Reaaliaikainen talous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reaaliaikainen talous"

Transkriptio

1 6 Reaaliaikainen talous Organisaatioiden ja toimijoiden väliset transaktiot ovat digitaalisia, automaattisia ja reaaliaiakaisia. Tilaukset, tilausvahvistukset, laskut ja maksut liikkuvat järjestelmästä toiseen viiveettä. Tiedot kerätään yritysten taloushallinnon järjestelmistä automaattisena sivutuotteena pääosin palkanlaskennasta ja kirjanpidosta. Käytetään standardeja viesteissä, rajapinnoissa ja tietovarannoissa. Lähde: Bo Harald, Tieto Oyj

2 Tiedosta 01I13 7 Matka menestykseen alkaa taloudesta Polun päässä odottaa jouhevasti rullaava tosiaikainen talous, kun eri reitit yhdistetään kitkattoman Suomen valtaväylälle. Suoriutuuko valtio veturin tehtävästään? Miten yritykset ja niitä palvelevat tilitoimistot vastaavat haasteeseen?

3 8 Viranomaisasiointi sujuu tehokkaasti. Talouden harmaat vyöhykkeet häviävät. Yrittäjä seuraa firmansa tulosta tosiaikaisesti ja iloitsee sähköisen taloushallinnon kohtuullistamista hallintokustannuksista. Visionäärien villejä unelmia vai realistista puhetta digitaalisen toimintaympäristön mahdollisuuksista? Tammikuussa julkistetussa Pekka Ala- Pietilän johtaman ICT työryhmän mietinnössä joukko yritysten, julkishallinnon, elinkeinoelämän ja edunvalvonnan ykkösvaikuttajia määritteli 21 polkua Suomen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Polut ovat toimenpiteitä, joilla edistetään innovaatioita ja kehitetään palveluita. Työryhmän mukaan reaaliaikaisen talouden polku on perusta, jonka varaan kaikki muu rakentuu. Standardi tehostaa Avoin kansainvälinen standrardi XBRL (extensible Business Reporting Language) mahdollistaa taloustietojen (mm. tilinpäätös, veroilmoitus) käsittelyn automaattisesti sähköisessä muodossa. Kaikki tietoja tuottavat, välittävät ja analysoivat tahot hyötyvät XBRLdokumenteista. Standardoinnin ansiosta tiedon laatu, vertailtavuus, käytettävyys ja saatavuus paranevat sekä läpinäkyvyys ja reaaliaikaisuus korostuvat. TIEKE koordinoi Kansallinen konsortio edistää XBRL-raportointia Suomessa. Hanketta koordinoi TIEKE. Fasilitaattorina toimii Aaltoyliopiston Kauppakorkeakoulun Tieto- ja palvelutalouden laitos. Toiminnan kulmakiviä ovat: taksonomian kehittäminen, tiedon välittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Paikallisten konsortioiden toimintaa koordinoi XBRL International. Lisätietoja: Kansallinen kivijalka Reaaliaikaisessa taloudessa yrityksen bisnesrutiinit ja virallinen raportointi hoidetaan digitaalisesti ja pitkälti automaattisesti. Lisäarvo on paitsi bulkkityön väheneminen, myös tiedon tuoreus: kun tarjolla on ajantasaista dataa, päätöksiä ei tehdä edellisen tilinpäätöksen vaan yrityksen todellisen tilanteen mukaan. Parasta on tietysti se, että tuottavuus paranee miljardien arvosta, kommentoi suomalaisen verkkolaskutuksen ja sähköisen taloushallinnon pitkäaikainen edistäjä Bo Harald. Jotta tosiaikainen talous toteutuisi kansallisessa mitassa, on julkishallinnon avattava eri järjestelmien väliset solmut ja tarjottava alusta, josta eri hallinnonalat hakevat toistensa tuottamaa tietoa suoraan hyödynnettävässä muodossa. Malliksi on ehdotettu sähköisen hallinnon edelläkävijää Viroa, jonka X-väylältä yksityiset ja julkiset toimijat esimerkiksi pankit ja verottaja saavat tarvitsemansa tiedot. Viron malli on innoittava, mutta Suomen lähtökohta on erilainen. Siellä päästiin rakentamaan virtaviivaista, eri hallinnonalat läpäisevää järjestelmää puhtaalta pöydältä, kun mitään ei ollut. Meillä on runsaasti erilaisia järjestelmiä, jokaisella hallinnonalalla omansa, joten siirtymä on huomattavasti monimutkaisempi, kommentoi julkisen hallinnon ict-johtaja Timo Valli valtiovarainministeriöstä. Arkkitehtuurin haasteet Bo Harald uskoo, että julkishallinnon järjestelmäviidakon haasteet ovat voitettavissa jopa melko helposti. Ratkaisu on itse asiassa jo olemassa arkkitehtuurina ja osittain jo hankittuna sovelluksena. Arkkitehtuurina palveluväylä ja siihen VIA-sanomaliikennepalvelun mahdollisimman laaja uusiokäyttö, jonka avulla eri hallinnonalat voivat siirtää tietoja järjestelmien välillä. Valli puolestaan huomauttaa, että VIA palvelee vain osaa valtionhallinnosta, joten siihen siirtyminen ei käy sormea napsauttamalla. VIA kuljettaa viestit pääkumppaneiden välillä, mutta suuri osa hallinnonaloista käyttää muita väyliä. Niiden korvaaminen esimerkiksi VIA:lla on myös rahoituskysymys. Yhtenäinen, kaikki hallinnonalat läpäisevä väylä on pitkällä tähtäimellä kansantaloudelle järkevin ratkaisu, mutta julkisen talouden realismia on myös se, että jokaisesta eurosta kilpailevat myös muut tarpeet kuten vaikkapa tieverkosto tai sairaanhoito. Timo Valli lupaa kesäkuun loppuun mennessä esitellä suunnitelman, jonka mukaan julkishallinnon arkkitehtuureja ryhdytään yhtenäistämään. Yhteinen palveluväylä on se keskeinen elementti. Eri aloilla on erilaisia verkottumistarpeita ja viestintätilanteita, joten ark-

4 Tiedosta 01I13 9 Verovaje on noin 4 7 miljardia. Vaje johtuu eri tekijöistä kuten konkursseista, harmaasta taloudesta sekä ilmoittamatta jääneistä tapahtumista. Tällaisiin ongelmiin automaattinen raportointi osaltaan tuo ratkaisun. kitehtuurin luominen vaatii paljon työtä. Siirtymävaihe voi viedä useita vuosia, Valli huomauttaa. Verottaja virtaviivaistaa Verohallinnon pääjohtajana tammikuussa aloittanut Pekka Ruuhonen pääsi heti harjoittelemaan järjestelmäviidakon perkaamista, kun talon kuutisenkymmentä erilaista tiedonhallintaratkaisua korvataan yhdellä järeällä toiminnanohjausjärjestelmällä. Ruuhonen toteaa, että parhaillaan kilpailutusvaiheessa oleva virtaviivaistamishanke tuo omat haasteensa reaalitalouden aikakauteen siirtymiselle. Osa Ala-Pietilän työryhmän ehdotuksista edellyttäisi muutoksia vanhoihin järjestelmiin. Korjaamiseen emme kuitenkaan voi panostaa lähivuosina, sillä kaikki voimavarat suunnataan uuden rakentamiseen. Arviomme mukaan toteutus vaatii noin kuusi vuotta. Ruuhonen peräänkuuluttaa toimintaympäristöä, jossa yritysten taloustiedot saadaan suoraan verottajan järjestelmään. Tässä se suuri haaste on. Yrityksistä löytyy runsaasti erilaisia järjestelmiä, ja on niitäkin, jotka keräävät tositteet kenkälaatikkoon ICT työryhmän ehdotus vuodeksi 2013 RAKENNETAAN YRITYSTEN REAALIAIKAISEN TALOUDEN VAATIMA INFRASTRUKTUURI: 1. Rajapinta palkanmaksukohtaisten tietojen vastaanottoon, ansaintarekisteri ja kansalaistili Siirrytään reaaliaikaiseen palkanmaksukohtaiseen (henkilötasoiseen) palkkaraportointiin. Varmistetaan verohallinnolle vastaanottovalmius, ja selvitetään lainsäädännön muutosvaatimukset. Samalla aloitetaan reaaliaikaisiin tietovirtoihin perustuvan keskitetyn ansiorekisterin määritystyö. Perustetaan kansalaistili- ja sopimuskonekonseptin mukainen palvelu tukemaan itsensä työllistämisen mahdollisuuksia. 2. Rajapinta ALV-tietojen vastaanottoon ja ALV-tietokanta Rakennetaan verohallinnolle verkkolaskuun pohjautuvien ALV-raportointitietovirtojen vastaanottokyky. Otetaan verkkolaskuun perustuva raportointimalli käyttöön rakennusteollisuuden veronumeroraportointiin liittyvien velvollisuuksien automatisoimiseksi (sisältäen työmaa-avaimen ja urakkalaskutustiedot). 3. Rajapinta tilinpäätöstietojen vastaanottoon strukturoidussa muodossa (XBRL) Rakennetaan sähköisten (strukturoitujen) tilinpäätösten vastaanottokyky Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) sekä verohallinnolle. Selvitetään tässä yhteydessä mahdollisuudet hyödyntää valtionhallinnolla jo käytössä olevia vastaanotto-/välityskanavia. Lähde: 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT työryhmän raportti

5 10 ja lähettävät asiakkaalle laskun postitse. On myös tilitoimistoja, jotka toimittavat tiedot meille kirjekuoressa. Aiemmassa tehtävässään verohallinnon yritysyksikön johtajana Ruuhonen jopa järjesti kampanjan, jossa paperiraportteja toimittavia tilitoimistoja kehotettiin suosimaan sähköistä asiointia. Monta mahdollisuutta Pohtiessaan haasteita verottajan näkökulmasta Ruuhonen toteaa, ettei yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua ole. Toteutustavasta on tietysti monia mielipiteitä. Tarvitaanko kansallinen varasto kaikelle informaatiolle eri tahojen hyödynnettäväksi? Vai onko kansantaloudelle fiksumpaa se, että yritys varastoi itse, ja toimittaa tiedot eri viranomaisten järjestelmiin? Ei verottaja esimerkiksi tarvitse tietoa kaikista yrityksen tapahtumista. Ruuhosen mukaan verottaja tarvitsee reaaliaikaista taloutta monestakin syystä. Järjestelmät ovat suurelta osin kunnossa, mutta ongelma on standardien puute. Kun tiedot ovat ajantasaisia, pystymme puuttumaan poikkeamiin ajoissa. Voimme ohjata uusia yrityksiä aiempaa tehokkaammin, mikä auttaa osaltaan ehkäisemään esimerkiksi konkursseja. Ruuhonen muistuttaa verovajeen aiheuttamasta hyvinvointiyhteiskunnan kassan aukosta. Tällä hetkellä verovaje on noin 4 7 miljardia. Vaje johtuu eri tekijöistä kuten konkursseista, harmaasta taloudesta sekä ilmoittamatta jääneistä tapahtumista. Tällaisiin ongelmiin automaattinen raportointi osaltaan tuo ratkaisun. Tarvitaan yhteinen kieli Myös Taloushallintoliiton johtaja Sirpa Airola tuntee keskenään seurustelemattomien järjestelmien ongelmat. Järjestelmät ovat suurelta osin kunnossa, mutta ongelma on standardien puute. Kun eri tahot ovat kehittäneet järjestelmiään itsellisesti, ne ovat myös luoneet omat koodistonsa. Jotta tietoja voitaisiin käsitellä muissa kuin omassa järjestelmässä, jonkun on käännettävä ne uudestaan kyseisen järjestelmän ymmärtämään muotoon. Päällekkäistä työtä tehdään valtavasti, ja tieto vanhenee matkan varrella. Airola korostaa, että reaaliaikaiseen talouteen siirtyminen edellyttää ennen kaikkea standardeista sopimista. Yrityksen liiketapahtumien terminologian standardoinnista sekä yritykset että yhteiskunta saavat valtavan hyödyn. Kun tieto Verkkopalkka askel kohti reaaliaikaista taloutta Verkkopalkka-palvelussa työnantaja tarjoaa sähköiset palkkalaskelmat työntekijöiden katseltaviksi verkkopankin kautta. Käyttöönotto on helppoa, sillä pankkikohtaisia sopimuksia ei tarvita. Yksi sopimus oman verkkopalkkaoperaattorin kanssa riittää. Palkansaajille verkkopalkka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Laskelmat ovat tarkasteltavissa pari päivää ennen maksupäivää, ja ne arkistoidaan palvelussa 18 kuukautta. Palvelusta on mahdollista luoda suora yhteys palkkahallintoon, jolloin palkansaaja ei ole riippuvainen palkkahallinnon aukioloajoista. Palvelun tuottavat yhteistyössä verkkopalkkaoperaattorit: Aditro, Enfo, CGI ja Tieto, sekä pankit: Aktia Pankki, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP-Pohjola-ryhmä, POP Pankit, S-Pankki, Säästöpankit, Tapiola Pankki ja Ålandsbanken. Suomalaisille tilitoimistoille reaaliaikainen talous tarkoittaa sekä rahallisia investointeja että uusien toimintamallien oppimista. kulkee eheänä systeemistä toiseen, ei tarvita manuaalivaiheita, ja kontrollit on helppo automatisoida. Työkaluja laidasta laitaan Airolan mukaan suomalaisten tilitoimistojen joita on kaikkiaan yli mahdollisuudet automatisoituun raportointiin vaihtelevat laidasta laitaan. On tilitoimistoja, jotka operoivat pelkästään järjestelmillä. Mutta on niitäkin, jotka käyttävät mieluummin vanhanaikaisia työkaluja. On muistettava, että tilitoimistojen asiakkaatkin ovat heterogeeninen joukko. Osa hyödyntää kaikkea mahdollista automaatiota, mutta joillekin tietoteknologia voi tuntua turhalta investoinnilta. Airola onkin tyytyväinen, jos ja kun kansainvälisestä xbrl-standardista tulee pakollinen myös Suomessa. Siihen pitää ohjelmistotalojen varautua. Suomalaisille tilitoimistoille reaaliaikainen talous tarkoittaa sekä rahallisia investointeja että uusien toimintamallien oppimista. Ponnisteluja tarvitaan, mutta ne eivät mene hukkaan, koska lopputuloksesta hyötyvät kaikki. Mallia Suomi voisi Airolan mielestä ottaa Hollannista, jossa yritykset toimittavat standardoitua dataa valtion serverille. Tietoja toisin sanoen myllytetään yhden luukun periaatteella. Verottajalle, tilastoijalle, sosiaalivakuuttaja ja muille viranomaisille toimitetaan järjestelmästä juuri ne tiedot, joita kukin viranhoidossa tarvitsee, Airola havainnollistaa. I

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON

MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON MIKROYRITYSTEN MATKA SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON Case Keuruun Yrittäjät ry Jarmo Nieminen Opinnäytetyö Elokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuvan yritystoiminnan, markkinoinnin ja talousjohtamisen

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo nen 2013 Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo PÄÄKIRJOITUS Laajentunut palveluvalikoimamme ja asiantuntijaverkosto Tässä lehtemme numerossa esitellään laajasti

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot