VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 161. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen keskittyvät vastaukset lomakkeelle; ei irtopaperille! Vastaukseksi ei riitä pelkkä viittausmerkintä laki- tai muuhun vastaavaan tekstin kohtaan. Laskutoimitukset näkyviin laskutehtävissä. Tehtävässä 10 pisteiden saaminen edellyttää, että yli puolet osavastauksista on oikein. Yleisiä ohjeita: Lue kysymys tarkkaan ja vastaa siihen, mitä kysytään. Varmista, että käsialasi on niin selvä, että kokeen tarkastaja pystyy lukemaan vastauksesi. TEHTÄVÄ 1 Työeläkkeiden rahoittamiseksi on olemassa kaksi päävaihtoehtoa: jakojärjestelmä ja täysin rahastoiva järjestelmä. Kerro näiden järjestelmien ydinsisältö. (Työeläke sivut 17-18) TEHTÄVÄ 2 Mitä tarkoitetaan nuorten työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotuksella? Kerro asian ydinkohdat. (Työeläke sivu 125) TEHTÄVÄ 3 Kirsti on 48-vuotias toimistotyöntekijä ja hänellä on vähitellen pahentuva MS-tauti. Hänen sairautensa alentaa toimintakykyä jo merkittävästi, mutta hän haluaa vielä jatkaa työelämässä. Kirsti pohtii hoitavan lääkärinsä kanssa osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollisuutta. Kirstiä askarruttaa eläkkeen hakeminen, myönnetäänkö eläkettä, milloin se mahtaisi alkaa ja minkä suuruinen eläke olisi. Miten neuvoisit Kirstiä? (Työeläke sivut ) TEHTÄVÄ 4 Kerro, kuinka osa-aikaeläkkeen määrä muodostuu pääpiirteittäin. (Työeläke sivut ) TEHTÄVÄ 5 Saara, syntynyt 1969, menehtyi sairaskohtaukseen Saara oli naimisissa Karin, synt. 1968, kanssa. Heillä oli yhteinen lapsi Kaisa, syntynyt Karilla oli 2 lasta, Matti syntynyt 1991 ja Maija syntynyt 1994, aikaisemmasta avioliitostaan Ritvan kanssa. Matti ja Maija asuivat pääsääntöisesti äitinsä luona. Nyt Kari yrittää selvittää, kenellä on perhe-eläkeoikeus Saaran jälkeen. Vastaa Karille kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen ja millä perusteella, ja kuinka pitkäksi aikaa. (Työeläke sivut 46 ja 222) TEHTÄVÄ 6

2 Jaakon työnantaja ehdottaa, että Jaakko lähtisi 3 vuotta kestävälle työkomennukselle Venäjälle. Jaakko pohtii, mitä tämä merkitsee hänen tulevalle eläkkeelleen, koska häntä ikänsä puolesta kiinnostavat jo eläkeasiat. Selvitä, miten Jaakon eläketurvan käy jos hän lähtee työkomennukselle Venäjälle. (Työeläke sivut ja 145) TEHTÄVÄ 7 Mistä osista työeläkeyhtiön vastuuvelka koostuu? (Työeläke sivut 20-21) TEHTÄVÄ 8 Maatalousyrittäjä Martti suunnittelee viljelytoimintansa olennaista laajentamista. Suurin investointeihin ja niiden rajoitukseen liittyen Martti on ajatellut perustaa osakeyhtiön, jonka puitteissa toimintaa harjoitettaisiin. Osakkeenomistajiksi ovat tulossa Martti (osuus osakkeista 35 %), vaimo Sari (osuus 25 %) ja perheen ulkopuolinen Kasvu Oy (40 %). Martti vastaa toiminnan johtamisesta. Martti herää miettimään MYEL-vakuutuksensa kohtaloa; hän kääntyy puoleesi pyytäen selvittämään vakuuttamisvelvollisuutta. Selvitä Martille lyhyesti, millä edellytyksillä hänen on vakuutettava työskentelynsä MYEL:n mukaan. (Työeläke sivu 77) TEHTÄVÄ 9 Veijolla on oma taksiyritys. Suurimman osan ajoista hän ajaa itse, mutta joskus viikonloppuajoon hän palkkaa vieraan kuskin. Hänellä ei ole vakituista kuskia, vaan kolme kuljettajaa, jotka tekevät keikan silloin tällöin. Viime vuoden marraskuun alusta alkaen tämän vuoden toukokuun alkuun, Veijo on maksanut kullekin palkkaa seuraavasti: Kuljettaja Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Antti Lauri Kalle Toukokuusta eteenpäin palkanmaksu jatkuu arviolta niin, että Veijo vakinaistaa yhden työntekijänsä ja maksaa hänelle palkkaa /kk. Muiden osalta palkanmaksu on satunnaista. Veijo ei ole maksanut mitään maksuja, koska kukaan ei ole ollut töissä vähintään yhtä kuukautta yhtäjaksoisesti. Veijo on kuitenkin perinyt työntekijöiltä työeläkemaksun. Veijo on kuullut jostain tilapäistyönantajasta ja kysyy nyt sinulta, pitääkö hänen ottaa joku eläkevakuutus näille kuskeilleen ja miten se tapahtuu. Milloin hänen pitää maksaa maksut? Kerro Veijolle, olisiko hänen pitänyt jo vakuuttaa työntekijänsä työeläkelakien mukaan ja miten se tapahtuu. Kerro myös, miten maksut peritään? Mitä Veijon on tehtävä työntekijöiltä perityille maksuille? Muuttuuko vakuuttaminen, kun hän vakinaistaa yhden työntekijänsä? Perustele vastauksesi. (Työeläke sivut 47-48, 50, 56 ja 60) TEHTÄVÄ 10 Merkitse seuraaviin väittämiin oikein tai väärin merkitsemällä rasti oikean vaihtoehdon

3 kohdalle. VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN Apurahansaajat vakuutetaan MYEL:iin s. 78 Aiheettomasti maksettu eläke voidaan periä kuittaamalla vastaisista eläke-eristä. s.149 MYEL-vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää MYEL-toiminnan päättymistä. s. 167 Vain sopimustyönantajat saavat hyvityssiirron s. 60 Vanhuuseläkettä ei tarvitse hakea. s. 136 Omaishoitajat vakuutetaan KuEL:iin. s. 178 YEL-perusturva rahoitetaan rahastoimalla. s. 26 VaEL:n piiriin kuuluva voi edelleen valinta henkilökohtaisen eläkeiän. s. 199 VAKUUTUSTUTKINTO 160. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen keskittyvät vastaukset lomakkeelle; ei irtopaperille! Vastaukseksi ei riitä pelkkä viittausmerkintä laki- tai muuhun vastaavaan tekstin kohtaan. Laskutoimitukset näkyviin laskutehtävissä. Tehtävässä 10 pisteiden saaminen edellyttää, että yli puolet osavastauksista on oikein. Yleisiä ohjeita: Lue kysymys tarkkaan ja vastaa siihen, mitä kysytään. Varmista, että käsialasi on niin selvä, että kokeen tarkastaja pystyy lukemaan vastauksesi. TEHTÄVÄ 1 Maija 37-vuotta on seurannut kiinnostuneena eläkekeskustelua mediassa ja häntä on jäänyt vaivaamaan elinaikakerrointa koskeva asia. Maija miettii, että mitä elinaikakertoimella tarkoitetaan, miten sitä käytetään ja miten se vaikuttaa eläkkeisiin. Kerrotko Maijalle vastauksen. (Työeläke s. 183 ja s. 114) TEHTÄVÄ 2 Yrittäjien eläkkeiden rahoitus (YEL). Miten yrittäjien eläkkeiden rahoitus on järjestetty? (Työeläke s. 26) TEHTÄVÄ 3 Leskeneläkkeen vähentäminen erityistilanteissa. Selvitä lyhyesti, millä edellytyksillä erityinen leskeneläkkeen eläkkeen vähentäminen on mahdollista. (Työeläke sivut ) TEHTÄVÄ 4 Matti on saanut eläkepäätöksen Kesällä 2011 Matti sattumalta löytää

4 eläkepäätöksen laskelmineen ja tarkastellessaan sitä huomaa, että eräs 1980-luvun työsuhde puuttuu kokonaan työsuhdeluettelosta. Matti muistaa, että hänellä on tallessa tarkka selvitys työsuhteesta eli työtodistus ja kaikki palkkatositteet. Eläkepäätöksestä ei voi enää valittaa, sillä muutoksenhakuaika on selvästi kulunut umpeen. Miten Matti voi saada eläkettä puuttuvasta työsuhteesta tässä vaiheessa? Selvitä mitä keinoja asian vireille saattamiseksi Matilla on. (Työeläke s. 156) TEHTÄVÄ 5 Mitä ovat ensisijaiset etuudet ja miten ne liittyvät työeläkkeisiin? (Työeläke sivut ) TEHTÄVÄ 6 Mitkä ja miten palkattomat ajat kartuttavat eläkettä? (Työeläke sivut ) TEHTÄVÄ 7 Selvitä, mitä tarkoittaa kolmikantainen neuvottelujärjestelmä. (Työeläke sivut 40-41) TEHTÄVÄ 8 Saara ja Helmi keskustelevat vanhuuseläkkeelle siirtymisestä. Saara on koko työuran tehnyt yksityisellä puolella ja on ajatellut jäädä vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana. Helmi on taas työskennellyt kunta alalla ja hän on kuullut, että hänellä on henkilökohtainen eläkeikä, mutta hän ei tiedä mitä tämä tarkoittaa. Selvitä mitä tarkoitetaan henkilökohtaisella eläkeiällä, kenellä on sellainen ja mihin se vaikuttaa. (Työeläke sivu 184) TEHTÄVÄ 9 Matti ja Maija ovat aviopari. Heillä on kirjapaino, joka on tähän saakka ollut kommandiittiyhtiö. Matti on ollut vastuunalainen yhtiömies ja on myös toimitusjohtaja. Maija on ollut äänetön yhtiömies. Hän on hoitanut yrityksen kirjanpidon, mutta hänelle ei ole maksettu palkkaa. Matin veli Veikko ei ole ollut yhtiömies, mutta on työssä yrityksessä ja hänelle maksetaan palkkaa. Kirjapainon yhtiömuoto muuttuu osakeyhtiöksi. Matti omistaa 35 % ja Maija 30 % osakkeista. Loput 35 % omistaa Matin veli Veikko. Kaikki kolme ovat yhtiön hallituksessa ja työskentelevät yhtiössä. Miten eläkevakuuttaminen on tullut kunkin kohdalla hoitaa kommandiittiyhtiössä ja miten vakuuttaminen muuttuu, kun kirjapainosta tulee osakeyhtiö? Pitääkö Matin tehdä jotain, vai hoitaako eläkeyhtiö muutoksen oma-aloitteisesti ja pitääkö Maijan ja Veikonkin tehdä jotain? Perustele vastauksesi. (Työeläke sivut 62-64, ja 67) TEHTÄVÄ 10 Merkitse seuraaviin väittämiin oikein tai väärin.

5 VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN Suomella on sosiaaliturvasopimus Venäjän kanssa. s.216 Suomessa ei työeläkkeen perusteena olevissa ansioissa ole kattoa. s.16 TELA hoitaa vakuuttamattomien työntekijöiden eläkkeiden maksun. s. 40 Vanhentuneet MYEL-maksut pienentävät maatalousyrittäjän eläkettä. s. 88 Myös kotimaan liikenteessä olevien alusten merimiehet vakuutetaan aina merimieseläkelain mukaan. s. 91 Ansioiden monistaminen tarkoittaa sitä, että kunnan palveluksessa olevan eläke karttuu vanhuuseläke-vuodelta edellisen vuoden ansioiden s. 180 perusteella. Kuntayhtymät voivat valita, vakuuttavatko työntekijänsä KuEL:ssa vai TyEL:ssä. s. 95 Lapselle perhe-eläke myönnetään ensisijaisesti oman vanhemman jälkeen. s.129 VAKUUTUSTUTKINTO 159. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen keskittyvät vastaukset lomakkeelle; ei irtopaperille! Vastaukseksi ei riitä pelkkä viittausmerkintä laki- tai muuhun vastaavaan tekstin kohtaan. Laskutoimitukset näkyviin laskutehtävissä. Tehtävässä 10 pisteiden saaminen edellyttää, että yli puolet osavastauksista on oikein. TEHTÄVÄ 1 TyEL-vakuutukseen liittyvät työnantajan ilmoitukset eläkelaitokselle. (Työeläke s ) TEHTÄVÄ 2 Mitä tarkoitetaan YEL-työtulolla ja miten se määräytyy? (Työeläke s ) TEHTÄVÄ 3 Luettele lyhyesti työeläkevarojen sijoittamista ohjaavat viisi pääperiaatetta. (Työeläke s ) TEHTÄVÄ 4 Kerro eläkkeiden ulkomaille maksamiseen liittyvät säännöt. (Työeläke s. 225) TEHTÄVÄ 5 Ulkomaalaisen työnantajan työntekijän vakuuttaminen Suomessa. (Työeläke s. 46) TEHTÄVÄ 6 Jamppa (s. 1953) on toiminut maanviljelijänä vuodesta 1979 lähtien. Hänellä on ollut MYEL:n mukainen vakuutus siitä lähtien. Jamppa alkaa olla lopen kyllästynyt taisteluun maatalouden tukiviidakossa ja siksi hänellä on selvänä suunnitelmana luovuttaa tila tilanpidonjatkalle (joka olisi eräs naapurin isäntä) vielä tänä vuonna Jamppa kysyykin Sinulta, työeläkkeiden asiantuntijalta, millä edellytyksillä hän voisi saada luopumistukilain mukaista luopumistukea. Tee selkoa edellytyksistä ja ota kantaa, onko

6 Jamppa tehtävän tietojen perusteella oikeutettu luopumistukeen. (Työeläke s. 168) TEHTÄVÄ 7 Miten palkka- ja hintatason muutokset huomioidaan eläkkeen määräytymisessä? (Työeläke s. 111) TEHTÄVÄ 8 Hanna oli tehnyt pientä työtä nuorena ja mentyään naimisiin ja saatuaan lapsen hän jäi kotiin hoitamaan niitä. Nyt hän täyttää 63 vuotta ja ajatteli hakevansa työeläkkeensä. Hän on saanut työeläkeotteen, jossa hänelle on karttunut eläkettä 40 e/kk. Nyt eläkepäätöksessä kerrotaan, että eläke halutaan maksaa kertasuorituksena. Hän pohtii mitä tämä tarkoittaa. Selvitä mitä kertasuorituksella tarkoitetaan. (Työeläke s. 146) TEHTÄVÄ 9 Liisa ja Lasse ovat perustaneet siivousalan yrityksen. Yhtiömuotona on osakeyhtiö. Liisa on toimitusjohtaja ja omistaa 32 % osakkeista. Lasse on hallituksen jäsen ja toimii yhtiön markkinoinnista vastaavana ja omistaa 31 % osakkeista. Lassen veli Matti omistaa 29 % osakkeista ja on hallituksessa sekä tekee työtä siivoustyönjohtajana. Loput 8 %:a osakkeista omistavat puoliksi Liisan äiti ja isä, jotka eivät ole töissä yhtiössä, mutta istuvat hallituksessa. Lisäksi yrityksessä työskentelee 3 suomalaista ja 3 virolaista työntekijää, joille yritys maksaa palkkaa. Kerro, ketkä työeläkevakuutetaan, minkä lain piiriin ja millä perusteella. (Työeläke s , 43 ja 46) TEHTÄVÄ 10 Merkitse seuraaviin väittämiin oikein tai väärin merkitsemällä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle. VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN Työeläke voidaan maksaa sosiaalilautakunnalle, jos henkilö on saanut toimeentulotukea ennakkona odotettavissa olevaa eläkettä vastaan. s. 147 Yrittäjien eläketurvaa koskevat lait YEL ja MYEL tulivat voimaan alkaen. s. 232 Kunnallisella alalla työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytykset ovat erilaiset riippuen siitä, alkaako työkyvyttömyys kunnallisen työsuhteen s. 188 aikana tai sen päätyttyä. Kolmikantainen neuvottelujärjestelmä tarkoittaa, että työeläkemaksuista päättää kolme suurinta eläkeyhtiötä. s. 40 Työsuhdeoptiot kuuluvat TyEL:n mukaan vakuutettaviin työansioihin. s. 54 Eläkepäätöstä ei voida muuttaa sen jälkeen kun se on saanut lainvoiman. s. 156 Lykkäyskorotuksen voi saada, jos jää eläkkeelle 68 ikävuoden jälkeen. s. 113 Sotilailla on sama eläkeikä kuin valtion virkamiehillä. s. 208

7 VAKUUTUSTUTKINTO 158. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen keskittyvät vastaukset lomakkeelle; ei irtopaperille! Vastaukseksi ei riitä pelkkä viittausmerkintä laki- tai muuhun vastaavaan tekstin kohtaan. Laskutoimitukset näkyviin laskutehtävissä. Tehtävässä 10 pisteiden saaminen edellyttää, että yli puolet osavastauksista on oikein. TEHTÄVÄ 1 Tiina on työskennellyt pitkään lakimiesammatissa ja päätti nyt 30 vuotta täytettyään toteuttaa haaveensa ja perustaa oman lakiasiaintoimiston. Työeläkeyhtiön verkkopalvelun mukaan YEL vakuutusmaksu on 21,6 % alle 53-vuotiailla. Aloittava yrittäjä saa alennusta vakuutusmaksuun. Kerro tyhjentävästi YEL aloittavan yrittäjän alennusta koskevat säännöt. (Työeläke 2006 s. 71 tai Työeläke 2011 s. 70) TEHTÄVÄ 2 Kerro mitkä ovat yrittäjän eläkelain (YEL) mukaiset eläke-etuudet. Poikkeavatko periaatteet palkansaajien eläkkeitä? Mitkä tekijät vaikuttavat YEL- eläkkeen määrään? (Työeläke 2006 s. 157 tai Työeläke 2011 s. 162) TEHTÄVÄ 3 Eri maat toteuttavat eläketurvaa eri tavalla. Tästä johtuen järjestelmiä luokitellaan eri lailla. Yksi näistä tavoista on luokittelu eri pilareihin, tätä menetelmää käytetään varsinkin EUasioiden kohdalla. Kerro pääsäännöt pilari luokittelusta ja kerro myös mihin pilariin Suomen työeläkejärjestelmä kuuluu ja perustele se. (Työeläke 2006 s. 71 tai Työeläke 2011 s. 70) TEHTÄVÄ 4 Mitä tarkoittavat etuusperusteinen ja maksuperusteinen eläkejärjestelmä? (Työeläke 2006 s. 17 tai Työeläke 2011 s. 17) TEHTÄVÄ 5 Mitä on työpaikkakuntoutus? (Työeläke 2006 s tai Työeläke 2011 s. 119) TEHTÄVÄ 6 Kuntasektorin eläkkeiden (KuEL) rahoitukseen liittyy eläkemenoperusteinen maksu. Määrittele lyhyesti mitä sillä tarkoitetaan? (Työeläke 2006 s. 31 tai Työeläke 2011 s. 28) TEHTÄVÄ 7 Touho Puurtajalla on ollut yrittäjän eläkevakuutus (YEL) vuodesta 2006 alkaen. Viime vuonna Touhon vanha selkävaiva äityi pahaksi, ja hoidosta huolimatta työskentelystä metallipajalla ei enää oikein tule mitään. Jatkuvat kivut ovat myös saaneet Touhon kääntymään mielenterveystoimiston puoleen. Lähivuosina on työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen varmasti edessä. Touhon työtulo on ollut hänen mielestään alimitoitettu ja mahdollisen työkyvyttömyyseläkkeen karttuma uhkaa jäädä kovin pieneksi. Touho onkin ajatellut

8 pyytää eläkeyhtiötään korottamaan työtuloa (myös takautuvasti), jotta eläke paranisi. Mahdollisia lisätystä työtulosta johtuvia vakuutusmaksuja Touho ei kuitenkaan pysty maksamaan, jos jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Viime jouluna Tuohon eräs sukulaismies, joka omien sanojensa mukaan tuntee hyvin vakuutusalaa, kertoi, että vaikka vakuutusmaksuja ei maksaisikaan, eläkettä karttuu silti, koska maksujen ja eläke-etuuden välillä ei ole suoraa yhteyttä. Touho kysyykin nyt Sinulta, kannattaako hänen pyytää työtulonsa takautuvaa tarkistamista? (Työeläke 2006 sivut ja tai Työeläke 2011 sivut ja 72) TEHTÄVÄ 8 Mikko on 18-vuotias reipas lukiolainen, joka ei ole saanut kesätöitä, mutta on päättänyt nyt työllistää itsensä ja kaverinsakin. Hän on perustanut toiminimen Monipalvelu-Mikko. Se välittää erilaisia palveluja kuten siivousta, nurmikonleikkuuta sekä eri kouluaineiden preppausta. Mikko myy palvelun perheille ja hän on ilmoittautunut myös ennakkoperintärekisteriin. Firman sesonkiaika on toukokuun puolesta välistä elokuun loppuun. Mikko kuitenkin ajattelee jatkavansa koulun ohessa pienimuotoisesti toimintaa. Hän arvioi, että saisi tulosta noin euroa, joista euroa kesäkuukausina. Mikko palkkaa työhön kavereitaan 19-vuotiaan Reinon, 17-vuotiaan Liisan ja 18-vuotiaan Eeron. He ovat töissä vaihtelevasti, mutta pääosin kesä-elokuussa. Reino saanee palkkaa noin euroa, Liisa noin 500 euroa ja Eero euroa. Mikko kysyy nyt sinulta, pitääkö hänen hoitaa itselleen ja kavereilleen jonkinmoinen eläkevakuutus ja miten se tehdään sekä mihin se tehdään, hoitaako Kela? Kerro Mikolle, kenelle on otettava vakuutus ja minkä lain piiriin? Miten ja mistä vakuutukset on otettava? Perustele vastauksesi. (Työeläke 2006 sivut 63, 68, 45, tai Työeläke 2011 sivut 62, 67, 43, 47-48) TEHTÄVÄ 9 Missä tilanteissa työntekijän työeläke voidaan maksaa työnantajalle? (Työeläke 2006 sivu 142 tai Työeläke 2011sivu 146) TEHTÄVÄ 10 Merkitse seuraaviin väittämiin oikein tai väärin merkitsemällä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle.

9 VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN Eläkkeeseen tehdään laiminlyöntikorotus, jos sen hakeminen on viivästynyt. s. 51 (50) Valtio kustantaa osan yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkemenosta. s. 29 (26) Työeläkeyhtiö voi kieltäytyä antamasta TyEL-vakuutusta, jos työnantajalla on luottohäiriömerkintä. s. 49 (48) Kertakorotus lisätään, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu s. 121 vanhuuseläkkeeksi, jos työkyvyttömyyseläke on jatkunut 10 vuotta. (125) Työeläkeyhtiö määrittelee yksipuolisesti työntekijälle vakuutuspalkan ja perii maksut sen mukaan. s. 56 (55) Yrittäjä voi muuttaa YEL-työtuloaan vuodelta takautuvasti. s. 70 (70) Työeläkkeet ovat ulosmittauskelpoisia. EY-virkamies voi siirtää Suomessa karttuneen eläkeoikeutensa yhteisön eläkejärjestelmään. s. 145 (149) s. 155 (159)

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA

ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA ELÄKETURVA KANSANEDUSTAJAN, VAL- TIONEUVOSTON JÄSENEN JA SUOMESTA EU- ROOPAN PARLAMENTTIIN VALITUN EDUSTA- JAN TEHTÄVIEN PERUSTEELLA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2003 ESIPUHE Kansanedustajien eläkkeet

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Eläkekriisi ja talousahdinko

Eläkekriisi ja talousahdinko 4:2013 Kroatian näkymät: Eläkekriisi ja talousahdinko s. 14 Kotimaan pitkän aikavälin ennuste: Selkenevää s. 6 Emu-puskurit: Saako käyttää, jos ei ole pakko? s.10 Oikeaa tietoa tänne ja heti! Pääkirjoitus

Lisätiedot

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? tasotarkastelua eri näkökulmista Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2 Raili Hyrkkänen Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot