MYYNTI TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä. arvo arviokirjojen mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYNTI TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA 2.10.2014. Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä. arvo arviokirjojen mukaan"

Transkriptio

1 TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI Päivitetty: Toiminta siirretään Työvoimapalvelu Soiva Oy:hyn (Valma Oy), rahoitustarve 2 milj., rakennusten arvo arviokirjojen mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä Alpo Ronkainen Partner Page 2

2 TOIMEKSIANTO JA RAJAUKSET Toimeksianto: Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymän (PHKK) antaman toimeksiannon mukaisesti olemme laatineet alustavan suunnitelman Tuorerenkaan yhtiöittämisestä ja osakkeiden myymisestä Lahden kaupungille. Rajaukset Selvitys on rajattu koskemaan toimeksiannossa esitettyjä asioita. BDO Oy ei vastaa miltään osin toimeksiannon ulkopuolisista asioista. Selvitys perustuu tilaajan toimittamaan informaatioon. BDO Oy ei ole varmentanut sille toimitetun informaation oikeellisuutta. Page 3 JÄRJESTELYN KUVAUS TIIVISTÄEN PHKK ja Lahden kaupunki tekevät esisopimuksen yhtiöitetyn Tuoterenkaan osakkeiden ostosta. Lahden kaupunki lainaa rahaa PHKK/TR:lle, jolla TR maksaa sisäisen velan PHKK:lle. Velka siirretään yhtiöittämisessä Valma Oy:n velaksi. Valma Oy:lle siirretään apporttina Tuoterenkaan varat ja velat. PHKK ja Lahden kaupunki toteuttavat osakekaupan. Lahden kaupunki maksaa osakkeiden kauppahinnan. PHKK:n perussopimusta muutetaan Tuoterenkaan (suojatyötoiminnan) osajäsenyyden sekä peruspääoman palauttamisen osalta. Osakaskunnille palautetaan osuus Tuoterenkaan peruspääomasta ja ylijäämästä. Page 4

3 TUOTERENGAS Tuoterengas on tulos- ja taseyksikkö. Tuoterenkaan toiminta on ollut alijäämäistä 470 t. euroa vuonna 2013 ja 391 t. euroa vuonna Vuoden 2014 toimintakatteen ja nettokassavirran arvioidaan olevan positiivinen, mutta tuloksen arvioidaan olevan 170 t. euroa alijäämäinen ilman ylimääräisiä poistoja Ulkopuolisilta pyydetyn arviokirjan mukaan toimitilojen arvo on niiden kirjanpitoarvoa alempi. Tästä syystä toimitiloista tehdään noin 140 t. euron ylimääräinen poisto ennen yhtiöittämistä. Koko vuoden alijäämäksi arvioidaan noin 310 t. euroa. Tuoterenkaan taseessa on konsernitilin velkaa PHKK:lle noin 1,5 milj. euroa. Velan arvioidaan olevan noin 2,0 milj. euroa Tuoterengas omistaa Työvoimapalvelu Soiva Oy:n osakkeet. Yhtiön nimi muutetaan Valma Oy:ksi. Yhtiö toimii TR toiminnan vastaanottavana yhtiönä. Page 5 TUOTERENKAAN OMAISUUS JA VELAT, VÄLITILINPÄÄTÖS Varat t. euroa Omapääoma ja velat t. euroa Toimitilat 1572 Omapääoma 628 Koneet ja kalusto 232 Muut osakkeet 13 Konsernivelka 1760 Vaihto-omaisuus 551 Ostovelat 76 Saamiset 695 Muut velat 203 Rahavarat 5 Siirtovelat Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan olevan euroa (ylimääräisen poiston osuus euroa), jolloin oman pääoman määrä alenee vastaavalla määrällä vuoden 2014 aikana. Page 6

4 JÄSENKUNTIEN OSUUDET TUOTERENKAASTA Jäsenkunta Osuus peruspääomasta % Asikkala 5,57 Hollola 11,27 Hämeenkoski 0,71 Kärkölä 1,62 Lahti 62,73 Nastola 6,86 Orimattila 7,58 Padasjoki 3,66 Page 7 TASEEN MUOKKAAMINEN ENNEN YHTIÖITTÄMISTÄ Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan yhtiö voi hakea vapautuksen varainsiirtoverosta saannosta, joka on luonteeltaan apportti osakkeita vastaan. Tuoterenkaan omaisuuteen sisältyy huomattava määrä kiinteistöjä, jolloin yhtiöittäminen on syytä toteuttaa apporttina osakkeita vastaan. Sisäistä velkaa ei voi käsitellä velkana apporttisijoituksessa. Jotta yhtiön omapääoma ei kasvaisi liian suureksi ja jotta PHKK saisi maksun konsernisaatavastaan, tulee Tuoterenkaan konsernivelka muuttaa ulkoiseksi velaksi viimeistään yhtiöittämisen yhteydessä. Luontevaa olisi, että lainan antaisi yhtiön tuleva omistaja. Lahti antaisi ennen Tuoterenkaan yhtiöittämistä TR/PHKK:lle rahalainan, joka riittää varmasti kattamaan TR konsernilainan määrän. Laina siirrettäisiin yhtiöittämisessä Valma Oy:lle siinä määrin, että konsernitilin saldo on nolla. Muilta osin velka jäisi PHKK:n velaksi Lahdelle. Page 8

5 TASEEN MUOKKAUS, KAAVIO Lainajärjestely LAHTI Rahalaina Velka TR PHKK Konsernitilin saldo= PHKK:n velkaa TR:lle Yhtiöittäminen, PHKK siirtää Lahden velkaa Valma Oy:lle määrän, jolla konsernitilin saldo on nolla. Loput jää sen velaksi Lahdelle. LAHTI Velka Velka VALMA OY PHKK Velan siirto Ei velkaa/ saamista PHKK:lle Konsernitilin velka=velka Lahdelle Page 9 ARVIOITU YHTIÖLLE SIIRTYVÄ OMAISUUS JA VELAT Varat t. euroa Omapääoma ja velat t. euroa Toimitilat 1432 Omapääoma 318 Koneet ja kalusto 232 Muut osakkeet 13 Velka Lahden kaupungille 1760 Vaihto-omaisuus 481 Ostovelat 76 Saamiset 623 Muut velat 203 Rahavarat 5 Siirtovelat Arvioinnissa on huomioidu ennustettu alijäämä euroa sekä ylimääräinen poisto toimitiloista euroa. Page 10

6 YHTIÖITTÄMISEN TOTEUTTAMINEN Varmistetaan Tuoterenkaan toiminnan siirrettävyys (sopimukset yms). Hankitaan arviokirjat toimitiloista sekä selvitetään niiden ympäristöriskit. Työvoimapalvelu Soiva Oy:n yhtiöjärjestys ja toiminimi muutetaan. Tuoterenkaan toiminta, omaisuus, velat ja vastuut siirretään yhtiölle nettoapporttina osakkeita vastaan : Omaisuus siirretään kirjanpitoarvoon per Toimitilojen osalta tehdään ylimääräinen poisto siten, että kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa Page 11 KONSERNIVELKA PHKK päättää lainan ottamisesta Lahden kaupungilta. Lainan määrä 2,0 milj. euroa, joka arvioidaan kattavan TR:n konsernitilin velkasaldon. Lainasopimuksessa sovitaan PHKK:n oikeudesta siirtää laina Valma Oy:lle siinä määrin, että konsernitilin saldo on nolla euroa. Loput velasta jää PHKK:n vastuulle. Lahden kaupunki tekee tarvittavat päätökset lainan antamisesta. Lainasopimus allekirjoitetaan osakkaiden kauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Lahti maksaa lainan pääoman joulukuussa 2014 PHKK:lle. PHKK maksaa oman osuutensa lainasta Lahdelle määrän selvittyä 4/2015. Page 12

7 YHTIÖN OSAKKEIDEN LUOVUTUS PHKK ja Lahden kaupunki tekevät esisopimuksen Valma Oy:n osakkeiden kaupasta. Lopullisen kaupan toteutuspäivä, kunnes apporttiehtoisesta osakeannista on päätetty ja osakeanti on rekisteröity. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen Kauppahinta: Yhtiön omapääoma ,arviolta 318 t. euroa. Osakekaupan toteutus, kun osakeanti on rekisteröity. Kauppahinnan vahvistus osapuolten välillä, kun siirtyvän omaisuuden arvo on hyväksytty PHKK:n hallituksessa. Kauppahinnan maksu 14 päivää siitä, kun apporttina suoritettavan osakeannin maksu on rekisteröity kaupparekisteriin. Lahden kaupunki on suoritettava varainsiirtovero osakkeiden kauppahinnasta. Page 13 YHTIÖN HALTUUNOTTO JA TALOUDELLISEN TILAN TURVAAMINEN Lahden kaupunki varautuu turvaamaan yhtiölle riittävän käyttöpääoman lähtien. Riittäväksi käyttöpääomaksi arvioidaan tarvittavan euroa. Määrä tarkentuu liiketoimintasuunnitelmassa. Lahden kaupunki valitsee yhtiölle uuden hallituksen ja muut toimielimet pidettävässä yhtiökokouksessa. Page 14

8 JÄRJESTELYN VAIKUTUKSET LAHDEN KAUPUNGILLE Rahavarat: Rahalaina TR/PHKK:lle TR konsernivelan maksamiseen arviolta 2,0 milj. euroa. Valma Oy:n käyttöpääoman turvaaminen lähtien. Alustava arvio 650 t. euroa. Osakkaiden kauppahinnan maksu, 4/2015, arviolta 318 t. euroa. Varainsiirtovero kauppahinnasta 1,6 %. Pääomapalautus PHKK:sta Lahden kaupungille, 6/2015, arviolta 200 t. euroa. Päätökset: Esisopimus osakekaupasta ja lainajärjestelystä mennessä. Osakekaupan toteutus, lainan antaminen 12/2014. Perussopimuksen muutos 4/2015 Page 15 JÄRJESTELYN VAIKUTUKSET, MUUT KUNNAT Rahavarat: Pääomapalautus PHKK:sta osajäsenyyden päättäville kunnille omistusosuutta vastaavalta osin, 6/2015, palautettava määrä yhteensä arviolta 318 t. euroa. Päätökset: Perussopimuksen muutos 4/2015 Page 16

9 VAIHTOEHTOINEN TOIMINTA Ellei Valma Oy:n osakkeita luovuteta Lahden kaupungille, olisivat toimintavaihtoehdot tiivistäen seuraavat: TR:n nykyisen toiminnan lopetus, omaisuuden realisointi ja velkojen maksu: Arvion mukaan omaisuuden realisointitulot eivät riittäisi TR:n velkojen maksuun ja toiminnan lopettamisesta aiheutuviin kuluihin, jolloin jäsenkunnat joutuisivat vastaamaan jäljelle jäävistä veloista perussopimuksen 17 :n mukaisesti. TR:n toiminnan jatkaminen PHKK:n tytäryhtiönä: Jäsenkuntien tulisi omistusosuuksien suhteessa huolehtia Valma Oy:n konsernivelan maksamisesta ja toiminnan rahoituksesta laina- ja/tai pääomasijoitusjärjestelyillä. Jäsenkunnilta tarvittavan rahoituksen määrä on yhteensä arviolta t. euroa (2 000 t t. euroa) Page 17 TUOTERENKAAN OSAJÄSENYYKSIEN PÄÄTTÄMINEN Yhtiöittämisen ja osakekaupan toteutuksen jälkeen PHKK:n Tuoterenkaan varat muodostuvat osakkeista saadusta kauppahinnasta, arviolta 318 t. euroa. Perussopimuksen muutos; 2 :n jäsenkuntalista aikuispalvelutoiminnasta poistetaan, 3 :n tehtävät-listauksesta sanat invalidien suojatyötoiminta sekä 30 :n 1 mom. viimeiseen virkkeeseen lisätään ellei yhtymäkokous päätä toisin. Yhtymäkokous päättää jäsenyyden päättymisestä heti (perussopimus 30 :n 2. mom.) sekä peruspääoman ja ylijäämän palauttamisesta heti. Page 18

10 AIKATAULUTUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN Yhtiöittämisen, lainajärjestelyn ja osakekaupan valmistelu 9/2014 PHKK:n hallitus PHKK:n yhtymäkokous Lahden kaupungin päätöksenteko (esisopimukset) viimeistään Esisopimus osakekaupasta ja lainasta Lahti/PHKK 11/2014 Soiva Oy:n nimen ja yhtiöjärjestyksen muutos 11/2014 Lahden kaupungin rahalainan maksu TR/PHKK:lle 12/2014. Osakeanti (apporttisijoitus) ja osakekauppa 12/2014. PHKK maksaa Valma Oy: osakkeet apporttiomaisuudella, toiminnan siirtyminen , osakekaupan toteutus Apporttiomaisuuden, kauppahinnan ja lainan määrän vahvistaminen PHKK:n ja Valma Oy:n hallituksissa 3/2015. Perussopimuksen muutos jäsenkunnissa 4/2015 Jäsenyyden päättäminen, palautuksen määrä, yhtymäkokouksessa Page 19

TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI

TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI Päivitetty: Toiminta siirretään Työvoimapalvelu Soiva Oy:hyn (Valma Oy), rahoitustarve 2 milj., rakennusten arvo arviokirjojen mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 27.10.2014 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Väliraportti 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 30.8.2014

HTM-TUTKINTO 30.8.2014 1(25) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat OSAKASSOPIMUS 1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat Forssan kaupunki (myöhemmin myös Forssa) Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin myös Hämeenlinna) Riihimäen kaupunki

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

L AP I N AM M AT T I KO R KE AKO U L U O Y : N O S AKA S S O P I M U S

L AP I N AM M AT T I KO R KE AKO U L U O Y : N O S AKA S S O P I M U S L AP I N AM M AT T I KO R KE AKO U L U O Y : N O S AKA S S O P I M U S Osakasso pimus ko skien Lapin ammat t iko r keako ulu Oy - nimisen yht iö n hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää 1. Osapuolet

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot