INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUSOSASTOLLA JA HERÄÄMÖSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUSOSASTOLLA JA HERÄÄMÖSSÄ"

Transkriptio

1 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUSOSASTOLLA JA HERÄÄMÖSSÄ Tässä ohjeessa esitellään infektioiden torjunnan perusperiaatteet jokaisen potilaan hoidossa ja eristystilanteet vaativan potilaan hoidossa leikkausosastolla ja heräämössä Similä Eija, hygieniahoitaja, leikkausosastot Syrjälä Hannu, oyl, infektioiden torjuntayksikkö Päivitetty

2 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 2 Sisältö Kaikkia potilaita koskeva toiminta 3 Verivarotoimet 6 Toimintaohje henkilökunnan verialtistustilanteessa 7 Moniresistentin mikrobin kantajan/infektoituneen potilaan kosketuseristys 8 Clostridium difficile- ja muun ripuloivan potilaan kosketuseristys 11 Ilmaeristys 14 Toimintaohje henkilökunnan tuberkuloosialtistustilanteessa 16

3 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 3 Varotoimet jokaisen potilaan hoidossa Jokaisella potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa myös infektioiden torjunnan osalta. Näillä toimilla katkaistaan tartuntatie estämällä mikrobien siirtyminen työntekijästä potilaaseen, potilaasta tai potilaan lähiympäristöstä työntekijään tai työntekijän välityksellä toisiin potilaisiin. Viisi keskeistä aluetta infektioiden torjunnassa ovat: oikea käsihygienia, oikea suojainten käyttö, oikeat työskentelytavat, pisto- ja viiltovammojen välttäminen ja oikea välineiden käsittely. Lisäksi tarvitaan asianmukaista jätteiden ja pyykin käsittelyä sekä siivousta. Käsihygienia Kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella aina ennen ja jälkeen potilaskosketuksen sekä ennen käsineiden pukemista ja välittömästi niiden riisumisen jälkeen sekä ennen lääkeaineiden, infuusionesteiden ja -letkustojen käsittelyä Kädet pestään vedellä ja saippualla vain silloin, kun niissä on näkyvää likaa Kirurginen käsidesinfektio kestää 3 minuuttia Suojakäsineet ja suojavaatetus Suojakäsineitä käytetään iv-kanyylin laitossa, kosketeltaessa potilaan limakalvoja, eritteitä tai dreenejä ja potilaan ihon desinfektiossa Jos käsineet likaantuvat eritteillä, ne vaihdetaan puhtaisiin, jotta niiden välityksellä ei levitettäisi eritteitä edelleen; ennen puhtaiden käsineiden pukemista kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella Leikkauskäsineet vaihdetaan viimeistään 2 tunnin välein tai heti, kun huomataan niiden rikkoontuminen. Kaksinkertaisia käsineitä käytettäessä ne vaihdetaan pohjia myöten. Leikkaustiimi käyttää kaksinkertaisia suojakäsineitä silloin, kun käsineiden rikkoontumisvaara on suuri kuten ortopediassa ja rintakehän aukaisussa ja luulambon käsittelyssä Vahvistettua leikkaustakkia käytetään, kun on vaara vaatteiden kastumisesta Leikkaussalissa työskentelevä henkilökunta käyttää hiukset kokonaan suojaavaa hiussuojainta Leikkaustiimi käyttää aina suu-nenäsuojainta, muu salissa oleva henkilökunta käyttää suu-nenäsuojainta vierasesinekirurgiassa ja vastustuskyvyltään alentuneiden potilaiden hoidossa Potilaan lähihoidossa suojaudutaan eritteiltä käyttämällä suojakäsineitä, suu-nenäsuojusta ja suojalaseja (visiirimaskia), suojatakkia sekä tarvittaessa kumisaappaita Veriset kengät jätetään leikkaussaliin eritetahradesinfektiota varten Tason suojaus Leikkaustaso suojataan kertakäyttöisellä suojaliinalla, kun on ennakoitavissa runsasta erite- /verivuotoa

4 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 4 Liikenne leikkaussalissa Leikkauksen aikana leikkaussalin ovet pidetään suljettuina ja yhteydenotot hoidetaan puhelimitse Vain välttämättömät käynnit salissa sallitaan leikkauksen aikana. Tällaista ei ole seuraavien leikkausten suunnittelu ja kavereiden kanssa jutustelu. Läpikulkuliikenne on kielletty. Leikkaussalissa on vain leikkauksen kannalta tarpeellinen henkilökunta Leikkauksessa mahdollisesti tarvittavat lisävälineet varataan salin lähettyville, josta ne on tarvittaessa helppo ottaa käyttöön Lääkkeiden käsittely Yhdestä lääkeruiskusta annetaan lääkettä vain yhdelle potilaalle Lääke vedetään ruiskuun välittömästi lääkeampullan avaamisen jälkeen Injektionesteiden säilyttämistä ruiskuun vedettynä tulee välttää Mikäli säilytys on poikkeuksellisesti tarpeen, ruiskuun merkitään lääkeaineen nimi, vahvuus ja valmistusaika Lääkeruiskuja säilytetään puhtaassa pölyämättömässä suojapussissa tai kertakäyttöisellä steriilillä korkilla suojattuna pöydällä Potilaan ihon desinfektio Leikkausalue desinfioidaan tehdaspuhtailla välineillä aloittaen oletetusta viillon paikasta vähintään kahteen kertaan napakoin ottein riittävän laajasti huomioiden steriili peittelyalue Desinfektiossa edetään puhtaasta likaiseen päin. Tärkeää on huomioida nesteen valumissuunta Ihon annetaan kuivua ennen peittelyliinojen asettelua Aseptiikka leikkauksen aikana Pisto- ja viiltovammojen ehkäisy Leikkauksessa käytettäviä instrumenttipöytiä ei tule valmistaa etukäteen Instrumenttipöydän valmistus aloitetaan salissa vasta leikkausasennon laiton jälkeen Leikkauksessa pyritään etenemään puhtaasta likaiseen päin. Mikäli toimitaan toisin, niin kontaminoituneen alueen käsittelyn loputtua vaihdetaan puhtaat käsineet, liinat ja instrumentit. Ennen puhtaiden käsineiden pukemista kädet desinfioidaan käsihuuhteella Injektioneuloja ei hylsytetä Neulankeräysastia otetaan mukaan pistopaikan läheisyyteen. Käytetyt neulat laitetaan välittömästi käytön jälkeen läpäisemättömään, särkymättömään ja kannella suljettavaan neulankeräysastiaan Pistäviä ja viiltäviä välineitä käsitellään rauhallisesti näkökontrollissa apuvälinettä hyväksi käyttäen Ompeluneulat kiinnitetään leikkauksen aikana käytön jälkeen neulamagneettiin tai vastaavaan

5 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 5 Toimenpiteet leikkauksen jälkeen Välinehuolto Instrumenttihoitaja poistaa leikkauksen jälkeen kaikki kertakäyttövälineet ja siistii pöydän ennen välinehuoltajalle luovuttamista Välinehuoltaja käyttää aina suojakäsineitä likaisia välineitä huoltaessaan ja suojautuu roiskeilta Likaiset instrumentit toimitetaan käytön jälkeen mahdollisimman pian pesu- desinfektiokoneeseen. Lämpödesinfektiota kestämättömät välineet pyyhitään pesuainevedellä, jonka jälkeen huuhtelu, kuivaus ja pyyhintä denaturoidulla alkoholilla (A12T ) Eritteet Normaalisti viemäriin välttäen roiskeita. Hanalliset dreeni- ym. pussit tyhjennetään. Hanattomat (esim. imupussit) suljetaan tiiviisti korkilla ja pakataan muovipussiin. Suljetut pussit laitetaan sekajätteisiin tai tyhjennetään siihen tarkoitukseen soveltuvassa tyhjennys- ja huuhtelukoneessa ennen pussien hävittämistä. Jätteet Pakataan huolellisesti niin, ettei jätteistä aiheudu tartuntavaaraa tai haittaa missään jätehuollon vaiheessa Viiltävät ja pistävät jätteet pakataan läpäisemättömään, särkymättömään ja kannella tiiviisti suljettavaan keräysastiaan Siivous Käytetään yleispuhdistusainetta Eritettä sisältäville tahroille välitön eritetahradesinfektio klooripitoisella desinfektioaineella, jossa aktiiviklooripitoisuus on 1000 ppm. Erite imeytetään ensin paperipyyhkeeseen. Kun eritteitä on runsaasti lattioilla ja pinnoilla, käytetään siivousvälineitä ja klooripitoista desinfektioainetta, jossa aktiiviklooripitoisuus on 5000 ppm

