Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot"

Transkriptio

1 Maksuliiketilasto 2014, raportoitavat tiedot Tämän taulukon tiedot raportoidaan Suomen Pankille vuoden 2014 osalta alkuvuodesta Taulukko on luettelo raportoitavista tiedoista, ja se on tehty auttamaan raportoinnin suunnittelussa. Tietojen jaoitteluiden (maat, valuutat) vuoksi tämän taulukon avulla ei voi suorittaa raportointia. Tietuemuoto, jossa määritellään raportin muoto, julkaistaan kevään 2014 aikana. Taulujen numerointi alkaa taulusta 2, koska asetuksen taulu 1 sisältää tietoja, jotka Suomen Pankki raportoi Euroopan keskuspankille muiden tietolähteiden kautta (mm. tilien lukumääriä). Taulukon numerointi on kuitenkin haluttu pitää mahdollisimman yhtenäisenä asetuksen kanssa. Kyselylomakkeen siniset solut ovat raportoitavia tietoja. Mikäli raportoitava luku on jaoteltava erikseen esim. maittain, tästä ilmoitetaan erikseen kyseisellä rivillä. Tarkemmat ohjeet löytyvät raportointiohjeesta. Versio Päivämäärä Muutokset Ensimmäinen versio kyselylomakkeesta Toinen versio kyselylomakkeesta * Taulukon esitystapaa, otsikointia ja numerointia selkeytetty ja yksinkertaistettu. Taulut 4A ja 4B yhdistetty, Taulut 5A ja 5B yhdistetty HUOM! Raportoitavat tiedot eivät edellisten johdosta muuttuneet. Muutokset raportoitaviin tietoihin seuraavassa: * Taulusta 2 poistettu "3.4 Passiiviset kortit" * Taulun 2 kohta 3 muutettu raportoitavaksi * Taulusta 4 siirretty " Nappimaksut" tauluun 6 "8.Nappimaksut", ja poistettu taulusta 4 " muut verkkomaksut" * Taulusta 4 siirretty "2.3 Suoramaksut" 6. tauluun "11.Suoramaksut" * Taulun 4 "9. Ulkomailta vastaanotetut korttimaksutapahtumat" on poistettu * Taulun 5 b)-kohtaan lisätty jaoittelu maksupäätteen sijaintimaan lisäksi kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan * Taulun 6 yritysasiakaspalveluihin lisätty tapahtumien lukumäärä * Taulun 6 kohdasta 4.Tiedostosiirto (eräsiirto) poistettu välitettyjen tapahtumien lukumäärä * Taulun 6 kohdasta 7 poistettu verkkolaskun linkkien käyttö * Taulussa 6 Sähköisen laskutuksen sopimuksissa yhdistetty B2C ja B2B lähetyssopimustenmäärä E-laskun lähetyssopimusten määräksi * Taulun 6 kohdan 15 termi "suoramaksusopimusten määrä" muutettu suoramaksutoimeksiantojen määrä * Taulun 7 sarakeotsikko muutettu EUR-->Tapahtumien arvo koska 4. ja 6. kohdat raportoidaan eri valuutoissa Pieniä muutoksia: * Taulu 2, kohta 3 edellisen version muutos peruttu, ei tarvitse raportoida, saadaan summattua alakohdista * Taulu 3, otsikkotasot 'a', 'b', sekä 'c' ovat vaadittuja kenttiä. * Taulu 4, kohta 'C'. Kortti läsnä / ei läsnä jaottelu muuttunut. Vaikutukset kohtiin * Taulu 4, f) Muut maksuinstrumentit: lisätty että selvitys sisällöstä annettava lisätietona * Taulu 5, ja muutettu raportoitavaksi MCC-kooditasolla * Taulu 6, nappimaksut - nimeä tarkennettu, nyt Verkkomaksupainike Laskut -otsikko muutettu, nyt Verkkomaksut *Taulu 6, tiedostosiirtojen (eräsiirtojen) aineistojen lukumäärä raportoidaan kohdassa tapahtumien lukumäärä (perutaan edellisen version muutos) * Taulu 7, edellisen version muutos peruttu, raportoidaan euroissa valuutoittain jaoteltuna.

2 2. Maksukortit toiminnoittain (raportointiajanjakson lopussa) Suomessa liikkeeseenlasketut kortit 1. Käteistoiminnolla varustetut kortit 2. Maksutoiminnolla varustetut kortit (pl. kortit, joissa on vain sähköinen rahatoiminto) 2.1 Kortit, joissa on käteismaksutoiminto (debit) Online-debit kortit Offline-debit kortit 2.2 Kortit, joissa on maksuaikatoiminto (delayed debit) 2.3 Kortit, joissa on luottotoiminto (credit) 2.4 Kortit, joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto 2.5 Kortit, joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto 3. Sähköisellä rahatoiminnolla varustetut kortit 3.1 Kortit, joihin sähköistä rahaa voidaan tallentaa suoraan 3.2 Kortit, jotka mahdollistavat pääsyn e-rahatilillä sijaitsevaan sähköiseen rahaan 3.3 Kortit, jotka on ladattu vähintään kerran 4. Korttien lukumäärä yhteensä (toimintojen lukumäärästä riippumatta) 4.1 Kortit, joissa EMV-yhteensopivuus 4.2 Kortit, joissa pelkästään magneettijuova 5. Kortit, joissa on sekä käteismaksu- ja käteistoiminto että sähköinen rahatoiminto 6. Kortit, joissa etälukuominaisuus (NFC)

3 3. Päätelaitteet (raportointiajanjakson lopussa) Maksupalveluntarjoajien tarjoamat laitteet ja maksupäätteet a) Pankkiautomaatit (maittain) 1. Käteisnostotoiminnolla varustetut (maittain) 2. Tilisiirtotoiminnolla varustetut (maittain) b) Maksupäätteet (maittain) 3. Konekieliset maksupäätteet (EFTPOS) (maittain) 4. Sähköisen rahan hyväksyvät maksupäätteet (maittain) c) Sähköisen rahan päätelaitteet (maittain) 5. Sähköisen rahan lataamis- ja purkamispäätteet (maittain) 6. Sähköisen rahakortin hyväksyvät maksupäätteet (maittain)

4 4. Maksuinstrumenttien käytön indikaattoreita; muut kuin rahalaitokset Oman ryhmän sisäiset, lkm Eri ryhmien väliset, lkm Oman ryhmän sisäiset, EUR Eri ryhmien väliset, EUR Tapahtumat maksuinstrumenttityypeittäin a) Tilisiirrot 1. Lähetetyt SEPA-tilisiirrot (maittain) 2. Lähetetyt muut kuin SEPA-tilisiirrot (maittain) 3. Lähetetyt paperiset toimeksiannot (maittain) 4. Lähetetyt sähköiset toimeksiannot (maittain) 4.1 Eräsiirtona välitetyt toimeksiannot (maittain) joista toistuvaissuoritukset 4.2 Yksittäiset maksut (maittain) joista verkkokauppaan liittyvät maksut (maittain) 5. Lähetetyt pikasiirrot 6. Ulkomailta vastaanotetut tilisiirrot b) Suoraveloitukset 7. Lähetetyt SEPA-suoraveloituspyynnöt (maittain) 8. Lähetetyt muut kuin SEPA-suoraveloituspyynnöt (maittain) 9. Lähetetty eräsiirtona (maittain) 10. Lähetetty yksittäisenä suoraveloituspyyntönä (maittain) 11. Ulkomailta vastaanotetut suoraveloituspyynnöt EUR c) Korttimaksut Suomessa liikkeeseen lasketuilla korteilla (pl. kortit, joissa on ainoastaan sähköinen rahatoiminto) 12. Korteilla, joissa on käteismaksutoiminto 12.1 Online-debit tapahtumat, kortti läsnä (maittain) 12.2 Online-debit tapahtumat, kortti ei läsnä, CNP (maittain) 12.3 Offline-debit tapahtumat, kortti läsnä (maittain) 12.4 Offline-debit tapahtumat, kortti ei läsnä, CNP (maittain) 13. Korteilla, joissa on maksuaikatoiminto 13.1 kortti läsnä (maittain) 13.2 kortti ei läsnä, CNP (maittain) 14. Korteilla, joissa on luottotoiminto 14.1 kortti läsnä (maittain) 14.2 kortti ei läsnä, CNP (maittain) 15. Korteilla, joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto 15.1 kortti läsnä (maittain) 15.2 kortti ei läsnä, CNP (maittain) 16. Korteilla, joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto 16.1 kortti läsnä (maittain) 16.2 kortti ei läsnä, CNP (maittain) 17. Konekielisellä maksupäätteellä suoritettu korttimaksu (maittain) 17.1 Kontaktillinen maksupääte 17.2 Kontaktiton maksupääte (esim. NFC) 18. Etämaksuna (maittain) d) Sähköisellä rahalla suoritetut tapahtumat 19. Korteilla, joihin on ladattu sähköistä rahaa (maittain) 20. Sähköisen rahan tililtä (maittain) 20.1 joista korteilla tehdyt (maittain) 21. Ulkomailta vastaanotetut sähköisen rahan tapahtumat e) Sekit 22. Suomessa lunastetut sekit (maittain) 23. Ulkomailla lunastetut suomalaiset sekit f) Muut maksuinstrumentit (selitys sisällöstä ilmoitettava lisätietona) 24. Lähetetyt muut maksuinstrumentit (maittain) 25. Ulkomailta vastaanotetut muut maksuinstrumentit g) Yksinkertaiset tilikirjaukset 26. Tilien hyvitykset yksinkertaisella tilikirjauksella 27. Tilien veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella h) Maksumääräykset (money remittance) 28. Lähetetyt maksumääräykset/rahansiirrot yhteensä (maittain) 29. Ulkomailta saapuvat maksumääräykset/rahansiirrot i) Tietoliikenne, digitaali- tai IT-laitetapahtumat 30. Tietoliikenne, digitaali- tai IT-laitteella lähetetyt tapahtumat 31. Tietoliikenne, digitaali- tai IT-laitteella ulkomailta vastaanotetut tapahtumat

5 5. Maksupäätteiden käytön indikaattoreita Tapahtumat laitetyypeittäin EUR a) Suomessa toimivien maksupalveluntarjoajien tarjoamat laitteet ja maksupäätteet: Suomessa liikkeellelasketut kortit 1. Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 1.1 Suomessa 1.2 Ulkomailla sijaintimaittain 2. Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 2.1 Suomessa 2.2 Ulkomailla sijaintimaittain 3. Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 3.1 Suomessa 3.2 Ulkomailla sijaintimaittain 4. Sähköisen rahakortin lataamis- ja purkamistapahtumat 4.1 Suomessa 4.2 Ulkomailla sijaintimaittain 5. Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahtumat 5.1 Suomessa 5.2 Ulkomailla sijaintimaittain b) Suomessa toimivien maksupalveluntarjoajien tarjoamat laitteet ja maksupäätteet: Ulkomailla liikkeellelasketut kortit 6. Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 6.1 Suomessa (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 6.2 Ulkomailla sijaintimaittain (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 7. Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 7.1. Suomessa (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 7.2 Ulkomailla sijaintimaittain (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 8. Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 8.1 Suomessa (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) Toimialoittain (MCC-koodeittain) 8.2 Ulkomailla sijaintimaittain (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 9. Sähköisen rahakortin lataamis- ja purkamistapahtumat 9.1 Suomessa (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 9.2 Ulkomailla sijaintimaittain (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 10. Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahtumat 10.1 Suomessa (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna) 10.2 Ulkomailla sijaintimaittain (kortin liikkeeseenlaskumaan mukaan jaoteltuna)

6 EUR c) Ulkomaisten maksupalveluntarjoajien tarjoamat laitteet ja maksupäätteet: Suomessa liikkeelle lasketut kortit 11. Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 11.1 Suomessa 11.2 Ulkomailla sijaintimaittain 12. Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 12.1 Suomessa 12.2 Ulkomailla sijaintimaittain 13. Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) 13.1 Suomessa 13.2 Ulkomailla sijaintimaittain Toimialoittain (MCC-koodeittain) 14. Sähköisen rahakortin lataamis- ja purkamistapahtumat 14.1 Suomessa 14.2 Ulkomailla sijaintimaittain 15. Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahtumat 15.1 Suomessa 15.2 Ulkomailla sijaintimaittain d) Käteistapahtumat 16. Käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä 17. Käteisnostot 18. Käteistalletukset

7 6. Asiakassovellukset ja sähköinen laskutus Asiakassovellukset a) Yritysasiakaspalvelut 1. Asiakkaan tunnistamispalvelu (Tupas) 2. Konekielinen tiliote (KTO) 3. Konekielinen tiliote (XML) 4. Tiedostosiirto (eräsiirto) 5. Maksupäätevarmennukset 5.1 Automaattiset varmennukset 5.2 Manuaaliset varmennukset b) Yksityisasiakkaille ja ammatinharjoittajille tarjottavat palvelut (maksamiseen liittyvät palvelut) 6. Monipalvelusopimukset/käyttäjät 6.1 pc / internet (laskujen maksu) 6.2 puhelinpalvelu (miehitetty) 6.3 puhelinpalvelu (miehittämätön/näppäinpuh.) c) Yksityisasiakaspalvelut; verkkokauppa 7. Verkkomaksupainike Tapahtumien lkm Sopimuksia/ käyttäjiä lkm EUR Sähköinen laskutus d) Verkkolaskut 8. Lähetetyt verkkolaskut 9. Vastaanotetut verkkolaskut e) Suoramaksut 10. Suoramaksut f) Sopimukset 11. E-laskun lähetyssopimusten määrä 12. B2B vastaanottosopimusten määrä 13. Vastaanottoilmoitusten määrä 14. Kuluttajan suoramaksutoimeksiantojen määrä 15. Yksittäisten kuluttajien verkkopankkisopimukset 16. Laskuttajien SDD-sopimukset

8 7. Kirjeenvaihtajapankkimaksut: asiakasmaksut EUR a) Lähtevät asiakasmaksut 1. Paperiset tilisiirrot 2. Sähköiset tilisiirrot 3. Tilisiirrot (maittain) 4. Tilisiirrot (valuutoittain) b) Saapuvat asiakasmaksut 5. Tilisiirrot (maittain) 6. Tilisiirrot (valuutoittain)

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa 7.7.28 Maksaminen Suomessa ja Euroopassa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 7.7.28 Anne Nisén SISÄLLYS Suomalaiset osaavat hyödyntää tekniikkaa maksamisessa...1 Verkkopankin

Lisätiedot

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0

Käyttöohje. Nets iwl250be Nets iwl250g. Nets ict250 Nets ict250g. EMV FI versio 5.3.0 Käyttöohje Nets ict250 Nets ict250g Nets iwl250be Nets iwl250g EMV FI versio 5.3.0 www.nets.fi Sisällysluettelo 1. Tervetuloa Nets-maksupäätteen käyttäjäksi...4 2. Perusasetukset...5 3. Maksupäätteen päivittäminen...6

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit

Taksonomian tilinpäätösosion tietosisältöön liittyvät kommentit Taksonomian kommentointikierroksen yhteenveto Tähän dokumenttiin on koostettu saatuja kommentteja Suomen SBR/XBRL taksonomiaan julkisen kommentointikierroksen (helmikuu 2013) aikana. Kommentit on käyty

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

NetPostista usein kysyttyä

NetPostista usein kysyttyä NetPostista usein kysyttyä 1. Mikä NetPosti on? Joko kaikki posti alkaa tulla nettiin? 2. Miten NetPosti toimii? 3. Mitä NetPostin käyttö maksaa? 4. Miksi NetPostin käyttäjäksi kannattaa ryhtyä? 5. Miten

Lisätiedot

KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA

KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA Muistio 1 (6) KÄTEISEN RAHAN TARJONTA OSANA MAKSUTAPOJEN MUUTOSTA I. Tausta Käteisen rahan saatavuus erityisesti pankkikonttoreista ja käteisautomaateista on ollut viime aikoina julkisen keskustelun kohteena.

Lisätiedot

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö Nettiliitu-palvelu... 2 Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot... 2 Rajaukset Nettiliitu-palvelun

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Ulkomaanmaksun esittely

Ulkomaanmaksun esittely 1 Ulkomaanmaksun esittely Palvelun kautta voit lähettää maksutoimeksiantoja ulkomaille. Ulkomaanmaksujen tekeminen poikkeaa suuresti kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän esittelyyn sekä Lähtevien

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Opas HansaBook-palvelun käyttöön

Opas HansaBook-palvelun käyttöön Opas HansaBook-palvelun käyttöön Yleistä HansaBook-palvelu on kirjan elinkaareen sopeutuvan yksittäis- ja erätuotannon palvelu. Palvelu sisältää aineiston lataus- ja arkistointiliittymän sekä joustavan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden

Lisätiedot

Huawei B593s DDNS ja portinohjaus. Johdatus dynaamiseen nimipalveluun

Huawei B593s DDNS ja portinohjaus. Johdatus dynaamiseen nimipalveluun Huawei B593s DDNS ja portinohjaus Ohjeen versio 1.1 25.1.2014. Virheet ja parannusehdotukset voi ilmoittaa asiakaspalveluumme osoitteessa 3G-antennit.fi Huom! Ohje on tarkoitettu Huawei B593s-22 reitittimelle,

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu 2.2.2 Uuden henkilön lisääminen 2.2.3 Täytettävät kentät uutta henkilöä

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot