Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pesäpallon perustekniikat. Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003"

Transkriptio

1 Pesäpallon perustekniikat Eero Pitkänen Aineseminaari 2ov Liikunnan sivuaineopinnot Joensuun yliopisto kevät 2003

2 Pesäpallon perustekniikoita ovat heitto kiinniotto syöttö lyönti peruslyönti näpäys

3 Heitto H e i t t o R ä p y l ä k ä d e n p u o l e i n e n j a l k a e d e s s ä, n. k l o 1 h e i t t o s u u n t a a n n ä h d e n L ä h t ö a s e n t o O t e p a l l o s t a P a l l o i r t i k ä m m e n e s t ä, p e u k a l o p a l l o n e t u p u o l e l l a, t a k a n a 2 t a i 3 s o r m e a K y l k i h e i t t o s u u n t a a n P a i n o k ä y t a k a j a l a l l a h e i t t o k ä s i t a a k s e j a a l o i t t a a O l k a v a r s i j a k y y n ä r p ä ä o l k a p ä ä n k o r k e u d e l l a K y y n ä r k u l m a 9 0 a s t e t t a H e i t t o l i i k e K ä m m e n a v a u t u u y l ö s p ä i n O l k a v a r s i j a k y y n ä r p ä ä o l k a p ä ä n k o r k e u d e l l a K ä d e n t u o n t i e t e e n K y y n ä r p ä ä e d e l l ä K y y n ä r - j a k a i n a l o k u l m a t n. 9 0 a s t e t t a P a l l o n i r r o t t a m i n e n K y y n ä r p ä ä o s o i t t a a h e i t t o s u u n t a a n j a o j e n t u u P a i n o p i s t e e t u m m a i s e n j a l a n p ä ä l l e R a n n e o j e n t u u V a r t a l o n k i e r t o j a t k u u S a a t t o O l k a v a r s i j a k ä s i p ä ä t y v ä t v a s t a k k a i s e n l a n t i o n k o h d a l l e K a t s e s e u r a a p a l l o a

4 Pallo sormissa palloa tuetaan takaa kahdella tai kolmella sormella (lapset) pallo on sormissa, ei kämmenessä ranne hieman taivutettuna taaksepäin

5 Alkuasento kylki kohti heittosuuntaa räpyläkäsi n. hartian tasolla kyynärpää olkapään tason yläpuolella etummainen jalka heittosuuntaan nähden kello yhteen takimmainen jalka heittosuuntaan nähden kello kolmeen

6 Painon siirto paino siirtyy takajalalle käsi viedään taakse kämmen avautuu ylöspäin kyynärpää ja olkavarsi olkapään korkeudella tukijalka osoittaa kello yhteen heittosuuntaan nähden räpyläkäden kylki osoittaa heittosuuntaan

7 Heittoliike liike lähtee takimmaisen jalan nilkan työnnöllä: nilkka - polvi - lantio lantion kiertyessä eteen olkapää ja olkavarsi seuraavat liikettä olkavarsi ja kyynärpää edelleen olkapään korkeudella kainalokulma ja kyynärkulma n. 90 astetta kehon painopiste siirtyy tukijalan päälle pallo irrotetaan kädestä pään linjan etupuolella ranteen saattaessa - heittokäsi ojentuu ja kyynärpää osoittaa heittosuuntaan käden liike kiihtyvä, piiskamainen sivallus

8 Saatto vartalo kiertyy heittokäsi päätyy vastakkaisen lantion kohdalle katse seuraa palloa

9 Kiinniotto L i i k k u m i n e n p a l l o n ta a k s e K a h d e n k ä d e n k i i n n i o tto va r ta l o n k o r k e u d e l ta P a l l o n va u h ti k u o l e te ta a n j o u s to l l a Il m a s ta K IIN N IO T T O M a a s ta h e i tto k ä d e n p u o l e i n e n j a l k a e d e s s ä K ä m m e n ta i vu tu s p o l vis ta, s e l k ä s u o r a n a k a ts e p a l l o s s a h e i tto k ä s i l ä h e l l ä r ä p ylä ä p a l l o o te ta a n k i i n n i va r ta l o n k e s k i l i n j a l ta r ä p yl ä n p u o l e i n e n j a l k a e d e s s ä R ys ty h e i tto k ä s i l ä h e l l ä r ä p yl ä ä k a ts e p a l l o s s a p a l l o o te ta a n k i i n n i va r ta l o n k e s k i l i n j a l ta ta i vu tu s p o l vi s ta, s e l k ä s u o r a n a

10 Alkuasento pyrittävä aina liikkumaan niin, että vartalo saadaan pallon taakse heittokäden puoleinen jalka edessä paino hieman etummaisella jalalla räpylän rinnan edessä heittokäsi valmiina tukemaan kiinniottoa

11 Jousto pallon liike kuoletetaan käsien ja vartalon joustolla vapaa käsi auttaa kiinniotossa

12 Kämmen heittokäden puoleinen jalka edessä taivutus polvista, selkä suorana katse pallossa heittokäsi lähellä räpylää pallo otetaan kiinni vartalon keskilinjalta

13 Rysty räpylän puoleinen jalka edessä taivutus polvista, selkä suorana katse pallossa heittokäsi lähellä räpylää pallo otetaan kiinni vartalon keskilinjalta

14 Syöttö S y ö t t ö v a a t i i S y ö t t ö o i k e u d e n, j o k a s a a d a a n k ä y t t ä m ä l l ä p a l l o j o l l a i n k e n t t ä p e s ä l l ä l y ö j ä n v a i h d u t t u a V a r t a l o n k e s k i l i n j a l a u t a s e n k e s k i l i n j a l l a S y ö t t ö a s e n t o P a l l o s o r m i s s a S y ö t t ä v ä n k ä d e n k y y n ä r p ä ä l ä h e l l ä v a r t a l o a, k ä s i k o u k u s s a P a l l o k ä d e s s ä r ä p y l ä n a l l a n. h a r t i o i d e n k o r k e u d e l l a, h e t k e l l i n e n p y s ä h t y m i n e n R a n n e s u o r a n a J a l a t h a r t i o i d e n l e v e y d e l l ä, p o l v e t j o u s t a e n J o u s t e t a a n p o l v i s t a S y ö t t ö k ä s i p u t o a a r ä p y l ä n a l l e n. 3 0 c m - e s i v e n y t y s S y ö t t ö l i i k e P a l l o i r t o a a s o r m i s t a n. o t s a n k o r k e u d e l l a S y ö t t ö k ä s i n o u s e e o l k a - j a k y y n ä r v a r r e n k o u k i s t u k s e l l a R ä p y l ä k ä s i n o u s e e s y ö t t ö k ä d e n e d e l l ä V ä i s t ä m i n e n K a t s e p a l l o s s a j a l y ö j ä s s ä n. 1 m v i n o s t i t a a k s e j a k e n t ä l l e p ä i n V a l m i u s l i i k k u m a a n e t e e n p ä i n

15 Pallo vapaassa kädessä pallo sormissa ranne suorana

16 Asento tukeva asento, polvet joustaa vartalon keskilinja lautasen keskilinjalla syöttävän käden kyynärpää lähellä vartaloa, käsivarsi koukussa pallo räpylän alla hartian tasossa

17 Syöttöliike aloitetaan polvien joustolla syöttökäsi putoaa n. 30cm räpylän alapuolelle räpylä nousee syöttöliikkeen mukana ylös pallo irtoaa räpylän alta irtoaminen n. otsan kohdalla

18 Pallon irtoaminen katse pallossa kädet saattavat vartalo ojentuu melko suoraksi

19 Väistäminen väistetään n. 1m taaksepäin (ja hieman kentälle päin) katse lyöjässä ja pallossa valmis lähtemään eteenpäin

20 PERUSLYÖNTI Peruslyönti keskivartalo rennosti, ei kiertoja LÄHTÖASENTO: maila olkapäällä keskinivelet linjassa etummainen jalka kohti lautasta, taaempi kello kolmeen n. puoli metriä pitkä, suoraan kohti lautasta RYTMIASKEL liikkeelle lukkarin aloittaessa syöttöliikkeen katse pallossa takimmainen jalka tuodaan taakse ristiin n. 20 cm yli etummaisen jalan tukijalan pönkä pitää vedon aikana RISTIASKEL vastakierron virittyminen LYÖNTIASKEL JA OSUMA PALLOON kädet ja maila pysyvät pakettina vasen jalka tuodaan maahan lautasen viereen n. puoleen väliin lautasta perusviivan päälle pää työntyy käsien muodostamaan V:hen vasen käsi kuljettaa mailan hartiatasossa läpi pallon lyönti lähtee oikean jalan nilkan työnnöstä = nilkka - polvi - lantio käsien ja mailan paketti nousee lyöntiaskeleen aikana SAATTO pönkä vapautetaan oikea jalka pyörähtää varpaiden varassa ja jää taakse maila ohjataan vasemmalla kädellä alas vasemman jalan viereen katse seuraa palloa

21 Ote mailasta vasen käsi alempana sormiote keskinivelet samassa linjassa

22 Lähtöasento asento avoin - nähdään koko kenttä jalat polvista hieman koukistettuina etujalka osoittaa lautasta, takajalka kello kolmeen lyöntisuuntaan nähden maila olkapäällä n. 45 asteen kulmassa kyynärkulma n. 90 astetta

23 Rytmi-/korjausaskel tarkoitus hakea lyönnille suunta (kohti lautasta, lautasen taakse - kentän puolelle) askel otetaan etujalalla - aloitus pallon irrotessa lukkarin kädestä kädet pysyvät paketissa

24 Ristiaskel tarkoituksena kierron muodostaminen oikea jalka siirtyy vasemman jalan taakse ja ohi n cm paino oikealle jalalle vartalo kiertyy ristiaskeleen verran huom! käsien paketti pysyy paikallaan ja vartalon kierto tapahtuu vain jalkojen liikkeestä

25 Lyöntiaskel tarkoitus virittää vastakierto ja esijännitys lyöntiaskel lyhyt otetaan vasemmalla jalalla kello yhteen lyöntisuuntaan nähden jalkaterä tulee maahan kevyesti päkiä edellä

26 Lyöntivaihe (takaa) painonsiirto eteen alkaa nilkan työnnöllä: nilkka - polvi - lantio lantion kiertyessä eteen paino siirtyy etujalalle lantion työntyessä eteen jalkaterä pyörähtää päkiän varassa ja kantapää nousee ilmaan

27 Lyöntivaihe (edestä) vasen käsi ojentuu rinnan korkeudella, rystyset ylöspäin, maila käden jatkeena oikea käsi lievästi koukussa, rystyset alaspäin osumakohta tukijalan jalkaterän ja vartalo keskilinjan välissä osumahetkellä polvet ja napa lyöntisuuntaan tukijalan pönkkä kiinni pää taipuu hieman käsien väliin ranteiden ojentuminen antaa pallolle lisävauhdin katse pallossa koko lyöntisuorituksen ajan

28 Saatto saatossa oikea käsi ojentuu ja työntää mailaa lyönnin läpi maila tippuu alas jalkojen viereen tai vasemmalle olkapäälle lyöntiliikkeen saaton lopussa tukijalka joustaa ja ottaa vastaan lyönnin liike-energian takajalka jää tukijalan taakse katse seuraa palloa

29 Vaakamailanäpy Vaakamailanäpy Lähtöasento kuten peruslyönnissä Hieman peruslyöntiä pidempi Rytmiaskel Maila edelleen olkapäällä Ristiaskel kuten peruslyönnissä Ylempi käsi n. 2/3 mailan mittaa ylöspäin Lyöntiaskeleen aikana ylemmän käden liu'uttaminen mailaa pitkin Lyöntiaskel Maila navan korkeudella Lyönnin voima vartalon kierrosta Lyöntivaihe ja osuma palloon Maila viistosti ylöspäin, osumakohta ylemmän käden kohdalla Kädet hieman koukussa Polvet joustaa Maila laskeutuu vasemman jalan viereen Saatto Vartalo kiertyy Katse seuraa palloa

30 Lähtöasento lähtöasento kuten peruslyönnissä avoin asento kentälle päin - näe koko kenttä

31 Rytmiaskel hieman peruslyöntiä pidempi, koska päästävä lähemmäs syöttölautasta katse pallossa maila edelleen olkapäällä

32 Ristiaskel ristiaskel kuten peruslyönnissä

33 Lyöntiaskel lyöntiaskeleen aikana ylemmän käden liu utus mailaa pitkin ylempi käsi n. 2/3 mailan pituudesta

34 Lyöntivaihe polvet joustaa kädet hieman koukussa maila hyvässä hallinnassa navan korkeudella osuma ylemmän käden kohdalla tai hiukan yläpuolella lyöntiin voimaa vartalosta, ei äkkinäisiä liikkeitä käsillä!

35 Saatto vartalo kiertyy lyönnin suuntaan maila laskeutuu vasemman jalan viereen

36 Ykkösrajakierrenäpy lyöntiaskeleeseen asti kuten vaakamailanäpy alempi käsi irrotetaan ja mailan pää tiputetaan n. 2/3 mailan pituuteen

37 Lyöntivaihe polvet joustaa kädet hieman koukussa, ylempi käsi nostaa mailanpään ylös lyönti lähtee puhtaasti vartalon kierrosta osumakohta ylemmän käden yläpuolelle

38 Saatto vartalo kiertyy lyönnin suuntaan mailan pää putoaa alas vasemman jalan viereen katse seuraa palloa

TÄHTIDIPLOMILIIKKEIDEN OPETTAMISEN JA ARVIOINNIN OHJEET. Taso 1

TÄHTIDIPLOMILIIKKEIDEN OPETTAMISEN JA ARVIOINNIN OHJEET. Taso 1 Taso 1 Ankkakävely eteenpäin suoritustilanteessa voi käyttää apuna jalkojen välissä kuljetettavaa palloa kävelee eteenpäin 1 m matkan jalkaterät V-asennossa eli kantapäät lähekkäin ja varpaat selvästi

Lisätiedot

ITSEPUOLUSTUS- JA KAMPPAILU- KOULUTUS

ITSEPUOLUSTUS- JA KAMPPAILU- KOULUTUS ITSEPUOLUSTUS- JA KAMPPAILU- KOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo ITSEPUOLUSTUS- JA KAMPPAILUKOULUTUKSEN

Lisätiedot

ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT 11. PÄIJÄT-HÄMEEN PÄIJÄT-HÄMEEN 12. Päijät-Hämeen

ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOIVAT ÄIJÄT 11. PÄIJÄT-HÄMEEN PÄIJÄT-HÄMEEN 12. Päijät-Hämeen Mattoliikkeet Selkälihasharjoite konttaus asennossa Asetu konttausasentoon. Nosta vastakkainen jalka ja käsi suorana ylös vaakatasoon sekä venytä samalla pituutta. 8. Istumaannousu levypainolla Asetu selinmakuulle,

Lisätiedot

Sandokai Aikido Jo-katat

Sandokai Aikido Jo-katat Sandokai Aikido Jo-katat Kirjoittaja: Virpi Jylhä Tässä ovat nuotit Jo-katoihin 6, 8, 13, 22 ja 31. Muista kuitenkin, että katoja voi tehdä myös eri tavoilla ja on tärkeää opetella ne siten, kuin oma opettaja

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Lonkan lähennys istuen (reiden lähentäjälihas, hoikkalihas ja harjannelihas)

Lonkan lähennys istuen (reiden lähentäjälihas, hoikkalihas ja harjannelihas) 2-6 kuukautta amputaatiosta: ensiproteesi Tässä vaiheessa on aika aloittaa vaativammat harjoitteet, joilla tähdätään vartalon kokonaisvaltaisempaan vahvistukseen, tasapainon hallitsemiseen seisoma-asennossa

Lisätiedot

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI Kasimir Schildt Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaarityö VTEA008 Syksy 2011 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn ohjaaja:

Lisätiedot

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 ALUSTAVA AIKATAULU 1. päivä 18.00 Kurssin avaus 18.30 Putin perusteet 19.15 Chipin perusteet 19.45 Svingin perusteet 20.30 Päivän päätös 2. päivä 18.00 Päivän aloitus

Lisätiedot

SISÄLTÖ AUTOURHEILIJAN LIHASKUNTOHMUOITUSKUVASTO NISKAHARJOITTEET TASAPAII4OLAUTAHARJOJTTEET VENYTTELYLIIKKEITÄ. Jani Backman & Eero Simojoki

SISÄLTÖ AUTOURHEILIJAN LIHASKUNTOHMUOITUSKUVASTO NISKAHARJOITTEET TASAPAII4OLAUTAHARJOJTTEET VENYTTELYLIIKKEITÄ. Jani Backman & Eero Simojoki SISÄLTÖ.4k5r~~SPL,flr LIFIASKUNTOHARJOITTEET Volsaliikkeet Selkaliikkeet Kylkitiikkeel Jalkuliikkeet Käsiliikkeet NISKAHARJOITTEET TASAPAII4OLAUTAHARJOJTTEET VENYTTELYLIIKKEITÄ AUTOURHEILIJAN LIHASKUNTOHMUOITUSKUVASTO

Lisätiedot

Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset Puheenjohtajan terveiset Ultimate on suomalaisessa koululiikunnassa vielä varsin tuore tulokas, mutta laji leviää maailmalla vauhdilla. Ultimatea opetetaan osana koululiikuntaa ainakin Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA!

METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA! Method Martta METHOD MARTTA -RYHTIOHJELMALLA SAAT HYVÄÄ OLOA KOKO KEHOLLE. JOKA MARTALLE NOPEIN KAUNISTAVA KOHOTUSKÄSITTELY ON HYMY JA HYVÄ RYHTI IÄSTÄ RIIPPUMATTA! 2 Method Martta Method Martta Tässä

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS MIKSI PITÄÄ VENYTELLÄ? Notkeus on fyysisen kunnon osatekijä ja tärkeä osa jalkapalloilijan lihastasapainon ylläpitoa. Lihas koostuu lihaksen

Lisätiedot

3. Koordinaatioharjoittelu:

3. Koordinaatioharjoittelu: 55 LIITE 2/2 3. Koordinaatioharjoittelu: Koordinaatio askelluksilla pyritään harjoittamaan juoksemisen osa-alueita. Askellukset toimivat erinomaisena harjoitteena askeltiheyden sekä askelkontaktin harjoittamiseen.

Lisätiedot

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Alkusanat 3 3. Koordinaatio-, ketteryys- ja kehonhallintaharjoitteita 4 3.1 Naruhyppely 4 3.2 Kuperkeikka eteen

Lisätiedot

JOUKKUEVOIMISTELUN Vapaa- ja välineohjelman kilpasarjojen säännöt

JOUKKUEVOIMISTELUN Vapaa- ja välineohjelman kilpasarjojen säännöt JOUKKUEVOIMISTELUN Vapaa- ja välineohjelman kilpasarjojen säännöt kuva: Petri Vilhunen Sarjat: 12-14-vuotiaat, 14-16-vuotiaat, 16-20-vuotiaat ja Naiset yli 18v 01.01.2013 päivitetty 1.1.2014 Sisällys 1

Lisätiedot

Risti-suoliluunivel voimansiirtäjänä

Risti-suoliluunivel voimansiirtäjänä NELJÄTOISTA Risti-suoliluunivel voimansiirtäjänä IHANTEELLISESSA SEISOMA-ASENNOSSA VARTALON PAINO ON TUKEVASTI JALKOJEN VARASSA LANTIORENKAASSA SIJAITSEVAT RISTI-SUOLILUUNIVELET SI-NIVELET OVAT TÄSSÄ RATKAISEVAN

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

Luet uutta opasta golfin junioritoimintaan. Tämä ikäryhmäkohtainen opas on

Luet uutta opasta golfin junioritoimintaan. Tämä ikäryhmäkohtainen opas on Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014 Kustantaja Suomen Golfliitto ry Oppaiden sisältö Pia Mäki-Kokkila, Anu Alppi, Jetta Pilvi, Henrikki Tolonen, Tomi Paalanen, Pasi Puttonen, Juha Skyttä, Pekka Lumela,

Lisätiedot

Istumajumppa 1. 1. Nenäliinan kurkotus ja takataskuun. 2. Kantapäällä kosketus lattiaan edessä. 4. Keinunta pakaralta toiselle

Istumajumppa 1. 1. Nenäliinan kurkotus ja takataskuun. 2. Kantapäällä kosketus lattiaan edessä. 4. Keinunta pakaralta toiselle Istumajumppa 1 kuvissa: Kaija Annala kuvaaja: Suvi Lukkari Istu tuolin reunalla selkä suorana. Molemmat jalkapohjat koskettavat lattiaan. Tee liikkeet oman hengityksesi rytmissä tai laulun mukaan. Nenäliinan

Lisätiedot

LAITAHYÖKKÄÄJÄT. Lähtöasento. Pelaamisessa kaikki lähtee lähtöasennosta eli stanssista. Tämä on

LAITAHYÖKKÄÄJÄT. Lähtöasento. Pelaamisessa kaikki lähtee lähtöasennosta eli stanssista. Tämä on LAITAHYÖKKÄÄJÄT Lähtöasento Pelaamisessa kaikki lähtee lähtöasennosta eli stanssista. Tämä on ensimmäinen asia mikä pitää oppia, jotta voit juosta hyvin ja nopeasti kuviosi. Laitahyökkääjän etu puolustajaan

Lisätiedot

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena

Yleistä venyttelystä. Miksi venytellä? Milloin venytellä? 4. Itsenäisenä palauttavana ja notkeutta kehittävänä harjoituksena Venyttelyopas 2009 Ohjeet ja kuvatekstit: Anne Hämäläinen Kuvat: Mike Sirén Venyttelyopas 2009 Disclaimer: Tekijä ei ole liikunta-alan asiantuntija. Seuraavat ohjeet ja neuvot ovat sovellettavissa omalla

Lisätiedot

Aikansa säkkikuningas Jari Liimatainen tosi toimissa

Aikansa säkkikuningas Jari Liimatainen tosi toimissa P UOLUST U S L I N J A M I E H E N PIK A O P A S Aikansa säkkikuningas Jari Liimatainen tosi toimissa Joku amerikkalainen valmentaja on joskus sanonut, että hyökkäys- ja puolustuslinjamiehen erottaa siitä,

Lisätiedot

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia 1 Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia Yhteistyössä: Suomen Nuorisosirkusliitto ry Tampereen kaupunki/kulttuuritoimi Sorin Sirkus ry Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

TAITOVALMIUSTESTI. Testitulokset kirjataan kasvaurheilijaksi.fi-sivuille.

TAITOVALMIUSTESTI. Testitulokset kirjataan kasvaurheilijaksi.fi-sivuille. 1 TAITOVALMIUSTESTI Taitovalmiustestillä mitataan kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä arvioidaan välineenkäsittelytaitoja. Testin eri osiot antavat urheilijalle, valmentajalle ja vanhemmille

Lisätiedot

TULTA. liikuntaohjelma. tulevaisuuden taistelukuntoon VASTE. varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus

TULTA. liikuntaohjelma. tulevaisuuden taistelukuntoon VASTE. varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus TULTA liikuntaohjelma tulevaisuuden taistelukuntoon VASTE varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus Hyvä varusmies! TULTA-liikuntaohjelman tärkeä tavoite on opettaa sinua hallitsemaan lannerankasi

Lisätiedot

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta.

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttelyopas Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät

Lisätiedot

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta.

Venyttelyopas. Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttelyopas Venyttelyopas tarjoaa kaikille tärkeimmille kehonosille yhteensä 32 tehokasta venyttelyohjetta. Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät

Lisätiedot