Tu Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tu-53.1251 Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa"

Transkriptio

1 Tu Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa Johanna Koroma TtM, tohtorikoulutettava Tuotantotalouden laitos Työpsykologian ja johtamisen yksikkö

2 Työn muuttuva maailma => Uudet vaatimukset Hajautetut tiimit

3 Mobiili ja monipaikkainen työ Uusi työskentelymuoto, jossa varsinaista yhtä kiinteää työpaikkaa ei ole vaan työntekijät liikkuvat useissa eri tiloissa tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen (yli 10 h/vko) (Gareis, Lilischkis ja Mentrup 2006) Mobiili työ johtaa monipaikkaiseen työhön; kun liikutaan työnteon areena laajenee pitää sisällään hajautetun työorganisaation, jossa kokonaan tai osittain tietoteknisesti verkottunut yhteisö työskentelee yhteisen päämäärän saavuttamiseksi (Jackson 1999, Pyöriä 2005) hajautettu yhteistyö on keskeisin muutos vuosikymmenen aikana erilaisten yhteistyömuotojen osalta (Vartiainen & Hyrkkänen 2010)

4 Mobiilin työn kuvaus toimintajärjestelmänä (perustuu Vygotsky 1962, Leontjev 1978, Engeström 1987, Vartiainen 2005) Toimintaympäristö Toimintaympäristö Toimintaympäristö Mobiili toimintaympäristö Mobiili toimintaympäristö Mobiili toimintaympäristö Työvälineet Työvälineet Työvälineet Työntekijä Kohde Työntekijä Työntekijä Kohde Kohde Tulo s Tulo s Tulo s Säännöt Säännöt Yhteisö Säännöt Yhteisö Työnjako Yhteisö Työnjako Työnjako

5 Erilaiset tiimityypit (Vartiainen 2007) > perinteinen > hajautettu > virtuaali > mobiili virtuaali Face-to-face, tässä ja nyt Työntekijät fyysisesti eri paikoissa + Sähköinen kommunikaatio sekä yhteistyö + Fyysinen liikkuminen (työntekijät ja työvälineet) Neuvottelu Halostudiossa Kuva:www.flickr.com

6 Tilanne Euroopassa ja Suomessa Eurooppalaisista työntekijöistä ¼ työskenteli muualla kuin päätyöpaikallaan Enemmän kuin 1/5 työskenteli pääasiassa muissa paikoissa (asiakkaan tilat, liikennevälineet, jossakin muualla ) (Viides eurooppalainen työolotutkimus, Parent-Thirion ym. 2012) Suomessa 14 % tekee etätyötä kotona työnantajan kanssa sovitusti ainakin joitakin tunteja viikossa tietotekniikan avulla (Lehto & Sutela, 2008).

7 Lyly-Yrjänäinen (2013): TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

8 Lyly-Yrjänäinen (2013) : TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

9 Lyly-Yrjänäinen (2013): TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

10 Lyly-Yrjänäinen (2013): TEM Työolobarometri ennakkotiedot syksy 2012

11 Etäisyyteen ja sähköiseen viestintään liittyvät kuormitustekijät (Nurmi, 2010) Työn ylikuorma: Pitkät työpäivät, aikaerotyöskentely, matkustaminen Vaatimus 24/7 läsnäoloon. Työpäivien pirstaloituminen ja venyminen. Aikaerot pidentävät yhteistyölle varattavaa aikaa. Tehtävien koordinointi ja etäjohtaminen yli aikavyöhykkeiden Vaikutuksia työntekijöiden kuormittuneisuuteen sitoutumiseen työn tuottavuuteen (oppimiseen ja innovatiivisuuteen?)

12 Mobiilin työn toimintaympäristön vaativuustekijät (Vartiainen & Hyrkkänen, 2010) Matkustaminen Modernin työn toimintaympäristön vaatimusten hallinta on hyvinvoinnin edellytys Välittynyt vuorovaikutus ja yhteistyö Projektimainen työ Työn vaatimat kompetenssit Monipaikkainen työskentely Erilaisissa kulttuureissa toimiminen Uudella tavalla rakentuva työaika

13 "Meillä on vaan todella pitkä työmatka" Matkapäivä on toimistopäivää pidempi: matkalle lähdetään joko edellisenä iltana tai kotoa aamulla aikaisin tavallisesti klo välillä kotiin palataan klo matkustusajalla tehdään usein töitä esim. puhutaan puheluja ja luetaan puhelimesta sähköposteja matkakohteessa yövyttäessä tehdään usein pitkää työpäivää haasteellisimmaksi matkustamiseen käytetyn ajan kokivat ne, joilla oli pieniä lapsia -> perhe joutuu joustamaan -> syyllisyyden tunne Useimmat ovat tehneet jotakin järjestelyjä työmatkoihin liittyen Yli 50 matkapäivää vuodessa koetaan jo kuormittavana Usein matkustusaika ei ole työaikaa työehtosopimuksen mukaan

14 Palautumisen haasteet - Työntekijöiden on vaikea joustaa matkalta paluun jälkeisen työpäivän aloittamisajankohdasta - sovitut palaverit (avoin kalenteri) ja työajan seuranta - Jos lento on myöhässä, se ei vaikuta seuraavan päivän ohjelmaan, vaikka uni olisi jäänyt lähes olemattomaksi - Matkan aikana sähköpostiin, puhelinvastaajaan ja toimistoon kasaantuu töitä -> johtaa pidempiin työpäiviin matkalta palattaessa - Unihäiriöt "Se on, niin raskasta, pitkät päivät tulee, kun aamulla hyvin aikaseen nouset, ja oot illalla sitten myöhään. Jos ne on yhden päivän matkoja, niin se työpäivän pituus on semmonen 12, 14 tuntii helposti. Niin siin menee sitten seuraava päivä vielä siihen palautumiseen." "Että ehkä semmonenkin asia että minkä on tiedostanu että sähköposteihin ei oo näis päivis ollenkaan aikaa mut silti ihmiset odottaa et sä vastaat niihin, lähettää sata sähköpostia, se on aikamoinen tekijä sitten illalla, yöllä ku sä tuut."

15 Kansainväliset työmatkat (Bergbom et al. 2011) Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tapaaminen vaatii usein matkustamista (virtuaalisten kokousten lisäksi) Ulkomaan työmatkat tehdään useimmiten lentäen Hyvinvointiin vaikuttaa lentomukavuus, aikavyöhykkeiden ylitykset: (jet lag, lentokoneen ahtaus, univaje, uupumus, sairauksien tartuntavaara, liikenneonnettomuudet) Pitkät työpäivät matkan aikana

16 Elintapoihin liittyvät muutokset työmatkojen aikana Less than at home More than at home Eat healthy foods Take sleeping pills Smoke tobacco Consume alcohol Feel free Rest and relax Sleep well Physical exercise Eat healthy foods Take sleeping pills Smoke tobacco Consume alcohol Feel free Rest and relax Sleep well Physical exercise -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% People who travel less than 12 days in 6 months (N= 352) People who travel more than 12 days in 6 months (N=164)

17 Yli 100 matkapäivää vuodessa Vaikeudet vapaa-ajan ja harrastusten järjestämisessä Perhe- ja työelämän yhdistäminen Epäterveelliset elämäntavat Kuormitusta aiheuttaa: Matkapäivien pituus Etääntyminen kotiorganisaatiosta Vaikeudet vapaa-ajan ja harrastusten järjestämisessä Perhe- ja työelämän yhdistäminen Epäterveelliset elämäntavat

18 Matkustamisen etuja globaalissa työssä Henkilökohtaisten kontaktien luominen, ristiriitojen ratkaisu Fyysisen läsnäolon sosiaalinen vaikutus Ymmärryksen lisääntyminen Uudet virikkeet, ideat ja markkinatuntemus Arkirutiineista irtautuminen Rentoutuminen, oma rauha Päivärahat Ulkomaihin ja kulttuureihin tutustuminen

19 Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen vaikuttaa työaikoihin - Muuttaa omaa työskentelyä ja omia työaikoja - Aikaiset aamu ja myöhäiset iltapalaverit aikaerojen vuoksi - Puhelut vapaapäivinä (esim. lomilla ja arkipyhinä) ja työajan ulkopuolella "Tuntuu et ihmiset on siellä aina töissä. Se työkulttuuri on siellä niin erilainen." - Työpaikalla tapahtuva työajan seuranta ei tue työajan hallintaa eikä suojaa työntekijää " sitte nää puhelinkokoukset, pitäs alottaa siin joskus illalla ni se on tosi rankkaa, no siin ei oo muut mahdollisuutta ku alottaa sillon illalla, mut ne on tosi rankkoja, yleensä mä tykkään sitte hoitaa ne kotona että mä en jaksa enää jäädä tänne näin, mut eihän tämmönen aika, mitä sä teet töitä kotona, niin eihän se mihinkään rekisteröidy, se hämää kellokorttisysteemii".

20 Aikaero ei jousta - Yhteistyön mahdollistamiseksi aamu-, ilta- ja yöpalavereja - Aikaero muuttaa aikataulua selvästi sisäisen kellon suhteen epäedullisesti myös Euroopan sisällä, esim. Lontoossa työpäivän päättyessä klo 17 on Suomessa klo jo 19 ja silloin alkaa tavallisimmin vasta kotiin paluu - Matkalla iltaohjelmaa, esim. yhteinen illallinen kokouksen päätteeksi alkaa klo Suomen aikaan - Usean aikavyöhykkeen yli matkustaminen "Ja sit, mul on nyt viimeks, kahden Amerikan lennon jälkeen niin mul on kyl menny ihan rytmit aivan sekasi. Et viimesen, ei nyt viime marraskuisen mut sitä edellisen, mä olin juhannuksen itse asias Amerikassa töissä niin.. Siitä selviäminen ku mä pääsin tänne kotiin, niin mul meni kaks viikkoa et mä sain rytmit takasi kuntoon. Et se meni ihan semmoseks et nyt ei niinku nukkunu ollenkaan. "

21 Työaikalainsäädäntö Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Keskimääräinen työaika seitsemän päivän jaksona, ylityö mukaan lukien, on enintään 48 tuntia. Ylityötä saa teettää vain työtekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella ja sen enimmäismäärä on 138 tuntia neljän kuukauden jakson aikana ja 250 tuntia kalenterivuodessa. Työntekijällä on oikeus 11 tunnin keskeytymättömään lepoaikaan 24 tunnin aikana.

22 Monipaikkaisuuden haasteet - Mobiilit työntekijät työskentelevät useissa eri fyysisissä tiloissa, joiden terveellisyydestä ja turvallisuudesta on vastuussa yrityksen ulkopuolinen taho (asiakasyritys, liikenneväline, hotelli...) - Kuormitus syntyy: - työskentelypaikkojen määrästä ja niiden etäisyydestä toisistaan liikkuminen paikkojen välillä - päätyöpaikan, kodin, toissijaisten työpaikkojen ja liikennevälineiden sekä vapaa-ajan tiloiksi tarkoitettujen, mutta työskentelyyn käytettyjen paikkojen ergonomiasta ja työoloista tilasta syntyvistä häiriöistä ja työteon esteistä työpisteen etsimisestä, pystyttämisestä ja purkamisesta kuvat: office.microsoft.com

23 Teknologia luo tilaisuuden, rajoittaa ja kuormittaa - Teknologia luo mahdollisuuden kommunikoida lähes missä tahansa "No, kyl, mä tiedän sen itse, että kun on tommonen kapula mis sul on kaikki työkalut ja se kulkee mukana tossa, 24 tuntii vuorokaudes periaatteessa online. Mul on itsellä se, et mä useesti käyn katsomassa, jopa viikonloppuna ja arki-iltasin, koska siit tulee hyvä fiilis, kun huomaa et ei siel ollu nyt mitään sellasta sen vakavampaa, et kaikki näyttää olevan aika kunnossa. Mut sit kun sielt tulee se, yhtäkkii joku viesti, joka vähä sitte, pistää miettii et mikä tää nyt oli, ja alat lukemaan sen tarkemmin ja viesti ei välttämättä oo sitte mitenkään hyvä, niin siinähän se vapaa-aika on sitte...se meni...uhrattu."

24 - Toisaalta teknologia hankaloittaa ja hidastaa yhteistyön tekemistä "Mut kyl näitä, aika paljon ongelmia on aina, jos ollaan jossain videoneuvottelussa, kyl menee puol tuntii et saadaan ne hommat päälle et, siin on aina niitäkin...ongelmia et saadaan kaikki pelittää. Että ei ongelmitta mennä niitten kanssa." "Ja ku seinälle piirtää asioita, niin se on monesti sata kertaa helpompaa kun selittää puhelimella, että onks tää asia nyt näin vai näin." - Työn tekemisen rajoittaminen jää usein yksilön vastuulle, kun esimiehen on vaikea seurata liikkuvan työntekijän työaikoja ja työskentelytapoja

25 Työn mukaan eletään vapaa-aikanakin - Toimistopäivät ei ole 9-17 vaan työ on muuttunut projektimaiseksi työtehtävien määräaikojen (deadline) määrittämäksi - Viisi muuta kompleksisuustekijää (matkustaminen, monikulttuurisuus, teknologian käyttö, liikkuminen ja työskentely eri paikoissa) vaikuttavat kaikki työaikoihin - Työt "läikkyvät" vapaa-ajalle ja päivät rytmittyvät uudella tavalla -> vaikutuksia perhe-elämään ja harrastuksiin (työn ja muun elämän tasapaino) "...mä luin sitä tarjousta ja laitoin ruokaa. Ja sitten mul oli mun esimiehen kanssa puhelinpalaveri siitä klo 19:00." "täs tulee parhaassa tapauksessa yhdeksältä illalla kotiin, pahimmassa tapauksessa voi mennä tosi myöhäiseks ja sit on seuraavana päivänä kuitenkin työpäivä, pitää herätä arkeen ja näin että sillai ja sit jos on matkustuspäivä niin sitten jää mahdolliset kuntoilut ja muut harrastukset sitten illalta pois, et kans rajoittaa sitä elämää, itse en halua sitä."

26 Kotona tehdyt etätyöpäivät tuovat mahdollisuuden rauhoittua ja keskittyä Kotona työskenneltäessä haetaan keskeytymätöntä aikaa "Kotona mul puuttuu siis se, että ei oo näitä kauheita palavereita kokoajan. Mun päivät on semmosia et mä ooon niinku palaverissa palaverissa palaverissa. Ja joka kerta kun mä tuun tähän näin (oma työpiste) niin on vähintäänkin 3-4 ihmistä joil on jotain asiaa, niin mähän koen et mä en saa henkeä siis. Et täs kotona on niinku semmonen rauha." Kuitenkin monitilatoimistoihin ollaan yleisesti tyytyväisiä Kuvat: Microsoft/Keilaniemi

27 Esimiestyön haasteita (Hyrkkänen, 2009) Esimiehet, jotka ovat usein fyysisesti eri paikkakunnalla tai jopa eri maassa, jolloin työntekijöiden työhyvinvointia on vaikea seurata voivat olla eri kulttuurista eikä suomalainen työterveyshuolto ja työsuojelu lainsäädäntöineen ole heille tuttu kaipaavat tukea työntekijöiden perehdyttämiseen, valmentamiseen ja tukemiseen mobiilin työn haasteisiin tietoa työhyvinvoinnista ja eri kuormitustekijöistä yhteisen keskustelun sekä sopimusten ja pelisääntöjen luomisen pohjaksi matkustuksen ja muun elämän tasapainottaminen työajan rakentumiseen uudella tavalla tietoa suomalaisesta työterveyshuolto- ja työsuojelulainsäädännöstä sekä -palveluista

28 Pohdintatehtävä Lue tai muistele kurssin alussa muistiin kirjoittamasi Mitä työhyvinvointi sinulle merkitsee? Onko sisältö muuttunut? Keskustele asiasta vierustoverisi kanssa.

MOBIILIN TYÖN TYÖOLOJEN JA TYÖKUORMITUKSEN ARVIOINTIKONSEPTI

MOBIILIN TYÖN TYÖOLOJEN JA TYÖKUORMITUKSEN ARVIOINTIKONSEPTI OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 103 TUTKIMUKSIA Ursula Hyrkkänen, Johanna Koroma, Hanni Muukkonen, Mira Ojalehto, Maria Rautio & Matti Vartiainen MOBIILIN TYÖN TYÖOLOJEN JA TYÖKUORMITUKSEN ARVIOINTIKONSEPTI

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

4. toimivat työaikamallit

4. toimivat työaikamallit 4. toimivat työaikamallit irja kandolin tarja hakola mikko härmä mikael sallinen uusia työaikamalleja tarvitaan sekä tuotannollisiin ja työn vaatimuksiin liittyvien tekijöiden että työntekijöiden yksilöllisten,

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1

Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1 Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2013 Artikkeleita Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1 Satu Ojala 2 Pasi Pyöriä 3 Johdanto Hajautettu ja liikkuva työ on Suomessa

Lisätiedot

Kuljetusyrittäjät kuntoon

Kuljetusyrittäjät kuntoon Saarni Kuljetusyrittäjät kuntoon Liikennealan työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen ammattiliikenteen mikroyritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais-Suomessa Suvinen Susanna Visuri, tutkija

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

TJS OPINTOKESKUS 20.01.2014 TYÖSSÄ UUPUVAT NAISET JA MASENNUS. YTT, tutkija Sanna Rikala Tampereen yliopisto

TJS OPINTOKESKUS 20.01.2014 TYÖSSÄ UUPUVAT NAISET JA MASENNUS. YTT, tutkija Sanna Rikala Tampereen yliopisto TJS OPINTOKESKUS 20.01.2014 TYÖSSÄ UUPUVAT NAISET JA MASENNUS YTT, tutkija Sanna Rikala Tampereen yliopisto Kaarina, 57, on työskennellyt 30 vuotta asiakaspalvelijana keskisuuressa rahoitusalan yrityksessä.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot