutuksen käynnistämistä. Vuonna 2011 järjestettiin 3 kouluttajakoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 54 henkilöä. Lisäksi järjestettiin kolme varsinaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui 92 aloittelevaa ampujaa. Suuremmassa mittakaavassa ampumakorttikoulutus käynnistyy vuonna Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 2

3 Ampumakorttikoulutuksen tarkoituksena on perehdyttää ammuntaharrastusta aloittelevat henkilöt ammunnan perusteisiin ja turvallisuuteen. Tavoitteena on, että suoritettu ampumakorttikoulutus otettaisiin jatkossa huomioon aselupapäätöksiä tehtäessä. Reserviläisliiton ampumamestaruuskisa järjestettiin Oulussa 180 ampujan voimin. Korkeatasoisessa kisassa tehtiin seitsemän yksilölajien liittoennätystä. Lisäksi yhtä ennätystä sivuttiin. Joukkuelajeissa ennätyksiä tehtiin viisi. Reserviläisliiton yleismestaruuden voitti Varsinais-Suomen Reserviläispiiri tuloksellaan Toimintavuonna järjestettiin lisäksi Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa yhteiset mestaruuskilpailut ampumahiihdossa, ampumasuunnistuksessa, ilma-aseissa, palvelusaseammunnassa, perinneaseammunnassa, pistooliampumahiihdossa, pistooliampumajuoksussa, pystykorva-ammunnassa, sovelletussa reserviläisammunnassa, tarkka-ammunnassa ja vakiokiväärissä. Ampumahiihto- ja pistooliampumahiihtokisoissa järjestettiin myös viestikilpailu. Perinteiseen tapaan ohjelmassa oli myös reserviläisjärjestöjen välinen prosenttiammuntakilpailu, joka oli huomioitu myös liiton suoritusperusteisessa piiritukijärjestelmässä. Kilpailun piirisarjan voitti Lapin Reserviläispiiri, johon kuuluvien yhdistysten jäsenistä lähes 45 prosenttia kävi ampumassa. Seuraavilla sijoilla olivat Etelä-Pohjanmaan (27 %) ja Kainuun (25 %) piirit. Jäsenyhdistyksistä aktiivisin olin Sodankylän Reserviläiset yli 89 prosentin tuloksellaan. Reserviläisliiton kokonaistulos oli 13,29 prosenttia. Syynä alhaiseen lukuun oli se, että vain 114 jäsenyhdistystä ilmoitti liittoon kilpailunsa tuloksen. Liittojen välisen prosenttiammuntakilpailun voitti Suomen Reserviupseeriliitto 13,69 prosentin tuloksellaan. Toukokuussa liitto järjesti kolmannen valtakunnallisen ampumataitopäivänsä, jossa oli mukana 68 liiton paikallisyhdistystä. Valtakunnanlaajuisen tapahtuman tavoitteena oli saada mahdollisimman moni Reserviläisliiton jäsen tutustumaan ammuntaan lajina sekä osallistumaan liiton prosenttiammuntakilpailuun. Lisäksi pyrittiin saamaan näkyvyyttä laajalle ampumatoiminnalle. Yksittäisiä jäseniä kannustettiin ylläpitämään ampumataitojaan mm. tiedotuksella sekä internetissä toimivalla kuntokortilla, jonne jäsenet saattoivat kirjata omia ampumasuorituksiaan. Järjestelmästä oli myös mahdollista tulostaa ampumapäiväkirja aselupahakemuksen liitteeksi. Toimintavuonna tehtiin päätös ekoaseiden yhteishankinnasta. Tähän olivat syynä mm. aselain kiristyminen ja ampumaratojen määrän lasku. Prosenttiammuntakilpailun sääntöjä tarkennettiin hankintaan liittyen niin, että myös ampumalaitteistoilla tehdyt suoritteet otettiin huomioon kilpailussa. Piireillä ja yhdistyksille tarjottiin mahdollisuus hankkia normaalia huomattavasti edullisempaan hintaan yhteistyökumppaniksi valitun Eko-aims Oy:n tarjoamia ampumalaitteistoja. Varsinainen hankinta siirtyi vuodelle Veteraanityö jatkui laajana Vuoden 2012 toisena painopistealueena oli veteraanityö ja -tuki. Veteraanien ikääntymisen johdosta työn luonne muuttui yhä enemmän lähimmäisavun suuntaan. Tätä kuvasti hyvin se, että yksittäisten veteraanien auttamiskertoja liiton jäsenyhdistyksissä kirjattiin toimintavuoden mittaan peräti kappaletta. Reserviläiset avustivat veteraaneja mm. erilaisissa kodin askareissa, ostoksilla käynnissä ja muissa jokapäiväisissä asioissa. Lisäksi monet jäsenet tukivat oman paikkakuntansa veteraaniyhteisöjen toimintaa hoitamalla niiden luottamustehtäviä. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 3

4 Perinteiseen tapaan liitto oli mukana Sotiemme Veteraanit -keräyksessä. Maaliskuussa Reserviläisliitto toteutti yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa erityisen keräystempauspäivän, joka järjestettiin 103 paikkakunnalla. Tapahtuma oli osa Sotiemme Veteraanit keräystä, jota tuettiin myös mm. avustamalla paikallisia varusmieskeräyksiä sekä osallistumalla mm. Junkerskampanjaan. Sotiemme Veteraanit -keräyksen tuotto oli vuonna 2011 noin 2,7 miljoonaan euroa, josta varusmieskeräyksen osuus oli 60 prosenttia. Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton omat keräykset tuottivat euroa. Veteraanien henkisen perinteen säilyttämiseen tähtäävän työn suunnittelu ja laajentaminen jatkui toimintavuonna. Suunnittelutyötä tehtiin ensisijaisesti Tammenlehvän Perinneliitossa, jonka jäsen Reserviläisliitto on. Liiton kunniajäsen Matti Niemi toimi vuonna 2011 Perinneliiton varapuheenjohtajana. Tammenlehvän Perinneliitto järjesti toimintavuoden aikana mm. useita seminaareja, joissa pohdittiin perinnetyön tulevaisuutta. Lisäksi Perinneliitossa suunniteltiin veteraaniperinnetyön tulevaa vastuujakoa. Reserviläisliiton veteraanityö painottui vahvasti paikkakuntatasolle. Toimintavuoden aikana liiton jäsenyhdistykset ja piirit olivat mm. 230 kertaa mukana paikallisissa veteraanikeräyksissä ja auttoivat kertaa erilaisten veteraanitilaisuuksien, -juhlien ja -toimintojen järjestämisessä. Lisäksi veteraanien perinteen säilyttämiseen liittyviä toimintakertoja kirjattiin 288 kappaletta. Paljon kuntoliikuntaa ja urheilua Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteisenä tavoitteena oli saada jäsenet liikkumaan ja urheilemaan aiempaa enemmän. Toimintavuonna fyysisen kunnon ja säännöllisen liikunnan merkitystä korostettiin mm. liittojen tiedotuksessa sekä Reserviläinenlehdessä. Jäsenistöä kannustettiin fyysisen kunnon ylläpitoon myös sähköisellä kuntokorttijärjestelmällä, joka mahdollisti liikunta- sekä ammuntasuoritteiden kirjauksen ja seurannan internetissä. Yhdistyksiä ja piirejä kannustettiin liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämiseen sekä sen seurantaan mm. suoritusperusteisen piiritukijärjestelmän avulla, jonka yhtenä palkitsemiskriteerinä oli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti piirissä. Liitto kannusti jäseniään kuntokortin käyttöön mm. tiedotuksella. Vilkas liikunta- ja urheilutoiminta sekä maastoliikunta jatkuivat piireissä ja yhdistyksissä. Vuoden 2011 aikana järjestettiin yhteensä erilaista liikunta- ja urheilutapahtumaa, joissa kirjattiin peräti osallistumiskertaa. Laajinta oli erilainen kuntoliikunta, jossa kirjattiin peräti erilaista tilaisuutta ja osallistujaa. Reserviläisliiton valtakunnallinen perheliikuntapäivä järjestettiin Koko perheelle tarkoitetun liikuntatapahtuman ohjelma oli vapaamuotoinen. Perheliikuntapäivä järjestettiin toimintavuonna 26 paikkakunnalla. RES:n ja RUL:n yhteiset Golf-mestaruuskisat järjestettiin Raaseporissa. Kisan voitti Jussi Kaksonen Turun reserviupseerikerhosta. Mikkelissä puolestaan järjestettiin reserviläisjärjestöjen perinteinen, epävirallinen pilkkimestaruuskisa. Vuoden lopulla tehtiin päätös perheliikuntapäivän sekä golfmestaruus- ja pilkkikisan siirtämisestä Reserviläisurheiluliiton järjestämisvastuulle, jonka myötä näihin tapahtumiin voivat jatkossa osallistua kaikkien RESUL:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 4

5 RESUL vastasi toimintavuonna lähinnä valtakunnantason kilpailu- ja muiden liikuntatapahtumien järjestämisestä. Useiden ampumakilpailujen ohella RESUL järjesti mm. syys- ja naisten jotokset, osallistui Kesäyön marssin järjestämiseen sekä järjesti talvikilpailun, neliottelun, maastokilpailun ja partiokilpailun sekä laajaa koulutustoimintaa erityisesti ammunnan, aseenkäsittelyn ja erilaisten ammuntalajien osalta. Lisäksi järjestettiin mm. perinneasekilpailujen kehittämispäivä, ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivät sekä harjoitettiin laajaa edunvalvontaa. Maanpuolustustahtoa vaalittiin Korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen on asetettu yhdeksi liiton lähivuosien päätehtävistä RES strategiassa. Reserviläisliitto korostikin toimintavuonna maanpuolustustahdon keskeistä merkitystä mm. omissa kannanotoissaan ja muissa puheenvuoroissaan sekä erilaisessa esittelymateriaalissaan. Toimintavuoden erityisiksi tavoitteiksi oli asetettu mm. maanpuolustustahtoon liittyvän toiminnan tehostaminen yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa, maanpuolustustahtoon liittyvän toiminnan käynnistäminen koulussa sekä aatteellisen maanpuolustustyön tehostaminen kunnissa mm. yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Lähinnä liiton toimiston riittämättömien henkilöstövoimavarojen johdosta nämä tavoitteet eivät juuri edenneet. Tavoitteeksi oli asetettu myös liiton, yhdistysten ja piirien toiminnan laajempi esittely internetissä ja ns. sähköisessä mediassa. Toimintavuonna liitto avasi omat Facebook-sivut ja kannusti myös jäsenyhdistyksiään ja piirejään esittelemään omaa toimintaansa internetissä. Vuoden 2011 aikana syntyikin kymmeniä uusia www-sivustoja. Aivan vuoden lopulla liiton internet-sivujen yhteydessä toimi 120 yhdistys- sekä 14 piirisivustoa. Lisäksi useat kymmenet yhdistykset ja piirit ylläpitivät kokonaan omia internet-sivujaan. Laajemmalla nettinäkyvyydellä pyrittiin tavoittamaan paremmin varsinkin nuoria suomalaisia. Lisäksi nuoria lähestyttiin mm. Reserviläinen-lehden varusmies- ja abiturienttijakeluilla sekä lehden ylläpitämillä Facebook-sivuilla. Maanpuolustus nyt -sivut avattiin kevään eduskuntavaalien yhteydessä. Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ jatkui järjestökentällä vilkkaana. Piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin toimintavuoden aikana mm. 690 kunniavartiota, 305 seppeleenlaskua, 60 erilaista maanpuolustusjuhlaa, 556 erilaista esitelmä-, info- ja messutoimintatilaisuutta sekä 37 tiedotustilaisuutta. Lisäksi ylläpidettiin 18 maakunnallista piirilehteä sekä paljon muita julkaisuja. Hengellistä toimintaa runsaasti Reserviläisliitossa järjestettiin toimintavuonna paljon hengellistä toimintaa. Monissa liiton tapahtumissa, tilaisuuksissa ja kilpailuissa päivän käynnisti hartaushetki tai aamunavaus. Liiton kaksipäiväisen syyskokouksen ohjelmaan kuului jumalanpalvelus. Laajin hengellisen työn tapahtuma oli joulutulet, joka järjestettiin joulukuun puolenvälin aikoihin 72 paikkakunnalla. Perinteisesti monissa reserviläisperheissä joulun odotus ja hiljentyminen jouluun alkaa oman yhdistyksen joulutulet-tapahtumasta. Hengellisten tapahtuminen pääpaino oli muun toiminnan tavoin paikkakuntatasolla. Liiton yhdistykset ja piirit järjestivät toimintavuonna mm. 44 kenttähartautta ja 111 kirkkopyhää. Hengellisen toiminnan tapahtumissa kirjattiin yhteensä osallistumiskertaa. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 5

6 Reservin valmiuksia ylläpidettiin laajalla koulutuksella Reserviläisliiton rooli reservin vapaaehtoiskoulutuksessa oli toimintavuonna keskeinen, sillä liiton jäsenet muodostivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) suurimman yksittäisen kouluttajaryhmän. Myös koulutukseen osallistuvista merkittävä osa oli liiton jäseniä. Liitto pyrki toimintavuonna tuomaan aiempaa paremmin esiin Reserviläisliiton ja sen jäsenten merkittävän roolin MPK:n toiminnassa. Vuoden 2011 koulutuksen teemana oli valtakunnallisesti yhdenmukaistettujen kurssien laajamittainen käyttöönotto. Tarkoituksena oli helpottaa koulutuksen tilaamista ja siihen hakeutumista sekä helpottaa kurssinjohtajien suunnittelutyötä. Erilaisia tyyppikursseja oli yhteensä noin 60 kappaletta. MPK järjesti vuoden 2011 aikana koulutustapahtumaa, jossa oli kasvua kuusi prosenttia. Kursseista oli reserviläisille kohdennettuja (68 %). Näistä puolustusvoimien tilaamia kursseja oli 268 ja sotilaallisia valmiuksia palvelevia 813. Kaikille avoimia varautumisen ja turvallisuuden kursseja oli yhteensä 504 (32 %). Koulutusvuorokausien yhteismäärä oli , jossa oli kasvua 4,5 prosenttia. Koulutukseen osallistui henkilöä, josta koulutettavia oli Miehiä osallistujista oli 84 ja naisia 16 prosenttia. Kouluttajista miehiä oli 91 prosenttia. Reserviläisliitto pyrki toimintavuonna vaikuttamaan siihen, että MPK:n kurssivalikoimassa olisi riittävästi alueellisiin joukkoihin sijoitetuille ja sijoittamattomille reserviläisille tarkoitettuja kursseja. Lisäksi Reserviläisliitto seurasi tarkasti, ettei MPK:n organisaatiouudistus lisäisi vapaaehtoiskouluttajien hallinnollisia tehtäviä. Reserviläisliittoa MPK:n hallituksessa edustanut Esko Raskila toimi MPK:n viestintävaliokunnan puheenjohtajana ja koordinoi tiedotuksen sekä viestinnän kehittämistä. Toimintavuonna tehtiin mm. vuoteen 2015 ulottuva MPK:n viestintäsuunnitelma, josta toimintavuonna toteutettiin internetsivuihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä, uudet graafiset ohjeet sekä erilaisiin ohjeistuksiin ja muuhun materiaaliin liittyneitä muutoksia. Toimintavuoden lopulla toteutettiin tunnettuus- ja sidosryhmäkysely. Lisäksi loppuvuonna allekirjoitettiin sopimus MPK:n kurssitoiminnan esittelystä Elixirohjelmassa vuonna Reservin täydennyskoulutusta markkinoitiin Vuonna 2011 Puolustusvoimat järjesti reservin täydennyskurssit sekä miehistölle että aliupseereille. Reserviläisliitto tuki koulutusta mm. markkinoimalla kursseja jäsenilleen. Lisäksi liitto osallistui molempien kurssien päätöstilaisuuksiin, joissa Reserviläisliitto palkitsi kurssin priimuksen. Yhteistyötä tehtiin Puolustusvoiminen kanssa muutenkin tiiviisti. Yhteistyökumppanina oli pääsäätöisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Pertti Laatikainen. Mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Reserviläisliitto oli vuonna 2011 mukana myös vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Liitolla oli edustus VAPEPA:n keskustoimikunnassa. Monet reserviläispiirit olivat lisäksi edustettuina VAPE- PA:n maakuntatoimikunnissa. Monet paikallisyhdistysten henkilöjäsenet olivat mukana VAPEPA:n hälytysryhmissä. Vuonna 2011 VAPEPA:ssa toimi xxx hälytysryhmää, joista x oli yksinomaan reserviläisten muodostamia. Ryhmät suorittivat yhteensä xxx hälytystehtävää. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 6

7 Yhdistysjohdon koulutusta viidessä piirissä Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutus jatkui vuonna Toimintavuonna koulutusta järjestettiin Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Suur-Savon ja Lapin reserviläispiireille. Näistä viimeksi mainittu oli kaksipäiväinen seminaari ja muut yksipäiväisiä koulutustapahtumia. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 90 luottamushenkilöä asianomaisista piireistä sekä niiden jäsenyhdistyksistä. Lapin seminaaria lukuun ottamatta koulutus toteutettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina ja MPK vastasi pitkälti myös aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi yhteistyökumppaneina koulutuksessa olivat OK-opintokeskus sekä puolustusvoimat. Yhdistysjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa yhdistysten ja piirien uusille luottamushenkilöille perustietoa Reserviläisliiton organisaatiosta ja toiminnasta sekä liiton kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. Tavoitteena on, että johtotehtäviin valitut saavat näin paremmat valmiudet tehtäviensä hoitamiseen. Vaikka koulutuksen sisältöön oltiin edelleen tyytyväisiä, oli ongelmana aiempien vuosien tapaan uusien luottamushenkilöiden saaminen tilaisuuksiin. Monissa piireissä vain noin kolmasosa yhdistyksistä lähetti edustajiaan liiton koulutustilaisuuksiin. Yhdistysten puheenjohtajille infoja Reserviläisliitto päätti vuonna 2010 vierailla jatkossa jokaisessa reserviläispiirissä vuosittain. Syksyllä 2010 käynnistyneen ns. piiri-info-järjestelmän puitteissa liiton johto kävi toimintavuoden aikana 14 piirissä ja tapasi niissä noin 400 luottamushenkilöä. Parituntiset infotilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti piirihallitusten kokousten yhteydessä. Piiri-infot oli tarkoitettu lähinnä yhdistysten ja piirien puheenjohtajille. Niissä käytiin läpi ajankohtaisia maanpuolustusasioita, lainsäädäntöä sekä Reserviläisliiton toimintaa ja yhdistyspalveluja. Lisäksi tilaisuuksissa käytiin paljon keskusteluja, joiden tavoitteena oli saada aiempaa parempi tuntuma jäsenkentän näkemyksiin liiton toiminnan osalta. Paljon naisille suunnattua toimintaa Reserviläisliiton naisten toiminnan suunnittelusta ja pääosin myös toteuttamisesta vastasi toimintavuonna liiton valiokunnan muodostama naisten työryhmä. Se pyrki tukemaan myös piirien naistapahtumien järjestelyitä mm. tiedottamisella sekä erilaisella ohjeistuksella. Toimintavuonna Reserviläisliitossa järjestettiinkin paljon naisille suunnattua toimintaa. Sen tärkein kohderyhmä olivat ne naisjäsenet, jotka eivät ole suorittaneet naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Liiton suurin, naisille tarkoitettu tapahtuma oli Kauhavalla järjestetty Naisten koulutuspäivä, jonka tavoitteena oli antaa osallistujille kattava kuva Ilmavoimien ja Kauhavan ilmasotakoulun toiminnasta. Tapahtumaan osallistui 34naista. Naisten valiokunta vastasi myös liiton perinteisen huipputapahtuman järjestelyistä. Parolassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 50 Reserviläisliiton jäsentä. Viikonlopun aikana osallistujilla oli mahdollisuus tutustua mm. Panssariprikaatin toimintaan. Liittotason tilaisuuksien lisäksi paljon naisille tarkoitettua toimintaa järjestettiin myös piireissä ja yhdistyksissä. Vuonna 2011 maakunnallisella ja paikallisella tasolla järjestettiin 173 naisjäsenille tarkoitettua tilaisuutta, joissa kirjattiin osallistumiskertaa. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 7

8 AESOR-kisasta voitto Reserviläisliitto jatkoi toimintavuonna vakiintuneita yhteistyösuhteitaan lähinnä eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä edustavan AESOR-järjestön kanssa. Sen hallituksen kokouksissa olivat pääsääntöisesti mukana liiton varapuheenjohtaja Osmo Suominen ja AESOR-järjestössä varapuheenjohtajana toimiva Ilpo Pohjola. Toimintavuonna järjestön puheenjohtajuutta hoiti Espanja. Reserviläisliitto pyrki kehittämään AESOR:n hallintotyöskentelyä ja keskittyi mm. sähköisten työskentelymenetelmien kehittämiseen. AESOR:lle rakennettiin toimintavuoden aikana omat internetsivut, joiden perustamiskustannuksesta ja -työstä Reserviläisliitto vastasi. Lisäksi liitto pyrki lisäämään AESOR:n yhteistyötä reserviupseerijärjestöjä yhdistävän CIOR-järjestön kanssa sekä toimivaan kokoavana voimana AESOR:n sisäisiä ristiriitoja ratkottaessa. AESOR-järjestön perinteinen sotilasmoniottelu järjestettiin Espanjan jalkaväkikoululla Toledossa. Kisan voitti liiton kolmihenkinen joukkue, johon kuuluivat kapteeni Jaakko Leppänen, kersantti Janne Mononen ja korpraali Ville Auvinen. Sama kolmikko voitti myös edellisen kisan, joka järjestettiin vuonna 2009 Italiassa. Kilpailuun osallistui 19 reserviläisjoukkuetta 11 eri maasta. Kilpailun seitsemästä lajista Reserviläisliiton joukkue voitti NATO-esteradan ja maastojuoksun. Lisäksi suunnistuksessa joukkue sijoittui toiseksi. Kisan muina lajeina olivat kivääri- ja pistooliammunta, uinti sekä käsikranaatin heitto. Reserviläisliittoa edusti Espanjan kisassa myös korpraali Lauri Sihvola, joka kilpaili monikansallisessa joukkueessa. Mukana olivat myös valmentajana toiminut vääpeli, kansanedustaja Tom Packalen ja joukkueen johtaja, sotilasmestari Osmo Suominen. Venäjän ja Viron suuntaan liittotason yhteistyötä ei vuonna 2011 ollut. Reserviläisliiton puheenjohtaja Markku Pakkanen oli mukana Kalottialueen perinteisessä reserviläistapahtumassa, joka järjestettiin Norjan Bardufossin alueella. Mittavaa sidosryhmäyhteistyötä Reserviläisliitto teki toimintavuonna yhteistyötä monien eri järjestöjen, tahojen ja toimielinten kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö oli Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Erityisen tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat myös liiton valtakunnallisesta varainkeruusta vastannut Maanpuolustuksen Tuki ry, maanpuolustusjärjestöjen yhteinen sotilaskoulutusorganisaatio Maanpuolustuskoulutusyhdistys, veteraaniperinneyhteistyötä koordinoiva Tammenlehvän Perinneliitto ry sekä valtakunnalliset veteraanijärjestöt ja puolustusvoimat sekä -ministeriö. Säännöllistä yhteistyötä oli myös mm. Sotavahinkosäätiön sekä niiden yritysten kanssa, joilla oli liiton kanssa kirjallinen yhteistyösopimus. Merkittävä yhteistyökumppani oli myös Ampumaharrastusfoorumi, jonka puitteissa mm. kehitettiin uusille ampujille tarkoitettua Ampumakortti-koulutusta sekä koordinointiin edunvalvontaa aselain uudistukseen sekä ampumaratasäännöstöön. Maanpuolustukseen liittyvää edunvalvontaa Vuonna 2011 Reserviläisliitto harjoitti laajaa edunvalvontaa mm. aselain uudistukseen, puolustusvoimien ja MPK:n kehittämiseen sekä koko maanpuolustusjärjestelmämme tulevaisuuteen liittyen. Eniten resursseja käytettiin tulevaan puolustusvoimauudistukseen sekä puolustusmenojen säästöjen kohdentamiseen liittyviin kysymyksiin. Muita esillä olleita asioita olivat mm. jalkaväkimiinojen kieltäminen sekä Kodinturvajoukkokysymys, joihin liitto pyrki vaikuttamaan mm. kannanotoilla ja tiedotteilla. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 8

9 Maaliskuussa järjestettyjen eduskuntavaalien jälkeen muodostettu valtioneuvosto päätti laskea puolustusmenoja 200 miljoonalla eurolla. Tässä yhteydessä käydyssä keskustelussa Reserviläisliitto painotti kotimaan puolustuksen järjestämisen ensisijaisuutta puolustusmäärärahojen käytöstä päätettäessä sekä suomalaisen puolustusjärjestelmän perusteista huolehtimista. Niin päättäjiä kuin rivisuomalaisiakin muistutettiin erilaisilla lausunnoilla ja kannanotoilla siitä, että puolustuksemme perustuu laajamittaiseen yleiseen asevelvollisuuteen sekä sitä kautta syntyvään suureen reserviin. Erityisen paljon huomiota kiinnitettiin kertausharjoitusten tarpeellisuuteen. Toimintavuonna tilanne olikin kertausharjoitusten osalta monia aiempia vuosia parempi, sillä harjoituksiin osallistui noin reserviläistä. Vahva osallistuminen julkiseen keskusteluun vahvisti liiton asiantuntijaroolia maanpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä. Reserviläisliiton kannanottoja julkaistiin monissa tiedotusvälineissä ja liiton näkemyksiä mm. vuosittain tarvittavasta kertausharjoitusten määrästä käytettiin ajoittain mm. kansanedustajien aloitteissa. Yhteydenpito eduskuntaan oli muutenkin tiivistä. Reserviläisliitto jakoi monia tiedotteitaan ja kannanottojaan suoraan kansanedustajille. Lisäksi liitto oli edustettuna kolmessa eduskuntakuulemisessa. Puolustusvaliokunta kuuli liiton näkemyksen liittyen ns. Kodinturvakonseptiin sekä Ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen. Vuoden 2012 valtion talousarvioesityksen osalta oltiin kuultavana valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa. Liittohallituksella oli pääsääntöisesti mahdollisuus osallistua lausuntojen viimeistelyyn. Eduskuntakuulemisissa Reservikäisliittoa edustivat toiminnanjohtaja Olli Nyberg tai liiton sotilas- ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja Juha Parkkonen. Reserviläisliitto piti säännöllistä yhteyttä myös puolustusministeriöön ja puolustusvoimiin. Lisäksi liitto oli mukana kansainvälisissä tehtävissä toimivien reserviläisten aseman kehittämisessä. Puolustusministeriön koolle kutsumissa palavereissa pyrittiin vaikuttamaan kansainvälisissä tehtävissä palvelevien reserviläisten työsuhteiden ehtoihin ja palvelusturvallisuuteen. Yhteyksiä oli myös sisäasianministeriöön. Reserviläisliitto antoi sisäministeriölle kirjalliset lausunnot ampuma-aseasetuksen muuttamisesta sekä koskien asetusta rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista. Lisäksi ympäristöministeriölle annettiin yhteislausunto Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa ampumaratojen ympäristölupaoppaasta. Reserviläisliiton jäsenyhdistysten ja piirien luottamushenkilöille avattiin toimintavuonna mahdollisuus tutustua liiton antamiin lausuntoihin liiton ekstranet-palvelussa. Jäsenkasvu jatkui 15. vuotta Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi kasvuun 1990-luvun puolivälissä, jolloin aliupseerinarvosta jäsenyysehtona luovuttiin. Kasvu jatkui myös vuonna 2011 ja lopulliseksi jäsenmääräksi muodostui Aliupseereita jäsenistä oli 60, miehistöä 26 ja upseereita neljä prosenttia. Armeijaa käymättömien osuus oli 10 prosenttia. Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä nousi vuoden aikana 256 jäsenellä eli 0,74 prosentilla. Vahvinta kasvu oli Päijät-Hämeessä, jossa maksaneiden lisäys oli lähes viisi prosenttia. Jäsenmäärät kasvoivat myös 12 muussa piirissä. Hyvästä jäsenkehityksestä huolimatta kahden prosentin kasvutavoitetta ei saavutettu. Tämä johtui lähinnä jäseneksi liittyneiden aiempaa alhaisemmasta määrästä. Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden 2011 aikana uutta jäsentä, mikä oli selvästi monia aiempia vuosia vähemmän. Syyksi laskevaan kehitykseen arveltiin mm. käsiaselupien saamisen vaikeutumista, puolustusvoimiin liittynyttä, kielteistä uutisointia sekä taloudellisen taantuman aiheuttamaa työttömyyttä. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 9

10 Suhteellisesti eniten liittyneitä oli Päijät-Hämeessä, jonka jäsenistöstä lähes 10 prosenttia oli loppuvuonna uusia jäseniä. Absoluuttisesti eniten jäseniä (305) liittyi Helsingin piirin yhdistyksiin. Reserviläisliitto seurasi toimintavuonna säännöllisesti piiriensä jäsenkehitystä ja kiinnitti huomiota erityisesti niihin piireihin, joissa jäsenmäärät olivat laskussa. Reserviläispiireille tiedotettiin jäsenkehityksestä sekä uusien jäsenten määristä kuukausittain. Jäsenkehitystä käytiin läpi myös piiriinfoissa, joissa paneuduttiin kunkin piirin yhdistyskohtaiseen kehitykseen. Reserviläispiireille painotettiin säännöllisen yhdistyskohtaisen jäsenmääräseurannan tarvetta. Tästä vastasi ensisijaisesti vuonna 2010 muodostettu, piirikohtainen jäsenvastaavaverkosto. Jäsenkehitykseen liittyvässä tiedotuksessaan liitto painotti jäsenkasvun tuovan lisää reserviläisiä kenttäkelpoisuutta ylläpitävän toiminnan pariin ja samalla aatteellisen maanpuolustustyön saavuttavan suuremman joukon suomalaisia. Yhdistyksille ja piireille painotettiin sitä, että suurempi jäsenmäärä lisää Reserviläisliiton työn tuloksellisuutta monin eri tavoin. Jäsenhuoltoon panostettiin Toimintavuonna panostettiin myös jäsenhuoltoon. Liitto lähetti muutamia sähköpostitiedotteita kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli liiton jäsenrekisterissä. Lisäksi yhdistyksiä kannustettiin säännölliseen, omaan jäsenistöön kohdistuvaan sähköpostitiedottamiseen. Samalla painotettiin myös jäsentilanteen seurantaa. Erityistä huomiota kiinnitettiin niihin jäseniin, joiden jäsenmaksusuoritus oli myöhässä. Maksumuistutusten lisäksi lähetettiin tekstiviestejä, joissa kerrottiin jäsenmaksun olevan rästissä. Nämä toimenpiteet laskivat maksamattomien jäsenten lukumäärää niin, että vuoden 2011 lopulla vain 2,3 prosentilla jäsenistä oli jäsenmaksu maksamatta. Jäsenhankintakilpailun voitto Ouluun Yksittäisiä jäseniä kannustettiin jäsenhankintaan henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla, jonka kausi oli Kilpailussa huomioitiin jäsenmaksunsa ensi kertaa vuonna 2011 suorittaneet, uudet jäsenet, joilla ei ollut aiempaa jäsenyyttä jossain toisessa jäsenyhdistyksessä. Jäsenhankintakilpailun voitti Oulun Reserviläiset ry:n Rauno Mäkinen, joka hankki yhteensä 38 uutta, maksanutta jäsentä. Kilpailussa oli mukana 249 Reserviläisliiton jäsentä, jotka saivat hankituksi yhteensä 713 uutta, maksanutta jäsentä. Jokainen, vähintään yhden uuden jäsenen mukaan reserviläistoimintaan tuonut jäsenhankkija sai palkinnon. Nuorten jäseneksi liittymistä helpotettiin erityisellä nuorisojäsenyydellä, jossa vuosittainen jäsenmaksu oli hieman tavanomaista pienempi. Jäsenille rahanarvoisia etuja Toimintavuonna Reserviläisliittoon kuuluvat henkilöt olivat oikeutettuja jäsenetuihin ja alennuksiin ST1-yhtiöstä, Vakuutusyhtiö Pohjolasta, S-ryhmän hotelleista sekä Suomen Sotilas-lehdestä. Jäseneduissa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Jäsenetuja tarjoavien yritysten kanssa tehtiin jonkin verran markkinointiyhteistyötä. Yhtiöt mm. hankkivat liiton kautta omat ilmoituksensa Reserviläinen-lehdestä. Reserviläisliitto puolestaan markkinoi jäsenetuja mm. sähköpostilla. Toimintavuoden aikana käynnistettiin yritysyhteistyö mm. puolustusvoimille ampumalaitteistoja valmistavan Eko-Aims Oy:n kanssa. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 10

11 Tunnettuutta lisättiin tiedottamalla Reserviläisliiton strategiassa liiton tunnettuuden lisääminen on asetettu toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi. Taustalla on mm. vuoden 2008 järjestökuvatutkimus, jonka mukaan vain vajaa puolet suomalaisista tuntee Reserviläisliiton. Liiton tunnettuus on monia muita maanpuolustusjärjestöjä heikompi, vaikka Reserviläisliiton jäsenmäärä on niitä merkittävästi suurempi. Toimintavuonna pyrittiin tuomaan aiempaa paremmin esiin Reserviläisliiton toiminnan laajuus sekä sen tärkeä merkitys mm. vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa ja veteraanityössä. Toimintavuoden kaikissa mediatiedotteissa kerrottiin perusfaktat liiton osallistumisesta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämiseen. Lisäksi yhteistapahtumien yhteydessä toteutettiin valtakunnalliset tiedotuskampanjat, joissa tuotiin esiin myös kaikki tapahtumissa mukana olleet yhdistykset. Reserviläisliitto antoi toimintavuonna 27 mediatiedotetta sekä järjesti kolme, maakunnallista tiedotustilaisuutta. Erityisesti tiedotustilaisuudet lisäsivät selvästi liiton näkyvyyttä maakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä sekä satunnaisesti myös valtakunnallisessa mediassa. Liiton kannanotot olivat kerran esillä myös television valtakunnallisessa uutislähetyksessä. Näkemysten ja lausuntojen pohjana toimivat vuoden 2011 toimintasuunnitelma, erilaiset jäsenkyselyt sekä liiton nettisivujen gallup-kysely, joilla saatiin aiempaa parempi käsitys jäsenistön näkemyksistä. Myös liiton hallitus käsitteli kannanmuodostuksen perusteita. Laajentunut järjestökäsittely vähensi liiton tiedotuksen aiempina vuosina ajoittain aiheuttamia ristiriitoja jäsenistön keskuudessa. Toimintavuonna Reserviläisliitto seurasi sähköistä mediaa ja julkaisi maanpuolustusta koskevaa uutisointia nettisivujensa ns. uutissyötteessä. Liiton kannanotot jaettiin sähköisen jakelujärjestelmän avulla valtakunnallisille, maakunnallisille ja usein myös paikallisille tiedotusvälineille. Liiton nettisivujen lisäksi ylläpidettiin omia Facebook-sivuja sekä tuettiin Resnet-keskustelupalstan toimintaa. Myös sisäinen tiedotus jatkui aktiivisena. Yhdistysjohdon käsikirja uudistettiin alkuvuonna ja julkaistiin perinteiseen tapaan kesän kynnyksellä. Liiton Yhdistystiedote ilmestyi vuoden 2011 aikana viidesti. Tiedotteen jakelu kattoi liiton piirit sekä yhdistykset. Suurin osa liiton sisäisestä tiedotuksesta toteutettiin sähköisten jakelukanavien avulla. Liitto julkaisi nettisivuillaan medialle tarkoitettujen tiedotteiden lisäksi 51 sisäistä tiedotetta, joiden ilmestymisestä lähetettiin sähköposteja mm. liiton jäsenyhdistysten ja piirien luottamushenkilöille sekä satunnaisesti myös kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli liiton tiedossa. Myös liiton sidosryhmiä lähestyttiin muutamaan kertaan. Toimintavuoden aikana liiton nettisivujen kautta lähettiin yksittäistä sähköpostia, joissa kerrottiin mm. edellä kuvattujen tiedotteiden ilmestymisestä. Reserviläisliitto osallistui Helsingissä järjestetylle GoExpo-messuille yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa. Yhdistysten ja piirien toiminnan esittelytilaisuuksia tuettiin pyydettäessä mm. laajan esite- ja esittelymateriaalin avulla. Liiton jäsenyhdistyksille ja piireille painotettiin tiedottamisen tärkeyttä. Niitä kannustettiin aloittamaan säännöllinen tiedottaminen sähköpostilla sekä avaamaan omat www-sivut. Yhdistysten käyttöön laadittiin useita tiedotepohjia liiton yhteistapahtumissa käytettäväksi. Niiden omaan jäsenistöön kohdistuvaa tiedotusta helpotettiin myös lisäämällä nettijäsenrekisteriin sähköpostin lähetysmahdollisuus. Monet yhdistykset ja piirit tiedottivatkin toiminnastaan säännöllisesti. Toimintavuoden aikana ne julkaisivat mm erilaista jäsenkirjettä ja -julkaisua, sähköpostitiedotetta, 431 tiedotetta ja kannanottoa sekä järjestivät 37 tiedotustilaisuutta. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 11

12 Reserviläinen-lehti kiinnosti jäseniä Toimintavuonna Reserviläisliiton yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy vastasi perinteiseen tapaan omistajiensa jäsenrekisterien hoidosta, hallintopalveluista ja myyntoiminnasta sekä julkaisi liiton pää-äänenkannattajana toimivaa Reserviläinen-lehteä. Reserviläinen ilmestyi vuonna 2011 kahdeksana numerona, joista yksi jaettiin kaikille varusmiehille ja yksi kaikille abiturienteille. Lehden normaalijakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten jäsenet. Toimintavuonna Reserviläisliitto osallistui Reserviläinen-lehden tekemiseen ja tuotti itse lehden järjestösivuilla julkaistun materiaalin. Liitto pyrki näillä sivuilla esittelemään liittotason toiminnan ja tapahtumien lisäksi myös reserviläisyhdistysten toimintaa. Erityishuomioita kohdistettiin liiton ns. yhteistapahtumiin, joissa oli mukana paljon liiton jäsenyhdistyksiä. Reserviläinen-lehti sai lukijoilta hyvää palautetta mutta liitto ei ollut aivan tyytyväinen oman toimintansa, näkemystensä ja tavoitteidensa näkyvyyteen lehdessä. Koska myös lehden toinen taustajärjestö, Suomen Reserviupseeriliitto näki asian pitkälti samoin, käynnistettiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla lehden uudistaminen yhdessä Aalto Yliopiston kanssa. Toimintavuonna järjestetyt eduskuntavaalit näkyivät lehdessä selvästi. Reserviläinen toteutti mm. sähköisen kyselyn kansanedustajaehdokkaiden maanpuolustusnäkemyksistä sekä avasi Facebook-sivut, joilla ehdokkaat saattoivat käydä keskustelua reserviläisten kanssa maanpuolustukseen liittyvistä kysymyksistä. Eduskuntavaaliehdokkaille tehty kysely lähetettiin myös reserviläisjärjestöjen jäsenille. Vaalikyselyn tuloksia sekä Maanpuolustus Nyt -sivuston keskusteluja esiteltiin laajasti Reserviläinenlehdissä. Hyvä taloudellinen tulos Reserviläisliiton vuoden 2011 talousarvio rakentui 11,5 euron suuruisen liittomaksun sekä 6,5 euron suuruisen Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksun, merkittävien yleisavustusten ja mittavan oman varainhankinnan varaan. Liiton varsinaiset toiminnan kulut vuonna 2011 olivat euroa. Taloudellinen tulos muodostui lopulta euroa ylijäämäiseksi mm. liiton saamien yleisavustusten odotettua paremman toteutuman johdosta ja, koska liiton oma varainhankinta onnistui hyvin. Omaa varainhankintaa toteutettiin mm. Reserviläisliitto tutuksi -tarrasarjan ja liiton jäsenmerkkien myynnillä, markkinoimalla ampuma- ja senioriturvaa sekä myymällä yritysyhteistyökumppaneille ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä. Liiton oman varainhankinnan tuotto oli euroa. Reserviläisliiton kirjanpitoa ja taloushallintoa hoiti toimintavuonna kirjanpitotoimisto J. Castren Oy. Vuoden lopulla tehtiin päätös siirtymisestä Talenom Oy:n asiakkaaksi. MPT ja URLUS-säätiö merkittävimmät tukijat Vuonna 2011 Reserviläisliitto sai toimintaansa taloudellista tukea monilta yhteisöiltä. Tukea saatiin sekä suoraan että Maanpuolustuksen Tuki ry:n (MPT) kautta. Suurimpien valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen varainkeruusta vastannut MPT oli liiton toiminnan merkittävin tukija euron suuruisella lahjoituksellaan, jolla katettiin liiton toiminnan kuluista noin 13 prosenttia. Lisäksi MPT:n kautta liitto sai Ikämiessäätiöltä euron suuruisen tuen. Puolustusministeriön tuen suuruus oli euroa, jolla katettiin toiminnan kuluista vajaat kahdeksan prosenttia. Puolustusministeriön tuesta euroa oli korvamerkitty aselain muutoksen liitolle aiheuttamien kulujen kattamiseen. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 12

13 MPT tuki Reserviläisliittoa myös Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle antamallaan euron suuruisella lahjoituksella, jonka se osoitti Reserviläisliiton MPK:n kursseina toteuttaman koulutuksen rahoittamiseen. Liitto käytti tätä määrärahaa mm. Yhdistysjohdon koulutukseen sekä naisten koulutuspäivän järjestämiseen. Poikkeuksellisen merkittävä oli myös URLUS-säätiöltä saatu, euron suuruinen tuki, joka kohdistui liiton toimitilojen vuokrakuluihin. Taloudellista tukea yhdistyksille ja piireille Toimintavuonna Reserviläisliitto tuki taloudellisesti jäsenyhdistyksiään ja piirejään. Tähän käytettiin euroa, mikä muodosti noin 15 prosenttia liiton varsinaisen toiminnan kuluista. Lisäksi Reserviläisliitto tuki Reserviläisurheiluliiton toimintaa eurolla. Suurimman yksittäisen tukipotin saivat liiton maakunnalliset reserviläispiirit, joiden toimintaa tuettiin eurolla. Tästä tuesta euroa oli kuukausittaista piiritukea ja euroa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta maksettua ns. suoritusperusteista piiritukea. Lisäksi yhdistysten sekä piirien hankkeita ja hankintoja tuettiin eurolla. Yhdistyspalvelut paranivat merkittävästi Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireille, yhdistyksille ja yksittäisille jäsenille mahdollisimman tasokasta ja kattavaa palvelua. Tästä vastasivat toimintavuonna ensisijaisesti liiton toimihenkilöt. Käytännön palvelutoiminta piti sisällään mm. paljon päivittäistä puhelinneuvontaa, erilaisten ohjeistusten ja hallinnollisten asiakirjojen laatimista sekä laajojen internet-palveluiden ylläpitämistä. Aivan vuoden 2010 lopulla yhdistysten ja piirien käyttöön avattiin ekstranet-palvelu, jota kehitettiin toimintavuoden aikana. Liiton nettisivulla sijaitsevaan ekstranettiin siirrettiin alkuvuoden aikana kaikki ohjeistus-, tuki- ja lomakemateriaali, jota yhdistysten ja piirien luottamushenkilöt tehtävissään tarvitsevat. Lisäksi palveluun keskitettiin myös liiton omien hallintoelinten asiakirjat, minkä myötä postitusten määrä väheni selvästi. Yhdistysten ja piirien kannalta erityisen merkittävää oli jäsenrekisterin kehittäminen. Toimintavuoden aikana rekisteriin lisättiin mm. mahdollisuus lähettää sähköpostia yhdistyksen / piirin jäsenille sekä uusien jäsenten automaattinen ilmoitustoiminto. Jälkimmäisen toiminnon myötä päästiin ensi kertaa tilanteeseen, jossa liiton kautta jäseneksi pyrkivästä henkilöstä saatiin heti välitettyä tieto myös asianomaiselle yhdistykselle jäsenhakemuksen käsittelyä varten. Aivan toimintavuoden lopulla jäsenrekisteriin lisättiin uusi toiminto, jonka myötä jokainen jäsen saattoi niin halutessaan internetissä tarkistaa ja täydentää omia jäsentietojaan, maksaa oman jäsenmaksunsa sekä hankkia itselleen ampuma- tai senioriturvan. Tämä ns. E-asiointi tapahtuu liiton nettisivujen kautta. Yhdistyksillä kattava vakuutusturva Reserviläisliitolla oli toimintavuonna järjestövakuutus, joka tarjosi kattavan vakuutusturvan liiton piireille ja yhdistyksille. Vakuutus piti sisällään esinevakuutuksen, toiminnan keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, varallisuusrikosvakuutuksen, toissijaisen autovakuutuksen sekä matkavakuutuksen silloin kun liikkuminen tapahtui järjestötehtävien tai - toiminnan puitteissa. Lisäksi liitolla oli myös vakuutus, joka antoi Puolustusvoimien ohjeistuksen edellyttämän vakuutusturvan sen reserviläisille järjestämiin ampumakilpailuihin osallistuville henkilöille silloin kun asianomaisen kilpailun järjestelykumppanina on liiton jäsenyhdistys tai piiri. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 13

14 Liittokokousjärjestelmää kevennettiin Reserviläisliitto on jäsenyhdistystensä muodostama keskusjärjestö, jossa nämä yhdistykset käyttävät korkeinta päätösvaltaa. Vuonna 2011 liiton jäsenyhdistysten lukumäärä nousi yhdellä kun Askaisissa kesällä perustettu Louhisaaren Reserviläiset hyväksyttiin jäseneksi. Toimintavuoden lopulla liittoon kuului 354 jäsenyhdistystä, jotka olivat järjestäytyneinä 18 maakunnalliseen reserviläispiiriin. Nurmon Reservinaliupseerit ry purettiin toimintavuoden aikana. Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Vuonna 2011 järjestötoiminta jatkui niissä vilkkaana ja yhdistyksissä järjestettiin mm kokousta, joihin osallistui luottamushenkilöä tai muuta jäsentä. Myös Reserviläisliiton hallinto perustuu yleisiin kokouksiin sekä liiton hallituksen, valiokunnan ja erilaisten työryhmien säännölliseen työskentelyyn. Toimintavuonna järjestettiin kaksi liittokokousta, viisi liittohallituksen kokousta, neljä valiokunnan kokousta sekä paljon erilaisten työryhmien ja muiden toimielinten kokouksia. Reserviläisliiton hallitukseen kuului vuonna 2011 puheenjohtaja sekä yhteensä 27 varsinaista jäsentä. Liiton puheenjohtajana toimi Markku Pakkanen Kouvolasta ja varapuheenjohtajina Osmo Suominen Kaarinasta, Pirjo Koponen Kirkkonummelta sekä Hannu Jokiluoma Tampereelta. Liiton sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa yksipäiväisenä. Tampereen poliisiammattikorkeakoulun tiloissa pidetyn kokouksen ohjelmaan kuului virallisen vuosikokouksen lisäksi Poliisimuseoon tutustuminen sekä dosentti Kari Laitisen esitelmä. Tampereen Reserviläisnaisten järjestämään vuosikokoukseen osallistui 42 jäsenyhdistystä. Yhteensä paikalla oli noin 130 henkilöä. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Oulussa. Kaksipäiväisessä kokoustapahtumassa hyväksyttiin mm. liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Lisäksi syyskokous täydensi liiton hallitusta sekä nimesi liitolle kunniapuheenjohtajan. Reserviläisliiton kautta aikojen viidenneksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin liiton entinen puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä Iitistä. Järjestäytymiskokouksessaan liittohallitus valitsi varapuheenjohtajikseen Osmo Suomisen Kaarinasta, Helvi Hamarin Simosta ja Rauno Hauta-ahon Kokkolasta. Valiokunnat yhdistettiin Reserviläisliiton hallitus teki vuoden 2010 lopulla päätöksen yhteen valiokuntaan siirtymisestä. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja tehostaa liiton hallintoa mm. siirtämällä toiminnan ja talouden suunnittelu samaan toimielimeen. Valiokunnalle annettiin tehtäväksi liiton juoksevien asioiden hoito sekä toiminnan suunnittelu, jossa sen apuna olivat alakohtaiset työryhmät. Valiokunta muodosti toimintavuoden aikana Kansainvälinen työryhmän, Veteraaniyhteistyöryhmän, Taloussuunnittelutyöryhmän, Naisten työryhmän, Sotilas-, koulutus- ja edunvalvontatyöryhmän, Viestintä- ja tiedotustyöryhmän, Urheilu- ja ammuntatyöryhmän, RES 60 -työryhmän sekä Jäsenrekisterityöryhmän. Lisäksi eräänlaisena työryhmänä toimi myös liiton puheenjohtajisto. Kullekin työryhmälle annettiin 2-3 konkreettista tavoitetta, joiden suunnittelusta niiden tuli raportoida säännöllisesti valiokunnalle. Työryhmien työskentely sujui toimintavuonna vaihtelevasti ja konkreettisia tuloksia tuli vain muutamalta työryhmältä. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 14

15 Reserviläisliitolle uudet toimitilat Reserviläisliiton liittohallituksen ja valiokunnan tukena toimi vuonna 2011 kolme toimihenkilöä, jotka työskentelivät liiton toimistossa Helsingissä. Vuoden alussa liitto sai käyttöönsä uudet toimitilat, joiden yhteyteen rakennettiin mm. oma kokoustila liiton erilaisten hallintoelinten kokouksia varten. Uudistus paransi henkilöstön työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Reserviläisliiton henkilöstön toimintaa johti toiminnanjohtaja Olli Nyberg Vantaalta. Lisäksi liiton palveluksessa olivat järjestösihteeri Suvi Tuomanen sekä sihteerit Anne Hyytiäinen ( ) ja Lotta Hietaniemi ( Helsingistä. Liiton jäsenrekisteriä hoitivat jäsensihteerit Sara Väinölä ( ) sekä Päivi Ruusuvuori ( ), jotka olivat Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhdessä omistaman Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n palveluksessa. Liiton strategian mukaisesti liittohallitus selvitti neljännen toimihenkilön palkkausmahdollisuutta. Koska erillistä tiedottajaa ei palkattu, yritettiin liiton tiedotusta tehostaa mm. toimiston työjakomuutoksilla. Aivan vuoden lopulla sihteeri Lotta Hietaniemi nimettiin liiton tiedotus- ja toimistosihteeriksi ja Suvi Tuomanen järjestöpäälliköksi. Neuvottelupäiviä piireille Reserviläispiireillä on perinteisesti merkittävä rooli liiton ja sen jäsenyhdistysten välisessä kanssakäymisessä. Vuonna 2011 liitossa toimi 18 maakunnallista reserviläispiiriä, joista valtaosalla oli palveluksessaan vähintään yksi osapäiväinen toimihenkilö ja käytössään toimitilat. Reserviläisliitto tuki piiriensä toimintaa mm. taloudellisella tuella. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sopivat toimintavuoden aikana niistä tehtävistä, joita piirien tulee hoitaa liittojen niille osoittaman tuen vastineeksi. Piirikohtaisten sopimusten teko siirtyi vuodelle 2012 ja ne tulevat voimaan vuonna Piirien toiminnanjohtajille (vast.) järjestettiin vuonna 2011 kahdet koulutus- ja neuvottelupäivät yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Maaliskuussa toiminnanjohtajat olivat koolla yksipäiväisessä tilaisuudessa Helsingissä. Lahdessa järjestetty elokuun tapahtuma oli kaksipäiväinen. Laajoja palkitsemisia Toimintavuonna Reserviläisliitto esitti palkittavaksi monia ansioituneita jäseniään ja yhteistyötyökumppaneitaan erilaisilla huomionosoituksilla. Korkeimman huomionosoituksen sai entinen liittohallituksen jäsen Olli-Pekka Kanninen Ristiinasta, jolle myönnettiin itsenäisyyspäivänä kolmannen luokan Vapaudenristi (VR3). Lisäksi liiton esityksestä myönnettiin lippujuhlapäivänä 12 valtiollista huomionosoitusta seuraavasti: Korhonen Tatu Pekka, Helsinki, (SVR R), Valkama Seppo Jorma Uolevi, Akaa, (SL R), Isotalo Mikko, Ylöjärvi,( SVR Ar), Laivamaa Arvo Matti, Ranua, (SVR Ar), Heinonen Marjatta Anneli, Nokia, (SL Ar), Ingves Nils Kalle Christian, Helsinki, (SL Ar), Kivi Pentti Johannes, Kouvola, (SL Ar), Koponen Pirjo Marjatta, Kirkkonummi, (SL Ar), Peltoniemi Markku, Tornio, (SL Ar), Smolander Seppo, Heinävesi, (SL Ar), Neitola Alpo Aleksi, Sodankylä, (SVR M1 kr) ja Torkko Henry Jaakko Juhani, Laihia, (SVR M1 kr). Toimintavuonna Reserviläisliitto haki myös Maanpuolustusmitaleita miekkojen kera (Mpm mk) ansioituneille jäsenilleen. Tämän korkean huomionosoituksen saivat Juha Arvonen Toijalasta, Timo Ronkainen Oulusta ja Timo Saloranta Lohjalta. Lisäksi liiton pienoislippu myönnettiin varapuheenjohtaja Pirjo Koposelle ja varapuheenjohtaja Hannu Jokiluomalle. Reserviläisliiton omat huomionosoitukset myönnettiin perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivänä. Puolustusministeri Stefan Wallin myönsi liiton Ansioristin soljen kera myyntineuvottelija Tiina Kokkolalle Pälkäneeltä ja Puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puheloiselle Helsingistä. Lisäksi puolustusministeri Wallin myönsi 19 Reserviläisliiton ansioristiä seuraavasti: Aaltonen John, Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 15

16 Ankelo Matti, Honkasalo Markku, Kaistila Tapani, Kauranen Ilpo, Laakso Jorma, Latvala Sauli Matias, Mällinen Jorma, Naalisvaara Reijo, Nevala Antti, Pesola Helena, Pitkänen Pekka, Riipi Esa, Salminen Pertti, Silvander Marko, Tapio Kari, Toivonen Seppo, Uitti Erkki ja Viidanoja Ari. Ansioristien lisäksi myönnettiin 61 Kultaista, 104 Hopeista ja 175 Pronssista ansiomitalia. Valtaosa myönnetyistä ansioristeistä ja osa ansiomitaleista luovutettiin Helsingissä järjestetyssä luovutustilaisuudessa. Pääosa ansiomitaleista luovutettiin piirikohtaisissa tilaisuuksissa. Toimintavuonna Sotavahinkosäätiö myönsi liiton aloitteesta neljä maanpuolustuspalkintoa. Jääkäri Pasi Lakkala sekä rouva Sirkka Ojala palkittiin euron palkinnoilla poikkeuksellisen ansiokkaasta työstä vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Jyväskylän Reserviläiset ry puolestaan sai euron palkinnon poikkeuksellisesta aktiivisuudestaan veteraanityössä. Vastaavan palkinnon sai myös Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry poikkeuksellisesta aktiivisuudestaan reserviläisten ampumataidon ylläpidossa. Reserviläisliiton hallitus nimesi toimintavuonna perinteiseen tapaan myös Vuoden malliyhdistyksen ja Vuoden Reserviläisen. Tampereen vuosikokouksessa julkaistut nimitykset kohdistuivat Karttulan Reserviläiset ry:hyn sekä vääpeli Kari Matti Kauppiseen Lappeenrannasta. Toiminnan raportointi Tässä toimintakertomuksessa mainitut piirien ja yhdistysten toiminnan sekä osallistumisen luvut on kerätty internet-pohjaisella raportointijärjestelmällä. Raportointia tuettiin paperisella seurantapäiväkirjalla. Toimintavuoden lopulla käynnistettiin selvitys mahdollisuudesta siirtyä kokonaan sähköiseen tietojenkeruuseen. Toimintaraportti saatiin 291 jäsenyhdistykseltä ja 16 piiriltä. Valtaosa raporteista tuli internetin kautta, vaikka myös paperinen toimintalomake oli yhä käytössä. Näiden toimintaraporttien kautta saatiin melko kattava kuva reserviläisyhdistysten ja piirien järjestämästä toiminnasta sekä siihen osallistumisesta. Todelliset luvut olivat kuitenkin suuremmat, koska 63 yhdistykseltä ja kahdelta piiriltä ei saatu toimintaraporttia. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 16

17 Reserviläisliitto ry Sivu 2.1 Y-tunnus T U L O S L A S K E L M A EURO VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,72 Tuotot yhteensä , ,72 Kulut Henkilöstökulut , ,29 Poistot , ,56 Muut kulut Vuokrat , ,16 Järjestötoiminta , ,14 Kotimainmen yhteisötoiminta , ,30 Kansainvälinen yhteisötoiminta , ,56 Tukitoiminta , ,05 Muut kulut , ,98 Muut kulut yhteensä , ,19 Kulut yhteensä , ,04 Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä , ,32 Tuotto-/kulujäämä , ,32 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot , ,27 Muut tuotot , ,36 Kulut , ,11 Varainhankinta yhteensä , ,52 Tuotto-/kulujäämä , ,80 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,33 Kulut -20,76-100,04 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,29 Tuotto-/kulujäämä , ,51 Yleisavustukset , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ( ALIJÄÄMÄ) , ,49

18 Reserviläisliitto ry Sivu 3.1 Y-tunnus TASE EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,35 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet 871, ,86 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,50 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 409, ,40 Sijoitukset yhteensä 8 409, ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,96 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,96 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 5 136, ,31 Siirtosaamiset 2 798, ,58 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 934, ,89 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 220,00 220,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä 220,00 220,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,29 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,14 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,39

19 Reserviläisliitto ry Sivu 3.2 Y-tunnus TASE EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,34 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,49 Oma pääoma yhteensä , ,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,11 Muut velat 2 814, ,21 Siirtovelat , ,24 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,56 Vieras pääoma yhteensä , ,56 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,39

20

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

koko kansan maanpuolustusjärjestö TOIMINTAKERTOMUS 2010

koko kansan maanpuolustusjärjestö TOIMINTAKERTOMUS 2010 koko kansan maanpuolustusjärjestö TOIMINTAKERTOMUS 2010 KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA SISÄLLYS Teema ja painopistealueet... 4 Kenttäkelpoisuus... 7 Sotilaallinen valmius... 9 Muu toiminta...

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja

Lisätiedot

Kuva: Tuomas Kaarkoski

Kuva: Tuomas Kaarkoski Kuva: Tuomas Kaarkoski RESERVILÄISLIITTO ON SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUS- JÄRJESTÖ. Kuva: Kari Virtanen RESERVILÄISLIITTO ESITTÄYTYY Koko valtakunnan kattava puolustusjärjestelmämme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa , Järvenpään maanpuolustustalo Julkaisuvapaa 7.10.2017 kello 15.00 Julkaisuvapaa 7.10.2017 klo 15.00 Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa 7.10.2017, Järvenpään maanpuolustustalo

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Reserviläisliiton vuosikokous! 7.4.2013 Kokkola!

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Reserviläisliiton vuosikokous! 7.4.2013 Kokkola! Koko kansan maanpuolustusjärjestö Reserviläisliiton vuosikokous! 7.4.2013 Kokkola! Vuoden Malliyhdistys 2013 Alastaron Reserviläiset ry 2000 Savonlinna Reserviläiset ry 2001 Kurikan Reserviläiset ry 2002

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle RESERVILÄISLIITON toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Liittohallituksen esitys syyskokoukselle 2016 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. RES 2020 -strategia Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2012 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2012 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2012 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys Reserviläisliiton hallituksen käsittelyyn 2.3.2013 KERTOMUS VUODEN 2012 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

Lisätiedot

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake:

Toimintalomake-ohje. Kirjautuminen: Toimintalomake: Toimintalomake Kirjautuminen: Liiton nettisivun www.rul.fi oikeasta alalaidasta. Tunnukset ovat samat, kuin uuteen WordPress nettisivupohjaan. (Uudet tunnukset saa järjestösihteeriltä jarjesto@rul.fi).

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen RESERVILÄISLIITON hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSEKSI 1. Taustaa Reserviläisliitossa aloitettiin kolme vuotta sitten erilaisten

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn Toimintakertomus SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn Toimintakertomus SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintakertomus 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 7.4.2013 www.reservilaisliitto.fi Toimintakertomus 2012 Kertomus vuoden

Lisätiedot

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintasuunnitelma. www.reservilaisliitto.fi

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintasuunnitelma. www.reservilaisliitto.fi SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 15.11.2014 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 1. Juhlavuosi ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra eversti, arvoisa Kainuun reserviläispiirin herra puheenjohtaja, hyvä juhlaväki

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra eversti, arvoisa Kainuun reserviläispiirin herra puheenjohtaja, hyvä juhlaväki Julkaisuvapaa 18.4.2010 klo 13.00 Puheenjohtajan Markku Pakkasen päätöspuhe Reserviläisliiton valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa 18.4.2010, Kainuun Musiikkiopiston Kaukametsä-sali Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Tällä hetkellä Reserviläisliitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen ja piireilleen mm. seuraavia palveluita

Tällä hetkellä Reserviläisliitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen ja piireilleen mm. seuraavia palveluita Helsinki, 7.6.2011 RESERVILÄISLIITON YHDISTYSPALVELUT Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu tällä hetkellä 353 jäsenyhdistystä, 18 maakunnallista piiriä sekä noin 36.000

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Helsingissä, 8.4.2011 KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TEEMA JA PAINOPISTEALUEET Reserviläisliitto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n

Tapiolan Reserviupseerit r.y:n Tapiolan Reserviupseerit r.y. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Sivu 1 ( 5 ) Tapiolan Reserviupseerit r.y:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Tapiolan Reserviupseerit ry, josta myöhemmin käytetään sanaa

Lisätiedot

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus

Reserviläisliitto 60 vuotta. Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta Liiton historian näyttävin tapahtuma- ja juhlakokonaisuus Reserviläisliitto 60 vuotta 2015 11.-12.4. Liiton vuosikokous, seppeleenlasku, tervehdysten vastaanotto Helsingissä

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 Liiton hallituksen esitys syyskokoukselle 25.10.2008 2 RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 3.11.2008 TOIMINTAKALENTERI

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 3-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma

Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen kenttäkelpoisuuden kehittämisen koulutusohjelma Reserviläisen velvollisuus ylläpitää kuntoa Noin 85 % jokaisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten valtaosa 20-60 vuotiaista

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 26.4.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen kaupungintalo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK Isänmaallisuus Vapaaehtoisuus Osaaminen Kuva Joonas Pehkonen Maanpuolustuskoulutusyhdistys Perustettiin vuonna 1993 valtakunnalliseksi organisaatioksi, joka kouluttaa

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn Toimintasuunnitelma ja talousarvio SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 17.11.2012 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2013 Reserviläisliiton

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta Helsinki, 21.4.2009 Sisäasianministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö PL 50 11101 Riihimäki Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2011 4.2.2011. Reserviläisliitto Koko kansan maanpuolustusjärjestö 57. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2011 4.2.2011. Reserviläisliitto Koko kansan maanpuolustusjärjestö 57. toimintavuosi Suomalaisia reserviläisiä Norjan kodinturvajoukkojen vieraana. Yhdistystiedote 1/2011 4.2.2011 Reserviläisliitto Koko kansan maanpuolustusjärjestö 57. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö

Koko kansan maanpuolustusjärjestö Koko kansan maanpuolustusjärjestö Lapin Reserviläispiirien seminaari, 3.-5.2.2012 Rovaniemi Varapuheenjohtaja Osmo Suominen, RES Toiminnanjohtaja Olli Nyberg, RES Puolustusvoimauudistus Vuoden 2009 selonteossa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 Suomen Reserviupseeriliitto ry. KOLMIVUOTISSUUNNITELMA Liittokokous 23.11.2013 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 2016 TOIMINNAN ARVOT Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin

Lisätiedot

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

RESUL tiedottaa 3/2013

RESUL tiedottaa 3/2013 Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061, sähköposti: info@resul.fi RESUL tiedottaa 3/2013 Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 1/2011

SR ry. Jäsentiedote 1/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! SR ry Jäsentiedote 1/2011 Talvi on jo pitkällä ja kohta koittaa toiminnallinen kevät. Vuosi 2011 tuo yhdistyksemme toimintaan paljon uusia tuulia ja huikeita juttuja. Tähtihetki

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Kainuun piiri-info, Kajaani Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Kainuun piiri-info, Kajaani Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Koko kansan maanpuolustusjärjestö Kainuun piiri-info, 21.10.2010 Kajaani Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Puolustusvoimat tänään Puolustusvoimien tehtävät ja rakenne määritellään

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali

Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa , Pohjankyrösali Julkaisuvapaa 20.2.2011 kello 13.00 Reserviläisliiton puheenjohtajan Markku Pakkasen juhlapuhe Isonkyrön Reserviläiset ry:n 50-vuotisjuhlassa 20.2.2011, Pohjankyrösali Kunnioitetut sotiemme veteraanit,

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella.

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella. RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 1.3.2008 RESERVILÄISLIITON ANSIOMITALIEN SÄÄNNÖT Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalijärjestelmä on perustettu vuonna 1980. Nämä mitalisäännöt,

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN NOR- MILUONNOSTA 2015

RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN NOR- MILUONNOSTA 2015 Helsinki, 14.1.2015 Pääesikunnan henkilöstöosasto Viite: Lausuntopyyntö 27.11.2014, asia nro 3585/50.07/2014 RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN

Lisätiedot

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintakertomus.

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintakertomus. SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintakertomus 2014 Hyväksytty liiton vuosikokouksessa 11.4.2015 www.reservilaisliitto.fi Sisällysluettelo Uutta strategiaa työstettiin....................... 4 Vuoden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (6)

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (6) ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Koko kansan maanpuolustusjärjestö Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Aiheina tänään Ajankohtaiset maanpuolustus- ja lakiasiat Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot