Real Time Economy ohjelma. Fully Integrated Accounting 2 hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Real Time Economy ohjelma. Fully Integrated Accounting 2 hanke 2010 2011"

Transkriptio

1 Real Time Economy ohjelma Fully Integrated Accounting 2 hanke

2 VISION The Real Time Economy Real Time Economy is an environment where transactions of all sorts are digital, increasingly generated automatically and completed in real time without store and forward processing

3 Miksi Reaaliaikainen talous 1. Lisää tuottavuutta ja laadukkaampia palveluita 2. Säästää kustannuksissa (julkisella ja yksityisellä sektorilla) 3. Vapauttaa työntekijöitä tuottavampaan työhön väestö vanhenee, tekijöitä tarvitaan 4. Luo mahdollisuuksia PK-yrityksille Eliminoi puolet hallinnollisista kustannuksista Mahdollistaa pääsyn osaksi sähköistä talouden arvoketjua Mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja kassavirtaennusteet 5. Luo pohjan tulevaisuuden innovaatioille 6. Kestäväkehitys ja ympäristönäkökulma

4 Visio reaaliaikaisesta taloudesta Myös pienimmät yritykset lähettävät ja vastaanottavat laskuja, tilauksia ja muita dokumentteja sähköisessä ja strukturoidussa muodossa Edellyttämättä suuria ITinvestointeja tai merkittäviä IT-taitoja Stukturoidussa muodossa vastaanotetut dokumentit mahdollistavat suurten organisaatioiden kokonaisvaltaisen automatisoinnin kattaen koko ketjun tilauksesta maksutapahtumaan Yksi työkalu ja yksi palvelusopimus riittää kaikki osapuolet, mukaan lukien yksityinen ja julkinen sektori, ovat saavutettavissa

5 Taustaa Euroopan komission ohjelma hallinnollisen taakan vähentämiseksi: Tavoitteena vähentää EU lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 25 % vuoteen 2012 mennessä TEM:n hallinnollisen taakan selvityksen mukaiset suositukset: Päällekkäisen raportoinnin vähentäminen ja sähköisen asioinnin kehittämisen tilinpäätösasiakirjojen rekisteröinnissä Viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen tietojen yhteiskäytön ja välittämisen osalta Tilinpäätöspankki, esim. verottajan tai PRH:n tietokanta Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen tiivistäminen ja selkeyttäminen Lainsäädännön harmonisointi verotuksen ja kirjanpidon osalta

6 Real Time Economy ohjelma Tiedon ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun käynnistämä (2006 ) Tavoitteena Edistää verkkolaskutusta Suomessa ja EUtasolla Kehittää ja pilotoida ratkaisuja talouden arvoketjun prosessien automatisointiin Luoda globaalisti johtava RTE Competence Center Aalto yliopistoon Yhteistyön edistäminen yli organisaatio ja toimialarajojen RTE sidosryhmäverkostonavulla Tekes toimii hankkeen osarahoittajana Käynnissä RTE ohjelman 4. hanke FIA2 ( )

7 Reaaliaikaisen talouden osaamiskeskus (RTE Competence Centre) Aalto yliopiston Service factoryn alaisuudessa Tavoitteena: reaaliaikaisen talouden teknologioiden tutkiminen ja edistäminen alan tulevaisuuden RTE osaajien kouluttaminen globaalisti johtavan aseman saavuttaminen alan tutkimuksessa TUTKIMUS VAIKUTTA- MINEN OPETUS YRITYS- PROJEKTIT Tuotoksena väitöskirjoja, graduja, selvityksiä, yritystoimeksiantoja jne. Syksyllä 2010 tulossa mm. Financial Administration 2.0 koulutusohjelma Toimii Aalto yliopiston Service Factoryn alaisuudessa

8 RTE johtoryhmä Organisaatio Aalto yliopiston kauppakorkekoulu Tieto Tekes Suomen Pankki OP Pohjola Elinkeinoelämän keskusliitto Sampo Pankki Nordea Pankki Valtiovarainministeriö Basware Tieke Ry Aditro TeliaSonera Wärtsilä Hansel Dimes ry Nimi Virpi Tuunainen (Pj.) Esko Penttinen Bo Harald Ilpo Ihanamäki Harry Leinonen Maria Harri Nummela Veijo Turunen Arto Mattila Erkki Poutiainen Juhani Turunen Eric Hedman Eppie Eloranta Johnny Branders Hannu Savolainen Merja Fischer Kirsi Koivusaari Saila Toikka(Siht.)

9 RTE yhteistyöverkostoa PK yritykset AgentIT,Dicole, Finansia,Hawcon, Hammerkit, Maventa, ProCountor,... Kuluttajat Kuluttajatutkimuskeskus, TeliaSonera, FK, Pankit Aktia, OP Pohjola, Nordea, Sampo... Julk. sektori Hansel, Kuntaliitto, PRH,Sitra,Tieke, Valtiokonttori, verottaja, VM, TEM,... Yritykset ALD Automotive, Finnair,Lindström Pretax, Marimekko, UPM Kymmene, Wärtsilä,... Akateemiset tahot Aalto, Hanken, ÅA, TY, Politecnico di Milano, University of Nevada... Operaattorit ja palveluiden tarjoajat Aditro,Basware, OpusCapita,Telia Sonera,Tieto... Intressiryhmät FK, Taloushallintoliitto, Keskuskauppak., Suomen Yrittäjät, EK, Sitra...

10 RTE Program Big Picture Target: Cutting administrative costs in half 4 corner model EU Payments integration Next EC round RTE program Automated VAT Automated Salary board accounting Service providers (Banks and other operators) FUTURE SERVICES EEI report SEPA ISO20022 VATdirective Using einvoicing eaccounting reference Reporting board Singed up for einvoicing Unified Reportin Code File transfer and ebanking services CURRENT SERVICES Public Sector, Large Companies, SMEs, Non profit.org, Consumers 100 % 100 %

11 Real Time Economy ohjelman hankkeet Full SEPA FVC FIA1 FIA2 ERM Full SEPA (Single European Payment area) Keskittyi SEPA maksuihin ja sähköiseen laskutukseen FVC (Full Value Chain) Kehitti talouden arvoketjun sanomien harmonisointia FIA 1 ( Fully Integrated Accouting 1) Päättyi Keskiössä yritysten tiliöinnin, raportoinnin ja talouden arvoketjun sähköistämiseen Raportointikoodisto Sähköinen tiliöintiviite Pohja automatisoidun kirjanpidon kehittykselle KV vaikuttamistyö FIA 2 Alkanut Jatkaa raportointikäytäntöjen yhtenäistämistä Palkkakoodisto Talouden koko arvoketjun automatisoinnin mahdollisuudet ERM (Enterprise Risk Mitigation) + Sustainability Reporting

12 1. Raportointikoodisto ja Raportointilautakunta Yhteistyön edistäminen yli virasto ja toimialarajojen lanseerattu Sähköisen tiliöintiviiteen konseptointi ja white paper julkaisu 3. EC Expert Group on einvoicing ja ISO standardoinnin vetovastuut 4. IDe a palveluiden kehittäminen Selvityksen kohteina automaattinen kirjanpito ja reaaliaikainen alv VM:n pyynnöstä lakialoite arvonlisäverolain muutoksesta 5. 9 gradua, 1 kandityö, 4 raporttia, 3 kyselyä, 4 haastattelua 6. RTE kurssikokonaisuus (Financial Administration 2.0) 7. RTE keihäskärkihankkeeksi Aallon Service Factoryssä 8. RTE vaikuttamistyö FIA1 hankkeen tuotokset: Pohjana FIA2 tavoitteille

13 FIA1 hankeen tuotokset: Raportointikoodisto Taloushallintoliiton raportin mukaan yritysten hallinnollinen taakka koostuu suurelta osin kirjanpitoon liittyvästä raportoinnista sekä palkkaja henkilöstöhallinnon raportoinnista. FIA1 hankkeessa kehitetty Raportointikoodisto on kehitetty vähentämään kirjanpitoon perustuvan raportoinnin taakkaa. FIA2 hankkeessa tullaan kehittämään palkka ja henkilöstöhallinnon raportointia helpottava koodisto.

14 Yrityksen raportoinnin nykytila: Tällä hetkellä yritykset joutuvat raportoimaan tilinpäätöstietojaan useille viranomaistahoille, joilla on kullakin omat tietovaatimuksensa Kirjanpito/kirjanpidon raportointi Tilinpäätös/ Tasekirja PRH Verolomakkeet Verottaja Liitteet/tuloslaskelma ja tase Rahoittaja Erillisraportointi Tilastokeskus Tilinpäätöslukujen oikaisu ja siirto ohjelmistoon Tunnuslukujen laskenta ja raportointi

15 FIA1 hankeen tuotokset: Raportointikoodisto Raportointikoodisto on yrityksen ulkoisen raportoinnin väline, joka ohjaa täydentämään tilikarttaa siten, että yrityksen lakisääteinen raportointi on vaivatonta. Se kokoaa tiedot yritysten pakollisista raportointivelvollisuuksista: Tilinpäätös Tilinpäätöstiedot rahoittajalle Tuloveroilmoitus Kausiveroilmoitus Raportointitilastokeskukselle Kehitetty yhteistyössä mm. Verottajan, Taloushallintoliiton, Tilastokeskuksen, PRH:n, TEM:n, Tiedon ja Aditron kanssa Raportointikoodisto on ilmainen ja ladattavissa osoitteessa

16 Tavoitetila: Esimerkkinä sähköinen tuloveroilmoittaminen raportointikoodistoa hyödyntäen Yrityksen tilikartta & kauden saldot Raportointikoodisto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot 4000 Ostot 4001 Aineiden ja tarvikkeiden hankinta (pl Kauppatavaroiden hankinta 4003 Pakkausaineiden hankinta 4004 Sähkön hankinta omaan käyttöön 4005 Lämmön hankinta omaan käyttöön Tavaraostot 4100 Tavaraostot Ahvenanmaalta 4200 Yhteisöhankinnat 4201 Palveluiden osto yhteisöstä CSV/txt. 1) Operaattorit/ ohjelmistotalot 2) Ilmoitin.fi Lomake 4, 5, 6a, 6b, 62 KATSO TUPAS KATSO TUPAS Rap.koodistotiedosto Arkistointioptio txt. + Tilastokeskus, PRH, rahoittaja, Tekes, jne. Lomake 4, 5, 6a, 6b, 62 txt.

17 Raportointikoodiston jatkokehitys Koodisto sisältää tuloslaskelman ja taseen koodit yhtiömuodoille oy, ok, ky, ay ja tmi. Tuloveroilmoituksista on Verottajalla valmiina EVLilmoitukset 6B, 62 ja TVL ilmoitus 7A. Seuraavassa vaiheessa toteutetaan henkilöyhtiöiden tuloveroilmoitukset pääverolomakkeiden osalta. Raportointikoodiston pilotoinnit tehdään loppuvuonna 2010 Tuotantokäyttö voi alkaa aikaisintaan vuoden 2011 aikana. Tavoitteena on, että tällöin verottajalle voi toimittaa tuloveroilmoituksen (6B, 62 ja 7A) raportointikoodisto muodossa Raportointikoodisto on kivijalka jatkokehitykselle. Koodistossa on toteutettuna tilinpäätöksen runko, tase ja tuloslaskelma Kp asetuksen mukaisena. Koodistotiedosto on tekstitiedostomuotoinen, mutta seuraavassa vaiheessa (FIA2) koodistosta muodostetaan xml sanasto. FIA2 hankeessa toteutetaan sähköisen tilinpäätöksen suunnittelu: sisältö määrittely (liitetietoineen) ja saattaminen xml muotoon

18 Nyt käynnissä FIA2 hanke Osaprojektit: 1. Unified Reporting Code (URC) 2. Fully Integrated Payroll (FIP) 3. Automated Accounting (IDe a) URC FIP IDe-a

19 FIA2 Unified Reporting Code (URC) Tavoite: jatkaa FIA1 hankkeessa kehitetyn raportointikoodiston edistämistyötä a) JHS suositusten laatiminen raportointikoodistosta Sanastotyö XML pohjaisten tietoelementtien tuottaminen b) Sähköisen tilinpäätöksen tietosisällön määrittäminen Nykytilan mallinnus Sähköisen tilinpäätöksen tietosisällön minimivaatimusten määrittelytyö, joka luovutetaan TEM:n alaisuudessa toimivalle Kirjanpitolautakunnalle Tutkitaan olemassa olevien sähköisten tilinpäätösraportoinnin ratkaisuja c) Jatkaa FIA1 hankkeessa kehitetyn raportointikoodiston edistämistyötä ja tutkimusta Pilotointi Best Practice caset Hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen

20 FIA2 Fully Integrated Payroll (FIP) Tavoite: Henkilöstö ja palkkahallinnon sidosryhmäraportoinnin yhtenäistäminen VM:n SADe ohjelman vauhdittama, FIA1 kokemuksiin perustuva a) Palkkakoodiston mallintaminen Yritysten ulkoisen henkilöstö ja palkkaraportoinnin nykytilan selvitystyö Referenssiryhmän perustaminen Palkkakoodiston mallinnus Palkkakoodiston testaus ja pilotointi b) Split payment konseptin määrittely c) 4 tutkimusta/selvitystä raportoinnin sähköistymisestä ja raportoinnin laadusta sekä FIP konseptin vaikutuksista

21 FIP referenssiryhmä (alustava) Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Aditro Ammattiyhdistys Elinkeinoelämän keskusliitto Eläketurvakeskus Henry ry Kela Taloushallintoliitto Tieto Tilastokeskus Tela ry Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Verohallinto STM

22 FIA2 Automated Accounting (IDe a) 1/2 Tavoite: mallintaa vaihtoehtoja verkkolaskun tietosisällön ja muiden kirjanpidon dokumenttien tehokkaampaa sähköiseen hyödyntämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti a) Automaattinen kirjanpito ja kassavirtaennusteet Mallintaa ratkaisu, jossa sähköisen tiliotteen mukana kulkevat myös tositteet tilitoimistoon Automaattisen (reaaliaikaisen) kassavirtaennustepalvelun konseptointi b) Reaaliaikaisen ALV tilityksen konseptointi (Split payment) a) Sähköisen tiliöintiviitteen käytön edistämistä Sähköisen tilauksen, laskun, automaattisen maksatuksen ja täsmäyksen hyötyjen tutkiminen ja konseptointi

23 FIA2 Automated Accounting (IDe a) 2/2 d) Kansaivälisen sähköisen laskutuksen jakeluinfrastruktuurin edistäminen Suomessa Kehittää ja testata kansalliset rajat ylittävä HUB palvelu, jossa huolehditaan kansallisen ja kansainvälisen sanomaliikenteen yhteensovittamisesta Kehittää ja testata kansalliset rajat ylittävä jakeluinfrastruktuuri Sanomasisällön käyttöönoton vaihesuunnitelma ja viestintäsuunnitelma Laatia ohjeistus kansainvälisen sanomastandardin soveltamisesta e) etrade toiminnallisuuksien kehittäminen Tilaustoiminnan sähköistäminen Toimitustiedon sähköistäminen Varastotiedon ja ennusteiden reaaliaikaisuus f) Verkkolaskutuksen edistäminen kansainvälisesti Jatketaan RTE hankkeissa aloitettua vaikuttamistyötä Suomessa ja EU:n tasolla ISO20022 standardityö

24 FIA2 Akateeminen tutkimustyö Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun toteuttama RTE tutkimustyö tukee uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä talouden arvoketjun sähköistämisen ja verkkolaskutuksen alalla Tutkimuksen tavoitteet: 1. Innovaatioiden leviäminen FIA2 hankkeessa tehtyjen innovaatioiden käyttöönoton leviämisen tutkiminen 2. Mittaaminen FIA2 hankkeessa kehitettyjen konseptien vaikutusten mittaaminen liiketoiminnan tehokkuuden kannalta 3. Best Practice caset Kuvataan käytännön esimerkein FIA2 hankkeessa kehitettyjä konsepteja Hyödynnetään keissejä opetuksessa

25 RTE Competence Center Towards the global leadership AALTO-yliopisto Service factory EC e-invoicing expert group Nokia UN/CEFEACT ERM Nordea m-payments Banks Tieto FIA1 & FIA2 Tieto m-ticketing Trust Services E-invoicing operators FVC SMEs m-banking SMEs Full SEPA REAL-TIME ECONOMY (RTE) MOBILE FINANCIAL SERVICES (MoFS)

26 RTE verkossa Sosiaalisen median palvelu, jonka tavoitteena edistää reaaliaikaisen talouden tutkijat, palveluntarjoajat, julkisen sektorin toimijat, media, asiakkaat ja muut, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita Tavoitteena uusien reaaliaikaiseen talouteen liittyvien ideoiden kehittäminen ja jakaminen yhteisössä Informaatiokanava RTE-ohjelman sidosryhmille Pyrkii lisäämään keskustelua reaaliaikaisen talouden kysymyksistä

27 FIA2 projektin yhteystiedot Tieto Finland Oy Jyrki Poteri, RTE ohjelman johtaja ja FIA ohjausryhmän puheenjohtaja Bo Harald, Dimes ry Saila Toikka, RTE ohjelman koordinaattori Aditro Financials Oyo Johnny Branders, Seija Lohiniemi, Aalto yliopisto Virpi Tuunainen, RTE osaamiskeskuksen johtaja Esko Penttinen, RTE ohjelman tutkimuskoordinaattori Liiketoiminnan teknologian laitos Hannu Ojala, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Taloushallintoliitto Sirpa Airola, Hawcon Oy Vuokko Mäkinen,

Real-Time Economy Research at HSE. Information Economy at Aalto-University boat seminar 23.10.2008 Assistant professor Esko Penttinen

Real-Time Economy Research at HSE. Information Economy at Aalto-University boat seminar 23.10.2008 Assistant professor Esko Penttinen Real-Time Economy Research at HSE Information Economy at Aalto-University boat seminar 23.10.2008 Assistant professor Esko Penttinen What is Real-Time Economy (RTE)? Real-Time Economy is an environment

Lisätiedot

Kohti reaaliaikaista taloutta

Kohti reaaliaikaista taloutta Split payment: Kohti reaaliaikaista taloutta Maksufoorumi Johanna Kotipelto, Verohallinto Tavoite: Yrityksen sähköinen elinkaari Yrityksen perustaminen Yrityksen oma perustoiminta Yrityksen veroasiat Raportointi

Lisätiedot

sähköistyy Taloushallinto saldo-lehden sidosryhmille Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen?

sähköistyy Taloushallinto saldo-lehden sidosryhmille Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen? 5/14 Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen? Asiantuntijaryhmät apuna muutoksissa Taloushallinto sähköistyy saldo-lehden ERIKOISNUMERO sidosryhmille TALOUSHALLINTOLIITON

Lisätiedot

Sähköisten palveluiden kehittämisen haasteita. Professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Aalto Service Factory

Sähköisten palveluiden kehittämisen haasteita. Professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Aalto Service Factory Sähköisten palveluiden kehittämisen haasteita Professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Aalto Service Factory 29.08.2012 Minun taustani Tietojärjestelmätieteen (tieto- ja palvelutalous)

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Taloushallinnon tulevaisuuden näkymät. Helsinki 27.1.2015 Kari Alhola, CEO Alhola Consulting Oy

Taloushallinnon tulevaisuuden näkymät. Helsinki 27.1.2015 Kari Alhola, CEO Alhola Consulting Oy Taloushallinnon tulevaisuuden näkymät Helsinki 27.1.2015 Kari Alhola, CEO Alhola Consulting Oy Taloushallinnon tulevaisuuden näkymät Yli 20 vuotta on nähty alan vääjäämätön kehitys JA HUOM. ensimmäisiä

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

PK-tilitoimistojen paperisen kirjanpidon kilpailuvaltin

PK-tilitoimistojen paperisen kirjanpidon kilpailuvaltin PK-tilitoimistojen paperisen kirjanpidon kilpailuvaltin katoaminen Valli, Kari Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2015 Leppävaara 2 PK-tilitoimistojen paperisen kirjanpidon kilpailuvaltin katoaminen

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITOON RATKAISU INTERNETIN ILMAISOHJELMISTA

YHDISTYKSEN KIRJANPITOON RATKAISU INTERNETIN ILMAISOHJELMISTA YHDISTYKSEN KIRJANPITOON RATKAISU INTERNETIN ILMAISOHJELMISTA Case: Roil s MC ry Maija Pellinen Laura Turunen Opinnäytetyö Tammikuu 2012 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota - verkkolaskuja, tilauksia ja muita sähköisiä asiakirjoja,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot