- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a."

Transkriptio

1 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3) Sulkavan kunta. SOPIMUKSEN TAUSTATIEDOT Sopijapuolina olevat jäsenkunnat ovat allekirjoitetulla sopimuksella sopineet Savonlinnan seudun kuntayhtymän (jäljempänä Kuntayhtymä) purkamisen käynnistämisestä. Sopimuksessa jäsenkunnat ovat todenneet, että niiden osuudet Kuntayhtymän peruspääomasta olivat seuraavat: - Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. Edelleen jäsenkunnat ovat todenneet, Sulkavan kunta ei ole lukien osallistunut aluepolitiikan toteuttamiseen eikä seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseen voimassa olevan Kuntayhtymän elinkeinostrategian mukaisesti, minkä johdosta Kuntayhtymälle aiheutuneita vastuita katettaessa Sulkavan peruspääomaosuutta ei tästä aiheutuneiden vastuiden jaossa oteta huomioon.

2 2 Jäsenkunnat ovat vielä sopineet, että siltä osin kuin Savonlinnan kaupungin tai sen omistamien yhtiöiden omistukseen siirretään Kuntayhtymän omistamia kiinteistötai muiden yhtiöiden osakkeita, näiden yhtiöiden puolesta annetut takausvastuut siirtyvät kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungin vastattaviksi. Muilta osin jäsenkunnat ovat sopineet, että perussopimuksen 5 :n mukaisesti kunkin jäsenkunnan osuus Kuntayhtymän varoista sekä vastuu Kuntayhtymän veloista ja muista velvoitteista määräytyy peruspääoman osuuksien mukaisessa suhteessa. Enonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt edellä olevan Kuntayhtymän purkamisen käynnistämistä koskevan sopimuksen , Savonlinnan kaupunginvaltuusto ja Sulkavan kunnanvaltuusto Kaikki edellä mainitut valtuustojen päätökset ovat lainvoimaiset. Kuntayhtymän perussopimuksen 22 :n mukaan purkaminen on suoritettava loppuun yhden vuoden kuluessa siitä, kun kaikkien purkamista kannattaneiden jäsenkuntien valtuustojen tätä koskevat päätökset ovat lainvoimaiset. Kuntayhtymän varat ja velat per Kuntayhtymän tilinpäätöksen per (liite 1) mukaan Kuntayhtymän varat ovat olleet ,47 euroa ja Kuntayhtymän vieraspääoma ,54 euroa. Kuntayhtymän vieras pääoma on ollut sen omaa pääomaa ,07 euroa suurempi. Kuntayhtymän omistamat arvopaperit, joiden osuus Kuntayhtymän varoista on ,55 euroa ovat koostuneet Kiinteistö Oy Satelliittipuisto 1:n, Kiinteistö Oy Nobelinniemen, Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n ja Kiinteistö Oy Pieksuunlahden osakkeista. Kuntayhtymä oli yhtymäkokouksen :n 19 kohdalla tekemän päätöksen mukaisesti antanut Danske Bank Oyj:lle (Sampo Pankki Oyj) Punkaharjun kunnan ottaman lainan vakuudeksi 2 milj.euron suuruisen omavelkaisen takauksen.

3 3 Punkaharjun kunta oli lainannut kyseiset varat edelleen Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemelle. Savonlinnan kaupungin ja Punkaharjun kunnan välillä toteutetun kuntaliitoksen mukaisesti Savonlinnan kaupunki on tullut Punkaharjun kunnan sijaan ko. lainan velalliseksi. Kuntayhtymän varojen luovuttaminen jälkeen Kuntayhtymä ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, joka on Savonlinnan kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat allekirjoittamallaan sopimukselle sopineet Kuntayhtymän liiketoiminnan luovuttamisesta Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:lle. Liiketoimintaan on sisältynyt asiakirjaliitteessä eritelty käyttöomaisuus, johon on kuulunut osuus Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n osakekannasta sekä osuudet Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n osakekannasta. Kuntayhtymä on edelleen allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt omistamansa Kiinteistö Oy Pieksuunlahden osakkeet SV Element Oy:lle euron kauppahinnasta. Kuntayhtymän varat ja velat per a) Kuntayhtymän varat ja niiden arvostaminen Kuntayhtymän varat koostuvat rahoitusomaisuuteen sisältyviä rahavaroja ja saamisia lukuun ottamatta kiinteistöyhtiöiden osakkeista. Kuntayhtymän purkamista koskevassa edellä mainitussa sopimuksessa jäsenkunnat ovat sopineet, että Kuntayhtymän varat arvostetaan purkuhetkellä niiden käypään arvoonsa. Sopijapuolet toteavat Kuntayhtymän omistamien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden arvostamisen osalta seuraavaa:

4 4 1) Kiinteistö Oy Schaumantien Yritystalo Kuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon osakekannan kokonaisuudessaan. Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon tilinpäätöksen per mukaan - yhtiön pysyvien vastaavien kirjanpitoarvo on ,19 euroa, vaihtuvien vastaavien arvo ,34 euroa, - vieraan pääoman kokonaismäärä ,67 euroa, josta pitkäaikaisen vieraan pääomaan määrä ,97 euroa. Yhtiön taseen mukainen oma pääoma per on ollut ,14 euroa. Realia Management Oy:n antaman arvion mukaan Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon omistaman kiinteän omaisuuden velaton markkina-arvo euroa. Arvion tarkkuus on +/- 20 %:a. Kuntayhtymän Kiinteistö Oy Schaumanintie Yritystalon puolesta antamien omavelkaisten takausten yhteismäärä euroa. Sopijapuolet toteavat, että yhtiön osakkeilla ei ole Kuntayhtymää purettaessa huomioon otettavaa erityistä arvoa. 2) Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi Kuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen osakkeista 49 %:a. Loput osakkeista (51 %:a) omistaa Savonlinnan kaupunki.

5 5 Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen tilinpäätöksen per mukaan - yhtiön pysyvien vastaavien arvo on ,40 euroa, - vaihtuvien vastaavien ,60 euroa, - yhtiön rahoituslaitoksilta olevien pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä ,37 euroa, - lyhytaikaisen velan määrä ,47 euroa sekä - Savonlinnan kaupungilta olevan velan määrä ,00 euroa. Yhtiön taseen mukainen oma pääoma on ,75 euroa. Realia Management Oy:n antaman arvion mukaan Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen omistamien kiinteistöjen käypä arvo oli 5 milj. euroa. Arvion tarkkuus on +/ %. Sopijapuolet toteavat, että yhtiön osakkeilla ei ole Kuntayhtymää purettaessa huomioon otettavaa erityistä arvoa. 3) Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I Kuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I nimisen yhtiön osakekannasta 51 %:a. Yhtiön osakekannasta omistaa 49 %:a Esmarin Composite Ltd. Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n tilinpäätöksen per mukaan kiinteistöyhtiön pysyvien vastaavien arvo on ,85 euroa ja vaihtuvien vastaavien arvo ,78 euroa. Vaihtuvista vastaavista pääosa koostuu vuokrasaatavasta Esmarin Composite Ltd:ltä, mikä on käytännössä arvoton.

6 6 - pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä ,48 euroa, - lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä ,53 euroa. Yhtiön taseen mukainen oma pääoma on ollut ,62 euroa. Realia Management Oy:n antaman arviokirjan mukaan yhtiön omistaman kiinteistön käypä arvo on euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %:a. Sopijapuolet toteavat, ettei osakkeilla ole Kuntayhtymää purettaessa huomioon otettavaa erityistä arvoa. 4) Saamiset Kuntayhtymän saamiset tilinpäätöksen per mukaan ovat olleet yhteensä ,57 euroa. Saamiset ovat kaikilta osin kurantit. 5) Rahavarat Kuntayhtymän rahavarat per ovat olleet 1.096,34 euroa. b) Kuntayhtymän vieras pääoma per ) pitkäaikainen vieras pääoma - lainat Kuntarahoitus Oy:ltä euroa 2) lyhytaikainen vieras pääoma - lainat Kuntarahoitus Oy:ltä euroa, - Suur-Savon Osuuspankin myöntämä shekkiluotto ,39 euroa,

7 7 - muu lyhytaikainen vieras pääoma 2.212,78 euroa. c) Kuntayhtymän takausvastuut Takausvastuu Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon puolesta - KiOy:n puolesta annettujen takausten yhteinen pääomamäärä on ollut per euroa. - KiOy:n saamien rahoituslaitoslainojen yhteismäärä per on ollut ,60 euroa, joiden vakuudeksi annettujen kiinteistökiinnitysten yhteisarvo on ollut yksi miljoona ( ) euroa.

8 8 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ A) Kuntayhtymän varojen jakaminen ja peruspääoman palauttaminen 1) Rahavarat Sopijapuolet sopivat, että Kuntayhtymän vielä kertymättömät saamiset peritään ja kertyneet rahavarat käytetään sellaisenaan Kuntayhtymän lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin kuuluvien velkojen maksamiseen. 2) Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden jakaminen 2.1) Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon koko osakekanta (20 kpl) siirtyy kokonaisuudessaan sopijapuolista Savonlinnan kaupungin omistukseen. 2.2) Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen osakkeet Kuntayhtymän omistamat Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen osakkeet (49 kpl) siirtyvät kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungin omistukseen. 2.3) Kuntayhtymän omistamat Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I:n osakkeet (51 kpl) Kuntayhtymän omistamat em. yhtiön osakkeet (51 kpl) siirtyvät kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungin omistukseen.

9 9 3) Peruspääoman palauttaminen Sopijapuolet toteavat, että sen jälkeen kun Kuntayhtymän varat ovat käytetyt edellä todetun mukaisesti Kuntayhtymän velkojen ja vastuiden kattamiseen ja jäljellä olevat Kuntayhtymän omistamat osakkeet on jaettu edellä olevan mukaisesti Kuntayhtymän jäljellä olevien jäsenkuntien kesken, ei Kuntayhtymällä ole muita peruspääomana Kuntayhtymän jäsenkunnille erikseen palautettavia varoja. Peruspääoma on tullut siten edellä sovitun mukaisesti kokonaisuudessaan palautetuksi jäsenkunnille. B) Kuntayhtymän vastuiden järjestäminen 4.1) Takausvastuut 4.1.1) Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon puolesta annettuihin lainoihin liittyvä takausvastuu Enonkosken kunta ja Savonlinnan kaupunki vastaavat yhteisvastuullisesti Kuntayhtymän aikaisempien takaussitoumusten mukaisesti Kuntayhtymän Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon puolesta antamista omavelkaisista takauksista. Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan keskinäisessä suhteessa takausvastuu jakaantuu siten, että Savonlinnan kaupungin osuus voimassa olevien takausten perusteella maksettavasta määrästä on 95,22 %:a ja Enonkosken kunnan osuus 4,78 %:a. Sopijapuolet sopivat, että Enonkosken kunnan takausvastuun enimmäismäärä on kuitenkin enintään euroa.

10 10 Takausvastuun määrää laskettaessa on vähennyksenä otettava huomioon kiinteistöpantin arvosta takausvastuun piiriin kuuluvien lainojen pääomille, koroille ja viivästyskoroille mahdollisesti kertyvät suoritukset. Velkojien suostumuksella edellä mainittu takausvastuu voidaan jaa sopijapuolten kesken edellä sovittujen prosenttiosuuksien mukaisessa suhteessa, jolloin kuntien yhteisvastuullinen takausvastuu päättyy ) Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen puolesta annetun takauksen järjestäminen Rantasalmen kunnan erottua Kuntayhtymästä on Kuntayhtymän ja Rantasalmen kunnan välillä allekirjoitetussa sopimuksessa sovittu siitä, että mikäli Kuntayhtymä joutuu suorittamaan antamansa takauksen perusteella Sampo Pankille (nyk. Danske Bank) jotain, on Rantasalmen kunnan osuus takauksen perusteella suoritettavasta summasta 9,15757 %:a ja lainan pääoman osalta yhteensä enintään euroa. Koska Savonlinnan kaupunki on kuntaliitoksen jälkeen tullut Punkaharjun kunnan sijaan päävelalliseksi ko. lainassa, vastaa Savonlinnan kaupunki yksin ko. lainan takaisinmaksamisesta korkoineen ja kuluineen Danske Bankille. Savonlinnan kaupunki sitoutuu pyytämään Danske Bankilta, että Enonkosken kunta, Sulkavan kunta ja Rantasalmen kunta vapautetaan em. lainan osalta kokonaisuudessaan takausvastuusta.

11 11 4.2) Kuntayhtymän muun velkavastuun järjestäminen 4.2.1) Niiden velkojen määrittäminen, joista Enonkosken kunta, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta ovat vastuussa sekä kunkin sopijapuolen osuus tällaisista veloista Sopijapuolet toteavat, että Kuntayhtymän tilinpäätöksen per mukainen vieraspääoma on ollut ,54 euroa, joka on ollut kokonaan lyhytaikaista vierasta pääomaa. Siihen sisältyvien luottolaitoslainojen osuus on ollut euroa. Kuntayhtymän varat ovat koostuneet paitsi edellä tässä sopimuksessa mainituista Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemen ja Kiinteistö Oy Satelliittipuisto I:n osakkeista, myös Kiinteistö Oy Pieksuunlahden osakkeista, Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n osakkeista sekä Kuntayhtymän käyttöomaisuudesta. Viimeksi mainittu omaisuus on em. tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen myyty edellä tämän sopimuksen taustatiedoissa selostetulla tavalla. Sopijapuolet toteavat edelleen, että Kuntayhtymä pitkäaikainen vieras pääoma, jonka määrä taseen per mukaan on euroa, on käytetty Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon perustamiseen ja sanotun yhtiön omistaman kiinteistöomaisuuden rahoittamiseen. Tältä osin kyse on toimenpidekokonaisuudesta, johon Sulkavan kunta ei ole osallistunut, eikä se siten vastaa tästä osasta Kuntayhtymän veloista. Edellä olevan perusteella sopijapuolet vahvistavat, että Sulkavan kunta on vastuussa vain niistä Kuntayhtymän veloista, jotka kuuluvat taseen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

12 12 Lyhytaikainen vieras pääoma maksetaan pois siten, että ensin Kuntayhtymän jäljellä olevat rahavarat ja saatavat käytetään edellä sovitun mukaisesti Kuntayhtymän lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin kuuluvien velkojen maksamiseen. Siltä osin, kun varat eivät riitä velkojen maksamiseen, jaetaan jäljelle jäävät lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velkaerät sopijapuolten kesken siten, että - Enonkosken kunnan osuus kattamatta jäävistä veloista on 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. Velkojen takaisin maksamisesta sovitaan velkojien kanssa erikseen ) Niiden velkojen määrittäminen, joista vain Enonkosken kunta ja Savonlinnan kaupunki ovat vastuussa sekä kummankin sopijapuolen osuus tällaisista veloista Sopijapuolet toteavat, että sellaista velkaa, josta ainoastaan Enonkosken kunta ja Savonlinnan kaupunki Kuntayhtymän jäsenkuntina ovat vastuussa, on pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluva Kuntarahoitus Oy:n Kuntayhtymälle myöntämä pääomaltaan euron määräinen laina. Tämän lainan osalta sopijapuolten takaisinmaksuvastuu jakautuu siten, että - Savonlinnan kaupungin osuus takaisinmaksettavasta lainasta on 95,22 %:a ja Enonkosken kunnan osuus 4,78 %:a.

13 13 Velan takaisin maksamisesta sovitaan Kuntarahoitus Oy:n kanssa erikseen ) Eläkevastuu perusteisiin kohdistuvat maksut Sopijapuolet toteavat, että eläkeperusteisiin perustuvat maksuvelvoitteet määräytyvät Kevan valtuuskunnan vuonna 1997 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Keva jakaa maksuosuudet suoraan kunnille sille ilmoitettujen tietojen perusteella ) Tuntemattomien velkojen asema Mikäli tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ilmenee sellaista lyhytaikaista velkaa, josta Kuntayhtymä on tai olisi ollut vastuussa, sitoutuvat Enonkosken kunta, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta maksamaan tällaisen velan korkoineen ja kuluineen velkojalle siten, että - Enonkosken kunnan osuus maksuvelvollisuudesta on 4,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus maksuvelvollisuudesta on 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus maksuvelvollisuudesta on 7,37 %:a ) Takautumisoikeus Mikäli joku sopijapuolena olevista kunnista joutuu maksamaan tässä sopimuksessa tarkoitettua yhteisvastuullista velkaa enemmän kuin mitä sen osalle on tässä sopimuksessa sovittu, on tuolla sopijapuolella oikeus periä liikaa maksamansa osuus maksuosuutensa laiminlyöneeltä sopijapuolelta korkoineen.

14 14 Laiminlyödyille suorituksille laskettava korko on korkolain 4 :n mukainen vuotuinen viivästyskorko, joka lasketaan velkojalle tehdyn maksusuorituksen maksupäivästä lukien siihen saakka, kunnes maksuvelvollinen sopijapuoli on täyttänyt oman maksuvelvollisuutensa toista sopijapuolta kohtaan. C) Kuntayhtymän toimintojen lakkaaminen Seutuhallitus on velvollinen välittömästi päättämään kaikki vielä voimassa olevat Kuntayhtymän nimissä olevat sopimussuhteet. Kuntayhtymän toiminnot lakkaavat kokonaisuudessaan saatavien perimisestä ja lopputilityksestä johtuvia seutuhallituksen tehtäviä lukuunottamatta. D) Lopputilityksen laatiminen Seutuhallituksen on laadittava Kuntayhtymän lopettamisesta lopputili, joka on yhtymäkokouksen hyväksyttävä. Jäljellä olevat Kuntayhtymän varat saadaan jakaa tämän sopimuksen mukaisesti jäsenkunnille sen jälkeen, kun yhtymäkokouksen lopputilityksen hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen. E) Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) säädetyssä järjestyksessä kolmijäsenisessä välimiesoikeudessa. Kullakin sopijapuolella on oikeus nimetä yksi välimies. Välimiehet valitsevat keskuudestaan välimiesoikeuden puheenjohtaja. Mikäli joku sopija-

15 15 puolista ei niemeä välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetyssä ajassa välimiestä, nimeää välimiehen minkä tahansa sopijapuolen hakemuksesta Etelä-Savon käräjäoikeus. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia. Välimiesoikeuden kieli on suomi. Välimiesoikeus kokoontuu Savonlinnassa. F) Sopimuksen voimaantulo Tämä sopimus tulee voimaan, kun Enonkosken kunnan, Savonlinnan kaupungin ja Sulkavan kunnan valtuustojen tämän sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Tätä sopimusta on laadittu neljä samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle ja yksi Savonlinnan seudun kuntayhtymälle. Savonlinnassa kuun päivänä 2014 ENONKOSKEN KUNTA SAVONLINNAN KAUPUNKI SULKAVAN KUNTA

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot