Reserviläisliitto ry TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014"

Transkriptio

1 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA

2 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta Sivu No Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 Reserviläisliitto Kertomus vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta Hallituksen esitys vuosikokoukselle

4 RESERVILÄISLIITTO KERTOMUS VUODEN 2014 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton sääntömääräisenä tehtävänä on mm. ylläpitää reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja suomalaisten maanpuolustustahtoa. Näihin liittyvät tavoitteet ja toiminnot määritellään vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa, jotka puolestaan pohjautuvat liiton kulloinkin voimassa oleviin strategioihin. Toimintavuonna valmisteltiin liiton seuraavaa strategiaa vuosille Liittohallituksen muodostaman strategiatyöryhmän työskentelyn pohjana oli keväällä 2013 tehty jäsenkysely, johon vastasi noin henkilöjäsentä. Jäsenkyselystä saatujen tulosten perusteella jäsenistö haluaa liiton osallistuvan enemmän yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä olevan muutenkin näkyvämpi ja sitä kautta myös tunnetumpi. Lisäksi liitolta toivotaan aktiivisempaa edunvalvontaa sekä enemmän suomalaisten maanpuolustustahdon hyväksi tapahtuvaa työtä. Strategiatyöryhmä kokoontui vuoden aika useita kertoja ja liittohallitukselle raportoitiin säännöllisesti sen työn etenemisestä. Jäsenyhdistysten edustajilla oli mahdollisuus osallistua RES strategian työstämiseen vuosikokouksessa, jonka ohjelmassa oli erityinen strategia-työpaja. Alkukesästä strategia lähetettiin reserviläispiireihin lausunnolle. Saatu palaute otettiin huomioon strategian työstämisessä. RES nimellä kulkevan strategian suunnittelujakso on viisi vuotta ja päätöskäsittelyyn se tulee liiton sääntömääräisessä syyskokouksessa vuonna Vuoden teema korosti reservin merkitystä Vuoden 2014 teemana oli Reservi maanpuolustuksemme perusta. Teeman avulla Reserviläisliitto viesti reservin keskeisestä merkityksestä puolustusjärjestelmässämme ja korosti mm. kertausharjoitusten sekä reserviläisten omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen merkitystä. Teemaa hyödynnettiin liiton edunvalvonnassa ja tiedottamisessa. Esillä pidettiin mm. yleisen asevelvollisuuden ja koko maan puolustamiseen kykenevän puolustusjärjestelmän ylläpitämisen tärkeyttä sekä riittävän rahoituksen turvaamista tälle myös jatkossa. Aktiivista tiedottamista jatkettiin Toimintavuonna liitto jatkoi säännöllistä tiedottamistaan. Erilaisia mediatiedotteita lähetettiin 36 kappaletta ja ne olivat esillä tiedotusvälineissä vaihtelevasti. Lisäksi järjestettiin 6 tiedotustilaisuutta mm. liittokokousten ja piiri-infojen yhteydessä. Tiedotuksessa pidettiin esillä mm. puolustusmäärärahojen korotustarvetta, yleisen asevelvollisuuden merkitystä sekä ampumaratakysymyksiin ja muita reserviläisten ampumaharrastukseen liittyviä asioita. Eniten medianäkyvyyttä saivat liiton sääntömääräisten kokousten yhteydessä pidetyt tiedotustilaisuudet, joita molempia käsiteltiin mm. YLE:n pääuutislähetyksissä. Vuosikokouksen yhteydessä kerrottiin liiton jäsenistön NATO-kannatuksen merkittävästä noususta ja syyskokouksessa suomalaisten enemmistön kääntyneen puolustusmenojen korotuksen kannalle. Tiedotuksissa nojauduttiin molempien osalta jäsen- ja kansalaistutkimuksiin, josta jälkimmäinen teetettiin ostopalveluna. Liiton tiedotuksessa käsiteltiin paljon myös reserviläisten laajaan ampumaharrastukseen liittyviä kysymyksiä. Liitto otti kantaa mm. valmisteilla olleen ampumaratalain ongelmiin, pääkaupunkiseudun hankalaan ampumaratatilanteeseen sekä Keuruun varuskunnan ampumaratojen sulkeutumisen reserviläisille tuottamiin ongelmiin. Lisäksi otettiin kantaa mm. aselupahakemusten käsittelyssä ilmenneisiin ongelmiin sekä EU:n suunnitelmiin rajoittaa puoliautomaattikivääreiden saatavuutta. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 2

5 Toimintavuonna seurattiin sähköistä mediaa ja julkaistiin maanpuolustusta koskevaa uutisointia liiton nettisivujen ns. uutissyötteessä. Liiton tiedotteet ja kannanotot jaettiin sähköisen jakelujärjestelmän avulla laajasti suomalaiselle medialle. Nettisivujen lisäksi ylläpidettiin Facebook-sivua sekä käytettiin Twitter-tiedotuspalvelua. Myös Facebook-markkinointia käytettiin. Lippujuhla- ja itsenäisyyspäivään sekä Velvollisuus suoritettu -kampanjaan liittyneet uutisoinnit tavoittivat kukin useita kymmeniä tuhansia Facebookin käyttäjiä ja lähes kaksinkertaistivat liiton Facebook-sivun tykkääjien määrän. Velvollisuus suoritettu -kampanja sai aikaan myös laajaa kansalaiskeskustelua sosiaalisessa mediassa. Myös liiton sisäinen tiedotus jatkui aktiivisena. Reserviläinen-lehdestä ilmestyi kahdeksan numeroa ja liiton Yhdistystiedote viisi kertaa. Jälkimmäisen jakelu kattoi liiton hallinnon, reserviläispiirit, jäsenyhdistykset sekä sidosryhmät. Suurin osa liiton sisäisestä tiedotuksesta toteutettiin sähköisten jakelukanavien avulla. Liitto julkaisi nettisivuillaan medialle tarkoitettujen tiedotteiden lisäksi 72 sisäistä tiedotetta ja uutiskirjettä, joiden ilmestymisestä lähetettiin sähköposteja mm. liiton jäsenyhdistysten ja piirien luottamushenkilöille sekä satunnaisesti myös kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli liiton tiedossa. Myös liiton sidosryhmiä lähestyttiin satunnaisesti. Toimintavuoden aikana liiton nettisivujen kautta lähettiin noin yksittäistä sähköpostia, joissa kerrottiin mm. edellä kuvattujen tiedotteiden ilmestymisestä. Toimintavuonna käytettiin myös uutiskirjeitä. Liiton 60-vuotisristeilyä markkinoitiin huhtikuusta alkaen liiton jäsenistölle 1-2 viikon välein ilmestyneillä uutiskirjeillä. Uutiskirjeitä lähetettiin myös jäseneksi liittyneille viikoittain. Niissä kerrottiin perusasioita reserviläistoiminnasta ja -koulutuksesta sekä jäseneduista. Liiton jäsenyhdistyksille ja piireille painotettiin tiedottamisen tärkeyttä. Niitä kannustettiin aloittamaan säännöllinen tiedottaminen sähköpostilla sekä avaamaan omat www- ja Facebook-sivut. Yhdistysten ja piirien toiminnan esittelyä tuettiin laajan esite- ja esittelymateriaalin avulla, jota toimintavuonna täydennettiin tulevaan juhlavuoteen liittyneellä materiaalilla. Monet yhdistykset ja piirit tiedottivatkin toiminnastaan säännöllisesti. Toimintavuoden aikana ne julkaisivat mm erilaista jäsenkirjettä ja -julkaisua, sähköpostitiedotetta, 351 tiedotetta ja kannanottoa sekä järjestivät 23 tiedotustilaisuutta. Liitto tuki tiedotusta mm. mahdollisuudella ylläpitää veloituksetta yhdistysten ja piirien nettisivuja liiton sivuston yhteydessä. Toimintavuoden lopulla näin toimivia yhdistys- ja piirisivustoja oli 171 kappaletta. Reserviläinen-lehti alkoi ilmestyä internetissä Toimintavuonna Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhdessä omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy vastasi perinteiseen tapaan omistajiensa jäsenrekisterien hoidosta, hallintopalveluista ja myyntitoiminnasta sekä julkaisi liittojen pää-äänenkannattajana toimivaa Reserviläinenlehteä. Lehden normaalijakeluun kuuluivat toimintavuonna lähes kaikki jäsenmaksunsa maksaneet Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten jäsenet. Reserviläisen levikki oli noin Lehdestä ilmestyi toimintavuonna kahdeksan numeroa, joista yksi jaettiin kaikille varusmiehille ja yksi jokaiselle abiturientille. Reserviläisliitto osallistui Reserviläiset tekemiseen ja tuotti itse lehden järjestösivuilla julkaistun materiaalin. Toiminnanjohtaja Olli Nyberg edusti liittoa lehden toimituskunnassa. Reserviläisen päätoimittaja vaihtui numerosta 5/2014 eteenpäin kun päätoimittaja Tuomas Kaarkoski otti vastuun lehdestä. Numerot 1-4/20154 tehtiin vielä päätoimittaja Mirva Brolan johdolla. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 3

6 Kaarkosken johdolla alettiin suunnitella lehden laajempaa näkyvyyttä internetissä. Joulukuussa avattiin säännöllisesti päivittyvä nettireserviläinen ja samalla lehden uutisia alettiin julkaista myös Facebookissa ja Twitterissä. Edunvalvonta Myös erilaiseen edunvalvontaan käytettiin toimintavuonna paljon resursseja. Edunvalvontamenetelmänä käytettiin lähinnä tiedottamista mutta myös erilaisia edunvalvontatapaamisia järjestettiin. Toimintavuonna liiton tiedottaminen keskittyi lähinnä edellisessä luvussa kuvattuihin teemoihin. Toimintavuoden aikana julkaistiin useita kannanottoja, joissa vaadittiin lisää kertausharjoituksia ja tuettiin esityksiä puolustusbudjetin maltillisesta korotuksesta. Samoja teemoja pidettiin esillä myös liiton edunvalvontatapaamisissa. Syyskokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa tehtiin päätös näihin asioihin keskittyvästä kampanjoinnista vuoden 2015 Eduskuntavaalien yhteydessä. Alkuvuonna liitto osallistui aktiivisesti Ohi On -kansalaisaloitteeseen liittyneeseen kansalaiskeskusteluun, jossa liitto kertoi mm. yleisen asevelvollisuuden lakkauttamiseen tähdänneen kansalaisaloitteen virheellisistä väitteistä. Lisäksi toteutettiin erityinen Velvollisuus suoritettu -kampanja, jossa jäsenille ja muille suomalaisille tarjottiin hankittavaksi Velvollisuus suoritettu - pinssejä. Varusmieskokardiin pohjautuvaa pinssiä käyttämällä henkilö saattoi ilmaista tukensa yleiselle asevelvollisuudelle. Myyntikampanjaan tuettiin mm. tiedotteilla sekä Facebook-markkinoinnilla. Puolustusvoimien komentaja vaihtui kesällä. Reserviläisliiton johto tapasi komentajaksi nimitetyn kenraali Jarmo Lindbergin elokuussa. Tapaamisessa keskusteltiin mm. liiton edunvalvonnan teemoista sekä tulevan kevään eduskuntavaalikampanjasta. Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä tehtiin muutenkin tiiviisti. Yhteistyökumppanina oli pääsäätöisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Hannu Hyppönen. Liiton edustaja osallistui Pääesikunnan päällikön johtaman Reservin neuvottelukunnan toimintaan. Reserviläispiirien edustajia oli mukana vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisten neuvottelukuntien työssä. Myös yhteistyö Eduskunnan kanssa oli perinteiseen tapaan tiivistä. Liitto oli toimintavuoden aikana useita kertoja kuultavana Eduskunnan puolustusvaliokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnan puolustus- ja turvallisuusjaostossa. Maaliskuussa järjestettiin yhdessä Helsingin reservipiirien ja Vantaan Reserviläisten kanssa lähinnä pääkaupunkiseudun kansanedustajille tarkoitettu infotilaisuus, jossa kerrottiin alueen heikosta ampumaratatilanteesta sekä ampumaratahankkeista. Yhteyksiä oli myös Sisäasianministeriöön ja erityisesti ampumaratalain valmistelua seurattiin tiivistiin. Edunvalvontaa tehtiin osin yhdessä muiden maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen sekä ampumaharrastusfoorumin kanssa. Kaikki liiton lausunnot, kannanotot ja tiedotteet julkaistiin liiton nettisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. Myös reserviläispiirejä ja -yhdistyksiä kannustettiin paikalliseen sekä maakunnalliseen edunvalvontaan. Niitä kehotettiin mm. kiinnittämään huomioita kaava-asioihin, jotta käytössä olevat ampumaradat saataisiin mahdollisimman laajasti merkittyä maakunta- ja muihin kaavoihin. Reservin ampumataitoa ylläpidettiin Yhtenä toiminnan painopistealueena oli reserviläisten laajan ampumatoiminnan ylläpitäminen. Jäseniä kannustettiin ylläpitämään omaa ampumataitoaan mm. osallistumalla liiton jäsenyhdistysten järjestämään ampumaharjoitteluun. Liitto tuki yhdistysten ampumatoimintaa mm. avustamalla taloudellisesti asehankintoja, ampumaratahankkeita sekä muita ampumaharrastusta edistäviä hankintoja ja toimintaa. Toimintavuonna myönnettiin erilaisia projektitukia yhteensä euroa, josta euroa kohdistui ampumatoimintaan liittyneisiin hankintoihin ja hankkeisiin. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 4

7 Ammunta oli edelleen laajin toimintamuoto. Reserviläisliiton piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin toimintavuonna ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin osallistumiskertaa. Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014 järjestettiin Hälvälän ampumaradoilla Hollolassa noin 250 ampujan voimin. Kisoissa ammuttiin yksilölajeissa peräti kahdeksan uutta Reserviläisliiton ennätystä. Lisäksi yhtä ennätystä sivuttiin. Yleismestaruuden voitti Kymenlaakso tuloksellaan Toimintavuonna valmisteltiin Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskisojen yhdistämistä. Uusi, Reservin ampumamestaruuskisoja koskeva suunnitelma lähetettiin alkukesällä lausunnolle reserviläis- ja reserviupseeripiireihin. Uudistuksen yhteydessä kisaformaattia päätettiin muuttaa mm. lajien, sarjajaon sekä palkitsemisperiaatteiden osalta. Lisäksi asetettiin tavoitteeksi aiempaa suurempi medianäkyvyys. Yhteiset mestaruuskilpailut järjestettiin toimintavuonna Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa ampumahiihdossa, ampumasuunnistuksessa, ilma-aseammunnassa, palvelusaseammunnassa, perinneaseammunnassa, pistooliampumahiihdossa, pistooliampumajuoksussa, pystykorva-ammunnassa, sovelletussa reserviläisammunnassa, tarkka-ammunnassa ja vakiokiväärissä. Ampumahiihto- ja pistooliampumahiihtokisoissa järjestettiin myös viestikilpailu. Perinteiseen tapaan ohjelmassa oli myös reserviläisjärjestöjen välinen prosenttiammuntakilpailu, jonka piirisarjan voitti Lapin Reserviläispiiri 43 prosentin tuloksellaan. Seuraavilla sijoilla olivat Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirit 37 prosentin tuloksellaan. Jäsenyhdistyksistä aktiivisin oli Pertunmaan Reservinaliupseerit, jonka jokainen jäsen kävi ampumassa prosenttiammuntakilpailussa tarvittavan ampumasuoritteen. Kilpailussa Reserviläisliiton kokonaistulos oli 17 prosenttia, joka riitti liittojen välisen kisan voittoon. Suomen Reserviupseeriliiton tulos oli 13,4 prosenttia. Todelliset tulokset olivat merkittävästi korkeampia, sillä aiempaan tapaan merkittävä osa yhdistyksistä ja kerhoista ei ilmoittanut liittoihinsa prosenttiampumakilpailunsa tulosta. Toukokuussa liitto järjesti valtakunnallisen ampumataitopäivän, jossa oli mukana 84 liiton paikallisyhdistystä. Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni Reserviläisliiton jäsen tutustumaan ammuntaan sekä osallistumaan liiton prosenttiammuntakilpailuun. Lisäksi pyrittiin saamaan näkyvyyttä reserviläisten laajalle ampumatoiminnalle. Jäseniä kannustettiin ampumaharjoitteluun mm. sähköisellä kuntokorttijärjestelmällä. Jäsenet saattoivat kirjata internetissä toimivaan kuntokorttiin omat ampumasuoritteensa, joista saattoi tulostaa myös ampumapäiväkirjan. Tästä oli hyötyä mm. aselupia haettaessa. Omaehtoista toimintaa ja koulutusta tehostettiin Kertausharjoitusten vähäisen määrän johdosta jäseniä kannustettiin ylläpitämään itse omaa kenttäkelpoisuuttaan ja sotilaallista osaamistaan. Käytännössä tämä tarkoitti mm. vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen markkinointia jäsenille. Samalla tehtiin yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Myös piiritason yhteistyön tarvetta korostettiin, jotta kyettäisiin aiempaa enemmän vaikuttamaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen suunnitteluprosessiin. Reserviläisliitto sai Ikämiessäätiöltä euron lahjoituksen, joka oli tarkoitettu koulutuksen järjestämiseen. Tällä rahoitettiin MPK:n PvMoodle-koulutusta, jolla lisättiin jäsenistön verkkokoulutusvalmiuksia. Reserviläisliitto markkinoin koulutusta jäsenilleen, joille se oli ilmasta. Lisäksi osalla saadusta tuesta rahoitettiin myös MPK:n kouluttajakoulutusta. Liiton rooli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnassa oli muutenkin vahva. Syksyllä 2013 tehdyn kouluttajatutkimuksen mukaan liiton jäsenten osuus MPK:n vapaaehtoiskouluttajista oli pe- Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 5

8 räti 47 prosenttia. Reserviläisliitto onkin MPK:n selvästi suurin jäsenjärjestön kouluttajien määrällä mitattuna. Myös koulutukseen osallistuvista merkittävä osa on liiton jäseniä. MPK:n hallituksessa liittoa edusti toimintavuonna liittohallituksen jäsen Juha Parkkonen. Parkkonen toimi myös MPK:n koulutusvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi liittoa edustivat MPK:ssa liittohallituksen jäsenet Ismo Nöjd (hallintovaliokunta) ja Jouko Hyppönen (viestintävaliokunta) sekä kunniajäsen Matti Niemi (talousvaliokunta). Loppuvuonna MPK:n toiminnanjohtaja vaihtui ja tehtävän otti hoitaakseen prikaatikenraali Pertti Laatikainen kuusi vuotta johtotehtävää hoitaneen prikaatikenraali Pekka Tuunasen jäädessä eläkkeelle. Vuonna 2014 järjestettiin yhteensä kurssia, joka on 4,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Asetettu tavoite ylitettiin 26,2 prosentilla. Kurssit jakautuivat siten, että reserviläisille kohdennettuja oli yhteensä (71 %). Näistä oli puolustusvoimien tilaamia 321 ja sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja 978. Kaikille avoimen varautumisen ja turvallisuuden kursseja oli yhteensä 531 (29 %). Koulutuksen jakautuminen koulutusvuorokausina reserviläisille kohdennettuun ja kaikille avoimeen koulutukseen toteutui lähes asetetun tavoitteen mukaisesti. Reserviläiskoulutuksen osuus oli 66 prosenttia. Yhden kurssin kesto oli keskimäärin 1,7 vrk (1,7 vrk vuonna 2013) ja kurssille osallistui keskimäärin 26 henkilöä (26 henkilöä vuonna 2013). Koulutusvuorokausien yhteismäärä oli , joka oli 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutettavien osuus osallistujista oli 86 prosenttia ja kouluttajien osuus 14 prosenttia. Asetettu koulutusvuorokauden tavoite ylitettiin 31,7 prosentilla. Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen osuus koulutusvuorokausista oli (30 %) ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen osuus (36 %). Tulostavoitteen (PE - MPK sopimus) mukainen vrk puolustusvoimille tuotettua koulutusta ylitettiin 52 prosentilla. Laskua edellisestä vuodesta oli 6 prosenttia. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen ja muun koulutuksen osuus koulutusvuorokausista oli (34 %). Paljon kuntoliikuntaa ja urheilua Vuonna 2014 järjestettiin myös laajaa liikunta-, urheilu- ja kilpailutoimintaa, joka toteutettiin osaksi yhdessä Reserviläisurheiluliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Jäsenistöä kannustettiin fyysisen kunnon ylläpitoon mm. sähköisellä kuntokorttijärjestelmällä, joka mahdollisti liikunta- ja ampumasuoritteiden kirjauksen ja seurannan internetissä. Fyysistä kuntoa ylläpidettiin ensisijaisesti liiton paikallisissa yhdistyksissä. Ne järjestivät toimintavuonna erilaista liikunta- ja urheilutapahtumaa, joissa kirjattiin osallistumiskertaa. 58 liiton paikallisyhdistystä ja piiriä oli mukana valtakunnallisessa perheliikuntapäivässä, joka Reserviläisliitto toteutti yhdessä Reserviläisurheiluliiton kanssa syyskuussa. RESUL vastasi toimintavuonna lähinnä valtakunnantason kilpailu- ja muiden liikuntatapahtumien järjestämisestä. Useiden ampumakilpailujen ohella RESUL järjesti mm. syys- ja naisten jotokset sekä perheliikuntapäivän, osallistui Kesäyön marssin järjestämiseen sekä järjesti talvikilpailun, neliottelun, maastokilpailun ja partiokilpailun sekä laajaa koulutustoimintaa erityisesti ammunnan, aseenkäsittelyn ja erilaisten ammuntalajien osalta. Lisäksi järjestettiin golfmestaruuskisa ja reserviläispilkki. RESUL:n puheenjohtaja toimi Suomen Reserviupseeriliittoa edustanut Thor Erik Lindqvist Salosta ja sen hallituksessa Reserviläisliittoa edustivat Jouko Hyppönen, Tapani Kaistila, Raimo Ojala ja Marko Patrakka. Lisäksi liitolla oli useita edustajia sen työryhmissä. Reserviläisliitto tuki toimintavuonna RESUL:n toimintaa eurolla. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 6

9 Maanpuolustustahtoa ylläpidettiin monin eri tavoin Korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen on yksi liiton sääntömääräisistä tehtävistä. Reserviläisliitto korosti toimintavuonna maanpuolustustahdon keskeistä merkitystä mm. omissa kannanotoissaan ja muissa puheenvuoroissaan sekä erilaisessa esittelymateriaalissaan, julkaisuissaan ja sähköisessä mediassa. Reserviläisliitto ylläpiti www- ja Facebook-sivuja sekä tuki piiriensä ja yhdistystensä toiminnan esittelyä internetissä tässä toimintakertomuksessa aiemmin kuvatulla tavalla. Myös monet yhdistykset ja jotkut piirit olivat läsnä Facebookissa, jossa liitto toteutti aatteellisluonteiset markkinointikampanjat lippujuhla- ja itsenäisyyspäivänä. Nämä molemmat tavoittivat kymmeniä tuhansia suomalaisia sosiaalisessa mediassa. Laajemmalla nettinäkyvyydellä tavoitettiin paremmin varsinkin nuoria suomalaisia. Lisäksi nuoria lähestyttiin mm. Reserviläinen-lehden varusmies- ja abiturienttijakeluilla. Maanpuolustustahdon hyväksi tehtävä työ jatkui paikallistasolla vilkkaana. Liiton piireissä ja yhdistyksissä järjestettiin toimintavuoden aikana mm. 662 kunniavartiota, 255 seppeleenlaskua, 79 erilaista maanpuolustusjuhlaa, 413 erilaista esitelmä-, info- ja messutoimintatilaisuutta sekä 23 tiedotustilaisuutta. Lisäksi ylläpidettiin maakunnallisia piirilehtiä sekä paljon muita julkaisuja, joilla kaikilla oli maanpuolustustahtoa ylläpitävä vaikutus. Joensuussa marraskuussa järjestetyn syyskokoustapahtuman päätti valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, johon osallistui noin 150 kokousvierasta ja joensuulaista. Paljon veteraanityötä Reserviläisliitto panosti toimintavuonna laajasti myös veteraanityöhön ja -tukeen. Maaliskuussa Reserviläisliitto toteutti yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa erityisen keräystempauspäivän, joka järjestettiin 109 paikkakunnalla. Tapahtuma oli osa Sotiemme Veteraanit keräystä, jota tuettiin myös avustamalla paikallisia varusmieskeräyksiä sekä markkinoimalla jäsenistölle keräyksen varainhankintatuotteita mm. Reserviläinen-lehdessä. Sotiemme Veteraanit -keräystuotto oli vuoden 2014 osalta 2,2 miljoonaa euroa. Tästä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton omien keräysten osuus oli noin euroa. Yksittäisten veteraanien auttamiskertoja liiton jäsenyhdistyksissä ja piireissä kirjattiin vuoden mittaan kappaletta. Veteraanityö painottui muutenkin vahvasti paikkakuntatasolle. Toimintavuoden aikana yhdistykset ja piirit olivat mm. 244 kertaa mukana paikallisissa veteraanikeräyksissä ja auttoivat 777 kertaa erilaisten veteraanitilaisuuksien, -juhlien ja -toimintojen järjestämisessä. Veteraanien perinteen säilyttämiseen liittyviä toimintakertoja kirjattiin 278 kappaletta. Yhdistysten jäseniä oli paljon mukana paikallisten veteraaniyhteisöjen toiminnassa ja hallinnossa. Myös veteraanien hautajaisjärjestelyissä oltiin pyydettäessä mukana. Yhteistyö oli tiivistä myös muiden veteraanijärjestöjen kanssa. Syksyllä tehtiin päätös yhteisestä seppeleenlaskusta vuoden 2015 Kansallisena veteraanipäivänä, jolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Veteraanijärjestöjen pyynnöstä Reserviläisliitto otti hoitaakseen päävastuun toteuttavasta, koko valtakunnan kattavasta seppeleenlaskusta. Aivan toimintavuoden lopulla Reserviläisliitto avasi pitkään valmistellun veteraanisivustonsa. Osoitteessa -toimiva sivusto oli tarkoitettu lähinnä yhdistysten ja piirien veteraanityötä tekevien henkilöiden käyttöön. Sivusto täydensi Veteraanityön oppaan sisältöä. Re- Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 7

10 serviläisliiton kymmenisen vuotta sitten julkaisema, Jarmo A. Tolvasen laatima opas on edelleen käytössä monissa yhdistyksissä ja piireissä. Reserviläisliitto oli toimintavuonna mukana myös Tammenlehvän Perinneliiton työssä ja tuki mm. sen koordinoimaa sotamuistomerkkikartoitusta, jonka käytännön toteuttamisvastuu oli annettu Suomen Sotaveteraaniliiton piireille. Kunniajäsen Matti Niemi on toiminut Perinneliiton varapuheenjohtajana. Joulutulet kokosi väkeä Reserviläisliitossa järjestettiin toimintavuonna paljon hengellistä toimintaa. Liiton monien tapahtumien, tilaisuuksien ja kilpailujen ohjelman käynnisti hartaushetki tai aamunavaus. Myös Joensuu syyskokouksen ohjelmaan kuului jumalanpalvelus. Laajin hengellisen työn tapahtuma oli joulutulet, joka on vanhin liiton neljästä ns. yhteistapahtumasta. Eri puolilla maata toteutettu tapahtumakokonaisuus järjestettiin joulukuun puolenvälin aikoihin 93 paikkakunnalla. Monissa reserviläisperheissä joulun odotus ja hiljentyminen jouluun alkaa perinteisesti oman yhdistyksen joulutulet-tapahtumasta. Hengellisten tapahtuminen pääpaino oli muun toiminnan tavoin paikallistasolla. Liiton yhdistykset ja piirit järjestivät toimintavuonna mm. 46 kenttähartautta ja 105 kirkkopyhää. Hengellisen toiminnan tapahtumissa kirjattiin yhteensä osallistumiskertaa. Naisten toimintaa kehitettiin Reserviläisliiton naisten toiminnan suunnittelusta ja pääosin myös toteuttamisesta vastasi liiton valiokunnan muodostama naisten työryhmä, joka kokoontui vuonna 2014 kolme kertaa. Järjestetyn toiminnan tärkein kohderyhmä olivat ne naisjäsenet, jotka eivät olleet suorittaneet naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Työryhmä järjesti Naisten Maastokurssin Pauha 2014 harjoituksen yhteydessä Lohtajalla. Kurssin tavoitteena oli kouluttaa arjen ja poikkeusolojen taitoja naisille ja kehittää kurssilaisten kykyä liikkua, toimia ja yöpyä maastossa. Kurssi toteutettiin MPK:n kurssina ja siihen osallistui 8 henkilöä. Toimintavuoden aikana työryhmä ideoi naisille tarkoitetun Naiset tosi toimiin -esitteen, joka on samalla kutsu tulla mukaan reserviläistoimintaan. Lisäksi valmisteltiin piirien ja yhdistysten johdolle kirje, jossa yhdistyksiä pyydettiin tarkastelemaan omia sääntöjään ja edelleen kannustettiin ottamaan naisia mukaan toimintaan. Työryhmä myös suunnitteli seuraavana vuoden 2015 Huipputapahtumaa, joka järjestetään Niinisalon varuskuntaan tukeutuen. Naisten työryhmä teki työtä suoraan myös yhdistysten tueksi ja valmisteli uuden ohjelmarungon yhdistysjohdon koulutustilaisuuksiin. Työryhmän ideoima valokuvauskilpailu siirtyi toteutettavaksi vuodelle Myös piireissä ja yhdistyksissä oli paljon naisille tarkoitettua toimintaa. Vuonna 2014 ne järjestivät 210 naisjäsenille tarkoitettua tilaisuutta, joissa kirjattiin 980 osallistumiskertaa. CISOR-puheenjohtajuuden hakua valmisteltiin Reserviläisliitto on ollut vuodesta 2008 alkaen jäsenenä vuonna 1963 perustetusssa AESOR (Association Européenne des Sous-Officiers de Réserve) järjestössä. Järjestö muutti helmikuussa 2014 nimensä muotoon CISOR (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve). Toiminnassa olivat vuonna 2014 Suomen lisäksi mukana Hollanti, Itävalta, Belgia, Tanska, Ranska, Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 8

11 Saksa, Italia, Luxemburg, Puola, Espanja, Sveitsi ja Slovenia. Lisäksi ehdolla tarkkailijajäseniksi olivat Albania ja Bulgaria. CISOR:n hallituksen kokouksissa olivat pääsääntöisesti mukana liiton varapuheenjohtaja Osmo Suominen ja järjestössä varapuheenjohtajana toimiva Ilpo Pohjola. Toimintavuonna järjestön puheenjohtajuus siirtyi Ranskalta Slovenialle. Toimintavuoden aikana myös valmisteltiin Suomen mahdollista puheenjohtajuutta mm. mittaamalla jäsenmaiden kannatusta asialle. Suomi on järjestön ainoa maa, joka toistaiseksi ei ole ollut puheenjohtajana. Reserviläisliiton Viro-yhteistyön puitteissa liiton valiokunta vieraili toukokuussa Tallinnassa tavaten Kaitseliitin johtoa sekä myös Viron puolustusvaliokunnan edustajia. Laajempaa Viro-yhteistyötä harjoittivat monet reserviläispiirit yhdessä Kaitseliitin Malevien kanssa. Reserviläisliiton valiokunta vieraili syksyllä myös Suomen Yhdysvaltain suurlähetystössä tavaten suurlähettilään ja lähetystön muuta henkilökuntaa. Pohjoismaisessa Kalottitapaamiseen Norjan Bodössä elo-syyskuun vaihteessa osallistui noin 30 reserviläistä lähinnä Lapin Reservipiirien alueelta. Yhteistyötä Venäjän suuntaan ei toimintavuoden aikana ollut. Yhdistysjohdon koulutusta uudistettiin Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutus jatkui toimintavuonna. Koulutusta järjestettiin Etelä- Pohjanmaan, Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan reserviläispiireille. Järjestetyt tilaisuudet olivat yksipäiväisiä ja järjestelyissä olivat useimmiten mukana myös Maanpuolustuskoulutusyhdistys, OK-opintokeskus sekä Puolustusvoimat. Järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui runsaat 70 luottamushenkilöä asianomaisista piireistä sekä yhdistyksistä. OKopintokeskus tuki koulutusta taloudellisesti. Yhdistysjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa yhdistysten ja piirien uusille luottamushenkilöille perustietoa Reserviläisliiton organisaatiosta ja toiminnasta sekä liiton kanssa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. Tavoitteena on, että johtotehtäviin valitut saavat näin paremmat valmiudet tehtäviensä hoitamiseen. Vaikka koulutuksen sisältöön oltiin tyytyväisiä, oli ongelmana aiempien vuosien tapaan uusien luottamushenkilöiden saaminen tilaisuuksiin. Monissa piireissä vain noin kolmasosa yhdistyksistä lähetti edustajiaan koulutustilaisuuksiin. Toimintavuoden aikana aloitettiin yhdistysjohdon koulutuksen sisällön uudistaminen. Tällä pyrittiin siihen, että ohjelmassa olisi vähemmän luennointia ja enemmän keskustelua sekä ryhmätöitä. Uudistettu ohjelma koostuu piirin, liiton ja OK-opintokeskuksen luennoista sekä ryhmätyötehtävistä, joidenka aiheet liitto ja piiri yhdessä ideoivat. Liiton naisten työryhmän valmistelema, uudistettu koulutus otettaan käyttöön vuonna Yhdistysten puheenjohtajille ennätysmäärä infoja Jo perinteeksi muodostuneen piiri-info -järjestelmän puitteissa Reserviläisliiton johto vieraili toimintavuoden aikana kymmenessä piirissä ja tapasi niissä noin 170 luottamushenkilöä. Parituntiset infotilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti piirihallitusten kokousten yhteydessä. Piiri-infot oli tarkoitettu lähinnä yhdistysten ja piirien puheenjohtajille. Niissä käytiin läpi ajankohtaisia maanpuolustusasioita, lainsäädäntöä sekä Reserviläisliiton toimintaa ja yhdistyspalveluja. Lisäksi tilaisuuksissa käytiin paljon keskusteluja, joiden tavoitteena oli saada aiempaa parempi tuntuma jäsenkentän näkemyksiin liiton toiminnan osalta. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 9

12 Mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Reserviläisliitto oli toimintavuonna mukana myös vapaaehtoisessa pelastuspalvelua koordinoivan ja johtavan VAPEPA:n toiminnassa. Liitolla oli edustus sen keskustoimikunnassa ja monet piirit olivat mukana VAPEPA:n maakuntatoimikunnissa. VAPEPA:n hälytysryhmissä oli mukana paljon liiton paikallisyhdistysten jäseniä. Reserviläisliitossa toimi vuoden 2014 aikana noin 50 jäsenistä muodostettua hälytysryhmää, joita ylläpitivät liiton jäsenyhdistykset. Hälytysryhmien määrän lisäämiseksi liiton valiokunta perusti VA- PEPA-työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin hälytysryhmän perustamiseen liittyvän ohjeistuksen laatiminen. Asiasta keskusteltiin myös VAPEPA:n organisaation kanssa. Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyö uudelle tasolle Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto tiivistivät toimintavuonna yhteistyötään merkittävästi. Vuoden alussa järjestöt siirtyivät käyttämään ns. Maanpuolustusrekisteriä, jota hoiti perinteiseen tapaan RES:n ja RUL:n omistama Maanpuolustusyhtiö MPY Oy. Uudistuksen myötä myös MPKL siirtyi keskitettyyn jäsenmaksulaskutukseen. Osittain MPKL:n mukaantulon johdosta uuden jäsenrekisterin käyttöönotto oli odotettua merkittävästi vaikeampaa ja hitaampaa. Ongelmia lisäsi myös järjestöjen yhteisen puhelinjärjestelmän samanaikainen vaihdos. Alkuvuodelle kaavailtu käyttäjäkoulutus toteutui tämän johdosta vasta marraskuussa ja yhdistystason käyttäjäkoulutus vuoden 2015 puolella. Loppuvuotta kohti ongelmat vähenivät. Jäsenrekisterin lisäksi järjestöjen välistä yhteistyötä kehitettiin toimintavuonna myös monilla muilla toimintasektoreilla. Aivan vuoden lopulla tehtiin mm. päätökset yhteisestä tiedotus- ja tiedotuksen seurantajärjestelmästä sekä sähköisestä kyselyjärjestelmästä. Niiden käyttäjäkunta oli jäsenrekisterijärjestelmää merkittävästi laajempi. Lisäksi järjestöt selvittivät yhteisen kustannusosakeyhtiön mahdollisuutta mutta tämä ei lopulta toteutunut. Reserviläisliiton tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat myös valtakunnallisesta varainkeruusta vastannut Maanpuolustuksen Tuki ry, maanpuolustusjärjestöjen yhteinen sotilaskoulutusorganisaatio Maanpuolustuskoulutusyhdistys, liiton toimitilat omistava URLUS-säätiö, veteraaniperinneyhteistyötä koordinoiva Tammenlehvän Perinneliitto ry sekä valtakunnalliset veteraanijärjestöt, veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille varainkeräystä hoitava Veteraanivastuu ry ja Puolustusvoimat ja -ministeriö. Säännöllistä yhteistyötä oli myös Sotavahinkosäätiön kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin niiden yritysten kanssa, joilla oli liiton kanssa kirjallinen yhteistyösopimus. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin ST1-energiayhtiön kanssa, jonka tuella liiton jäsenille mm. jaetaan uudet jäsenkortit tammikuussa Merkittävä yhteistyökumppani oli myös Ampumaharrastusfoorumi, jonka puitteissa mm. koordinoitiin edunvalvontaa ase- ja ampumaratalainsäädäntöön liittyen. Reserviläisliiton edustaja foorumissa oli järjestöpäällikkö Suvi Salo. Ampumaharrastusfoorumi järjesti Helsingissä Uusiutuva aselainsäädäntö seminaari, johon osallistui 60 henkilöä. Myös maakunnalliset ampumaharrastusneuvottelukunnat jatkoivat toimintaansa. Monet reserviläispiirit olivat mukana niiden toiminnassa. Rekisteriongelmat heijastuivat jäsenmääriin Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 10

13 Vuodelle 2014 oli asetettu kahden prosentin kasvutavoite maksaneiden jäsenten osalta. Lisäksi oli päätetty painottaa jäsenhankintaa niin, että liiton vuoden lopun kokonaisjäsenmäärästä seitsemän prosenttia olisi toimintavuoden aikana liittyneitä jäseniä. Näihin tavoitteisiin pyrittiin mm. piireille suunnatuilla rahapalkkioilla sekä tiedottamisella. Tavoitteet eivät toteutuneet vaan liiton kokonaisjäsenmäärä laski noin prosentilla. Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten osalta laskua oli peräti 1,6 prosenttia. Erityisesti jälkimmäisen osalta syynä olivat uuden jäsenrekisterin ongelmat, joista merkittävä osa koski laskutusta. Myöskään liittyneiden osalta tavoite ei täyttynyt. Jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden 2014 aikana jäseneksi henkilöä, minkä myötä liittyneet muodostivat vuoden lopulla 5,8 prosenttia liiton kokonaisjäsenmäärästä. Myös tässä rekisteriongelmat olivat osasyynä, sillä toimintavuoden mittaan ei juuri kyetty jäsenmääräseurantaan eikä kyetty olemaan yhteydessä niihin piireihin ja yhdistyksiin, joissa tilanne oli muita heikompi. Liittyneiden määrissä olikin suuria piirikohtaisia eroja. Suhteessa eniten liittyneitä oli Pohjois- Karjalassa, jonka kokonaisjäsenmäärästä 10,3 prosenttia oli toimintavuoden lopulla vuoden 2014 aikana liittyneitä. Pirkanmaan ja Kainuun piireissä liittyneiden määrä oli vain 2,3 prosenttia. Toimintavuonna siirryttiin uuteen menettelyyn jäseneksi hyväksymisen osalta. Maanpuolustusrekisterissä jokainen jäsenhakemus käsiteltiin yhdistystasolla ennen jäsenyyden vahvistamista. Yhdistyksillä oli käsittelyaikaa yksi kuukausi. Jokaiselle jäseneksi liittyneelle lähetettiin liitosta uutiskirje. Reserviläisliittoon kuului toimintavuoden lopulla 349 jäsenyhdistystä, joissa oli henkilöjäsentä. Aliupseereita jäsenistä oli 59, miehistöä 28 ja upseereita neljä prosenttia. Armeijaa käymättömien osuus oli vajaat 10 prosenttia. Parkkila voitti toistamiseen jäsenhankintakilpailun Jäsenhankintaa pyrittiin tehostamaan myös henkilökohtaisella jäsenhankintakilpailulla, jonka kilpailukausi oli Kilpailun voitti toistamiseen Pasi Parkkila Vihannin Reserviläisistä 53 hankitulla jäsenellään. Vähintään kymmenen uutta, maksanutta jäsentä hankkivat lisäksi: Ø Rauno Mäkinen, 33 jäsentä, Oulun Reserviläiset Ø Pasi Ruokanen, 26 jäsentä, Rovaniemen Reserviläiset Ø Tuomo Herrala, 23 jäsentä, Parkanon Reserviläiset - Aliupseerikerho Ø Markko Mikkonen, 12 jäsentä, Vääpelikilta ja Loimaan Reserviläiset Ø Juhani Saarela, 12 jäsentä, Lavajärven Reservinaliupseerit Ø Arto Uuksulainen, 10 jäsentä, Ruokolahden Reserviläiset Ø Eero Pulkkinen, 10 jäsentä, Iisalmen Seudun Reserviläiset Kilpailuun osallistui yhteensä 165 jäsentä, jotka hankkivat yhteensä 467 uutta toimijaa Reserviläisliittoon. Tuloksissa huomioitiin ne jäsenet, jotka liittyivät jäseniksi kilpailukauden aikana ja maksoivat ensimmäisen jäsenmaksunsa vuoden 2014 aikana. Jokainen jäsenhankkija palkittiin. Uuden jäsenrekisterin ongelmat heijastuivat selvästi myös jäsenhankintakilpailuun, jonka tulokset olivat merkittävästi heikompia kuin vuonna Jäsenille rahanarvoisia etuja Reserviläisliiton jäsenet olivat toimintavuonna oikeutettuja jäsenetuihin ja alennuksiin ST1-yhtiöstä, Vakuutusyhtiö Pohjolasta, S-ryhmän hotelleista sekä Suomen Sotilas-lehdestä. Jäseneduissa ei vuoden tapahtunut merkittäviä muutoksia. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 11

14 Merkittävimmän jäsenedun antoi yhdessä ST1-yhtiön kanssa toteutettu jäsenkorttiyhteistyö, jonka myötä jäsenkortit oikeuttivat käteisalennukseen polttonesteostoksista ST1- ja miehitetyiltä Shellasemilta. Korteilla sai ajoittain myös muita jäsenetuja ja -alennuksia, joista kerrottiin lähinnä liiton Facebook-sivuilla. Jäsenetuja tarjoavien yritysten kanssa tehtiin markkinointiyhteistyötä. Liitto mm. myi niille ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä ja markkinoi jäsenetuja liiton www-sivuilla sekä sähköposteilla suoraan jäsenille. Ylijäämäinen taloudellinen tulos Vuoden 2014 talousarvio rakentui 11,5 euron suuruisen liittomaksun sekä 7,5 euron suuruisen Reserviläinen-lehden jäsentilausmaksun, merkittävien yleisavustusten ja mittavan oman varainhankinnan varaan. Liiton varsinaiset toiminnan kulut vuonna 2014 olivat euroa ja tulos euroa ylijäämäinen. Toimintavuosi toteutui taloudellisesti merkittävästi budjetoitua paremmin lähinnä yleisavustusten selkeästi odotettua suuremman määrän johdosta, ja koska messutoimintaan liittyviä kuluja ei juuri ollut. Jäsenet lunastivat jäsenmaksujensa yhteydessä sekä erikseen noin Velvollisuus suoritettu -pinssiä. Omaa varainhankintaa toteutettiin myös mm. liiton jäsenmerkkien myynnillä, markkinoimalla ampuma- ja senioriturvaa, yritysyhteistyösopimuksilla sekä myymällä yrityskumppaneille ilmoitustilaa Reserviläinen-lehdistä. Liiton varainhankinnan tuotto oli euroa, josta jäsenmaksutulojen osuus oli euroa. Reserviläisliiton kirjanpitoa ja taloushallintoa hoiti toimintavuonna Talenom Oy. Toimintavuoden lopulla tehtiin päätös liittomaksun nostosta kahdella eurolla 13,5 euroon mm. kustannustason nousun kattamiseksi. Edellisen kerran liittomaksun nostettiin vuoden 2009 alussa. MPT ja URLUS-säätiö merkittävimmät tukijat Reserviläisliitto sai toimintavuonna taloudellista tukea monilta yhteisöiltä. Tukea saatiin sekä suoraan että Maanpuolustuksen Tuki ry:n (MPT) kautta. Valtakunnallisten maanpuolustusjärjestöjen varainkeruusta vastannut MPT oli liiton toiminnan merkittävin tukija euron suuruisella lahjoituksellaan, jolla katettiin toiminnan kuluista noin 18 prosenttia. Tästä tuesta oli Puolustusministeriön toimintatukea ja euroa Ikämiessäätiöltä saatua, koulutukseen tarkoitettua tukea. Erittäin merkittävä oli myös URLUS-säätiöltä saatu, euron suuruinen tuki, joka kohdistui liiton toimitilojen vuokrakuluihin. Lisäksi Aliupseerien Huoltosäätiöltä saatiin tuhannen euron suuruinen toimintatuki. Piireille ja yhdistyksille merkittävää tukea Reserviläisliitto tuki vuonna 2014 jäsenyhdistystensä ja piiriensä toimintaa mm. suuntaamalla Maanpuolustuksen Tuki ry:ltä ja muilta tahoilta saatua taloudellista tukea niiden toiminnan ja hankintojen rahoittamiseen. Reserviläispiirien toimintaa tuettiin sekä kuukausittaisella piirituella että suoritusperusteisilla tuilla, joiden yhteissumma oli toimintavuonna euroa. Lisäksi erilaisia yhdistysten sekä piirien hankkeita ja hankintoja tuettiin toimintavuonna eurolla. Erilaiset tuet muodostivat liiton varsinaisen toiminnan kuluista noin 18 prosenttia. Reserviläispiireille kuukausittain maksettava piirituki pohjautui vuonna 2012 tehtyihin, kirjallisiin sopimuksiin. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 12

15 Laajaa yhdistyspalvelua Reserviläisliiton tavoitteena on tarjota piireille, yhdistyksille ja yksittäisille jäsenille mahdollisimman tasokasta ja kattavaa palvelua. Tästä vastasivat toimintavuonna ensisijaisesti liiton toimihenkilöt mutta jonkin verran myös luottamushenkilöt. Käytännön palvelutoiminta piti sisällään mm. paljon päivittäistä sähköposti- ja puhelinneuvontaa, erilaisten ohjeistusten ja hallinnollisten asiakirjojen laatimista sekä laajojen internet-palveluiden ylläpitämistä. Reserviläisliitolla oli toimintavuonna järjestövakuutus, joka tarjosi kattavan vakuutusturvan liiton piireille ja yhdistyksille. Vakuutus piti sisällään esinevakuutuksen, toiminnan vastuuvakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, varallisuusvastuuvakuutuksen, toissijaisen autovakuutuksen sekä matkavakuutuksen silloin, kun liikkuminen tapahtui järjestötehtävien tai -toiminnan puitteissa. Lisäksi liitolla oli vakuutus, joka antoi Puolustusvoimien ohjeistuksen edellyttämän vakuutusturvan sen reserviläisille järjestämiin ampumakilpailuihin osallistuville henkilöille silloin, kun asianomaisen kilpailun järjestelykumppanina on liiton jäsenyhdistys tai piiri. Syksyllä julkaistiin uudet reserviläispiireille tarkoitetut mallisäännöt, joissa oli huomioitu mm. tilintarkastuslain sekä yhdistyslain muutokset. Säännöille hankittiin ennakkotarkastuspäätös, jonka myötä niiden käyttöönotto on piireille helpompaa ja halvempaa. Vuoden lopulla käynnistyi liiton sääntöjen uusiminen. Useat jäsenyhdistykset hyväksyivät toimintavuonna käyttöönsä liiton yhdistyksille tarkoitetut mallisäännöt, jotka uusittiin vuonna Sääntömuutoksiin liittyvää rekisteröintiprosessia helpotettiin ottamalla käyttöön Yhdistysrekisterin ns. liittokaista, joka mahdollisti muutosten sähköisen rekisteröinnin. Yhdistysten ja piirien käyttöön laadittiin toimintavuonna malli käytettäväksi toiminnantarkastuskertomuksia laadittaessa. Liittokokoukset Hattulassa ja Oulussa Reserviläisliitto on jäsenyhdistystensä muodostama keskusjärjestö, jossa nämä yhdistykset käyttävät korkeinta päätösvaltaa liiton sääntömääräisten ja ylimääräisten kokousten kautta. Toimintavuoden lopulla liittoon kuului 343 rekisteröityä yhdistystä, jotka järjestivät vuoden mittaan mm erilaista kokousta, joihin osallistui luottamushenkilöä tai muuta jäsentä. Myös Reserviläisliiton hallinto perustuu yleisiin kokouksiin sekä liiton hallituksen, valiokunnan ja erilaisten työryhmien säännölliseen työskentelyyn. Toimintavuonna järjestettiin kaksi liittokokousta, neljä liittohallituksen kokousta, viisi valiokunnan kokousta ja paljon erilaisten työryhmien sekä muiden toimielinten kokouksia. Reserviläisliiton hallitukseen kuului vuonna 2014 puheenjohtaja sekä 27 varsinaista jäsentä. Liiton puheenjohtajana toimi kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä ja varapuheenjohtajina toiminnanjohtaja Osmo Suominen Kaarinasta, kontrolleri Rauno Hauta-Aho Kokkolasta sekä uutena myyntipäällikkö Terhi Hakola Tampereelta. Liiton sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Lepaan kartanon tiloissa Hattulassa. Kokouksen aluksi julkistettiin liiton jäsenkyselyn tulokset, jotka osoittavat lähes 10 prosentin kasvua NATO-jäsenyyden kannatuksen osalta. Tuloksia esiteltiin mm. YLE:n pääuutislähetyksissä. Hattula-Tyrvännön Reserviläisten järjestämään vuosikokoukseen osallistui 33 jäsenyhdistystä ja yhteensä paikalla oli satakunta henkilöä. Kokouksen yhteydessä avattiin liiton juhlavuoden internet-sivusto ja käynnistettiin Reserviläisliitto 60 vuotta -risteilyn markkinointi. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 13

16 Reserviläisliiton kaksipäiväinen syyskokous järjestettiin Joensuussa. Liitto julkaisu kokouksessa Innolink Oy:n laatiman kansalaistutkimuksen, joka osoitti selvän enemmistöä suomalaisista kääntyneen puolustusmenojen korotuksen kannalle. Myös tämän tutkimuksen tuloksia esiteltiin näyttävästi YLE:n uutislähetyksissä. Varsinainen syyskokous hyväksyi liitolle toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Jälkimmäinen sisälsi liittomaksun kahden euron korotuksen. Kokouksen esityslistalla oli myös puheenjohtajavaali, jossa kansanedustaja Mikko Savola sai yksimielisesti ja ilman vastaehdokasta jatkopestin kaudelle Edustettuna kokouksessa oli 44 liiton jäsenyhdistystä. Joensuun syyskokoustapahtuman päätti valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, jossa juhlapuheen piti Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö. Valiokunta ja työryhmät Liiton valiokunnan tehtävänä oli liiton juoksevien asioiden hoito sekä toiminnan suunnittelu, joissa sen apuna olivat alakohtaiset työryhmät. Valiokunta muodosti toimintavuoden aikana Kansainvälisen työryhmän, Veteraaniyhteistyöryhmän, Taloussuunnittelutyöryhmän, Naisten työryhmän, Sotilas-, koulutus- ja edunvalvontatyöryhmän, Strategiatyöryhmän, Viestintä- ja tiedotustyöryhmän, Urheilu- ja ammuntatyöryhmän, RES 60 - työryhmän sekä VAPEPA-työryhmän. Lisäksi liiton puheenjohtajisto toimi omana työryhmänään käsitellen mm. henkilöstö- ja palkitsemisasioihin sekä edunvalvontaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Kullekin työryhmälle annettiin 2-3 konkreettista tavoitetta, joiden suunnittelusta niiden tuli raportoida säännöllisesti valiokunnalle. Työryhmien työskentely sujui toimintavuonna vaihtelevasti ja konkreettisia tuloksia tuli vain muutamalta työryhmältä. Reserviläisliiton henkilöstö Reserviläisliiton liittohallituksen ja valiokunnan tukena toimi vuonna 2014 kolme toimihenkilöä, jotka työskentelivät liiton toimistossa Helsingissä. Reserviläisliiton henkilöstön toimintaa johti toiminnanjohtaja Olli Nyberg Vantaalta. Lisäksi liiton palveluksessa olivat järjestöpäällikkö Suvi Salo sekä sihteerit Anne Hyytiäinen ( ) Kouvolasta ja Eeva Tulisalo ( ) Helsingistä. Liiton jäsenrekisteriä hoiti jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori, joka oli Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhdessä omistaman Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n palveluksessa. Toimiston toiminnassa hyödynnettiin osin ostopalveluita mm. Reserviläinen-lehden järjestöaineiston laatimisen osalta, josta liitolla oli freelancer-sopimus toimittaja Mervi Mäki-Nesteen kanssa. Erilaisia ATK-tukipalveluita ostettiin ajoittain. Neuvottelupäiviä piireille Reserviläispiireillä on perinteisesti merkittävä rooli liiton ja sen jäsenyhdistysten välisessä kanssakäymisessä. Vuonna 2014 liitossa toimi 18 maakunnallista reserviläispiiriä, joista valtaosalla oli palveluksessaan vähintään yksi osapäiväinen toimihenkilö ja käytössään toimitilat. Reserviläisliitto tuki piiriensä toimintaa mm. kuukausittaisella tuella. Piirien toiminnanjohtajille (vast.) järjestettiin vuonna 2014 kahdet koulutus- ja neuvottelupäivät yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa. Maaliskuussa toiminnanjohtajat olivat koolla yksipäiväisessä tilaisuudessa Helsingissä. Lappeenrannassa järjestetty elokuun tapahtuma oli kaksipäiväinen. Koulutus- ja neuvottelupäivien järjestelyvastuu oli toimintavuonna Reserviläisliitolla. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 14

17 Paljon palkitsemisia Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6. myönnettiin liiton esityksestä 11 valtiollista huomionosoitusta, jotka pohjautuivat reserviläispiirien ja -yhdistysten tekemiin hakemuksiin. Palkituiksi tulivat Aaltonen John, Naantali, SVR M I kr, Ala-aho Juha Matias, Vaasa, SL Ar, Jalonen Kalevi, Vesilahti, SVR M I kr, Keränen Esko, Tyrnävä, SL Ar, Kontinen Eero Tapani, Mikkeli, SVR M I kr, Ovaska Juha-Pekka, Naantali, SL Ar, Salmela Hannu, Kouvola, SVR M I, Salmikivi Keimo, Naantali, SVR M I kr, Tarkkanen Heikki, Laihia, SL Ar, Tienhaara Pentti, Hämeenlinna, SVR M I kr, Vesikko Heikki Antero, Imatra, SVR M I kr. Lisäksi Puolustusvoimien komentaja myönsi lippujuhlapäivänä sotilasansiomitalit liittohallituksen jäsenelle Juha Parkkoselle Espoosta, Päijät-Hämeen Reservipiirien toiminnanjohtaja Marko Patrakalle Lahdesta ja Reserviläisliiton puheenjohtajaksi aikanaan pyrkineelle teollisuusneuvos Kari Kalloselle Espoosta. Maanpuolustusmitaleita miekkojen kera haettiin poikkeuksellisen ansioituneille jäsenille. Tämän huomionosoituksen saivat toimintavuonna liittohallituksen pitkäaikaiset jäsenet Jouko Hyppönen, Jaakko Liinamaa ja Timo Mononen. Itsenäisyyspäivänä myönnettiin Reserviläisliiton aloitteesta Vapauden Ristit aikanaan liittohallituksessa pitkään toimineelle Erkki Anderssonille Helsingistä (VR 3) ja Etelä-Pohjanmaan reservipiirien yhteisenä toiminnanjohtajana 1980-luvulta saakka toimineelle Ulla Muurimäelle Seinäjoelta (VR 4). Liiton omat huomionosoitukset myönnettiin perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivänä. Puolustusministeri Carl Haglund myönsi Ansioristin soljen kera toimitusjohtaja Heikki Koskiselle Padasjoelta, ministeri Matti Louekoskelle Helsingistä sekä toiminnanjohtaja Reima Lundbergille Hämeenlinnasta ja toiminnanjohtaja Kari Talikalle Helsingistä. Reserviläisliiton ansioristillä palkittiin puolestaan ylijohtaja Aaltonen Elli Joensuusta, kersantti Ahonen Eero Vehkataipaleelta, ylikersantti Evesti Kari Eino Juhani Porista, terveydenhoitaja Hamari Helvi Simosta, myyntineuvottelija Heinonen Marjatta Anneli Nokialta, kansanedustaja Holmlund Anne Porista, ylikersantti Idström Reijo Antero Sodankylästä, kersantti Kankkunen Olavi Kuopiosta, luutnantti Karinen Kimmo Espoosta, majuri Kosonen Janne Espoosta, eversti Kuivala Martti Espoosta, prikaatikenraali Laatikainen Pertti Helsingistä, kenraali Lindberg Jarmo Helsingistä, kontra-amiraali Takanen Kari Nurmijärveltä, sotilasmestari Tarkiainen Risto Helsingistä, vääpeli Röntynen Kari Pentti Nurmeksesta, vääpeli Sorvari Yrjö Samuli Sotkamosta, alikersantti Torvinen Pentti Antero Ranualta, alikersantti Viitanen Jarmo Riihimäeltä ja vääpeli Vilmilä Keijo Alavudelta. Ansioristien lisäksi myönnettiin 58 Kultaista, 89 Hopeista ja 131 Pronssista ansiomitalia. Valtaosa myönnetyistä ansioristeistä ja osa ansiomitaleista luovutettiin Helsingissä järjestetyssä luovutustilaisuudessa. Pääosa ansiomitaleista luovutettiin piiri- ja yhdistyskohtaisissa tilaisuuksissa. Sotavahinkosäätiö myönsi lippujuhlapäivänä neljä maanpuolustuspalkintoa Reserviläisliiton aloitteesta. Yksityishenkilöiden euron suuruiset palkinnot myönnettiin Etelä-Pohjanmaan reservipiirien pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Ulla Muurimäelle sekä Etelä-Hämeen Reserviläispiirin pitkäaikaiselle taloudenhoitajalle Teppo Iisakkilalle. Lisäksi palkittiin Pirkanmaan Reserviläispiiri ry euron palkinnolla vapaaehtoisen maanpuolustustyön vaikuttavuuden kasvattamisesta ja Hattula-Tyrvännön Reserviläiset euron palkinnolla poikkeuksellisen merkittävästä maanpuolustustyöstä alueella. Reserviläisliiton hallitus nimesi toimintavuonna perinteiseen tapaan Vuoden malliyhdistyksen. Hattulan vuosikokouksessa Liperin Reserviläiset ry:n lippuun kiinnitettiin nimityksestä kertova malliyh- Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 15

18 distys-nauha. Joensuun syyskokouksessa puolestaan nimettiin Vuoden Reserviläiseksi alikersantti Pasi Parkkila Vihannista. Vuoden 2014 piirilehdeksi nimettiin Pohjois-Pohjanmaan reservipiirien yhteinen Pohjan Poika - lehti, joka ilmestyy vain internetissä. Reserviläisliitto 60 vuotta -kokonaisuus alkoi toteutua Reserviläisliiton perustamisesta tulee keväällä 2015 kuluneeksi 60 vuotta. Vuosi on päätetty toteuttaa erityisenä juhlavuotena, joka sisältää monia valtakunnallisia ja maakunnallisia tapahtumia sekä palkitsemisia. Pääjuhlallisuudet järjestetään Helsingissä sekä yksityiskäyttöön varatulla Baltic Queen -laivalla. Toimintavuonna 60-vuotisjuhlavuoden suunnittelua jatkettiin. Alkuvuonna suunniteltiin erityinen juhlavuoden internet-sivusto, jolle koottiin kaikki vuoden 2015 juhlallisuuksiin liittyviä tapahtumia ja erikoisprojekteja koskeva materiaali. Sivusto julkaistiin liiton vuosikokouksen yhteydessä. Samalla alkoi myös liiton juhlaristeilyn markkinointi, jota tehtiin lähinnä lehti-ilmoituksilla sekä sähköisillä uutiskirjeillä. Risteily myi hyvin ja vuoden lopulle tultaessa noin 4/5 laivan hyttikapasiteetista oli jo myyty. Markkinointia hankaloitti kesällä tapahtunut laivanvaihdos, jossa Australiaan vuokratun Silja Europan tilalle risteilyalukseksi tuli selvästi pienempi M/S Baltic Queen. Juhlavuoteen liittyen suunniteltiin uusi, erittäin pitkäaikaisille jäsenille tarkoitettu jäsenmerkki. Reserviläisliiton kultainen jäsenmerkki lehvillä -nimen saaneessa, täyskultaisessa jäsenmerkissä on kuvattuna Reservin Aliupseerien Liiton vanha logo, jota kiertävät lehvät. Tästä, vähintään 20 vuoden jäsenyyttä edellyttäneestä merkistä, lähetettiin lokakuussa kirjeitse tarjous kaikille sen hankintaoikeuden omanneille jäsenille. Juhlavuoteen liittyen päätettiin myös Reserviläisliiton Erikoisluokan ansiomitalin käyttöönotosta. Vain liiton erityisinä merkkivuosina myönnettävä Erikoisluokan ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, jonka jäsenyys on kestänyt vähintään 10 vuotta. Huomionosoitus on viimeksi ollut käytössä vuonna 2005 liiton 50-vuotisjuhallisuuksiin liittyen. Reserviläisliiton alkuperäiseen 60-vuotisjuhlasuunnitelmaan kuului myös valtakunnallinen seppeleenlasku, joka oli tarkoitus toteuttaa liiton perustamisviikonloppuna eri puolilla Suomea. Veteraanijärjestöjen esityksestä tapahtuma kuitenkin päätettiin yhdistää Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskuun , jolloin tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton toivomuksesta Reserviläisliitto otti hoitaakseen päävastuun tapahtuman suunnittelusta ja järjestämisestä. Toimintavuonna suunniteltiin myös Porissa järjestettävää juhlavuoden päätöstilaisuutta. Liiton sääntömääräiseen syyskokoustapahtumaan yhdistettyyn tilaisuuteen osallistuu myös Maanpuolustusnaisten liitto omalla syyskokouksellaan. Reserviläisliiton 60-vuotisjuhlavuoden suunnittelusta vastasi lähinnä varapuheenjohtaja Osmo Suomisen johtama juhlavuoden työryhmä. Toiminnan raportointi Tässä toimintakertomuksessa mainitut piirien ja yhdistysten toiminnan sekä osallistumisen luvut on kerätty internet-pohjaisella raportointijärjestelmällä. Raportointia tuettiin paperisella seurantapäiväkirjalla. Toimintavuonna selvitettiin mahdollisuutta siirtää toiminnan raportointi uuden jäsenrekisterin yhteydessä tehtäväksi. Päätös tästä siirtyi vuodelle Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 16

19 Toimintaraportti saatiin 275 jäsenyhdistykseltä ja 18 piiriltä, mikä oli hieman enemmän kuin vuonna Valtaosa raporteista tuli internetin kautta, vaikka myös paperinen toimintalomake oli yhä käytössä. Näiden toimintaraporttien kautta saatiin melko kattava kuva reserviläisyhdistysten ja piirien järjestämästä toiminnasta sekä siihen osallistumisesta. Todelliset luvut olivat kuitenkin selvästi suuremmat, koska 68 yhdistykseltä ei saatu toimintaraporttia. Reservi - maanpuolustuksemme perusta Sivu 17

20 Reserviläisliitto ry TULOSLASKELMA Sivu 2.1 Döbelninkatu HELSINKI Y-tunnus Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,37 Kulut Henkilöstökulut , ,33 Poistot , ,47 Muut kulut , ,66 Kulut yhteensä , ,46 Toiminnanalan kate , ,09 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut Kulut Henkilöstökulut 0,00-271,40 Kulut yhteensä 0,00-271,40 Yhteisten erien kate 0,00-271,40 Tuotto-/kulujäämä , ,49 VARAINHANKINTA Tuotot , ,60 Kulut , , , ,13 Tuotto-/kulujäämä , ,36 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Sijoitustoiminta 1 103, ,01 Rahoitustoiminta -360,93-44,59 742, ,42 Tuotto-/kulujäämä , ,94 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,06 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,06

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen

RESERVILÄISLIITON. hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen RESERVILÄISLIITON hallituksen esitys liiton sääntöjen muutokseksi perusteluineen ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSEKSI 1. Taustaa Reserviläisliitossa aloitettiin kolme vuotta sitten erilaisten

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle

RESERVILÄISLIITON. toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016. Liittohallituksen esitys syyskokoukselle RESERVILÄISLIITON toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Liittohallituksen esitys syyskokoukselle 2016 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. RES 2020 -strategia Reserviläisliiton vuoden 2015 sääntömääräisen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintakertomus.

SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ. Toimintakertomus. SUOMEN SUURIN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ Toimintakertomus 2014 Hyväksytty liiton vuosikokouksessa 11.4.2015 www.reservilaisliitto.fi Sisällysluettelo Uutta strategiaa työstettiin....................... 4 Vuoden

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, juhlivan yhdistyksen arvoisa herra puheenjohtaja ja jäsenet, hyvät naiset ja miehet Julkaisuvapaa 26.4.2015 kello 13.00 Muutosvarauksin. Reserviläisliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Mikko Savolan tervehdys Seinäjoen Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 26.4.2015, Seinäjoen kaupungintalo

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello PÖYTÄKIRJA 5/15 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.12.2015 kello 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Isto

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliiton hallituksessa aloittivat vuoden vaihteessa Jari Hirvimäki, Heikki Tarkkanen, Olli Leisti, Tomi Nikkanen ja Kalevi Valtanen. Yhdistystiedote 1/2015 30.1.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA -KALENTERI 2009 Liiton hallituksen esitys syyskokoukselle 25.10.2008 2 RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 3.11.2008 TOIMINTAKALENTERI

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014

Reserviläisliitto ry. Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Reserviläisliitto ry Piiri-info / Satakunta 12.2.2014 Piiri- info mikä se on? Ajankohtaiset asiat (lii=o, maanpuolustus, lainsäädäntö) Kaksisuuntainen keskustelu Paikalla liiton puheenjohtajiston ja toimiston

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma ja Tase KERAVAN RESERVILÄISET RY Toimintakertomus 2014 Kerava Yleistä Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry

TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016. Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry TOIMINTA- SUUNNITELMA 2016 Uudenmaan Reserviupseeripiiri - Nylands Reservofficersdistrikt ry Työvaliokunnan kokous 26.8.2015 Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 16.9.2015 Piirin syyskokouksen hyväksymä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi. Piirin kotipaikka on Kouvola.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Vuosikokous 2013 päätöksellä palveluaktiviteetti sotiemme veteraanien hyväksi. Kokouksen päätös perustui

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta

ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Toimintavuoden valtakunnallinen teema on Reservissä kaiken varalta ETELÄ-POHJANMAAN RESERVILÄISPIIRI RY 1(6) Yleistä Piiri toimii jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tehtävänä on kohottaa

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kaksi muutoksen vuosikymmentä -juhlaseminaari

Kaksi muutoksen vuosikymmentä -juhlaseminaari Kaksi muutoksen vuosikymmentä -juhlaseminaari Suomen, Puolustusvoimien ja Reserviläisliiton muutos viimeisen kahden vuosikymmenen aikana YYA Suomesta EU Suomeen Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja,

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA Vuosi oli :n 34.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS

RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS TIIVISTELMÄ Reserviläisliiton hallitus esittää liiton sääntöjen muuttamista niin, että nykyisen kahden, vuosittaisen liittokokouksen järjestelmästä siirrytään yhden kokoukseen järjestelmään, jossa liiton

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Sisällysluettelo 1. TAUSTA... 3 2. TOIMINTA VUONNA 2006... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Ottelumatkat...

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Oulun Reserviupseerikerho ry:n säännöt

Oulun Reserviupseerikerho ry:n säännöt SUOMEN RESERVIUPSEERILIITON MALLISÄÄNNÖT YHDISTYKSELLE PRH:n ennakkotarkastuksessa hyväksymät 21.4.2015. Oulun Reserviupseerikerho ry:n syyskokouksessa 18.11.2015 hyväksymät Oulun Reserviupseerikerho ry:n

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot