Kassavirtaennustamisen palvelut ja menetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kassavirtaennustamisen palvelut ja menetelmät"

Transkriptio

1 Kassavirtaennustamisen palvelut ja menetelmät Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen seminaari Antti-Jussi Kangas Esko Penttinen Agenda RTE / sähköinen taloushallinto Kassavirtaennustamisen tutkimus Case Axession Oy 1

2 What is Real-Time Economy? Real-Time Economy is an environment where all the transactions between business entities are in digital format, increasingly generated automatically, and completed in real-time without store and forward processing Photo: Ilco Why Real-Time Economy? Productivity Environment Service 2

3 Real-Time Economy Program RTE Projects : Full SEPA E-payments and e-invoicing Full Value Chain (FVC) Business process digitalization from electronic invoicing to other value chain processes Fully Integrated Accounting 1 (FIA1) Unified reporting code, E- accounting reference, e-archiving and e-auditing Fully Integrated Accounting 2 (FIA2) Fully automated accounting for SMEs, fully integrated payroll, XBRL Full SEPA FVC FIA FIA > How do we do it? RTE Competence Center Aims to provide research and education services to the Real-Time Economy program Founded in collaboration with Tieto and Helsinki School of Economics (HSE) Real-Time Economy Competence Center Research coordination Real-Time Economy Community Online community, a social network and an idea-generation platform Research Public Influence Partly funded by the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) Teaching Business projects 3

4 Task-technology fit TTF is the correspondence between task requirements, individual abilities, and the functionality of the technology Certain kinds of tasks (for example, interdependent tasks requiring information from many organizational units) require certain kinds of technological functionality (for example, integrated databases with all corporate data accessible to all) Measurements Technologies are viewed as tools used by individuals in carrying out their tasks information systems used by each respondent the department of the respondent Tasks are broadly defined as the actions carried out by individuals in turning inputs into outputs non-routineness (lack of analyzable search behavior) interdependence (with other organizational units) Utilization is the behavior of employing the technology in completing tasks frequency of use diversity of applications employed Performance impact was measured by perceived performance impacts since objective measures of performance were unavailable 4

5 Measurements (cont.) Task-technology fit Quality (currency of the data, right data is maintained, right level of detail) Locatability (locatability, meaning of the data is easy to find out) Authorization (authorization for access to data) Compatibility (data compatibility) Ease of use (ease of use, training) Production timeliness (production timeliness) Systems reliability (systems reliability) Relationship with users (IS understanding of business, IS interest and dedication, responsiveness, delivering agreed/upon solutions, technical and business planning assistance) Kassavirtaennustamisen tutkimus Projektissa yhteistyössä: Aalto-yliopisto Tekes Taloushallintoliitto Osana Pro gradu työtä kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteiden laitokselle Aikataulu: tammikuu heinäkuu (2011) 5

6 Tutkimuksen tavoite 1. Ymmärtää PK-yritysten motivaatiota ja menetelmiä kassavirtaennustamsessa 2. Tarkastella käytettyjen teknologioiden soveltuvuutta kassavirtaennustamiselle 3. Tutkia kassavirtaennustamista tilitoimistojen lisäarvopalveluna Tutkimuksen empiria 1. Case-haastatteluja ongelmakentän ymmärtämiseksi Kassavirtaohjelmistojen tuottajat, tilitoimistot, pkyritykset 2. Online-kysely sähköpostitse, kohteena: Tilitoimistot (KLT-tutkinnon suorittaneet henkilöt) PK-yritykset (tilitoimistojen projisoimana) Tilitoimistot PK-yritykset 6

7 Kyselyn tulokset Kysely lähetettiin 580 KLT-tutkinnon suorittaneelle tilitoimistossa työskentelevälle Hyväksyttyjä vastauksia n=108 kpl (vastausprosentti 19%) Arvontapalkinnoilla ja muistutusviesteillä rohkaistiin vastaamaan Tilitoimistojen yleiset piirteet Sukupuoli Ikä Työtehtävä 71 % 29 % Mies Nainen alle yli Asiantuntija Keskijohto Johto Yrittäjä Työkuva yrittäjiä (70%) Ikähaarukka v. (75%) Naisia (70%) 7

8 Tilitoimistojen yleiset piirteet Henkilöstö Liikevaihto 15 % 1 5 % Asiakasmäärä Alle 5 hengen yrityksiä 75% Liikevaihto alle 500,000 n. 80% Asiakasmäärä hajautunut (paljon & pieniä) Ennustepalvelujen tarjonta asiakkaille 5 Kassavirtaennustamisen palveluja tarjotaan asiakkaille Ei tarjota Puolille Kaikille 3 ryhmää: 1. EI-TARJOAVAT: Ei lainkaan ennustepalveluja (45%) 2. SATUNNAISET: 10%:lle asiakkaista (35%) 3. SÄÄNNÖLLISET: Yli 20%:lle asiakkaista (20%) => 80/20 sääntö 8

9 Ryhmien piirteet Ei-tarjoavat Satunnaiset Säännölliset Sukupuoli Naisia 77% Sama Sama Ikä alle 40v. (8%) 40-60v. (86%) Alle 40v. (11%) 40-60v. (81%) Alle 40v. (23%) 40-60v. (59%) Työtehtävä Yrittäjiä 75% Sama Sama Henkilöstö Yli 5 hengen (18%), Loput < 5 Yli 5 hengen (29%), Loput < 5 Yli 5 hengen (33%), Loput < 5 Liikevaihto Alle 0,5 M (86%) Alle 0,5M (76%) Alle 0,5 M (68%) Asiakasmäärä Alle 50 asiakasta (40%) Sama Sama Kassavirtasovellus Ei mitään (60%) Taulukkoslaskenta, jos tarjoaisi (40%) Taulukkolaskenta (70%) Kaupallinen (10%) Kaupallinen (40-50%) Taulukkolaskenta (30%) Kassavirtaennustamisen motivaatio Asiakkaiden motivaatio kassavirtaennustamisen palveluihin (vain palvelua tarjoavat vastaajat) Päätöksenteon tai neuvottelun apuvälineenä Strateginen työkalu (liiketoiminnan kehittäminen) Sisäinen tulosmotivointi Käyttöpääoman tehokas hyödyntäminen Maksukykyisyyden tarkastelemiseksi (takaisinsaantilaki) Maksukykyisyyden tarkastelemiseksi (konkurssi) Maksukykyisyyden tarkastelemiseksi (yrityssaneeraus) Maksukykyisyyden varmistamiseksi (osingonjako) Maksukykyisyyden varmistamiseksi (liiketoiminnan jatkuvuus) (1 täysin eri mieltä, 7 täysin samaa mieltä) Maksukykyisyyden varmistaminen Strateginen työkalu liiketoiminnan kehittämisessä Päätöksenteon ja neuvottelun apuväline Juridiset motivaattorit vähäisempiä 9

10 Kassavirtaennustamisen motivaatio Asiakkaiden motivaatio olla käyttämättä ennustepalveluja (vain palvelua tarjoavat vastaajat) Ennustamisen työkalut eivät sovi asiakkaan liiketoimintaan Ennusteisiin tarvittavaa tietoa ei saatavilla tai hajautunutta Liiketoiminnassa liian epävarmaa, ennustaminen liian vaikeaa Liiketoiminta ennustettavaa ilmankin Taloushallinnon palvelujen tarjoajalla ei ole riittävää talousosaamista Asiakkaalla ei riittävää talousosaamista Kassavirtaennustaminen ei kuulu palveluihin, joita asiakkaille tarjotaan Asiakkaalta puuttuu käytännön kokemus kassavirtaennustamisesta (1 täysin eri mieltä, 7 täysin samaa mieltä) Käytännön kokemuksen puute asiakkaalla Talousosaamisen puute asiakkaalla Asiakasyritysten piirteet 3 25 % 15 % 1 5 % Henkilöstö 3 25 % 15 % 1 5 % Liikevaihto Projisoidut asiakkaat enimmäkseen PK-yrityksiä Henkilöstöä alle 20: 75% yrityksistä Liikevaihto tasaisesti jakautunut aina 10 M asti (yhteensä n. 90%) 10

11 Asiakasyritysten liiketoiminta Jokin muu Valmistus Terveydenhuolto Ravintola ja majoitus Rakennus ja kiinteistö Palvelut Kuljetus ja liikenne Koulutus Kauppa Graafinen ala Elintarviketuotanto Toimiala 5 % 1 15 % 25 % 3 35 % Liiketoiminnan luonne Palvelualan yrityksiä eniten n. 30% Kauppa ja rakennusala, molemmat n. 15 % Liiketoiminta pääosin jatkuvaluontoista n. 60% Projektiluontoista 15% Jatkuvaa liiketoimintaa Enemmän jatkuvaa kuin Sekä projekti- etää jatkuvaa liiketoimintaa Enemmän projekti- kuin jatkuvaa Projektiliiketoimintaa Ennustamisen aikajaksot 5 Kassavirtaennustaminen eri aikajaksoissa Kassavirtaennustaminen useissa eri jaksoissa % 7 % 49 % 35 % Ei tehdä Yksi jakso Kaksi jaksoa Kolme jaksoa Lyhyt aik. (1-2kk) Keskip. (2-8kk) Pitkä (yli 8kk) Lyhyen ajan (1-2kk) ennustamista 45% yrityksistä Keskipitkän (2-8kk) ja pitkän (yli 8kk) ennustamista molempia n. 20% yrityksistä Ennustamista vain yhdessä aikajaksossa 50% yrityksistä. Useammassa aikajaksossa 15% yrityksistä 11

12 Ennustamisen työkalut Sovellukset eri aikajaksoissa (kaikki asiakkaat) Ennustamisen kaupalliset sovellukset (kaikki asiakkaat) Muu DNA Business Radar DL Prime / DL Software OpusCapita Netbaron Navita / Visma EconetPro Kassavirta ProCountor Tikon / Aditro Netvisor Talgraf Lyhyt aik. (1-2kk) Keskip. (2-8kk) Pitkä (yli 8kk) Taulukkolaskenta suosituin n. 45% Kaupallisia sovelluksia 10-20% Pieni määrä omia ratkaisuja n. 5% Kaupalliset ratkaisut: Talgraf 23% Netvisor 16% Tikon & ProCountor 8% Muut pieniä määriä 5 % 1 15 % 25 % 3 Työkalut eri ryhmissä 8 Sovellukset ( Ei-tarjoavat ) 8 Sovellukset ( Satunnaiset ) Sovellukset ( Säännölliset ) 6 4 Lyhyt aik. (1-2kk) Keskip. (2-8kk) Pitkä (yli 8kk) Ei-tarjoavat: 0% Satunnaiset: 10% Säännölliset: yli 20% 12

13 Asiakkaiden tasevertailu Taseen vastaavien painottuminen tiettyyn ryhmään 36 % 18 % 31 % 16 % Käyttöomaisuus Vaihto-omaisuus Saamiset Tasaisesti Jaottelu taseen vastaavien painotuksen mukaan: 1. Käyttöomaisuus (31%) 2. Vaihto-omaisuus (16%) 3. Saamiset (18%) 4. Tasaisesti (36%) Motivaatio eri taseryhmissä Asiakkaan motivaatio ennustamiselle eri taseryhmissä Päätöksenteon tai neuvottelun apuvälineenä Strateginen työkalu (liiketoiminnan kehittäminen) Sisäinen tulosmotivointi Käyttöpääoman tehokas hyödyntäminen Maksukykyisyyden tarkasteleminen (yrityssaneeraus) Maksukykyisyyden varmistaminen (osingonjako) Tasainen Saamiset Vaihto-om. Käyttöom. Maksukykyisyyden varmistaminen (liiketoiminnan jatkuvuus) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 (1 - täysin eri mieltä, 7 - täysin samaa mieltä) Vaihto-omaisuus-painotuksella käyttöpääoman hyödyntäminen tärkeää 13

14 TTF-ajot Tieteellinen kontribuutio Yhteenveto Yhteenveto oleellisimmista asioista. 14

15 Case: Axession Oy Kassavirtaennustaminen asiakasyrityksen näkökulmasta Tausta Liiketoiminnan haasteet Motivaatio ennustamiselle Menetelmät ja työkalut Kehitysnäkymät Tausta B2B-sektorin markkinoinnin konsultointi ja valmennus Perustettu 2004, perheyritys Asiakkaina asiantuntijaorganisaatiot: mainostoimistoja, tilitoimistoja, lääkäreitä Yksi oman alansa suurimpia toimijoita Suomessa Henkilöstöä 13 (parhaimmillaan 20) 15

16 Liiketoiminnan kehitys TULOSLASKELMA (1000 ) (2010) Liikevaihto Henkilöstökulut Muut liiketoiminnan kulut Liikevoitto (tappio) Tulos (tappio) TASE (2010) VASTAAVAA Aineelliset hyödykkeet Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Pitkäaik. vieras pääoma Lyhytaik. vieras pääoma TASEEN LOPPUSUMMA Taantuma iski tulos heikkeni Irtisanomisia 2010 Henkilöstökulut n % Muut kulut n. 30% Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Pieni kassa TUNNUSLUKUJA (2010) Kannattavuus pos. pos. 0 neg. Omavaraisuus-% 30,6 36,2 26,6 Quick ratio 1,4 1 0,9 Current ratio 1,3 1 0,8 Myyntisaamisten kierto (pv) Korkea velkaantumisaste Heikko maksukykyisyys Liiketapahtumat Tulot: Myynnin perusteella (ennustettavissa historian kautta) Kerta-, kausi- ja jatkuvaluontoiset tilaajat Suuruusluokassa Suhdanteiden vaikutus Menot: Palkat suurin erä Tiedossa tarkasti Osin kompensaatiopohjainen 16

17 Haasteet & ratkaisut Asiakkaan maksukykyisyys (epävarmuus) => Luottotiedot, maksuaika, hinnoittelu Liiketoiminnan suhdanneherkkyys ja projektiluontoisuus => Kompensaatiopalkkaus Tilauskannan jatkuvuus ja syklisyys => Tuotteistaminen ja lisenssipalvelut Motivaatio ennustamiselle Tulosmotivaattorina myyntityössä Maksusuunnitelmia tehtäessä (esim. verottaja) Menopuolen painotus tulon sijaan 17

18 Ennustaminen Sisäisesti, itsekehitetty Excel-malli Näkymä vain lyhyellä aikavälillä (6 vk) Rullaava = Kulupuoli tiedossa (1v.), tulopuoli varmistuu vähitellen (6vk) Ennusteessa vain varmat tapahtumat Epävarmuus (asiakkaan maksukykyisyys) hallitaan maksuaikojen ja hinnoittelun kautta Ennusteisiin käytetty tieto muista järjestelmistä manuaalisesti Esim. varmistuneet kaupat, käytetyt tunnit Kehitysnäkymät Asiakkaan maksukykyisyyden arvioinnin automatisointi (Asiakastieto) Liiketoiminnan tuotteistaminen ja lisäarvopalvelut kassavirran tasoittamiseksi Kiinnostus 24/7 saavutettaviin taloushallinnon palveluihin 18

Real-Time Economy Research at HSE. Information Economy at Aalto-University boat seminar 23.10.2008 Assistant professor Esko Penttinen

Real-Time Economy Research at HSE. Information Economy at Aalto-University boat seminar 23.10.2008 Assistant professor Esko Penttinen Real-Time Economy Research at HSE Information Economy at Aalto-University boat seminar 23.10.2008 Assistant professor Esko Penttinen What is Real-Time Economy (RTE)? Real-Time Economy is an environment

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Real Time Economy ohjelma. Fully Integrated Accounting 2 hanke 2010 2011

Real Time Economy ohjelma. Fully Integrated Accounting 2 hanke 2010 2011 Real Time Economy ohjelma Fully Integrated Accounting 2 hanke 2010 2011 VISION The Real Time Economy Real Time Economy is an environment where transactions of all sorts are digital, increasingly generated

Lisätiedot

Kassanhallinta Yritys Oy Ab:ssä

Kassanhallinta Yritys Oy Ab:ssä Kassanhallinta Yritys Oy Ab:ssä Kalliomäki, Tiina 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kassanhallinta Yritys Oy Ab:ssä Kalliomäki, Tiina Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

NINA KUOKKANEN TIINA TOIVOLA TEEMU VÄÄNÄNEN UUSMEDIA. toimiala SUOMESSA

NINA KUOKKANEN TIINA TOIVOLA TEEMU VÄÄNÄNEN UUSMEDIA. toimiala SUOMESSA NINA KUOKKANEN TIINA TOIVOLA TEEMU VÄÄNÄNEN UUSMEDIA toimiala SUOMESSA 1999 3 UUSMEDIATOIMIALA SUOMESSA 1999 1999 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU KOULUTUSKESKUS MEDIASTUDIOVERKKO http://www.uiah.fi/koulutuskeskus/

Lisätiedot

L I I K E T A L O U S PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA

L I I K E T A L O U S PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U L I I K E T A L O U S OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA Jaana Järvinen Liiketalouden koulutusohjelma tammikuu 2008

Lisätiedot

Perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen

Perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen Perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen Urpo Salo, KHT Tietotili Consulting Oy On siinä kiipeämistä. Christallo, Dolomiitit, Italia Tietotili: tili talouden hallinnan palveluita l 26 vuotta Tietotilin

Lisätiedot

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services

Vuosikertomus. Annual Report. Global solutions with local services Vuosikertomus Annual Report Global solutions with local services Konsernin liikevaihto (Mmk) 140 133,2 138,6 137,5 120 100 105,4 103,9 80 60 40 20 0 4/96-3/97 4/97-3/98 4-12/98 1-12/99 Konsernin tulos

Lisätiedot

sähköistyy Taloushallinto saldo-lehden sidosryhmille Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen?

sähköistyy Taloushallinto saldo-lehden sidosryhmille Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen? 5/14 Liitto mukana modernissa taloushallinnossa Millainen on tulevaisuuden ammattilainen? Asiantuntijaryhmät apuna muutoksissa Taloushallinto sähköistyy saldo-lehden ERIKOISNUMERO sidosryhmille TALOUSHALLINTOLIITON

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Vlassova, Irina 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tilinpäätösanalyysi Case-Yritys Oy Vlassova Irina Liiketalouden Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA ENNUSTAMISPROSESSI TOIMEKSIANTA- JAORGANISAATIOSSA

BUDJETOINTI- JA ENNUSTAMISPROSESSI TOIMEKSIANTA- JAORGANISAATIOSSA Emilia Kuusela BUDJETOINTI- JA ENNUSTAMISPROSESSI TOIMEKSIANTA- JAORGANISAATIOSSA Toteumien, budjettien ja ennusteiden eroanalyysi BUDJETOINTI- JA ENNUSTAMISPROSESSI TOIMEKSIANTA- JAORGANISAATIOSSA Toteumien,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Tuomas Lomakka RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE- YRITYKSELLE

Tuomas Lomakka RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE- YRITYKSELLE Tuomas Lomakka RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE- YRITYKSELLE Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 RULLAAVA BUDJETOINTI JA ENNUSTAMINEN CASE-YRITYKSELLE Lomakka,

Lisätiedot

Puolet pois. Suomen Pankki Maksufoorumi 2010 Bo Harald. Head of Executive Advisors bo.harald@tieto.com

Puolet pois. Suomen Pankki Maksufoorumi 2010 Bo Harald. Head of Executive Advisors bo.harald@tieto.com Puolet pois yritysten hallintokuluista! Copyright 2008 Tieto Corporation Ilman visiota ei intoa ilman intoa ei innovaatioita.. Suomen Pankki Maksufoorumi 2010 Bo Harald Head of Executive Advisors bo.harald@tieto.com

Lisätiedot

Niina Sirén Outi Wallin TILITOIMISTO MUUTOKSESSA

Niina Sirén Outi Wallin TILITOIMISTO MUUTOKSESSA Niina Sirén Outi Wallin TILITOIMISTO MUUTOKSESSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 TILITOIMISTO MUUTOKSESSA Sirén, Niina Wallin, Outi Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit

Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit RAPORTTI 3/2013 Pharma-ohjelman loppuarviointi sekä Diagnostiikka- ja Lääke 2000 -ohjelmien jälkiarvioinnit Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli Voutilainen 10 Mikko Valtakari, Toni Riipinen ja Olli

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006

Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 Serve Innovatiiviset palvelut -teknologiaohjelma Projektikatsaus 2005 2006 elsinki School of Economics Helsinki University of Technology Kemi- Tornio University pplied Sciences Lappeenranta University

Lisätiedot

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa

Taloushallintojärjestelmien. Suomessa Taloushallintojärjestelmien käyttö Suomessa Suurimmat haasteet ja etulinjan järjestelmät kpmg.fi Taloushallintojärjestelmä on oleellinen osa tehokkaasti toimivia talousprosesseja ja talousorganisaation

Lisätiedot

Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä

Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Heistola, Sara 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Osatuloutus ja keskeneräiset työt rakennusalan yrityksissä Sara Heistola Liiketalouden

Lisätiedot

T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U

T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U Y L E M P I A M K - T U T K I N T O OPINNÄYTETYÖRAPORTTI STRATEGINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ TYÖSKENTELYTAVAT JA MAHDOLLISUUDET Teemu Korpi Yrittäjyyden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT 1998 Tietoa osakkeenomistajille Information for shareholders YHTIÖKOKOUS PK Cables Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.1999 klo 14.00 Kempeleessä Hotelli

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston valinta ja käyttöönotto tilitoimistossa

Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston valinta ja käyttöönotto tilitoimistossa Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston valinta ja käyttöönotto tilitoimistossa Minna Seppä Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot