Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua."

Transkriptio

1 KIRJOITA NIMESI SELVÄSTI TEKSTATEN KAIKKI ETUNIMET: SUKUNIMI: Syntymäaika (ppkkvvvv): OHJEET VASTAAMISEEN: Tentissä on kolme osiota. Tentin ensimmäisessä osiossa on 10 monivalintakysymystä, joihin liittyy neljä väittämää. Oikeita väittämiä voi olla vain yksi. Merkitse vastauksesi sivulle 2 ympyröimällä oikea väittämä. Pisteitä oikeasta vastauksesta saa +2, väärästä 1. Maksimipistemäärä tästä osioista on 20 pistettä. Toisessa osiossa on 30 kysymystä. Kysymyksissä esitetään väittämiä, jotka voivat olla joko oikein (O) tai väärin (V). Merkitse vastauksesi sivulle 2 valitsemalla O (väittämä on oikein) tai V (väittämä on väärin). Pisteitä oikeasta vastauksesta saa +2, väärästä 1. Maksimipistemäärä tästä osioista on 60 pistettä. Kolmannessa osiossa on viisi lyhyttä kysymystä, joihin vastaajan on vastattava kirjallisesti annetussa tilassa. Kustakin vastauksesta saa pisteitä asteikolla 0-4. Maksimipistemäärä tästä osiosta on 20 pistettä. Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Tentissä on vastattava vähintään 34 kysymykseen. Esseekysymykset eivät ole mukana tässä 34 kysymyksessä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua. PALAUTA VIRALLINEN VASTAUSPAPERI JA KYSYMYSPAPERIT TENTIN JÄLKEEN VALVOJALLE AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

2 VIRALLINEN VASTAUSPAPERI Merkitse OSIO I ja II vastauksesi alla olevaan taulukkoon ympyröimällä mielestäsi oikea vaihtoehto. Merkitse kolmannen osion vastauksesi tenttipaperiin kunkin kysymyksen kohdalla annettuun tilaan. OSIO I 1. A B C D 2. A B C D 3. A B C D 4. A B C D 5. A B C D 6. A B C D 7. A B C D 8. A B C D 9. A B C D 10. A B C D OSIO II 1. O V 16. O V 2. O V 17. O V 3. O V 18. O V 4. O V 19. O V 5. O V 20. O V 6. O V 21. O V 7. O V 22. O V 8. O V 23. O V 9. O V 24. O V 10. O V 25. O V 11. O V 26. O V 12. O V 27. O V 13. O V 28. O V 14. O V 29. O V 15. O V 30. O V AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

3 OSIO I 10 monivalintakysymystä, joihin kuhunkin liittyy neljä väittämää. 1 Mikä seuraavista ei kuvaa strukturoituja sijoitustuotteita oikein? a) Strukturoituihin sijoitustuotteisiin kuuluu myös pääomariskillisiä tuotteita. b) Strukturoidut sijoitustuotteet voivat tarjota pääomaturvan lisäksi takuutuottoa. c) Strukturoitujen sijoitustuotteiden hinnoittelussa voidaan hyödyntää johdannaisten hinnoitteluun liittyvää teoriaa. d) Huonon vakavaraisuuden omaavan liikkeeseenlaskijan strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotto on aina huono suhteessa niiden riskiin. 2 Sattuman kauppaa Wall Streetillä -kirjassa esitellään useita yksityissijoittajan irrationaalisen käyttäytymisen muotoja. Mikä seuraavista ei ole sellainen? a) Yliluottamus. b) Laumasieluisuus. c) Tappiokammo. d) Osakkeiden myynti lyhyeksi eli ylimyynti. 3 Asiakkaasi on sijoittanut OMXH25-indeksin mukaiseen ETF-tuotteeseen. Hän haluaa suojautua markkinoiden laskulta. Mikä seuraavista toimista auttaa parhaiten kurssilaskua vastaan (kohde-etuutena on kaikissa OMXH25)? a) Asiakas asettaa osto-option. b) Asiakas asettaa myyntioption. c) Asiakas ostaa osto-option. d) Asiakas ostaa myyntioption. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

4 4 Sattuman kauppaa Wall Streetillä -kirjassa esitellään useita peruste- eli fundamentaalianalyysin johtopäätöksiä. Mikä seuraavista ei ole sellainen? a) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä korkeammat korot ovat ceteris paribus eli kun muut tekijät oletetaan samoiksi. b) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä alhaisempi osakkeen riskitaso on ceteris paribus eli kun muut tekijät oletetaan samoiksi. c) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä suurempi tuloksen ja osinkojen kasvuvauhti on. d) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä suuremman osan tuloksesta yhtiö jakaa osinkoina ceteris paribus eli kun muut tekijät oletetaan samoiksi. 5 Oheisessa taulukossa on Helsingin pörssin kulutustavarat-sektoriin kuuluvien yhtiöiden efektiivinen osinkotuotto, oikaistu P/E-luku, tulos/osake sekä beta Asiakkaasi kysyy minkälaista tuottoa vuodessa hän voi odottaa sijoituksesta Nokian Renkaisiin. Mitä vastaat? Vastaa CAPM:n mukaan ja oleta vastausta laskiessasi riskittömäksi koroksi yksi prosentti ja markkinariskipreemioksi viisi prosenttia. a) 5,64 prosenttia. b) 6,64 prosenttia. c) 8,05 prosenttia. d) Jotain muuta. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

5 6 Mihin näistä tarvitaan sijoituspalvelulain mukainen toimilupa? a) omaisuudenhoitoon, mutta ei toimeksiantojen välittämiseen tai sijoitusneuvontaan. b) toimeksiantojen välittämiseen, mutta ei omaisuudenhoitoon tai sijoitusneuvontaan. c) sijoitusneuvontaan, mutta ei toimeksiantojen välittämiseen tai omaisuudenhoitoon. d) omaisuudenhoitoon, toimeksiantojen välittämiseen ja sijoitusneuvontaan. 7 AA sai pörssiyhtiö X Oyj:ltä euroa osinkoa (ennen veroja) vuonna Hänellä ei ole muita pääomatuloja. AA maksaa osingosta veroa: a) euroa. b) euroa. c) euroa. d) euroa. 8 BB:llä on pääomatuloja euroa ja vähennyskelpoisia korkomenoja euroa (asuntolainan koron osittainen verovähennyskelpoisuus on jo huomioitu tässä). Hän asuu yksin ja hänellä on noin euroa ansiotuloja. Kuinka paljon BB voi vähentää alijäämähyvityksenä ansiotulojensa veroista? a) 0 euroa. b) 600 euroa. c) euroa. d) euroa. 9 CC saa 2014 TeliaSoneran osakkeistaan euron osingon (ennen veroja). Koska TeliaSonera on ruotsalainen yhtiö ja CC on Suomessa yleisesti verovelvollinen, CC on joutunut maksamaan osingoista 15 prosentin lähdeveron Ruotsiin. CC:llä ei ole muita pääomatuloja. Kuinka paljon veroa hän joutuu maksamaan osingosta Suomeen? a) 0 euroa. b) 60 euroa. c) 105 euroa. d) 150 euroa. 10 NN kuolee ilman testamenttia. Hänellä ei ole rintaperillisiä ja hänen vanhempansa ovat myöskin kuolleet, mutta NN:llä on joukko sisaruksia, yhteensä kaksi sisarusta ja neljä sisarpuolta. AA:lla ja BB:llä on NN:n kanssa yhteinen isä ja äiti. CC:llä on NN:n kanssa yhteinen äiti, ja EE:llä, DD:llä sekä FF:llä NN:n kanssa yhteinen isä. Paljonko on AA:n perintöosuus NN:n omaisuudesta (kahden desimaalin tarkkuudella)? AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

6 a) 16,67 prosenttia. b) 26,67 prosenttia. c) 37,50 prosenttia. d) 50,00 prosenttia. OSIO II 30 oikein / väärin kysymyksiä: 1 Viimeisten vuosien aikana on huolestuttu deflaatiosta. Väite: deflaatio on seurausta ylitarjonnasta tai -kapasiteetista koko taloudessa. 2 Viime aikoina on keskusteltu pankkien vakavaraisuudesta. Mutta mitä vakavaraisuudella tarkoitetaan? Väite: pelkistetysti ilmaisten esimerkiksi 8 prosentin vakavaraisuus tarkoittaa sitä, että pankki saa myöntää lainoja 8 euroa jokaista sadan euron omaa pääomaa kohden. 3 Osakekauppoihin liittyy termi T+3. Asiakkaasi kysyy mitä se tarkoittaa ja mihin se liittyy. Väite: termi liittyy osakekaupan selvitykseen kuluvaan aikaan eli karkeasti ottaen siihen kuinka kauan kuluu ennen kuin osakkeita ostanut näkee osakkeet arvoosuustilillään. Vinkki: Kysymyksellä ei haeta sitä, onko T+3 käytössä vastaushetkellä vai ei, vaan siihen mihin tuo termi liittyy. 4 Nettotulos kertoo yrityksen säännöllisen ja jatkuvan liiketoiminnan tuloksesta. 5 Käyttöpääoma kertoo yrityksen käytettävissä olevan oman pääoman määrän eli niin sanotun oikaistun oman pääoman määrän. 6 Osinkosuhde = osinko jaettuna osakkeen hinnalla. 7 Lisäarvomallin mukaan osakkeen hinta muodostuu oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta sekä tulevista lisävoitoista. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

7 8 Asiakkaasi on saanut pankista sijoittajakirjeen, jossa kerrotaan päivän ostokandidaatin olevan Outokummun osake. Sijoittajakirjeessä tätä perusteltiin nousevalla trendillä ja matalalla RSI-indeksillä. Asiakkaasi kysyy mistä asiassa on kyse. Väite: Voit kertoa asiakkaallesi, että kyseessä on niin sanotusta teknisestä analyysistä, jolla pyritään ennustamaan osakkeen tulevaa hintakehitystä. 9 Sijoitussidonnaisessa kapitalisaatiosopimuksessa voidaan sijoituskohteita vaihtaa säästöaikana ilman, että mahdollista tuottoa verotetaan. 10 Oheisessa taulukossa on tietoja yrityslainarahastosta. Tämä ja seuraavat neljä kysymystä liittyvät taulukkoon. Väite: Taulukon tietojen pohjalta voit sanoa, että rahasto on menestynyt hyvin suhteessa vertailuindeksiinsä. 11 Rahasto on ottanut vertailuindeksiään enemmän kokonaisriskiä eli sen arvo on vaihdellut enemmän. 12 Tracking error kertoo kuinka tarkasti rahaston tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. 13 Koska kyseessä on yrityslainarahasto, on rahaston arvolle merkitystä sillä, mikä on yrityslainoille maksettava riskipreemio luottoriskistä. 14 Rahaston modifioitu duraatio on 2,95. Väite: Tämän tiedon pohjalta voidaan sanoa, että jos rahaston omistamien joukkolainojen tuottovaatimus alenee, alenee myös rahaston arvo. 15 Tammikuu-, viikonpäivä- ja kuunvaihdeilmiö ovat osakemarkkinoilla havaittuja osaketuottojen ennustettavuuksia. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

8 16 AA pohtii mahdollisuuksiaan jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle säästämällä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen kautta. Väite: Tänään otettavan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen alin mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 63 vuotta, riippumatta mahdollisesta yleisen TyEL-eläkeiän nostosta tulevaisuudessa. 17 Basel III-säännöksillä tarkoitetaan EU-direktiiviä, joka kiristää tiedonantovelvollisuutta tarjottaessa sijoituspalvelua ei-ammattimaiselle asiakkaalle. 18 CC on pyytänyt DD:tä ostamaan puolestaan kappaletta X Oyj:n pörssiosakkeita ja antanut hänelle tähän valtakirjan. Lisäksi hän on suullisesti ohjeistanut DD:tä olemaan maksamatta yli 10:tä euroa kappale, mutta tätä ei ole mainittu valtakirjassa. DD menee valtakirjan kanssa pankkiin ja ostaa CC:n nimiin kappaletta X Oyj:n osakkeita, mutta hintaan 11 euroa kappale. Pankki ja kaupan vastapuoli toimivat vilpittömässä mielessä. Väite: Kauppa sitoo CC:tä. 19 Sijoittaja EE omistaa 98 prosenttia Z Oy:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. FF omistaa loput 2 prosenttia osakkeista. Z Oy ei ole pörssiyhtiö. Väite: EE:llä on oikeus lunastaa käypään hintaan FF:n omistamat Z Oy:n osakkeet jopa vastoin FF:n tahtoa. 20 GG ja HH ovat aviopuolisoita. HH haluaa lahjoittaa pörssiosakkeita GG:lle. Väite: Laki kieltää lahjoitukset aviopuolisoiden kesken. 21 Sijoituspalveluyhtiö X:n työntekijät keskustelevat asiakkaiden yksityisyyden suojasta, erityisesti asiakaspuheluiden tallentamisen laillisuudesta. Väite: X:llä on paitsi oikeus, myös velvollisuus tallentaa puhelut liittymiin ja liittymistä, jotka on tarkoitettu asiakkaiden toimeksiantojen vastaanottamiseen. 22 Sijoituspalveluyritys X Oy myy muun muassa rahastoyhtiö Y Oy:n sijoitusrahastoosuuksia kuluttajille. Myydyistä rahasto-osuuksista Y Oy maksaa kannustinpalkkion X Oy:lle. Väite: X Oy:n ei tarvitse kertoa kannustinpalkkiosta asiakkailleen. 23 Rahastoyhtiö X markkinoi Y-pörssin osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahasto Z:n kasvuosuuksia käyttämällä vertailua Y-pörssin laajapohjaiseen indeksiin. Kyseisestä indeksistä on olemassa sekä tuotto- että hintaindeksi. Tuottoindeksi sisältää maksetut osingot, hintaindeksi ei. Väite: X voi markkinoinnissaan käyttää indeksistä kumpaa versiota tahansa. 24 AA lahjoittaa lapsenlapselleen BB:lle pörssiosakkeita. AA on ostanut osakkeet vuonna 2003 hintaan euroa. Lahjoituksesta toimitetaan lahjaverotus, jossa osakkeiden arvoksi määrätään euroa. BB myy osakkeet kahden vuoden kuluttua lahjoituksesta hintaan euroa. Väite: BB:n verotettava luovutusvoitto on euroa. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

9 25 Keväällä 2015 asiakkaasi CC tarkastaa esitäytettyä veroilmoitustaan. Hän on verovuonna 2014 myynyt sijoitusrahastoja ja luovutusvoitto on laskettu esitäytettyyn veroilmoitukseen oikein veroviranomaisten puolesta. Väite: CC:n tarvitsee säilyttää kyseiseen kauppaan liittyvät tositteet vuoteen 2021 asti. 26 DD on ostanut indeksilainan vuonna 2010 hintaan euroa. Lainan nimellisarvo oli euroa, eli ylikurssi oli 130 prosenttia. Indeksilaina erääntyy tänään, ja DD saa euron pääoman takaisin ja euroa indeksihyvitystä. Väite: Verotuksessa DD:lle syntyy euroa luovutustappiota ja euroa korkotulon lähdeveron alaista tuloa. 27 EE on antanut kahdesta lapsestaan toiselle, FF:lle ennakkoperintöä. EE kuolee kahdeksan vuotta myöhemmin. Väite: FF:n ennakkoperintöä ei oteta huomioon perintöverotusta toimitettaessa. 28 GG on vuokrannut omistamansa asunnon (asunto-osakeyhtiön osakkeet) ja saanut siitä tuloa vuoden 2014 aikana euroa. Samana vuonna GG on maksanut asuntoosakeyhtiön yhtiövastikkeita (hoitovastikkeita) euroa ja vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä seinien korjausmaalaamisesta euroa. GG:llä ei ole muita pääomatuloja. Väite: GG maksaa kyseisestä tulosta verovuodelta 2014 veroa euroa. 29 Asiakkaasi AA kuolee. Hänellä on rintaperillisiä sekä aviopuoliso BB. Testamenttia ei ole. Väite: BB perii AA:n koko omaisuuden. 30 CC ja DD ovat aviopuolisoita. Heillä ei ole avioehtoa tai testamenttia. Heillä on yhteinen lapsi EE ja CC:llä on lisäksi aiemmasta liitosta lapsi FF. CC, jolla on puolisoista vähemmän varallisuutta, kuolee. Väite: DD joutuu tilanteessa maksamaan tasinkoa CC:n kuolinpesään. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

10 OSIO III Viisi kysymystä, joihin pyydämme kirjoittamaan vastauksen annettuun tilaan. 1. Miten sijoittajan sijoitushorisontti ja elämäntilanne tulisi ottaa huomioon sijoituskohteita valittaessa? 2. Mitä tarkoitetaan sijoittamisessa hajautuksen avulla saatavalla niin sanotulla ilmaisella lounaalla? Mistä se syntyy? Miten sijoittaja voi kasvattaa sitä? AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

11 3. Kerro minkälaisia kuluja rahastot voivat periä sijoittajilta. Mitä tarkoitetaan TERtunnusluvulla? Mitä tietoja ei-ammattimaiselle asiakkaalle tulee antaa markkinoitaessa strukturoitua sijoitustuotetta tai strukturoitua talletusta? AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

12 5. Miten yksityishenkilöiden välillä tehtyä alihintaista kauppaa verotetaan? Palauta lopuksi kaikki vastauspaperit, kiitos! AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

13 TÄMÄ SIVU ON OMIA MUISTIINPANOJASI VARTEN VOIT OTTAA SEN MUKAASI Voit kirjoittaa oman vastausrivisi alla olevaan taulukkoon. Tentinjärjestäjä ei toimita virallisen vastauspaperin merkintöjä jälkikäteen tentin suorittajille. Osio I Osio II Osio II Osio II Oikeat vastaukset löytyvät tenttitilaisuutta seuraavalla viikolla osoitteesta välilehdeltä Sisältö ja aikataulu. Tuloksista ilmoitetaan tenttijöille henkilökohtaisesti sähköpostitse noin kuukauden kuluttua tenttipäivästä. Tentin suorittajan oikeusturvaan liittyvät muutoksenhakuohjeet löytyvät osoitteesta välilehdeltä Ilmoittautuminen. AALTO UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION,

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot