Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 28.10.2014 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 1(6) Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 58. toimintavuosi on Reserviläisliitto Reservin aliupseerien liitto ry:n ja piirihallituksen hyväksymien toimintamuotojen mukainen. Toiminnan painopistealueena vuonna 2015 korostetaan reservin merkitystä maanpuolustuksen perustana ja yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä, painopistealueina tiedotus, edunvalvonta ja paikallisjoukot. Tieodotuksessa näkyy vahvasti myös liiton 60-vuotisjuhlavuosi. Vaikka puolustusvoimat jälleen lisääkin kertausharjoitusmääriä, korostetaan reservin omaehtoista kouluttautumista, maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja näkyvyyden hankkimista mm. yhteisillä esiintymisillä erilaisissa tapahtumissa. Tiedotetaan jäsenistölle mahdollisuudesta hakeutua paikallisjoukkoihin. Sotiemme veteraanien perinteen kunnioittaminen ja siirtäminen nuoremmille sukupolville, ammunta eri muodoissaan, jäsenhankinta ja -huolto sekä Viro-yhteistyö ovat edelleen keskeisessä asemassa piirin toiminnassa. Pääosa sekä Kymenlaakson Reserviläispiirin että Kymenlaakson Reserviupseeripiirin liikunta- ja ammuntatapahtumista ovat yhteisiä. Niistä vastaavat yhteiset ampuma- ja liikuntajaostot. Näillä on tarkoitus tehostaa toimintaa ja saada aikaan positiivista kipinää liikunnan ja ammunnan harrastamiseen. Matalampi aloituskynnys herättää toivottavasti mielenkiintoa nuorempien reserviläisten keskuudessa. Aktiivisen toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi luottamushenkilöihin ja muuhun reserviläistoimintaan saatava enemmän nuorempia reserviläisiä. TOIMINNAN PAINOPISTEALUE VUONNA Omaehtoinen kouluttautuminen sekä reserviläisliikunta eri muodoissaan. 2. Ampumataidon ylläpito, tiedotus, paikallisjoukot 3. JÄRJESTÖTOIMINTA Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK), maakuntakomppaniat, kessupäivä sekä erilaiset yleisötapahtumat toimivat jäsenhankintakanavina. Kymenlaakson reservipiirien yhteistoiminnasta päätetään piirien yhteistyötoimikunnassa (PYT), joka toimii samalla Kymenlaakson Reservipiirien Kymen Salpa-jäsenlehden toimituskuntana. Piirin kevät- ja syyskokouslista: 2015 kevätkokous , Kotka 2015 syyskokous , Iitti Piirihallituksen järjestäytymiskokous , piiritoimisto Reserviläisliiton kokoukset kevätkokous Baltic Queen

2 2(6) syyskokous Pori Reserviläisurheiluliiton kevätkokous 2015 Helsinki Muut valtakunnalliset tapahtumat Veteraanikeräyksen tempauspäivä Seppeleenlasku Reserviläisten ampumataitopäivä RES- perheliikuntapäivä Aatteellinen tapahtuma Joulutulet viikko 51 Reserviläisliitto toimii Salpavaelluksen suojelijana 2015 Piiri palkitsee aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa sekä ryhmänjohtajien kotiuttamistilaisuuksissa joukko-osastojen ja -yksiköiden parhaat edellisvuosien tapaan. Levykkeet jaetaan erillisen vuorolistan mukaisesti 4. JÄRJESTÖ- JA MAANPUOLUSTUSKOULUTUS Piiri pyrkii järjestämään järjestökoulutusta tarpeen mukaan. Reserviläisliiton pitämä yhdistysjohdon koulutus järjestetään Muu koulutus hoidetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta. PV-moodle verkkoopiskelu otetaan käyttöön. 5. HENGELLINEN TOIMINTA Järjestetään piirien yhteisiä hengellisiä perhetapahtumia, joulutulitapahtumat paikkakuntakohtaisesti sekä jouluhartaudet. Hengellinen toimikunta kokoontuu yhdessä upseeripiirin toimikunnan kanssa. Toimikunnan sihteerinä ja koollekutsujana toimii toiminnanjohtaja. Puheenjohtajuus on vuonna 2015 reserviupseeripiirillä. 6. AMMUNTA JA LIIKUNTA Kuten ammunnassa niin myös liikunnassa, piiritason kilpailutoiminnasta vastaa piirien yhteinen liikuntatoimikunta. Yksittäiset yhdistykset hoitavat kilpailujen organisoinnin ja kilpailukutsut ajoissa piiriin. Piiri vastaa tiedottamisesta sekä tulosten julkaisusta piirilehdessä, sähköpostitse sekä internetsivuilla. Järjestetään pilkkimestaruuskilpailut. Kuntoliikuntasuoritukset pyritään kirjaamaan sähköiseen kuntokorttiin. Kaikkien kirjaajien kesken arvotaan kannustuspalkinto. Piirien yhteinen ampumatoimikunta vastaa ammunnan kilpailutapahtumista, mestaruuskilpailuista sekä sarjakilpailuista. SRA- ammuntakurssin käyneille pyritään järjestämään yhteistyössä upseeripiirin ja MPK:n kanssa mahdollisuuksia harjoitteluun. Osallistutaan RESUL:in kenttäkelpoisuustesteihin. Herätellään henkiin jotostoimintaa. Reserviläisten harjoitteluvuoroista Tyrrin ampumakeskuksessa ja Lupinmäen ampumaradalla sovitaan ratatoimikunnan, Utin

3 3(6) jääkärirykmentin ja RUK:n kanssa. Reserviläispiiri on aktiivinen ampumarataolosuhteiden kehittämisessä. Järjestetään yhdessä reserviupseeripiirin kanssa ensimmäiset yhteiset ampumamestaruuskilpailut elokuussa Tyrrissä 7. TIEDOTUSTOIMINTA Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, reserviupseeripiirin kanssa yhteinen Kymen Salpa on piirin tiedotuslehti. Lehden toimitusvastuu vuonna 2015 on Kymenlaakson Reserviupseeripiirillä. Vuosi 2015 on lehden 31. toimintavuosi. Pyritään edistämään omalta osaltamme lehden toimituksellista sisältöä ja ilmoitusmyyntiä. Lehti taitetaan Rauman Taittopalvelu Oy:ssa ja painetaan Westpoint OY:ssä Raumalla. Piirin www-sivuja pidetään yllä ja kehitetään niitä edelleen. Facebook-sivut on avattu. Tärkein tiedotuskanava on sähköposti. Osoitteiston kattavuutta parannetaan. 8. VETERAANITYÖ Yhdistysten veteraanityötä kannustetaan ja tuetaan. Vuonna 2015 osallistutaan valtakunnalliseen veteraanikeräykseen. Piiri on mukana veteraaniperinteen siirtämistä ja tallentamista valmistelevassa työryhmässä. 9. TALOUS Piirin talouden perustan muodostavat jäsenmaksutulo ja liiton tuki. Piirilehden taloutta pyritään tehostamaan vuoden 2015 aikana mainoshankinnalla. Piirin toimisto on vuokralla Kymenlaakson Reserviupseeripiirin omistamassa toimitilassa, os Salpausselänkatu 54 as 5, KOUVOLA. 10. YHTEISTYÖ Yhteistyö Viron Alataguse Malevan kanssa jatketaan vuonna 2015 vuonna 2007 tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vuonna 2015 Virossa on kaksi virallista tapahtumaa ja Kymenlaaksossa kaksi. Osallistujia toivotaan kaikista yhdistyksistä. Yhteistyötä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa jatketaan ja kehitetään. Järjestetään yhteinen kevätkokous Kymenlaakson Reserviupseeripiirin kanssa. Samoin yhteistyötä toimintaa tukevien tahojen kanssa jatketaan. Puolustusvoimauudistus astuu voimaan vuoden 2015 alussa. Se merkitsee, että lähin yhtesityötaho tulee olemaan Kaakkois-Suomen aluetoimisto, joka toimii Karjalan Prikaatin ja sen apulaiskomentajan alaisuudessa. Reserviupseerikoulu alistetaan hallinnollisesti Maasotakoululle. 10. YHTEENVETO Kymenlaakson reserviläispiirin vuosi 2015 noudattelee perinteistä kaavaa. Jäsenistölle pyritään tarjomaan monipuolista toimintaa, erityisenä painopistealueena on ammunta ja reserviläisliikunta. Jokaisen reseviläisen tärkein perustaito on ampumataito. Sen ylläpitäminen on eräs toimintamme tärkeimpiä osa-alueita. Lisäksi ammunta eri muodoissaan tuo eniten uusia, aktiivisia jäseniä toimintaan mukaan.

4 4(6) Viro-toimikunta on tuonut piirin toimintaan myös kansainvälisyyttä. Vuosipäiväjuhlien ja paraatien lisäksi vuosiohjelmassa on puolin ja toisin 2-3 tutustumismatkaa naapurimaan sotahistoriaan ja kulttuuriin. Tapaamisten sisältöön kuuluu myös ampumataidon ylläpito. Piirin toiminnan painopistealueiden, liikunnan ja ammunnan on tarkoitus pitää jäsenistömme aktivisena sekä tuoda myönteistä näkyvyyttä reserviläistoiminnalle. Aktiivinen toiminta ja menestys kilpailutoiminnassa lisää mielenkiintoa mahdollisissa uusissa jäsenissä. Näiltä osin voinemme luottaa toiminnan jatkuvuuteen myös jatkossa Piirihallitus KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRI RY TAPAHTUMAKALENTERI 2015 kuukausi TAPAHTUMA PVM Tammikuu Prosenttiammunta alkaa, koko maa Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto Toimintalomakkeiden sähköinen palautus liittoon Sotilaskilpailijoiden palkitsemistilaisuus PYT- ja Kymen Salpa toimikunnan kokous Helmikuu Aineisto Kymen Salpa lehteen Piirihallituksen kokous, piiritoimisto RESUL Talvikilpailu, Iisalmi RESUL Pistooliampumahiihto, Iisalmi Kymen Salpa nro 1/2015 ilmestyy RESUL Talvijotos, Virttaa Maaliskuu RESUL, Ilma-asekilpailu, Toijala Yhdistysjohdon koulutuspäivä, Hamina sotilaskoti? Veteraanikeräyksen tempauspäivä Liittohallitus, Vantaa RESUL, Häyhä tarkka-ampujakilpailu, Säkylä Talvisodan päättymisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti Alataguse Malevin vuosipäivä, Johvi, Viro Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, Helsinki RESUL ampumahiihto, Kuhmo Piirin kevätkokous Kotka/Karhula Huhtikuu PYT, piiritoimisto Virotmk:n kokous, piiritoimisto avoin Pilkkimestaruuskilpailut? Hengellinen toimikunta kokous, piiritoimisto Kouvola Aineisto Kymen Salpaan RES 60-vuotisjuhlaristeily Kevätliittokokous, Baltic Queen Huolintamalja-kilpailu vko Valtakunnallinen seppeleenlasku Kymen Salpa nro 2/2015 ilmestyy

5 5(6) Toukokuu RESUL ampumasuunnistus, Kansallisen veteraanipäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaiset juhlallisuudet Virolaisten vierailu Suomeen Reserviläisten ampumataitopäivä Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudet, paikkakuntakohtaisesti Työ-ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä, Valkeala RESUL perinneaseet, Lahti Kesäkuu Puolustusvoimain Lippujuhlapäivän tilaisuudet Reservin ylennystilaisuus Korian Erämessut Kymijokijuoksu, Koria-kotka Kesäyön marssi Hengellinen perheilta, Kuusankoski srk keskus RESUL, reserviläisammunnat, Mikkeli Voiton päivän paraati, Johvi, Viro Salpavaellus ja maanpuolustustapahtuma, Miehikkälä Heinäkuu Elokuu Kovapanosammuntojen seuraaminen, Pahkajärvi Reserviläisgolf, Joroinen SRA-SM kisat, Hiukkavaara Elokuun ilta, Sippola aika avoin Mikon Maljakilpailu, Kuusankoski Työ- ja talousvaliokunnan kokous, piiritoimisto RUL/RES ampumamestaruuskilpailut Tyrri RESUL 300m vakiokivääri, Tyrri PYT, ABC Anjalankoski Ampumakilpailu Suomi-Alutaguse Malev, Toiminnanjohtajien neuvottelupäivät Aluetoimiston rk-kilpailu reserviläisille Syyskuu

6 6(6) Aineisto Kymen Salpa lehteen Aatteellinen tapahtuma RES perheliikuntapäivä Kokonaisturvallisuusmessut, Tampere RESUL, pystykorva mestaruuskilpailut, Lahti RESUL partiokilpailu, Varsinais-Suomi RESUL Neliottelu, Espoo RESUL, pistooliampumajuoksu, Espoo Hengellinen toimikunta, kokous Sippola, Viljamaa Kymen Salpa nro 3/2015 ilmestyy Kessupäivä, Tyrri RESUL syysjotos, Mäntsälä Piirihallituksen kokous, piiritoimisto Lokakuu Falling Plates, Mikkeli Sota-ajan lauluilta, Kuusankoski srk-keskus RESUL maastokilpailu, Valkeakoski Piirin syyskokous, Iitti Marraskuu RES, Syyskokous, Pori PYT/Kymen Salpa lehtitoimikunnan kokous, piiritoimisto Talvisodan alkamisen muistotilaisuudet paikkakuntakohtaisesti Piirihallituksen järjestäytymiskokous, piiritoimisto Joulukuu Aineistopäivä Kymen Salpa Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet paikkakuntakohtaisesti Kymen Salpa nro 4/2015 ilmestyy Joulutulet ja adventtihartaudet viikko 51 Jouluaaton hartaudet ja kunniakäynnit paikkakuntakohtaisesti Prosenttiammunta päättyy Huom! muutokset mahdollisia

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY www.pkreservi.fi 1 1. YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(7) Toimintasuunnitelma 2015 Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Lisätiedot

Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa

Yhteistoiminta maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa KYMEN SALPA + 3 KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 28. VUOSIKERTA NRO 1, HELMIKUU 2012 Yhteistoiminta takaa menestyksen Kymenlaakson Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Markku

Lisätiedot

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KESKI- SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 8.10.2014 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö A. Toiminnan tavoitteet, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 ETELÄ-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY 1(6) Toimintasuunnitelma 2015 Yleistä Piirin tehtävänä on toimia alueensa Reserviupseerikerhojen aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä, tavoitteenaan maanpuolustustahdon,

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Kemissä 19.10.2013 Toimintasuunnitelma 2014 1. YLEISTÄ Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2010

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2010 1/10 SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2010 Puheenjohtajan palsta Tor-Erik Lindqvist, 044-278 2720 tor-erik.lindqvist@salo.fi Arvoisat Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet! Vuosi on edellisen

Lisätiedot

Toiminnan vuodet 1999-2008

Toiminnan vuodet 1999-2008 Toiminnan vuodet 1999-2008 1999 Piiri täytti 40- vuotta. Juhlat pidettiin Upseerikerholla 11.4, jonka Sali täyttyi juhlayleisöstä. Juhlapuheen esitti Reserviläisliiton puheenjohtaja Aapo Saari ja musiikista

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2009

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2009 1/7 SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2009 Puheenjohtajan palsta Tor-Erik Lindqvist, 044-2782720 tor-erik.lindqvist@salo.fi Arvoisat Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet! Vuosi on edellisen

Lisätiedot

RESUL tiedottaa 2/2014

RESUL tiedottaa 2/2014 Reserviläisurheiluliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI, (09) 4056 2060, fax (09) 4056 2061, sähköposti: info@resul.fi RESUL tiedottaa 2/2014 Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 29.11.2006 Sivu 1/6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 RUL:n painopisteet RUL on ilmoittanut painopistealueikseen vuonna 2007: Reservin päällystön koulutusjärjestelmän kehittäminen - johtamisen peruskurssit

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu

KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 2 KARHU Voivatko sodat syttyä vahingossa? Ensimmäisen maailmansodan alkamisesta tulee kuluneeksi tänä

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY Toimintakertomus 2012 ETELÄ -POHJANMAAN RESERVILÄ ISPIIRI RY IMPIVAARANTIE 25 Puh. (06) 423 3816 60420 SEINÄJOKI www.epresp.fi ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY

Lisätiedot