SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009"

Transkriptio

1 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009

2 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista suomalaisista käyttää silmälaseja, paljastaa Optisen Alan Tiedotuskeskuksen Taloustutkimus Oy:llä teettämä tutkimus. Tutkimuksen tulokset kertovat miten 5 79-vuotiaat suomalaiset hankkivat ja käyttivät silmä-, piilo- ja aurinkolaseja vuonna 009. Vastaukset on painotettu vastaamaan koko Suomen väestöä. Tutkimus toteutettiin samanlaisena jo yhdeksännen kerran. Kaikista 5 -vuotta täyttäneistä suomalaisista 69 prosenttia käyttää silmälaseja. Lasien käyttöaste kasvaa noin yhden prosenttiyksikön vuodessa. Tämä perustuu Suomen väestörakent eeseen, jossa vanhemmat ikäluokat ovat entistä suurempia. Viisikymmentä vuotta täyttäneistä lähes kaikki (99 ) käyttävät silmälaseja, kun taas alle viisikymmenvuotiaista vajaa puolet on silmälasien käyttäjiä. Koko väestössä miesten ja naisten välillä on merkittävä ero, sillä kaikista miehistä 64 prosenttia on lasien käyttäjiä ja naisilla käyttöaste on 0 prosenttiyksikköä yleisempää. Teini-ikäisillä tytöillä (5 9-vuotiaat) silmälasit ovat lähes kaksi kertaa yleisempiä kuin pojilla: tytöt 36 ja pojat 9.

3 Lasit ostetaan optikkoliikkeest ä, palveluun ollaan tyytyväisiä Suomalaiset ostavat silmälasinsa optikkoliikkeistä kotimaasta (85 ). Yleisimmät vastaajien nimeämät ostopaikat olivat Instrumentarium ja Silmäasema, joiden yhteinen markkinaosuus on puolet koko alasta. Netissä asioivien osuus ei ole juurikaan muuttunut: vain yksi prosentti vastaajista on ostanut silmälasinsa nettikaupasta. Nettikaupan osuus on pysynyt muuttumattomana viiden vuoden ajan. Yhdeksän suomalaista kymmenestä on ollut tyytyväinen palveluun ostaessaan silmälaseja: silmälasien käyttäjistä 66 prosenttia on ollut erittäin tyytyväisiä ja 6 prosenttia melko tyytyväisiä. Tyytyväisimpiä asiakkaita ovat naiset. Useammat silmälasit yhä yleisempiä Silmälasien käyttäjistä kolme neljästä uusii lasinsa 3 vuoden välein. Aktiivisimmat lasien uusijat ovat 5 9-vuotiaat ja vuotiaat: näistä ikäryhmistä noin puolet uusii lasinsa lähes vuosittain. Lasien uusimista lisää nuorilla likinäköisyyden kasvu ja aikuisilla lähinäön heikkeneminen. Jo joka kolmannella suomalaisella on käytössään kahdet lasit, kun kymmenen vuotta sitten kahdet lasit oli vain joka neljännellä. Viisi vuotta sitten yksien lasien varassa oli 63 prosenttia suomalaisista, ja nykyisin noin puolella suomalaisista on yhdet lasit. Eniten silmälaseja on vuotiailla, joista melkein joka neljännellä on käytössään kolmet tai useammat lasit. Myös voimakkuuksilla olevien aurinkolasien hankkiminen on yhä suositumpaa: kolmen vuoden aikana omilla linssivahvuuksilla valmistettujen aurinkolasien määrä on kaksinkertaistunut seitsemästä prosentista 5 prosenttiin.

4 Moniteholasit yhä useammalla Enemmistöllä (55 ) on käytössään yksiteholinssit, mutta moniteholasien käyttö yleistyy vuosittain prosenttiyksikön verran väestön ikääntymisen takia. Moniteholasien käyttö on naisilla 0 prosenttiyksikköä yleisempää kuin miehillä. Työnantajan maksamat erityistyölasit ovat edelleen harvinaisia: vain noin kahdella prosentilla työntekijöistä on käytössään työpisteen ergonomiaan sovitetut näyttöpäätel asit. Silmälaseihin käytetty rahamäärä vaihtelee Silmälasien ostajat ovat käyttäneet ostoksiin rahaa hyvin vaihtelevasti. Joka kymmenes vastaaja mainitsi käyttäneensä alle 50 euroa, mutta myös joka kymmenes yli 500 euroa. Suomen Optikkoliikkeiden Liiton hintatutkimuksessa (009) silmälasien keskihinta oli 357 euroa. Silmälasien alkaen-hinta oli 56 euroa, yksiteholasien keskihinta oli 48 euroa ja monitehojen 58 euroa. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Taru Korja P , Tiedottaja Sanna Repo P , a.fi OPTISEN ALAN TIEDOTUSKESKUS

5 Sisällys /. Johdanto 7. Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista 8 3. Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käyttö 0 4. Silmälasit Silmälasien käyttötilanteet Silmälasien lukumäärä Silmälasien tyyppi Silmälasien ostoajankohta Silmälasien ostopaikka Tyytyväisyys palveluun Silmälaseihin käytetty rahamäärä Näöntutkimus RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

6 Sisällys / 5. Piilolasit Piilolasien käyttö Piilolasien ostopaikka Piilolaseihin käytetty rahamäärä Aurinkolasit Aurinkolasien ostopaikka Aurinkolaseihin käytetty rahamäärä Silmä- ja piilolasien ostaminen netistä 5 8. Tutkimusmenetelmä RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

7 . Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Optisen Alan Tiedotuskeskuksen toimeksiannosta lokakuussa 009. Tutkimuksessa selvitetään, miten 5 79-vuotiaat suomalaiset hankkivat ja käyttävät silmälaseja, piilolaseja ja aurinkolaseja. Silmälasien käyttäjätutkimus on toteutettu samassa tutkimusympäristössä vuosittain alkaen vuodesta 00. Tutkimukseen osallistuneiden vastaukset on painotettu vastaamaan koko Suomen väestöä, joten tutkimuksen tulokset voidaan (virhemarginaali on keskimäärin noin ± 3,5 -yksikköä) yleistää koko väestöön. Tutkimus on toteutettu osana Taloustutkimuksen Omnibusmonitilaajatutkimusta. Omnibusin loka -kierroksella, jolla tämän tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin, tehtiin yhteensä 98 haastattelua. Tarkemmat tiedot tutkimusmenetelmästä ovat tämän raportin lopussa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

8 . Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista / Tutkittujen optisen alan tuotteiden (silmälasit, piilolasit, aurinkolasit) käytössä koko väestön tasolla ei ole tapahtunut suurta muutosta viime vuoteen verrattuna. Ainoa huomattavampi muutos on vahvuuksilla varustettujen aurinkolasien käytön kasvu. Silmälasien käyttäjistä vuotiaat ovat todella aktiivisia silmälasien käyttäjiä: laseja ostetaan useammat kuin yhdet, ja huomattavan moni pitää niitä päässään koko ajan, ei vain satunnaisesti. He myös ostavat muita useammin laseja netistä. Tutkimuksen tulos antaakin viitteitä siitä, että vuotiaat ovat oppineet lasien käytön asusteena : laseja voi olla useammatkin eri tilanteisiin. Netistä ostamisen hohdokkuus näyttäisi vähentyneen alle 30-vuotiailla mutta vuotiailla lisääntyneen. Netistä ostaneiden osuus on ollut prosentin luokkaa varsin tasaisesti vuosittain RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

9 . Yhteenveto ja päätelmät tutkimuksen tuloksista / Kun tarkastellaan silmälasien lukumäärää, silmälaseihin käytettyä rahamäärää sekä sitä, milloin silmälasien käyttäjät ovat viimeksi ostaneet lasinsa, vaikuttaa siltä että silmälasien ostotiheys olisi kasvamaan päin. Toisin sanoen keskivertosuomalainen ostaa silmälaseja useammin kuin ennen, ja laseja voi olla useammat kuin yhdet. Silmälasit ostetaan edelleen yleensä optikkoliikkeestä kotimaasta, tosin tavaratalojen osuus on hieman kasvanut viime vuosista. Suosituimmat ostopaikat ovat Instrumentari um, Silmäasema ja ketjuun kuulumattomat. Suomalaiset silmälasien käyttäjät ovat todella tyytyväisiä saamaansa palveluun silmälaseja ostaessa. Piilolaseja käytetään yleensä harvemmin kuin päivittäin, ja nimenomaan tietyissä tilanteissa. Näitä tilanteita ovat ennen kaikkea harrastukset sekä juhlatilaisuudet. Useimmat piilolasien käyttäjät ostavat edelleen piilolasinsa optikkoliikkeestä. Optikkoliikkeet ovat saaneet takaisin valta-asemaansa aurinkolasien yleisimpänä ostopaikkana. Aurinkolaseihin käytetään kuitenkin edelleen varsin vähän rahaa vuosittain RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

10 3. Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käyttö Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta vastaajilta (n=98) kysyttiin aluksi, käyttävätkö he silmälaseja, piilolaseja tai aurinkolaseja. Vastausvaihtoehdot esitettiin vastaajalle kortilla. Silmälasien ja piilolasien osalta vastausvaihtoehtoina oli käyttäminen säännöllisesti tai silloin tällöin ja aurinkolasien osalta käyttäminen vahvuuksilla tai ilman. Silmälasien käyttäjistä ja koko tutkimuksen perusjoukosta (5 79-vuotiaat suomalaiset) on muodos tettu ikäpyramidi (ks. seuraavan sivun kuvio). Silmälasien, piilolasien ja aurinkolasien käytössä on tapahtunut varsin vähän muutoksia viimeisen vuoden aikana. Silmälaseja ja piilolaseja käyttää käytännössä samansuuruinen joukko suomalaisia kuin ennekin. Suurin muutos on tapahtunut voimakkuuksilla varustetuissa aurinkolaseissa: niitä käyttää nyt jo 5 vastaajista. Vain vastaajista kertoo ettei käytä mitään kortilla mainituista optisen alan tuotteista RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

11 Silmälasien käyttö sukupuolen mukaan eri ikäryhmissä verrattuna koko väestömäärään Vuosi 009 Miehet Naiset v v v v v v v ('000) Omnibus Loka / 009 Koko väestö Käyttää silmälaseja ('000) Silmälasien käyttäjätutkimus 009

12 Silmälasien, piilolinssien ja aurinkolasien käyttö n=5-74-vuotiaat suomalaiset, n=5-79-vuotiaat suomalaiset Käyttää silmälaseja säännöllisesti Käyttää silmälaseja silloin tällöin Käyttää piilolaseja säännöllisesti Käyttää piilolaseja silloin tällöin Käyttää aurinkolaseja vahvuuksilla Käyttää aurinkolaseja ilman vahvuuksia* Ei käytä mitään edellä mainituista Keskiarvo , n= , n=0 009, n=98 Omnibus Loka / *) Käyttää aurinkolaseja ilman vahvuuksia/klipsejä linssien päällä Silmälasien käyttäjätutkimus 009

13 4. Silmälasit 4.. Silmälasien käyttötilanteet Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, missä tilanteissa he käyttävät silmälaseja. Vastaajille ei annettu vastausvaihtoehtoja valmiina, vaan he vastasivat kysymykseen spontaani sti. Kuten ennenkin, suurin osa (59 ) silmälaseja käyttävistä suomalaisista käyttää niitä koko ajan. Silmälaseja käyttää silloin tällöin, tietyissä tilanteissa 4 silmälasien käyttäjistä. Yleisin tällainen tilanne on lukeminen lukiessa silmälaseja käyttää 3 s ilmälasien käyttäjistä. Näyttää siltä, että silmälasien jatkuva käyttö olisi vuosien varrella hitaasti kasvaneen ja satunnaisen/tilannekohtaisen käytön määrä vähentyneen. Taustaryhmävertai lusta nähdään, että silmälaseja käyttävät koko ajan erityisesti naiset, vuotiaat ja kaksiteholasien käyttäjät RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

14 Silmälasien käyttötilanteet () n = silmälasien käyttäjät Käyttää jatkuvasti/koko ajan Lukiessa Autolla ajaessa TV:tä katsoessa Tietokonetta käyttäessä Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 6 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

15 Silmälasien käyttötilanteet () n = silmälasien käyttäjät Kotona/vapaa-aikana Työssä/töissä Harrastuksissa/urheillessa Koulussa/opiskellessa Muu 3 3 Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

16 4. Silmälasit 4.. Silmälasien lukumäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, kuinka monet silmälasit heillä on. Kysymystä täsmennettiin koskemaan vain silmälaseja, ei aurinkolaseja voimakkuuksilla. Tuloksista nähdään, että yhä harvemmal la suomalaisella tämän vuoden tutkimuksen perusteella 54 :lla kaikista silmälasien käyttäjistä on vain yhdet lasit. Kahdet lasit omistaa nyt jo lähes joka kolmas suomalainen silmälasien käyttäjä. Trendi näyttäisi olevan erityisen vahva vuotiaiden sekä toisaalta yli 49-vuotiaiden kohdalla: heillä on yhä yleisemmin kahdet tai useammat silmälasit vuotiaista 3 omistaa neljät tai useammat lasit. Naisilla on miehiä useammin yhdet lasit ja miehillä taas naisia useammin kahdet lasit. Lasit voivat olla moniteholaseja tai yksiteholaseja. Johtavassa asemassa tai yrittäjinä toimivilla on keskimääräistä useammin kolmet tai useammat silmälasit RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

17 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät lasit lasit lasit Keskiarvo lasit tai useammat , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

18 Omnibus Loka / Kaikki 005, n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n=694 Ikä: 5-9 v. 005, n=50 006, n=5 007, n=5* 008, n=7* 009, n=7 0-9 v. 005, n=60 006, n=49 007, n=7 008, n=78 009, n= v. 005, n=38 006, n=50 007, n=57 008, n=7 009, n=73 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät Yhdet Kahdet Kolmet Neljät tai useammat Ei osaa sanoa *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

19 Silmälasien määrä /3 n = silmälasien käyttäjät Yhdet Kahdet Kolmet Neljät tai useammat Ei osaa sanoa Omnibus Loka / v. 005, n=0 006, n= 007, n= 008, n=08 009, n= v. 005, n=3 006, n= , n=36 008, n=5 009, n= v. 005, n=85 006, n=33 007, n=65 008, n=76 009, n= v. 005, n=97 006, n=4 007, n=5 008, n=3 009, n= *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

20 4. Silmälasit 4.3. Silmälasien tyyppi Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, minkälaiset heidän nykyiset silmälasinsa ovat. Vastausvaihtoehdot näytettiin vastaajille kortilla. Suomalaisista silmälasien käyttäjistä 55 :lla on yksiteholasit ja 47 :lla kaksi- tai moniteholasit tai rajattomat moniteholasit. Valmislaseja ja erikoislaseja tai syväterävälaseja on vain 3 :lla suomalaisista silmälasien käyttäjistä. Samoin työnantajan maksamia tai antamia silmälaseja on vain harvalla. Miesten silmälasit ovat yleensä yksiteholaseja, naisilla taas yksi- ja kaksi/moniteholasit ovat yhtä yleisiä. Nuoret vastaajat käyttävät yksiteholaseja ja vanhemmat vastaajat kaksi- ja moniteholaseja 50 ikävuodessa on selkeä raja sen suhteen, kummanlaisia laseja käyttää RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

21 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Yksiteholasit Kaksiteholasit/ moniteholasit/ rajattomat Valmislasit Erikoislasit/ syväterävälasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / *) Työlasit Silmälasien käyttäjätutkimus 009

22 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa Kaikki 005, n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n=694 Sukupuoli Nainen 005, n= , n= , n= , n= , n=38 Mies 005, n= , n= , n=30 008, n=30 009, n= Omnibus Loka / 009 *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

23 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa Ikäryhmä 5-9 v. 005, n=50 006, n=5 007, n=5* 008, n=7* 009, n=7 0-9 v. 005, n=60 006, n=49 007, n=7 008, n=78 009, n= v. 005, n=38 006, n=50 007, n=57 008, n=7 009, n= Omnibus Loka / *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

24 Silmälasien tyyppi /4 n = silmälasien käyttäjät Kaksiteholasit/ moniteholasit Erikoislasit/ syväterävälasit Yksiteholasit Valmislasit Työnantajan maksamat/ antamat työlasit Muu Ei osaa sanoa v. 005, n=0 006, n= 007, n= 008, n=08 009, n= v. 005, n=3 006, n= , n=36 008, n=5 009, n= v. 005, n=85 006, n=33 007, n=65 008, n=76 009, n= v. 005, n=97 006, n=4 007, n=5 008, n=3 009, n= Omnibus Loka / 009 Silmälasien käyttäjätutkimus 009 4

25 4. Silmälasit 4.4. Silmälasien ostoajankohta Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, milloin viimeksi he ostivat uudet silmälasit. Valtaosa suomalaisista eli 75 silmälasien käyttäjistä on ostanut silmälasit viimeksi 3 vuotta sitten. Aiempaa harvempi on ostanut lasit 3 5 vuotta sitten. Yli puolet 5 9-vuotiaista silmälasien käyttäjistä on ostanut lasit enintään vuosi sitten. Myös vuotiaiden keskuudessa on paljon niitä, jotka ovat ostaneet lasit viimeisen kk aikana. Yleisesti ottaen siinä, milloin suomalaiset ovat viimeksi ostaneet lasinsa, ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana. Toki pientä trendiä on havaittavissa siinä, että yhä useampi suomalainen silmälasien käyttäjä on ostanut lasinsa viimeisen kolmen vuoden aikana RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

26 Osti uudet silmälasit n = silmälasien käyttäjät 3 Enintään vuosi sitten Yli v. - enintään 3 v. sitten Yli 3 v. - enintään 5 v. sitten 6 6 Yli 5 v. sitten Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

27 Osti uudet silmälasit ikäryhmittäin 009 n = silmälasien käyttäjät Enintään vuosi sitten Yli v. - enintään 3 v. sitten Yli 3 v. - enintään 5 v. sitten Yli 5 v. sitten Ei osaa sanoa Kaikki, n= Ikäryhmä 5-9 v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= v., n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

28 4. Silmälasit 4.5. Silmälasien ostopaikka / Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, mistä paikasta he ovat viimeksi ostaneet silmälasit. Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista silmälasien käyttäjistä on ostanut silmälasinsa optikkoliikkeestä kotimaasta. Tämä osuus on kuitenkin ollut viime vuosina pienessä laskussa, eikä tämäkään vuosi tee isoa muutosta tosin nyt ollaan samassa tasossa kuin viime vuonna. Koti maisista optikkoliikkeistä lasinsa ostavat erityisesti naiset ja alle 45-vuotiaat. Tavaratalosta tai kirjakaupasta lasinsa on tänä vuonna ostanut 7 kaikista käyttäjistä, mikä on suurempi osuus kuin ennen. Tavarataloista/kirjakaupoista ostetaan erityisesti valmislaseja. Tavaratalosta lasinsa ostavat keskimääräistä useammin miehet ja vuotiaat RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

29 4. Silmälasit 4.5. Silmälasien ostopaikka / Silmälasien käyttäjiltä kysyttiin lisäksi, mistä optikkoliikkeestä tai -ketjusta he ovat ostaneet lasinsa. Suositummat optikkoketjut ovat edelleen Instru ja Silmäasema. Ketjuihin kuulumattomat optikkoliikkeet ovat kolmannella sijalla. Tämän vuoden tutkimuksessa Specsavers on mainittu neljänneksi yleisimmäksi silmälasien ostopaikaksi. Muilla optikkoliikkeillä ei kasvua näykään; Instru, Silmäasema ja Tähtioptikko mainitaan tänä vuonna selvästi harvemmin kuin viime vuoden tutkimuksessa. Tähtioptikko-ketju on sulautettu osaksi Specsaversketjua. Toisaalta on huomioitava, että aiempaa useampi on vastannut tänä vuonna, ettei osaa sanoa, mistä liikkeestä on lasinsa ostanut RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

30 Optikkoliikkestä kotimaasta Tavaratalosta/kirjakaupasta Silmälasien ostopaikka n = silmälasien käyttäjät Ulkomailta esim. optikkoliikkeestä tai muualta Huoltoasemalta/kioskilta Internetistä - Internetin kautta Apteekista Muu Ei osaa sanoa , n=36 006, n=43 007, n=67 008, n= , n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

31 Mistä optikkoliikkeestä/ketjusta viimeksi osti silmälasit n=osti optikkoliikkeestä Instru / Instruoptiikka / Instrumentarium Silmäasema / Silmäasema Fennica Muu Specsavers Ei osaa sanoa Nissen Tähtioptikko Synsam Cazze Eyen Keops Fenno optiikka , n= , n=60 Omnibus Loka / *) Alhainen vastaajamäärä, tulos vain suuntaa-antava Silmälasien käyttäjätutkimus 009

32 4. Silmälasit 4.6. Tyytyväisyys palveluun Silmälasien käyttäjiltä kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he olivat saamaansa palveluun kun he viimeksi ostivat silmälasit. Suomalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun silmälasiostoksilla: 66 silmälasien käyttäjistä on ollut erittäin tyytyväinen ja 6 melko tyytyväinen saamaans a palveluun silmälaseja ostaessa. Erityisen tyytyväisiä saamaansa palveluun ovat olleet vuotiaat, työväestöön kuuluvat sekä yksi- tai kaksiteholaseja käyttävät RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

33 5) Erittäin tyytyväinen Tyytyväisyys palveluun viimeksi silmälaseja ostaessa ) Melko tyytyväinen n = silmälasien käyttäjät 3) Ei tyyytyväinen eikä tyytymätön Ei osaa sanoa ) Melko tyytymätön ) Erittäin tyytymätön Keskiarvo , n= ,55 007, n= ,43 008, n= ,56 Kaikki, n= , Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

34 4. Silmälasit 4.7. Silmälaseihin käytetty rahamäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, kuinka paljon he ovat käyttäneet rahaa silmälasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana. Suurin osa silmälasien käyttäjistä ei ole käyttänyt lainkaan rahaa silmälasien hankintaan viimeisen vuoden aikana. Näiden vastaajien osuus on kuitenkin pienempi kuin viime vuosina itse asiassa trendi on ollut laskeva jo useamman vuoden ajan. Toisin sanoen, suomalaisista silmälasien käyttäjistä yhä useampi osti silmälasinsa viimeisen vuoden aikana. Kun katsotaan niitä vastaajia, jotka ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana rahaa laseihin, nähdään, että suurin osa on käyttänyt niihin yli 500 euroa. Seuraavaksi yleisimmät kokonaissummat ovat euroa ja alle 50 euroa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

35 Käyttänyt rahaa silmälasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana n = silmälasien käyttäjät Ei lainkaan Alle 50 euroa euroa 0-00 euroa euroa euroa Yli 500 euroa Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

36 Mistä optikkoliikkeestä/ketjusta viimeksi osti silmälasit n=osti optikkoliikkeestä Instru / Instruoptiikka / Instrumentarium Silmäasema / Silmäasema Fennica Muu 8 4 Specsavers 0 Ei osaa sanoa 9 Nissen 8 Tähtioptikko 8 Synsam Cazze Eyen Keops Fenno optiikka Kaikki, n=60 Käyttänyt rahaa silmälasien hankintaan viimeisen kk aikana Ei yhtään, n=359 Alle 50 euroa, n= euroa, n=66 Yli 500 euroa, n=64 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

37 4. Silmälasit 4.8. Näöntutkimus Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät silmälaseja ainakin silloin tällöin (n=694), kysyttiin, missä he kävivät näöntutkimuksessa kun he hankkivat silmälasinsa. Valtaosa (55 ) silmälasien käyttäjistä on käynyt näöntark astuksessa optikolla, tosin silmälääkärilläkin on käynyt varsin moni (39 ). Se, mi ssä näöntutkimus on tehty,korreloi vahvasti iän kanssa: nuoret ovat käyneet optikolla ja vanhemmat silmälääkärillä. Naiset käyvät selvästi miehiä yleisemmin silmälääkärillä, kun taas miehet ostavat naisia useammin lasit ilman tutkimusta. Vuosien varrella on tapahtunut hyvin vähän muutos ta sen suhteen, missä suomalaiset silmälasien käyttäjät ovat käyneet näöntutk imuksessa RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

38 Missä kävi näöntutkimuksessa kun hankki silmälasit n = silmälasien käyttäjät Optikolla Silmälääkärillä Lasit tehtiin entisten vahvuisina / ei käynyt missään tutkimuksessa Muu Ei osaa sanoa Kaikki, n= Sukupuoli Nainen, n= Mies, n= Ikäryhmä 5-9 vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

39 Kävi näöntutkimuksessa viimeksi n = silmälasien käyttäjät Optikko Silmälääkäri Ovat entisen vahvuiset/ ei käynyt missään tutkimuksessa Muu Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=67 008, n= , n=694 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

40 5. Piilolasit 5.. Piilolasien käyttö Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, käyttävätkö he piilolaseja päivittäin vai harvemmin kuin päivittäin. 8 piilolasien käyttäjistä käyttää piilolaseja päivittäin ja 7 harvemmi n kuin päivittäin. Alle 30-vuotiaista suurin osa käyttää piilolaseja päivittäin; vanhemmat piilolasien käyttäjät laittavat piilolasit päähänsä yleensä vain tietyissä tilanteissa. Piilolasien käyttäjiltä kysyttiin myös, missä tilanteissa he käyttävät piilolaseja. Vastaukset kerättiin avoimina ja ne koodattiin jälkikäteen. Suurin osa piilolasien käyttäjistä pitää piilolaseja harrastuksissa tai urheillessa sekä juhlissa ja iltamenoissa. Myös töissä piilolaseja pidetään suhteellisen yleisesti. 6 piilolasien käyttäjistä pitää piilolaseja jatkuvasti RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

41 Päivittäin Piilolasien käyttö n=käyttää piilolaseja Ei osaa sanoa Harvemmin kuin päivittäin Kaikki, n= Sukupuoli Nainen, n= Mies, n= Ikäryhmä 5-9 vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=9* vuotta, n=3* 00 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

42 Missä tilanteissa käyttää piilolaseja Käyttää piilolaseja, n=64 Harrastuksissa / urheillessa Juhlissa / iltamenoissa 3 30 Työssä / töissä 9 Käyttää jatkuvasti / koko ajan 6 Ei kotona / kodin ulkopuolella 9 Autolla ajaessa Kotona / vapaa-aikana Koulussa / opiskellessa Lukiessa Tietokonetta käyttäessä TV:tä katsoessa Muu 3 Ei osaa sanoa Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

43 5. Piilolasit 5.. Piilolasien ostopaikka Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, mistä he ovat hank kineet viimeksi ostamansa piilolasit. Valtaosa piilolasien käyttäjistä on ostanut piilolasinsa optikkoliikkeestä. Optikkoliikkeiden suosio ostopaikkana on ollut viime vuosina laskussa, mutta vuoden tutkimuksessa lasku näyttäisi tasoittuneen: tänä vuonna optikkoliikkeissä asioineita on hieman enemmän kuin viime vuoden tutkimuksessa. Trendin tasoittumista selittänee se, että nuoret, uudet piilolasien käyttäjät ostavat ensimmäiset piilolasinsa optikkoliikkeestä tässä tutkimuksessa tämä näkyy siinä, että 5 9-vuotiaista 95 on ostanut piilolasit optikkoliikkeestä. Vastaavasti vuotiaista 59 ostaa piilolasit netistä RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

44 Piilolasien ostopaikka Osti viimeksi piilolasit n=käyttää piilolaseja Optikkoliikkeestä Internetistä Optikkoliikkeestä ulkomailta Muu Ei osaa sanoa 006, n= , n= , n= , n= Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

45 5. Piilolasit 5.3. Piilolaseihin käytetty rahamäärä Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät piilolaseja ainakin silloin tällöin (n=64), kysyttiin, kuinka paljon he ovat käyttäneet rahaa piilolaseihin viimeksi kuluneiden kuukauden aikana. Tuloksista nähdään, että suurin osa piilolasien käyttäjistä on käyttänyt piilolaseihin rahaa noin euroa viimeisen vuoden aikana. Myös niitä, jotka eivät ole käyttäneet piilolaseihin rahaa lainkaan, löytyy suhteellisen paljon RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

46 Käyttänyt rahaa piilolasien hankintaan viimeksi kuluneiden kuukauden aikana n=piilolasien käyttäjät Ei lainkaan Alle 50 euroa euroa 0-00 euroa euroa euroa Keskiarvo Yli 500 euroa Ei osaa sanoa , n=5 008, n=77 009, n=64 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

47 6. Aurinkolasit 6.. Aurinkolasien ostopaikka Niiltä vastaajilta, jotka käyttävät aurinkolaseja ainakin silloin tällöin (n=45), kysyttiin, mistä he ovat os taneet viimeksi hankkimansa aurinkolasit. Hieman reilu puolet aurinkolasien käyttäjistä on ostanut lasinsa optikkoliikkeestä. Tässä kohtaa on palattu aiempien vuosien tasolle, eli optikkoliikkeiden kohdalla viime vuonna näkynyt pudotus näyttää olleen satunnaisilmiö. Tavaratalosta, päivittäiskaupasta, vaatekaupasta tai urheilukaupasta aurinkolasinsa on ostanut reilu neljännes aurinkolasien käyttäjistä. Tämä on vähemmän kuin viime vuonna, mutta kuitenkin korkeampi kuin vuosina Optikkoliikkeissä ovat asioineet erityisesti yli 39-vuotiaat, hyvätuloiset sekä ne, jotka käyttävät silmälaseja. Tavarataloista aurinkolasinsa ovat ostaneet keskimääräistä yleisemmin alle 30-vuotiaat (5 9-vuotiaista 64 on ostanut aurinkolasinsa tavaratalosta) RN, Silmälasien käyttäjätutkimus 009

48 Aurinkolasien ostopaikka n=aurinkolasien käyttäjät Optikkoliikkeestä Tavaratalosta/päivittäistavarakaupasta/vaatekaupasta/ urheiluliikkeestä 6 3 Ulkomailta Huoltoasemalta/kioskista 3 4 Muualta Ei osaa sanoa Keskiarvo , n=64 008, n= , n=45 Omnibus Loka / Silmälasien käyttäjätutkimus 009

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

NÄKEMISEN JA SILMÄTERVEYDEN TOIMIALA, NÄE RY SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

NÄKEMISEN JA SILMÄTERVEYDEN TOIMIALA, NÄE RY SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN NÄKEMISEN JA SILMÄTERVEYDEN TOIMIALA, NÄE RY SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 22.9.2016 22.9.2016 T15806 NÄE RY/Silmälasien käyttö 2016 / AK JOHDANTO Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Toimialakatsaus Optinen toimiala

Toimialakatsaus Optinen toimiala Toimialakatsaus 7.4.2016 Optinen toimiala Sisältö Optinen ala Q1-Q4, 2015 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016 Optinen ala 2015 1) Markkinakatsaus 140,0 120,0 116,7 Liikevaihto

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Silmälasien ostoprosessitutkimus Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien ostoprosessitutkimus Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien ostoprosessitutkimus 211 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 211 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland

ZA5681. Flash Eurobarometer 335 (Views and Attitudes Related to the Euro in the 17 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland ZA68 Flash Eurobarometer (Views and Attitudes Related to the Euro in the 7 Euro-Area Countries) Country Questionnaire Finland EB FLASH - Euro Area - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET. 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Tampereen Kaupunki etampere/ Infocity 2002 -tutkimus 11 7 OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 7.1 Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Vastaajilta kysyttiin myös tamperelaisten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus, lokakuu 5 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 6-75-vuotiaat

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot