Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa - väliraportti Maksuneuvoston työryhmä 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa - väliraportti Maksuneuvoston työryhmä 2"

Transkriptio

1 Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa - väliraportti Maksuneuvoston työryhmä 2 Maksuneuvoston kokous Julkinen

2 Maksaminen talouden isossa kuvassa: reaali- ja finanssitransaktioiden mahdollistaja 10% Maksaminen (kuluttajat, yritykset, viranomaiset) 90% Taloushallinnon järjestelmät Kaupan kassajärjestelmät jne. Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 2

3 Raportin tavoitteet selvittää ja raportoida maksuneuvostolle ICT hankkeen sekä RTE -ohjelman maksamiseen kytkeytyvistä projekteista tunnistaa jo käynnissä olevat maksamiseen liittyvät hankkeet päällekkäisyyksien välttämiseksi. tunnistaa sellaisia hankkeita, joihin maksaminen voidaan kytkeä mahdollisimman tehokkaan toimintamallin aikaansaamiseksi. selvittää ja konkretisoida maksamisen kannalta kansalliseen palveluväylään liitettäviä hankkeita, mm. vahva tunnistaminen ja tulorekisteri. => Digitaalisen strukturoidun tiedon hyödyntämispotentiaali! Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 3

4 Strukturoidun tiedon hyödyntäminen: perusteet Arviolta 80% suomalaisista yrityksistä käyttävät verkkolaskutusta (EK/FK:n kysely viime vuoden syys/lokakuusta) => Suomi johtava maa maailmassa! Laskutuksen digitalisointi on jo mahdollistanut laajaa automatisointia hyväksymis- ja maksatusprosesseissa. Seuraava tehostamisvaihe toteutuu, kun palveluntuottajat poimivat tarpeelliset data-elementit verkkolaskuista => Voidaan automatisoida viranomaisraportointia, kassavirtaennusteita ja kirjanpitoa (keskeisimpiä ICT2015 tavoitteita) => Näiden toteutuessa voidaan tiedonvälityksessä ja hyödyntämisessä monessa osassa päästä reaaliaikaisuuteen. Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 4

5 Strukturoidun tiedon hyödyntäminen: mahdollisuudet Onnistuneesti toteutettu strukturoidun tiedon hyödyntäminen mahdollistaa: parempi talouden hallinta (yritykset, julkinen sektori, kansalaiset), pienemmät rahoituskustannukset parempi luotto-, valuutta ja osapuoliriskien hallinta, parempi ennakoitavuus (myös suhdanteiden osalta) ja nopeampi reagointi, tehokas ja kustannustehokas harmaan talouden torjunta merkittävät kustannussäästöt sekä yrityksissä että julkisessa sektorissa, ketteryyttä ja joustavuutta verkostoon ja uudenlaisia palveluita avointen rajapintojen ja standardien ansiosta, parempi palvelu ja tuotekehitys, kun resursseja voidaan irrottaa rutiineista lisäarvoa tuovaan työhön enemmän kilpailua standardoinnin ja avointen rajapintojen ansiosta IT-palveluviennin kasvattamista mahdollisuus merkittävästi vaikuttaa EU:n harmonisointihankkeisiin suuria CO2-päästövähennyksiä Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 5

6 Tiedon poiminta & hyödyntäminen Iso kuva Hyödyntäminen kaikkien osapuolten taloushallinnossa Reaaliaikainen kirjanpito Reaaliaikainen kassaennuste Reaaliaikainen laskurahoitus Hyödyntäminen viranomaisraportoinnissa Kotimainen ALV & EU ALV Reaaliaikainen verovalvonta Intrastat Suhdanne-ennustaminen jne. Toimittaja Lasku Myyjä Lasku Ostaja Tiliote Maksu Maksupalveluiden tarjoajat Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 6

7 Onnistuneen tiedon hyödyntämisen visiot Mitä uutta? luodaan uusia liikeideoita Luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Businesstransformaatiota Mitä positiivista? => tuottavuus paranee, uuden tekeminen mahdollistuu, resursseja vapautuu ja päällekkäinen työ pienenee, avaa hyvien uusien konseptien ja toimintatapojen vientimahdollisuuksia, synnyttää uusia työpaikkoja, luo pohjaa EU-tason harmonisoinnille Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 7

8 KONKRETIA:Maksamisessa tarvittava tieto kulkee läpi koko yrityksen toimitusketjun ja arvoverkoston mahdollisuudet vielä suureksi osaksi hyödyntämättä Yrityksen arvoverkosto: asiakkaat, toimittajat, kumppanit, sidosryhmät Yritys Tarjouspyyntö Tarjous Sopimus Tilaus Kaupanvahvistus Takaukset Rahoitus Liiketoimintaprosesseja, joissa talouden ja maksamisen tieto syntyy Toimitus Materiaalihallinta Varasto Tuotanto Kaupankäynnin rahoitus Investointien rahoitus Käyttöpääomarahoitus Vakuutus HR ja palkkahallinto Vakuutus Rahastot/ sijoittaminen Verkkopalkka Laskutus E-lasku ja liitännäispalvelut Tilisiirto- ja laskutusmallit Maksuvalvonta Maksaminen Perintä Kirjanpito Tilit Maksuliikepalvelut Maksamisen työkalut Seuranta Budjetointi Raportointi Tiliraportointi Saatavarahoitus Ulkoinen ja sisäinen kirjanpito Yrityksen taloudellinen päätöksenteko Pistemäisten prosessien ja palveluiden sijaan mahdollisuus kokonaisvaltaiseen digitaaliseen talouden prosessiin Prosessien sähköistyessä myös finanssipalvelutarpeita pystytään palvelemaan täsmällisemmin ja tehokkaammin finanssialalla on keskeinen rooli digitaalisessa talouden tukemisessa. 8 Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen

9 Keskeiset hankkeet Kansallinen palveluväylä (ICT 2015) Tulorekisteri Verkkolaskun tietosisällön hyödyntäminen Pankin tilioteinformaation hyödyntäminen Split-payment Ostotapahtumasta saatavan informaation välittäminen ja hyödyntäminen Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 9

10 Kansallinen palveluväylä Osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa ja ICT 2015 työryhmän suosituksia Digitaalisen palveluyhteiskunnan perusinfrastruktuuri, joka mahdollistaa Tiedon helpon välityksen organisaatioiden välillä eli yhteentoimivuuden Mahdollistaa uusien sähköisten palvelujen kehittämisen nopeammin, helpommin ja kustannustehokkaammin Luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Samalla luodaan uusi kansallinen malli sähköiseen tunnistamiseen (myös yritysten edustajien ja ammattihenkilöiden) Palveluväylä ja tunnistaminen luovat perustan edistyksellisten sähköisten palvelujen toteuttamiselle, joihin usein liittyy maksaminen Julkisen hallinnon sähköistä maksamispalvelua (VETUMA) tulee myös uudistaa osana kokonaisuuden kehittämistä Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 10

11 Tulorekisteri Reaaliaikainen tulorekisteri: Mitä se on? Tulorekisterillä tarkoitetaan palkka- ja muiden tulotietojen yhdistämistä yhteen kansalliseen rekisteriin, johon maksaja (esim. työnantaja) ilmoittaa palkka- ja muut tulotiedot Tulotieto ilmoitetaan maksun yhteydessä ajantasaisesti ja automaattisesti, rakenteellisena (palkkakoodisto), yhteisesti hyväksytyn standardin määräämässä muodossa Organisaatiot, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja (esim. verotukseen tai etuuksien käsittelyyn), saavat ne tästä yhdestä rekisteristä palveluväylän kautta joko automaattisesti tai erikseen kysymällä Kansalaiset näkevät ajantasaiset tietonsa yhdestä rekisteristä ja voivat hyödyntää niitä mm. palveluita käyttäessään tai etuuksia hakiessaan esim. opintuki, työttömyysturva jne. (kansalaistiliajattelu) ja valvoessaan tietojensa oikeellisuutta Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 11

12 Verkkolaskun tietosisällön hyödyntäminen Myyjä verkkolasku Ostaja tiliraportointi Maksu Verkkolaskutus ja tiliote mahdollistavat reaaliaikaisen: - Kirjanpito - Raportointi mm. vero - kassaennustamisen Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 12

13 Tiliotepohjainen kirjanpito Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 13

14 Split Payment verojen raportoinnissa Myyjä 1.Verkkolasku Ostaja tiliraportointi 3. Maksut verkkolaskun tiedoista Ostajan pankki Myyjän pankki 4. Nettosumma 4. Veron osuus verottajalle 2. Tax Report Vero Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen

15 Johtopäätöksiä Digitalisoimalla kaupallisia ja hallinnollisia arvoketjuja kokonaisvaltaisesti, voidaan saavuttaa erittäin merkittäviä kustannussäästöjä sekä yrityksissä että julkisessa sektorissa. ICT 2015 polku 2 -tavoitteista on päästy liikkeelle kansallisen tulorekisterin ja XBRL-migraation osalta Muut tavoitteet, jotka perustuvat verkkolaskujen strukturoitujen tietojen hyödyntämiseen (viranomaisraportoinnin, kirjanpidon ja kassavirtaennusteiden automatisointi) vaativat kansallista tahtotilaa (vastuuministeriön tuki), jotta palveluiden kehittäminen vauhdittuu. Vaikka Split-payment palvelua ei olla esittämässä ALV-maksuihin, on tarpeen arvioida sen soveltuvuutta mm. asuntokauppaan liittyviin maksuihin. Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 15

16 Ehdotuksia seuraaviksi askeliksi 1. Muodostetaan laajapohjainen (mahdollisesti TEM:n johtama) ohjausryhmä viranomaisraportoinnin ja kirjanpidon automatisoinnin toteuttamiseksi. 2. Projektoidaan työ yhteistyössä ICT2015 -ohjelman ja Talousraportoinnin Runkoverkko (TaRu) ohjelman kanssa. 3. Tutkitaan split-payment -palvelun tarpeita yhteistyössä asuntokaupan digitalisointiohjelman kanssa 4. Varmistetaan, että sähköisen tilinpäätöstiedon standardin käyttöönotto toteutuu mahdollisimman pian Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 16

17 Työryhmän toiminta Jäsenet tuottavat aineiston ja kokoavat raportin Mirjami Laitinen Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Vuokko Mäkinen Taloushallintoliitto/Hawcon Oy Pirjo Ilola Finanssialan Keskusliitto Hanna Äijälä OP-Pohjola Riku Jylhänkangas Valtiovarainministeriö/JulkICT Markus Hautala Tieto Oyj Esko Penttinen Aalto-yliopisto Bo Harald RTE-ohjelma Kari Kemppainen Suomen Pankki (koordinaattori) Jatkotyöskentely raportin kirjoitustyön jatkaminen (seuraava maksuneuvoston kokous); molempien työryhmien yhteistapaaminen toukokuussa. Maksuneuvoston työryhmä 2 Julkinen 17

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä 3.11.2008 Jenni Koskinen ekonomisti rahoitusmarkkinat ja tilasto-osasto Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta.

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota - verkkolaskuja, tilauksia ja muita sähköisiä asiakirjoja,

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Sähköinen laskutus etenee Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Mikä on verkkolasku? laskun tiedot suoraan laskuttajan laskutusjärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään lasku visualisoidaan sähköistä arkistointi-

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot