POLKU Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLKU 2010 2011. Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä"

Transkriptio

1 POLKU Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä Rovaniemi Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta Pirjo Lehtola Kati Heikkilä

2 POLKU hanke perustiedot t Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä Projektinumero: S11296 Toteutusaika: Toiminta-alue: Kemijärvi ja Pelkosenniemi Hallinnoija: ij Kemijärven kaupunki, ki sosiaali- ja terveysosasto Hankkeen vastuuhenkilö: Timo Alaräisänen Hallinnoijan osoite: Sosiaali- ja terveysosasto, Vapaudenkatu 8 B, Kemijärvi Hankepäällikkö: Pirjo Lehtola Hanketyöntekijä: Kati Heikkilä Hankkeen osoite: Sortteeri, Vapaudenkatu 8, Kemijärvi

3 POLKU hankkeen ohjausryhmä Nimi Organisaatio tai tehtävä Jarkko Kotilaine i Puheenjohtaja, h j Kemijärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja h j Nina Peronius Varapuheenjohtaja, Pelkosenniemen kunta, sosiaalitoimi Timo Alaräisänen Kemijärven kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto Tuula Häyrinen Itä-Lapin ammattiopisto Jari Luoma-Aho Kemijärven kaupunki, elinkeinotoimi Lasse Ketonen Kemijärven Yrittäjät ry Kaija Kukkola Itä-Lapin TE-toimisto Tarja Lakkala Itä-Lapin yrittäjänaiset ry Pirjo Lehtola Kemijärven kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto Marjo Lukkarila KELA Essi Maaninka Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiö Riitta Pesonen Pelkosenniemen yrittäjät ry Teija Rönkkö Kemijärven kaupunki, Työterveyshuolto, Lapponia Tarmo Törmänen Kemijärven kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto Pertti Virta Kemijärven kaupunki, Perhe- ja mielenterveysklinikka, Lapponia Liisa Irri Kati Heikkilä Rahoittajan edustaja, Lapin ELY- keskus Sihteeri, Kemijärven kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto

4 POLKU hankkeen kustannus- ja rahoitussuunnitelma Kustannus- ja rahoitussuunnitelma

5 Polku -hankkeen taustaa ja tarve Työllistäminen i kuuluu kunnan yleiseen toimialaan i ja kunnan nähdään olevan ratkaisevan tärkeä toimijaosapuoli, kun haetaan pitkän aikavälin ratkaisuja vaikeasti työllistyvien kysymyksiin (Karjalainen 2008). Toisaalta kyse on myös kunnan talouspolitiikasta, koska vaikeasti työllistyvien aktiivitoimet ovat tutkimuksen mukaan kunnan talouden kannalta edullisia (Karjalainen 2008). Työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntien tulee tiivistää keskinäistä yhteistyötään siten, että yhteisin toiminnoin voidaan tukea asiakkaita kohti työelämäosallisuutta ja rakentaa työllistymiseen johtavia polkuja (TEM & STM 2010) Kemijärven ja Pelkosenniemen työllisyys- ja elinkeinostrategian yksi pääpaino on työllisyyden ja työvoiman saatavuuden turvaaminen. Alueelta löytyy yyyhyviä työllisyydenhoidon yy käytäntöjä, mutta vaikuttavuus yksilön tilanteessa on ollut heikko eivätkä ne ole johtaneet avoimille työmarkkinoille.

6 Kunnan tehtävä (vaikean) työttömyyden kysymyksessä Kuntalaisten viimesijaisesta toimeentulosta huolehtiminen osana sosiaalipalvelua - toimeentulotuki, velkaneuvonta, sosiaalityö Kuntalaisten terveys- ja kuntoutuspalvelut - työttömien terveyspalvelu; kuntoutus Aktiivitoimien järjestäminen työttömille - kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminnot - työvoimapoliittiset toimet: työharjoittelu, työelämävalmennus, palkkatuettu työ kunnan yksiköissä TYP toimintaan osallistuminen ja muun yhteistyöverkoston rakentaminen - käytännössä työvoimaneuvoja ja sosiaalityöntekijä Sosiaalisen työllistämisen järjestäminen - vammaiset ja vajaakuntoiset t - työkeskukset, monitoimikeskukset Karjalainen 2008

7 Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalisen työllistämisen toimialalla ja sosiaalisella työllistämisellä (ovat yhteiskäsitteitä), tarkoitetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden auttamiseksi, työllistymisen edistämiseksi tai toimintakyvyn ylläpitämiseksi järjestettäviä j aktiiviohjelmia ja palveluita. Sosiaalisen työllistämisen palveluiden tuottamisesta huolehtivat erityistyöllistämisen yksiköt, kuten esimerkiksi työpajat, säätiöt ja yhdistykset. Lähde; VATES-säätiö 2005, Sosiaalisen toimialan käsitteet

8 Heikossa työmarkkina-asemassa asemassa olevat henkilöt Vammaiset ja pitkäaikaissairaat Päihdeongelmaiset Henkilöt, joiden elämänhallinta ja toimintakyky on alentunut sosiaalisista i syistä Nuoret, joiden perus- ja / tai ammatillinen koulutus on keskeytynyt yy y Nuoret, jotka ovat suorittaneet ns. toisen asteen koulutuksen mukautetun oppimäärän Pitkäaikaistyöttömät ik i t ät ja toistuvaistyöttömät t i t Ikääntyneet työnhakijat, joiden koulutus ja työkokemus eivät vastaa nykyisiä y työelämän vaatimuksia Osin maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt Lähde; VATES-säätiö 2005, Sosiaalisen toimialan käsitteet

9 Välityömarkkinat Välityömarkkinoilla on tarjolla työskentelymahdollisuuksia sekä työhön sijoittumista edistäviä ja työssä selviytymistä y tukevia palveluja niille henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille Tarkoitetaan työmarkkinatoimenpiteitä (työharjoittelu, työelämävalmennus) ja palkkatuettua työtä, joiden tavoitteena on parantaa ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. Aktiivisen sosiaalipolitiikan palveluita (kuten kuntouttava työtoimintaa ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa), joiden tavoitteena on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa. LÄHDE:www.tyollisyysportti.fi

10 Polku -hankkeen kohderyhmä Varsinainen kohderyhmä Kemijärven ja Pelkosenniemen virkamiehet Kemijärven ja Pelkosenniemen luottamushenkilöt Itä-Lapin TE-toimisto Kela Kemijärven ja Pelkosenniemen yrittäjät Itä-Lapin ammattiopisto ja muut koulutuksen tarjoajat Välityömarkkinoiden palveluiden tuottajat Välillinen kohderyhmä Heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt Toimeentulotukiasiakkaat Kolmas sektori Muut palveluiden tuottajat

11 Polku -hankkeella Luodaan Kemijärven ja Pelkosenniemen alueelle sosiaalisen työllistämisen strategia Haetaan ratkaisuja ja toteuttamismalleja alueen kuntoutumisen palveluihin ja välityömarkkinoille Selvennetään eri toimijoiden roolit ja yhteistyömallit j j y y työllistymisen palvelukentässä

12 Tavoitteet Edistää heikommassa työmarkkina-asemassa asemassa olevien henkilöiden työllistymistä avoimille tai tuetuille työmarkkinoille luomalla työllistymisen polkuja. Tuottaa uusia ja vahvistaa vanhoja palveluiden toteutusmalleja välityömarkkinoille ja kuntoutuksen palveluihin. Häivyttää jyrkkää rajaa välityömarkkinatoimenpiteiden ja avointen työmarkkinoiden välillä. Lisätä välityömarkkinoiden työtilaisuuksia ja monipuolistaa tarjottavia työtehtäviä.

13 Polku hankkeen toimenpiteet Nykytila-analyysi, kartoitetaan heikossa työmarkkina- asemassa olevien asiakkaiden tilanne, valmiudet ja tarpeet sekä nykyiset välityömarkkinoiden toimijat ja heidän tuottamat palvelut Taustaselvitys, jossa tarkastellaan muiden kuntien ja toimijoiden kehittämiä sosiaalisen työllistämisen malleja ja niiden soveltamismahdollisuuksia alueelle Sosiaalisen työllistämisen strategia, jossa luodaan alueelle uusia toimintatapoja sekä hankitaan niissä tarvittavat resurssit ja osaaminen Koulutusvaihe opastetaan uusien menettelyjen käyttöönottoon Käyttöönottovaihe, uusista menettelyistä tä tulee osa jokapäiväistä toimintaa.

14 Hankkeen tavoitteet, toteutus, tulokset ja vaikutukset Prosessikaavio

15 Toimenpiteiden aikataulutus heinä.10 elo.10 syys.10 loka.10 marras.10 joulu.10tammi.11 helmi.11maalis.11 huhti.11 touko.11 kesä.11 heinä.11 elo.11 syys.11 loka.11marras.11 joulu.11 Nykytila analyysi Konsulttien kilpailutus Taustaselvitystyö Sosiaalisen työllistämisen strategiatyö Kuntoutumisen polkujen kehittäminen ja niiden mallinnus Koulutussuunnittelu ja sen kilpailutus Toimijoiden koulutusvaihe Toiminnallisten yhteistyömallien y käyttöönottovaihe Kotti hankkeen selvitystyö Työvoimapankin rakentaminen Edelleensijoittamisen malli Loppuraportti

16 POLKU -hankkeen swot -analyysi Vahvuudet: Osa alueellista työ- ja elinkeinostrategiaa Uusi ennakkoluuloton malli Vahva pohja perustuu todellisiin tarpeisiin nykytilaanalyysin ja taustaselvityksen pohjalta Yhteistyöhaluinen julkinen sektori Kunnan lisääntyneet velvoitteet, toisaalta pitkään jatkunut epätyydyttävä tilanne kehittymishaluiset toimijat Pieni taloudellinen riski Mahdollisuudet: Uusi avaus työllistämispalveluiden tuottamiseen Monen sektorin yhteistoimintamallin luominen Uusia palvelumalleja Toimijoiden roolien selkeytyminen Sosiaalisen yrittäjyyden tietoisuus lisääntyy syntyy uusia sosiaalisia yrityksiä Sosiaalisen työllistämisen työnantajapankki Heikkoudet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kasaantuneet ongelmat Kuntoutuksen pirstaloitunut kenttä kuntoutuksen palvelunohjaus heikkoa Matalan tuottavuuden työpaikkojen vähyys moniosaamisen tarve asettaa lisää vaatimuksia työntekijöiltä Toistaiseksi on syntynyt yksi sosiaalinen yritys Uhat: Hankkeen lyhytaikaisuuden vuoksi kehitettyä mallia ei saada vietyä käytäntöön mallilla ei ole jatkuvuutta hankkeen jälkeen Asenneongelmat yhteistyö ei tuota riittävästi lisäarvoa alkuun kaikille toimijoille, jotta ne sitoutuisivat hankkeeseen Muutosvastarinta eli kuinka opitaan irti totutuista toimintamalleista ja omaksutaan uusia Kentällä eri palveluita tuottavien toimijoiden vähyys estää kehittämisen toteutumisen

17 POLKU JAETTUA KEHITTÄMISVASTUUTA POLKU -hanke kokonaisuudessaan perustuu ajatukselle hankkeen kohderyhmän jaetusta kehittämisvastuusta. Välityömarkkinoiden palveluita tuottavat toimijat ja välityömarkkinoille asiakkaita ohjaavat viranomaistahot saavat POLKU -hankkeesta apua ja lisäresursseja Kemijärven ja Pelkosenniemen välityömarkkinoiden toimivuuden kehittämiseksi. Lisätietoa POLKU hankkeesta Kemijärven kaupungin internetsivustolta osoitteesta: hanke

18 Lähteet Karjalainen, Vappu Aktiivinen sosiaalipolitiikka ja työhön kuntoutuminen. Karjalainen, Vappu & Saikku, Peppi & Pasuri, Auvo & Seppälä, Anja. Mitä on aktiivinen sosiaalipolitiikka kunnassa? Näköalapaikkana työvoiman palvelukeskukset. Valopaino Oy, Helsinki Kemijärven kaupunki Kemijärven kaupungin työllisyydenhoidon suunnitelman Kemijärven kaupunki Kemijärven ja Pelkosenniemen työllisyys- ja elinkeinostrategia i i Lehtola Pirjo POLKU hankkeen tarkennettu toimintasuunnitelma. TEM ja STM kirje kunnille ja Työ- ja elinkeinotoimistoille i i i t ill Vates-säätiö Sosiaalisen työllistämisen toimialan käsitteet. cntum?pageid=118420

19 Kiitos!

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen Kohti suunnitelmallista ja tavoitteellista työotetta aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden id palveluprosessien kehittäminen Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi 24.-25.1.2012

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Tenniksen nelinpelissä onnistuminen tuottaa palveluyksikön johtajalle Mika Itäselle erityisen onnistumisen tunteen. Hän aloitti maaliskuun

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot