1.1 ESPOON KAUPUNKI, Y-tunnus , Virastopiha 2 C, Espoon kaupunki ( Kaupunki ),

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 ESPOON KAUPUNKI, Y-tunnus 0101263-6, Virastopiha 2 C, 02070 Espoon kaupunki ( Kaupunki ),"

Transkriptio

1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Lopullinen 1 OSAPUOLET 1.1 ESPOON KAUPUNKI, Y-tunnus , Virastopiha 2 C, Espoon kaupunki ( Kaupunki ), 1.2 LÄNSIMETRO OY, Y-tunnus , Espoonkatu 3, Espoon kaupunki ( Länsimetro ), 1.3 NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Y-tunnus , Mannerheimintie 105, Helsinki ( NCC ), ja 1.4 CITYCON OYJ, Y-tunnus , Pohjoisesplanadi 35 AB, Helsinki ( Citycon ) (NCC ja Citycon yhdessä jäljempänä NCC-Citycon sekä Kaupunki, NCC-Citycon ja Länsimetro yhdessä jäljempänä Osapuolet ). 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 2.1 Tällä sopimuksella on tarkoitus sopia pääperiaatteet Matinkylän metrokeskuksen ja siihen liittyvien rakennelmien toteutuksesta ja kustannusvastuista sekä aikatauluista. Matinkylän metroaseman yhteyteen rakennetaan bussiterminaali, liiketiloja, asuntoja ja pysäköintitiloja (yhdessä Rakennuskokonaisuus ). Rakennuskokonaisuus liittyy toiminnallisesti olemassa olevaan Iso Omenan kauppakeskuksen yhteyteen. Tämän sopimuksen perusteena on kaupungin järjestämä ideakilpailu Rakennuskokonaisuuden tarkoittaman metrokeskuksen toteuttamisesta, jonka perustella Citycon ja NCC valittiin varauksen saajaksi (EKY:n päätös ). NCC-Citycon ovat muodostaneet yhteenliittymän hankkeen edellyttämän kehitystyön ja rakentamisen järjestämiseksi siten, että Rakennuskokonaisuus tulee liittymään toiminnallisesti Kauppakeskus Isoon Omenaan. 2.2 Rakennuskokonaisuuden toteutuksen mahdollistava asemakaavan muutos on valmisteltavana. Rakennuskokonaisuuden toteutuksen mahdollistava asemakaavan muutosehdotus on tämän sopimuksen liitteenä Rakennuskokonaisuuden toteutukseen liittyen NCC-Citycon perustaa neljä osakeyhtiötä; asuntoyhtiön ( Asuntoyhtiö ), liiketilayhtiön ( Liiketilayhtiö ), bussiterminaaliyhtiön ( Bussiterminaaliyhtiö ) ja pysäköintiyhtiön ( Pysäköintiyhtiö ). Lisäksi Osapuolet sopivat maanluovutuksesta, jolla Kaupunki sitoutuu luovuttamaan asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen kiinteistöjä NCC-Cityconille perustettavien yhtiöiden lukuun, Rakennuskokonaisuuden toteutuksen mahdollistavasta kunnallistekniikan rakentamisesta, liityntäpysäköintitilojen rakentamisesta, Pysäköintiyhtiön osakkeiden myymisestä Länsimetrolle, bussiterminaalin rakentamisesta ja Bussiterminaaliyhtiön osakkeiden myymisestä Länsimetrolle. Edelleen Osapuolet sopivat kiinteistön hallinnanjaosta ja tarvittavista rasitteista yhteisjärjestelysopimuksin. 2.4 Rakennuskokonaisuuden suunnittelutilanteesta johtuen tässä sopimuksessa ei ole mahdollista sopia yksityiskohtaisesti kutakin yksittäistä osaa Rakennuskokonaisuuden toteutuksesta. Osapuolet tarkentavat tässä sopimuksessa todettuja seikkoja Rakennuskokonaisuuden suunnittelun edetessä kuitenkin siten, että tässä sopimuksessa sovitut periaatteet toimivat perustana tarkennetuille sopimuksille.

2 2 (8) 2.5 Samanaikaisesti Rakennuskokonaisuuden rakentamisen kanssa rakennetaan metroasema. Kaupunki ja Länsimetro sitoutuvat myötävaikuttamaan siihen, että metroaseman ja Rakennuskokonaisuuden väliset kulkuyhteydet toteutetaan Rakennuskokonaisuuden toteutussuunnitelmat huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla ja että metroaseman rakennustyöt eivät aiheuta haittaa Rakennuskokonaisuuden rakentamiselle. NCC-Citycon sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, etteivät Rakennuskokonaisuuden rakennustyöt aiheuta haittaa metroaseman rakennustyölle tai tarpeetonta haittaa metron, Bussiterminaalin tai liityntäpysäköinnin tai niihin johtavien yhteyksien käytölle. 3 MAA-ALUE, JOLLE RAKENNUSKOKONAISUUS TOTEUTETAAN Alue, jolle Rakennuskokonaisuus toteutetaan, käsittää osin kiinteistöt , ja , jotka ovat tällä hetkellä Kaupungin omistuksessa. Alue on rajattu liitteessä 1. 4 MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS 4.1 Kaupunki ja NCC-Citycon tulevat sopimaan kiinteistökaupasta koskien [määräaloja kiinteistöistä] , ja määräosin NCC-Cityconille perustettavien yhtiöiden lukuun. Määräalat muodostavat tämän sopimuksen liitteenä 2 olevan asemakaavan muutosehdotuksen mukaisen osan K-1 korttelista Välittömästi kaavan lainvoimaistumisen jälkeen kiinteistökauppa viedään Espoon kaupungin käsittelyyn. Kiinteistökauppasopimus allekirjoitetaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun seuraavat edellytykset ovat täyttyneet: Rakennuskokonaisuuden toteutuksen mahdollistava sopimuksen liitteenä 2 oleva asemakaavan muutosehdotus on tullut lainvoimaiseksi, Espoon kaupunki on päättänyt kiinteistökaupasta ja tämä päätös on saanut lainvoiman ja lisäksi NCC:n, Cityconin ja Länsimetron toimivaltaiset toimielimet (hallitukset) ovat kiinteistökaupan hyväksyneet. Edellä sanotut päätökset tehdään neljän kuukauden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta. 4.3 Kiinteistökauppasopimukseen tulee liittymään rakentamisvelvoite kauppakirjassa erikseen sovittavalla tavalla siten, että metron liikennöinnin kannalta välttämättömät rakennusosat (bussiterminaali, liityntäpysäköinti, kulkuyhteydet ja niihin liittyvät rakenteet) toteutetaan siten, että ne ovat käytössä metron liikennöinnin käynnistyessä. Muilta osin rakennusvelvoite noudattaa soveltaen Espoon kaupungin yleistä käytäntöä. 4.4 Luovutettavan tontin arvoksi on tämän hetken valmistelevissa neuvotteluissa arvioitu noin 18,6 miljoonaa euroa perustuen liiketilojen keskimääräiseen hintaan 480 /kem2 ja asuntojen 750 /kem2. Asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa bussiterminaalin ja maanalaiset pysäköintilaitokset. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupantekohetken hintatasossa ja se erääntyy maksettavaksi omistusoikeuden siirtyessä ostajalle. 4.5 Kaupunki vastaa kustannuksellaan luovutettavilla maa-alueilla olevien kunnallisteknisten johtojen, kaapelien, putkien ja laitteistojen siirtämisestä siten, että Rakennuskokonaisuuden rakentaminen luovutettaville maa-alueille voidaan aloittaa myöhemmin sovittavan aikataulun mukaan. Kaupunki vastaa myös, että maaperä on pilaantumatonta sekä mahdollisista maaperän puhdistamiskustannuksista.

3 5 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 3 (8) 5.1 Kunnallistekniikan rakentamisen osalta pääperiaate on, että Kaupunki vastaa Rakennuskokonaisuuden toteutuksen edellyttämästä kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta kokonaisuudessaan ja kaikista kunnallistekniikan suunnittelemiseen ja rakentamiseen liittyvistä kustannuksista luovutettujen kiinteistöjen rajoille asti. 5.2 Kaupunki kustannuksellaan suunnittelee ja rakentaa Rakennuskokonaisuuden tarvitseman ja siihen liittyvän tontin ulkopuolisen kunnallistekniikan (mm. putket, johdot, katualueet ja jalkakäytävät), vaikka kyseessä olevat rakennelmat päättyisivät osin NCC-Cityconin tai perustettavien yhtiöiden omistamien kiinteistöjen sisäpuolelle. Pysäköintikellariin kadulta johtavat rampit ja kadun alaiset tunnelit kuuluvat kaupungin suunnittelu- rakentamis- ja kustannusvastuulle tontin rajalle saakka. 5.3 Niiltä osin, kun kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää Osapuolten tai perustettavien yhtiöiden omistamien kiinteistöjen välillä perustettavia rasitteita, Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan tarvittavien rasitteiden perustamisesta yhteisjärjestelysopimuksessa, joka allekirjoitetaan Rakennuskokonaisuuden yksityiskohtaisten suunnitelmien valmistuttua. 5.4 Osapuolet neuvottelevat kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta erikseen siten, että Kaupunki toteuttaa kunnallistekniikan rakentamisen. Kunnallistekniikan rakentamisaikataulu laaditaan siten, että kunnallistekniikka valmistuu rakennuskokonaisuuden edellyttämässä aikataulussa. Kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta laaditaan Osapuolien kesken erillinen sopimus, kun Rakennuskokonaisuuden suunnitteluvalmius sen mahdollistaa. 5.5 Kaupunki sitoutuu kuitenkin laatimaan katusuunnitelman välittömästi kaavamuutoksen tullessa lainvoimaiseksi. 5.6 Kunnallistekniikan korjaus- ja kunnossapidosta vastaa niiden rakentamisen jälkeen Kaupunki. Kuitenkin kohdassa 5.2 sovittujen katualueiden ylittävien ja alittavien rakenteiden (sillat ja rampit) kunnossapidosta sovitaan erikseen. 6 PYSÄKÖINTIYHTIÖ 6.1 Pysäköintiyhtiö omistaa murto-osan liitteessä 2 kuvatusta tontista. Pysäköintiyhtiö rakennuttaa sen hallintaan hallinnanjakosopimuksen mukaisesti tulevat liityntäpysäköintitilat, jotka ovat teknistaloudellisesti erottamaton osa pysäköinti-, liike- ja toimistotiloja käsittävää Rakennuskokonaisuutta, jonka arvioitu bruttolaajuus on noin m Pysäköintiyhtiön osakkeet myydään Länsimetrolle rakennusvaiheen alkaessa, kun projektinjohtourakkasopimus on allekirjoitettu urakoitsijan, Liiketilayhtiön, Bussiterminaaliyhtiön ja Pysäköintiyhtiön välillä. Urakkasopimus laaditaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) noudattaen. Aikataulu sovitetaan metron valmistumisen aikatauluun. Pysäköintitilojen alustavat suunnitelmat ovat tämän sopimuksen liitteenä (liite 3). Koska pysäköintitilat ovat osa Rakennuskokonaisuutta, niiden rakentamista koskevia suunnitelmia ei voi urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muuttaa tavalla, joka vaikuttaisi Rakennuskokonaisuuden muihin osiin.

4 4 (8) 6.3 Pysäköintiyhtiön osakkeiden kauppahinnan ja Pysäköintiyhtiön maksettavaksi tulevan suunnittelu-, rakennus- ym. kustannusten osuuden yhteenlasketun määrän määräytymisperusteena on se, että liityntäpysäköintihankkeen kokonaiskustannukset katetaan kokonaisuudessaan ja että pysäköintitilojen kustannusten lisäksi suoritetaan palkkio, jonka määrä on myöhemmin sovittava prosenttiosuus toteutuneista suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista. Liityntäpysäköintihankkeen kokonaiskustannuksissa ja palkkiossa huomioidaan myös osa Rakennuskokonaisuuden yhteisten rakenteiden rakentamiskustannuksista. Osapuolet sopivat yhteisten rakenteiden jyvitysosuuksista tarkemmin laadittavassa toteutussopimuksessa tai urakkasopimuksessa liitteessä 10 alustavasti sovituilla periaatteilla. Periaatteena on, että kaikki Länsimetron tai Kaupungin maksettavaksi tulevien kustannuksien perusteena olevat työt ja hankinnat kilpailutetaan yhteistyössä avoimella ns. open books -periaatteella liitteessä 11 kuvatuilla menettelytavoilla. Sopimussuhteet järjestetään ALV-vastuiden osalta siten, ettei Pysäköintiyhtiön tai vastaavasti minkään tässä sopimuksessa mainitun yhtiön kannettavaksi tule muita kuin sen tilojen rakentamisesta syntyviä ALV-kustannuksia. Länsimetro huolehtii siitä, että Pysäköintiyhtiö suorittaa kaupantekohetkellä kertyneet kustannukset ja että Pysäköintiyhtiö tämän jälkeen maksaa pysäköintitilojen kustannukset ja palkkiot urakkasopimuksessa sovitun mukaisesti. Pysäköintiyhtiö ja Liiketilayhtiö voivat erillisessä sopimuksessa sopia siitä, että Pysäköintiyhtiö vuokraa Liiketilayhtiölle käyttöoikeuden autopaikkoihin joko kokonaan tai tiettyinä aikoina. 6.4 Mikäli Liiketilayhtiölle tulee jatkossa Rakennuskokonaisuuden kehittämisen takia tarve muuttaa autopaikkojen sijaintia, Pysäköintiyhtiö sitoutuu neuvottelemaan autopaikkojen sijainnin siirtämisestä sillä edellytyksellä, että autopaikkojen kokonaismäärä ei vähene eikä toiminnallisuus heikkene. 6.5 Autopaikkojen käyttämisen edellyttämistä rasitteista sovitaan erillisessä yhteisjärjestelysopimuksessa. 7 BUSSITERMINAALIYHTIÖ 7.1 Bussiterminaaliyhtiö omistaa murto-osan liitteessä 2 kuvatusta tontista. Bussiterminaaliyhtiö rakennuttaa sen hallintaan hallinnanjakosopimuksen mukaisesti tulevan bussiterminaalin, joka on teknistaloudellisesti erottamaton osa pysäköinti-, liike- ja toimistotiloja käsittävää Rakennuskokonaisuutta, jonka arvioitu bruttolaajuus on noin m2. Bussiterminaali on kaavaehdotuksen mukainen ja Osapuolet ovat suunnitelleet sitä yhdessä. 7.2 Bussiterminaaliyhtiön osakkeet myydään Länsimetrolle rakennusvaiheen alkaessa, kun projektinjohtourakkasopimus on allekirjoitettu urakoitsijan, Liiketilayhtiön, Pysäköintiyhtiön ja Bussiterminaaliyhtiön välillä. Urakkasopimus laaditaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) noudattaen. Aikataulu sovitetaan metron valmistumisen aikatauluun siten, että se on valmis metron liikennöinnin alkaessa. Bussiterminaalin alustavat suunnitelmat ovat tämän sopimuksen liitteenä (liite 4). Koska bussiterminaali on osa Rakennuskokonaisuutta, sen rakentamista koskevia suunnitelmia ei voi urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muuttaa tavalla, joka vaikuttaisi Rakennuskokonaisuuden muihin osiin. 7.3 Bussiterminaaliyhtiön osakkeiden kauppahinnan ja Bussiterminaaliyhtiön maksettavaksi tulevan rakennuskustannusten osuuden yhteenlasketun määrän määräytymisperusteena on se, että bussiterminaalihankkeen kokonaiskustannukset katetaan kokonaisuudessaan ja että bussiterminaalin kustannusten lisäksi suoritetaan palkkio, jonka määrä on myöhemmin sovittava prosenttiosuus

5 5 (8) toteutuneista suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista. Bussiterminaalihankkeen kokonaiskustannuksissa ja palkkiossa huomioidaan myös osa Rakennuskokonaisuuden yhteisten rakenteiden rakentamiskustannuksista. Osapuolet sopivat yhteisten rakenteiden jyvitysosuuksista tarkemmin kauppakirjassa, hallinnanjakosopimuksessa tai urakkasopimuksessa liitteessä 10 alustavasti sovituilla periaatteilla. Periaatteena on, että kaikki Länsimetron tai kaupungin maksettavaksi tulevat kustannukset kilpailutetaan yhteistyössä avoimella ns. open books -periaatteella liitteessä 11 kuvatuilla menettelytavoilla. Sopimussuhteet järjestetään ALV-vastuiden osalta siten, ettei Bussiterminaaliyhtiön tai vastaavasti minkään muun tässä sopimuksessa mainitun yhtiön kannettavaksi tule muita kuin sen tilojen rakentamisesta syntyviä ALV-kustannuksia. Länsimetro huolehtii siitä, että Bussiterminaaliyhtiö suorittaa kaupantekohetkellä kertyneet kustannukset ja palkkiot ja että Bussiterminaaliyhtiö tämän jälkeen maksaa bussiterminaalin kustannukset urakkasopimuksessa sovitun mukaisesti. 8 HALLINNANJAKOSOPIMUS 8.1 NCC-Citycon ostaa kohdassa 4 todetut maa-alueet perustettavien yhtiöiden lukuun määräosin. Perustettavia yhtiöitä ovat Asuntoyhtiö, Liiketilayhtiö, Bussiterminaaliyhtiö ja Pysäköintiyhtiö. Määräosien suuruudet vastaavat yhtiöiden osuutta Rakennuskokonaisuudelle rakennettavien tilojen pinta-aloista. 8.2 Kiinteistöjen kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä NCC-Citycon perustettavien yhtiöiden lukuun, tai Asuntoyhtiö, Liiketilayhtiö, Bussiterminaaliyhtiö ja Pysäköintiyhtiö allekirjoittavat kiinteistön hallinnanjakosopimuksen. Hallinnanjakosopimuksessa jaetaan Rakennuskokonaisuuden kiinteistö sopijapuolten kesken hallinta-alueisiin ja määritetään kunkin sopijapuolen omistukseen ja hallintaan tulevat Rakennuskokonaisuuden osat. Hallinnanjakosopimus esitetään Länsimetron hyväksyttäväksi ennen sen allekirjoittamista. 8.3 Hallinnanjakosopimuksessa sovitaan mm. kiinteistön ja Rakennuskokonaisuuden tilojen jaosta, yhteisessä käytössä olevista alueista ja kulkuoikeuksista, toisen sopijapuolen hallinta-alueella sijaitsevien taloteknisten laitteistojen sijoittamisesta ja korjaus-, kunnossapito- ja käyttökustannusvastuista. Hallinnanjakosopimuksessa sovitaan myös siitä, että NCC-Cityconin perustamat yhtiöt käyttävät hallitsemaansa Rakennuskokonaisuuden osaa siten, ettei muiden oikeus käyttää omaa Rakennuskokonaisuuden osaa rakennuslupien mukaiseen tarkoitukseen esty. Hallinnanjakosopimus kirjataan kiinteistörekisteriin parhaalle etusijalle. 8.4 Kiinteistön hallinta jaetaan rakennettavien pinta-alojen suhteessa siten, että Asuntoyhtiön hallintaan tulee arviolta noin neliömetriä, Liiketilayhtiön hallintaan arviolta noin neliömetriä, Bussiterminaaliyhtiön hallintaan arviolta noin neliömetriä ja Pysäköintiyhtiön hallintaan arviolta noin neliömetriä kiinteistön pinta-alasta. Pääpiirteiset kiinteistön hallinta-alueiden rajat on määritelty tämän sopimuksen liitteessä Asuntoyhtiön hallintaan ja omistukseen tulevat osat Rakennuskokonaisuudesta sijaitsevat liitteessä 6 merkityillä alueella ulottuen tasolta -0.8 tasolle Asuntoyhtiön hallintaan ja omistukseen tulevissa osissa Rakennuskokonaisuutta sijaitsevat asunnot ja asuntoja palvelevat muut tilat.

6 6 (8) 8.6 Liiketilayhtiön hallintaan ja omistukseen tulevat osat Rakennuskokonaisuudesta sijaitsevat liitteessä 7 merkityillä alueella ulottuen tasolta -0.8 tasolle Liiketilayhtiön hallintaan ja omistukseen tulevissa osissa Rakennuskokonaisuutta sijaitsevat liiketilat sekä ne pysäköintitilat, jotka eivät kuulu Pysäköintiyhtiölle tai Asuntoyhtiölle. 8.7 Bussiterminaaliyhtiön hallintaan ja omistukseen tulevat osat Rakennuskokonaisuudesta sijaitsevat liitteessä 8 merkityillä alueilla ulottuen tasolta -0.8 tasolle Bussiterminaaliyhtiön hallintaan ja omistukseen tulevissa osissa Rakennuskokonaisuutta sijaitsee bussiterminaali. 8.8 Pysäköintiyhtiön hallintaan ja omistukseen tulevat osat Rakennuskokonaisuudesta sijaitsevat liitteessä 9 merkityllä alimmalla pysäköintitasolla Pysäköintiyhtiön hallintaan ja omistukseen tulevissa osissa Rakennuskokonaisuutta sijaitsevat liityntäpysäköintitilat. 8.9 Tämän sopimuksen liitteinä olevissa piirustuksissa olevat kiinteistön ja Rakennuskokonaisuuden hallintarajat ovat likimääräisiä ja ne tarkentuvat lopullista hallinnanjakosopimusta allekirjoitettaessa rakennuslupapiirustuksien perusteella, tai viimeistään Rakennuskokonaisuuden rakentamisen päätyttyä Hallinnanjakosopimuksessa sovittavien käyttö-, hoito-, korjaus-, perusparannus- ja uusimiskustannuksien osalta pääperiaate on se, että kukin vastaa omassa hallinnassa olevan Rakennuskokonaisuuden osan kustannuksista. Yhteisessä käytössä olevien tilojen kustannukset jaetaan aiheuttamis- ja hyötyperiaatteita noudattaen. Tarkempi yhteisten tilojen kustannusvastuu määritellään hallinnanjakosopimuksessa Hoito-, korjaus- ja perusparannustoimenpiteet tulee suorittaa viivytyksettä siten, ettei muiden sopijakumppanien hallitsemille Rakennuskokonaisuuden osille aiheudu haittaa tai vahinkoa Asuntoyhtiö, Liiketilayhtiö, Bussiterminaaliyhtiö ja Pysäköintiyhtiö vastaavat hallinnassaan ja omistuksessaan olevan Rakennuskokonaisuuden osan vakuuttamisesta. Vahinkotapauksessa kukin yhtiö vastaa oman vaurioituneen Rakennuskokonaisuuden osan korjaamisesta ja vakuutuskorvaus tulee käyttää vaurioituneen Rakennuskokonaisuuden osan korjaamiseksi tai uudelleen rakentamiseksi Kiinteistövero jaetaan Asuntoyhtiön, Liiketilayhtiön, Bussiterminaaliyhtiön ja Pysäköintiyhtiön välillä siten, että maapohjan osalta veron määrä jaetaan kiinteistön omistusosuuksien suhteessa. Rakennuskokonaisuuden osien osalta pyritään siihen, että kunkin hallitsemalle ja omistamalle osalle määritellään oma vero. Ellei tämä onnistu, kiinteistövero jaetaan Rakennuskokonaisuuden osalta kiinteistön omistusosuuksien arvon suhteessa Hallinnanjakosopimus on irtisanottavissa ainoastaan sillä perusteella, että kiinteistön käyttöä koskevat olosuhteet muuttuvat niin oleellisesti, ettei sopimukselle ole enää perusteltua tarvetta. Hallinnanjakosopimusta voidaan muuttaa ainoastaan sopijapuolien yksimielisellä päätöksellä ja mahdollisilla pantinhaltijoiden suostumuksilla.

7 9 YHTEISJÄRJESTELY 7 (8) 9.1 Osapuolet tai perustettavat yhtiöt allekirjoittavat naapurikiinteistöjen omistajien kanssa yksityiskohtaisten Rakennuskokonaisuuden suunnitelmien valmistuttua yhteisjärjestelysopimuksen. Yhteisjärjestelysopimuksessa sovitaan Rakennuskokonaisuuden kiinteistön ja naapurikiinteistöjen kesken pysyvistä oikeuksista, joita Rakennuskokonaisuuden toteuttaminen ja tarkoituksenmukainen käyttö edellyttävät. Sovittavia oikeuksia ovat mm. kulkuoikeudet, poistumistiet, portaat, hissit, liukuportaat, rakenteet ja perustukset, LVI-tekniikka ja sähkötekniikka. 10 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA PURKAUTUMINEN 10.1 Tämä sopimus tulee voimaan kun se on allekirjoitettu, ja Espoon kaupungin toimivaltaiset elimet ovat sen hyväksyneet Mikäli Rakennuskokonaisuuden rakentamisen mahdollistava tämän sopimuksen liitteenä olevan asemakaavaehdotuksen mukainen asemakaava ei ole lainvoimainen mennessä, purkautuu tämä sopimus ilman erillistä irtisanomisaikaa, ellei Osapuolten kesken sitä ennen toisin sovita. Mikäli tämä sopimus purkautuu, eivät Osapuolet ole oikeutettuja esittämään mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan Mikäli asemakaava on saanut lainvoiman, mutta kohdassa 4.2 tarkoitettuja Osapuolten päätöksiä kiinteistökaupan hyväksymisestä ei ole tehty neljän kuukauden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta, eikä kiinteistökauppaa ole tehty viiden kuukauden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta, tämä sopimus purkautuu ilman eri ilmoitusta, elleivät Osapuolet ole toisin sopineet. Mikäli Osapuolet eivät pääse jatkosta sopimukseen Länsimetrolla on oikeus lunastaa kaikki Rakennuskokonaisuutta varten NCC-Cityconin laatimat rakennussuunnitelmat hinnalla, joka vastaa niistä ulkopuolisille maksettuja kustannuksia. Muilta osin Osapuolet eivät ole sopimuksen purkautuessa oikeutettuja esittämään vaatimuksia toisiaan kohtaan. 11 MUUTOKSET Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osapuolten välisellä sopimuksella eikä Osapuoli voi vedota suullisesti tai hiljaisesti tapahtuvaan muutokseen tai täydennykseen. Osapuoli ei menetä oikeuttaan vedota toisen Osapuolen sopimusrikkomukseen, sopimuksen oikeaan tulkintaan tai muuhun sopimuksesta seuraavaan oikeusvaikutukseen, ellei hän kirjallisesti ilmoita luopuvansa tällaisesta oikeudesta. Osapuolen mahdollisesti tekemä oikeudesta luopuminen koskee vain siinä yksilöityä sopimusrikkomusta tai muuta seikkaa eikä se estä Osapuolta vaatimasta muilta osin sopimuksen noudattamista. 12 RIIDANRATKAISU Mahdolliset tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riidat jätetään Espoon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. [allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

8 8 (8) 13 SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on kirjoitettu neljä (4) samansanaista kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle. Espoossa,. helmikuuta 2012 ESPOON KAUPUNKI NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY CITYCON OYJ LÄNSIMETRO OY LIITTEET 1. Rakennuskokonaisuuden alue 2. Asemakaavan muutosehdotus, kaupunginsuunnittelulautakunta Pysäköintitilojen luonnospiirustukset 4. Bussiterminaalin luonnospiirustukset 5. Kiinteistön hallinta-alueiden rajat 6. Luonnospiirustukset Asuntoyhtiön hallintaan tulevasta osasta Rakennuskokonaisuutta (NCC_Citycon toimittaa) 7. Luonnospiirustukset Liiketilayhtiön hallintaan tulevasta osasta Rakennuskokonaisuutta (NCC_Citycon toimittaa) 8. Luonnospiirustukset Bussiterminaaliyhtiön hallintaan tulevasta osasta Rakennuskokonaisuutta 9. Luonnospiirustukset Pysäköintiyhtiön hallintaan tulevasta osasta Rakennuskokonaisuutta 10. MATINKYLÄN METROKESKUS / Rakennuttamis- ja urakointimalli

1.1 ESPOON KAUPUNKI, Y-tunnus 0101263-6, Virastopiha 2 C, 02070 Espoon kaupunki ( Kaupunki ),

1.1 ESPOON KAUPUNKI, Y-tunnus 0101263-6, Virastopiha 2 C, 02070 Espoon kaupunki ( Kaupunki ), YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 ESPOON KAUPUNKI, Y-tunnus 0101263-6, Virastopiha 2 C, 02070 Espoon kaupunki ( Kaupunki ), 1.2 LÄNSIMETRO OY, Y-tunnus 2124310-8, Espoonkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA 6820/10.02.03/2011 Hannuksenpelto II, alue nro 442100 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Espoon kaupunki y-tunnus: 0101263-6 Tonttiyksikkö Virastopiha 2 C/ PL 49

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

(1.-5. jäljempänä Maanomistajat tai Maanomistajayhtiöt ) Jäljempänä Myyjät ja Ostaja yhdessä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Myyjät 1. Kiinteistö Oy Jorvaksen Kulma (y-tunnus 0860341-2), omistusosuus 1/5 2. Kiinteistö Oy Jorvaksen Portti (y-tunnus 0860338-3), omistusosuus 1/5 3. Kiinteistö Oy Jorvaksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: 1(6) RASITESOPIMUS 1 Osapuolet 1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 01256-6 ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 27930/2, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS (Hakotaurinlahti) Liite 2

MAANKÄYTTÖSOPIMUS (Hakotaurinlahti) Liite 2 MAANKÄYTTÖSOPIMUS (Hakotaurinlahti) Liite 2 1. SOPIJAPUOLET Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Y-tunnus 0210286-0 Rantakatu 4 92100 Raahe 2. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS Luonnos

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS Luonnos YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS Luonnos 5.11.2016 1.Sopijapuolet Kiinteistö xxx-xx-xx-xx, jäljempänä tontti 1 Omistaja: Asunto Oy Vantaan Pumppu Kiinteistö xxx-xx-xx-xx, jäljempänä tontti 2 Omistaja: Phof Oy nykyisenä

Lisätiedot

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA

SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1/5 SOPIMUS KAUPPAHINTOJEN TARKISTAMISESTA 1. OSAPUOLET 1.1. Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä: Kaupunki ) 1.2. SRV

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS 1. OSAPUOLET Kiinteistön omistajana Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

3.1 Yleisesti Tontin 1 omistaja hallitsee liitekarttaan 1 oranssilla merkittyjä alueita. Hallinta-alueen

3.1 Yleisesti Tontin 1 omistaja hallitsee liitekarttaan 1 oranssilla merkittyjä alueita. Hallinta-alueen HALLINNANJAKOSOPIMUS 1. Kiinteistö ja taustatiedot Tämä hallinnanjakosopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 pysäköintialuetonttia K540LPA

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö.

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö. SOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 Iso Kylätie 18 04130 Sipoo (jäljempänä Kunta ) 1.2 Rudus Oy Y-tunnus 1628390-6 Pronssitie 1 00440 Helsinki (jäljempänä Rudus ) 1.3 Murskauskolmio

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo (jäljempänä myös Kunta ) 1.2 Leif Fredriksson S-tunnus 100344-4890 Stadsviksvägen 127, 01150 Söderkulla (jäljempänä

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS TAPIOLAN KESKUKSEN 1a-ASEMAKAAVASTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ JATKOTOIMISTA 1 (7)

MAANKÄYTTÖSOPIMUS TAPIOLAN KESKUKSEN 1a-ASEMAKAAVASTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ JATKOTOIMISTA 1 (7) MAANKÄYTTÖSOPIMUS TAPIOLAN KESKUKSEN 1a-ASEMAKAAVASTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ JATKOTOIMISTA 1 (7) 2 (7) 1. Sopijapuolet Sopijapuolet ovat Espoon kaupunki (jäljempänä Kaupunki) Y-tunnus 0101263-6 PL 1 02070

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA Maankäyttösopimus 1/8 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA 1. SOPIJAPUOLET Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puhelin: (019) 264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä.

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä. NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 1 MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä myyjä. 2 OSTAJA Kiinteistö Oy Kultarannan Portti, y-tunnus 2499838-9 osoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

M A A N K Ä Y T T Ö S O P I M U S

M A A N K Ä Y T T Ö S O P I M U S M A A N K Ä Y T T Ö S O P I M U S SOPIJAPUOLET Askolan kunta Askolantie 30 075000 Askola p. 019 529100 jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Kimmo ja Teemu Hopia Jäppiläntie 41C 07500 Askola p. 040 5105

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A 1/7 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kuusikkoaho Oy y-t unnus: 0965807-9 osoite: Kuopiontie 97 B, 83630 Kuusjärvi KAUPAN KOHTEET

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJA (jäljempänä

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, 33870 TAMPERE jäljempänä myyjä Ostaja: Lempäälän

Lisätiedot

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU

[Oulun rakennusteho Oy (jäljempänä Rakennusteho ) perustettavan yhtiön lukuun] Y-tunnus: Osoite: Krouvintie 5, OULU 1 (7) KIINTEISTÖ OY SUVINIITYN PYSÄKÖINTI I O S A K A S S O P I M U S Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I -nimisen yhtiön (jäljempänä Yhtiö ) osakkaat (jäljempänä Osakkaat ) ovat tänään

Lisätiedot

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN JA MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT Pirkko Weckman sekä Risto Weckmanin kuolinpesän osakkaat: Kari Weckman Terttu Weckman Eeva-Liisa Weckman Mervi Maija-Leena Weckman

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO KAUNIAISTEN KAUPUNKI VR YHTYMÄ OY

LIIKENNEVIRASTO KAUNIAISTEN KAUPUNKI VR YHTYMÄ OY LIIKENNEVIRASTO KAUNIAISTEN KAUPUNKI VR YHTYMÄ OY LIIKENNEVIRASTON (LIV), KAUNIAISTEN KAUPUNGIN (KK) ja VR YHTYMÄ Oy:n (VR) VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄ-PYSÄKÖINTIALUEEN SUUNNITTELUSTA,

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Rakennusten ja rakennelmien kerrosala (k-m 2 ) /huoneistoalat (htm 2 ) ja rakentamisvuodet:

Rakennusten ja rakennelmien kerrosala (k-m 2 ) /huoneistoalat (htm 2 ) ja rakentamisvuodet: Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Noin 3380 m 2 suuruisella alueella, joka on osa Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan tontista 853-16-7-2

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 256. Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 85 8.9.2014 256 Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myynti Conorin Oy:lle

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Asemakaavan nro vireille tulosta kuulutettiin OAS Kaavaehdotus on ollut nähtävillä alkaen.

Asemakaavan nro vireille tulosta kuulutettiin OAS Kaavaehdotus on ollut nähtävillä alkaen. MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Marja Leena Korte Suonpää (xxxxxx xxxx) Juha Matti Suonpää (xxxxxx xxxx) Vanha Hervannantie

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali.

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Matti Arvonen ( - ) perustettavan yhtiön lukuun, Naantali. Naantalin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Laukaan kunta (Y-tunnus: ) Osoite: PL 6, LAUKAA. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Laukaan kunta (Y-tunnus: ) Osoite: PL 6, LAUKAA. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 6.5.2015 1 (5) MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Laukaan kunta (Y-tunnus: 0176478-2) Osoite: PL 6, 41341 LAUKAA Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1.2. Multamesta Oy (Y-tunnus: 1522894-8) Osoite:

Lisätiedot

Luonnos Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun.

Luonnos Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Sami Aaltonen, Jakke Aaltonen, Jere Aaltonen ja Jesse Aaltonen, perustettavan yhtiön lukuun. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS LUOVUTTAJAT Liisa Eerola Anna-Maija Laine Hilkka Lättilä Pia Eerola Carita Kiikka Satu Lauri Anne Laine, jäljempänä luovuttajat LUOVUTUKSEN SAAJA Nurmijärven kunta Y 9014643-2

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8)

Kauppakirjaluonnos. Myyjä: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Kauppakirjaluonnos Myyjä: Ostaja: Kaupan kohde: Turun kaupunki (y-tunnus:0204819-8) Yhtiö XX Kaupan kohde käsittää seuraavat kaupungin omistamat rakennukset kiinteistöihin liittyvine laitteineen (liite

Lisätiedot

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Saimaan Palvelukiinteistöt Oy Y-tunnus: 2264713-9 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Magic

Lisätiedot

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus

1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus Versso Island Development Oy. (jäljempänä ostaja ) Y-tunnus 1 KIINTEISTÖN KAUPAN ESISOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet 1. Pyhtään kunta (jäljempänä myyjä tai kunta ) Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175 49220 SILTAKYLÄ 2. Versso Island Development Oy (jäljempänä ostaja

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti )

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti ) LUONNOS 2.1.201 MAANKÄYTTÖSOPMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESSOPMUS (PT-talon tontti 1-2-2-) Sopijapuot: Joensuun kaupunki, Y-tunnus 02424-2 PL 01 Joensuu myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki (kaupunkirakennelautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Tontin (kerrostalo) myynti Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 1:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54003/2)

Tontin (kerrostalo) myynti Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 1:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54003/2) 1 Tontin (kerrostalo) myynti Asunto Oy Helsingin Retkeilijänkatu 1:lle (Vuosaari, Rastila, tontti 54003/2) Liite 4 Kaupan ehdot 1 Kauppahinta on 1 886 880 euroa (480 euroa/k-m 2 x 3 931 k-m²). 2 Omistus-

Lisätiedot

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. Johdanto Kunta ja Maanomistajat sopivat asemakaavoitusta koskevasta kaavoitus- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisesti seuraavaa: 2.

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA

KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA 1/4 KIINTEISTÖJEN VAIHTOKIRJA Vaihdon osapuolet Kirkkonummen kunta Y-tunnus: 0203107-0 PL 20, 20401 Kirkkonummi jäljempänä Kunta Kirkkonummen seurakuntayhtymä Y-tunnus xxxx PL 26, 02401 Kirkkonummi jäljempänä

Lisätiedot