TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI"

Transkriptio

1

2 TUOTERENKAAN YHTIÖITTÄMINEN JA MYYNTI Päivitetty: Toiminta siirretään Työvoimapalvelu Soiva Oy:hyn (Valma Oy), rahoitustarve 2 milj., rakennusten arvo arviokirjojen mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä Alpo Ronkainen Partner Page 2

3 TOIMEKSIANTO JA RAJAUKSET Toimeksianto: Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymän (PHKK) antaman toimeksiannon mukaisesti olemme laatineet alustavan suunnitelman Tuorerenkaan yhtiöittämisestä ja osakkeiden myymisestä Lahden kaupungille. Rajaukset Selvitys on rajattu koskemaan toimeksiannossa esitettyjä asioita. BDO Oy ei vastaa miltään osin toimeksiannon ulkopuolisista asioista. Selvitys perustuu tilaajan toimittamaan informaatioon. BDO Oy ei ole varmentanut sille toimitetun informaation oikeellisuutta. Page 3

4 JÄRJESTELYN KUVAUS TIIVISTÄEN PHKK ja Lahden kaupunki tekevät esisopimuksen yhtiöitetyn Tuoterenkaan osakkeiden ostosta. Lahden kaupunki lainaa rahaa PHKK/TR:lle, jolla TR maksaa sisäisen velan PHKK:lle. Velka siirretään yhtiöittämisessä Valma Oy:n velaksi. Valma Oy:lle siirretään apporttina Tuoterenkaan varat ja velat. PHKK ja Lahden kaupunki toteuttavat osakekaupan. Lahden kaupunki maksaa osakkeiden kauppahinnan. PHKK:n perussopimusta muutetaan Tuoterenkaan (suojatyötoiminnan) osajäsenyyden sekä peruspääoman palauttamisen osalta. Osakaskunnille palautetaan osuus Tuoterenkaan peruspääomasta ja ylijäämästä. Page 4

5 TUOTERENGAS Tuoterengas on tulos- ja taseyksikkö. Tuoterenkaan toiminta on ollut alijäämäistä 470 t. euroa vuonna 2013 ja 391 t. euroa vuonna Vuoden 2014 toimintakatteen ja nettokassavirran arvioidaan olevan positiivinen, mutta tuloksen arvioidaan olevan 170 t. euroa alijäämäinen ilman ylimääräisiä poistoja Ulkopuolisilta pyydetyn arviokirjan mukaan toimitilojen arvo on niiden kirjanpitoarvoa alempi. Tästä syystä toimitiloista tehdään noin 140 t. euron ylimääräinen poisto ennen yhtiöittämistä. Koko vuoden alijäämäksi arvioidaan noin 310 t. euroa. Tuoterenkaan taseessa on konsernitilin velkaa PHKK:lle noin 1,5 milj. euroa. Velan arvioidaan olevan noin 2,0 milj. euroa Tuoterengas omistaa Työvoimapalvelu Soiva Oy:n osakkeet. Yhtiön nimi muutetaan Valma Oy:ksi. Yhtiö toimii TR toiminnan vastaanottavana yhtiönä. Page 5

6 TUOTERENKAAN OMAISUUS JA VELAT, VÄLITILINPÄÄTÖS Varat t. euroa Omapääoma ja velat t. euroa Toimitilat 1572 Omapääoma 628 Koneet ja kalusto 232 Muut osakkeet 13 Konsernivelka 1760 Vaihto-omaisuus 551 Ostovelat 76 Saamiset 695 Muut velat 203 Rahavarat 5 Siirtovelat Vuoden 2014 tuloksen arvioidaan olevan euroa (ylimääräisen poiston osuus euroa), jolloin oman pääoman määrä alenee vastaavalla määrällä vuoden 2014 aikana. Page 6

7 JÄSENKUNTIEN OSUUDET TUOTERENKAASTA Jäsenkunta Osuus peruspääomasta % Asikkala 5,57 Hollola 11,27 Hämeenkoski 0,71 Kärkölä 1,62 Lahti 62,73 Nastola 6,86 Orimattila 7,58 Padasjoki 3,66 Page 7

8 TASEEN MUOKKAAMINEN ENNEN YHTIÖITTÄMISTÄ Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan yhtiö voi hakea vapautuksen varainsiirtoverosta saannosta, joka on luonteeltaan apportti osakkeita vastaan. Tuoterenkaan omaisuuteen sisältyy huomattava määrä kiinteistöjä, jolloin yhtiöittäminen on syytä toteuttaa apporttina osakkeita vastaan. Sisäistä velkaa ei voi käsitellä velkana apporttisijoituksessa. Jotta yhtiön omapääoma ei kasvaisi liian suureksi ja jotta PHKK saisi maksun konsernisaatavastaan, tulee Tuoterenkaan konsernivelka muuttaa ulkoiseksi velaksi viimeistään yhtiöittämisen yhteydessä. Luontevaa olisi, että lainan antaisi yhtiön tuleva omistaja. Lahti antaisi ennen Tuoterenkaan yhtiöittämistä TR/PHKK:lle rahalainan, joka riittää varmasti kattamaan TR konsernilainan määrän. Laina siirrettäisiin yhtiöittämisessä Valma Oy:lle siinä määrin, että konsernitilin saldo on nolla. Muilta osin velka jäisi PHKK:n velaksi Lahdelle. Page 8

9 TASEEN MUOKKAUS, KAAVIO Lainajärjestely LAHTI Rahalaina Velka TR PHKK Konsernitilin saldo= PHKK:n velkaa TR:lle Yhtiöittäminen, PHKK siirtää Lahden velkaa Valma Oy:lle määrän, jolla konsernitilin saldo on nolla. Loput jää sen velaksi Lahdelle. LAHTI Velka Velka VALMA OY PHKK Ei velkaa/ saamista PHKK:lle Velan siirto Konsernitilin velka=velka Lahdelle Page 9

10 ARVIOITU YHTIÖLLE SIIRTYVÄ OMAISUUS JA VELAT Varat t. euroa Omapääoma ja velat t. euroa Toimitilat 1432 Omapääoma 318 Koneet ja kalusto 232 Muut osakkeet 13 Velka Lahden kaupungille 1760 Vaihto-omaisuus 481 Ostovelat 76 Saamiset 623 Muut velat 203 Rahavarat 5 Siirtovelat Arvioinnissa on huomioidu ennustettu alijäämä euroa sekä ylimääräinen poisto toimitiloista euroa. Page 10

11 YHTIÖITTÄMISEN TOTEUTTAMINEN Varmistetaan Tuoterenkaan toiminnan siirrettävyys (sopimukset yms). Hankitaan arviokirjat toimitiloista sekä selvitetään niiden ympäristöriskit. Työvoimapalvelu Soiva Oy:n yhtiöjärjestys ja toiminimi muutetaan. Tuoterenkaan toiminta, omaisuus, velat ja vastuut siirretään yhtiölle nettoapporttina osakkeita vastaan : Omaisuus siirretään kirjanpitoarvoon per Toimitilojen osalta tehdään ylimääräinen poisto siten, että kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa Page 11

12 KONSERNIVELKA PHKK päättää lainan ottamisesta Lahden kaupungilta. Lainan määrä 2,0 milj. euroa, joka arvioidaan kattavan TR:n konsernitilin velkasaldon. Lainasopimuksessa sovitaan PHKK:n oikeudesta siirtää laina Valma Oy:lle siinä määrin, että konsernitilin saldo on nolla euroa. Loput velasta jää PHKK:n vastuulle. Lahden kaupunki tekee tarvittavat päätökset lainan antamisesta. Lainasopimus allekirjoitetaan osakkaiden kauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Lahti maksaa lainan pääoman joulukuussa 2014 PHKK:lle. PHKK maksaa oman osuutensa lainasta Lahdelle määrän selvittyä 4/2015. Page 12

13 YHTIÖN OSAKKEIDEN LUOVUTUS PHKK ja Lahden kaupunki tekevät esisopimuksen Valma Oy:n osakkeiden kaupasta. Lopullisen kaupan toteutuspäivä, kunnes apporttiehtoisesta osakeannista on päätetty ja osakeanti on rekisteröity. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen Kauppahinta: Yhtiön omapääoma ,arviolta 318 t. euroa. Osakekaupan toteutus, kun osakeanti on rekisteröity. Kauppahinnan vahvistus osapuolten välillä, kun siirtyvän omaisuuden arvo on hyväksytty PHKK:n hallituksessa. Kauppahinnan maksu 14 päivää siitä, kun apporttina suoritettavan osakeannin maksu on rekisteröity kaupparekisteriin. Lahden kaupunki on suoritettava varainsiirtovero osakkeiden kauppahinnasta. Page 13

14 YHTIÖN HALTUUNOTTO JA TALOUDELLISEN TILAN TURVAAMINEN Lahden kaupunki varautuu turvaamaan yhtiölle riittävän käyttöpääoman lähtien. Riittäväksi käyttöpääomaksi arvioidaan tarvittavan euroa. Määrä tarkentuu liiketoimintasuunnitelmassa. Lahden kaupunki valitsee yhtiölle uuden hallituksen ja muut toimielimet pidettävässä yhtiökokouksessa. Page 14

15 JÄRJESTELYN VAIKUTUKSET LAHDEN KAUPUNGILLE Rahavarat: Rahalaina TR/PHKK:lle TR konsernivelan maksamiseen arviolta 2,0 milj. euroa. Valma Oy:n käyttöpääoman turvaaminen lähtien. Alustava arvio 650 t. euroa. Osakkaiden kauppahinnan maksu, 4/2015, arviolta 318 t. euroa. Varainsiirtovero kauppahinnasta 1,6 %. Pääomapalautus PHKK:sta Lahden kaupungille, 6/2015, arviolta 200 t. euroa. Päätökset: Esisopimus osakekaupasta ja lainajärjestelystä mennessä. Osakekaupan toteutus, lainan antaminen 12/2014. Perussopimuksen muutos 4/2015 Page 15

16 JÄRJESTELYN VAIKUTUKSET, MUUT KUNNAT Rahavarat: Pääomapalautus PHKK:sta osajäsenyyden päättäville kunnille omistusosuutta vastaavalta osin, 6/2015, palautettava määrä yhteensä arviolta 318 t. euroa. Päätökset: Perussopimuksen muutos 4/2015 Page 16

17 VAIHTOEHTOINEN TOIMINTA Ellei Valma Oy:n osakkeita luovuteta Lahden kaupungille, olisivat toimintavaihtoehdot tiivistäen seuraavat: TR:n nykyisen toiminnan lopetus, omaisuuden realisointi ja velkojen maksu: Arvion mukaan omaisuuden realisointitulot eivät riittäisi TR:n velkojen maksuun ja toiminnan lopettamisesta aiheutuviin kuluihin, jolloin jäsenkunnat joutuisivat vastaamaan jäljelle jäävistä veloista perussopimuksen 17 :n mukaisesti. TR:n toiminnan jatkaminen PHKK:n tytäryhtiönä: Jäsenkuntien tulisi omistusosuuksien suhteessa huolehtia Valma Oy:n konsernivelan maksamisesta ja toiminnan rahoituksesta laina- ja/tai pääomasijoitusjärjestelyillä. Jäsenkunnilta tarvittavan rahoituksen määrä on yhteensä arviolta t. euroa (2 000 t t. euroa) Page 17

18 TUOTERENKAAN OSAJÄSENYYKSIEN PÄÄTTÄMINEN Yhtiöittämisen ja osakekaupan toteutuksen jälkeen PHKK:n Tuoterenkaan varat muodostuvat osakkeista saadusta kauppahinnasta, arviolta 318 t. euroa. Perussopimuksen muutos; 2 :n jäsenkuntalista aikuispalvelutoiminnasta poistetaan, 3 :n tehtävät-listauksesta sanat invalidien suojatyötoiminta sekä 30 :n 1 mom. viimeiseen virkkeeseen lisätään ellei yhtymäkokous päätä toisin. Yhtymäkokous päättää jäsenyyden päättymisestä heti (perussopimus 30 :n 2. mom.) sekä peruspääoman ja ylijäämän palauttamisesta heti. Page 18

19 AIKATAULUTUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN Yhtiöittämisen, lainajärjestelyn ja osakekaupan valmistelu 9/2014 PHKK:n hallitus PHKK:n yhtymäkokous Lahden kaupungin päätöksenteko (esisopimukset) viimeistään Esisopimus osakekaupasta ja lainasta Lahti/PHKK 11/2014 Soiva Oy:n nimen ja yhtiöjärjestyksen muutos 11/2014 Lahden kaupungin rahalainan maksu TR/PHKK:lle 12/2014. Osakeanti (apporttisijoitus) ja osakekauppa 12/2014. PHKK maksaa Valma Oy: osakkeet apporttiomaisuudella, toiminnan siirtyminen , osakekaupan toteutus Apporttiomaisuuden, kauppahinnan ja lainan määrän vahvistaminen PHKK:n ja Valma Oy:n hallituksissa 3/2015. Perussopimuksen muutos jäsenkunnissa 4/2015 Jäsenyyden päättäminen, palautuksen määrä, yhtymäkokouksessa Page 19

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla.

Jakautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallitukset ehdottavat osittaisjakautumista ( Jakautuminen ), jolla kaikki sellaiset Ahlstrom-konsernin varat ja velat, jotka kuuluvat Ahlstrom-konsernin

Lisätiedot

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS)

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) - Leo Longlife allekirjoitti 19.9.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot