ALARAAJAN ANATOMIAA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALARAAJAN ANATOMIAA 4"

Transkriptio

1 Tuku- ja liikuntaelimistö-jakso/ BLL/ Anatomia ALARAAJAN ANATOMIAA 4 SÄÄRI, POHJE JA JALKATERÄ HEIKKI HERVONEN Thieme Teaching Assistant

2 Luku 1 SÄÄRI, POHJE JA JALKATERÄ Oheisissa kuvissa on esitetty osittaisia dissektioita oikean alaraajan pohkeesta ja säären sivusta. Vasemmanpuoleisesta kuvasta erottuvat hyvin polvitaipeen ja pohkeen syvän lihasaition keskeiset rakenteet. Oikean puoleisesta kuvasta näkyvät pohjeluuta peittävät lihakset lateraalisessa lihasaitiossa mutta myös takimmaisen ja etummaisen lihasaition lihaksista osa on näkyvissä. Lihaksia pystyy helposti tunnistamaaan ja nimeämään. Myös pintahermot sekä lihasaitioissa kulkevat hermot ja valtimot ovat tunnistettavissa. Sitten kun olet opiskellut alueen anatomian nimeä kuvan rakenteet! Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja opettajien käyttöön jaettuna Terkon digitaalisen kurssikirjaston kautta. Sen osittainenkin kopiointi, muuttaminen ja muulla tavalla jakaminen on tekijänoikeuslain nojalla ehdottomasti kielletty. Thieme Teaching Assistant

3 OSIO 1 Sääri, pohje ja jalkaterä Säären lihasaitiot M6 s ; Gray2p s Thieme Teaching Assistant SÄÄREN, POHKEEN JA JALKATERÄN RAKENTEIDEN JÄRJESTYS Säären lihasaitiot Posteriorinen pinnallisen aition lihakset päätyvät kantaluuhun Posteriorisen syvän lihasaition rakenteet päätyvät jalkapohjaan ja varpaisiin asti Lateraalisen lihasaition rakenteet päätyvät nilkan sivuitse jalkaterään Anteriorisen lihasaition rakenteet päätyvät jalanselkään ja varpaisiin asti Sääressä ja pohkeessa syvä peitinkalvo ja lihasaitioiden väliseinät ovat erityisen paksuja ja myötäämättömiä. Perusrakenteena ovat tibia ja fibula sekä niiden välinen membrana interossea. Peitinkalvo ja sen väliseinät kiinnittyvät syvällä luihin kuten oheisesta kuvasta hyvin käy ilmi. Anteriorisessa lihasaitiossa on kolme lihasta: varpaiden ja isovarpaan pitkät extensorit ja etummainen säärilihas (m. tibialis anterior) sekä arteria ja vena tibialis anterior. Joukkoon liittyy vielä syvä pohjehermo (nervus fibularis profunda). Säären poikkileikkaus - lihasaitiot Anteriorinen lihasaitio, compartimentum cruris anterior Fascia cruris Septum intermusculare anterior Lateraalinen/ fibularis-/ aitio Tibia Fibula Septum intermusculare posterior Membrana interossea Facia cruris syvä lihasaitio Septum intermusculare transversum pinnallinen lihasaitio Säären poikkileikkaus -lihasaitiot Anteriorinen lihasaitio M. ext. hallucis M. ext. digitorum Fibularisaitio Fibula M. fibularis M. fibularis brevis Arteria ja vena fibularis/ Arteria ja vena tibialis posterior profundus Arteria ja vena tibialis anterior syvä lihasaitio M. tibialis posterior Tibia M. flexor digit. M. flexor hallucis pinn. lihasaitio M. plantaris-jänne M. soleus M. gastrocnemius 2

4 Lateraalisessa lihasaitiossa on pitkä ja lyhyt pohjeluulihas (m. fibularis et brevis) sekä nervus fibularis, mutta ei omaa isoa valtimoa. Posteriorinen lihasaitio (M6 s , 604-8; Gray2p s ) vuorostaan jakautuu kahteen osaan, pinnalliseen ja syvään. Posteriorisessa pinnallisessa aitiossa sijaitsevat kolmipäinen pohjelihas (m. triceps surae, osat (kaksoiskantalihas ja leveä kantalihas, m. gastrocnemius ja m. soleus) ja plantaris-lihas, mutta ei omia isoja verisuonia eikä hermoja. Posteriorisessa syvässä lihasaitiossa on myös kolme lihasta: varpaiden ja iso- varpaan pitkät fleksorit sekä m. tibialis posterior (ja popliteus-lihas). Verisuonet ovat arteria ja vena tibialis posterior ja hermo on säärihermo (nervus tibialis). Lisäksi a. ja v. fibularis kulkevat poikkeuksellisesti tässä aitiossa. Mitä mieltä olet suomenkielisistä nimityksistä säärihermo (n. tibialis, joka kulkee pohkeen syvässä lihasaitiossa ja syvä pohjehermo (nervus fibularis profunda, joka kulkee säären etummaisessa lihasaitiossa? Pohkeen syvät rakenteet Pohkeen lihaksisto Polvitaipeen (fossa poplitea) rakenteet M. plantaris M. popliteus M. gastrocnemius, kaksoiskantalihas, caput laterale ja caput mediale M. soleus, leveä kantalihas Tendo calcaneus, akillesjänne Jalkapohjaan menevät jänteet, hermot ja verisuonet A. poplitea M. popliteus A. tibialis posterior M. flexor digitorum, varpaiden pitkä koukistajalihas M. tibialis posterior, takimmainen säärilihas A. tibialis posterior kulkevat syvässä lihasaitiossa Copyright 2007 A. poplitea M. soleus poistettu Haarautuminen: A. tibialis antrioriksi ja posterioriksi A. fibularis () M. flexor hallucis, isovarpaan pitkä koukistajalihas A. fibularis () Jänteet suonet ja hermot kulkevat mediaalimalleolin taitse jalkapohjaan Triceps surae-lihaksen gastrocnemius-osat lähtevät reisiluun nivelnastoista (condylus lateralis et medialis) (lisäksi m. plantaris lateralisesta) ja soleus-osa sääri- ja pohjeluun proksimaaliosista. Lihas kiinnittyy yhteisellä jänteellä (akillesjänne) kantaluun posterioripinnalle. A. ja v. poplitea ja nervus tibialis kulkevat syvällä fossa popliteassa m. popliteuksen ylitse ja sukeltavat gastrocnemius-lihaksen päiden väliin ja edelleen m. soleuksen lähtöjänteessä olevan aukon kautta lihaksen alle syvään lihasaitioon. Valtimo jakaantuu välittömästi haaroikseen: arteria tibialis anterior, joka kulkee anterioriseen lihasaitioon ja arteria tibialis posterior, joka jatkaa kulkuaan yhdessä n. tibialiksen kanssa m. tibialis posteriorin pintaa pitkin. Arteria fibularis on tämän haara. Arteria tibialis posterior ja nervus tibialis saapuvat lopulta nilkan tasolla mediaalisen malleolin ja akillesjänteen väliin, jossa ne kulkevat yhdessä syvän aition lihasten jänteiden kanssa jalkapohjaan. Tällä kohdalla syvässä peitinkalvossa on vahvempi osa: retinaculum flexorum, joka pingottuu mediaalimalleolin ja kantaluun välille ja sulkee jalkapohjaan johtavan kanavan: Hankauspaikoissa on jännetupet Akillesjänne Varpaiden fleksorijänne Arteria tibialis post. Nervus tibialis fleksorijänne Retinaculum musculorum flexorum Katkaistuja isovarpaan lihaksia Copyright

5 tarsaalitunneli. Tunnelin pohjalla ovat talus ja calcaneus. Edellä mainitut jänteet, hermo ja valtimo kulkevat tarsaalitunnelin kautta. (Gray2p s 569) Arteria tibialis posteriorin tunnustelukohta on nilkassa mediaalimalleolin ja akillesjänteen puolivälissä. Aponeurosis plantaris M6 s610, 624; Gray2p s615 Jalkapohjan keskellä syvä faskia muodostaa vahvan jalkapohjan kalvojänteen (aponeurosis plantaaris, Aponeurosis plantaris Paino jakautuu kantapäälle ja pitkittäistä jalka- vertaa kämmenkalvo), jossa holvia pitkin päkiälle sidekudosjuosteet suuntautuvat pääosin pitkittäissuuntaan. Aponeuroosi alkaa kantaluun takaosan etureunasta ja jatkuu varpaisiin vahvistaen varpaiden Jalkaholvia kasaan painava voima venyttää aponeuroosia MP-nivelen dorsifleksiossa aponeuroosi pingottuu ja jalkaterä jäykistyy ponnistuksessa fleksorijänteiden jännetuppia ja kiinnittyy lisäksi isovarpaan jänneluihin. Samalla lailla kuin palmaari aponeuroosi, plantaari aponeuroosikin on tiukasti kiinni ihossa ja myös metatarsaaliluissa, mikä jakaa jalkapohjan kolmeen lokeroon. Aponeurosis plantaris osallistuu jalkaterän pitkittäisen jalkaholvin ylläpitoon ja kävellessä/juostessa toimii ponnistusvaiheessa jalkaterän jäykistäjänä. Hermo ja verisuonihaarat varpaisiin Poikittaiset säikeet Pitkittäiset säikeet Aponeurosis plantaris Jalkapohjan rakenteet M6 s ; Gray2p s615, Jalkapohjan lihaksia on tapana ryhmitellä kerroksittain eikä lihasaitioiden mukaan kuten kädessä. Jalkapohjasta löytyy pitkien koukistaja lihasten jänteet ja lisäksi varpaiden lyhyt koukistaja-lihas, jonka jänteet varpaissa jakautuvat kahtia kuten pinnallisen koukistajan jänne sormissa. Ensimmäiseen kerrokseen luetaan myös m. abductor hallucis ja m. abductor digiti minimi. Toisessa kerroksessa ovat varpaiden pitkät koukistajajänteet ja niihin kiinnittyvät lihakset: m lumbricales ja musculus quadratus plantae. Tässä kerroksessa kulkevat myös jalkapohjan hermot ja verisuonet pitkien fleksorijänteiden mukana tulevien nervus tibialiksen ja Jalkapohjan pinnallisin lihaskerros Copyright 2006 Varpaiden jännetupet (sidekudososa) Pikkuvarpaan Pikkuvarpaan abduktori -Varpaiden poistettu. -Jalkapohjan hermot ja verisuonet kulkevat tässä tasossa Pikkuvarpaan A. plantaris lateralis N. plantaris lateralis M. quadratus plantae Pikkuvarpaan abduktori Varpaisiin menevät suonet ja hermot pitkä koukistaja abduktori Jalkapohjan toinen lihaskerros Copyright 2006 Mm. interossei Varpaiden lihas Varpaiden koukistaja-jänteet kuin sormissa Mm. lumbricales pitkä koukistajajänne abduktori Jalkapohjan kolmas lihaskerros Pitkän koukistajajänteen taso poistettu. adduktori-lihas paljastuu. Lateraalinen plantaarihermo ja -valtimo lähettävät kumpikin syvän haaran. Varpaiden pitkä koukistajajänne A. plantaris medialis N. plantaris medialis Sesamluut adduktori lyhyt koukistaja pitkä koukistajajänne katkaistu 4

6 arteria tibialis posteriorin haarat eli mediaaliset ja lateraaliset plantaari-suonet ja -hermot. Säären lateraalinen lihasaitio M6 s595-6; Gray2p s595-6 Lateraalisessa lihasaitiossa ovat musculus fibularis ja brevis. Jänteet kulkevat lateraalisen malleolin taitse. Lyhyen jänne kiinnittyy viidennen metatarsaaliluun tyveen kun taas pitkän jänne kulkee jalkapohjan poikki ja kiinnittyy I metatarsaaliluun tyveen ja mediaaliseen cuneiformeen. M. fibularis longuksen jänne muodostaa yhdessä m. tibialis posteriorin jänteen kanssa jalkaholvia ylläpitävän lenkin. Säären ja jalkaterän lihakset Akillesjänne Jännetuppi Retinaculum peroneale superior et inferior Caput fibulae, pohjeluun pää Pohkeen lihaksia M. fibularis, pitkä pohjeluulihas M. fibularis brevis, lyhyt pohjeluulihas digitorum, varpaiden pitkä ojentajalihas Malleolus lateralis Jalkapöydän lyhyet ojentajalihakset Fibularisjänteet ja jännetupet Pitkän jänne Peroneusjänteet jalkapohjassa M. (fibularis) brevis-jänne M. (fibularis) -jänne Lyhyen jänne Peroneus tertius -jänne M. tibialis anteriorjänne M. tibialis posteriorjänne Nervus communis tulee posteriori-suunnasta fibulan kaulan ympäri tähän aitioon, jakautuu kahtia ramus profundaksi ja superficialeksi, joista kulkee tässä aitiossa kun taas profunda jatkaa kulkuaan anterioriseen lihasaitioon. Säären anteriorinen lihasaitio M6 s , 605, 606; Gray2p s ja jalkapöydän rakenteet M6 s614, 619, 622; Gray2p s616, 617, 623-4, 627 Anteriorisessa lihasaitiossa on kolme lihasta: m tibialis anterior, m. extensor pollicis ja m. extensor digitorum. Aitioon tulee nervus peroneuksen profundushaara, joka hermottaa näitä lihaksia ja jatkaa aitiossa jalkapöytään ja vielä edelleen 1-2 varpaan väliin. Säären etuaition rakenteet M. fibularis M. fibularis brevis digitorum Malleolus lateralis Jalkapöydän lyhyet ojentajat communis profunda et M. tibialis anterior digitorum hallucis Malleolus lateralis Arteria tibialis anterior tulee aitioon tibian ja fibulan välistä. Se jatkaa kulkuaan jalkapöytään, jossa on tunnusteltavissa isovarpaan pitkän ojentajan jänteen lateraalipuolelta (arteria dorsalis pedis). M. fibularis katkaistu katkaistu à jalkapöytä ja varpat Malleolus medialis Anteriorisen lihasaition jänteet kulkevat nilkassa syvän paitinkalvon vahvennuksen alitse - retinaculum extensorum. A. tibialis antrior 5

7 Tässä kohdassa jänteissä on jännetupet, jotka saattavat ärsyyntyä ja kehittää jännetuppitulehduksen. Jalkapöydän pinnalliset rakenteet digitorum Retinaculum flexorum superior et inferior digitorum brevis et hallucis brevis Jalkapöydässä on vielä Varpaiden pitkän extensorin jänteet musculus extensor hallucis superficialiksen ihohaarat varpaisiin et digitorum brevis. Niiden alla vielä jalkapöydän valtimokaari ja dorsaaliset interosseuslihakset. A. tibialis anterior hallucis A. dorsalis pedis hallucis N. fibularis profunduksen ihohaara Jalkapöydän syvät rakenteet digitorum Lateraalihaara digitorum brevis Mm. interossei dorsales superficialiksen ihohaarat varpaisiin A. tibialis anterior hallucis A. dorsalis pedis A. arcuata A. plantaris profunda N. fibularis profunduksen ihohaara Copyright

JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET

JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- POTILASOHJE 1 (5) JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET Jalkavoimistelulla voidaan tukea jalkaterän ja varpaiden nivelten ja lihasten toimintoja, sekä ehkäistä että korjata varpaiden

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Toiminnallisten harjoitteiden opas Jere Järvinen & Tero Roos Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma 2012 SISÄLLYS 1 NILKAN JA JALKATERÄN

Lisätiedot

Sisällys. Hartiaseudun alue. Löydöksen varmentaminen... 5. Alkusanat...

Sisällys. Hartiaseudun alue. Löydöksen varmentaminen... 5. Alkusanat... V Alkusanat... Muutama sana kirjasta... 1 Kirjan syntyhistoria... 1 Käytännön anatomia -kirjan soveltuvuus... 1 Rakenteiden valinta... 2 Kohderyhmä... 2 Mitä tämä kirja tarjoaa lukijalleen?... 2 Perusteet...

Lisätiedot

NILKAN JA JALKATERÄN LIIKE- JA TOIMINTAHÄIRIÖT

NILKAN JA JALKATERÄN LIIKE- JA TOIMINTAHÄIRIÖT NILKAN JA JALKATERÄN LIIKE- JA TOIMINTAHÄIRIÖT Toiminnallisten harjoitteiden opas LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö AMK Syksy 2012 Jere Järvinen

Lisätiedot

Luento4a: Johdanto yläraajan neljänteen dissektioon Käsivarrren laskimot (vener) ja pintahermot (ytliga nerver) Käsivarren ojentajapuolen lihakset

Luento4a: Johdanto yläraajan neljänteen dissektioon Käsivarrren laskimot (vener) ja pintahermot (ytliga nerver) Käsivarren ojentajapuolen lihakset Luento4a: Johdanto yläraajan neljänteen dissektioon /Heikki Hervonen 2013 Ruotsinnokset (kursiivilla) Henri Puttonen - Käsivarren dorsaalipuoli, kädenselkä (handryggen) ja sormien selkäpuoli, rannenivel

Lisätiedot

Sairaala 1/5. Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN. KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4. semispinalis capitis

Sairaala 1/5. Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN. KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4. semispinalis capitis Sairaala 1/5 MANUAALINEN LIHASTESTAUS MITTAUSLOMAKE Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4 semispinalis capitis splenius capitis & cervicis

Lisätiedot

ALARAAJAN NIVELET HEIKKI HERVONEN. Thieme Teaching Assistant

ALARAAJAN NIVELET HEIKKI HERVONEN. Thieme Teaching Assistant Tuki- ja liikuntaelimistö- jakso/ BLL/ Anatomia ALARAAJAN NIVELET HEIKKI HERVONEN Thieme Teaching Assistant Luku 1 ALARAAJAN NIVELET Tunnista oheinen nivel. Tutki sitten nivelontelon laajuus, nivelpintojen

Lisätiedot

JOHDANTO ALARAAJAN ANATOMIAAN

JOHDANTO ALARAAJAN ANATOMIAAN Tuki- ja liikuntaelimistö-jakso/bll/ Anatomia JOHDANTO ALARAAJAN ANATOMIAAN Polvi, genus Pohje, sura Adduktorit Nivustaive, regio inguinalis Reisi, regio Sääri, crus Jalkaterä, pes HEIKKI HERVONEN Luku

Lisätiedot

Johdanto anatomian ryhmäopetuksiin

Johdanto anatomian ryhmäopetuksiin Johdanto anatomian ryhmäopetuksiin 1 Dissektio oppimisen välineenä Dissektiotyöt muodostavat anatomian opiskelun alueittain etenevän rungon. Kun panostat jakson edetessä dissektioiden aiheiden opiskeluun,

Lisätiedot

KÄDEN JA KYYNÄRVARREN DORSAALIPUOLEN ANATOMIAA

KÄDEN JA KYYNÄRVARREN DORSAALIPUOLEN ANATOMIAA Tuki- ja liikuntaelimistö KÄDEN JA KYYNÄRVARREN DORSAALIPUOLEN ANATOMIAA HEIKKI HERVONEN A. Hafferl: Lehrbuch der Topographischen Anatomie. Springer Verlag 1953 Luku 1 KÄDEN JA KYYNÄR- VARREN DORSAALI-

Lisätiedot

Yläraaja 2: Yläraajan hermotus ja verenkierto Selkäydinhermon (ryggmärgsnerv) päähaarat: M6p s Gray2p s

Yläraaja 2: Yläraajan hermotus ja verenkierto Selkäydinhermon (ryggmärgsnerv) päähaarat: M6p s Gray2p s 1 Yläraaja 2: Yläraajan hermotus ja verenkierto / H. Hervonen/ 2013 Ruotsinnokset (kursiivilla) Henri puttonen Selkäydinhermon (ryggmärgsnerv) päähaarat: M6p s50-8, 91-3, 473-4, 693-7; Gray2p s38-40, 63,

Lisätiedot

NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014

NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014 NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014 Oliver Michelsson DIACOR, JALKAKIRURGI, ORTOPEDI Suomen jalkakirurginen yhdistys ex pj Counsil Member, European Foot and Ankle Association

Lisätiedot

AKUUTTIEN NILKKAVAMMOJEN KONSERVATIIVISTEN KUNTOUTUSME- NETELMIEN VAIKUTTAVUUS KUDOSTYYPEITTÄIN -SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

AKUUTTIEN NILKKAVAMMOJEN KONSERVATIIVISTEN KUNTOUTUSME- NETELMIEN VAIKUTTAVUUS KUDOSTYYPEITTÄIN -SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma Lauri Koistinen, Jussi Puhakka AKUUTTIEN NILKKAVAMMOJEN KONSERVATIIVISTEN KUNTOUTUSME- NETELMIEN VAIKUTTAVUUS KUDOSTYYPEITTÄIN -SYSTEMAATTINEN

Lisätiedot

Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä. Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi

Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä. Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi Funktionaalinen jako leesiotason mukaan S3 Lihasten toimintavajaus: -Jalkaterän sisemmät lihakset

Lisätiedot

Joni Honkaniemi & Jyrki Poikela JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI. Muutokset 8 viikon harjoittelujakson jälkeen

Joni Honkaniemi & Jyrki Poikela JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI. Muutokset 8 viikon harjoittelujakson jälkeen Joni Honkaniemi & Jyrki Poikela JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI Muutokset 8 viikon harjoittelujakson jälkeen JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI Muutokset

Lisätiedot

ISON RINTALIHAKSEN VENYTTELY

ISON RINTALIHAKSEN VENYTTELY RINTA ISON RINTALIHAKSEN VENYTTELY Sternocleidomastoid Scalenes Sternohyoid Trapezius Omohyoid Sternum Kierrä rintakehä hitaasti poispäin tuesta. Head of humerus Acromion Tendon of pectoralis major Humerus

Lisätiedot

KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA

KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA Anu Sinisalo Opinnäytetyö Elokuu 2009 Fysioterapian koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPAS ISKIASHERMON FYSIOTERAPEUTTISEEN TUTKIMISEEN

OPAS ISKIASHERMON FYSIOTERAPEUTTISEEN TUTKIMISEEN OPAS ISKIASHERMON FYSIOTERAPEUTTISEEN TUTKIMISEEN Lavonen Arja Pylvänen Maarit 2012 Sisältö Esipuhe... 5 ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health... 6 Lääketieteellinen

Lisätiedot

Kaularanka HEIKKI HERVONEN

Kaularanka HEIKKI HERVONEN Kaularanka HEIKKI HERVONEN LUKU 1 Kaularanka KAULARANGAN YLEISRAKENNE 1. Kaularanka koostuu seitsemästä nikamasta. 2. Nikamat liittyvät toisiinsa välilevyllä ja synoviaalinivelillä. 3. Ylin kaulanikama

Lisätiedot

Jännebalansointi lihasaitiosyndrooman jälkeen

Jännebalansointi lihasaitiosyndrooman jälkeen Jännebalansointi lihasaitiosyndrooman jälkeen Heikki-Jussi Laine TAYS An overlooked or inadequately treated compartment syndrome at the lower extremity results in muscle necrosis and contracture, which

Lisätiedot

Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu

Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu Hanne Markkanen, Ville Määttänen, Anni Pitkänen Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu o Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti AMK Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

PLANTAARIFASKIA OSANA KEHON RAKENNETTA JA TOIMINTAA. Kirjallisuuskatsaus

PLANTAARIFASKIA OSANA KEHON RAKENNETTA JA TOIMINTAA. Kirjallisuuskatsaus PLANTAARIFASKIA OSANA KEHON RAKENNETTA JA TOIMINTAA Kirjallisuuskatsaus Villiina Uotila Tuuli Yrjölä Opinnäytetyö Elokuu 2014 Fysioterapeuttikoulutus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Fysioterapeuttikoulutus

Lisätiedot

JOHDANTO YLÄRAAJAN ANATOMIAAN

JOHDANTO YLÄRAAJAN ANATOMIAAN Tuki- ja liikuntaelimistö-jakso JOHDANTO YLÄRAAJAN ANATOMIAAN Brachium Käsi Hartia Olkavarsi Kyynärvarsi Manus Antebrachium HEIKKI HERVONEN Luku 1 JOHDANTO YLÄRAAJAN ANATOMIAAN Eräs tunnusmerkki asiantuntijuudesta

Lisätiedot

JALAN JA NILKAN HALLINTAA KEHITTÄVÄ HARJOITUSOHJELMA KILPATANSSIJOILLE

JALAN JA NILKAN HALLINTAA KEHITTÄVÄ HARJOITUSOHJELMA KILPATANSSIJOILLE JALAN JA NILKAN HALLINTAA KEHITTÄVÄ HARJOITUSOHJELMA KILPATANSSIJOILLE Saila Kyrönlahti Kalle Tuori Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Fysioterapian koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ISOVARPAAN PITKÄN KOUKISTAJALIHAKSEN ROOLI KÄVELYN AIKANA

ISOVARPAAN PITKÄN KOUKISTAJALIHAKSEN ROOLI KÄVELYN AIKANA ISOVARPAAN PITKÄN KOUKISTAJALIHAKSEN ROOLI KÄVELYN AIKANA Jaana Jussila Biomekaniikan pro gradu -tutkielma Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Kevät 2017 Ohjaaja: Taija Juutinen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NERVUS ISCHIADICUKSEN FYSIOTERAPEUTTINEN TUTKIMINEN Opas fysioterapeuteille ja fysioterapian opiskelijoille

NERVUS ISCHIADICUKSEN FYSIOTERAPEUTTINEN TUTKIMINEN Opas fysioterapeuteille ja fysioterapian opiskelijoille NERVUS ISCHIADICUKSEN FYSIOTERAPEUTTINEN TUTKIMINEN Opas fysioterapeuteille ja fysioterapian opiskelijoille LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kipsimestari EAT Mika Hoffrén

Kipsimestari EAT Mika Hoffrén 2016 Kipsimestari EAT Mika Hoffrén Luut: I. 3 1.Tibia = sääriluu 2.Fibula = pohjeluu 3.Talus = telaluu 4.Calcaneus = kantaluu Suunnat: Mediaalinen = sisäsivun puoleinen Lateraalinen = ulkosivun puoleinen

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

Itse toteutettu harjoittelu tc-nivelen dorsaalifleksiosuunnan hypomobiliteetissa

Itse toteutettu harjoittelu tc-nivelen dorsaalifleksiosuunnan hypomobiliteetissa Itse toteutettu harjoittelu tc-nivelen dorsaalifleksiosuunnan hypomobiliteetissa Yksittäinen tapaustutkimus Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti Opinnäytetyö 4.12.2007 Matti Hänninen Siina Pylkkä

Lisätiedot

Pro-Gradu Biomekaniikka Kevät 2007 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: T. Pullinen J. Perttunen

Pro-Gradu Biomekaniikka Kevät 2007 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: T. Pullinen J. Perttunen KÄVELYN AIHEUTTAMAT PLANTAARISET PAINEET JA AMPUTOIDUN RAAJAN TYNKÄÄN KOHDISTUVAT PAINEET SÄÄRIAMPUTOIDUILLA Katja Pekkarinen Pro-Gradu Biomekaniikka Kevät 2007 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

TAITOLUISTELIJOIDEN NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA VAMMAT SEKÄ NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

TAITOLUISTELIJOIDEN NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA VAMMAT SEKÄ NIIDEN ENNALTAEHKÄISY TAITOLUISTELIJOIDEN NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA VAMMAT SEKÄ NIIDEN ENNALTAEHKÄISY Anne Järvinen Tytti Myllyniemi Opinnäytetyö Elokuu 2011 Fysioterapian koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NILKAN LATERAALISTEN NIVELSITEIDEN REVÄHDYSVAMMAT JA FYSIOTERAPIA - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKAT- SAUS

NILKAN LATERAALISTEN NIVELSITEIDEN REVÄHDYSVAMMAT JA FYSIOTERAPIA - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKAT- SAUS OPINNÄYTETYÖ Oijusluoma Eveliina ja Tuomela Iida 2013 NILKAN LATERAALISTEN NIVELSITEIDEN REVÄHDYSVAMMAT JA FYSIOTERAPIA - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKAT- SAUS RAMK FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN

Lisätiedot

ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa

ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa Katja Matkaselkä Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-,

Lisätiedot

SÄÄRISUOJIEN SUOJAAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS JALKAPALLOSSA

SÄÄRISUOJIEN SUOJAAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS JALKAPALLOSSA SÄÄRISUOJIEN SUOJAAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS JALKAPALLOSSA Kimmo Laaksonen Biomekaniikan pro gradu -tutkielma Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2015 Ohjaaja: Taija Juutinen TIIVISTELMÄ Laaksonen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma Ossi Häkkinen Tia Nuutinen POLVEN ETURISTISITEEN REKONSTRUKTION VAIKUTUS STAATTISEEN TASAPAINOON, ALARAAJAN LIHASTOIMINTAMALLEIHIN, FYYSISEEN

Lisätiedot

01/ KÄSIVARRET / HARTIAT / RINTA / SELKÄ / JALAT / PAKARAT / VATSA 170

01/ KÄSIVARRET / HARTIAT / RINTA / SELKÄ / JALAT / PAKARAT / VATSA 170 SISÄLTÖ 01/ KÄSIVARRET 004 02/ HARTIAT 032 03/ RINTA 061 04/ SELKÄ 085 05/ JALAT 122 06/ PAKARAT 155 07/ VATSA 170 01 KÄSIVARRET 01/ HAUISKÄÄNTÖ 06 02/ KESKITETTY HAUISKÄÄNTÖ 07 03/ HAUISKÄÄNTÖ VINOPENKILLÄ

Lisätiedot

SANASTO LIITE 1 1(6) Abduktio: loitonnus. Abraasio: pintahaava. Acromion-haarake: olkalisäkkeen haarake. Alveoli: rakkula, syvennys, kuoppa

SANASTO LIITE 1 1(6) Abduktio: loitonnus. Abraasio: pintahaava. Acromion-haarake: olkalisäkkeen haarake. Alveoli: rakkula, syvennys, kuoppa LIITE 1 1(6) SANASTO Abduktio: loitonnus Abraasio: pintahaava Acromion-haarake: olkalisäkkeen haarake Alveoli: rakkula, syvennys, kuoppa Alopekia: kaljuuntuminen Anoksia: (kudosten) hapettomuus Antikoagulanttihoito:

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS SÄÄRIAMPUTAATIOPOTILAAN PROTEESIKÄVELYSTÄ

SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS SÄÄRIAMPUTAATIOPOTILAAN PROTEESIKÄVELYSTÄ OPINNÄYTETYÖ Saarela Kaisa-Mari 2013 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS SÄÄRIAMPUTAATIOPOTILAAN PROTEESIKÄVELYSTÄ FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

Lisätiedot

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytyskomplikaatioiden syitä Hypoteeseja altistumisesta neuropatialle: Vauvan koko ylittää

Lisätiedot

Takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriön vaikutus jalan biomekaniikkaan

Takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriön vaikutus jalan biomekaniikkaan Mikko Ryynänen Takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriön vaikutus jalan biomekaniikkaan Kirjallinen ohje tibialis posteriorin toimintahäiriön kliiniseen diagnosointiin ja konservatiiviseen hoitoon Opinnäytetyö

Lisätiedot

POLVEN DISLOKAATIOT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

POLVEN DISLOKAATIOT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA POLVEN DISLOKAATIOT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Antti Kivikoski Syventävien opintojen kirjallinen työ Ohjaaja: Jussi Elo Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Joulukuu 2010 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Harjoitteita nilkan ja jalkaterän vammojen ennaltaehkäisyyn

Harjoitteita nilkan ja jalkaterän vammojen ennaltaehkäisyyn Harjoitteita nilkan ja jalkaterän vammojen ennaltaehkäisyyn MITEN ENNALTAEHKÄISTÄ VAMMOJA? V ammo ja ennaltaehkäi sevien harjoitteiden suorittamis en on todettu v ä- hentävän taitoluistelijoiden nilkan

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

HENGITYSMAKRON ITSEOPISKELU- TEHTÄVIÄ

HENGITYSMAKRON ITSEOPISKELU- TEHTÄVIÄ Kuva: Thieme Teaching Assistant Anatomy Gilroy et al. Hengityselimistö-jakso/Biolääketieteen laitos/ Anatomia HENGITYSMAKRON ITSEOPISKELU- TEHTÄVIÄ HEIKKI HERVONEN Luku 1 OHJEISTUSTA OSAAMIS- TAVOITTEISIIN

Lisätiedot

ITSEHOITO-OHJEET RESPECTA OY:N ASIAKKAILLE

ITSEHOITO-OHJEET RESPECTA OY:N ASIAKKAILLE Heli Juuti, Anne Turunen, Anna Valin, Riikka Villberg ITSEHOITO-OHJEET RESPECTA OY:N ASIAKKAILLE Alaraajaongelmat ja kenkäohjeistus Opinnäytetyö Jalkaterapian koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Elämää talus- ja calcaneusmurtuman jälkeen

Elämää talus- ja calcaneusmurtuman jälkeen Karoliina Anttonen, Tiina Hannikainen ja Silla Tarvainen Elämää talus- ja calcaneusmurtuman jälkeen Töölön sairaalassa hoidettujen potilaiden fyysinen toimintakyky sekä heidän kokemuksiaan fysioterapiasta

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Jalkateräkirurgian haasteet. Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala

Jalkateräkirurgian haasteet. Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala Jalkateräkirurgian haasteet Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala Jalkaterän tavallisimmat vaivat Jalkaterä - rakenne ja biomekaniikkaa

Lisätiedot

Alaraajan johtopuudutukset

Alaraajan johtopuudutukset Alaraajan johtopuudutukset Raku Hautamäki ja Markku Ylikauma Alaraajan johtopuudutusten käyttö on varsin vähäistä yläraajan johtopuudutuksiin verrattuna, koska alaraajat saadaan varsin helposti puutumaan

Lisätiedot

JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET

JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET MIKSI VENYTELLÄ? Notkeus on fyysisen kunnon osatekijä ja tärkeä osa jalkapalloilijan lihastasapainon ylläpitoa. Lihas koostuu lihaksen massasta ja jänteistä joiden avulla

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat Panu Hirvinen, Ortopedi Varhaisen kasvuiän apofysiitit Apo = kärki Fyysi = liitos; kasvupiste Iitti = höpölöpö LUUN KASVUPISTE, JOHON JÄNNE KIINNITTYY Ainoastaan

Lisätiedot

Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki. Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin

Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki. Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian

Lisätiedot

Laura Lindholm ja Anne Metsomäki. Poweria potkuun. Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen

Laura Lindholm ja Anne Metsomäki. Poweria potkuun. Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen Laura Lindholm ja Anne Metsomäki Poweria potkuun Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN

Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia Verisivelyvalmisteen teko HEIKKI HERVONEN LUKU 1 Verisivelyvalmisteen teko Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS MIKSI PITÄÄ VENYTELLÄ? Notkeus on fyysisen kunnon osatekijä ja tärkeä osa jalkapalloilijan lihastasapainon ylläpitoa. Lihas koostuu lihaksen

Lisätiedot

Mira Pasma Elina Rintamäki. Lihasaitio-oireyhtymät

Mira Pasma Elina Rintamäki. Lihasaitio-oireyhtymät Mira Pasma Elina Rintamäki Lihasaitio-oireyhtymät Tapaustutkimus penikkataudin riskitekijöistä kahdella lentopalloilijatytöllä Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell TANSSIN KINESIOLOGIA Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK 2010 Copyright Pirjo Orell LIHASTOIMINTA Koordinoitu lihastoiminta = lihasten koordinoitu yhteistyö siten, että oikeat lihakset toimivat oikeissa

Lisätiedot

Näyttöön perustuva analyysimalli urheilijan alavartalon ja -raajojen liiketaidon sekä rakenteiden ja toimintojen arvioimiseksi

Näyttöön perustuva analyysimalli urheilijan alavartalon ja -raajojen liiketaidon sekä rakenteiden ja toimintojen arvioimiseksi Näyttöön perustuva analyysimalli urheilijan alavartalon ja -raajojen liiketaidon sekä rakenteiden ja toimintojen arvioimiseksi Kiiski, Sami & Talikka, Jesse 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi

Lisätiedot

Yläraaja 1a: Anatomista terminologiaa, luita ja lihaksia /H. Hervonen 2013

Yläraaja 1a: Anatomista terminologiaa, luita ja lihaksia /H. Hervonen 2013 Yläraaja 1a: Anatomista terminologiaa, luita ja lihaksia /H. Hervonen 2013 Mooren 6. painoksen (M6p) sivut: 4-18, 29-37, 672-688, 697-713; Gray s Anatomy for Students (Gray2p) sivut 4-6, 650-7, 665-82

Lisätiedot

Jalkaterän ja nilkan vammojen ennaltaehkäiseviä harjoitteita 12 14 vuotiaille joukkuevoimistelijoille

Jalkaterän ja nilkan vammojen ennaltaehkäiseviä harjoitteita 12 14 vuotiaille joukkuevoimistelijoille Jalkaterän ja nilkan vammojen ennaltaehkäiseviä harjoitteita 12 14 vuotiaille joukkuevoimistelijoille Tuulia Pasanen Opinnäytetyö toukokuu 2015 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Pasi Vainio. Biomekaniikan pro gradu- tutkielma Kevät 2015 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän Yliopisto

Pasi Vainio. Biomekaniikan pro gradu- tutkielma Kevät 2015 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän Yliopisto AKILLESJÄNTEEN PAKSUUDEN, NEOVASKULARISAATION ESIINTYMISEN JA ISOMETRISEN VOIMANTUOTON MUUTOKSET 12 VIIKON EKSENTRISEN HARJOITTELUN AIKANA AKILLESJÄNTEEN KIVUISTA KÄRSIVILLÄ HENKILÖILLÄ Pasi Vainio Biomekaniikan

Lisätiedot

johtumisnopeusmittaukset ovat pinnediagnostiikassa hermon toiminta on heikentynyt ja johtumisnopeus hidastunut (1). PERONEUSHERMON PINNE

johtumisnopeusmittaukset ovat pinnediagnostiikassa hermon toiminta on heikentynyt ja johtumisnopeus hidastunut (1). PERONEUSHERMON PINNE S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 2 4 / 2 0 0 4 V S K 5 9 2493 Katsausartikkeli Alaraajan hermopinteet M A R T T I VA S TA M Ä K I T ä r k e i n t i e t o Alaraajan hermopinteen taustalla on useimmiten

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA Istumaan nousu Suora vatsalihas, suora reisilihas, leveä peitinkalvon jännittäjälihas. Suoritus: Laita jalat puolapuun alle ja kädet joko niskaan kevyesti (muista kyynärpäät

Lisätiedot

Kai Puolakanaho & Tommi Tähtinen. KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen

Kai Puolakanaho & Tommi Tähtinen. KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen Kai Puolakanaho & Tommi Tähtinen KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen Kai Puolakanaho & Tommi

Lisätiedot

2 Myofaskiaalisia ketjuja kuvaavia malleja

2 Myofaskiaalisia ketjuja kuvaavia malleja 2 Myofaskiaalisia ketjuja kuvaavia malleja 2.1 Herman Kabat 1950 proprioseptiivinen neuromuskulaarinen fasilitaatio Tohtori Herman Kabat kehitti PNF-konseptin 1940- luvulla, ja hän kehitti tämän menetelmän

Lisätiedot

Kehonhuoltoa FoamRollerilla

Kehonhuoltoa FoamRollerilla Kehonhuoltoa FoamRollerilla Foam rollerin käyttö on yksinkertaista. Rulla asetetaan lattialle ja lihasryhmiä hierotaan sen päällä omaa kehonpainoa apuna käyttäen. Rullauksen tarkoituksena on hieroa Faskioita

Lisätiedot

LIIKKUVUUSHARJOITTELU JUNIORIJÄÄKIEKOSSA Harjoitteluopas liikkuvuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen

LIIKKUVUUSHARJOITTELU JUNIORIJÄÄKIEKOSSA Harjoitteluopas liikkuvuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Mikko Höglund Topi Jalkanen Peetu Päivinen LIIKKUVUUSHARJOITTELU JUNIORIJÄÄKIEKOSSA Harjoitteluopas liikkuvuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen

Lisätiedot

Potilaan punktiopaikan sulkeminen ja seuranta. Käsin painaminen

Potilaan punktiopaikan sulkeminen ja seuranta. Käsin painaminen Potilaan punktiopaikan sulkeminen ja seuranta käsin painaminen painolaite sulkulaite Käsin painaminen tutkimuksen jälkeen potilas omalla vuoteella valvontatilaan katetri suonessa ennen painamisen aloittamista

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Niska-hartiaseudun tutkiminen

Niska-hartiaseudun tutkiminen Niska-hartiaseudun tutkiminen Miksi tutkitaan Anamneesi Kipumekanismit Ryhti Aktiivi- ja passiiviliikkeet Neurologinen testaaminen, merkkilihakset Johtopäätökset/diagnoosi Miksi tutkitaan? Niskakipua on

Lisätiedot

HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun

HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun Ida Fredriksson Tuukka Kari Joonas Ryhänen Petri Sirviö Savonia AMK, fysioterapian koulutusohjelma Mitä fasciat ovat? Sidekudosrakenteista/tiukasti/tiheästi

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

FOOTBALANCE-POHJALLISTEN KOETTU VAIKUTUS SEISOMATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMISEEN JA ALARAAJOJEN KIPUIHIN

FOOTBALANCE-POHJALLISTEN KOETTU VAIKUTUS SEISOMATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMISEEN JA ALARAAJOJEN KIPUIHIN FOOTBALANCE-POHJALLISTEN KOETTU VAIKUTUS SEISOMATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMISEEN JA ALARAAJOJEN KIPUIHIN Tutkimushenkilöinä Tampereen ammattikorkeakoulun siivoustyöntekijät Heli-Maija Hyppölä Ninja Lindholm

Lisätiedot

KONSERVATIIVISTEN HOITOMENETELMIEN VAIKUTTAVUUS PLANTAARIFASKIITIN HOIDOSSA

KONSERVATIIVISTEN HOITOMENETELMIEN VAIKUTTAVUUS PLANTAARIFASKIITIN HOIDOSSA Pauliina Puolakka KONSERVATIIVISTEN HOITOMENETELMIEN VAIKUTTAVUUS PLANTAARIFASKIITIN HOIDOSSA SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS Opinnäytetyö Naprapatian koulutusohjelma Huhtikuu 2016 Tekijä/Tekijät Tutkinto

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Rasitusvamma Motocrossissa: Motocross-ajajan Kyynärvarsi

Rasitusvamma Motocrossissa: Motocross-ajajan Kyynärvarsi Rasitusvamma Motocrossissa: Motocross-ajajan Kyynärvarsi Alkuperäinen raportti: Patricia Diotto-Gerrard, David Gerrard. 1999. Overuse Injury in Motocross: Motocross riders forearm Suomentanut Tomi Konttinen

Lisätiedot

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena Venyttelyopas 2009 Ohjeet ja kuvatekstit: Anne Hämäläinen Kuvat: Mike Sirén Venyttelyopas 2009 Disclaimer: Tekijä ei ole liikunta-alan asiantuntija. Seuraavat ohjeet ja neuvot ovat sovellettavissa omalla

Lisätiedot

Perusteet Lantion dorsaalipuolen palpaatio Dorsaalipuolen pehmytkudosten palpaatio

Perusteet Lantion dorsaalipuolen palpaatio Dorsaalipuolen pehmytkudosten palpaatio X Sisällys Sisällys 1 Perusteet... 3 1.1 Käytännön anatomia 2 -kirjan käyttöalueet... 3 1.2 Palpaation edellytykset... 4 1.2.1 Anatominen taustatieto... 4 1.2.2 Paikallistaminen... 4 1.2.3 Löydöksen varmentaminen...

Lisätiedot

PALJAIN JALOIN. Feelmax -paljasjalkakenkien vaikutus lapsen toiminnallisen lattajalan. Martta Lahtinen

PALJAIN JALOIN. Feelmax -paljasjalkakenkien vaikutus lapsen toiminnallisen lattajalan. Martta Lahtinen PALJAIN JALOIN Feelmax -paljasjalkakenkien vaikutus lapsen toiminnallisen lattajalan toimintaan Martta Lahtinen Opinnäytetyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Fysioterapeutti (AMK) 2014 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin

Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 21.12.2007 Jani Hurme Ilkka Tynkkynen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TLA / TENTIN ESSEEKYSYMYKSEEN TULEVAT NIVELET. Yläraajan nivelet / Clavicula, scapula ja humerus

TLA / TENTIN ESSEEKYSYMYKSEEN TULEVAT NIVELET. Yläraajan nivelet / Clavicula, scapula ja humerus TLA / TENTIN ESSEEKYSYMYKSEEN TULEVAT NIVELET Yläraajan nivelet / Clavicula, scapula ja humerus Nimi & kuva Niveltyvät luut + A. sternoclavicularis Clavicula (med. pää) Sternum (incisura clavicularis)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS - Ohjevihkonen lasten vanhemmille

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS - Ohjevihkonen lasten vanhemmille POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Annukka Voutilainen Anu Könttä 1-6 -VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS - Ohjevihkonen lasten vanhemmille Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

RYHTIÄ JALKATERÄÄN OPAS LAPSEN TOIMINNALLISEN LATTAJA- LAN KONSERVATIIVISEEN HOITOON

RYHTIÄ JALKATERÄÄN OPAS LAPSEN TOIMINNALLISEN LATTAJA- LAN KONSERVATIIVISEEN HOITOON OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA RYHTIÄ JALKATERÄÄN OPAS LAPSEN TOIMINNALLISEN LATTAJA- LAN KONSERVATIIVISEEN HOITOON T E K I J Ä T: Veera Jäppinen Laura Korpisalo

Lisätiedot

Potilaan tutkimisen anatomiset perustat 3 /HH & NB 2013 Alaraajan inspektio, palpaatio ja hermotus

Potilaan tutkimisen anatomiset perustat 3 /HH & NB 2013 Alaraajan inspektio, palpaatio ja hermotus 1 Potilaan tutkimisen anatomiset perustat 3 /HH & NB 2013 Alaraajan inspektio, palpaatio ja hermotus Osa I: Valmistautuminen ennen ryhmäopetusta Oppimistavoitteet: 1) Polvinivelen ja nilkkanivelen stabiliteetin

Lisätiedot

KEHONHUOLTO-OPAS RINTAUIMAREILLE

KEHONHUOLTO-OPAS RINTAUIMAREILLE KEHONHUOLTO-OPAS RINTAUIMAREILLE Anni-Riikka Mäkinen ja Nea Åman Fysioterapian tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu Syksy 2017 2 Sisällys Hei, Rintauimari!...3 Rintauinnissa esiintyvät urheiluvammat...4

Lisätiedot

PERONEUSORTOOSIN VAIKUTUS KÄVELYYN. Kävelyn analysointi Dartfish-ohjelmistolla ja Sidaspainelevyllä

PERONEUSORTOOSIN VAIKUTUS KÄVELYYN. Kävelyn analysointi Dartfish-ohjelmistolla ja Sidaspainelevyllä PERONEUSORTOOSIN VAIKUTUS KÄVELYYN Kävelyn analysointi Dartfish-ohjelmistolla ja Sidaspainelevyllä Hietala Sanna Sipilä Maija Opinnäytetyö Elokuu 2011 Fysioterapian koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nilkan lateraalisen nivelsidevamman jälkeinen kuntoutus

Nilkan lateraalisen nivelsidevamman jälkeinen kuntoutus Nilkan lateraalisen nivelsidevamman jälkeinen kuntoutus Kuntoutusohjelma urheilijoille Janika Antinmaa Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta.

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttelyopas Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät

Lisätiedot

Timo Rauhala ja Joni Vuorenmaa KEVYTJALKINEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUS EPÄMÄÄRÄISIIN KANTASEUDUN KIPUTILOIHIN

Timo Rauhala ja Joni Vuorenmaa KEVYTJALKINEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUS EPÄMÄÄRÄISIIN KANTASEUDUN KIPUTILOIHIN Timo Rauhala ja Joni Vuorenmaa KEVYTJALKINEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUS EPÄMÄÄRÄISIIN KANTASEUDUN KIPUTILOIHIN Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Fysioterapeutti (AMK)- tutkinto-ohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Vapaat solujenväliset hermopäätteet. Lihaskäämi. Lihas

Vapaat solujenväliset hermopäätteet. Lihaskäämi. Lihas Johdanto faskian käsittelyyn ja vapautukseen 15 Syvän kosketuksen vaikutukset moniin hermostollisiin reseptoreihin (joista useimmat ovat venytysreseptoreiden modifikaatioita) faskiassa eivät ole lopullisesti

Lisätiedot

PERSONAL TRAINER -KOULUTUS, JAKSO I

PERSONAL TRAINER -KOULUTUS, JAKSO I PERSONAL TRAINER -KOULUTUS, JAKSO I TRAINER4YOU PERSONAL TRAINER -KOULUTUKSEN TEEMAT LUKUJÄRJESTYS 1. LÄHIJAKSOLLE 1. JAKSO: TOIMINNALINEN ANATOMIA, TOIMINNALLINEN HARJOITTELU, MITÄ ON PERSONAL TRAINING?

Lisätiedot

Sisältää: pre-operatiivisen ja postoperatiiviset käynnit/soitot (maksimi 2 posoperatiivinen käyntiä, 4

Sisältää: pre-operatiivisen ja postoperatiiviset käynnit/soitot (maksimi 2 posoperatiivinen käyntiä, 4 Kaikissa toimenpiteissä: Pre-operatiiviset laboratorio- ja röntgentutkimukset tutkimukset omassa terveyskeskuksessa. Yksi seteli kattaa yhden toimenpiteen / yhden puolen (vasen/oikea) kustakin luokasta.

Lisätiedot

Nivelen passiivinen mobilisaatio jäykän nilkan hoitona

Nivelen passiivinen mobilisaatio jäykän nilkan hoitona Nivelen passiivinen mobilisaatio jäykän nilkan hoitona Jalkaterapian koulutusohjelma, Jalkaterapeutti Opinnäytetyö 15.11.2006 Lembi Askola Riina Kaskimäki-Virtanen Mia Markkula HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Akillesjänteen postoperatiivinen kuntoutus

Akillesjänteen postoperatiivinen kuntoutus Marko Tuokko Akillesjänteen postoperatiivinen kuntoutus Oppimateriaali Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Helmikuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.2.2012 Tekijä(t) Marko Tuokko Koulutusohjelma

Lisätiedot