VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen keskittyvät vastaukset lomakkeelle; ei irtopaperille! Vastaukseksi ei riitä pelkkä viittausmerkintä laki- tai muuhun vastaavaan tekstin kohtaan. Laskutoimitukset näkyviin laskutehtävissä. Tehtävässä 10 pisteiden saaminen edellyttää, että yli puolet osavastauksista on oikein. 5 oikeasta osavastauksesta saa siis 1 pisteen, 6 oikeasta saa 2 pistettä, 7 oikeasta saa 3 pistettä ja maksimipisteisiin vaaditaan, että kaikki vastaukset ovat oikein. Yleisiä ohjeita: Lue kysymys tarkkaan ja vastaa siihen, mitä kysytään. Varmista, että käsialasi on niin selvä, että kokeen tarkastaja pystyy lukemaan vastauksesi. TEHTÄVÄ 1 Yksityisten ja julkisten eläkelaitosten keskuselimenä toimii lailla perustettu Eläketurvakeskus. Tenttikirjassa on lueteltu Eläketurvakeskuksen tehtäviä asiakokonaisuuksittain. Mallivastauksessa tehtäväkokonaisuuksia on seitsemän, joista sinun edellytetään vastauksessa kertovan neljä. Kerro lyhyesti Eläketurvakeskuksen tehtävistä. Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivut TEHTÄVÄ 2 Ensisijainen etuus vähennetään aina valmiiksi lasketusta eläkkeestä. Kerro, mitä eläkkeestä vähennettävät ensisijaiset etuudet ovat. Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivu 112 TEHTÄVÄ 3 Kerro sosiaaliturvasopimusten merkityksestä ja yleisistä periaatteista. Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivu 215 TEHTÄVÄ 4 Työnantajalla on oikeus TyEL-maksujen takaisinlainaukseen. Kerro, millä edellytyksillä takaisinlainan voi saada ja mitä ehtoja on lainamäärän ja laina-ajan suhteen. Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivu 61

2 TEHTÄVÄ 5 Ketkä kuuluvat KuEL:n soveltamispiiriin? Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivu 178 TEHTÄVÄ 6 Yksi työeläkejärjestelmän periaate on koskemattomuuden periaate. Mitä tällä tarkoitetaan ja mikä sen merkitys on? Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivu 16 TEHTÄVÄ 7 Mitä tarkoitetaan eläkkeen myöntämisellä entisin perustein? Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivu 126 TEHTÄVÄ 8 Ilmoitetaanko työsuhdeoption perusteella saatu etu vakuutusmaksun ja eläkkeen perustana olevaksi ansioksi? Perustele vastauksesi lyhyesti. Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivu 54 TEHTÄVÄ 9 Villen valinta Ky on kommandiittiyhtiö ja sen yhtiömiehinä ovat ja siellä työskentelevät seuraavat henkilöt: Ville työskentelee toimitusjohtajana ja on vastuunalainen yhtiömies Valdemar asuu Villen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa. Hän on äänetön yhtiömies. Hän työskentelee Villen valinnassa, mutta hänelle ei makseta palkkaa, vaan hän käyttää Villen kanssa yhteistä pankkitiliä. Vilma on Villen sisko. Hän on äänetön yhtiömies. Hän työskentelee yhtiössä ja palkkaa maksetaan euroa kuukaudessa Eero on Villen isä, joka auttelee silloin tällöin yrityksessä ja palkkaa maksetaan euron verran kuukaudessa työtunneista riippuen. Eero on jo 65-vuotias ja vanhuuseläkkeellä. Luettele, ketkä kaikki vakuuttaisit ja minkä eläkelain piiriin ja jokaisen kohdalla myös, miksi vakuuttaisit tai jättäisit vakuuttamatta. Perälehto-Virkkala-Takanen-Tuomikoski 2011) sivut 43 ja 62 63

3 TEHTÄVÄ 10 Merkitse seuraaviin väittämiin oikein tai väärin merkitsemällä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle. VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN Valtio osallistuu maatalousyrittäjien eläketurvan x sivu 26 kustantamiseen. Vanhentuneet maksamattomat YEL-maksut pienentävät x sivu 164 yrittäjän eläkkeen perusteena olevaa kokonaistyötuloa. Vakuutusoikeus ei voi poistaa omaa päätöstään, vaikka x sivu 157 toteaisikin sen virheelliseksi. Ammatillinen työkyvyttömyys tarkoittaa sitä, että hakijan x sivu 205 työkykyä arvioidaan suhteessa vain omaan virkaan tai työhön. Merimieseläkelakia sovelletaan myös kaikkiin kotimaan x sivu 91 liikenteen aluksissa työskenteleviin merimiehiin. Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen yläikäraja on 68 x sivu 116 vuotta. Uusi avioliitto ei koskaan vaikuta lesken perhe-eläkkeen x sivu 145 jatkumiseen. Sotilaseläkkeet karttuvat nopeammin kuin muut valtion eläkkeet. x sivu 208 VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen keskittyvät vastaukset lomakkeelle; ei irtopaperille! Vastaukseksi ei riitä pelkkä viittausmerkintä laki- tai muuhun vastaavaan tekstin kohtaan. Laskutoimitukset näkyviin laskutehtävissä. Tehtävässä 10 pisteiden saaminen edellyttää, että yli puolet osavastauksista on oikein. 5 oikeasta osavastauksesta saa siis 1 pisteen, 6 oikeasta saa 2 pistettä, 7 oikeasta saa 3 pistettä ja maksimipisteisiin vaaditaan, että kaikki vastaukset ovat oikein. Yleisiä ohjeita: Lue kysymys tarkkaan ja vastaa siihen, mitä kysytään. Varmista, että käsialasi on niin selvä, että kokeen tarkastaja pystyy lukemaan vastauksesi. TEHTÄVÄ 1 Antti on Yritys Oy Ab:n hallituksen jäsen. Hän saa tehtävästään 3000 euron vuosipalkkion. Antti ei ole työsuhteessa palkkionmaksajaan. Yritys Oy:n TyEL vakuutuksia hoitava henkilö soitti sinulle ja kysyi neuvoa tuleeko tai voiko Antin luottamustoimen perusteella saamasta palkkiosta maksaa TyEL-vakuutusmaksua. Annoit asiakkaalle kattavan neuvontavastauksen. Mitä vastasit tiedusteluun? (Työeläke sivu 44)

4 TEHTÄVÄ 2 Vuokko täyttää jouluna 67- vuotta. Vuokko on hyväkuntoinen ja nauttii työstään, eikä eläkkeelle jääminen ole ollut toistaiseksi mielessä. Työnantaja on luvannut, että halutessaan Vuokko voi jatkaa työsuhteessa ainakin 70-vuotiaaksi. Vuokko soitti sinulle asiakkaana. Kerroit hänelle vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksistä, lykätyn vanhuuseläkkeen mahdollisuudesta ja lykkäyksen vaikutuksesta eläkkeeseen. Mitä kerroit Vuokolle? (Työeläke sivu 113 ) TEHTÄVÄ 3 Mitä tarkoitetaan ansioiden monistamisella valtion eläketurvassa ja milloin se tehdään? (Työeläke sivu 199) TEHTÄVÄ 4 Millä edellytyksillä osakeyhtiö voi liittyä Kevan jäsenyhteisöksi? (Työeläke sivu 95) TEHTÄVÄ 5 Suomalainen yritys on palkkaamassa latvialaisen kesätyöntekijän Zanen, jonka on tarkoitus työskennellä Suomessa 3 kuukautta ajalla Zane on toimittanut työnantajalle lähdeverokortin, eikä työnantajan tarvitse maksaa hänestä sotu-maksua koska Zane ei kuulu Kelaturvan piiriin. Työnantaja on epätietoinen ja kysyy sinulta miten Zanen eläkevakuuttaminen hoidetaan? (Työeläke sivut 43 ja 45 47) TEHTÄVÄ 6 Maija on lähdössä töihin Venäjälle suomalaisen työnantajan paikalliseen tytäryritykseen. Maija haluaisi, että hänelle karttuisi eläkettä Suomeen myös Venäjällä työskentelyn aikana. Voiko Maija jäädä TyEL-vakuutuksen piiriin? Mitkä ovat Maijan vaihtoehdot? (Työeläke sivut 46 47) TEHTÄVÄ 7 Janne sairastuu vakavasti 35 -vuotiaana. Hän on ehtinyt työskennellä ainoastaan 15 vuotta. Hän pohtii, että nyt hänen eläkkeensä jää kovin pieneksi. Kun hän selvittää asiaa, hänelle kerrotaan, että hän saa sekä karttuneen eläkkeen että tulevan ajan eläkeosuuden. Hän pohtii vielä mitä tulevalla ajalla tarkoitetaan. Selvitä Jannelle mitä tulevan ajan eläkeosuudella tarkoitetaan ja miten se määräytyy. (Työeläke sivu 99) TEHTÄVÄ 8 Työeläkejärjestelmän yksi periaate on viimeisen laitoksen periaate. Mitä tällä periaatteella tarkoitetaan ja miten se näkyy asiakkaille? (Työeläke sivu 134)

5 TEHTÄVÄ 9 Oy Konepaja Ab on osakeyhtiö ja sen omistavat ja siellä työskentelevät seuraavat henkilöt: Kalle on toimitusjohtaja ja omistaa 31 % osakkeista ja on hallituksen jäsen Maija on Kallen vaimo ja omistaa 25 % osakkeista, hoitaa firman kirjanpidon ja on hallituksen jäsen Mikko on Kallen ja Maijan poika, omistaa 15 % osakkeista, asuu samassa omakotitalossa vanhempiensa kanssa, hoitaa firman markkinointia ja on hallituksen jäsen Eero on Maijan veli ja omistaa 29 % osakkeista, asuu Maijan ja Kallen omakotitalon yläkerrassa ja toimii suunnittelijana firmassa ja on hallituksen jäsen. Luettele, minkä eläkelain piiriin vakuuttaisit kunkin henkilön ja jokaisen kohdalla myös miksi. (Työeläke sivut 63 66) TEHTÄVÄ 10 Merkitse seuraaviin väittämiin oikein tai väärin merkitsemällä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle. VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN Valtio osallistuu yrittäjien eläketurvan kustantamiseen. sivu 26 Työnantajan TyEL-vakuutuksen maksuluokkaan vaikuttavat sivut kahden edellisen vuoden aikana myönnetyt vanhuuseläkkeet. TyEL-osa-aikaeläkkeen voi saada, vaikka saisi jo VaELvanhuuseläkettä. sivu 115 Työntekijän eläkemaksu on KuEL:n piiriin kuuluvilla sama kuin sivu 28 TyEL:iin vakuutetuilla. Ammattimainen kalastaja kuuluu MYEL:iin. sivu 75 Avopuoliso voi saada perhe-eläkkeen. sivu 129 Elinaikakerroin alkaa pienentää eläkettä, jos eläkkeensaaja sivu 114 elää yli 80-vuotiaaksi. Työntekijällä on oikeus saada ennakkopäätös oikeudesta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. sivu 125 VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen keskittyvät vastaukset lomakkeelle; ei irtopaperille! Vastaukseksi ei riitä pelkkä viittausmerkintä laki- tai muuhun vastaavaan tekstin kohtaan. Laskutoimitukset näkyviin laskutehtävissä. Tehtävässä 10 pisteiden saaminen edellyttää, että yli puolet osavastauksista on oikein. Yleisiä ohjeita: Lue kysymys tarkkaan ja vastaa siihen, mitä kysytään. Varmista, että käsialasi on niin selvä, että kokeen tarkastaja pystyy lukemaan vastauksesi.

6 TEHTÄVÄ 1 Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi tai määräaikaisena kuntoutustukena. Lisäksi työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Pääsääntö on, että täysi työkyvyttömyyseläke alkaa sairausvakuutuslain mukaisen ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen. Kerro vastauksessasi mitä tarkoitetaan sairausvakuutuslain mukaisella sairauspäivärahan ensisijaisuusajalla ja milloin täysi työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää ensisijaisuusaikaa noudattamatta. (Työeläke sivut ) TEHTÄVÄ 2 Reijo on kuullut ystävältään työeläkelaitoksen tukemasta ammatillisesta kuntoutuksesta. Ystävä kertoi elinkeinotuesta samassa yhteydessä. Reijoa jäi vaivaamaan, että ymmärsikö hän oikein, että elinkeinotuki voi sisältyä ammatilliseen kuntoutuksen sisältöön. Vastaa Reijolle millä edellytyksillä ja miten elinkeinotuki on mahdollinen työeläkelaitoksen tukemassa ammatillisessa kuntoutuksessa. (Työeläke sivu 119) TEHTÄVÄ 3 Saaran työnantaja lähettää hänet Kiinaan työkomennukselle, joka kestää 2 vuotta. Saara kuulee, että hänen kanssaan tullaan keskustelemaan vakuutuspalkasta ennen kun hän lähtee ulkomaille. Hän jää miettimään, mikä on vakuutuspalkka ja minkä takia siitä pitäisi keskustella, kun hän tietää, minkä palkan hän saa lähtiessään Kiinaan. Selvitä Saaralle mikä on vakuutuspalkka, miten se määräytyy ja mihin se vaikuttaa. (Työeläke sivut 55 56) TEHTÄVÄ 4 Margit (synt. 1976) ja Kaarlo (synt. 1975) asuvat yhdessä ja heillä on yhteinen lapsi Klaara (synt. 2010). Samassa taloudessa asuu myös Margitin kaksoset Kari ja Mauri (synt. 2000). Joka toinen viikonloppu myös Kaarlon tyttö Katri (synt. 2002) käy heidän luonaan. Nyt käy niin ikävästi, että Kaarlo menehtyy yllättäen sairauskohtaukseen. Selvitä Margitille, kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen Kaarlon jälkeen ja millä perusteella, ja kuinka pitkäksi aikaa. (Väärästä perhe-eläkkeensaajasta tulee miinuspisteitä) (Työeläke sivut 129 ja 145) TEHTÄVÄ 5 Mitä tarkoitetaan kunnallisen eläketurvan ns. lisäeläketurvalla? (Työeläke sivu 176) TEHTÄVÄ 6 Miten määräytyy nuoren henkilön tulevan ajan ansio? (Työeläke sivu 110)

7 TEHTÄVÄ 7 Pekka ei pidä pankeista ja vakuutusyhtiöistä. Hän on pettynyt siihen suureen eläkevakuutusyhtiöön, joka on hylännyt hänen enonsa eläkehakemuksen. Pekka on päättänyt, että hänen työsuhteensa vakuutukset eivät enää ole samaisessa suuressa työeläkeyhtiössä. (Työeläke sivut 47 48) TEHTÄVÄ 8 Maatalousyrittäjien eläkelaitos vahvistaa päätöksellä maatalousyrittäjille vuotuisen työtulon. Miten työtulo määrätään? (Työeläke sivut 82 85) TEHTÄVÄ 9 Liisa on yrittäjä ja hänen YEL-vakuutuksensa on ollut voimassa yrittäjätoiminnan alusta saakka samansuuruinen euroa vuodessa (vuoden 2013 palkkakerroin tasolla). Nyt hän tulee luoksesi ja kertoo, että on jäänyt äitiyslomalle ja haluaa nostaa YEL-työtulonsa vuoden 2012 alusta saakka euroon, koska äitiyspäiväraha jäi pieneksi, kun se määräytyi YEL-työtulon perusteella. Mitä sanot Liisalle? Voiko hän nostaa YEL-työtulonsa takautuvasti? Onko äitiyspäiväraha syy nostaa työtuloa? Mitä neuvot Liisaa nyt tekemään? Perustele vastauksesi. (Työeläke sivut 68 70) TEHTÄVÄ 10 Merkitse seuraaviin väittämiin oikein tai väärin merkitsemällä rasti oikean vaihtoehdon kohdalle. VÄITTÄMÄ OIKEIN VÄÄRIN Henkilökohtainen eläkeikä määräytyy samalla tavalla sekä kunnan että valtion palveluksessa sivut 184 ja 198 Omaishoitajat kuuluvat KuEL:n piiriin sivu 178 Avoimen yhtiön yhtiömiehet vakuutetaan TyEL:iin sivu 62 Työntekijän eläkemaksu vähennetään ansioista ennen sivu 105 eläkkeen laskentaa Poronomistajan MYEL-työtulo lasketaan porojen laidunalueen sivu 86 pinta-alan mukaan Yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jos sivu 68 työpanos on alle YEL-rajamäärän Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on 60 % täydestä sivu 125 eläkkeestä Lähetetty työntekijä pysyy työnantajan TyEL-vakuutuksessa sivu 45

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 14.5.2013 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 167. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 13.5.2014 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 9.1.2013 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 15.9.2014 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 161. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE 14.5.2012 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 11.5.2015 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 5.9.2012 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0 4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

Vakuutuksen tekeminen... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2014 SISÄLLYS Hyvä asiakkaamme... 5 Hyvä tietää YEL-vakuutuksesta... 6 Verkkopalvelu helpottaa työtäsi... 8 Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: SOSIAALITURVA VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS SOSIAALITURVA 9.1.2014 OHJEITA SUORITTAJALLE 1. Kirjekuoren sisältö Tämän ohjeen lisäksi kuoressa on tehtävä ja

Lisätiedot

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä;

1) eläkelaitoksella 1 :n 3 momentin mukaista työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa tai eläkesäätiötä; 1 of 66 27/05/2011 12:17 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 19.5.2006/395 19.5.2006/395 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työntekijän

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Toimittajat Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola. Suomen eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:5 KÄSIKIRJOJA

KÄSIKIRJOJA. Toimittajat Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola. Suomen eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:5 KÄSIKIRJOJA KK KÄSIKIRJOJA Toimittajat Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola Suomen eläkejärjestelmä Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:5 KÄSIKIRJOJA Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 010 7511 Faksi (09)

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAKI (MEL) TYÖELÄKE LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT EU-SÄÄNNÖKSET VUOKRATUT ALUKSET ULOSLIPUTETUT ALUKSET

MERIMIESELÄKELAKI (MEL) TYÖELÄKE LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT EU-SÄÄNNÖKSET VUOKRATUT ALUKSET ULOSLIPUTETUT ALUKSET MERIMIESELÄKELAKI TYÖELÄKE Merimieseläke on osa suomalaista työeläkejärjestelmää. Suomalaisen työnantajan palveluksessa työskentelevän eläke karttuu kuukausi kuukaudelta. Eläkkeen suuruus määräytyy kunkin

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 14.5.2013 1. a) Moottoripyöriä maahantuovan Motopyörä Oy:n osakkeet

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 5.9.2012 1. Veljekset Matti ja Pekka Peltola ovat osakkaina peltisepänliikkeessä

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

22.12.2006/1272. Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 46 27/05/2011 11:09 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1272 22.12.2006/1272 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Yrittäjän

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot