Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011"

Transkriptio

1 Kotitalouksien säästämistutkimus julkistustilaisuus

2 Kotitalouksien säästäminen Ohjelma Säästämistutkimus Sari Lounasmeri Nuorten talousosaaminen toimijat, kanavat ja tavat Anu Raijas Sijoittajan Vero-opas Risto Walden Keskustelua / kommentteja

3 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten arvopaperiomistusta, sijoituskäyttäytymistä, arvopaperikaupan käsitteiden tuntemusta sekä asennoitumista arvopaperikauppaa kohtaan. Tutkimus on suurelta osin samanlainen kuin aiempina vuosina toteutetut säästämistutkimukset. Vuoden 2011 lomakkeeseen tehtiin muutamia lisäyksiä, mm. vastausvaihtoehtoja on täydennetty tarpeen vaatiessa. Tutkimuksen on Suomen Pörssisäätiön toimeksiannosta tehnyt TNS Gallup Oy.

4 Tiedonkeruu ja kohderyhmä Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin GallupForum onlinepaneelissa Näyte on valtakunnallisesti edustava, ja haastateltavat edustavat Suomea sekä maantieteellisesti että iän ja sukupuolen mukaan. Kaikkiaan haastateltiin n=1022 henkilöä. Kohderyhmänä ovat vuotiaat yksityishenkilöt. Tutkimuslomakkeen alussa varmistettiin että tutkimukseen vastaa taloudesta se henkilö, joka yleensä tekee suurimmat taloudelliset ratkaisut (yksin tai yhdessä esim. puolison kanssa), hoitaa talouden veroilmoitusasiat tai muuten parhaiten tietää talouden varainkäytöstä.

5 Arvopaperien omistaminen hieman yleistynyt Haastateltavilta kysyttiin aluksi, oliko heillä tai heidän taloudellansa tällä hetkellä omistuksessa arvopapereita, kuten pörssiosakkeita, obligaatioita, joukkolainoja tai sijoitusrahasto-osuuksia. (luvut % suomalaisista talouksista) Arvopaperien omistus (%) 2006, n= , n= , n=1022 Pörssiosakkeet On yleensä arvopapereita Suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden yksityishenkilöomistajien lukumäärä : (lähde Euroclear Finland)

6 Arvopaperit pitkäaikaisia sijoituksia Arvopapereita omistavat keskimääräistä useammin suurituloiset, yli 64 -vuotiaat, eläkeläiset ja korkeasti koulutetut. Vastaajista 30 % mainitsee saaneensa tai ostaneensa ensimmäiset osakkeensa 90-luvulla. Ensimmäisen kerran osakkeet on tyypillisimmin ostettu itse (59%). Osakkeita ostetaan etupäässä pitkäaikaisiksi sijoituksiksi, yli kymmeneksi vuodeksi. Vain 9 % mainitsee ostaneensa osakkeita ulkomaisista pörsseistä, näistä suosituin on Tukholma 50 %.

7 Väestöryhmät jossa arvopaperien omistus yleistä (% ko. ryhmästä omistaa arvopapereita)

8 Pörssiosakkeet /lapset

9 Milloin ostanut/saanut pörssiosakkeita ensimmäisen kerran (% pörssiosakkeiden omistajista) (n=298) 70+, n=50-10% 22% 20% 22% 22% 4%

10 Pörssiosakkeiden hankkiminen ensimmäisellä kerralla (% pörssiosakkeiden omistajista) (n=298) 70+, n=50 64% 8% 8% 18% -% 2%

11 Pörssiosakkaiden hankkiminen ensimmäisellä kerralla (% pörssiosakkeiden omistajista, Naiset/Miehet)

12 Sijoittamisen luonne 2009 ja 2011 (% niistä, joilla on pörssiosakkeita) 70+, n=50 98% 2% -- 2%

13 Kuinka pitkään suunnittelee omistavansa osakkeita (% niistä, jotka sijoittavat pitkäaikaisesti) (n=264) 70+, n=49 -% 16% 29% 41% 14%

14 Elisa, Nokia ja Nordea suosituimmat Keskimäärin 1,41 perheenjäsenellä on omistuksessaan osakkeita. Suosituimpia osakkeita ovat Nokia, Nordea ja Elisa. Osakkeita omistavista talouksista 20 %:lla on yhden yhtiön osake, 15 %:lla kahden yhtiön osake ja 11%:lla kolmen yhtiön osake. Suomalaisten yhtiöiden omistus (Euroclear): Kotitalouksien Omistusosuus liikkeeseenlasketusta Yhtiö osakemäärästä määrä ELISA OYJ ,97 % NOKIA OYJ ,92 % FORTUM OYJ ,39 % UPM-KYMMENE OYJ ,70 % SAMPO OYJ ,45 % NESTE OIL OYJ ,93 % ORION OYJ ,48 % AKTIA OYJ ,94 % STOCKMANN OYJ ABP ,78 % METSO OYJ ,95 % TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ ,43 % RAUTARUUKKI OYJ ,61 %

15 Eri yhtiöiden pörssiosakkeet talouksissa 2011 (% niistä, joilla on pörssiosakkeita) Taloudessa keskimäärin 4,6 :n yhtiön pörssiosakkeita vuonna 2011 % Nokia Nordea Elisa Fortum UPM-Kymmene TeliaSonera Sampo Stockmann Neste Orion OP-Pohjola-ryhmä Talvivaara Kesko StoraEnso M-real Kemira YIT Kone Raisio Huhtamäki Fiskars Wärtsilä Outokumpu Finnair Comptel (n=298) 2009 (n=242)

16 Sijoituskohteina rahastot, osakkeet, talletukset ja eläkevakuutukset Arvopapereita omistavilta vastaajilta kysyttiin, mihin kohteisiin talouden säästövarat on tällä hetkellä käytetty, säästetty tai sijoitettu. Suosituimpia rahavarojen sijoituskohteita ovat sijoitusrahasto-osuudet. Muita suosittuja sijoituskohteita ovat kotimaiset pörssiosakkeet, säästö-/sijoitustalletukset sekä vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Sijoitusrahasto-osuuksia on etenkin 50+ -vuotiailla naisilla ja miehillä, työväestöllä sekä alemmilla toimihenkilöillä ja koulutustasoltaan peruskoulun käyneillä. Kotimaiset pörssiosakkeet kutsuvat miehiä, ylempiä toimihenkilöitä, suuret talouden tulot omaavat, yliopistokoulutuksen omaavat.

17 Rahavarojen käyttö eri kohteisiin 2011/2009 (% sijoitusaikeita omaavista) % *Kysymys muuttunut 2011 *Kysymys muuttunut 2011 Sijoitusrahasto-osuudet Kotimaiset pörssiosakkeet Säästö- tai sijoitustalletukset esim. pankissa (muu kuin käyttötili) Vapaaehtoiset eläkevakuutukset Henki-, säästö- tai sijoitusvakuutukset Säästäminen omassa käytössä olevan asunnon hankkimiseksi tai asuntolainojen maksamiseksi Ulkomaiset pörssiosakkeet Sijoitusasunto, vapaa-ajan asunto tai muu kiinteä omaisuus En osaa sanoa Joukkolainat / obligaatiot Muu sijoituskohde, mikä: Ei mihinkään näistä PS -tili

18 Sijoitusaikeet lievästi heikentyneet Suomalaisista talouksista 31% (vuonna 2009 *34%) ja arvopapereita omistavista talouksista 54% (2009 *57%) arvioi, että aikoo tänä vuonna sijoittaa rahavaroja arvopapereihin. Sijoitettava rahamäärä liikkuu ryhmissä alle 2000 (37%) sekä (38%), rahat otetaan säästöistä. Rahan puute sekä epävarmuus/riski ovat yleisimmät syyt siihen, ettei aio tänä vuonna sijoittaa arvopapereihin.

19 Sijoitusaikeet 2009 ja 2011 (% Kaikista vastaajista) 70+, n=118 32% 55% 13%

20 Säästö- ja sijoituskohteet 2011 (% sijoitusaikeita omaavista) 70+, n=38 47% 55% 55% 0% 3% 21% 8% 8% 11% 3% 3% 0% 0%

21 Sijoitusten arvioitu määrä vuonna 2011 (% sijoitusaikeita omaavista) (n=320) 70+, n=38 24% 42% 16% 13% 3% 3%

22 Eläkepäivien varalle säästäminen ja verotuksen vaikutus säästämiseen 32% arvioi saavansa 56-60% ja 19% arvioi saavansa 46-50% eläkettä eläkkeelle siirtymistä edeltävästä palkastaan. 61% kokee eläkepäivien varalla säästämisen tarpeelliseksi. Osakesäästämisen lisäämiseksi verotusta tulisi muuttaa vastaajien mukaan siten että pienet osinkotulot olisivat verovapaita sekä yli 5 vuotta omistettujen osakkeiden myyntivoitto verovapaaksi. Vastaajista 42 % mainitsee kuitenkin ettei verotus vaikuta mitenkään kiinnostukseen.

23 Kokeeko säästämisen eläkepäivien varalle tarpeelliseksi 2011 (% ko. ryhmästä)

24 Verotuksen muuttaminen osakesäästämiseen lisäämiseksi 2011 (% ko. ryhmästä) n=551 a) Myyntivoiton veron lieventäminen b) Yli 5 vuotta omistettujen osakkeiden myyntivoitto verovapaaksi c) Osinkotulojen verojen lieventäminen d) Pienet osinkotulot verovapaita saajalle, esim euroon saakka

25 :n sijoittaminen eri kohteiden välillä 2011 (% osuus keskimäärin) Talletukset Sijoitusrahastot Osakkeet Joukkolainat Total Arvopap. Omistajat Ei-omistajat

26 Kiinnostus ostaa valtion myymiä osakkeita 2011 (% arvopaperien omistajista) Erittäin kiinnostunut 5 Melko kiinnostunut 44 Ei kovin kiinnostunut 37 Ei lainkaan kiinnostunut 14

27 Arvopaperikäsitteiden tunteminen Arvopaperikäsitteistä tunnetaan parhaiten pääomatulovero, sisäpiiritieto sekä joukkovelkakirjalaina. Termit Euroclear Finland, Warrantti sekä Pörssisäätiö ovat heikoiten ymmärrettyjä. Seuraavassa on arvopaperiomistajien keskuudessa koottu tulokset tunnettuusjärjestyksessä.

28 Arvopaperikäsitteiden tunteminen / omistajat 2011 (% arvopaperien omistajista) (n=556) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Pääomatulovero Sisäpiiritieto Joukkovelkakirjalaina NASDAQ-OMX Helsinki Osakkeiden arvo-osuusjärjestelmä Hankintameno-olettama Volatiliteetti Pörssisäätiö Warrantti Euroclear Finland Kyllä, on käsitysasiasta Ei ole käsitystäasiasta En osaa sanoa

29 Arvopaperikäsitteiden tunteminen 2011 (% ko. ryhmästä, jotka tunsivat käsitteen) % Joukkovelkakirjalaina Osakkeiden arvo-osuusjärjestelmä Sisäpiiritieto NASDAQ-OMX Helsinki Pääomatulovero Hankintameno-olettama Pörssisäätiö Euroclear Finland Warrantti Volatiliteetti Arvopaperien omistajat Ei-omistajat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2012

Säästöpankin Säästämisbarometri 2012 Säästöpankin Säästämisbarometri 2012 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 190 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin Turkuun vuonna 1822. Säästöpankit perustettiin

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö 9.. Kevät Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit LUOTONOTTO. Nykyiset luottomuodot.

Lisätiedot

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 24.11. 2010 Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 Sampo Pankin TNS Gallupilla teettämän Sijoittajatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat hyvin turvallisuushakuisia sijoittajia, jotka haluavat mieluiten säästää

Lisätiedot

30.6.2009. Senioritutkimus

30.6.2009. Senioritutkimus .. Senioritutkimus Kesäkuu Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit TALOUDEN

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 30.11.2007 ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014. Tekstiraportti Kevät 2014

SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014. Tekstiraportti Kevät 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät.. SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842)

Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti. Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842) Norvestian sijoitusbarometri 2013 Raportti Norvestian sijoitusbarometri 2013 (220103842) Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä

Lisätiedot

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN?

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 26.11.2009 ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kandidaatintutkielma Marjo

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2015

Sijoittajan vero-opas 2015 Sijoittajan vero-opas 2015 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet......4 Veroilmoituksen täydentäminen......6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014 TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA Vakuutustutkimus 0 9..0 Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla Sisällysluettelo Johdanto.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... Mielipiteet vakuutuksista ja

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN 1 Kotitalouksien sijoitusrahastosäästäminen Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet merkittävin sijoittajasektori... 2 2 Sijoitusrahastot osana kotitalouksien varallisuutta...

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

30.5.2007. Nuorisotutkimus

30.5.2007. Nuorisotutkimus .. Kevät 9.. Toukokuu Sisältö Sivu JOHDANTO KIINNOSTUS PANKKI- JA TALOUSASIOIHIN. Pankki- ja talousasioiden seuraamisen säännöllisyys. Pankki- ja talousasioiden tärkeys RAHANKÄYTTÖ. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Lapselle säästäminen lapsiperheissä

Lapselle säästäminen lapsiperheissä Lapselle säästäminen lapsiperheissä Laurell, Marika 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Lapselle säästäminen lapsiperheissä Marika Laurell Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Elokuu, 2011

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 (220102517)

Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti. Norvestia Sijoitusbarometri 2012 (220102517) Norvestia Sijoitusbarometri 2012 Raportti Norvestia Sijoitusbarometri 2012 (220102517) Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien näkemykset koskien erilaisia väittämiä

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot