Yläraajaleikkauksista pysyvä apu neliraajahalvauspotilaalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yläraajaleikkauksista pysyvä apu neliraajahalvauspotilaalle"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus MARTTI VASTAMÄKI Yläraajaleikkauksista pysyvä apu neliraajahalvauspotilaalle Kaularankavamman aiheuttamaa neliraajahalvausta potevan kuntouttaminen on vaativa lääketieteellinen ja taloudellinenkin haaste. Edelleenkään ei ole keinoja neliraajahalvauspotilaan alaraajojen toiminnan parantamiseksi, mutta yläraajojen erittäin puutteellista toimintaa voidaan useimmissa tapauksissa kohentaa menestyksellisesti sopivilla leik kauksilla. Myönteiset tulokset näistä leikkauksista ovat pysyviä. Jokaisen neliraajahalvauspotilaan olisikin saatava mahdollisuus alan tuntevan käsikirurgin konsultaatioon vuoden kuluessa vammautumisesta. Duodecim 2005;121: K aularangan murtuman tai luksaation yhteydessä syntyvä neliraajahalvaus eli tetraplegia on erittäin vaikeasti invalidisoiva tila. Potilas tulee hyvin pitkälti riippuvaiseksi ympäristön avusta. Tetraplegiapotilaan alaraajat, vartalo, virtsarakko, suoli ja valtaosa yläraajojen lihaksista ovat halvaantuneet. Yläraajojen halvauksen laajuus riippuu kaularangan vaurion tasosta: mitä korkeampi vaurio, sitä vähemmän toimintaa on jäljellä. Kyynärnivelen distaalipuolella toimivien lihasten lukumäärän mukaan neliraajahalvaukset jaetaan Edinburghin luokituksen mukaan yhdeksään ryhmään siten, että ryhmässä 1 toimii vain brachioradialislihas, ryhmässä 2 brachioradialis ja extensor carpi radialis longus jne (Calandruccio ja Jobe 1998). Yläraajahalvaus on usein erilainen eri puolilla siten, että eroa voi olla kaksikin luokkaa. Usein vaurio on tasolla C5 6 eli luokkaa 1 tai 2, jolloin potilailla ei ole sormissa minkäänlaista aktiivisuutta eikä kyynärnivelessä aktiivista ojennusta. Tällöin kaikenlaiset tarttumaotteet ovat mahdottomia tosin niitä voidaan saada jonkin verran aikaan käyttämällä erilaisia tarratukia. Osalla potilaista on jäljellä ranteen ojennusvoimaa, mutta ranteen koukistus ei onnistu. Kyynärnivelen koukistus ja olkavarren nostovoima säilyvät näillä potilailla. Tuntoraja on vartalolla yleensä mamillatasossa, ja yläraajoissa tuntoa saattaa olla jäljellä peukalossa ja etusormessa. Neliraajahalvauksia ilmaantuu Suomessa vuosittain noin 25 eli viisi tapausta miljoonaa asukasta kohti (Alaranta ym. 2000). Yleisimmät syyt meillä ovat liikenneonnettomuudet, matalaan veteen sukeltaminen ja putoaminen (Vastamäki ym. 1995). Yhdysvalloissa ilmaantuvuus on yli 20/ /v eli noin tapausta vuodessa. Italiassa uusia neliraajahal vauksia ilmaantuu 200 vuodessa (Landi 2003). Ongelma on siis merkittävä. Yhden neliraajahalvauspotilaan elinikäiset hoitokustannukset ovat Yhdysvalloissa noin miljoona dollaria (Hentz ja Leclercq 2002). On todennäköistä, etteivät kustannukset Suomessakaan jää paljon pienem miksi. Kyynärnivelen aktiivisen ojennuksen puuttuminen merkitsee sitä, että kyynärnivelet ovat pääasiassa koukussa, potilas ei saa otettua esineitä hartiatason yläpuolelta, ja mahdollisia käteen leikkauksella aikaan saatavia toimintoja on vaikea koordinoida. Kyynärniveleen kehittyy helposti fleksiokontraktuura, ellei asiaan kiinni- 1087

2 tetä riittävästi huomiota ja anneta asianmukaista fysioterapiaa. Neliraajahalvauspotilaaan käden toimintaa voidaan C 5 6-tason potilailla parantaa maassamme jo yli 30 vuotta käytössä olleella perusleikkauksella eli avainoteleikkauksella ja kyynärnivelen ojentamista parantavalla deltaplastialla (Moberg 1975). Matalammissa kaularankavammoissa on mahdollisuus käyttää toimivia lihaksia erilaisiin jännetranspositioihin, jolloin otteisiin voidaan saada enemmän voimaa (Vastamäki 2002). Kyynärnivelen ojennusleikkaus Kyynärnivelen aktiivinen ojennus on mahdollista palauttaa transponoimalla hartialihaksen toimiva takaosa halvaantuneen kolmipäisen olkalihaksen distaalijänteeseen. Näin voidaan saada kyynärniveleen kohtalainen ojennusliike, voimaltaan noin 2 4 kg:n painoa vastaava. Tämä ojennusvoima auttaa oleellisesti koko raajan jäljellä olevan toiminnan hallitsemisessa. Käsi ei putoa potilaan maatessa selällään ja esimerkiksi nenää niistäessä kasvoille, ja potilas ulottuu korkeammalle. Kuitenkaan ei saavuteta sellaista ojennusvoimaa, että potilas pystyisi kyynärnivelen ojennusvoimaa käyttäen esimerkiksi kääntymään vuoteessa tai työntämään itseään istumaasentoon. Tämän deltaplastian kehitti ruotsalainen käsikirurgian uranuurtaja professori Erik Moberg. Hän kävi suorittamassa ensimmäiset tämäntyyppiset tetraplegialeikkaukset Suomessa 1970-luvun alussa Invalidisäätiön sairaalassa, jonne tetraplegiapotilaiden käsikirurgia oli suuressa määrin keskitetty. Leikkauksessa hartialihaksen takaosa irrotetaan hermotusta vaurioittamatta distaalipäästään ja yhdistetään II IV varpaiden ojentajista otetuilla pitkillä jännesiirteillä kolmipäisen olkalihaksen distaalijänteeseen lähelle kyynärpäätä (Moberg 1975, Vastamäki 2002) (kuva 1). Toimenpide ei ole yksinkertainen ja vaatii kokemusta. Leikkauksen jälkihoito on myös melko vaivalloinen ja edellyttää kuuden viikon kipsi- ja lastahoitoa, jolloin potilas on entistä avuttomampi ja jatkuvan avun tarpeessa (kuva 2). Avainoterekonstruktio Vaikka C 5 6-tason tetrapleegikolla ei olekaan sormissaan mitään aktiivista liikettä, voidaan heille saada aikaan Mobergin kehittämällä menetelmällä kohtalainen avainote (key pinch grip). Peukalon pitkä koukistajajänne kiinnitetään värttinäluuhun, jolloin peukalo painuu etusormen sivua vasten potilaan ojentaessa rannettaan. Ote avautuu, kun ranne saa koukistua painovoiman vaikutuksesta (Moberg 1975, Vastamäki 2002). Samassa yhteydessä jäykistetään peukalon kärkinivel suoraksi. Peukalon pitkä ojentaja voidaan myös kiinnittää siten, että peukalo ojentuu enemmän ranteen koukistuessa. Otteen sopivan kireyden arviointi leikkauksen aikana on vaikeaa. Jänne jää herkästi liian löysälle. Liian kireä jänne taas ei salli otteen kunnollista avautumista. Leikkauksen jälkeen kättä pidetään kipsissä tai ortoosissa 3 4 viikkoa. KUVA 1. Kaavio deltaplastiasta. Toimivan hartialihaksen takaosa yhdistetään vapaalla jännesiirteellä kyynärnivelen toimimattomaan ojentajaan kyynärnivelen ojennusvoiman palauttamiseksi M. Vastamäki

3 TAULUKKO 1. Yläraajaleikkausten vaikutus toimintakykyyn 11 potilaan arvioimana. Potilaista kukaan ei katsonut kyseisten toimintojen huonontuneen. Parani Toiminto Paljon Vähän Ennallaan KUVA 2. Deltaplastian jälkihoitona on saranalasta, jolla rajoitetaan kyynärnivelen liikettä toipumisaikana. Koska aikaansaatu avainote perustuu pelkästään ranteen aktiiviseen ojennukseen ja passiiviseen koukistukseen, voi peukalon oikeaan asentoon saamisessa olla vaikeuksia. Peukalo saattaa suuntautua liikaa kämmeneen etusormen ohi tai liikaa dorsaalisuuntaan rystysen päälle. Avain otevoima tulee hyväksi, kun ranteen ojennusvoima on hyvä tai se on saatu hyväksi jännetranspositiolla ja kun peukalo osuu sopivasti etusormen sivua vasten (Vastamäki ym. 1995). Aktiivit jännetranspositiot Kun käytettävissä on toimivia yläraajan lihaksia, voidaan esimerkiksi yhtä ranteen ojentajaa ja kyynärvarren koukistajaa käyttää sormien ja peukalon koukistajina, kun ensin on huolehdittu ojentajapuolesta kiinnittämällä ojentajat luuhun niin, etteivät sormet jää koukkuun (tenodeesi). Nämä leikkaukset ovat usein kaksivaiheisia: ensin tehdään tenodeesit ja parin kuukauden kuluttua varsinaiset jännetranspositiot (Zancolli 1975, House ym. 1992, Vastamäki 2002). Omat potilaat Invalidisäätiön sairaalassa suoritettiin vuosina edellä kuvattuja käsileikkauksia 49:lle C 5 -tason tetraplegiapotilaalle. Heistä 27:lle (25 miestä, kaksi naista) tehtyjen 39 deltaplastian (DT) ja 29 avainoterekonstruktion (KP) tulokset tarkistettiin v Kaikki olivat Edinburghin luokkaa 1 tai 2, eli potilailla ei ollut mahdollisuuksia aktiivisiin jännetranspositioihin. Sama tutkija arvioi kuusi Pyörätuolilla ajo 4 7 Siirtyminen istuen Kääntyminen vuoteessa Vartalon siirtäminen vuoteessa Istumaan nousu Ruokailu Kirjoittaminen Siisteydestä huolehtiminen Korkealla olevan esineen poimiminen Autolla ajo Yleinen riippumattomuus potilasta (11 DT ja 10 KP) 3,7 ja 23,7 vuoden kuluttua toimenpiteen jälkeen (vaihteluvälit keskimäärin 2 8 ja v) samoja menetelmiä käyttäen. Nämä potilaat olivat kaikki miehiä ja tutkimuksen aikaan keski-iältään 55,8- vuotiaita (vaihteluväli 45 62). Alkuperäisen aineiston 27 potilaasta 11 oli kuollut ja kymmenen ei voinut huonon kuntonsa takia osallistua jälkitutkimukseen, mutta viisi heistä palautti kyselylomakkeen. Lyhytaikaistulokset tutkittiin marraskuussa 1983 (Vastamäki 1985 ja 1995) ja pitkäaikaistulokset helmikuussa Avainotteen voima mitattiin tavanomaisella avainotemittarilla valitsemalla paras mahdollinen mittarin asento peukalon ja etusormen välissä. Avainotteen sujuvuus ja osuvuus kirjattiin. Ranteen ojennusvoima mitattiin jousivaa alla kiloina. Kyynärnivelen ojennusvoima mitattiin makuulla neljässä eri asennossa jousivaa alla, sekä kyynärnivel suorana että 90 asteen fleksiossa ja olkavarsi vartalon sivulla adduktiossa että 90 asteen abduktiossa. Olkavarren abduktiovoima 90 asteen abduktiossa mitattiin samoin. Sama tutkija teki kaikki mittaukset samalla jousivaa'alla molemmissa tutkimuksissa. Lisäksi tutkittiin, miten suuressa olkavarren elevaatiokulmassa potilas pystyi vielä transponoidulla hartialihasvoimallaan ojentamaan aktiivisesti kyynärnivelensä makuulla ja istuallaan eli mikä oli ulottuvuus korkeussuunnassa. Aiemmassa 1983 tehdyssä tutkimuksessa käsien toimintaa kartoitettiin myös Jebsenin testillä, jota ei kuitenkaan tehty enää Molemmissa tutkimuksissa potilaat täyttivät lisäksi kyselylomakkeen, jossa tiedusteltiin sosiaalista tilannetta koskevien asioiden lisäksi 11 kysymyksellä heidän nykyistä toiminnallista tilaansa ja sitä, miten leikkaus oli vaikuttanut siihen (taulukot 1 ja 2). Ensimmäistä jälkitutkimusta tehtäessä ei vielä ollut käytettävissä tarkemmin validoituja kyselylomakkeita vaan kysymykset laadittiin siihen men- Yläraajaleikkauksista pysyvä apu neliraajahalvauspotilaalle 1089

4 TAULUKKO 2. Aineiston 11 potilaan nykyinen toimintakyky. Onnistuu Toiminto Hyvin Kohtalaisesti Vaikeasti Ei ollenkaan Pyörätuolilla ajo 6 5 Siirtyminen istuen Kääntyminen vuoteessa Vartalon siirtäminen vuoteessa Istumaan nousu Ruokailu 5 6 Kirjoittaminen Siisteydestä huolehtiminen Korkealla olevan esineen poimiminen Autolla ajo nessä neliraajahalvauspotilaiden hoidosta saamiemme omien kokemusten pohjalta. Samoja kysymyksiä käytettiin myös Ne osoittautuivat potilaan toimintakykyä hyvin kuvaaviksi ja ovat paljolti samantyyppisiä kuin nyt saatavilla olevat validoiduiksi arvioidut kyselylomakkeet (Lamb ja Chan 1983). Tulokset Lopputarkastuksessa 11 potilasta (kaikki miehiä, 19 DT, 17 KP) palautti kyselylomakkeen. Viidelle potilaalle oli tehty molempiin yläraajoihin sekä avainoteleikkaus että deltaplastia, viidelle oli tehty kolme leikkausta ja yhdelle vain yksi avainoteplastia. Pyörätuolilla ajo oli leikkauksen ansiosta parantunut paljon neljällä potilaalla ja vähän seitsemällä, ruokailu kymmenellä, kirjoittaminen kahdeksalla ja hygienian hoito yhdeksällä. Esineiden ottaminen korkealta oli parantunut seitsemällä potilaalla mutta ei muuttunut yhtään kahdella. Itsenäinen toiminta oli kohentunut paljon kolmella ja jonkin verran kuudella (taulukko 1). Vastanneista potilaista seitsemän asui kotona ja neljä palvelutalossa. Neljällä oli perhe, ja he olivat saaneet lapsia vammautumisen jälkeen. Kolme kuudesta tutkimukseen tulleesta oli edelleen kokopäivätyössä (pankinjohtaja, toimistovirkailija ja puhelinmyyjä). Kuudella kyselyyn vastanneista leikkauksen tulos oli pysynyt subjektiivisesti samana viimeisten 20 vuoden ajan, kolmella parantunut ja kahdella huonontunut. Kaikki arvioivat tehdyt leikkaukset tarpeelliseksi; kahdeksan olisi valinnut samat leikkaukset uudelleen, ja kolme ei osannut vastata tähän ky- A B KUVAT 3. Avainoteleikkauksella eli»pinch-plastialla» voidaan saada täysin halvaantuneeseen käteen kohtalainen ote pienien ja isompien esineiden käsittelyä varten M. Vastamäki

5 symykseen. Potilaiden nykyinen toimintakyky on esitetty taulukossa 2. Avainotteen voima oli kohtalainen useimmissa tapauksissa. Parhaimmillaan peukalo osui hyvin etusormen sivua vasten ja ote aukeni tarpeeksi (kuvat 3 A ja B). Vuonna 1983 avainotteen voima oli 1,4 kg ja ,1 kg eli se oli vähentynyt 21 % kahdenkymmenen vuoden aikana (taulukko 3). Neljälle potilaalle oli tehty avainoteleikkaus molemmille puolille. Heistä kahdella heikoimmalla avainote oli keskimäärin 0,6 kg (vaihteluväli 0,3-1,0 kg) ja kahdella vahvimmalla 1,3 (0,5 2,0) kg. Ensin mainituilla parani taulukossa 1 mainituista toiminnoista paljon tai vähän yhteensä 13 ja jälkimmäisillä 18. Heikkovoimaisemmalla kaksikolla onnistui taulukon 2 toiminnoista hyvin ainoastaan yksi ja vahvemmalla yhdeksän, joten saavutetuilla voimilla näyttäisi olevan merkitystä toimintakyvyn kannalta. Kyynärnivelen ojennusvoima vaihteli eri asennoissa jonkin verran ja oli parhaimmillaan yli 5 kg (kuva 4). Toisilla paras voima saatiin kyynärnivelen ollessa suorana ja toisilla fleksiossa. Samoin olkavarren adduktiossa ja abduktiossa voimat vaihtelivat jonkin verran. Vuonna 1983 kyynärnivelen ojennusvoima oli 2,5 kg ja 2004 TAULUKKO 3. Avainotteen voima (kg) Vähenemiä (%) Oikea 1 1,1 (0,7 1,8) 0,8 (0,3 2,0) 27 Vasen 2 1,6 (0,6 3,0) 1,3 (0,5 3,0) 19 Yhteensä 1,4 (0,6 3,0) 1,1 (0,3 3,0) 21 1 Neljä potilasta 2 Kuusi potilasta TAULUKKO 4. Kyynärnivelen ojennusvoima (kg) Vähenemä (%) Oikea 1 2,2 (0,7 4,5) 2,1 (0,5 5,7) 5 Vasen 2 2,8 (0,3 8,9) 2,1 (0,2 5,7) 25 Yhteensä 2,5 (0,3 8,9) 2,1 (0,2 5,7) 16 1 Kuusi potilasta 2 Viisi potilasta Yläraajaleikkauksista pysyvä apu neliraajahalvauspotilaalle KUVA 4. Neliraajahalvauspotilaan kyynärnivelen puuttuva aktiivinen ojennus voidaan palauttaa deltaplastialla kohtalaisen hyväksi. 2,1 kg, eli se oli vähentynyt 16 % kahdessakymmenessä vuodessa (taulukko 4). Kyynärnivelen liike oli kaikilla pysynyt hyvänä ja oli vuonna 1983 keskimäärin 145 ( ) astetta ja v ( ) astetta. Istuessaan pyörätuolissa potilaat kykenivät ojentamaan kyynärnivelensä aktiivisesti painovoimaa vasten, kun olkavarsi oli keskimäärin 118 (80 180) astetta abdusoituna, eli parhaat saivat aikaan kyynärnivelen ojennuksen olkavarsi aivan ylös kurotettunakin. Makuulla kyynärnivelen ojennus onnistui olkavarren ollessa koholla vaakatasosta keskimäärin 52 (0 90) astetta. Parhaat onnistuivat ojentamaan kyynärnivelensä olkavarsi suoraan ylöspäin osoittaen, kun taas huonoin ei saanut ojennusta aikaan juuri lainkaan nostettuaan olkavartta ylöspäin. Ranteen ojennusvoima ja olkavarren abduktiovoima heikkenivät vähän vuosien mittaan samalla tavalla kuin muutkin voimat. Ranteen ojennusvoima väheni 20 % eli 1 % vuodessa (9,0 7,2 kg) ja olkavarren abduktiovoima toisin sanoen hartialihaksen voima 28 % eli 1,4 % vuodessa (11,8 8,5 kg). Aineiston pienuuden vuoksi tulosten tilastollinen analysointi ei ollut mahdollista. 1091

6 Pohdinta Neliraajahalvauspotilaan toimintakyky on vähentynyt katastrofaalisesti. Muutos on sitäkin suurempi, kun neliraajahalvaus useimmiten kohtaa nuoria kaikkein aktiivisimpia miehiä. Pienikin parannus vähäisiin jäljellä oleviin toimintoihin on arvostettua. Kuvatut yläraajan toimintaa parantamaan tarkoitetut leikkaukset ovat aiheiltaan, itse toimenpiteenä ja jälkihoidoltaan periaatteessa selväpiirteisiä mutta myös herkkiä epäonnistumaan. Kuvatussa pienessä pitkäaikaisseuranta-aineistossakin mitattiin pari alle puolen kilon voimaa kyynärnivelen ojennusliikkeessä, jolloin tyhjänkin käden ojentaminen painovoimaa vastaan on vaikeaa. Yhdessä ta pauksessa syy todennäköisesti oli se, että hartialihaksessakin oli halvausta primaarivaurion vuoksi. Toisessa tapauksessa jännesiirre oli todennäköisesti venynyt niin, että voima ei välittynyt tehokkaasti. Avainoteleikkauksessa taas tulos on paljolti riippuvainen siitä, miten hyvin peukalo osuu etusormen sivuun. Saatetaan tarvita peukaloa stabiloivia toimenpiteitä, kuten peukalon tyvinivelen jäykistämistä tai etusormen koukistusasennon lisäämistä eli ns. lasso-operaatiota (Vastamäki 2002). Myös muita joillekin potilaille sopivia leikkausmenetelmiä on kuvattu (Landi 2003). Avainoterekonstruktio ja deltaplastia ovat ne perustoimenpiteet, joiden tarvetta pitää harkita jokaisen C 5 -tason tetraplegiapotilaan tapauksessa (Friden 2003). Leikkauksista on kuvattu hyviä lyhyen ja keskipitkän seurannan tuloksia (Vastamäki 1985, Remy-Neris ym. 2003, Rothwell ym. 2003, Bryden ym. 2003), mutta tässä kuvatun pituista seurantaa ei ole aiemmin esitetty. Tämä johtuu luonnollisesti paljolti siitä, että leikkauksia alettiin tehdä yleisemmin muuallakin kuin Ruotsissa ja Suomessa vasta luvun loppupuolella. Kyseiset menetelmät ovat säilyttäneet arvonsa tämän tason tetraplegian perusleikkauksina (Vastamäki 2002), vaikka lukuisia muunnelmia eri vaiheiden parannusehdotuksineen on myös esitetty. Toinen syy pitkäaikaisseurantojen puutteeseen on se, että huolimatta parantuneesta terveydenhoidosta ja kohentuneista sosiaalisista olosuhteista neliraajahalvaus edelleen lyhentää merkitsevästi potilaan elinikää. Tämänkin tutkimuksen potilaista moni oli kuollut juuri ennen tutkimusta ja pari heti kyselylomakkeen postittamisen jälkeen. Vaikka esitetty pitkäaikaisseuranta-aineisto on varsin pieni, se antaa kuitenkin luotettavan yhdenmukaisen kuvan leikkauksilla aikaansaatujen toimintojen ja voimien pysyvyydestä vuosikymmenten saatossa. Voimat olivat vähentyneet parikymmentä prosenttia yhtä monessa vuodessa. Kyseinen voiman vähentyminen on saattanut johtua myös potilaiden ikääntymisestä. Tulokset osoittavat, että kyseisiä toimenpiteitä voidaan suositella pysyvänä parannuksen aikaansaavina neliraajahalvauspotilaille. Rotwell ym. (2003) totesivat omassa aineistossaan avainotteen heikentyneen kymmenessä vuodessa noin 50 % eli 5 %:n vuosivauhtia. Kuvattuja luokkien 1 ja 2 potilaille suoritettuja avainoteleikkauksia hänellä oli aineistossaan yhdeksän. Lisäksi he esittivät tulokset 35 aktiivisesta rekonstruktiosta, joissa avainote saatiin voimaltaan kaksinkertaiseksi. Ejeskär (1988) esitti 13 vuoden seurantatulokset 30 deltaplastiasta. Kahdeksan kyynärniveltä ojentui aktiivisesti suoraksi painovoimaa vastaan, kun olkavarsi oli elevoitu maksimaalisesti. Voimia ei mitattu. Y D I N A S I A T Yläraajaleikkauksilla voidaan parantaa neliraajahalvauspotilaiden toimintakykyä. Leikkausten tulokset ovat pysyviä. Pieni osa neliraajahalvauspotilaista pystyy onnistuneiden käsileikkausten jälkeen säännölliseen ansiotyöhönkin. Jokaisella neliraajahalvauspotilaalla tulisi olla mahdollisuus asiantuntevaan käsikirurgiseen konsultaatioon vuoden sisällä vammautumisesta M. Vastamäki

7 Nyt esitetty aineisto on lähtökohdaltaan kansainvälisestikin suuri ja seuranta-ajaltaan pisin asiasta julkaistu. Ongelmana on mm. se, että pitkän ajan kuluessa perusvamma on aiheuttanut runsaasti luonnollista poistumaa aineistosta ja jäljelle jääneistäkin useat olivat niin huonossa kunnossa, etteivät he voineet osallistua jälkitarkastukseen. Tämä on saattanut aiheuttaa vääristymää tuloksiin, jos tutkimusjoukkoon on valikoitunut enemmän hyvän kuin huonon tuloksen saavuttaneita. Onneksi neliraajahalvaus ei ole kovin yleinen vamma. Kokemusta kertyy sen harvinaisuudesta johtuen vain vähän. Tetraplegiapotilaiden yläraajarekonstruktiot onkin pyritty useissa maissa keskittämään muutamiin keskuksiin. Niin tehtiin Suomessakin vielä 1990-luvun alkuun asti. Valtava-lainsäädännön myötä hoidon keskittäminen Invalidisäätiöön kuitenkin loppui, mitä ei voitane pitää ainakaan potilaiden etuna. Asianmukainen keskittäminen osaavien käsiin on edelleen paikallaan tässä potilasryhmässä. Nykyisin neliraajahalvauspotilaiden käsikirur giaa pyritään keskittämään Töölön sairaalan käsikirurgian klinikkaan, jossa toiminta aloitettiin pari vuotta sitten yhteistyössä Käpylän kuntoutuskeskuksen ja ruotsalaisen Sahlgrenska-sairaalan käsikirurgien kanssa. Aktiivisten oterekonstruktioiden käyttö antaa luonnollisesti ainakin saavutettavien voimien suhteen paremman tuloksen, jos sellaisiin on tetraplegian tason puolesta mahdollisuuksia. Näihin toimenpiteisiin voi liittyä merkittäviä riskejä, jos suorittaja on kokematon. Tyyppiesimerkki riskeistä on neliraajahalvauksen saanut kuvataiteilija, jolle hyvää tarkoittaen tehtiin aktiivinen rekonstruktio suositeltavaan tapaan eli yksi ranteen ojentaja, m. extensor carpi radialis longus, siirrettiin sormia koukistamaan. Toimenpiteellä saadaan yleensä aikaan ainakin kohtalainen koukkuote sormiin. Tämän potilaan tapauksessa ei kuitenkaan oivallettu, että hän kuului kansainvälisen luokituksen ryhmään 2 eli siirretty jänne oli ainoa ranteen ojentaja. Käden käyttö huononi oleellisesti ja potilas menetti kykynsä maalata. Asia korjattiin sitten ulkomaisen avun turvin, ja viimeksi potilaan nähdessäni ranteessa oli taas ojennusvoimaa. Neliraajahalvauspotilaiden käsien toimintaa on pyritty parantamaan myös ns. neuroproteeseilla eli ihon alle implantoitavilla sähköstimulaattoreilla. Niistä on saatu hyviäkin kokemuksia. Tapasin Italiassa kuvataiteilijan, jonka halvaantunut käsi toimi neuroproteesin avulla yllättävän hyvin. Tarkoitus oli aloittaa kyseiset leikkaukset myös Suomessa. Komplikaatioita ilmaantui kuitenkin runsaasti, mm. henkeä uhkaavia infektioita ja tekniikan pettämistä. Lisäksi toimenpide oli varsin kallis. Tämäntyyppisiä neuroproteeseja ei ole enää pariin vuoteen asennettu maailmalla. Tetraplegiapotilaalle on hyvä varata käsikirurgin konsultaatio puolen vuoden kuluttua vammautumisesta, jolloin arvioidaan käsileikkausten tarve ja mahdollisuudet ja selvitetään asia myös potilaalle. Tetraplegiapotilaat ovat nuoria ja ovat olleet usein ikäisiään aktiivisempia, joten näin vaikea vamma on myös henkisesti hyvin raskas. Yleensä käsileikkauksiin ei ryhdytä ennen kuin vammautumisesta on kulunut yksi vuosi. Lopuksi Neliraajahalvaus on inhimillinen katastrofi. Nykyisen kehittyneen primaarihoidon ja asianmukaisen jatkohoidon ansiosta suurin osa kaularangan alueen vaikean selkäydinvamman saaneista jää eloon. Näiden potilaiden kuntouttaminen on vaativa medisiininen ja taloudellinen haaste. Nykyisen kirurgian keinoin ei heidän alaraajojensa toimintaan pystytä vaikuttamaan, mutta yläraajojen toimintaa on mahdollista parantaa kuvatuilla leikkauksilla. Tetraplegiapotilas arvostaa toimintakyvyn pienintäkin parannusta. Objektiivisesti arvioiden saattaa kuvatuilla leikkauksilla saatu etu näyttää joissakin tapauksissa varsin vähäiseltä ja sitä voi olla vaikea tarkasti kuvata. Jokapäiväisessä elämässä potilas yleensä kuitenkin tulee riippumattomammaksi jatkuvasta avusta. Yläraajaleikkauksista pysyvä apu neliraajahalvauspotilaalle 1093

8 Kirjallisuutta Alaranta H, Valtonen K, Dahlberg A, Ahoniemi E. Traumaattisen selkäydinvaurion taustasyyt entäpä primaaripreventio! Suom Lääkäril 2000;55: Bryden A, Wuolle K, Murray P, Peckham P. Perceived outcomes and utilization of upper extremity surgical reconstruction in individuals with tetraplegia at model spinal cord injury systems. Spinal Cord 2004;42: Calandruccio JH, Jobe MT. Paralytic hand. Kirjassa: Canale ST, toim. Campbell s operative orthopaedics. St Louis: CV Mosby 1998, s Ejeskär A. Upper limb surgical rehabilitation in high-level tetraplegia. Hand Clin 1988;4: Friden J. Reconstructiv hand kirurgi förbättrar greppfunctionen vid tetraplegi. Läkartidningen 2003;100: Hentz V R, Leclercq C. Trauma to the cervical spine cord. Teoksessa: Hentz V R, Leclercq C, toim. Surgical rehabilitation of the upper limb in tetraplegia. Lontoo: W B Saunders, 2002, s House H, Comadoll J, Dahl A. One-stage key pinch and release with thumb carpo-metacarpal fusion in tetraplegia. J Hand Surg 1992;17-A: Lamb D, Chan K. Surgical reconstruction of the upper limb in traumatic tetraplegia. A review of 41 patients. J Bone Joint Surg 1983;65- B: Landi A. Update on tetraplegia. J Hand Surg 2003;28-B: Moberg E. Surgical treatment of absent single hand grip and elbow extension in quadriplegia. J Bone J Surg 1975;57-A: Remy-Neris O, Milcamps J, Chikhi-Keromest R, Thevenon A, Bouttens D, Bouilland S. Improved kinematics on unrestrained arm raising in C5-C6 tetraplegic subjects after deltoid-to-triceps transfer. Spinal Cord 2003;41: Rothwell A, Sinnott K, Mohammad K, Dunn J, Sinclair S. Upper limb surgery for tetraplegia: A 10-year review of hand function. J Hand Surg 2003;28-A: Vastamäki M. Neliraajahalvauspotilaan yläraajan toiminnan kirurginen parantaminen. Duodecim 1985;101: Vastamäki M, Brummer H, Solonen KA. Deltoid-to-triceps transfer and key-pinch operations in tetraplegia. Kirjassa: Vastamäki M, toim. Current trends in hand surgery. Elsevier 1995, s Vastamäki M. Tetraplegic hand. Surgical techniques in orthopaedics and traumatology. Elsevier 2002;4: B-40. Zancolli E. Surgery for the quadriplegic hand with active strong wrist extension preserved: a study of 97 cases. Clin Orthop 1975;112: MARTTI VASTAMÄKI, dosentti, ylilääkäri Invalidisäätiö, Sairaala ORTON Tenholantie Helsinki 1094

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita!

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! POTILAAN OPAS Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! Sisältö Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. Kuntoutuminen olkapään tekonivelleikkauksesta

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9).

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET 1 Painoindeksi BMI Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). Painoindeksi kuvaa painon sopivuutta ja myös rasvakudoksen määrää.

Lisätiedot

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA Frisbee vinottain vettä vasten = vastus pienempi kuin edellä. (Kuva 171) Frisbee pystysuoraan vettä vasten = kevyin vastus. (Kuva 172) Frisbeeharjoituksia Useimpia seuraavista frisbee-harjoituksista voi

Lisätiedot

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka 2012 Sisältö Hyvä tekonivelleikkauspotilas...2 Ennen leikkausta huomioitavaa...3 Leikkaus...3 Kantositeen

Lisätiedot

AVH potilaan asentohoidot. Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia

AVH potilaan asentohoidot. Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia AVH potilaan asentohoidot Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia Tavoitteena on saada luotua potilaan toimintakyvyn itsenäistymiseen tähtäävä yhdenmukainen ohjaustapa, jonka toteuttamiseen osallistuvat

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Niska-hartiaseudun tutkiminen

Niska-hartiaseudun tutkiminen Niska-hartiaseudun tutkiminen Miksi tutkitaan Anamneesi Kipumekanismit Ryhti Aktiivi- ja passiiviliikkeet Neurologinen testaaminen, merkkilihakset Johtopäätökset/diagnoosi Miksi tutkitaan? Niskakipua on

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Lisää toiminnallista voimaa

Lisää toiminnallista voimaa 1 Lisää toiminnallista voimaa Käytä näitä liikkeitä itsenäisenä harjoituksena, alkuverryttelynä kuntosalilla tai valmistautuessasi nostotöihin. Voit käyttää kotona painona esimerkiksi kirjaa. Itsenäisenä

Lisätiedot

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman

VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman VALMIUSASENTO SEISTEN vasen jalka hieman oikean jalan etupuolella jalkaterät hartian leveyden verran erillään sivusuunnassa jalkaterät ovat hieman sisäänpäin kääntyneenä polvet hieman koukussa, paino molemmilla

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia 1 (7) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4939 Fysioterapia 2 (7) Ohjeita harjoitusten suorittamiseen Huolehdi

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Serratuspareesin luonnollinen kulku: 37 potilaan keskimäärin 17 vuoden seuranta

Serratuspareesin luonnollinen kulku: 37 potilaan keskimäärin 17 vuoden seuranta Serratuspareesin luonnollinen kulku: 37 potilaan keskimäärin 17 vuoden seuranta Veera Pikkarainen, Jyrki Kettunen ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Isoloidun serratuspareesin luonnollinen

Lisätiedot

Toimintakykytestien tulosten tulkinta

Toimintakykytestien tulosten tulkinta Toimintakykytestien tulosten tulkinta ASKO-hanke Erkka Huhtinen & Linnea lahtinen 1/2016 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Fysioterapian tutkinto-ohjelma 1 Sisältö Johdanto... 2 1 SPPB-testin tulosten

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Heidi Vastamäki ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Olkanivelen spontaani adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

KÄSIKIRURGIA

KÄSIKIRURGIA 2009-2011 KÄSIKIRURGIA Vastuuhenkilö: Dos. Timo Raatikainen KLL/Kirurgian klinikka, Topeliuksenkatu 5, PL 266, 00029 HUS, Puh. (09) 471 60038, timo.raatikainen@hus.fi Tavoitteet Käsikirurgian erikoislääkärin

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Selkäydinvamma. Elina Paavola, Katriina Tuomola, Iida Saramäki, Vilma Reponen

Selkäydinvamma. Elina Paavola, Katriina Tuomola, Iida Saramäki, Vilma Reponen Selkäydinvamma Elina Paavola, Katriina Tuomola, Iida Saramäki, Vilma Reponen Epidemiologia Suomessa arviolta 3000 vamman saanutta Suomessa 100 uutta tapausta/vuosi Riskiryhmät: 16 30-vuotiaat miehet ja

Lisätiedot

Kehon alaosan tekniikat

Kehon alaosan tekniikat Kehon alaosan tekniikat 85 Kuva 5.1g Suoran jalan nosto (liikelaajuuden tarkistus) Ennen kuin aloitat venytyksen, on tärkeää tiedostaa sopiva tavoite, johon hoidolla tähdätään. Tavoite: Arvioidaan alkutilanteen

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lähde: Carr JH, Shepherd RB, Nordholm L, Lynne D. Investigation of a new Motor Assessment Scale for Stroke Patients. Physical Therapy 1985:65;175 180.

Lähde: Carr JH, Shepherd RB, Nordholm L, Lynne D. Investigation of a new Motor Assessment Scale for Stroke Patients. Physical Therapy 1985:65;175 180. AIVOHALVAUSPOTILAAN MOTORISEN SUORITUSKYVYN MITTARI MODIFIED MOTOR ASSESSMENT SCALE (MMAS) Lähde: Carr JH, Shepherd RB, Nordholm L, Lynne D. Investigation of a new Motor Assessment Scale for Stroke Patients.

Lisätiedot

1 / 12 26.9.2011 9:40 Kahdenjalankyykyn opettaminen keppi pitkittäin [ref# 1592] Pidä katse ylhäällä Kepin tulee koskettaa selkää kolmesta kohtaa (takaraivo, hartiat ja ristiselkä) koko kyykyn ajan Hyvä

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe).

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS ID: Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Lääke klo Puheen tuotto 0 Normaalia. Puheen ilmeikkyys, ääntäminen

Lisätiedot

Tukeva ranne Opas omatoimisen harjoittelun tueksi

Tukeva ranne Opas omatoimisen harjoittelun tueksi 2015 Tukeva ranne Opas omatoimisen harjoittelun tueksi Nauha Minna & Salmi Maria Tampereen ammattikorkeakoulu Ranteen tukevuuden nousujohteinen harjoittelu Tämä opas on tarkoitettu osaksi epätukevan ranteen

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003

Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikat Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003 Pesäpallon perustekniikoita ovat heitto kiinniotto syöttö lyönti peruslyönti näpäys Heitto

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen Juha Oksa, Sanna Peura, Tero Mäkinen, Harri Lindholm,

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen Käsikirurgisen potilaan hoito 22.9.17 Heidi Pehkonen Käsipäikissä hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyksellisiä käsikirurgisia leikkauspotilaita Elektiivisistä yleisimmät: canalis carpi, napsusormi,

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Testauksen perusteita

Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Testauksen perusteita Polven nivelrikko / tekonivelleikkaus ja eturistisideleikkaus - Testauksen perusteita Tapani Pöyhönen TtT, ft, liikuntafysiologi Kuntoutus- ja kipupoliklinikka / Kymenlaakson keskussairaala, Kotka Testien

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (11) Lukijalle

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri Puhelinvaihde 06 415 4939 Faksi 06 415 4351 Puhelin

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot

Lääketieteellinen liikunta CPvammaisille. N.A. Prostokishena fysioterapeutti-lääkäri Karjalan tasavallan Lääketieteellinen ennaltaehkäisykeskus 2013

Lääketieteellinen liikunta CPvammaisille. N.A. Prostokishena fysioterapeutti-lääkäri Karjalan tasavallan Lääketieteellinen ennaltaehkäisykeskus 2013 Lääketieteellinen liikunta CPvammaisille henkilöille N.A. Prostokishena fysioterapeutti-lääkäri Karjalan tasavallan Lääketieteellinen ennaltaehkäisykeskus 2013 VAMMAINEN - Vammainen on henkilö, jolla on

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin LIITE 3 Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle Keskitason ohjelma Tee liikkeitä päivittäin. Tee jokaista liikettä aluksi 10 liikkeen sarja. Pidä pieni tauko ja toista samat liikkeet toiset. Muista hyvä

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

KUPITTAAN KUNTOSALI. Prepared by: Turun Kaupunki liikuntapalvelukeskus Date: 06/18/ :30

KUPITTAAN KUNTOSALI. Prepared by: Turun Kaupunki liikuntapalvelukeskus Date: 06/18/ :30 KUPITTAAN KUNTOSALI Prepared by: Turun Kaupunki liikuntapalvelukeskus Date: 06/18/2015 12:30 TURUN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUKESKUS, HEI KUNTOSALIHARJOITTELIJA! Tähän ohjelmapohjaan on koottu lähes kaikkien

Lisätiedot

Lonkkaortoosit. www.camp.fi

Lonkkaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi NewCamp-lonkkaortoosi Tukeva lonkkaortoosi, jossa on alumiinikisko. Ortoosin lantio- ja reisiosat kiinnitetään toisiinsa säädettävällä nivelellä. Mahdollisuus säätää fleksiota ja ekstensiota

Lisätiedot

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Hyvän kipsin ominaisuudet Ei aiheuta ylimääräistä kipua. Tukee vammautunutta raajaa hyvin. Sallii kipsin ulkopuolelle jäävien nivelten liikuttamisen.

Lisätiedot

Spiraalistabilaatio. Vakaa asento - Ojennus - Liike! Spiral Stabilization, SPS

Spiraalistabilaatio. Vakaa asento - Ojennus - Liike! Spiral Stabilization, SPS Spiraalistabilaatio Spiral Stabilization, SPS Vakaa asento - Ojennus - Liike! Löydät SPS-metodiin kouluttautuneet ohjaajat ja terapeutit Spiraalistabilaatio -sivuilta osoitteessa: www.spiraalistabilaatio.fi

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

P O T I L A A N O P A S. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään harjoitusohjeita!

P O T I L A A N O P A S. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään harjoitusohjeita! P O T I L A A N O P A S Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään harjoitusohjeita! Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. 2 P o t i l a a n o p a s K u n t o u t

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liikuntakoneiston huolto

Liikuntakoneiston huolto Liikuntakoneiston huolto Lihakset kaipaavat vahvistamisen lisäksi myös huoltoa. Huolla liikuntakoneistoasi säännöllisin venytyksin ja liikkuvuusharjoituksin. Sisällytä huoltoa jokaiseen harjoitukseesi

Lisätiedot

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell TANSSIN KINESIOLOGIA Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK 2010 Copyright Pirjo Orell LIHASTOIMINTA Koordinoitu lihastoiminta = lihasten koordinoitu yhteistyö siten, että oikeat lihakset toimivat oikeissa

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964 AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen TYKS fysioterapia / os.964 AVH potilaan kuntoutus Ohjataan ja tuetaan potilasta käyttämään voimavarojaan oikein erilaisissa päivittäisissä tilanteissa Tavoitteena on

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla 1(6) AHDAS OLKANIVEL (OLKANIVELEN PINNE-/ KIERTÄJÄKALVOSINOIREYHTYMÄ)

Lisätiedot

KIRJAAMISKÄYTÄNTÖ KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN JA ERGONOMIAN KANNALTA

KIRJAAMISKÄYTÄNTÖ KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN JA ERGONOMIAN KANNALTA KIRJAAMISKÄYTÄNTÖ KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN JA ERGONOMIAN KANNALTA Arja Lång, hoitotyön lehtori, Savonia-amk Tuija Sairanen, fysioterapian lehtori, Savonia-amk HOITOTYÖN PROSESSI Hoitotyön prosessin vaiheet

Lisätiedot

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON Miksi istumista pitäisi rajoittaa? Liiallinen istuminen lisää niska-, hartia- ja selkäsärkyjä sekä rintarangan vaivoja näihin yhteydessä olevaa päänsärkyä ja väsymystä ylipainoa

Lisätiedot

MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA

MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA MegaHemi: KÄYTTÖOHJEITA Tyynyssä on neljä pituussuuntaista kennoa. Patentoimamme rakenteen ansiosta, käyttötarkoituksesta riippuen, tyynyn kennoja voidaan tukevoittaa tai keventää lisäämällä tai vähentämällä

Lisätiedot

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN

OHJE / PELIOHJE 1 (5) TUOTE: Tasapainokortit SISÄLTÖ KEHITTÄÄ PELAAMINEN OHJE / PELIOHJE 1 (5) Pelityyppi: tasapainoharjoitukset Pelaajat: 1+ pelaajaa Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille Peliaika: - SISÄLTÖ 8 tasapainokorttia, joissa yksi asento molemmilla puolilla o 2 vihreää (aloittelijataso)

Lisätiedot

Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma. 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala

Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma. 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala Potilaan vastaanotto Potilaat tulevat kiireellisellä lähetteellä (1-7 vrk) Potilaat tulevat

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. )

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

Nimi Henkilötunnus Päivämäärä

Nimi Henkilötunnus Päivämäärä WOMAC-KYSELYLOMAKE 1 (5) Nimi Henkilötunnus Päivämäärä OHJTA KYSELYYN VASTAAVALLE Osissa A, B ja C kysymykset esitetään seuraavassa muodossa. Vastatkaa merkitsemällä rasti ( X ) vaakasuoralle viivalle.

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä Näin tutkin Kipeä olkapää Martti Vastamäki Rasituksen tai vamman aiheuttamat olkanivelen vaivat ovat työikäisillä varsin tavallisia. Alle 35-vuotiailla yleisin syy on olkanivelen jonkinasteinen epästabiilius,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

KEPPIJUMPAN PERUSLIIKKEITÄ "Keppijumpan isän" Juhani Salakan ohjeita oikeisiin liikesuorituksiin. Perusohje: Aluksi suurin huomio oikeaan suoritustekniikkaan (opetellaan ensin "uimaan" ja mennään vasta

Lisätiedot

Sairaala 1/5. Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN. KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4. semispinalis capitis

Sairaala 1/5. Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN. KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4. semispinalis capitis Sairaala 1/5 MANUAALINEN LIHASTESTAUS MITTAUSLOMAKE Nimi Sotu Os. Mittaaja Pvm Os. OIKEA lihas juuritaso VASEN KAULA ekstensio trapeziuz pars sup. C3-4 semispinalis capitis splenius capitis & cervicis

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Tarkkana tekniikoissa Perustekniikoissa tulee vaatia mini-ikäisistä alkaen oikeita suorituksia. Opettelemalla

Lisätiedot

Fysioterapian asiakastyytyväisyyskysely 2006 Kokonaisvastaajamäärä: 79

Fysioterapian asiakastyytyväisyyskysely 2006 Kokonaisvastaajamäärä: 79 Fysioterapian asiakastyytyväisyyskysely 26 Kokonaisvastaajamäärä: 79 A. TAUSTATIEDOT 1. 1) Sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 76 (ka: 1,3) (1.1) nainen 73,7% 56 (1.2) mies 26,3% 2 2. 2) Ikä Kysymykseen

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Pelastustyöntekijöiden toimintakyky kuumassa Lihaksiston väsymyksen ja palautumisen arviointi ja palautumista nopeuttavat menetelmät Satu Mänttäri Juha Oksa, Petri Tuomi,

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.)

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Hanneksenrinne 7 60220

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka / Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 16.1.2013 1 (9) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

Polven tekonivelleikatun. fysioterapiaohjeet

Polven tekonivelleikatun. fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivelleikatun fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59 Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: 10.05.2017 07:59 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS, - Istuen/seisten ilman kenkiä - Pyöritä nilkkaa ja vaihda välillä suuntaa - Heilauta rennosti jalkaa suorana eteen

Lisätiedot