6 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 6 VERIVAROTOIMET Kaikissa leikkauksissa, mutta erityisesti tiedossa olevissa verenvälityksellä leviäviä sairauksia hepatiitti B, hepatiitti C ja HIV sairastavien potilaiden leikkauksissa, tulee toimia erittäin huolellisesti veritapaturmien ehkäisemiseksi. Verivarotoimilla estetään veren ja verta sisältävien elimistön nesteiden välityksellä tapahtuva tartunta henkilöstä, joka sairastaa tai jonka epäillään sairastavan ko. sairautta. Henkilökunnan, joka osallistuu toimenpiteeseen, tulee olla kokeneita (osaa toimia ko:ssa leikkauksessa) ja hepatiitti B-rokotuksen saaneita. Opiskelijat eivät saa osallistua toimenpiteeseen. Varotoimista tiedotetaan vain työssään tietoa tarvitsevalle. Pisto- ja viiltovammojen ehkäisyn kannalta olisi hyvä, mikäli toimenpide voitaisiin ajoittaa päivän alkuun. Väline- ja sairaalahuoltajille tiedotetaan verivarotoimista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Leikkaussalissa toimitaan kuten kaikkien potilaiden kohdalla. Lisäksi leikkauksen aikana pyritään toimimaan tehostetun huolellisesti pisto- ja viiltovammojen ehkäisemiseksi alla olevan ohjeen mukaan. Suojainten käyttö sekä tehostettu pisto- ja viiltovammojen ehkäiseminen Leikkaustiimi käyttää aina kaksia leikkauskäsineitä päällekkäin Käytetään visiirimaskia tai suu-nenäsuojainta ja silmäsuojainta Työskennellään näkökontrollissa Käytetään mekaanista haavanlevittäjää Leikkausveitsi ja ompeluneula ojennetaan kaarimaljaa apuna käyttäen. (Ei kädestä käteen.) Ompeluneulaa käsitellään instrumentein - ei käsin Käytetään kertakäyttöistä imupussia, jos mahdollista Leikkaushaavan peittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota Toimenpiteet leikkauksen jälkeen Välinehuolto Nukutetun potilaan potilaskohtainen hengitysilman suodatin, anestesialetkut sekä käsiventilaatioletku ja -pussi vaihdetaan, muutoin toimitaan kuten normaalisti Näytteet, eritteet, jätteet, pyykit ja siivous Toimitaan kuten normaalisti

7 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 7 TOIMINTAOHJE HENKILÖKUNNAN VERIALTISTUSTILANTEESSA (Ohje: PPSHP Intranet: Infektioiden torjunta/ Henkilökunnan terveydenhuolto/ Toiminta työperäisissä veritartunta tilanteissa) Verialtistuksella tarkoitetaan tilannetta, jolloin hepatiitti B:tä, C:tä tai HIV-infektiota sairastavan potilaan verta tai muuta eritettä joutuu työntekijän elimistöön terävän esineen aiheuttaman vamman tai pistokohdan kautta iholla selvästi näkyvän haavan tai iho rikkoutuman kautta suoran limakalvokontaktin (suu, nenä, silmät) kautta Välittömät toimenpiteet: 1. Ensiapu Huuhdellaan runsaalla vesimäärällä. Vauriokohdasta ei saa puristaa verta. Pisto- tai haavakohtaan iholla asetetaan alkoholipitoinen (70 %) haude kahden minuutin ajaksi Limakalvot huudellaan runsaalla vedellä Silmä huuhdellaan puhtaalla vedellä tai silmänhuuhteluliuoksella. 2. Otetaan verinäytteet lähdepotilaasta ja tarvittaessa altistuneesta työntekijästä 3. Täytetään Ilmoitus veritapaturmasta-lomake Katso ohjeistus näytteiden otosta: Intranet/pääsivu/ Inf.torjuntaohjeet/ Toiminta työperäisissä veritartunta tilanteissa 1. Lähdepotilaan tutkimusten tilaaminen ja vastauksen ilmoittaminen 2. Altistuneen työntekijän tutkimusten tilaaminen ja vastausten ilmoittaminen

8 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 8 Moniresistentin mikrobin kantajan / infektoituneen potilaan kosketuseristys Kosketuseristys toteutetaan kun potilaalla on todettu esim. MRSA:n ( Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus), VRE:n (Vakomysiiniresistentti enterokokki), ESBL-kantojen (Extended Spectrum Beta Lactamase) ja MDRGR (gram-negatiiviset sauvat mm. Acinetobacter-, Pseudomonas- ja Klepsiellalajit) Kosketuseristystä käytetään myös, kun potilas tulee suoraan sairaalasiirtona ulkomailta, tai edeltävän vuoden aikana on ollut hoitojakso ulkomaisessa sairaalassa (vähintään vuorokauden hoito tai toimenpide). Jos potilaalla on todettu moniresistentti mikrobi ulkomailla, potilas hoidetaan koko hoitojakson ajan kosketuseristyksessä, vaikka tulonäytteet olisivat negatiiviset Epäselvissä tilanteissa otetaan yhteyttä infektioiden torjuntayksikköön; hygieniahoitajien yhteinen puhelin 1957 Eristyksen tarpeesta tiedotetaan leikkausosastolle leikkausilmoitus Le-Su:n -, Eskon kautta tai osasto soittaa ja ilmoittaa eristyksen tarpeesta ennen potilaan saliin saapumista. Väline- ja laitoshuoltajille tiedotetaan kosketuseristyksestä jo varhaisessa vaiheessa. Infektioiden torjunnan perusperiaatteiden huolellinen noudattaminen on oleellista myös eristysleikkauksessa. Lisätoimenpitein pyritään tehostetusti estämään infektioiden leviäminen potilaasta henkilökuntaan ja hoitoympäristöön. Leikkaussali järjestys ja salivalinta Leikattavan sairauden vaatima kiireellisyysjärjestys, vaikka päivän ensimmäisenä, mutta ei automaattisesti päivän viimeisenä Leikataan infektioleikkaussalissa tai normaalissa leikkaussalissa Leikkaussali Laitetaan merkkivalot pääsy kielletty ja eristys päälle sekä salin ulkopuolelle kaikkiin oviin kyltti: KOSKETUSERISTYS Salista viedään pois kaikki tarpeeton ja varataan tarpeellinen välineistö Käytetään puhelinta, läpiantokaappia ja ulkopassaria, mikäli mahdollista Käsihygienia Kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella ennen käsineiden pukemista ja välittömästi niiden riisumisen jälkeen. Tietokonetta, puhelinta ym. välineitä, kojeita ja laitteita kosketellaan vain desinfioiduin käsin Suojakäsineet ja suojavaatetus Potilaskosketuksessa käytetään aina tehdaspuhtaita suojakäsineitä Tehdaspuhdasta suojatakkia käytetään lähihoidossa ja kun on vaara omien vaatteiden tai käsivarsien kontaminaatiolle Suu-nenäsuojusta käytetään roiskevaaratilanteissa Leikkaustiimi toimii normaalisti

9 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 9 Toimenpiteet leikkauksen jälkeen Välinehuolto Likaiset instrumentit laitetaan avattuina leikkaussalissa suoraan pesukoneen koreihin ja viedään välittömästi pesu- ja desinfektiokoneeseen Laryngoskoopin varsi (patterien poiston jälkeen), laryngoskoopin kieli, ventilaatiomaski, verenpainemittarin ja verityhjiömansetti sekä staassi laitetaan pesu- ja desinfektiokoneeseen Potilaan kuljetus/ siirto Potilaan siirrossa tasolta vuoteelle käytettävä liukupatja suojataan kertakäyttöisellä suojuksella. Siirrossa avustava henkilökunta käyttää tehdaspuhdasta suojatakkia ja suojakäsineitä Potilaskuljetuksessa käytetään käsihuuhdetta ennen ja jälkeen kuljetuksen. Suojakäsineitä ja suojatakkia, jos on odotettavissa välitön hoito kuljetuksen aikana. Suojaimet riisutaan välittömästi käyttötarpeen jälkeen. Riisumisen jälkeen käytetään käsihuuhdetta Siirrossa käytetyt valvontavälineet palautetaan leikkaussaliin sairaalahuoltajien puhdistusta varten. Potilaan välitön postoperatiivinen hoito Ensisijaisesti infektioheräämössä. Teho-osastolla, jos potilaan hoito sitä edellyttää. Salivalvonnan sijasta arvioidaan tapauskohtaisesti mahdollisuus heräämöhoitoon. Näytteet, eritteet Kuten normaalisti. Kontaminoituneet näyteastiat pyyhitään päältä denaturoidulla alkoholilla (A12t) Eritetahrat Normaalisti (kloori 1000 ppm.) Likapyykki ja roskat Pakataan huolellisesti ja pussi suljetaan leikkaussalissa. Hoitovälineiden huolto Neulankeräysastia suljetaan ja viedään pois leikkaussalista. Nukutetun potilaan potilaskohtainen suodatin ja anestesialetkut sekä käsiventilaatioletku ja -pussi vaihdetaan Valvontakaapelit: puhdistus tarvittaessa yleispuhdistusaineella. Aina desinfektiopyyhintä kloori 1000 ppm.

10 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 10 Siivous Raskas välisiivous tai loppusiivous Kertakäyttöiset suojakäsineet Kertakäyttö tai mikrokuitu siivouspyyhkeet Erityinen huomio on kiinnitettävä kosketuspintojen huolelliseen puhdistukseen Siivouksessa edetään puhtaasta likaisempaan. Kosketuspinnat, kojeet ja laitteet puhdistetaan tarvittaessa yleispuhdistusaineella. Aina desinfektiopyyhintä kloori 1000 ppm. Leikkausvalaisimen kosketuspinnat pyyhitään kloori 1000 ppm. ja valaisimen lasipinnat tarvittaessa yleispuhdistusaineella Lattia puhdistetaan yleispuhdistusaineella. Huom! Eritetahradesinfektio Leikkaussaliin jätetyt eritetahroilla likaantuneet kengät toimitetaan pesu- ja desinfektiokoneeseen

11 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 11 Clostridium difficile- ja muun ripuloivan potilaan kosketuseristys Eristyksen tarpeesta tiedotetaan leikkausosastolle leikkausilmoitus Le-Su:n -, Eskon kautta tai osasto soittaa ja ilmoittaa eristyksen tarpeesta ennen potilaan saliin saapumista. Väline- ja laitoshuoltajille tiedotetaan kosketuseristyksestä jo varhaisessa vaiheessa. Epäselvissä tilanteissa otetaan yhteyttä infektioiden torjuntayksikköön; hygieniahoitajien yhteinen puhelin 1957 Infektioiden torjunnan perusperiaatteiden huolellinen noudattaminen on oleellista myös eristysleikkauksessa. Lisätoimenpitein pyritään tehostetusti estämään infektioiden leviäminen potilaasta henkilökuntaan ja hoitoympäristöön. Leikkaussalijärjestys ja salivalinta Leikattavan sairauden vaatima kiireellisyysjärjestys, vaikka päivän ensimmäisenä, mutta ei automaattisesti päivän viimeisenä Leikataan infektioleikkaussalissa tai normaalissa leikkaussalissa Leikkaussali Laitetaan merkkivalot pääsy kielletty ja eristys päälle sekä salin ulkopuolelle kaikkiin oviin kyltti: KOSKETUSERISTYS Salista viedään pois kaikki tarpeeton ja varataan tarpeellinen välineistö Käytetään ulkopassaria, mikäli mahdollista Käsihygienia Kädet desinfioidaan alkoholihuuhteella ennen suojakäsineiden pukemista Kädet pestään vedellä ja saippualla, kuivataan ja käytetään käsihuuhdetta välittömästi suojakäsineiden riisumisen jälkeen Tietokonetta, puhelinta ym. välineitä, kojeita ja laitteita kosketaan vain desinfioiduin käsin Suojakäsineet ja suojavaatetus Potilaskosketuksessa käytetään aina tehdaspuhtaita suojakäsineitä Tehdaspuhdasta suojatakkia käytetään lähihoidossa ja kun on vaara omien vaatteiden tai käsivarsien kontaminaatiolle Suu-nenäsuojusta käytetään roiskevaaratilanteissa Leikkaustiimi toimii normaalisti

12 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 12 Toimenpiteet leikkauksen jälkeen Välinehuolto Likaiset instrumentit laitetaan avattuina leikkaussalissa suoraan pesukoneen koreihin ja viedään välittömästi pesu- ja desinfektiokoneeseen Välineille ensisijaisesti lämpödesinfektio Porat, johdot ym. lämpödesinfektiota kestämättömät välineet puhdistetaan pesuainevedellä; sen jälkeen huuhtelu, kuivaus ja pyyhintä kloori 1000ppm Laryngoskoopin varsi (patterien poiston jälkeen), laryngoskoopin kieli, ventilaatiomaski, verenpainemittarin ja verityhjiömansetti sekä staassi laitetaan pesu- ja desinfektiokoneeseen Potilaan kuljetus/ siirto Potilaan siirrossa tasolta vuoteelle käytettävä liukupatja suojataan kertakäyttöisellä suojuksella. Siirrossa avustava henkilökunta käyttää tehdaspuhdasta suojatakkia ja suojakäsineitä Potilaskuljetuksessa käytetään käsihuuhdetta ennen ja jälkeen kuljetuksen. Suojakäsineitä ja suojatakkia, jos on odotettavissa välitön hoito kuljetuksen aikana Suojaimet riisutaan välittömästi käyttötarpeen jälkeen. Riisumisen jälkeen kädet pestään vedellä ja saippualla, kuivataan ja lopuksi käytetään käsihuuhdetta. Siirrossa käytetyt potilaan valvontavälineet palautetaan leikkaussaliin sairaalahuoltajien puhdistusta varten Potilaan välitön postoperatiivinen huolto Ensisijaisesti infektioheräämössä. Teho-osastolla, jos potilaan hoito sitä edellyttää Salivalvonnan sijasta arvioidaan tapauskohtaisesti mahdollisuus heräämöhoitoon Näytteet, eritteet Kuten normaalisti. Kontaminoituneet näyteastiat pyyhitään päältä kloori 1000 ppm Eritetahrat Kloori 5000 ppm Likapyykki ja roskat Pakataan huolellisesti ja pussi suljetaan leikkaussalissa.

13 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 13 Hoitovälineiden huolto Neulankeräysastia suljetaan ja viedään pois leikkaussalista. Nukutetun potilaan potilaskohtainen suodatin ja anestesialetkut sekä käsiventilaatioletku ja -pussi vaihdetaan Valvontakaapelit: puhdistus tarvittaessa yleispuhdistusaineella. Aina desinfektiopyyhintä kloori 1000 ppm. Siivous Raskas välisiivous tai loppusiivous Kertakäyttöiset suojakäsineet Kertakäyttöiset siivouspyyhkeet Erityinen huomio kiinnitettävä kosketuspintojen huolelliseen puhdistukseen Edetään puhtaasta likaisempaan Kosketuspinnat, kojeet ja laitteet puhdistetaan tarvittaessa yleispuhdistusaineella. Aina desinfektiopyyhintä kloori 1000 ppm. Leikkausvalaisimen kosketuspinnat pyyhitään kloori 1000 ppm. ja valaisimen lasipinnat tarvittaessa yleispuhdistusaineella Lattia puhdistetaan yleispuhdistusaineella Huom! Eritetahradesinfektio. Leikkaussaliin jätetyt eritetahroilla likaantuneet kengät toimitetaan pesu- ja desinfektiokoneeseen.

14 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 14 Ilmaeristys Ilmaeristystä käytetään sairauksissa, joiden aiheuttajat leviävät ilmassa kauas pienten partikkeleiden välityksellä (alle 5µm). Partikkeleita erittyy ilmaan erityisesti potilaan yskiessä tai aivastaessa tai aerosolia muodostavien toimenpiteiden yhteydessä. Tavallisin tällainen sairaus on värjäyspositiivinen keuhkotuberkuloosi, kun tehokas lääkehoito on kestänyt alle 2 viikkoa. Joskus ilmatartuntavaara jatkuu pitempään; tällöin keuhkolääkärin tai infektiolääkärin on tiedotettava siitä leikkausosastolle. Myös hengitysteiden ulkopuolista tuberkuloosia sairastava henkilö voi tartuttaa tautia, jos tautipesäkkeen eritteessä on runsaasti bakteereja ja eritteitä käsitellään siten, että siitä muodostuu aerosolia. Muita ilmaeristystä vaativia edellyttäviä sairauksia ovat vesirokko, yleistynyt tai immuunipuutteisen potilaan vyöruusu, tuhkarokko, lintuinfluenssa, Sars, isorokko ja verenvuotokuumeet. Infektioiden torjunnan perusperiaatteiden huolellinen noudattaminen on oleellista myös ilmaeristysleikkauksessa. Lisätoimenpitein pyritään tehostetusti suojaamaan hoitohenkilökunta mahdolliselta tartunnalta. Hengityssuojaimella (FFP-3) pyritään estämään tartuntavaarallisten hiukkasten pääsy hengitysteihin riskitiloissa työskentelyn aikana. Suojaimesta on hyötyä vain, jos sitä käytetään oikein ja puetaan riittävän tiiviisti kasvoille. Suojaimen käyttöä kannattaa opetella etukäteen. Opetuksen tulee sisältyä uuden työntekijän perehdytykseen. Leikkaussali järjestys ja salivalinta Leikattavan sairauden vaatima kiireellisyysjärjestys vaikka päivän ensimmäisenä, mutta ei automaattisesti päivän viimeisenä Leikataan infektioleikkaussalissa tai normaalissa leikkaussalissa, jossa salin ilmanpaine on mahdollista alipaineistaa Leikkaussali Leikkaussalin ilmanpaine alipaineistetaan Laitetaan merkkivalot pääsy kielletty ja eristys päälle sekä salin ulkopuolelle kaikkiin oviin kyltti: ILMAERISTYS Salista viedään pois kaikki tarpeeton ja varataan tarpeellinen välineistö Käytetään puhelinta, läpiantokaappia ja ulkopassaria, mikäli mahdollista Vältetään aerosolia tuottavia toimenpiteitä, muutoin toimitaan normaalisti Käsihygienia Kuten kaikkien potilaiden hoidossa Hengityksen suojain Leikkaussalissa oleva henkilökunta käyttää FFP- 3 luokan hengityksensuojainta (ref :1883 tai ref:1873v) Potilaan kuljetus Potilas kuljetetaan suoraan toimenpide- tai tutkimusyksikköön Yskivälle potilaalle kirurginen suu-nenäsuojain Potilaskuljettaja käyttää FFP2/FFP3 luokan hengityksensuojainta

15 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 15 Toiminta leikkauksen jälkeen Välinehuolto Välineille ensisijaisesti lämpödesinfektio Porien, johtojen ym. lämpödesinfektiota kestämättömien välineiden pyyhintäpesu pesuainevedellä; sen jälkeen huuhtelu, kuivaus ja pyyhintä denaturoidulla alkoholilla A12-t Bronkofiberoskooppi ja gastroskooppi pestään ja desinfioidaan endoskooppien pesu- ja desinfektiokoneessa normaalikäytännön mukaisesti. Bronkofiberoskooppia puhdistettaessa käytetään venttiilihengityksensuojainta (FFP3). Laryngoskoopin varsi (patterien poiston jälkeen), laryngoskoopin kieli ja ventilaatiomaski laitetaan pesu- ja desinfektiokoneeseen Potilaan välitön postoperatiivinen hoito Potilas valvotaan joko infektioheräämössä (mahdollisuus ilmatilan alipaineistamiseen) tai leikkaussalissa omassa vuoteessa kunnes voidaan siirtää vuodeosastolle. Teho-hoitoa vaativa potilas siirretään teho-osastolle ilmaeristyshuoneeseen Eritteet, eritetahrat Normaalisti Näytteet, jätteet, pyykit Normaalisti Hoitovälineiden puhdistus Nukutetun potilaan hengityskoneen suodattimet ja anestesialetkut sekä käsiventilaatioletku ja -pussi vaihdetaan Muut välineet ja laitteet; kuten normaalisti Siivous Siivouksessa venttiilihengityksensuojain (FFP3) ja kertakäyttöiset suojakäsineet Kertakäyttöiset siivouspyyhkeet ja yleispuhdistusaine Erityinen huomio kiinnitettävä kosketuspintojen huolelliseen puhdistukseen Siivouksen jälkeen leikkaussalin ilmatila ylipaineistetaan

16 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 16 TOIMINTAOHJE HENKILÖKUNNAN TUBERKULOOSIALTISTUSTILANTEESSA (Ohje: PPSHP Intranet: Infektioiden torjunta/ohjeet henkilökunnalle/henkilökunnan terveydenhuolto) Toimenpiteet altistumisen jälkeen Hoitoalalla merkittäväksi altistumiseksi voidaan katsoa osallistuminen tartuttavan tuberkuloosipotilaan (yskösvärjäys positiivinen, tehokas lääkehoito alle 2 vk) hoitoon tai toimenpiteisiin ilman asianmukaista venttiilillä varustettua hengityksensuojainta (FFP2/FFP3). Tällaisia tilanteita ovat potilaan lähihoito usean työvuoron (vähintään 3 työvuoroa) aikana tai toistuvasti tehdyt toimenpiteet, joissa ilmaan muodostuu hienojakoista aerosolia, mm. liman imeminen hengitysteistä, intubointi, bronkoskopia, yskösten indusointi ja hammashoito. Sen lisäksi ruumiinavaus ja tuberkuloosibakteereja sisältävien eritteiden virheellinen käsittely sekä suusta suuhun tapahtuva puhallus elvytyshoito. Tartuntariski on olemassa lähinnä akuuttivaiheen keuhko- ja kurkunpään tuberkuloosia sairastavien potilaiden hoidossa. Muiden elinten tuberkuloosin tartuntariski on hyvin pieni. Näiden toimenpiteiden kohdalla tulee asiaa tarkastella tapauskohtaisesti, mikäli se aiheuttaa poikkeuksellisen epäilyn tartuntavaarasta Mikäli leikkauksen yhteydessä herää epäily henkilökunnan mahdollisesta tuberkuloosialtistuksesta, keuhkolääkäri tekee riskiarvion ja antaa ohjeet yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Jos työntekijälle ilmaantuu tuberkuloosiin viittaavia oireita, mm. pitkittynyttä yskää, kehotetaan häntä ottamaan yhteys työterveyshuoltoon mahdollista seurantaa varten Sairaalan potilaalla todetun keuhkotuberkuloosin yhteydessä keuhkosairauksien erikoislääkäri arvioi lähikontaktissa työskennelleiden altistumisen ja toimittaa altistuneista työntekijöistä tartuntatautiilmoituksen (C1 lomake) työterveyshuoltoon.

Infektioiden torjunta leikkausosastolla ja heräämössä

Infektioiden torjunta leikkausosastolla ja heräämössä Infektioiden torjuntaohje 1 (10) Infektioiden torjunta leikkausosastolla ja heräämössä Tässä ohjeessa esitellään jokaisen potilaan kohdalla toteutettavat infektioiden torjunnan perusperiaatteet ja ohjeet

Lisätiedot

Eristyspotilas leikkaussalissa Anestesiakurssi 2014

Eristyspotilas leikkaussalissa Anestesiakurssi 2014 Eristyspotilas leikkaussalissa Anestesiakurssi 2014 Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Tavanomainen toiminta Toimintamalli jonka on toteuduttava

Lisätiedot

Influenssapotilaan eristyskäytännöt

Influenssapotilaan eristyskäytännöt Influenssapotilaan eristyskäytännöt Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 3.11.2014 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö Puh. 040 5094097

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Eristyspotilas leikkaussalissa. Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi

Eristyspotilas leikkaussalissa. Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Eristyspotilas leikkaussalissa Eija Similä Hygieniavastaava, leikkausosastot Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi Oulun yliopistollinen sairaala Tavanomainen toiminta Toimintamalli jonka

Lisätiedot

TARTTUVA OKSENNUS- JA RIPULITAUTI

TARTTUVA OKSENNUS- JA RIPULITAUTI TARTTUVA OKSENNUS- JA RIPULITAUTI Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutus 6.5.2013 Hygieniahoitaja Reija Leiviskä P: 08-315 2574, e-mail: Reija.Leiviska@ppshp.fi

Lisätiedot

RIPULOIVAN POTILAAN ERISTYSKÄYTÄNNÖT

RIPULOIVAN POTILAAN ERISTYSKÄYTÄNNÖT RIPULOIVAN POTILAAN ERISTYSKÄYTÄNNÖT Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutus 3.11.2014 Hygieniahoitaja Reija Leiviskä P:040 509 4107 e-mail: Reija.Leiviska@ppshp.fi

Lisätiedot

Eristyssiivousohje. Pintojen puhdistaminen ja desinfektio. Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe

Eristyssiivousohje. Pintojen puhdistaminen ja desinfektio. Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe 1 (9) siivousohje: potilashuoneeseen, toimenpidehuoneeseen ja leikkaussaliin. Tätä ohjetta noudatetaan välisiivouksessa, päivittäisessä siivouksessa ja loppusiivouksessa. Pääsääntöisesti käytetään mikrokuituista

Lisätiedot

Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita. Tarja Kaija hygieniahoitaja p

Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita. Tarja Kaija hygieniahoitaja p Asiaa moniresistenteistä mikrobeista päivitettyjä ohjeita Tarja Kaija hygieniahoitaja tarja.kaija@ppshp.fi p. 3152574 Moniresistentit mikrobit Bakteeriviljelynäyte haavalta MRSA VRE losteviljelynäyte ESBL

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö

Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Ohje henkilökunnalle 1 Työ- ja suojavaatteet sekä suojainten käyttö Infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien katkaisuun. Infektioiden torjunta edellyttää hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja.

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

Toiminta leikkausosastolla. Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys

Toiminta leikkausosastolla. Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys Toiminta leikkausosastolla Eija Similä Leikkaussairaanhoitaja Keskusleikkausosasto Oys Leikkausalueen infektio Hoitoon liittyvä infektio Terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana tai alkunsa

Lisätiedot

Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe.

Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % ja kertakäyttöpyyhe. 1 (5) Eristyssiivoustaulukko Tätä ohjetta noudatetaan välisiivouksessa, päivittäisessä siivouksessa ja loppusiivouksessa. Nocospray vetyperoksidikuivasumutin laitetta käytetään loppusiivouksen jälkeen

Lisätiedot

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014 Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 25.3. 2014 Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide, joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon liittyvien

Lisätiedot

Pientoimenpiteiden aseptiikka

Pientoimenpiteiden aseptiikka Pientoimenpiteiden aseptiikka 30.11.2016 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide (=elimistön sisälle ulottuva, kajoava, ihon rikkova), joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon liittyvien

Lisätiedot

Eristyksen kesto. Sairauden kesto. Sairauden kesto. Oireiden kesto. Oireiden kesto

Eristyksen kesto. Sairauden kesto. Sairauden kesto. Oireiden kesto. Oireiden kesto 1 KOSKETUSERISTYS Käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio. Kosketuseristyksen tarkoituksena on katkaista kosketustartuntatie.

Lisätiedot

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA

OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA OPAS ASEPTIIKASTA DOULATOIMINNASSA 1 SISÄLLYSLUETTELO ASEPTIIKKA 3 VAROTOIMET 3 VALMISTAUTUMINEN DOULAUKSEEN 4 SAAPUMINEN SAIRAALAAN 4 KÄSIENPESU 5 SUOJAKÄSINEET 5 KÄSIENPESUOHJE 6 KÄSIDESINFEKTIO 7 SYNNYTYSSALISSA

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Moniresistentin gram-negatiivisen sauvabakteerin kantaja pitkäaikaishoidon yksikössä

Moniresistentin gram-negatiivisen sauvabakteerin kantaja pitkäaikaishoidon yksikössä Moniresistentin gram-negatiivisen sauvabakteerin kantaja pitkäaikaishoidon yksikössä Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö 06.11.2009 1 (5) Moniresistentin gram-negatiivisen sauvabakteerin kantaja

Lisätiedot

Kosketuseristys potilas leikkaussalissa

Kosketuseristys potilas leikkaussalissa Kosketuseristys potilas leikkaussalissa Piia Hirvonen Apulaisosastonhoitaja Leikkaus- ja anestesiayksikkö Lapin Keskussairaala Hygieniahoitaja Piia Hirvonen Tavanomaiset varotoimet Tavanomaisilla varotoimilla

Lisätiedot

PISARA- JA KOSKETUSVAROTOIMET MILLOIN JA MITEN?

PISARA- JA KOSKETUSVAROTOIMET MILLOIN JA MITEN? PISARA- JA KOSKETUSVAROTOIMET MILLOIN JA MITEN? Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 25.4.2016 13.45-14.30, Ls 5 Hygieniahoitaja Sirpa Ukkola p. 040-5094107

Lisätiedot

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylä

Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan. Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala Jyväskylä Ryhtiä pientoimenpiteiden aseptiikkaan Hygieniahoitaja Maija-Liisa Lauritsalo Keski-Suomen keskussairaala 19.5.2017 Jyväskylä Pientoimenpide Invasiivinen toimenpide, joka vaati hyvää aseptiikkaa hoitoon

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA

INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA INFEKTIOIDEN TORJUNTA LEIKKAUKSEN AIKANA 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Congress Paasitorni Jaana Palosara Hygieniakoordinaattori TAVOITTEET Toimenpiteisiin liittyvien

Lisätiedot

Infektioiden torjunta leikkausosastolla

Infektioiden torjunta leikkausosastolla Infektioiden torjunta leikkausosastolla S R-N 09.10.2014 Potilaan oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa kerrotaan hyvän hoidon periaatteet ja niiden potilaalle koituva hyöty ja

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla

Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Infektioiden torjuntaa haava-, skopia- ja yleispoliklinikalla Helena Ojanperä Hygieniahoitaja/osastonhoitaja 5.10.2012 Alueellinen infektioiden torjunnan koulutuspäivä Hoitoon liittyvät infektiot avohoidossa

Lisätiedot

KOSKETUSERISTYS PISARAERISTYS ILMAERISTYS PUHTAUSLUOKKA IV KUULUVAT TOIMENPITEET

KOSKETUSERISTYS PISARAERISTYS ILMAERISTYS PUHTAUSLUOKKA IV KUULUVAT TOIMENPITEET VAROTOIMET JA TARTUNTAERISTYKSET LEIKKAUSOSASTOLLA 1/9 TIUKENNETTU PISARAERISTYS ILMAERISTYS PUHTAUSLUOKKA IV ERISTYS- LUOKKA PÄÄASIALLINEN TARTUNTAREITTI LEIKKAUS- JÄRJESTYS TIUKENNETTU KOSKETUS- ERISTYS

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

Henkilösuojainten valinta

Henkilösuojainten valinta Henkilösuojainten valinta Hygieniahoitaja Jaana Kaappa Tays Valkeakoski Työturvallisuus laki 738/2002 Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu varuste, silloin kun

Lisätiedot

Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto

Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto Tutkimus- ja hoitovälineiden huolto Ajankohtaista infektioiden torjunnasta. Alueellinen koulutus 5.10.2012 Hygieniahoitaja Reija Leiviskä Puh. 08 315 2898 tai reija.leiviska@ppshp.fi Mitä teen käytetyille

Lisätiedot

VAROTOIMI- JA ERISTYSLUOKAT LEIKKAUSOSASTOLLA

VAROTOIMI- JA ERISTYSLUOKAT LEIKKAUSOSASTOLLA VAROTOIMI- JA ERISTYSLUOKAT LEIKKAUSOSASTOLLA Leikkaustoiminnassa ja toimenpiteissä tulee aina toimia siten, että estetään mikrobien siirtyminen työntekijästä potilaaseen, potilaasta työntekijään ja potilaasta

Lisätiedot

Infektioiden torjunta sädehoitopotilaalla

Infektioiden torjunta sädehoitopotilaalla Infektioiden torjunta sädehoitopotilaalla hygieniahoitaja 18.4.2013 Yleistä Syöpäpotilas on itse riskipotilas ca, hoidot, immuunipuutos, ab, oper. Hän voi olla myös tartuttava Resistentit mikrobit, ripulitaudit,

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

OHJE. Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö KOSKETUSERISTYS

OHJE. Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö KOSKETUSERISTYS KOSKETUSERISTYS Käytetään potilailla, joilla tiedetään tai epäillään olevan helposti suoran tai epäsuoran kosketuksen välityksellä leviävä infektio. Kosketuseristyksen tarkoituksena on katkaista kosketustartuntatie.

Lisätiedot

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta

Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Keskuslaskimokanyyliin liittyvien infektioiden torjunta Kuvallisten ohjeiden kehittäminen Kehittämistyö, Arcada, Hygieniahoitajan opinnot Maarit Juti Sisältö Miksi nämä ohjeet? Verinäytteenotto CVK:sta

Lisätiedot

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö

Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Käsien pesu, desinfektio ja suojakäsineiden käyttö Ohje henkilökunnalle 29.3.2011 1 Käsihygienia Kynnet, sormukset ja korut Sormuksien, rannekellon ja rannerenkaiden käyttö ei ole suotavaa terveydenhuoltotyössä,

Lisätiedot

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5. Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.2008 1 Tavanomaiset varotoimet Tavanomaiset varotoimet Noudatetaan

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 09.09.2014 Oulu Päivi Aalto Esityksen sisältö Taudinaiheuttajat ja tartuntariskit

Lisätiedot

HYGIENIAOHJEISTUS. TPA Tampere: hygieniaohjeistus

HYGIENIAOHJEISTUS. TPA Tampere: hygieniaohjeistus HYGIENIAOHJEISTUS 1 PERUSTIETO Mikrobit ja tartunta Moniresistentit mikrobit Ripulitaudit Käsihygienia Suojaimien oikeaoppinen käyttö Hoitovälineet ja tarvikkeet Ruokailu Saunominen Eritetahrojen poisto

Lisätiedot

ERISTYS- JA VAROTOIMET LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ERISTYS- JA 1 (21) Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 9.4.2008

ERISTYS- JA VAROTOIMET LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ERISTYS- JA 1 (21) Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 9.4.2008 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ERISTYS- JA 1 (21) ERISTYS- JA LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ERISTYS- JA 2 (21) JOHDANTO Potilaan hoidossa erilaisilla varotoimilla ja eristämisellä pyritään estämään

Lisätiedot

Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön. HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas

Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön. HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas Yhdyshenkilöiden kokemuksia opitun soveltamisesta käytäntöön HUS / HYKS Jorvin sairaala sh Eeva Roivas Hygieniayhdyshenkilönä osastolla NE3 Neurologian vuodeosasto, potilaspaikkoja 22-24 (2 ylipaikkaa)

Lisätiedot

Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012

Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012 Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012 Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 12.11.2012 hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden

Lisätiedot

Verisuonikatetrien käsittely

Verisuonikatetrien käsittely Verisuonikatetrien käsittely 6.5.2013 klo 9-15.30 ls 5 Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä Hygieniahoitaja Raija Järvinen p. 08-3152308 raija.jarvinen@ppshp.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista infektioiden torjunnasta ja välinehuollon järjestämisestä. Jaana Alapulli 14.9.2011

Ajankohtaista infektioiden torjunnasta ja välinehuollon järjestämisestä. Jaana Alapulli 14.9.2011 Ajankohtaista infektioiden torjunnasta ja välinehuollon järjestämisestä Jaana Alapulli 14.9.2011 1 Aseptinen toiminta välinehuollossa Mahdollisimman tyhjät pinnat Neutraali tai heikosti emäksinen yleispuhdistusaine

Lisätiedot

Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona. Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry

Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona. Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry 1 Tuberkuloositartuntaan vaikuttavat tekijät 1. Potilas värjäyspositiivisuus yskä hoito 2. Tartunnan

Lisätiedot

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä

Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Hygieniavaatimukset kauneushoitoloissa ja ihon läpäisevissä toimenpiteissä Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 7. 8.10.2014 Tampere Päivi Aalto Ohjeen sisältö Vuosien 2015 2019 tesu-valvontaohjelman

Lisätiedot

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä kevät 2018

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä kevät 2018 Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä kevät 2018 Heli Piirtola, Ninni Viitala Hygieniahoitaja Kliininen asiantuntija, sh yamk Desinfektioaineiden käyttökohteita Ihodesinfektio

Lisätiedot

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä syksy 2017

Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä syksy 2017 Desinfektio- ja puhdistusaineiden käyttö Laitoshuoltajien hygieniailtapäivä syksy 2017 Heli Piirtola Hygieniahoitaja Kliininen asiantuntija, sh yamk Desinfektioaineiden käyttökohteita Ihodesinfektio Käsihygienia

Lisätiedot

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP Hoitoympäristön puhdistaminen 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP SISÄLTÖ Puhdistamisen tavoite Puhtaustasovaatimukset Siivousmenetelmät Puhdistusaineet Tartuntojen torjunta PUHDISTAMISEN

Lisätiedot

VRE-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin

VRE-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin VRE-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi. 1. VRE-kantaja Vankomysiinille

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki. Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki

39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki. Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki 39. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Paasitorni, Helsinki Hygieniahoitaja Heli Lankinen Kotkan kaupunki Perehdytys ja käyttökoulutus Vastuu koneen oikeaoppisesta käytöstä on osastolla

Lisätiedot

Mistä kaikki alkaa ja mihin päättyy? Hygieenistä pohdintaa

Mistä kaikki alkaa ja mihin päättyy? Hygieenistä pohdintaa Mistä kaikki alkaa ja mihin päättyy? Hygieenistä pohdintaa Puhtaus- ja hygienia-alan alueellinen koulutuspäivä Maire Matsinen hygieniahoitaja Sairaalahygienia on tartuntojen ja infektoiden torjunnan perusperiaatteiden

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTO H Y G I E N I A J A A S E P T I I K K A C O P Y R I G H T M A R I A K A H I L A M P I

VÄLINEHUOLTO H Y G I E N I A J A A S E P T I I K K A C O P Y R I G H T M A R I A K A H I L A M P I VÄLINEHUOLTO H Y G I E N I A J A A S E P T I I K K A C O P Y R I G H T M A R I A K A H I L A M P I IHMINEN INFEKTIOIDEN LEVITTÄJÄNÄ Taudinaiheuttaja siirtyy ihmisestä toiseen eri tavoin. Tartunnan lähteenä

Lisätiedot

LIITE 2/1 ARVOISA VASTAAJA!

LIITE 2/1 ARVOISA VASTAAJA! LIITE 2/1 ARVOISA VASTAAJA! Olemme kaksi sairaanhoitaja opiskelijaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta terveysalalta. Hoitotyön koulutusohjelmaan kuuluu opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyömme tarkoituksena

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi.

Sivu 1 / 5. Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi. Sivu 1 / 5 MRSA Torjuntaohjeita pitkäaikaishoitolaitoksiin Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi. MRSA-kantaja MRSA-kantaja on henkilö, jolla

Lisätiedot

Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta

Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta Kotoa leikkaukseen Ihon puhdistus ja desinfektio ennen leikkausta Eija Similä Sairaanhoitaja, hygieniavastaava Keskusleikkausosasto Oulun yliopistollinen sairaala eija.simila@ppshp.fi p. 08 3152202 Ihon

Lisätiedot

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS

VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS VÄLINEHUOLLON ERITYISPIIRTEET HAMMASHUOLLOSSA 11.5.2017 ANITA STARCK TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI, AIKUISKOULUTUS SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖ RUNSASTA V. 2014 TERVEYSKESKUKSISSA

Lisätiedot

Päivitetyt sairaalahygienia- ja infektio-ohjeet

Päivitetyt sairaalahygienia- ja infektio-ohjeet Päivitetyt sairaalahygienia- ja infektio-ohjeet 22.11.2017 Vastaava hygieniahoitaja Minna Vuorihuhta 2 23.11.2017 1 3 23.11.2017 4 23.11.2017 2 5 23.11.2017 6 23.11.2017 3 Uusia ohjeita, kertaa ohje kokonaisuudessaan

Lisätiedot

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN MIKÄ ON HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO Potilaalla todetaan mikrobin aiheuttama paikallinen- tai yleisinfektio ei ollut

Lisätiedot

ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA

ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA Aseptiikka = kaikki toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään ja estämään infektioiden syntyminen ASEPTIIKKA LÄÄKEHOIDOSSA LÄÄKEHOITO 1 A. KENTTÄ/M. M-K Aseptiikka lääkehoidon osana Lääkehoidon toteuttaminen

Lisätiedot

Moniresistentin mikrobin (MRSA/ VRE /CPE /Klebsiella ESBL) kantaja pitkäaikaishoidon yksikössä

Moniresistentin mikrobin (MRSA/ VRE /CPE /Klebsiella ESBL) kantaja pitkäaikaishoidon yksikössä Moniresistentin mikrobin (MRSA/ VRE /CPE /Klebsiella ESBL) kantaja pitkäaikaishoidon yksikössä Tämä ohje koskee moniresistentin mikrobin kantajan hoitoa pitkäaikaishoidossa. Pitkäaikaishoidon yksiköillä

Lisätiedot

Pandeemista influenssaa varten Suomeen varattujen suojainten käyttö hoitotyössä

Pandeemista influenssaa varten Suomeen varattujen suojainten käyttö hoitotyössä Pandeemista influenssaa varten Suomeen varattujen suojainten käyttö hoitotyössä Varmuusvarastoitujen suojainten käyttöönotto Influenssa A(H1N1)v -viruksen aiheuttaman suojaintarpeen täyttämiseksi Suomessa

Lisätiedot

C.Difficilen säilyminen potilaassa ja leviäminen. ympäristöön www.helsinki.fi/yliopisto 24.2.2011 1

C.Difficilen säilyminen potilaassa ja leviäminen. ympäristöön www.helsinki.fi/yliopisto 24.2.2011 1 C.Difficilen säilyminen potilaassa ja leviäminen www.helsinki.fi/yliopisto 24.2.2011 1 C. Difficilen säilyminen potilaassa ja leviäminen Klostridien patogeneesistä ja leviämisestä Leviämisen ehkäisy /

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN LEVIÄMISEN EHKÄISY TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ

INFEKTIOIDEN LEVIÄMISEN EHKÄISY TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ INFEKTIOIDEN LEVIÄMISEN EHKÄISY TERVEYDENHOITAJAN TYÖSSÄ Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät 2011 Tampere Terveydenhoitaja, hygieniahoitaja Minna Nieminen Infektioyksikkö, TAYS, PSHP minna.j.nieminen@pshp.fi

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi ja raskaus Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi Suomessa 500 450 400 350 Tapauksia 300 250 200 Keuhkotbc Muu tbc 150 100 50

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN INFEKTIOUHAT. Ville Lehtinen infektiolääkäri PHKS

TYÖNTEKIJÄN INFEKTIOUHAT. Ville Lehtinen infektiolääkäri PHKS TYÖNTEKIJÄN INFEKTIOUHAT Ville Lehtinen infektiolääkäri PHKS Sidonnaisuudet Sairaalahygieniayhdistyksen hallituksen jäsen Luentopalkkioita ja kokousmatkoja (Gilead, Janssen, Novartis, Pfizer) Työntekijän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND VRE (vankomysiiniresistenttienterokokki)- kantaja pitkäaikaishoidossa Enterokokki kuuluu ihmisen suoliston normaaliin bakteerikasvustoon.

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö

Turvalliset työtavat: suojainten käyttö Turvalliset työtavat: suojainten käyttö 30.9.2016 Alueellinen koulutuspäivä Infektioiden torjunta Hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö, Oys Työvaate ja suojavaate Työvaatteessa ei

Lisätiedot

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 ls 6 Hygieniahoitaja Raija Järvinen p. 040

Lisätiedot

Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö. 2) Mitä terveysalan ammattitutkintoja olet suorittanut ja milloin?

Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö. 2) Mitä terveysalan ammattitutkintoja olet suorittanut ja milloin? LIITE 1/1 Kosketuseristystä tarvitsevan potilaan hoitotyö I Aluksi selvitämme taustatietoja sairaanhoitajista ja heidän työpaikoistaan/yksiköistään. Kirjoita vastauksesi kysymyksien kohdalla oleville riveille

Lisätiedot

Saunotuksen ja suihkutuksen hygienia

Saunotuksen ja suihkutuksen hygienia Saunotuksen ja suihkutuksen hygienia Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden hygieniayhdyshenkilöiden koulutuspäivä 10.10.2017 Aluehygieniahoitaja Rauni Ikonen Määrittelyjä Hygienia ja puhtaus Hygienia

Lisätiedot

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja 2012 Tk -yhdysjäsenten senten koulutuspäiv ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja Tavoitteena parantaa käsihygienian k toteutumista Vähentää hoitoon liittyviä infektioita Käsihygienian

Lisätiedot

HYVÄT HYGIENIAKÄYTÄNNÖT PÄIVÄKODISSA

HYVÄT HYGIENIAKÄYTÄNNÖT PÄIVÄKODISSA HYVÄT HYGIENIAKÄYTÄNNÖT PÄIVÄKODISSA 30.11.2017 Erja Mattila Hygieniahoitaja 1 4.12.2017 LASTEN KÄSIHYGIENIA PÄIVÄHOIDOSSA Hygieniakasvatus osa hoitoa Lapset pesevät kädet ja heitä siihen ohjataan ja valvotaan:

Lisätiedot

IV-kanyylien käsittely

IV-kanyylien käsittely IV-kanyylien käsittely Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 Hygieniahoitaja Tuula Keränen infektioiden torjuntayksikkö, OYS Puh 0405094097 Sisältö

Lisätiedot

Resistentin mikrobin kantaja tai tartunnanvaarallinen potilas päivystyksessä miten toimia?

Resistentin mikrobin kantaja tai tartunnanvaarallinen potilas päivystyksessä miten toimia? Resistentin mikrobin kantaja tai tartunnanvaarallinen potilas päivystyksessä miten toimia? Infektiolääkäri Pertti Arvola, TAYS Vaikeiden infektioiden alkuhoito symposium Helsinki 5.5.2011 Sisältö Leviävätkö

Lisätiedot

Välinehuollon pintojen puhtaus. Tiina Kurvinen Hygieniahoitaja, Oh, TtM VSSHP/Sairaalahygienia ja infektiontorjunta 2015

Välinehuollon pintojen puhtaus. Tiina Kurvinen Hygieniahoitaja, Oh, TtM VSSHP/Sairaalahygienia ja infektiontorjunta 2015 Välinehuollon pintojen puhtaus Tiina Kurvinen Hygieniahoitaja, Oh, TtM VSSHP/Sairaalahygienia ja infektiontorjunta 2015 Ylläpitosiivous Henkilöhygienia, käsihygienia, tavanomaiset varotoimet Työskentelypintojen

Lisätiedot

Sivu 1 / 3. Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi.

Sivu 1 / 3. Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi. Sivu 1 / 3 HOITO-OHJE HUS Mobiiliyksikkö www.hus.fi ESBL Torjuntaohjeita pitkäaikaishoitolaitoksiin Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi. ESBL-kantaja

Lisätiedot

Taipuisien tähystimien puhdistus, desinfektio, säilytys ja käyttö

Taipuisien tähystimien puhdistus, desinfektio, säilytys ja käyttö Taipuisien tähystimien huolto ja käyttö 1 (6) Taipuisien tähystimien puhdistus, desinfektio, säilytys ja käyttö Endoskooppien huollon tarkoituksena on estää mikrobien leviäminen tähystimen välityksellä

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

Veritapaturmat. V-J Anttila infektiolääkäri, osastonylilääkäri HYKS Infektioidentorjuntayksikkö

Veritapaturmat. V-J Anttila infektiolääkäri, osastonylilääkäri HYKS Infektioidentorjuntayksikkö Veritapaturmat V-J Anttila infektiolääkäri, osastonylilääkäri HYKS Infektioidentorjuntayksikkö 14.11.2017 14.11.2017 1 Veritapaturmat Veritapaturmia tapahtuu terveydenhuoltotyössä poliiseille ja vartijoille

Lisätiedot

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla Tietojen keruu kontaktikartoituksessa 8.10.2009 Tiina Kaisla Kontaktiselvitykseen liittyvät eri työvaiheet potilasasiakirjojen tarkastelu potilaan haastattelu kontaktien jäljittäminen tuberkuloosin tartuntariskin

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN TORJUNTA VARO- JA ERISTYSTOIMIEN AVULLA

INFEKTIOIDEN TORJUNTA VARO- JA ERISTYSTOIMIEN AVULLA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TOIMINTAOHJE 1 (6) INFEKTIOIDEN TORJUNTA VARO- JA ERISTYSTOIMIEN AVULLA Päivitetty Infektioiden torjunta sairaalassa (Suomen Kuntaliitto 5. painos 2005) kirjan mukaan. Taulukko

Lisätiedot

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL)

MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (5) MONIRESISTENTIT MIKROBIT (MRSA, VRE, ESBL) Mikrobit (bakteerit, virukset, sienet) ovat hyvin muuntautumiskykyisiä, jonka ansiosta ne pystyvät esim. antibioottihoitojen

Lisätiedot

Ohjeistuksen ovat laatineet yhteistyössä päivähoidon kanssa: Terveystarkastaja Tiina Päätalo p. 681 4391 Hygieniahoitaja Susanna Tella p.

Ohjeistuksen ovat laatineet yhteistyössä päivähoidon kanssa: Terveystarkastaja Tiina Päätalo p. 681 4391 Hygieniahoitaja Susanna Tella p. HYGIENIA JA TARTUNTOJEN TORJUNTA PÄIVÄKODEISSA 2004 Ohjeistuksen ovat laatineet yhteistyössä päivähoidon kanssa: Terveystarkastaja Tiina Päätalo p. 681 4391 Hygieniahoitaja Susanna Tella p. 681 3233 Tämä

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen

Turvalliset työtavat: pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen Turvalliset työtavat: pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen Ajankohtaista infektioiden torjunnasta, alueellinen koulutuspäivä 30.9.2016, OYS Hygieniahoitaja Sirpa Ukkola Infektioiden torjuntayksikkö puh.

Lisätiedot

CPE-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin

CPE-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin CPE-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi. 1. CPE-kantaja Karbapenemaasia

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Ebolasuojavarusteiden. pukeminen ja riisuminen JAMES BOYD OSASTONLÄÄKÄRI HYKS ENSIHOITO, HELSINKI 25.11.

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Ebolasuojavarusteiden. pukeminen ja riisuminen JAMES BOYD OSASTONLÄÄKÄRI HYKS ENSIHOITO, HELSINKI 25.11. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ebolasuojavarusteiden pukeminen ja riisuminen JAMES BOYD OSASTONLÄÄKÄRI HYKS ENSIHOITO, HELSINKI 25.11.2014 SUOJAVARUSTEIDEN PUKEMINEN (donning) 1 Muista käydä

Lisätiedot

Pisaraeristys ja pisaravarotoimet

Pisaraeristys ja pisaravarotoimet Pisaraeristys ja pisaravarotoimet Pisaraeristyksen tavoitteena on katkaista pisaroiden välityksellä tapahtuva tartunta. Tartunnan levittäjinä toimivat potilaan hengitysteistä ympäristöön lentävät pisarat

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

Hyvät toimintakäytännöt välinehuollossa

Hyvät toimintakäytännöt välinehuollossa 23. Välinehuollon valtakunnalliset koulutuspäivät 1.10-2.10.2015 Tampere Tuija Molkkari Koulutukseni ja työkokemukseni Apuhoitaja 1981 Sairaanhoitaja 1986 Sisätautien erikoissairaanhoitaja 1991 Viestinnän

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

VRE -kantaja pitkäaikaishoidossa

VRE -kantaja pitkäaikaishoidossa VRE -kantaja pitkäaikaishoidossa Tämä ohje koskee VRE (vankomysiinille resistentti enterokokki) -kantajan hoitoa pitkäaikaishoidossa. Pitkäaikaishoidon yksiköillä tarkoitetaan vanhainkoteja, palvelutaloja

Lisätiedot

MRSA-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin

MRSA-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin MRSA-torjuntaohjeita terveyskeskusten vuodeosastoille ja pitkäaikaishoitolaitoksiin Ohje on tarkoitettu hygieniavastuuhenkilöiden käyttöön laitoksen omien toimintaohjeiden pohjaksi. 1. MRSA-kantaja Metisilliinille

Lisätiedot

MRSA(Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus)- KANTAJA PITKÄAIKAISHOIDON YKSIKÖSSÄ

MRSA(Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus)- KANTAJA PITKÄAIKAISHOIDON YKSIKÖSSÄ MRSA(Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus)- KANTAJA PITKÄAIKAISHOIDON YKSIKÖSSÄ Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP/TYKS PL 52, 20520 Turku p. (02) 313 2431 Laadittu 1.11.2010

Lisätiedot

Hurjat vai kurjat. käsihuuhdekulutusluvut?

Hurjat vai kurjat. käsihuuhdekulutusluvut? Victor Oys Hurjat Huuhdeluvut? Hurjat vai kurjat huuhdekulutukset käsihuuhdekulutusluvut? Alueellinen koulutus 7.10.2011 hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden torjuntayksikkö p.08-3152898 Käsihuuhdekulutuksen

Lisätiedot