SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009"

Transkriptio

1 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009

2 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista suomalaisista käyttää silmälaseja, paljastaa Optisen Alan Tiedotuskeskuksen Taloustutkimus Oy:llä teettämä tutkimus. Tutkimuksen tulokset kertovat miten 5 79-vuotiaat suomalaiset hankkivat ja käyttivät silmä-, piilo- ja aurinkolaseja vuonna 009. Vastaukset on painotettu vastaamaan koko Suomen väestöä. Tutkimus toteutettiin samanlaisena jo yhdeksännen kerran. Kaikista 5 -vuotta täyttäneistä suomalaisista 69 prosenttia käyttää silmälaseja. Lasien käyttöaste kasvaa noin yhden prosenttiyksikön vuodessa. Tämä perustuu Suomen väestörakent eeseen, jossa vanhemmat ikäluokat ovat entistä suurempia. Viisikymmentä vuotta täyttäneistä lähes kaikki (99 ) käyttävät silmälaseja, kun taas alle viisikymmenvuotiaista vajaa puolet on silmälasien käyttäjiä. Koko väestössä miesten ja naisten välillä on merkittävä ero, sillä kaikista miehistä 64 prosenttia on lasien käyttäjiä ja naisilla käyttöaste on 0 prosenttiyksikköä yleisempää. Teini-ikäisillä tytöillä (5 9-vuotiaat) silmälasit ovat lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin pojilla: tytöt 36 ja pojat 9.

3 Lasit ostetaan optikkoliikkeest ä, palveluun ollaan tyytyväisiä Suomalaiset ostavat silmälasinsa optikkoliikkeistä kotimaasta (85 ). Yleisimmät vastaajien nimeämät ostopaikat olivat Instrumentarium ja Silmäasema, joiden yhteinen markkinaosuus on puolet koko alasta. Netissä asioivien osuus ei ole juurikaan muuttunut: vain yksi prosentti vastaajista on ostanut silmälasinsa nettikaupasta. Nettikaupan osuus on pysynyt muuttumattomana viiden vuoden ajan. Yhdeksän suomalaista kymmenestä on ollut tyytyväinen palveluun ostaessaan silmälaseja: silmälasien käyttäjistä 66 prosenttia on ollut erittäin tyytyväisiä ja 6 prosenttia melko tyytyväisiä. Tyytyväisimpiä asiakkaita ovat naiset. Useammat silmälasit yhä yleisempiä Silmälasien käyttäjistä kolme neljästä uusii lasinsa 3 vuoden välein. Aktiivisimmat lasien uusijat ovat 5 9-vuotiaat ja vuotiaat: näistä ikäryhmistä noin puolet uusii lasinsa lähes vuosittain. Lasien uusimista lisää nuorilla likinäköisyyden kasvu ja aikuisilla lähinäön heikkeneminen. Jo joka kolmannella suomalaisella on käytössään kahdet lasit, kun kymmenen vuotta sitten kahdet lasit oli vain joka neljännellä. Viisi vuotta sitten yksien lasien varassa oli 63 prosenttia suomalaisista, ja nykyisin noin puolella suomalaisista on yhdet lasit. Eniten silmälaseja on vuotiailla, joista melkein joka neljännellä on käytössään kolmet tai useammat lasit. Myös voimakkuuksilla olevien aurinkolasien hankkiminen on yhä suositumpaa: kolmen vuoden aikana omilla linssivahvuuksilla valmistettujen aurinkolasien määrä on kaksinkertaistunut seitsemästä prosentista 5 prosenttiin.

4 Moniteholasit yhä useammalla Enemmistöllä (55 ) on käytössään yksiteholinssit, mutta moniteholasien käyttö yleistyy vuosittain prosenttiyksikön verran väestön ikääntymisen takia. Moniteholasien käyttö on naisilla 0 prosenttiyksikköä yleisempää kuin miehillä. Työnantajan maksamat erityistyölasit ovat edelleen harvinaisia: vain noin kahdella prosentilla työntekijöistä on käytössään työpisteen ergonomiaan sovitetut näyttöpäätel asit. Silmälaseihin käytetty rahamäärä vaihtelee Silmälasien ostajat ovat käyttäneet ostoksiin rahaa hyvin vaihtelevasti. Joka kymmenes vastaaja mainitsi käyttäneensä alle 50 euroa, mutta myös joka kymmenes yli 500 euroa. Suomen Optikkoliikkeiden Liiton hintatutkimuksessa (009) silmälasien keskihinta oli 357 euroa. Silmälasien alkaen-hinta oli 56 euroa, yksiteholasien keskihinta oli 48 euroa ja monitehojen 58 euroa. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Taru Korja P , Tiedottaja Sanna Repo P , a.fi OPTISEN ALAN TIEDOTUSKESKUS

5 Sisällys /. Johdanto 7. Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista 8 3. Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käyttö 0 4. Silmälasit Silmälasien käyttötilanteet Silmälasien lukumäärä Silmälasien tyyppi Silmälasien ostoajankohta Silmälasien ostopaikka Tyytyväisyys palveluun Silmälaseihin käytetty rahamäärä Näöntutkimus RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

6 Sisällys / 5. Piilolasit Piilolasien käyttö Piilolasien ostopaikka Piilolaseihin käytetty rahamäärä Aurinkolasit Aurinkolasien ostopaikka Aurinkolaseihin käytetty rahamäärä Silmä- ja piilolasien ostaminen netistä 5 8. Tutkimusmenetelmä RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

7 . Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Optisen Alan Tiedotuskeskuksen toimeksiannosta lokakuussa 009. Tutkimuksessa selvitetään, miten 5 79-vuotiaat suomalaiset hankkivat ja käyttävät silmälaseja, piilolaseja ja aurinkolaseja. Silmälasien käyttäjätutkimus on toteutettu samassa tutkimusympäristössä vuosittain alkaen vuodesta 00. Tutkimukseen osallistuneiden vastaukset on painotettu vastaamaan koko Suomen väestöä, joten tutkimuksen tulokset voidaan (virhemarginaali on keskimäärin noin ± 3,5 -yksikköä) yleistää koko väestöön. Tutkimus on toteutettu osana Taloustutkimuksen Omnibusmonitilaajatutkimusta. Omnibusin loka -kierroksella, jolla tämän tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin, tehtiin yhteensä 98 haastattelua. Tarkemmat tiedot tutkimusmenetelmästä ovat tämän raportin lopussa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

8 . Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista / Tutkittujen optisen alan tuotteiden (silmälasit, piilolasit, aurinkolasit) käytössä koko väestön tasolla ei ole tapahtunut suurta muutosta viime vuoteen verrattuna. Ainoa huomattavampi muutos on vahvuuksilla varustettujen aurinkolasien käytön kasvu. Silmälasien käyttäjistä vuotiaat ovat todella aktiivisia silmälasien käyttäjiä: laseja ostetaan useammat kuin yhdet, ja huomattavan moni pitää niitä päässään koko ajan, ei vain satunnaisesti. He myös ostavat muita useammin laseja netistä. Tutkimuksen tulos antaakin viitteitä siitä, että vuotiaat ovat oppineet lasien käytön asusteena : laseja voi olla useammatkin eri tilanteisiin. Netistä ostamisen hohdokkuus näyttäisi vähentyneen alle 30-vuotiailla mutta vuotiailla lisääntyneen. Netistä ostaneiden osuus on ollut prosentin luokkaa varsin tasaisesti vuosittain RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

9 . Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista / Kun tarkastellaan silmälasien lukumäärää, silmälaseihin käytettyä rahamäärää sekä sitä, milloin silmälasien käyttäjät ovat viimeksi ostaneet lasinsa, vaikuttaa siltä että silmälasien ostotiheys olisi kasvamaan päin. Toisin sanoen keskivertosuomalainen ostaa silmälaseja useammin kuin ennen, ja laseja voi olla useammat kuin yhdet. Silmälasit ostetaan edelleen yleensä optikkoliikkeestä kotimaasta, tosin tavaratalojen osuus on hieman kasvanut viime vuosista. Suosituimmat ostopaikat ovat Instrumentari um, Silmäasema ja ketjuun kuulumattomat. Suomalaiset silmälasien käyttäjät ovat todella tyytyväisiä saamaansa palveluun silmälaseja ostaessa. Piilolaseja käytetään yleensä harvemmin kuin päivittäin, ja nimenomaan tietyissä tilanteissa. Näitä tilanteita ovat ennen kaikkea harrastukset sekä juhlatilaisuudet. Useimmat piilolasien käyttäjät ostavat edelleen piilolasinsa optikkoliikkeestä. Optikkoliikkeet ovat saaneet takaisin valta-asemaansa aurinkolasien yleisimpänä ostopaikkana. Aurinkolaseihin käytetään kuitenkin edelleen varsin vähän rahaa vuosittain RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

10 3. Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käyttö Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta vastaajilta (n=98) kysyttiin aluksi, käyttävätkö he silmälaseja, piilolaseja tai aurinkolaseja. Vastausvaihtoehdot esitettiin vastaajalle kortilla. Silmälasien ja piilolasien osalta vastausvaihtoehtoina oli käyttäminen säännöllisesti tai silloin tällöin ja aurinkolasien osalta käyttäminen vahvuuksilla tai ilman. Silmälasien käyttäjistä ja koko tutkimuksen perusjoukosta (5 79-vuotiaat suomalaiset) on muodos tettu ikäpyramidi (ks. seuraavan sivun kuvio). Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käytössä on tapahtunut varsin vähän muutoksia viimeisen vuoden aikana. Silmälaseja ja piilolaseja käyttää käytännössä samansuuruinen joukko suomalaisia kuin ennekin. Suurin muutos on tapahtunut voimakkuuksilla varustetuissa aurinkolaseissa: niitä käyttää nyt jo 5 vastaajista. Vain vastaajista kertoo ettei käytä mitään kortilla mainituista optisen alan tuotteista RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

11 Silmälasien käyttö sukupuolen mukaan eri ikäryhmissä verrattuna koko väestömäärään Vuosi 009 Miehet Naiset v v v v v v v ('000) Omnibus Loka / 009 Koko väestö Käyttää silmälaseja ('000) Silmälasien käyttäjätutkimus 009

12 Silmälasien, piilolinssien ja aurinkolasien käyttö n=5-74-vuotiaat suomalaiset, n=5-79-vuotiaat suomalaiset Käyttää silmälaseja säännöllisesti Käyttää silmälaseja silloin tällöin Käyttää piilolaseja säännöllisesti Käyttää piilolaseja silloin tällöin Käyttää aurinkolaseja vahvuuksilla Käyttää aurinkolaseja ilman vahvuuksia* Ei käytä mitään edellä mainituista Keskiarvo , n= , n=0 009, n=98 Omnibus Loka / *) Käyttää aurinkolaseja ilman vahvuuksia/klipsejä linssien päällä Silmälasien käyttäjätutkimus 009

13 4. Silmälasit 4.. Silmälasien käyttötilanteet Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, missä tilanteissa he käyttävät silmälaseja. Vastaajille ei annettu vastausvaihtoehtoja valmiina, vaan he vastasivat kysymykseen spontaani sti. Kuten ennenkin, suurin osa (59 ) silmälaseja käyttävistä suomalaisista käyttää niitä koko ajan. Silmälaseja käyttää silloin tällöin, tietyissä tilanteissa 4 silmälasien käyttäjistä. Yleisin tällainen tilanne on lukeminen lukiessa silmälaseja käyttää 3 s ilmälasien käyttäjistä. Näyttää siltä, että silmälasien jatkuva käyttö olisi vuosien varrella hitaasti kasvaneen ja satunnaisen/tilannekohtaisen käytön määrä vähentyneen. Taustaryhmävertai lusta nähdään, että silmälaseja käyttävät koko ajan erityisesti naiset, vuotiaat ja kaksiteholasien käyttäjät RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

14 Silmälasien käyttötilanteet () n = silmälasien käyttäjät Käyttää jatkuvasti/koko ajan Lukiessa Autolla ajaessa TV:tä katsoessa Tietokonetta käyttäessä Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 6 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

15 Silmälasien käyttötilanteet () n = silmälasien käyttäjät Kotona/vapaa-aikana Työssä/töissä Harrastuksissa/urheillessa Koulussa/opiskellessa Muu 3 3 Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

16 4. Silmälasit 4.. Silmälasien lukumäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, kuinka monet silmälasit heillä on. Kysymystä täsmennettiin koskemaan vain silmälaseja, ei aurinkolaseja voimakkuuksilla. Tuloksista nähdään, että yhä harvemmal la suomalaisella tämän vuoden tutkimuksen perusteella 54 :lla kaikista silmälasien käyttäjistä on vain yhdet lasit. Kahdet lasit omistaa nyt jo lähes joka kolmas suomalainen silmälasien käyttäjä. Trendi näyttäisi olevan erityisen vahva vuotiaiden sekä toisaalta yli 49-vuotiaiden kohdalla: heillä on yhä yleisemmin kahdet tai useammat silmälasit vuotiaista 3 omistaa neljät tai useammat lasit. Naisilla on miehiä useammin yhdet lasit ja miehillä taas naisia useammin kahdet lasit. Lasit voivat olla moniteholaseja tai yksiteholaseja. Johtavassa asemassa tai yrittäjinä toimivilla on keskimääräistä useammin kolmet tai useammat silmälasit RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

17 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät lasit lasit lasit Keskiarvo lasit tai useammat , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

18 Omnibus Loka / Kaikki 005, n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n=694 Ikä: 5-9 v. 005, n=50 006, n=5 007, n=5* 008, n=7* 009, n=7 0-9 v. 005, n=60 006, n=49 007, n=7 008, n=78 009, n= v. 005, n=38 006, n=50 007, n=57 008, n=7 009, n=73 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät Yhdet Kahdet Kolmet Neljät tai useammat Ei osaa sanoa *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

19 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät Yhdet Kahdet Kolmet Neljät tai useammat Ei osaa sanoa Omnibus Loka / v. 005, n=0 006, n= 007, n= 008, n=08 009, n= v. 005, n=3 006, n= , n=36 008, n=5 009, n= v. 005, n=85 006, n=33 007, n=65 008, n=76 009, n= v. 005, n=97 006, n=4 007, n=5 008, n=3 009, n= *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

20 4. Silmälasit 4.3. Silmälasien tyyppi Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, minkälaiset heidän nykyiset silmälasinsa ovat. Vastausvaihtoehdot näytettiin vastaajille kortilla. Suomalaisista silmälasien käyttäjistä 55 :lla on yksiteholasit ja 47 :lla kaksi- tai moniteholasit tai rajattomat moniteholasit. Valmislaseja ja erikoislaseja tai syväterävälaseja on vain 3 :lla suomalaisista silmälasien käyttäjistä. Samoin työnantajan maksamia tai antamia silmälaseja on vain harvalla. Miesten silmälasit ovat yleensä yksiteholaseja, naisilla taas yksi- ja kaksi/moniteholasit ovat yhtä yleisiä. Nuoret vastaajat käyttävät yksiteholaseja ja vanhemmat vastaajat kaksi- ja moniteholaseja 50 ikävuodessa on selkeä raja sen suhteen, kummanlaisia laseja käyttää RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

21 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Yksiteholasit Kaksiteholasit/ moniteholasit/ rajattomat Valmislasit Erikoislasit/ syväterävälasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / *) Työlasit Silmälasien käyttäjätutkimus 009

22 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa Kaikki 005, n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n=694 Sukupuoli Nainen 005, n= , n= , n= , n= , n=38 Mies 005, n= , n= , n=30 008, n=30 009, n= Omnibus Loka / 009 *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

23 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa Ikäryhmä 5-9 v. 005, n=50 006, n=5 007, n=5* 008, n=7* 009, n=7 0-9 v. 005, n=60 006, n=49 007, n=7 008, n=78 009, n= v. 005, n=38 006, n=50 007, n=57 008, n=7 009, n= Omnibus Loka / *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

24 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa v. 005, n=0 006, n= 007, n= 008, n=08 009, n= v. 005, n=3 006, n= , n=36 008, n=5 009, n= v. 005, n=85 006, n=33 007, n=65 008, n=76 009, n= v. 005, n=97 006, n=4 007, n=5 008, n=3 009, n= Omnibus Loka / 009 Silmälasien käyttäjätutkimus 009 4

25 4. Silmälasit 4.4. Silmälasien ostoajankohta Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, milloin viimeksi he ostivat uudet silmälasit. Valtaosa suomalaisista eli 75 silmälasien käyttäjistä on ostanut silmälasit viimeksi 3 vuotta sitten. Aiempaa harvempi on ostanut lasit 3 5 vuotta sitten. Yli puolet 5 9-vuotiaista silmälasien käyttäjistä on ostanut lasit enintään vuosi sitten. Myös vuotiaiden keskuudessa on paljon niitä, jotka ovat ostaneet lasit viimeisen kk aikana. Yleisesti ottaen siinä, milloin suomalaiset ovat viimeksi ostaneet lasinsa, ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana. Toki pientä trendiä on havaittavissa siinä, että yhä useampi suomalainen silmälasien käyttäjä on ostanut lasinsa viimeisen kolmen vuoden aikana RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

26 Osti uudet silmälasit n = silmälasien käyttäjät 3 Enintään vuosi sitten Yli v. - enintään 3 v. sitten Yli 3 v. - enintään 5 v. sitten 6 6 Yli 5 v. sitten Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

27 Osti uudet silmälasit ikäryhmittäin 009 n = silmälasien käyttäjät Enintään vuosi sitten Yli v. - enintään 3 v. sitten Yli 3 v. - enintään 5 v. sitten Yli 5 v. sitten Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikäryhmä 5-9 v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

28 4. Silmälasit 4.5. Silmälasien ostopaikka / Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, mistä paikasta he ovat viimeksi ostaneet silmälasit. Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista silmälasien käyttäjistä on ostanut silmälasinsa optikkoliikkeestä kotimaasta. Tämä osuus on kuitenkin ollut viime vuosina pienessä laskussa, eikä tämäkään vuosi tee isoa muutosta tosin nyt ollaan samassa tasossa kuin viime vuonna. Koti maisista optikkoliikkeistä lasinsa ostavat erityisesti naiset ja alle 45-vuotiaat. Tavaratalosta tai kirjakaupasta lasinsa on tänä vuonna ostanut 7 kaikista käyttäjistä, mikä on suurempi osuus kuin ennen. Tavarataloista/kirjakaupoista ostetaan erityisesti valmislaseja. Tavaratalosta lasinsa ostavat keskimääräistä useammin miehet ja vuotiaat RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

29 4. Silmälasit 4.5. Silmälasien ostopaikka / Silmälasien käyttäjiltä kysyttiin lisäksi, mistä optikkoliikkeestä tai -ketjusta he ovat ostaneet lasinsa. Suositummat optikkoketjut ovat edelleen Instru ja Silmäasema. Ketjuihin kuulumattomat optikkoliikkeet ovat kolmannella sijalla. Tämän vuoden tutkimuksessa Specsavers on mainittu neljänneksi yleisimmäksi silmälasien ostopaikaksi. Muilla optikkoliikkeillä ei kasvua näykään; Instru, Silmäasema ja Tähtioptikko mainitaan tänä vuonna selvästi harvemmin kuin viime vuoden tutkimuksessa. Tähtioptikko-ketju on sulautettu osaksi Specsaversketjua. Toisaalta on huomioitava, että aiempaa useampi on vastannut tänä vuonna, ettei osaa sanoa, mistä liikkeestä on lasinsa ostanut RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

30 Optikkoliikkestä kotimaasta Tavaratalosta/kirjakaupasta Silmälasien ostopaikka n = silmälasien käyttäjät Ulkomailta esim. optikkoliikkeestä tai muualta Huoltoasemalta/kioskilta Internetistä - Internetin kautta Apteekista Muu Ei osaa sanoa , n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

31 Mistä optikkoliikkeestä/ketjusta viimeksi osti silmälasit n=osti optikkoliikkeestä Instru / Instruoptiikka / Instrumentarium Silmäasema / Silmäasema Fennica Muu Specsavers Ei osaa sanoa Nissen Tähtioptikko Synsam Cazze Eyen Keops Fenno optiikka , n= , n=60 Omnibus Loka / *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

32 4. Silmälasit 4.6. Tyytyväisyys palveluun Silmälasien käyttäjiltä kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he olivat saamaansa palveluun kun he viimeksi ostivat silmälasit. Suomalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun silmälasiostoksilla: 66 silmälasien käyttäjistä on ollut erittäin tyytyväinen ja 6 melko tyytyväinen saamaans a palveluun silmälaseja ostaessa. Erityisen tyytyväisiä saamaansa palveluun ovat olleet vuotiaat, työväestöön kuuluvat sekä yksi- tai kaksiteholaseja käyttävät RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

33 5) Erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys palveluun viimeksi silmälaseja ostaessa ) Melko tyytyväinen n = silmälasien käyttäjät 3) Ei tyyytyväinen eikä tyytymätön Ei osaa sanoa ) Melko tyytymätön ) Erittäin tyytymätön Keskiarvo , n= ,55 007, n= ,43 008, n= ,56 Kaikki, n= , Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

34 4. Silmälasit 4.7. Silmälaseihin käytetty rahamäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, kuinka paljon he ovat käyttäneet rahaa silmälasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana. Suurin osa silmälasien käyttäjistä ei ole käyttänyt lainkaan rahaa silmälasien hankintaan viimeisen vuoden aikana. Näiden vastaajien osuus on kuitenkin pienempi kuin viime vuosina itse asiassa trendi on ollut laskeva jo useamman vuoden ajan. Toisin sanoen, suomalaisista silmälasien käyttäjistä yhä useampi osti silmälasinsa viimeisen vuoden aikana. Kun katsotaan niitä vastaajia, jotka ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana rahaa laseihin, nähdään, että suurin osa on käyttänyt niihin yli 500 euroa. Seuraavaksi yleisimmät kokonaissummat ovat euroa ja alle 50 euroa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

35 Käyttänyt rahaa silmälasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana n = silmälasien käyttäjät Ei lainkaan Alle 50 euroa euroa 0-00 euroa euroa euroa Yli 500 euroa Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

36 Mistä optikkoliikkeestä/ketjusta viimeksi osti silmälasit n=osti optikkoliikkeestä Instru / Instruoptiikka / Instrumentarium Silmäasema / Silmäasema Fennica Muu 8 4 Specsavers 0 Ei osaa sanoa 9 Nissen 8 Tähtioptikko 8 Synsam Cazze Eyen Keops Fenno optiikka Kaikki, n=60 Käyttänyt rahaa silmälasien hankintaan viimeisen kk aikana Ei yhtään, n=359 Alle 50 euroa, n= euroa, n=66 Yli 500 euroa, n=64 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

37 4. Silmälasit 4.8. Näöntutkimus Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, missä he kävivät näöntutkimuksessa kun he hankkivat silmälasinsa. Valtaosa (55 ) silmälasien käyttäjistä on käynyt näöntark astuksessa optikolla, tosin silmälääkärilläkin on käynyt varsin moni (39 ). Se, mi ssä näöntutkimus on tehty,korreloi vahvasti iän kanssa: nuoret ovat käyneet optikolla ja vanhemmat silmälääkärillä. Naiset käyvät selvästi miehiä yleisemmin silmälääkärillä, kun taas miehet ostavat naisia useammin lasit ilman tutkimusta. Vuosien varrella on tapahtunut hyvin vähän muutos ta sen suhteen, missä suomalaiset silmälasien käyttäjät ovat käyneet näöntutk imuksessa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

38 Missä kävi näöntutkimuksessa kun hankki silmälasit n = silmälasien käyttäjät Optikolla Silmälääkärillä Lasit tehtiin entisten vahvuisina / ei käynyt missään tutkimuksessa Muu Ei osaa sanoa Kaikki, n= Sukupuoli Nainen, n= Mies, n= Ikäryhmä 5-9 vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

39 Kävi näöntutkimuksessa viimeksi n = silmälasien käyttäjät Optikko Silmälääkäri Ovat entisen vahvuiset/ ei käynyt missään tutkimuksessa Muu Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

40 5. Piilolasit 5.. Piilolasien käyttö Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, käyttävätkö he piilolaseja päivittäin vai harvemmin kuin päivittäin. 8 piilolasien käyttäjistä käyttää piilolaseja päivittäin ja 7 harvemmi n kuin päivittäin. Alle 30-vuotiaista suurin osa käyttää piilolaseja päivittäin; vanhemmat piilolasien käyttäjät laittavat piilolasit päähänsä yleensä vain tietyissä tilanteissa. Piilolasien käyttäjiltä kysyttiin myös, missä tilanteissa he käyttävät piilolaseja. Vastaukset kerättiin avoimina ja ne koodattiin jälkikäteen. Suurin osa piilolasien käyttäjistä pitää piilolaseja harrastuksissa tai urheillessa sekä juhlissa ja iltamenoissa. Myös töissä piilolaseja pidetään suhteellisen yleisesti. 6 piilolasien käyttäjistä pitää piilolaseja jatkuvasti RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

41 Päivittäin Piilolasien käyttö n=käyttää piilolaseja Ei osaa sanoa Harvemmin kuin päivittäin Kaikki, n= Sukupuoli Nainen, n= Mies, n= Ikäryhmä 5-9 vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=9* vuotta, n=3* 00 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

42 Missä tilanteissa käyttää piilolaseja Käyttää piilolaseja, n=64 Harrastuksissa / urheillessa Juhlissa / iltamenoissa 3 30 Työssä / töissä 9 Käyttää jatkuvasti / koko ajan 6 Ei kotona / kodin ulkopuolella 9 Autolla ajaessa Kotona / vapaa-aikana Koulussa / opiskellessa Lukiessa Tietokonetta käyttäessä TV:tä katsoessa Muu 3 Ei osaa sanoa Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

43 5. Piilolasit 5.. Piilolasien ostopaikka Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, mistä he ovat hank kineet viimeksi ostamansa piilolasit. Valtaosa piilolasien käyttäjistä on ostanut piilolasinsa optikkoliikkeestä. Optikkoliikkeiden suosio ostopaikkana on ollut viime vuosina laskussa, mutta vuoden tutkimuksessa lasku näyttäisi tasoittuneen: tänä vuonna optikkoliikkeissä asioineita on hieman enemmän kuin viime vuoden tutkimuksessa. Trendin tasoittumista selittänee se, että nuoret, uudet piilolasien käyttäjät ostavat ensimmäiset piilolasinsa optikkoliikkeestä tässä tutkimuksessa tämä näkyy siinä, että 5 9-vuotiaista 95 on ostanut piilolasit optikkoliikkeestä. Vastaavasti vuotiaista 59 ostaa piilolasit netistä RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

44 Piilolasien ostopaikka Osti viimeksi piilolasit n=käyttää piilolaseja Optikkoliikkeestä Internetistä Optikkoliikkeestä ulkomailta Muu Ei osaa sanoa 006, n= , n= , n= , n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

45 5. Piilolasit 5.3. Piilolaseihin käytetty rahamäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, kuinka paljon he ovat käyttäneet rahaa piilolaseihin viimeksi kuluneiden kuukauden aikana. Tuloksista nähdään, että suurin osa piilolasien käyttäjistä on käyttänyt piilolaseihin rahaa noin euroa viimeisen vuoden aikana. Myös niitä, jotka eivät ole käyttäneet piilolaseihin rahaa lainkaan, löytyy suhteellisen paljon RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

46 Käyttänyt rahaa piilolasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana n=piilolasien käyttäjät Ei lainkaan Alle 50 euroa euroa 0-00 euroa euroa euroa Keskiarvo Yli 500 euroa Ei osaa sanoa , n=5 008, n=77 009, n=64 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

47 6. Aurinkolasit 6.. Aurinkolasien ostopaikka Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät aurinkolaseja ainakin silloin tällöin (n=45), kysyttiin, mistä he ovat os taneet viimeksi hankkimansa aurinkolasit. Hieman reilu puolet aurinkolasien käyttäjistä on ostanut lasinsa optikkoliikkeestä. Tässä kohtaa on palattu aiempien vuosien tasolle, eli optikkoliikkeiden kohdalla viime vuonna näkynyt pudotus näyttää olleen satunnaisilmiö. Tavaratalosta, päivittäiskaupasta, vaatekaupasta tai urheilukaupasta aurinkolasinsa on ostanut reilu neljännes aurinkolasien käyttäjistä. Tämä on vähemmän kuin viime vuonna, mutta kuitenkin korkeampi kuin vuosina Optikkoliikkeissä ovat asioineet erityisesti yli 39-vuotiaat, hyvätuloiset sekä ne, jotka käyttävät silmälaseja. Tavarataloista aurinkolasinsa ovat ostaneet keskimääräistä yleisemmin alle 30-vuotiaat (5 9-vuotiaista 64 on ostanut aurinkolasinsa tavaratalosta) RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

48 Aurinkolasien ostopaikka n=aurinkolasien käyttäjät Optikkoliikkeestä Tavaratalosta/päivittäistavarakaupasta/vaatekaupasta/ urheiluliikkeestä 6 3 Ulkomailta Huoltoasemalta/kioskista 3 4 Muualta Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=64 008, n= , n=45 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

NÄKEMISEN JA SILMÄTERVEYDEN TOIMIALA, NÄE RY SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

NÄKEMISEN JA SILMÄTERVEYDEN TOIMIALA, NÄE RY SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN NÄKEMISEN JA SILMÄTERVEYDEN TOIMIALA, NÄE RY SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 22.9.2016 22.9.2016 T15806 NÄE RY/Silmälasien käyttö 2016 / AK JOHDANTO Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Pakkausmerkinnät Seurantatutkimus 2010 EVIRA Johdanto 1/2 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään seuraavia asioita:, Mitä merkintöjä

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

1 2.1.2009 9198, RN, Pakkausmerkinnät

1 2.1.2009 9198, RN, Pakkausmerkinnät 1 2.1.2009 9198, RN, Pakkausmerkintätutkimus EVIRA Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään 15 79-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q4/

Toimialakatsaus Q1-Q4/ Toimialakatsaus Q1-Q4/2016 2.3.2017 Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q4, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016 Markkinakatsaus 300,0 250,0 Optisen alan vähittäiskauppa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Toimialakatsaus Optinen toimiala

Toimialakatsaus Optinen toimiala Toimialakatsaus 7.4.2016 Optinen toimiala Sisältö Optinen ala Q1-Q4, 2015 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016 Optinen ala 2015 1) Markkinakatsaus 140,0 120,0 116,7 Liikevaihto

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q2/

Toimialakatsaus Q1-Q2/ Toimialakatsaus Q1-Q2/2017 30.8.2017 Katsauksen sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q2, 2017 Markkinarakenne (2016) Markkinakatsaus Q1-Q2/2017, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q2/2017,

Lisätiedot

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla?

Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? PERINTÄASIAKKAAT IKÄRYHMITTÄIN Millaisia maksuvaikeudet ovat eri-ikäisillä suomalaisilla? 1. TILASTOSELVITYS Tilastotarkastelun tarkoituksena on selvittää, miten perintään päätyneet laskut jakautuvat eri-ikäisille

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Toimialakatsaus

Toimialakatsaus Toimialakatsaus 31.8.2016 Sisältö Optinen ala Q1-Q2, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q3-Q4, 2016 Markkinakatsaus 60,0 50,0 55,1 Liikevaihto Q1-Q2, 2016: 161,0 M -2,6% 40,0 41,3

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2017 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2017. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Optisen alan vuosi 2012. Lehdistötilaisuus 19.3.2013 Tervetuloa!

Optisen alan vuosi 2012. Lehdistötilaisuus 19.3.2013 Tervetuloa! Optisen alan vuosi 2012 Lehdistötilaisuus 19.3.2013 Tervetuloa! Aamun ohjelma Optinen ala 2012 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset 2013: Barometri Maija-Riitta Ollila Palvelujen haaste Paneelikeskustelu

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA 09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Kristian Fagerström tutkimuspäällikkö vastaava tutkija Omnibus, Kesä 1 / 2006 Lastensuojelun Keskusliitto TALOUSTUTKIMUS OY TOY Research Reg.No. Y-01147119 VAT No.

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä Kuluttaja ja postikortit 0 Tiivistelmä Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 4/0 0.9.0 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Tiivistelmä Kysely GallupKanavassa toukokuussa 0, vastaajina

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Silmälasien ostoprosessitutkimus Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien ostoprosessitutkimus Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien ostoprosessitutkimus 211 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 211 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa 2017 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset suunnittelevat ostavansa joululahjoja verkosta yhteensä 2,2 miljardilla eurolla tänä vuonna YHTEENVETO Joulukauppa

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia

Lisätiedot

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä

Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Tiedote Suomalaiset luottavat läheisiin ihmisiin enemmän kuin omaan itseensä Suomalaisten luottamus läheisiin ihmisiin on suurta, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Reilu

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy OPTINEN TYÖTERVEYSHUOLTO/ Optikot, työterveyshoitajat ja työfysioterapeutit Optisen Alan tiedotuskeskus Lokakuu 2004 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Ruokakulttuuri 0 kuluttajaseuranta 0 TNS..0 Suomen Gallup Elintarviketieto Tutkimusaineisto ja toteutus Vastaajamäärä N= 00/00 (yhteensä 000) Kohderyhmä Koko väestö --vuotiaat, pl. Ahvenanmaa Tiedonkeräys..-..0

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot