SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO"

Transkriptio

1 OSIO I 10 monivalintakysymystä, joihin kuhunkin liittyy neljä väittämää. 1 Mikä seuraavista ei kuvaa strukturoituja sijoitustuotteita oikein? Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 67, 97-99, 101, 107. a) Strukturoituihin sijoitustuotteisiin kuuluu myös pääomariskillisiä tuotteita. V b) Strukturoidut sijoitustuotteet voivat tarjota pääomaturvan lisäksi takuutuottoa. V c) Strukturoitujen sijoitustuotteiden hinnoittelussa voidaan hyödyntää johdannaisten hinnoitteluun liittyvää teoriaa. d) Huonon vakavaraisuuden omaavan liikkeeseenlaskijan strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotto on aina huono suhteessa niiden riskiin. V O 2 Sattuman kauppaa Wall Streetillä -kirjassa esitellään useita yksityissijoittajan irrationaalisen käyttäytymisen muotoja. Mikä seuraavista ei ole sellainen? Sattuman kauppaa Wall Streetillä, s a) Yliluottamus. V b) Laumasieluisuus. V c) Tappiokammo. V d) Osakkeiden myynti lyhyeksi eli ylimyynti. O 3 Asiakkaasi on sijoittanut OMXH25-indeksin mukaiseen ETF-tuotteeseen. Hän haluaa suojautua markkinoiden laskulta. Mikä seuraavista toimista auttaa parhaiten kurssilaskua vastaan (kohde-etuutena on kaikissa OMXH25)? Opi optiot, s. 61. a) Asiakas asettaa osto-option. V b) Asiakas asettaa myyntioption. V AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

2 c) Asiakas ostaa osto-option. V d) Asiakas ostaa myyntioption. O 4 Sattuman kauppaa Wall Streetillä -kirjassa esitellään useita peruste- eli fundamentaalianalyysin johtopäätöksiä. Mikä seuraavista ei ole sellainen? Sattuman kauppaa Wall Streetillä, s a) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä korkeammat korot ovat ceteris paribus eli kun muut tekijät oletetaan samoiksi. b) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä alhaisempi osakkeen riskitaso on ceteris paribus eli kun muut tekijät oletetaan samoiksi. c) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä suurempi tuloksen ja osinkojen kasvuvauhti on. d) Järkevä sijoittaja on valmis maksamaan osakkeesta sitä korkeamman hinnan, mitä suuremman osan tuloksesta yhtiö jakaa osinkoina ceteris paribus eli kun muut tekijät oletetaan samoiksi. O V V V AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

3 5 Oheisessa taulukossa on Helsingin pörssin kulutustavarat-sektoriin kuuluvien yhtiöiden efektiivinen osinkotuotto, oikaistu P/E-luku, tulos/osake sekä beta Asiakkaasi kysyy minkälaista tuottoa vuodessa hän voi odottaa sijoituksesta Nokian Renkaisiin. Mitä vastaat? Vastaa CAPM:n mukaan ja oleta vastausta laskiessasi riskittömäksi koroksi yksi prosentti ja markkinariskipreemioksi viisi prosenttia. Esim. Ammattimainen sijoittaminen, s. 75. Mitä tilinpäätös kertoo, s a) 5,64 prosenttia. V b) 6,64 prosenttia. V c) 8,05 prosenttia. O d) Jotain muuta. V AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

4 6 Mihin näistä tarvitaan sijoituspalvelulain mukainen toimilupa? a) omaisuudenhoitoon, mutta ei toimeksiantojen välittämiseen tai sijoitusneuvontaan. V b) toimeksiantojen välittämiseen, mutta ei omaisuudenhoitoon tai sijoitusneuvontaan. V c) sijoitusneuvontaan, mutta ei toimeksiantojen välittämiseen tai omaisuudenhoitoon. V d) omaisuudenhoitoon, toimeksiantojen välittämiseen ja sijoitusneuvontaan. O Nousiainen-Sundberg s AA sai pörssiyhtiö X Oyj:ltä euroa osinkoa (ennen veroja) vuonna Hänellä ei ole muita pääomatuloja. AA maksaa osingosta veroa: a) euroa. V b) euroa. V c) euroa. O d) euroa. V Sijoittajan vero-opas 2014 s. 8 8 BB:llä on pääomatuloja euroa ja vähennyskelpoisia korkomenoja euroa (asuntolainan koron osittainen verovähennyskelpoisuus on jo huomioitu tässä). Hän asuu yksin ja hänellä on noin euroa ansiotuloja. Kuinka paljon BB voi vähentää alijäämähyvityksenä ansiotulojensa veroista? a) 0 euroa. V b) 600 euroa. O c) euroa. V d) euroa. V Sijoittajan vero-opas 2014 s. 39 AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

5 9 CC saa 2014 TeliaSoneran osakkeistaan euron osingon (ennen veroja). Koska TeliaSonera on ruotsalainen yhtiö ja CC on Suomessa yleisesti verovelvollinen, CC on joutunut maksamaan osingoista 15 prosentin lähdeveron Ruotsiin. CC:llä ei ole muita pääomatuloja. Kuinka paljon veroa hän joutuu maksamaan osingosta Suomeen? a) 0 euroa. V b) 60 euroa. V c) 105 euroa. O d) 150 euroa. V Sijoittajan vero-opas 2014 s NN kuolee ilman testamenttia. Hänellä ei ole rintaperillisiä ja hänen vanhempansa ovat myöskin kuolleet, mutta NN:llä on joukko sisaruksia, yhteensä kaksi sisarusta ja neljä sisarpuolta. AA:lla ja BB:llä on NN:n kanssa yhteinen isä ja äiti. CC:llä on NN:n kanssa yhteinen äiti, ja EE:llä, DD:llä sekä FF:llä NN:n kanssa yhteinen isä. Paljonko on AA:n perintöosuus NN:n omaisuudesta (kahden desimaalin tarkkuudella)? a) 16,67 prosenttia. V b) 26,67 prosenttia. O c) 37,50 prosenttia. V d) 50,00 prosenttia. V Perhe-ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013, s. 5 OSIO II 30 oikein / väärin kysymyksiä: AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

6 1 Viimeisten vuosien aikana on huolestuttu deflaatiosta. Väite: deflaatio on seurausta ylitarjonnasta tai -kapasiteetista koko taloudessa. O Kansantalous, s Viime aikoina on keskusteltu pankkien vakavaraisuudesta. Mutta mitä vakavaraisuudella tarkoitetaan? Väite: pelkistetysti ilmaisten esimerkiksi 8 prosentin vakavaraisuus tarkoittaa sitä, että pankki saa myöntää lainoja 8 euroa jokaista sadan euron omaa pääomaa kohden. V Kansantalous, s Osakekauppoihin liittyy termi T+3. Asiakkaasi kysyy mitä se tarkoittaa ja mihin se liittyy. Väite: termi liittyy osakekaupan selvitykseen kuluvaan aikaan eli karkeasti ottaen siihen kuinka kauan kuluu ennen kuin osakkeita ostanut näkee osakkeet arvo-osuustilillään. Vinkki: Kysymyksellä ei haeta sitä, onko T+3 käytössä vastaushetkellä vai ei, vaan siihen mihin tuo termi liittyy. O Pankkitoiminnan käsikirja, s Nettotulos kertoo yrityksen säännöllisen ja jatkuvan liiketoiminnan tuloksesta. O Mitä tilinpäätös kertoo, s Käyttöpääoma kertoo yrityksen käytettävissä olevan oman pääoman määrän eli niin sanotun oikaistun oman pääoman määrän. V Mitä tilinpäätös kertoo, s Osinkosuhde = osinko jaettuna osakkeen hinnalla. V Mitä tilinpäätös kertoo, s Lisäarvomallin mukaan osakkeen hinta muodostuu oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta sekä tulevista lisävoitoista. O Ammattimainen sijoittaminen, s Asiakkaasi on saanut pankista sijoittajakirjeen, jossa kerrotaan päivän ostokandidaatin olevan Outokummun osake. Sijoittajakirjeessä tätä perusteltiin nousevalla trendillä ja matalalla RSIindeksillä. Asiakkaasi kysyy mistä asiassa on kyse. Väite: Voit kertoa asiakkaallesi, että kyseessä on niin sanotusta teknisestä analyysistä, jolla pyritään ennustamaan osakkeen tulevaa hintakehitystä. O Ammattimainen sijoittaminen, s AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

7 9 Sijoitussidonnaisessa kapitalisaatiosopimuksessa voidaan sijoituskohteita vaihtaa säästöaikana ilman, että mahdollista tuottoa verotetaan. O Pankkitoiminnan käsikirja, s Oheisessa taulukossa on tietoja yrityslainarahastosta. V Miten sijoitan rahastoihin, s Tämä ja seuraavat neljä kysymystä liittyvät taulukkoon. Väite: Taulukon tietojen pohjalta voit sanoa, että rahasto on menestynyt hyvin suhteessa vertailuindeksiinsä. 11 Rahasto on ottanut vertailuindeksiään enemmän kokonaisriskiä eli sen arvo on vaihdellut enemmän. O Sijoittajan korko-opas, s. 30. Miten sijoitan rahastoihin, s Tracking error kertoo kuinka tarkasti rahaston tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. O Miten sijoitan rahastoihin, s AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

8 13 Koska kyseessä on yrityslainarahasto, on rahaston arvolle merkitystä sillä, mikä on yrityslainoille maksettava riskipreemio luottoriskistä. O Miten sijoitan rahastoihin, s. 66. Sijoittajan korkoopas, s Rahaston modifioitu duraatio on 2,95. Väite: Tämän tiedon pohjalta voidaan sanoa, että jos rahaston omistamien joukkolainojen tuottovaatimus alenee, alenee myös rahaston arvo. V Ammattimainen sijoittaminen, s Sijoittajan korko-opas, s Tammikuu-, viikonpäivä- ja kuunvaihdeilmiö ovat osakemarkkinoilla havaittuja osaketuottojen ennustettavuuksia. O Ammattimainen sijoittaminen, s AA pohtii mahdollisuuksiaan jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle säästämällä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen kautta. Väite: Tänään otettavan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen alin mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 63 vuotta, riippumatta mahdollisesta yleisen TyEL-eläkeiän nostosta tulevaisuudessa. V Eläkesäästäminen 2011 s Basel III-säännöksillä tarkoitetaan EU-direktiiviä, joka kiristää tiedonantovelvollisuutta tarjottaessa sijoituspalvelua ei-ammattimaiselle asiakkaalle. V Kontkanen s CC on pyytänyt DD:tä ostamaan puolestaan kappaletta X Oyj:n pörssiosakkeita ja antanut hänelle tähän valtakirjan. Lisäksi hän on suullisesti ohjeistanut DD:tä olemaan maksamatta yli 10:tä euroa kappale, mutta tätä ei ole mainittu valtakirjassa. DD menee valtakirjan kanssa pankkiin ja ostaa CC:n nimiin kappaletta X Oyj:n osakkeita, mutta hintaan 11 euroa kappale. Pankki ja kaupan vastapuoli toimivat vilpittömässä mielessä. Väite: Kauppa sitoo CC:tä. O Hoppu-Hoppu s Sijoittaja EE omistaa 98 prosenttia Z Oy:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. FF omistaa loput 2 prosenttia osakkeista. Z Oy ei ole pörssiyhtiö. Väite: EE:llä on oikeus lunastaa käypään hintaan FF:n omistamat Z Oy:n osakkeet jopa vastoin FF:n tahtoa. O Hoppu-Hoppu s. 346 AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

9 20 GG ja HH ovat aviopuolisoita. HH haluaa lahjoittaa pörssiosakkeita GG:lle. Väite: Laki kieltää lahjoitukset aviopuolisoiden kesken. V Hoppu-Hoppu s Sijoituspalveluyhtiö X:n työntekijät keskustelevat asiakkaiden yksityisyyden suojasta, erityisesti asiakaspuheluiden tallentamisen laillisuudesta. Väite: X:llä on paitsi oikeus, myös velvollisuus tallentaa puhelut liittymiin ja liittymistä, jotka on tarkoitettu asiakkaiden toimeksiantojen vastaanottamiseen. O Nousiainen-Sundberg s Sijoituspalveluyritys X Oy myy muun muassa rahastoyhtiö Y Oy:n sijoitusrahasto-osuuksia kuluttajille. Myydyistä rahasto-osuuksista Y Oy maksaa kannustinpalkkion X Oy:lle. Väite: X Oy:n ei tarvitse kertoa kannustinpalkkiosta asiakkailleen. V Nousiainen-Sundberg s Rahastoyhtiö X markkinoi Y-pörssin osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahasto Z:n kasvuosuuksia käyttämällä vertailua Y-pörssin laajapohjaiseen indeksiin. Kyseisestä indeksistä on olemassa sekä tuotto- että hintaindeksi. Tuottoindeksi sisältää maksetut osingot, hintaindeksi ei. Väite: X voi markkinoinnissaan käyttää indeksistä kumpaa versiota tahansa. V Nousiainen-Sundberg s AA lahjoittaa lapsenlapselleen BB:lle pörssiosakkeita. AA on ostanut osakkeet vuonna 2003 hintaan euroa. Lahjoituksesta toimitetaan lahjaverotus, jossa osakkeiden arvoksi määrätään euroa. BB myy osakkeet kahden vuoden kuluttua lahjoituksesta hintaan euroa. Väite: BB:n verotettava luovutusvoitto on euroa. V Fasoúlas-Manninen-Niiranen s Keväällä 2015 asiakkaasi CC tarkastaa esitäytettyä veroilmoitustaan. Hän on verovuonna 2014 myynyt sijoitusrahastoja ja luovutusvoitto on laskettu esitäytettyyn veroilmoitukseen oikein veroviranomaisten puolesta. Väite: CC:n tarvitsee säilyttää kyseiseen kauppaan liittyvät tositteet vuoteen 2021 asti. V Sijoittajan vero-opas 2014 s. 6 AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

10 26 DD on ostanut indeksilainan vuonna 2010 hintaan euroa. Lainan nimellisarvo oli euroa, eli ylikurssi oli 130 prosenttia. Indeksilaina erääntyy tänään, ja DD saa euron pääoman takaisin ja euroa indeksihyvitystä. Väite: Verotuksessa DD:lle syntyy euroa luovutustappiota ja euroa korkotulon lähdeveron alaista tuloa. O Fasoúlas-Manninen-Niiranen s EE on antanut kahdesta lapsestaan toiselle, FF:lle ennakkoperintöä. EE kuolee kahdeksan vuotta myöhemmin. Väite: FF:n ennakkoperintöä ei oteta huomioon perintöverotusta toimitettaessa. V Fasoúlas-Manninen-Niiranen s GG on vuokrannut omistamansa asunnon (asunto-osakeyhtiön osakkeet) ja saanut siitä tuloa vuoden 2014 aikana euroa. Samana vuonna GG on maksanut asunto-osakeyhtiön yhtiövastikkeita (hoitovastikkeita) euroa ja vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä seinien korjausmaalaamisesta euroa. GG:llä ei ole muita pääomatuloja. Väite: GG maksaa kyseisestä tulosta verovuodelta 2014 veroa euroa. O Fasoúlas-Manninen-Niiranen s. 56 ja Asiakkaasi AA kuolee. Hänellä on rintaperillisiä sekä aviopuoliso BB. Testamenttia ei ole. Väite: BB perii AA:n koko omaisuuden. V Perhe-ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013, s CC ja DD ovat aviopuolisoita. Heillä ei ole avioehtoa tai testamenttia. Heillä on yhteinen lapsi EE ja CC:llä on lisäksi aiemmasta liitosta lapsi FF. CC, jolla on puolisoista vähemmän varallisuutta, kuolee. Väite: DD joutuu tilanteessa maksamaan tasinkoa CC:n kuolinpesään. V Perhe-ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013, s. 7 AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

11 OSIO III 1. Miten sijoittajan sijoitushorisontti ja elämäntilanne tulisi ottaa huomioon sijoituskohteita valittaessa? Ammattimainen sijoittaminen, s Mitä tarkoitetaan sijoittamisessa hajautuksen avulla saatavalla niin sanotulla ilmaisella lounaalla? Mistä se syntyy? Miten sijoittaja voi kasvattaa sitä? Moderni rahoitus, s Kerro minkälaisia kuluja rahastot voivat periä sijoittajilta. Mitä tarkoitetaan TER-tunnusluvulla? Sijoitusarahasto-opas, 4. s. 15. Miten sijoitan rahastoihin, s Mitä tietoja ei-ammattimaiselle asiakkaalle tulee antaa markkinoitaessa strukturoitua sijoitustuotetta tai strukturoitua talletusta? Nousiainen-Sundberg s Miten yksityishenkilöiden välillä tehtyä alihintaista kauppaa verotetaan? Fasoúlas-Manninen-Niiranen s AALTO U N IVERSITY EXECU TIVE ED U CATION,

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua.

Maksimipistemäärä on 100. Tentin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Kysymyksiin voi sisältyä laskutehtäviä ja laskimen käyttö tentissä on sallittua. KIRJOITA NIMESI SELVÄSTI TEKSTATEN KAIKKI ETUNIMET: SUKUNIMI: Syntymäaika (ppkkvvvv): OHJEET VASTAAMISEEN: Tentissä on kolme osiota. Tentin ensimmäisessä osiossa on 10 monivalintakysymystä, joihin liittyy

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä

Sijoittajatiedote 15.11.2012. 1 Yleisiä tietoja Danske Bank Oyj:stä Sijoittajatiedote 15.11.2012 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki. ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä HCP tai rahastoyhtiö ) tarjoamista

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot