ALARAAJAN NIVELET HEIKKI HERVONEN. Thieme Teaching Assistant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALARAAJAN NIVELET HEIKKI HERVONEN. Thieme Teaching Assistant"

Transkriptio

1 Tuki- ja liikuntaelimistö- jakso/ BLL/ Anatomia ALARAAJAN NIVELET HEIKKI HERVONEN Thieme Teaching Assistant

2 Luku 1 ALARAAJAN NIVELET Tunnista oheinen nivel. Tutki sitten nivelontelon laajuus, nivelpintojen epäsäännöllisyydet ja nivelkapselin kiinnittyminen. Pystytkö verekseltään nimeämään reisiluun keskeiset rakenteet. Entä luun jossa nivelkuoppa sijaitsee? Minkä niminen muuten nivelkuoppa on? Saako lihasrakenteista mitään selvää. Ehkä pakarapuolella kuitenkin? Mitä verisuonihaaroja siella on? Tämäntyyppisiä ne magneettikuvat sitten ovat, joita klinikassa tutkitaan. Eivät vaan ole näin selkeitä. Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja opettajien käyttöön jaettuna Terkon digitaalisen kurssikirjaston kautta. Sen osittainenkin kopiointi, muuttaminen ja muulla tavalla jakaminen on tekijänoikeuslain nojalla ehdottomasti kielletty. Thieme Teaching Assistant

3 OSIO 1 Alaraajan nivelet Katso myös alaraajan ensimmäisen luennon moniste nivelten osalta. ALARAAJAN NIVELRAKENTEET Jalkaholvit kokonaisuutena Nilkkanivel Polvinivel Lonkkanivel Thieme Teaching Assistant Jalkaholvit M6p s654-7, 667-8; Gray2p s614 Kehon paino kohdistuu jalkaterässä pääasiallisesti kolmeen pisteeseen. Pisteiden välillä painoa kantavat jalkaholvit. Jalkaholvien ylläpidossa luiden muodot ja nivelpintojen yhteensopivuus on tärkeää. Lisäksi tarvitaan vahvat sidokset (ligamentit) ja lihasten toimintaa. Jalassa painoa jakamassa on kolme kaarimaista jalkaholvia: (a-c) mediaalinen jalkaholvi (b-c) lateraalinen jalkaholvi Ruumiin paino jakautuu pääosin kolmeen tukipisteeseen: (a-b) poikittainen jalkaholvi a) Ensimmäisen ja b) viidennen metatarsaaliluun päähän sekä c) Kantaluun posteromediaaliseen ja lateraaliseen kyhmyyn Poikittainen jalkaholvi erottuu selvimmin metatarsaali-luiden distaalipäiden välillä. Myös vaajaluu-kuutioluu (os cuneiforme-os cuboideum) -tasolla se on nähtävissä. Pitkittäinen lateraalinen jalkaholvia muodostuu luista: kantaluu (calcaneus), kuutioluu (os cuboideum) ja viides jalkapöydänluu (os metatarsalis V). Peltokallio: Urheiluvammat Jalkaholvit ja tukipisteet 2

4 Mediaalinen jalkaholvi Mediaalinen pitkittäinen jalkaholvi on korkein ja tärkein. Sitä muodostavat luut ovat: kantaluu (calcaneus), telaluu (talus), veneluu (os naviculare) ja ensimmäinen jalkapöydän- Mediaalinen pitkittäinen jalkaholvi ja luu (os metatarsalis I). spring-ligamentti = Ligamentum calcaneonaviculare plantare Kantaluun sustentakulum Os naviculare Talus, tali on uloke, joka tukee veneluu telaluu Os cuneiforme I talusta mediaalisivulta. Os matatarsalis I Spring-ligamentti (ligamentum calcaneo- Taluksen nivelpinta naviculare plantare) ligamenttia vasten pingottuu os navicularesta sustentaculum taliin ja täydentää talukseen tuen altapäin. Jos spring-ligamentti pettää, talus pääsee painumaan os navikularen ja kantaluun välistä alas ja mediaalisuuntaan. Tästä seuraa lattajalka (pes planovalgus). Kompensaationa jalkaterän distaaliosa kääntyy lateraalisuuntaan (valgus). Muut jalkaholveja tukevat ligamentit ja jänteet Pitkittäisiä jalkaholveja tukevat myös jalkapohjan ligamenttirakenteet. Aponeurosis plantaris pingottuu kantaluun ja varpaiden välille. Se kiristyy askeleen ponnistusvaiheessa ja varpaiden extensiossa, jolloin pitkittäiset jalkaholvit jäykistyvät. Syvällä jalkapohjassa ligamentum plantare longum tukee jalkaholvia levossakin. Sustentaculum tali tukee alta talusta Calcaneus, kantaluu Ligamentum calcaneonaviculare plantere tukee taluksen päätä alta ja estää sitä painumista alas Copyright 2007 Lihaksista etummainen ja takimmainen säärilihas (m. tibialis anterior ja posterior) sekä pitkä pohjeluulihas (m. fibularis longus) muodostavat eräänlaisen lenkin, joka nostaa kaaren keskiosaa. Poikittaisen jalkaholvin keskeinen tukirakenne on metatarsaaliluiden distaalipäitä toisiinsa sitova ligamentum metatarsale transversum profundum. Lisäksi kaikki muutkin tarsaali- ja metatarsaali-luiden välillä olevat ligamentit tukevat jalkaholveja omalta osaltaan. Ylempi nilkkanivel ja sen liikkeet M6p s , 665-6; Gray2p s605-7 Ylemmässä nilkkanivelessä tibia ja fibula muodostavat nivelhaarukan (syndesmosis tibiofibularis), johon taluksen tela sopii. Taluksen telan kraniaalinen nivelpinta niveltyy tibian alapinnan kanssa (painon kantaminen) ja sivupinnat niveltyvät malleolien pintojen kanssa. Telan takaosa on kapeampi Jalkaholveja tukevat rakenteet* Syvät, poikittaiset metatarsaalisiteet Ligg plantares Ligg. metatarsales plantares M. fibularis brevis-jänne M. fibularis longus-jänne Lig. plantare longum Lig. plantare brevis (calcaneocuboidale) * Jalkaholvia tukee lisäksi aponeurosis plantaris Lig. tibiofibulare anterior et posterior Talus Jänneluut M. tibialis anterior-jänne Lig. calcaneonaviculare plantare M. tibialis posterior-jänne Ylemmän nilkkanivelen siteeet Lig. fibulotalare posterior Lig. calcaneofibulare Lig. col Lig. fibulotalare anterior* Calcaneus Os cuneiforme III Lig. tibiotalare posterior Lig. tibiotalare anterior Lig. deltoideum Lig. tibiocalcaneare Lig. tibionaviculare Jalkaterän luiden välisiä sidoksia *FTA Sustentaculum tali Talus Os cuneiforme I Calcaneus Os naviculare Lig. calcaneo-naviculare plantere Lig. plantare longum 3

5 kuin etuosa, joten jalkaterän plantaari-fleksiossa ylempi nilkka-nivel on väljempi kuin dorsifleksiossa ja adduktioabduktioliike on laajempi. Niveltä tukee mediaalipuolelta erittäin vahva side, ligamentum deltoideum, jossa on useita eri osia tibiasta eri nilkka(tarsaali)luihin. Lateraalipuolen siteet ovat heikompia ja niistä pitkä ja hoikka lig. fibulotalare anterior (FTA) vaurioituu kaikkein herkimmin nilkan nyrjähdyksessä. Ylemmässä nilkkanivelessa tapahtuu fleksio-extensioliikkeen lisäksi lievä abduktio-adduktio-liike silloin kun nilkka on plantaarifleksiossa. Articulatio subtalaris M6p s651; Gray2p s608 Taluksen alapinnan ja calcaneuksen välillä on kolme nivelpintaa, joiden välillä tapahtuu eversio- inversio liike. Inversiossa jalkaterän lateraalireuna painuu plantaarisuuntaan. Eversiossa taas päinvastoin. Liikeakseli kulkee luiden välissä hieman vinosti takaa lateraalisesti eteen mediaalisuuntaan. Akillesjänne jää akselin mediaalipuolelle, joten sen Calcaneus Peltokallio: Urheiluvammat Talus Subtalaarinivelen neutraaliasento Subtalaarinivel Subtalaarinivel Eversion liikelaajuus on noin 10 astetta Kolme nivelpintaa talusta varten Inversion osuus noin 20 astetta kautta m. triceps suraen voima kääntää niveltä inversion suuntaan. Näin tapahtuukin kävellessä/juostessa ponnistusvaiheessa. Eversio-inversio-liikettä tapahtuu myös muissa tarsaaliluiden välisissä nivelissä: art. talocalcaneonavicularessa os naviculare kiertyy taluksen pään suhteen ja tätä liikettä myötää art. calcaneo-cuboidalessa tapahtuva os cuboidalen likuma/ kiertymä. med. lat. med. lat. med. lat. Kantakosketus Everstio/pronaatio Inversio/supinaatio Oikean jalan käyttäytyminen juostessa: 1. kantakosketus, 2. eversio (pronaatio) ja 3. työntövaiheessa inversio/paluu neutraaliin (supinaatio) Kuormitetussa jalkaterässä voidaan havaita jalkaterän distaaliosienkin kiertymistä. Jalan etuosan kiertyessä kantapään suhteen puhutaan jalkaterän pronaatiosupinaatio-liikkeestä. Jalkaterän pronaatio on liikkeenä aika lähellä eversiota ja supinaatio inversiota. Kun liikutaan epätasaisessa ja vinossa maastossa niin jalkaterän etuosan pronaatio-supinaatio-kiertymistä tarvitaan, jotta jalkapohja säilyttäisi mahdollisimman laajan kontaktin maahan. Peltokallio: Urheiluvammat Koko jalkaterän eversio-inversioon osallistuvat myös muut jalkaterän nivelet Jalkaterän liikkeet juostessa Subtalaarinivelen liikeakseli: Eversio-inversio Akillesjänne akselin toiselle puolelle, joten m. triceps surae osallistuu inversioon 4

6 Polvinivel M6p s , ; Gray2p s Polvinivelessä tapahtuu pääosin fleksio-ekstensioliike. Fleksiossa tapahtuu myös ulkorotaatiota. Sisärotaatiota rajoittaa ristiligamenttien keskinäinen kiristyminen. Kollateraaliligamentit, nivelkierukat ja ristisiteet ovat tärkeimmät nivelen rusto/ sidekudoksiset tukirakenteet. Ne vaurioituvat usein ja niiden vaurioista saattaa hoitamattomana seurata pysyvä haitta. Tractus iliotibialis M. biceps Polven tukirakenteita edestä Retinaculum patellae Lig. col Polvinivelen toiminnan kannalta keskeinen ulkoinen tutkirakenne on musculus quadriceps. Sen jänne kiinnittyy patellaan ja ligamentum patellae tibiaan. Lisäksi sivuille säteilevä retinaculum patellae pitää patellaa paikallaan ja tukee niveltä etuosan sivuilta. Nivelkierukat mukauttavat tibian yläpinnan femurin nivelnastan kulloinkin kontaktissa olevalle muodolle sopivaksi. Niiden tulee olla liikkuvia, mutta myös riittävän tukevasti kiinni muissa rakenteissa. Nivelkierukoiden päät kiinnittyvät tibian intercondylaarialueelle sidoksilla ja ulko-reunaltaan nivelkapseliin. Mediaalinen nivelkierukka kiinnittyy lisäksi mediaaliseen sivusiteeseen. M. quadriceps femorin osia Patella Retinaculum patellae mediale Lig. col mediale Pes anserinusjänteet Lig. patellae Tuberositas tibiae Polven vääntyessä samalla kun se kantaa kehon painoa saattaa nivelkierukka revetä. Revennyt osa usein kiilautuu nivelpintojen väliin väärään kohtaan, jolloin polvi ei pääse suoristumaan. Tätä kutsutaan lukkopolvioireeksi. Ristisiteet sijaitsevat femurin condylusten välissä, nivelontelon ulkopuolella. Ristisiteet estävät polvinivelen sisäkierron. Lig. col erillään nivelkapselista Tibian nivelpinta Tractus iliotibialis Copyright 2014 Vasen tibia, siteet ja kierukat ylhäältä Eturistiside estää tibiaa liukumasta femurin suhteen eteenpäin (vetolaatikkokoe eteenpäin) ja takaristiside estää tibiaa liukumasta taaksepäin (vetolaatikko taaksepäin). Etuside estää myös hyperextensiota ja takaside hyperfleksiota. Sivusiteitä voidaan testata vääntämällä ojennetussa polvessa säärtä mediaalisuuntaan Polven risti- ja sivusiteet (testaa lateraalista sivusidettä) Ligamentum Takaristiside col Eturistiside ja lateraali-suuntaan (testaa mediaalisidettä). Takaristiside (lig. cruciatum posterior) Ligamentum col mediale mediale Lig. transversus genus Tuberositas tibiae Ligamentum patellae Lig. col mediale kiinni mediaalimeniskissa Tibian nivelpinta Synoviaalikalvo Eturistiside (lig cruciatum anterior) Takaristiside Eturistiside Lig. meniscofemorale M. popliteus-jänne Lig. col 5

7 Lonkkanivel M6p s , ; Gray2p s Lonkkanivelen rakenne on stabiili ja sen ligamentit ovat vahvat. Yleisimmät ongelmat ovat kuluma ja reisiluun kaulan murtuma. Jälkimmäinen paranee heikosti, koska murtumassa reisiluun päätä ruokkivat verisuonet vaurioituvat. Lonkkanivel, articulatio coxae Lig. iliofemorale Trochanter minor Lig. pubofemorale Fossa Caput ossis Lig. capitis Facies lunata Labrum Lig. transversum Lonkkamalja on syvä acetabulum, jossa on C-kirjaimen muotoinen nivelpinta, facies lunata. Nivelruston keskelle jää rasvan täyttämä kuoppa, fossa ja sen reunaan lovi, incisura. Nivelpintaa lisää facies lunatan ulkoreunaan liittyvä syyrustoinen lisäke, labrum. Lonkkamaljan katto kantaa kehon painon (ja kuluu ensimmäiseksi). Reisiluun pyöreän, pallomaisen pään muoto sopii nivelkuopan muodon kanssa yhteen täydellisesti ja nivelpää istuu syvällä nivelkuopassa. Nivel on nivelpintojen yhteensopivuuden ja lomittumisen puolesta erittäin stabiili. Seistessä koko ligamenttirakenne on kierteellä, extensiossa se kiristyy ja fleksiossa löystyy. Lonkkanivelen sidekudoksinen nivelkapseli kiinnittyy reisiluun kaulan distaaliosiin, joten kaulaosa jää sen alle. Nivelontelo ulottuu kaulaa pitkin hyvän matkaa. Niinpä reisiluun pään ja kaulan verisuonitus kulkee luun sisällä kaulaa pitkin. Reisiluun kaulan murtumissa nämä luun sisällä kulkevat valtimot (ja laskimot) vaurioituvat useimmiten pahasti ja reisiluun pään veren-kierto jää murtuman jälkeen heikoksi tai puuttuu kokonaan. Reisiluun kaulan kautta kulkevia valtimoita Lig ischiofemorale Nivelkapseli ja sidokset Reisiluun pään valtimot tulevat reisiluun kaulaa pitkin EDESTÄ Lig. capitis ja pikkuvaltimo A. profunda A. circumflexa lateralis Labrum acetabulare Ligg. et capsula articularis Collum A. circumflexa medialis Lig. capitis femorin kautta tuleva valtimo on liian pieni kompensoimaan tilannetta eivätkä nämä murtumat tahdo parantua kunnolla. Seuraa aseptinen nekroosi. Reisiluun kaulan murtumissa reisiluun pään korvaaminen proteesilla on nykyään ensisijainen hoitomuoto. Fossa Lig. capitis Copyright 2007 Lonkkaniveltä tukee joka puolelta vahva sidekudosrakenne, jossa eri luista lähtevät osat on tapana nimetä erikseen: lig. iliofemorale, ischiofemorale ja pubofemorale. Näistä ensimmäiseksi mainittu auttaa seisomaan paikallaan: se kiristyy lonkkanivelen lievässä extensiossa. 6

ALARAAJAN ANATOMIAA 4

ALARAAJAN ANATOMIAA 4 Tuku- ja liikuntaelimistö-jakso/ BLL/ Anatomia ALARAAJAN ANATOMIAA 4 SÄÄRI, POHJE JA JALKATERÄ HEIKKI HERVONEN Thieme Teaching Assistant Luku 1 SÄÄRI, POHJE JA JALKATERÄ Oheisissa kuvissa on esitetty osittaisia

Lisätiedot

JOHDANTO ALARAAJAN ANATOMIAAN

JOHDANTO ALARAAJAN ANATOMIAAN Tuki- ja liikuntaelimistö-jakso/bll/ Anatomia JOHDANTO ALARAAJAN ANATOMIAAN Polvi, genus Pohje, sura Adduktorit Nivustaive, regio inguinalis Reisi, regio Sääri, crus Jalkaterä, pes HEIKKI HERVONEN Luku

Lisätiedot

NILKAN JA JALKATERÄN LIIKE- JA TOIMINTAHÄIRIÖT

NILKAN JA JALKATERÄN LIIKE- JA TOIMINTAHÄIRIÖT NILKAN JA JALKATERÄN LIIKE- JA TOIMINTAHÄIRIÖT Toiminnallisten harjoitteiden opas LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö AMK Syksy 2012 Jere Järvinen

Lisätiedot

Sisällys. Hartiaseudun alue. Löydöksen varmentaminen... 5. Alkusanat...

Sisällys. Hartiaseudun alue. Löydöksen varmentaminen... 5. Alkusanat... V Alkusanat... Muutama sana kirjasta... 1 Kirjan syntyhistoria... 1 Käytännön anatomia -kirjan soveltuvuus... 1 Rakenteiden valinta... 2 Kohderyhmä... 2 Mitä tämä kirja tarjoaa lukijalleen?... 2 Perusteet...

Lisätiedot

KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA

KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA Anu Sinisalo Opinnäytetyö Elokuu 2009 Fysioterapian koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Toiminnallisten harjoitteiden opas Jere Järvinen & Tero Roos Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma 2012 SISÄLLYS 1 NILKAN JA JALKATERÄN

Lisätiedot

Kaularanka HEIKKI HERVONEN

Kaularanka HEIKKI HERVONEN Kaularanka HEIKKI HERVONEN LUKU 1 Kaularanka KAULARANGAN YLEISRAKENNE 1. Kaularanka koostuu seitsemästä nikamasta. 2. Nikamat liittyvät toisiinsa välilevyllä ja synoviaalinivelillä. 3. Ylin kaulanikama

Lisätiedot

TLA / TENTIN ESSEEKYSYMYKSEEN TULEVAT NIVELET. Yläraajan nivelet / Clavicula, scapula ja humerus

TLA / TENTIN ESSEEKYSYMYKSEEN TULEVAT NIVELET. Yläraajan nivelet / Clavicula, scapula ja humerus TLA / TENTIN ESSEEKYSYMYKSEEN TULEVAT NIVELET Yläraajan nivelet / Clavicula, scapula ja humerus Nimi & kuva Niveltyvät luut + A. sternoclavicularis Clavicula (med. pää) Sternum (incisura clavicularis)

Lisätiedot

Itse toteutettu harjoittelu tc-nivelen dorsaalifleksiosuunnan hypomobiliteetissa

Itse toteutettu harjoittelu tc-nivelen dorsaalifleksiosuunnan hypomobiliteetissa Itse toteutettu harjoittelu tc-nivelen dorsaalifleksiosuunnan hypomobiliteetissa Yksittäinen tapaustutkimus Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapeutti Opinnäytetyö 4.12.2007 Matti Hänninen Siina Pylkkä

Lisätiedot

Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu

Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu Hanne Markkanen, Ville Määttänen, Anni Pitkänen Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu o Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti AMK Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa

ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa Katja Matkaselkä Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-,

Lisätiedot

Joni Honkaniemi & Jyrki Poikela JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI. Muutokset 8 viikon harjoittelujakson jälkeen

Joni Honkaniemi & Jyrki Poikela JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI. Muutokset 8 viikon harjoittelujakson jälkeen Joni Honkaniemi & Jyrki Poikela JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI Muutokset 8 viikon harjoittelujakson jälkeen JOUSTAVAN JALKATERÄN MADALTUNUT MEDIAALINEN PITKITTÄISKAARI Muutokset

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän virheasentojen sekä liikehäiriöiden ja juoksun aiheuttamien rasitusvammojen vaikutus juoksukenkien valintaan

Nilkan ja jalkaterän virheasentojen sekä liikehäiriöiden ja juoksun aiheuttamien rasitusvammojen vaikutus juoksukenkien valintaan Hennariikka Rahkola & Tiia Vähä-Karvia Nilkan ja jalkaterän virheasentojen sekä liikehäiriöiden ja juoksun aiheuttamien rasitusvammojen vaikutus juoksukenkien valintaan Koulutustilaisuus urheiluliikkeen

Lisätiedot

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell TANSSIN KINESIOLOGIA Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK 2010 Copyright Pirjo Orell LIHASTOIMINTA Koordinoitu lihastoiminta = lihasten koordinoitu yhteistyö siten, että oikeat lihakset toimivat oikeissa

Lisätiedot

Jalkaterän ja nilkan vammojen ennaltaehkäiseviä harjoitteita 12 14 vuotiaille joukkuevoimistelijoille

Jalkaterän ja nilkan vammojen ennaltaehkäiseviä harjoitteita 12 14 vuotiaille joukkuevoimistelijoille Jalkaterän ja nilkan vammojen ennaltaehkäiseviä harjoitteita 12 14 vuotiaille joukkuevoimistelijoille Tuulia Pasanen Opinnäytetyö toukokuu 2015 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Potilaan tutkimisen anatomiset perustat 3 /HH & NB 2013 Alaraajan inspektio, palpaatio ja hermotus

Potilaan tutkimisen anatomiset perustat 3 /HH & NB 2013 Alaraajan inspektio, palpaatio ja hermotus 1 Potilaan tutkimisen anatomiset perustat 3 /HH & NB 2013 Alaraajan inspektio, palpaatio ja hermotus Osa I: Valmistautuminen ennen ryhmäopetusta Oppimistavoitteet: 1) Polvinivelen ja nilkkanivelen stabiliteetin

Lisätiedot

JALAN JA NILKAN HALLINTAA KEHITTÄVÄ HARJOITUSOHJELMA KILPATANSSIJOILLE

JALAN JA NILKAN HALLINTAA KEHITTÄVÄ HARJOITUSOHJELMA KILPATANSSIJOILLE JALAN JA NILKAN HALLINTAA KEHITTÄVÄ HARJOITUSOHJELMA KILPATANSSIJOILLE Saila Kyrönlahti Kalle Tuori Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Fysioterapian koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET

JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- POTILASOHJE 1 (5) JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET Jalkavoimistelulla voidaan tukea jalkaterän ja varpaiden nivelten ja lihasten toimintoja, sekä ehkäistä että korjata varpaiden

Lisätiedot

AKUUTTIEN NILKKAVAMMOJEN KONSERVATIIVISTEN KUNTOUTUSME- NETELMIEN VAIKUTTAVUUS KUDOSTYYPEITTÄIN -SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

AKUUTTIEN NILKKAVAMMOJEN KONSERVATIIVISTEN KUNTOUTUSME- NETELMIEN VAIKUTTAVUUS KUDOSTYYPEITTÄIN -SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma Lauri Koistinen, Jussi Puhakka AKUUTTIEN NILKKAVAMMOJEN KONSERVATIIVISTEN KUNTOUTUSME- NETELMIEN VAIKUTTAVUUS KUDOSTYYPEITTÄIN -SYSTEMAATTINEN

Lisätiedot

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan.

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan. 1 2 Lantio toimii liikkeiden lähtöpaikkana, etenkin kun toiminta tapahtuu alaraajojen varassa. Kävely, kyykkyliike, juoksu, heittäminen ja erilaiset hypyt tuotetaan ensisijaisesti lantiosta/lonkasta alkaen.

Lisätiedot

Sairaala 1/5. Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN. KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4. semispinalis capitis

Sairaala 1/5. Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN. KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4. semispinalis capitis Sairaala 1/5 MANUAALINEN LIHASTESTAUS MITTAUSLOMAKE Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4 semispinalis capitis splenius capitis & cervicis

Lisätiedot

NIVELEN YLEISRAKENNE

NIVELEN YLEISRAKENNE Tuki- ja liikuntaelimistö-jakso NIVELEN YLEISRAKENNE OLKA- JA KYYNÄRNIVEL ESIMERKKEINÄ HEIKKI HERVONEN Kuva: Thieme Teaching Assistant Anatomy Kyynärnivelen sagittaalitason pitkittäisleikkaus Luku 1 YLÄRAAJAN

Lisätiedot

ALARAAJOJEN KUORMITTUMINEN PALJASJALKAJUOKSUSSA. kirjallisuuskatsaus

ALARAAJOJEN KUORMITTUMINEN PALJASJALKAJUOKSUSSA. kirjallisuuskatsaus ALARAAJOJEN KUORMITTUMINEN PALJASJALKAJUOKSUSSA kirjallisuuskatsaus Anita Haapasaari Nyyti Saikkonen Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys-, ja liikunta- ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

NILKAN LATERAALISTEN NIVELSITEIDEN REVÄHDYSVAMMAT JA FYSIOTERAPIA - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKAT- SAUS

NILKAN LATERAALISTEN NIVELSITEIDEN REVÄHDYSVAMMAT JA FYSIOTERAPIA - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKAT- SAUS OPINNÄYTETYÖ Oijusluoma Eveliina ja Tuomela Iida 2013 NILKAN LATERAALISTEN NIVELSITEIDEN REVÄHDYSVAMMAT JA FYSIOTERAPIA - SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKAT- SAUS RAMK FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS - Ohjevihkonen lasten vanhemmille

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS - Ohjevihkonen lasten vanhemmille POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Annukka Voutilainen Anu Könttä 1-6 -VUOTIAAN LAPSEN ALARAAJOJEN KASVU JA KEHITYS - Ohjevihkonen lasten vanhemmille Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus patellofemoraalisen kipuoireyhtymän fysioterapiasta ja sen vaikuttavuudesta

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus patellofemoraalisen kipuoireyhtymän fysioterapiasta ja sen vaikuttavuudesta Opinnäytetyö Ilmo Määttä ja Kosti Mäyrä 2013 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus patellofemoraalisen kipuoireyhtymän fysioterapiasta ja sen vaikuttavuudesta Fysioterapian koulutusohjelma ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin

Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 21.12.2007 Jani Hurme Ilkka Tynkkynen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

POLVEN DISLOKAATIOT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

POLVEN DISLOKAATIOT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA POLVEN DISLOKAATIOT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Antti Kivikoski Syventävien opintojen kirjallinen työ Ohjaaja: Jussi Elo Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Joulukuu 2010 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

OPEROITU POLVINIVELEN MULTILIGAMENTTIVAMMA

OPEROITU POLVINIVELEN MULTILIGAMENTTIVAMMA OPEROITU POLVINIVELEN MULTILIGAMENTTIVAMMA Potilasohje kuntoutumisen tueksi ensimmäisen kuuden kuukauden ajalle Reetta Hartikainen Opinnäytetyö Elokuu 2010 Fysioterapian koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perusteet Lantion dorsaalipuolen palpaatio Dorsaalipuolen pehmytkudosten palpaatio

Perusteet Lantion dorsaalipuolen palpaatio Dorsaalipuolen pehmytkudosten palpaatio X Sisällys Sisällys 1 Perusteet... 3 1.1 Käytännön anatomia 2 -kirjan käyttöalueet... 3 1.2 Palpaation edellytykset... 4 1.2.1 Anatominen taustatieto... 4 1.2.2 Paikallistaminen... 4 1.2.3 Löydöksen varmentaminen...

Lisätiedot

Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä. Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi

Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä. Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi Funktionaalinen jako leesiotason mukaan S3 Lihasten toimintavajaus: -Jalkaterän sisemmät lihakset

Lisätiedot

TUNNE KEHOSI - TIETOTAITOA TANSSIJALLE

TUNNE KEHOSI - TIETOTAITOA TANSSIJALLE TUNNE KEHOSI - TIETOTAITOA TANSSIJALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö AMK Syksy 2008 Juulia Koivukoski Lotta Tolvanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Laura Lindholm ja Anne Metsomäki. Poweria potkuun. Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen

Laura Lindholm ja Anne Metsomäki. Poweria potkuun. Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen Laura Lindholm ja Anne Metsomäki Poweria potkuun Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

POLVEN TOIMINNALLISET VIRHEASENNOT

POLVEN TOIMINNALLISET VIRHEASENNOT POLVEN TOIMINNALLISET VIRHEASENNOT Kansion laatiminen polven toiminnallisten virheasentojen tutkimiseen ja terapeuttiseen harjoitteluun LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

Yläraaja 1b: Nivelten anatomiaa

Yläraaja 1b: Nivelten anatomiaa Yläraaja 1b: Nivelten anatomiaa / H. Hervonen 2013 Moore 6. painos sivut 7-12, 19-37, 673-87, 793-819; Gray2p s14-25, 650-5, 665-75, 712-5, 724-9, 754-5 Ruotsinnokset (kursiivilla)henri Puttonen Luiden

Lisätiedot

Jalkaterän harjoitusopas jääurheilijoille

Jalkaterän harjoitusopas jääurheilijoille Krista Kitti, Mikko Ravea, Tomi Räisänen Jalkaterän harjoitusopas jääurheilijoille Jalkaterän toiminta luistimessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti AMK Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Elämää talus- ja calcaneusmurtuman jälkeen

Elämää talus- ja calcaneusmurtuman jälkeen Karoliina Anttonen, Tiina Hannikainen ja Silla Tarvainen Elämää talus- ja calcaneusmurtuman jälkeen Töölön sairaalassa hoidettujen potilaiden fyysinen toimintakyky sekä heidän kokemuksiaan fysioterapiasta

Lisätiedot

TAITOLUISTELIJOIDEN NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA VAMMAT SEKÄ NIIDEN ENNALTAEHKÄISY

TAITOLUISTELIJOIDEN NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA VAMMAT SEKÄ NIIDEN ENNALTAEHKÄISY TAITOLUISTELIJOIDEN NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA VAMMAT SEKÄ NIIDEN ENNALTAEHKÄISY Anne Järvinen Tytti Myllyniemi Opinnäytetyö Elokuu 2011 Fysioterapian koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTIMENETELMÄT Opas fysio- ja jalkaterapian opiskelijoille

ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTIMENETELMÄT Opas fysio- ja jalkaterapian opiskelijoille Enna Laukkanen & Noora Tikka ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTIMENETELMÄT Opas fysio- ja jalkaterapian opiskelijoille Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Maaliskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Nintendo Wii-pelikonsoli ja Wii Fit -tasapainolauta harjoitusvälineenä polven toimintahäiriön fysioterapiassa

Nintendo Wii-pelikonsoli ja Wii Fit -tasapainolauta harjoitusvälineenä polven toimintahäiriön fysioterapiassa Nintendo Wii-pelikonsoli ja Wii Fit -tasapainolauta harjoitusvälineenä polven toimintahäiriön fysioterapiassa Case-tyyppinen tutkimus, jossa on seurattu 3 henkilön seisoma-asennossa tapahtuvaa huojuntaa

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Kouluikäisen lapsen toiminnallisen lattajalan tutkiminen ja kuntouttaminen

Kouluikäisen lapsen toiminnallisen lattajalan tutkiminen ja kuntouttaminen Kouluikäisen lapsen toiminnallisen lattajalan tutkiminen ja kuntouttaminen Ohjelehtinen kouluterveydenhoitajille Annamari Ollila Kaisa Laukkanen Opinnäytetyö Elokuu 2016 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriön vaikutus jalan biomekaniikkaan

Takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriön vaikutus jalan biomekaniikkaan Mikko Ryynänen Takimmaisen säärilihaksen toimintahäiriön vaikutus jalan biomekaniikkaan Kirjallinen ohje tibialis posteriorin toimintahäiriön kliiniseen diagnosointiin ja konservatiiviseen hoitoon Opinnäytetyö

Lisätiedot

Nuorten rasitusperäiset polvikivut Lihaskireyksien yhteys kipujen ilmentymiseen

Nuorten rasitusperäiset polvikivut Lihaskireyksien yhteys kipujen ilmentymiseen Nuorten rasitusperäiset polvikivut Lihaskireyksien yhteys kipujen ilmentymiseen Aho, Jarkko Teivainen, Suvi 2015 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Nuorten rasitusperäiset polvikivut - Lihaskireyksien

Lisätiedot

Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki. Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin

Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki. Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian

Lisätiedot

LIIKKUVUUSHARJOITTELU JUNIORIJÄÄKIEKOSSA Harjoitteluopas liikkuvuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen

LIIKKUVUUSHARJOITTELU JUNIORIJÄÄKIEKOSSA Harjoitteluopas liikkuvuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Mikko Höglund Topi Jalkanen Peetu Päivinen LIIKKUVUUSHARJOITTELU JUNIORIJÄÄKIEKOSSA Harjoitteluopas liikkuvuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen

Lisätiedot

FOOTBALANCE-POHJALLISTEN KOETTU VAIKUTUS SEISOMATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMISEEN JA ALARAAJOJEN KIPUIHIN

FOOTBALANCE-POHJALLISTEN KOETTU VAIKUTUS SEISOMATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMISEEN JA ALARAAJOJEN KIPUIHIN FOOTBALANCE-POHJALLISTEN KOETTU VAIKUTUS SEISOMATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSSÄ JAKSAMISEEN JA ALARAAJOJEN KIPUIHIN Tutkimushenkilöinä Tampereen ammattikorkeakoulun siivoustyöntekijät Heli-Maija Hyppölä Ninja Lindholm

Lisätiedot

LEGPROFILE SOVELLUS ALARAAJOJEN BIOMEKAANISTEN KUORMI- TUSTEKIJÖIDEN FYSIOTERAPEUTTISEEN TUTKIMISEEN

LEGPROFILE SOVELLUS ALARAAJOJEN BIOMEKAANISTEN KUORMI- TUSTEKIJÖIDEN FYSIOTERAPEUTTISEEN TUTKIMISEEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Joni-Pekka Puranen Jarno Tenhunen LEGPROFILE SOVELLUS ALARAAJOJEN BIOMEKAANISTEN KUORMI- TUSTEKIJÖIDEN FYSIOTERAPEUTTISEEN TUTKIMISEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot

Urheiluvammat. 10 Urheiluvammat ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. Sarkkoplasmaattinen retikkeli. T-putket.

Urheiluvammat. 10 Urheiluvammat ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. Sarkkoplasmaattinen retikkeli. T-putket. 10 Urheiluvammat ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus Urheiluvammat Luurankolihasten rakenne Luurankolihaksen toiminnallista yksikköä, lihassolua nimitetään lihassyyksi. Lihassyyt ovat pitkiä

Lisätiedot

PLANTAARIFASKIA OSANA KEHON RAKENNETTA JA TOIMINTAA. Kirjallisuuskatsaus

PLANTAARIFASKIA OSANA KEHON RAKENNETTA JA TOIMINTAA. Kirjallisuuskatsaus PLANTAARIFASKIA OSANA KEHON RAKENNETTA JA TOIMINTAA Kirjallisuuskatsaus Villiina Uotila Tuuli Yrjölä Opinnäytetyö Elokuu 2014 Fysioterapeuttikoulutus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Fysioterapeuttikoulutus

Lisätiedot

Kai Puolakanaho & Tommi Tähtinen. KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen

Kai Puolakanaho & Tommi Tähtinen. KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen Kai Puolakanaho & Tommi Tähtinen KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen KUNTOUTA ITSE NILKKASI Opas nilkkanyrjähdyksen omatoimiseen kuntoutukseen Kai Puolakanaho & Tommi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LONKKA- JA REISILUUN APOFYYSIVAMMAT: Kirjallisuuskatsaus

LASTEN JA NUORTEN LONKKA- JA REISILUUN APOFYYSIVAMMAT: Kirjallisuuskatsaus LASTEN JA NUORTEN LONKKA- JA REISILUUN APOFYYSIVAMMAT: Kirjallisuuskatsaus Hanna Pohjola Kandidaatintutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Marraskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

YogaSource. Kappale 5. Nivelet ANATOMIA & FYSIOLOGIA RYT 200 NIVELET YOGASOURCE FINLAND 2016 NIVELET 1

YogaSource. Kappale 5. Nivelet ANATOMIA & FYSIOLOGIA RYT 200 NIVELET YOGASOURCE FINLAND 2016 NIVELET 1 Kappale 5 Nivelet YOGASOURCE FINLAND 2016 NIVELET 1 YLEISTIETOA Nivel (tai artikulaatio) on liitos, joka on aina kahden (tai kolmen) luun, luun tai ruston tai luun ja hampaiden välissä. Nivelet luokitellaan

Lisätiedot

Keskivartalon tukilihasten aktivointi

Keskivartalon tukilihasten aktivointi Aktivoiva lämmittely, Keskivartalon tukilihasten aktivointi Keskivartalon tukilihasten aktivointi Kolmannen osan tavoitteena on saada keskivartalolihasten toiminta, tuki ja osallistuminen liikesuoritukseen

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

Jalkateräkirurgian haasteet. Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala

Jalkateräkirurgian haasteet. Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala Jalkateräkirurgian haasteet Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala Jalkaterän tavallisimmat vaivat Jalkaterä - rakenne ja biomekaniikkaa

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Näyttöön perustuva analyysimalli urheilijan alavartalon ja -raajojen liiketaidon sekä rakenteiden ja toimintojen arvioimiseksi

Näyttöön perustuva analyysimalli urheilijan alavartalon ja -raajojen liiketaidon sekä rakenteiden ja toimintojen arvioimiseksi Näyttöön perustuva analyysimalli urheilijan alavartalon ja -raajojen liiketaidon sekä rakenteiden ja toimintojen arvioimiseksi Kiiski, Sami & Talikka, Jesse 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Johdanto anatomian ryhmäopetuksiin

Johdanto anatomian ryhmäopetuksiin Johdanto anatomian ryhmäopetuksiin 1 Dissektio oppimisen välineenä Dissektiotyöt muodostavat anatomian opiskelun alueittain etenevän rungon. Kun panostat jakson edetessä dissektioiden aiheiden opiskeluun,

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 MITEN VENYTELLÄ? MIKSI VENYTELLÄ? Ennen liikuntasuoritusta/ alkulämmittelyn jälkeen Lyhytkestoiset

Lisätiedot

Alemman nilkkanivelen pronaatio dynaamisessa liikkeessä

Alemman nilkkanivelen pronaatio dynaamisessa liikkeessä Roosa Mikkola, Marjo Nieminen, Jaana Ritvanen Alemman nilkkanivelen pronaatio dynaamisessa liikkeessä Metropolia Ammattikorkeakoulu Jalkaterapia (AMK) Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.11.2016

Lisätiedot

Saara Tikka LENTOPALLOILIJOIDEN YLEISIMMÄT POLVIVAMMAT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY OPAS SUOMEN LENTOPALLOLIITON NUORTEN MAAJOUKKUEVALMENTAJILLE

Saara Tikka LENTOPALLOILIJOIDEN YLEISIMMÄT POLVIVAMMAT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY OPAS SUOMEN LENTOPALLOLIITON NUORTEN MAAJOUKKUEVALMENTAJILLE Saara Tikka LENTOPALLOILIJOIDEN YLEISIMMÄT POLVIVAMMAT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY OPAS SUOMEN LENTOPALLOLIITON NUORTEN MAAJOUKKUEVALMENTAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2017 LENTOPALLOILIJOIDEN YLEISIMMÄT

Lisätiedot

ALAKOULUIKÄISTEN TYYPILLISIMMÄT ALARAAJOJEN VIRHEASENNOT NIIDEN ENNALTAEHKÄISY- JA HOITOKEINOT Opetusmateriaali terveydenhoitajaopiskelijoille

ALAKOULUIKÄISTEN TYYPILLISIMMÄT ALARAAJOJEN VIRHEASENNOT NIIDEN ENNALTAEHKÄISY- JA HOITOKEINOT Opetusmateriaali terveydenhoitajaopiskelijoille Riikka Kilpeläinen Maisa Vepsäläinen ALAKOULUIKÄISTEN TYYPILLISIMMÄT ALARAAJOJEN VIRHEASENNOT NIIDEN ENNALTAEHKÄISY- JA HOITOKEINOT Opetusmateriaali terveydenhoitajaopiskelijoille Opinnäytetyö Jalkaterapian

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma Ossi Häkkinen Tia Nuutinen POLVEN ETURISTISITEEN REKONSTRUKTION VAIKUTUS STAATTISEEN TASAPAINOON, ALARAAJAN LIHASTOIMINTAMALLEIHIN, FYYSISEEN

Lisätiedot

Pohjallisopas Bauerfeindin suosituimmat

Pohjallisopas Bauerfeindin suosituimmat Pohjalliset Pohjallisopas Bauerfeindin suosituimmat pohjalliset Sisällys Sport GloboTec comfort, jalkapallopohjallinen 3 GloboTec comfort sports (run, play, walk, golf) 4 Komfort GloboTec comfort, Lange

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma. Belov Nina ja Iivonen Hanna AQUALOGIX. ACL leikkauksen postoperatiivinen allasfysioterapia

Opinnäytetyö (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma. Belov Nina ja Iivonen Hanna AQUALOGIX. ACL leikkauksen postoperatiivinen allasfysioterapia Opinnäytetyö (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma 2011 Belov Nina ja Iivonen Hanna AQUALOGIX ACL leikkauksen postoperatiivinen allasfysioterapia OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian

Lisätiedot

POLVEN TOIMINNALLISET VIRHEASENNOT JA NIIDEN HOITO FASKIAKÄSITTELYN KEINOIN Haastattelututkimus yksityisen sektorin fysioterapeuteille

POLVEN TOIMINNALLISET VIRHEASENNOT JA NIIDEN HOITO FASKIAKÄSITTELYN KEINOIN Haastattelututkimus yksityisen sektorin fysioterapeuteille Inka-Karoliina Kymäläinen Jaana Nissilä POLVEN TOIMINNALLISET VIRHEASENNOT JA NIIDEN HOITO FASKIAKÄSITTELYN KEINOIN Haastattelututkimus yksityisen sektorin fysioterapeuteille Opinnäytetyö Fysioterapia

Lisätiedot

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Ortopedi Ilkka Peltokorpi VKS 10.9.2015 Polvi artroskopia Polven artroskopia indikaatiota on muokattu viime vuosina Polven arthroosin tähystyskirurgian vaikuttavuus

Lisätiedot

Yläraaja 2: Yläraajan hermotus ja verenkierto Selkäydinhermon (ryggmärgsnerv) päähaarat: M6p s Gray2p s

Yläraaja 2: Yläraajan hermotus ja verenkierto Selkäydinhermon (ryggmärgsnerv) päähaarat: M6p s Gray2p s 1 Yläraaja 2: Yläraajan hermotus ja verenkierto / H. Hervonen/ 2013 Ruotsinnokset (kursiivilla) Henri puttonen Selkäydinhermon (ryggmärgsnerv) päähaarat: M6p s50-8, 91-3, 473-4, 693-7; Gray2p s38-40, 63,

Lisätiedot

Lajitekniikka: kuntopiiri

Lajitekniikka: kuntopiiri www.terveysverkko.fi/tietopankki/tyoikaisille Lihaskuntoharjoittelu on terveyden kannalta tärkeää ja sitä suositellaan tehtävän ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaskuntoharjoittelua voit tehdä kuntosalilla,

Lisätiedot

YLEISIMPIEN NILKKAVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY LENTOPALLOSSA Opas Savonlinnan alueen joukkueille

YLEISIMPIEN NILKKAVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY LENTOPALLOSSA Opas Savonlinnan alueen joukkueille Emmi Isotalo Juha-Matti Konttinen Ritva Sallinen YLEISIMPIEN NILKKAVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY LENTOPALLOSSA Opas Savonlinnan alueen joukkueille Opinnäytetyö Jalkaterapian koulutusohjelma Marraskuu 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Timo Rauhala ja Joni Vuorenmaa KEVYTJALKINEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUS EPÄMÄÄRÄISIIN KANTASEUDUN KIPUTILOIHIN

Timo Rauhala ja Joni Vuorenmaa KEVYTJALKINEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUS EPÄMÄÄRÄISIIN KANTASEUDUN KIPUTILOIHIN Timo Rauhala ja Joni Vuorenmaa KEVYTJALKINEIDEN KÄYTÖN VAIKUTUS EPÄMÄÄRÄISIIN KANTASEUDUN KIPUTILOIHIN Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Fysioterapeutti (AMK)- tutkinto-ohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

1 2 Biomekaniikka poikkeaa mekaniikasta sikäli, että tarkastelun kohteena on elävä organismi. Mekaanisen voimantuoton ja -välityksen lisäksi tulee ottaa huomioon myös hermoston vaikutus tarkasteltavaan

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Rajoittunut nilkan dorsiflexio riskitekijänä polven eturistisiteen (ACL) urheiluvammoissa

Rajoittunut nilkan dorsiflexio riskitekijänä polven eturistisiteen (ACL) urheiluvammoissa Rajoittunut nilkan dorsiflexio riskitekijänä polven eturistisiteen (ACL) urheiluvammoissa Kirjallisuuskatsaus Lasse Sopanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2017 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Fysioterapeutti

Lisätiedot

YLÄRAAJAN NIVELTEN MOBILISOINNIN OPAS Lapaluu, olkanivel, kyynärnivel ja ranne

YLÄRAAJAN NIVELTEN MOBILISOINNIN OPAS Lapaluu, olkanivel, kyynärnivel ja ranne Noora Grönlund, Marianne Purola, Tiia Sainia YLÄRAAJAN NIVELTEN MOBILISOINNIN OPAS Lapaluu, olkanivel, kyynärnivel ja ranne Opinnäytetyö Fysioterapia Maaliskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ACL-rekonstruktion jälkeisen kuntoutuksen tarkastelua proprioseptiikan näkökulmasta

ACL-rekonstruktion jälkeisen kuntoutuksen tarkastelua proprioseptiikan näkökulmasta Hanna Kääriäinen, Tiina Tuomela H268KN1 ACL-rekonstruktion jälkeisen kuntoutuksen tarkastelua proprioseptiikan näkökulmasta Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISELLÄ VENYTTELYLLÄ LISÄÄ LIIKKUVUUTTA

SÄÄNNÖLLISELLÄ VENYTTELYLLÄ LISÄÄ LIIKKUVUUTTA Emmi Kumpulainen & Anu Pitkänen SÄÄNNÖLLISELLÄ VENYTTELYLLÄ LISÄÄ LIIKKUVUUTTA Tapaustutkimus venyttelyharjoittelun vaikutuksista Mikkelin naisjalkapalloilijoilla Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTI

ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTI 32 ALARAAJOJEN PITUUSERON ARVIOINTI LUKIJALLE 2 7 MUISTIINPANOT 31 Tämä opas sisältää tietoa alaraajojen pituuseron arviointimenetelmistä. Arviointimenetelmät on jaettu rakenteellisen ja toiminnallisen

Lisätiedot

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26 KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017 Prepared by: Mika Martikainen Date: 04.04.2017 08:26 MIKA MARTIKAINEN COACHING PL 226 70101, Kuopio 0408295515 mika@murtokohta.fi INFO "keskivartalojumppa"

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän asennon yhteys jalkapallovammoihin

Nilkan ja jalkaterän asennon yhteys jalkapallovammoihin Aino Koskinen, Helena Linnanmäki, Elina Myllymäki Nilkan ja jalkaterän asennon yhteys jalkapallovammoihin Naisjalkapalloilijoiden alaraajojen tutkiminen FPI-6-mittarilla Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

2 / 12 8:59 Page 2 4 / 34 [Yhden jalan puristusluistelu] Potkaisevan jalan ojentaminen suoraksi - puristus sivulle Painon siirtäminen liukuvan jalan p

2 / 12 8:59 Page 2 4 / 34 [Yhden jalan puristusluistelu] Potkaisevan jalan ojentaminen suoraksi - puristus sivulle Painon siirtäminen liukuvan jalan p 1 / 12 8:59 Page 1 1 / 34 [Eteenpäinluistelun kokonaissuoritus] Liikeketju (pakara ojentaa lantion - reisi ojentaa polven - pohje ojentaa nilkan) Luistimen palautus lähellä jäätä lantiolinjan etupuolelle

Lisätiedot

SANASTO LIITE 1 1(6) Abduktio: loitonnus. Abraasio: pintahaava. Acromion-haarake: olkalisäkkeen haarake. Alveoli: rakkula, syvennys, kuoppa

SANASTO LIITE 1 1(6) Abduktio: loitonnus. Abraasio: pintahaava. Acromion-haarake: olkalisäkkeen haarake. Alveoli: rakkula, syvennys, kuoppa LIITE 1 1(6) SANASTO Abduktio: loitonnus Abraasio: pintahaava Acromion-haarake: olkalisäkkeen haarake Alveoli: rakkula, syvennys, kuoppa Alopekia: kaljuuntuminen Anoksia: (kudosten) hapettomuus Antikoagulanttihoito:

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Jalka-, polvi-, lonkka-, selkäkipuja? Miten seisot ja kävelet?

Jalka-, polvi-, lonkka-, selkäkipuja? Miten seisot ja kävelet? Jalka-, polvi-, lonkka-, selkäkipuja? Miten seisot ja kävelet? Veera Keltanen, jalkaterapeutti (AMK) Vuosaaren Jalkaterapiakeskus Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä la 19.11.2016 Järjestötalo 1 Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Nilkan instabiliteetin tunnistaminen, tutkiminen ja fysioterapia

Nilkan instabiliteetin tunnistaminen, tutkiminen ja fysioterapia Jessiina Pentikäinen ja Miia Pikkala Nilkan instabiliteetin tunnistaminen, tutkiminen ja fysioterapia Koulutustilaisuus Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille Opinnäytetyö Syksy 2015

Lisätiedot

LAPSEN JALAT JA HYVÄT JALKINEET. Useat jalkojen virheasennot alkavat syntyä jo lapsuudessa. Kuinka lapsen jalat saavat kehittyä terveiksi?

LAPSEN JALAT JA HYVÄT JALKINEET. Useat jalkojen virheasennot alkavat syntyä jo lapsuudessa. Kuinka lapsen jalat saavat kehittyä terveiksi? LAPSEN JALAT JA HYVÄT JALKINEET Useat jalkojen virheasennot alkavat syntyä jo lapsuudessa. Kuinka lapsen jalat saavat kehittyä terveiksi? - Täyden palvelun apuvälinetalo - Respecta Oy/2009 Lasten jalat

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014

NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014 NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014 Oliver Michelsson DIACOR, JALKAKIRURGI, ORTOPEDI Suomen jalkakirurginen yhdistys ex pj Counsil Member, European Foot and Ankle Association

Lisätiedot

PALJAIN JALOIN. Feelmax -paljasjalkakenkien vaikutus lapsen toiminnallisen lattajalan. Martta Lahtinen

PALJAIN JALOIN. Feelmax -paljasjalkakenkien vaikutus lapsen toiminnallisen lattajalan. Martta Lahtinen PALJAIN JALOIN Feelmax -paljasjalkakenkien vaikutus lapsen toiminnallisen lattajalan toimintaan Martta Lahtinen Opinnäytetyö Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Fysioterapeutti (AMK) 2014 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Enna Ollikainen & Suvi Sihvonen. Linjaus haltuun! Muodostelmaluistelijoiden alaraajalinjauksen ja lihastasapainon kartoitus

Enna Ollikainen & Suvi Sihvonen. Linjaus haltuun! Muodostelmaluistelijoiden alaraajalinjauksen ja lihastasapainon kartoitus Enna Ollikainen & Suvi Sihvonen Linjaus haltuun! Muodostelmaluistelijoiden alaraajalinjauksen ja lihastasapainon kartoitus Linjaus haltuun! Muodostelmaluistelijoiden alaraajalinjauksen ja lihastasapainon

Lisätiedot

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59 Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: 10.05.2017 07:59 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS, - Istuen/seisten ilman kenkiä - Pyöritä nilkkaa ja vaihda välillä suuntaa - Heilauta rennosti jalkaa suorana eteen

Lisätiedot

Nilkan lateraalisen nivelsidevamman jälkeinen kuntoutus

Nilkan lateraalisen nivelsidevamman jälkeinen kuntoutus Nilkan lateraalisen nivelsidevamman jälkeinen kuntoutus Kuntoutusohjelma urheilijoille Janika Antinmaa Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Harjoitteita nilkan ja jalkaterän vammojen ennaltaehkäisyyn

Harjoitteita nilkan ja jalkaterän vammojen ennaltaehkäisyyn Harjoitteita nilkan ja jalkaterän vammojen ennaltaehkäisyyn MITEN ENNALTAEHKÄISTÄ VAMMOJA? V ammo ja ennaltaehkäi sevien harjoitteiden suorittamis en on todettu v ä- hentävän taitoluistelijoiden nilkan

Lisätiedot