Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:40-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja Erika Granfelt Tony Hagerlund, saapui klo :n 23 käsittelyn aikana, poistui klo :n 24 käsittelyn jälkeen Tapani Harinen Janna Koivisto Mervi Kukkonen, saapui klo :n 24 käsittelyn aikana Henri Kuro Katja Lahti Leena Lakovaara Peter Ragnvaldsson, saapui klo :n 23 käsittelyn aikana, poistui klo :n 26 käsittelyn aikana Sami Suomalainen Arto Turunen Santosh-Saagar Silwal Muut saapuvilla olleet Saara Hyrkkö Titta Tossavainen Virpi Mattila Tuija Seppänen kaupunginhallituksen edustaja suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja kehittämispäällikkö sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 17 Allekirjoitukset Tiina Thure-Toivanen puheenjohtaja Tuija Seppänen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Katja Lahti Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8. krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 17 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 22 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden talousarvion seuranta, seuranta I/ Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen 13 vaihtoehtoiset tavat 26 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkatilanne loka-joulu

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus on kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kokouskutsulla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista on toimitettu myös varajäsenille tiedoksi. (Espoon kaupungin hallintosääntö 4, Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö 3 )

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katja Lahti.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelma Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja kommentoi sekä merkitsee tiedoksi liitteenä olevan luonnoksen Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelmasta. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Luonnos Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelmasta Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Opetushallitus antoi uudet esiopetussuunnitelman perusteet Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjien tulee laatia perusteiden pohjalta paikallinen opetussuunnitelma. Kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman valmistelu Espoossa Esi- ja perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmatyötä koordinoi Espoossa sivistystoimenjohtaja Sampo Suihkon nimeämä Sivistystoimen opetussuunnitelmauudistuksen ohjausryhmä, jossa on edustajia Suomenkielisestä opetuksesta, Suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta sekä Svenska bildningstjänster tulosyksiköstä. Ohjausryhmässä varmistetaan muun muassa opetussuunnitelmakirjausten riittävä yhdenmukaisuus siten, että kuntakohtaiset opetussuunnitelma muodostavat loogisen jatkumon. Liitteenä oleva Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman luonnos on parhaillaan laajasti kommentoitavana. Kommentteja ja ssa käytävää keskustelua hyödyntäen

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 17 opetussuunnitelman valmistelua jatketaan siten, että varhaiskasvatuslautakunta päättää suunnitelmasta lokakuussa.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, seuranta I/ Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh Jaana Turunen, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen Seuranta I raportin tilanteesta Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 2 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen seuranta I tilanteesta Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti Selostus varhaiskasvatuslautakunta käsitteli vuoden 2015 talousarvion seuranta I raporttia tilanteessa kokouksessaan Suomenkielisen varhaiskasvatuksen Tatu-projektin toimenpiteiden tilanne Kerhotoiminnan kehittäminen: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa syyskauden 2015 kerhotoimintaan on sijoitettu noin 150 lasta enemmän kuin syksyllä Lisäksi varhaiskasvatuksessa tehostetaan lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, hankinta- ja tilausprosesseja uudistetaan, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 17 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tavoitteiden toteutuminen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Resurssit ja johtaminen Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta vähintään 1,8 %. Vuonna 2014 kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset ilman sisäisiä eriä hoidossa olevaa laskennallista lasta kohden olivat euroa, mikä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna Vuoden 2015 kustannukset saadaan tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2016 puolella. Tavoitteena on myös tehostaa päivähoitopaikkojen täyttöä ja käyttöä. Tammi-toukokuussa 2015 käyttöaste ja täyttöaste olivat 1,3 prosenttiyksikköä korkeampia kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut. Kesäkuussa maahanmuuttajataustaista henkilöstöä oli 80 eli 3,6 % koko henkilöstöstä. Vuoden 2014 lopussa osuus henkilöstöstä oli 3,3 %. Vieraskielisten osuus Espoon väestöstä oli vuoden 2014/2015 vaihteessa 13,3 %. Asukkaat ja palvelut Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaisesti oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen piiriin tulee päästä 7 vuorokauden kuluessa tarpeen ilmenemisestä. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen piiriin pääsyn toteutumisen seurantakäytännöt on sovittu kuraattori- ja psykologipalvelujen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksikkökohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat laaditaan ja otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä kevään 2015 aikana. Suunnitelmien arviointi ja päivitys lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisiksi käynnistyy syksyllä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2015 asetettuja tavoitteita on käsitelty ja kommentoitu suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtoryhmässä huhtikuussa. Niiden toteutumista arvioidaan ensimmäisen kerran syksyllä Vieraskielisille lapsille laaditaan yhdessä vanhempien kanssa kaksikielisyyden suunnitelma. Vuonna 2014 suunnitelma tehtiin lapselle, mikä oli 58 % vieraskielisistä suomenkielisen varhaiskasvatuksen

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 17 järjestämässä päivähoidossa ja esiopetuksessa olevista lapsista. Vuoden 2015 lukumäärä saadaan loppuvuodesta Kerhopaikkojen määrää lisätään vähintään tavoitteen mukaisesti. Elokuussa alkavaan kerhotoimintaan oli kesäkuun 2015 lopussa sijoitettu 375 lasta. Vuoden 2014 elokuussa kerhoissa oli 221 lasta. Kerhotoimintaan sijoitettujen lasten määrä on kasvanut 154 lapsella. Lasten mahdollisuutta leikkiä, liikkua, taiteilla ja tutkia arvioidaan ja kehitetään varhaiskasvatusyksiköissä. Kaikissa yksiköissä oli toimintavuonna kehittämisen kohteena vähintään yksi tavoitteen mukaisista teemoista. Aktiivisimmin kehitettiin leikkiä ja liikkumista. Useimmat yksiköt olivat valinneet kehittämisen kohteiksi vähintään kolme tavoitteen mukaista osa-aluetta. Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä arvioidaan säännöllisesti tavoitteen toteutumista. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen suunnitelma on valmistunut. Kestävä kehitys oli kehittämisen kohteena 82 % varhaiskasvatusyksiköistä toimintavuonna Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön Seuranta I tilanteessa Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Toukokuussa 2015 päivähoidossa oli lasta, mikä oli 749 lasta ennakoitua enemmän. Toukokuussa lapsimäärä on yleensä korkeimmillaan. Vuoden 2015 alusta lukien uudistettiin ja tarkennettiin yksityisen ja kotihoidon tuella olevien lasten sijoittumisen seurantaa ruotsin- ja suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tarkennus lisäsi yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrää ja vähensi kotihoidon tuella olevien lasten määrää. Yksityisen hoidon tuella oli vuoden 2015 toukokuussa 139 lasta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Kotihoidon tuella oli 50 lasta ennakoitua vähemmän. Päivähoidossa olevia lapsia TA /2015 MUUTOS Omat päiväkodit Perhepäivähoito Ostopalvelut

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 17 Yksityisen hoidon tuki Lasten kotihoidon tuella lapsia Uusi Painiityn päiväkoti Leppävaarassa otettiin käyttöön huhtikuussa, päiväkodissa on tilat kuudelle lapsiryhmälle. Elokuussa 2015 avataan Opinmäen päiväkoti Suurpellon alueelle, päiväkodissa on tilat viidelle lapsiryhmälle ja avoimelle päiväkodille. Mainingin päiväkodille valmistui lisätilaa Mainingin koulun yhteyteen Espoonlahteen. Tiloissa järjestetään valmistavaa opetusta 6-vuotiaille lapsille elokuusta alkaen. Loppuvuodesta valmistuu Lintuvaaran päiväkodin peruskorjaus ja laajennus. Espoon keskuksen pohjoisella alueella lakkautettiin Kurjenkellon, Ponin, Varsan ja Tähkäpään toisen ryhmäperhepäiväkodin toiminta kesällä 2015 ryhmäperhepäivähoidon kysynnän vähenemisestä johtuen. Hoidossa jatkavat lapset ja henkilöstö on sijoitettu Espoon keskuksen muihin toimipaikkoihin. Matinkylä-Olarin alueella luovuttiin Kala-Maijan päiväkodin yhden erillisryhmän tiloista terveysviranomaisten suosituksesta. Lapset ja henkilöstö siirtyivät Olariin Maapallokujan tiloihin. Päivähoidon kysyntä näyttää pysyvän vuotta 2014 suurempana myös syksyllä. Syyskuun 2015 loppuun mennessä päivähoidon aloittavia lapsia on tällä hetkellä noin 170 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Osa päivähoitopaikoista järjestetään edelleen ns. poikkeusjärjestelyin muilla palvelualueilla paitsi Espoon keskuksen pohjoisella alueella ja Matinkylä-Olarissa. Keväällä 2015 päivähoito järjestettiin poikkeusjärjestelyin enimmillään 294 lapselle. Talous Korjauksena painettuun taloussuunnitelmaan yksityisen hoidon tuen kuntalisä työsopimussuhteiselle hoitajalle kotona on alkaen 200 euroa kuukaudessa lasta kohden (Taloussuunnitelma, s.117). Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön keväällä 2014 valmistelemat talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sisältyvät vuoden 2015 myönnettyyn talousarvion määrärahaan ja ne on huomioitu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet ovat: - asiakasmaksujen indeksikorotukset ja tilapäisen päivähoidon maksujen tarkistukset toteutuvat alkaen - henkilöstön vuosilomia keskitetään koulujen loma-aikoihin ja vuokratyövoiman (Seure) käyttöä vähennetään - henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia muutoksissa lisätään - päivähoitopaikkojen käytön tehokkuutta lisätään omassa ja ostopalvelupäivähoidossa - hankintoja priorisoidaan ja keskitetään

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 17 - avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa kehitetään - yksityisen hoidon tuen kuntalisää kehitetään ja siten vähennetään kunnallisten päivähoitotilojen rakentamistarvetta - kehitetään starttirahaa entistä joustavammaksi - toteutetaan palveluverkkoselvitys ja luovutaan pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista, jos se on vain mahdollista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön muutettu talousarvio on 203,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 2 milj. eurolla. Vastaavasti ulkoisten palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 2 milj. eurolla työvoimanvuokrauskustannuksien osalta. Yksityisen hoidon tuen avustusten osalta on ylityspainetta. Ylitys johtuu lasten sijoittumisen tarkistuksesta ruotsin- ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen välillä. Tarkistus lisäsi yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrää suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Ylitys katetaan tulosyksikön menoista. Menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tulosyksikön tulojen 23,6 milj. euroa ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion (0,8 milj.) mukaisesti.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Elina Pulli, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi esittelyn esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon vaihtoehtoisista järjestämistavoista Käsittely Esittelijän selostusosaan tekemä muutos on huomioitu pöytäkirjassa. Koivisto Lahden kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Varhaiskasvatusjaosto ehdottaa, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tekisi valmistelukehotuksen esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoisista tavoista (linjauksista). Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Koiviston lisäysehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi opetus- ja päätti esittää, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta tekisi valmistelukehotuksen esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoisista tavoista (linjauksista). Selostus Varhaiskasvatusjaosto pyysi kokouksessaan Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön virkamiehiä valmistelemaan jaoston käsiteltäväksi selvityksen esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon erilaisista järjestämistavoista. Esiopetus on sisällöllisesti osa varhaiskasvatusta vaikka siitä määrätään perusopetuslaissa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 17 13, että esiopetuksen koordinointivastuu siirtyy Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vastuulle alkaen. Sitä ennen vastuu esiopetuksen järjestämisestä oli ollut opetustoimella. Muutoksen taustalla oli pyrkimys taata lapsille mahdollisimman eheä kokonainen päivä myös esiopetusvuonna sekä selkeä jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaikki uudet esiopetusryhmät on perustettu varhaiskasvatuksen yksiköihin. Opetustoimelta on siirretty esiopetusyksiköitä varhaiskasvatuksen vastuulle pikkuhiljaa, 0-3 yksikön vuosivauhtia. Siirrot ovat tapahtuneet sitä mukaa kun OVTES:n piiriin kuuluva esiopettajia on siirtynyt pois tehtävästä ja siirtäminen on ollut mahdollista. Jos koululle, jossa on useampia esiopetusryhmiä, on jäänyt vain yksi OVTES:n piiriin kuuluva esiopettaja, hänet on voitu siirtää työskentelemään toisessa koulussa, jolloin on vältetty kahden eri työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työskentely samassa yksikössä. Kuten kaupunginhallitus päätöksessään ( ) edellytti, varhaiskasvatuksen vastuulle ei ole siirretty esiopetusryhmiä niistä kouluista, joissa tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Esiopetukseen liittyvä päivähoito järjestetään aina samassa yksikössä kuin esiopetus. Päivähoitoa tarvitsee 87 % esioppilaista. Eheän päivän tarjoaminen ja koulupolun jatkumon turvaaminen ei tulosyksiköiden yhteisistä pyrkimyksistä huolimatta ole täysin toteutunut. Päivähoidon järjestämisessä kouluilla on haasteita muun muassa tilojen ja toimijoiden yhteistyön suhteen. Lapsen päivä jakautuu useaan eri osaan, kun esiopetuksesta ja päivähoidosta vastaavat eri henkilöt. Esioppilaiden ja koulutulokkaiden oppilaaksiottokriteerit eivät ole yhtenevät, eikä lapsen tulevaa koulua voida varmuudella tietää. Tähän liittyvät myös päivähoitoon sijoittamisen kriteerit, jotka perustuvat varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön. Ennakoitavien koulupolkujen jatkumot edellyttäisivät tilannetta, jossa tietystä päiväkodista siirryttäisiin tiettyyn kouluun. Espoossa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää päivähoitoa kuudella eri tavalla. varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy esiopetusta antavat yksiköt vuosittain. Muutoksia tehdään palvelutarpeen edellyttämällä tavalla siten, että jatkuvuus pyritään takaamaan mahdollisimman hyvin. Oppilaaksiotto tehdään varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä keskitetysti niin, että Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa esiopetuskokonaisuuden koordinoinnista. Suurin osa esiopetuksesta järjestetään päiväkodeissa ja osa kouluilla. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna seuraavasti: 1. Kunnallisessa päiväkodissa 80 yksikössä, yhteensä 1516 lasta 2. Kunnallisen päiväkodin toimintana koulujen tiloissa 12 yksikössä, yhteensä 347 lasta 3. Ostopalvelupäiväkodeissa

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 17 9 yksikössä, yhteensä 77 lasta 4. Yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa 18 yksikössä, yhteensä 235 lasta 5. Koulun toimintana niin, että päivähoidosta vastaa kunnallinen päiväkodin henkilökunta 2 yksikössä, yhteensä 40 lasta 6. Koulun toimintana niin, että päivähoidon tuottaa ostopalvelun palveluntuottaja 23 yksikössä, yhteensä 748 lasta Päiväkodeissa tapahtuvan ja päiväkodin kouluilla toteuttaman esiopetuksen osalta henkilöstömitoitus on päivähoitoasetuksen mukainen: yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa (KVTES). Samat työntekijät ovat työvuorojensa puitteissa paikalla koko esiopetusajan ja sen lisäksi lasten hoidon tarpeen mukaan aamulla ennen esiopetusta ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen. Lasten hoito järjestetään samoissa tiloissa kuin esiopetus. Koulun esiopetuksesta vastaa yksi esiopettaja (OVTES), jolla on lasten lukumäärän tai tuen tarpeen mukaan yksi avustaja esiopetuksen ajan. Koulun esiopettajilla on pääsääntöisesti lastentarhanopettajan koulutus. Aamulla ja iltapäivällä ostopalvelun palveluntuottaja tai läheisen päiväkodin henkilökunta vastaa lasten hoidosta hoidon tarpeen mukaan. Työvuoroista riippuen henkilökunta voi olla sama kuin aamuhoidossa tai se voi vaihtua. Lasten hoito järjestetään yleensä muussa tilassa kuin esiopetus, yleensä ns. jakotiloissa. Alla olevassa taulukossa on nähtävillä yhteenveto vaihtoehtoisista esiopetusjärjestelyistä kustannuksineen. Esiopetuksen järjestämistapa Esiopetus ja päivähoito kunnallisessa päiväkodissa Kunnallisen päiväkodin esiopetus ja päivähoito koulun tiloissa Esiopetus ja päivähoito ostopalvelupäiväkodissa Henkilöstömitoitus 1 lto, 2 lh / 21 lasta Sama henkilökunta ja tilat koko päivän 1 lto, 2 lh / 21 lasta Sama henkilökunta ja tilat koko päivän 1 lto, 2 lh / 21 lasta Sama henkilökunta ja Kustannukset lasta kohden vuodessa Kustannusero vuodessa/lapsi, vertailukohteena esiopetus ja päivähoito kunnallisessa päiväkodissa /vuosi /vuosi /vuosi / vuosi/lapsi, 77

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 17 Esiopetus ja päivähoito yksityisen hoidon tuen päiväkodissa Koulun esiopetus ja ostopalvelun palveluntuottajan toteuttama päivähoito Koulun esiopetus ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuttama päivähoito tilat koko päivän 1 lto, 2 lh / 21 lasta Sama henkilökunta ja tilat koko päivän 1 esiopettaja, avustaja / 20 lasta 4h esiopetuksen ajan Aamusta ja iltapäivästä vastaa ostopalvelun palveluntuottaja eri tilassa 1 esiopettaja, avustaja / 20 lasta 4h esiopetuksen ajan Aamusta ja iltapäivästä vastaa kunnallisen päiväkodin henkilökunta /vuosi /vuosi /vuosi = /vuosi /vuosi /vuosi = /vuosi lasta yhteensä /v 151 /vuosi/lapsi, 235 lasta yhteensä /vuosi / vuosi/lapsi, 748 lasta yhteensä /vuosi / vuosi/lapsi, 20 lasta yhteensä /vuosi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Suomenkielisen varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkatilanne loka-joulu 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Rasmus, puh Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen keskustelee ja merkitsee tiedoksi loka- joulukuun 2015 päivähoitopaikkatilanteen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Päivähoidossa aloittaa eniten uusia lapsia elo-syyskuussa eli suurin osa alkusyksyn 2015 päivähoitopaikoista on täytetty jo keväällä ja elokuussa. Päivähoidon kysyntä näyttää pysyvän vuotta 2014 suurempana niin keväällä kuin myös syksyllä. Syyskuun 2015 loppuun mennessä päivähoidon aloittavia lapsia on tällä hetkellä noin 170 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna Osa päivähoitopaikoista järjestetään edelleen ns. poikkeusjärjestelyin muilla palvelualueilla paitsi Espoon keskuksen pohjoisella alueella ja Matinkylä-Olarissa. Keväällä 2015 päivähoito järjestettiin poikkeusjärjestelyin enimmillään 294 lapselle. Nyt syksyllä poikkeusjärjestelyt koskevat noin 200 lasta, joista puolet on Tapiolan alueella. Jonkin verran hoitopaikkoja haetaan myös loka- joulukuusta alkaen. Palveluohjaajat tekevät loka-joulukuun hoitopaikkapäätökset syyskuun aikana. Varhaiskasvatuksen johtaja Titta Tossavainen esittelee elokuun lopussa olevien tietojen perusteella, millainen päivähoitopaikkatilanne eri palvelualueilla on loka-joulukuussa 2015.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 16. Kokoustiedot. Aika torstai klo 17:35-20:05. Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.12.2015 Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika 03.12.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja Erika Granfelt Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.08.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 18.08.2016 torstai klo 17:40-19:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.04.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 27.04.2017 torstai klo 17:30-19:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 01.02.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 01.02.2016 maanantai klo 18:20-19:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 28.08.2013 Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika 28.08.2013 keskiviikko klo 17:35-20:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä 12.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 3 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2014 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 05.05.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 05.05.2015 tiistai klo 17:30-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.11.2014 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 11.11.2014 tiistai klo 17:30-20:00 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Aika maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Lisätietoja

Aika maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Lisätietoja Espoon kaupunki Kokouskutsu 01.02.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 01.02.2016 maanantai klo 18:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Lisätietoja Käsiteltävät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4707/12.01.01/2014 221 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Elina Pulli, puh. 046 877 3888 Harri Rinta-aho,

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 18.10.2016 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 18.10.2016 tiistai klo 17:30-20:10 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.04.2013 Sivu 1 / 19 Kokoustiedot Aika 17.04.2013 keskiviikko klo 18:00-20:40 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 12.02.2015 torstai klo 17:35-19:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 11.11.2014 Sivu 1 / 1 4579/12.01.00/2014 39 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimisen tukeminen varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo

Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 06.06.2013 Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika 06.06.2013 torstai klo 17:35-20:15 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 16.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 198 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiraportti tilanteessa 31.10.2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 9. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 2 / 2 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 5439/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 9 7.1.2013 9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali Valmistelijat / lisätiedot: Rytilahti Katja, puh. (09) 816 22398

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet 20.11.2013 Sivu 1 / 1 3656/12.01.00/2013 234 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro

Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs. Johanna Paattiniemi, puheenjohtaja Reeta Heino Kerttu Perttilä Jari Koivukoski Henri Kuro Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 15.02.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 15.02.2017 keskiviikko klo 17:00-19:00 Paikka Espoon uusi sairaala, Turuntie 150, nh Pallokivi, 1.krs

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 08.06.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 17:35-18:30 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 09.03.2017 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 09.03.2017 torstai klo 17:30-20.05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot

Sivu 1 / 9. sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto. Kokoustiedot Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 02.11.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 02.11.2016 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Kamreerintie 7, 3. krs, neuvotteluhuone Centti Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen

Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen 2015 - Suomenkielinen varhaiskasvatus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4708/12.01.00/2014 222 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Astrid Kauber, puh.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 16:00-17:00 Paikka Kokoushuone Vermo Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 30.03.2017 torstai klo 16:30-19:55 Tauko 19.07-19.12 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 16.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 16.03.2017 torstai klo 16:40-18:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 18.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 198 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta, Lokakuun kuukausiseuranta / 31.10.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.01.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.01.2017 torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, 02750 Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla

Lisätiedot

Saunalahden päiväkoti, os. Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo

Saunalahden päiväkoti, os. Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 31.10.2012 Sivu 1 / 23 Kokoustiedot Aika 31.10.2012 keskiviikko klo 18:20-20:05 Paikka Saunalahden päiväkoti, os. Kummelivuorentie 2, 02330 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Taru

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 8. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 09.04.2017 sunnuntai klo 10:00-24:30 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja

Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 01.04.2015 keskiviikko klo 16:05-16:05 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 16.02.2017 Sivu 1 / 1 652/2017 00.01.02.02 27 Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Kokopäivähoito Alle 3-v. lapsi 3 6-v. lapsi. Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka /kk 420 /kk /kk 428 /kk

Kokopäivähoito Alle 3-v. lapsi 3 6-v. lapsi. Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka /kk 420 /kk /kk 428 /kk Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Varhaiskasvatuspalvelut Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota, mahdollistaa ja kehittää perheiden tarpeiden mukaisia,

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 19.04.2015 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 19.04.2015 sunnuntai klo 19:00-24:00 Paikka Kokoustila Kotka, Asemakuja 2 C 3 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja René

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille

Espoon kaupunki Pöytäkirja Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille 10.12.2013 Sivu 1 / 1 5263/00.01.01/2013 252 Opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoille Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 07.04.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2016 torstai klo 16:15-20:40 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2641/2016 02.05.00 104 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh.

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota ja kehittää varhaiskasvatusikäisten (10 kk - 6 v) lasten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.09.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 8:00-10:10 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh 16.02.2017 Sivu 1 / 1 694/2017 00.00.01.00 30 Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnat toimikaudella 2017-2021 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Seppänen, puh. 050 395 2160 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen alkaen 17.02.2016 Sivu 1 / 1 610/2016 12.01.00.00 13 Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 1.8.2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2017 perjantai klo 19:00-21:15 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 25.02.2015 Sivu 1 / 1 827/12.01.00/2015 15 Suomenkielisen perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Elina Rönkkö, puh. 050 320 0607 Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 27.03.2013 keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 10. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 09.03.2017 torstai klo 16:00-16.45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53 22.03.2017 Sivu 1 / 1 4720/2016 12.01.01 53 Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2017-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.03.2013 Sivu 1 / 1 1428/12.01.01/2013 107 Taiteen perusopetus varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Mattila Virpi, puh. (09) 816 23022 Suihkonen Jaana, puh. (09) 816 52353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota ja kehittää varhaiskasvatusikäisten (10 kk - 6 v) lasten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot