RUOKAA JA TIETOA VERKOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOKAA JA TIETOA VERKOSTA"

Transkriptio

1 RUOKAA JA TIETOA VERKOSTA Kaarina Hyvönen Katja Järvelä KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Pori Ruoka-Suomi -teemaryhmä

2 TUTKIMUSHANKKEEN TAUSTAA sähköisen liiketoiminnan kehitys elintarvikealan pk-yritykset ja verkko elintarvikepakkaukset sähköisissä jakelukanavissa

3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS tutkimuksen tavoitteena on - tuottaa tietoa elintarvikealan yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, sähköisen markkinointiviestinnän ja tuotteiden verkkokaupan kehittämiseen tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa - selvitettiin kuluttajien näkemyksiä ja kokemuksia ruokaan liittyvän tiedon hankinnasta ja ruoan verkkokaupasta tutkimuksen toisessa vaiheessa - syvennettiin keskeisten teemojen tarkastelua - erityisesti huomiota kiinnitettiin elintarvikkeiden pakkauksiin verkkokaupassa hankkeessa mukana - Helsingin yliopiston taloustieteen laitos - Kuluttajatutkimuskeskus - Lahden muotoiluinstituutti - Sallan Villiporo

4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTOT tutkimukseen osallistuneet kuluttajat valittiin Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneelista - paneeli koostuu noin 1000 kuluttajasta - ei kuitenkaan edustava otos suomalaiskuluttajista, tulokset eivät ole siten yleistettävissä koskemaan kaikkia suomalaisia ensimmäinen vaihe: sähköinen kuluttajakysely (N=889) joulukuussa vastaajia 504, joista 73 % naisia ja 27 % miehiä - tutkimusraportti Tietoa ja ruokaa verkosta Kuluttajien näkemyksiä ruokaan liittyvän tiedon hausta ja ruoan ostamisesta Internetistä on saatavissa verkkojulkaisuna osoitteesta: toinen vaihe: kuluttajien ryhmäkeskustelut marraskuussa ryhmää, joissa yhteensä 40 kuluttajaa (aluepaneelit: Helsinki, Jyväskylä, Oulu ja Turku) - naisia 26, miehiä 14 - tutkimusraportti julkaistaan talvella 2008 jatkossa tarkastelu molempien aineistojen pohjalta

5 TIETO VERKOSSA

6 VERKKO TIETOLÄHTEENÄ (kyselyaineisto) sanoma- ja aikakauslehdet sekä internet eniten käytettyjä tietolähteitä ruokaan liittyvän tiedon haussa valtaosa (85 %) etsinyt ruokaan liittyvää tietoa internetistä monipuolisuus, kiinnostavuus ja ajankohtaisuus internetin keskeisiä etuja eniten etsitty reseptejä sekä ravitsemukseen ja elintarvikkeiden koostumukseen liittyvää tietoa suurten elintarvikeyritysten sekä järjestöjen ja kaupan keskusliikkeiden verkkosivut suosituimpia www-osoitteet tavallisimmin hakukoneista, sanoma- ja aikakauslehdistä sekä verkosta surffailtaessa

7 SURFFAILUA VAI TÄSMÄTIETOA? Ruokatiedon etsiminen verkosta jo arkipäivää - kuluttajille kehittynyt tottumuksia tiedonhakuun - esim. ruokaohjeet, erikoisruokavaliot, allergiat, tuotteiden tuotanto ja alkuperä, uutuustuotteet, ravintoainesisältö Tiedonhaun tilanteisuus - tiedon löytäminen usein sattumanvaraista, vaikeuksia erityisesti täsmätiedon löytämisessä - myös tiedon luotettavuus askarruttaa Paikallisten tuottajien ja tuotteiden etsiminen - alkusysäyksenä tiedon etsimiselle oma kokemus/tuttavan suositus - ongelmana verkkosivujen löytäminen, puuttuminen tai puutteellisuus - esim. kuntien portaalit apuna

8 VERKKO-OSTAMINEN

9 KIINNOSTAAKO VERKKO-OSTAMINEN? (kyselyaineisto) vain harvoilla (7%) kokemusta ruoan verkko-ostamisesta miksi elintarvikkeita ei ole ostettu verkosta (N=462) Emme ole olleet kiinnostuneita ruuan ostamisesta verkosta 60 Ruuan verkkokauppa on nykyisellään liian kehittymätöntä tarpeisiimme nähden 20 On ollut kiinnostusta, mutta emme ole vielä ehtineet kokeilla ruuan verkkoostamista 12 Emme ole tienneet sellaisesta mahdollisuudesta 5 Muusta syystä % vastaajista

10 OSTAMATTOMUUDEN SYITÄ tottumus perinteisen kaupan visuaalisuus ja sosiaalisuus perinteisen kaupan hyvä saavutettavuus verkkosivujen käytön hankaluudet valikoimien suppeus, ei kaikkia tuoteryhmiä aistinvaraisen arvioinnin puuttuminen, tuotteiden laatu tuotteiden hinnat ja toimituskulut verkkokaupassa logistiikkaan kohdistuvat epäilykset, toimituksen vastaanoton odottelu elintarvikkeita myyviä verkkokauppoja vain joillakin paikkakunnilla

11 VERKKOKAUPAN MAHDOLLISUUKSIA Tietyt tuotteet - paikalliset tuotteet kiinnostavat (vihannekset, juurekset, marjat, leipä; omaleimaiset tuotteet) - myös jotkut muut yksittäiset tuotteet tai tuoteryhmät kiinnostavat (leipä, kuivatuotteet, sienet, hillot, mehut, mausteet sekä erikoisruokavalio-, luomu- ja Reilun kaupan tuotteet) Tietyt verkkokaupan ominaisuudet - ostaminen ilman väliporrasta - ajansäästö ja vaivattomuus, tilaamisen joustavuus, toimitus kotiin Tietyt tilanteet - juhlat, sairasaika, kun kaupassakäynti ei olekaan kivaa Tietyt kuluttajaryhmät - ikääntyneet, huonokuntoiset, pienten lasten vanhemmat Ehkä tulevaisuudessa - verkkokaupan kehittyminen ja kustannusten pieneneminen, asioinnin rutinoituminen

12 ELINTARVIKEPAKKAUKSET VERKOSSA

13 ERILAINEN VERKKOPAKKAUS? Kuluttajilla jaettu käsitys hyvästä pakkauksesta - samat kriteerit toistuvat kaikissa keskusteluissa Entä kun tuote ostetaan verkosta muuttuvatko odotukset? - pakkaus voi olla yksinkertaisempi/vähemmän pakattu, perusteluina erityisesti halvempi hinta, ympäristönäkökohdat ja pakkauksen erilainen rooli verkkokaupassa - pakkauskoot samat kuin perinteisessä kaupassa - verkkopakkaukseen sama tietosisältö kuin perinteiseen pakkaukseen - pakkausmerkintöjen lähtökohtana lainsäädäntö - verkon mahdollisuus tarjota lisätietoa (esim. ruokaohjeet, tuotantotavat ja alkuperä tarkemmin) - verkkopakkauksen vaatimukset voivat vaihdella (käyttötilanne, itse tuote, käyttötarkoitus, ostajan tarpeet) Mikä on verkkopakkaus? - verkkopakkauksen mieltäminen hankalaa - ei kokemuksia verkko-ostamisesta - sama tuote sekä verkkokaupassa että perinteisessä kaupassa?

14 KULUTTAJIEN RYHMITTELYÄ

15 NELJÄNLAISIA KULUTTAJIA (kyselyaineisto) Kokeilijat (34 %) - verkko-ostamisen vaivattomuus ja hauskuus, luottamus tuotteiden laatuun ja verkkokauppaan - verkko ei erityisen tärkeä tietolähde, tiedon hakeminen helppoa - muita nuorempia, hieman enemmän verkko-ostokokemuksia, kiinnostus yleensä elintarvikkeiden verkko-ostamiseen Epäilijät (24 %) - verkkoasioinnin turvattomuus ja persoonattomuus, tuotteiden laadun arvioinnin hankaluus - internetin arvostus tietolähteenä, tiedon hakeminen melko helppoa Etsiskelijät (22 %) - internetin ajankohtaisuus ja monipuolisuus tietolähteenä, kiinnostavan tiedon löytämisen hankaluus - verkko-ostaminen vaivalloista, mutta turvallista, tuotteet laadukkaita Varaukselliset (20 %) - internet ei merkittävä tietolähde, tiedon haku hankalaa - verkko-ostaminen ei hauskaa ja vaivatonta, ostamisen turvattomuus ja persoonattomuus - hieman muita vanhempia, kokemusta verkko-ostamisesta muita vähemmän

16 POHDINTAA kuluttajat tottuneita verkon käyttäjiä tietoa etsitään aktiivisesti, ruoan verkkokauppa on edelleen vähäistä paikalliset tuotteet kiinnostava mahdollisuus ruoan verkkokaupassa - verkko voi laajentaa paikallisten tuotteiden markkinoita - tuotteet mielletään laadukkaiksi - miten löytää tuotteet? -> tieto osaksi tuotekehitystä -> tietoa tarjolla (linkitykset yms.) -> sisältö (ajankohtaisuus, monipuolisuus jne.) -> helppokäyttöisyys elintarvikkeet voisivat olla yksinkertaisemmin pakattuja verkkokaupassa - voisi helpottaa pk-yritysten markkinoille pääsyä ja vähentää kustannuksia verkon hyödyntäminen tulevaisuudessa? - teknologian kehitys - palvelurakenteiden muutokset - väestön ikääntyminen - kuluttajien odotukset ja käytännöt - verkkopalvelujen tarjoajat ja erilaiset konseptit

17 KULUTTAJIEN SUULLA Mua kyllä kiinnostaisi se, että voisin hyvinkin ostaa esim. kissanruokaa, vessapaperia, mehuja ja tämmöisiä mitkä säilyy. Suuren määrän, jos se toimitusmaksu on se sama. Mutta ainakin tällä hetkellä tilanne on se, että ei ole rahaa ostaa kuukaudeksi kerralla. Että se on sitten yksi mikä rajoittaa sitä. Joku mainitsi sen tässä jo, nämä erikoistuotteet. Että jos siellä olis joku selvä etu, että sitä kautta saa tuotteen, jota kenties ei ole normaalissa kaupassa, oli se sitten joku herkkutuote taikka joku muu sellainen Lähinnä tulee mieleen ulkomailla ruokatavarakaupassa oleva tuote, jota on joku joskus tuonut maahan. Jos semmoinen löytyy, se voisi olla semmoinen kiinnostava seikka sitten. (kaksi kuluttajaa pohtii verkkokaupan mahdollisuuksia ryhmäkeskustelussa)

18 KIITOS! Lisätietoja:

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA Inka Hento ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ Hento,

Lisätiedot

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN

RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN RATKAISUEHDOTUKSIA TUOTTAJIEN JA KULUTTAJIEN KOHTAAMISEN HAASTEISIIN Tapani Yrjölä, PTT Suvi Rinta-Kiikka, PTT Katja Järvelä, Kuluttajatutkimuskeskus Ari Peltoniemi, Kuluttajatutkimuskeskus Laura Koistinen,

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Tuorepuoti Oy LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE. Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee

Tuorepuoti Oy LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE. Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee LUOMULLA ETUMATKAA ETELÄ-SAVOLLE Tuorepuoti Oy Teksti: Markku Virtanen Kuvat: Hamid Alsammarraee Tämän tapauskuvauksen on laatinut tutkimusjohtaja Markku Virtanen käytettäväksi pääasiassa opetustarkoituksiin.

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Kuluttajien asenteet ruoan hintaa kohtaan

Kuluttajien asenteet ruoan hintaa kohtaan Kuluttajien asenteet ruoan hintaa kohtaan Sari Ollila Ruoan hinta ja erityisesti ruoan hinnan nousu tuntuu olevan tunteita herättävä asia ja se kiinnostaa mediaa kuin myös tavallista kuluttajaa. Eikä ihme.

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä

Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Sähköisen liiketoiminnan valmiudet kuntoon Päijät-Hämeen pk-yrityksissä Tietotekniikkavalmiudet kuntoon pk-yrityksissä Sisältö 1 JOHDANTO...2 2 TIIVISTELMÄ...3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...4 3.1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä

Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Lähiruoan käyttö keskisuomalaisissa ammattikeittiöissä Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset /ProAgria Keski-Suomi Ry Eeva-Liisa Kivimäki ja Mirja Pummila Maaliskuu 2011 Pro Ruokakulttuuri kehittämishanke

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Finnchat Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Finnchat on jyväskyläläinen

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

Sähköposti. Yrityksen www-sivut

Sähköposti. Yrityksen www-sivut Kohti nettikauppaa Taina Tervonen ja Petteri Harjula (2007) Artikkeli on päivitetty versio Taina Tervosen kirjoittamasta luvusta 5.2 Anne Äyvärin teoksessa Käsityöyrityksen markkinointi (Käsi- ja taideteollisuusliitto

Lisätiedot

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT

NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Joanna Bergström-Lehtovirta NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKKOPALVELUT Kandidaatintyö Espoo 11.12.2008 Työn ohjaaja: DI

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Esiselvityshankkeen tarkoitus ja tavoitteet... 2

Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Esiselvityshankkeen tarkoitus ja tavoitteet... 2 Metsä- ja puutarhamarjojen ja sienien teollinen kuivaaminen ja pakkaaminen -esiselvityshanke (nro 17546) 1.9. 31.12.2012 Kehittämisyhtiö Witas Oy projektipäällikkö KK Tuula Lahtinen 31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot