Sijoitustuotteet tutuiksi. Rahamuseon Studia monetaria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitustuotteet tutuiksi. Rahamuseon Studia monetaria 16.10.2012"

Transkriptio

1 Sijoitustuotteet tutuiksi Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen

2 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä, arvopaperikeskusta ja pörssiä Lisäksi valvoo listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja kaupankäyntiä arvopapereilla Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 1

3 Esityksen sisältö Sijoitustuotteiden valikoima ja ominaispiirteet Sijoitusrahastot Indeksilainat Sijoitussidonnaiset vakuutukset Mikä tekee sijoitustuotteesta monimutkaisen? Tuotteen rakenne tai kerroksellisuus Kohde etuus, sijoituskohteet Tuoton laskenta, sijoituspolitiikka Kulurakenne, riskitekijät Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 2

4 Esimerkkejä sijoitustuotteista Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot Erikoissijoitusrahastot ETF:t (listatut rahastot) Strukturoidut velkakirjat ja talletukset Indeksilainat Sertifikaatit Sijoitustalletukset Sijoitussidonnaiset vakuutukset Sijoitusvakuutus Kapitalisaatiosopimus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 3

5 Indeksilainojen ominaispiirteet ja tuoton laskenta Indeksilainat ovat velkakirjoja, joiden nimellispääoma maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä Lainan tuotto on sidottu lainan kohde-etuuden arvon kehitykseen (esim. indeksi, osakekori, valuuttakurssi) lainaehdoissa tarkemmin kuvatun laskentamallin mukaisesti Esim. lainaehdoissa on määrätty tuottokerroin (osallistumisaste) sekä arvostuspäivät, joiden perusteella lainan tuottokehitys määritellään Lisäksi paljon erityyppisiä laskentamalleja, joissa tuottoa on rajattu jollakin tavalla suoraan kohde-etuussijoitukseen verrattuna Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 4

6 Indeksilainojen riskit ja kulut Nimellispääoma maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä, vaikka tuottoa ei muodostu Sijoittajalla kuitenkin aina riski liikkeeseenlaskijan maksukyvystä Lisäksi markkinoilla riskipitoisempia tuotteita, joissa myös sijoitettu nimellispääoma voidaan menettää osittain tai kokonaan kohde-etuuden arvonkehityksestä riippuen Indeksilainat osta ja pidä -tuotteita Lainojen juoksuaika yleensä 3 5 vuotta Liikkeeseenlaskija voi antaa takaisinostohinnan Lainan arvo voi olla nimellispääomaa alhaisempi lainan juoksuaikana Indeksilainojen merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen Lisäksi voidaan periä erillinen merkintäpalkkio Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 5

7 Sijoitusrahastojen ominaispiirteet ja tuoton muodostuminen Sijoitusrahastotoiminnassa on kyse yhteisestä sijoittamisesta, jossa osuudenomistajat omistavat yhdessä sijoitusrahaston varat (= kollektiivista omaisuudenhoitoa) Sijoitusrahaston tuotto muodostuu sijoitusrahaston sijoituskohteina olevien instrumenttien tuotoista tai tappioista sekä maksetuista palkkioista Asiakas ei tee sijoituspäätöksiä yksittäisistä sijoituskohteista vaan sijoitustoiminnan tuotto määräytyy sijoitusrahaston sääntöjen puitteissa salkunhoitajan tekemien päätösten mukaan Sijoittajien varat pidetään erillään palveluntarjoajan ja muiden sijoitusrahastojen varoista ja säilytetään kolmannella osapuolella (säilytysyhteisö) Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 6

8 Sijoitusrahastojen riskit ja likviditeetti Sijoitusrahaston riskit riippuvat sijoitusstrategiasta ja sen toteuttamisen onnistumisesta Sijoitusrahasto sijoitta varojaan riskin hajauttamisen periaatetta noudattaen Sijoittajan on ymmärrettävä Mihin instrumentteihin sijoitusrahasto sijoittaa Mitkä tahot ovat sijoitusrahaston vastapuolia Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä! Sijoitusrahastot ovat lähtökohtaisesti likvidejä sijoitustuotteita sijoittajan sijoitus voidaan nopeasti muuttaa rahaksi Merkintöjä ja lunastuksia voi tehdä pääsääntöisesti Suomen pankkipäivien mukaan Harvempi aukiolo esim. kerran kuussa tai kohdemarkkinan pankkipäivien mukaan mahdollista Tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa sijoitusrahaston lunastukset voidaan väliaikaisesti keskeyttää Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 7

9 Sijoitussidonnaisten vakuutusten ominaispiirteet ja tuotto Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotto määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden esim. sijoitusrahastojen arvonkehityksen perusteella Vakuutuksenottajalla on riski valittujen sijoituskohteiden arvokehityksestä sana vakuutus ei tarkoita, että sijoitetut varat olisivat vakuutettu ja turvassa Sijoittaja ei omista suoraan alla olevia sijoituskohteita, ne ovat vakuutusyhtiön nimissä Vaikka itse vakuutusta voi olla vaikea päättää vakuutussopimuksen voimassaoloaikana, vakuutuksen alla tehtäviä sijoituskohteita voi vaihtaa! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 8

10 Sijoitussidonnaisten vakuutusten riskit ja kulut Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutussäästöön kohdistuu riski sijoituskohteiden kehityksestä Hajauttaminen tärkeää myös sijoitettaessa vakuutuksen kautta Sijoituskohteiden lukumäärä, eri omaisuusluokat, ajallinen hajautus, vastapuolet Vakuutuksissa riskielementtinä myös kuolemanvaraturvan puuttuminen, jos vakuutettu ei elä sijoitusvakuutuksen erääntymishetkellä Sijoitussidonnaiseen vakuutukseen liittyy usein kerroksellisia kuluja ja palkkioita Kuluja maksetaan sekä vakuutuksesta että vakuutuksen alle valituista sijoituskohteista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 9

11 Mikä tekee sijoitustuotteesta monimutkaisen? Rakenne Tuotteessa on useampia kerroksia Tuote on paketoitu useammasta erillisestä tuotteesta Yksittäiset tuote-ehdot tai ominaisuudet Kohde-etuus tai sijoituskohteet ovat vaikeaselkoisia Tuoton laskenta sisältää paljon erillisiä kaavoja tai tuottoa rajaavia ehtoja Sijoituspolitiikka on hyvin väljä Tuotteessa monia erilaisia kuluja, tuottosidonnainen palkkio Tuotteeseen sisältyy riskejä, joiden arviointi on vaikeaa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 10

12 Kohde-etuus voi tehdä sijoitustuotteesta monimutkaisen A. Kohde-etuus voi olla yleisesti tunnettu osake tai osakeindeksi B. Kohde-etuutena voi olla myös ns. strategia- tai riskikontrolloitu indeksi Indeksi sisältää jo strategian minkä mukaan sen tuotto määräytyy suhteessa alla olevaan perusindeksiin Esimerkki: Indeksin nimi kertoo kohde-etuuden luonteen S&P 500 Risk Control Riskikontrolloidun indeksin tavoitteena on mukauttaa sijoitusastetta sen perusteella kuinka suurta alla olevan kohdemarkkinan arvonvaihtelu (volatiliteetti) on ollut, sijoitusaste alle tai yli 100 % Indeksin tuotto ei ole sama kuin S&P 500 indeksin tuotto Indeksin arvonlaskentaan voi sisältyä myös palkkioita/kuluja, jotka vaikuttavat indeksin tuottoon Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 11

13 Tuoton laskenta voi tehdä tuotteesta monimutkaisen Tuoton laskenta voi sisältää useita laskentakaavoja, arvostuspäiviä, tuottorajauksia tms. Indeksilaina Suomi Voittaa (kuvitteellinen esimerkki) Kohde-etuutena 10 suomalaisen osakkeen osakekori Osakekorin lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona ensimmäisten kuuden kuukauden ajalta ja päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta Lainan tuotto lasketaan niin, että kolmen parhaan osakkeen tuotto on max. 25 % laina-aikana ja osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,80 Lainan tuoton muodostumista on näin ollen rajattu kolmella eri tavalla Tuoton laskennan moniportaisuus hankaloittaa tuottorajausten kokonaisvaikutuksen arviointia Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 12

14 Kulurakenne voi tehdä sijoitustuotteesta monimutkaisen sijoitussidonnainen vakuutus Sijoitussidonnaisen vakuutuksen kulut Vuotuinen kulu 0,8 % vakuutussäästöistä Alkukulu 5 % jokaisesta vakuutusmaksusta Sijoituskorin kulut Vuotuinen kulu 1 % pääomasta Ylläpitokulu 5 euroa kuukaudessa Sijoituskorin sijoituskohteina olevien sijoitusrahastojen kulut Vuotuiset kulut keskimäärin 1,5 % pääomasta Asiakkaalle ei aina esitetä kuluja kokonaisuutena, vaan asiakkaan on itse osattava yhdistää eri kulut Finanssivalvonnalta tulossa uusi määräys/ohje, joiden mukaan asiakkaalle pitää antaa tarjouslaskelma, josta ilmenevät kaikki tuotteen kulut Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 13

15 Rakenne voi tehdä sijoitustuotteesta monimutkaisen Pääomaturvattu rahasto = rahasto, joka takaa rahasto-osuuksille tietyn ennalta määrätyn vähimmäisarvon tai takuutason ennalta määrättynä päivänä riippumatta sijoitusrahaston sijoitusten arvonkehityksestä! Rahasto Pääomaturva Pääomaturvattu rahasto Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 14

16 Rakenne voi tehdä sijoitustuotteesta monimutkaisen Pääomaturvattu rahasto: Rahasto Rahaston sijoitustoiminnalla pyritään ensisijaisesti saavuttamaan luvattu rahasto-osuuden vähimmäisarvo tai takuutaso Rahaston elinkaari voidaan sijoitustoiminnan osalta jakaa eri vaiheisiin - aktiivinen sijoitusvaihe ja turvaava sijoitusvaihe Rahastolle lasketaan päivittäin arvo ja se on jatkuvasti auki merkinnöille ja lunastuksille Pääomaturva Pääomaturva toteutetaan solmimalla takaussopimus tai johdannaissopimus kolmannen osapuolen kanssa lisäturva rahasto-osuuden arvon säilymisestä Pääomaturvan osalta on aina selvitettävä: Kuinka kattava pääomaturva on? Milloin pääomaturva on voimassa? Onko tilanteita tai olosuhteita, joissa turva ei ole voimassa? Mitkä ovat lisäturvan kustannukset? Eri turvaa tarjoavien rahastotuotteiden välillä on eroja selvitettävä aina mitkä ovat kunkin tuotteen ominaisuudet ja riskit! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 15

17 Esimerkki monimutkaisesta kerroksellisesta sijoitustuotteesta Sijoitus sijoitussidonnaiseen vakuutukseen, jonka sijoitukset tehdään indeksilainaan, jonka kohde-etuutena on sijoitusrahasto, joka sijoittaa Mitä sijoittajan on huomioitava? Sijoitustuote on valmiiksi paketoitu kokonaisuus Tuotteen läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys läpi tuoteketjun Paketoidun tuotteen ehdot Kohdetuotteiden ehdot Kokonaiskuva ketjutetun tuotteen keskeisistä ominaisuuksista eri omaisuusluokkiin ja sijoitustuotteisiin. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 16

18 Finanssiasiakas.fi puolueetonta hyötytietoa kaikille Palvelusta löydät mm. Palveluntarjoajat ja niiden valinta Varoituslistat luvattomista palveluntarjoajista Tuotteet ja palvelut sekä niiden ominaisuudet ja riskit Erilaiset asiointitavat ja sopimukset Miten toimia mahdollisissa ongelmatilanteissa? Ajankohtaisia artikkeleita Tutustu osoitteessa Finanssiasiakas.fi! Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 17

19 Yhteystiedot Kiitos! Eeva Granskog markkinavalvoja Puh Tero Oikarinen markkinavalvoja puh Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eeva Granskog ja Tero Oikarinen 18

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ Front Capital Oy ( Front Capital, Yhtiö ), Y-tunnus 2045856-1, on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimilupa kattaa toimeksiantojen

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori

Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Pohjoismaat V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 20.12.2013

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta on rahastoyhtiön toimintaa valvova viranomainen. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki. ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT Tähän tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä HCP tai rahastoyhtiö ) tarjoamista

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

OSAKEOBLIGAATIO SAKSA - Tuottohakuinen

OSAKEOBLIGAATIO SAKSA - Tuottohakuinen Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Osakeobligaatio 1084B: OSAKEOBLIGAATIO SAKSA - Tuottohakuinen Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VIII

OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VIII Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Osakeobligaatio 1087A ja 1087B: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VIII Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies:

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan?

Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan? Miten sijoitustuotteita ja niiden markkinointia valvotaan? Studia monetaria 14.4.2015 Osastopäällikkö Jarmo Parkkonen Sijoitustuotteet Osakkeet Joukkovelkakirjat Sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

(konsultatiivinen omaisuudenhoito) omaisuudenhoitajalle. Kulloinkin voimassaolevat palkkiot ilmenevät sopimusehdoista ja hinnastosta. v1.0.

(konsultatiivinen omaisuudenhoito) omaisuudenhoitajalle. Kulloinkin voimassaolevat palkkiot ilmenevät sopimusehdoista ja hinnastosta. v1.0. v1.0.1 TIEDOT KJK CAPITAL OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA PALVELUISTA 10.02.2015 Tähän tiedotteeseen on koottu arvopaperimarkkinalain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot sijoituspalvelujen

Lisätiedot

Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen sijoituskori

Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen sijoituskori Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen sijoituskori Sijoituskorin esite Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen sijoituskori on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Vakuutusyhtiö) omistama

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot