RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA"

Transkriptio

1 RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn

2 KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton sääntömääräisenä tehtävänä on ylläpitää reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten maanpuolustustahtoa. Keskeisiksi tavoitteiksi lähivuosille on asetettu liiton tunnettuuden lisääminen sekä maanpuolustustahdon hyväksi tehtävän työn tehostaminen. Vuonna 2008 hyväksytyn RES strategian edistymistä on tarkasteltu liiton hallituksessa vuosittain. Liittohallitus järjesti syyskuussa seminaarin, jossa käytiin läpi strategiatyön perusteita sekä RES strategian tilannetta. Kehitysjohtaja Juha Heikkalan johdolla toteutetussa seminaarissa strategian tilannearviota sekä tavoitteita pidettiin edelleen ajankohtaisina. Lisäksi todettiin, että monin osin strategian tavoitteet ovat edenneet jopa poikkeuksellisen hyvin. Strategian markkinoinnissa ja jalkauttamisessa havaittiin kuitenkin puutteita. Reserviläisliiton hallitus päätti tehostaa liiton strategian markkinointia ja jalkauttamista mm. teettämällä siihen liittyvää esittelymateriaalia. Samalla päätettiin aloittaa uuden strategian laatiminen vuonna Vuoden teema Reserviläisliiton vuoden 2011 teemana oli Yleinen asevelvollisuus maanpuolustuksemme perusta. Teeman hengessä Reserviläisliitto panosti aiempaa enemmän edunvalvontaan ja tiedotukseen. Vuoden 2011 aikana annettiin useita tiedotteita ja kannanottoja sekä järjestettiin muutamia, maakunnallisia tiedotustilaisuuksia. Myös kansanedustajiin ja eri ministeriöihin sekä niiden viranhaltijoihin oltiin entistä enemmän yhteydessä. Teeman avulla haluttiin myös vaikuttaa valmisteilla olleeseen puolustusvoimauudistukseen. Liitto painotti uudistuksen yhteydessä yleisen asevelvollisuuden ja suuren reservin keskeistä merkitystä Suomen puolustuksessa. Reservin ampumataidon ylläpito Vuonna 2011 Reserviläisliitolla oli kolme erityistä toiminnan painopistealuetta, joista reserviläisten laajan ampumatoiminnan ylläpito oli yksi. Liiton piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin toimintavuonna ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin osallistumiskertaa. Reserviläisliitto tuki jäsenyhdistystensä ampumatoimintaa mm. avustamalla taloudellisesti niiden asehankintoja, ampumaratahankkeita sekä muita ammuntaharrastusta edistäviä hankintoja ja toimintaa. Tukitoiminnalle oli toimintavuonna erityinen tarve, koska kesäkuussa 2011 uudistuneessa aselaissa ensimmäisen käsiaseluvan myöntämisen ehdoksi määrättiin pakollinen, kahden vuoden ennakkoharjoittelu jossain ampumaseurassa. Lakimuutoksen johdosta liiton jäsenyhdistykset ja piirit joutuivat mm. hankkimaan runsaasti harjoittelussa tarvittavia käsiaseita. Lisäksi uudistunut aselaki edellytti ampumaseuroilta poliisin perehdyttämän ampumaasekouluttajan nimeämistä. Liitto hyvitti ampuma-asekouluttajilta em. perehdyttämisestä perittyjä maksuja sekä perehdyttämistilaisuuksista aiheutuneita matkakuluja. Tämä rahoitettiin puolustusministeriön euron suuruisella lisätuella, jonka Reserviläisliitto sai eduskunnalta aselain aiheuttamien uusien velvoitteiden johdosta. Reserviläisliitto valmisteli toimintavuonna yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa ampumakorttikoulutuksen käynnistämistä. Vuonna 2011 järjestettiin 3 kouluttajakoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 54 henkilöä. Lisäksi järjestettiin kolme varsinaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui 92 aloittelevaa ampujaa. Suuremmassa mittakaavassa ampumakorttikoulutus käynnistyy vuonna Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 2

3 Ampumakorttikoulutuksen tarkoituksena on perehdyttää ammuntaharrastusta aloittelevat henkilöt ammunnan perusteisiin ja turvallisuuteen. Tavoitteena on, että suoritettu ampumakorttikoulutus otettaisiin jatkossa huomioon aselupapäätöksiä tehtäessä. Reserviläisliiton ampumamestaruuskisa järjestettiin Oulussa 180 ampujan voimin. Korkeatasoisessa kisassa tehtiin seitsemän yksilölajien liittoennätystä. Lisäksi yhtä ennätystä sivuttiin. Joukkuelajeissa ennätyksiä tehtiin viisi. Reserviläisliiton yleismestaruuden voitti Varsinais-Suomen Reserviläispiiri tuloksellaan Toimintavuonna järjestettiin lisäksi Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa yhteiset mestaruuskilpailut ampumahiihdossa, ampumasuunnistuksessa, ilma-aseissa, palvelusaseammunnassa, perinneaseammunnassa, pistooliampumahiihdossa, pistooliampumajuoksussa, pystykorva-ammunnassa, sovelletussa reserviläisammunnassa, tarkka-ammunnassa ja vakiokiväärissä. Ampumahiihto- ja pistooliampumahiihtokisoissa järjestettiin myös viestikilpailu. Perinteiseen tapaan ohjelmassa oli myös reserviläisjärjestöjen välinen prosenttiammuntakilpailu, joka oli huomioitu myös liiton suoritusperusteisessa piiritukijärjestelmässä. Kilpailun piirisarjan voitti Lapin Reserviläispiiri, johon kuuluvien yhdistysten jäsenistä lähes 45 prosenttia kävi ampumassa. Seuraavilla sijoilla olivat Etelä-Pohjanmaan (27 %) ja Kainuun (25 %) piirit. Jäsenyhdistyksistä aktiivisin olin Sodankylän Reserviläiset yli 89 prosentin tuloksellaan. Reserviläisliiton kokonaistulos oli 13,29 prosenttia. Syynä alhaiseen lukuun oli se, että vain 114 jäsenyhdistystä ilmoitti liittoon kilpailunsa tuloksen. Liittojen välisen prosenttiammuntakilpailun voitti Suomen Reserviupseeriliitto 13,69 prosentin tuloksellaan. Toukokuussa liitto järjesti kolmannen valtakunnallisen ampumataitopäivänsä, jossa oli mukana 68 liiton paikallisyhdistystä. Valtakunnanlaajuisen tapahtuman tavoitteena oli saada mahdollisimman moni Reserviläisliiton jäsen tutustumaan ammuntaan lajina sekä osallistumaan liiton prosenttiammuntakilpailuun. Lisäksi pyrittiin saamaan näkyvyyttä laajalle ampumatoiminnalle. Yksittäisiä jäseniä kannustettiin ylläpitämään ampumataitojaan mm. tiedotuksella sekä internetissä toimivalla kuntokortilla, jonne jäsenet saattoivat kirjata omia ampumasuorituksiaan. Järjestelmästä oli myös mahdollista tulostaa ampumapäiväkirja aselupahakemuksen liitteeksi. Toimintavuonna tehtiin päätös ekoaseiden yhteishankinnasta. Tähän olivat syynä mm. aselain kiristyminen ja ampumaratojen määrän lasku. Prosenttiammuntakilpailun sääntöjä tarkennettiin hankintaan liittyen niin, että myös ampumalaitteistoilla tehdyt suoritteet otettiin huomioon kilpailussa. Piireillä ja yhdistyksille tarjottiin mahdollisuus hankkia normaalia huomattavasti edullisempaan hintaan yhteistyökumppaniksi valitun Eko-aims Oy:n tarjoamia ampumalaitteistoja. Varsinainen hankinta siirtyi vuodelle Veteraanityö jatkui laajana Vuoden 2012 toisena painopistealueena oli veteraanityö ja -tuki. Veteraanien ikääntymisen johdosta työn luonne muuttui yhä enemmän lähimmäisavun suuntaan. Tätä kuvasti hyvin se, että yksittäisten veteraanien auttamiskertoja liiton jäsenyhdistyksissä kirjattiin toimintavuoden mittaan peräti kappaletta. Reserviläiset avustivat veteraaneja mm. erilaisissa kodin askareissa, ostoksilla käynnissä ja muissa jokapäiväisissä asioissa. Lisäksi monet jäsenet tukivat oman paikkakuntansa veteraaniyhteisöjen toimintaa hoitamalla niiden luottamustehtäviä. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 3

4 Perinteiseen tapaan liitto oli mukana Sotiemme Veteraanit -keräyksessä. Maaliskuussa Reserviläisliitto toteutti yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa erityisen keräystempauspäivän, joka järjestettiin 103 paikkakunnalla. Tapahtuma oli osa Sotiemme Veteraanit keräystä, jota tuettiin myös mm. avustamalla paikallisia varusmieskeräyksiä sekä osallistumalla mm. Junkerskampanjaan. Sotiemme Veteraanit -keräyksen tuotto oli vuonna 2011 noin 2,7 miljoonaan euroa, josta varusmieskeräyksen osuus oli 60 prosenttia. Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton omat keräykset tuottivat euroa. Veteraanien henkisen perinteen säilyttämiseen tähtäävän työn suunnittelu ja laajentaminen jatkui toimintavuonna. Suunnittelutyötä tehtiin ensisijaisesti Tammenlehvän Perinneliitossa, jonka jäsen Reserviläisliitto on. Liiton kunniajäsen Matti Niemi toimi vuonna 2011 Perinneliiton varapuheenjohtajana. Tammenlehvän Perinneliitto järjesti toimintavuoden aikana mm. useita seminaareja, joissa pohdittiin perinnetyön tulevaisuutta. Lisäksi Perinneliitossa suunniteltiin veteraaniperinnetyön tulevaa vastuujakoa. Reserviläisliiton veteraanityö painottui vahvasti paikkakuntatasolle. Toimintavuoden aikana liiton jäsenyhdistykset ja piirit olivat mm. 230 kertaa mukana paikallisissa veteraanikeräyksissä ja auttoivat kertaa erilaisten veteraanitilaisuuksien, -juhlien ja -toimintojen järjestämisessä. Lisäksi veteraanien perinteen säilyttämiseen liittyviä toimintakertoja kirjattiin 288 kappaletta. Paljon kuntoliikuntaa ja urheilua Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteisenä tavoitteena oli saada jäsenet liikkumaan ja urheilemaan aiempaa enemmän. Toimintavuonna fyysisen kunnon ja säännöllisen liikunnan merkitystä korostettiin mm. liittojen tiedotuksessa sekä Reserviläinenlehdessä. Jäsenistöä kannustettiin fyysisen kunnon ylläpitoon myös sähköisellä kuntokorttijärjestelmällä, joka mahdollisti liikunta- sekä ammuntasuoritteiden kirjauksen ja seurannan internetissä. Yhdistyksiä ja piirejä kannustettiin liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämiseen sekä sen seurantaan mm. suoritusperusteisen piiritukijärjestelmän avulla, jonka yhtenä palkitsemiskriteerinä oli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti piirissä. Liitto kannusti jäseniään kuntokortin käyttöön mm. tiedotuksella. Vilkas liikunta- ja urheilutoiminta sekä maastoliikunta jatkuivat piireissä ja yhdistyksissä. Vuoden 2011 aikana järjestettiin yhteensä erilaista liikunta- ja urheilutapahtumaa, joissa kirjattiin peräti osallistumiskertaa. Laajinta oli erilainen kuntoliikunta, jossa kirjattiin peräti erilaista tilaisuutta ja osallistujaa. Reserviläisliiton valtakunnallinen perheliikuntapäivä järjestettiin Koko perheelle tarkoitetun liikuntatapahtuman ohjelma oli vapaamuotoinen. Perheliikuntapäivä järjestettiin toimintavuonna 26 paikkakunnalla. RES:n ja RUL:n yhteiset Golf-mestaruuskisat järjestettiin Raaseporissa. Kisan voitti Jussi Kaksonen Turun reserviupseerikerhosta. Mikkelissä puolestaan järjestettiin reserviläisjärjestöjen perinteinen, epävirallinen pilkkimestaruuskisa. Vuoden lopulla tehtiin päätös perheliikuntapäivän sekä golfmestaruus- ja pilkkikisan siirtämisestä Reserviläisurheiluliiton järjestämisvastuulle, jonka myötä näihin tapahtumiin voivat jatkossa osallistua kaikkien RESUL:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 4

5 RESUL vastasi toimintavuonna lähinnä valtakunnantason kilpailu- ja muiden liikuntatapahtumien järjestämisestä. Useiden ampumakilpailujen ohella RESUL järjesti mm. syys- ja naisten jotokset, osallistui Kesäyön marssin järjestämiseen sekä järjesti talvikilpailun, neliottelun, maastokilpailun ja partiokilpailun sekä laajaa koulutustoimintaa erityisesti ammunnan, aseenkäsittelyn ja erilaisten ammuntalajien osalta. Lisäksi järjestettiin mm. perinneasekilpailujen kehittämispäivä, ampuma- ja liikuntavastaavien neuvottelupäivät sekä harjoitettiin laajaa edunvalvontaa. Maanpuolustustahtoa vaalittiin Korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen on asetettu yhdeksi liiton lähivuosien päätehtävistä RES strategiassa. Reserviläisliitto korostikin toimintavuonna maanpuolustustahdon keskeistä merkitystä mm. omissa kannanotoissaan ja muissa puheenvuoroissaan sekä erilaisessa esittelymateriaalissaan. Toimintavuoden erityisiksi tavoitteiksi oli asetettu mm. maanpuolustustahtoon liittyvän toiminnan tehostaminen yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa, maanpuolustustahtoon liittyvän toiminnan käynnistäminen koulussa sekä aatteellisen maanpuolustustyön tehostaminen kunnissa mm. yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Lähinnä liiton toimiston riittämättömien henkilöstövoimavarojen johdosta nämä tavoitteet eivät juuri edenneet. Tavoitteeksi oli asetettu myös liiton, yhdistysten ja piirien toiminnan laajempi esittely internetissä ja ns. sähköisessä mediassa. Toimintavuonna liitto avasi omat Facebook-sivut ja kannusti myös jäsenyhdistyksiään ja piirejään esittelemään omaa toimintaansa internetissä. Vuoden 2011 aikana syntyikin kymmeniä uusia www-sivustoja. Aivan vuoden lopulla liiton internet-sivujen yhteydessä toimi 120 yhdistys- sekä 14 piirisivustoa. Lisäksi useat kymmenet yhdistykset ja piirit ylläpitivät kokonaan omia internet-sivujaan. Laajemmalla nettinäkyvyydellä pyrittiin tavoittamaan paremmin varsinkin nuoria suomalaisia. Lisäksi nuoria lähestyttiin mm. Reserviläinen-lehden varusmies- ja abiturienttijakeluilla sekä lehden ylläpitämillä Facebook-sivuilla. Maanpuolustus nyt -sivut avattiin kevään eduskuntavaalien yhteydessä. Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ jatkui järjestökentällä vilkkaana. Piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin toimintavuoden aikana mm. 690 kunniavartiota, 305 seppeleenlaskua, 60 erilaista maanpuolustusjuhlaa, 556 erilaista esitelmä-, info- ja messutoimintatilaisuutta sekä 37 tiedotustilaisuutta. Lisäksi ylläpidettiin 18 maakunnallista piirilehteä sekä paljon muita julkaisuja. Hengellistä toimintaa runsaasti Reserviläisliitossa järjestettiin toimintavuonna paljon hengellistä toimintaa. Monissa liiton tapahtumissa, tilaisuuksissa ja kilpailuissa päivän käynnisti hartaushetki tai aamunavaus. Liiton kaksipäiväisen syyskokouksen ohjelmaan kuului jumalanpalvelus. Laajin hengellisen työn tapahtuma oli joulutulet, joka järjestettiin joulukuun puolenvälin aikoihin 72 paikkakunnalla. Perinteisesti monissa reserviläisperheissä joulun odotus ja hiljentyminen jouluun alkaa oman yhdistyksen joulutulet-tapahtumasta. Hengellisten tapahtuminen pääpaino oli muun toiminnan tavoin paikkakuntatasolla. Liiton yhdistykset ja piirit järjestivät toimintavuonna mm. 44 kenttähartautta ja 111 kirkkopyhää. Hengellisen toiminnan tapahtumissa kirjattiin yhteensä osallistumiskertaa. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 5

6 Reservin valmiuksia ylläpidettiin laajalla koulutuksella Reserviläisliiton rooli reservin vapaaehtoiskoulutuksessa oli toimintavuonna keskeinen, sillä liiton jäsenet muodostivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) suurimman yksittäisen kouluttajaryhmän. Myös koulutukseen osallistuvista merkittävä osa oli liiton jäseniä. Liitto pyrki toimintavuonna tuomaan aiempaa paremmin esiin Reserviläisliiton ja sen jäsenten merkittävän roolin MPK:n toiminnassa. Vuoden 2011 koulutuksen teemana oli valtakunnallisesti yhdenmukaistettujen kurssien laajamittainen käyttöönotto. Tarkoituksena oli helpottaa koulutuksen tilaamista ja siihen hakeutumista sekä helpottaa kurssinjohtajien suunnittelutyötä. Erilaisia tyyppikursseja oli yhteensä noin 60 kappaletta. MPK järjesti vuoden 2011 aikana koulutustapahtumaa, jossa oli kasvua kuusi prosenttia. Kursseista oli reserviläisille kohdennettuja (68 %). Näistä puolustusvoimien tilaamia kursseja oli 268 ja sotilaallisia valmiuksia palvelevia 813. Kaikille avoimia varautumisen ja turvallisuuden kursseja oli yhteensä 504 (32 %). Koulutusvuorokausien yhteismäärä oli , jossa oli kasvua 4,5 prosenttia. Koulutukseen osallistui henkilöä, josta koulutettavia oli Miehiä osallistujista oli 84 ja naisia 16 prosenttia. Kouluttajista miehiä oli 91 prosenttia. Reserviläisliitto pyrki toimintavuonna vaikuttamaan siihen, että MPK:n kurssivalikoimassa olisi riittävästi alueellisiin joukkoihin sijoitetuille ja sijoittamattomille reserviläisille tarkoitettuja kursseja. Lisäksi Reserviläisliitto seurasi tarkasti, ettei MPK:n organisaatiouudistus lisäisi vapaaehtoiskouluttajien hallinnollisia tehtäviä. Reserviläisliittoa MPK:n hallituksessa edustanut Esko Raskila toimi MPK:n viestintävaliokunnan puheenjohtajana ja koordinoi tiedotuksen sekä viestinnän kehittämistä. Toimintavuonna tehtiin mm. vuoteen 2015 ulottuva MPK:n viestintäsuunnitelma, josta toimintavuonna toteutettiin internetsivuihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä, uudet graafiset ohjeet sekä erilaisiin ohjeistuksiin ja muuhun materiaaliin liittyneitä muutoksia. Toimintavuoden lopulla toteutettiin tunnettuus- ja sidosryhmäkysely. Lisäksi loppuvuonna allekirjoitettiin sopimus MPK:n kurssitoiminnan esittelystä Elixirohjelmassa vuonna Reservin täydennyskoulutusta markkinoitiin Vuonna 2011 Puolustusvoimat järjesti reservin täydennyskurssit sekä miehistölle että aliupseereille. Reserviläisliitto tuki koulutusta mm. markkinoimalla kursseja jäsenilleen. Lisäksi liitto osallistui molempien kurssien päätöstilaisuuksiin, joissa Reserviläisliitto palkitsi kurssin priimuksen. Yhteistyötä tehtiin Puolustusvoiminen kanssa muutenkin tiiviisti. Yhteistyökumppanina oli pääsäätöisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Pertti Laatikainen. Mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Reserviläisliitto oli vuonna 2011 mukana myös vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Liitolla oli edustus VAPEPA:n keskustoimikunnassa. Monet reserviläispiirit olivat lisäksi edustettuina VAPE- PA:n maakuntatoimikunnissa. Monet paikallisyhdistysten henkilöjäsenet olivat mukana VAPEPA:n hälytysryhmissä. Vuonna 2011 VAPEPA:ssa toimi xxx hälytysryhmää, joista x oli yksinomaan reserviläisten muodostamia. Ryhmät suorittivat yhteensä xxx hälytystehtävää. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 6

7 Yhdistysjohdon koulutusta viidessä piirissä Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutus jatkui vuonna Toimintavuonna koulutusta järjestettiin Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Suur-Savon ja Lapin reserviläispiireille. Näistä viimeksi mainittu oli kaksipäiväinen seminaari ja muut yksipäiväisiä koulutustapahtumia. Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 90 luottamushenkilöä asianomaisista piireistä sekä niiden jäsenyhdistyksistä. Lapin seminaaria lukuun ottamatta koulutus toteutettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina ja MPK vastasi pitkälti myös aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi yhteistyökumppaneina koulutuksessa olivat OK-opintokeskus sekä puolustusvoimat. Yhdistysjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa yhdistysten ja piirien uusille luottamushenkilöille perustietoa Reserviläisliiton organisaatiosta ja toiminnasta sekä liiton kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. Tavoitteena on, että johtotehtäviin valitut saavat näin paremmat valmiudet tehtäviensä hoitamiseen. Vaikka koulutuksen sisältöön oltiin edelleen tyytyväisiä, oli ongelmana aiempien vuosien tapaan uusien luottamushenkilöiden saaminen tilaisuuksiin. Monissa piireissä vain noin kolmasosa yhdistyksistä lähetti edustajiaan liiton koulutustilaisuuksiin. Yhdistysten puheenjohtajille infoja Reserviläisliitto päätti vuonna 2010 vierailla jatkossa jokaisessa reserviläispiirissä vuosittain. Syksyllä 2010 käynnistyneen ns. piiri-info-järjestelmän puitteissa liiton johto kävi toimintavuoden aikana 14 piirissä ja tapasi niissä noin 400 luottamushenkilöä. Parituntiset infotilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti piirihallitusten kokousten yhteydessä. Piiri-infot oli tarkoitettu lähinnä yhdistysten ja piirien puheenjohtajille. Niissä käytiin läpi ajankohtaisia maanpuolustusasioita, lainsäädäntöä sekä Reserviläisliiton toimintaa ja yhdistyspalveluja. Lisäksi tilaisuuksissa käytiin paljon keskusteluja, joiden tavoitteena oli saada aiempaa parempi tuntuma jäsenkentän näkemyksiin liiton toiminnan osalta. Paljon naisille suunnattua toimintaa Reserviläisliiton naisten toiminnan suunnittelusta ja pääosin myös toteuttamisesta vastasi toimintavuonna liiton valiokunnan muodostama naisten työryhmä. Se pyrki tukemaan myös piirien naistapahtumien järjestelyitä mm. tiedottamisella sekä erilaisella ohjeistuksella. Toimintavuonna Reserviläisliitossa järjestettiinkin paljon naisille suunnattua toimintaa. Sen tärkein kohderyhmä olivat ne naisjäsenet, jotka eivät ole suorittaneet naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Liiton suurin, naisille tarkoitettu tapahtuma oli Kauhavalla järjestetty Naisten koulutuspäivä, jonka tavoitteena oli antaa osallistujille kattava kuva Ilmavoimien ja Kauhavan ilmasotakoulun toiminnasta. Tapahtumaan osallistui 34naista. Naisten valiokunta vastasi myös liiton perinteisen huipputapahtuman järjestelyistä. Parolassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 50 Reserviläisliiton jäsentä. Viikonlopun aikana osallistujilla oli mahdollisuus tutustua mm. Panssariprikaatin toimintaan. Liittotason tilaisuuksien lisäksi paljon naisille tarkoitettua toimintaa järjestettiin myös piireissä ja yhdistyksissä. Vuonna 2011 maakunnallisella ja paikallisella tasolla järjestettiin 173 naisjäsenille tarkoitettua tilaisuutta, joissa kirjattiin osallistumiskertaa. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 7

8 AESOR-kisasta voitto Reserviläisliitto jatkoi toimintavuonna vakiintuneita yhteistyösuhteitaan lähinnä eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä edustavan AESOR-järjestön kanssa. Sen hallituksen kokouksissa olivat pääsääntöisesti mukana liiton varapuheenjohtaja Osmo Suominen ja AESOR-järjestössä varapuheenjohtajana toimiva Ilpo Pohjola. Toimintavuonna järjestön puheenjohtajuutta hoiti Espanja. Reserviläisliitto pyrki kehittämään AESOR:n hallintotyöskentelyä ja keskittyi mm. sähköisten työskentelymenetelmien kehittämiseen. AESOR:lle rakennettiin toimintavuoden aikana omat internetsivut, joiden perustamiskustannuksesta ja -työstä Reserviläisliitto vastasi. Lisäksi liitto pyrki lisäämään AESOR:n yhteistyötä reserviupseerijärjestöjä yhdistävän CIOR-järjestön kanssa sekä toimivaan kokoavana voimana AESOR:n sisäisiä ristiriitoja ratkottaessa. AESOR-järjestön perinteinen sotilasmoniottelu järjestettiin Espanjan jalkaväkikoululla Toledossa. Kisan voitti liiton kolmihenkinen joukkue, johon kuuluivat kapteeni Jaakko Leppänen, kersantti Janne Mononen ja korpraali Ville Auvinen. Sama kolmikko voitti myös edellisen kisan, joka järjestettiin vuonna 2009 Italiassa. Kilpailuun osallistui 19 reserviläisjoukkuetta 11 eri maasta. Kilpailun seitsemästä lajista Reserviläisliiton joukkue voitti NATO-esteradan ja maastojuoksun. Lisäksi suunnistuksessa joukkue sijoittui toiseksi. Kisan muina lajeina olivat kivääri- ja pistooliammunta, uinti sekä käsikranaatin heitto. Reserviläisliittoa edusti Espanjan kisassa myös korpraali Lauri Sihvola, joka kilpaili monikansallisessa joukkueessa. Mukana olivat myös valmentajana toiminut vääpeli, kansanedustaja Tom Packalen ja joukkueen johtaja, sotilasmestari Osmo Suominen. Venäjän ja Viron suuntaan liittotason yhteistyötä ei vuonna 2011 ollut. Reserviläisliiton puheenjohtaja Markku Pakkanen oli mukana Kalottialueen perinteisessä reserviläistapahtumassa, joka järjestettiin Norjan Bardufossin alueella. Mittavaa sidosryhmäyhteistyötä Reserviläisliitto teki toimintavuonna yhteistyötä monien eri järjestöjen, tahojen ja toimielinten kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö oli Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa niin liitto-, piiri- kuin yhdistystasollakin. Erityisen tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat myös liiton valtakunnallisesta varainkeruusta vastannut Maanpuolustuksen Tuki ry, maanpuolustusjärjestöjen yhteinen sotilaskoulutusorganisaatio Maanpuolustuskoulutusyhdistys, veteraaniperinneyhteistyötä koordinoiva Tammenlehvän Perinneliitto ry sekä valtakunnalliset veteraanijärjestöt ja puolustusvoimat sekä -ministeriö. Säännöllistä yhteistyötä oli myös mm. Sotavahinkosäätiön sekä niiden yritysten kanssa, joilla oli liiton kanssa kirjallinen yhteistyösopimus. Merkittävä yhteistyökumppani oli myös Ampumaharrastusfoorumi, jonka puitteissa mm. kehitettiin uusille ampujille tarkoitettua Ampumakortti-koulutusta sekä koordinointiin edunvalvontaa aselain uudistukseen sekä ampumaratasäännöstöön. Maanpuolustukseen liittyvää edunvalvontaa Vuonna 2011 Reserviläisliitto harjoitti laajaa edunvalvontaa mm. aselain uudistukseen, puolustusvoimien ja MPK:n kehittämiseen sekä koko maanpuolustusjärjestelmämme tulevaisuuteen liittyen. Eniten resursseja käytettiin tulevaan puolustusvoimauudistukseen sekä puolustusmenojen säästöjen kohdentamiseen liittyviin kysymyksiin. Muita esillä olleita asioita olivat mm. jalkaväkimiinojen kieltäminen sekä Kodinturvajoukkokysymys, joihin liitto pyrki vaikuttamaan mm. kannanotoilla ja tiedotteilla. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 8

9 Maaliskuussa järjestettyjen eduskuntavaalien jälkeen muodostettu valtioneuvosto päätti laskea puolustusmenoja 200 miljoonalla eurolla. Tässä yhteydessä käydyssä keskustelussa Reserviläisliitto painotti kotimaan puolustuksen järjestämisen ensisijaisuutta puolustusmäärärahojen käytöstä päätettäessä sekä suomalaisen puolustusjärjestelmän perusteista huolehtimista. Niin päättäjiä kuin rivisuomalaisiakin muistutettiin erilaisilla lausunnoilla ja kannanotoilla siitä, että puolustuksemme perustuu laajamittaiseen yleiseen asevelvollisuuteen sekä sitä kautta syntyvään suureen reserviin. Erityisen paljon huomiota kiinnitettiin kertausharjoitusten tarpeellisuuteen. Toimintavuonna tilanne olikin kertausharjoitusten osalta monia aiempia vuosia parempi, sillä harjoituksiin osallistui noin reserviläistä. Vahva osallistuminen julkiseen keskusteluun vahvisti liiton asiantuntijaroolia maanpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä. Reserviläisliiton kannanottoja julkaistiin monissa tiedotusvälineissä ja liiton näkemyksiä mm. vuosittain tarvittavasta kertausharjoitusten määrästä käytettiin ajoittain mm. kansanedustajien aloitteissa. Yhteydenpito eduskuntaan oli muutenkin tiivistä. Reserviläisliitto jakoi monia tiedotteitaan ja kannanottojaan suoraan kansanedustajille. Lisäksi liitto oli edustettuna kolmessa eduskuntakuulemisessa. Puolustusvaliokunta kuuli liiton näkemyksen liittyen ns. Kodinturvakonseptiin sekä Ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen. Vuoden 2012 valtion talousarvioesityksen osalta oltiin kuultavana valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa. Liittohallituksella oli pääsääntöisesti mahdollisuus osallistua lausuntojen viimeistelyyn. Eduskuntakuulemisissa Reservikäisliittoa edustivat toiminnanjohtaja Olli Nyberg tai liiton sotilas- ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja Juha Parkkonen. Reserviläisliitto piti säännöllistä yhteyttä myös puolustusministeriöön ja puolustusvoimiin. Lisäksi liitto oli mukana kansainvälisissä tehtävissä toimivien reserviläisten aseman kehittämisessä. Puolustusministeriön koolle kutsumissa palavereissa pyrittiin vaikuttamaan kansainvälisissä tehtävissä palvelevien reserviläisten työsuhteiden ehtoihin ja palvelusturvallisuuteen. Yhteyksiä oli myös sisäasianministeriöön. Reserviläisliitto antoi sisäministeriölle kirjalliset lausunnot ampuma-aseasetuksen muuttamisesta sekä koskien asetusta rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista. Lisäksi ympäristöministeriölle annettiin yhteislausunto Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa ampumaratojen ympäristölupaoppaasta. Reserviläisliiton jäsenyhdistysten ja piirien luottamushenkilöille avattiin toimintavuonna mahdollisuus tutustua liiton antamiin lausuntoihin liiton ekstranet-palvelussa. Jäsenkasvu jatkui 15. vuotta Reserviläisliiton jäsenmäärä kääntyi kasvuun 1990-luvun puolivälissä, jolloin aliupseerinarvosta jäsenyysehtona luovuttiin. Kasvu jatkui myös vuonna 2011 ja lopulliseksi jäsenmääräksi muodostui Aliupseereita jäsenistä oli 60, miehistöä 26 ja upseereita neljä prosenttia. Armeijaa käymättömien osuus oli 10 prosenttia. Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä nousi vuoden aikana 256 jäsenellä eli 0,74 prosentilla. Vahvinta kasvu oli Päijät-Hämeessä, jossa maksaneiden lisäys oli lähes viisi prosenttia. Jäsenmäärät kasvoivat myös 12 muussa piirissä. Hyvästä jäsenkehityksestä huolimatta kahden prosentin kasvutavoitetta ei saavutettu. Tämä johtui lähinnä jäseneksi liittyneiden aiempaa alhaisemmasta määrästä. Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden 2011 aikana uutta jäsentä, mikä oli selvästi monia aiempia vuosia vähemmän. Syyksi laskevaan kehitykseen arveltiin mm. käsiaselupien saamisen vaikeutumista, puolustusvoimiin liittynyttä, kielteistä uutisointia sekä taloudellisen taantuman aiheuttamaa työttömyyttä. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 9

10 Suhteellisesti eniten liittyneitä oli Päijät-Hämeessä, jonka jäsenistöstä lähes 10 prosenttia oli loppuvuonna uusia jäseniä. Absoluuttisesti eniten jäseniä (305) liittyi Helsingin piirin yhdistyksiin. Reserviläisliitto seurasi toimintavuonna säännöllisesti piiriensä jäsenkehitystä ja kiinnitti huomiota erityisesti niihin piireihin, joissa jäsenmäärät olivat laskussa. Reserviläispiireille tiedotettiin jäsenkehityksestä sekä uusien jäsenten määristä kuukausittain. Jäsenkehitystä käytiin läpi myös piiriinfoissa, joissa paneuduttiin kunkin piirin yhdistyskohtaiseen kehitykseen. Reserviläispiireille painotettiin säännöllisen yhdistyskohtaisen jäsenmääräseurannan tarvetta. Tästä vastasi ensisijaisesti vuonna 2010 muodostettu, piirikohtainen jäsenvastaavaverkosto. Jäsenkehitykseen liittyvässä tiedotuksessaan liitto painotti jäsenkasvun tuovan lisää reserviläisiä kenttäkelpoisuutta ylläpitävän toiminnan pariin ja samalla aatteellisen maanpuolustustyön saavuttavan suuremman joukon suomalaisia. Yhdistyksille ja piireille painotettiin sitä, että suurempi jäsenmäärä lisää Reserviläisliiton työn tuloksellisuutta monin eri tavoin. Jäsenhuoltoon panostettiin Toimintavuonna panostettiin myös jäsenhuoltoon. Liitto lähetti muutamia sähköpostitiedotteita kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli liiton jäsenrekisterissä. Lisäksi yhdistyksiä kannustettiin säännölliseen, omaan jäsenistöön kohdistuvaan sähköpostitiedottamiseen. Samalla painotettiin myös jäsentilanteen seurantaa. Erityistä huomiota kiinnitettiin niihin jäseniin, joiden jäsenmaksusuoritus oli myöhässä. Maksumuistutusten lisäksi lähetettiin tekstiviestejä, joissa kerrottiin jäsenmaksun olevan rästissä. Nämä toimenpiteet laskivat maksamattomien jäsenten lukumäärää niin, että vuoden 2011 lopulla vain 2,3 prosentilla jäsenistä oli jäsenmaksu maksamatta. Jäsenhankintakilpailun voitto Ouluun Yksittäisiä jäseniä kannustettiin jäsenhankintaan henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla, jonka kausi oli Kilpailussa huomioitiin jäsenmaksunsa ensi kertaa vuonna 2011 suorittaneet, uudet jäsenet, joilla ei ollut aiempaa jäsenyyttä jossain toisessa jäsenyhdistyksessä. Jäsenhankintakilpailun voitti Oulun Reserviläiset ry:n Rauno Mäkinen, joka hankki yhteensä 38 uutta, maksanutta jäsentä. Kilpailussa oli mukana 249 Reserviläisliiton jäsentä, jotka saivat hankituksi yhteensä 713 uutta, maksanutta jäsentä. Jokainen, vähintään yhden uuden jäsenen mukaan reserviläistoimintaan tuonut jäsenhankkija sai palkinnon. Nuorten jäseneksi liittymistä helpotettiin erityisellä nuorisojäsenyydellä, jossa vuosittainen jäsenmaksu oli hieman tavanomaista pienempi. Jäsenille rahanarvoisia etuja Toimintavuonna Reserviläisliittoon kuuluvat henkilöt olivat oikeutettuja jäsenetuihin ja alennuksiin ST1-yhtiöstä, Vakuutusyhtiö Pohjolasta, S-ryhmän hotelleista sekä Suomen Sotilas-lehdestä. Jäseneduissa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Jäsenetuja tarjoavien yritysten kanssa tehtiin jonkin verran markkinointiyhteistyötä. Yhtiöt mm. hankkivat liiton kautta omat ilmoituksensa Reserviläinen-lehdestä. Reserviläisliitto puolestaan markkinoi jäsenetuja mm. sähköpostilla. Toimintavuoden aikana käynnistettiin yritysyhteistyö mm. puolustusvoimille ampumalaitteistoja valmistavan Eko-Aims Oy:n kanssa. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 10

11 Tunnettuutta lisättiin tiedottamalla Reserviläisliiton strategiassa liiton tunnettuuden lisääminen on asetettu toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi. Taustalla on mm. vuoden 2008 järjestökuvatutkimus, jonka mukaan vain vajaa puolet suomalaisista tuntee Reserviläisliiton. Liiton tunnettuus on monia muita maanpuolustusjärjestöjä heikompi, vaikka Reserviläisliiton jäsenmäärä on niitä merkittävästi suurempi. Toimintavuonna pyrittiin tuomaan aiempaa paremmin esiin Reserviläisliiton toiminnan laajuus sekä sen tärkeä merkitys mm. vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa ja veteraanityössä. Toimintavuoden kaikissa mediatiedotteissa kerrottiin perusfaktat liiton osallistumisesta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämiseen. Lisäksi yhteistapahtumien yhteydessä toteutettiin valtakunnalliset tiedotuskampanjat, joissa tuotiin esiin myös kaikki tapahtumissa mukana olleet yhdistykset. Reserviläisliitto antoi toimintavuonna 27 mediatiedotetta sekä järjesti kolme, maakunnallista tiedotustilaisuutta. Erityisesti tiedotustilaisuudet lisäsivät selvästi liiton näkyvyyttä maakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä sekä satunnaisesti myös valtakunnallisessa mediassa. Liiton kannanotot olivat kerran esillä myös television valtakunnallisessa uutislähetyksessä. Näkemysten ja lausuntojen pohjana toimivat vuoden 2011 toimintasuunnitelma, erilaiset jäsenkyselyt sekä liiton nettisivujen gallup-kysely, joilla saatiin aiempaa parempi käsitys jäsenistön näkemyksistä. Myös liiton hallitus käsitteli kannanmuodostuksen perusteita. Laajentunut järjestökäsittely vähensi liiton tiedotuksen aiempina vuosina ajoittain aiheuttamia ristiriitoja jäsenistön keskuudessa. Toimintavuonna Reserviläisliitto seurasi sähköistä mediaa ja julkaisi maanpuolustusta koskevaa uutisointia nettisivujensa ns. uutissyötteessä. Liiton kannanotot jaettiin sähköisen jakelujärjestelmän avulla valtakunnallisille, maakunnallisille ja usein myös paikallisille tiedotusvälineille. Liiton nettisivujen lisäksi ylläpidettiin omia Facebook-sivuja sekä tuettiin Resnet-keskustelupalstan toimintaa. Myös sisäinen tiedotus jatkui aktiivisena. Yhdistysjohdon käsikirja uudistettiin alkuvuonna ja julkaistiin perinteiseen tapaan kesän kynnyksellä. Liiton Yhdistystiedote ilmestyi vuoden 2011 aikana viidesti. Tiedotteen jakelu kattoi liiton piirit sekä yhdistykset. Suurin osa liiton sisäisestä tiedotuksesta toteutettiin sähköisten jakelukanavien avulla. Liitto julkaisi nettisivuillaan medialle tarkoitettujen tiedotteiden lisäksi 51 sisäistä tiedotetta, joiden ilmestymisestä lähetettiin sähköposteja mm. liiton jäsenyhdistysten ja piirien luottamushenkilöille sekä satunnaisesti myös kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli liiton tiedossa. Myös liiton sidosryhmiä lähestyttiin muutamaan kertaan. Toimintavuoden aikana liiton nettisivujen kautta lähettiin yksittäistä sähköpostia, joissa kerrottiin mm. edellä kuvattujen tiedotteiden ilmestymisestä. Reserviläisliitto osallistui Helsingissä järjestetylle GoExpo-messuille yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa. Yhdistysten ja piirien toiminnan esittelytilaisuuksia tuettiin pyydettäessä mm. laajan esite- ja esittelymateriaalin avulla. Liiton jäsenyhdistyksille ja piireille painotettiin tiedottamisen tärkeyttä. Niitä kannustettiin aloittamaan säännöllinen tiedottaminen sähköpostilla sekä avaamaan omat www-sivut. Yhdistysten käyttöön laadittiin useita tiedotepohjia liiton yhteistapahtumissa käytettäväksi. Niiden omaan jäsenistöön kohdistuvaa tiedotusta helpotettiin myös lisäämällä nettijäsenrekisteriin sähköpostin lähetysmahdollisuus. Monet yhdistykset ja piirit tiedottivatkin toiminnastaan säännöllisesti. Toimintavuoden aikana ne julkaisivat mm erilaista jäsenkirjettä ja -julkaisua, sähköpostitiedotetta, 431 tiedotetta ja kannanottoa sekä järjestivät 37 tiedotustilaisuutta. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 11

12 Reserviläinen-lehti kiinnosti jäseniä Toimintavuonna Reserviläisliiton yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy vastasi perinteiseen tapaan omistajiensa jäsenrekisterien hoidosta, hallintopalveluista ja myyntoiminnasta sekä julkaisi liiton pää-äänenkannattajana toimivaa Reserviläinen-lehteä. Reserviläinen ilmestyi vuonna 2011 kahdeksana numerona, joista yksi jaettiin kaikille varusmiehille ja yksi kaikille abiturienteille. Lehden normaalijakeluun kuuluvat lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten jäsenet. Toimintavuonna Reserviläisliitto osallistui Reserviläinen-lehden tekemiseen ja tuotti itse lehden järjestösivuilla julkaistun materiaalin. Liitto pyrki näillä sivuilla esittelemään liittotason toiminnan ja tapahtumien lisäksi myös reserviläisyhdistysten toimintaa. Erityishuomioita kohdistettiin liiton ns. yhteistapahtumiin, joissa oli mukana paljon liiton jäsenyhdistyksiä. Reserviläinen-lehti sai lukijoilta hyvää palautetta mutta liitto ei ollut aivan tyytyväinen oman toimintansa, näkemystensä ja tavoitteidensa näkyvyyteen lehdessä. Koska myös lehden toinen taustajärjestö, Suomen Reserviupseeriliitto näki asian pitkälti samoin, käynnistettiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla lehden uudistaminen yhdessä Aalto Yliopiston kanssa. Toimintavuonna järjestetyt eduskuntavaalit näkyivät lehdessä selvästi. Reserviläinen toteutti mm. sähköisen kyselyn kansanedustajaehdokkaiden maanpuolustusnäkemyksistä sekä avasi Facebook-sivut, joilla ehdokkaat saattoivat käydä keskustelua reserviläisten kanssa maanpuolustukseen liittyvistä kysymyksistä. Eduskuntavaaliehdokkaille tehty kysely lähetettiin myös reserviläisjärjestöjen jäsenille. Vaalikyselyn tuloksia sekä Maanpuolustus Nyt -sivuston keskusteluja esiteltiin laajasti Reserviläinenlehdissä. Hyvä taloudellinen tulos Reserviläisliiton vuoden 2011 talousarvio rakentui 11,5 euron suuruisen liittomaksun sekä 6,5 euron suuruisen Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksun, merkittävien yleisavustusten ja mittavan oman varainhankinnan varaan. Liiton varsinaiset toiminnan kulut vuonna 2011 olivat euroa. Taloudellinen tulos muodostui lopulta euroa ylijäämäiseksi mm. liiton saamien yleisavustusten odotettua paremman toteutuman johdosta ja, koska liiton oma varainhankinta onnistui hyvin. Omaa varainhankintaa toteutettiin mm. Reserviläisliitto tutuksi -tarrasarjan ja liiton jäsenmerkkien myynnillä, markkinoimalla ampuma- ja senioriturvaa sekä myymällä yritysyhteistyökumppaneille ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä. Liiton oman varainhankinnan tuotto oli euroa. Reserviläisliiton kirjanpitoa ja taloushallintoa hoiti toimintavuonna kirjanpitotoimisto J. Castren Oy. Vuoden lopulla tehtiin päätös siirtymisestä Talenom Oy:n asiakkaaksi. MPT ja URLUS-säätiö merkittävimmät tukijat Vuonna 2011 Reserviläisliitto sai toimintaansa taloudellista tukea monilta yhteisöiltä. Tukea saatiin sekä suoraan että Maanpuolustuksen Tuki ry:n (MPT) kautta. Suurimpien valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen varainkeruusta vastannut MPT oli liiton toiminnan merkittävin tukija euron suuruisella lahjoituksellaan, jolla katettiin liiton toiminnan kuluista noin 13 prosenttia. Lisäksi MPT:n kautta liitto sai Ikämiessäätiöltä euron suuruisen tuen. Puolustusministeriön tuen suuruus oli euroa, jolla katettiin toiminnan kuluista vajaat kahdeksan prosenttia. Puolustusministeriön tuesta euroa oli korvamerkitty aselain muutoksen liitolle aiheuttamien kulujen kattamiseen. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 12

13 MPT tuki Reserviläisliittoa myös Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle antamallaan euron suuruisella lahjoituksella, jonka se osoitti Reserviläisliiton MPK:n kursseina toteuttaman koulutuksen rahoittamiseen. Liitto käytti tätä määrärahaa mm. Yhdistysjohdon koulutukseen sekä naisten koulutuspäivän järjestämiseen. Poikkeuksellisen merkittävä oli myös URLUS-säätiöltä saatu, euron suuruinen tuki, joka kohdistui liiton toimitilojen vuokrakuluihin. Taloudellista tukea yhdistyksille ja piireille Toimintavuonna Reserviläisliitto tuki taloudellisesti jäsenyhdistyksiään ja piirejään. Tähän käytettiin euroa, mikä muodosti noin 15 prosenttia liiton varsinaisen toiminnan kuluista. Lisäksi Reserviläisliitto tuki Reserviläisurheiluliiton toimintaa eurolla. Suurimman yksittäisen tukipotin saivat liiton maakunnalliset reserviläispiirit, joiden toimintaa tuettiin eurolla. Tästä tuesta euroa oli kuukausittaista piiritukea ja euroa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta maksettua ns. suoritusperusteista piiritukea. Lisäksi yhdistysten sekä piirien hankkeita ja hankintoja tuettiin eurolla. Yhdistyspalvelut paranivat merkittävästi Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireille, yhdistyksille ja yksittäisille jäsenille mahdollisimman tasokasta ja kattavaa palvelua. Tästä vastasivat toimintavuonna ensisijaisesti liiton toimihenkilöt. Käytännön palvelutoiminta piti sisällään mm. paljon päivittäistä puhelinneuvontaa, erilaisten ohjeistusten ja hallinnollisten asiakirjojen laatimista sekä laajojen internet-palveluiden ylläpitämistä. Aivan vuoden 2010 lopulla yhdistysten ja piirien käyttöön avattiin ekstranet-palvelu, jota kehitettiin toimintavuoden aikana. Liiton nettisivulla sijaitsevaan ekstranettiin siirrettiin alkuvuoden aikana kaikki ohjeistus-, tuki- ja lomakemateriaali, jota yhdistysten ja piirien luottamushenkilöt tehtävissään tarvitsevat. Lisäksi palveluun keskitettiin myös liiton omien hallintoelinten asiakirjat, minkä myötä postitusten määrä väheni selvästi. Yhdistysten ja piirien kannalta erityisen merkittävää oli jäsenrekisterin kehittäminen. Toimintavuoden aikana rekisteriin lisättiin mm. mahdollisuus lähettää sähköpostia yhdistyksen / piirin jäsenille sekä uusien jäsenten automaattinen ilmoitustoiminto. Jälkimmäisen toiminnon myötä päästiin ensi kertaa tilanteeseen, jossa liiton kautta jäseneksi pyrkivästä henkilöstä saatiin heti välitettyä tieto myös asianomaiselle yhdistykselle jäsenhakemuksen käsittelyä varten. Aivan toimintavuoden lopulla jäsenrekisteriin lisättiin uusi toiminto, jonka myötä jokainen jäsen saattoi niin halutessaan internetissä tarkistaa ja täydentää omia jäsentietojaan, maksaa oman jäsenmaksunsa sekä hankkia itselleen ampuma- tai senioriturvan. Tämä ns. E-asiointi tapahtuu liiton nettisivujen kautta. Yhdistyksillä kattava vakuutusturva Reserviläisliitolla oli toimintavuonna järjestövakuutus, joka tarjosi kattavan vakuutusturvan liiton piireille ja yhdistyksille. Vakuutus piti sisällään esinevakuutuksen, toiminnan keskeytysvakuutuksen, vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, varallisuusrikosvakuutuksen, toissijaisen autovakuutuksen sekä matkavakuutuksen silloin kun liikkuminen tapahtui järjestötehtävien tai - toiminnan puitteissa. Lisäksi liitolla oli myös vakuutus, joka antoi Puolustusvoimien ohjeistuksen edellyttämän vakuutusturvan sen reserviläisille järjestämiin ampumakilpailuihin osallistuville henkilöille silloin kun asianomaisen kilpailun järjestelykumppanina on liiton jäsenyhdistys tai piiri. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 13

14 Liittokokousjärjestelmää kevennettiin Reserviläisliitto on jäsenyhdistystensä muodostama keskusjärjestö, jossa nämä yhdistykset käyttävät korkeinta päätösvaltaa. Vuonna 2011 liiton jäsenyhdistysten lukumäärä nousi yhdellä kun Askaisissa kesällä perustettu Louhisaaren Reserviläiset hyväksyttiin jäseneksi. Toimintavuoden lopulla liittoon kuului 354 jäsenyhdistystä, jotka olivat järjestäytyneinä 18 maakunnalliseen reserviläispiiriin. Nurmon Reservinaliupseerit ry purettiin toimintavuoden aikana. Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Vuonna 2011 järjestötoiminta jatkui niissä vilkkaana ja yhdistyksissä järjestettiin mm kokousta, joihin osallistui luottamushenkilöä tai muuta jäsentä. Myös Reserviläisliiton hallinto perustuu yleisiin kokouksiin sekä liiton hallituksen, valiokunnan ja erilaisten työryhmien säännölliseen työskentelyyn. Toimintavuonna järjestettiin kaksi liittokokousta, viisi liittohallituksen kokousta, neljä valiokunnan kokousta sekä paljon erilaisten työryhmien ja muiden toimielinten kokouksia. Reserviläisliiton hallitukseen kuului vuonna 2011 puheenjohtaja sekä yhteensä 27 varsinaista jäsentä. Liiton puheenjohtajana toimi Markku Pakkanen Kouvolasta ja varapuheenjohtajina Osmo Suominen Kaarinasta, Pirjo Koponen Kirkkonummelta sekä Hannu Jokiluoma Tampereelta. Liiton sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa yksipäiväisenä. Tampereen poliisiammattikorkeakoulun tiloissa pidetyn kokouksen ohjelmaan kuului virallisen vuosikokouksen lisäksi Poliisimuseoon tutustuminen sekä dosentti Kari Laitisen esitelmä. Tampereen Reserviläisnaisten järjestämään vuosikokoukseen osallistui 42 jäsenyhdistystä. Yhteensä paikalla oli noin 130 henkilöä. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Oulussa. Kaksipäiväisessä kokoustapahtumassa hyväksyttiin mm. liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Lisäksi syyskokous täydensi liiton hallitusta sekä nimesi liitolle kunniapuheenjohtajan. Reserviläisliiton kautta aikojen viidenneksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin liiton entinen puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä Iitistä. Järjestäytymiskokouksessaan liittohallitus valitsi varapuheenjohtajikseen Osmo Suomisen Kaarinasta, Helvi Hamarin Simosta ja Rauno Hauta-ahon Kokkolasta. Valiokunnat yhdistettiin Reserviläisliiton hallitus teki vuoden 2010 lopulla päätöksen yhteen valiokuntaan siirtymisestä. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja tehostaa liiton hallintoa mm. siirtämällä toiminnan ja talouden suunnittelu samaan toimielimeen. Valiokunnalle annettiin tehtäväksi liiton juoksevien asioiden hoito sekä toiminnan suunnittelu, jossa sen apuna olivat alakohtaiset työryhmät. Valiokunta muodosti toimintavuoden aikana Kansainvälinen työryhmän, Veteraaniyhteistyöryhmän, Taloussuunnittelutyöryhmän, Naisten työryhmän, Sotilas-, koulutus- ja edunvalvontatyöryhmän, Viestintä- ja tiedotustyöryhmän, Urheilu- ja ammuntatyöryhmän, RES 60 -työryhmän sekä Jäsenrekisterityöryhmän. Lisäksi eräänlaisena työryhmänä toimi myös liiton puheenjohtajisto. Kullekin työryhmälle annettiin 2-3 konkreettista tavoitetta, joiden suunnittelusta niiden tuli raportoida säännöllisesti valiokunnalle. Työryhmien työskentely sujui toimintavuonna vaihtelevasti ja konkreettisia tuloksia tuli vain muutamalta työryhmältä. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 14

15 Reserviläisliitolle uudet toimitilat Reserviläisliiton liittohallituksen ja valiokunnan tukena toimi vuonna 2011 kolme toimihenkilöä, jotka työskentelivät liiton toimistossa Helsingissä. Vuoden alussa liitto sai käyttöönsä uudet toimitilat, joiden yhteyteen rakennettiin mm. oma kokoustila liiton erilaisten hallintoelinten kokouksia varten. Uudistus paransi henkilöstön työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Reserviläisliiton henkilöstön toimintaa johti toiminnanjohtaja Olli Nyberg Vantaalta. Lisäksi liiton palveluksessa olivat järjestösihteeri Suvi Tuomanen sekä sihteerit Anne Hyytiäinen ( ) ja Lotta Hietaniemi ( Helsingistä. Liiton jäsenrekisteriä hoitivat jäsensihteerit Sara Väinölä ( ) sekä Päivi Ruusuvuori ( ), jotka olivat Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhdessä omistaman Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n palveluksessa. Liiton strategian mukaisesti liittohallitus selvitti neljännen toimihenkilön palkkausmahdollisuutta. Koska erillistä tiedottajaa ei palkattu, yritettiin liiton tiedotusta tehostaa mm. toimiston työjakomuutoksilla. Aivan vuoden lopulla sihteeri Lotta Hietaniemi nimettiin liiton tiedotus- ja toimistosihteeriksi ja Suvi Tuomanen järjestöpäälliköksi. Neuvottelupäiviä piireille Reserviläispiireillä on perinteisesti merkittävä rooli liiton ja sen jäsenyhdistysten välisessä kanssakäymisessä. Vuonna 2011 liitossa toimi 18 maakunnallista reserviläispiiriä, joista valtaosalla oli palveluksessaan vähintään yksi osapäiväinen toimihenkilö ja käytössään toimitilat. Reserviläisliitto tuki piiriensä toimintaa mm. taloudellisella tuella. Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sopivat toimintavuoden aikana niistä tehtävistä, joita piirien tulee hoitaa liittojen niille osoittaman tuen vastineeksi. Piirikohtaisten sopimusten teko siirtyi vuodelle 2012 ja ne tulevat voimaan vuonna Piirien toiminnanjohtajille (vast.) järjestettiin vuonna 2011 kahdet koulutus- ja neuvottelupäivät yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Maaliskuussa toiminnanjohtajat olivat koolla yksipäiväisessä tilaisuudessa Helsingissä. Lahdessa järjestetty elokuun tapahtuma oli kaksipäiväinen. Laajoja palkitsemisia Toimintavuonna Reserviläisliitto esitti palkittavaksi monia ansioituneita jäseniään ja yhteistyötyökumppaneitaan erilaisilla huomionosoituksilla. Korkeimman huomionosoituksen sai entinen liittohallituksen jäsen Olli-Pekka Kanninen Ristiinasta, jolle myönnettiin itsenäisyyspäivänä kolmannen luokan Vapaudenristi (VR3). Lisäksi liiton esityksestä myönnettiin lippujuhlapäivänä 12 valtiollista huomionosoitusta seuraavasti: Korhonen Tatu Pekka, Helsinki, (SVR R), Valkama Seppo Jorma Uolevi, Akaa, (SL R), Isotalo Mikko, Ylöjärvi,( SVR Ar), Laivamaa Arvo Matti, Ranua, (SVR Ar), Heinonen Marjatta Anneli, Nokia, (SL Ar), Ingves Nils Kalle Christian, Helsinki, (SL Ar), Kivi Pentti Johannes, Kouvola, (SL Ar), Koponen Pirjo Marjatta, Kirkkonummi, (SL Ar), Peltoniemi Markku, Tornio, (SL Ar), Smolander Seppo, Heinävesi, (SL Ar), Neitola Alpo Aleksi, Sodankylä, (SVR M1 kr) ja Torkko Henry Jaakko Juhani, Laihia, (SVR M1 kr). Toimintavuonna Reserviläisliitto haki myös Maanpuolustusmitaleita miekkojen kera (Mpm mk) ansioituneille jäsenilleen. Tämän korkean huomionosoituksen saivat Juha Arvonen Toijalasta, Timo Ronkainen Oulusta ja Timo Saloranta Lohjalta. Lisäksi liiton pienoislippu myönnettiin varapuheenjohtaja Pirjo Koposelle ja varapuheenjohtaja Hannu Jokiluomalle. Reserviläisliiton omat huomionosoitukset myönnettiin perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivänä. Puolustusministeri Stefan Wallin myönsi liiton Ansioristin soljen kera myyntineuvottelija Tiina Kokkolalle Pälkäneeltä ja Puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puheloiselle Helsingistä. Lisäksi puolustusministeri Wallin myönsi 19 Reserviläisliiton ansioristiä seuraavasti: Aaltonen John, Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 15

16 Ankelo Matti, Honkasalo Markku, Kaistila Tapani, Kauranen Ilpo, Laakso Jorma, Latvala Sauli Matias, Mällinen Jorma, Naalisvaara Reijo, Nevala Antti, Pesola Helena, Pitkänen Pekka, Riipi Esa, Salminen Pertti, Silvander Marko, Tapio Kari, Toivonen Seppo, Uitti Erkki ja Viidanoja Ari. Ansioristien lisäksi myönnettiin 61 Kultaista, 104 Hopeista ja 175 Pronssista ansiomitalia. Valtaosa myönnetyistä ansioristeistä ja osa ansiomitaleista luovutettiin Helsingissä järjestetyssä luovutustilaisuudessa. Pääosa ansiomitaleista luovutettiin piirikohtaisissa tilaisuuksissa. Toimintavuonna Sotavahinkosäätiö myönsi liiton aloitteesta neljä maanpuolustuspalkintoa. Jääkäri Pasi Lakkala sekä rouva Sirkka Ojala palkittiin euron palkinnoilla poikkeuksellisen ansiokkaasta työstä vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Jyväskylän Reserviläiset ry puolestaan sai euron palkinnon poikkeuksellisesta aktiivisuudestaan veteraanityössä. Vastaavan palkinnon sai myös Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry poikkeuksellisesta aktiivisuudestaan reserviläisten ampumataidon ylläpidossa. Reserviläisliiton hallitus nimesi toimintavuonna perinteiseen tapaan myös Vuoden malliyhdistyksen ja Vuoden Reserviläisen. Tampereen vuosikokouksessa julkaistut nimitykset kohdistuivat Karttulan Reserviläiset ry:hyn sekä vääpeli Kari Matti Kauppiseen Lappeenrannasta. Toiminnan raportointi Tässä toimintakertomuksessa mainitut piirien ja yhdistysten toiminnan sekä osallistumisen luvut on kerätty internet-pohjaisella raportointijärjestelmällä. Raportointia tuettiin paperisella seurantapäiväkirjalla. Toimintavuoden lopulla käynnistettiin selvitys mahdollisuudesta siirtyä kokonaan sähköiseen tietojenkeruuseen. Toimintaraportti saatiin 291 jäsenyhdistykseltä ja 16 piiriltä. Valtaosa raporteista tuli internetin kautta, vaikka myös paperinen toimintalomake oli yhä käytössä. Näiden toimintaraporttien kautta saatiin melko kattava kuva reserviläisyhdistysten ja piirien järjestämästä toiminnasta sekä siihen osallistumisesta. Todelliset luvut olivat kuitenkin suuremmat, koska 63 yhdistykseltä ja kahdelta piiriltä ei saatu toimintaraporttia. Reserviläisliitto - Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Sivu 16

17 Reserviläisliitto ry Sivu 2.1 Y-tunnus T U L O S L A S K E L M A EURO VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,72 Tuotot yhteensä , ,72 Kulut Henkilöstökulut , ,29 Poistot , ,56 Muut kulut Vuokrat , ,16 Järjestötoiminta , ,14 Kotimainmen yhteisötoiminta , ,30 Kansainvälinen yhteisötoiminta , ,56 Tukitoiminta , ,05 Muut kulut , ,98 Muut kulut yhteensä , ,19 Kulut yhteensä , ,04 Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä , ,32 Tuotto-/kulujäämä , ,32 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot , ,27 Muut tuotot , ,36 Kulut , ,11 Varainhankinta yhteensä , ,52 Tuotto-/kulujäämä , ,80 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,33 Kulut -20,76-100,04 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,29 Tuotto-/kulujäämä , ,51 Yleisavustukset , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ( ALIJÄÄMÄ) , ,49

18 Reserviläisliitto ry Sivu 3.1 Y-tunnus TASE EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,35 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet 871, ,86 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,50 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 409, ,40 Sijoitukset yhteensä 8 409, ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,96 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,96 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 5 136, ,31 Siirtosaamiset 2 798, ,58 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 934, ,89 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 220,00 220,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä 220,00 220,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,29 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,14 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,39

19 Reserviläisliitto ry Sivu 3.2 Y-tunnus TASE EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,34 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,49 Oma pääoma yhteensä , ,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,11 Muut velat 2 814, ,21 Siirtovelat , ,24 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,56 Vieras pääoma yhteensä , ,56 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,39

20

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Koko kansan maanpuolustusjärjestö Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Aiheina tänään Ajankohtaiset maanpuolustus- ja lakiasiat Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s.

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s. 57. vuosikerta Nro 3 Heinäkuu 2014 Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry Piirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta vei nuoret Santahaminaan, s. 8 s.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014

PARIVARTIO. No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 PARIVARTIO No: 2 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 25.4.2014 Antti Peltoniemi Taistelupelastaja auttaa jo ennen lääkintämiestä s. 13 Uuden jäsenrekisterin toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SUOMEN LADUN VUOSI 2013 KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SISÄLTÖ 3 Puheenjohtajalta 5 Suomen Ladun vuosi 2013 7 Suomen Latu kouluttaa 9 Aikuisliikunta 15 Valtakunnalliset tapahtumat 17 Lasten ja perheiden toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 52. vuosikerta 29.8.2013 Sotainvalidien rivit harvenevat s. 4 Ammuntaharrastus turvataan Loimaalla s. 6 Porkkala eilen ja tänään

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot