Adcose. SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista. Erkki Piironen Huhtikuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Adcose. SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista. Erkki Piironen Huhtikuu 2011"

Transkriptio

1 SAP SEPA-ratkaisut ja kokemuksia käyttöönotoista Erkki Piironen Huhtikuu 2011

2 lyhyesti Tarjoamme SAP-järjestelmään liittyviä palveluita ja liikkeenjohdon konsultointia asiakkaille, joilla on käytössään SAP tai jotka suunnittelevat SAP-ratkaisujen hankkimista. Asiakkaamme saavat meiltä erityistarpeensa huomioivia ratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan. Olemme kaikki kokeneita senioriosaajia luonteva sekoitus eri osa-alueilla ja lukuisissa hankkeissa kertynyttä asiantuntemusta yrittäjiä - itsenäisiä tinkimättömän asiakaslähtöisiä Oy Perustettu vuonna osakas-työntekijää, joilla on SAP-kokemusta keskimäärin yli 10 vuotta 22 asiakasta, joista 8 on suomalaisia pörssiyhtiöitä Meitä yhdistää halu kehittää itseämme ammattilaisina ja a ihanteidemme mukaisena yrityksenä

3 Erkki Piironen Tausta: KTM Helsingin kauppakorkeakoulusta, valmistunut vuonna 1998 Toiminut tämän jälkeen SAP konsulttina ja tiiminvetäjänä useassa eri konsulttiyhtiössä, mm. SAP Finlandilla Kokemus: SAP talous- ja kiinteistöhallinnon asiantuntijakokemusta vuodesta 1998 Ollut mukana konsultin roolissa lukuisissa SAP-implementointiprojekteissa sekä kotimaassa että ulkomailla Toiminut tämän lisäksi kouluttajana, ratkaisuarkkitehtina, tiiminvetäjänä ja projektipäällikkönä SAP-projekteissa Laaja SAP RICEF osaaminen, Avainosaaminen: SAP taloushallinto (FI, CO, uusi pääkirja) SAP kiinteistöhallinto (RE ja RE-FX) SAP maksuliikenteen ratkaisut SAP SEPA-ratkaisut ja lokalisoinnit Tärkeimmät projektit: YIT, : Pohjoismaisen SAP taloushallinnon ratkaisun käyttöönotto- ja roll-out projektit, rooleina taloushallinnon ratkaisuarkkitehti ja taloustiimin konsultti. Enfo, : ensimmäisiä SAP ERP 6.0 käyttöönottoprojekteja Suomessa, rooleina ulkoisen laskennan tiiminvetäjä ja vastuukonsultti (FI-GL, FI-AP ja FI-AR). Nokia, 2001 ja : Useita erilaisia rooleja erilaisissa asiakkaan SAP-järjestelmään liittyvissä projekteissa, sekä ratkaisu- että konseptipuolella. VVO, : Konsultti yhdessä Suomen ensimmäisistä SAP ERP 5.0 implementoinneista, vastuualueina FI-AP, FI-AR ja RE-FX. Elisa, : Konsultti ja tiiminvetäjä SAP käyttöönottoprojektissa, vastuualueina FI-GL, FI-AP ja FI- AR : Projektipäällikkönä ja/tai sovelluskonsulttina useissa SAP SEPA-ratkaisujen projekteissa (ks. tarkemmin Kokemuksia käyttöönotoista )

4 Agenda SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta > Ratkaisun tilanne > Tulevat mahd. muutokset ratkaisuun > Ratkaisun toteutukseen liittyvät tehtävät > Kokemuksia käyttöönotoista Kansainvälisen viitteen (RF-viite) lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta Valuuttamaksujen (XML-aineisto) lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta Muut suunnitteilla olevat lokalisoinnit

5 SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta (1) Ratkaisun tavoite Suomalaiset yritykset voivat maksaa SEPA-maksuja SAP-järjestelmästä FK:n kuvauksen mukaisella aineistolla (ml. yhteisesti sovitut lisäpalvelut - AOS) Toistaiseksi tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut maksuaineiston välitys pankkien järjestelmiin ja palautesanoman vastaanottaminen ja hyödyntäminen Ratkaisun sisältö (pl. HR-PY osa-alueen muutokset) Ratkaisu koostuu seuraavista komponenteista (toimitetaan SAP Noteina): SEPA-tilisiirtoaineistot (PMW-työkalulla* rakennettu aineistomuoto, jota voidaan vaivattomasti muokata asiakaskohtaisesti) ISO / Pain > DME-objekti FI_XML_CT32 ISO / Pain > DME-objekti FI_XML_CT Maksuohjelmaan tehdyt muutokset koskien hyvityslaskujen niputusta (vrt. AOS2:n vaatimukset) Aktivoidaan erillisellä mukautuskohdalla (Laajennettu yksittäismaksu) maksutavan yrityskohtaisissa asetuksissa * Payment Medium Workbench

6 SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta (2) Ratkaisun edellytykset SAP-järjestelmään on päivitetty IBAN-muotoiset pankkitilit sekä BIC-koodit (sekä maksajan että maksunsaajan perustietoihin) IBAN-muotoisten pankkitilien päivityksessä voidaan hyödyntää aiemmin julkaistua lokalisaatiota (transaktio IBANMD) SAP-järjestelmään mukautetaan erilliset maksutavat, jotta mahdollistetaan maksatus rinnakkain paikallisten maksuaineistojen kanssa (siirtymäaika) SEPA-maksujen käyttöönotto toteutetaan erillisenä projektina! Linkit muihin ratkaisuihin SEPA-tilisiirron ratkaisu liittyy olennaisena osana XML-muotoisen tiliotteen (CAMT) ratkaisuun Maksunsaaja voi hyödyntää SEPA-tilisiirrolla maksettuja suorituksia saapuvassa viiteaineistossa, mikäli maksaja on hyödyntänyt ns. rakenteellista viestiä (Strd) Tämä ratkaisu korvaa aikaisemmat kotimaan maksujen LM02 (ohjelma RFFOFI_L), LM03 (DME-rakenne LM03) ja TS-aineistot (DME-rakenne TS)

7 SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Ratkaisun tilanne Ratkaisu on julkaistu marraskuussa 2010 (SAP Notet) Ratkaisuun on tehty muutoksia asiakaspalautteen perusteella (normaali Customer message menettely) Ratkaisua tullaan myös jatkossa kehittämään (ks. tulevat muutokset)

8 SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Tulevat muutokset ratkaisuun SEPA tilisiirron yleinen jatkokehitys Esim. AOS2 palvelua kehitetään parhaillaan FK:n ja suomalaisten pankkien toimesta ja tässä yhteydessä hyvityslaskujen nippua ollaan mahd. laajentamassa 9 erästä 999 erään EPC (European Payments Council) julkaisee myös jatkossa uusia versioita SEPA-tilisiirtoaineistosta, SAP toteuttaa lokalisoidut aineistot FK:n dokumentaation perusteella SAP:n jatkokehitys ratkaisuun liittyen Yhtenä kehityskohteena SAP:n kanssa käydyissä keskusteluissa on ollut maksuaineiston välitys suoraan pankkien järjestelmiin ja palautesanoman vastaanottaminen ja hyödyntäminen tapahtumien kohdistamisessa (ns. maksumääräyksen hyödyntäminen ja kirjausajankohdan muutos) Toistaiseksi tämä on mahdollista ainoastaan SAP BCM työkalulla (Bank Communication Management)

9 SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Kokemuksia käyttöönotoista (1) Asiakas Toteutus Kesto (kalenteri) Pörssiyhtiö Tellabs Itella, vaihe 1 Itella, vaihe 2 STUK Vaahto VVO Konsulttityömäärä Asiakaskohtainen aineisto Asiakaskohtainen aineisto Asiakaskohtainen aineisto Asiakaskohtainen aineisto Lokalisoitu aineisto Lokalisoitu aineisto Lokalisoitu aineisto 3 kk n. 6 8 htp Muuta Pilottiyksiköt, muut yksiköt myöhemmin 3 kk n. 5 htp Toteutus tehtiin osin CC:n toimesta 8 kk (kesälomat) n. 10 htp Kotimaan yksiköt 6 kk n. 20 htp Ulkomaan yksiköt (yhteensä 8 maata) 3 kk n. 5 htp Erillinen maksuliikennejärj. 3 kk n. 6 htp Aineisto toimitetaan verkkopankkisov. 3 kk n. 6 htp Pilottiyksiköt, muut yksiköt myöhemmin

10 SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Kokemuksia käyttöönotoista (2) Yleisiä kokemuksia projekteista SEPA-tilisiirron käyttöönotto kannattaa ehdottomasti projektoida Lokalisoidun ratkaisun tekninen toteutus on ainoastaan pieni osa koko SEPA tilisiirron käyttöönottoprojektia Vastaavasti tämä projekti on ainoastaan pieni osa koko yrityksen SEPAhanketta/projektia Projekti sisältää paljon asiakaskohtaisia muuttujia Yritysten lkm, pankkiryhmien lkm, maksuliikennejärjestelmät jne. ja tämän vuoksi projektin aikataulu ja budjetti täytyy suunnitella asiakaskohtaisesti SAP:n tarjoamaa lokalisoitua ratkaisua joudutaan monissa tilanteissa laajentamaan asiakaskohtaisesti Esim. maksuaineiston sisältöä voidaan vaivattomasti muuttaa PMW (Payment Medium Workbench) työvälineellä

11 SEPA tilisiirron lokalisoitu ratkaisu > Kokemuksia käyttöönotoista (3) Yleisiä kokemuksia projekteista Projektin määrittelyssä kannattaa huomioida jo muut tulevat lokalisoidut SEPA ratkaisut Esim. maksutapoja mukautettaessa kannattaa huomioida tulevat valuuttamääräiset maksut IBAN-pankkiyhteyksien päivityksessä kannattaa huomioida valuuttamaksuissa käytettyjen pankkiyhteyksien päivitys jne. Maksuaineiston testauksessa kannattaa hyödyntää erillisiä, kolmansien osapuolten tarjoamia testauspalveluita ja testaukseen kannattaa varata riittävästi aikaa Kokemukset ovat osoittaneet, että esim. pankkien kanssa tapahtuvassa, suorassa aineistojen testauksessa vasteajat voivat olla huomattavan pitkiä Vastaavasti testauksessa esiin tulevat virheilmoitukset eivät välttämättä ole selkokielisiä ja ne vaativat usein hieman lisäselvitystä

12 Kansainvälisen viitteen (RF-viite) lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta (1) Ratkaisun tavoite Suomalaiset yritykset voivat hyödyntää kansainvälistä viitettä (RF-viite) mm. osto- ja myyntireskontran tapahtumilla FK:n dokumentaation kuvaamalla tavalla Tämän lisäksi ratkaisu sisältää mahd. hyödyntää RF-viitettä myös laskutuksessa (ei kuitenkaan sisällä muutoksia lomakkeisiin tai mallilomakkeita) Ratkaisun sisältö Ratkaisu sisältää muutoksen järjestelmän viitenumeron tarkistus- ja validointilogiikkaan (Maksuviite kenttä): Nykyinen viitteen tarkistuslogiikka käyttää yrityskoodin takana olevaa maakoodia maakohtaisen tarkistuslogiikan hakemiseen, jatkossa tarkistuslogiikka hyödyntää asiakkaan tai toimittajan maakoodia oikean logiikan valinnassa Muutoksen jälkeen kotimaassa käytetyt viitenumerot voidaan tarkistaa kahdella logiikalla (nykyinen Mod-731ja uusi ISO 11649) Tämän lisäksi ratkaisu sisältää muutoksen viitenumeron luontiin ja mahdollistaa siirtymisen RF-viiteen käyttöön laskutuksessa mukatuksen avulla

13 Kansainvälisen viitteen (RF-viite) lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta (2) Ratkaisun edellytykset Maksuviite kenttä on käytössä asiakkaan SAP-järjestelmissä RF-viitteen käyttöönotto voidaan toteuttaa vaiheistettuna ensin ostoreskontran maksatuksessa ja myöhemmin laskutuksessa ja myyntireskontrassa HUOM! RF-viitteen käyttöönotto laskutuksessa kannattaa mahd. toteuttaa samanaikaisesti XML-muotoisen tiliotteen käyttöönoton kanssa Linkit muihin ratkaisuihin RF-viitteen ratkaisu liittyy olennaisena osana XML-muotoisen tiliotteen (CAMT.05X) ratkaisuun (saapuvat viiteaineistot korvautuvat XML-muotoisella tiliotteella) RF-viitteen ratkaisu liittyy SEPA-tilisiirron lokalisoituun ratkaisuun, jossa viite tarkistetaan ja toimitetaan maksunsaajalle ns. rakenteellisessa viestissä (Strd)

14 Valuuttamaksujen (XML-aineisto) lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta (1) Ratkaisun tavoite Suomalaiset yritykset voivat maksaa valuuttamaksuja SAP-järjestelmästä FK:n kuvauksen mukaisella aineistolla (ks. Konekieliset valuuttamaksut ja muut kuin SEPA-maksut ) Toistaiseksi tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut maksuaineiston välitys pankkien järjestelmiin ja palautesanoman vastaanottaminen ja hyödyntäminen Ratkaisun sisältö Ratkaisu sisältää valuuttamaksujen aineiston (PMW työkalulla rakennettu aineistomuoto, jota voidaan vaivattomasti muokata asiakaskohtaisesti) Valuuttamaksujen ratkaisun toteutuksen tehtävät ovat samantyyppisiä kuin SEPA-tilisiirron ratkaisun toteutuksessa

15 Valuuttamaksujen (XML-aineisto) lokalisoitu ratkaisu > Lyhyt kuvaus ratkaisusta (2) Ratkaisun edellytykset SAP-järjestelmään on päivitetty IBAN-muotoiset pankkitilit sekä BIC-koodit (erityisesti maksajan perustietoihin) ja vaihtoehtoisesti muut maakohtaiset pankkiyhteydet (maksunsaajan perustietoihin) IBAN-muotoisten pankkitilien päivityksessä voidaan hyödyntää aiemmin julkaistua lokalisaatiota (transaktio IBANMD) SAP-järjestelmään mukautetaan erilliset maksutavat, jotta mahdollistetaan maksatus rinnakkain paikallisten maksuaineistojen kanssa (siirtymäaika) Linkit muihin ratkaisuihin Valuuttamaksujen ratkaisu liittyy XML-muotoisen tiliotteen ja tapahtumaraportin ratkaisuun Tämä ratkaisu korvaa aikaisemmat sekä ULMP-maksujen (ohjelma RFFOFI_U) että LUM2-maksujen (DME-rakenne FI_LUM2 ja ohjelma RFEBFILUM00) aineistot

16 Muut suunnitteilla olevat lokalisoinnit > XML-muotoinen tiliote ja tapahtumaraportti (1) Ratkaisun tavoite Ratkaisun tavoitteena on mahdollistaa XML-muotoisen tiliotteen ja tapahtumaraportin sisäänluku ja käsittely SAP-järjestelmässä FK:n kuvausten mukaisilla aineistoilla Virallista DRQ-dokumenttia ei tästä lokalisaatiosta ole vielä tehty ja varsinainen toteutusaikataulu on toistaiseksi avoin Ratkaisun sisältö Ratkaisu sisältää seuraavat osa-alueet: Konekielinen tiliote (korvaa KTO:n) Sanoma camt , Bank to Customer Statement Konekielinen tapahtumaerittely (korvaa Saapuvat viitemaksut) Sanoma camt , Bank to Customer Debit Credit Notification Tarvittaessa konekielinen kuluvan päivän saldo-ja/tai tapahtumaote Sanoma camt , Bank to Customer Account Report

17 Muut suunnitteilla olevat lokalisoinnit > XML-muotoinen tiliote ja tapahtumaraportti (2) Ratkaisun edellytykset SAP-järjestelmään on päivitetty pankkiyhteydet kuvauksen mukaisessa muodossa (sekä maksajan että maksunsaajan perustietoihin) SAP-järjestelmään on määritetty tiliöintisäännöt erilaisille tapahtumatyypeille Linkit muihin ratkaisuihin Tämä ratkaisu korvaa aikaisemmat lokalisaatiot saapuvien viitemaksujen (ohjelma RFEBFI00), VLU2-palautteen (RFEBFILUM00) ja TITO-tiliotteen (RFEBKA00) osalta

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 Glögille 16.12.2010... 2 Kurssit helmikuussa 2011... 2 Päivitä Asteri ohjelma... 3 SEPA-aikatauluja... 4 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Rakennusalan käännetty

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta

SEPA-asiaa pankin näkökulmasta SEPA-asiaa pankin näkökulmasta Sampo Pankki Manu Kauppila 30.09.2009 Sisältö 1. SEPA:n eteneminen ja maksupalvelulaki 2. SEPA:n vaikutuksista tilisiirtoihin, suoraveloitukseen ja kortteihin 3. Sampo Pankin

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille Yleiset toimenpiteet SEPAan siirtymiseksi Käy läpi yrityksen käyttämät maksamiskanavat (verkkopankki, pankkiyhteysohjelma, jne) ja ohjelmistot, joissa

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen... 3 1. Dimensioperiytyvyys...

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

4/2012 Cash Management

4/2012 Cash Management 4/2012 Cash Management Pohjoismaista kassanhallintaa Payment Gatewayllä s. 2 Factoringrahoituksella nopeutta myyntisaatavien kiertoon s. 6 SEPAsta säästöjä kansainväliselle yritykselle s. 10 2 Cash Management

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

STEP2-järjestelmän kuvaus

STEP2-järjestelmän kuvaus Julkinen BoF Online 13 2014 STEP2-järjestelmän kuvaus Timo Iivarinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Maksuliikenteen uudet piirteet

Maksuliikenteen uudet piirteet Maksuliikenteen uudet piirteet Antti Pirhonen, Senior Solution Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE VERSIO: KESÄKUU 2015 VERSIOSAATE KESÄKUU 2015 Lemonsoftin kesäkuun 2015 version myötä julkaisemme useita käytettävyyttä parantavia muutoksia. Olemme saaneet runsaasti

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Ulkomaankaupan pankkipalvelut OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan pankkipalvelut Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alkusanat Korttimaksaminen uudistuu Muistilista SEPAan siirtymiseen SEPAn käyttöönotto etenee Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset

Lisätiedot