4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS"

Transkriptio

1 YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa sidosryhmiinsä. Erityisesti asiakasrajapinta ja toimintamallit yhteistyö- ja toimittajaorganisaatioiden kanssa kokevat suuria muutoksia lähivuosina. Kaikkien näiden muutosten edellytys on kuitenkin yrityksen oman toiminnan kehitys, ja sen taustalla olevien tavoitteiden ja strategioiden muokkautuminen muuttuviin olosuhteisiin ja kilpailukenttään. YKSILÖ TEKNO- LOGIA YHTEIS- KUNTA Verkostomainen toimintamalli on osoittanut kilpailukykynsä monella, kyseenalaisellakin elämän alalla: kansainvälisen rikollisuuden verkottuminen nähdään voimakkaana uhkana erityisesti organisoitumismuotonsa tehokkuuden vuoksi 1. YRITYS Tässä luvussa tarkastellaan yrityksen verkottumisprosessin syitä, sisältöä, tavoitteita ja menetelmiä. Toisaalta, kuten edellisessä luvussa esitettiin, teknologian uusi kehitysvaihe muuttaa sekä yritysten toimintaympäristöä että toimintamalleja. Osa muutoksista on kertaluontoisia, esimerkiksi siirtyminen verkostomalliin, ja osa on jatkuvia, esimerkiksi toimintojen kehittäminen. Seuraavassa kuviossa on esitetty tämän luvun ajatuskehikkoa yleisellä tasolla. 1 Arquilla, J., Ronfeldt, D. : 'In Athena's Camp; Preparing for Conflict in the Information Age', RAND National Defence Research Institute, 1998

2 101 JATKUVA MUUTOS KERTALUONTOISEMPI MUUTOS uusi teknologinen paradigma REUNAEHTOJA, PELISÄÄNTÖJÄ, JNE. UUSIA KILPAILIJOITA, KILPAILUJA, JNE. STRATEGIAT, PÄÄMÄÄRÄT, TAVOITTEET, JNE TOIMEEN- PANO TOIMINNAN OHJAUS linjaukset ja toimeenpanopäätökset CRM, BPR, SCM, TQM, BENCHMARKING, TOIMINNAN SUUNNITTELU OPERATIIVINEN TOIMINTA ULKOINEN MUUTOS SISÄINEN MUUTOS Kuva 44. Uusi teknologia ja yrityksen muutosprosessi Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, kuvion vasemmassa osassa, uusi teknologia luo uusia reunaehtoja ja pelisääntöjä lähes kaikille toimialoille. Osa näistä muutoksista on luonteeltaan kertaluontoisia, osa jatkuvia. Yritykset reagoivat luonnollisesti tilanteen edellyttämällä tavalla, ja laativat uusia strategioita ja täsmennettyjä tavoitteita. Ja tekevät niiden mukaisia muutoshankkeiden toteutuspäätöksiä. Usein näissä päätöksissä ovat mukana kaikille yhteiset työkalut ja niiden mukaiset lyhenteet, kuten prosessien uudistus (BPR), asiakashallinta (CRM), toimitusketjun ohjaus (SCM), jne. Kaikki ei kuitenkaan tässä muutosvaiheessa tapahdu ilman murrosvaiheita.

3 102 Tässä luvussa on tarkoitus hahmottaa uusia konkreettisia muutosajureita, niihin liittyviä kuvakulmia ja näkemyksiä sekä toimenpiteitä siten, että uuteen teknologiaan perustuvien kehityshankkeiden toimeenpano onnistuisi mahdollisimman hyvin. Seuraavilla sivuilla näitä kysymyksiä käsitellään alla olevien otsikkojen mukaisesti:! prosessijohtamisen loppu,! verkostojohtaminen ja! täsmätietojohtaminen. Tämän luvun otsikko kertoo osaltaan sen, että verkostotaloudessa toimiva yritys on monessa suhteessa merkittävästi erilainen kuin perinteinen yritys. Uusi teknologia vaikuttaa niin laaja-alaisesti ja syvälle organisaatioiden toimintaan, että tässä yhteydessä ei voida edes yrittää kattaa kaikkia muutosten osa-alueita. Seuraavilla sivuilla on esitetty niistä muutamia merkittävimpiä.

4 PROSESSIJOHTAMISEN LOPPU Viime vuosikymmenen alkuvuosina prosessien uudistaminen muodostui erääksi tärkeimmistä yritysten toiminnan kehittämismalleista. Tässä yhteydessä organisaatioiden osasto- ja toimintokohtainen johtaminen (piippuorganisaatiot) muuttui ainakin osittain prosessien mukaiseksi, organisaation sisäiset rajat ylittäväksi. Tämä kehitys johti turhien sisäisten raja-aitojen murtumiseen, ja samalla toiminta tehostui monin tavoin. Prosessijohtamiseen liittyvät kehitysponnistelut ovat kuitenkin pääsääntöisesti liittyneet organisaation omaan toimintaan. Tämän vaiheen jälkeen on luonnollista, että tarkastelu ja kehitystoimenpiteet kohdistetaan organisaatioiden väliseen toimintaan, toimintamalleihin ja roolijakoon. Samalla potentiaaliset hyödyt kasvavat entisestään. suuri muutoksen suuruus pieni tehokkuuden kehittäminen yhteistoimintaverkoston kehittäminen prosessien uudistaminen toimintojen integrointi mahdollisuuksien hyödyntäminen toiminnon kehittäminen roolien uudelleen määritys pieni potentiaalisten hyötyjen määrä mukailtu lähteestä: A. Venkataram, HBR, 1994 suuri Kuva 45. Toiminnan kehittäminen, muutosten suuruus ja hyötypotentiaalit.

5 104 Meneillään oleva teknologiamurros synnyttää uusia verkostotoimintamalleja, jotka vaikuttavat samaan suuntaan ja samalle alueelle kuin prosessijohtamisen kehitys. Tämä yhteisvaikutus tulee nopeuttamaan kehitystä jopa monikertaiseksi, ja samalla se vaikuttaa hyvin negatiivisesti kehittymättömien yritysten toimintamahdollisuuksiin. Käytännössä esimerkiksi samaan toimitusputkeen osallistuvien yritysten välillä tilaus-toimitusvaiheet omine osto- ja myyntivarastoineen ja valmistusaikoineen aiheuttavat voimakasta vaihtelua toimitusputken sisällä, vaikka tuotteiden/palvelujen loppukysyntä ei vaihtelisi lainkaan. Kun eri vaiheet tehdään peräkkäin, ja vielä useiden organisaatioiden toimesta, ei volyymivaihtelun voimistumista toimitusputken sisällä voida kovinkaan tehokkaasti välttää. Kun toiminnan vauhti kasvaa, tietojen täsmällisyys paranee ja toiminnan ohjauksen ote muuttuu seurannasta aktiiviseen, etukäteen tehtävään ohjaukseen, tulee esiin ennen havaitsemattomia ongelmia. Tieto lisää tuskaa. Seuraavassa kuviossa on esitetty samat volyymitiedot samalta ajanjaksolta. Ainoa muuttuva tekijä on tietojen esitystarkkuus ajan suhteen: tilausrivien määrä esitetään kuukausi-, viikko- ja päivätarkkuudella. Tilanne näyttää aivan erilaiselta eri kuvioissa.

6 105 TILAUSRIVIEN KUUKAUSIVAIHTELU, min/max = 0,77 KPL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK TILAUSRIVIEN VIIKKOVAIHTELU, minmax = 0,65 KPL vko 10 vko 12 vko 14 vko 16 vko 18 vko 20 vko 22 vko 24 vko 26 vko 28 vko 30 TILAUSRIVIT PÄIVITTÄIN, min/max = 0,05 vko 32 vko 34 vko 36 vko 38 vko 40 vko 42 vko 44 vko 46 KPL Kuva 46. Esimerkki todellisen toiminnan volyymin vaihtelusta. Nykyään toiminnan ohjaus on kovin usein todellisuudessa toiminnan seurantaa, ja tarkastelun kohteena oleva ajanjakso viikko tai kuukausi. Tämä täsmällisten tietojen summaus peittää alleen suuren joukon resurssien ylija alimitoitusta ja samalla tehottomuutta ja palvelun notkahtamista.

7 106 Prosessi sinänsä voi olla tehokas ja siitä on poistettu kaikki turhat työvaiheet, mutta ongelma ei ehkä aiheudukaan prosessista ja sen ohjauksesta, vaan yksittäisen prosessin ulkopuolisista, enemmän tai vähemmän samanaikaisesti tapahtuvista toiminnoista. TUOTANTO TUOTANTO myydään ja ostetaan TUKKU- PORRAS myydään ja ostetaan VÄHITTÄIS- PORRAS myydään ja ostetaan Myydään ja ostetaan tuotteita ja palveluja TUOTANNON (MUKAUTTAMISEEN) LIITTYVÄ PALVELU KÄYTTÖÖN- OTTOON LIITTYVÄ PALVELU KÄYTTÖ Toiminnot ja prosessit ovat peräkäin KÄYTTÖ Suuri osa toiminnoista ja prosesseista ovat rinnakkain Kuva 47. Peräkkäisistä vaiheista siirrytään rinnakkaisiin, dynaamisesti muotoaan muuttaviin kokonaisuuksiin. Tällaisen, monia samanaikaisia vaiheita eri organisaatioissa toisiinsa sitovan kokonaisuuden ohjaus ei onnistu perinteisin menetelmin. Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä asiakaskohtaisuus aiheuttaa lisäksi jatkuvan dynaamisuuden vaatimuksen; mikään toimitus ei välttämättä toistu täsmälleen samanlaisena.

8 107 Tällaisen toimintamallin ohjauksen ja ohjattavuuden ongelmatiikan vastapainona on sen murskaava tehokkuus. Useat meistä ovat vieneet muuttokuormassaan pinon vanhoja vinyyliäänilevyjä autonsa takapenkillä, ainakin ensimmäiseen mutkaan saakka. Se uskomaton herkkyys, jolla vaakasuora pino äänilevyjä kaatuu (rinnakkaisprosessi), verrattuna samaan määrään pystysuoraan ladottuja äänilevyjä (peräkkäisprosessi), kuvaa hyvin näiden toimintamallien tehokkuuden eroja. Jo perinteisesti yritysten väliseen toimintaan kuuluvaan logistiikkaan liittyvät toimialakohtaiset kehityshankkeet, esimerkiksi ECR (Efficient Customer Replenishment), pyrkivät sellaiseen organisaatioiden välisen toiminnan kehittämiseen, jolla näitä hyötyjä pyritään realisoimaan kaikkien osapuolien eduksi. Tarvitaan kuitenkin aivan uusia johtamismalleja, jotta uuden teknologian muodostamat uudet mahdollisuudet saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

9 VERKOSTOJOHTAMINEN Seuraavassa, jo aikaisemminkin esillä olleessa kuviossa on esitetty vaakaakselilla perinteiset toiminnan kehityssuunnat: tehokkuus ja tuotteet/palvelut. Toisaalta tämä voidaan nähdä panos/tuotos- akselina. Kun verkostomallinen yhteistoiminta kehittyy, ja asioita tehdään eri organisaatioissa myös rinnakkain, kasvaa yhteistoimintaan ja kokonaisuuteen liittyvän ohjauksen tarve. Samalla, ohjauksen reaalisena vastapuolena, kasvaa toiminnan ohjattavuuden merkitys. Ohjattavuudella tarkoitetaan toiminnan kykyä reagoida ohjausimpulsseihin. YRITYSTEN VÄLINEN TOIMINTA: ECR, PARTNERSHIP, BPR,.. OHJAUS (KUKA,MITEN) ENNAKOINTIKYKY, SESONGIT, VAIHTELUN MINIMOINTI,... PALVELUT (LAATU, LISÄARVOT) TEHOKKUUS (KUSTANNUKSET) KESKITYS, PAIKALLISUUS, MONI- PAIKALLISUUS,.. OHJATTAVUUS (TODELLISUUS) TÄSMÄTIETOJEN VIISAS HYÖDYNTÄMINEN,.. Kuva 48. Verkottuneen organisaation toiminnan kuvakulmia: Tuotteet/palvelut vs. tehokkuus ja ohjaus vs. ohjattavuus. Periaatteessa, ja ainakin joillakin aloilla myös käytännössä, voidaan uudella tietoteknologialla hallita ja ohjata koko toimitusputkea (raakaaineista loppukuluttajalle) siten, että mitään ei tapahdu oletusten tai arvausten perusteella.

10 109 Joka tapauksessa toiminnan ohjausjänne venyy, yleensä enemmän kuin yhden organisaation kattavaksi, ja samalla ohjaustietojen täsmällisyys-, käytettävyys- ja laatuvaatimukset moninkertaistuvat nykyisestä tasosta. Kuva 49. Toiminnan ohjausjänne venyy yli organisaatiorajojen. Maan suurimman päivälehden sivuilla (kaikkiaan 60) eräänä normaalina kevään 2000 torstaina oli 5 kokosivun elintarvikemainosta. Näiden tarkoituksena on tietenkin lisätä mainostavien kauppojen myyntiä houkuttelemalla kauppoihin lisää asiakkaita. Kun kyseessä ovat elintarvikkeet, eivät mainokset luultavasti saa meitä ainakaan kovin suuressa määrin lisäämään syömämme ruoan määrää. Mainoksissa olevien tuotteiden hinnat ovat ainakin jossain määrin normaalia tasoa alempana, joten juuri näihin tuotteisiin emme myöskään kuluta normaalia enempää rahaa. Kyseessä onkin nollasummapeli, jossa kulutus siirtyy sekä ajallisesti (päivästä toiseen) että paikallisesti (myymälästä toiseen) ja vielä tuotteesta toiseen, mutta kokonaismäärä on vakio. Päivä- ja kauppakohtainen vaihtelu vain kasvaa. Suurin osa kuluttajien kulutuksesta on varsin vakaata, normaaliin elämään liittyvää toimintaa. Viikonloppuna ja juhlapyhinä ostosten määrä ja sisältö eroavat normaalista, mutta sekin on varsin hyvin ennustettavissa.

11 110 Nykyiset kaupan kassajärjestelmät tuottavat erittäin tarkkaa tietoa ostoskorien sisällöstä (tuotteet, määrät) myös ajan suhteen eriteltynä. TÄSMÄTIEDOT JA YRITYSTEN VÄLINEN TOIMINTA TIETOTEKNIIKAN YLEISEN KEHITYKSEN VUOKSI TÄSMÄTIEDON MUODOSTAMIS- JA VÄLITYSKYKY JA -HALU KASVAA: - KYSYNTÄ-, TILAUS-, TOIMITUSTIEDOT (tuote+myymälä/(kuluttaja)tasolla!!) TUOTANTO = vaihtelu (kysyntä, valikoima, resurssitarve, aika, paikka, tuote,...) KOTI- TALOUDET KAUPPA SUURIMMAT HYÖDYT LÖYTYVÄT TOIMINNAN (teollisuus <-> kauppa <-> kuluttaja) ENNAKOINTIKYVYN MUODOSTAMAN POTENTIAALIN REALISOINNISTA KAIKISSA TOIMINTAPORTAISSA (yhteistyöllä)!! -> TÄSMÄTOIMINNALLE SYNTYY KYSYNTÄÄ: - varastot (mitä, missä, milloin, kuinka paljon) - asiakaskohtaisuus (myymälä, kuluttaja) - koodikohtaisuus (esim. tuote, pakkaus) Kuva 50. Kauppaportaan haaste volyymien ja aikaerojen tasoittajana. Elintarviketeollisuuden resurssien käytön tehokkuuden suurimpia ongelmia ovat erilaisista lähteistä syntyvien volyymivaihtelujen seurausten hallinta. Jos tulevaisuudessa löydetään toimivat keinot hyödyntää tarkkojen tietojen tuottamat toiminnan ohjauksen mahdollisuudet siten, että kaikki osapuolet hyötyvät kehityksestä konkreettisesti, toteutetaan ne varmasti myös käytännössä. Tämä saattaa tarkoittaa merkittäviä muutoksia nykyisille rakenteille ja niihin perustuville johtamistavoille. Yhteistyöverkostojen kehitys organisaatioiden välillä saattaa hyvinkin muistuttaa yksilöiden muodostamien virtuaaliyhteisöjen muodostumisprosessia.

12 111 VIRTUAALISET KYLÄT VIRTUAALIYHTEISÖJEN KEHITYSVAIHEET Kehitysvaihe kuvaus Oletuksia YHTEISÖT OVAT HYVIN HAJANAISIA, JA KAIKISSA ON MONIA PIENIÄ RYHMIÄ LIITTYMINEN ON HELPPOA MONTA LIITYNTÄTAPAA JÄSENET OVAT MUKANA MONISSA YHTEISÖISSÄ KOEMIELESSÄ YDINRYHMIEN MUODOSTUMINEN RYHMISTÄ VALIKOITUU YDINRYHMIÄ, MUODOSTUU HYÖDYLLISTÄ YHTEISTYÖTÄ ALARYHMIEN VÄLILLÄ JÄSENTEN KOKEMAT HYÖDYT JOHTAVAT YDINRYHMIEN MUODOSTUMISEEN ERIKOISRYHMÄT HYÖTYVÄT YDINRYHMIEN KEHITYKSESTÄ YDINRYHMÄT ALOITTAVAT YHTEISTYÖN YDINRYHMÄT TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN PÄÄKIINOSTUKSIEN ALUEILLA JÄSENET HYÖTYVÄT YHTEENLIITTYMISTÄ JA NIIDEN MAHDOLLISTAMISTA PALVELUISTA YDINRYHMIEN ORGANISAATTORIT HAVAITSEVAT YHTEISÖJEN PROFIILITIETOJEN ARVON INTEGROITUNEET TIEDON- VÄLITTÄJÄT YHTEISÖT JA NIIDEN JÄSENILLÄ ON OIKEUDET OMIIN YHDISTELMÄT TOIMIVAT PROFIILEIHINSA JÄSENTENSÄ AGENTTEINA, JA ERIKOISTUNEET TIEDON VÄLITTÄJÄT NE HALLINNOIVAT YHTEISÖJEN VOIVAT ORGANISOIDA JA MAKSIMOIDA PROFIILEJA MAKSIMOIDEN PROFIILIEN ARVON JÄSENTEN HYÖDYT. Mukailtu lähde : John Hagel III, Arthur G. Armstrong, Net gain, Harward Business School Press, 1997 Kuva 51. Virtuaaliyhteisöjen tasoja. Aluksi yksittäiset toimijat (pienet yritykset, kuluttajat,..) harjoittavat satunnaista yhteistyötä tietyillä, rajatuilla segmenteillä. Samalla ne luovat uusia, suoria suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja palvelujen/tavaroiden toimittajiin. Jotkut näistä segmenteistä muodostuvat kehityksen vetureiksi, ja toimintamallien kehitys alkaa. Valmiit toimintamallit leviävät muihin segmentteihin. Ja jokin toimija ottaa eri suuntiin laajentuneen toiminnan integroijaroolin, ja kokoaa kokonaisuuden kilpailukykyiseksi, määrämuotoiseksi rakenteeksi ja toimintamalliksi. Ja jossain segmentissä kehityksen pyörä alkaa pyöriä taas alusta. Vaikka sähköinen kaupankäynti on varsinkin kuluttajatasolla ollut varsin hitaassa kasvussa, voidaan senkin seurauksena nähdä muutamia kehityssuuntia, jotka tulevat vaikuttamaan verkostoyritysten toimintaan.

13 112 SÄHKÖISEN KAUPAN- KÄYNNIN PERUSTA INTERNET, EXTRANET,, ONE-TO-ANY, ANY-TO-ONE, ANY-TO-ANY EDI, POINT -TO- POINT TOIMINNAN VOLYYMI TOIMINTAMALLIT BUSINESS -TO- BUSINESS BUSINESS -TO- CONSUMER KAUPANKÄYNNIN TYYPPI Kuva 52. Toimintamallit kehittyvät sähköisen kaupan kuluttajarajapinnassa, volyymit yritysten välisessä toiminnassa. Yllä olevassa kuviossa pystyakselilla on sähköinen kaupankäynti jaettu kahteen tyyppiin: alemmassa tasossa kyseessä on kahden nimetyn ja toisensa tuntevan osapuolen tilanne, ja ylemmällä tasolla on kyse yhden tai useamman osapuolen toiminnasta entuudestaan tuntemattomien osapuolten kanssa. Vaaka-akselilla on kaupankäynti jaettu yritysten väliseen kaupankäyntiin sekä kuluttajakauppaan. Jos haetaan toimintamallien kehityksen vetureita, niin näyttää siltä, että ne löytyvät usein sähköisen kuluttajakaupan piiristä. Esimerkiksi amazon.com on hionut kirjakaupan muodot, sisällön ja interaktiivisuuden sellaiselle tasolle, josta normaalit yritysten väliset kaupankäyntimallit ovat kaukana jäljessä. Vastaavasti suomalaisten pankkien sähköiset kuluttajapalvelut ovat nykyisin hyvin käyttäjäystävällisiä sovelluksia.

14 113 Kun me kaikki käytämme näitä kehittyneitä toimintamalleja yksityishenkilöinä, niin on varsin oletettavaa, että myös työympäristössämme tulemme enemmän tai vähemmän tietoisesti vaatimaan vastaavan tason ratkaisuja. Verkostojohtaminen on sisällöltään ja menetelmiltään hyvin monimuotoista. Ongelmat ja niiden ratkaisut voivat syntyä monessa eri suunnassa yhtä aikaa, ilman pitkää ja helposti tunnistettavaa alkuvaihetta. Verkostojohtamisen haasteet ja menestymisen keinot ovat verkossa, hyvin vaihtelevina sekä volyymiltaan että ilmenemismuodoltaan. Loppujen lopuksi tämä kaikki on kuitenkin ihmisten kanssa työskentelemistä.

15 TÄSMÄTIETOJOHTAMINEN "Knowledge must become capability." - Carl von Clausewitz : On War Tämän kirjan tematiikassa von Clausewitzin lause tarkoittaa: ohjauksen tulee toteutua ohjattavuutena. Täsmällisten tietojen hyödyntäminen yrityksen toiminnassa liittyy sekä palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen että siihen tarvittavan toiminnan tehokkuuteen. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa ja heidän tarpeensa, toiveensa ja kehitysmahdollisuutensa, sitä paremmin asiakkaalle sopivia tuotteita ja palveluja yritys voi tuottaa - jos sillä on käytettävissään tarvittavat tiedot, ja se pystyy ohjaamaan niiden perusteella toimintaansa, ja toiminta ohjautuu todellisuudessakin tämän ohjauksen mukaisesti. Mitä paremmin yritykset toimivat yhteistyössä siten, että asiakkaana toimiva yritys sitoutuu tilausmääriin aikaisemmin tai ainakin ennustaa oman tarpeensa tarkemmin, sitä paremmin, täsmällisemmin ja tehokkaammin voidaan tuotantoa ohjata. Ja jos todellinen toiminta reagoi tarkasti nopeisiinkin ohjausimpulsseihin, niin toiminnan tehostuminen toteutuu monella eri tavalla. Näitä ovat mm. pääomakulut, epäkurantin tavaran määrä, kiertonopeus ja resurssien käyttö. Seuraavassa kuviossa on tätä ajatusrakennelmaa havainnollistettu luokittelemalla asiakkaan sitoutuminen ja tunnettuus neljään portaaseen,! tuntematon ja satunnainen (esim. kuluttaja poikkeaa aseman kioskille),! tuntematon, toistuva (kortiton asiakas lähikaupassa),! tunnettu, sitoutumaton (kortillinen asiakas jossain ketjun kaupassa),! tunnettu, sitoutunut (palvelusopimuksen tehnyt verkkokaupan asiakas),

16 115 ja vastaavasti myös toiminnan käynnistävä tieto on luokiteltu neljään luokkaan,! luodaan kysyntää (uusi tuote, kampanja päällä, menekki tuntematon),! arvaus (uusi tuote, markkinatutkimus tehty),! ennuste (vanha tuote, markkinaosuus vakaa),! tilauksesta (tuote on myyty ennen valmistusta). Jos toimintaa pystytään kehittämään siten, että yhä suurempi osa toiminnasta liittyy näiden akselien kehittyneen pään luokkiin (tunnettu sitoutunut asiakas, tilauksesta), niin sekä toiminnan/palvelun laadun että sen tehokkuuden kehitykselle ylivoimaiselle tasolle ei pitäisi olla esteitä. TÄSMÄTIEDON KAKSINKERTAINEN VIPUVAIKUTUS (MITÄ, MILLOIN, KENELLE, MINNE, MÄÄRÄ,..) TILAUKSESTA TOIMITUSIMPULSSIN PERUSTE ENNUSTE ARVAUS LUODAAN KYSYNTÄÄ TOIMINTA/TEHOKKUUS PALVELUT/YKSILLÖLISYYS TUNNETTU, SITOUTU- MATON TÄSMÄ- TIEDOT TUNTEMATON, SATUNNAINEN TUNTEMATON, TOISTUVA TUNNETTU, SITOUTUNUT KULUTTAJAN ANONYYMISYYS JA VUOROVAIKUTUS Kuva 53. Täsmätietojen käyttö ja hyödyntäminen mahdollistavat toiminnan kehittämisen kahdessa toisiaan vahvistavassa suunnassa.

17 116 Hyvin monella yrityksellä on hyvin paljon dataa sekä toiminnastaan että asiakkaistaan. Kun tietojärjestelmistä vastaavalta johtoryhmän jäseneltä kysytään, mitä tietoja yrityksellä on tältä sektorilta, on vastaus yleensä ollut: meillä on kaikki tarvittavat tiedot. Kuitenkin, jotta tämä data toimisi todellisena informaationa ja hyödynnettävänä täsmätietona, tulee yrityksen nykytilanteessa yleensä ryhtyä muutamiin, yllättävänkin työläisiin toimenpiteisiin. Seuraavassa kuvassa on kuvattu tällaisen projektin kulku yleisellä tasolla. TOIMINTA: MALLIT, SÄÄNNÖT, TODELLISUUS OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT YHTEISTYÖN OHJAUS- ASIAKAS- JÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMÄT VAIHE 1: TÄSMÄTIETOJEN TEKNINEN TUOTTAMISKYKY VAIHE 2: TÄSMÄTIETOJEN HYÖDYNTÄMISKYKY VAIHE 3: TÄSMÄTIETOJEN SYNERGINEN HYÖDYNTÄMINEN ANALYYSI, PÄÄTÖS, TOIMINNNAN KEHITYS VAIHE 4: VAIHEEN 3 HYÖTYPOTENTIAALIN OPERATIIVINEN HYÖDYNTÄMINEN KULLAKIN SEKTORILLA KOKONAISUUDEN KANNALTA OPTIMAALISESTI Kuva 54. Täsmätietojen hyödyntämisprojektin rakenne.

18 117 Edellisessä kuviossa ylimpänä on todellinen operatiivinen toiminta. Siihen liittyvät tietojärjestelmät on tässä yhteydessä jaoteltu kolmeen ryhmään:! operatiiviseen toimintaan,! asiakasrajapintaan, ja! yhteistyön ohjaukseen liittyviin järjestelmiin. Ensimmäinen keskittyy organisaation sisäiseen toimintaan (pitää sen tehokkaana), toinen tärkeimpään ulkoiseen sidosryhmään (pitää toiminnan laadukkaana) ja kolmas muuhun verkottuneeseen toimintaan liittyvään ohjaukseen (pitää kokonaisuuden 'hanskassa'). Ensimmäisessä täsmätietojen hyödyntämisprojektin kehitysvaiheessa tulee muodostaa ja varmistaa laadukkaiden täsmätietojen tekninen tuottamiskyky. Tämä ei yleensä ole kovinkaan helppoa, sillä siihen sisältyy mm. eri osapuolten välinen yhteisymmärrys siitä, mitä tietoa kerätään, kenen koneesta, miten tiedot syntyvät, päivittyvät, siirtyvät, jne. Toisessa vaiheessa kehitetään organisaatioon kyky hyödyntää täsmätietoja. Hyvin yleisesti huomataan tässä vaiheessa, että oikeastaan kenenkään toimenkuvaan ei kuuluu mitään sellaisia tehtäviä, joissa näitä täsmätietoja olisi aikaisemmin tarvittu. Syntyy siis toimenkuvien täsmennyksiä, laajennuksia ja aivan uusia tehtäviä. Ja näiden tehtävien liitoksia ja vaikutuskanavia eri suuntiin. Voi syntyä esimerkiksi toimenkuva, jossa tehtävänä on tarkkojen, tuoreiden tilaustietojen perusteella laatia tarkat resurssien käyttöennusteet seuraavaksi päiväksi. Niiden tekemisellä ei ole tarvetta, jos tuloksia ei käytetä mihinkään. Kolmannessa vaiheessa hyödynnetään kahden ensimmäisen vaiheen kokemuksia. Kun kaikki osapuolet, myös sopivat yhteiskumppanit, tietävät uudella täsmällisyyden tasolla kaikki toimintaan liittyvät tiedot, niin miten eri toimintojen, toimijoiden, sektorien ja osapuolten välistä synergiaa kehitetään? Voi olla, että ainakin kertaluontoisesti suurimmat hyödyt täsmätietojen käytöstä syntyvät synergisten mahdollisuuksien etsinnässä. Viimeisessä vaiheessa kukin osapuoli hyödyntää omassa toiminnassaan, kokonaisuus huomioiden, syntynyttä toimivaa järjestelmää. Verkottuneen yrityksen toimintaan liittyy aina tietojen vaihto toisten organisaatioiden välillä. Kun tällaista toimintaa aloitetaan täsmätietotasolla, tulee lähes aina eteen uusi ongelma ja kiinnostuksen kohde: tietojen laatu.

19 118 Tämä kiinnostus kasvaa sitä nopeammin, mitä verkottuneemmiksi tietojärjestelmät ja niissä käytettävät tiedot tulevat. Toisen organisaation on vaikeampaa tulkita puuttuvaa, selitteetöntä tai virheellistä tietoa kuin ko. tiedon 'omistajan'. Tällöin on kyse laajemmasta asiasta kuin muutamien yksittäisten tietojen virheellisyydestä tai puuttumisesta. Seuraavassa kuvassa on jaoteltu tietojen laatu käsitettä 2. TIEDON SOPIVUUS KÄYTTÄJÄLLE EPÄKURANTTIEN TIETOJEN PARANTAMINEN TIEDON LAADUN MERKITYS TIEDON KULUTTAJLLE TIETOJEN LAATU TIETOJEN TUOTTAMISEN PROSESSIN LAATU TIEDON LAADUN OSAT JA NIIDEN MITTAAMINEN Kuva 55. Tietojen laatu koostuu monesta osatekijästä Tietenkin väärien, puutteellisten ja vanhentuneiden tietojen korjaus kuuluu tietojen laatu -käsitteeseen, mutta usein on paljon oleellisempaa kehittää niitä prosesseja, joiden kautta tiedot järjestelmään siirtyvät. Liian usein tietojen tallentajalla ei ole tarpeeksi selvää kuvaa siitä, miten yksittäisten tietokenttien sisällön puutteet heijastuvat paljon myöhemmin jossain muualla ylimääräisinä työvaiheina ja turhina hidastuksina. 2 kts. esim MIT:n ko. alueen web-sivut:

20 119 Loppukäyttäjän kannalta tietojen esitysmuodot, tietosisällöt ja muut yksityiskohdat voivat olla voimakkaasti tietojen todellista laatua alentavia tekijöitä. Vaikka järjestelmässä esimerkiksi olisi tiedot tarkalla tasolla, voi näkymä tietoihin olla käyttäjän kannalta hieman väärä: hän saa omalta kannaltaan paljon turhia tietoja, ja samalla muutamaa tärkeää tietoa on vaikea saada näkyviin. Mitä pidemmälle täsmätietojohtamisen hyödyntämisessä edetään, sitä tärkeämmäksi muodostuu tietojen luotettavuus ja laadun jatkuvuus. Jos toimintaa tarkasti ohjaava käyttäjä kokee kerrankin tilanteen, jossa tietojen epäkuranttisuus on aiheuttanut suuria ongelmia, kestää pitkään, ennen kuin luottamus tietoihin on palannut tilannetta edeltävälle tasolle. Oman kokonaisuutensa tietojen laadussa muodostavat laadun osatekijät ja niiden mittaaminen. Tietokantojen sisältämät tietoalkioiden määrät ovat valtavia, ja niiden sisällön laadun mittaaminen on tietenkin tehtävä koneellisesti. Mittausten tulosten tulkinta ja niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden suunnittelu vaati huolellisuutta ja näkemystä niihin liittyvän reaalimaailman todellisuudesta. MIT käyttää tietojen laatuun liittyvistä tutkimussektoreista yhteistä nimitystä Total Data Quality Management (TDQM). Tietojen laadulla on monenlaisia vaikutuksia organisaatioiden toimintaan. MIHIN TDQM LIITTYY? KNOWLEDGE MANAGEMENT DW TIEDON SIIRRON, TALLENNUKSEN JA KÄSITTELYN KAPASITEETIN RÄJÄHDYS XML UUDET SOVELLUSALUEET JA UUDET SOVELLUKSET TDQM ASIAKKAAT TOIMINNAN OHJAUS JA JOHTAMINEN SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI TOIMITTAJAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT OHJAUS JA OHJATTAVUUS YLI ORGANISAATIO- RAJOJEN INFORMAATIO KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA Kuva 56. Tietojen laadun vaikutuksia.

21 120 Varsinkin jos informaatio sinänsä on kaupan kohteena, on ostajan laatutarkkailu automaattisesti varsin kovaa. Oma, kehittyvä kokonaisuutensa laadukkaiden tietojen hyväksikäytössä on ns. oppiva organisaatio ja knowledge management -sovellukset, joiden toiminta perustuu varsin suurelta osin laajan ja samalla yksityiskohtaisen tiedon hallintaan ja soveltamiseen. Tietojärjestelmät ovat jo vuosia olleet eräitä kaikkien suurten organisaatioiden toiminnan tärkeimmistä edellytyksistä. Kuitenkaan eri yritysten kaupallinen menestyminen ei ole aina ollut suoraan pääteltävissä niiden käyttämien tietojärjestelmien teknologisesta kehittyneisyydestä, vaan varsin usein menestys on osaltaan perustunut tietojärjestelmien käytettävyyteen. Tällöin kyse on ollut sovellusten ja yrityksen toimintamallien tasapainoisesta yhteensopivuudesta. Tämä tavoite on ollut viime vuosina paljon esillä, ja myös paljon kehitystä on tapahtunut. Uusi kysymyksen asettelu kohdistuukin siihen, miten hyvin järjestelmien sisältämät tiedot sopivat yrityksen ohjaukseen (tietojen tulkinta ja päätösten tuki). Ja miten tehokasta todellisuudessa on hyvien päätösten tueksi tarvittavien tietojen hakeminen, hallinta ja käyttö. Ja miten organisaatio hyödyntää tehtyjen päätösten ja niiden seurausten kautta syntyvää oppimispotentiaalia, ja miten kaikesta tästä syntyvää tieto-taitoa hallitaan, ylläpidetään ja kehitetään? TIETOJEN KÄYTTÖ OPPIVA ORGANISAATIO KNOWLEDGE MANAGEMENT TIETOJEN HANKINTA TIETOJEN HALLINTA Kuva 57. Tietojen hallinta on osa tietämyksen hallintaa.

22 121 Tämän alueen kehittäminen on tulevina vuosina eräs niistä tekijöistä, joilla menestyvät organisaatiot erottuvat muista. Oppivaan organisaatioon ja knowledge management -käsitteeseen liittyy myös paljon termejä ja kaupallisia nimityksiä, jotka tarkoittavat osittain samoja asioita ja toisaalta myös hyvin erilaisia näkökulmia. Yrityksen toiminnan ohjaamisen kannalta on oleellista, että oikea tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tietojen tulee olla järjestelmässä ja esitettävissä oikeassa muodossa, jotta niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tilannetta ei tietenkään helpota se, että dataa ja informaatiota syntyy valtavasti joka päivä, ja sen laatu ja käyttökelpoisuus vaihtelevat erittäin paljon. Tietojen ja informaation tason jäsentämiseksi voidaan tilannetta tarkastella esimerkiksi seuraavasti: ONGELMAN RATKAISU / PÄÄTÖKSEN TOTEUTUS /.. KOKEMUKSET / OPPIMINEN TIEDON SOVELTAMINEN KNOWLEDGE (päässä) INFORMAATIO (salkussa) DATA (tietokoneessa)... KUMULATIIVINEN OSAAMINEN... Kuva 58. Data ei sinällään kehitä toimintaa.

23 122 Kaiken informaation hakemisen ja jalostamisen tavoitteena on havaittujen ongelmien ja tehtävien ratkaisu ja parempien päätösten tekeminen ja toteutus. Tietoja pitää kyetä soveltamaan, joten niiden tulee jossain vaiheessa siirtyä käyttäjien päähän (knowledge). Suuri osa informaatiosta on erilaisissa medioissa (muistiot, kalvot,..), ja data sijaitsee tietokoneissa ja verkoissa. Internetin aikakautena myös maailmalta tulee eri välineiden kautta kaiken tasoista informaatiota yhä kiihtyvällä vauhdilla. Kuitenkin osaaminen kumuloituu vain kokemuksien kautta. Tulevaisuudessa, ja suurelta osin jo nyt, tietojen hakeminen voidaan toteuttaa hyvin tehokkaasti ja tuloksellisesti siten, että valmiiksi painettujen raporttien sijasta ongelmaan liittyviin kysymyksiin haetaan täsmävastauksia tilanteen mukaan. Vakioraportti on vastaus ennalta tehtyyn kysymykseen. Perinteiseen raportointiin liittyy myös toinen ongelma. Usein ylempien organisaatiotasojen on vaikeaa, ja joskus mahdotontakin erottaa raportoijan mielipidettä ja sen tukena olevia todellisia tietoja toisistaan. Täsmätietojohtamisessa kaikilla asiaan kuuluvilla tahoilla on, niin halutessaan, pääsy samoille tiedon lähteille samanlaisilla välineillä ja näkymillä. Tällöin on mahdollista, ja luultavasti myös tarpeellista selkeästi erottaa kunkin henkilön mielipide täsmällisistä tiedoista. Tarkasteltuani esillä olevien numeroiden taustoja ja niiden välisiä yhteyksiä (kuva n), näyttää mielestäni siltä, että.

24 123 ympäristöstä tulevat vaikutukset kohteeseen rajatut täsmätiedot näkemys niiden perusteella ehdotus toimenpiteiksi kohteeseen rajatut täsmätiedot näkemys niiden perusteella päätös toimenpiteistä ammattitaito, kokemus kohteeseen rajatut täsmätiedot näkemys niiden perusteella ehdotus toimenpiteiksi ympäristöstä tulevat vaikutukset yhteinen täsmätietopankki Kuva 59. Tietojen ja mielipiteiden erottelu päätöksentekotilanteessa. Tämä kehitys voi johtaa esimerkiksi organisaatiotasojen vähenemiseen, ja uusien organisoitumismuotojen kehitykseen osaamiskeskusten ympärille.

25 YHTEENVETO: Daavid ja Goljat Siirryttäessä yhä verkostoituneempiin toimintamalleihin yksittäiset yritykset kehittyvät itsessään yhä verkostomaisemmiksi. Erityisesti asiakasrajapinta ja toimintamallit yhteistyö- ja toimittajaorganisaatioiden kanssa tulevat kehittymään tähän suuntaan. Kaikkien näiden muutosten edellytys on kuitenkin yrityksen oman toiminnan kehitys. Teknologian uusi kehitysvaihe muuttaa toimintamalleja monin eri tavoin sekä kertaluontoisesti että jatkuvasti. Osa muutoksista on yksittäisen yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mutta suurin osa muutoksista, niiden tavoitteista ja toteutuksesta on yrityksen omissa käsissä. Tässäkin vaiheessa kehitys perustuu suurelta osin jo koeteltuihin menetelmiin ja työkaluihin, mutta tavoitteet ovat vain entistä haasteellisempia. SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITTYMINEN -B-to-B -B-to-C ERILAISIA INFO- JA TILAUSTIETOPUTKIA JO KÄYNNISSÄ OLEVA SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI: - EDI, WEB, WAP,.. ERILAISIA/JOUSTAVIA OIKEIN HINNOITELTUJA TOIMITUSPUTKIA TÄSMÄTIEDOT, TÄSMÄTOIMINTA SITOUTUMINEN, -> LISÄARVOJA, -> ETUJA? ASIAKASKOH- TAISTUMINEN BPR, ECR, SCM,.., TILAUS-TOIMITUSPUTKEN TOIMINNAN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Kuva 60. Monet tekijät ja kehitystrendit johtavat samaan suuntaan. Osittain kuitenkin mukaan tulee aivan uusia näkökulmia ja haasteita, eikä pelkästään perinteisillä toiminnan kehitysmalleilla menestytä. Perinteinen prosessijohtaminen tarvitsee rinnakkaisten toimintojen ohjaukseen lisää menetelmiä ja sisältöä, jotta verkostojohtaminen toteutuisi toivotulla tavalla.

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

YRITYS JA UUSI TEKNOLOGIA

YRITYS JA UUSI TEKNOLOGIA Timo Sartjärvi - Arto Sahla YRITYS JA UUSI TEKNOLOGIA kehitys * toimintamallit * roolit * johtaminen Yhteydenotot : timo.sartjarvi@sartjarvi.com Ulkoasun suunnittelu ja piirrokset: Timo Sartjärvi ja Arto

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Verkostot kehittämistyössä

Verkostot kehittämistyössä Verkostot kehittämistyössä Lääkkeiden käytön järkeistämisen verkosto, työpaja 27.9.2012 Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Verkostoitumisen merkitys Teoriaa ja tutkimuksia verkostoitumisesta

Verkostoitumisen merkitys Teoriaa ja tutkimuksia verkostoitumisesta Verkostoitumisen merkitys Teoriaa ja tutkimuksia verkostoitumisesta ft Merja Kanervisto-Koivunen 1.12.2007 1 Verkostoituminen On sosiaalista ja aktiivista toimintaa, joka syntyy toistensa kanssa yhteistyöhön

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining. Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.fi 1. Erikoiskaupan haasteita - johdanto 2. Myyjän rooli

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PROFESSORI MARKKU VIRTANEN HELSINGIN MARKKU KAUPPAKORKEAKOULU VIRTANEN elearning Community Ltd PIENYRITYSKESKUS elearning Community Ltd HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nuori Suomi 13.3.2012 Verkosto voidaan määritellä ainakin kahdella

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 8.11.2011 Kuopio Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy

Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Siellä se metsä on: uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja? 25.5.2011 Jakob Donner-Amnell, Metsäalan ennakointiyksikkö/isy Maailman muutokset ovat jo saaneet aikaan sekä supistumista että roimaa kasvua Nykykeskustelussa

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Mikä Apotti- ekosysteemi on miten se luo yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Jari Renko Teknologiajohtaja, Oy APOTTI Ab Oy Apotti Ab Ekosysteemi on VAKUUTUS hankkeelle, jotta.. Hankekokonaisuus Ekosysteemi

Lisätiedot

TR Building Investment Research

TR Building Investment Research Uusien asuntojen kauppa Suomessa Kesäkuu 2015 Yhteystiedot: p. 040-595 3156 tuomasr@building-research.fi Data uusien asuntojen kaupasta Suomessa - myynti Asuntojen myynti - kuukausi (kesäkuu 2015) Yhtiö

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

PALVELUTASON KÄSITTELY

PALVELUTASON KÄSITTELY PALVELUTASON KÄSITTELY Ryhmä: Keskinen Suomi Löytöretki työpajan 2 ennakkotehtävä, luonnos 14.10.2013 Tehtävän kuvaus Työssä laaditaan käytännön työskentelyssä hyödynnettävä kuvaus palvelutason määrittelystä

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP)

SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) Sivu 1 (6) SOPIMUSPOHJAISET ASIANTUNTIJAPALVELUT TILAPÄISEEN RESURSSITARPEESEEN (SAP) YLEISTÄ TAUSTA PALVELUILLE Nykytilanne Euroopassa ja Suomessa pakottaa suuret ja erityisesti PKT- yritykset tarkastelemaan

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Porin Avoin Kilpailu 2013. Tiimi numero 10 kilpailutyö: (Digitaalisesti) Avoin Kaupunki

Porin Avoin Kilpailu 2013. Tiimi numero 10 kilpailutyö: (Digitaalisesti) Avoin Kaupunki Porin Avoin Kilpailu 2013 Tiimi numero 10 kilpailutyö: (Digitaalisesti) Avoin Kaupunki Kilpailutyön rakenne Nykytilanne Muutos Keinot & Hyödyt Päätös Nykytilanne Tavanomainen ICT siiloutunut Järjestelmäkeskeinen

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot