SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009"

Transkriptio

1 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009

2 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista suomalaisista käyttää silmälaseja, paljastaa Optisen Alan Tiedotuskeskuksen Taloustutkimus Oy:llä teettämä tutkimus. Tutkimuksen tulokset kertovat miten 5 79-vuotiaat suomalaiset hankkivat ja käyttivät silmä-, piilo- ja aurinkolaseja vuonna 009. Vastaukset on painotettu vastaamaan koko Suomen väestöä. Tutkimus toteutettiin samanlaisena jo yhdeksännen kerran. Kaikista 5 -vuotta täyttäneistä suomalaisista 69 prosenttia käyttää silmälaseja. Lasien käyttöaste kasvaa noin yhden prosenttiyksikön vuodessa. Tämä perustuu Suomen väestörakent eeseen, jossa vanhemmat ikäluokat ovat entistä suurempia. Viisikymmentä vuotta täyttäneistä lähes kaikki (99 ) käyttävät silmälaseja, kun taas alle viisikymmenvuotiaista vajaa puolet on silmälasien käyttäjiä. Koko väestössä miesten ja naisten välillä on merkittävä ero, sillä kaikista miehistä 64 prosenttia on lasien käyttäjiä ja naisilla käyttöaste on 0 prosenttiyksikköä yleisempää. Teini-ikäisillä tytöillä (5 9-vuotiaat) silmälasit ovat lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin pojilla: tytöt 36 ja pojat 9.

3 Lasit ostetaan optikkoliikkeest ä, palveluun ollaan tyytyväisiä Suomalaiset ostavat silmälasinsa optikkoliikkeistä kotimaasta (85 ). Yleisimmät vastaajien nimeämät ostopaikat olivat Instrumentarium ja Silmäasema, joiden yhteinen markkinaosuus on puolet koko alasta. Netissä asioivien osuus ei ole juurikaan muuttunut: vain yksi prosentti vastaajista on ostanut silmälasinsa nettikaupasta. Nettikaupan osuus on pysynyt muuttumattomana viiden vuoden ajan. Yhdeksän suomalaista kymmenestä on ollut tyytyväinen palveluun ostaessaan silmälaseja: silmälasien käyttäjistä 66 prosenttia on ollut erittäin tyytyväisiä ja 6 prosenttia melko tyytyväisiä. Tyytyväisimpiä asiakkaita ovat naiset. Useammat silmälasit yhä yleisempiä Silmälasien käyttäjistä kolme neljästä uusii lasinsa 3 vuoden välein. Aktiivisimmat lasien uusijat ovat 5 9-vuotiaat ja vuotiaat: näistä ikäryhmistä noin puolet uusii lasinsa lähes vuosittain. Lasien uusimista lisää nuorilla likinäköisyyden kasvu ja aikuisilla lähinäön heikkeneminen. Jo joka kolmannella suomalaisella on käytössään kahdet lasit, kun kymmenen vuotta sitten kahdet lasit oli vain joka neljännellä. Viisi vuotta sitten yksien lasien varassa oli 63 prosenttia suomalaisista, ja nykyisin noin puolella suomalaisista on yhdet lasit. Eniten silmälaseja on vuotiailla, joista melkein joka neljännellä on käytössään kolmet tai useammat lasit. Myös voimakkuuksilla olevien aurinkolasien hankkiminen on yhä suositumpaa: kolmen vuoden aikana omilla linssivahvuuksilla valmistettujen aurinkolasien määrä on kaksinkertaistunut seitsemästä prosentista 5 prosenttiin.

4 Moniteholasit yhä useammalla Enemmistöllä (55 ) on käytössään yksiteholinssit, mutta moniteholasien käyttö yleistyy vuosittain prosenttiyksikön verran väestön ikääntymisen takia. Moniteholasien käyttö on naisilla 0 prosenttiyksikköä yleisempää kuin miehillä. Työnantajan maksamat erityistyölasit ovat edelleen harvinaisia: vain noin kahdella prosentilla työntekijöistä on käytössään työpisteen ergonomiaan sovitetut näyttöpäätel asit. Silmälaseihin käytetty rahamäärä vaihtelee Silmälasien ostajat ovat käyttäneet ostoksiin rahaa hyvin vaihtelevasti. Joka kymmenes vastaaja mainitsi käyttäneensä alle 50 euroa, mutta myös joka kymmenes yli 500 euroa. Suomen Optikkoliikkeiden Liiton hintatutkimuksessa (009) silmälasien keskihinta oli 357 euroa. Silmälasien alkaen-hinta oli 56 euroa, yksiteholasien keskihinta oli 48 euroa ja monitehojen 58 euroa. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Taru Korja P , Tiedottaja Sanna Repo P , a.fi OPTISEN ALAN TIEDOTUSKESKUS

5 Sisällys /. Johdanto 7. Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista 8 3. Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käyttö 0 4. Silmälasit Silmälasien käyttötilanteet Silmälasien lukumäärä Silmälasien tyyppi Silmälasien ostoajankohta Silmälasien ostopaikka Tyytyväisyys palveluun Silmälaseihin käytetty rahamäärä Näöntutkimus RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

6 Sisällys / 5. Piilolasit Piilolasien käyttö Piilolasien ostopaikka Piilolaseihin käytetty rahamäärä Aurinkolasit Aurinkolasien ostopaikka Aurinkolaseihin käytetty rahamäärä Silmä- ja piilolasien ostaminen netistä 5 8. Tutkimusmenetelmä RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

7 . Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Optisen Alan Tiedotuskeskuksen toimeksiannosta lokakuussa 009. Tutkimuksessa selvitetään, miten 5 79-vuotiaat suomalaiset hankkivat ja käyttävät silmälaseja, piilolaseja ja aurinkolaseja. Silmälasien käyttäjätutkimus on toteutettu samassa tutkimusympäristössä vuosittain alkaen vuodesta 00. Tutkimukseen osallistuneiden vastaukset on painotettu vastaamaan koko Suomen väestöä, joten tutkimuksen tulokset voidaan (virhemarginaali on keskimäärin noin ± 3,5 -yksikköä) yleistää koko väestöön. Tutkimus on toteutettu osana Taloustutkimuksen Omnibusmonitilaajatutkimusta. Omnibusin loka -kierroksella, jolla tämän tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin, tehtiin yhteensä 98 haastattelua. Tarkemmat tiedot tutkimusmenetelmästä ovat tämän raportin lopussa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

8 . Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista / Tutkittujen optisen alan tuotteiden (silmälasit, piilolasit, aurinkolasit) käytössä koko väestön tasolla ei ole tapahtunut suurta muutosta viime vuoteen verrattuna. Ainoa huomattavampi muutos on vahvuuksilla varustettujen aurinkolasien käytön kasvu. Silmälasien käyttäjistä vuotiaat ovat todella aktiivisia silmälasien käyttäjiä: laseja ostetaan useammat kuin yhdet, ja huomattavan moni pitää niitä päässään koko ajan, ei vain satunnaisesti. He myös ostavat muita useammin laseja netistä. Tutkimuksen tulos antaakin viitteitä siitä, että vuotiaat ovat oppineet lasien käytön asusteena : laseja voi olla useammatkin eri tilanteisiin. Netistä ostamisen hohdokkuus näyttäisi vähentyneen alle 30-vuotiailla mutta vuotiailla lisääntyneen. Netistä ostaneiden osuus on ollut prosentin luokkaa varsin tasaisesti vuosittain RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

9 . Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista / Kun tarkastellaan silmälasien lukumäärää, silmälaseihin käytettyä rahamäärää sekä sitä, milloin silmälasien käyttäjät ovat viimeksi ostaneet lasinsa, vaikuttaa siltä että silmälasien ostotiheys olisi kasvamaan päin. Toisin sanoen keskivertosuomalainen ostaa silmälaseja useammin kuin ennen, ja laseja voi olla useammat kuin yhdet. Silmälasit ostetaan edelleen yleensä optikkoliikkeestä kotimaasta, tosin tavaratalojen osuus on hieman kasvanut viime vuosista. Suosituimmat ostopaikat ovat Instrumentari um, Silmäasema ja ketjuun kuulumattomat. Suomalaiset silmälasien käyttäjät ovat todella tyytyväisiä saamaansa palveluun silmälaseja ostaessa. Piilolaseja käytetään yleensä harvemmin kuin päivittäin, ja nimenomaan tietyissä tilanteissa. Näitä tilanteita ovat ennen kaikkea harrastukset sekä juhlatilaisuudet. Useimmat piilolasien käyttäjät ostavat edelleen piilolasinsa optikkoliikkeestä. Optikkoliikkeet ovat saaneet takaisin valta-asemaansa aurinkolasien yleisimpänä ostopaikkana. Aurinkolaseihin käytetään kuitenkin edelleen varsin vähän rahaa vuosittain RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

10 3. Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käyttö Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta vastaajilta (n=98) kysyttiin aluksi, käyttävätkö he silmälaseja, piilolaseja tai aurinkolaseja. Vastausvaihtoehdot esitettiin vastaajalle kortilla. Silmälasien ja piilolasien osalta vastausvaihtoehtoina oli käyttäminen säännöllisesti tai silloin tällöin ja aurinkolasien osalta käyttäminen vahvuuksilla tai ilman. Silmälasien käyttäjistä ja koko tutkimuksen perusjoukosta (5 79-vuotiaat suomalaiset) on muodos tettu ikäpyramidi (ks. seuraavan sivun kuvio). Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käytössä on tapahtunut varsin vähän muutoksia viimeisen vuoden aikana. Silmälaseja ja piilolaseja käyttää käytännössä samansuuruinen joukko suomalaisia kuin ennekin. Suurin muutos on tapahtunut voimakkuuksilla varustetuissa aurinkolaseissa: niitä käyttää nyt jo 5 vastaajista. Vain vastaajista kertoo ettei käytä mitään kortilla mainituista optisen alan tuotteista RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

11 Silmälasien käyttö sukupuolen mukaan eri ikäryhmissä verrattuna koko väestömäärään Vuosi 009 Miehet Naiset v v v v v v v ('000) Omnibus Loka / 009 Koko väestö Käyttää silmälaseja ('000) Silmälasien käyttäjätutkimus 009

12 Silmälasien, piilolinssien ja aurinkolasien käyttö n=5-74-vuotiaat suomalaiset, n=5-79-vuotiaat suomalaiset Käyttää silmälaseja säännöllisesti Käyttää silmälaseja silloin tällöin Käyttää piilolaseja säännöllisesti Käyttää piilolaseja silloin tällöin Käyttää aurinkolaseja vahvuuksilla Käyttää aurinkolaseja ilman vahvuuksia* Ei käytä mitään edellä mainituista Keskiarvo , n= , n=0 009, n=98 Omnibus Loka / *) Käyttää aurinkolaseja ilman vahvuuksia/klipsejä linssien päällä Silmälasien käyttäjätutkimus 009

13 4. Silmälasit 4.. Silmälasien käyttötilanteet Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, missä tilanteissa he käyttävät silmälaseja. Vastaajille ei annettu vastausvaihtoehtoja valmiina, vaan he vastasivat kysymykseen spontaani sti. Kuten ennenkin, suurin osa (59 ) silmälaseja käyttävistä suomalaisista käyttää niitä koko ajan. Silmälaseja käyttää silloin tällöin, tietyissä tilanteissa 4 silmälasien käyttäjistä. Yleisin tällainen tilanne on lukeminen lukiessa silmälaseja käyttää 3 s ilmälasien käyttäjistä. Näyttää siltä, että silmälasien jatkuva käyttö olisi vuosien varrella hitaasti kasvaneen ja satunnaisen/tilannekohtaisen käytön määrä vähentyneen. Taustaryhmävertai lusta nähdään, että silmälaseja käyttävät koko ajan erityisesti naiset, vuotiaat ja kaksiteholasien käyttäjät RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

14 Silmälasien käyttötilanteet () n = silmälasien käyttäjät Käyttää jatkuvasti/koko ajan Lukiessa Autolla ajaessa TV:tä katsoessa Tietokonetta käyttäessä Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 6 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

15 Silmälasien käyttötilanteet () n = silmälasien käyttäjät Kotona/vapaa-aikana Työssä/töissä Harrastuksissa/urheillessa Koulussa/opiskellessa Muu 3 3 Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

16 4. Silmälasit 4.. Silmälasien lukumäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, kuinka monet silmälasit heillä on. Kysymystä täsmennettiin koskemaan vain silmälaseja, ei aurinkolaseja voimakkuuksilla. Tuloksista nähdään, että yhä harvemmal la suomalaisella tämän vuoden tutkimuksen perusteella 54 :lla kaikista silmälasien käyttäjistä on vain yhdet lasit. Kahdet lasit omistaa nyt jo lähes joka kolmas suomalainen silmälasien käyttäjä. Trendi näyttäisi olevan erityisen vahva vuotiaiden sekä toisaalta yli 49-vuotiaiden kohdalla: heillä on yhä yleisemmin kahdet tai useammat silmälasit vuotiaista 3 omistaa neljät tai useammat lasit. Naisilla on miehiä useammin yhdet lasit ja miehillä taas naisia useammin kahdet lasit. Lasit voivat olla moniteholaseja tai yksiteholaseja. Johtavassa asemassa tai yrittäjinä toimivilla on keskimääräistä useammin kolmet tai useammat silmälasit RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

17 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät lasit lasit lasit Keskiarvo lasit tai useammat , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

18 Omnibus Loka / Kaikki 005, n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n=694 Ikä: 5-9 v. 005, n=50 006, n=5 007, n=5* 008, n=7* 009, n=7 0-9 v. 005, n=60 006, n=49 007, n=7 008, n=78 009, n= v. 005, n=38 006, n=50 007, n=57 008, n=7 009, n=73 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät Yhdet Kahdet Kolmet Neljät tai useammat Ei osaa sanoa *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

19 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät Yhdet Kahdet Kolmet Neljät tai useammat Ei osaa sanoa Omnibus Loka / v. 005, n=0 006, n= 007, n= 008, n=08 009, n= v. 005, n=3 006, n= , n=36 008, n=5 009, n= v. 005, n=85 006, n=33 007, n=65 008, n=76 009, n= v. 005, n=97 006, n=4 007, n=5 008, n=3 009, n= *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

20 4. Silmälasit 4.3. Silmälasien tyyppi Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, minkälaiset heidän nykyiset silmälasinsa ovat. Vastausvaihtoehdot näytettiin vastaajille kortilla. Suomalaisista silmälasien käyttäjistä 55 :lla on yksiteholasit ja 47 :lla kaksi- tai moniteholasit tai rajattomat moniteholasit. Valmislaseja ja erikoislaseja tai syväterävälaseja on vain 3 :lla suomalaisista silmälasien käyttäjistä. Samoin työnantajan maksamia tai antamia silmälaseja on vain harvalla. Miesten silmälasit ovat yleensä yksiteholaseja, naisilla taas yksi- ja kaksi/moniteholasit ovat yhtä yleisiä. Nuoret vastaajat käyttävät yksiteholaseja ja vanhemmat vastaajat kaksi- ja moniteholaseja 50 ikävuodessa on selkeä raja sen suhteen, kummanlaisia laseja käyttää RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

21 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Yksiteholasit Kaksiteholasit/ moniteholasit/ rajattomat Valmislasit Erikoislasit/ syväterävälasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / *) Työlasit Silmälasien käyttäjätutkimus 009

22 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa Kaikki 005, n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n=694 Sukupuoli Nainen 005, n= , n= , n= , n= , n=38 Mies 005, n= , n= , n=30 008, n=30 009, n= Omnibus Loka / 009 *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

23 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa Ikäryhmä 5-9 v. 005, n=50 006, n=5 007, n=5* 008, n=7* 009, n=7 0-9 v. 005, n=60 006, n=49 007, n=7 008, n=78 009, n= v. 005, n=38 006, n=50 007, n=57 008, n=7 009, n= Omnibus Loka / *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

24 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa v. 005, n=0 006, n= 007, n= 008, n=08 009, n= v. 005, n=3 006, n= , n=36 008, n=5 009, n= v. 005, n=85 006, n=33 007, n=65 008, n=76 009, n= v. 005, n=97 006, n=4 007, n=5 008, n=3 009, n= Omnibus Loka / 009 Silmälasien käyttäjätutkimus 009 4

25 4. Silmälasit 4.4. Silmälasien ostoajankohta Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, milloin viimeksi he ostivat uudet silmälasit. Valtaosa suomalaisista eli 75 silmälasien käyttäjistä on ostanut silmälasit viimeksi 3 vuotta sitten. Aiempaa harvempi on ostanut lasit 3 5 vuotta sitten. Yli puolet 5 9-vuotiaista silmälasien käyttäjistä on ostanut lasit enintään vuosi sitten. Myös vuotiaiden keskuudessa on paljon niitä, jotka ovat ostaneet lasit viimeisen kk aikana. Yleisesti ottaen siinä, milloin suomalaiset ovat viimeksi ostaneet lasinsa, ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana. Toki pientä trendiä on havaittavissa siinä, että yhä useampi suomalainen silmälasien käyttäjä on ostanut lasinsa viimeisen kolmen vuoden aikana RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

26 Osti uudet silmälasit n = silmälasien käyttäjät 3 Enintään vuosi sitten Yli v. - enintään 3 v. sitten Yli 3 v. - enintään 5 v. sitten 6 6 Yli 5 v. sitten Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

27 Osti uudet silmälasit ikäryhmittäin 009 n = silmälasien käyttäjät Enintään vuosi sitten Yli v. - enintään 3 v. sitten Yli 3 v. - enintään 5 v. sitten Yli 5 v. sitten Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikäryhmä 5-9 v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

28 4. Silmälasit 4.5. Silmälasien ostopaikka / Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, mistä paikasta he ovat viimeksi ostaneet silmälasit. Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista silmälasien käyttäjistä on ostanut silmälasinsa optikkoliikkeestä kotimaasta. Tämä osuus on kuitenkin ollut viime vuosina pienessä laskussa, eikä tämäkään vuosi tee isoa muutosta tosin nyt ollaan samassa tasossa kuin viime vuonna. Koti maisista optikkoliikkeistä lasinsa ostavat erityisesti naiset ja alle 45-vuotiaat. Tavaratalosta tai kirjakaupasta lasinsa on tänä vuonna ostanut 7 kaikista käyttäjistä, mikä on suurempi osuus kuin ennen. Tavarataloista/kirjakaupoista ostetaan erityisesti valmislaseja. Tavaratalosta lasinsa ostavat keskimääräistä useammin miehet ja vuotiaat RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

29 4. Silmälasit 4.5. Silmälasien ostopaikka / Silmälasien käyttäjiltä kysyttiin lisäksi, mistä optikkoliikkeestä tai -ketjusta he ovat ostaneet lasinsa. Suositummat optikkoketjut ovat edelleen Instru ja Silmäasema. Ketjuihin kuulumattomat optikkoliikkeet ovat kolmannella sijalla. Tämän vuoden tutkimuksessa Specsavers on mainittu neljänneksi yleisimmäksi silmälasien ostopaikaksi. Muilla optikkoliikkeillä ei kasvua näykään; Instru, Silmäasema ja Tähtioptikko mainitaan tänä vuonna selvästi harvemmin kuin viime vuoden tutkimuksessa. Tähtioptikko-ketju on sulautettu osaksi Specsaversketjua. Toisaalta on huomioitava, että aiempaa useampi on vastannut tänä vuonna, ettei osaa sanoa, mistä liikkeestä on lasinsa ostanut RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

30 Optikkoliikkestä kotimaasta Tavaratalosta/kirjakaupasta Silmälasien ostopaikka n = silmälasien käyttäjät Ulkomailta esim. optikkoliikkeestä tai muualta Huoltoasemalta/kioskilta Internetistä - Internetin kautta Apteekista Muu Ei osaa sanoa , n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

31 Mistä optikkoliikkeestä/ketjusta viimeksi osti silmälasit n=osti optikkoliikkeestä Instru / Instruoptiikka / Instrumentarium Silmäasema / Silmäasema Fennica Muu Specsavers Ei osaa sanoa Nissen Tähtioptikko Synsam Cazze Eyen Keops Fenno optiikka , n= , n=60 Omnibus Loka / *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

32 4. Silmälasit 4.6. Tyytyväisyys palveluun Silmälasien käyttäjiltä kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he olivat saamaansa palveluun kun he viimeksi ostivat silmälasit. Suomalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun silmälasiostoksilla: 66 silmälasien käyttäjistä on ollut erittäin tyytyväinen ja 6 melko tyytyväinen saamaans a palveluun silmälaseja ostaessa. Erityisen tyytyväisiä saamaansa palveluun ovat olleet vuotiaat, työväestöön kuuluvat sekä yksi- tai kaksiteholaseja käyttävät RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

33 5) Erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys palveluun viimeksi silmälaseja ostaessa ) Melko tyytyväinen n = silmälasien käyttäjät 3) Ei tyyytyväinen eikä tyytymätön Ei osaa sanoa ) Melko tyytymätön ) Erittäin tyytymätön Keskiarvo , n= ,55 007, n= ,43 008, n= ,56 Kaikki, n= , Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

34 4. Silmälasit 4.7. Silmälaseihin käytetty rahamäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, kuinka paljon he ovat käyttäneet rahaa silmälasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana. Suurin osa silmälasien käyttäjistä ei ole käyttänyt lainkaan rahaa silmälasien hankintaan viimeisen vuoden aikana. Näiden vastaajien osuus on kuitenkin pienempi kuin viime vuosina itse asiassa trendi on ollut laskeva jo useamman vuoden ajan. Toisin sanoen, suomalaisista silmälasien käyttäjistä yhä useampi osti silmälasinsa viimeisen vuoden aikana. Kun katsotaan niitä vastaajia, jotka ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana rahaa laseihin, nähdään, että suurin osa on käyttänyt niihin yli 500 euroa. Seuraavaksi yleisimmät kokonaissummat ovat euroa ja alle 50 euroa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

35 Käyttänyt rahaa silmälasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana n = silmälasien käyttäjät Ei lainkaan Alle 50 euroa euroa 0-00 euroa euroa euroa Yli 500 euroa Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

36 Mistä optikkoliikkeestä/ketjusta viimeksi osti silmälasit n=osti optikkoliikkeestä Instru / Instruoptiikka / Instrumentarium Silmäasema / Silmäasema Fennica Muu 8 4 Specsavers 0 Ei osaa sanoa 9 Nissen 8 Tähtioptikko 8 Synsam Cazze Eyen Keops Fenno optiikka Kaikki, n=60 Käyttänyt rahaa silmälasien hankintaan viimeisen kk aikana Ei yhtään, n=359 Alle 50 euroa, n= euroa, n=66 Yli 500 euroa, n=64 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

37 4. Silmälasit 4.8. Näöntutkimus Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, missä he kävivät näöntutkimuksessa kun he hankkivat silmälasinsa. Valtaosa (55 ) silmälasien käyttäjistä on käynyt näöntark astuksessa optikolla, tosin silmälääkärilläkin on käynyt varsin moni (39 ). Se, mi ssä näöntutkimus on tehty,korreloi vahvasti iän kanssa: nuoret ovat käyneet optikolla ja vanhemmat silmälääkärillä. Naiset käyvät selvästi miehiä yleisemmin silmälääkärillä, kun taas miehet ostavat naisia useammin lasit ilman tutkimusta. Vuosien varrella on tapahtunut hyvin vähän muutos ta sen suhteen, missä suomalaiset silmälasien käyttäjät ovat käyneet näöntutk imuksessa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

38 Missä kävi näöntutkimuksessa kun hankki silmälasit n = silmälasien käyttäjät Optikolla Silmälääkärillä Lasit tehtiin entisten vahvuisina / ei käynyt missään tutkimuksessa Muu Ei osaa sanoa Kaikki, n= Sukupuoli Nainen, n= Mies, n= Ikäryhmä 5-9 vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

39 Kävi näöntutkimuksessa viimeksi n = silmälasien käyttäjät Optikko Silmälääkäri Ovat entisen vahvuiset/ ei käynyt missään tutkimuksessa Muu Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

40 5. Piilolasit 5.. Piilolasien käyttö Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, käyttävätkö he piilolaseja päivittäin vai harvemmin kuin päivittäin. 8 piilolasien käyttäjistä käyttää piilolaseja päivittäin ja 7 harvemmi n kuin päivittäin. Alle 30-vuotiaista suurin osa käyttää piilolaseja päivittäin; vanhemmat piilolasien käyttäjät laittavat piilolasit päähänsä yleensä vain tietyissä tilanteissa. Piilolasien käyttäjiltä kysyttiin myös, missä tilanteissa he käyttävät piilolaseja. Vastaukset kerättiin avoimina ja ne koodattiin jälkikäteen. Suurin osa piilolasien käyttäjistä pitää piilolaseja harrastuksissa tai urheillessa sekä juhlissa ja iltamenoissa. Myös töissä piilolaseja pidetään suhteellisen yleisesti. 6 piilolasien käyttäjistä pitää piilolaseja jatkuvasti RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

41 Päivittäin Piilolasien käyttö n=käyttää piilolaseja Ei osaa sanoa Harvemmin kuin päivittäin Kaikki, n= Sukupuoli Nainen, n= Mies, n= Ikäryhmä 5-9 vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=9* vuotta, n=3* 00 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

42 Missä tilanteissa käyttää piilolaseja Käyttää piilolaseja, n=64 Harrastuksissa / urheillessa Juhlissa / iltamenoissa 3 30 Työssä / töissä 9 Käyttää jatkuvasti / koko ajan 6 Ei kotona / kodin ulkopuolella 9 Autolla ajaessa Kotona / vapaa-aikana Koulussa / opiskellessa Lukiessa Tietokonetta käyttäessä TV:tä katsoessa Muu 3 Ei osaa sanoa Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

43 5. Piilolasit 5.. Piilolasien ostopaikka Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, mistä he ovat hank kineet viimeksi ostamansa piilolasit. Valtaosa piilolasien käyttäjistä on ostanut piilolasinsa optikkoliikkeestä. Optikkoliikkeiden suosio ostopaikkana on ollut viime vuosina laskussa, mutta vuoden tutkimuksessa lasku näyttäisi tasoittuneen: tänä vuonna optikkoliikkeissä asioineita on hieman enemmän kuin viime vuoden tutkimuksessa. Trendin tasoittumista selittänee se, että nuoret, uudet piilolasien käyttäjät ostavat ensimmäiset piilolasinsa optikkoliikkeestä tässä tutkimuksessa tämä näkyy siinä, että 5 9-vuotiaista 95 on ostanut piilolasit optikkoliikkeestä. Vastaavasti vuotiaista 59 ostaa piilolasit netistä RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

44 Piilolasien ostopaikka Osti viimeksi piilolasit n=käyttää piilolaseja Optikkoliikkeestä Internetistä Optikkoliikkeestä ulkomailta Muu Ei osaa sanoa 006, n= , n= , n= , n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

45 5. Piilolasit 5.3. Piilolaseihin käytetty rahamäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, kuinka paljon he ovat käyttäneet rahaa piilolaseihin viimeksi kuluneiden kuukauden aikana. Tuloksista nähdään, että suurin osa piilolasien käyttäjistä on käyttänyt piilolaseihin rahaa noin euroa viimeisen vuoden aikana. Myös niitä, jotka eivät ole käyttäneet piilolaseihin rahaa lainkaan, löytyy suhteellisen paljon RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

46 Käyttänyt rahaa piilolasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana n=piilolasien käyttäjät Ei lainkaan Alle 50 euroa euroa 0-00 euroa euroa euroa Keskiarvo Yli 500 euroa Ei osaa sanoa , n=5 008, n=77 009, n=64 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

47 6. Aurinkolasit 6.. Aurinkolasien ostopaikka Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät aurinkolaseja ainakin silloin tällöin (n=45), kysyttiin, mistä he ovat os taneet viimeksi hankkimansa aurinkolasit. Hieman reilu puolet aurinkolasien käyttäjistä on ostanut lasinsa optikkoliikkeestä. Tässä kohtaa on palattu aiempien vuosien tasolle, eli optikkoliikkeiden kohdalla viime vuonna näkynyt pudotus näyttää olleen satunnaisilmiö. Tavaratalosta, päivittäiskaupasta, vaatekaupasta tai urheilukaupasta aurinkolasinsa on ostanut reilu neljännes aurinkolasien käyttäjistä. Tämä on vähemmän kuin viime vuonna, mutta kuitenkin korkeampi kuin vuosina Optikkoliikkeissä ovat asioineet erityisesti yli 39-vuotiaat, hyvätuloiset sekä ne, jotka käyttävät silmälaseja. Tavarataloista aurinkolasinsa ovat ostaneet keskimääräistä yleisemmin alle 30-vuotiaat (5 9-vuotiaista 64 on ostanut aurinkolasinsa tavaratalosta) RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

48 Aurinkolasien ostopaikka n=aurinkolasien käyttäjät Optikkoliikkeestä Tavaratalosta/päivittäistavarakaupasta/vaatekaupasta/ urheiluliikkeestä 6 3 Ulkomailta Huoltoasemalta/kioskista 3 4 Muualta Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=64 008, n= , n=45 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2012

Lasten mediabarometri 2012 Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka Suoninen nuorisotutkimusverkosto Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Vaikuttava osa Nuorisobarometri 2013 VAIKUTTAVA OSA Nuorisobarometri 2013 SAMI MYLLYNIEMI Sami Myllyniemi Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö Nuorisoasiain

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Jaana Lähteenmaa Teija Strand Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela

Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Alkoholin käyttöön liittyviä mielipiteitä TNS Gallup Oy Sakari Nurmela Johdanto Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten alkoholin käyttöä ja kohtuullista juomista.

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot